Memory Stick Duo ExpressCard Adaptör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Memory Stick Duo ExpressCard Adaptör"

Transkript

1 (1) Memory Stick Duo ExpressCard Adaptör Kullanma K lavuzu MSAC-EX1

2 Türkçe Üniteyi çal şt rmadan önce, bu talimatlar çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amac yla saklay n. UYARI Yang n veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme maruz b rakmav n. AB Yönetmeliklerinin uyguland ğ ülkelerdeki müşteriler için bildirim Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonya d r. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Almanya d r. Servis veya garantiyle ilgili her konuda ayr servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun. 2-TR

3 Program 2007 Sony Corporation Dokümantasyon 2007 Sony Corporation, Memory Stick, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Duo,, MagicGate Memory Stick Duo, Memory Stick PRO,, Memory Stick PRO Duo,, Memory Stick PRO-HG Duo,, Memory Stick Micro,, M2,, MagicGate,, ATRAC, SonicStage ve Sony Corporation n ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation n ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. Adobe ve Adobe Reader, Adobe Systems, Inc. in Birleşik Devletlerdeki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. Macintosh ve Mac OS, Apple Inc. n Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalar d r. Intel ve Core, Intel Corporation ve yan kuruluşlar n n Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalar ya da ticari markalar d r. ExpressCard sözcük işareti ve logolar PCMCIA ya aittir ve bu tür işaretlerin Sony taraf ndan her türlü kullan m lisanslanm şt r. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili şirketlere aittir. Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markalar d r. TM ve, bu el kitab nda her durumda belirtilmemiştir. 3-TR

4 Kullan mla İlgili Önlemler Bu üniteyi kullan rken şunlara dikkat edin. Gövde kirlenirse yumuşak bir bezle silin. Üniteye zarar verebilecek benzin, alkol, tiner ya da başka çözücüler kullanmay n. Düzgün şekilde kullan lmazsa veriler garantilenemez. 4-TR

5 İçindekiler Kullan mla İlgili Önlemler... 4 Ünitenin özellikleri... 6 Ürünle verilen öğeleri kontrol etme... 8 Sistem gereksinimleri... 9 Birlikte verilen yaz l mlar Windows için Yaz l m bilgisayar n za yükleme Ünitenin kullan m Ç kar labilir disk (Memory Stick simgesi) gösterilmediğinde Bu üniteyi bilgisayar n zdan ç karma MagicGate (telif hakk koruma teknolojisi) Memory Stick i biçimlendirme/başlatma Mac OS için Yaz l m bilgisayar n za yükleme Ünitenin kullan m Ayg t sürücüsünün yüklemesini kald rma Sorun Giderme Özellikler TR

6 Ünitenin özellikleri Bu ünite ExpressCard Adaptörü olup yaln zca çift boyutlu Memory Stick ile uyumludur ve bilgisayar n z n ExpressCard yuvas na tak larak kullan labilir. Bu ünite, 8 bitli Memory Stick PRO-HG Duo paralel arabirimi ile uyumludur ve ayn zamanda Maks.30 MB/s (240 Mbps) (okuma/yazma) veri aktar m na izin veren PCI Express arabirimini kabul eder.* Büyük miktardaki kay tl verileri Memory Stick ayg t ndan bilgisayar n za veya bilgisayar n zdan Memory Stick ayg t na iletebilirsiniz. * Memory Stick PRO-HG Duo (MS-EX4G) bu aktar m h z n, Sony nin kendini kan tlam ş dosya kopyalama süresi ortam nda tam biçimlendirdikten ve aktar m süresini hesaplad ktan sonra elde etmiştir. Aşağ da gerçek ölçüm ve durum verilmiştir. <Bilgisayar ortam > Model: VGN-AR92US (Sony üretimi VAIO) CPU: Intel Core 2 Duo T GHz Chipset: Intel 945PM Express chipset Ana bellek: 2 GB Sabit disk sürücüsü: 80 GB 2 (RAID 0) İşletim Sistemi: Windows Vista Ultimate <Veri aktarma> Yaklaş k 922 MB boyutunda video dosyas Ayr ca, veri aktar m h z aktar lan dosyalar n boyutu, kullan lan ortam, İşletim Sistemi veya CPU h z ve diğer kullan m koşullar na bağl olarak değişir; bu nedenle 30 MB/s (240 Mbps) aktar m h z her zaman garanti edilmez. PNot Gerçek aktar m (okuma/yazma) h z, bu ünitenin birleşimine, kulland ğ n z Memory Stick e veya bilgisayar ortam na göre değişebilir. 6-TR

7 Bu üniteyle kullan labilen Memory Stick türleri (birlikte verilmez) Memory Stick Duo (MagicGate olmadan) Memory Stick Duo (MagicGate ile) MagicGate Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro ( M2 )* * Memory Stick Micro yu bu üniteyle kullanmak için belirtilen adaptörü (MSAC-MMD/birlikte verilmez) kullan n. Standart boyutlu Memory Stick bu üniteyle birlikte kullan lamaz. Sony, bu ünitenin tüm Memory Stick çeşitleriyle çal şacağ n garanti etmez. Performans, 8 GB ye kadar olan her türlü Memory Stick (MSX-M8GS) ile doğrulanm şt r (Temmuz 2007 itibariyle). Lütfen desteklediği Memory Stick leri doğrulamak için aşağ daki Web sitesine bak n. Memory Stick güncelleştirmeleri/sürümleri Web Sitemizden edinilebilir: 7-TR

8 Ürünle verilen öğeleri kontrol etme Memory Stick ürünle verilmez. Memory Stick Duo ExpressCard Adaptör (bu ünite) (1) CD-ROM (1) CD-ROM da aşağ daki yaz l m programlar bulunmaktad r: Ayg t sürücüsü Memory Stick Formatter (Windows) Kullanma K lavuzu (PDF dosyas ) Kurulum K lavuzu (1) 8-TR

9 Sistem gereksinimleri Önerilen Windows ortam İşletim Sistemi Windows XP: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 daha yüksek Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 daha yüksek Windows Vista: Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Enterprise Microsoft Windows Vista Ultimate Yukar da sözü edilen işletim sistemleri, bilgisayar fabrikadan sevk edilirken bilgisayara yüklenmiş olmal d r. Yukar da sözü edililenlerden biri olsa bile, yükseltilmiş işletim sistemleri için işletim garantisi yoktur. ExpressCard yuvas (standart ekipman) CD-ROM sürücü Önerilen Macintosh ortam İşletim Sistemi: Mac OS X v10.4 ( veya daha yüksek) Yukar da sözü edilen işletim sistemi, bilgisayar fabrikadan sevk edilirken bilgisayara yüklenmiş olmal d r. Yukar da sözü edilse bile, yükseltilmiş işletim sistemleri için işletim garantisi yoktur. ExpressCard yuvas (standart ekipman) CD-ROM sürücü PNot Yukar daki ortamlarla uyumlu olsa bile, tüm bilgisayarlar için işletim garantisi yoktur. 9-TR

10 Birlikte verilen yaz l mlar CD-ROM (ürünle verilir), aşağ daki yaz l m programlar n içerir; Ayg t sürücüsü Bu ünite bilgisayarda kullan l rken ayg t sürücüsü yüklenmiş olmal d r. Ayg t sürücüsünün nas l yükleneceği için, bkz. sayfa 11 (Windows) veya 25 (Mac OS). Memory Stick Formatter (Windows) Bu, Memory Stick biçimlendirilmesi (başlat lmas ) için kullan lan bir yaz l m program d r. Biçimlendirme, Memory Stick içinde kaydedilmiş tüm verileri siler. Uyumlu ürünlerle kullan rken Memory Stick uyumluluğunu sağlamak için, Memory Stick I bu ünitede biçimlendirirken her zaman bu yaz l m kullan n. Ayr nt lar için, bkz. sayfa 24. PNot Üzerine daha önce veri yaz lm ş Memory Stick i biçimlendirmek varolan verileri siler. Yanl şl kla önemli bilgileri silmemeye dikkat edin. 10-TR

11 Windows için Yaz l m bilgisayar n za yükleme PNot Bu üniteyi bilgisayara yerleştirmeden önce ayg t sürücüsünü CD-ROM dan (ürünle verilir) bilgisayar n za yüklediğinizden emin olun. Ünite bilgisayar n za yerleştirilirken yüklemeyi gerçekleştirmeyin. Yükleme tamamlan nca bilgisayar n z yeniden başlat n ve ard ndan üniteyi bilgisayar n za yerleştirin. Ayg t sürücüsünün yüklenmesiyle ayn anda Memory Stick Formatter da bilgisayar n za yüklenir. Aşağ daki örneklerde, talimatlar için Windows Vista kullan lm şt r. Bilgisayar n zdaki işletim sistemi tipi ve ayarlara bağl olarak ekranlar farkl görünebilir. Ayg t sürücüsünü yüklemek için aşağ daki prosedürü izleyin. Yüklemenin bir k sm otomatik olabilir. 1 Bilgisayar n z aç n. Bu noktada üniteyi bilgisayar n za yerleştirmeyin. Çal şan tüm uygulamalar kapat n. Ayg t sürücüsünü yüklemek için yönetici ayr cal klar yla oturum açman z gerekir. Yönetici ayr cal klar yla oturum açma işlemi hakk nda bilgi için bilgisayar n z n k lavuzuna bak n. 2 CD-ROM u (ürünle verilir) bilgisayar n z n CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Ekranda Otomatik Kullan görüntülenir. 3 [Setup.exe çalıştır] üzerini t klat n. Yükleme başlat c s başlat l r. 4 Menüde [Driver] düğmesini t klat n. 5 Lisans Sözleşmesi ni dikkatle okuyun ve [Agree] düğmesini t klat n. Ayg t sürücüsünün yüklemesi başlar. 11-TR

12 6 Ekranda [Next] düğmesini t klat n. Ready to install the Program görüntülenir. 7 [Install] düğmesini t klat n. 8 [Finish] düğmesini t klat n. Ayg t sürücüsü yükleme işlemi tamamlan r ve bunun ard ndan, Memory Stick Formatter yüklemesi başlat l r. 9 Choose Setup Language ekran ndan dil seçin ve [Next] düğmesini t klat n. 10 Ekrandaki talimatlar izleyin ve [Next] düğmesini t klat n. 11 [Finish] düğmesini t klat n. Memory Stick Formatter yüklemesi tamamlan r. Memory Stick Formatter uygulamas n kullanmak için [Başlat] [Tüm Programlar] [Memory Stick Utility] [Memory Stick Formatter] seçeneğini belirleyin. 12 Bilgisayar n z yeniden başlat n. 12-TR

13 Windows için Ünitenin kullan m Aşağ daki örnekte yönergeler için Windows Vista kullan lm şt r. İşletim Sistemi türüne ve bilgisayar n zdaki ayarlara bağl olarak ekranlar farkl görünebilir. 1 Memory Stick ayg t n bu ünitedeki Memory Stick yuvas na yerleştirin. Erişim lambas Memory Stick yuvas 2 Bu üniteyi bilgisayar n zdaki ExpressCard yuvas na tak n. Bu ünite tan n r. Windows XP kullan l rken Yeni Donan m Bulma Sihirbaz başlat l r ve bu ünite tan n r. Erişim lambas na sert basmak bu üniteye zarar verebilir. Bu üniteyi tak p ç kar rken buraya bas n. Bu üniteyi bilgisayar n za takarken veya bilgisayar n zdan ç kar rken resimde gösterildiği gibi tutun. Bilgisayar n za bağl olarak bu üniteyi ç karma şekliniz değişebilir. 13-TR

14 PNot Bu ünitenin tamam n bilgisayar n za tak n. Zarar görmemesi için bu üniteyi doğru yönde takt ğ n zdan emin olun. 3 Bu ünitenin tan nd ğ n onaylay n. 1 [Başlat] ve [Bilgisayar] t klat n. 2 Yeni tan nan Memory Stick (H:) simgesinin gösterildiğini onaylay n. Memory Stick (H:), bu ünitenin bilgisayara tak ld ğ n gösterir. Bilgisayar n za bağl olarak sürücü ad ((H:) vb.) farkl l k gösterebilir. Memory Stick (H:) simgesi gösterilince yerleştirme tamamlanm şt r. Memory Stick (H:) simgesi görüntüleninceye kadar biraz zaman geçebilir. 4 Aktarmak istediğiniz veriyi sürükleyip b rak n. Bilgisayar n zdan Memory Stick (bu ünite) ayg t na veya Memory Stick (bu ünite) ayg t ndan bilgisayar n za aktarmak istediğiniz verileri sürükleyip b rak n. 14-TR

15 PNot Erişim lambas n n yan p sönmesi verilere erişildiğini gösterir. Erişim lambas yan p sönerken hiçbir zaman Memory Stick i ç karmay n, bilgisayar kapatmay n veya bu üniteyi bilgisayardan ç karmay n. Böyle yapmak Memory Stick teki verilere hasar verebilir. 15-TR

16 Windows için Ç kar labilir disk (Memory Stick simgesi) gösterilmediğinde Ayg t sürücüsü düzgün yüklenmemiş olabilir. Bu üniteyi bilgisayar n za tak n ve aşağ daki prosedürü gerçekleştirin. Windows XP kullan rken Yönetici olarak veya yönetici haklar na sahip bir kullan c kimliği kullanarak oturum aç n. Yönetici haklar yla oturum açma işlemi için bilgisayar n z n el kitab na bak n. 1 Sistem Özellikleri ekran na bak n. 1 [Başlat] t klat n. 2 [Denetim Masas ] n t klat n. 3 [Performans ve Bak m] çift t klat n. 4 Sistem simgesini t klat n. 16-TR

17 2 Ayg t sürücüsünün düzgün yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. 1 Sistem Özellikleri ekran ndaki [Donan m] sekmesini t klat n. 2 [Device Manager] t klat n. Device Manager ekran görüntülenir. [Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] öncesinde gösterildiği gibi! olup olmad ğ n kontrol edin. 17-TR

18 3 Ayg t sürücüsü düzgün yüklenmemişse ayg t sürücüsü kayd n silin. Ad m 2 deki prosedürü kullan yorsan z ve [!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] nin gösterildiğini onayl yorsan z ayg t sürücüsü düzgün yüklenmemiş demektir. Ayg t sürücüsünü silmek için aşağ daki prosedürü izleyin. [!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] d ş ndaki sürücüleri silmeyin. 1 [!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] ni sağ t klat n. 2 [Kald r] t klat n. Ayg t Kald rmay Onayla ekran görüntülenir. 3 [Tamam] düğmesini t klat n. Ayg t ç kar l r. 4 Üniteyi bilgisayar n zdan ç kard ktan sonra bilgisayar n z yeniden başlat n. Sayfa 11, Ad m 1 deki yordam gerçekleştirerek ayg t sürücüsünü yeniden yükleyin. PNot [!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] d ş ndaki ayg t sürücülerini silerseniz bilgisayar n z normal çal şmas na devam edemeyebilir. 18-TR

19 Windows Vista kullan rken Yönetici olarak veya yönetici haklar na sahip bir kullan c kimliği kullanarak oturum aç n. Yönetici haklar yla oturum açma işlemi için bilgisayar n z n el kitab na bak n. 1 Ayg t Yöneticisi ekran n görüntüleyin. 1 [Başlat] t klat n. 2 [Denetim Masas ] n t klat n. 3 Sistem ve Bak m da [Ayg t Yöneticisi] ni t klat n. Kullan c hesab Kontrolü görüntülenir. 4 [Devam] t klat n. 2 Ayg t sürücüsünün doğru yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. [Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] öncesinde gösterildiği gibi! olup olmad ğ n kontrol edin. 19-TR

20 3 Hatal ayg t sürücüsü yüklenmişse, ayg t sürücüsünü yeniden yükleyin. Ad m 2 deki prosedürü kullan yorsan z ve [!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] nin gösterildiğini onayl yorsan z ayg t sürücüsü düzgün yüklenmemiş demektir. 1 [!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] ni sağ t klat n ve [Özellikler] i t klat n. Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi Özellikleri ekran görüntülenir. 2 [Sürücüyü Yeniden Yükle...] yi t klat n. 20-TR

21 Windows için Bu üniteyi bilgisayar n zdan ç karma Bu üniteyi bilgisayar n zdan ç karmadan önce prosedürü gerçekleştirin. Aşağ da, talimatlar için Windows Vista da gösterilen ekranlar kullan lm şt r. İşletim Sistemi türüne ve ayarlara bağl olarak bilgisayar n zdaki ekranlar farkl görünebilir. 1 Ekran n sağ alt köşesinde yer alan görev çubuğunda Donan m Güvenle Kald r simgesini t klat n. Bu simgeyi t klat n. Bu bölüm görev tepsisidir. 2 [Şunu güvenle kald r n: Sony Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor-Sürücü(F:)] öğesini t klat n. Bu bölümü t klat n. Sürücü ad ((F:) vb.), kullan lan bilgisayara göre farkl l k gösterebilir. 21-TR

22 3 Bu ayg t şimdi güvenle bilgisayardan kald r labilir. görüntülenir ve bu üniteyi bilgisayar n zdan ç karabilirsiniz. PNot Gösterilenler bilgisayar n zdaki İşletim Sistemine bağl olarak farkl l k gösterebilir. PNot Memory Stick i bu üniteden ç kar rken önce bu üniteyi yukar da aç kland ğ gibi bilgisayar n zdan ç karmal s n z. Access lambas yan p sönerken Memory Stick ayg t n bu üniteden ç karmay n. Memory Stick ayg t ndaki veriler hasar görebilir. Bu üniteyi veya bu ünitedeki Memory Stick i, yukar daki işlemleri gerçekleştirmeden ç karmak Memory Stick e hasar verebilir. Bu üniteyi veya Memory Stick i, bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra ç kar n. Sony, yukar daki yönergelerin takip edilmemesi sonucunda oluşan hiçbir hasardan sorumlu değildir. Microsoft ürünü ekran görüntüleri, Microsoft Corporation n izni ile bas lm şt r. 22-TR

23 Windows için MagicGate (telif hakk koruma teknolojisi) MagicGate Sony taraf ndan geliştirilmiş bir telif hakk koruma teknolojisinin genel ad d r. Telif hakk koruma gerektiren müzik ve diğer veriler, MagicGate uyumlu bir Memory Stick ve bu ünite gibi MagicGate ile uyumlu ekipman birleşimi kullan larak kaydedilebilir ve yürütülebilir. SonicStage CP yi bu ünite ile kullanarak, telif hakk korumal ATRAC biçimli müzik verilerini Memory Stick e aktarabilirsiniz. SonicStage CP hakk nda SonicStage CP müzikten keyif al nmas n sağlayan kapsaml bir yaz l md r. SonicStage CP ile müzik CD leri vb. gibi müzik kaynaklar ndan keyif alabilir veya koleksiyonunuzun tam yönetimini elde etmek için bilgisayar n z n sabit diskine müzik alabilirsiniz. Üstelik bilgisayar n z n sabit diskine al nan müzik verileri, bu ünite kullan larak Memory Stick ayg t na da aktar labilir, böylece bilgisayar ortam d ş nda da müziğin keyfini ç karabilirsiniz. Aşağ daki Web Sitesinden SonicStage CP i ücretsiz indirebilirsiniz. İndirme işlemi için bu ünitenin arkas nda gösterilen seri numaras gereklidir. 23-TR

24 Windows için Memory Stick i biçimlendirme/başlatma Biçimlendirme, Memory Stick içinde kaydedilmiş tüm verileri siler. Memory Stick i biçimlendirmek için Memory Stick Formatter yaz l m n (ürünle verilir) kullan n. Memory Stick Formatter kullan m hakk ndaki ayr nt lar için Memory Stick Formatter ile birlikte gelen yard ma bak n. Aşağ daki Web Sitesinden Memory Stick Formatter yaz l m n indirebilirsiniz. PNot Kay tl verileri içeren bir Memory Stick ayg t n biçimlendirirseniz, mevcut veriler silinir. Önemli verileri yanl şl kla silmemeye dikkat edin. 1 Bu üniteye bir Memory Stick ayg t yerleştirin. 2 Bu üniteyi bilgisayar n za tak n. 3 Memory Stick Formatter uygulamas n başlat n. 4 Memory Stick in tak l olduğu ayg t n seçili olduğunu onaylad ktan sonra, [Start format] t klat n. PNot Memory Stick ayg t biçimlendirilirken asla bu üniteyi bilgisayardan ç karmay n. Memory Stick ayg t ndaki veriler hasar görebilir. 24-TR

25 Mac OS için Yaz l m bilgisayar n za yükleme PNot Bu üniteyi bilgisayara yerleştirmeden önce ayg t sürücüsünü CD-ROM dan (ürünle verilir) bilgisayar n za yüklediğinizden emin olun. Ünite bilgisayar n za yerleştirilirken yüklemeyi gerçekleştirmeyin. Yükleme tamamlan nca bilgisayar n z yeniden başlat n ve ard ndan üniteyi bilgisayar n za yerleştirin. Ayg t sürücüsünü yüklemek için aşağ daki prosedürü izleyin. Yüklemenin bir k sm otomatik olabilir. 1 Bilgisayar n z aç n. Bu noktada üniteyi bilgisayar n za yerleştirmeyin. Çal şan tüm uygulamalar kapat n. 2 CD-ROM u (ürünle verilir) bilgisayar n z n CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. 3 Mac OS klasörünü aç n ve [MSAC-EX1 Device Driver.dmg] dosyas n çift t klat n. MSAC-EX1 Device Driver görüntülenir. 4 [MSAC-EX1 Device Driver Installer] öğesini çift t klat n. 5 Welcome to MSAC-EX1 Device Driver vxxx Installer ekran ndaki [Continue] düğmesini t klat n. 6 Select Destination ekran ndaki [Continue] düğmesini t klat n. 7 Easy install to xxx ekran ndaki [Install] düğmesini t klat n. 8 Kimlik doğrulama ekran nda ID ve password ünüzü yaz p [OK] düğmesini t klat n. 25-TR

26 9 Yükleme onaylama ekran nda [Continue to install] düğmesini t klat n. Ayg t sürücüsünün yüklemesi başlar. 10Yükleme tamamland ktan sonra [Restart] düğmesini t klat n. 26-TR

27 Mac OS için Ünitenin kullan m PNot Bu üniteyi bilgisayara yerleştirmeden önce ayg t sürücüsünü CD-ROM dan (ürünle verilir) bilgisayar n za yüklediğinizden emin olun. Yüklemenin ard ndan bilgisayar n z yeniden başlat n. 1 Memory Stick ayg t n bu ünitedeki Memory Stick yuvas na yerleştirin. Erişim lambas Memory Stick yuvas 2 Bu üniteyi bilgisayar n zdaki ExpressCard yuvas na tak n. Erişim lambas na sert basmak bu üniteye zarar verebilir. Bu üniteyi tak p ç kar rken buraya bas n. Bu üniteyi bilgisayar n za takarken veya bilgisayar n zdan ç kar rken resimde gösterildiği gibi tutun. Bilgisayar n za bağl olarak bu üniteyi ç karma şekliniz değişebilir. 27-TR

28 PNot Üniteyi tamamen bilgisayar n za yerleştirin. Hasar önlemek için bu üniteyi doğru yönde takmaya dikkat edin. 3 Bu ünitenin tan nd ğ n onaylay n. Yeni tan nan Memory Stick simgesinin masaüstünde gösterildiğini onaylay n. 4 Aktarmak istediğiniz veriyi sürükleyip b rak n. Bilgisayar n zdan Memory Stick (bu ünite) ayg t na veya Memory Stick (bu ünite) ayg t ndan bilgisayar n za aktarmak istediğiniz verileri sürükleyip b rak n. 5 Bu üniteyi ç kar n. Memory Stick simgesini geri dönüşüm kutusuna sürükleyip b rak n ve bu üniteyi bilgisayar n zdan ç kar n. PNot Memory Stick ayg t n üniteye takmazsan z bu ünitenin ayg t simgesi masaüstünde görüntülenmez. Access lambas n n yan p sönmesi, veriye erişildiğini belirtir. Access lambas yan p sönerken asla Memory Stick ayg t n ç karmay n, bilgisayar kapatmay n veya bu üniteyi bilgisayardan ç karmay n. Aksi takdirde Memory Stick ayg t ndaki veriler hasar görebilir. 28-TR

29 Mac OS için Ayg t sürücüsünün yüklemesini kald rma 1 CD-ROM u (ürünle verilir) bilgisayar n zdaki CD-ROM sürücüsüne tak n. 2 Mac OS klasörünü aç n ve [MSAC-EX1 Device Driver.dmg] dosyas n çift t klat n. MSAC-EX1 Device Driver ekran görüntülenir. 3 [MSAC-EX1 Device Driver Uninstaller] öğesini çift t klat n. Ayg t sürücüsünün yüklemesinin kald r lmas başlar. 29-TR

30 Sorun Giderme Belirti Ç kar labilir disk simgesi (Memory Stick) görüntülenmiyor. Memory Stick e Explorer veya Bilgisayar m (Bilgisayar) üzerinden erişilemiyor. Erişim lambas, Memory Stick tak l yken yanm yor. Nedeni/Çözümü Bu ünite veya Memory Stick ayg t doğru şekilde yerleştirilmemiştir. t Doğru şekilde yerleştirin. (Sayfa 13) Ayg t sürücüsü yüklenmemiş veya düzgün yüklenmemiş. t Ayg t sürücüsünü yükleyin veya kald r n ve CD-ROM dan yeniden yükleyin (ürünle verilir). (Sayfa 11) Tak l Memory Stick yok. t Memory Stick i tak n. Memory Stick konektörü kirlidir. t Memory Stick konektörü üzerinde toz veya kir olup olmad ğ n kontrol edin. Yabanc maddeleri al n ve Memory Stick i yeniden tak n. 30-TR

31 Özellikler Arabirim: ExpressCard/34 D ş boyutlar Ağ rl k Kullan m koşullar Yaklaş k 34 mm 5 mm 75 mm (Genişlik Yükseklik Derinlik) Yaklaş k 22g ( Memory Stick hariç) S cakl k 0 C - 55 C aras Nem %20 - %80 aras (yoğuşmaya izin verilmez) Tasar m ve özelliklerin önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakk sakl d r. Bu ürünle ilgili herhangi bir soru ya da yorumunuz olursa lütfen adresinden Müşteri Destek web sitemizi ziyaret edin. 31-TR

32 Sony Corporation

Kurulum (Windows)...3

Kurulum (Windows)...3 Kurulum (Windows)...3 1. StarBoard Software Kurulumu...4 1.1 Sistem Gereksinimleri...4 1.2 Kurulumu Başlatma...5 1.3 Windows Media Encoder Kurulumu (Yalnızca Windows XP/Vista)...6 1.4 Kurulumu Sonlandırma...6

Detaylı

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-72(1) Memory Stick USB Reader/Writer Kullanım Talimatları MSAC-US40 Türkçe Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu baştan sona okuyun ve gelecekte tekrar lazım olabileceği için saklayın.

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe Bu kılavuzda ele alınan konular: "Güvenlik bilgileri" sayfa 53. "Kurulum sorunlarını giderme" sayfa 54. "Daha fazla bilgi alma" sayfa 58. Güvenlik bilgileri Sadece bu ürünle birlikte sağlanan güç kaynağı

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe. DİKKAT: Bu ürünü şimşekli havalarda kurmayın ya da elektrik kablosu gibi bağlantılar yapmayın

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe. DİKKAT: Bu ürünü şimşekli havalarda kurmayın ya da elektrik kablosu gibi bağlantılar yapmayın Bu kılavuzun içindekiler: Güvenlik bilgileri sayfa 53. Kurulum sorunlarını giderme sayfa 54. Daha geniş bilgi edinme sayfa 58. Güvenlik bilgileri Yalnızca bu ürünle birlikte verilen Lexmark güç kaynağını

Detaylı

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm)

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5 (8,89cm) USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm) Kullanım Kılavuzu DA-71051 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

Wi-Fi Ayarlama Rehberi

Wi-Fi Ayarlama Rehberi Wi-Fi Ayarlama Rehberi Yazıcı ile Wi-F- Bağlantıları Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Bilgisayarla Bağlama Bilgisayarla Doğrudan Bağlanma Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Akıllı Cihazla Bağlama Akıllı Cihazla

Detaylı

Bu bölümde Trend Micro Internet Security nin nasıl yüklendiği anlatılıyor. Bu bölümün içindeki başlıklar;

Bu bölümde Trend Micro Internet Security nin nasıl yüklendiği anlatılıyor. Bu bölümün içindeki başlıklar; Kurulum Rehberi Bu bölümde Trend Micro Internet Security nin nasıl yüklendiği anlatılıyor. Bu bölümün içindeki başlıklar; 1) Bilgisayar Gereksinimleri 2) Yüklemeden önce Trend Micro Internet Security Yükleme

Detaylı

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu VIP X1600 XFMD Dekoder modülü tr H zl Kurulum K lavuzu 2 tr VIP X1600 XFMD H zl Kurulum K lavuzu içindeki talimatlar, VIP X1600 XFMD dekoder modülü içindir.! DİKKAT! VIP X1600 XFMD dekoder modülü ve VIP

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Cihazınızın kurulumunu tamamlamak için bu ilave talimatları kullanın. Disc Publisher cihazınızdaki Blu- ray sürücü (leri) bilgisayara bağlamak için esata kullanılır.

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

KWorld PlusTV Analog Lite PCI

KWorld PlusTV Analog Lite PCI KWorld PlusTV Analog Lite PCI PlusTV Analog Lite PCI Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.2 Bölüm 1 : PlusTV Analog Lite PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Bölüm Numarası: 430222-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda isteğe bağlı harici ortam kartlarının nasıl kullanılacağı anlatılır. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları (yalnızca

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri

Yazılım Güncelleştirmeleri Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios)

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) Tr SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) SB6L01(1W) 6MB3801W-01 Fotoğraf makinenizi ios cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma ve SnapBridge Wi-Fi uyarısı görüntülendiğinde ne yapılacağı hakkında

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Bölüm Numarası: 419584-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda isteğe bağlı harici ortam kartlarının nasıl kullanılacağı anlatılır. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 1. Sürücüyü Yükleme İkaz: Verilen sürücüyü bağlamadan adaptörü bilgisayarınıza BAĞLAMAYIN. Verilen CD yi disk sürücünüze yerleştirin ve

Detaylı

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 1.1 İçindekiler 1 Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri 1.2 Sistem Gereklilikleri 1.3 Paket İçeriği 2 Sürücü Kurulum Kılavuzu 3 Temel İşletim

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari DVD-ROM u kullanma Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz: 1. Programı

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

Bluetooth Eşleştirme. Kullanıcı Kılavuzu

Bluetooth Eşleştirme. Kullanıcı Kılavuzu Bluetooth Eşleştirme Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth

Detaylı

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler KWorld PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm 2 : PlusTV

Detaylı

Sabit disk sürücüsü montaj plakası Yönerge El Kitabı

Sabit disk sürücüsü montaj plakası Yönerge El Kitabı Sabit disk sürücüsü montaj plakası Yönerge El Kitabı CECH-ZCD1 7020229 Uyumlu donanım PlayStation 3 sistemi (CECH-400x serisi) Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Bu ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için,

Detaylı

Görsel Referans Kılavuzu

Görsel Referans Kılavuzu Görsel Referans Kılavuzu Xerox CX Yazıcı Sunucusu Xerox Color 550/560 Yazıcı Creo Color Server Technology hizmetidir 653-0177A-TR CX yazıcı sunucusu bilgisayarı için kablo bağlantıları 1 3 4 5 1VDC POWER

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Not: Yazılım ve Belgeler CD'si işletim sistemini desteklemiyorsa, Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir. Yazıcı yazılımının

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Sürüm Notları McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator ile birlikte kullanım içindir İçindekiler Bu sürüm hakkında Yeni özellikler Geliştirmeler Çözülen sorunlar

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

FB1000N Doküman Tarayıcı

FB1000N Doküman Tarayıcı English FB1000N Doküman Tarayıcı Kullanım Kılavuzu Ticari Markalar Microsoft, Microsoft Corporation ın Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5"

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5 USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" Kullanım Kılavuzu DA-71001 DA-71002 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Latitude E5430

Detaylı

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Detaylı

Sabit disk surucusu (montaj plakası ile) Yönerge El Kitabı

Sabit disk surucusu (montaj plakası ile) Yönerge El Kitabı Sabit disk surucusu (montaj plakası ile) Yönerge El Kitabı CECH-ZHD1 7020228 Uyumlu donanım PlayStation 3 sistemi (CECH-400x serisi) Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Bu ürünü güvenli bir şekilde kullanmak

Detaylı

Yeni HP Connection Manager 3.1 sürüm 0.60 uygulamasıyla Compaq ve HP Mini 110 u Yükseltme Prosedürü (Turkcell aracılığıyla satın alınan birimler)

Yeni HP Connection Manager 3.1 sürüm 0.60 uygulamasıyla Compaq ve HP Mini 110 u Yükseltme Prosedürü (Turkcell aracılığıyla satın alınan birimler) Yeni HP Connection Manager 3.1 sürüm 0.60 uygulamasıyla Compaq ve HP Mini 110 u Yükseltme Prosedürü (Turkcell aracılığıyla satın alınan birimler) Bu Yükseltmenin amacı: GSM Veri performanslarını yükseltmek

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Detaylı

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7/8/8.1 DA-70159

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7/8/8.1 DA-70159 USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7/8/8.1 DA-70159 Adım 1: Bu ürünün Sürücü CD sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Cihazı, bilgisayarınızın boş bir USB bağlantı noktasına takın. Adım

Detaylı

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Kurulum Kılavuzu

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Kurulum Kılavuzu DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 tr Kurulum Kılavuzu DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Içindekiler tr 3 Içindekiler 1 Giriş 4 2 Güvenlik notları 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos yükseltmesi 5 4.1 Hazırlıklar

Detaylı

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_ Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_20100518 GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

DVB-S 100 PCI Digital Uydu Kartı Kurulum Rehberi

DVB-S 100 PCI Digital Uydu Kartı Kurulum Rehberi DVB-S 100 PCI Digital Uydu Kartı Kurulum Rehberi İçindekiler Ver 2.0 Bölüm 1 : DVB-S 100 PCI Kartı Donanım Kurulumu...2 1. Paket İçerikleri...2 2. Sistem Gereklilikleri....2 3. Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7 DA-70158

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7 DA-70158 USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7 DA-70158 Adım 1: Bu ürünün Sürücü CD sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Cihazı, bilgisayarınızın boş bir USB bağlantı noktasına takın. Adım 2: Mevcut

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (Android TM )

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (Android TM ) Tr SB6L01(1W) 6MB3791W-01 SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (Android TM ) Fotoğraf makinenizi akıllı cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma hakkında bilgi için bu kılavuzu okuyun. SnapBridge i Hemen

Detaylı

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Windows 7 Kurulumu Dell bilgisayarınız Microsoft Windows 7 işletim sistemiyle yapılandırılmış olarak gelir. Windows Vista işletim sistemini ilk kez kurmak için,

Detaylı

Windows 7 or 2 GB 2 GHz Mac OS GB 1 GHz Intel. Placement Tests. English for Success Teacher Training

Windows 7 or 2 GB 2 GHz Mac OS GB 1 GHz Intel. Placement Tests. English for Success Teacher Training DynEd Sistem Gereksinimleri DynEd yazılımlarını kullanabilmek için bilgisayarınız aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: İşletim Sistemine göre en az bellek ve ana işlemci hızı: İşletim Sistemi Bellek

Detaylı

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI License manager ile lisanslamanın tamamlandığına emin olunduktan sonra son kullanıcıların makinalarına IBM SPSS Statistics 21 client kurulumu yapılabilir.

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. şirketinin ABD ticari markasıdır. SD logosu sahibinin ticari markasıdır.

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak Hızlı Başvuru Kopyalama Fotokopi çekme 1 Özgün bir belgeyi ADF'e veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin. Notlar: Görüntünün kırpılmasını önlemek için özgün belgenin boyutu ile fotokopi çıkış boyutunun

Detaylı

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu DS409slim Hızlı Yükleme Kılavuzu Güvenlik Talimatları Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

Laboratuvar Çalışması Veri Depolama Kapasitesini Belirleme

Laboratuvar Çalışması Veri Depolama Kapasitesini Belirleme Laboratuvar Çalışması 1.3.2 Veri Depolama Kapasitesini Belirleme Hedefler PC'deki RAM miktarını (MB cinsinden) belirleme. PC de takılı olan sabit diskin boyutunu (GB cinsinden) belirleme. Sabit diskteki

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

HP LaserJet P2015 Series Baskı Sistemi Yükleme Notları

HP LaserJet P2015 Series Baskı Sistemi Yükleme Notları HP LaserJet P2015 Series Baskı Sistemi Yükleme Notları Telif Hakkı ve Lisans 2006 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

OTOsuite. Kurulum Kılavuzu. Türk

OTOsuite. Kurulum Kılavuzu. Türk OTOsuite Kurulum Kılavuzu Türk Bu belgede, DVD'den, flaş diskten veya sıkıştırılmış dosyadan OTOsuite yazılımını nasıl kuracağınızı açıklanır. Sistem gereksinimleri 1,5 GHz işlemci veya üzeri (2 GHz önerilir)

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

Worry-FreeTM. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard ve Advanced Sürümler Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Sistem Gereksinimleri Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada açıklanan ürünlerde

Detaylı

DUALSHOCK. 3 Şarj İstasyonu Yönerge El Kitabı CECH-ZDC1E

DUALSHOCK. 3 Şarj İstasyonu Yönerge El Kitabı CECH-ZDC1E TR DUALSHOCK 3 Şarj İstasyonu Yönerge El Kitabı CECH-ZDC1E Önlemler Bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın. Ayrıca PlayStation 3 sistemi için

Detaylı

Safety and Certifications

Safety and Certifications 007-07-003.qxd 5.03.004 9:37 Uhr Seite (,) xxxx Başlamadan önce: Aşağıdaki parçaların da DSL kitinizle birlikte verildiğinden emin olun: SpeedStream SpeedStream Safety and Certifications Safety and Certifications

Detaylı

DESKTOP Internal Drive. Kurulum Kılavuzu

DESKTOP Internal Drive. Kurulum Kılavuzu DESKTOP Internal Drive Kurulum Kılavuzu Seagate Desktop Kurulum Kılavuzu 2013 Seagate Technology LLC. Tüm hakları saklıdır. Seagate, Seagate Technology, Wave logosu ve FreeAgent, Seagate Technology LLC'nin

Detaylı

İŞLEM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ArcGIS 10.1 Desktop Ücretsiz Deneme Lisanslaması

İŞLEM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ArcGIS 10.1 Desktop Ücretsiz Deneme Lisanslaması İŞLEM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ArcGIS 10.1 Desktop Ücretsiz Deneme Lisanslaması 2012 İçerik Sayfa 1. Sistem Gereksinimleri...1 2. Esri Hesabı Oluşturma 3 3. Esri Hesabınız

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Belge Parça Numarası: 389194 142 Aralık 2005 İçindekiler 1 Setup Yardımcı Programı erişimi 2 Setup Yardımcı Programı nın dili 3 Setup Yardımcı Programı varsayılan değerleri 4Setup

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu

Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu Hızlı Ağ Kurulum Kılavuzu WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_TR 2004. Her hakkı saklıdır. Belirtilen telif hakkı koruması anayasa ve kanunlarla belirtilen ya da tanına her form ve şekildeki

Detaylı

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4 MD-300 USB ADSL MODEM Ürün bilgileri A. Güç göstergesi (açık: USB ve PC bağlantısı açık / kapalı: bağlantı yok veya PC kapalı B. ADSL LINK göstergesi (yanıp sönüyor: ADSL hattı aranıyor / sürekli yanıyor:

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

DA-70200-1 Kullanım Kılavuzu. USB 2.0 - IDE ve SATA Kablosu

DA-70200-1 Kullanım Kılavuzu. USB 2.0 - IDE ve SATA Kablosu DA-70200-1 Kullanım Kılavuzu USB 2.0 - IDE ve SATA Kablosu 1. Karakteristikler SATA yayılı spektrum iletici desteği SATA II Eşzamansız Sinyal Kurtarma (Tak-Çıkar) özelliği desteği USB 2.0 (Yüksek Hız USB)

Detaylı

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 İÇİNDEKİLER Microsoft Office Kurulumu... 2 Kurulum Öncesİ Bİlgİsİ... 2 Microsoft Office Kurulumu... 3 Başlarken... 7 Daha Fazla Yardım mı Gerekiyor?... 7

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. USB Disk Paylaşımı Değerli Müşterimiz, AirTies desteklediği USB Tak&Paylaş özelliği ile hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymadan yaygın olarak kullanılan standart USB disk sürücülerinizi tüm ağınıza paylaştırmanıza

Detaylı

Dell Vostro 5470. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Önden ve Arkadan Görünüm. Uyarılar Hakkında

Dell Vostro 5470. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Önden ve Arkadan Görünüm. Uyarılar Hakkında Dell Vostro 5470 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler 1. Antivirüs programları kapalı olmalı 2. Kurulum süresince Administrator yetkisi

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı