.ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 .ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı:.Gamze Sart. Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ön Lisans Uygulamalı Bilimler Uluslararası Ticaret ve ĠĢ Ġdaresi Bölümü Boğaziçi Üniversitesi 1989 Lisans Ġdari Bilimler FakültesiUluslar arası ĠliĢkiler ve Siyaset Bilimi Lisans Programı Y. Lisans Sosyal Bilimler EnstitüsüPsikoloji Bölümü, Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri, YetiĢkin Eğitimi Yüksek Lisans Programı Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Eğitim Bilimleri Doktora Programı Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Antropoloji Doktora Programı Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Klinik Psikoloji Doktora Programı Boğaziçi Üniversitesi 1991 Harvard Üniversitesi Ġstanbul Ticaret Üniversitesi 2007 Boğaziçi Üniversitesi 2008 Boğaziçi Üniversitesi Çolumbia Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Arel Üniversitesi Stanford Üniversitesi Ignite 2013 sürüyor sürüyor Yüksek Lisans Tezi BaĢlığı ve DanıĢmanı: Sart, G. (2006). Çocuk YetiĢtirmede Duygusal Zekanın Önemi: Ana Baba Tutumlarının ve Duygusal Zekanın Çocukların BaĢarısına ve Öz Benlik Kavramlarına Olan Etkisi. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Ticaret Üniversitesi, Ġstanbul. DanıĢmanlar: Prof. Dr. Özcan Köknel- Prof. Dr. Münevver Turanlı 1

2 Yüksek Lisans Tezi BaĢlığı ve DanıĢmanı: Sart, G. (2008). The Effects of Peace and Conflict Resolution Education on Emotional Intelligence, Self-Concept, and Conflict Resolution Skills.YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul. DanıĢmanlar: Prof. Dr. Fatma Gök-Yrd. Doç. Dr. Özlem Ünlühisarcıklı Doktora Tezi BaĢlığı ve DanıĢmanı: Sart, G. (2013). The Transformation of the Higher Education by Means of Techno-parks: Case of Turkey, Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul. DanıĢmanlar: Prof. Dr. Fatma Gök- Prof. Dr. Fuat Ercan- Doç. Dr. Asım Karaömerlioğlu Sart, G. (beklenen mezuniyet 2014). Informal and Nonformal Learning in Sufi Culture Doktora Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Ġstanbul. DanıĢmanlar: Prof. Dr. Güliz Erginsoy- Prof. Dr. Akile Gürsoy- Yard. Doç. Dr. Aybil Göker Sart, G. (beklenen mezuniyet 2015). The Effects of Strategic Talent Management on Emotional Intelligence, Creativity, Critical Thinking, Leadership, and Innovation Doktora Tezi, Arel Üniversitesi (Stanford Üniversitesi), Ġstanbul. DanıĢmanlar: Görevler: Görev Unvanı Tam Yard. Doç. Dr. Tam Yönetim Kurulu Üyesi Yarı Kariyer DanıĢmanı Yarı Psikolog Yarı Psikolog Görev Yeri Ġstanbul Üniversitesi, Teknopark, Teknoloji Transfer Ofisi, Fikri Sınai Mülki Haklar ve Lisanslama,Ġstanbul. Boğaziçi Üniversitesi, BarıĢ Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Ġstanbul. ABA Akademik Bilimsel AraĢtırmalar YurtdıĢı Eğitim ve DanıĢmanlık, Ġstanbul. ABA Ġnovasyon ve GiriĢimcilik Platformu, Ġstanbul-NYC- Palo Alto-SF-LA. ABA Akademik Bilimsel AraĢtırmalar Eğitim ve DanıĢmanlık, Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Çocuklar Programı, Ġstanbul. Yıl Mayıs2013- Etmekte Eylül Etmekte Eylül etmekte Ekim Etmekte Kasım Etmekte 2

3 Tam Yard. Doç. Dr. Tam Öğretim Görevlisi Yarı Öğretim Görevlisi Genel Koordinatör Tam AraĢtırmacı Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Bölümü, Ġstanbul. Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Bölümü, Ġstanbul. Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Bölümü, Ġstanbul. Nisan Haziran 2013 ġubat Ocak 2010 Eylül Ocak 2010 SAGA, Co., New York Haziran Ağustos 1999 Avrupa Konseyi, Ekonomi ve Politikalar Bölümü, Eylül1991- Strasbourg-Londra. Mayıs 1993 Projelerde Yaptığı Görevler Proje Proje Görev Yeri Yıl Ġstanbul Üniversitesi TÜBĠTAK Ġstanbul Üniversitesi TÜBĠTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı BaĢvurusu, Ġstanbul Projesinin GeliĢtirilmesinde ve Uygulamanın GerçekleĢtirilmesinde Metodolojisinin ve Yönetiminin Belirlenmesi, Planlanması ve Uygulanması Konularında Proje Üyesi, 1601-Yenilik GiriĢimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Üniversitelerde GiriĢimcilik Sertifika Programı OluĢturulması ve Yürütülmesi, Ġstanbul Projesinin GeliĢtirilmesinde ve Uygulamanın GerçekleĢtirilmesinde Metodolojisinin ve Yönetiminin Belirlenmesi, Planlanması ve Uygulanması Konularında Proje Üyesi. Proje Yürütücüsü Yardımcısı, Eğitim Komisyonu Üyesi, Egitimci Mayıs etmekte Eylül etmekte 3

4 Avrupa Birliği Boğaziçi Üniversitesi BarıĢ Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi YÖRET Akademik Bilimsel AraĢtırmalar Merkezi Akademik Bilimsel AraĢtırmalar Merkezi Akademik Bilimsel AraĢtırmalar Merkezi Peaceful Schools, Ġstanbul-Samsun-Konya Projesinin GeliĢtirilmesinde AraĢtırma Lideri Uygulamanın GerçekleĢtirilmesinde Eğitimci ve Proje Yöneticisi AraĢtırma Metodolojisinin ve Yönetiminin Planlanması ve Uygulaması Strategic Talent Management and Career Counseling, Ġstanbul Projesinin GeliĢtirilmesinde Proje Lideri Uygulamanın GerçekleĢtirilmesinde Eğitimci ve Proje Yöneticisi AraĢtırma Metodolojisinin ve Yönetiminin Planlanması ve Uygulaması Üniversite Öğrencileri için GiriĢimcilik ve Enkubasyon Platformu, Silicon Valley, New York, Ġstanbul Projesinin GeliĢtirilmesinde Proje Lideri Uygulamanın GerçekleĢtirilmesinde Eğitimci ve Proje Yöneticisi AraĢtırma Metodolojisinin ve Yönetiminin Planlanması ve Uygulaması Üstün ve Özel Yetenekli Gençler için Yaratıcılık, Ġnovasyon ve Liderlik Platformu Projesi, Ġstanbul Projesinin GeliĢtirilmesinde Lider Uygulamanın GerçekleĢtirilmesinde Eğitimci AraĢtırma Metodolojisinin ve Yönetiminin Planlanması ve Uygulaması Testlerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi Mayıs etmekte Kasım etmekte Kasım etmekte Ağustos Etmekte 4

5 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, BarıĢ Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi ve Doğan Vakfı Boğaziçi Üniversitesi BarıĢ Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi BarıĢ Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi BarıĢ Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Baba Beni Okula Gönder Projesi (BBOG), Ġstanbul BBOG Projesinin GeliĢtirilmesinde Proje Ekibinde Uygulamanın GerçekleĢtirilmesinde Eğitimci AraĢtırma Metodolojisinin ve Yönetiminin Planlanması ve Uygulaması Testlerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi Raporun Hazırlanması GeniĢ Açı Yaratıcı GeliĢim Programı, Ġstanbul-Samsun GeniĢ Açı Programının GeliĢtirilmesi, Uygulamanın GerçekleĢtirilmesi, AraĢtırma Metodolojisinin ve Yönetiminin Planlanması ve Uygulaması, Testlerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi Raporun Hazırlanması WINPEACE-Robert Kolej Gençlik Kampı AraĢtırma Projesi, Ġstanbul AraĢtırma Metodolojisinin ve Yönetiminin Planlanması ve Uygulaması, Testlerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi Raporun Hazırlanması BUSOS ve Sulukule DönüĢüm AraĢtırma Projesi, Ġstanbul Eğitimcilerin Eğitiminde Eğitmen Ağustos Ocak 2013 Temmuz 2011 Ocak 2013 Ekim 2009 Mayıs 2010 Ekim 2009 Mayıs 2010 Bilimsel ve Mesleki KuruluĢlara Üyelik : KarĢılaĢtırmalı Eğitim Derneği World Council of Gifted and Talented Youth (Dünya Üstün Yetenekli Çocuklar Konseyi) EYEDDER Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği SOPHIA Association of Philosophy for Children (Çocuklar için Felsefe Derneği) 5

6 Türkiye Psikologlar Derneği Yaratıcı DüĢünce ve Ġnovasyon Derneği Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (AçılmıĢsa,yazSon iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (AçılmıĢsa,yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademi k Yıl Dönem Dersin Kodu 2013 BAHAR ED 244 ED 336 ED 482 Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Teorik Uygul ama YAġAM DÖNEMLERĠ VE UYUM PROBLEMLERĠ 6 84 PSĠKOLJĠK DANIġMANLIK KURAM VE YAKLAġIMLARI 6 51 ÜSTÜN YETENEKLĠ ÇOCUKLARIN EĞĠTĠMĠ /201 3 GÜZ PARASIZ ĠZĠNLĠ 2012 BAHAR ED 114 REHBERLIK 3 43 PSY 231 GELĠġĠM PSĠKOLOJĠSĠ 6 61 ED 241 MESLEKĠ REHBERLĠK 3 44 ED 482 ÜSTÜN YETENEKLĠ ÇOCUKLARIN EĞĠTĠMĠ /201 2 GÜZ ED 241 MESLEKĠ REHBERLĠK ED 313 BĠLĠMSEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ ED 484 ÇATIġMA VE BARIġ EĞĠTĠMĠ 3 58 ED 230 GENEL GELĠġĠM PSĠKOLOJĠSĠ 3 42 ED 101 ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE GĠRĠġ 3 44 ED 421 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAġIMLARI 3 27 ED 514 EĞĠTĠMDE LĠDERLĠK VE SÜREKLĠ GELĠġĠM 3 10 STRATEJĠLERĠ ED 515 YENĠLĠKÇĠ ÖĞRETĠM YAKLAġIMLARI YAZ ED 101 ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE GĠRĠġ

7 2011 BAHAR ED 230 GENEL GELĠġĠM PSĠKOLOJĠSĠ 6 71 ED 421 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAġIMLARI 3 18 ED 241 MESLEKĠ REHBERLĠK /201 1 ED 482 ED 436 REHBERLĠK VE PSĠ.DAN. SEMĠNERĠ ÜSTÜN YETENEKLĠ ÇOCUKLARIN EĞĠTĠMĠ GÜZ ED 241 MESLEKĠ REHBERLĠK ED 484 ÇATIġMA VE BARIġ EĞĠTĠMĠ 3 32 ED 230 GENEL GELĠġĠM PSĠKOLOJĠSĠ ED 114 REHBERLIK 6 60 TED 504 REHBERLIK 3 33 GELĠġTĠRDĠĞĠ DERSLER ED 484 ÇatıĢma ve BarıĢ Çözümü Eğitimi ED 241 Mesleki Rehberlik ED 436 Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi ED 514 Eğitimde Liderlik ve Sürekli GeliĢim Stratejileri ED 515 Yenilikçi Öğretim YaklaĢımları 7

8 ESERLER A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartıģma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dıģındaki makaleler SCI, SSCI, ve AHCI dıģındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartıģma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dıģındaki makaleler A1. Sart, G., The Effects of Entrepreneurship Courses on Developing Startups at the Technology Parks of the Universities, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 4 (1), 2014 ISSN: , E-ISSN: , A2. Sart, G., University and Techno-Parks Administrations Policies on the Development of the Intellectual Property Rights, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 4 (1), 2014 ISSN: , E-ISSN: , B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1.Sart, G.,(2013). Strategic Talent Management and Career Decision Scale: Development, Validity, and Reliability, 6th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Ġspanya. B2.Sart, G.,(2013). The Drawbacks of the Industry Oriented Projects at the Engineering Departments, 6th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Ġspanya. B3.Sart, G.,(2013). Effects of Innovative Career Counselling Offıces at the Unıversıtıes on Unıversıty Students Decisions and Career Conflicts, Ġstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, Eylül 2013, Istanbul, Turkey. B4.Sart, G.,(2013).Students Perception about Cyberbullying on Social Media, Ġstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, Eylül 2013, Istanbul, Turkey. B5. Sart, G., Erkman, F.,(2013).Administrators Perception on the Dorms Living Conditions, Ġstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, Eylül 2013, Istanbul, Turkey. B6.Sart, G.,(2013).The Effects of Blended Learning on Technology Transfer at the University, The International Congress on Clinical & Counselling Psychology, Ağustos 2013, Istanbul, Turkey e-issn: B7. Sart, G., (2013).Continuing Education Leadership and Entrepreneurship Programs for Administrators in Higher Education, The International Congress on Clinical & Counselling Psychology, Ağustos 2013, Istanbul, Turkey e-issn: B8. Sart, G.,(2013).Effects of Strategic Talent Management Assessment on the University 8

9 Students Career Decisions, The International Congress on Clinical & Counselling Psychology, Ağustos 2013, Istanbul, Turkey e-issn: B9. Sart, G.,(2013).Role of the Peace Camps on Conflict Resolution, Emotional Intelligence, and Leadership, The International Congress on Clinical & Counselling Psychology, Ağustos 2013, Istanbul, Turkey e-issn: B10. Sart, G., (2013).The Role of the University and Technology Park Administrations on the Development of the Intellectual Property Rights,EDULEARN13, 5th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Temmuz 2013, Barselona,Ġspanya ISBN: B11. Sart, G., (2013).The Effects of Entrepreneurship Courses on Developing Startups at the Technology Parks of the Universities, EDULEARN13, 5th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Temmuz 2013, Barselona,Ġspanya ISBN: B12. Sart, G., Erkman, F., (2013).The Effects of Emotional Intelligence Training on High School Students Conflict Resolution, Empathy and Leadership Skills, and Personality Development,V. International Congress of Education Research, Haziran 2013, Çanakkale, Türkiye. B13. Sart, G., (2013).The Effects of Competitiveness in the Knowledge Economy on the Transformation of Higher Education by Means of Innovation and Techno-Parks, V. International Congress of Education Research, Haziran 2013, Çanakkale, Türkiye. B14. Sart, G., (2013). The Effects of Changing Working Conditions on the University Students Career Conflicts, V. International Congress of Education Research, Haziran 2013, Çanakkale, Türkiye. B15. Sart, G., Erkman, F., (2013).Evaluation of Education Program to Improve Conflict Resolution Skılls, Emotional Intelligence, Leadership, and Personality Development, The 30th CIF (Council of International Fellowship) International Conference, Haziran 2013, Ankara, Türkiye. B16. Sart, G., Sertel, J., (2013).The Effects of the Active Learning Environment on Conflict Resolution Skills, Emotional ıntelligence, Leadership, and Personality of High School Students, The 30th CIF (Council of International Fellowship) International Conference, Haziran 2013, Ankara, Türkiye. B17. Sart, G., (2013).Experıences Related to the Intellectual Property Polıcıes at the Unıversıty Techno-Parks, The 3rd International Congress on Trends in Higher Education: Innovative and Entrepreneurial University, Mayıs 2013, Ġstanbul, Türkiye. B18. Sart, G., (2013).The Role of Entrepreneurship Courses on Developing Innovation at the Startups of the University Technology Parks, 8th Knowledge Globalization Conference, Enabling Global Transitions Through Innovation, Mayıs 2013, Ġstanbul, Türkiye. B19. Sart, G., (2013).The Importance of the University and Technology Park Administrations on the Development of the Intellectual Property Rights, 8th Knowledge Globalization Conference, Enabling Global Transitions Through Innovation, Mayıs 2013, Ġstanbul, Türkiye. 9

10 B20. Sart, G., (2013). The Effects of Emotional Intelligence of the University Students Creativity ICEC International Counseling and Education Conference, Ġstanbul Commerce University, Mayıs 2013, Ġstanbul, Türkiye. B21. Sart, G., (2013). The Role of the Career Counseling Offices in the Development of the Leadership, Social Innovation, And Entrepreneurshıp of the University Students, Ġstanbul Commerce University, Mayıs 2013, Ġstanbul, Türkiye. B22. Sart, G., (2012).The Effects of the Families on the Right and Left Brain Development: Empathy. UNICEF Conference on Family Values and Peace in Society, Ekim 2012, Ġstanbul, Türkiye. B23. Sart, G., (2012) The Effects of Using Emotional Intelligence Tests instead of IQ Tests on Leadership and Talent Management. MHS Conference on Emotional Intelligence, Eylül 2012, Palo Alto, ABD. B24. Sart, G., (2011).Techno-parks as a Strategy to Transform Higher Education Institutions from Teaching and Researching to Learning Institutions, 3 rd International Conference on Education and Educational Psychology, Ekim 2011, Ġstanbul, Türkiye. B25. Sart, G., (2011).The Effects of Technology on Improving Achievements in Language Skills and Standardized Test Scores of the High School Students,3 rd International Conference on Education and Educational Psychology, Ekim 2011, Ġstanbul, Türkiye. B26. Sart, G., (2011).The Effects of Peace Education on Primary School Students Emotional Intelligence, Self Confidence, and Achievements, 3 rd International Conference on Education and Educational Psychology, Ekim 2011, Ġstanbul, Türkiye. B27. Sart, G. Sevinç, M., (2011).Constructive Approach for Peace Values, SOPHIA Conference, Eylül 2011, Ġstanbul, Türkiye. B28. Sart, G., (2011). The Effects of Technology on Improving Achievements of the Gifted Youth, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) Conference: Excellence in Education 2011: Giftedness, Creativity, Development, Temmuz 2011, Ġstanbul, Türkiye. B29. Sart, G., (2011). Career Counseling for Gifted Youth, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) Conference: Excellence in Education 2011: Giftedness, Creativity, Development, Temmuz 2011, Ġstanbul, Türkiye. B30. Sart, G., (2011).The Effects of a Civic Project on Improving Environmental Consciousness: Living in Green, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) Conference: Excellence in Education 2011: Giftedness, Creativity, Development, Temmuz 2011, Ġstanbul, Türkiye. B31. Sart, G. Sevinç, M., (2011). A Case Study of the Pre-Service Teachers and Counselors Perception on Gifted Children, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) Conference: Excellence in Education 2011: Giftedness, Creativity, Development, Temmuz 2011, Istanbul, Türkiye. B32. Sart, G. Mardin, N., (2011). The Effects of Peace and Conflict Resolution Education on Highly Intellectual Youth, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) Conference: Excellence in Education 2011: Giftedness, Creativity, Development, Temmuz 2011, Istanbul, Türkiye. 10

11 B33. Sart, G., (2011). Critical Keys to Being Successful at Techno-parks, The International Higher Education Congress: New Trends and Issues UYK-2011, Mayıs 2011, Istanbul, Türkiye. B34. Sart, G., (2011). Re-crafting Adult Education in Global Capitalist Discourse: Innovation.5th Seminar of European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), Nisan 2011, Istanbul, Türkiye. B35. Gazioğlu (Sart), G., (2010).Strategies and Innovation to Transform Higher Education: A Comparative Study in the European, American, and Turkish Higher Education Area,14th World Comparative Education Conference, Haziran 2010, Istanbul, Türkiye. B36. Gazioğlu (Sart), G., (2009). Peace Education and Conflict Resolution Education in Turkey: The Role of Women. 5th Women without Frontiers Conference, Temmuz 2009, Rodos, Yunanistan. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: C1. Sart, G.(2013), Transformation of Higher Education through Technology Parks: Case of Turkey, Lambert Academic Publishing, ISBN: C2. Sart, G.(2012) Emotional Intelligence in Peace and Conflict Resolution, Lambert Academic Publishing, ISBN D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Sart, G., (2013).Fikri Mülkiyet Hakları Hakkında Üniversitedeki AraĢtırmacıların Algısı, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, Ġstanbul. E2. Sart, G., (2013). Teknoparkların Üniversitelerin DeğiĢimine Olan Etkileri,8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, Ġstanbul. E3. Sart, G., (2013).Üniversitelerde Yetenek Yönetimi ve Liderlik için Kariyer Ofislerinin Önemi, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, Ġstanbul. E4. Sart, G., (2013).Teknoloji Transferi ile Ġlgili Olarak Üniversite Akademisyenlerinin Algısı, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, Ġstanbul. E5. Sart, G., (2012). Yurt Ortamında Empatinin Önemi, Baba Beni Okula Gönder Projesi, Doğan Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi BarıĢ Eğitimi Semineri, Ekim 2012, Ġstanbul. ISBN E6. Sart, G., (2012).BarıĢ ve ÇatıĢma Çözme Eğitiminde Duygusal Zekanın Önemi, 21. Yüzyıl Vakfı, Hümanist Büro, ve Boğaziçi Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi BarıĢ Eğitimi ÇalıĢtayı, Mayıs 2012, Ġstanbul. E7. Sart, G., Sevinc, M., Tosun, Ü., (2011).BarıĢ Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Etik ve Mesleki Değerlerine Olan Etkisi, Değerler Eğitimi Sempozyumu, Ekim 2011, EskiĢehir. 11

12 E8. Sart, G., (2011).Üstün Yetenekli Öğrencilere Kariyer DanıĢmanlığı19.Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2011, Ġzmir. E9. Sart, G., (2011).BarıĢ ve ÇatıĢma Çözümleme Eğitiminin Duygusal Zeka, Benlik Kavramı ve ÇatıĢma Çözümleme Becerilerine Olan Etkisi19.Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2011, Ġzmir. E10. Gazioğlu (Sart), G. (2009). Çocuklarla BarıĢ Eğitimi, Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim ve Çocuk Kongresi, Nisan 2009, Ġstanbul. E11. Gazioğlu (Sart), G. (2008). Çocuk YetiĢtirmede Duygusal Zekanın Önemi: Ana Baba Tutumlarının ve Duygusal Zekanın Çocukların BaĢarısına ve Öz Benlik Kavramlarına Olan Etkisi, 18. Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Kongresi, Nisan 2008, Ġzmir. F1. Kitap çevirileri ve kitap bölüm çevirileri F1. Sart (Gazioğlu), G. (2013). Tercüme, 15. Bölüm, Transfer, Problem Çözme ve EleĢtirel DüĢünme, 6. Basımdan Çeviri, Öğrenme Psikolojisi / Human Learning 6 th Edition, Ormrod, J.E., Çeviri Editörü, Prof. Dr. Baloğlu, M., Pearson Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F2. Sart (Gazioğlu), G. (2013). Tercüme, 16.Bölüm, Motivasyon ve Duygulanim, 6. Basımdan Çeviri, Öğrenme Psikolojisi / Human Learning 6 th Edition, Ormrod, J.E., Çeviri Editörü, Prof. Dr. Baloğlu, M., Pearson Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F3. Sart, G. (2013). Tercüme, Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu ve Bulimia Ġçin Diyalektik DavranıĢ Terapisi - Dialectical Behavior Therapy for Binge Eating and Bulimia, Safer, D.L., Telch, C.F., Chen, E.Y., The Guilford Press, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F4. Sart, G. (2013). Tercüme, Kritik DüĢünce - YaĢamınızın ve Öğrenmenizin Sorumluluğunu Üstlenmek Ġçin Araçlar / Critical Thinking - Strategies for Relationships, Groups, and Organizations, Paul, R., Elder, L.,PEARSON Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F5. Sart, G. (2013). Tercüme, Temel Psikolojik DanıĢma Becerileri / Basic Counselling Skills, Nlelson-Jones, R., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN F6. Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: DanıĢmanlık Stratejileri, 13. Bölüm, Sembolik Startejiler, Ergenler ve Gençlerle Psikolojik DanıĢma: Proaktif YaklaĢım / Counselling Adolescents: Proactive Approach for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, PiĢkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F7. Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: DanıĢmanlık Stratejileri, 14. Bölüm, Yaratıcı Startejiler, Ergenler ve Gençlerle Psikolojik DanıĢma: Proaktif YaklaĢım / Counselling Adolescents: Proactive Approach for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, PiĢkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN

13 F8. Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: DanıĢmanlık Stratejileri, 15. Bölüm, DavranıĢcı ve BiliĢsel DavranıĢcı Startejiler, Ergenler ve Gençlerle Psikolojik DanıĢma: Proaktif YaklaĢım / Counselling Adolescents: Proactive Approach for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, PiĢkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F9. Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: DanıĢmanlık Stratejileri, 16. Bölüm, Psiko-Eğitsel Startejiler, Egenler ve Gençlerle Psikolojik DanıĢma: Proaktif YaklaĢım / Counselling Adolescents: Proactive Approach for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, PiĢkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F10. Sart, G. (2013). Tercüme, Arabuluculuk ve Getirileri / The Promise of Mediation, Bush Baruch, R. A. Ve Folger, J.P., Jossey-Bass Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F11. Sart, G. (2013). Tercüme, Eğitim Psikolojisi / Educational Psychology, Slavin, E. R., Pearson Publishing, 10. Baskı, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F12. Sart, G. (2012).Tercüme, Psikoloji ve YaĢam / Psychology and Life, Gerrig, Richard J.& Zimbardo, G. Philiph, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F13. Gazioğlu (Sart), G. (2012). Tercüme GiriĢ, Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve DavranıĢsal Bozukluklar / Children and Adolescents with Emotional and Behavioral Disorders, Nobel Akademik Yayıncılık ISBN F14. Gazioğlu (Sart), G. (2012). Tercüme 1. Bölüm, Davranım Bozukluğu, Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve DavranıĢsal Bozukluklar / Children and Adolescents with Emotional and Behavioral Disorders, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN G. Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler: G1. Sart, G.(2013) BarıĢ ve ÇatıĢma Eğitiminde Duygusal Zekanın Önemi / BarıĢ Kültürü ve Eğitimi ÇalıĢtayı, YEKUV Yayınları, ISBN G2. Erkman, F., Sart, G.(2012) Eğitimde GeniĢ Acı Değerlendirme Raporu, NOBEL Yayınları. ISBN G3. Erkman, F., Sart, G.(2012) Baba Beni Okula Gönde AraĢtırma ve Değerlendirme Raporu, NOBEL Yayınları, ISBN H. Diğer Yayınlar: H1. Sart, G., (2013). Geleceğin ĠĢleri Bugünden ġekilleniyor, Türk Eğitim Rehberi, Aylık Eğitim Teknolojileri Dergisi, Temmuz, 2013, s H2. Sart, G., (2012). Kariyer Meslek Seçiminin Ötesidir, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Dergisi, Temmuz, 2012, s J. Eğitmen olarak yer aldığı kurslar: 13

14 J1. Sart, G., (2013). YurtdıĢı DanıĢmanlık, Boğaziçi Üniversitesi, Mezunlar Derneği, Ġstanbul, Türkiye. J2.Sart, G., (2013).Stratejik Yetenek Yönetimi ve Kariyer Planlama, ABA Eğitim, Ġstanbul, Türkiye. J3.Sart, G., (2012).Geleceği Yapılandırmak ve 21. Yüzyılın Meslekleri, Fen Bilimleri, Ġstanbul, Türkiye. J4. Sart, G., (2012). GeniĢ Açı Eğitim Programı, Ümraniye Anadolu Lisesi, Ġstanbul, Türkiye. J5. Sart, G., (2011).Duygusal Zeka Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. J6. Sart, G., (2011). Empati Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K. Konferans organizasyonu: K1. Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2012).BarıĢ Eğitimi ÇalıĢtayı, 21.Yüzyıl Vakfı ve Hümanist Büro, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K2.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2008).Orta DoğudakiAnlaĢmazlıklara Olası Çözümler Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K3.Sart, G., (2012). Kariyer Günleri, Yeditepe Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. Vartanyan, A., Sart, G., (2012).UNICEF Dünya Aile Günü Kapsamında Aile Değerleri ve Toplumsal BarıĢ, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K4.Sart, G., (2011). Kariyer Günleri, Yeditepe Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K5.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2011). Toplumsal Cinsiyet Açısından BarıĢı Yapılandırma, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K6.Gök, F., Apak, M., Sart, G., (2010). 14th World Comparative Education Conference, Ġstanbul, Türkiye. K7.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2010).BarıĢ için Eğitim Semineri, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K8.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2009).ÇatıĢmaları AĢarak DönüĢtürmek Semineri, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K9.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2008).Uluslararası BarıĢ Gazeteciliği: Türkiye ve Dünyadan Örnekler Paneli, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K10.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2008). Uluslararası Travma Tedavi ÇalıĢmalarıSemineri, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K11.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2008).ÇatıĢma Ortamlarında Eğitim Semineri, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K12.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2006). Ġnsan Hakları ve Medya Semineri, Boğaziçi Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. O. Diğer bilimsel etkinlikler ve sertifikalar: O1.Sertifikalar O1. 1. DL-001 Primer on Intellectual Property, WIPO, O1. 2.Profit and Strategic Management, MIT ve Harvard Üniversitesi, O YaĢ Çocuk GeliĢimi, Project Zero, Harvard Üniversitesi, Boston

15 O1. 4. Öğrenme Odaklı Öğretme (Teaching for Learning), Harvard Üniversitesi, Boston O1. 5. Çoklu Zeka Kuramı ve Uygulamaları (Multiple Intelligence), Harvard Üniversitesi, Boston O1. 6.Kariyer DanıĢmanlığı Sertifikası, BahçeĢehir Üniversitesi, Ġstanbul2006. O1. 7.Ġleri Seviye Koçluk ve Mentorluk Sertifikası, Uluslararası Koçluk Federasyonu, Ġstanbul, O1.8.Ġleri Seviye Aile DanıĢmanlığı Sertifikası, BakıĢ ve ISIS DanıĢmanlık, Ġstanbul, O2. Bilimsel AraĢtırmalarda Değerlendirmeler için Kullanılan Programlar için Alınan Sertifikalar: O2.1.SPSS 17 (Sosyal Bilimler için Ġstatistik) Programı, Boğaziçi Üniversitesi, 2006, 2009, 2010). O2.2. ATLAS.ti 7 (Nitel AraĢtırmalar için Daya Analizi) Programı ( ) O3.Özel Ġzinli Psikolojik Testler Ġçin Alınan Sertifikalar O3. 1. Duygusal Zeka Testi 2.0 (6-12 YaĢ), (12-18 YaĢ) ve YetiĢkin, MHS (Mental Health and Psychological Assessment Service), Palo Alto, O3. 2.Gruplar için Duygusal Zeka 360 Derece 2.0, MHS (Mental Health and Psychological Assessment Service), Palo Alto, O3. 3. WISC-R III,Bireysel Zeka Testi, Psikologlar Derneği, Ġstanbul, O4. Alanda Uygulanan Psikolojik Testler (1000 kiģinin Üstünde Kullanılanlar) O4.1.Duygusal Zeka (Çocuk-Genç-YetiĢkin) O4.2.Liderlik (Genç-YetiĢkin) O4.3.ÇatıĢma Çözme Testi O4.4.Anne Baba Tutum Ölçeği O4.5. Piers Harris Benlik Algı Ölçeği (Genç) O.4.6.Yurt Ortamı Ölçeği O.4.7.Kuder Kariyer ve Ġlgi Testi (Çocuk-Genç-YetiĢkin) O4.8.Harvard Çoklu Zeka Testi (Çocuk-Genç) O4.9.KIDO (KiĢisel Değerlendirme Ölçeği) (Genç-YetiĢkin) 15

BARIŞ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 FAALİYET RAPORU

BARIŞ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 FAALİYET RAPORU BARIŞ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 FAALİYET RAPORU I-MERKEZ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLİMSEL TOPLANTILAR : Barış Süreçleri ve Medya Tarih : 18 Nisan 2013 : Boğaziçi Üniversitesi Natuk Birkan

Detaylı

..ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Yıl

..ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı:. Gamze Sart. 2. Doğum Tarihi: 27 01 1967 3. Ünvanı: Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:..ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Yıl Ön Lisans Uygulamalı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Gamze SART

Yrd.Doç.Dr. Gamze SART Yrd.Doç.Dr. Gamze SART ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1967 İSTANBUL T: 2122878606 F: 2122878606 gamze.sart@istanbul.edu.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Gamze SART

Yrd.Doç.Dr. Gamze SART Yrd.Doç.Dr. Gamze SART ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1967 İSTANBUL T: 2122878606 F: 2122878606 gamze.sart@istanbul.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2001-2005 Y.

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA Ünvan : Öğr. Gör. Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı E-posta ecevarlik@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106622 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hüsamettin Demir Doğum Tarihi: 17 Şubat 1978 Görevi: Okutman Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenim Durumu: 1 Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Eğitim

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, Eğitim School of Education. Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, Eğitim School of Education. Psikoloji 1. Adı Soyadı: Abbas TÜRNÜKLÜ 2. Doğum Tarihi: 12/ 07 /1971 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi, Edebiyat 1992 Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat Yalçın Beşiktaş 2. Doğum Tarihi : 08.08.1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Spor Yöneticiliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER. Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ : ESKİŞEHİR /

Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER. Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ : ESKİŞEHİR / Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doğum Yeri / Doğum Tarihi : ESKİŞEHİR /.0.99 Uyruğu : T.C Ana Dil (ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : BAYAN Tel İş : Faks : Posta

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet Raporu

Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet Raporu 2012 Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet Raporu I-MERKEZDE YÜRÜTÜLEN PROJELER Proje Adı : WİNPEACE Barış eğitimi Gençlik Kampının Değerlendirme ve Araştırma Projesi Ortak Yürütücüler :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Dr. Hayal Yavuz Güzel ÖZGEÇMİŞ E-Posta : hyguzel@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 7805336 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971 Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Bucak/BURDUR, 9 Uyruğu : T.C Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel İş : Faks : Posta Adresi

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 2005-2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 2005-2010 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Berke Kırıkkanat 2. Doğum Tarihi : 09 Şubat 1988 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 2005-2010

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşegül Ertuğrul Ayrancı 2. Doğum Tarihi : 19.07.1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu :

1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu : 1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : 03.11.1981 3. Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2000-2004

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ulusal hakemli (ULAKBIM ve Ulusal Hakemli Dergi) dergilerde yayımlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Ulusal hakemli (ULAKBIM ve Ulusal Hakemli Dergi) dergilerde yayımlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sevcan YAĞAN GÜDER 2. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 2006 Y. Lisans Okul Öncesi Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilgileri 1990-1995 Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi 1999-2006

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:05454142181 Telefon:02742652031/4615

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr.

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Özgeçmiş Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği İstanbul 2006 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 2010 Kişisel Bilgiler

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1995

EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1995 Prof. Dr. Asude BİLGİN Tel: +90 (2242942283 e-mail: asudebilgin@uludag.edu.tr EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, School Eğitim of Education Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Dokuz Eylül Üniversitesi, Uygulamalı Psikoloji Profesör

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, School Eğitim of Education Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Dokuz Eylül Üniversitesi, Uygulamalı Psikoloji Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abbas TÜRNÜKLÜ 2. Doğum Tarihi: 12/ 07 /1971 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Y. Lisans Psikometri

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hikmet MARAġLI Doğum Tarihi: 02 Nisan 1960 Görevi: Yrd. Doç. Dr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çiğdem Kaya. Doğum Tarihi : 8.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 003 Y. Lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Duygu Çubuk 2. Doğum Tarihi: 18.09.1983 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Marmara Üniversitesi 2006 Yüksek Lisans Doktora 5. Akademik

Detaylı

Yard.Doç. Dr. Gökçe Güvercin-Seçkin

Yard.Doç. Dr. Gökçe Güvercin-Seçkin Yard.Doç. Dr. Gökçe Güvercin-Seçkin İş adresi:marmara Eğitim Köyü, Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. Telefon numarası: +90 216 626 10 50-2225 E-posta adresi: gokceguvercin@maltepe

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ulusal hakemli (ULAKBIM ve Ulusal Hakemli Dergi) dergilerde yayımlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Ulusal hakemli (ULAKBIM ve Ulusal Hakemli Dergi) dergilerde yayımlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sevcan YAĞAN GÜDER 2. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 2006 Y. Lisans Okul Öncesi Eğitimi

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı