FP çağrıları 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FP7 2012 çağrıları 1"

Transkript

1 FP çağrıları 1

2 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime geçebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz. Tel: Web: Adres: Ege Üniversitesi Kampüsü EBİLTEM Binası Bornova / İZMİR 2

3 Ulaştırma FP7-TRANSPORT MOVE-1 3

4 FP MATERIALS FOR GREEN CARS Innovative automotive electrochemical storage applications based on nanotechnology. Volume production plans for large-capacity Li-ion rechargeable batteries are being made one after another around the globe, targeting electric vehicles (EVs) and other applications. Projects shall exclusively address the development of innovative materials and technologies for battery components, material architectures and systems for automotive electrochemical storage at cell level within a responsible, sustainable and environmental-friendly approach looking at the entire life cycle. Research shall focus on innovative technologies, architectures and chemistries and should address as some following issues; effect of bidirectional flow at charge stations, availability of constituent materials, ecodesign and material production. Budget is 10 million Euro. FP YEŞİL ARABALAR İÇİN MATERYALLER Yenilikçi otomotiv elektrokimyasal depolama uygulamaları, nanoteknoloji üzerine dayanır. Büyük kapasiteli Li-ion şarj edilebilir piller için dünya çapında hacimli üretim planları birbiri ardına yapılıyor. Bu planlar elektrikli araçları (EVs) ve diğer uygulamaları da hedefliyor. Projeler, pil bileşenlerine, malzeme mimarilerine ve tüm yaşam döngüsü bakılarak, sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşım içinde hücre düzeyinde, otomotiv elektrokimyasal depolama sistemleri için yenilikçi malzemeler ve teknolojilerin gelişimine yönelik olmalıdır. Araştırma, yenilikçi teknolojiler, mimarileri ve kimyaları üzerinde ağırlıklı olarak düzenlenmektedir. Çift yönlü akış şarj istasyonlarında oluşturan malzemelerin mevcudiyeti, eko-tasarım ve malzeme üretimine etkisi gibi konuları ele almaktadır. Bütçe 10 milyon Euro'dur. 2)-GC.NMP / GC.SST / GC.ENV Innovative advanced lightweight materials for the next generation of environmentally-friendly electric vehicles topic implemented jointly by NMP, Transport and Environment Themes Research proposals should focus on the development of advanced materials for cars and light-duty vehicles, contributing to an accelerated market introduction of new energy-efficient electric vehicles, while ensuring sustainability and viability by rapidly achieving the appropriate economies of scale. The research proposals should address also several of the following issues or all of them: reducing the structural weight, exploiting new materials characteristics in association with the innovative structural layouts made possible by new electric vehicles, in order to improve safety by enhanced energy absorbing capability, assessing the performance of the behavior of the advanced materials etc.. In order to ensure industrial relevance and impact of the research effort, the active participation of industrial partners (including SMEs) represents added value to the activities and this will be reflected in the evaluation, under the criteria Implementation and Impact. Budget is 25 million Euro. GC.NMP / GC.SST / GC.ENV Yeni nesil için gelişmiş, çevre dostu, hafif elektrikli araçlar- NMP tarafından ortaklaşa uygulanan bu araştırma taşımacılık ve çevre temaları, Araştırma önerileri, hafif hizmet araçları için avantajlı malzeme geliştirmeye odaklanmaktadır. Enerji tasarruflu yeni elektrikli araçlar hızlandırılmış bir pazar tanıtımına katkıda bulunurken, ölçek ekonomisinde hızlılığı ve canlılığı sağlayabilmektir. Araştırma önerileri aşağıdaki sorunları ya da hepsini ele almalıdır: yapısal ağırlığı ve istismarı azaltarak yenilikçi yapısal düzenleri olan yeni elektrikli araçları mümkün kılan yeni malzemelerin özelliklerini, yapısal ağırlığı, yeteneği gelişmiş enerji emicilerin güvenliğini artırmak amacıyla gelişmiş malzemeler vb. davranış performansını değerlendirmek. Araştırma endüstriyel uygunluğu ve uygunluğun etkisini sağlamak amacıyla, endüstriyel ortakların (KOBİ'ler dâhil ) aktif katılımı sağlamak değer temsil eder ve bu kriterlerin uygulanması doğru bir değerlendirme yansıyacaktır. Bütçe 25 milyon Euro'dur. 4

5 SST FP7- SUSTAINABLE SURFACE TRANSPORT (SST)-2012-RTD-1 including European Green Cars Initiative Research will focus on an accurate description of cavitation noise and on mitigation measures to reduce noise with the constraint to maintain the fuel efficiency of ships at its highest level. Research should also provide accurate modeling tools to assess the noise footprint of ships having regard to available datasets at national and EU level. SST FP7- Sürdürülebilir Yüzey Taşımacılığı (SST)-2012-RTD-1 Avrupa Yeşil Otomobil girişimi dahil olmak üzere Araştırma en yüksek seviyede gemilerin yakıt verimliliğini korumak ve gürültüyü azaltmak için, kavitasyonu doğru tanımlamak ve hafifletme tedbirleyicilerinin kısıtlanması üzerine odaklanacaktır. Araştırma aynı zamanda ulusal ve uluslararası veri kümeleriyle, gemilerin gürültü ayak izlerini kontrol ederek doğru modelleme araçları sunmalıdır. -SST Management of energy in railway systems. Level 2 - CP-IP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Intelligent management of energy generation and distribution will become a vital topic for the railway sector in this decade and beyond. To achieve a more sustainable and smarter management of energy in the railway system considering both passenger and mixed freight passenger networks, the research activities will: Develop simulation models to optimize the design and functioning of networks. Integrated (overlay-) networks have to be considered. Study of the possible increase in use of energy recovery. Better understanding of train operation patterns Demiryolu sistemlerinde enerji yönetimi Level 2 - CP-IP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Enerji üretiminin akıllı yönetimi ve dağıtımı, önümüzdeki on yıl içinde ve sonrasında demiryollarında hayati bir öneme sahip olacak. Yolcu ve nakliye ağları göz önünde bulundurulduğunda demiryollarında daha sürdürülebilir ve akıllı enerji yönetimi elde etmek için araştırma çalışmaları şöyle olacaktır: ağların tasarımı ve işleyişi için simülasyon modelleri geliştirilmek. Entegre ağlar dikkate alınmalıdır. Enerji geri kazanımında mümkün artışı sağlayacak gelişmeler üzerinde durulmalıdır. Tren işletim kalıplarının mikro (tren) ve makro (ağlar) düzeyde ve enerji talebi üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak. 5

6 SST Planning rail towards 2050 Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 This research action will consider a vision of a society where transport needs are overwhelmingly served by electrified rail. A relatively small study is envisaged that may consider the following aspects: What are the consequences for urban and regional planning? How would such a system be developed from existing infrastructure? What would be the costs and how would it be financed? What would be the consequences for industrial processes? Active participation of key stakeholders such as industrial partners, research and academy organizations and relevant authorities is encouraged. Provide a vision and key long term factors that will enable rail systems to be more attractive and better serve the user. Enable the shaping of planning policies and a more rail transport friendly society to increase the attractiveness and take-up of rail as a low carbon transport mode. SST Demiryolu planlama: Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Bu araştırma toplumun taşıma ihtiyacının ağırlıklı olarak elektrikli demiryolu aracılığı ile yapıldığı bir toplumun vizyonunu dikkate alacaktır. Nispeten küçük bir çalışmadır, konu ile ilgili bilgiler için içerikten bazı başlıklar şu şekilde sıralanabilir; kentsel ve bölgesel planların sonuçları neler olacak? Var olan altyapıdan böyle bir sistem nasıl oluşturulacak? Altyapı değişimi ne kadar bir maliyet gerektirmektedir ve ücret nerden finanse edilecek? Endüstriyel süreçler ve sonuçları nasıl olacak? Endüstriyel ortaklar, araştırma ve akademi kuruluşları ve ilgili makamlar gibi anahtar paydaşların aktif katılımı, teşviki önemlidir. Kullanıcıya daha iyi hizmet verebilecek, raylı sistemlerin daha cazip olmasını sağlayacak bir vizyon ve anahtar uzun vadeli faktörler sağlanmayı amaçlamaktadır. Ek olarak, planlama politikalarının şekillenmesinde etkinlik ve düşük karbonlu demiryolu taşımacılığı ile demiryolu taşımacılığına tercihi arttırmak amaçlanmaktadır. SST Europe to Asia: rail research collaboration Level 2 - CSA-CA - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Europe's largest trading partners are located in Asia. Currently trade is overwhelmingly moved by sea, involving long transport time and big detours. However, infrastructure development and increased stability now makes it possible to create a rail land bridge between Europe and Asia. Rail research collaboration between Europe and Asia can support a common understanding of technical issues related to interoperability and consequently support the move towards more common standards. Creation of research networks along the Trans-Eurasian land bridge in the field of rail research. Systematic understanding of market demands. SST Avrupa-Asya demir yolu araştırma birliği Level 2 - CSA-CA - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Avrupa nın en büyük ticaret ortakları Asya da bulunmaktadır. Şuanda ticaret uzun taşıma süresine ve dolambaçlı yollarına rağmen ezici bir çoğunlukla deniz taşımacılığı şeklinde yapılmaktadır. Ancak alt yapı gelişimi ve artan istikrar ile birlikte demiryolu taşımacılığı Avrupa ve Asya arasında yeni bir köprü olma yolunda ilerlemektedir. Avrupa ve Asya arasında demiryolu araştırma birliği, teknik konularda ortak bir işbirliği ve birlikte çalışabilirlik gibi konularda ilerleme kaydedebilir ise, doğru hareket desteği ile ortak standartlar meydana gelmiş olur. Trans-Avrasya demiryolu alanında kara köprüsü boyunca araştırma ağlarının oluşturulması yapılacak ilk iş olacaktır. Pazar taleplerine sistematik yaklaşım söz konusudur. 6

7 AAT Attracting young Europeans to future careers in the field of Aeronautics CSA-SA - Call: FP7-AAT-2012-RTD-1 Today, young people want to learn science through real life applications. However; teachers have not always the knowledge, training and experience to put theoretical lessons into practice and in the context of the latest research developments. Proposals should contain actions to enhance the interactions between the aeronautics research community and the teaching community (primary and secondary schools). Actions could be built at regional, national or European level and include among others studies, events, teaching material, competitions, awards, organization of activities. Studies show the likelihood of a shortage of scientists and engineers in aeronautics research and industry in the near future. Proposals should contribute to raising the interest of young Europeans for engineering activities in the field of aeronautics with the aim of attracting them at a later stage to scientific and technical careers in the aeronautical sector. AAT Gelecek kariyerleri için genç Avrupalıları çeken havacılık CSA-SA - Call: FP7-AAT-2012-RTD-1 Günümüzde gençler bilimi gerçek hayat uygulamaları ile öğrenmek istemektedir. Ancak, öğretmenlerinin her zaman teorik dersleri pratiğe ve güncel araştırma gelişmelerinin içeriğine geçirebilecekleri bilgisi, eğitimi ya da tecrübesi olmayabiliyor. Teklifler etkileşimi gerçekleştirmek için havacılıkla ilgili araştırma topluluğu ve öğretim topluluğu (ilk ve orta okullar) arasında eylemler içermelidir. Eylemler bölgesel, ulusal veya Avrupa düzeyinde inşa edilebilecek düzeyde olmalı ve faaliyet organizasyonlarını, yarışmaları ve ödülleri de içermelidir. Araştırmalar yakın gelecekte bilim adamı ve mühendis yetiştirme aşamasında havacılık sektöründe bazı sıkıntılar olacağını ortaya koymaktadır. Tekliflerin havacılık ile ilgili mühendislik alanlarına genç Avrupalıların ilgisini arttırmaya çalışmak, havacılıkla ilgili bilim ve teknik alanında kariyer sahibi olma konularında isteğin artmasına aracı olmak en önemli amaçlarından biridir. TPT Transport infrastructure impact on international competitiveness of Europe CSA-SA - Call: FP7-TPT-2012-RTD-1 This action will analyze qualitatively and quantitatively the relationships between transport infrastructure, competitiveness and economic growth. The links between infrastructure investments and the impacts on economic growth have been the subject of e.g. new economic geography, but they have not been understood in depth in relation to the assessments of different investments. When such impacts are not included in assessments, there is a tendency to underestimate the value of the investment. There is thus a need to better understand the relationships, and to quantify the impacts on competitiveness and economic growth as well as to be able to include them into the assessment methodologies. This action will provide a better understanding of the relationships between transport infrastructure, competitiveness and economic growth. It will help to promote the competitiveness of Europe. TPT Ulaştırma rekabetinin uluslar arası rekabet gücü üzerindeki etkisi CSA-SA - Call: FP7-TPT-2012-RTD-1 Bu eylem nitel ve nicel olarak ulaşım altyapısı, rekabet gücü ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri analiz eder. Altyapı yatırımları ve yatırımların ekonomik büyüme üzerine etkileri arasındaki ilişki ekonomik coğrafyada bir konu oluşturmuş ancak, farklı yatırımların değerlendirilmesiyle alakalı ilişkisi henüz derinlemesine anlaşılmamıştır. Bu etkiler değerlendirmeye dâhil olmadığı zaman, yatırım değerlerini hafife almak gibi bir eğilim söz konusu olmaktadır. İlişkilerin daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç duyulmakla beraber, ekonomik gücü ve ekonomik etkilerin ölçümlerini değerlendirmeye dâhil etmek mümkündür. Bu eylem ulaşım alt yapısı, rekabet gücü ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Avrupa nın rekabet gücünü teşvik edecek bir eylemdir. 7

8 SST The role of rail in the European transport system in response to major disruptions Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Recent events such as the volcanic ash cloud, icing of trains passing through Eurotunnel, earthquakes and extreme snow falls have highlighted the vulnerability of European Transport systems. In general these events have highlighted the relative robustness of rail travel. Other events, both natural and manmade, may also cause large scale disruption to European Transport. These events could for example include volatile changes in economic conditions such as a rapid increase of oil prices forcing markets to move towards non-oil based transport, or an industrial action blocking key hubs or transport modes. Ensure a robust European rail network that can better adapt to changes in the European transport system. SST Avrupa raylı ulaşım sisteminin büyük aksaklıklarına çözüm olarak gelişmiş raylı taşımacılık. Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Volkanik kül bulutu, Eurotunnel den geçerken buzlanan tren rayları, depremler ve aşırı kar yağışları gibi yaşanan son olaylar, Avrupa ulaştırma sistemlerinin açığını gözler önüne sermiştir. Genel olarak bu olaylarda en sağlam ulaştırma sistemi raylı sistem olarak görülmüştür. Doğa ve insanın sebebiyet verdiği diğer olaylar, Avrupa ulaştırmasında büyük kesintiye uğramaya neden olabilir, örneğin hızla artan petrol fiyatları pazarı petrolsüz ulaşıma yönlendirebilir ya da ana aktarma merkezlerini ya da ulaşım modellerini bloke eden endüstriyel hareketler ortaya çıkabilir. Genel bakıldığında amaç şu şekildedir; Avrupa ulaşım sisteminde değişikliklere daha iyi uyum sağlayabilecek güçlü bir Avrupa demir yolu ağı oluşturmaktır. SST Research actions regarding the accessibility of transport systems Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Research will aim at integrated approaches covering the planning, implementation, monitoring and evaluation of measures supporting accessibility of transport systems for all citizens, particularly vulnerable groups, such as older people, children and the disabled. It should include both policy oriented and technical or technological solutions. Wide-scale testing and take-up of integrated approaches to accessible transport planning and operations. Erişilebilirliği olan taşıma sistemleri ile ilgili araştırma projeleri Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Araştırma tüm vatandaşların, özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi savunmasız grupların ulaşımını sağlamak için araştırma, planlama, ulaşım, erişilebilirlik, uygulama, izleme ve değerlendirme tedbirleri gibi birbirine entegre konuları kapsar. Araştırma hem politika hem de yenilik ve teknolojik çözümlere odaklanmalıdır. Geniş çaplı bir test ve entegre yaklaşımlar, bir ulaşım planlaması ve operasyon erişilebilirliği sağlanmak istenmektedir. 8

9 SST Automated urban vehicles Level 2 - CP-IP - Call: FP7-SST RTD-1 The aim is to develop a real scale test and validation platform showing that automated urban transport systems have the potential to become a selfsustaining service which can really attract car users and be an efficient passenger transport solution which is complementary to conventional public transport. A link to previous and on-going research activities (e.g. CITYMOBIL, CIVITAS, CY- BERCARS II, EDICT, HAVE-IT and INTERACTIVE) should be established. SST Otomatik kentsel araçlar Level 2 - CP-IP - Call: FP7-SST-2012-RTD -1 Amacı gerçek ölçek testi ve otomatik kentsel ulaşım sistemleri potansiyeline sahip olunduğunu gösteren bir doğrulama platformunu kendi kendine idame ettirebilecek bir hizmet haline getirmektir. Araştırma, araba kullanıcılarının gerçekten ilgisini çekebilecek, yolcu taşımacılığını verimli hale getirebilecek çözüm niteliğinde olan bir geliştirme projesini ilerletmeyi amaçlamaktadır. Önceki ve devam eden projeler için kullanılması gereken bağlantıların, örneğin; CITYMOBIL, CIVITAS, CY- BERCARS II, EDICT, HAVE-IT ve INTERACTIVE olduğu araştırma tarafından gerekli görülmektedir. SST Coordinating innovation for efficient bus systems in the urban environment Level 2 - CSA-CA - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 The aim is to support the exploitation of the results of previous and ongoing research and innovations to increase the performance and efficiency of bus systems as well as make them more attractive for customers. By considering the system approach on the optimization of interaction of bus-vehicles, businfrastructure and bus-operations, the following key innovative elements will be included: Energy strategies including energy efficiency and management. Accessibility and safety. Measures to optimize accessibility and operation during special events. The activity should involve key PT actors through dedicated for a and an exploitation platform, and should be supported by dedicated case studies and dissemination events in Europe, accession countries, neighbourhood countries and ICPC. A link to previous and on-going research activities is needed. SST Kentsel çevrede ki etkili otobüs sistemi için yeniliklerin düzenlenmesi Seviye 2- CSA-CA - Çağrı: FP7-SST-2012-RTD-1 Amaç; önceki ve devam eden araştırmaların sonuçlarının kullanımını, müşteriler için daha ilgi çekici yapılmasının yanı sıra otobüs sistemlerinin verimini ve performansını arttırmak için yenilikleri desteklemek. Otobüs faaliyetleri, otobüs altyapısı ve otobüs taşıtlarının etkileşimlerinin optimazyona yönelik yaklaşımları göz önünde tutularak, sonraki kilit yaratıcı unsurları enerji yönetimi ve verimliliğini içinde barındıran enerji stratejilerini kapsar. Erişilebilirlik ve güvenlik. Özel olaylar esnasında erişilebilirlik ve işleyişi en iyi hale getirmek için tedbirler. Etkinlik bir işletim platformu için tahsis edilme aracılığıyla kilit PT aktörlerini barındırmalı ve ICPC, komşu ülkeler, katılımcı ülkeler ve Avrupa da yayılma ve durum çalışmalarının uygulanması desteklenmelidir. Önceki ve devam eden araştırma faaliyetleri için bir bağlantı gerekir. 9

10 SST Human element factors in shipping safety Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 The crucial influence of the human element on safety, security and environmental protection has been recognized by the International Maritime Organisation (IMO), including its "Vision, principles and goals" for the human element, as set out in resolution A.947(23) *IMO, The combined and integrated effects of human error and intervention have shown to be a major consideration in the estimation of the probability of structural failure.the consortium will take appropriate measures to ensure that methodologies and technologies developed in other transport or industrial sectors are taken into account. Improvement of safety of the maritime transport through new systems and concepts. SST Güvenli nakliyede insan faktörü Seviye 1 - CP-FP - Çağrı: FP7-SST RTD-1 Güvenlik, emniyet ve çevre koruma üzerindeki insan etmeninin önemli etkisi A.947(23) *IMO, kararında düzene konarak, insan unsuru için vizyon, ilkeler ve hedefler içeren Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından gerçekleştirilir. İnsan hatası ve müdahalesinin birleşmiş ve bütünleşmiş etkileri strüktürel kusur olasılığı görüşünde ana etmen olarak görülür. Konsorsiyum, diğer nakliyelerde gelişen teknolojilerin ve metodolojileri ya da endüstri sektörlerini göz önünde tutmayı garanti etmek için uygun önlemler alır. Yeni sistemler ve kavramlar aracılığıyla deniz taşımacılığı güvenliğinin geliştirilmesi. SST Safety of ships in Arctic conditions Level 2 - CSA-CA - Call: FP7- SST-2012-RTD-1 As underlined by the Arctic Council in its 2009 Assessment Report on Arctic Marine Shipping, harsh conditions and lack of infrastructure in large parts of the Arcticcreate a higher vulnerability to emergencies than in more temperate climates. Consequently, prevention, preparedness and response must be adapted to Arctic conditions. The IMO Guidelines for ships operating in Arctic ice covered waters is currently under revision and are expected to be adopted at the end of Consortia are encouraged to include participants from the Arctic States concerned, including Canada, USA and Russia, as well as Classification Societies. The action will contribute to the implementation and assessment of the Polar Code and of Arctic navigation and to the development of international best practices. SST Arktik Koşullarında Gemilerin emniyeti Seviye 2 - CSA-CA - Çağrı: FP7-SST-2012-RTD-1 Arctic Marine Denizcilik 2009 Değerlendirme Raporu, Arctic Konseyi tarafından vurgulanarak; Arctic in geniş kesimlerinde ki sert koşullar ve altyapı eksikliği, ılıman iklimlerden çok acil durumlarda aşırı hassasiyet gösterebilir. Sonuç olarak; önlem, hazırlık ve müdahale Arctic koşullarına adapte edilmelidir. Sularla kaplı arktik buzlarında faaliyet gösteren gemiler için IMO Kuralları bugünlerde gözden geçirilmekte ve 2012 yılının sonunda kabul edilmesi bekleniyor. Konsorsiyum, Gemi Klasman Şirketlerinin yanı sıra Rusya, Amerika ve Kanada yı içinde barındıran Arctic Devletlerinden katılımcıları içine almak için teşvik eder. Beklenen etki: Eylem, Polar Kanunu'nu ve Arctic denizciliğinin uygulanması ve değerlendirilmesine ve uluslararası en iyi uygulamaların gelişmesine katkıda bulunacaktır. 10

11 GC.SST Advanced energy simulation and testing for Fully Electric Vehicles (FEV) Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Advanced modelling tools and testing procedures (from one-dimension to three dimensional approaches) have a fundamental role to play in optimising during the earliest project phases both the energy dimensioning of FEV and their energy management strategies. They reduce project development lead-time and are used to build-up requirements for subsystems and their related control units. Research will focus on the development and validation of numerical simulation, virtual prototyping and physical testing. Implementation and management: Projects should have interdisciplinary consortia and work should be complementary to projects funded under previous calls of the EGCI,national or ERANET+ schemes. GC.SST Elektrikli araçlar için gelişmiş enerji simülasyonu ve deneme Seviye 2 - CP-FP - Çağrı: FP7-SST-2012-RTD-1 Gelişmiş modelleme araçları ve deneme prosedürleri, hem FEV in enerji boyutlandırması hem de enerji yönetim stratejileri nde ilk proje aşaması boyunca optimize etme konusunda önemli bir role sahiptir. Bunlar proje geliştirmedeki hazırlık aşamasını azaltır ve ilgili denetim birimleri ve alt sistemlerinin gereksinimlerini desteklemek için kullanılır. Araştırma, fiziksel deneme, sanal prototip çalışması ve sayısal simülasyonun onaylanması ve gelişmesi üzerinde odaklanacaktır. Uygulama ve Yönetim: Projeler disiplinler arası konsorsiyumlara sahip olmalıdır. SST Tools and conditions for attractive, efficient and competitive single wagonload traffic and its interaction with road and intermodal transports Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Single wagonload (SWL) traffic represents a large share of the current rail freight market, (up to approximately 50%). Competition from road transport is severe, partly due to the dominance of road transport infrastructure compared to rail for door to door services. Single wagonload traffic is characterised by complex cost structures and sometimes unclear cost responsibilities. Increased efficiency and competitiveness of single wagonload traffic. Improve quality and reliability of single wagonload services, also in order to attract new customers and market segments and improve stakeholder satisfaction. SST Rekabetçi, etkili ve ilgi çekici bir vagonun taşıdığı yük trafiği için araçlar ve koşullar ve bunların taşımacılık yöntemleri ve yol ile etkileşimi Seviye1 - CP-FP - Çağrı: FP7-SST-2012-RTD-1 Bir vagonun taşıdığı yük, şu anki demir yolu navlun piyasasının geniş bir payını temsil eder (yaklaşık %50). Karayolu taşımacılığıyla rekabet kısmen kapıdan kapıya hizmet konusunda demir yoluyla kıyaslandığında kara yolu alt yapısının hâkimiyeti açısından üstün gelir. Fakat bir vagonun taşıdığı yük trafiği karmaşık maliyet yapıları ve bazen de belirsiz maliyet sorumlulukları tarafından nitelendirilir. Bir vagonun taşıdığı yük trafiğinin etkinlik ve rekabeti arttırması vagon trafiğinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırır ve aynı zamanda da piyasa segmentleri ve yeni müşterilerin ilgisini çekmeyi hedefleyip, paydaş memnuniyetini artırır. 11

12 SST Next generation tools for optimised infrastructure asset Management Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Railway infrastructure is subjected to more variables than most utility companies, and risk, cost, availability and performance are important parameters under different vehicle, traffic density, environmental conditions and across different systems (e.g. Rail Freight Corridors). This diversity of operating conditions requires the most advanced tools to create the necessary integrity for high resolution models to support maintenance decisions locally and across trans- European networks with a value of billions of EUR per annum. Improved maintenance routines for rail infrastructure and higher availability or infrastructure availability. SST En iyi alt yapı varlık yönetimi için yeni nesil araçlar Seviye 1 - CP- FP - Çağrı: FP7-SST-2012-RTD-1 Demiryolu alt yapısı, en çok kamu hizmeti veren şirketlerden daha değişken olmasına bağlıdır ve performans, elverişlilik, maliyet ve risk farklı sistemler karşısında, çevresel koşullar, trafik yoğunluğu ve farklı taşıtların arasında önemli parametrelerdir. Çalışma koşullarının çeşitliliği yılda milyarlarca EUR değeriyle Avrupa ötesi ağlar ve bölgesel olarak bakım kararlarını desteklemek için yüksek çözüm modelleri için gerekli bütünlüğü yaratmak için gelişmiş araçları talep eder. Projenin amacı demiryolu altyapısını geliştirip ve yüksek kullanılabilirlik sağlamak için geliştirilmiş bakım rutinleri oluşturmaktır. SST Innovative structural and outfitting materials for ships including inland ships Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 New materials, in particular lightweight materials, e.g. alloys and composites, etc. can provide suitable solutions to reduce ship environmental footprint, including the manufacturing, maintenance and dismantling phases. In addition, new innovative steel materials for the maritime industries and new coating materials could also greatly improve properties for corrosion resistance, friction, weldability and dimensional accuracy during construction. Research will focus either on the entire structure or substructure of the ship or on parts of the structure. Expectation is the development of new steel material, development of new coating materials, including nanotechnology for marine applications, to reduce costs in new building, maintenance and repair. SST İç gemilerde dahil olmak üzere gemiler için yenilikçi yapısal ve donatım malzemeleri Seviye 1 - CP-FP - Çağrı: FP7-SST-2012-RTD-1 Yeni, özellikle hafif malzemeler, alaşımlar ve kompozitler gibi üretim, bakım ve söküm aşamaları da dâhil olmak üzere gemilerin çevresel ayak izlerini yok etmek için uygun çözümler sunabilmektedir. Ek olarak, denizcilik sanayi ve yeni kaplama malzemeleri için yenilikçi çelik malzeme korozyon direnci, sürtünme, kaynaklanabilirlik ve inşaat sırasında boyut açısından doğruluk için özellikleri geliştirilebilir olmaktadır. Araştırma ya bütün yapı üzerinde ya da gemilerin altyapı yapım parçalarının üstünde durmaktadır. Projenin beklentisi deniz uygulamaları için nano teknolojiden de yararlanarak yeni bina, bakım ve onarım maliyetlerini azaltmak için bu yeni çelik malzemenin geliştirilmesidir. 12

13 SST E-guided vessels: the 'autonomous' ship Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 The objective of the research is to increase the adaptability, availability and autonomy of the waterborne transportation through enhanced autonomy for ship systems and ships, i.e. the capability to solve problems with limited human interface. Recent developments in information and communication technologies (ICT) make safe wireless transfer of large amounts of data from ship to shore possible. This capability could be used to develop a whole new range of innovative and life cycle-oriented concepts that will increase the adaptability, availability and autonomy of waterborne transportation allowing a fresh approach to the improvement of ship operations and waterborne transport quality. SST Assessment and mitigation of noise impacts of the maritime transport on the marine environment (coordinated topic within the framework of the Ocean of Tomorrow ) Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD- 1 Research will focus on an accurate description of cavitation noise and on mitigation measures to reduce noise with the constraint to maintain the fuel efficiency of ships at its highest level. Research should also provide accurate modelling tools to assess the noise footprint of ships having regard to available datasets at national and EU level (e.g., EMSA and CFCA). Research will take into account the relevant noise characteristics for the protection of the marine environment. Activities will include; Development of radiated sound prediction tools, for the estimate of propeller noise With particular emphasis on the accurate description of cavitation noise. Development of cost-effective measurement tools/ techniques for selective detection of cavitation effects on noise signature. The work will aim at supporting the requirements of (Marine Strategy Framework Directive) and related Commission Decision on criteria for Good Environmental Status, in particular with regard to Descriptor 11, i.e. assessment, monitoring and mapping of underwater noise linked to maritime transport. Innovative exploitable technologies and processes will be proposed as mitigation measures and take into account the relevant noise characteristics for the marine environment, having regard to the need for measures under article 13 of the MSFD. The requested EU contribution shall not exceed EUR SST E-güdümlü deniz araçları: 'otonom' gemi Seviye2 - CP-FP - Çağrı: FP7-SST-2012-RTD-1 Araştırmanın amacı gemi ve gemi sistemleri için otonomi arttırma yoluyla denizyolu taşımacılığının otonomisi, geçerliliği ve uyumluluğunun arttırmaktır. Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler gemilerden sahillere geniş ölçüde verilerin kablosuz transferini güvenli kılar. Bu yetenek deniz dolu taşımacılığı kalitesi ve gemi faaliyetlerinin gelişmesindeki yeni yaklaşımlara izin veren deniz yolu taşımacılığının otonomi, elverişlilik ve uyumluluğunu arttıracak olan kullanım süresi odaklı kavramları ve tüm yenilikleri geliştirmede kullanılabilir. SST Deniz Taşımacılığının Deniz Ortamı Üzerinde Gürültü Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Azaltılması. Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Araştırma net tanım ses boşluğunun ve ölçümlerin azaltılması, gemilerin yakıt verimliliğini artırarak gürültüyü azaltmaya odaklanacaktır. Araştırma aynı zamanda gemilerin sesinin kapladığı alanı hesaplamak için hatasız modelleme araçları sağlamalıdır. Bunu yaparken mevcut veri kümelerinin AB ve ulusal seviyede olmasını göz önünde bulundurmalı (örnek: EMSA ve CFCA). Araştırma; deniz ortamını korumak için ilgili ses özelliklerini hesaba katacaktır. Aktiviteler,-pervane gürültüsünü hesaplayabilmek için ışın biçimde ses tahmin araçları ile birlikte belirli gürültü kavitasyonu doğru tanımlanmalı.-uygun maliyetli ölçüm araçlarının-seçici algılam için teknikler gürültü kavitsayonunu hedef frekansı algılamak için. Çalışma gereksinimlerinin desteklenmesi amacı (Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi) ve iyi çevre durumu kriterleriyle ilgili komisyon kararı, özellikle Tanımlayıcısı mad.11 ile ilgili, yani değerlendirme, izleme ve haritalama sualtı gürültü ile bağlantılı denizyolu taşımacılığı. MSFD 13 üncü maddesi çerçevesinde önlemler alınması gerektiği göz önünde bulundurarak, sömürülebilir Yenilikçi teknolojiler ve süreçler, hafifletici önlemler olarak önerilecek ve deniz ortamı için ilgili ses özellikleri dikkate alınacaktır. Talep edilen AB katkısı EUR Euroyu aşmayacaktır. 13

14 SST Support to the development of joint programming in marine and maritime research to address cross-cutting sea-related challenges (Support Action within the framework of the Ocean of Tomorrow ) Level 2 - CSA-SA - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 In order to fulfil its role of providing the necessary level of support, the Commission foresees to sustain the overall coordination and capacity-building process for the JPI that would address healthy and productive seas and oceans42 by means of dedicated actions, which would aim initially at facilitating and shortening the time required to reach the implementation phase. Establishment of effective governing structures for a JPI on healthy and productive seas and oceans.development of a coherent strategic research and innovation agenda for a JPI on healthy and productive seas and oceans, taking into account EU 2020 objectives. Better governance of EU marine and maritime research in support of the European maritime economy and related policies (in particular the EU maritime policy and its environmental pillar, the Marine Strategy Framework Directive). The requested EU contribution shall not exceed EUR SST Efficient rolling stock and train operations for competitive rail freight services Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Freight wagons constitute an important cost factor in the rail freight business. The possibilities to improve freight wagon design will be analyzed and demonstrated, taking into account possible improvements of relevant infrastructure parameters at least in selected corridors such as axle-loads and loading gauges. The benefits of increasing train-lengths will be demonstrated and possible barriers for the operation of long trains analysed and suggestions be made to overcome these barriers. Develop and demonstrate possibilities to increase the load capacity of freight wagons. Identify measures to improve loading and unloading procedures of freight wagons. Adoption of new wagon designs and concepts. Improved economies of scale in rail freight through higher load capacity of wagons and better rolling stock utilisation. SST Denizde Ortak Programlamaya Destek ve Denizle İlgili Zorlukların Üstesinden Gelmek İçin Yapılan Denizcilik Araştırması Seviye 2 - CSA-SA - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Gerekli düzeyde destek sağlanmak konusunda rolünü yerine getirmek için, Komisyon, genel koordinasyonu sürdürebilmek için, kapasite oluşturma sürecinin sağlıklı adresi JPI ve verim için denizler ve okyanus42ler yoluyla adanmış eylemler, başlangıçta amacının kolaylaştırılması ve uygulama aşamasına ulaşmak için gerekli zamanı kısaltmaktadır. Sağlıklı, verimli denizler ve okyanuslar üzerindeki bir JPI için etkin yönetim yapılarının oluşturulmasıdır. AB 2020 hedefleri dikkate alarak, JPI için sağlıklı, üretken denizler ve okyanuslarda tutarlı bir stratejik araştırma ve yenilik gündemi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Avrupa denizcilik ekonomisinin desteğiyle AB deniz ve denizsel araştırmanın daha iyi yönetimi ve ilgili politikalar gözlemlenmektedir.(özellikle AB denizcilik politikası ve çevresel ayağı, Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi). Talep edilen AB katkısı EUR yu aşmamalıdır. SST Rekabetçi Demiryolu Taşımacılığı Hizmetleri İçin Verimli Demiryolu Araçları ve Tren İşletmeleri Seviye 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Yük vagonları, demiryolu taşımacılığı için maliyetin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu projede yük vagonu tasarımını geliştirme olanakları analiz edilecek ve gerekli uygulamalar gösterilecek, vagondaki gerekli altyapı parametrelerindeki yapılabilecek iyileştirmeler göz önünde bulundurulacaktır. Örneğin seçilmiş koridorlardaki dingil yükleri ve yük gabarisi üzerine iyileştirmelere gidilecektir. Tren uzunluklarını arttırmanın sağlayacağı faydalar üzerinde durulacak, artırma sonrası uzun trenlerin kullanımı esansında oluşabilecek muhtemel engeller analiz edilerek bu engellerin aşılması konusundan çözüm önerileri getirilecektir. Taşıma vagonlarının kapasitesinin arttırılması olanakları geliştirilecek ve uygulanacaktır. Yükleme ve boşaltma prosedürlerindeki ölçüt kriterleri tespit edilip iyileştirmelere gidilecektir. Yeni vagon dizaynları ve konseptleri benimsenmesi tartışılacak. Daha iyi demiryolu araçları bakımı ve daha yüksek yük kapasitesi ile demiryolu taşımacılığında ekonomik büyüme sağlanarak iyileştirmelere gidilecektir. 14

15 SST Rail system interoperability (regulatory and non-legislative interoperability based on technological innovations) Level 1 - CP-FP - Call: FP7- SST-2012-RTD-1 Technologies and innovative train concepts will be developed for both passengers and freight transport characterised by interoperability and cross-operation between different rail networks. Research results will contribute to standardisation at two main levels: 1) In the regulated domain, related to Technical Specifications for Interoperability (TSI) and the need for further standardised specifications that may appear with the TSI geographical scope extension; and 2) in the non regulated domain, innovative solutions for interoperability and standardised interfacing between mostly proprietary solutions. Optimised maintenance of rail infrastructure and rolling stock. Improved safety in railway operations.clarification of the prospects for implementation of improved braking systems, especially for high-speed traffic, on a wider scale.support of the implementation of TAF-TSI. SST Demiryolu sisteminin birlikte çalışabilirliği (İnovasyon tabanlı yasama dışı ve düzenleyici kaşılıklı işlerlik) Seviye 1 - CP-FP - Call: FP7-SST RTD-1 Yük ve yolcu trenleri için yenilikçi ve teknolojik tren konseptleri geliştirilerek farklı demiryolları arasında çapraz operasyon ve karşılıklı işlerlik ile karakterize edilecek. Çalışmanın sonuçları 2 temel düzeyde standardizasyona katkıda bulunacaktır. 1) Yasal düzlemde ; Teknik karşılıklı işlerlik spesifikasyonlarında (TSI) ve TSI coğrafi amaçlar eklentisi ile birlikle görüntülenecek spesifikasyonların standardizasyonunda, ve 2) yasal olmayan düzlemde; Karşılıklı işlerlikte yenilikçi çözümler ve şahsi çözümlerde standardize ara yüzler için. Ray alt yapısı ve taşımacılık sistemi için optimize bakım-onarım. Demiryolu işleyişinde geliştirilmiş güvenlik önlemleri. Geliştirilmiş fren sistemlerinin, özellikle de hızlı trenlere, uygulanmasındaki yönergelerin daha geniş bir kapsamda netleştirilmesi. TAF-TSI nin uygulanması konusunda destek. GC.SST Smart infrastructures and innovative services for electric vehicles in the urban grid and road environment Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST RTD-1 Contents and scope: With the advent of new electrified vehicles (EV) for application in the urban environment, a significant need exists to drastically improve the convenience and sustainability of car-based mobility. In particular, research should focus on the development of smart infrastructures, and innovative solutions which will permit full EV integration in the urban road systems while facilitating evolution in customer acceptance. Investigation into alternative, innovative solutions for recharging stationary EV minimizing risks deriving from vandalism (e.g. inductive charging).study of on-route charging technologies which would increase the vehicle range while reducing the size of on-board energy storage systems. GC.SST Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Kentsel elektrik şebekesi ve yol çevresindeki akıllı elektrikli araçlar için altyapılar ve inovatif servisler Yeni elektrikli araçların kentsel ortama katılması ile birlikte, otomobil bazında hareketliliğin ve sürdürülebilirliğin arttırılması önemli bir ihtiyaçtır. Araştırma çağrısında, kentsel yol sistemlerinin elektrikli araçlara tam entegresyonunu sağlayacak biçimde akıllı altyapıların geliştirilmesi, insanların bu yönde evriminin kolaylaştırılması için yenilikçi çözümlere odaklanılmalıdır. Şarj sabit EV vandalizmden (endüktif şarj gibi) kaynaklanan riskleri en aza indirmek için alternatif, yenilikçi çözümler soruşturmalıdır. Projede yerleşik enerji depolama sistemleri boyutu azaltılırken araç yelpazesini arttıracak bir güzergah izlenmelidir. 15

16 GC.SST European strategy for rare materials and their possible substitution Level 2 - CSA-SA - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 The development of new technologies for the electric vehicle needs to be complemented by developing a European strategy for rare materials and their possible substitution. The Support Action will focus on the following: Prediction of the long term needs of the European electric vehicle industry for strategic materials. Access to alternative supply. Alternative materials and technologies for electric traction and energy storage. A small and well focussed project within the European Green Cars Initiative that includes input from all relevant stakeholders, which will deliver a materials roadmap and recommendations for strategic plans to solve the specific long-term materials issues for the Electric Vehicles sector. GC.SST Nadir Malzemeler ve Bu Malzemelerin Olası Yer değiştirmesi (Sübstitüsyon) İçin Avrupa Stratejileri Level 2 - CSA-SA - Call: FP7-SST-2012-RTD- 1 Elektrikli araçlar için yeni teknolojilerin geliştirilmesi, nadir malzemeler ve bu malzemelerin sübstitüsyonu için Avrupa yeni bir strateji geliştirmelidir. Elektrikli araç için yeni teknolojiler geliştirilmesi, ender malzeme ve olası ikamesi için bir Avrupa stratejisi geliştirerek tamamlanması gerekmektedir. Destek Hareketi aşağıdaki konulara odaklanmalıdır. Bu konular: Tahminen uzun vadeli bir dönem için Avrupa stratejik malzemeler için elektrikli araç endüstrisine ihtiyaç duyacaktır. Alternatif enerjiye ulaşım sağlanmalıdır. Paydaşlar Avrupa Yeşil Otomobil Girişimi içinde yer alacaklardır ve özel malzemeler konusunun çözümü için bir malzeme yol haritası ve öneriler sunmalılardır. GC.SST Integration and optimisation of range extenders on Electric Vehicles Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 The focus of the research will be on developing and optimising the concept of the fully-integrated, range-extended, electrified light duty vehicle. The aim is to optimise the integration and control of the electrified vehicles equipped with a range-extender while ensuring that the range in pure-electric mode, typically charged using the grid, is sufficient to cover average daily mileage. The activities should address the following issues: Impact on optimal battery capacity. Advanced control strategies. Modularisation. Performance, safety, recyclability and cost. Range-extended EV. Safety, recyclability and life-cycle sustainability. Helping European automotive industry to maintain world-class status. GC.SST Elektrikli Araçlardaki Aralık Genişleticilerin Birleştirilmesi ve Optimizasyonu Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Araştırmanın odak noktası konsept olarak tam entegre edilmiş, aralığı genişletilmiş, elektriklenmiş ışık görevli araçları geliştirmek ve optimize etmek olacaktır. Amaç, sadece elektrik modundayken güvenceli olacak aralık genişletici donanımlı elektrikli araçları birleştirmeyi ve kontrol etmeyi optimize etmektir. Bu araştırma en iyi pil kapasitesi, ileri kontrol stratejileri, birimlere ayrıştırma, performans, güvenlik, dönüşülebilirlik ve maliyet üzerine odaklanmaktadır. Aralık genişletilmiş elektrikli araçlar, emniyet, dönüşülebilirlik ve sürdürülebilir kullanım süresi ile Avrupa otomotiv endüstrisine birinci sınıf durumda devam ettirecektir. 16

17 GC.SST Extreme low rolling resistance tyres Level 1 - CP-FP - Call: FP7 -SST-2012-RTD-1 The objective of research is to develop an innovative tyre concept that will reduce the rolling resistance without compromising performance, safety and for both steering and trailertyres. Load capacity should be maintained or improved. Interaction with the road surface should be considered and appropriate parameters for maximum effectiveness The project should demonstrate the maximum potential for low rolling resistance tyres. GC.SST Yuvarlanma Direnci Aşırı Düşük Lastikler Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Araştırmanın odak noktası römork lastikleri, direksiyon ve güvenliği tehlikeye atmadan yuvarlanma direncini azaltacak yenilikçi lastikler üretmektir. Yük kapasitesinin korunması ve geliştirilmesi önem taşımaktadır. Yol yüzeyi ile etkileşim maksimum verim elde edebilmek adına göz önüne alınmalıdır ve uygun parametreler olarak kabul edilmektedir. Proje, yuvarlanma direnci düşük lastikler için maksimum potansiyeli göstermelidir. GC.NMP Innovative automotive electrochemical storage applications based on nanotechnology Volume production plans for large-capacity Li-ion rechargeable batteries are being made one after another around the globe, targeting electric vehicles (EVs) and other applications. However, most car manufacturers would agree that lithium ion technology is still not satisfactory for long distance EV use. More energy density, power density, cost and safety improvements are needed. The EU contribution must not exceed EUR perproject. Expected Impact: (i) High energy densities with respect to the state-of-the art (i.e. higher than 400 Wh/kg); (ii) Overall performance, safety, recyclability and life-cycle sustainability;(iii). GC.NMP Nanoteknoloji temelli yenilikçi otomativ elektrokimyasal depoloma uygulamaları Geniş kapasiteli, şarj edilebilir lityum-ion piller için yüksek hacimli üretim planları tüm dünyada yaygınlaşmaktadır. Bu planlar elektrikli araç ve diğer uygulamaları hedeflemektedir. Buna rağmen birçok araç üreticisi lityum pil teknolojisinin uzun mesafe elektrikli araç kullanımı için halen yeterli olmadığı konusunda hemfikirdir. Daha fazla enerji yoğunluğu, güç yoğunluğu, maliyet ve güvenlik gelişimine ihtiyaç vardır. Avrupa Birliği nin katkısı proje başına avroyu geçmemelidir. Beklenen etki: (i) yüksek enerji yoğunluğu (400 Wh/kg den yüksek) (ii) Güvenlik, geri kazanabilirlik, yaşam döngüsü sürdürülebilirliği ve genel performans 17

18 EeB.ENV Concepts and solutions for improving energy efficiency of historic buildings, in particular at urban district scale Call: FP NMP- ENVENERGY-ICT-EeB Historic buildings form the core of many European cities and represent about 10% of the total building stock. There is an urgent need for refurbishment and renovation to bring these buildings to EU energy efficiency standards. The topic targets significant groupings of old houses/historic buildings, which at district scale often present similar architectural or historical characteristics. It covers improving architectural components, providing advanced energy efficient solutions, and controlling indoor conditions. EeB.ENV Özellikle kentsel bölgesel ölçekte tarihsel binaların enerji verimliliklerinin artırılması için çözümler- Call: FP NMP-ENVENERGY-ICT- EeB Tarihi binalar birçok Avrupa şehrinin temelini oluşturmakla birlikte toplam bina stokunun da %10 unu oluştururlar. Bu binaların AB enerji verimliliği standartlarına çekilebilmeleri için onarım ve yenileme çalışmalarına acil ihtiyaç vardır. Proje bölgesel ölçekte tarihi ve mimari karakteristiklerle benzerlik gösteren tarihi bina ve evleri hedeflemektedir. Mimari bileşenlerin geliştirilmesi, geliştirilmiş enerji verimliliği çözümlerinin sağlanması ve bina içi koşulların kontrolü projenin kapsamındadır. 18

19 Tel: Web: Adres: Ege Üniversitesi Kampüsü EBİLTEM Binası Bornova / İZMİR 19

Horizon 2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım

Horizon 2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Horizon 2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Serhat MELİK Ulaşım Alanı Ulusal İrtibat Noktası 29 Aralık 2014 Sunum İçeriği Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım 2015 Çağrı Konuları Ulaşım Alanında Önemli

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü

ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü Yazılım Test ve Kalite Derneği Terimler Sözlüğü Çalışma Grubu Tarafından Türkçeleştirilmiştir Versiyon 1.0 Kaynak gösterildiği takdirde kopyalanması ve kullanımı serbesttir.

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe ITIL Turkish glossary, v1.0, 23 September 2013 based on English glossary v1.0, 29 July 2011 ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü Türkçe 1 Teşekkürler Mayıs 2007 de orijinal İngilizce ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K.

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Problems of Defining and Reforming Auditor Liability Timothy Bush Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Shyam Sunder, Yale University, U.S. Abstract Recent decades have seen many changes in U.K.

Detaylı

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ Hasan TUFAN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara Hasan TUFAN tarafından hazırlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

The Future We Want. stedi imiz Gelecek

The Future We Want. stedi imiz Gelecek The Future We Want United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012 Outcome of the Conference stedi imiz Gelecek Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI VE TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ NİN VERGİLENDİRME ALANINDAKİ FISCALIS

Detaylı

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS Üç aylık dergi / Quarterly magazine Haziran 2013 / June 2013 Sayı / Issue 07 ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS BU SAYIDA / THIS ISSUE ICAO Sempozyumu, Akademi nin ev

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values İçindekiler / Index 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values 3 Hakkımızda About Us 4-5 Kurumsal Etik ve Davranış İlkeleri Corporate Code of Ethics & Business Conduct 6-7 Teknoloji

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

TANITIM KATALOĞU. 28 Mayıs 2015 Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi - BURSA. www.otomotivprojepazari.com

TANITIM KATALOĞU. 28 Mayıs 2015 Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi - BURSA. www.otomotivprojepazari.com TANITIM KATALOĞU www.otomotivprojepazari.com TANITIM KATALOĞU Önsöz Giriş Uludağ İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği (UIB) Hakkında Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (UİB) Hakkında OİB

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı