FP çağrıları 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FP7 2012 çağrıları 1"

Transkript

1 FP çağrıları 1

2 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime geçebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz. Tel: Web: Adres: Ege Üniversitesi Kampüsü EBİLTEM Binası Bornova / İZMİR 2

3 Ulaştırma FP7-TRANSPORT MOVE-1 3

4 FP MATERIALS FOR GREEN CARS Innovative automotive electrochemical storage applications based on nanotechnology. Volume production plans for large-capacity Li-ion rechargeable batteries are being made one after another around the globe, targeting electric vehicles (EVs) and other applications. Projects shall exclusively address the development of innovative materials and technologies for battery components, material architectures and systems for automotive electrochemical storage at cell level within a responsible, sustainable and environmental-friendly approach looking at the entire life cycle. Research shall focus on innovative technologies, architectures and chemistries and should address as some following issues; effect of bidirectional flow at charge stations, availability of constituent materials, ecodesign and material production. Budget is 10 million Euro. FP YEŞİL ARABALAR İÇİN MATERYALLER Yenilikçi otomotiv elektrokimyasal depolama uygulamaları, nanoteknoloji üzerine dayanır. Büyük kapasiteli Li-ion şarj edilebilir piller için dünya çapında hacimli üretim planları birbiri ardına yapılıyor. Bu planlar elektrikli araçları (EVs) ve diğer uygulamaları da hedefliyor. Projeler, pil bileşenlerine, malzeme mimarilerine ve tüm yaşam döngüsü bakılarak, sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşım içinde hücre düzeyinde, otomotiv elektrokimyasal depolama sistemleri için yenilikçi malzemeler ve teknolojilerin gelişimine yönelik olmalıdır. Araştırma, yenilikçi teknolojiler, mimarileri ve kimyaları üzerinde ağırlıklı olarak düzenlenmektedir. Çift yönlü akış şarj istasyonlarında oluşturan malzemelerin mevcudiyeti, eko-tasarım ve malzeme üretimine etkisi gibi konuları ele almaktadır. Bütçe 10 milyon Euro'dur. 2)-GC.NMP / GC.SST / GC.ENV Innovative advanced lightweight materials for the next generation of environmentally-friendly electric vehicles topic implemented jointly by NMP, Transport and Environment Themes Research proposals should focus on the development of advanced materials for cars and light-duty vehicles, contributing to an accelerated market introduction of new energy-efficient electric vehicles, while ensuring sustainability and viability by rapidly achieving the appropriate economies of scale. The research proposals should address also several of the following issues or all of them: reducing the structural weight, exploiting new materials characteristics in association with the innovative structural layouts made possible by new electric vehicles, in order to improve safety by enhanced energy absorbing capability, assessing the performance of the behavior of the advanced materials etc.. In order to ensure industrial relevance and impact of the research effort, the active participation of industrial partners (including SMEs) represents added value to the activities and this will be reflected in the evaluation, under the criteria Implementation and Impact. Budget is 25 million Euro. GC.NMP / GC.SST / GC.ENV Yeni nesil için gelişmiş, çevre dostu, hafif elektrikli araçlar- NMP tarafından ortaklaşa uygulanan bu araştırma taşımacılık ve çevre temaları, Araştırma önerileri, hafif hizmet araçları için avantajlı malzeme geliştirmeye odaklanmaktadır. Enerji tasarruflu yeni elektrikli araçlar hızlandırılmış bir pazar tanıtımına katkıda bulunurken, ölçek ekonomisinde hızlılığı ve canlılığı sağlayabilmektir. Araştırma önerileri aşağıdaki sorunları ya da hepsini ele almalıdır: yapısal ağırlığı ve istismarı azaltarak yenilikçi yapısal düzenleri olan yeni elektrikli araçları mümkün kılan yeni malzemelerin özelliklerini, yapısal ağırlığı, yeteneği gelişmiş enerji emicilerin güvenliğini artırmak amacıyla gelişmiş malzemeler vb. davranış performansını değerlendirmek. Araştırma endüstriyel uygunluğu ve uygunluğun etkisini sağlamak amacıyla, endüstriyel ortakların (KOBİ'ler dâhil ) aktif katılımı sağlamak değer temsil eder ve bu kriterlerin uygulanması doğru bir değerlendirme yansıyacaktır. Bütçe 25 milyon Euro'dur. 4

5 SST FP7- SUSTAINABLE SURFACE TRANSPORT (SST)-2012-RTD-1 including European Green Cars Initiative Research will focus on an accurate description of cavitation noise and on mitigation measures to reduce noise with the constraint to maintain the fuel efficiency of ships at its highest level. Research should also provide accurate modeling tools to assess the noise footprint of ships having regard to available datasets at national and EU level. SST FP7- Sürdürülebilir Yüzey Taşımacılığı (SST)-2012-RTD-1 Avrupa Yeşil Otomobil girişimi dahil olmak üzere Araştırma en yüksek seviyede gemilerin yakıt verimliliğini korumak ve gürültüyü azaltmak için, kavitasyonu doğru tanımlamak ve hafifletme tedbirleyicilerinin kısıtlanması üzerine odaklanacaktır. Araştırma aynı zamanda ulusal ve uluslararası veri kümeleriyle, gemilerin gürültü ayak izlerini kontrol ederek doğru modelleme araçları sunmalıdır. -SST Management of energy in railway systems. Level 2 - CP-IP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Intelligent management of energy generation and distribution will become a vital topic for the railway sector in this decade and beyond. To achieve a more sustainable and smarter management of energy in the railway system considering both passenger and mixed freight passenger networks, the research activities will: Develop simulation models to optimize the design and functioning of networks. Integrated (overlay-) networks have to be considered. Study of the possible increase in use of energy recovery. Better understanding of train operation patterns Demiryolu sistemlerinde enerji yönetimi Level 2 - CP-IP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Enerji üretiminin akıllı yönetimi ve dağıtımı, önümüzdeki on yıl içinde ve sonrasında demiryollarında hayati bir öneme sahip olacak. Yolcu ve nakliye ağları göz önünde bulundurulduğunda demiryollarında daha sürdürülebilir ve akıllı enerji yönetimi elde etmek için araştırma çalışmaları şöyle olacaktır: ağların tasarımı ve işleyişi için simülasyon modelleri geliştirilmek. Entegre ağlar dikkate alınmalıdır. Enerji geri kazanımında mümkün artışı sağlayacak gelişmeler üzerinde durulmalıdır. Tren işletim kalıplarının mikro (tren) ve makro (ağlar) düzeyde ve enerji talebi üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak. 5

6 SST Planning rail towards 2050 Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 This research action will consider a vision of a society where transport needs are overwhelmingly served by electrified rail. A relatively small study is envisaged that may consider the following aspects: What are the consequences for urban and regional planning? How would such a system be developed from existing infrastructure? What would be the costs and how would it be financed? What would be the consequences for industrial processes? Active participation of key stakeholders such as industrial partners, research and academy organizations and relevant authorities is encouraged. Provide a vision and key long term factors that will enable rail systems to be more attractive and better serve the user. Enable the shaping of planning policies and a more rail transport friendly society to increase the attractiveness and take-up of rail as a low carbon transport mode. SST Demiryolu planlama: Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Bu araştırma toplumun taşıma ihtiyacının ağırlıklı olarak elektrikli demiryolu aracılığı ile yapıldığı bir toplumun vizyonunu dikkate alacaktır. Nispeten küçük bir çalışmadır, konu ile ilgili bilgiler için içerikten bazı başlıklar şu şekilde sıralanabilir; kentsel ve bölgesel planların sonuçları neler olacak? Var olan altyapıdan böyle bir sistem nasıl oluşturulacak? Altyapı değişimi ne kadar bir maliyet gerektirmektedir ve ücret nerden finanse edilecek? Endüstriyel süreçler ve sonuçları nasıl olacak? Endüstriyel ortaklar, araştırma ve akademi kuruluşları ve ilgili makamlar gibi anahtar paydaşların aktif katılımı, teşviki önemlidir. Kullanıcıya daha iyi hizmet verebilecek, raylı sistemlerin daha cazip olmasını sağlayacak bir vizyon ve anahtar uzun vadeli faktörler sağlanmayı amaçlamaktadır. Ek olarak, planlama politikalarının şekillenmesinde etkinlik ve düşük karbonlu demiryolu taşımacılığı ile demiryolu taşımacılığına tercihi arttırmak amaçlanmaktadır. SST Europe to Asia: rail research collaboration Level 2 - CSA-CA - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Europe's largest trading partners are located in Asia. Currently trade is overwhelmingly moved by sea, involving long transport time and big detours. However, infrastructure development and increased stability now makes it possible to create a rail land bridge between Europe and Asia. Rail research collaboration between Europe and Asia can support a common understanding of technical issues related to interoperability and consequently support the move towards more common standards. Creation of research networks along the Trans-Eurasian land bridge in the field of rail research. Systematic understanding of market demands. SST Avrupa-Asya demir yolu araştırma birliği Level 2 - CSA-CA - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Avrupa nın en büyük ticaret ortakları Asya da bulunmaktadır. Şuanda ticaret uzun taşıma süresine ve dolambaçlı yollarına rağmen ezici bir çoğunlukla deniz taşımacılığı şeklinde yapılmaktadır. Ancak alt yapı gelişimi ve artan istikrar ile birlikte demiryolu taşımacılığı Avrupa ve Asya arasında yeni bir köprü olma yolunda ilerlemektedir. Avrupa ve Asya arasında demiryolu araştırma birliği, teknik konularda ortak bir işbirliği ve birlikte çalışabilirlik gibi konularda ilerleme kaydedebilir ise, doğru hareket desteği ile ortak standartlar meydana gelmiş olur. Trans-Avrasya demiryolu alanında kara köprüsü boyunca araştırma ağlarının oluşturulması yapılacak ilk iş olacaktır. Pazar taleplerine sistematik yaklaşım söz konusudur. 6

7 AAT Attracting young Europeans to future careers in the field of Aeronautics CSA-SA - Call: FP7-AAT-2012-RTD-1 Today, young people want to learn science through real life applications. However; teachers have not always the knowledge, training and experience to put theoretical lessons into practice and in the context of the latest research developments. Proposals should contain actions to enhance the interactions between the aeronautics research community and the teaching community (primary and secondary schools). Actions could be built at regional, national or European level and include among others studies, events, teaching material, competitions, awards, organization of activities. Studies show the likelihood of a shortage of scientists and engineers in aeronautics research and industry in the near future. Proposals should contribute to raising the interest of young Europeans for engineering activities in the field of aeronautics with the aim of attracting them at a later stage to scientific and technical careers in the aeronautical sector. AAT Gelecek kariyerleri için genç Avrupalıları çeken havacılık CSA-SA - Call: FP7-AAT-2012-RTD-1 Günümüzde gençler bilimi gerçek hayat uygulamaları ile öğrenmek istemektedir. Ancak, öğretmenlerinin her zaman teorik dersleri pratiğe ve güncel araştırma gelişmelerinin içeriğine geçirebilecekleri bilgisi, eğitimi ya da tecrübesi olmayabiliyor. Teklifler etkileşimi gerçekleştirmek için havacılıkla ilgili araştırma topluluğu ve öğretim topluluğu (ilk ve orta okullar) arasında eylemler içermelidir. Eylemler bölgesel, ulusal veya Avrupa düzeyinde inşa edilebilecek düzeyde olmalı ve faaliyet organizasyonlarını, yarışmaları ve ödülleri de içermelidir. Araştırmalar yakın gelecekte bilim adamı ve mühendis yetiştirme aşamasında havacılık sektöründe bazı sıkıntılar olacağını ortaya koymaktadır. Tekliflerin havacılık ile ilgili mühendislik alanlarına genç Avrupalıların ilgisini arttırmaya çalışmak, havacılıkla ilgili bilim ve teknik alanında kariyer sahibi olma konularında isteğin artmasına aracı olmak en önemli amaçlarından biridir. TPT Transport infrastructure impact on international competitiveness of Europe CSA-SA - Call: FP7-TPT-2012-RTD-1 This action will analyze qualitatively and quantitatively the relationships between transport infrastructure, competitiveness and economic growth. The links between infrastructure investments and the impacts on economic growth have been the subject of e.g. new economic geography, but they have not been understood in depth in relation to the assessments of different investments. When such impacts are not included in assessments, there is a tendency to underestimate the value of the investment. There is thus a need to better understand the relationships, and to quantify the impacts on competitiveness and economic growth as well as to be able to include them into the assessment methodologies. This action will provide a better understanding of the relationships between transport infrastructure, competitiveness and economic growth. It will help to promote the competitiveness of Europe. TPT Ulaştırma rekabetinin uluslar arası rekabet gücü üzerindeki etkisi CSA-SA - Call: FP7-TPT-2012-RTD-1 Bu eylem nitel ve nicel olarak ulaşım altyapısı, rekabet gücü ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri analiz eder. Altyapı yatırımları ve yatırımların ekonomik büyüme üzerine etkileri arasındaki ilişki ekonomik coğrafyada bir konu oluşturmuş ancak, farklı yatırımların değerlendirilmesiyle alakalı ilişkisi henüz derinlemesine anlaşılmamıştır. Bu etkiler değerlendirmeye dâhil olmadığı zaman, yatırım değerlerini hafife almak gibi bir eğilim söz konusu olmaktadır. İlişkilerin daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç duyulmakla beraber, ekonomik gücü ve ekonomik etkilerin ölçümlerini değerlendirmeye dâhil etmek mümkündür. Bu eylem ulaşım alt yapısı, rekabet gücü ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Avrupa nın rekabet gücünü teşvik edecek bir eylemdir. 7

8 SST The role of rail in the European transport system in response to major disruptions Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Recent events such as the volcanic ash cloud, icing of trains passing through Eurotunnel, earthquakes and extreme snow falls have highlighted the vulnerability of European Transport systems. In general these events have highlighted the relative robustness of rail travel. Other events, both natural and manmade, may also cause large scale disruption to European Transport. These events could for example include volatile changes in economic conditions such as a rapid increase of oil prices forcing markets to move towards non-oil based transport, or an industrial action blocking key hubs or transport modes. Ensure a robust European rail network that can better adapt to changes in the European transport system. SST Avrupa raylı ulaşım sisteminin büyük aksaklıklarına çözüm olarak gelişmiş raylı taşımacılık. Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Volkanik kül bulutu, Eurotunnel den geçerken buzlanan tren rayları, depremler ve aşırı kar yağışları gibi yaşanan son olaylar, Avrupa ulaştırma sistemlerinin açığını gözler önüne sermiştir. Genel olarak bu olaylarda en sağlam ulaştırma sistemi raylı sistem olarak görülmüştür. Doğa ve insanın sebebiyet verdiği diğer olaylar, Avrupa ulaştırmasında büyük kesintiye uğramaya neden olabilir, örneğin hızla artan petrol fiyatları pazarı petrolsüz ulaşıma yönlendirebilir ya da ana aktarma merkezlerini ya da ulaşım modellerini bloke eden endüstriyel hareketler ortaya çıkabilir. Genel bakıldığında amaç şu şekildedir; Avrupa ulaşım sisteminde değişikliklere daha iyi uyum sağlayabilecek güçlü bir Avrupa demir yolu ağı oluşturmaktır. SST Research actions regarding the accessibility of transport systems Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Research will aim at integrated approaches covering the planning, implementation, monitoring and evaluation of measures supporting accessibility of transport systems for all citizens, particularly vulnerable groups, such as older people, children and the disabled. It should include both policy oriented and technical or technological solutions. Wide-scale testing and take-up of integrated approaches to accessible transport planning and operations. Erişilebilirliği olan taşıma sistemleri ile ilgili araştırma projeleri Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Araştırma tüm vatandaşların, özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi savunmasız grupların ulaşımını sağlamak için araştırma, planlama, ulaşım, erişilebilirlik, uygulama, izleme ve değerlendirme tedbirleri gibi birbirine entegre konuları kapsar. Araştırma hem politika hem de yenilik ve teknolojik çözümlere odaklanmalıdır. Geniş çaplı bir test ve entegre yaklaşımlar, bir ulaşım planlaması ve operasyon erişilebilirliği sağlanmak istenmektedir. 8

9 SST Automated urban vehicles Level 2 - CP-IP - Call: FP7-SST RTD-1 The aim is to develop a real scale test and validation platform showing that automated urban transport systems have the potential to become a selfsustaining service which can really attract car users and be an efficient passenger transport solution which is complementary to conventional public transport. A link to previous and on-going research activities (e.g. CITYMOBIL, CIVITAS, CY- BERCARS II, EDICT, HAVE-IT and INTERACTIVE) should be established. SST Otomatik kentsel araçlar Level 2 - CP-IP - Call: FP7-SST-2012-RTD -1 Amacı gerçek ölçek testi ve otomatik kentsel ulaşım sistemleri potansiyeline sahip olunduğunu gösteren bir doğrulama platformunu kendi kendine idame ettirebilecek bir hizmet haline getirmektir. Araştırma, araba kullanıcılarının gerçekten ilgisini çekebilecek, yolcu taşımacılığını verimli hale getirebilecek çözüm niteliğinde olan bir geliştirme projesini ilerletmeyi amaçlamaktadır. Önceki ve devam eden projeler için kullanılması gereken bağlantıların, örneğin; CITYMOBIL, CIVITAS, CY- BERCARS II, EDICT, HAVE-IT ve INTERACTIVE olduğu araştırma tarafından gerekli görülmektedir. SST Coordinating innovation for efficient bus systems in the urban environment Level 2 - CSA-CA - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 The aim is to support the exploitation of the results of previous and ongoing research and innovations to increase the performance and efficiency of bus systems as well as make them more attractive for customers. By considering the system approach on the optimization of interaction of bus-vehicles, businfrastructure and bus-operations, the following key innovative elements will be included: Energy strategies including energy efficiency and management. Accessibility and safety. Measures to optimize accessibility and operation during special events. The activity should involve key PT actors through dedicated for a and an exploitation platform, and should be supported by dedicated case studies and dissemination events in Europe, accession countries, neighbourhood countries and ICPC. A link to previous and on-going research activities is needed. SST Kentsel çevrede ki etkili otobüs sistemi için yeniliklerin düzenlenmesi Seviye 2- CSA-CA - Çağrı: FP7-SST-2012-RTD-1 Amaç; önceki ve devam eden araştırmaların sonuçlarının kullanımını, müşteriler için daha ilgi çekici yapılmasının yanı sıra otobüs sistemlerinin verimini ve performansını arttırmak için yenilikleri desteklemek. Otobüs faaliyetleri, otobüs altyapısı ve otobüs taşıtlarının etkileşimlerinin optimazyona yönelik yaklaşımları göz önünde tutularak, sonraki kilit yaratıcı unsurları enerji yönetimi ve verimliliğini içinde barındıran enerji stratejilerini kapsar. Erişilebilirlik ve güvenlik. Özel olaylar esnasında erişilebilirlik ve işleyişi en iyi hale getirmek için tedbirler. Etkinlik bir işletim platformu için tahsis edilme aracılığıyla kilit PT aktörlerini barındırmalı ve ICPC, komşu ülkeler, katılımcı ülkeler ve Avrupa da yayılma ve durum çalışmalarının uygulanması desteklenmelidir. Önceki ve devam eden araştırma faaliyetleri için bir bağlantı gerekir. 9

10 SST Human element factors in shipping safety Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 The crucial influence of the human element on safety, security and environmental protection has been recognized by the International Maritime Organisation (IMO), including its "Vision, principles and goals" for the human element, as set out in resolution A.947(23) *IMO, The combined and integrated effects of human error and intervention have shown to be a major consideration in the estimation of the probability of structural failure.the consortium will take appropriate measures to ensure that methodologies and technologies developed in other transport or industrial sectors are taken into account. Improvement of safety of the maritime transport through new systems and concepts. SST Güvenli nakliyede insan faktörü Seviye 1 - CP-FP - Çağrı: FP7-SST RTD-1 Güvenlik, emniyet ve çevre koruma üzerindeki insan etmeninin önemli etkisi A.947(23) *IMO, kararında düzene konarak, insan unsuru için vizyon, ilkeler ve hedefler içeren Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından gerçekleştirilir. İnsan hatası ve müdahalesinin birleşmiş ve bütünleşmiş etkileri strüktürel kusur olasılığı görüşünde ana etmen olarak görülür. Konsorsiyum, diğer nakliyelerde gelişen teknolojilerin ve metodolojileri ya da endüstri sektörlerini göz önünde tutmayı garanti etmek için uygun önlemler alır. Yeni sistemler ve kavramlar aracılığıyla deniz taşımacılığı güvenliğinin geliştirilmesi. SST Safety of ships in Arctic conditions Level 2 - CSA-CA - Call: FP7- SST-2012-RTD-1 As underlined by the Arctic Council in its 2009 Assessment Report on Arctic Marine Shipping, harsh conditions and lack of infrastructure in large parts of the Arcticcreate a higher vulnerability to emergencies than in more temperate climates. Consequently, prevention, preparedness and response must be adapted to Arctic conditions. The IMO Guidelines for ships operating in Arctic ice covered waters is currently under revision and are expected to be adopted at the end of Consortia are encouraged to include participants from the Arctic States concerned, including Canada, USA and Russia, as well as Classification Societies. The action will contribute to the implementation and assessment of the Polar Code and of Arctic navigation and to the development of international best practices. SST Arktik Koşullarında Gemilerin emniyeti Seviye 2 - CSA-CA - Çağrı: FP7-SST-2012-RTD-1 Arctic Marine Denizcilik 2009 Değerlendirme Raporu, Arctic Konseyi tarafından vurgulanarak; Arctic in geniş kesimlerinde ki sert koşullar ve altyapı eksikliği, ılıman iklimlerden çok acil durumlarda aşırı hassasiyet gösterebilir. Sonuç olarak; önlem, hazırlık ve müdahale Arctic koşullarına adapte edilmelidir. Sularla kaplı arktik buzlarında faaliyet gösteren gemiler için IMO Kuralları bugünlerde gözden geçirilmekte ve 2012 yılının sonunda kabul edilmesi bekleniyor. Konsorsiyum, Gemi Klasman Şirketlerinin yanı sıra Rusya, Amerika ve Kanada yı içinde barındıran Arctic Devletlerinden katılımcıları içine almak için teşvik eder. Beklenen etki: Eylem, Polar Kanunu'nu ve Arctic denizciliğinin uygulanması ve değerlendirilmesine ve uluslararası en iyi uygulamaların gelişmesine katkıda bulunacaktır. 10

11 GC.SST Advanced energy simulation and testing for Fully Electric Vehicles (FEV) Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Advanced modelling tools and testing procedures (from one-dimension to three dimensional approaches) have a fundamental role to play in optimising during the earliest project phases both the energy dimensioning of FEV and their energy management strategies. They reduce project development lead-time and are used to build-up requirements for subsystems and their related control units. Research will focus on the development and validation of numerical simulation, virtual prototyping and physical testing. Implementation and management: Projects should have interdisciplinary consortia and work should be complementary to projects funded under previous calls of the EGCI,national or ERANET+ schemes. GC.SST Elektrikli araçlar için gelişmiş enerji simülasyonu ve deneme Seviye 2 - CP-FP - Çağrı: FP7-SST-2012-RTD-1 Gelişmiş modelleme araçları ve deneme prosedürleri, hem FEV in enerji boyutlandırması hem de enerji yönetim stratejileri nde ilk proje aşaması boyunca optimize etme konusunda önemli bir role sahiptir. Bunlar proje geliştirmedeki hazırlık aşamasını azaltır ve ilgili denetim birimleri ve alt sistemlerinin gereksinimlerini desteklemek için kullanılır. Araştırma, fiziksel deneme, sanal prototip çalışması ve sayısal simülasyonun onaylanması ve gelişmesi üzerinde odaklanacaktır. Uygulama ve Yönetim: Projeler disiplinler arası konsorsiyumlara sahip olmalıdır. SST Tools and conditions for attractive, efficient and competitive single wagonload traffic and its interaction with road and intermodal transports Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Single wagonload (SWL) traffic represents a large share of the current rail freight market, (up to approximately 50%). Competition from road transport is severe, partly due to the dominance of road transport infrastructure compared to rail for door to door services. Single wagonload traffic is characterised by complex cost structures and sometimes unclear cost responsibilities. Increased efficiency and competitiveness of single wagonload traffic. Improve quality and reliability of single wagonload services, also in order to attract new customers and market segments and improve stakeholder satisfaction. SST Rekabetçi, etkili ve ilgi çekici bir vagonun taşıdığı yük trafiği için araçlar ve koşullar ve bunların taşımacılık yöntemleri ve yol ile etkileşimi Seviye1 - CP-FP - Çağrı: FP7-SST-2012-RTD-1 Bir vagonun taşıdığı yük, şu anki demir yolu navlun piyasasının geniş bir payını temsil eder (yaklaşık %50). Karayolu taşımacılığıyla rekabet kısmen kapıdan kapıya hizmet konusunda demir yoluyla kıyaslandığında kara yolu alt yapısının hâkimiyeti açısından üstün gelir. Fakat bir vagonun taşıdığı yük trafiği karmaşık maliyet yapıları ve bazen de belirsiz maliyet sorumlulukları tarafından nitelendirilir. Bir vagonun taşıdığı yük trafiğinin etkinlik ve rekabeti arttırması vagon trafiğinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırır ve aynı zamanda da piyasa segmentleri ve yeni müşterilerin ilgisini çekmeyi hedefleyip, paydaş memnuniyetini artırır. 11

12 SST Next generation tools for optimised infrastructure asset Management Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Railway infrastructure is subjected to more variables than most utility companies, and risk, cost, availability and performance are important parameters under different vehicle, traffic density, environmental conditions and across different systems (e.g. Rail Freight Corridors). This diversity of operating conditions requires the most advanced tools to create the necessary integrity for high resolution models to support maintenance decisions locally and across trans- European networks with a value of billions of EUR per annum. Improved maintenance routines for rail infrastructure and higher availability or infrastructure availability. SST En iyi alt yapı varlık yönetimi için yeni nesil araçlar Seviye 1 - CP- FP - Çağrı: FP7-SST-2012-RTD-1 Demiryolu alt yapısı, en çok kamu hizmeti veren şirketlerden daha değişken olmasına bağlıdır ve performans, elverişlilik, maliyet ve risk farklı sistemler karşısında, çevresel koşullar, trafik yoğunluğu ve farklı taşıtların arasında önemli parametrelerdir. Çalışma koşullarının çeşitliliği yılda milyarlarca EUR değeriyle Avrupa ötesi ağlar ve bölgesel olarak bakım kararlarını desteklemek için yüksek çözüm modelleri için gerekli bütünlüğü yaratmak için gelişmiş araçları talep eder. Projenin amacı demiryolu altyapısını geliştirip ve yüksek kullanılabilirlik sağlamak için geliştirilmiş bakım rutinleri oluşturmaktır. SST Innovative structural and outfitting materials for ships including inland ships Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 New materials, in particular lightweight materials, e.g. alloys and composites, etc. can provide suitable solutions to reduce ship environmental footprint, including the manufacturing, maintenance and dismantling phases. In addition, new innovative steel materials for the maritime industries and new coating materials could also greatly improve properties for corrosion resistance, friction, weldability and dimensional accuracy during construction. Research will focus either on the entire structure or substructure of the ship or on parts of the structure. Expectation is the development of new steel material, development of new coating materials, including nanotechnology for marine applications, to reduce costs in new building, maintenance and repair. SST İç gemilerde dahil olmak üzere gemiler için yenilikçi yapısal ve donatım malzemeleri Seviye 1 - CP-FP - Çağrı: FP7-SST-2012-RTD-1 Yeni, özellikle hafif malzemeler, alaşımlar ve kompozitler gibi üretim, bakım ve söküm aşamaları da dâhil olmak üzere gemilerin çevresel ayak izlerini yok etmek için uygun çözümler sunabilmektedir. Ek olarak, denizcilik sanayi ve yeni kaplama malzemeleri için yenilikçi çelik malzeme korozyon direnci, sürtünme, kaynaklanabilirlik ve inşaat sırasında boyut açısından doğruluk için özellikleri geliştirilebilir olmaktadır. Araştırma ya bütün yapı üzerinde ya da gemilerin altyapı yapım parçalarının üstünde durmaktadır. Projenin beklentisi deniz uygulamaları için nano teknolojiden de yararlanarak yeni bina, bakım ve onarım maliyetlerini azaltmak için bu yeni çelik malzemenin geliştirilmesidir. 12

13 SST E-guided vessels: the 'autonomous' ship Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 The objective of the research is to increase the adaptability, availability and autonomy of the waterborne transportation through enhanced autonomy for ship systems and ships, i.e. the capability to solve problems with limited human interface. Recent developments in information and communication technologies (ICT) make safe wireless transfer of large amounts of data from ship to shore possible. This capability could be used to develop a whole new range of innovative and life cycle-oriented concepts that will increase the adaptability, availability and autonomy of waterborne transportation allowing a fresh approach to the improvement of ship operations and waterborne transport quality. SST Assessment and mitigation of noise impacts of the maritime transport on the marine environment (coordinated topic within the framework of the Ocean of Tomorrow ) Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD- 1 Research will focus on an accurate description of cavitation noise and on mitigation measures to reduce noise with the constraint to maintain the fuel efficiency of ships at its highest level. Research should also provide accurate modelling tools to assess the noise footprint of ships having regard to available datasets at national and EU level (e.g., EMSA and CFCA). Research will take into account the relevant noise characteristics for the protection of the marine environment. Activities will include; Development of radiated sound prediction tools, for the estimate of propeller noise With particular emphasis on the accurate description of cavitation noise. Development of cost-effective measurement tools/ techniques for selective detection of cavitation effects on noise signature. The work will aim at supporting the requirements of (Marine Strategy Framework Directive) and related Commission Decision on criteria for Good Environmental Status, in particular with regard to Descriptor 11, i.e. assessment, monitoring and mapping of underwater noise linked to maritime transport. Innovative exploitable technologies and processes will be proposed as mitigation measures and take into account the relevant noise characteristics for the marine environment, having regard to the need for measures under article 13 of the MSFD. The requested EU contribution shall not exceed EUR SST E-güdümlü deniz araçları: 'otonom' gemi Seviye2 - CP-FP - Çağrı: FP7-SST-2012-RTD-1 Araştırmanın amacı gemi ve gemi sistemleri için otonomi arttırma yoluyla denizyolu taşımacılığının otonomisi, geçerliliği ve uyumluluğunun arttırmaktır. Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler gemilerden sahillere geniş ölçüde verilerin kablosuz transferini güvenli kılar. Bu yetenek deniz dolu taşımacılığı kalitesi ve gemi faaliyetlerinin gelişmesindeki yeni yaklaşımlara izin veren deniz yolu taşımacılığının otonomi, elverişlilik ve uyumluluğunu arttıracak olan kullanım süresi odaklı kavramları ve tüm yenilikleri geliştirmede kullanılabilir. SST Deniz Taşımacılığının Deniz Ortamı Üzerinde Gürültü Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Azaltılması. Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Araştırma net tanım ses boşluğunun ve ölçümlerin azaltılması, gemilerin yakıt verimliliğini artırarak gürültüyü azaltmaya odaklanacaktır. Araştırma aynı zamanda gemilerin sesinin kapladığı alanı hesaplamak için hatasız modelleme araçları sağlamalıdır. Bunu yaparken mevcut veri kümelerinin AB ve ulusal seviyede olmasını göz önünde bulundurmalı (örnek: EMSA ve CFCA). Araştırma; deniz ortamını korumak için ilgili ses özelliklerini hesaba katacaktır. Aktiviteler,-pervane gürültüsünü hesaplayabilmek için ışın biçimde ses tahmin araçları ile birlikte belirli gürültü kavitasyonu doğru tanımlanmalı.-uygun maliyetli ölçüm araçlarının-seçici algılam için teknikler gürültü kavitsayonunu hedef frekansı algılamak için. Çalışma gereksinimlerinin desteklenmesi amacı (Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi) ve iyi çevre durumu kriterleriyle ilgili komisyon kararı, özellikle Tanımlayıcısı mad.11 ile ilgili, yani değerlendirme, izleme ve haritalama sualtı gürültü ile bağlantılı denizyolu taşımacılığı. MSFD 13 üncü maddesi çerçevesinde önlemler alınması gerektiği göz önünde bulundurarak, sömürülebilir Yenilikçi teknolojiler ve süreçler, hafifletici önlemler olarak önerilecek ve deniz ortamı için ilgili ses özellikleri dikkate alınacaktır. Talep edilen AB katkısı EUR Euroyu aşmayacaktır. 13

14 SST Support to the development of joint programming in marine and maritime research to address cross-cutting sea-related challenges (Support Action within the framework of the Ocean of Tomorrow ) Level 2 - CSA-SA - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 In order to fulfil its role of providing the necessary level of support, the Commission foresees to sustain the overall coordination and capacity-building process for the JPI that would address healthy and productive seas and oceans42 by means of dedicated actions, which would aim initially at facilitating and shortening the time required to reach the implementation phase. Establishment of effective governing structures for a JPI on healthy and productive seas and oceans.development of a coherent strategic research and innovation agenda for a JPI on healthy and productive seas and oceans, taking into account EU 2020 objectives. Better governance of EU marine and maritime research in support of the European maritime economy and related policies (in particular the EU maritime policy and its environmental pillar, the Marine Strategy Framework Directive). The requested EU contribution shall not exceed EUR SST Efficient rolling stock and train operations for competitive rail freight services Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Freight wagons constitute an important cost factor in the rail freight business. The possibilities to improve freight wagon design will be analyzed and demonstrated, taking into account possible improvements of relevant infrastructure parameters at least in selected corridors such as axle-loads and loading gauges. The benefits of increasing train-lengths will be demonstrated and possible barriers for the operation of long trains analysed and suggestions be made to overcome these barriers. Develop and demonstrate possibilities to increase the load capacity of freight wagons. Identify measures to improve loading and unloading procedures of freight wagons. Adoption of new wagon designs and concepts. Improved economies of scale in rail freight through higher load capacity of wagons and better rolling stock utilisation. SST Denizde Ortak Programlamaya Destek ve Denizle İlgili Zorlukların Üstesinden Gelmek İçin Yapılan Denizcilik Araştırması Seviye 2 - CSA-SA - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Gerekli düzeyde destek sağlanmak konusunda rolünü yerine getirmek için, Komisyon, genel koordinasyonu sürdürebilmek için, kapasite oluşturma sürecinin sağlıklı adresi JPI ve verim için denizler ve okyanus42ler yoluyla adanmış eylemler, başlangıçta amacının kolaylaştırılması ve uygulama aşamasına ulaşmak için gerekli zamanı kısaltmaktadır. Sağlıklı, verimli denizler ve okyanuslar üzerindeki bir JPI için etkin yönetim yapılarının oluşturulmasıdır. AB 2020 hedefleri dikkate alarak, JPI için sağlıklı, üretken denizler ve okyanuslarda tutarlı bir stratejik araştırma ve yenilik gündemi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Avrupa denizcilik ekonomisinin desteğiyle AB deniz ve denizsel araştırmanın daha iyi yönetimi ve ilgili politikalar gözlemlenmektedir.(özellikle AB denizcilik politikası ve çevresel ayağı, Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi). Talep edilen AB katkısı EUR yu aşmamalıdır. SST Rekabetçi Demiryolu Taşımacılığı Hizmetleri İçin Verimli Demiryolu Araçları ve Tren İşletmeleri Seviye 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Yük vagonları, demiryolu taşımacılığı için maliyetin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu projede yük vagonu tasarımını geliştirme olanakları analiz edilecek ve gerekli uygulamalar gösterilecek, vagondaki gerekli altyapı parametrelerindeki yapılabilecek iyileştirmeler göz önünde bulundurulacaktır. Örneğin seçilmiş koridorlardaki dingil yükleri ve yük gabarisi üzerine iyileştirmelere gidilecektir. Tren uzunluklarını arttırmanın sağlayacağı faydalar üzerinde durulacak, artırma sonrası uzun trenlerin kullanımı esansında oluşabilecek muhtemel engeller analiz edilerek bu engellerin aşılması konusundan çözüm önerileri getirilecektir. Taşıma vagonlarının kapasitesinin arttırılması olanakları geliştirilecek ve uygulanacaktır. Yükleme ve boşaltma prosedürlerindeki ölçüt kriterleri tespit edilip iyileştirmelere gidilecektir. Yeni vagon dizaynları ve konseptleri benimsenmesi tartışılacak. Daha iyi demiryolu araçları bakımı ve daha yüksek yük kapasitesi ile demiryolu taşımacılığında ekonomik büyüme sağlanarak iyileştirmelere gidilecektir. 14

15 SST Rail system interoperability (regulatory and non-legislative interoperability based on technological innovations) Level 1 - CP-FP - Call: FP7- SST-2012-RTD-1 Technologies and innovative train concepts will be developed for both passengers and freight transport characterised by interoperability and cross-operation between different rail networks. Research results will contribute to standardisation at two main levels: 1) In the regulated domain, related to Technical Specifications for Interoperability (TSI) and the need for further standardised specifications that may appear with the TSI geographical scope extension; and 2) in the non regulated domain, innovative solutions for interoperability and standardised interfacing between mostly proprietary solutions. Optimised maintenance of rail infrastructure and rolling stock. Improved safety in railway operations.clarification of the prospects for implementation of improved braking systems, especially for high-speed traffic, on a wider scale.support of the implementation of TAF-TSI. SST Demiryolu sisteminin birlikte çalışabilirliği (İnovasyon tabanlı yasama dışı ve düzenleyici kaşılıklı işlerlik) Seviye 1 - CP-FP - Call: FP7-SST RTD-1 Yük ve yolcu trenleri için yenilikçi ve teknolojik tren konseptleri geliştirilerek farklı demiryolları arasında çapraz operasyon ve karşılıklı işlerlik ile karakterize edilecek. Çalışmanın sonuçları 2 temel düzeyde standardizasyona katkıda bulunacaktır. 1) Yasal düzlemde ; Teknik karşılıklı işlerlik spesifikasyonlarında (TSI) ve TSI coğrafi amaçlar eklentisi ile birlikle görüntülenecek spesifikasyonların standardizasyonunda, ve 2) yasal olmayan düzlemde; Karşılıklı işlerlikte yenilikçi çözümler ve şahsi çözümlerde standardize ara yüzler için. Ray alt yapısı ve taşımacılık sistemi için optimize bakım-onarım. Demiryolu işleyişinde geliştirilmiş güvenlik önlemleri. Geliştirilmiş fren sistemlerinin, özellikle de hızlı trenlere, uygulanmasındaki yönergelerin daha geniş bir kapsamda netleştirilmesi. TAF-TSI nin uygulanması konusunda destek. GC.SST Smart infrastructures and innovative services for electric vehicles in the urban grid and road environment Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST RTD-1 Contents and scope: With the advent of new electrified vehicles (EV) for application in the urban environment, a significant need exists to drastically improve the convenience and sustainability of car-based mobility. In particular, research should focus on the development of smart infrastructures, and innovative solutions which will permit full EV integration in the urban road systems while facilitating evolution in customer acceptance. Investigation into alternative, innovative solutions for recharging stationary EV minimizing risks deriving from vandalism (e.g. inductive charging).study of on-route charging technologies which would increase the vehicle range while reducing the size of on-board energy storage systems. GC.SST Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Kentsel elektrik şebekesi ve yol çevresindeki akıllı elektrikli araçlar için altyapılar ve inovatif servisler Yeni elektrikli araçların kentsel ortama katılması ile birlikte, otomobil bazında hareketliliğin ve sürdürülebilirliğin arttırılması önemli bir ihtiyaçtır. Araştırma çağrısında, kentsel yol sistemlerinin elektrikli araçlara tam entegresyonunu sağlayacak biçimde akıllı altyapıların geliştirilmesi, insanların bu yönde evriminin kolaylaştırılması için yenilikçi çözümlere odaklanılmalıdır. Şarj sabit EV vandalizmden (endüktif şarj gibi) kaynaklanan riskleri en aza indirmek için alternatif, yenilikçi çözümler soruşturmalıdır. Projede yerleşik enerji depolama sistemleri boyutu azaltılırken araç yelpazesini arttıracak bir güzergah izlenmelidir. 15

16 GC.SST European strategy for rare materials and their possible substitution Level 2 - CSA-SA - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 The development of new technologies for the electric vehicle needs to be complemented by developing a European strategy for rare materials and their possible substitution. The Support Action will focus on the following: Prediction of the long term needs of the European electric vehicle industry for strategic materials. Access to alternative supply. Alternative materials and technologies for electric traction and energy storage. A small and well focussed project within the European Green Cars Initiative that includes input from all relevant stakeholders, which will deliver a materials roadmap and recommendations for strategic plans to solve the specific long-term materials issues for the Electric Vehicles sector. GC.SST Nadir Malzemeler ve Bu Malzemelerin Olası Yer değiştirmesi (Sübstitüsyon) İçin Avrupa Stratejileri Level 2 - CSA-SA - Call: FP7-SST-2012-RTD- 1 Elektrikli araçlar için yeni teknolojilerin geliştirilmesi, nadir malzemeler ve bu malzemelerin sübstitüsyonu için Avrupa yeni bir strateji geliştirmelidir. Elektrikli araç için yeni teknolojiler geliştirilmesi, ender malzeme ve olası ikamesi için bir Avrupa stratejisi geliştirerek tamamlanması gerekmektedir. Destek Hareketi aşağıdaki konulara odaklanmalıdır. Bu konular: Tahminen uzun vadeli bir dönem için Avrupa stratejik malzemeler için elektrikli araç endüstrisine ihtiyaç duyacaktır. Alternatif enerjiye ulaşım sağlanmalıdır. Paydaşlar Avrupa Yeşil Otomobil Girişimi içinde yer alacaklardır ve özel malzemeler konusunun çözümü için bir malzeme yol haritası ve öneriler sunmalılardır. GC.SST Integration and optimisation of range extenders on Electric Vehicles Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 The focus of the research will be on developing and optimising the concept of the fully-integrated, range-extended, electrified light duty vehicle. The aim is to optimise the integration and control of the electrified vehicles equipped with a range-extender while ensuring that the range in pure-electric mode, typically charged using the grid, is sufficient to cover average daily mileage. The activities should address the following issues: Impact on optimal battery capacity. Advanced control strategies. Modularisation. Performance, safety, recyclability and cost. Range-extended EV. Safety, recyclability and life-cycle sustainability. Helping European automotive industry to maintain world-class status. GC.SST Elektrikli Araçlardaki Aralık Genişleticilerin Birleştirilmesi ve Optimizasyonu Level 2 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Araştırmanın odak noktası konsept olarak tam entegre edilmiş, aralığı genişletilmiş, elektriklenmiş ışık görevli araçları geliştirmek ve optimize etmek olacaktır. Amaç, sadece elektrik modundayken güvenceli olacak aralık genişletici donanımlı elektrikli araçları birleştirmeyi ve kontrol etmeyi optimize etmektir. Bu araştırma en iyi pil kapasitesi, ileri kontrol stratejileri, birimlere ayrıştırma, performans, güvenlik, dönüşülebilirlik ve maliyet üzerine odaklanmaktadır. Aralık genişletilmiş elektrikli araçlar, emniyet, dönüşülebilirlik ve sürdürülebilir kullanım süresi ile Avrupa otomotiv endüstrisine birinci sınıf durumda devam ettirecektir. 16

17 GC.SST Extreme low rolling resistance tyres Level 1 - CP-FP - Call: FP7 -SST-2012-RTD-1 The objective of research is to develop an innovative tyre concept that will reduce the rolling resistance without compromising performance, safety and for both steering and trailertyres. Load capacity should be maintained or improved. Interaction with the road surface should be considered and appropriate parameters for maximum effectiveness The project should demonstrate the maximum potential for low rolling resistance tyres. GC.SST Yuvarlanma Direnci Aşırı Düşük Lastikler Level 1 - CP-FP - Call: FP7-SST-2012-RTD-1 Araştırmanın odak noktası römork lastikleri, direksiyon ve güvenliği tehlikeye atmadan yuvarlanma direncini azaltacak yenilikçi lastikler üretmektir. Yük kapasitesinin korunması ve geliştirilmesi önem taşımaktadır. Yol yüzeyi ile etkileşim maksimum verim elde edebilmek adına göz önüne alınmalıdır ve uygun parametreler olarak kabul edilmektedir. Proje, yuvarlanma direnci düşük lastikler için maksimum potansiyeli göstermelidir. GC.NMP Innovative automotive electrochemical storage applications based on nanotechnology Volume production plans for large-capacity Li-ion rechargeable batteries are being made one after another around the globe, targeting electric vehicles (EVs) and other applications. However, most car manufacturers would agree that lithium ion technology is still not satisfactory for long distance EV use. More energy density, power density, cost and safety improvements are needed. The EU contribution must not exceed EUR perproject. Expected Impact: (i) High energy densities with respect to the state-of-the art (i.e. higher than 400 Wh/kg); (ii) Overall performance, safety, recyclability and life-cycle sustainability;(iii). GC.NMP Nanoteknoloji temelli yenilikçi otomativ elektrokimyasal depoloma uygulamaları Geniş kapasiteli, şarj edilebilir lityum-ion piller için yüksek hacimli üretim planları tüm dünyada yaygınlaşmaktadır. Bu planlar elektrikli araç ve diğer uygulamaları hedeflemektedir. Buna rağmen birçok araç üreticisi lityum pil teknolojisinin uzun mesafe elektrikli araç kullanımı için halen yeterli olmadığı konusunda hemfikirdir. Daha fazla enerji yoğunluğu, güç yoğunluğu, maliyet ve güvenlik gelişimine ihtiyaç vardır. Avrupa Birliği nin katkısı proje başına avroyu geçmemelidir. Beklenen etki: (i) yüksek enerji yoğunluğu (400 Wh/kg den yüksek) (ii) Güvenlik, geri kazanabilirlik, yaşam döngüsü sürdürülebilirliği ve genel performans 17

18 EeB.ENV Concepts and solutions for improving energy efficiency of historic buildings, in particular at urban district scale Call: FP NMP- ENVENERGY-ICT-EeB Historic buildings form the core of many European cities and represent about 10% of the total building stock. There is an urgent need for refurbishment and renovation to bring these buildings to EU energy efficiency standards. The topic targets significant groupings of old houses/historic buildings, which at district scale often present similar architectural or historical characteristics. It covers improving architectural components, providing advanced energy efficient solutions, and controlling indoor conditions. EeB.ENV Özellikle kentsel bölgesel ölçekte tarihsel binaların enerji verimliliklerinin artırılması için çözümler- Call: FP NMP-ENVENERGY-ICT- EeB Tarihi binalar birçok Avrupa şehrinin temelini oluşturmakla birlikte toplam bina stokunun da %10 unu oluştururlar. Bu binaların AB enerji verimliliği standartlarına çekilebilmeleri için onarım ve yenileme çalışmalarına acil ihtiyaç vardır. Proje bölgesel ölçekte tarihi ve mimari karakteristiklerle benzerlik gösteren tarihi bina ve evleri hedeflemektedir. Mimari bileşenlerin geliştirilmesi, geliştirilmiş enerji verimliliği çözümlerinin sağlanması ve bina içi koşulların kontrolü projenin kapsamındadır. 18

19 Tel: Web: Adres: Ege Üniversitesi Kampüsü EBİLTEM Binası Bornova / İZMİR 19

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Mustafa BÜYÜKKARA 6 Ocak 2016

Mustafa BÜYÜKKARA 6 Ocak 2016 Mustafa BÜYÜKKARA 6 Ocak 2016 KOBİ Aracı (SME Instrument) Ufuk 2020 i, Gelişmek, Büyümek ve Uluslararasılaşmak isteyen tüm yenilikçi KOBİ lere eriştirmeyi planlayan araçtır. Sadece KOBİ ler başvurabilir.

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz TAGES www.tages.biz Teknoloji Araştırma Geliştirme Endüstriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri A.Ş. 1996 yılında kuruldu, 2002 den

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Ufuk 2020 Ulaşım Alanı

Ufuk 2020 Ulaşım Alanı Ufuk 2020 Ulaşım Alanı Muhammet Hakan HORZUM Ulusal İrtibat Noktası 30 Mayıs 2016 Kırıkkale Üniversitesi 3. Bileşen: Toplumsal Sorunlara Çözümler Programın Toplam Bütçesi (milyar ) 29,67 Sağlık, demografik

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi Çalıştayı. Prof.Dr. Orhan Alankuş Okan Üniversitesi

Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi Çalıştayı. Prof.Dr. Orhan Alankuş Okan Üniversitesi Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi Çalıştayı Prof.Dr. Orhan Alankuş Okan Üniversitesi 12.02.2016 ELEKTRONİK ve GÖMÜLÜ YAZILIM Araç değerinde %30-35 lik pay

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

İnternet Yönetişimi Forumu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 30 MAYIS 2014, İSTANBUL

İnternet Yönetişimi Forumu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 30 MAYIS 2014, İSTANBUL İnternet Yönetişimi Forumu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 30 MAYIS 2014, İSTANBUL Sunum Planı Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi ve İnternet Yönetişimi IGF lerin Genel Özellikleri Yapılan Çalışmalar Önerileriniz

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU ORTAK ULAŞTIRMA POLİTİKASI NIN GELİŞİMİ, HUKUKİ TEMELLERİ VE TÜRKİYE ULAŞTIRMA POLİTİKASIYLA KARŞILAŞTIRMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA TOPLULUĞU ORTAK ULAŞTIRMA POLİTİKASI NIN GELİŞİMİ, HUKUKİ TEMELLERİ VE TÜRKİYE ULAŞTIRMA POLİTİKASIYLA KARŞILAŞTIRMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA TOPLULUĞU ORTAK ULAŞTIRMA POLİTİKASI NIN GELİŞİMİ, HUKUKİ TEMELLERİ VE TÜRKİYE ULAŞTIRMA POLİTİKASIYLA KARŞILAŞTIRMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ EMRAH ONUR AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık tezinde

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon. COMPOSITES 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.com HAKKIMIZDA ABOUT US Kompozit teknolojileri günümüzün

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

ÇEVRE ikliği i dahil)

ÇEVRE ikliği i dahil) Avrupa Birliği Yedinci Çerçeveeve Programı ÇEVRE (İklim Değişikli ikliği i dahil) Didem Çelikkanat Sağlık k ve Ulaştırma UİN U N Asistanı TÜBİTAKTAK AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI MÜDÜRLM RLÜĞÜ İçerik AB 6.

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6 MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I 3 0 3 5 MAN 141 Matematik

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU AKILLI ÜRETİM. Hayriye Karadeniz - CDO

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU AKILLI ÜRETİM. Hayriye Karadeniz - CDO DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU AKILLI ÜRETİM Hayriye Karadeniz - CDO MEGA-TRENDLER - OTOMOTİV Mega Cities Zero target by Cities Industry 4.0 Connected Living New Retail& Logistics Models Integrated Omni-channel

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

As we said at the beginning,we are BTO.

As we said at the beginning,we are BTO. 2017 Catalogue We are BTO. We are working hard to generate new growth for BTO by enhancing our management expertise, raising the value of our subsidiaries and affiliates, reviewing each of our businesses

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CITY PLANNING MASTER PROGRAMME APPLICATION CRITERIA 1. Graduates who have a Bachelor degree in any field can apply fort he City Planning Master Program. 2. Students who do

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Val IT Murat Lostar BTYD 2010 Bilgi Paradoksu Bilgi Teknolojileri nin (BT) değeri (bütçesi) her gün sorgulanıyor yine de BT bütçeleri sürekli

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul

AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul Gürdoğar Sarıgül Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği Seoktör Yöneticisi 11.06.2012 Çevre alanında

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir.

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir. Statik Kod Analizi, Özet, teknolojik cihazlardaki son zamanlarda g, tehdit kolay k -YGYD) ve Anahtar Kelimeler Abstract The use of technological devices in developed software has been increasing in recent

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ H2020 Nanoteknoloji Malzeme Üretim ve Biyoteknoloji Programı - NMPB Yeni Ufuklar ve Fırsatlar

AVRUPA BİRLİĞİ H2020 Nanoteknoloji Malzeme Üretim ve Biyoteknoloji Programı - NMPB Yeni Ufuklar ve Fırsatlar AVRUPA BİRLİĞİ H2020 Nanoteknoloji Malzeme Üretim ve Biyoteknoloji Programı - NMPB Yeni Ufuklar ve Fırsatlar Volkan H. Özgüz Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 15 Eylül 2015

Detaylı

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey İÇERİK Kintech Engineering Hakkında Nereden Çıktı Güneş Ölçümü? Güneşlenme

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi DEMOLA, üniversite-sanayi işbirliği ile bölgesel ve küresel yenilik yaratmayı amaçlayan uluslararası bir yenilik

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

Enerji Verimliliği i Destekleri

Enerji Verimliliği i Destekleri AB 7. Çerçeveeve Programı Enerji Verimliliği i Destekleri Aslı VURAL, 7.Çerçeve Programı Enerji ve Çevre Ulusal İrtibat Noktası II. Enerji Verimliliği Kongresi 9-11 Nisan 2009, TÜBİTAK MAM Gebze, Kocaeli

Detaylı

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com HAKKIMIZDA elektrik enerjisi toptan satışı yapmak amacıyla Türkiye elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak 05.03.2010 tarihinde kurulmuştur.

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi...

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Ali Emre Pusane Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü 4 Mayıs 2011 Bendeniz...

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

MD9 electricity ELEKTİRİKLİ OTOBÜS PROJESİ

MD9 electricity ELEKTİRİKLİ OTOBÜS PROJESİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ MD9 electricity ELEKTİRİKLİ OTOBÜS PROJESİ TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEKLİ

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

PAYDAŞ İLETİŞİM YÖNTEMLERİ & ÖNEM DERECESİ TABLOSU

PAYDAŞ İLETİŞİM YÖNTEMLERİ & ÖNEM DERECESİ TABLOSU PAYDAŞ İLETİŞİM YÖNTEMLERİ & ÖNEM DERECESİ TABLOSU Paydaşlarımız İletişim Yöntemi İletişim Sıklığı Yönetim Kurulu/Hissedarlar YGG toplantısı İntranet İSG Kurul Toplantıları Ayda bir Çevre Kurulu Toplantıları

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü LOGO Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği Ömer KILIÇ Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Geleceğin potansiyelini değerlendirebilmek için bugünden bilgiyi yönetmek... Vatandaş Odaklı Hizmet

Detaylı

HORIZON2020 PROGRAMI Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı

HORIZON2020 PROGRAMI Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı HORIZON2020 PROGRAMI Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı İlknur YILMAZ, Enerji Alanı Ulusal İrtibat Noktası 23 Ekim 2013, İstanbul Sunum İÇERİK 1. Stratejik Enerji Teknoloji Plan (SET Plan) 2. HORIZON2020

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı