; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Naime Bilinç Bulucu 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 27 Aralık Medeni Durumu, Çocuk Sayısı: Evli, bir çocuk annesi. 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu: ; Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, Konya. 6.Doktora Tez Başlığı: Üçüncü Nesil Adhesiv Dentin Bonding Sistemlerin Kaydırma Kuvvetlerine Karşı Olan Dirençlerinin ve Kavite Duvar Uyumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Danışmanı: Prof. Dr. İ. Timur ESENER. 7. Görevler: ; Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Araştırma Görevlisi ; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yardımcı Doçent ; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Doçent Doktor. 2008; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Profesör Doktor Zonguldak Karelmas Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde Kurucu Dekan 2012 ( Aralık); Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Profesör olarak çalışmaya devam etmekte 8. Üyelikler: Türk Diş Hekimleri Birliği 1.Bölüm: Araştırmaya Dayalı Yayın Faaliyetleri

2 1.1.a.SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler: 1-Bulucu B, Yeşilyurt C, Çakır Ş, Deniz AM. Influence of radiation on bond strength. Journal of Adhesive Dentistry.2006; 8(4): Bulucu B, Özsezer E. Influence of light curing units on dentin bond strength after bleaching. Journal of Adhesive Dentistry 2007; 9(2): Aydın C, Inan U, Yasar S, Bulucu B, Tunca YM. Comparison of shaping ability of RaCe and Hero Shaper instruments in simulated curved canals. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology 2008; 105: e92-e97. 4-Bulucu B, Avşar A, Özsezer D E, Yeşilyurt C. Effect of radıotherapy on the mıcroleakage of adhesıve systems. Journal of Adhesive Dentistry 2009; 11(4): Bulucu B,Özsezer DE, Ertaş E, Yüksel G. The effect of different light sources on microleakage of bleached enamel. Dental Materials Journal. 2008;27(4): Saraç D, Bulucu B, Saraç Ş, Külünk Ş. The effect of dentın cleaning agents on resın cement bond strength to dentın. The Journal of the American Dental Association. 2008; 139(6): Yeşilyurt C, Bulucu B, Sezen O, Bulut G, Çelik D. Bond Strengths of two Conventional Glass- Ionomer Cements to Irradiated and Non-Irradiated Dentin. Dental Materials Journal. 2008; 27 (5): Özsezer E D, Külünk Ş, Saraç D, Yüksel G, Bulucu B. Effect of different surface treatments on the push-out bond strength of fiber post to root canal dentin. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology Aug;108(2):e Özsezer E D, Külünk Ş, Yüksel G, Saraç D, Bulucu B. Effects of Three Canal Sealers on Bond Strength of a Fiber Post. Journal of Endodontics, 2010 Mar;36(3): Özsezer E D, Gönülol N, Bulucu B.Endodontic treatment of a taurodontic premolar with five canals. Aust Endod J Bodrumlu E, Sumer AP, Bulucu B, Köprülü H. Effectiveness of Different Tongue Cleaning Instruments in Assessment of Oral Malodour. International Journal of Clinical Dentistry 4(4): a. Madde 1.1. de sayılan indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler 1. Bulucu B, Yoldaş O. Reducing coronal microleakage of endodontically treated anterior teeth. Balkan Journal of Stomatology. 2001; 5(3):

3 2. Yeşilyurt C, Bulucu B. Bonding strength of total etch dentin adhesive systems on peripheral and central dentinal tissue: a microtensile bond strength test. Journal of Contemporary Dental Practice. 2006, May; (7)2: Bulucu B, Yeşilyurt C, Bayram M. Evaluation of adhesive systems bond strength on amalgam repair. Balkan Journal of Stomatology. 2006; 10: Ozkalayci N, Zengin A Z, Turk S E,Sumer A P, Bulucu B, Kirtiloglu T. Multiple Pulp Stones: A case report. European Journal of Dentistry. 2011;5: a. Madde 1.1. ve 1.2.nin kapsamı dışındaki hakemli dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler 1. Bulucu B, Tanrıverdi F, Esener T. Üç yeni nesil dentin bonding sistemin kesme kuvvetlerine karşı olan dirençlerinin incelenmesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 1995; 5(2): Bulucu B, Esener T, Tanrıverdi F. Üç yeni nesil dentin bonding sisteminin kavite kenar sızıntısına etkisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Selçuk Üniv Diş Hek Fak Derg 1995; 5(2): Bulucu B, Baran İ. Estetik amaçlı amalgam - kompozit kombineli restorasyonun sızıntı değerlerinin incelenmesi. Dicle Üniv Diş Hek Fak Derg. 1996; 7(1-2-3): Baran İ, Bulucu B. İndirekt kompozit inley ve seramik inley sistemi ile restore edilen kavitelerde rezin siman ile diş dokusu arasındaki sızdırmazlığın incelenmesi. Türk Klin Diş Hek Bil 1997; 3: Bulucu B. Kompozit dolgu maddelerinin klinik kullanımında göz önünde bulundurulması gereken kriterler. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg. 1997; 7(1): Bulucu B, Belli S. Kompozit rezin dolgularda sızıntının azaltılabilmesi için önerilebilecek kaide restoratif materyaller. Selçuk Üniv Diş Hek Fak Derg.1998; 8(2): S Belli, Özer F, Bulucu B, Urabe I. Mikrosızıntı tespitinde boya penetrasyon yönteminin, mikroskobik mikroaralık tespiti yöntemi ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Selçuk Üniv Diş Hek Fak Derg. 1998; 8(2): Bulucu B, Yoldaş O, Sevilmiş HH. Amalgam ve kompozit restorasyonlarda değişim nedenleri üzerine bir araştırma. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg.1999; 9(1): Bulucu B, Yoldaş O, Özer M. Kompozit onarımında klinik başarıyı etkileyen koşullar. Ondokuz Mayıs Üniv Diş Hek Fak Derg 1999; 1, 2: Bulucu B, Yoldaş O. Amalgam-kompozit kombine restorasyonlarda materyaller arası bağlanma direncinin üç farklı bağlayıcı ajan ile incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv Diş Hek Fak Derg 1999; 1, 2:

4 11. Yoldaş O, Bulucu B, Özer M. Kompozit inleylerin yapıştırılmasında kullanılan üç farklı rezin simanın dentine bağlanma direnci üzerine etkisi. Hacettepe Diş Hek Fak Derg.1999; 23(3-4): Bulucu B, Belli S. İki farklı kavite şeklinin ve akıcı bir kompozit restoratif materyalin molar dişlerde sızıntıya etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniv Diş Hek Fak Derg. 1999; 9(2): Bulucu B, Yoldaş O, Sevilmiş HH. Dişlerin dağılımına göre tedavi gereksinim yaygınlığı üzerine bir araştırma. Selçuk Üniv Diş Hek Fak Derg.1999; 9(2): Bulucu B, Ertaş E, Sevilmiş HH, Yoldaş O. Kavite preparasyonlarında % 0,5' lik bazik fuksin propilen glukol solüsyon kullanımının klinik değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniv Diş Hek Fak Derg.1999; 2(2): Bulucu B. Çürüğün erken dönemde teşhisi ve çeşitli faktörler ile olan ilişkisi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg.2000; 10(1): Bulucu B, Ertaş E, Özer M. İn -vitro deneylerde kullanılan dişlerin çekim sonrası bekletilme süresinin değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniv Diş Hek Fak Derg. 2000; 3: Bulucu B, Çelenk P, Bayrak Ş, Şen E yaş grubu çocuklarda 1. molar dişlerin klinik açıdan değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniv Diş Hek Fak Derg.2000; 4: Bulucu B, Yavuzoğlu S. Servikal bölgede uygulanan farklı restorasyonların kenar sızıntısı. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg. 2001; 11(2): Bulucu B, Saraç Ş, Saraç D. 18 yaş ve üzeri bireylerin DMF T indeksi ve protetik tedavi açısından değerlendirmesi. Ondokuz Mayıs Üniv Diş Hek Fak Derg. 2001; 5: Köprülü H, Bulucu B. Geriatrik Dişhekimliği. Sağlık ve Toplum Dergisi. 2003; 13(1): Yeşilyurt C, Bulucu B. Restorasyonların değiştirilme veya tamir nedenleri. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg. 2003; 13(2): Yeşilyurt C, Bulucu B, Köprülü H. Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği. Ondokuz Mayıs Üniv Diş Hek Fak. Derg. 2003; 4(2): Bulucu B, Akarsu S, Taşdemir T. Halitozisin tanımı, sınıflaması ve tedavi yaklaşımları. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg ; 13(3)-14(1): Bulucu B, Sevilmiş HH, İnan U. Kompozit rezinlerde farklı yüzey bitirme işlemlerinin su emilimi üzerine etkileri. Ondokuz Mayıs Üniv Diş Hek Fak Derg. 2004; 5(2): Erdal S, Bulucu B, Köprülü H, Ergün G. Bir olgu nedeniyle: Akalazya ve diş çürüğü. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hek Fak Derg 2004; 5(3): Yeşilyurt C, Bulucu B. Dentinin yapısal özellikleri ve adezyon. Akademik Dental Diş Hek Derg. 2005; 24; 1-7.

5 27. Bulucu B, İnan U. Daimi birinci molar dişin çürük deneyimi, çürük risk tahmin modeli olabilir mi? Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg. 2005; 15(3): Yeşilyurt C, Sevilmiş HH, Kulacaoğlu N, Bulucu B, Taşdemir T. Rezin kompozitlerin polimerizasyonunda LED ışık kaynaklarının etkinliğinin incelenmesi. Ege Üniv Diş Hek Fak Derg. 2006; 27: Bulucu B, Köprülü H, Keleş ÇG, Güler AU, Biçer I, Şimşek B, Cender E. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi. Ondokuz Mayıs Üniv Diş Hek Fak Derg. 2006; 7(2): Bulucu B. Etkili Bir Poster sunumu nasıl hazırlanmalıdır? Ondokuz Mayıs Üniv Diş Hek Fak Derg. 2007; 8(1): Sevilmiş HH, Bulucu B. Adeziv Materyallerin su emilimi özellikleri. Hacettepe Üniv. Diş Hek Fak Derg. 2007; 31(2): Yeşilyurt C, Bulucu B, Koyutürk A E. Adezif sistemlerin derin yüzeyel dentine mikro-tensile bağlanma dayanımları. İstanbul. Üniv. Diş Hek. Fak. Derg.2007; 41(4): Gönülol N, Kalyoncuoğlu E, Bulucu B. Fiberle güçlendirilmiş kompozit ile adeziv köprü uygulamaları. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 2010; 20(1): Diğer yurtdışı veya uluslar arası kongre veya sempozyum bildirileri: 1. Açıkgöz A, Kırtıloğlu T, Bulucu B. Baryum sülfat katılmış kanal patlarının radyografik görünümleri. 5. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Haziran, 1998, Bursa. 2. Açıkgöz A, Bulucu B, Sevilmiş HH, Yoldaş O. Işın geometrisinin pulpa odasının radyografik değerlendirilmesine etkisi 5. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Haziran, 1998, Bursa. 3. Bulucu B, Belli S. Kompozit rezin dolgularda sızıntının azaltılabilmesi için önerilecek kaide restorasyon türleri. 5. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Haziran, 1998, Bursa. 4. Soylu R, Keklioğlu N, Bulucu B, Aktan TM, Yüncü M, Uludağ A, Yalçın Ö. Mine-dentin birleşim yerindeki dentin tübüllerinin ve gelişim çizgilerinin araştırılmasında histokimyasal tekniklerin değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Haziran, 1998, Bursa. 5. Bulucu B, Yavuzoğlu S, Köprülü H. Talon tüberkülü: Ortodontik tedavi gereksinimi nedeniyle endodontik tedavi yaklaşımı. Türk Endodonti Derneği, 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 3-5 Mayıs, 2002, İstanbul 6. Yavuzoğlu S, Köprülü H, Bulucu B, Aydemir H. Bir olgu nedeniyle travmatize anterior dişlere adesiv yaklaşım. Türk Endodonti Derneği, 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 3-5 Mayıs, İstanbul. 7. Erdal S, Bulucu B, Köprülü H, Ergün G. Bir olgu nedeniyle akalazya ve diş çürüğü. 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Haziran, 2003, Antalya.

6 8. Köprülü H., Keleş G., Sümer M., Bulucu B., Yılmaz F., Sümer AP., Akça T. The place of problem based learning in dental education at the school of dentistry of Ondokuz Mayıs University. An International Association for Medical and Healthcare Education Conference. 5-8 September,2004, Edinburg. 9. Bulucu B, Kalyoncuoğlu E, Yeşilyurt C. Plazma ile güçlendirilmiş polietilen fiber ile konservatıf uygulamalar 12. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Haziran, 2005, İstanbul. 10. Karaarslan EŞ, Bulucu B, Kalyoncuoğlu E, Köprülü H. Baş ve boyun radyoterapisi alan hastaların durum değerlendirmesi: iki olgu nedeniyle, 12. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Haziran, 2005, İstanbul. 11. Akarsu S, Bulucu B, Kalyoncuoğlu E. Vital ağartma tedavisinde uygulanan ışık ısısının pulpal ısı değişikliği üzerine etkisi, 12. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Haziran, 2005, İstanbul. 12. Yeşilyurt C, Sevilmiş H, Kulacaoğlu N, Bulucu B. Farklı ışık kaynaklarının polimerizasyon etkinliklerinin karşılaştırılması. 12. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Haziran, 2005, İstanbul. 13. Ertaş E, Yüzbaşıoğlu E, Bulucu B, Bağış B. Sekiz Farklı adesiv sistemin sığır dentinine bağlanma dayanımlarının push out test yöntemiyle incelenmesi.13. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Haziran, 2006, Samsun. 14. Kulacaoğlu N, Aydın U, Bulucu B. Bir olgu raporu: fluorizli Bir hastada estetik ve restoratif yaklaşımlar. 13. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Haziran, 2006, Samsun. 15. Köprülü H, Bulucu B, Özsezer E, Sakallıoğlu U, Demiryürek K. The state analysis of dental faculties in Turkey. association for medical educaion in Europe, September, 2006, Genova, Italy. 16. Yeşilyurt C, Bulucu B, Bulut G. Bond strengths of two convential glass ıonomer cements on irradiated and non irradiated human dentin.12 th Congress of the BASS, April, 2007, İstanbul, 17. Yüksel G, Kalyoncuoğlu E, Bulucu B. Plazma ile güçlendirilmiş polietilen fiber ile post kor yapımı: İki olgu nedeniyle. 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi Nisan, 2007, Fethiye. 18. Ertaş E, Karaarslan EŞ, Bulucu B, Köprülü H. İkinci sınıf direkt ve indirekt kompozit rezin restorasyonlarda postoperatif hassasiyetin klinik değerlendirilmesi. 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi Nisan, 2007, Fethiye. 19. Bulucu B, Yeşilyurt C, Çelik D, Bulut G, Aydemir H. Sağlam, çürükten etkilenmiş, gömülü insan dişi ve sığır dişi dentinine üç adeziv sistemin mikro tensile bağlanma dayanımının karşılaştırılması. 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi Nisan, 2007, Fethiye.

7 20. Avşar A, Bulucu B, Deniz A, Ertaş E, Eğilmez T. Bond strength of adhesive to irradiated and non irradiated primary teeth.21st International Congress of IAPD june 2007, Hong Kong Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1. Yavuzoğlu S, Bulucu B. Kron anomalili dişlerde tedavi yaklaşımları. Türk Pedodonti Derneği 12. Ulusal Kongresi, Mayıs, 2001, Bodrum. 2. Yeşilyurt C, Bulucu B, Köprülü H. Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği. 7. Kariyoloji sempozyumu ve 8. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı,1-4 Mayıs, 2003, İzmir. 3. Yeşilyurt C, Güler E, Bulucu B, Köprülü H. Konservatif tedavide estetik yaklaşımlar. OMÜ Kongre Kültür Merkezi, 6-9 Mayıs, 2004, Samsun. 4. Bulucu B, Köprülü H, Güler AU, Keleş G, Şimşek B, Cender E, Biçer I. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine müracaat eden 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığının durum analizi ve öneriler. III Ulusal Yaşlılık Kongresi Kasım, 2005, İzmir. 5. Bulucu B, Aydın U, Ural Ç, Kulacaoğlu N. Bir olgu nedeniyle: Dentinogenezis imperfekta Tip II nin klinik radyografik olarak incelenmesi ve tedavisi. XI. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı,2-5 Mart, 2006, Erzurum. 6 KaraarslanE Ş, Kulacaoğlu N, Kalyoncuoğlu E, Bulucu B. Plazma ile güçlendirilmiş polietilen fiber ile konservatif uygulamalar (iki olgu nedeniyle). XI. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, 2-5 Mart, 2006, Erzurum. 7. Kulacaoğlu N, Bulucu B. Bir olgu nedeniyle: Yaygın Hipoplazili Hastada Restoratif Yaklaşımlar. XI. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, 2-5 Mart, 2006, Erzurum. 8 Karaarslan EŞ, Ertaş E, Bulucu B. Farklı kompozit rezin ve tekniklerin mikrosızıntı üzerine etkisi. Restoratif Diş Hekimliği Derneği V. Bilimsel Kongresi ve XII: Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı Ekim, 2007, Safranbolu. 9. Karaarslan EŞ, Ertaş E, Bulucu B. Kompozit restorasyonlarda postoperatif hassasiyetin takibi: Bir yıllık klinik çalışma. Restoratif Diş Hekimliği Derneği V. Bilimsel Kongresi ve XII: Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı Ekim, 2007, Safranbolu. 10. Özsezer DE, Külünk Ş, Yüksel G, Saraç D, Bulucu B. Farklı yüzey işlemlerinin quartz fiber postun kök dentinine bağlanma dayanıklılığına etkisi. Türk Endodonti Derneği. 3. Bilimsel Endodonti Sempozyumu Nisan,2008, Antalya. 11- Güler E, Bulucu B, Özsevik S, Gönülol N. Ara yüz bölgesinde çürük olan dişlere komşu diş yüzeylerinin durum değerlendirmesi. 13. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı Toplantısı Ekim 2008, Sıvas.

8 12- Özkalaycı N, Zengin AZ, Türk SE, Sümer AP, Bulucu B, Kırtıloğlu T. Çoklu pulpa taşlarının görüldüğü olgunun multidisipliner tedavisi: Vaka raporu. 11. Uluslarası Türk Ortodonti Derneği Kongresi Ekim 2008 Çeşme/İzmir. 13-Özsezer DE, Külünk Ş, Yüksel G, Saraç D, Bulucu B. Üç farklı kanal patının bir adeziv rezin siman ile fiber postun dentine bağlanma dayanıklılığına etkisinin değerlendirilmesi. 4. Bilimsel Endodonti Sempozyumu Nisan 2009, Antalya-Side. 14- Bulucu B, Özsevik s, Ertaş E. 5. Sınıf Stajyerlerin kompozit ve amalgam restorasyon uygulamalarının beş yıllık gözlemi. 14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni Ekim 2009, Ankara b Belgelendirilen, eğitim öğretim ile ilgili eğitim alma Mart 2005 tarihlerinde 7. Eğitim Becerileri Kursu na katılım Haziran 2006 tarihinde düzenlenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi I. Eğitim Becerileri Kursu na eğitici olarak katılım Haziran 2007 tarihinde düzenlenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi II. Eğitim Becerileri Kursu na eğitici olarak katılım e.hakemlik den beri Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisinde hakemlik Destek alınan projeler: 1- Proje no: DHF: DF-007, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Adı: Adhesiv dentin bonding sistemlerin sızıntı değerlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Bilinç Bulucu, Proje no: DHF: 022, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Adı: Klinik öncesi çalışma pozisyonları ile ilgili eğitim almış ve almamış öğrencilerin kas iskelet sistemine ait sorunlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Proje Yöneticisi: Doç Dr. Bilinç Bulucu, 2003.

9 3.9. Ulusal sempozyum ve kongrelerde görev almak: Haziran 2005 tarihinde Probleme dayalı öğrenim adlı panelde görev alma Mayıs 2004 tarihinde düzenlenen IX. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı bilimsel komitede görev almak Mayıs 2005 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin düzenlediği Diş Hekimliği Bilim Dalları ve Ağız Diş Bakımı konulu panelde panel yöneticisi Nisan Geleneksel Karadeniz Bahar Sempozyumu nda konuşmacı olarak katılım. (Dolgu yenileme kriterleri) Mayıs Adana Dişhekimleri Odasında konuşma İdari Görevler: 1. Eğitim Koordinasyon Komisyonu Üyeliği (2. sınıf) Eğitim Koordinasyon Komisyonu Üyeliği (2. sınıf) Satın Alma Komisyonu Başkanlığı: Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: ( Doçent temsilcisi olarak) 5. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: ( Profesör temsilcisi olarak) 6. Eğitim Öğretim Komisyon Başkanlığı: Müfredat Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı: Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığı: Anabilim Dalı Başkanlığı: 2007 (Eylül) 10. Döner Sermaye Hizmet Alımı Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı (Ocak 2008) 11. Fakülte Bilimsel Dergi Editör Yardımcılığı ( ) 12. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ( / ) 13.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi REstoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı ( 2012 Aralıktan itibaren devam etmektedir) 14. Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanlığı ( Şubat 2013)

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. ESRA UZER ÇELİK

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. ESRA UZER ÇELİK ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ESRA UZER ÇELİK Doğum Yılı: 1978 YazıĢma Adresi : Aydınlık Evler Mahallesi, Cem Meriç Caddesi, 6780 Sokak. No:48, Çiğli / ĠZMĠR 35640 Ġzmir/Türkiye Telefon : 232-325 40 40 Faks : 232-325

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 1995 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 1995 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tolga Akova Doğum Tarihi: 17 Nisan 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DENTAL JOURNAL OF DİCLE http://dicledishekimligidergisi.org Dicle Dişhekimliği Dergisi Hakem Kurulu Sahibi Prof. Dr. Ali İhsan ZENGİNGÜL Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

Detaylı

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DENTAL JOURNAL OF DİCLE http://dicledishekimligidergisi.org Dicle Dişhekimliği Dergisi Hakem Kurulu Sahibi Prof. Dr. Ali İhsan ZENGİNGÜL Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Olgu Sunumu/ TUĞUT, ÜNAL, Case KAPDAN, Report Makale Kodu/ Article code: 49 Makale Gönderilme Tarihi: 11.05.2009 Kabul Tarihi: 13.08.2009 KOMPLİKE KURON KIRIĞI OLGUSUNDA CAM FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HAKAN BİLHAN Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Hacettepe Üniversitesi 1993 Doktora Doktora Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Detaylı

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ DENTAL JOURNAL OF DİCLE Cilt / Volume 12 Sayı / Number 2 2011 http://dishek.dicle.edu.tr/dergi/dergi.htm Sahibi Prof. Dr. Remzi NİGİZ Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Maviş Emel Kulak Kayıkcı 2. Doğum Tarihi : 02 Ocak 1974 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

www.facebook.com/eotdental www.eotdental.com

www.facebook.com/eotdental www.eotdental.com Yıl boyu 23 Kurs Frankfurt Üniversitesi 2 Curriculum Programı 3 Yurtdışı Eğitimi 2 Nobel Biocare User-Day Learning for Life. 2015 EĞİTİM PROGRAMI www.eotdental.com www.facebook.com/eotdental www.eotdental.com

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013 İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi Sayı:1 Şubat 2013 Geniş Abutment Seçeneği Doğal Dişeti Görünümü Vida Gevşemesine Son Maksimum Kortikal Kemik Benzersiz Yiv Tasarımı Minimum Stres

Detaylı

The World s Dental Newspaper Turkish Edition. Submental Absenin Tedavisi Diş üzerinde küçük bir girintiden,

The World s Dental Newspaper Turkish Edition. Submental Absenin Tedavisi Diş üzerinde küçük bir girintiden, Özel Sayı DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Turkish Edition İSTANBUL, TEMMUZ-AĞUSTOS 2013 ISSN: 1304-6098 Fiyatı: 10.00 TL CİLT: 10 SAYI: 4 Kısa Kısa Derleme Olgu Sunumu Röportaj Ajanda Fotoğraflarla

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail.

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail. Prof. Dr. Refik POLAT 1969 yılında Konya da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya da tamamladı. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisans

Detaylı

Araştırma/ Research Article TERMAL SİKLUSUN MİKROSIZINTIYA ETKİSİNİN SINIF V KAVİTELERDE KOMPOZİT RESTORASYONLARDA İN VİTRO İNCELENMESİ # IN VITRO INVESTIGATION OF EFFECT OF THERMOCYCLING ON MICROLEAKAGE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ

ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ CERRAHİ VE PROTETİK İMPLANT TEDAVİSİ TEMEL BİLGİLER VE GELİŞMELER PROGRAMI www.meffertimplant.com ENSTİTÜ HAKKINDA ICOI (DÜNYA İMPLANT BİRLİĞİ) MEFFERT IMPLANT ENSTİTÜSÜ 1971yilinda kurulan The

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı