Rehberlik Veli Bülteni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rehberlik Veli Bülteni"

Transkript

1 BU AY Özel PEV Okulları Sayı 7 MEDYA GERÇEĞİ DİKKAT ZORBA ÇOCUKLAR VAR! BÜYÜKLERE MASALLAR 4 MART 2013

2 1 MEDYA GERÇEĞİ Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelen medya, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanıldığında birçok kolaylaştırıcı işleve sahiptir. Aile ve birey medyanın günlük yaşamda gördüğü temel işlevleri esas alarak, hem kendisi hem de çocukları için uygun tercihleri yapmalıdır. Medya için ayrılacak zaman çok iyi değerlendirilerek belirlenmelidir. Başka bir deyişle medyaya ayrılacak zaman gerektiği kadar olmalıdır. Gerektiği kadar ın ölçüsü bireylerin kendi yaşam pratiklerine, kişisel gerçeklerine ve medyadan yararlanma amaçlarına göre oluşturulmalıdır. Eğlenmek İçin Medya: Medya önemli bir eğlence aracıdır. Fakat beraberinde getirdiği olumsuzluklar da yadsınamayacak kadar fazladır. Özellikle ekran bağımlılığı artık bir hastalık olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Her bir medya aracı kendine has özellikler çerçevesinde kullanıcısına eğlendirici içerik sunar. Medya takipçileri açısından bakıldığında medyanın eğlence aracı olarak kullanılmasının maliyeti az ve yaygınlığı oldukça fazladır. Medya eğlence içeriği olarak; sinema filmleri, dizi filmler, çizgi ve animasyon filmler, magazin programları, müzik programları, şovlar, talk şovlar, oyunlar, yarışmalar, skeçler, tiyatrolar, konserler vb. programları sunar. Eğlendirici medya içeriğini seçerken öncelikle bu ürünün aile üyelerinde nasıl bir etki yapabileceği ve bu etkilerin nasıl takip edilebileceği üzerinde düşünülmelidir. Seçilen üründe şiddet, cinsellik ve tüketimin aşırı ve abartılı bir biçimde yer alıp almadığı değerlendirilmelidir. Film, magazin ve şov programlarını tercih ederken RTÜK ün Akılı İşaretler Sınıflandırma Sistemi yle yapılan yönlendirmeler dikkate alınmalıdır. Gazetelerin ve internet sitelerinin televizyon sayfalarından ve RTÜK ten programlarla ilgili bilgi edinilmeli, özellikle şiddet, korku, cinsellik ve olumsuz davranış oluşturabilecek içeriğe sahip olanlarla ilgili kararlar ailece alınmalıdır. Şiddet, korku, cinsellik ve olumsuz davranış oluşturabilecek içeriğe sahip oyunlar ve internet siteleriyle ilgili Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve diğer resmî kurumların hazırladıkları bilgilerden yararlanılmalıdır. Ayrıca eğlendirici ve eğitici işlevleri olan oyun, internet sitesi vb. medya ürünleri hakkında da bu konuda hizmet veren resmî ve sivil kurum ve kuruluşların çalışmalarından ve verdikleri danışmanlık hizmetlerinden yararlanılmalıdır. Oyun seçimlerine anne babalar da dahil olmalı ve oyunları incelemelidirler. Eğlence programlarının seçiminde şunlara dikkat edilmelidir:

3 Medya Bağımlılığı ve Farkındalığı 2 Medya araçlarının kullanımı bağımlılık yapabilmektedir. Televizyon, bilgisayar, taşınabilir bilgi iletişim teknolojileri ve bunların aracılığıyla insanlara sunulan birçok imkân bağımlılık sorununa sebep olabilmektedir. Psikolojik sonuçları olduğu kadar fizyolojik sonuçları da olan bu bağımlılığın gelecekte daha da yaygınlaşma tehlikesi vardır. Ekran bağımlılığının farklı boyutlarına kimsenin yabancılık duymayacağı çok sayıda örnek verilebilir: Sık sık e-posta adresine, facebook, twitter, instagram hesabına bakmadan duramamak, belli bir sınırlama ve program tercihi olmadan kanaldan kanala dolaşarak televizyon seyretmek, cep telefonunu elinden düşürmeden sürekli birilerine mesaj göndermek, aile ve arkadaşlarını ihmal edecek düzeyde oyun oynamak, sosyal medyada belki de yüzünü hiç görmediği insanların gündelik yaşam notlarını takip etmek gibi Televizyon, internet, bilgisayar oyunları ve akıllı telefon kullanımı günde belli bir saati (ortalama 3 saat ve üzeri) aştıktan sonra bağımlılığın oluşması ihtimali yükselir. Kişinin bağımlı olup olmadığına karar vermede medyayı ne kadar süre kullandığından daha önemlisi medyaya gündelik hayatın düzenlenmesini olumsuz etkileyebilecek düzeyde bir mecburiyet hissi duyup duymadığıdır. Bu nedenle amaçsız televizyon izleme, bilgisayar kullanma, oyun oynama ve internet kullanımına dikkat etmek gerekir. Özellikle çocuklar üzerinde daha fazla etki gücüne sahip teknolojik araçların ve medya içeriklerinin bağımlılık yaptığı bilinmeli ve bu bilinçle davranılmalıdır. Medyayı ihtiyaca göre ve kararında kullanma ile bağımlılık düzeyi gözden kaçırılmamalıdır. Öncelikli olarak medyanın ve bilgi iletişim teknolojilerinin böyle bir sonucunun olabileceğinin farkında olmak anne baba için önemlidir.

4 Eğlenirken Bağımlı Olmamak İçin 2 1) Televizyon, internet, bilgisayar ve oyun saatleri sınırlı olmalıdır. Sınırlar çocuklar ile birlikte belirlenmelidir. 2) 0 2 yaşındaki çocuklar televizyon ve bilgisayar ekranı ile tanıştırılmamalıdır. 3) 2 6 yaşındaki çocukların eğlence için her türlü ekranla günde toplam 1 saatten fazla vakit geçirmesine izin verilmemelidir. Bu süre ilk ve orta öğrenim çocukları için günde 2 saat olarak ayarlanabilir. 4) Çocuk odasında ve yatak odasında televizyon, internet ve bilgisayar olmamasına özen gösterilmelidir. 5) Televizyon seyrederken ailecek izlenebilecek programlar seçilmeli, programın içeriğine birlikte karar verilmelidir. Aynı noktalar Ipad, bilgisayar kullanımı ve oyun seçimleri içinde geçerlidir. 6) Çocukların kaç saat televizyon izlediği, kaç saat oyun oynadığı sürekli takip edilmelidir. 7) Televizyon izlemeden önce ya da telefon, Ipad kullanmadan önce bazı temel kurallar belirlenmelidir. Bu kurallara da öncelikle anne ve babalar uymalıdır. Örneğin ev ödevleri bitmeden televizyon izlemeye ve oyun oynamaya izin vermemek gibi. 8) Şiddet ve cinsellik unsurları içeren televizyon programlarından ve video oyunlarından çocuklar uzak tutulmalıdır. 9) Cinsellik, olumsuz davranışlar ve şiddet unsurları içeren programlar izlenmemelidir. Çocuklar odada olduğunda bu tür programlar özellikle izlememelidir. 10) Oyun oynama, bilgisayar ile vakit geçirme, televizyonla eğlenme dışında farklı alternatifler geliştirilmelidir. Örneğin sanat, spor ve kültür aktivitelerine katılınmalı, sokak, park, müze vb. sosyal mekânlarda vakit geçirilmelidir. 11) Çocukların medya içerikleri dışındaki eğlence yollarıyla tanışmasına öncülük edilmelidir. Örneğin birlikte hobi kurslarına gidilebilir.

5 Medya İçerikleri Çocukları Nasıl Etkiler? 2 Teknolojik gelişmeler sonucunda ulaşılması ve kullanımı kolaylaşmış olan medya araçları, artık neredeyse her eve girmiştir. Bu denli yaygınlık kazanmış bir şeyin etkisinin de yaygın olacağı kabul edilmelidir. Zira Adama kırk gün deli dersen deli, akıllı dersen akıllı olur., Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. gibi atasözlerinin de işaret ettiği üzere etkilenmek bir öğrenme mekanizmasıdır. Medya ve içeriklerinin çocuklar ve gençler üzerindeki olabilecek sakıncaları genel olarak şunlardır: 1) Her şey ölçüsünce ve zamanında yapılmalıdır. Medya her tür içeriğine isteyen herkesin ulaşabileceği yapısıyla eğitimde aşamalılığı olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple birtakım bilgiler vaktinden önce edinilerek bilgiler arası hiyerarşi bozulabilir. Bu da çocuğun veya gencin psikolojik, fiziksel, sosyal vb. hazırlıkları olmadan birtakım bilgilere sahip olmasına, uyum ve baş etme problemleri yaşamasına sebep olabilir. 2) Medya, uğraş gerektirmeden hazır bilgiye rahatlıkla ulaşma imkânı sağlar. Bu da çocuklarda, gençlerde hem tembellik ve hazırcılık gibi olumsuz özelliklerin gelişmesine hem de sahip olduklarının değerini bilmemeye neden olabilir. Ayrıca birtakım bilgi ve becerilerin gelişmesi için deneme yanılma, gibi deneyimlerin yaşanması en az elde edilecek bilgi beceri kadar insanı geliştirip hayata hazırlar. Sonuç olarak, medyanın birçok türü artık neredeyse her mekânda her an erişilebilir ve kullanılabilir durumdadır. Bu araçlar, bireylerin birbirleriyle iletişim ve ilişki kurmasını zaman zaman olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle medyadan yararlanırken dikkatli olunmalı ve medyaya ne kadar süre ayrılacağına dikkat edilmelidir. Kevser AFYON / Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı

6 DİKKAT ZORBA ÇOCUKLAR VAR! 4 Son yıllarda eğitim ve davranış bilimcilerinin önemle üzerinde durdukları ve araştırmaların yapıldığı, çözüm yollarının arandığı bir konu da Akran zorbalığı dır. Günümüzde kişiler arası sağlıklı iletişimin en önemli gereksinimimiz olduğunu düşünürsek akran zorbalığı daha bir önem kazanmaktadır. Akran zorbalığı: Bir ya da bir grup insanın kasıtlı olarak, tekrarlayan bir biçimde, diğer kişi ya da kişilere karşı acı vermek, korkutmak, sindirmek ya da yıldırmak amacıyla yapılan davranışların tümü olarak adlandırılır. Bu durumda zorbalığı diğer şiddet davranışlarından nasıl ayırt edebiliriz? Zorbalık, bilerek ve isteyerek yani kasıtlı olarak zarar verme davranışıdır. Zorbalığın belli bir süre içerisinde tekrarlama özelliği vardır. Zorbalık davranışına maruz kalanlar kendilerini koruyamayacak ve savunamayacak durumdadırlar. Zorbalık yapanlar karşısındakinin duygularına önem vermezler. Akran zorbalığı davranışlarını dört farklı alanda görebiliriz: Fiziksel şiddet: Vurma, itme, saçını çekme, yumruk atma, tekme atma Sözel şiddet: Fiziksel özellikleriyle alay etme, isim takma, hakaret etme, küfür etme, sözel olarak tehdit etme Duygusal şiddet: Dışlama, oyunlarına almama, kimsenin onunla arkadaş olmasına izin vermeme Bilişimsel şiddet: Cep telefonu ya da internet yoluyla rahatsızlık veren mesajlar yollama veya kişilerin özel görüntülerini izinleri olsa dahi kamuya açık bir şekilde yayma Zorbalık davranışına maruz kalan çocuklarda genel olarak, düşük benlik saygısı, kendine ve başkalarına karşı güvensizlik, yalnız kalma, depresyon, okuldan uzaklaşma veya terk etme, hıncını başka çocuklardan çıkarma davranışları görülmektedir. Yapılan araştırmalarda yalnızca zorbalığa uğrayan çocukların değil, zorbaların da bu yaşantılardan olumsuz etkilendiği, zorbalık davranışı gösteren çocukların eğer yardım edilmezse: Güçlerini başkalarının üzerinde olumsuz kullanmaya devam edebilecekleri, Dışlanıp yalnız kalabilecekleri, Kendilerini güvende hissetmeyip sürekli tetikte olabilecekleri, Başkalarıyla işbirliği ve arkadaşlıkta yaşayabilecekleri mutluluk, manevi tatmin gibi olumlu duygulardan yoksun kalabilecekleri belirtilmektedir. Zorbalık davranışına maruz kalma olasılığı yüksek olan çocuklar kimlerdir? Pasif ve içine kapanık, Hayır deme, uygun kişiden yardım isteme, kendini savunabilme gibi sosyal becerilerden yoksun olan, Ürkek, kaygılı ve genellikle fazla arkadaşı olmayanlardır.

7 Bu durumda çocuklarımızın akran zorbalığına maruz kalmamaları için sizlerle bazı öneriler paylaşacağım: 5 Çocuklarınıza daha çok zaman ayırarak onları dinleyin. Çocuklarınızla yapacağınız sohbetlerde belli zaman aralıklarında onları üzen ya da kızdıran arkadaşları olup olmadığını sorun, bu durumun sorulması ve duygularını anladığınızı göstererek dinlemeniz onların zorba veya kurban olmasını önlemede faydalı olacaktır. Sorularınızı çocuklarınızı incitmeden, yumuşak bir şekilde asla sinirlenmeden, onlara suçluluk ya da utanç hissettirmeden sorun. Olayın yalnızca bir yönünü dinlediğinizi göz önünde bulundurarak geniş düşünün. Çocuğunuzun yaşadıklarını iyice düşünmesine ve yapabileceklerinin belirlenmesinde ona yardımcı olun. Okul ve diğer ailelerle bir araya gelerek ortak çözüm yolları belirleyin ve işbirliğine açık olun. ÇOCUKLAR VAR! DİKKAT ZORBA Bizler bile günlük yaşantımız içerisinde farklı alanlarda birçok zorba davranışa maruz kalıp bunlarla nasıl başa çıkabileceğimizi düşünürken, çocuklarımızın bu sorunla yalnız başına mücadele etmesini ve karşı durmasını beklememizin çok da gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden Zorba ya da Kurban çocuklar yetiştirmemek adına mutlaka aile içi iletişimimize gerekli önem ve zamanı vermeliyiz. Uzun yıllardır bu alanda araştırmalar yapan İngiliz eğitimci John C. Murray ın bu konuyla ilgili bir cümlesiyle bitirmek istiyorum: Mutlu biri asla zorba olmaz Rehberlik Öğretmeni / Figen MİLTER ÖZTOP Kaynak: Kudret Eren Yavuz, Çocuğunuzun Duygusal Zeka Gelişimi için Küçük Sağlam Adımlar

8 6 BÜYÜKLERE MASALLAR-4 Bir gün evde otururken Aklı Evvel i ve sohbetini çok özlediğimi fark ettim. O gün pek de işim yoktu ve onu bir yerlerde kahve içmeye davet etmek için telefon açtım. Benim kahve davetime karşılık o daha enteresan bir davet sundu, öğleden sonra Hayvanat Bahçesinde buluşmayı teklif etti. Şaşkınlık içinde teklifini kabul ettim. Açıkçası bu teklifin altında ne yattığını da merak ediyordum. Aklı Evvel ile hayvanat bahçesinin girişinde buluştuk. Karşılıklı hal hatır sorduktan sonra içeri girdik. Kendisini bu hayvanat bahçesinde beni en çok etkileyen hayvanın yanına götürmemi istedi. Hiç düşünmeden onu daha önceki ziyaretlerimde de beni etkileyen kartalın kafesine götürdüm. Buraya her geldiğimde mutlaka kartalın kafesine gider ve onu dakikalarca izler, bir gün yeniden dünyaya gelsem onun yerinde olmak istediğimi düşünürdüm. Aklı Evvel, kartaldan neden bu kadar etkilendiğimi sordu. Nietzsche nin bir kitabında kartalın gururun sembolü olduğunu okuduğumu ve etkilendiğimi anlattım. Bu sözümün üstüne Aklı Evvel beni yılanların olduğu kafese götürdü. Yine Nietzsche ye göre yılanın bilgeliğin sembolü olduğunu anlattı. Bunun üzerine tek tek kafesleri gezerek hangi hayvanın neyin sembolü olduğunu konuştuk. Aklı Evvel in beni buraya niye getirdiğini ve sözü nereye getireceğini merak etmeye başladım. Gezinin sonuna doğru Aklı Evvel bana aslında bu konuştuklarımızın bu hayvanat bahçesinde hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi. Şaşkınlıkla neden diye sordum. Aklı Evvel buradaki hiçbir hayvanın özgür olmadığını, özgürlüğün olmadığı yerde ne kartalın gururunun ne de yılanın bilgeliğinin hiçbir değeri olamayacağını söyledi. İşte bu nedenle çocukların özgür bir şekilde yetiştirilmesinin önemli bir konu olduğunu anlatmaya başladı.

9 6 BÜYÜKLERE MASALLAR-4 Küçük büyük her bireyin yetenekleri özgür bir ortamda gelişebilir. Çocukların özgürlük havasını teneffüs edebilecekleri yer ailedir. Çocukların karakter gelişiminde özgür ve sağlıklı ailenin rolü büyüktür. Sağlıklı ve dengeli insanların geçmişleri araştırılırsa, çocukların özgür bir eğitim ortamından geçtiği görülür. Böyle bir ailede çocuk, özgür bir ortam bulacağından gerek sevgide ve gerekse yetenek gelişiminde bir engelle karşılaşmayacaktır. Bu kafeslerin buradaki hayvanları özgürlüklerinden alıkoymasının onları körelttiği gibi çocuğun karşılaştığı engellemeler de onun yeteneklerini ve potansiyelini kurutur. Çocuğa özgür davranışlar kazandırmak kolay değildir. Güven duygusu çocuk eğitiminde özgürlüğün temel taşıdır. Özgür davranma ve sağlıklı gelişim için güvenlik gereksiniminin mutlaka giderilmesi gerekir. Güvencede olmayan hiç kimse kendini özgür göremez. Çocuk güvenliğe doyuyorsa seçimlerini de kendisi yapacak, dolayısıyla kendini özgür hissedecektir. Ebeveynler bu güven ortamını, çocuğun yeteneklerini köreltmeden, belli kalıplara sokmadan ve yönlendirmeden hazırlamalıdır. Çoğu aile çocuklarını evlerinin neşesi ve süsü olarak görür. Oysa çocuk bir nesne değil öznedir. Çocuk ailede özne olarak görülmelidir. Çocuk özne olarak görüldüğünde, yani ona kişilik verildiğinde, çocuğun özgürleşme süreci de başlamış olacaktır. dedi ve duraksadı. Konuşmanın sonunu kafasında tasarladığı belliydi. Söze şöyle devam etti: Çocuğun özgür olarak yetişmiş olması doğuştan getirdiği birçok değerlerin sonucudur. Çocuk her şeyden önce buna layıktır ve yetişkinde olması gerekenin çoğuna sahip bir kişiliktir. Şunu unutmamak gerekir ki, çocuk her şeyden önce geleceğimizdir. Toplumda da özgür ve demokratik bir atmosfer oluşturulması ancak özgür eğitim ortamında yetişen kuşaklar ile mümkün olacaktır. Aklı Evvel konuşmasını tamamlamışçasına derin bir nefes aldı. Şimdi beni buraya niye getirdiğini anlamıştım. O anda aklıma Bertrand Russell ın bir kitabında okuduğum bir bölüm geldi. "En küçük bebeğe bile geleceğin dünyasında yerini alacak bir kişi olarak saygıyla davranın. Kendi kolayınıza gelen şeyler için, ya da aşırı önem vermekten aldığınız haz için çocuğun geleceğini feda etmeyin. Sercan Çavuşoğlu / Rehber Öğretmen

Aile ve İnternet Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK

Aile ve İnternet Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK Aile ve İnternet Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK Aile ve İnternet T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Copyright 2013, Aile ve Sosyal

Detaylı

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ www.aileavukatligi.org AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR10/12/SKA/0100 referans

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1. Problem Durumu

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1. Problem Durumu BÖLÜM I GİRİŞ Bu bölümde, problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, sayıltılar, sınırlılıklar, tanımlar ve araştırmanın önemi üzerinde durulmuştur. 1.1. Problem Durumu İnsan, yaşamın her döneminde

Detaylı

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER Bu rapor, TBMM Bilişim Raporundan(http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss381.pdf) ülkemizin mevcut bilişim

Detaylı

KAYRAM Aylık Popüler Rehberlik Dergisi

KAYRAM Aylık Popüler Rehberlik Dergisi KAYRAM Aylık Popüler Rehberlik Dergisi 2009 İÇİNDEKİLER ÇETİN ŞEN BİLİM VE SANAT MERKEZİ BİR ÖĞRENCİMİN BANA ÖĞRETTİKLERİ RESİMLERİYLE ÇOCUK ERGENLİK ÇOCUK EĞİTİMİNDE ÖVGÜ VE ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ NEDEN

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı

KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI

KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI Tanım: Kendine zarar verme davranışı, yaşamını sonlandırma amacı olmaksızın kişinin bilinçli bir şekilde kendi beden dokularına zarar vermesi olarak tanımlanmıştır. Kendine

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA 1 Medya Okuryazarlığı Bu kitabın tüm telif hakları RTÜK e aittir. 1. Baskı -.. 2007, Ankara RTÜK Yayın No: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Ankara IBSN:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı. 14-15 kasım 2013, istanbul

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı. 14-15 kasım 2013, istanbul I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı 14-15 kasım 2013, istanbul v Yayıma Hazırlayan Mustafa Ruhi Şirin Doç. Dr. Abdülhamit Avşar Ahmet Akçakaya Yasemin Ünal YAYINLARI

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 85 2011

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 85 2011 OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 85 2011 İÇİNDEKİLER ÇOCUKLA ALIŞVERİŞE ÇIKMAK 2 ÇOCUĞUN DUYGUSAL İSTİSMARI 5 DAĞILAN AİLEDE ÇOCUK 7 ÇALIŞAN ANNELER 12 ÇOCUĞUN SPORA

Detaylı

EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI. Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU

EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI. Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU Kitap İnceleme Komisyonu Şenay Eğedemir (Zeytinburnu RAM Özel eğitim öğ.) Funda Yeşildağ (Zeytinburnu RAM Rehber öğ.) Ümit Kök (Tuzla

Detaylı

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

40 Çocuğunuzun Okul Başarısını Nasıl Engelleriz? 4 2 Tarihten Bir Kesit 44 Şiir. 3 8 Hatalarımızdan Değil Başarılarımızdan Öğreniyoruz.

40 Çocuğunuzun Okul Başarısını Nasıl Engelleriz? 4 2 Tarihten Bir Kesit 44 Şiir. 3 8 Hatalarımızdan Değil Başarılarımızdan Öğreniyoruz. t,/j',... f~- - IHIAS KOLEJI BIREYSEL GELIŞIM ve EGiTiM DERGiSi OCAK- 2012 IÇINDEKILER güvenli internet kullanımı 1 RNEK ŞAHSIYET OLABiLMEK BABALAR VE ÇOCUKLAR ÇALlŞMAYI SEVMEK VEÇABALAMAK IMTIYAZ SAHIBI

Detaylı

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!!

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!! KASTAMONU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!! Başlarken İÇİNDEKİLER Gençlik ve Bağımlılık 2 Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 2 Madde Bağımlılığı 2 Madde Kullanımında Risk Oluşturan

Detaylı

OKULLARDA ŞİDDET VE ZORBALIĞIN ÖNLENMESİ ÖĞRETMEN EL KİTABI

OKULLARDA ŞİDDET VE ZORBALIĞIN ÖNLENMESİ ÖĞRETMEN EL KİTABI OKULLARDA ŞİDDET VE ZORBALIĞIN ÖNLENMESİ ÖĞRETMEN EL KİTABI AKRAN ŞİDDETİ VE ZORBALIĞINA İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER Şiddetin Tanımı Dünya Sağlık Örgütü şiddeti şöyle tanımlamaktadır: Şiddet, fiziksel

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010 OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010 İÇİNDEKİLER ÇOCUK OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA NEDEN GİTMELİDİR? 2 ÇOCUĞUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 5 2 7 YAŞ ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL

Detaylı

İnternet Kullanımının Toplum Üzerindeki Psikolojik ve Sosyal Etkileri Çalıştay Raporu

İnternet Kullanımının Toplum Üzerindeki Psikolojik ve Sosyal Etkileri Çalıştay Raporu İnternet Kullanımının Toplum Üzerindeki Psikolojik ve Sosyal Etkileri Çalıştay Raporu AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Nisan 2013 İNTERNET KULLANIMININ TOPLUM ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK VE SOSYAL ETKİLERİ

Detaylı

Açıkgöz Büyükler İçin İpuçları

Açıkgöz Büyükler İçin İpuçları Açıkgöz Büyükler İçin İpuçları Bebeğiniz doğdu! Bebeğiniz için güvenli uyku nasıl olmalı? Bebeğinizin uyuyacağı yeri seçerken şu gerçekleri dikkate alın: Florida Eyaleti nde yaralanmalara bağlı bebek ölümlerinin

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

PDR günlüğü. Geleceğin Meslekleri. Renkler Psikolojimizi Nasıl Etkiler? Çocuklarda Cinsel Eğitim. Kendimizi Tanıyor muyuz? Dil Konuşma Bozuklukları

PDR günlüğü. Geleceğin Meslekleri. Renkler Psikolojimizi Nasıl Etkiler? Çocuklarda Cinsel Eğitim. Kendimizi Tanıyor muyuz? Dil Konuşma Bozuklukları PDR günlüğü Güncel Eğitim Aktüalite Dergisi Cilt 1 Sayı:3 Renkler Psikolojimizi Nasıl Etkiler? Kendimizi Tanıyor muyuz? Etkili Bir Öğretim İnsanlar Neden Değişik Dillerde Konuşurlar? İçin Öneriler Anne!

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

Çocuklarda Yas An ne Ba ba El Ki ta bı

Çocuklarda Yas An ne Ba ba El Ki ta bı Çocuklarda Yas An ne Ba ba El Ki ta bı Çocuklarda Yas An ne Ba ba El Ki ta bı 1. Yas nedir? Çocuklar da büyükler gibi çeşitli türden kayıplar yaşayabilirler. Anneleri, babaları, kardeşleri ölebilir ya

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

SALTO-GENÇLİK DAHİL ETME KAYNAK MERKEZİ (THE SALTO-YOUTH INCLUSION RESOURCE CENTER) WWW.SALTO-YOUTH.NET/INCLUSION/

SALTO-GENÇLİK DAHİL ETME KAYNAK MERKEZİ (THE SALTO-YOUTH INCLUSION RESOURCE CENTER) WWW.SALTO-YOUTH.NET/INCLUSION/ ENGEL YOK SINIR YOK Bu kitapçık Avrupa Komisyonu veya SALTO Dahil Etme Kaynak Merkezi (SALTO Inclusion Resource Center) ya da işbirliği yapmakta olduğu diğer kuruluşların resmi görüşlerini yansıtıyor olarak

Detaylı