nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar Meyve Veren Meyve A a

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar Meyve Veren Meyve A a"

Transkript

1 Bal kesir li Hayvan Varl nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar Meyve Veren Meyve A a Meyve ya. a a Veren vermeyen Meyve retim Ba na A a ya. say s a a vermeyen ya. a a retim (ton) Ortalama Ba na say s ya. say s a a (ton) Ortalama verim Kg. eftali say s verim 9 Kg. eftali Elma Elma Ceviz Ceviz Erik Erik Mandalina Mandalina ncir ncir Kiraz Kiraz Badem Badem Zeytin Zeytin Bal kesir de Zeytin Varl Bal kesir de Zeytin Varl Meyve veren ya ta a a say s (adet) Meyve veren vermeyen ya ta ya ta a a a a say s (adet) say s (adet) Meyve retim vermeyen (ton) ya ta a a say s (adet) retim Sofral a (ton) ayr lan (ton) Sofral a Ya l a ayr lan (ton) (ton) Ya l a ayr lan (ton) Bal kesir li Hayvan Varl Bal kesir li Hayvan Varl S r SManda r Manda Koyun Koyun Ke i Ke i Broiler Broiler Yumurtac Yumurtac tavuk tavuk Hindi Hindi Ar Kovan Ar Kovan

2 Et (ton) S t (ton) Tereya (ton) Peynir (ton) Y n Yapa (ton) Tavuk Eti (ton) Bal (ton) , Yumurta (bin adet) Orman ve Fundalıklar Hayvansal retim Miktar Balıkesir yüzölçümünün %47'sini ( ha) orman ve fundalık alanlar oluşturmaktadır. İl ormanlarının %50'si Karaçam, %4'ü Kızılçam, %19'u Meşe, %19'u Kayın, Kestane, Gürgen, Çınar, Ihlamur ve Kızılağaçtan ibarettir. Kaz dağlarında endemik tür olan Kazdağı Köknarı yetişmekte olup, zengin flora ve faunası ile daha birçok endemik türe ev sahipliği yapmaktadır. Dursunbey ormanları da İlde büyük öneme sahip olup, özellikle orman ürünleri endüstrisi çok gelişmiştir. 52

3 Grafikten de görüldüğü üzere en fazla orman alanı IV. alt bölgede ( ha) bulunmaktadır. IV. alt bölgenin toplam alanının %44,7'si ormanlarla kaplıdır. Diğer alt bölgelerde ise orman alanları ve toplam alana oranları şöyledir: I. alt bölge ha %44,7; II. alt bölge ha %36,0; III. alt bölge ha %34,7. 3. Tarım Sektörünün İlin Ekonomisindeki Rolü ve Önemi Tarım Sektörünün Türkiye'de GSYİH ya Katkısı ve Büyüme Hızı Tarım, Türkiye ekonomisinde her zaman önemli bir sektör olmuştur. Tarım, sektör olarak 2000 yılı itibarı ile GSYİH'nın % 13,4' ünü oluşturmuştur. Nüfusun %35'i kırsal alanda yaşamakta olup, çalışan nüfusun % 45'i tarımda istihdam edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde tarımda istihdam edilen nüfusun oranı %5 civarındadır. Ülkemizin fındık, kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, tütün, zeytinyağı, turunçgil gibi tarımsal ürünlerde dünya pazarında önemli bir yeri vardır. Son yıllarda tarım ürünlerinin dış ticareti, giderek işlenmiş ürünlere doğru kaymaktadır. Örneğin, 1960'lı yıllarda tarımın toplam ihracat içindeki payı %80'lerde iken sanayileşme ile işlenmiş tarım ürünleri ticareti önem kazanmaya başlamış bu oran giderek düşmüştür. Bugün için tarımın toplam ihracatımızdaki payı %11'e kadar düşerek azalmış ve tarım ürünlerinin ithalat oranı artmıştır. Son yıllarda tarım ürünleri ithalatının toplam ithalat içindeki payı % 6'ya kadar çıkmıştır. Türkiye bazı tarım ürünlerinde (yağlı tohumlar, yem bitkileri, pirinç buğday gibi) ithalatçı ülke durumuna düşmüştür. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planının uzun dönem stratejilerinde tarımsal nüfusun % 10'a düşürülmesi fakat göreceli olarak da tarımsal gelirin artırılması hedeflenmiştir. Tarımın GSYİH içerisindeki payı 1960'lı yıllarda % 38 iken, bu pay gittikçe düşerek 2000 yılında %13,4 olarak gerçekleşmiştir. Tarım sektöründeki büyüme hızı ise yıllar itibariyle dalgalanmalar göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde tarımın GSYİH içerisindeki payı ise % 2-4 civarındadır. Balıkesir İli Tarım Sektörünün Ekonomideki Yeri Balıkesir İlinin GSYİH'nın Türkiye içindeki payı 1989 yılında %1,88 iken, 1999 yılında %1,48, 2000 yılında da %1,50 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye GSYİH'sında Balıkesir payının azalmasında, tarım sektörünün Türkiye GSYİH'sında ki payının sürekli azalmasının etkisi büyüktür. Tarım sektörünün GSYİH'da ki payı 2000 yılında Türkiye'de %13,4 olduğu halde Balıkesir'de %26,9 olması da söz konusu etkiyi daha da artırmaktadır. Tarım sektörünün GSYİH'da ki payına bakıldığında Balıkesir'de tarımın önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. 53

4 Bal kesir ili tar m sekt r GSY H (1987 y l fiyatlar na g re) Y llar Toplam Tar m Tar m n ift ilik - Orman- Bal k l k Geli me h z GSY H GSY H pay Hayvan c l k % % clk % Tar m Sekt rler Genel TL. TL % sekt r toplam toplam ,0 23,1 3,0 0, ,3 27,2 3,0 1,1 24,4 8,0 7, ,3 29,4 2,9 1,0 7,9 1,4 1, ,1 27,2 3,1 0,8-5,6 0,6 1, ,1 27,6 2,6 0,9-0,1-0,6-0, ,2 25,5 3,0 0,7-3,6 2,8 2, ,7 24,3 2,2 1,3-1,5 3,7 3, ,7 27,7 2,1 0,9 12,2 1,9 1, ,4 26,8 2,0 0,5-1,7 2,4 2, ,1 27,3 2,0 0,8 7,3 4,4 4, ,6 19,9 1,8 0,9-25,9-1,8-1, ,4 24,7 1,6 1,1 30,3 8,4 7, ,1 21,4 1,6 1,1-19,1-8,7-8, ,9 24,2 1,8 0,9 21,9 9,0 9,0 54

5 55

6 Bal kesir li Hayvan Varl Et Balıkesir'de (ton) de ülkemize paralel şekilde tarım sektörünün gelişme hızı dalgalanma göstermektedir. Bu dalgalanma aralıkları Balıkesir İlinde özellikle 1996'dan sonra büyük oranda artmıştır. S t (ton) Tereya (ton) Bitkisel Ürünlerde Verim Peynir (ton) YTahılların n Yapa (ton) ortalama verim 311 değerleri 292 incelendiğinde, 344 pirinç 327 ve mısır 300 hariç verimlerin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Endüstri Tavuk Eti (ton) bitkilerinden susam ve şekerpancarının verimleri Türkiye ortalamasının üzerinde; Bal (ton) ayçiçeği, pirinç ve tütünün 1.070,9 ortalama verimleri de Türkiye ortalamasının Yumurtaaltındadır. Yemeklik dane baklagillerde bakla, nohut ve kuru fasulyenin (bin ortalama adet) verimi Türkiye ortalamasının üzerindedir Yumrulu bitkilerde ise soğan ve sarımsağın verimleri Türkiye ortalamasından düşüktür. r nler Bal kesir (kg/ha.) T rkiye (kg/ha.) Bu day Arpa Yulaf avdar Bakla Susam ekerpancar Nohut Kuru fasulye Ay i e i Kuru so an Pirin M s r T t n Sar msak Kaynak: D E 2000 Bal kesir ve T rkiye genelinde yeti tirilen baz r nlerin verim de erleri Hayvansal Ürünlerde Verimlilik DİE'nin 2000 yılı verilerine göre birim hayvan başına süt üretim değerleri aşağıda ki tabloda verilmiştir. 56

7 Hayvanlar Bal kesir T rkiye nek lt/y l lt/y l Birim hayvan ba na s t retimi Koyun 60 lt/y l 49 lt/y l M a n d a Hayvanlar Bal kesir 876 lt/y l T rkiye 967 lt/y l nek K l ke isi lt/y l lt/y l Koyun 60 lt/y l 49 lt/y l Kaynak: D E 2000 M a n d a 876 lt/y l 967 lt/y l Hayvansal ürünlerden sütte verim, inek ve koyunda Türkiye ortalamasının üzerinde, Birim manda hayvan ve kıl ba na keçisinde ortalama ise ortalamanın karkas a rl klar altındadır. Ette ise or- K l ke isi 55 lt/y l 60 lt/y l Kaynak: D E 2000 talama karkas ağırlıklarına bakıldığında inekte Türkiye ortalamasının üzerinde, koyun Hayvanlar keçi ve manda da ise Bal kesir ortalamanın altındadır. T rkiye nek 198 kg/ba 169 kg/ba Birim hayvan ba na ortalama karkas a rl klar Koyun 15 kg/ba 18 kg/ba MandaHayvanlar 149 Bal kesir kg/ba 172 T rkiye kg/ba nek K l ke isi kg/ba kg/ba Koyun 15 kg/ba 18 kg/ba Kaynak: D E 2000 Manda 149 kg/ba 172 kg/ba K l ke isi 13 kg/ba 18 kg/ba Kaynak: D E 2000 Birim hayvan ba na s t retimi 2004 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Balıkesir'den yapılan ithalat ve ihracat RET M M KTA toplamları aşağıdadır. Cinsi K lt r Bal (Alabal Tatl su RET M Bal M KTA (Sazan HRACAT (Kg) Deniz r nleri Cinsi p f st K lt r Bal (Alabal zambak (numune) 18 adet Tatl su Bal (Sazan HRACAT (Kg) t Deniz r nleri pya f st (Numune) ,5 zambak ek i i (numune) adet tek ya , m Ya i i (Numune) ,5 r ektur usu i i , TO P L A M r(kurutulmu ) ek ya , sel m i i Yemlik Ya rday Tur usu Saman , TO P L A 57 Tar msal M Kalk nma K day r(kurutulmu ) Unu Sulama Kooperatifi

8 HRACAT (Kg) 1 Antep f st Ak zambak (numune) 18 adet 3 Armut Asit Ya (Numune) 0,5 5 A y i ek i i A y i ek ya ,06 7 Badem i i Biber Tur usu ,92 9 Biber(Kurutulmu ) Bitkisel Yemlik Ya Bu day Saman Bu day Unu Bulgur am F st am kozala (bo ) am laminant kereste 39,215 m3 17 am masif panel 305,573m3 18 Domates Domates Sal as ,6 20 Domates(kurutulmu ) ,28 21 Don ya Elma F nd k H yar (korni on) Kara Yosun ,28 26 Kavun Kayas (kuru) Kereviz (Kurutulmu ) 95,2 29 Ket ap (domates) K r k Pirin K rm z mercimek(i ) Kiraz(End striyel) HRACAT (Kg) Tablo Devam

9 31 K rm z mercimek(i ) Kiraz(End striyel) HRACAT (Kg) Tablo Devam 33 Kiraz(salamura) Kuru Bakla Kuru z m ( ekirdeksiz) Ladin masif panel 32,498 m3 37 Leblebi Limon Mandarin Marul M s r Ya Nar Ek isi 950,4 43 Odun Re ine Ekstrat Orman r nleri 512,488m3 45 Pancar Melas 8 46 Pancar Melas (Numune) 1,7 47 Patl can(kurutulmu ) 52,2 48 P rasa (Kurutulmu ) Portakal Sar msak 0, So an Soya Fasulyesi Sumak eftali kompostosu Taze K rm z Biber z m V i ne(end striyel) Ya Hamur Mayas (Numune) 6,5 59 Ye il Zeytin ,6 60 Yosun 4.051,25 61 Zeytin Ya , Zeytin yapra (kuru) 1,3 Not: Ayval k, Band rma, Edremit, Kepsut ve S nd rg l eleri dahildir. 59

10 THALAT (Kg) 1 A y i ek ekirde i Arpa (yemlik) Ay i ek k spesi Bu day Kepe i eltik Kolza Kolza k spesi M s r M s r gluteni Pamuk tohumu k spesi Pirin ,5 12 Soya Fasulyesi Soya fasulyesi k spesi ekerpancar K spesi Yulaf Su r nleri retimi ve ihracat RET M M KTARLARI (KG) HRACAT M KTARLARI (KG) Cinsi Miktar Cinsi Miktar K lt r Bal (Alabal k) e itli Bal k Tatl su Bal (Sazan) 250 Midye Deniz r nleri Marinat Kurba a Kara Salyangozu Salyangoz kabu u Karides Ahtapot, s bye, kalamar Deniz salyangozu Kerevit TO P L A M TO P L A M

11 4. Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir ilinde de tarım sektörü ile ilgili olarak karşımıza çıkan sorunlar benzerdir. Özetleyecek olursak; 1. Küçük, çok sayıda işletme ve hukuksal sorunlar 2. Alt yapı yetersizliği 3. Örgütlenme sorunları 4. Tarımsal ürünlerin pazarlanması 5. Verimlilik 6. Tarıma dayalı sanayi 7. Tarımsal Destekler Çözümler; 1. Küçük, çok sayıda işletme ve hukuksal sorunlar Tarımsal işletmeyi tanımlayarak, tarımsal işletmeler için ayrı, dezavantajlı gruplar (kaynakları kıt işletmeler) için farklı politikalar geliştirmek, Tarım topraklarının tarım dışı kullanımını önleyecek yasaları çıkarmak Miras hukukunda gerekli düzenlemeleri yaparak tarım topraklarının parçalanmasını önlemek 2. Alt yapı yetersizliği Enerji Ulaşım İletişim Sulama olanaklarının sağlanması 3. Kırsal Kesimde Örgütlenme Türkiye'nin ve Balıkesir'in tarım ürünleri ticaretinde en zayıf noktası örgütlenmedir. Türk çiftçisi yeterince örgütlenememiştir. Var olanlar etkin değildir. Balıkesir ilinde örgütlenme düzeyi çizelgede görülmektedir (2004 tarihi itibarı ile); 61

12 Su r nleri retimi ve ihracat TO P L A MCinsi Miktar TO P L A MCinsi Miktar K lt r RET M Bal (Alabal k) M KTARLARI (KG) e itli HRACAT Bal k M KTARLARI (KG) Tatl su Bal Cinsi (Sazan) Miktar 250 Midye Cinsi Miktar Deniz K lt r r nleri Bal (Alabal k) e itli Marinat Bal k Tar msal Kalk nma Kooperatifi Tatl su Bal (Sazan) 250 Midye Kurba a Sulama Kooperatifi 17 Deniz r nleri Marinat Kara Salyangozu Su r nleri Kooperatifi Salyangoz Kurba a kabu u Pancar Ekicileri Kooperatifi Karides Kara Salyangozu TOPLAM Ahtapot, Salyangoz s bye, kabu u kalamar İlde kurulu bulunan tarımsal amaçlı Deniz Karides kooperatiflerinden salyangozu 45 tanesinin tasfiye edilmesi için Muhakemat Müdürlüğüne Kerevit Ahtapot, bildirilmişlerdir s bye, kalamar (Son üç yılda genel kurul yapmadıklarından). Kooperatiflerin 4 Tarımsal Paylar Kalkınma (%) Kooperatifinin tasfiyesi TO P L A M Deniz TO P L A salyangozu M tamamlanmış Hayvan Yemi ve terki G bre yapılmıştır. Tohum tarihine la kadar Makine genel kurul yapmadıkları için Cumhuriyet Savcılığına Kerevit bildirilen Kooperatif sayısı adet'dir. TO P L A295 M kooperatifin yılında 62 TO tanesi P L A M genel kurulunu yapmamıştır. Tar msal 233 tanesi Kalk nma genel Kooperatifi kurulunu yapmıştır. 267 Sulama Tarımda Kooperatifi örgütlenme düzeyimizi özellikle girmeyi arzu ettiğimiz AB 17 ülkeleri ile karşılaştırdığımızda durum vahimdir. AB ülkelerinde girdi teminindenürünlerin Su Tar msal r nleri T rkiye de Kalk nma Kooperatifi pazarlanmasına; ise Kooperatifi kooperatiflerin işlemeden-depolamaya; girdi sa lamadaki kredi paylar temininden-çiftçi (%) eğitimine; Pancar Sulama Ekicileri Kooperatifi kırsal kalkınmadan-tarım Kooperatifi 17 politikalarının oluşturulmasına kadar her TOPLAM Su alanda r nleri çiftçi Kooperatifi örgütleri etkin faaliyet göstermektedirler. Bu söylediklerimle Pancar ilgili bazı Ekicileri verileri Kooperatifi size sunmak istiyorum; 1 TOPLAM AB'de girdi tedariki, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması alanında Kooperatiflerin Pazar Paylar ko- operatifler son derece etkilidirler. Ülkelere göre değişmekle beraber girdi tedarikinde Domuz Eti kooperatiflerin S r Eti payları aşağıda Tavuk Eti tablodaki Yumurta gibidir. S t Kooperatiflerin Paylar (%) Hayvan 3-91Yemi G2-73 bre Tohum la Makine Kooperatiflerin Paylar (%) Hayvan Yemi G bre Tohum la Makine Kooperatiflerin Pazar Paylar Pancar Hububat Meyve Sebze T rkiye de ise kooperatiflerin girdi sa lamadaki paylar 3-85 (%) T rkiye de ise kooperatiflerin girdi sa lamadaki paylar (%) Kooperatiflerin Pazar Paylar AB'de kooperatiflerin üretim, işleme ve pazarlama aşamalarında en etkin kesimler S t üretici örgütleridir. Zeytinya Ülkelere göre arap farklılık göstermekle Meyve-Sebze beraber kooperatiflerin pazar payları Kooperatiflerin aşağıda tablodaki Pazar Paylar gibidir Domuz Eti S r Eti Tavuk Eti Yumurta S t Kooperatiflerin 9-70 Pazar Paylar Domuz Eti S r Eti Tavuk Eti Yumurta S t G da Sicili ve retim Kooperatiflerin zni 2004 Y l Pazar Sonu Paylar tibariyle Son Durum. Pancar S E K T R Hububat Meyve 560 Say l Sebze 62 KHK Kooperatiflerin Pazar Paylar Kapsam ndaki 3-85 Toplam. Pancar Hububat Meyve yeri Say s Sebze

13 . Pancar Hububat Meyve Sebze Pancar Hububat Meyve Sebze AB'de süt, zeytinyağı, şarap, bitkisel yağ, yem, şeker, meyve suyu, un gibi ürünlerin işlenmesinde kooperatiflerin payı % arasında iken, bu oran Türkiye'de S t %1-30 Zeytinya arasında değişmektedir. arap Meyve-Sebze S t Zeytinya arap Meyve-Sebze BİYOETANOL Tarımsal üretimden elde edilen çevre dostu enerji ABD tüm servis araçlarında %20 Biyo Dizel kullanılma zorunluluğu getirmiştir. ABD 2004 yılında 83.3 milyon varil biyoetanol üreterek ham petrol ithalatı bütçesinde 1.5 milyar $ tasarruf sağlamıştır. Burada dikkati çeken nokta serbest piyasa ekonomisinin en vahşi uygulandığı ülkelerin başında gelen ABD'de Biyoetanol üretimi yapan şirketlerin %44'ü ile inşa edilen yeni tesislerin %80'i çiftçi kooperatif veya ortaklık kuruluşlarına aittir. Toplam üretim kapasitesinin %40'ı yine bu çiftçi kuruluşları veya organizasyonları tarafından kontrol edilmektedir. 4. Tarım Ürünlerinin Pazarlanması Tarımsal ürünlerde (bitkisel ve hayvansal) üretim miktarının arttırılması ve kalitenin yükseltilmesi üretime odaklanmaktan çok pazarlama organizasyonuna odaklanmakla mümkündür. Diğer bir deyişle önce üretip sonra pazar bulmak için çaba harcama yerine önce pazarı bulup sonra üretimi planlamak tarım sektöründe karşılaştığımız birçok sorunu baştan çözecek bir yaklaşımdır. Türk tarımında bu yaklaşımın benimsenmesi durumunda pazarın ve müşterilerin talepleri üretim miktarını ve kalitesini belirleyecektir. Yaklaşımın başarısı pazarlama şirketlerinin devreye girmesi ve ciddi pazar araştırmalarının yapılması ile mümkündür. Mevcut durumda pazarlama kanallarını incelediğimizde ise hem bitkisel hem de hayvansal ürünlerde çok sayıda aracının sistemde olduğu ve bunun sonucunda üretici eline geçen fiyatlarla tüketicilerin ödedikleri fiyat arasında çok büyük farklar ortaya çıktığı çok sayıda araştırma sonucunda belirtilmektedir. Böyle bir sistemde aracılar hariç tüm kesimler memnuniyetsizliğini belirtirken devlette ciddi vergi kayıplarına uğramaktadır. 5. Verimlilik 63

14 Tarım sektörümüzün karşı karşıya olduğu bir diğer önemli sorun da Verimsizliktir. Hangi gösterge kullanılırsa kullanılsın karşılaştırma yapılabilecek tarımsal üretim dallarında AB ülkelerine göre verimlilik çok düşüktür. Örneğin kullanılan insan veya makine iş gücüne göre verimlilik, kullanılan sermayeye göre verimlilik, girdi miktarlarına göre verimlilik AB ortalamalarından çok düşüktür. Verimliliğin bu kadar düşük olmasında en önemli faktör işletme genişlilerinin yetersiz olması ve arazilerin çok parçalı oluşu gelmektedir. İkinci sırada ise yayım çalışmalarındaki yetersizlik ve çiftçinin bilgiye ulaşmasındaki güçlüklerdir. İşletme genişliklerinin arttırılması zamana bağlı olduğu için verimliliğin arttırılması ile ilgili olarak öncelikli olarak yapılması gereken kırsal kesimde yaşayanların ve üretim yapanların bilgi kaynaklarına ulaşmasını sağlamak için Bilgi ve Bilgisayar Merkezli bir yayım modelini devreye sokmaktır. Bu model ile geliştirilecek bilgisayar yazılım programları bir Tarım Portalı yaratmak ve internet kanalı ile çiftçilerin tarım teknikleri, bitki ve hayvan sağlığı, pazarlama, ekonomi, iklim, uluslar arası ticaret alanlarında her türlü bilgiye ulaşması ve gerek duyduğu her türlü yardımı alması mümkün olabilecektir. 6. Tarıma Dayalı Sanayi Ülkemizin ikinci derecedeki zayıf noktası tarıma dayalı sanayiye yeterince yatırım yapılmamasıdır. Az sayıdaki işletmeler bir tarafa bırakılacak olursa, tarım ürünlerinin işlenmesi küçük ölçekli, sermayesi az, teknoloji geliştiremeyen, yeniliklere kapalı, hijyenik koşullara uymayan tesislerde gerçekleştirilmektedir. Bu karakteristikleriyle bu işletmelerin ürettikleri işlemden geçmiş ürünlerin dış pazarlarda satılma şansı bulunmamaktadır. Çanakkale ili Ezine ilçesinde üretilen bir ölçüde markalaşmış Ezine Peyniri bu duruma güzel bir örnektir. Yukarıda vurguladığımız gibi çiftçi örgütlerinin yeterli ve güçlü olmamasından dolayı tarımsal sanayiye yatırım yapamaması, özel sektöründe tarımsal sanayiye yatırım yapmak yerine tarım ürünlerini süper, hiper ve grosmarketler kanalıyla pazarlama sektörüne yatırım yapmaları nedeniyle daha uzun süre birbirimize satış yapacağız gibi gözükmektedir. Öte yandan hepinizin her yıl basından izlediğiniz gibi yüzlerce ton meyve ve sebze çürütülmekte ve milyonlarca dolar heba edilmektedir. Özellikle üretim planlamasını yapmayı bir türlü beceremeyen bizim gibi ülkelerde parasal kayıplar çok daha yüksek olmaktadır. Tarıma dayalı sanayi irdelendiğinde alt sektörler olarak durum aşağıdaki çizelgede görülmektedir. 64

15 G da Sicili ve retim zni 2004 Y l Sonu tibariyle Son Durum S E K T R 560 Say l KHK Kapsam ndaki Toplam yeri Say s EKMEK 272 UNLU MAM LLER 324 UN FABR KALARI 39 ELT K FABR KALARI 21 S T R NLER 155 KIRMIZI ET R NLER 13 K A N ATLI ET R NLER 4 SU R NLER 9 EKERL MAM LLER 27 SAL A VE KONSERVE 15 ALKOLLU VE ALKOLS Z ECEKLER 5 ZEYT N,Z.YA I,TUR U 163 D ER B TK SELYA LAR 7 BAL PAKETLEME 4 TUZ LEME TES SLER 7 TAB LDOT YERLER 25 Y U M U RTA VE R NL. 12 TASN F DI I GIDALAR 51 GIDA AMBALAJI 22 TOPLAM 1175 Balıkesir ilinde de tarımsal KOBİ'lerin yapısı yukarıda vurguladığımız noktalarla benzeşmektedir. Bu yapı içerisinde tarıma dayalı sanayi işletmelerinin uluslararası alanda rekabet etme şansı bulunmamaktadır. Ancak son yıllarda özel sektörün tarıma ilgisinin arttığını da görmekten sektör adına mutluyuz. Gerek yatırım miktarının düşük olması gerekse uzun vade de karlı yatırım olması ayrıca böyle gelmiş böyle gider anlayışının değişmeye başlaması sermayenin yönünü değiştirmede etken oldu diye düşünüyorum. 7. Tarımsal Destekler Besin Arzı Güvenliği açısından tarımın stratejik bir sektör olduğu giriş 65

16 bölümünde de belirtilmişti. Sağlıklı bir yaşama her insanın en temel hakkıdır ve anayasalarla güvence altına alınmıştır. Sağlıklı bir yaşamın en temel gereksinimi ise yeterli ve dengeli beslenmedir. İnsan beslenmesi besin maddelerinin üretimi ile mümkündür. İşte bu noktada besin maddeleri üretiminin güvence altına alınması bir zorunluluktur. Besin maddeleri üretiminin güvence altına alınması hükümetlerin öncelikli görevlerindendir. Bu nedenle de tüm ülkeler özellikle de gelişmiş ülkeler tarım sektörlerini desteklemektedir. ABD'nin Yiyecek Silahı Arap petrol kartellerinin elindeki Petrol Silahı ile boy ölçüşecek durumdadır Henry Kissinger (Eski Dışişleri Bakanı ve Beyaz Saray Danışmanı) Bu ifade dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD için bile Besin Arzı ve Gıda Güvenliğinin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Amerikan Endüstrisi ve tarımının, kotalarla ve özel anlaşmalarla enerjik bir biçimde korunması, ABD'nin uluslar arası ekonomi politikasının yaşamsal bir unsurudur. Harry Magdoff ABD'li ekonomist (Emperyalizm Çağı adlı eser) Gelişmiş ülkeler kendi tarım sektörlerini destekler iken uluslararası kuruluşları kullanarak gelişmekte olan ülkelerde tarımda desteklerin kaldırılması yolunda politikalar izlemektedirler. Genelde şu söylem (üretim maliyetleriniz yüksek uluslararası piyasalardaki fiyatlar daha düşük. O zaman dış piyasadan alın böylece hem ürünü ucuza mal edersiniz dolayısıyla tüketicilerde o ürüne az para öder hem de bu ürünü üretmek için verdiğiniz destekleri başka alanlara aktarırsınız) iç ve dış odaklarca sürekli tekrarlanarak hükümetleri tarımda desteklerin kaldırılması yolunda ikna etmeyi başardıkları görülmektedir; Ancak gelişmekte olan ülkelerde bu süreç böyle işlerken gelişmiş ülkeler tarıma desteklerini arttırarak sürdürmektedirler. Bunun en son örneğini OECD ülkelerinde çiftçilerin nasıl desteklendiğini ortaya koyan" bir rapora (OECD, Agricultural Policies 2004: At a glance) bakacak olursak çok net olarak görebiliriz. Rapora göre; Türkiye'de çiftçiye sağlanan her türlü desteğin tutarı, ürettiği tarım ürününün bedelinin % 15-20'si dolayında Buna karşılık OECD ülkelerinin çiftçileri ürün bedelinin ortalama % 32'si (ürün bedelinin üçte biri) kadar devlet desteği almaya devam ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri, 2002 yılında çiftçilerine 95 milyar dolar para 66

17 akıtmış. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çiftçilere ürün bedelinin % 35'i oranında destek sağlanmış. OECD raporuna göre, Türkiye, çiftçisine en az destek sağlayan ülkeler grubunda Çiftçisine ürün bedelinin %60'ı dolayında destek sağlayan İzlanda, Japonya, Kore, Norveç ve İsviçre gibi ülkeler var. Türkiye, çiftçisini en az destekleyen ülke olarak dünya rekoru kırmak üzere. Bir başka örnek ABD'den; 2000 yılında 56 milyar dolara çıkardığı destekle yetinmeyen birleşik devletler bu desteğe, 2002 yılında 45,1 milyar dolarlık yeni bir paket ekleyerek, TARIMA YAPILAN DEVLET DESTEĞİNİ 101,1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMIŞTIR. Yardım Temsilciler Meclisinde Kabul edilince Başkan George W.Bush Bu yasa Amerikan çiftçileri için cömert ve güvenilir bir sosyal güvenlik ağı oluşturmaktadır diyerek teşekkür etmiştir. 5. Sonuç Tarım işletmesini gerçek bir işletme olarak tanımlamadan Kırsal fakir ile tarım işletmeleri için farklı politikalar geliştirmeden Çiftçi örgütlenmesini teşvik etmeden ve bu örgütlerin tarımı üretimden, ürünü tüketicinin sofrasına ulaştırıncaya kadar bütün sürece dâhil etmeden, Çiftçi örgütlerinin ve özel sektörün tarıma ve tarımsal sanayiye yatırım yapmalarını sağlayacak her türlü teşviki sağlamadan Gerekli yasal düzenlemeleri yapmadan (toprak mülkiyeti, tarım topraklarının tarım dışı amaçlarla kullanılması) Önce Pazar sonra üretim yaklaşımını benimsemeden Tarımsal üretimde verimliliği arttırmadan ÖNCE ÇİFTÇİNİN SONRA TARIM SEKTÖRÜNÜN SON OLARAKTA TÜRKİYE'NİN KALKINMASI İSTENİLEN DÜZEYDE OLAMAYACAKTIR. 67

18 68

19 HAYVANCILIĞIN BALIKESİR EKONOMİSİNE ETKİLERİ Prof. Dr. Hıdır DEMİR İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Araş. Gör. Dr. Ömür KOÇAK İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 69

20 70

21 Giriş Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli etkenlerden biri tarım içinde hayvancılığın payıdır. Avrupa Birliğine giren ülkelerdeki hayvancılığın tarım içindeki payı %52'yi aştığı halde Türkiye'de bu oran oldukça düşük (%25) düzeydedir. Hayvancılık, ülke insanının hayvansal protein açığının kapatılmasını, çalışan aktif insana iş sağlamasını ve hayvansal ürünlere dayalı sanayilerin kurulmasını sağlayan önemli bir üretim dalıdır (2). Günümüzde hayvansal ürünlere dayalı besin maddeleri stratejik öneme sahip bir güç haline gelmiştir. Bu nedenle biyolojik değeri yüksek hayvansal ürünler üretiminin yanı sıra kalite ve miktarının da artırılması oldukça önem kazanmıştır. Sanayisi gelişmiş ülkelerin tamamının tarım ve hayvancılığı da gelişmiştir. Tarım ve hayvancılığı göz ardı ederek diğer alanlarda gelişmeye yönelmek beslenmede dışa bağımlılığı beraberinde getirecektir. Bir ülkenin kalkınma çabalarının başarıya ulaşması ancak kendi öz kaynakların verimli bir şekilde kullanımı ile mümkündür. Hayvancılık ise bir ülkenin en önemli öz kaynaklarından birisidir (8, 9). Bu tebliğde Balıkesir ili ekonomisinde hayvancılığın yeri ve önemi ortaya konulmaya çalışılarak, sektörün mevcut sorunları ve buna yönelik çözüm önerilerine değinilmeye çalışılacaktır. A. BALIKESİR İLİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYO EKONOMİK YAPISI Balıkesir ilinin yüzölçümü hektar olup merkez dahil 19 ilçeden oluşmuştur. Balıkesir ili ve çevresi kış dönemi kuzeyden gelen soğuk hava kütlesi ile Akdeniz üzerinden gelen ve ılık etkiye sahip kütlelerin etkisi altındadır. Yıllık sıcaklık ortalamaları ilçelere göre +12 ile +16 ºC arasında değişmektedir. Yıllık toplam yağış miktarı metre kareye 635,7 kg olarak gerçekleşmektedir (7). Balıkesir ili arazisinin niteliklerine göre dağılım Tablo 1'de verilmiştir. Buna göre Balıkesir ili yüzölçümünün yaklaşık %47'sini orman, %35'ini ekilebilir alanlar, %15'ini çayır-mera alanları ve %4'ünü de diğer alanlar oluşturmaktadır. Türkiye genelinde çayır ve mera alanı ile orman alanları (%26) birbirine eşit olmasına rağmen, Balıkesir ilinde çayır ve mera alanları oldukça düşük düzeydedir. Bu durum ilin ekstansif hayvancılığa ve özellikle de küçükbaş hayvancılığa uygun olmadığını göstermektedir. 71

22 Tablo 1. Bal kesir li Arazisinin Niteliklere G re Da l m Y z l m (ha) % Ekilebilir Arazi ,14 ay r-mera Arazisi ,46 Orman Arazisi ,45 Di er Araziler ,95 Toplam Tablo 1. Bal kesir li Arazisinin Niteliklere G re 814 Da l m 100,00 Y z l m (ha) % D E, 2000 Ekilebilir Arazi , yılı nüfus sayımına göre Balıkesir ilinin toplam nüfusu olup ay r-mera bu nüfusun Arazisi %53,7'si şehirde, %46,3'ü ise 210 kırsal 014 alanda yaşamaktadır. 14,46 Tablo 2. G c n n ktisadi Faaliyet Kollar na G re Da l m İş Orman gücünün Arazisi çeşitli iktisadi faaliyet kollarına göre 675 dağılım 010 Tablo 2'de 46,45 verilmiştir. Sekt r İlin çalışan nüfusunun %44'ü tarım dışındaki N fus sektörlerde istihdam % edilmektedir. Tar m Tablo 2'den de görüleceği gibi çalışan 265 nüfusun 548 %56,7'si gibi 56,7 çok Di er Araziler ,95 büyük Toplam bir oranı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır Çalışan aktif 100,00 nüfusun Sanayi ,6 neredeyse D E, 2000 %60'ına yakın bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla uğraşması hayvancılığın n aat Balıkesir ilinde ne denli önemli olduğunu göstermektedir. 4,1 Hizmet ,2 Di er Tablo 2. G c n n ktisadi Faaliyet Kollar na G re Da l m 0,3 TO Sekt r P L A M 474 N fus ,0 % DTar m E, ,7 Sanayi ,6 n aat ,1 Tablo Hizmet3. Bal kesir li letmelerin Yap sal 143 Durumu 413 (%) 30,2 Di er Poli K lt r ,3 TO P L AY Ml letmeler Tar m Hayvanc l k 100,0 (Tar m ve letmeleri letmeleri D E, 2000 Hayvanc l k) B. BALIKESİR 2000 İLİNDE 65 MEVCUT İŞLETMELERİN 32 GENEL YAPISI 3 D Balıkesir E, 2000 ilinde işletmelerin genel yapısı Tablo 3'te verilmiştir. Tablodan izleneceği Tablo 3. gibi Bal kesir bu işletmelerin li letmelerin %65'inde Yap sal bitkisel Durumu ve hayvansal (%) üretim birlikte yapılmaktadır. Bu işletmeler Poli K lt r içinde sadece hayvancılık yapan işletmelerin oranı %3, Y sadece l bitkisel letmeler üretim yapan işletmelerin Tar m oranı ise Hayvanc l k %32 dir. Tablo 4. T rkiye ve Bal kesir de (Tar m ve ki letme letmeleri B y kl klerine letmeleri G re letme Say lar Hayvanc l k) letme 2000 BALIKES R T RK YE3 72B D E, y 2000 kl letme Say s letme Say s (dekar) Adet % Adet %

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları 3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır.

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4027-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TEMMUZ 2010 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel Bakış 4 2.1 Küresel Sektör 4 2.2 Türkiye Tarım

Detaylı

"GIDA HAKKI" TEMASINA FAO'NUN BAKIŞI

GIDA HAKKI TEMASINA FAO'NUN BAKIŞI "GIDA HAKKI" TEMASINA FAO'NUN BAKIŞI MELEK ÇAKMAK FAO Türkiye Temsilcisi Sayın Başkan; teşekkür ederim. Değerli katılımcılar; çok uzatmadan tamamlamaya çalışacağım konuşmamı Ünlü Brezilyalı doktor ve açlık

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SU ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI Dr. Nedim YAZICIOĞLU

Detaylı

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I ARDAHAN ARDAHAN 1 2 Ö N S Ö Z Bir bölgenin veya ilin tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, kültür birikimi ile ticari ve sosyal potansiyelini ortaya koyan değerleri gelecek kuşaklara

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI Ulvi ÇELİK 122008577 YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Yrd.

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ ÇALIŞMASI HAKKÂRİ TİCARET SANAYİ ODASI

Detaylı

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL ARSLAN Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı VEDİDE ZEYNEP ÜNAL Planlama, Programlama ve Stratejik

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER Doç.Dr.Mevhibe ALBAYRAK 1 Dr.Kemalletin TAŞDAN 2 Doç.Dr.Erdoğan GÜNEŞ

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

Temmuz 2012 Sayı: 34 KAPAK KONUSU Ege nin Geleceği Bereketli Toprağında Şekilleniyor

Temmuz 2012 Sayı: 34 KAPAK KONUSU Ege nin Geleceği Bereketli Toprağında Şekilleniyor Yarınlar Seninle Aydınlık KAPAK KONUSU Temmuz 2012 Sayı: 34 Ege nin Geleceği Bereketli Toprağında Şekilleniyor 1 Sektör İzmir de Fuarcılık İzmir Penceresinden Ali BİLKAY Kuşaktan Kuşağa Güçlü ve Gizem

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME AT Uzmanlık Tezi Semiha KÖROĞLU AT Uzman Yardımcısı

Detaylı