nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar Meyve Veren Meyve A a

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar Meyve Veren Meyve A a"

Transkript

1 Bal kesir li Hayvan Varl nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar Meyve Veren Meyve A a Meyve ya. a a Veren vermeyen Meyve retim Ba na A a ya. say s a a vermeyen ya. a a retim (ton) Ortalama Ba na say s ya. say s a a (ton) Ortalama verim Kg. eftali say s verim 9 Kg. eftali Elma Elma Ceviz Ceviz Erik Erik Mandalina Mandalina ncir ncir Kiraz Kiraz Badem Badem Zeytin Zeytin Bal kesir de Zeytin Varl Bal kesir de Zeytin Varl Meyve veren ya ta a a say s (adet) Meyve veren vermeyen ya ta ya ta a a a a say s (adet) say s (adet) Meyve retim vermeyen (ton) ya ta a a say s (adet) retim Sofral a (ton) ayr lan (ton) Sofral a Ya l a ayr lan (ton) (ton) Ya l a ayr lan (ton) Bal kesir li Hayvan Varl Bal kesir li Hayvan Varl S r SManda r Manda Koyun Koyun Ke i Ke i Broiler Broiler Yumurtac Yumurtac tavuk tavuk Hindi Hindi Ar Kovan Ar Kovan

2 Et (ton) S t (ton) Tereya (ton) Peynir (ton) Y n Yapa (ton) Tavuk Eti (ton) Bal (ton) , Yumurta (bin adet) Orman ve Fundalıklar Hayvansal retim Miktar Balıkesir yüzölçümünün %47'sini ( ha) orman ve fundalık alanlar oluşturmaktadır. İl ormanlarının %50'si Karaçam, %4'ü Kızılçam, %19'u Meşe, %19'u Kayın, Kestane, Gürgen, Çınar, Ihlamur ve Kızılağaçtan ibarettir. Kaz dağlarında endemik tür olan Kazdağı Köknarı yetişmekte olup, zengin flora ve faunası ile daha birçok endemik türe ev sahipliği yapmaktadır. Dursunbey ormanları da İlde büyük öneme sahip olup, özellikle orman ürünleri endüstrisi çok gelişmiştir. 52

3 Grafikten de görüldüğü üzere en fazla orman alanı IV. alt bölgede ( ha) bulunmaktadır. IV. alt bölgenin toplam alanının %44,7'si ormanlarla kaplıdır. Diğer alt bölgelerde ise orman alanları ve toplam alana oranları şöyledir: I. alt bölge ha %44,7; II. alt bölge ha %36,0; III. alt bölge ha %34,7. 3. Tarım Sektörünün İlin Ekonomisindeki Rolü ve Önemi Tarım Sektörünün Türkiye'de GSYİH ya Katkısı ve Büyüme Hızı Tarım, Türkiye ekonomisinde her zaman önemli bir sektör olmuştur. Tarım, sektör olarak 2000 yılı itibarı ile GSYİH'nın % 13,4' ünü oluşturmuştur. Nüfusun %35'i kırsal alanda yaşamakta olup, çalışan nüfusun % 45'i tarımda istihdam edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde tarımda istihdam edilen nüfusun oranı %5 civarındadır. Ülkemizin fındık, kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, tütün, zeytinyağı, turunçgil gibi tarımsal ürünlerde dünya pazarında önemli bir yeri vardır. Son yıllarda tarım ürünlerinin dış ticareti, giderek işlenmiş ürünlere doğru kaymaktadır. Örneğin, 1960'lı yıllarda tarımın toplam ihracat içindeki payı %80'lerde iken sanayileşme ile işlenmiş tarım ürünleri ticareti önem kazanmaya başlamış bu oran giderek düşmüştür. Bugün için tarımın toplam ihracatımızdaki payı %11'e kadar düşerek azalmış ve tarım ürünlerinin ithalat oranı artmıştır. Son yıllarda tarım ürünleri ithalatının toplam ithalat içindeki payı % 6'ya kadar çıkmıştır. Türkiye bazı tarım ürünlerinde (yağlı tohumlar, yem bitkileri, pirinç buğday gibi) ithalatçı ülke durumuna düşmüştür. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planının uzun dönem stratejilerinde tarımsal nüfusun % 10'a düşürülmesi fakat göreceli olarak da tarımsal gelirin artırılması hedeflenmiştir. Tarımın GSYİH içerisindeki payı 1960'lı yıllarda % 38 iken, bu pay gittikçe düşerek 2000 yılında %13,4 olarak gerçekleşmiştir. Tarım sektöründeki büyüme hızı ise yıllar itibariyle dalgalanmalar göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde tarımın GSYİH içerisindeki payı ise % 2-4 civarındadır. Balıkesir İli Tarım Sektörünün Ekonomideki Yeri Balıkesir İlinin GSYİH'nın Türkiye içindeki payı 1989 yılında %1,88 iken, 1999 yılında %1,48, 2000 yılında da %1,50 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye GSYİH'sında Balıkesir payının azalmasında, tarım sektörünün Türkiye GSYİH'sında ki payının sürekli azalmasının etkisi büyüktür. Tarım sektörünün GSYİH'da ki payı 2000 yılında Türkiye'de %13,4 olduğu halde Balıkesir'de %26,9 olması da söz konusu etkiyi daha da artırmaktadır. Tarım sektörünün GSYİH'da ki payına bakıldığında Balıkesir'de tarımın önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. 53

4 Bal kesir ili tar m sekt r GSY H (1987 y l fiyatlar na g re) Y llar Toplam Tar m Tar m n ift ilik - Orman- Bal k l k Geli me h z GSY H GSY H pay Hayvan c l k % % clk % Tar m Sekt rler Genel TL. TL % sekt r toplam toplam ,0 23,1 3,0 0, ,3 27,2 3,0 1,1 24,4 8,0 7, ,3 29,4 2,9 1,0 7,9 1,4 1, ,1 27,2 3,1 0,8-5,6 0,6 1, ,1 27,6 2,6 0,9-0,1-0,6-0, ,2 25,5 3,0 0,7-3,6 2,8 2, ,7 24,3 2,2 1,3-1,5 3,7 3, ,7 27,7 2,1 0,9 12,2 1,9 1, ,4 26,8 2,0 0,5-1,7 2,4 2, ,1 27,3 2,0 0,8 7,3 4,4 4, ,6 19,9 1,8 0,9-25,9-1,8-1, ,4 24,7 1,6 1,1 30,3 8,4 7, ,1 21,4 1,6 1,1-19,1-8,7-8, ,9 24,2 1,8 0,9 21,9 9,0 9,0 54

5 55

6 Bal kesir li Hayvan Varl Et Balıkesir'de (ton) de ülkemize paralel şekilde tarım sektörünün gelişme hızı dalgalanma göstermektedir. Bu dalgalanma aralıkları Balıkesir İlinde özellikle 1996'dan sonra büyük oranda artmıştır. S t (ton) Tereya (ton) Bitkisel Ürünlerde Verim Peynir (ton) YTahılların n Yapa (ton) ortalama verim 311 değerleri 292 incelendiğinde, 344 pirinç 327 ve mısır 300 hariç verimlerin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Endüstri Tavuk Eti (ton) bitkilerinden susam ve şekerpancarının verimleri Türkiye ortalamasının üzerinde; Bal (ton) ayçiçeği, pirinç ve tütünün 1.070,9 ortalama verimleri de Türkiye ortalamasının Yumurtaaltındadır. Yemeklik dane baklagillerde bakla, nohut ve kuru fasulyenin (bin ortalama adet) verimi Türkiye ortalamasının üzerindedir Yumrulu bitkilerde ise soğan ve sarımsağın verimleri Türkiye ortalamasından düşüktür. r nler Bal kesir (kg/ha.) T rkiye (kg/ha.) Bu day Arpa Yulaf avdar Bakla Susam ekerpancar Nohut Kuru fasulye Ay i e i Kuru so an Pirin M s r T t n Sar msak Kaynak: D E 2000 Bal kesir ve T rkiye genelinde yeti tirilen baz r nlerin verim de erleri Hayvansal Ürünlerde Verimlilik DİE'nin 2000 yılı verilerine göre birim hayvan başına süt üretim değerleri aşağıda ki tabloda verilmiştir. 56

7 Hayvanlar Bal kesir T rkiye nek lt/y l lt/y l Birim hayvan ba na s t retimi Koyun 60 lt/y l 49 lt/y l M a n d a Hayvanlar Bal kesir 876 lt/y l T rkiye 967 lt/y l nek K l ke isi lt/y l lt/y l Koyun 60 lt/y l 49 lt/y l Kaynak: D E 2000 M a n d a 876 lt/y l 967 lt/y l Hayvansal ürünlerden sütte verim, inek ve koyunda Türkiye ortalamasının üzerinde, Birim manda hayvan ve kıl ba na keçisinde ortalama ise ortalamanın karkas a rl klar altındadır. Ette ise or- K l ke isi 55 lt/y l 60 lt/y l Kaynak: D E 2000 talama karkas ağırlıklarına bakıldığında inekte Türkiye ortalamasının üzerinde, koyun Hayvanlar keçi ve manda da ise Bal kesir ortalamanın altındadır. T rkiye nek 198 kg/ba 169 kg/ba Birim hayvan ba na ortalama karkas a rl klar Koyun 15 kg/ba 18 kg/ba MandaHayvanlar 149 Bal kesir kg/ba 172 T rkiye kg/ba nek K l ke isi kg/ba kg/ba Koyun 15 kg/ba 18 kg/ba Kaynak: D E 2000 Manda 149 kg/ba 172 kg/ba K l ke isi 13 kg/ba 18 kg/ba Kaynak: D E 2000 Birim hayvan ba na s t retimi 2004 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Balıkesir'den yapılan ithalat ve ihracat RET M M KTA toplamları aşağıdadır. Cinsi K lt r Bal (Alabal Tatl su RET M Bal M KTA (Sazan HRACAT (Kg) Deniz r nleri Cinsi p f st K lt r Bal (Alabal zambak (numune) 18 adet Tatl su Bal (Sazan HRACAT (Kg) t Deniz r nleri pya f st (Numune) ,5 zambak ek i i (numune) adet tek ya , m Ya i i (Numune) ,5 r ektur usu i i , TO P L A M r(kurutulmu ) ek ya , sel m i i Yemlik Ya rday Tur usu Saman , TO P L A 57 Tar msal M Kalk nma K day r(kurutulmu ) Unu Sulama Kooperatifi

8 HRACAT (Kg) 1 Antep f st Ak zambak (numune) 18 adet 3 Armut Asit Ya (Numune) 0,5 5 A y i ek i i A y i ek ya ,06 7 Badem i i Biber Tur usu ,92 9 Biber(Kurutulmu ) Bitkisel Yemlik Ya Bu day Saman Bu day Unu Bulgur am F st am kozala (bo ) am laminant kereste 39,215 m3 17 am masif panel 305,573m3 18 Domates Domates Sal as ,6 20 Domates(kurutulmu ) ,28 21 Don ya Elma F nd k H yar (korni on) Kara Yosun ,28 26 Kavun Kayas (kuru) Kereviz (Kurutulmu ) 95,2 29 Ket ap (domates) K r k Pirin K rm z mercimek(i ) Kiraz(End striyel) HRACAT (Kg) Tablo Devam

9 31 K rm z mercimek(i ) Kiraz(End striyel) HRACAT (Kg) Tablo Devam 33 Kiraz(salamura) Kuru Bakla Kuru z m ( ekirdeksiz) Ladin masif panel 32,498 m3 37 Leblebi Limon Mandarin Marul M s r Ya Nar Ek isi 950,4 43 Odun Re ine Ekstrat Orman r nleri 512,488m3 45 Pancar Melas 8 46 Pancar Melas (Numune) 1,7 47 Patl can(kurutulmu ) 52,2 48 P rasa (Kurutulmu ) Portakal Sar msak 0, So an Soya Fasulyesi Sumak eftali kompostosu Taze K rm z Biber z m V i ne(end striyel) Ya Hamur Mayas (Numune) 6,5 59 Ye il Zeytin ,6 60 Yosun 4.051,25 61 Zeytin Ya , Zeytin yapra (kuru) 1,3 Not: Ayval k, Band rma, Edremit, Kepsut ve S nd rg l eleri dahildir. 59

10 THALAT (Kg) 1 A y i ek ekirde i Arpa (yemlik) Ay i ek k spesi Bu day Kepe i eltik Kolza Kolza k spesi M s r M s r gluteni Pamuk tohumu k spesi Pirin ,5 12 Soya Fasulyesi Soya fasulyesi k spesi ekerpancar K spesi Yulaf Su r nleri retimi ve ihracat RET M M KTARLARI (KG) HRACAT M KTARLARI (KG) Cinsi Miktar Cinsi Miktar K lt r Bal (Alabal k) e itli Bal k Tatl su Bal (Sazan) 250 Midye Deniz r nleri Marinat Kurba a Kara Salyangozu Salyangoz kabu u Karides Ahtapot, s bye, kalamar Deniz salyangozu Kerevit TO P L A M TO P L A M

11 4. Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir ilinde de tarım sektörü ile ilgili olarak karşımıza çıkan sorunlar benzerdir. Özetleyecek olursak; 1. Küçük, çok sayıda işletme ve hukuksal sorunlar 2. Alt yapı yetersizliği 3. Örgütlenme sorunları 4. Tarımsal ürünlerin pazarlanması 5. Verimlilik 6. Tarıma dayalı sanayi 7. Tarımsal Destekler Çözümler; 1. Küçük, çok sayıda işletme ve hukuksal sorunlar Tarımsal işletmeyi tanımlayarak, tarımsal işletmeler için ayrı, dezavantajlı gruplar (kaynakları kıt işletmeler) için farklı politikalar geliştirmek, Tarım topraklarının tarım dışı kullanımını önleyecek yasaları çıkarmak Miras hukukunda gerekli düzenlemeleri yaparak tarım topraklarının parçalanmasını önlemek 2. Alt yapı yetersizliği Enerji Ulaşım İletişim Sulama olanaklarının sağlanması 3. Kırsal Kesimde Örgütlenme Türkiye'nin ve Balıkesir'in tarım ürünleri ticaretinde en zayıf noktası örgütlenmedir. Türk çiftçisi yeterince örgütlenememiştir. Var olanlar etkin değildir. Balıkesir ilinde örgütlenme düzeyi çizelgede görülmektedir (2004 tarihi itibarı ile); 61

12 Su r nleri retimi ve ihracat TO P L A MCinsi Miktar TO P L A MCinsi Miktar K lt r RET M Bal (Alabal k) M KTARLARI (KG) e itli HRACAT Bal k M KTARLARI (KG) Tatl su Bal Cinsi (Sazan) Miktar 250 Midye Cinsi Miktar Deniz K lt r r nleri Bal (Alabal k) e itli Marinat Bal k Tar msal Kalk nma Kooperatifi Tatl su Bal (Sazan) 250 Midye Kurba a Sulama Kooperatifi 17 Deniz r nleri Marinat Kara Salyangozu Su r nleri Kooperatifi Salyangoz Kurba a kabu u Pancar Ekicileri Kooperatifi Karides Kara Salyangozu TOPLAM Ahtapot, Salyangoz s bye, kabu u kalamar İlde kurulu bulunan tarımsal amaçlı Deniz Karides kooperatiflerinden salyangozu 45 tanesinin tasfiye edilmesi için Muhakemat Müdürlüğüne Kerevit Ahtapot, bildirilmişlerdir s bye, kalamar (Son üç yılda genel kurul yapmadıklarından). Kooperatiflerin 4 Tarımsal Paylar Kalkınma (%) Kooperatifinin tasfiyesi TO P L A M Deniz TO P L A salyangozu M tamamlanmış Hayvan Yemi ve terki G bre yapılmıştır. Tohum tarihine la kadar Makine genel kurul yapmadıkları için Cumhuriyet Savcılığına Kerevit bildirilen Kooperatif sayısı adet'dir. TO P L A295 M kooperatifin yılında 62 TO tanesi P L A M genel kurulunu yapmamıştır. Tar msal 233 tanesi Kalk nma genel Kooperatifi kurulunu yapmıştır. 267 Sulama Tarımda Kooperatifi örgütlenme düzeyimizi özellikle girmeyi arzu ettiğimiz AB 17 ülkeleri ile karşılaştırdığımızda durum vahimdir. AB ülkelerinde girdi teminindenürünlerin Su Tar msal r nleri T rkiye de Kalk nma Kooperatifi pazarlanmasına; ise Kooperatifi kooperatiflerin işlemeden-depolamaya; girdi sa lamadaki kredi paylar temininden-çiftçi (%) eğitimine; Pancar Sulama Ekicileri Kooperatifi kırsal kalkınmadan-tarım Kooperatifi 17 politikalarının oluşturulmasına kadar her TOPLAM Su alanda r nleri çiftçi Kooperatifi örgütleri etkin faaliyet göstermektedirler. Bu söylediklerimle Pancar ilgili bazı Ekicileri verileri Kooperatifi size sunmak istiyorum; 1 TOPLAM AB'de girdi tedariki, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması alanında Kooperatiflerin Pazar Paylar ko- operatifler son derece etkilidirler. Ülkelere göre değişmekle beraber girdi tedarikinde Domuz Eti kooperatiflerin S r Eti payları aşağıda Tavuk Eti tablodaki Yumurta gibidir. S t Kooperatiflerin Paylar (%) Hayvan 3-91Yemi G2-73 bre Tohum la Makine Kooperatiflerin Paylar (%) Hayvan Yemi G bre Tohum la Makine Kooperatiflerin Pazar Paylar Pancar Hububat Meyve Sebze T rkiye de ise kooperatiflerin girdi sa lamadaki paylar 3-85 (%) T rkiye de ise kooperatiflerin girdi sa lamadaki paylar (%) Kooperatiflerin Pazar Paylar AB'de kooperatiflerin üretim, işleme ve pazarlama aşamalarında en etkin kesimler S t üretici örgütleridir. Zeytinya Ülkelere göre arap farklılık göstermekle Meyve-Sebze beraber kooperatiflerin pazar payları Kooperatiflerin aşağıda tablodaki Pazar Paylar gibidir Domuz Eti S r Eti Tavuk Eti Yumurta S t Kooperatiflerin 9-70 Pazar Paylar Domuz Eti S r Eti Tavuk Eti Yumurta S t G da Sicili ve retim Kooperatiflerin zni 2004 Y l Pazar Sonu Paylar tibariyle Son Durum. Pancar S E K T R Hububat Meyve 560 Say l Sebze 62 KHK Kooperatiflerin Pazar Paylar Kapsam ndaki 3-85 Toplam. Pancar Hububat Meyve yeri Say s Sebze

13 . Pancar Hububat Meyve Sebze Pancar Hububat Meyve Sebze AB'de süt, zeytinyağı, şarap, bitkisel yağ, yem, şeker, meyve suyu, un gibi ürünlerin işlenmesinde kooperatiflerin payı % arasında iken, bu oran Türkiye'de S t %1-30 Zeytinya arasında değişmektedir. arap Meyve-Sebze S t Zeytinya arap Meyve-Sebze BİYOETANOL Tarımsal üretimden elde edilen çevre dostu enerji ABD tüm servis araçlarında %20 Biyo Dizel kullanılma zorunluluğu getirmiştir. ABD 2004 yılında 83.3 milyon varil biyoetanol üreterek ham petrol ithalatı bütçesinde 1.5 milyar $ tasarruf sağlamıştır. Burada dikkati çeken nokta serbest piyasa ekonomisinin en vahşi uygulandığı ülkelerin başında gelen ABD'de Biyoetanol üretimi yapan şirketlerin %44'ü ile inşa edilen yeni tesislerin %80'i çiftçi kooperatif veya ortaklık kuruluşlarına aittir. Toplam üretim kapasitesinin %40'ı yine bu çiftçi kuruluşları veya organizasyonları tarafından kontrol edilmektedir. 4. Tarım Ürünlerinin Pazarlanması Tarımsal ürünlerde (bitkisel ve hayvansal) üretim miktarının arttırılması ve kalitenin yükseltilmesi üretime odaklanmaktan çok pazarlama organizasyonuna odaklanmakla mümkündür. Diğer bir deyişle önce üretip sonra pazar bulmak için çaba harcama yerine önce pazarı bulup sonra üretimi planlamak tarım sektöründe karşılaştığımız birçok sorunu baştan çözecek bir yaklaşımdır. Türk tarımında bu yaklaşımın benimsenmesi durumunda pazarın ve müşterilerin talepleri üretim miktarını ve kalitesini belirleyecektir. Yaklaşımın başarısı pazarlama şirketlerinin devreye girmesi ve ciddi pazar araştırmalarının yapılması ile mümkündür. Mevcut durumda pazarlama kanallarını incelediğimizde ise hem bitkisel hem de hayvansal ürünlerde çok sayıda aracının sistemde olduğu ve bunun sonucunda üretici eline geçen fiyatlarla tüketicilerin ödedikleri fiyat arasında çok büyük farklar ortaya çıktığı çok sayıda araştırma sonucunda belirtilmektedir. Böyle bir sistemde aracılar hariç tüm kesimler memnuniyetsizliğini belirtirken devlette ciddi vergi kayıplarına uğramaktadır. 5. Verimlilik 63

14 Tarım sektörümüzün karşı karşıya olduğu bir diğer önemli sorun da Verimsizliktir. Hangi gösterge kullanılırsa kullanılsın karşılaştırma yapılabilecek tarımsal üretim dallarında AB ülkelerine göre verimlilik çok düşüktür. Örneğin kullanılan insan veya makine iş gücüne göre verimlilik, kullanılan sermayeye göre verimlilik, girdi miktarlarına göre verimlilik AB ortalamalarından çok düşüktür. Verimliliğin bu kadar düşük olmasında en önemli faktör işletme genişlilerinin yetersiz olması ve arazilerin çok parçalı oluşu gelmektedir. İkinci sırada ise yayım çalışmalarındaki yetersizlik ve çiftçinin bilgiye ulaşmasındaki güçlüklerdir. İşletme genişliklerinin arttırılması zamana bağlı olduğu için verimliliğin arttırılması ile ilgili olarak öncelikli olarak yapılması gereken kırsal kesimde yaşayanların ve üretim yapanların bilgi kaynaklarına ulaşmasını sağlamak için Bilgi ve Bilgisayar Merkezli bir yayım modelini devreye sokmaktır. Bu model ile geliştirilecek bilgisayar yazılım programları bir Tarım Portalı yaratmak ve internet kanalı ile çiftçilerin tarım teknikleri, bitki ve hayvan sağlığı, pazarlama, ekonomi, iklim, uluslar arası ticaret alanlarında her türlü bilgiye ulaşması ve gerek duyduğu her türlü yardımı alması mümkün olabilecektir. 6. Tarıma Dayalı Sanayi Ülkemizin ikinci derecedeki zayıf noktası tarıma dayalı sanayiye yeterince yatırım yapılmamasıdır. Az sayıdaki işletmeler bir tarafa bırakılacak olursa, tarım ürünlerinin işlenmesi küçük ölçekli, sermayesi az, teknoloji geliştiremeyen, yeniliklere kapalı, hijyenik koşullara uymayan tesislerde gerçekleştirilmektedir. Bu karakteristikleriyle bu işletmelerin ürettikleri işlemden geçmiş ürünlerin dış pazarlarda satılma şansı bulunmamaktadır. Çanakkale ili Ezine ilçesinde üretilen bir ölçüde markalaşmış Ezine Peyniri bu duruma güzel bir örnektir. Yukarıda vurguladığımız gibi çiftçi örgütlerinin yeterli ve güçlü olmamasından dolayı tarımsal sanayiye yatırım yapamaması, özel sektöründe tarımsal sanayiye yatırım yapmak yerine tarım ürünlerini süper, hiper ve grosmarketler kanalıyla pazarlama sektörüne yatırım yapmaları nedeniyle daha uzun süre birbirimize satış yapacağız gibi gözükmektedir. Öte yandan hepinizin her yıl basından izlediğiniz gibi yüzlerce ton meyve ve sebze çürütülmekte ve milyonlarca dolar heba edilmektedir. Özellikle üretim planlamasını yapmayı bir türlü beceremeyen bizim gibi ülkelerde parasal kayıplar çok daha yüksek olmaktadır. Tarıma dayalı sanayi irdelendiğinde alt sektörler olarak durum aşağıdaki çizelgede görülmektedir. 64

15 G da Sicili ve retim zni 2004 Y l Sonu tibariyle Son Durum S E K T R 560 Say l KHK Kapsam ndaki Toplam yeri Say s EKMEK 272 UNLU MAM LLER 324 UN FABR KALARI 39 ELT K FABR KALARI 21 S T R NLER 155 KIRMIZI ET R NLER 13 K A N ATLI ET R NLER 4 SU R NLER 9 EKERL MAM LLER 27 SAL A VE KONSERVE 15 ALKOLLU VE ALKOLS Z ECEKLER 5 ZEYT N,Z.YA I,TUR U 163 D ER B TK SELYA LAR 7 BAL PAKETLEME 4 TUZ LEME TES SLER 7 TAB LDOT YERLER 25 Y U M U RTA VE R NL. 12 TASN F DI I GIDALAR 51 GIDA AMBALAJI 22 TOPLAM 1175 Balıkesir ilinde de tarımsal KOBİ'lerin yapısı yukarıda vurguladığımız noktalarla benzeşmektedir. Bu yapı içerisinde tarıma dayalı sanayi işletmelerinin uluslararası alanda rekabet etme şansı bulunmamaktadır. Ancak son yıllarda özel sektörün tarıma ilgisinin arttığını da görmekten sektör adına mutluyuz. Gerek yatırım miktarının düşük olması gerekse uzun vade de karlı yatırım olması ayrıca böyle gelmiş böyle gider anlayışının değişmeye başlaması sermayenin yönünü değiştirmede etken oldu diye düşünüyorum. 7. Tarımsal Destekler Besin Arzı Güvenliği açısından tarımın stratejik bir sektör olduğu giriş 65

16 bölümünde de belirtilmişti. Sağlıklı bir yaşama her insanın en temel hakkıdır ve anayasalarla güvence altına alınmıştır. Sağlıklı bir yaşamın en temel gereksinimi ise yeterli ve dengeli beslenmedir. İnsan beslenmesi besin maddelerinin üretimi ile mümkündür. İşte bu noktada besin maddeleri üretiminin güvence altına alınması bir zorunluluktur. Besin maddeleri üretiminin güvence altına alınması hükümetlerin öncelikli görevlerindendir. Bu nedenle de tüm ülkeler özellikle de gelişmiş ülkeler tarım sektörlerini desteklemektedir. ABD'nin Yiyecek Silahı Arap petrol kartellerinin elindeki Petrol Silahı ile boy ölçüşecek durumdadır Henry Kissinger (Eski Dışişleri Bakanı ve Beyaz Saray Danışmanı) Bu ifade dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD için bile Besin Arzı ve Gıda Güvenliğinin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Amerikan Endüstrisi ve tarımının, kotalarla ve özel anlaşmalarla enerjik bir biçimde korunması, ABD'nin uluslar arası ekonomi politikasının yaşamsal bir unsurudur. Harry Magdoff ABD'li ekonomist (Emperyalizm Çağı adlı eser) Gelişmiş ülkeler kendi tarım sektörlerini destekler iken uluslararası kuruluşları kullanarak gelişmekte olan ülkelerde tarımda desteklerin kaldırılması yolunda politikalar izlemektedirler. Genelde şu söylem (üretim maliyetleriniz yüksek uluslararası piyasalardaki fiyatlar daha düşük. O zaman dış piyasadan alın böylece hem ürünü ucuza mal edersiniz dolayısıyla tüketicilerde o ürüne az para öder hem de bu ürünü üretmek için verdiğiniz destekleri başka alanlara aktarırsınız) iç ve dış odaklarca sürekli tekrarlanarak hükümetleri tarımda desteklerin kaldırılması yolunda ikna etmeyi başardıkları görülmektedir; Ancak gelişmekte olan ülkelerde bu süreç böyle işlerken gelişmiş ülkeler tarıma desteklerini arttırarak sürdürmektedirler. Bunun en son örneğini OECD ülkelerinde çiftçilerin nasıl desteklendiğini ortaya koyan" bir rapora (OECD, Agricultural Policies 2004: At a glance) bakacak olursak çok net olarak görebiliriz. Rapora göre; Türkiye'de çiftçiye sağlanan her türlü desteğin tutarı, ürettiği tarım ürününün bedelinin % 15-20'si dolayında Buna karşılık OECD ülkelerinin çiftçileri ürün bedelinin ortalama % 32'si (ürün bedelinin üçte biri) kadar devlet desteği almaya devam ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri, 2002 yılında çiftçilerine 95 milyar dolar para 66

17 akıtmış. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çiftçilere ürün bedelinin % 35'i oranında destek sağlanmış. OECD raporuna göre, Türkiye, çiftçisine en az destek sağlayan ülkeler grubunda Çiftçisine ürün bedelinin %60'ı dolayında destek sağlayan İzlanda, Japonya, Kore, Norveç ve İsviçre gibi ülkeler var. Türkiye, çiftçisini en az destekleyen ülke olarak dünya rekoru kırmak üzere. Bir başka örnek ABD'den; 2000 yılında 56 milyar dolara çıkardığı destekle yetinmeyen birleşik devletler bu desteğe, 2002 yılında 45,1 milyar dolarlık yeni bir paket ekleyerek, TARIMA YAPILAN DEVLET DESTEĞİNİ 101,1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMIŞTIR. Yardım Temsilciler Meclisinde Kabul edilince Başkan George W.Bush Bu yasa Amerikan çiftçileri için cömert ve güvenilir bir sosyal güvenlik ağı oluşturmaktadır diyerek teşekkür etmiştir. 5. Sonuç Tarım işletmesini gerçek bir işletme olarak tanımlamadan Kırsal fakir ile tarım işletmeleri için farklı politikalar geliştirmeden Çiftçi örgütlenmesini teşvik etmeden ve bu örgütlerin tarımı üretimden, ürünü tüketicinin sofrasına ulaştırıncaya kadar bütün sürece dâhil etmeden, Çiftçi örgütlerinin ve özel sektörün tarıma ve tarımsal sanayiye yatırım yapmalarını sağlayacak her türlü teşviki sağlamadan Gerekli yasal düzenlemeleri yapmadan (toprak mülkiyeti, tarım topraklarının tarım dışı amaçlarla kullanılması) Önce Pazar sonra üretim yaklaşımını benimsemeden Tarımsal üretimde verimliliği arttırmadan ÖNCE ÇİFTÇİNİN SONRA TARIM SEKTÖRÜNÜN SON OLARAKTA TÜRKİYE'NİN KALKINMASI İSTENİLEN DÜZEYDE OLAMAYACAKTIR. 67

18 68

19 HAYVANCILIĞIN BALIKESİR EKONOMİSİNE ETKİLERİ Prof. Dr. Hıdır DEMİR İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Araş. Gör. Dr. Ömür KOÇAK İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 69

20 70

21 Giriş Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli etkenlerden biri tarım içinde hayvancılığın payıdır. Avrupa Birliğine giren ülkelerdeki hayvancılığın tarım içindeki payı %52'yi aştığı halde Türkiye'de bu oran oldukça düşük (%25) düzeydedir. Hayvancılık, ülke insanının hayvansal protein açığının kapatılmasını, çalışan aktif insana iş sağlamasını ve hayvansal ürünlere dayalı sanayilerin kurulmasını sağlayan önemli bir üretim dalıdır (2). Günümüzde hayvansal ürünlere dayalı besin maddeleri stratejik öneme sahip bir güç haline gelmiştir. Bu nedenle biyolojik değeri yüksek hayvansal ürünler üretiminin yanı sıra kalite ve miktarının da artırılması oldukça önem kazanmıştır. Sanayisi gelişmiş ülkelerin tamamının tarım ve hayvancılığı da gelişmiştir. Tarım ve hayvancılığı göz ardı ederek diğer alanlarda gelişmeye yönelmek beslenmede dışa bağımlılığı beraberinde getirecektir. Bir ülkenin kalkınma çabalarının başarıya ulaşması ancak kendi öz kaynakların verimli bir şekilde kullanımı ile mümkündür. Hayvancılık ise bir ülkenin en önemli öz kaynaklarından birisidir (8, 9). Bu tebliğde Balıkesir ili ekonomisinde hayvancılığın yeri ve önemi ortaya konulmaya çalışılarak, sektörün mevcut sorunları ve buna yönelik çözüm önerilerine değinilmeye çalışılacaktır. A. BALIKESİR İLİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYO EKONOMİK YAPISI Balıkesir ilinin yüzölçümü hektar olup merkez dahil 19 ilçeden oluşmuştur. Balıkesir ili ve çevresi kış dönemi kuzeyden gelen soğuk hava kütlesi ile Akdeniz üzerinden gelen ve ılık etkiye sahip kütlelerin etkisi altındadır. Yıllık sıcaklık ortalamaları ilçelere göre +12 ile +16 ºC arasında değişmektedir. Yıllık toplam yağış miktarı metre kareye 635,7 kg olarak gerçekleşmektedir (7). Balıkesir ili arazisinin niteliklerine göre dağılım Tablo 1'de verilmiştir. Buna göre Balıkesir ili yüzölçümünün yaklaşık %47'sini orman, %35'ini ekilebilir alanlar, %15'ini çayır-mera alanları ve %4'ünü de diğer alanlar oluşturmaktadır. Türkiye genelinde çayır ve mera alanı ile orman alanları (%26) birbirine eşit olmasına rağmen, Balıkesir ilinde çayır ve mera alanları oldukça düşük düzeydedir. Bu durum ilin ekstansif hayvancılığa ve özellikle de küçükbaş hayvancılığa uygun olmadığını göstermektedir. 71

22 Tablo 1. Bal kesir li Arazisinin Niteliklere G re Da l m Y z l m (ha) % Ekilebilir Arazi ,14 ay r-mera Arazisi ,46 Orman Arazisi ,45 Di er Araziler ,95 Toplam Tablo 1. Bal kesir li Arazisinin Niteliklere G re 814 Da l m 100,00 Y z l m (ha) % D E, 2000 Ekilebilir Arazi , yılı nüfus sayımına göre Balıkesir ilinin toplam nüfusu olup ay r-mera bu nüfusun Arazisi %53,7'si şehirde, %46,3'ü ise 210 kırsal 014 alanda yaşamaktadır. 14,46 Tablo 2. G c n n ktisadi Faaliyet Kollar na G re Da l m İş Orman gücünün Arazisi çeşitli iktisadi faaliyet kollarına göre 675 dağılım 010 Tablo 2'de 46,45 verilmiştir. Sekt r İlin çalışan nüfusunun %44'ü tarım dışındaki N fus sektörlerde istihdam % edilmektedir. Tar m Tablo 2'den de görüleceği gibi çalışan 265 nüfusun 548 %56,7'si gibi 56,7 çok Di er Araziler ,95 büyük Toplam bir oranı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır Çalışan aktif 100,00 nüfusun Sanayi ,6 neredeyse D E, 2000 %60'ına yakın bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla uğraşması hayvancılığın n aat Balıkesir ilinde ne denli önemli olduğunu göstermektedir. 4,1 Hizmet ,2 Di er Tablo 2. G c n n ktisadi Faaliyet Kollar na G re Da l m 0,3 TO Sekt r P L A M 474 N fus ,0 % DTar m E, ,7 Sanayi ,6 n aat ,1 Tablo Hizmet3. Bal kesir li letmelerin Yap sal 143 Durumu 413 (%) 30,2 Di er Poli K lt r ,3 TO P L AY Ml letmeler Tar m Hayvanc l k 100,0 (Tar m ve letmeleri letmeleri D E, 2000 Hayvanc l k) B. BALIKESİR 2000 İLİNDE 65 MEVCUT İŞLETMELERİN 32 GENEL YAPISI 3 D Balıkesir E, 2000 ilinde işletmelerin genel yapısı Tablo 3'te verilmiştir. Tablodan izleneceği Tablo 3. gibi Bal kesir bu işletmelerin li letmelerin %65'inde Yap sal bitkisel Durumu ve hayvansal (%) üretim birlikte yapılmaktadır. Bu işletmeler Poli K lt r içinde sadece hayvancılık yapan işletmelerin oranı %3, Y sadece l bitkisel letmeler üretim yapan işletmelerin Tar m oranı ise Hayvanc l k %32 dir. Tablo 4. T rkiye ve Bal kesir de (Tar m ve ki letme letmeleri B y kl klerine letmeleri G re letme Say lar Hayvanc l k) letme 2000 BALIKES R T RK YE3 72B D E, y 2000 kl letme Say s letme Say s (dekar) Adet % Adet %

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

TARIMSAL VERİLER Mart 2015

TARIMSAL VERİLER Mart 2015 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü TARIMSAL VERİLER Mart 2015 İÇİNDEKİLER Gayrisafi Yurtiçi

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK TTS 0.74 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732.28 8 ARPA YEMLİK ı: 30,732.28 8 ARPA ı 30,732.28 8 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 122,000.00

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//20 Sayfa: 1-13 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.55 0.5109 25,60 KG 13,08 4 ARPA YEMLİK ı: 13,08 4 ARPA ı 13,08 4 MISIR MISIR MISIR SARI MTS 0.58 0.58 0.5750 160,33 KG 92,189.75 1 MISIR

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

10 BAŞLIKTA BALIKESİR

10 BAŞLIKTA BALIKESİR 10 BAŞLIKTA BALIKESİR 2012 Sayfa 2 / 9 İçindekiler 1. COĞRAFİ VE İDARİ YAPI... 4 2. NÜFUS... 4 3. EĞİTİM VE SAĞLIK... 5 4. ULAŞIM... 6 5. TARIM... 7 6. İŞGÜCÜ... 7 7. SANAYİ... 7 8. MADENCİLİK VE ENERJİ...

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 23 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.70 0.6379,2,340.00 KG 772,660.05 6 ARPA YEMLİK TTS 0.68 0.82 0.7504 30,830.00 KG 233,246.60 26 ARPA YEMLİK ı:,005,906.65 42 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550. HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2016-1/0/2016 T.C. Sayfa: 1-12 MISIR SLAJ MTS 0.10 0.11 0.101 670,946.00 KG 69,174.72 2 MISIR MTS 0.60 2.04 0.684 15,120.00 KG 104,77.97 5 MISIR ı: 17,948.69 7 MISIR ı 17,948.69

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 HUBUBAT BUĞDAYLAR BUĞDAY EKMEKLİK 0,82 0,82 0,82 20.020 KG 16.416,40 FAB.S 1 BUĞDAY EKMEKLİK 0,70 0,90 0,85 1.108.500 KG 937.831,00 HMS 19 BUĞDAY EKMEKLİK 0,83 0,91 0,90 368.423

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.7600 5,040.00 KG 3,830.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.7600 5,040.00 KG 3,830. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 8/0/015 T.C. Sayfa: 1-1 ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.76 0.7600 5,04 KG 3,830.40 1 ARPA YEMLİK ı: 3,830.40 1 ARPA ı 3,830.40 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0.70 0.70 0.703 47,7 KG 33,197.00

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı)

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) 2 SUNUŞ PLANI Temel Tarımsal Göstergeler Konya Tarımının 2023 Vizyonu Sağılan Hayvan Varlığı Süt Üretim Kapasitesi Süt Sektöründe Teknoloji Kullanımı Durumu

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2013. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2013. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.60 0.5689 811,850.00 KG 461,894.30 15 ARPA YEMLİK TTS 0.58 0.64 0.5993 420,820.00 KG 252,201.40 6 ARPA YEMLİK TTS- 0.53 0.53 0.5284 5,170.00

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ESKİŞEHİR TARIM,

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 6,500.00 KG,550.00 ARPA YEMLİK ı:,550.00 ARPA ı,550.00 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.0 3.42 0.3758 372,799.59 KG 40,080.28 3 MISIR

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014 T.C. Sayfa: 1-8 ARPA MTS 0.5 0.67 0.601 665,00.00 KG 401,226.40 1 ARPA TTS 0.68 0.68 0.6779 189,440.00 KG 128,421.10 5 ARPA YEMLİK ı: 529,647.50 18 ARPA ı 529,647.50

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Sayfa: 2-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Sayfa: 2-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/0/204 T.C. Sayfa: - 8 ARPA MTS 0.68 0.5755 2,059,662.00 KG,85,376.5 29 ARPA TTS 0.57 0.70 0.6723 6,460.00 KG 08,553.70 6 ARPA YEMLİK ı:,293,930.2 35 ARPA ı,293,930.2 35 ÇAVDAR

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.75 0.7483 17,635.00 KG 13,196.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.75 0.7483 17,635.00 KG 13,196. Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.69 0.6513 262,320.00 KG 170,860.06 9 ARPA YEMLİK MTS- 0.59 0.59 0.5900 31,180.00 KG 18,396.20 1 GT ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.67 0.6561

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4 HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2015 T.C. Sayfa: 1-1 MISIR MTS 0.64 0.71 0.6690 166,420.00 KG 111,5.5 4 MISIR ı: 111,5.5 4 MISIR ı 111,5.5 4 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.68 0.471 25,970.00 KG 11,52.16 4 PAKET

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/206-3/0/206 T.C. Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.80 0.6279 432,590.00 KG 27,6.00 7 ARPA YEMLİK TTS 0.62.45 0.676 57,438.00 KG 06,436.69 4 ARPA (BALYA) MTS 0.34 0.40 0.3599

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK TARIM RAPORU Serdar TAŞYÜREK GİRİŞ Teorik ekonomi tartışmalarında, tarım sektörünün, gelişme süreci içerisinde toplam istihdam ve üretimdeki payının azalması gerektiği genel kabul gören bir tezdir. Gelişmiş

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI

MANİSA TİCARET BORSASI MANİSA TİCARET BORSASI KANATLI SEKTÖR RAPORU 2015 EĞİTİM ARAŞTIRMA BİRİMİ TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca Geliştirilen Yerli Hibritler (ATAK

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,70 0,59.06.95 KG 6.58.889,89 HMS BUĞDAY 0,59 0,90 0,6 4.64.470 KG.94.97,6 HTS BUĞDAY 0,58 0,59 0,58 5.800 KG 5.000,00 K.A.G.T BUĞDAY

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/03/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/03/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 3/03/206 Sayfa: - 6 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.65 0.5900 03,700.00 KG 6,79.00 ARPA YEMLİK TTS 0.60 0.70 0.6603 8,20.00 KG 9,599.2 7 ARPA YEMLİK ı: 80,778.2 8 ARPA ı 80,778.2 8 BUĞDAY

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. - 3/2/204 Sayfa: - 5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.78 0.6683 4,298,458.00 KG 2,872,623.90 335 ARPA YEMLİK TTS 0.53 0.72 0.6607,323,270.00 KG 874,332.44 42 ARPA YEMLİK ı: 3,746,956.34

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.85 0.8386 26,240.00 KG 22,004.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.85 0.8386 26,240.00 KG 22,004. Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.70 0.6874 185,910.00 KG 127,788.00 8 ARPA YEMLİK TTS 0.75 0.80 0.7574 110,250.00 KG 83,505.10 10 ARPA YEMLİK ı: 211,293.10 18 ARPA

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.60 0.69 0.6046 53,900.00 KG 32,56.20 22 ARPA BİRALIK ı: 32,56.20 22 ARPA ı 32,56.20 22 MISIR MISIR MISIR (DÖKME) MTS 0.75 0.75 0.7500 999,220.00 KG 749,415.00

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ 01/06/2015-30/06/2015. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-20 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ 01/06/2015-30/06/2015. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-20 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.74 0.6568 439,140.00 KG 288,429.91 10 ARPA YEMLİK TTS-V 0.68 0.68 0.6800 27,950.00 KG 19,006.00 1 ARPA YEMLİK TTS 0.61 0.80 0.6790 1,407,910.00

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0. 0. 0.663 4,800.00 KG 3,68.26 2 ARPA YEMLİK ı: 3,68.26 2 ARPA ı 3,68.26 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.12 0.12 0.1200 3,41.00 KG 4,490.00

Detaylı

İSTANBUL BALIKESİR. 2012 Balıkesir Bankacılık Sektörü BASİAD BALIKESİR BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU - EKİM 2013

İSTANBUL BALIKESİR. 2012 Balıkesir Bankacılık Sektörü BASİAD BALIKESİR BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU - EKİM 2013 İSTANBUL BALIKESİR Balıkesir Bankacılık Sektörü BASİAD BALIKESİR BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU - EKİM 203 BASİAD BALIKESİR BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU Balıkesir Özet Bilgiler Banka Çalışan Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı. 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661

İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı. 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661 Bursa 2013 İdari Yapı İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661 Kaynak:Bursa Valiliği 2012 Yılı Nüfus Verileri

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/0/2014 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEŞİL MTS 0.0 0.0 0.000 11,200.00 KG,600.00 1 ARPA YEMLİK ı:,600.00 1 ARPA ı,600.00 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0. 0. 0.00 39,00.00 KG 21,477.0 1

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1-10 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.67 0.88 0.7807 7,450.00 KG 5,816.23 83 ARPA BİRALIK ı: 5,816.23 83 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.68 0.6786 2,560.00 KG 1,737.22 1 ARPA YEMLİK ı: 1,737.22

Detaylı

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 1.GĠRĠġ Ülkelerin teknolojik alanda hızlı gelişmeleri, ülkede yaşayan bireylerin sağlıklı ve yeterli beslenmeleri

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.4 0.4 0.441 33,00 KG 17,9.00 1 ARPA YEMLİK MTS 9. 10.22 9.6042 2,843.00 AD 27,304.78 6 ARPA YEMLİK ı: 4,29.78 7 ARPA ı 4,29.78 7 DARI NATÜREL

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.99 0.9900 1,300.00 KG 1,287.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK TTS 0.99 0.9900 1,300.00 KG 1,287. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.58 0.70 0.6668 544,160.00 KG 362,820.40 7 ARPA YEMLİK TTS 0.71 0.75 0.7275 49,760.00 KG 36,202.60 3 ARPA YEMLİK ı: 399,023.00 10 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada üretilen toplam süt miktarı farklı kuruluşlar tarafından açıklanmaktadır. Bu kuruluşlar temelde birbirleriyle bağlantılı olmalarına rağmen veri toplama

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 0.82 0.6837 6,180.00 KG 4,225.39 2

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 0.82 0.6837 6,180.00 KG 4,225.39 2 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.7 0.7 0.751 4,900.00 KG 3,704.82 2 ARPA YEMLİK TTS 0.50 0.1 0.5090 0,900.00 KG 31,000.00 5 ARPA YEMLİK ı: 34,704.82 7 ARPA ı 34,704.82 7 MISIR

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER KONYA-2011 KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER Sıra No Göstergeler Açıklama 1 İşçi ve memur sendikaları

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/2014. 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/2014. 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014-1/0/2014 T.C. Sayfa: 1-7 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.65 0.6500 1,480.00 KG 962.00 1 ARPA YEMLİK ı: 962.00 1 ARPA ı 962.00 1 MTS 1.0.06 2.0086,752,086.00 KG 7,56,55.57 51 TTS

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

T.C...İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ

T.C...İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ T.C. İLİ..İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ..-2003 İÇİNDEKİLER I- PROJENİN ÖZETİ II- III- IV- PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN AMACI PROJE KAPSAMINA GİRECEK KÖYLER VE

Detaylı

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY Konya ili 40,814 km² (göller hariç 38,873 km2) yüzölçümü ile ülke yüzölçümünün %5.2 sini oluştururken, yüzölçümünün büyüklüğü açısından iller arası sıralamada birinci sırada yer almaktadır. Konya ili arazisinin

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Arpa Yemlik 2 0,75 0,75 0,75 35.980,00Kg 26.985,00 HŞ ARPA 35.980,00 Kg 26.985,00 Buğday Yemlik Buğday Aşurelik 20 0,86 0,92 0,88 4.989.520,00Kg 4.414.020,86 HŞ 7 1,30 1,50 1,40 57.150,00Kg

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.65 0.5902 403,770.00 KG 238,290.20 73 ARPA YEMLİK TTS 0.58 0.66 0.6013 1,560,960.00 KG 938,580.41 24 ARPA YEMLİK ı: 1,176,870.61 97 ARPA

Detaylı

TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ YILI:2002 01.01.2002-31.12.2002 FİAT FİAT FİAT MUAMELE GÖREN MAD. MU. E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L

TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ YILI:2002 01.01.2002-31.12.2002 FİAT FİAT FİAT MUAMELE GÖREN MAD. MU. E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L T.C EDİRNE Sayfa 1 TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ YILI:2002 01.01.2002-31.12.2002 FİAT FİAT FİAT MUAMELE GÖREN MAD. MU. E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L i SATIŞ ADET MiKTARI CİNS ve NEVİLERİ

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ TOKAT IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 TOKAT GENEL BİLGİLER Nüfus; Tokat: 598.708 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER I HUBUBAT : 1 Arpa (Tevkifata Tabi) 2 Bagala-Karamuk " " 3 Buğday " " 4 Çavdar " " 5 Çalkantı " " 6 Çeltik " " 7 Darı " " 8 Kaplıca " " 9 Kuşyemi " " 10 Mısır "

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 30/04/2015 Şube Adı: Sayfa: 2-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 30/04/2015 Şube Adı: Sayfa: 2-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2015-30/0/2015 T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.85 0.6829 1,19,859.00 KG 785,255.92 26 ARPA YEMLİK TTS 0.70 0.76 0.750 62,85.00 KG 8,51.21 1 ARPA YEMLİK ı: 1,303,23.13

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI Türkiye de Tarım Finansmanı Konferansı 18 Nisan 2012 İstanbul Dedeman Oteli, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir Bu proje EBRD tarafından

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı