nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar Meyve Veren Meyve A a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar Meyve Veren Meyve A a"

Transkript

1 Bal kesir li Hayvan Varl nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar nemli Meyvelerin A a Say lar ve retim Miktar Meyve Veren Meyve A a Meyve ya. a a Veren vermeyen Meyve retim Ba na A a ya. say s a a vermeyen ya. a a retim (ton) Ortalama Ba na say s ya. say s a a (ton) Ortalama verim Kg. eftali say s verim 9 Kg. eftali Elma Elma Ceviz Ceviz Erik Erik Mandalina Mandalina ncir ncir Kiraz Kiraz Badem Badem Zeytin Zeytin Bal kesir de Zeytin Varl Bal kesir de Zeytin Varl Meyve veren ya ta a a say s (adet) Meyve veren vermeyen ya ta ya ta a a a a say s (adet) say s (adet) Meyve retim vermeyen (ton) ya ta a a say s (adet) retim Sofral a (ton) ayr lan (ton) Sofral a Ya l a ayr lan (ton) (ton) Ya l a ayr lan (ton) Bal kesir li Hayvan Varl Bal kesir li Hayvan Varl S r SManda r Manda Koyun Koyun Ke i Ke i Broiler Broiler Yumurtac Yumurtac tavuk tavuk Hindi Hindi Ar Kovan Ar Kovan

2 Et (ton) S t (ton) Tereya (ton) Peynir (ton) Y n Yapa (ton) Tavuk Eti (ton) Bal (ton) , Yumurta (bin adet) Orman ve Fundalıklar Hayvansal retim Miktar Balıkesir yüzölçümünün %47'sini ( ha) orman ve fundalık alanlar oluşturmaktadır. İl ormanlarının %50'si Karaçam, %4'ü Kızılçam, %19'u Meşe, %19'u Kayın, Kestane, Gürgen, Çınar, Ihlamur ve Kızılağaçtan ibarettir. Kaz dağlarında endemik tür olan Kazdağı Köknarı yetişmekte olup, zengin flora ve faunası ile daha birçok endemik türe ev sahipliği yapmaktadır. Dursunbey ormanları da İlde büyük öneme sahip olup, özellikle orman ürünleri endüstrisi çok gelişmiştir. 52

3 Grafikten de görüldüğü üzere en fazla orman alanı IV. alt bölgede ( ha) bulunmaktadır. IV. alt bölgenin toplam alanının %44,7'si ormanlarla kaplıdır. Diğer alt bölgelerde ise orman alanları ve toplam alana oranları şöyledir: I. alt bölge ha %44,7; II. alt bölge ha %36,0; III. alt bölge ha %34,7. 3. Tarım Sektörünün İlin Ekonomisindeki Rolü ve Önemi Tarım Sektörünün Türkiye'de GSYİH ya Katkısı ve Büyüme Hızı Tarım, Türkiye ekonomisinde her zaman önemli bir sektör olmuştur. Tarım, sektör olarak 2000 yılı itibarı ile GSYİH'nın % 13,4' ünü oluşturmuştur. Nüfusun %35'i kırsal alanda yaşamakta olup, çalışan nüfusun % 45'i tarımda istihdam edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde tarımda istihdam edilen nüfusun oranı %5 civarındadır. Ülkemizin fındık, kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, tütün, zeytinyağı, turunçgil gibi tarımsal ürünlerde dünya pazarında önemli bir yeri vardır. Son yıllarda tarım ürünlerinin dış ticareti, giderek işlenmiş ürünlere doğru kaymaktadır. Örneğin, 1960'lı yıllarda tarımın toplam ihracat içindeki payı %80'lerde iken sanayileşme ile işlenmiş tarım ürünleri ticareti önem kazanmaya başlamış bu oran giderek düşmüştür. Bugün için tarımın toplam ihracatımızdaki payı %11'e kadar düşerek azalmış ve tarım ürünlerinin ithalat oranı artmıştır. Son yıllarda tarım ürünleri ithalatının toplam ithalat içindeki payı % 6'ya kadar çıkmıştır. Türkiye bazı tarım ürünlerinde (yağlı tohumlar, yem bitkileri, pirinç buğday gibi) ithalatçı ülke durumuna düşmüştür. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planının uzun dönem stratejilerinde tarımsal nüfusun % 10'a düşürülmesi fakat göreceli olarak da tarımsal gelirin artırılması hedeflenmiştir. Tarımın GSYİH içerisindeki payı 1960'lı yıllarda % 38 iken, bu pay gittikçe düşerek 2000 yılında %13,4 olarak gerçekleşmiştir. Tarım sektöründeki büyüme hızı ise yıllar itibariyle dalgalanmalar göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde tarımın GSYİH içerisindeki payı ise % 2-4 civarındadır. Balıkesir İli Tarım Sektörünün Ekonomideki Yeri Balıkesir İlinin GSYİH'nın Türkiye içindeki payı 1989 yılında %1,88 iken, 1999 yılında %1,48, 2000 yılında da %1,50 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye GSYİH'sında Balıkesir payının azalmasında, tarım sektörünün Türkiye GSYİH'sında ki payının sürekli azalmasının etkisi büyüktür. Tarım sektörünün GSYİH'da ki payı 2000 yılında Türkiye'de %13,4 olduğu halde Balıkesir'de %26,9 olması da söz konusu etkiyi daha da artırmaktadır. Tarım sektörünün GSYİH'da ki payına bakıldığında Balıkesir'de tarımın önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. 53

4 Bal kesir ili tar m sekt r GSY H (1987 y l fiyatlar na g re) Y llar Toplam Tar m Tar m n ift ilik - Orman- Bal k l k Geli me h z GSY H GSY H pay Hayvan c l k % % clk % Tar m Sekt rler Genel TL. TL % sekt r toplam toplam ,0 23,1 3,0 0, ,3 27,2 3,0 1,1 24,4 8,0 7, ,3 29,4 2,9 1,0 7,9 1,4 1, ,1 27,2 3,1 0,8-5,6 0,6 1, ,1 27,6 2,6 0,9-0,1-0,6-0, ,2 25,5 3,0 0,7-3,6 2,8 2, ,7 24,3 2,2 1,3-1,5 3,7 3, ,7 27,7 2,1 0,9 12,2 1,9 1, ,4 26,8 2,0 0,5-1,7 2,4 2, ,1 27,3 2,0 0,8 7,3 4,4 4, ,6 19,9 1,8 0,9-25,9-1,8-1, ,4 24,7 1,6 1,1 30,3 8,4 7, ,1 21,4 1,6 1,1-19,1-8,7-8, ,9 24,2 1,8 0,9 21,9 9,0 9,0 54

5 55

6 Bal kesir li Hayvan Varl Et Balıkesir'de (ton) de ülkemize paralel şekilde tarım sektörünün gelişme hızı dalgalanma göstermektedir. Bu dalgalanma aralıkları Balıkesir İlinde özellikle 1996'dan sonra büyük oranda artmıştır. S t (ton) Tereya (ton) Bitkisel Ürünlerde Verim Peynir (ton) YTahılların n Yapa (ton) ortalama verim 311 değerleri 292 incelendiğinde, 344 pirinç 327 ve mısır 300 hariç verimlerin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Endüstri Tavuk Eti (ton) bitkilerinden susam ve şekerpancarının verimleri Türkiye ortalamasının üzerinde; Bal (ton) ayçiçeği, pirinç ve tütünün 1.070,9 ortalama verimleri de Türkiye ortalamasının Yumurtaaltındadır. Yemeklik dane baklagillerde bakla, nohut ve kuru fasulyenin (bin ortalama adet) verimi Türkiye ortalamasının üzerindedir Yumrulu bitkilerde ise soğan ve sarımsağın verimleri Türkiye ortalamasından düşüktür. r nler Bal kesir (kg/ha.) T rkiye (kg/ha.) Bu day Arpa Yulaf avdar Bakla Susam ekerpancar Nohut Kuru fasulye Ay i e i Kuru so an Pirin M s r T t n Sar msak Kaynak: D E 2000 Bal kesir ve T rkiye genelinde yeti tirilen baz r nlerin verim de erleri Hayvansal Ürünlerde Verimlilik DİE'nin 2000 yılı verilerine göre birim hayvan başına süt üretim değerleri aşağıda ki tabloda verilmiştir. 56

7 Hayvanlar Bal kesir T rkiye nek lt/y l lt/y l Birim hayvan ba na s t retimi Koyun 60 lt/y l 49 lt/y l M a n d a Hayvanlar Bal kesir 876 lt/y l T rkiye 967 lt/y l nek K l ke isi lt/y l lt/y l Koyun 60 lt/y l 49 lt/y l Kaynak: D E 2000 M a n d a 876 lt/y l 967 lt/y l Hayvansal ürünlerden sütte verim, inek ve koyunda Türkiye ortalamasının üzerinde, Birim manda hayvan ve kıl ba na keçisinde ortalama ise ortalamanın karkas a rl klar altındadır. Ette ise or- K l ke isi 55 lt/y l 60 lt/y l Kaynak: D E 2000 talama karkas ağırlıklarına bakıldığında inekte Türkiye ortalamasının üzerinde, koyun Hayvanlar keçi ve manda da ise Bal kesir ortalamanın altındadır. T rkiye nek 198 kg/ba 169 kg/ba Birim hayvan ba na ortalama karkas a rl klar Koyun 15 kg/ba 18 kg/ba MandaHayvanlar 149 Bal kesir kg/ba 172 T rkiye kg/ba nek K l ke isi kg/ba kg/ba Koyun 15 kg/ba 18 kg/ba Kaynak: D E 2000 Manda 149 kg/ba 172 kg/ba K l ke isi 13 kg/ba 18 kg/ba Kaynak: D E 2000 Birim hayvan ba na s t retimi 2004 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Balıkesir'den yapılan ithalat ve ihracat RET M M KTA toplamları aşağıdadır. Cinsi K lt r Bal (Alabal Tatl su RET M Bal M KTA (Sazan HRACAT (Kg) Deniz r nleri Cinsi p f st K lt r Bal (Alabal zambak (numune) 18 adet Tatl su Bal (Sazan HRACAT (Kg) t Deniz r nleri pya f st (Numune) ,5 zambak ek i i (numune) adet tek ya , m Ya i i (Numune) ,5 r ektur usu i i , TO P L A M r(kurutulmu ) ek ya , sel m i i Yemlik Ya rday Tur usu Saman , TO P L A 57 Tar msal M Kalk nma K day r(kurutulmu ) Unu Sulama Kooperatifi

8 HRACAT (Kg) 1 Antep f st Ak zambak (numune) 18 adet 3 Armut Asit Ya (Numune) 0,5 5 A y i ek i i A y i ek ya ,06 7 Badem i i Biber Tur usu ,92 9 Biber(Kurutulmu ) Bitkisel Yemlik Ya Bu day Saman Bu day Unu Bulgur am F st am kozala (bo ) am laminant kereste 39,215 m3 17 am masif panel 305,573m3 18 Domates Domates Sal as ,6 20 Domates(kurutulmu ) ,28 21 Don ya Elma F nd k H yar (korni on) Kara Yosun ,28 26 Kavun Kayas (kuru) Kereviz (Kurutulmu ) 95,2 29 Ket ap (domates) K r k Pirin K rm z mercimek(i ) Kiraz(End striyel) HRACAT (Kg) Tablo Devam

9 31 K rm z mercimek(i ) Kiraz(End striyel) HRACAT (Kg) Tablo Devam 33 Kiraz(salamura) Kuru Bakla Kuru z m ( ekirdeksiz) Ladin masif panel 32,498 m3 37 Leblebi Limon Mandarin Marul M s r Ya Nar Ek isi 950,4 43 Odun Re ine Ekstrat Orman r nleri 512,488m3 45 Pancar Melas 8 46 Pancar Melas (Numune) 1,7 47 Patl can(kurutulmu ) 52,2 48 P rasa (Kurutulmu ) Portakal Sar msak 0, So an Soya Fasulyesi Sumak eftali kompostosu Taze K rm z Biber z m V i ne(end striyel) Ya Hamur Mayas (Numune) 6,5 59 Ye il Zeytin ,6 60 Yosun 4.051,25 61 Zeytin Ya , Zeytin yapra (kuru) 1,3 Not: Ayval k, Band rma, Edremit, Kepsut ve S nd rg l eleri dahildir. 59

10 THALAT (Kg) 1 A y i ek ekirde i Arpa (yemlik) Ay i ek k spesi Bu day Kepe i eltik Kolza Kolza k spesi M s r M s r gluteni Pamuk tohumu k spesi Pirin ,5 12 Soya Fasulyesi Soya fasulyesi k spesi ekerpancar K spesi Yulaf Su r nleri retimi ve ihracat RET M M KTARLARI (KG) HRACAT M KTARLARI (KG) Cinsi Miktar Cinsi Miktar K lt r Bal (Alabal k) e itli Bal k Tatl su Bal (Sazan) 250 Midye Deniz r nleri Marinat Kurba a Kara Salyangozu Salyangoz kabu u Karides Ahtapot, s bye, kalamar Deniz salyangozu Kerevit TO P L A M TO P L A M

11 4. Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir ilinde de tarım sektörü ile ilgili olarak karşımıza çıkan sorunlar benzerdir. Özetleyecek olursak; 1. Küçük, çok sayıda işletme ve hukuksal sorunlar 2. Alt yapı yetersizliği 3. Örgütlenme sorunları 4. Tarımsal ürünlerin pazarlanması 5. Verimlilik 6. Tarıma dayalı sanayi 7. Tarımsal Destekler Çözümler; 1. Küçük, çok sayıda işletme ve hukuksal sorunlar Tarımsal işletmeyi tanımlayarak, tarımsal işletmeler için ayrı, dezavantajlı gruplar (kaynakları kıt işletmeler) için farklı politikalar geliştirmek, Tarım topraklarının tarım dışı kullanımını önleyecek yasaları çıkarmak Miras hukukunda gerekli düzenlemeleri yaparak tarım topraklarının parçalanmasını önlemek 2. Alt yapı yetersizliği Enerji Ulaşım İletişim Sulama olanaklarının sağlanması 3. Kırsal Kesimde Örgütlenme Türkiye'nin ve Balıkesir'in tarım ürünleri ticaretinde en zayıf noktası örgütlenmedir. Türk çiftçisi yeterince örgütlenememiştir. Var olanlar etkin değildir. Balıkesir ilinde örgütlenme düzeyi çizelgede görülmektedir (2004 tarihi itibarı ile); 61

12 Su r nleri retimi ve ihracat TO P L A MCinsi Miktar TO P L A MCinsi Miktar K lt r RET M Bal (Alabal k) M KTARLARI (KG) e itli HRACAT Bal k M KTARLARI (KG) Tatl su Bal Cinsi (Sazan) Miktar 250 Midye Cinsi Miktar Deniz K lt r r nleri Bal (Alabal k) e itli Marinat Bal k Tar msal Kalk nma Kooperatifi Tatl su Bal (Sazan) 250 Midye Kurba a Sulama Kooperatifi 17 Deniz r nleri Marinat Kara Salyangozu Su r nleri Kooperatifi Salyangoz Kurba a kabu u Pancar Ekicileri Kooperatifi Karides Kara Salyangozu TOPLAM Ahtapot, Salyangoz s bye, kabu u kalamar İlde kurulu bulunan tarımsal amaçlı Deniz Karides kooperatiflerinden salyangozu 45 tanesinin tasfiye edilmesi için Muhakemat Müdürlüğüne Kerevit Ahtapot, bildirilmişlerdir s bye, kalamar (Son üç yılda genel kurul yapmadıklarından). Kooperatiflerin 4 Tarımsal Paylar Kalkınma (%) Kooperatifinin tasfiyesi TO P L A M Deniz TO P L A salyangozu M tamamlanmış Hayvan Yemi ve terki G bre yapılmıştır. Tohum tarihine la kadar Makine genel kurul yapmadıkları için Cumhuriyet Savcılığına Kerevit bildirilen Kooperatif sayısı adet'dir. TO P L A295 M kooperatifin yılında 62 TO tanesi P L A M genel kurulunu yapmamıştır. Tar msal 233 tanesi Kalk nma genel Kooperatifi kurulunu yapmıştır. 267 Sulama Tarımda Kooperatifi örgütlenme düzeyimizi özellikle girmeyi arzu ettiğimiz AB 17 ülkeleri ile karşılaştırdığımızda durum vahimdir. AB ülkelerinde girdi teminindenürünlerin Su Tar msal r nleri T rkiye de Kalk nma Kooperatifi pazarlanmasına; ise Kooperatifi kooperatiflerin işlemeden-depolamaya; girdi sa lamadaki kredi paylar temininden-çiftçi (%) eğitimine; Pancar Sulama Ekicileri Kooperatifi kırsal kalkınmadan-tarım Kooperatifi 17 politikalarının oluşturulmasına kadar her TOPLAM Su alanda r nleri çiftçi Kooperatifi örgütleri etkin faaliyet göstermektedirler. Bu söylediklerimle Pancar ilgili bazı Ekicileri verileri Kooperatifi size sunmak istiyorum; 1 TOPLAM AB'de girdi tedariki, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması alanında Kooperatiflerin Pazar Paylar ko- operatifler son derece etkilidirler. Ülkelere göre değişmekle beraber girdi tedarikinde Domuz Eti kooperatiflerin S r Eti payları aşağıda Tavuk Eti tablodaki Yumurta gibidir. S t Kooperatiflerin Paylar (%) Hayvan 3-91Yemi G2-73 bre Tohum la Makine Kooperatiflerin Paylar (%) Hayvan Yemi G bre Tohum la Makine Kooperatiflerin Pazar Paylar Pancar Hububat Meyve Sebze T rkiye de ise kooperatiflerin girdi sa lamadaki paylar 3-85 (%) T rkiye de ise kooperatiflerin girdi sa lamadaki paylar (%) Kooperatiflerin Pazar Paylar AB'de kooperatiflerin üretim, işleme ve pazarlama aşamalarında en etkin kesimler S t üretici örgütleridir. Zeytinya Ülkelere göre arap farklılık göstermekle Meyve-Sebze beraber kooperatiflerin pazar payları Kooperatiflerin aşağıda tablodaki Pazar Paylar gibidir Domuz Eti S r Eti Tavuk Eti Yumurta S t Kooperatiflerin 9-70 Pazar Paylar Domuz Eti S r Eti Tavuk Eti Yumurta S t G da Sicili ve retim Kooperatiflerin zni 2004 Y l Pazar Sonu Paylar tibariyle Son Durum. Pancar S E K T R Hububat Meyve 560 Say l Sebze 62 KHK Kooperatiflerin Pazar Paylar Kapsam ndaki 3-85 Toplam. Pancar Hububat Meyve yeri Say s Sebze

13 . Pancar Hububat Meyve Sebze Pancar Hububat Meyve Sebze AB'de süt, zeytinyağı, şarap, bitkisel yağ, yem, şeker, meyve suyu, un gibi ürünlerin işlenmesinde kooperatiflerin payı % arasında iken, bu oran Türkiye'de S t %1-30 Zeytinya arasında değişmektedir. arap Meyve-Sebze S t Zeytinya arap Meyve-Sebze BİYOETANOL Tarımsal üretimden elde edilen çevre dostu enerji ABD tüm servis araçlarında %20 Biyo Dizel kullanılma zorunluluğu getirmiştir. ABD 2004 yılında 83.3 milyon varil biyoetanol üreterek ham petrol ithalatı bütçesinde 1.5 milyar $ tasarruf sağlamıştır. Burada dikkati çeken nokta serbest piyasa ekonomisinin en vahşi uygulandığı ülkelerin başında gelen ABD'de Biyoetanol üretimi yapan şirketlerin %44'ü ile inşa edilen yeni tesislerin %80'i çiftçi kooperatif veya ortaklık kuruluşlarına aittir. Toplam üretim kapasitesinin %40'ı yine bu çiftçi kuruluşları veya organizasyonları tarafından kontrol edilmektedir. 4. Tarım Ürünlerinin Pazarlanması Tarımsal ürünlerde (bitkisel ve hayvansal) üretim miktarının arttırılması ve kalitenin yükseltilmesi üretime odaklanmaktan çok pazarlama organizasyonuna odaklanmakla mümkündür. Diğer bir deyişle önce üretip sonra pazar bulmak için çaba harcama yerine önce pazarı bulup sonra üretimi planlamak tarım sektöründe karşılaştığımız birçok sorunu baştan çözecek bir yaklaşımdır. Türk tarımında bu yaklaşımın benimsenmesi durumunda pazarın ve müşterilerin talepleri üretim miktarını ve kalitesini belirleyecektir. Yaklaşımın başarısı pazarlama şirketlerinin devreye girmesi ve ciddi pazar araştırmalarının yapılması ile mümkündür. Mevcut durumda pazarlama kanallarını incelediğimizde ise hem bitkisel hem de hayvansal ürünlerde çok sayıda aracının sistemde olduğu ve bunun sonucunda üretici eline geçen fiyatlarla tüketicilerin ödedikleri fiyat arasında çok büyük farklar ortaya çıktığı çok sayıda araştırma sonucunda belirtilmektedir. Böyle bir sistemde aracılar hariç tüm kesimler memnuniyetsizliğini belirtirken devlette ciddi vergi kayıplarına uğramaktadır. 5. Verimlilik 63

14 Tarım sektörümüzün karşı karşıya olduğu bir diğer önemli sorun da Verimsizliktir. Hangi gösterge kullanılırsa kullanılsın karşılaştırma yapılabilecek tarımsal üretim dallarında AB ülkelerine göre verimlilik çok düşüktür. Örneğin kullanılan insan veya makine iş gücüne göre verimlilik, kullanılan sermayeye göre verimlilik, girdi miktarlarına göre verimlilik AB ortalamalarından çok düşüktür. Verimliliğin bu kadar düşük olmasında en önemli faktör işletme genişlilerinin yetersiz olması ve arazilerin çok parçalı oluşu gelmektedir. İkinci sırada ise yayım çalışmalarındaki yetersizlik ve çiftçinin bilgiye ulaşmasındaki güçlüklerdir. İşletme genişliklerinin arttırılması zamana bağlı olduğu için verimliliğin arttırılması ile ilgili olarak öncelikli olarak yapılması gereken kırsal kesimde yaşayanların ve üretim yapanların bilgi kaynaklarına ulaşmasını sağlamak için Bilgi ve Bilgisayar Merkezli bir yayım modelini devreye sokmaktır. Bu model ile geliştirilecek bilgisayar yazılım programları bir Tarım Portalı yaratmak ve internet kanalı ile çiftçilerin tarım teknikleri, bitki ve hayvan sağlığı, pazarlama, ekonomi, iklim, uluslar arası ticaret alanlarında her türlü bilgiye ulaşması ve gerek duyduğu her türlü yardımı alması mümkün olabilecektir. 6. Tarıma Dayalı Sanayi Ülkemizin ikinci derecedeki zayıf noktası tarıma dayalı sanayiye yeterince yatırım yapılmamasıdır. Az sayıdaki işletmeler bir tarafa bırakılacak olursa, tarım ürünlerinin işlenmesi küçük ölçekli, sermayesi az, teknoloji geliştiremeyen, yeniliklere kapalı, hijyenik koşullara uymayan tesislerde gerçekleştirilmektedir. Bu karakteristikleriyle bu işletmelerin ürettikleri işlemden geçmiş ürünlerin dış pazarlarda satılma şansı bulunmamaktadır. Çanakkale ili Ezine ilçesinde üretilen bir ölçüde markalaşmış Ezine Peyniri bu duruma güzel bir örnektir. Yukarıda vurguladığımız gibi çiftçi örgütlerinin yeterli ve güçlü olmamasından dolayı tarımsal sanayiye yatırım yapamaması, özel sektöründe tarımsal sanayiye yatırım yapmak yerine tarım ürünlerini süper, hiper ve grosmarketler kanalıyla pazarlama sektörüne yatırım yapmaları nedeniyle daha uzun süre birbirimize satış yapacağız gibi gözükmektedir. Öte yandan hepinizin her yıl basından izlediğiniz gibi yüzlerce ton meyve ve sebze çürütülmekte ve milyonlarca dolar heba edilmektedir. Özellikle üretim planlamasını yapmayı bir türlü beceremeyen bizim gibi ülkelerde parasal kayıplar çok daha yüksek olmaktadır. Tarıma dayalı sanayi irdelendiğinde alt sektörler olarak durum aşağıdaki çizelgede görülmektedir. 64

15 G da Sicili ve retim zni 2004 Y l Sonu tibariyle Son Durum S E K T R 560 Say l KHK Kapsam ndaki Toplam yeri Say s EKMEK 272 UNLU MAM LLER 324 UN FABR KALARI 39 ELT K FABR KALARI 21 S T R NLER 155 KIRMIZI ET R NLER 13 K A N ATLI ET R NLER 4 SU R NLER 9 EKERL MAM LLER 27 SAL A VE KONSERVE 15 ALKOLLU VE ALKOLS Z ECEKLER 5 ZEYT N,Z.YA I,TUR U 163 D ER B TK SELYA LAR 7 BAL PAKETLEME 4 TUZ LEME TES SLER 7 TAB LDOT YERLER 25 Y U M U RTA VE R NL. 12 TASN F DI I GIDALAR 51 GIDA AMBALAJI 22 TOPLAM 1175 Balıkesir ilinde de tarımsal KOBİ'lerin yapısı yukarıda vurguladığımız noktalarla benzeşmektedir. Bu yapı içerisinde tarıma dayalı sanayi işletmelerinin uluslararası alanda rekabet etme şansı bulunmamaktadır. Ancak son yıllarda özel sektörün tarıma ilgisinin arttığını da görmekten sektör adına mutluyuz. Gerek yatırım miktarının düşük olması gerekse uzun vade de karlı yatırım olması ayrıca böyle gelmiş böyle gider anlayışının değişmeye başlaması sermayenin yönünü değiştirmede etken oldu diye düşünüyorum. 7. Tarımsal Destekler Besin Arzı Güvenliği açısından tarımın stratejik bir sektör olduğu giriş 65

16 bölümünde de belirtilmişti. Sağlıklı bir yaşama her insanın en temel hakkıdır ve anayasalarla güvence altına alınmıştır. Sağlıklı bir yaşamın en temel gereksinimi ise yeterli ve dengeli beslenmedir. İnsan beslenmesi besin maddelerinin üretimi ile mümkündür. İşte bu noktada besin maddeleri üretiminin güvence altına alınması bir zorunluluktur. Besin maddeleri üretiminin güvence altına alınması hükümetlerin öncelikli görevlerindendir. Bu nedenle de tüm ülkeler özellikle de gelişmiş ülkeler tarım sektörlerini desteklemektedir. ABD'nin Yiyecek Silahı Arap petrol kartellerinin elindeki Petrol Silahı ile boy ölçüşecek durumdadır Henry Kissinger (Eski Dışişleri Bakanı ve Beyaz Saray Danışmanı) Bu ifade dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD için bile Besin Arzı ve Gıda Güvenliğinin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Amerikan Endüstrisi ve tarımının, kotalarla ve özel anlaşmalarla enerjik bir biçimde korunması, ABD'nin uluslar arası ekonomi politikasının yaşamsal bir unsurudur. Harry Magdoff ABD'li ekonomist (Emperyalizm Çağı adlı eser) Gelişmiş ülkeler kendi tarım sektörlerini destekler iken uluslararası kuruluşları kullanarak gelişmekte olan ülkelerde tarımda desteklerin kaldırılması yolunda politikalar izlemektedirler. Genelde şu söylem (üretim maliyetleriniz yüksek uluslararası piyasalardaki fiyatlar daha düşük. O zaman dış piyasadan alın böylece hem ürünü ucuza mal edersiniz dolayısıyla tüketicilerde o ürüne az para öder hem de bu ürünü üretmek için verdiğiniz destekleri başka alanlara aktarırsınız) iç ve dış odaklarca sürekli tekrarlanarak hükümetleri tarımda desteklerin kaldırılması yolunda ikna etmeyi başardıkları görülmektedir; Ancak gelişmekte olan ülkelerde bu süreç böyle işlerken gelişmiş ülkeler tarıma desteklerini arttırarak sürdürmektedirler. Bunun en son örneğini OECD ülkelerinde çiftçilerin nasıl desteklendiğini ortaya koyan" bir rapora (OECD, Agricultural Policies 2004: At a glance) bakacak olursak çok net olarak görebiliriz. Rapora göre; Türkiye'de çiftçiye sağlanan her türlü desteğin tutarı, ürettiği tarım ürününün bedelinin % 15-20'si dolayında Buna karşılık OECD ülkelerinin çiftçileri ürün bedelinin ortalama % 32'si (ürün bedelinin üçte biri) kadar devlet desteği almaya devam ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri, 2002 yılında çiftçilerine 95 milyar dolar para 66

17 akıtmış. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çiftçilere ürün bedelinin % 35'i oranında destek sağlanmış. OECD raporuna göre, Türkiye, çiftçisine en az destek sağlayan ülkeler grubunda Çiftçisine ürün bedelinin %60'ı dolayında destek sağlayan İzlanda, Japonya, Kore, Norveç ve İsviçre gibi ülkeler var. Türkiye, çiftçisini en az destekleyen ülke olarak dünya rekoru kırmak üzere. Bir başka örnek ABD'den; 2000 yılında 56 milyar dolara çıkardığı destekle yetinmeyen birleşik devletler bu desteğe, 2002 yılında 45,1 milyar dolarlık yeni bir paket ekleyerek, TARIMA YAPILAN DEVLET DESTEĞİNİ 101,1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMIŞTIR. Yardım Temsilciler Meclisinde Kabul edilince Başkan George W.Bush Bu yasa Amerikan çiftçileri için cömert ve güvenilir bir sosyal güvenlik ağı oluşturmaktadır diyerek teşekkür etmiştir. 5. Sonuç Tarım işletmesini gerçek bir işletme olarak tanımlamadan Kırsal fakir ile tarım işletmeleri için farklı politikalar geliştirmeden Çiftçi örgütlenmesini teşvik etmeden ve bu örgütlerin tarımı üretimden, ürünü tüketicinin sofrasına ulaştırıncaya kadar bütün sürece dâhil etmeden, Çiftçi örgütlerinin ve özel sektörün tarıma ve tarımsal sanayiye yatırım yapmalarını sağlayacak her türlü teşviki sağlamadan Gerekli yasal düzenlemeleri yapmadan (toprak mülkiyeti, tarım topraklarının tarım dışı amaçlarla kullanılması) Önce Pazar sonra üretim yaklaşımını benimsemeden Tarımsal üretimde verimliliği arttırmadan ÖNCE ÇİFTÇİNİN SONRA TARIM SEKTÖRÜNÜN SON OLARAKTA TÜRKİYE'NİN KALKINMASI İSTENİLEN DÜZEYDE OLAMAYACAKTIR. 67

18 68

19 HAYVANCILIĞIN BALIKESİR EKONOMİSİNE ETKİLERİ Prof. Dr. Hıdır DEMİR İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Araş. Gör. Dr. Ömür KOÇAK İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 69

20 70

21 Giriş Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli etkenlerden biri tarım içinde hayvancılığın payıdır. Avrupa Birliğine giren ülkelerdeki hayvancılığın tarım içindeki payı %52'yi aştığı halde Türkiye'de bu oran oldukça düşük (%25) düzeydedir. Hayvancılık, ülke insanının hayvansal protein açığının kapatılmasını, çalışan aktif insana iş sağlamasını ve hayvansal ürünlere dayalı sanayilerin kurulmasını sağlayan önemli bir üretim dalıdır (2). Günümüzde hayvansal ürünlere dayalı besin maddeleri stratejik öneme sahip bir güç haline gelmiştir. Bu nedenle biyolojik değeri yüksek hayvansal ürünler üretiminin yanı sıra kalite ve miktarının da artırılması oldukça önem kazanmıştır. Sanayisi gelişmiş ülkelerin tamamının tarım ve hayvancılığı da gelişmiştir. Tarım ve hayvancılığı göz ardı ederek diğer alanlarda gelişmeye yönelmek beslenmede dışa bağımlılığı beraberinde getirecektir. Bir ülkenin kalkınma çabalarının başarıya ulaşması ancak kendi öz kaynakların verimli bir şekilde kullanımı ile mümkündür. Hayvancılık ise bir ülkenin en önemli öz kaynaklarından birisidir (8, 9). Bu tebliğde Balıkesir ili ekonomisinde hayvancılığın yeri ve önemi ortaya konulmaya çalışılarak, sektörün mevcut sorunları ve buna yönelik çözüm önerilerine değinilmeye çalışılacaktır. A. BALIKESİR İLİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYO EKONOMİK YAPISI Balıkesir ilinin yüzölçümü hektar olup merkez dahil 19 ilçeden oluşmuştur. Balıkesir ili ve çevresi kış dönemi kuzeyden gelen soğuk hava kütlesi ile Akdeniz üzerinden gelen ve ılık etkiye sahip kütlelerin etkisi altındadır. Yıllık sıcaklık ortalamaları ilçelere göre +12 ile +16 ºC arasında değişmektedir. Yıllık toplam yağış miktarı metre kareye 635,7 kg olarak gerçekleşmektedir (7). Balıkesir ili arazisinin niteliklerine göre dağılım Tablo 1'de verilmiştir. Buna göre Balıkesir ili yüzölçümünün yaklaşık %47'sini orman, %35'ini ekilebilir alanlar, %15'ini çayır-mera alanları ve %4'ünü de diğer alanlar oluşturmaktadır. Türkiye genelinde çayır ve mera alanı ile orman alanları (%26) birbirine eşit olmasına rağmen, Balıkesir ilinde çayır ve mera alanları oldukça düşük düzeydedir. Bu durum ilin ekstansif hayvancılığa ve özellikle de küçükbaş hayvancılığa uygun olmadığını göstermektedir. 71

22 Tablo 1. Bal kesir li Arazisinin Niteliklere G re Da l m Y z l m (ha) % Ekilebilir Arazi ,14 ay r-mera Arazisi ,46 Orman Arazisi ,45 Di er Araziler ,95 Toplam Tablo 1. Bal kesir li Arazisinin Niteliklere G re 814 Da l m 100,00 Y z l m (ha) % D E, 2000 Ekilebilir Arazi , yılı nüfus sayımına göre Balıkesir ilinin toplam nüfusu olup ay r-mera bu nüfusun Arazisi %53,7'si şehirde, %46,3'ü ise 210 kırsal 014 alanda yaşamaktadır. 14,46 Tablo 2. G c n n ktisadi Faaliyet Kollar na G re Da l m İş Orman gücünün Arazisi çeşitli iktisadi faaliyet kollarına göre 675 dağılım 010 Tablo 2'de 46,45 verilmiştir. Sekt r İlin çalışan nüfusunun %44'ü tarım dışındaki N fus sektörlerde istihdam % edilmektedir. Tar m Tablo 2'den de görüleceği gibi çalışan 265 nüfusun 548 %56,7'si gibi 56,7 çok Di er Araziler ,95 büyük Toplam bir oranı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır Çalışan aktif 100,00 nüfusun Sanayi ,6 neredeyse D E, 2000 %60'ına yakın bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla uğraşması hayvancılığın n aat Balıkesir ilinde ne denli önemli olduğunu göstermektedir. 4,1 Hizmet ,2 Di er Tablo 2. G c n n ktisadi Faaliyet Kollar na G re Da l m 0,3 TO Sekt r P L A M 474 N fus ,0 % DTar m E, ,7 Sanayi ,6 n aat ,1 Tablo Hizmet3. Bal kesir li letmelerin Yap sal 143 Durumu 413 (%) 30,2 Di er Poli K lt r ,3 TO P L AY Ml letmeler Tar m Hayvanc l k 100,0 (Tar m ve letmeleri letmeleri D E, 2000 Hayvanc l k) B. BALIKESİR 2000 İLİNDE 65 MEVCUT İŞLETMELERİN 32 GENEL YAPISI 3 D Balıkesir E, 2000 ilinde işletmelerin genel yapısı Tablo 3'te verilmiştir. Tablodan izleneceği Tablo 3. gibi Bal kesir bu işletmelerin li letmelerin %65'inde Yap sal bitkisel Durumu ve hayvansal (%) üretim birlikte yapılmaktadır. Bu işletmeler Poli K lt r içinde sadece hayvancılık yapan işletmelerin oranı %3, Y sadece l bitkisel letmeler üretim yapan işletmelerin Tar m oranı ise Hayvanc l k %32 dir. Tablo 4. T rkiye ve Bal kesir de (Tar m ve ki letme letmeleri B y kl klerine letmeleri G re letme Say lar Hayvanc l k) letme 2000 BALIKES R T RK YE3 72B D E, y 2000 kl letme Say s letme Say s (dekar) Adet % Adet %

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ BOLVADİN TİCARET BORSASI. Şube Adı: Sayfa: 1-12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri.

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ BOLVADİN TİCARET BORSASI. Şube Adı: Sayfa: 1-12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. - 3/2/202 Sayfa: - 2 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA BİRALIK MTS 0.39 0.39 0.3920 49,680.00 KG 9,474.56 ARPA BİRALIK TTS 0.39 0.57 0.4093 49,880.00 KG 20,44.90 2 ARPA BİRALIK ı: 39,889.46 3 ARPA YEMLİK

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 155,626.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 155,626. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.80 0.86 0.8241 188,840.00 KG 155,626.20 19 ARPA YEMLİK ı: 155,626.20 19 ARPA ı 155,626.20 19 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK BALDO MTS 1.00 4.00 2.6276

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2016 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.0 0.619,01,951.00 KG 5,15,026.96 25 ARPA YEMLİK TTS 0.6 0.84 0.038 12,48,08.00 KG 8,81,515.52 45 ARPA YEMLİK ı: 13,956,542.48

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 6,390.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 6,390. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-23 ARPA YEMLİK MTS 0.58 0.74 0.6641 911,590.00 KG 605,363.61 30 ARPA YEMLİK TTS 0.69 0.80 0.7451 459,175.00 KG 342,5.65 37 ARPA YEMLİK ı: 947,489.26 67 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,122, KG 19,788,527.

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,122, KG 19,788,527. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.75 0.7226 27,280.00 KG 9,72.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.67 0.78 0.6984,22,630.00 KG 853,238.7 37 ARPA YEMLİK ı: 872,950.7 40 ARPA ı 872,950.7

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

TARIMSAL VERİLER Mart 2015

TARIMSAL VERİLER Mart 2015 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü TARIMSAL VERİLER Mart 2015 İÇİNDEKİLER Gayrisafi Yurtiçi

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 2//206 T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.80 0.7500 489,730.00 KG 367,32.09 6 ARPA YEMLİK TTS 0.85 0.85 0.8500 2,50.00 KG 2,33.50 ARPA YEMLİK ı: 369,445.59 7 ARPA ı 369,445.59

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK TTS 0.74 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732.28 8 ARPA YEMLİK ı: 30,732.28 8 ARPA ı 30,732.28 8 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 122,000.00

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 9,750.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 9,750. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-22 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.70 0.6171 75,085.00 KG 293,176.85 3531 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.80 0.732 31,615.00 KG 250,190.9 7 ARPA YEMLİK ı: 53,367.79 3578 ARPA ı 53,367.79

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//20 Sayfa: 1-13 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.55 0.5109 25,60 KG 13,08 4 ARPA YEMLİK ı: 13,08 4 ARPA ı 13,08 4 MISIR MISIR MISIR SARI MTS 0.58 0.58 0.5750 160,33 KG 92,189.75 1 MISIR

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK İHR 0.30 0.30 0.3000 40,000.00 KG 12,000.00 1 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.2269 69,280.00 KG 15,720.00 3 ARPA YEMLİK MS 0.29 0.30 0.2997 46,460.00 KG 13,922.40

Detaylı

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 64,493.

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 64,493. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK MTS 0.41 0.41 0.4100 157,300.00 KG 64,493.00 1 ARPA MTS 0.48 580.00 0.6217 26,919,608.50 KG 16,735,569.95 237 ARPA TTS 0.52 0.77 0.6423 1,055,860.00

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR KG 1

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.58 0.67 0.6280 431,860.00 KG 271,218.87 2816 ARPA YEMLİK TTS 0.60 0.71 0.6318 205,960.00 KG 130,116.31 13 ARPA YEMLİK ı: 401,335.18 2829 ARPA

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 9/06/207-23/06/207 T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK TTS 0.90 0.90 0.9000 03,440.00 KG 93,096.00 2 ARPA YEMLİK ı: 93,096.00 2 ARPA ı 93,096.00 2 MISIR MISIR MISIR YEMLİK TTS 0.72 0.72

Detaylı

10 BAŞLIKTA BALIKESİR

10 BAŞLIKTA BALIKESİR 10 BAŞLIKTA BALIKESİR 2012 Sayfa 2 / 9 İçindekiler 1. COĞRAFİ VE İDARİ YAPI... 4 2. NÜFUS... 4 3. EĞİTİM VE SAĞLIK... 5 4. ULAŞIM... 6 5. TARIM... 7 6. İŞGÜCÜ... 7 7. SANAYİ... 7 8. MADENCİLİK VE ENERJİ...

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 6/0/207 T.C. Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.85 0.830 95,450.00 KG 77,604.00 4 ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.90 0.893 30,020.00 KG 06,53.60 2 ARPA YEMLİK ı: 84,35.60 6 ARPA ı 84,35.60

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 5,000.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 5,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-21 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.70 0.6214 1,242,840.00 KG 772,335.66 24 ARPA YEMLİK TTS 0.63 0.89 0.7118 602,405.00 KG 428,814.22 29 ARPA YEMLİK ı: 1,201,149.88 53 ARPA

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1 - ARPA MTS 0.50 1.30 0.8861 1,432,760.00 KG 1,269,614.80 21 ARPA TTS 0.73 0.73 0.7300 148,000.00 KG 8,040.00 1 ARPA YEMLİK ı: 1,377,654.80 22 ARPA ı 1,377,654.80 22 ÇAVDAR

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/03/2017. Tarih: Sayı: 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/03/2017. Tarih: Sayı: 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 1/0/2017 T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.85 0.76 177,520.00 KG 10,2.70 9 ARPA YEMLİK TTS 0.71 0.87 0.8171 8,202,410.00 KG 6,702,02.82 1 ARPA YEMLİK ı: 6,82,56.52 22 ARPA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat

T.C. KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/2009 Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.33 0.36 0.3307 675,340.00 KG 223,323.60 3 ARPA MTS 0.25 0.52 0.3580 3,47,978.45 KG 4,822,689.29 94 ARPA TTS 0.33 0.53 0.3872 774,00.00 KG

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 23 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.70 0.6379,2,340.00 KG 772,660.05 6 ARPA YEMLİK TTS 0.68 0.82 0.7504 30,830.00 KG 233,246.60 26 ARPA YEMLİK ı:,005,906.65 42 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 68,136.

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 68,136. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/201 T.C. Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK TTS 0.78 0.80 0.791 86,080.00 KG 68,136.40 6 ARPA YEMLİK ı: 68,136.40 6 ARPA ı 68,136.40 6 MISIR MISIR MISIR SARI TTS 0.76 0.82 0.777 1,77,32.00

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 HUBUBAT BUĞDAYLAR BUĞDAY EKMEKLİK 0,82 0,82 0,82 20.020 KG 16.416,40 FAB.S 1 BUĞDAY EKMEKLİK 0,70 0,90 0,85 1.108.500 KG 937.831,00 HMS 19 BUĞDAY EKMEKLİK 0,83 0,91 0,90 368.423

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 06 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68,00 0,79 8..96 KG 6.98.78,89 HMS BUĞDAY 0,7 0,88 0,8.78.690 KG.6.98,79 HTS BUĞDAY 0,8 0,99 0,90 69.98 KG.,9 KOOP.A

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/04/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/04/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2017-30/0/2017 T.C. Sayfa: 1-10 ARPA MTS 0.75 0.90 0.866 117,60.00 KG 101,770.30 11 ARPA YEMLİK ı: 101,770.30 11 ARPA ı 101,770.30 11 MISIR MISIR MISIR CİN TTS 3.60 3.60 3.6000

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/02/2015. Tarih: Sayı: - 28/02/2015 Satış Şekli. Sayfa: 1-14 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/02/2015. Tarih: Sayı: - 28/02/2015 Satış Şekli. Sayfa: 1-14 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.75 0.6954 244,140.00 KG 169,785.45 10 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.88 0.6764 90,210.00 KG 61,020.00 4 ARPA YEMLİK ı: 20,805.45 14 ARPA ı 20,805.45

Detaylı

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK MTS , KG 521,749.

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK MTS , KG 521,749. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2017-31/0/2017 Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.91 0.166 9,534,079.60 KG 7,75,642.33 1435 ARPA YEMLİK MTS- 0.75 0.5 0.16 11,540.00 KG 14,2.0 1 ARPA YEMLİK TTS 0.0 0.90 0.407

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550. HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2016-1/0/2016 T.C. Sayfa: 1-12 MISIR SLAJ MTS 0.10 0.11 0.101 670,946.00 KG 69,174.72 2 MISIR MTS 0.60 2.04 0.684 15,120.00 KG 104,77.97 5 MISIR ı: 17,948.69 7 MISIR ı 17,948.69

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. 18/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 22/09/2017.

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. 18/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 22/09/2017. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.80 0.89 0.8568 685,295.00 KG 587,132.03 12 ARPA YEMLİK MTS- 0.82 0.82 0.8200 58,980.00 KG 48,363.60 1 GT ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.90 0.8252 189,660.00

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN YILLIK BÜLT Sayfa No: 1 BÜLT YILI : 2015 GÖR MADDELERİN TOPLAM HACMİ HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,56 1,00 0,81 11.846.072,00 Kg 9.595.663,45 TGT 162 Buğday 0,75 0,82 0,77 18.512.140,00 Kg 14.272.294,87

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ BOLVADİN TİCARET BORSASI. Şube Adı: Sayfa: 1-11 Maddelerin Cins ve Nev'ileri.

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ BOLVADİN TİCARET BORSASI. Şube Adı: Sayfa: 1-11 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. - 3/2/204 Sayfa: - HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.40 0.80 0.6629 3,88,005.00 KG 2,3,455.5 34 ARPA YEMLİK MTS 680.00 680.00 680.0000 30.00 TON 20,400.00 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.85 0.6963,037,840.00

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/200 T.C. Sayfa: - 23 ARPA BİRALIK MTS 0.40 0.40 0.4000 4,600.00 KG 5,840.00 ARPA BİRALIK ı: 5,840.00 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.55 0.3857 22,469,82.00 KG 8,666,25.60

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 93,536.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 93,536. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/207-3/0/207 T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.90 0.8387,529.77 KG 93,536.96 4 ARPA YEMLİK ı: 93,536.96 4 ARPA ı 93,536.96 4 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK BALDO MTS.30 2.8 2.0289

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2009. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2009. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01//2009 Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK MTS 0.28 0.39 0.3380 516,154.00 KG 174,469.41 189 ARPA YEMLİK TTS-V 0.40 0.60 0.4057 563,760.00 KG 228,742.23 53 ARPA YEMLİK TTS 0.33 0.41 0.3731

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR , KG 77,101.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR , KG 77,101. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.67 0.80 0.7444 408,080.00 KG 303,791.58 13 ARPA YEMLİK TTS 0.71 0.89 0.8049 81,090.00 KG 65,271.40 5 ARPA YEMLİK ı: 369,062.98 18 ARPA ı 369,062.98

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 3 ARPA YEMLİK MTS 0.84 0.89 0.8720 237,540.00 KG 207,45.76 5 ARPA YEMLİK TTS 0.87.00 0.969 325,690.00 KG 298,64.30 3 ARPA YEMLİK TTS-GT 0.90 0.90 0.9000 33,500.00

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ 18/01/ /01/2016. Tarih: Sayı:

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ 18/01/ /01/2016. Tarih: Sayı: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.66 0.6418 49,240.00 KG 31,600.80 5 ARPA YEMLİK TTS 0.70 0.82 0.7544 70,070.00 KG 52,862.50 7 ARPA YEMLİK ı: 84,463.30 12 ARPA ı 84,463.30

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.7600 5,040.00 KG 3,830.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.7600 5,040.00 KG 3,830. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 8/0/015 T.C. Sayfa: 1-1 ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.76 0.7600 5,04 KG 3,830.40 1 ARPA YEMLİK ı: 3,830.40 1 ARPA ı 3,830.40 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0.70 0.70 0.703 47,7 KG 33,197.00

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/06/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/06/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK TTS 0.50 0.50 0.5017 144,340.00 KG 72,409.00 1 ARPA YEMLİK ı: 72,409.00 1 ARPA ı 72,409.00 1 MISIR MISIR MISIR İRMİĞİ İHR 0.70 0.89 0.8194 52,500.00 KG

Detaylı

T.C. ÇUBUK TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. ÇUBUK TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. - 3/2/206 Sayfa: - 0 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA MTS 0.56 0.78 0.6695 5,79,679.00 KG 3,467,602.87 580 ARPA TTS 0.65 0.78 0.73,83,483.00 KG,325,760.43 24 ARPA YEMLİK ı: 4,793,363.30 604 ARPA ı 4,793,363.30

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. Sayfa: - 5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.85 0.5887 9,672,68.00 KG 5,694,242.83 44 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.76 0.686 3,20,596.00 KG,980,407.53 70 ARPA YEMLİK ı: 7,674,650.36 5 ARPA İTHAL

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01//20-30//20 T.C. Sayfa: 1-8 ARPA YEMLİK MTS 0.57 0.60 0.5865 41,960.00 KG 24,608.40 2 ARPA YEMLİK ı: 24,608.40 2 ARPA ÇAKIR ARPA TOHUMLUK MTS 0.53 1.63 0.6012 91,400.00 KG 54,949.41

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 18/08/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 18/08/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 4/08/207-8/08/207 T.C. Sayfa: - ARPA YEMLİK MTS 0.78 0.94 0.8600 43,320.00 KG 370,99.28 9 ARPA YEMLİK TTS 0.8 0.9 0.852 70,620.00 KG 45,377.68 0 ARPA YEMLİK ı: 56,296.96

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/07/2015. Tarih: Sayı: 7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/07/2015. Tarih: Sayı: 7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.59 0.69 0.6203 1,541,550.00 KG 956,251.81 20 ARPA YEMLİK TTS-V 0.6 0.6 0.600 52,110.00 KG 39,603.60 1 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.5 0.6389 1,143,640.00

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR , KG 10,374.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR , KG 10,374. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-10 ARPA MTS 0.68 0.74 0.7207 296,960.00 KG 214,005.90 21 ARPA TTS 0.71 0.75 0.769 95,492.00 KG 70,72.71 7 ARPA YEMLİK ı: 284,78.61 28 ARPA ı 284,78.61 28 MISIR MISIR MISIR

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/02/2017. Tarih: Sayı: - 28/02/2017 Satış Şekli. Sayfa: 1-9 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/02/2017. Tarih: Sayı: - 28/02/2017 Satış Şekli. Sayfa: 1-9 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/017-8/0/017 T.C. Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK MTS 0.85 0.85 0.8500 9,300.00 KG 7,905.00 1 ARPA YEMLİK TTS 0.78 0.78 0.7800 161,50.00 KG 15,985.60 1 ARPA YEMLİK ı: 133,890.60 ARPA

Detaylı

Doğal Gıdaların Merkezi BALIKESİR

Doğal Gıdaların Merkezi BALIKESİR Doğal Gıdaların Merkezi BALIKESİR -2- Gıda Sektöründe En Güçlü İllerden Biri Olan BALIKESİR Tüm Ülkeye ve Dünyaya Açılıyor Balıkesir birçok gıda üretiminde gerçekten Türkiye yi Doyuran il olma özelliğini

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.70 0.6704 118,190.00 KG 79,236.60 6 ARPA YEMLİK TTS 0.69 0.70 0.6984 54,360.00 KG 37,964.40 6 ARPA YEMLİK ı: 117,201.00 12 ARPA ı 117,201.00

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat YULAF , KG 43,087.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat YULAF , KG 43,087. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 2 ARPA YEMLİK MTS 0.97 0.97 0.9707 89.00 KG 86.39 ARPA YEMLİK ı: 86.39 ARPA ı 86.39 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.5.00 0.6258 76,573.65 KG 47,99.73 2 MISIR MTS 0.66

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,461, KG 21,292,395.

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,461, KG 21,292,395. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/205 T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.75 0.773 45,84 KG 32,88 3 ARPA YEMLİK TTS 0.63 0.95 0.7088,53,83 KG 87,870.50 34 ARPA YEMLİK ı: 850,750.50 37 ARPA ı 850,750.50 37

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.58 0.70 0.683 777,530.00 KG 480,763.0 5 ARPA YEMLİK TTS 0.60 0.73 0.6523 655,730.00 KG 427,755.50 8 ARPA YEMLİK ı: 908,58.60 23 ARPA ı 908,58.60

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/04/ /04/2016. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-15 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı.

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/04/ /04/2016. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-15 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.70 0.6257 93,240.00 KG 58,344.00 5 ARPA YEMLİK TTS 0.63 0.83 0.6926 5,423,890.00 KG 3,756,614.70 13 ARPA YEMLİK ı: 3,814,958.70 18 ARPA

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 45,470.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 45,470. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2007 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK TTS 0.30 0.46 0.3347 13,860.00 KG 4,470.00 12 ARPA YEMLİK ı: 4,470.00 12 ARPA ı 4,470.00 12 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.31 0.46 0.3710

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.70 0.6145 197,050.00 KG 121,086.00 8 ARPA YEMLİK TTS 0.61 0.75 0.6689 108,500.00 KG 72,572.00 9 ARPA YEMLİK ı: 193,658.00 17 ARPA ı 193,658.00

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/ /12/2008. Tarih: Sayı:

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/ /12/2008. Tarih: Sayı: HUBUBAT MISIR MISIR T.C. Sayfa: 1-10 MISIR SARI MTS 0.34 0.37 0.3462 110,000.00 KG 38,080.00 3 MISIR ı: 38,080.00 3 MISIR ı 38,080.00 3 PİRİNÇ PİRİNÇ PİRİNÇ OFİS-S 1.39 1.39 1.3889 2,500.00 KG 3,472.22

Detaylı

T.C. ELAZIĞ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA BEYAZ , KG 633,644.

T.C. ELAZIĞ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA BEYAZ , KG 633,644. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK KOOP. 0.7 0.9 0.725 10,200.00 KG 94,405.0 11 A ARPA YEMLİK ı: 94,405.0 11 ARPA BEYAZ ARPA BEYAZ (1. GRUP) MTS 0.75 0.92 0.773 722,300.00 KG 633,644.10 32

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2016. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2016. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.31 0.75 0.6576 1,494,620.00 KG 982,827.50 16 ARPA YEMLİK MTS- 0.70 0.70 0.7000 18,000.00 KG 12,600.00 1 GT ARPA YEMLİK TTS 0.69 0.78 0.7186 9,509,750.00

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. - 31/03/2017 Şube Adı: Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. - 31/03/2017 Şube Adı: Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 1/0/2017 Sayfa: 1-6 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.75 0.742 189,470.00 KG 19,102.50 20 ARPA YEMLİK ı: 19,102.50 20 ARPA ı 19,102.50 20 TTS 0.76 0.76 0.7578 148,260.00 KG 112,46.90 2

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 1,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 1, HUBUBAT MISIR MISIR T.C. Sayfa: 1-14 MISIR SLAJ MTS 0.12 0.50 0.1389 175,060.00 KG 24,320.80 4 MISIR MTS 1.75 1.75 1.7500 4,571.00 KG 7,999.25 16 MISIR MTS 1.00 1.00 1.0000 2,755.00 AD 2,755.00 1 MISIR

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. 0/0/206-3/0/206 Sayfa: - 8 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.67 0.608 78,780.00 KG 07,592.80 9 ARPA YEMLİK ı: 07,592.80 9 ARPA ı 07,592.80 9 MISIR MISIR MISIR CİN MTS.53.53.530 9,386.00 KG

Detaylı

ADANA TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

ADANA TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN BÜLTEN AYI : AĞUSTOS 2017 BÜLTEN NO : 8 ADANA TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN SAYFA : 1 GÖREN MADDELERİN HUBUBAT ARPA Arpa 0,7000 0,8400 202.160 Kg. 166.594,40 H.Ş.Müst. 2 Arpa 0,7500 0,9100 487.200 Kg. 422.869,65

Detaylı

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/201 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK TTS 0.4 0.75 0.887 1,39,328.00 KG 943,074.97 15 ARPA YEMLİK ı: 943,074.97 15 ARPA ı 943,074.97 15 MISIR MISIR MISIR İRMİĞİ İHR 0.75 1.07 0.8708

Detaylı

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK TTS 0.60 0.73 0.7000 2,368,690.00 KG 1,68,02.88 11 ARPA YEMLİK ı: 1,68,02.88 11 ARPA ı 1,68,02.88 11 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK MTS 1.31 1.31 1.304 303,770.00

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2013. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2013. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.60 0.5689 811,850.00 KG 461,894.30 15 ARPA YEMLİK TTS 0.58 0.64 0.5993 420,820.00 KG 252,201.40 6 ARPA YEMLİK TTS- 0.53 0.53 0.5284 5,170.00

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2017-1/0/2017 T.C. Sayfa: 1-8 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.86 0.78 21,410.00 KG 16,770.05 ARPA YEMLİK TTS 0.79 0.79 0.7871 299,760.00 KG 25,949.79 1 ARPA YEMLİK ı: 252,719.84 4

Detaylı

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı)

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) 2 SUNUŞ PLANI Temel Tarımsal Göstergeler Konya Tarımının 2023 Vizyonu Sağılan Hayvan Varlığı Süt Üretim Kapasitesi Süt Sektöründe Teknoloji Kullanımı Durumu

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK , KG 21,520.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK , KG 21,520. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/204 T.C. Sayfa: - 8 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.90 0.6745,509,655.00 KG,08,24.67 66 ARPA YEMLİK TTS 0.55 0.76 0.6992 6,209.00 KG 427,356.23 9 ARPA YEMLİK ı:,445,597.90 85 ARPA BEYAZ

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ - 16/12/2016. Tarih: Sayı: 442 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ - 16/12/2016. Tarih: Sayı: 442 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.77 0.7391 103,450.00 KG 76,462.50 5 ARPA YEMLİK TTS 0.72 0.84 0.7602 75,180.00 KG 57,151.20 7 ARPA YEMLİK ı: 133,613.70 12 ARPA ı 133,613.70

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 30/11/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 30/11/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Sayfa: 1-7 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.70 0.5544 740,620.00 KG 410,632.20 52 ARPA YEMLİK ı: 410,632.20 52 ARPA ı 410,632.20 52 MTS 0.65 0.65 0.6500 7,000.00 KG 4,550.00 1 ı: 4,550.00

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. - 30/04/2017 Şube Adı: Sayfa: 1-7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. - 30/04/2017 Şube Adı: Sayfa: 1-7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Sayfa: 1-7 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.75 0.75 0.7500 13,080.00 KG 100,560.00 15 ARPA YEMLİK ı: 100,560.00 15 ARPA ı 100,560.00 15 BUĞDAY BUĞDAY EKMEKLİK BUĞDAY MTS 0.75 1.07 0.867 22,290.00

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 25/03/2016. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 25/03/2016. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.60 0.6000 36,000.00 KG 21,600.00 2 ARPA YEMLİK TTS 0.67 0.70 0.6889 816,970.00 KG 562,785.92 6 ARPA YEMLİK ı: 651,873.92 9 ARPA ı 651,873.92

Detaylı