Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır."

Transkript

1 1 Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. Bu evrede, analizde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin, nasıl yapılacağı, nasıl gerçekleştirileceği ortaya konulur. Uygulama evresinden önceki adımdır. Yazılımı oluşturulacak her parçanın özellikleri, ayrıntıları, sınırları, kullanıcıların yetkileri gibi hususların tamamı bu evrede yapılır. Tasarım yapılmadan doğrudan uygulamaya geçiş, analizle olan bağın kopmasına neden olur ve analiz evresindeki emekler de boşa gitmiş olur. 1

2 Sistem tasarımı, belirlenmiş olan bir dizi gereksinimin, ana sistem içerisinde işlevsel bir öğe haline getirilmesi, başka bir deyişle yazılım şekline dönüştürülmesidir. Sistem tasarımı: Ön Tasarımı Ayrıntılı Tasarım Sistem Gereksinimleri Sistem ve veri yapıları tanımı, modüllere ayırma, kısıtların tanımı Revizyon İnceleme Ön Tasarım Raporu Kabul Modüllerin ayrıntılı tanımı Revizyon İnceleme Ön Tasarım Ayrıntılı Tasarım Kabul Sistem Tasarım Raporları 2

3 Ön tasarımda, sistemin belirlenmiş olan amaç ve hedeflere nasıl ulaştırılabileceğine ilişkin tanımlar geliştirilmektedir. Bunun için; sistemin işlevleri tanımlanmakta ve modül adı verilen bağımsız öğelere ayrılmakta, veri yapıları oluşturulmakta, modül arabirimleri kurulmakta, kısıtlar belirtilmektedir. Bir rapor halinde düzenlenen ön tasarım, incelenerek kabul edilmekte ya da tekrar düzeltilmektedir. Ayrıntılı tasarımda, ön tasarım aşamasında oluşturulan modüller alt modüllere ayrılmakta ve ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır. Kütükler, ekran görüntüleri ve rapor biçimleri tasarlanmakta, programlar için ayrıntılı planlar düzenlenmektedir. Böylece hazırlanan tasarım raporu incelemeye sunulmaktadır. Ayrıntılı tasarım raporu kabul edilince program planları bir bilgisayar dilinde kodlanarak dış belleklere aktarılmaktadır. Geliştirme sürecinin her aşamasında kalite kontrol yapılır. Son aşamada sistem testten geçirilir. Bu amaçla, sistem projesini planlanmasında bir sistem denetleme planı ve son aşamasında da test planı düzenlenmektedir. Test; önce her bir modülün, sonra da bir bütün halinde sistemin testten geçirilmesi ve onaylanması ile tanımlanmaktadır. 3

4 Tasarım evresinde aşağıdaki konular ele alınır: Ağ tasarımı ve güvenliği Yazılımın yapısal mimarisi Veritabanı tasarımı Kullanıcı arayüzü tasarımı Sistem arayüzü tasarımı Prototip tasarımı Sistem kontrollerinin tasarımı Genel olarak tasarım yukarıdan aşağıya doğru kademeli olarak yapılmalıdır. Öncelikle genel ve kavramsal seviyedeki Mimari Tasarım yapılmalıdır. Daha sonra bu mimari tasarımın üzerinde ayrıntılara girilmeli ve program ayrıntıları, kod tasarımları gibi şeyler eklenmelidir. Tasarımda aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir: Etkinlik Hassasiyet Kullanım kolaylığı Yalınlık Tutarlılık Göze hitap etme. 4

5 Genel tasarım, sistemin alt yapısını belirleme ve sistem mimarisinin oluşturulmasını kapsamaktadır. Sistem analizinde oluşturulan sistem gereksinimleri girdi olarak kullanılır. İşletmede var olan donanımın, yazılımın ve ağ yapısının belirlenip sistem çözümüne uygun alt yapının belirlenmesi. Envanter Belirleme: Sistem analisti, var olan sistemin alt yapısının durumunu görmek için; Donatım modelini üreticisini Donatım durumunu (kullanılıyor, bakıma ihtiyacı var, çalışır durumda vb.) Donatım yaşını Donatım planlanan yaşını Donatımın işletme içindeki fiziksel yerini Donatım sorumlu çalışanı veya bölümü Donatım finansal durumunu (işletmenin kendi malı, kiralık veya leasing yapılmış vb. şeklinde) belirlemelidir. 5

6 Envanter listesi elde edildikten sonra önerilen sistem için gerekli olan alt yapıyla kıyaslaması yapılır. Bu bilgiyle yeni alt yapının sistem ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı planlanır. Var olan Bilgisayar Donanım ve Yazılım Belirleme Envanteri İş yüklerinin tahmini Donanım Değerlendirme Yazılım Değerlendirme İş yüklerinin tahmini Finansal Satın Alım Türünü Belirleme Sistem analisti,,sistemin var olan ve planlanan iş yüklerini hesaplayarak donanımın alt yapı kapasitesinin bu iş yüklerine göre yeterlilik durumunu belirler. Hesabın tam olarak yapılmasıyla işletmenin sahip olduğu donanımın her yeni sistemin kurulmasıyla gereksiz yere büyümesi ve karmaşıklaşması önlenebilir. Bir sonraki slaytdaki tabloda belirlenen işe göre var olan sistemle önerilen sistem arasında zaman ve maliyet karşılaştırılması yapılmaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere bu işletmede halen elle yürütülen işin bilgisayar ortamında yapılması önerilmektedir. Var olan sistemde bu işin nasıl yapıldığı anlatılırken önerilen bilgisayar tabanlı sistemde nasıl yapılacağı belirtilip maliyet/saat, harcanan insan ve bilgisayar zamanı karşılaştırılmaktadır. 6

7 Mevcut Sistem Önerilen Sistem İş Bayi satışlarının aylık raporu Bayi satışlarının aylık raporu Yöntem Dosya takibi Bilgisayar tabanlı takip Personel Bayi yöneticisi Bilgisayar uzmanı Maliyet / Saat TL TL Ne Zaman? Nasıl? Gerekli Olan İnsan Zamanı Günlük:Her bayi için faturaların dosyalanması Aylık: Hesap makinesi kullanarak günlük kayıtların hesaplanması ve rapor hazırlanması Günlük: 20 dakika Aylık: 8 saat Günlük: Fatura bilgilerinin girilip toplamın alınacağı programın çalıştırılması Aylık: Raporlamayı yapıp yazdıran programın çalışması Günlük: 4 dakika Aylık: 20 dakika Gerekli Olan Bilgisayar Zamanı Yok Günlük: 4 dakika Aylık: 20 dakika Bundan önceki adımda tahmin edilen iş yüklerine ve mevcut bilgisayar envanterine göre değerlendirme yapılarak projenin ihtiyaçları belirlenir. Gerçekleştirilmesi muhtemel sistemi konfigürasyonuna göre satıcılardan alınacak bilgi bu aşamada önem kazanmaktadır. Sonuç olarak iş yüklerinin farklı sistemler üzerinde simülasyonu yapılarak karşılaştırması yapılır. Bu kıyaslama sürecinde sistem analisti ve kullanıcıların göz önünde bulundurması gereken kriterler: Sistemin toplam kapasitesi (Herhangi bir problem oluşmadan aynı zamanda kaç işlem gerçekleştirildiği) CPU nun atıl zamanı Önerilen belleğin büyüklüğü Değerlendirme sonucunda var olan sistem donanımı, hiç değiştirilmeden yeni sistemde de kullanılacağı gibi yenilebilinir ya da küçük değişiklikler yapılarak kullanılabilir. 7

8 Günümüzde paket yazılımların sayısının giderek artması sonucu donanım seçiminde olduğu gibi yazılım seçiminde de sistem analisti satıcılarla karşı karşıya gelmektedir. Bu nedenle sistem analisti, yazılım değerlendirme kriterlerine göre yazılım alım kararını üst yönetimle beraber vermelidir. Yazılım Gereksinimleri Performans Etkinliği Performans Verimliliği Kullanım Kolaylığı Esneklik Yazılım Özellikleri İhtiyaç duyulan tüm işleri yerine getirme Tüm işleri istenildiği şekilde yerine getirme İyi tasarlanmış ekran çıktıları Yeterli kapasite Hızlı cevap verme Verimli giriş Verimli çıkış Verimli veri saklama Verimli yedekleme İyi tasarlanmış kullanıcı arabirimi Yardım menüleri Esnek arabirim Yeterli geri besleme Hata düzeltme Girdi seçeneği Çıktı seçeneği Diğer yazılımlarla birlikte kullanılma Dökümantasyon Kalitesi İyi organizasyon Yeterli çevrim içi kaynak Web sitesinde sık sorulan soruların bulunması Üretici Desteği Teknik destek Ürün güncellemesinin web sitesi üzerinden yapılabilmesi 8

9 Satıcı değerlendirmedeki en önemli etken satıcının kullanıcıya sunduğu hizmetlerdir. Bu hizmeler aşağıda görüldüğü gibi 4 grupta değerlendirilir. Temel Satıcı Hizmetleri Donanım Desteği Yazılım Desteği Kuruluş ve Eğitim Satıcının Sunduğu Hizmetler Ürün kalitesi Garanti Toplam yazılım ihtiyacı Özel programlama gereksinimleri Garanti Zaman programına uyum Eğitim Müşteri hizmetleri Bakım Rutin bakım işlemleri Acil durumdaki cevap verme süresi İşletme finansal durumuna bağlı olarak bilgisayar donanımı satın almak yerine leasing yapabilir veya kiralayabilir. Her üç yönteminde avantajları olduğu gibi dezavantajları vardır. İşletme yönetimi bu kararı verirken sadece bütçesine göre değil uzun dönem stratejilerine göre hareket etmelidir. Satın alıp almama kararındaki en belirgin etkenlerden biri de sistemin planlanan süresidir. Kiralama ve leasing maliyetleri göz önüne alındığında sistemin üç yıldan daha fazla kullanılması planlanıyorsa donanımı satın almak daha cazip olmaktadır. Ancak sistem üç yıldan daha kısa ömürlü olacaksa bu durumda leasing işletme için iki açıdan yararlı olacaktır. Bilgisayar teknolojisi çok hızlı değiştiği için satın alma durumunda işletmenin de yatırımı da o ölçüde hızlı eskiyecektir. İşletme bilgisayar donanımına yatırması gereken bütçeyi başka bir alanda değerlendirme olanağı bulacaktır. 9

10 Avantajları Dezavantajları Satın Alma Leasing Kiralama Uzun dönemde leasing ve kiralamadan ucuz olması Sistemin değiştirilebilir olması Vergi indirimi sağlaması Tam kontrol Sermayenin bağlanmaması Finanslamaya ihtiyaç duyulmaması Kira bedelinden düşük olması Sermayenin bağlanmaması Finanslamaya ihtiyaç duyulmaması Sistemin kolayca değiştirilmesi Genelde bakım ve garantinin fiyat kapsamında olması İlk ödemenin yüksek olması Eskime riski Seçimin yanlış yapılması sonucu yatırımın batma riski Tam sorumluluk Sözleşme bittiğinde işletmenin sisteme sahip olamaması Ödemenin gecikmesi durumunda yüksek faiz oranı Satın almadan daha pahalı olması İşletmenin sistemin gerçek sahibi olmaması Satıcı kendi riskini üstlendiği için kira bedelinin çok yüksek olması Tasarım sürecinde ilk iş, çıktıların belirlenmesidir. Böylece girdi ve saklama ortamları, veri tabanı gereksinimleri ortaya konmuş olmaktadır. Ayrıntılı tasarım kapsamında Çıktı tasarımı Girdi tasarımı Veri tabanı tasarımı Program tasarımı Ara birim tasarımı 10

11 Çıktı, bilgi sisteminin kullanıcılara verdiği bilgidir. Sistem analistleri, en yararlı çıktıyı elde etmek üzere kullanıcılar ile etkileşimli çalışmalar yapmaktadır. Çıktı tasarımında aşağıdaki amaçlar göz önünde bulundurulmalıdır: Belirlenen amaca hizmet verme Kullanıcı için anlamlı olma Uygun miktarda olma Çıktıların hangi kullanıcılara dağıtılacağının doğru belirlenmesi Çıktının zamanında sağlanması Doğru çıktı yönteminin seçilmesi Çıktılar kullanıcıları etkileyecek şekilde olmalıdır: Bilgilerin alfabetik-kronolojik veya maliyete göre yönlendirilmesi Kabul edilebilir sınırların belirlenmesi Grafik tipi-rengi ve ölçeğinin belirlenmesi Örneğin bazı renklerin özel anlamları vardır. İşletmecilikte bütçe değerlerinin kırmızı ile gösterilmesi problem belirtir. Bir bütünün paylaşım oranlarını ortaya çıkarmak için pasta grafik tipi, birden fazla veri grubunu kıyaslamak için ise çubuk grafik tipi daha uygundur. Basılı raporlar ve ekran görüntüleri olarak hazırlanan çıktıların tasarımı sürecinde, kullanıcı etkileşimini sağlamak amacıyla, prototip üzerinde çalışılmaktadır. Yönetim bilişim sistemi ve karar destek sistemlerinde, ekran çıktılarının kullanıcıyı etkileyecek biçimde yönlendirilmesi önem kazanmaktadır. 11

12 Girilen verinin kalitesi çıktı kalitesini de belirler. Bilgi işlemde hatalı veri girerseniz, hatalı çıktı alırsınız kuralı geçerlidir. İyi tasarlanan girdiler, aşağıdaki amaçları sağlamalıdır. Etkinlik: Form ve ekran görüntülerinin yönetim bilgi sisteminde belli bir amacının olması Doğruluk: Sistem analizinde tanımlanan tüm işlemleri yerine getirmesi Kullanım kolaylığı: Bilgi girişi kullanıcılarının fazla zamanını almaması ve ergonomik olması Uyumluluk: Bir formda diğerine ya da ekran görüntüsüne geçişte düzenin değişmemesi Basitlik: Gereksiz ayrıntıya yer verilmemesi ve karmaşık olmaması Çekicilik: Ekran ve form yapılarının güzel görünmesi Sisteme veri girişi için veya girilen verilerin birer çıktıya dönüştürülmesi için kullanıcılara ve uygulama esnasında yazılımcılara form gerekecektir. Bu formların, tasarımı ve kabulü bu evrede yapılmalıdır. Tasarımcı, o ana kadar işletmede kullanılan formları, bazen yasal zorunluluktan ötürü, olduğu gibi kullanabilir. Bazen de hazır formları güncelleyerek, yeni sisteme uygun hale getirebilir. Doğal olarak, ortada böyle bir form yoksa, bu durumda tasarımcı en baştan form tasarlamak zorundadır. 12

13 Form tasarımında şu hususlara dikkat etmek gerekir: 1. Formların doldurulması kolay olmalıdır. 2. Formlarda doldurulması zorunlu olmayan alanlar bulunmamalıdır. 3. Formlar göze hitap etmeli, değişiklik yaratma uğrğna, anlaşılmaz hale getirilmemelidir. 4. Formlarda amaç dışında bilgiler bulunmamalıdır. 5. Sistemde bulunan bilgiler formda bir daha istenmemlidir. 6. Cep telefonları gibi küçük cihazlar için farklı yapıda form düzenlenmesi düşünülmelidir. 7. Formda giriş yapılan bir hücre ya da kutucukta, giriş yapılacak verinin tamamının görülebilmesi için yeterli boşluk bırakılmalıdır. 13

14 Form tasarlarken önce akış şemalarından yararlanarak yukarıdan aşağıya doğru tüm işlemler form üzerinde yerini alır. Daha sonra bu işlemler, mantık ve kullanım sırasına göre gruplara ayrılarak düzenlenir. Bir formda olması gereken bölümler şöyledir: 1. Baş kısım: Burada gerekirse logo, amblem gibi şeyler kullanılmalıdır. Bazı kurumlarda bu işaretler zorunlu olabilir. 2. Form Tanımı: Bu formun ne amaçla ve kimler tarafından doldurulacağının açıklanması 3. Açıklamalar: Formun nasıl doldurulacağının açıklanması, gerekirse örnek verilmesi gerekir. 4. Form Ana Kısmı: Bu kısım birden fazla bölümden oluşabilir. 5. İmza İsim: Görünür bir yerde olmalıdır. 6. Toplamlar: Eğer form değerlerden oluşuyorsa mutlaka toplam hanesi olmalıdır. 7. Yorum Bölümü: Form dolduran kişinin eklemek istediği konular olacağı düşünülerek formda mutlaka diğer, açıklama adı altında bir kısım olmalıdır. Kullanıcı arayüzleri bilişim sistemiyle (yazılım kodları), kullanıcı (insan) arasında iletişim sağlayan bilgisayar programıdır. Kullanıcı arayüzleri birçok kullanıcı için en önemli şeydir. Bazıları kullanıcı arayüzünü programın kendisi kabul ederleri belki de haklıdırlar. Bu anlamda, sistem analistinin de kullanıcı arayüzlerine önem vermesi gerekir. Kullanıcı arayüzleri iki ayrı bölümden oluşur: 1. Sunuş: Bilgisayardan insana Tamamen kullanıcıya hitap eden üzerinde komutların, seçeneklerin olduğu, görselliği olan kısımdır. 2. İşlem: İnsandan bilgisayara Kullanıcının komutunu alıp, bilgisayarın anlayacağı şekle, kod bütününe çeviren kısımdır. 14

15 Kullanıcı arayüzü türleri şunlardır: Komut Satırı Kullanıcı Arayüzü Soru Cevap Kullanıcı Arayüzü Menü Kullanıcı Arayüzü Form Kullanıcı Arayüzü Grafik Kullanıcı Arayüzü Doğal Dil Kullanıcı Arayüzü İlk kuşak arayüz türlerindendir. Kullanıcı yapmak istediği işlem için kendisine ayrılan yere komut girerek, bir tuş yardımıyla komutu başlatır. Komut satırı arayüzleri; konsol, kabuk, terminal veya uçbirim diye de adlandırılır. Görselliği az olduğu için ilgi çekici değildir. Genellikle uzman kişiler tarafından, kendilerine esneklik tanındığı için tercih edilir. MSDOS, Linux, UNIX gibi işletim sistemlerinde kullanılan arayüzdür. 15

16 Örneğin, MS DOS Finger, İnternet Ağı üzerindeki bir sistemi kullanan kullanıcılar veya belirli bir kullanıcı hakkında bilgi veren bir komuttur. Finger ile istediğiniz e-posta adresine sahip kişi hakkında, kişinin e- posta adresinin bağlı olduğu sunucunun izin verdiği ölçüde bilgi alabilirsiniz. Soru cevap kullanıcı arayüzünde bilgisayar, kullanıcıya yanıtlaması için ekran üzerinde bir soru sorar. Kullanıcı klavyeyi kullanarak bu soruya, bazen seçenekleri tercih ederek, yanıt verir. Bilgisayar verilen yanıta göre, bir sonraki adıma geçer. Bu tür programlar, karar ağacı şeklinde programlanmışlardır. Verilen yanıta göre, ağaç üzerinde uygun dala gidilerek izleğin en sonunda yaprak denilen sonuca ulaşılır. Deneyimsiz kullanıcılar için oldukça iyi olan bu arayüz tipi deneyimli kullanıcılar için sıkıcı olabilir. Daha çok, sorun çözme, modem ayarları gibi konularda tercih edilir. 16

17 Aşağıdaki yeni donanım bulma sihirbazı menüsünde uygun seçenek seçilip, NEXT tıklandığında diğer arayüz, daha sonra da her şey yolunda giderse NEXT tıklandıktan sonraki ekran görüntüsü Son ekran görüntüsü 17

18 Menü kullanıcı arayüz, standart bilgisayar kullanıcısının sıklıkla karşılaştığı bir arayüzdür. Ekranda bir form üzerinde ya da web sayfasında kullanıcıya çeşitli menüler sunulur. Bu menüler genellikle üstte olabileceği gibi iki yanda ve ya ekranın alt tarafında da olabilir. İç içe geçmiş menülerle yerden kazanıldığı gibi, birbirleriyle ilgili olan komutlar da bir araya toplanmış olur. Bir ekran üzerinde, ön tarafta kalan menü maddeleri 9 u geçmemelidir. Standart bir programda bu 7 ile 9 arasında olmalıdır. Aynı zamanda, 3 TIK kuralı ihlal edilmemelidir. Bir programın, özellikle bir web sitesinin herhangi bir yerine kullanıcının en fazla 3 TIKla gidebilmesi gereği 3 TIK kuralı olarak adlandırılır. Aşağıda Excel programının menüsünde görüldüğü gibi File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Windows ve Help olmak üzere toplam 9 ayrı menü maddesi vardır: 18

19 Form Arayüzleri, daha çok internet web sayfalarında, üyelik, kayıt, satış gibi işlemler için karşımıza çıkan arayüzlerdir. Bu arayüzlerde, mümkün olduğunca kullanıcıya az işlem yaptırmak gerekmektedir. Örneğin, doğum yeri girilecekse Manisa sözcüğünü klavyeden girmek yerine, liste kontrolünden kullanıcının seçmesi istenmelidir. Aksi durumda çok farklı il isimleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu arada yurt dışı doğumlu, oturma izni olup da vatandaş olmayanlar gibi sıra dışı durumlar için DİĞER seçeneği de listede yer almalıdır. Web üzerinden üye kayıt formu örneği 19

20 Grafik Kullanıcı Arayüzünde ana menü her zaman ekranda olur. Ana menü üzerindeki, menü maddeleri veya düğmeler tıklandığında ayrı bir form ekrana gelir. Ekrana gelen her form diğerinden bağımsızdır. Dolayısıyla, kullanıcı eş zamanlı olarak birkaç form üzerinde çalışabilir. Bu nedenle, bir form açıldığında diğerinin otomatik olarak kapanmaması gerekir. Ancak kullanıcının kullanmadığı halde gereksiz yere sürekli açık form tutması programın işleyiş performansını hatta programın türüne göre bilgisayarın genel performansını düşürebileceği gibi, bazı istenmeyen ve ön görülemeyen hatalara da neden olabilir. Bu nedenle, sistem analisti tasarım aşamasında, hangi formların eş zamanlı olarak kullanılacağını belirleyip, yazılım ekibine vereceği tanımlamalarda bu durumu bildirmelidir. Bu tür, arayüzlerde kullanılması gerekmeyen kontroller, pasifi gri renkte ama görünür olabilir. Kullanılabilir hale geldiğinde kontroller tekrar aktif hale otomatik olarak dönüşür ve rengi koyulaşır. Daha çok FTP, Anti virüs yazılımları gibi programlarda kullanılan bu arayüz türüne örnek, aşağıda verilmiştir. Anti virüs programı ana menüsü ve yan menülerden biri 20

21 Anti virüs programı virüs tespit menüsü Doğal dil arayüzü ise, bilgisayar sistemlerinin hedeflediği arayüzdür. Bu arayüzde kullanıcılar günlük dillerini, doğal ortamda nasıl kullanıyorlarsa o şekilde kullanarak bilgisayarla iletişim kurarlar. Örneğin, Excel programını çalıştır, Hesap makinesini kapat, Bilgisayarım klasörünü aç gibi. Doğal dil iki şekilde yürütülebilir: 1. Kalibrasyon 2. Yapay Zeka Her iki yöntemde de bilgisayarın öğrenmesi sözkonusudur. 21

22 Kalibrasyon yönteminde, kullanıcının verdiği komut sayısal değere dönüştürülür. Daha sonra, yine kullanıcı tarafından bu komutla ne yapmak istediği bilgisayara bildirilir. Bilgisayar her iki parametreyi, birbirlerinin karşılığı olarak veritabanına kaydeder. Bu şekilde bütün komutlar bilgisayara verilir. Daha sonra bir komut verildiğinde, yazılım ilk önce verilen komutu sayısal değere dönüştürür. Daha sonra, kayıtlı tüm komutlarla benzerliğine bakar ve kendisine en çok benzeyen komutu işleme koyar. Bu yöntemde, herbir kullanıcı için ayrı ayrı komut işlemi yapılmalıdır. Ayrıca, komutlar tek ve açık olmalıdır. Örneğin, Bilgisayarım klasörünü ve Bilgisayarım klasörünü açarmısın, lütfen? birbirlerinden ayrı komutlardır, çünkü her iki komut için ayrı sayısal değer üretilecektir. Yapay zeka yöntemindeyse, gerçekten günlük dil kullanılır ve bilgisayar verilen komutu sadece matematiksel değer olarak değil, her bir sözcüğün anlamını da öğrenir. Bu yöntemde de, sözlü komutlar ve yapılması istenen şey bilgisayara verilecektir. Ancak bu sefer Yapay Sinir Ağları, Karar Ağaçları, Genetik Algoritmalar gibi özel algoritmalar kullanılarak öğrenme sağlanacaktır. 22

23 Kağıt üzerinde hazırlanan formlar sonuçta bilgisayar sistemlerinde karşımıza ekran görüntüsü olarak çıkacaktır. Formlarda olduğu gibi ekran görüntüleri de yalın ve basit olmalıdır. Ekran boyutlarının küçük olacağı düşünülerek, ekran çok kalabalık tutulmalıdır. Bir ekrandan diğerine geçiş kolay ve anlaşılır olmalı, geriye dönüşler mümkün olmalıdır. Bir ekrandan diğerine geçiş kolay ve anlaşılır olmalı, geriye dönüşler mümkün olmalıdır. Ekrana girilecek değerlerin kontrolü mümkünse girilirken yapılmalı, diğer ekran görüntüsüne geçerken ortaya çıkan hatalardan ötürü, girilmiş değerler kaybolmamalıdır. Ortalama bir kullanıcı için ekranın en fazla %40!ı gerekli bilgilerle doldurulmalıdır. Sağ tuş özelliği kullanılarak menüler hakkında bilgi verilmelidir. Mutlaka büyütme küçültme düğmeleri olmalıdır. Özellikle web tabanlı programlarda, 3 TIK özelliği unutulmamalıdır. Yatay ve dikey kaydırma çubukları kullanılabilir ancak, temel tek bir ekran görüntüsü içinde her şeyi verebilmektedir. 23

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın.

Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın. Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın. Rakiplerine oranla daha hızlı davranmak ve bu hızıyla fark edilen, kaliteli firmalar arasında olmak isteyen işletmeler için ürettiğimiz V14 serisi programlarımız,

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ *

SATIN ALMA İŞLEMLERİ VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ * ELEKTRONİK İŞLETMELERDE (e-işletmelerde) SATIN ALMA İŞLEMLERİ VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ * Doç. Dr. Adnan SEVİM ** Arş. Gör. Dr. Mustafa GÜL *** ÖZ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi her alanda

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SATIN ALMA YÖNETİMİ 840UH0035

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SATIN ALMA YÖNETİMİ 840UH0035 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SATIN ALMA YÖNETİMİ 840UH0035 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTESİ KILAVUZU

KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTESİ KILAVUZU KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTESİ KILAVUZU (Sürüm 1.0) Ağustos 2006 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. Kılavuzun Hazırlanış Esasları 1.2. Uygulama Esasları 1.3. Kaynaklar 2. İÇERİK 2.1. Temel Beklentiler 2.2. Kullanıcılar

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Öğr. Gör. İrfan MACİT Adana,2006 Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com Bilal Akçay 1 http://www.bilalakcay.com Bilgisayar Mühendisi kavramı artık genel bir alanı niteler oldu. Kimse okulu bitirdikten sonra Bilgisayar Mühendisi ünvanıyla çalışmıyor. Üstelik teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı (PE), BT varlılarınızın

Detaylı

BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI

BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI 5.1 Giriş Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılımdan oluşan bir bütün olduğunu, yazılım olmadan hiçbir bilgisayarın çalışamadığını ve bilgisayar donanımının hangi veri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ BİLGİSAYAR OTOMASYON PROGRAMLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA FORMLAR VE RAPORLAR ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) Doç. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi İstanbul 2005 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje

Detaylı

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Sistem İşletmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Rol Tanımları...

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı