Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır."

Transkript

1 1 Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. Bu evrede, analizde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin, nasıl yapılacağı, nasıl gerçekleştirileceği ortaya konulur. Uygulama evresinden önceki adımdır. Yazılımı oluşturulacak her parçanın özellikleri, ayrıntıları, sınırları, kullanıcıların yetkileri gibi hususların tamamı bu evrede yapılır. Tasarım yapılmadan doğrudan uygulamaya geçiş, analizle olan bağın kopmasına neden olur ve analiz evresindeki emekler de boşa gitmiş olur. 1

2 Sistem tasarımı, belirlenmiş olan bir dizi gereksinimin, ana sistem içerisinde işlevsel bir öğe haline getirilmesi, başka bir deyişle yazılım şekline dönüştürülmesidir. Sistem tasarımı: Ön Tasarımı Ayrıntılı Tasarım Sistem Gereksinimleri Sistem ve veri yapıları tanımı, modüllere ayırma, kısıtların tanımı Revizyon İnceleme Ön Tasarım Raporu Kabul Modüllerin ayrıntılı tanımı Revizyon İnceleme Ön Tasarım Ayrıntılı Tasarım Kabul Sistem Tasarım Raporları 2

3 Ön tasarımda, sistemin belirlenmiş olan amaç ve hedeflere nasıl ulaştırılabileceğine ilişkin tanımlar geliştirilmektedir. Bunun için; sistemin işlevleri tanımlanmakta ve modül adı verilen bağımsız öğelere ayrılmakta, veri yapıları oluşturulmakta, modül arabirimleri kurulmakta, kısıtlar belirtilmektedir. Bir rapor halinde düzenlenen ön tasarım, incelenerek kabul edilmekte ya da tekrar düzeltilmektedir. Ayrıntılı tasarımda, ön tasarım aşamasında oluşturulan modüller alt modüllere ayrılmakta ve ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır. Kütükler, ekran görüntüleri ve rapor biçimleri tasarlanmakta, programlar için ayrıntılı planlar düzenlenmektedir. Böylece hazırlanan tasarım raporu incelemeye sunulmaktadır. Ayrıntılı tasarım raporu kabul edilince program planları bir bilgisayar dilinde kodlanarak dış belleklere aktarılmaktadır. Geliştirme sürecinin her aşamasında kalite kontrol yapılır. Son aşamada sistem testten geçirilir. Bu amaçla, sistem projesini planlanmasında bir sistem denetleme planı ve son aşamasında da test planı düzenlenmektedir. Test; önce her bir modülün, sonra da bir bütün halinde sistemin testten geçirilmesi ve onaylanması ile tanımlanmaktadır. 3

4 Tasarım evresinde aşağıdaki konular ele alınır: Ağ tasarımı ve güvenliği Yazılımın yapısal mimarisi Veritabanı tasarımı Kullanıcı arayüzü tasarımı Sistem arayüzü tasarımı Prototip tasarımı Sistem kontrollerinin tasarımı Genel olarak tasarım yukarıdan aşağıya doğru kademeli olarak yapılmalıdır. Öncelikle genel ve kavramsal seviyedeki Mimari Tasarım yapılmalıdır. Daha sonra bu mimari tasarımın üzerinde ayrıntılara girilmeli ve program ayrıntıları, kod tasarımları gibi şeyler eklenmelidir. Tasarımda aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir: Etkinlik Hassasiyet Kullanım kolaylığı Yalınlık Tutarlılık Göze hitap etme. 4

5 Genel tasarım, sistemin alt yapısını belirleme ve sistem mimarisinin oluşturulmasını kapsamaktadır. Sistem analizinde oluşturulan sistem gereksinimleri girdi olarak kullanılır. İşletmede var olan donanımın, yazılımın ve ağ yapısının belirlenip sistem çözümüne uygun alt yapının belirlenmesi. Envanter Belirleme: Sistem analisti, var olan sistemin alt yapısının durumunu görmek için; Donatım modelini üreticisini Donatım durumunu (kullanılıyor, bakıma ihtiyacı var, çalışır durumda vb.) Donatım yaşını Donatım planlanan yaşını Donatımın işletme içindeki fiziksel yerini Donatım sorumlu çalışanı veya bölümü Donatım finansal durumunu (işletmenin kendi malı, kiralık veya leasing yapılmış vb. şeklinde) belirlemelidir. 5

6 Envanter listesi elde edildikten sonra önerilen sistem için gerekli olan alt yapıyla kıyaslaması yapılır. Bu bilgiyle yeni alt yapının sistem ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı planlanır. Var olan Bilgisayar Donanım ve Yazılım Belirleme Envanteri İş yüklerinin tahmini Donanım Değerlendirme Yazılım Değerlendirme İş yüklerinin tahmini Finansal Satın Alım Türünü Belirleme Sistem analisti,,sistemin var olan ve planlanan iş yüklerini hesaplayarak donanımın alt yapı kapasitesinin bu iş yüklerine göre yeterlilik durumunu belirler. Hesabın tam olarak yapılmasıyla işletmenin sahip olduğu donanımın her yeni sistemin kurulmasıyla gereksiz yere büyümesi ve karmaşıklaşması önlenebilir. Bir sonraki slaytdaki tabloda belirlenen işe göre var olan sistemle önerilen sistem arasında zaman ve maliyet karşılaştırılması yapılmaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere bu işletmede halen elle yürütülen işin bilgisayar ortamında yapılması önerilmektedir. Var olan sistemde bu işin nasıl yapıldığı anlatılırken önerilen bilgisayar tabanlı sistemde nasıl yapılacağı belirtilip maliyet/saat, harcanan insan ve bilgisayar zamanı karşılaştırılmaktadır. 6

7 Mevcut Sistem Önerilen Sistem İş Bayi satışlarının aylık raporu Bayi satışlarının aylık raporu Yöntem Dosya takibi Bilgisayar tabanlı takip Personel Bayi yöneticisi Bilgisayar uzmanı Maliyet / Saat TL TL Ne Zaman? Nasıl? Gerekli Olan İnsan Zamanı Günlük:Her bayi için faturaların dosyalanması Aylık: Hesap makinesi kullanarak günlük kayıtların hesaplanması ve rapor hazırlanması Günlük: 20 dakika Aylık: 8 saat Günlük: Fatura bilgilerinin girilip toplamın alınacağı programın çalıştırılması Aylık: Raporlamayı yapıp yazdıran programın çalışması Günlük: 4 dakika Aylık: 20 dakika Gerekli Olan Bilgisayar Zamanı Yok Günlük: 4 dakika Aylık: 20 dakika Bundan önceki adımda tahmin edilen iş yüklerine ve mevcut bilgisayar envanterine göre değerlendirme yapılarak projenin ihtiyaçları belirlenir. Gerçekleştirilmesi muhtemel sistemi konfigürasyonuna göre satıcılardan alınacak bilgi bu aşamada önem kazanmaktadır. Sonuç olarak iş yüklerinin farklı sistemler üzerinde simülasyonu yapılarak karşılaştırması yapılır. Bu kıyaslama sürecinde sistem analisti ve kullanıcıların göz önünde bulundurması gereken kriterler: Sistemin toplam kapasitesi (Herhangi bir problem oluşmadan aynı zamanda kaç işlem gerçekleştirildiği) CPU nun atıl zamanı Önerilen belleğin büyüklüğü Değerlendirme sonucunda var olan sistem donanımı, hiç değiştirilmeden yeni sistemde de kullanılacağı gibi yenilebilinir ya da küçük değişiklikler yapılarak kullanılabilir. 7

8 Günümüzde paket yazılımların sayısının giderek artması sonucu donanım seçiminde olduğu gibi yazılım seçiminde de sistem analisti satıcılarla karşı karşıya gelmektedir. Bu nedenle sistem analisti, yazılım değerlendirme kriterlerine göre yazılım alım kararını üst yönetimle beraber vermelidir. Yazılım Gereksinimleri Performans Etkinliği Performans Verimliliği Kullanım Kolaylığı Esneklik Yazılım Özellikleri İhtiyaç duyulan tüm işleri yerine getirme Tüm işleri istenildiği şekilde yerine getirme İyi tasarlanmış ekran çıktıları Yeterli kapasite Hızlı cevap verme Verimli giriş Verimli çıkış Verimli veri saklama Verimli yedekleme İyi tasarlanmış kullanıcı arabirimi Yardım menüleri Esnek arabirim Yeterli geri besleme Hata düzeltme Girdi seçeneği Çıktı seçeneği Diğer yazılımlarla birlikte kullanılma Dökümantasyon Kalitesi İyi organizasyon Yeterli çevrim içi kaynak Web sitesinde sık sorulan soruların bulunması Üretici Desteği Teknik destek Ürün güncellemesinin web sitesi üzerinden yapılabilmesi 8

9 Satıcı değerlendirmedeki en önemli etken satıcının kullanıcıya sunduğu hizmetlerdir. Bu hizmeler aşağıda görüldüğü gibi 4 grupta değerlendirilir. Temel Satıcı Hizmetleri Donanım Desteği Yazılım Desteği Kuruluş ve Eğitim Satıcının Sunduğu Hizmetler Ürün kalitesi Garanti Toplam yazılım ihtiyacı Özel programlama gereksinimleri Garanti Zaman programına uyum Eğitim Müşteri hizmetleri Bakım Rutin bakım işlemleri Acil durumdaki cevap verme süresi İşletme finansal durumuna bağlı olarak bilgisayar donanımı satın almak yerine leasing yapabilir veya kiralayabilir. Her üç yönteminde avantajları olduğu gibi dezavantajları vardır. İşletme yönetimi bu kararı verirken sadece bütçesine göre değil uzun dönem stratejilerine göre hareket etmelidir. Satın alıp almama kararındaki en belirgin etkenlerden biri de sistemin planlanan süresidir. Kiralama ve leasing maliyetleri göz önüne alındığında sistemin üç yıldan daha fazla kullanılması planlanıyorsa donanımı satın almak daha cazip olmaktadır. Ancak sistem üç yıldan daha kısa ömürlü olacaksa bu durumda leasing işletme için iki açıdan yararlı olacaktır. Bilgisayar teknolojisi çok hızlı değiştiği için satın alma durumunda işletmenin de yatırımı da o ölçüde hızlı eskiyecektir. İşletme bilgisayar donanımına yatırması gereken bütçeyi başka bir alanda değerlendirme olanağı bulacaktır. 9

10 Avantajları Dezavantajları Satın Alma Leasing Kiralama Uzun dönemde leasing ve kiralamadan ucuz olması Sistemin değiştirilebilir olması Vergi indirimi sağlaması Tam kontrol Sermayenin bağlanmaması Finanslamaya ihtiyaç duyulmaması Kira bedelinden düşük olması Sermayenin bağlanmaması Finanslamaya ihtiyaç duyulmaması Sistemin kolayca değiştirilmesi Genelde bakım ve garantinin fiyat kapsamında olması İlk ödemenin yüksek olması Eskime riski Seçimin yanlış yapılması sonucu yatırımın batma riski Tam sorumluluk Sözleşme bittiğinde işletmenin sisteme sahip olamaması Ödemenin gecikmesi durumunda yüksek faiz oranı Satın almadan daha pahalı olması İşletmenin sistemin gerçek sahibi olmaması Satıcı kendi riskini üstlendiği için kira bedelinin çok yüksek olması Tasarım sürecinde ilk iş, çıktıların belirlenmesidir. Böylece girdi ve saklama ortamları, veri tabanı gereksinimleri ortaya konmuş olmaktadır. Ayrıntılı tasarım kapsamında Çıktı tasarımı Girdi tasarımı Veri tabanı tasarımı Program tasarımı Ara birim tasarımı 10

11 Çıktı, bilgi sisteminin kullanıcılara verdiği bilgidir. Sistem analistleri, en yararlı çıktıyı elde etmek üzere kullanıcılar ile etkileşimli çalışmalar yapmaktadır. Çıktı tasarımında aşağıdaki amaçlar göz önünde bulundurulmalıdır: Belirlenen amaca hizmet verme Kullanıcı için anlamlı olma Uygun miktarda olma Çıktıların hangi kullanıcılara dağıtılacağının doğru belirlenmesi Çıktının zamanında sağlanması Doğru çıktı yönteminin seçilmesi Çıktılar kullanıcıları etkileyecek şekilde olmalıdır: Bilgilerin alfabetik-kronolojik veya maliyete göre yönlendirilmesi Kabul edilebilir sınırların belirlenmesi Grafik tipi-rengi ve ölçeğinin belirlenmesi Örneğin bazı renklerin özel anlamları vardır. İşletmecilikte bütçe değerlerinin kırmızı ile gösterilmesi problem belirtir. Bir bütünün paylaşım oranlarını ortaya çıkarmak için pasta grafik tipi, birden fazla veri grubunu kıyaslamak için ise çubuk grafik tipi daha uygundur. Basılı raporlar ve ekran görüntüleri olarak hazırlanan çıktıların tasarımı sürecinde, kullanıcı etkileşimini sağlamak amacıyla, prototip üzerinde çalışılmaktadır. Yönetim bilişim sistemi ve karar destek sistemlerinde, ekran çıktılarının kullanıcıyı etkileyecek biçimde yönlendirilmesi önem kazanmaktadır. 11

12 Girilen verinin kalitesi çıktı kalitesini de belirler. Bilgi işlemde hatalı veri girerseniz, hatalı çıktı alırsınız kuralı geçerlidir. İyi tasarlanan girdiler, aşağıdaki amaçları sağlamalıdır. Etkinlik: Form ve ekran görüntülerinin yönetim bilgi sisteminde belli bir amacının olması Doğruluk: Sistem analizinde tanımlanan tüm işlemleri yerine getirmesi Kullanım kolaylığı: Bilgi girişi kullanıcılarının fazla zamanını almaması ve ergonomik olması Uyumluluk: Bir formda diğerine ya da ekran görüntüsüne geçişte düzenin değişmemesi Basitlik: Gereksiz ayrıntıya yer verilmemesi ve karmaşık olmaması Çekicilik: Ekran ve form yapılarının güzel görünmesi Sisteme veri girişi için veya girilen verilerin birer çıktıya dönüştürülmesi için kullanıcılara ve uygulama esnasında yazılımcılara form gerekecektir. Bu formların, tasarımı ve kabulü bu evrede yapılmalıdır. Tasarımcı, o ana kadar işletmede kullanılan formları, bazen yasal zorunluluktan ötürü, olduğu gibi kullanabilir. Bazen de hazır formları güncelleyerek, yeni sisteme uygun hale getirebilir. Doğal olarak, ortada böyle bir form yoksa, bu durumda tasarımcı en baştan form tasarlamak zorundadır. 12

13 Form tasarımında şu hususlara dikkat etmek gerekir: 1. Formların doldurulması kolay olmalıdır. 2. Formlarda doldurulması zorunlu olmayan alanlar bulunmamalıdır. 3. Formlar göze hitap etmeli, değişiklik yaratma uğrğna, anlaşılmaz hale getirilmemelidir. 4. Formlarda amaç dışında bilgiler bulunmamalıdır. 5. Sistemde bulunan bilgiler formda bir daha istenmemlidir. 6. Cep telefonları gibi küçük cihazlar için farklı yapıda form düzenlenmesi düşünülmelidir. 7. Formda giriş yapılan bir hücre ya da kutucukta, giriş yapılacak verinin tamamının görülebilmesi için yeterli boşluk bırakılmalıdır. 13

14 Form tasarlarken önce akış şemalarından yararlanarak yukarıdan aşağıya doğru tüm işlemler form üzerinde yerini alır. Daha sonra bu işlemler, mantık ve kullanım sırasına göre gruplara ayrılarak düzenlenir. Bir formda olması gereken bölümler şöyledir: 1. Baş kısım: Burada gerekirse logo, amblem gibi şeyler kullanılmalıdır. Bazı kurumlarda bu işaretler zorunlu olabilir. 2. Form Tanımı: Bu formun ne amaçla ve kimler tarafından doldurulacağının açıklanması 3. Açıklamalar: Formun nasıl doldurulacağının açıklanması, gerekirse örnek verilmesi gerekir. 4. Form Ana Kısmı: Bu kısım birden fazla bölümden oluşabilir. 5. İmza İsim: Görünür bir yerde olmalıdır. 6. Toplamlar: Eğer form değerlerden oluşuyorsa mutlaka toplam hanesi olmalıdır. 7. Yorum Bölümü: Form dolduran kişinin eklemek istediği konular olacağı düşünülerek formda mutlaka diğer, açıklama adı altında bir kısım olmalıdır. Kullanıcı arayüzleri bilişim sistemiyle (yazılım kodları), kullanıcı (insan) arasında iletişim sağlayan bilgisayar programıdır. Kullanıcı arayüzleri birçok kullanıcı için en önemli şeydir. Bazıları kullanıcı arayüzünü programın kendisi kabul ederleri belki de haklıdırlar. Bu anlamda, sistem analistinin de kullanıcı arayüzlerine önem vermesi gerekir. Kullanıcı arayüzleri iki ayrı bölümden oluşur: 1. Sunuş: Bilgisayardan insana Tamamen kullanıcıya hitap eden üzerinde komutların, seçeneklerin olduğu, görselliği olan kısımdır. 2. İşlem: İnsandan bilgisayara Kullanıcının komutunu alıp, bilgisayarın anlayacağı şekle, kod bütününe çeviren kısımdır. 14

15 Kullanıcı arayüzü türleri şunlardır: Komut Satırı Kullanıcı Arayüzü Soru Cevap Kullanıcı Arayüzü Menü Kullanıcı Arayüzü Form Kullanıcı Arayüzü Grafik Kullanıcı Arayüzü Doğal Dil Kullanıcı Arayüzü İlk kuşak arayüz türlerindendir. Kullanıcı yapmak istediği işlem için kendisine ayrılan yere komut girerek, bir tuş yardımıyla komutu başlatır. Komut satırı arayüzleri; konsol, kabuk, terminal veya uçbirim diye de adlandırılır. Görselliği az olduğu için ilgi çekici değildir. Genellikle uzman kişiler tarafından, kendilerine esneklik tanındığı için tercih edilir. MSDOS, Linux, UNIX gibi işletim sistemlerinde kullanılan arayüzdür. 15

16 Örneğin, MS DOS Finger, İnternet Ağı üzerindeki bir sistemi kullanan kullanıcılar veya belirli bir kullanıcı hakkında bilgi veren bir komuttur. Finger ile istediğiniz e-posta adresine sahip kişi hakkında, kişinin e- posta adresinin bağlı olduğu sunucunun izin verdiği ölçüde bilgi alabilirsiniz. Soru cevap kullanıcı arayüzünde bilgisayar, kullanıcıya yanıtlaması için ekran üzerinde bir soru sorar. Kullanıcı klavyeyi kullanarak bu soruya, bazen seçenekleri tercih ederek, yanıt verir. Bilgisayar verilen yanıta göre, bir sonraki adıma geçer. Bu tür programlar, karar ağacı şeklinde programlanmışlardır. Verilen yanıta göre, ağaç üzerinde uygun dala gidilerek izleğin en sonunda yaprak denilen sonuca ulaşılır. Deneyimsiz kullanıcılar için oldukça iyi olan bu arayüz tipi deneyimli kullanıcılar için sıkıcı olabilir. Daha çok, sorun çözme, modem ayarları gibi konularda tercih edilir. 16

17 Aşağıdaki yeni donanım bulma sihirbazı menüsünde uygun seçenek seçilip, NEXT tıklandığında diğer arayüz, daha sonra da her şey yolunda giderse NEXT tıklandıktan sonraki ekran görüntüsü Son ekran görüntüsü 17

18 Menü kullanıcı arayüz, standart bilgisayar kullanıcısının sıklıkla karşılaştığı bir arayüzdür. Ekranda bir form üzerinde ya da web sayfasında kullanıcıya çeşitli menüler sunulur. Bu menüler genellikle üstte olabileceği gibi iki yanda ve ya ekranın alt tarafında da olabilir. İç içe geçmiş menülerle yerden kazanıldığı gibi, birbirleriyle ilgili olan komutlar da bir araya toplanmış olur. Bir ekran üzerinde, ön tarafta kalan menü maddeleri 9 u geçmemelidir. Standart bir programda bu 7 ile 9 arasında olmalıdır. Aynı zamanda, 3 TIK kuralı ihlal edilmemelidir. Bir programın, özellikle bir web sitesinin herhangi bir yerine kullanıcının en fazla 3 TIKla gidebilmesi gereği 3 TIK kuralı olarak adlandırılır. Aşağıda Excel programının menüsünde görüldüğü gibi File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Windows ve Help olmak üzere toplam 9 ayrı menü maddesi vardır: 18

19 Form Arayüzleri, daha çok internet web sayfalarında, üyelik, kayıt, satış gibi işlemler için karşımıza çıkan arayüzlerdir. Bu arayüzlerde, mümkün olduğunca kullanıcıya az işlem yaptırmak gerekmektedir. Örneğin, doğum yeri girilecekse Manisa sözcüğünü klavyeden girmek yerine, liste kontrolünden kullanıcının seçmesi istenmelidir. Aksi durumda çok farklı il isimleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu arada yurt dışı doğumlu, oturma izni olup da vatandaş olmayanlar gibi sıra dışı durumlar için DİĞER seçeneği de listede yer almalıdır. Web üzerinden üye kayıt formu örneği 19

20 Grafik Kullanıcı Arayüzünde ana menü her zaman ekranda olur. Ana menü üzerindeki, menü maddeleri veya düğmeler tıklandığında ayrı bir form ekrana gelir. Ekrana gelen her form diğerinden bağımsızdır. Dolayısıyla, kullanıcı eş zamanlı olarak birkaç form üzerinde çalışabilir. Bu nedenle, bir form açıldığında diğerinin otomatik olarak kapanmaması gerekir. Ancak kullanıcının kullanmadığı halde gereksiz yere sürekli açık form tutması programın işleyiş performansını hatta programın türüne göre bilgisayarın genel performansını düşürebileceği gibi, bazı istenmeyen ve ön görülemeyen hatalara da neden olabilir. Bu nedenle, sistem analisti tasarım aşamasında, hangi formların eş zamanlı olarak kullanılacağını belirleyip, yazılım ekibine vereceği tanımlamalarda bu durumu bildirmelidir. Bu tür, arayüzlerde kullanılması gerekmeyen kontroller, pasifi gri renkte ama görünür olabilir. Kullanılabilir hale geldiğinde kontroller tekrar aktif hale otomatik olarak dönüşür ve rengi koyulaşır. Daha çok FTP, Anti virüs yazılımları gibi programlarda kullanılan bu arayüz türüne örnek, aşağıda verilmiştir. Anti virüs programı ana menüsü ve yan menülerden biri 20

21 Anti virüs programı virüs tespit menüsü Doğal dil arayüzü ise, bilgisayar sistemlerinin hedeflediği arayüzdür. Bu arayüzde kullanıcılar günlük dillerini, doğal ortamda nasıl kullanıyorlarsa o şekilde kullanarak bilgisayarla iletişim kurarlar. Örneğin, Excel programını çalıştır, Hesap makinesini kapat, Bilgisayarım klasörünü aç gibi. Doğal dil iki şekilde yürütülebilir: 1. Kalibrasyon 2. Yapay Zeka Her iki yöntemde de bilgisayarın öğrenmesi sözkonusudur. 21

22 Kalibrasyon yönteminde, kullanıcının verdiği komut sayısal değere dönüştürülür. Daha sonra, yine kullanıcı tarafından bu komutla ne yapmak istediği bilgisayara bildirilir. Bilgisayar her iki parametreyi, birbirlerinin karşılığı olarak veritabanına kaydeder. Bu şekilde bütün komutlar bilgisayara verilir. Daha sonra bir komut verildiğinde, yazılım ilk önce verilen komutu sayısal değere dönüştürür. Daha sonra, kayıtlı tüm komutlarla benzerliğine bakar ve kendisine en çok benzeyen komutu işleme koyar. Bu yöntemde, herbir kullanıcı için ayrı ayrı komut işlemi yapılmalıdır. Ayrıca, komutlar tek ve açık olmalıdır. Örneğin, Bilgisayarım klasörünü ve Bilgisayarım klasörünü açarmısın, lütfen? birbirlerinden ayrı komutlardır, çünkü her iki komut için ayrı sayısal değer üretilecektir. Yapay zeka yöntemindeyse, gerçekten günlük dil kullanılır ve bilgisayar verilen komutu sadece matematiksel değer olarak değil, her bir sözcüğün anlamını da öğrenir. Bu yöntemde de, sözlü komutlar ve yapılması istenen şey bilgisayara verilecektir. Ancak bu sefer Yapay Sinir Ağları, Karar Ağaçları, Genetik Algoritmalar gibi özel algoritmalar kullanılarak öğrenme sağlanacaktır. 22

23 Kağıt üzerinde hazırlanan formlar sonuçta bilgisayar sistemlerinde karşımıza ekran görüntüsü olarak çıkacaktır. Formlarda olduğu gibi ekran görüntüleri de yalın ve basit olmalıdır. Ekran boyutlarının küçük olacağı düşünülerek, ekran çok kalabalık tutulmalıdır. Bir ekrandan diğerine geçiş kolay ve anlaşılır olmalı, geriye dönüşler mümkün olmalıdır. Bir ekrandan diğerine geçiş kolay ve anlaşılır olmalı, geriye dönüşler mümkün olmalıdır. Ekrana girilecek değerlerin kontrolü mümkünse girilirken yapılmalı, diğer ekran görüntüsüne geçerken ortaya çıkan hatalardan ötürü, girilmiş değerler kaybolmamalıdır. Ortalama bir kullanıcı için ekranın en fazla %40!ı gerekli bilgilerle doldurulmalıdır. Sağ tuş özelliği kullanılarak menüler hakkında bilgi verilmelidir. Mutlaka büyütme küçültme düğmeleri olmalıdır. Özellikle web tabanlı programlarda, 3 TIK özelliği unutulmamalıdır. Yatay ve dikey kaydırma çubukları kullanılabilir ancak, temel tek bir ekran görüntüsü içinde her şeyi verebilmektedir. 23

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar. Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini sağlayan birimlerin genel adıgiriş-çıkışbirimleridir.

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 1 Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 2 3 4 Planlama 5 Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Başarılı bir proje geliştirebilmek için projenin tüm resminin çıkarılması işlemi Proje planlama aşamasında

Detaylı

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Partner ile SMS Yönetimi İÇİNDEKİLER Hukuk Partner ile SMS Yönetimi... 3 SMS Gönderimi ile ilgili Tanımlamalar... 3 SMS Gönderimine ilişkin yetkiler... 3 SMS Hesabı

Detaylı

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir.

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir. Netsis 3 Netsis 3 Netsis 3, Netsis ERP ürün ailesinin 3. Boyuta taşınmış yeni arayüz ve işlevleriyle karşımıza çıkan yeni yüzüdür. 3. Boyut, Logo ürün ailesi için ortak bir hedefi işaret eder, çünkü yapılan

Detaylı

SIMAN KULLANIM KILAVUZU

SIMAN KULLANIM KILAVUZU SIMAN KULLANIM KILAVUZU Önder Öndemir SIMAN Simülasyon programı Model Çatı ve Deneysel Çatı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Model çatı genel itibariyle modullerin ve işlem bloklarının yazıldığı kısımdır.

Detaylı

Yaşanmış Tecrübe Paylaşımı Önce Test Et Sonra Kodla XP Pratiği

Yaşanmış Tecrübe Paylaşımı Önce Test Et Sonra Kodla XP Pratiği TBD 21. Ulusal Bilişim Kurultayı Sunumu Yaşanmış Tecrübe Paylaşımı Önce Test Et Sonra Kodla XP Pratiği Hasan ÖZKESER Bimar Bilgi İşlem Hizmetleri Aş. 5 Ekim 2004 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 2004

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ 2.HAFTA Yazılım Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

-Bilgisayarı oluşturan iki temel unsurdan diğeri ise YAZILIM dır.

-Bilgisayarı oluşturan iki temel unsurdan diğeri ise YAZILIM dır. YAZILIM -Bilgisayarı oluşturan iki temel unsurdan diğeri ise YAZILIM dır. Elektronik cihazların belirli bir işi yapmasını sağlayan ve komutlardan oluşan programların tümüne verilen isimdir. Yazılım temelde

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK Tasarım Evresi Analiz evresinde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin NASIL yapılacağı, NASIL gerçekleştirileceğinin ortaya konulduğu

Detaylı

Sistem Analizi ve Tasarımı DERS2

Sistem Analizi ve Tasarımı DERS2 Sistem Analizi ve Tasarımı DERS2 Bilgi Sistemi Bir amacı yerine getirmek için birbirleri ile eş güdümlü olarak çalışan elemanlar ve alt elemanlardan oluşan ve bu amaç için (bilgi) toplayan, işleyen, saklayan

Detaylı

Pardus. S.Çağlar Onur, caglar@pardus.org.tr. 21 Aralık 2006. Pardus Projesi [TÜBİTAK / UEKAE] Linux Kullanıcıları Derneği

Pardus. S.Çağlar Onur, caglar@pardus.org.tr. 21 Aralık 2006. Pardus Projesi [TÜBİTAK / UEKAE] Linux Kullanıcıları Derneği Yenilikleri Projesi [TÜBİTAK / UEKAE] Linux Kullanıcıları Derneği 21 Aralık 2006 Yenilikleri İçerik 1 Neden? Nasıl? 2 Yenilikleri man 3 Yenilikleri Neden? Nasıl? 1 Neden? Nasıl? 2 Yenilikleri man 3 Yenilikleri

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayarın Yapısı Donanım (Hardware): Bir bilgisayara genel olarak bakıldığında; Kasa, Ekran, Klavye, Fare, Yazıcı, Hoparlör,

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

Bilgi Teknolojisi ve Muhasebe Bilgi Sistemi 6-1

Bilgi Teknolojisi ve Muhasebe Bilgi Sistemi 6-1 Bilgi Teknolojisi ve Muhasebe Bilgi Sistemi 6-1 Amaçlar 1 Etkin bir muhasebe bilgi sisteminin özellikleri ve bilgisayarlar 2 Bilgisayar kullanılan ve elle ile yürütülen muhasebe bilgi sistemlerinin farklarının

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Excel Ürün Veri Yükleme Modülü

Excel Ürün Veri Yükleme Modülü Excel Ürün Veri Yükleme Modülü Exel Ürün Veri Yükleme Modülü bir Excel dosyası aracılığı ile neticaret sistemine yeni ürün yüklemesi ve/veya mevcut ürünlerin güncellenmesi işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla

Detaylı

E-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI

E-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI E-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI Bu doküman E-Fatura Logo Özel Entegratörlük sipariş ve satış aşamaları tamamlandıktan sonra yapılması gerekelenleri kapsar(özel Entegratörlük Satış İşlemleri için

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları Tablolu Malzeme Sınıfları Malzeme Sınıfı; malzemelerin nitel ve nicel özelliklerine göre (renk,boy,beden,ebat,aksesuar,vb...) gruplanması ile oluşturulan yapılardır. Malzemelerin ortak özelliklerine göre

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı Ders 7 LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 LINUX Yapısı LINUX işletim sisteminin diğer işletim sistemleri gibi kendine özgü bir yapısı vardır. LINUX yapısı ve bileşenleri aşağıdaki

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

BÖLÜM BAŞKANLARI İÇİN BOLOGNA İŞLEMLERİ YARDIM DOKÜMANI

BÖLÜM BAŞKANLARI İÇİN BOLOGNA İŞLEMLERİ YARDIM DOKÜMANI BÖLÜM BAŞKANLARI İÇİN BOLOGNA İŞLEMLERİ YARDIM DOKÜMANI 1. GENEL BİLGİLER Yükseköğretim Kurulu tarafından koordine edilen ve üniversiteler tarafından tamamlanması zorunlu olan Bologna Süreci dâhilindeki

Detaylı

FordİkinciEl web sitemizi, 2013 yılı içinde devreye aldık. İkinci El Yönetim Sistemi (İEYS) ile

FordİkinciEl web sitemizi, 2013 yılı içinde devreye aldık. İkinci El Yönetim Sistemi (İEYS) ile Değerli Yetkili Satıcılarımız, FordİkinciEl web sitemizi, 2013 yılı içinde devreye aldık. İkinci El Yönetim Sistemi (İEYS) ile entegre çalışan sitemizin, adresi altında, müşterilerimizi sizlerle birleştiren

Detaylı

RotamNet Ticari Programı Kısa Tanıtım Dökümanı

RotamNet Ticari Programı Kısa Tanıtım Dökümanı RotamNet Ticari Programı Kısa Tanıtım Dökümanı RotamNet ; Kolay kurulumu ve kullanımıyla ön plana çıkan, teknolojik alt yapısıyla işletmelere pratik çözümler sunan ve büyük avantajlar sağlayan tam bir

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu kılavuz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

11.DERS Yazılım Testi

11.DERS Yazılım Testi 11.DERS Yazılım Testi 1 Yazılım Testi Bir programda hata bulma amacıyla icra edilen bir süreçtir. İyi bir test koşulu henüz ortaya çıkarılmamış bir hatayı tespit eden test koşuludur. Yazılım testinin önemi

Detaylı

Kural Motoru. www.paperwork.com.tr

Kural Motoru. www.paperwork.com.tr Kural Motoru www.paperwork.com.tr İş Kuralı Örnekleri Aşağıda iş kurallarına çeşitli örnekler verilmiştir; : İş Kuralı Nedir? T üm işletmeler kural merkezli çalışırlar. Kurallar hangi fırsatların takip

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. ECTS Info Pack. ECTS Bilgi Paketi Çalışmaları. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı YAZILIM-WEB GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. ECTS Info Pack. ECTS Bilgi Paketi Çalışmaları. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı YAZILIM-WEB GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ECTS Info Pack ECTS Bilgi Paketi Çalışmaları YAZILIM-WEB GRUBU 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

2005-2009 Tarihleri Arasında Avkom da Yazdığım Programlar 1 Avkomix Başlama Tarihi: Haziran 2007 Database LKS (Muhasebe Programından Gelen Veriler, Fatura, Konsinye, Banka, vb.) AvkomERP.mdb (Kendi veritabanımız,

Detaylı

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri İşletim Sistemi 2 İşletim sistemi (Operating System-OS), bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarı oluşturan donanım arasındaki iletişimi sağlayan ve uygulama programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Pardus. A. Murat Eren, 25 Mart Pardus Geliştiricisi. Pardus Yenilikleri Sık Sorulan Sorular

Pardus. A. Murat Eren, 25 Mart Pardus Geliştiricisi. Pardus Yenilikleri Sık Sorulan Sorular Pardus A. Murat Eren, meren@pardus.org.tr Pardus Geliştiricisi 25 Mart 2007 İçerik 1 Neden? Nasıl? 2 3 Neden? Nasıl? 1 Neden? Nasıl? 2 3 Neden? Nasıl? Neden? Ana sözleşme Pardus, UEKAE tarafından, bilişim

Detaylı

TBİL UYGULAMA I DERSİ. Mobil Barkotlu Depo Programı Projesi PROJESİ TASARIM RAPORU

TBİL UYGULAMA I DERSİ. Mobil Barkotlu Depo Programı Projesi PROJESİ TASARIM RAPORU TBİL 503-18 UYGULAMA I DERSİ Mobil Barkotlu Depo Programı Projesi PROJESİ TASARIM RAPORU KASIM 2015 TEKİRDAĞ Sayfa 1 / 10 Belgenin Adı Hazırlayanlar Mobil Barkotlu Depo Programı Projesi Tasarım Raporu

Detaylı

Pardus 2011 Kurulum Belgesi Sürüm 1.1 29 Ocak 2011. İçindekiler

Pardus 2011 Kurulum Belgesi Sürüm 1.1 29 Ocak 2011. İçindekiler Pardus 2011 Kurulum Belgesi Sürüm 1.1 29 Ocak 2011 İçindekiler 0. Giriş 1. Başlangıç Ekranı 1.1. Dil Seçimi 1.2. Grafik Ekran Ayarı 1.3. Çekirdek Ayarı 2. Lisans Şartları 3. Kurulum Ortamının Doğrulanması

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

Fuel Automation Systems

Fuel Automation Systems Fuel Automation Systems Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Back Office Yönetim Sistemleri 444 8 129 / www.turksist.com.tr HAKKIMIZDA about us TURKSİST sektöre yeni giriş yapmış

Detaylı

Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı. www.cengizcetin.net

Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı. www.cengizcetin.net Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı Yazılım Kavramı Bilgisayarın belirli bir işi gerçekleştirebilmesi için kullanıcı tarafından her adımda ne yapacağı tarif edilmiş olmalıdır. Yani kullanıcı bilgisayara uygun

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu Herhangi bir neden ile bilgisayarınızı formatlamadan önce NPratik Yazılım Verilerinizi yedeklemeniz gerekmektedir. Programı ilk defa kuruyorsanız NPratik Yazılım Kurulum

Detaylı

Evren Yazılım Donanım Mühendislik Bilgisayar İthalat İhracat Turizm Tic. San. Ltd. Şti. Saray Mah. Huriler Sok. Demirağa Apt. No:23/B Alanya/Antalya

Evren Yazılım Donanım Mühendislik Bilgisayar İthalat İhracat Turizm Tic. San. Ltd. Şti. Saray Mah. Huriler Sok. Demirağa Apt. No:23/B Alanya/Antalya Evren Yazılım Donanım Mühendislik Bilgisayar İthalat İhracat Turizm Tic. San. Ltd. Şti. Saray Mah. Huriler Sok. Demirağa Apt. No:23/B Alanya/Antalya * RestPro ve RestPro logosu Evren Yazılım Ltd. Şti nin

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 İÇİNDEKİLER Microsoft Office Kurulumu... 2 Kurulum Öncesİ Bİlgİsİ... 2 Microsoft Office Kurulumu... 3 Başlarken... 7 Daha Fazla Yardım mı Gerekiyor?... 7

Detaylı

Pencereler Pencere Özellikleri

Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Windows işletim sistemleri pencere yapıları üzerine inşa edilmiştir. WINDOWS 7 de tüm işlemler pencereler yardımı ile gerçekleştirilebilmektedir. Programlar ve

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu bulunmaktadır; 1. Performans: İşletim sistemi, makine

Detaylı

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü nüze şahsen başvuru yapan eczanelerin bilgilerini sisteme kayıt etmek ve daha sonra bu bilgilerden sorgulamalar yapabilmek amacıyla bu kılavuzda

Detaylı

Pardus 2013 te Metin Editörleri

Pardus 2013 te Metin Editörleri METİN EDİTÖRLERİ Pardus 2013 te Metin Editörleri Editör metin düzenleyicisi demektir. Linux işletim sistemlerinde, metin oluşturma ya da düzenleme işlemleri için farklı metin düzenleyici programları vardır.

Detaylı

InnGenius. InnGenius Ana Ekran...2. Rezervasyon İşlemleri...4. Grup Rezervasyon İşlemleri...8. Housekeeping...10

InnGenius. InnGenius Ana Ekran...2. Rezervasyon İşlemleri...4. Grup Rezervasyon İşlemleri...8. Housekeeping...10 InnGenius Vega Yazılım ın en son ürünü InnGenius PMS küçük ve orta ölçekli otel,motel, pansiyon gibi misafir ağırlayan işletmelerin oda kontrolü, satış kanallarının yönetimi ve perakende satışlarını kontrol

Detaylı

AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı

AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Programın Kullanımı AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Genel: Bankaların belirli limit ve teminat (genellikle vadeli çek) karşılığında kullandırdıkları ve rotatif adı verilen kredilerin kullanılan

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri

Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri Lisanslama Sistemi ve Set Yükleme İşlemleri Yeni lisanslama sistemine geçiş sonrasında karşılaşılan aksaklıkları gidermek amacı ile yükleme işlemlerinde bazı değişiklikler yapılmasına karar verildi. Yapılan

Detaylı

Avira AntiVir Premium Security Suite www.antivir.com.tr

Avira AntiVir Premium Security Suite www.antivir.com.tr Bu kılavuz Avira AntiVir Premium Security Suite ürününü hızlı bir şekilde kurmanız için hazırlanmıştır. Ürün ile ilgili ayrıntılı kullanım kılavuzuna www.antivir.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sıkça

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri-

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- Bilgi Sistemi Bilgi sistemi, karar vericiler için verileri işleyerek bilgi sağlayan çoğunlukla bilgisayara dayalı sistemlerdir. Bilgi sistemi

Detaylı

Makonet BlueCRS. Sistem Özellikleri ve Ekran Görüntüleri. 2013 Makonet Bilgisayar Ltd. Şti.

Makonet BlueCRS. Sistem Özellikleri ve Ekran Görüntüleri. 2013 Makonet Bilgisayar Ltd. Şti. Makonet BlueCRS Sistem Özellikleri ve Ekran Görüntüleri Sistem Hakkında - Makonet BlueCRS, Makonet Bilgisayar tarafından 2010 yılında geliştirilmiştir. - Deniz yolu taşımacılığı yapan firmaların bilet

Detaylı

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon MENÜ AYARLAMA Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Fusion@6 serisi ürünlerde ürün ana menüsü çeşitli temalarla görsel olarak

Detaylı

WINDOWS VE PARDUS İÇİN İMZAGER KURULUM TALİMATI

WINDOWS VE PARDUS İÇİN İMZAGER KURULUM TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-053 0 03.01.2012 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 0 İlk Çıkış 03.01.2012 TALM-001-053 03.01.2012 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş...4 2

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-I Ders No : 0690130054 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

İŞ ZEKÂSI & ÇEVİK RAPORLAMA ARACI. REPX ile verinize değer katın.

İŞ ZEKÂSI & ÇEVİK RAPORLAMA ARACI. REPX ile verinize değer katın. İŞ ZEKÂSI & ÇEVİK RAPORLAMA ARACI REPX ile verinize değer katın. Anahtar Kelimeler WEB Tabanlı İş Zekâsı Çevik Raporlama Liste Rapor Pivot Tablo Dashboard Tepe/Detay Rapor Pasta Grafik Çubuk Grafik Çizgi

Detaylı

İçindekiler TURKKEP E-FATURA KONEKTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

İçindekiler TURKKEP E-FATURA KONEKTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU TURKKEP E-FATURA KONEKTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Hakkında... 2 Özellikler... 2 Fatura İnceleme... 3 1. GELEN FATURALAR... 3 1.1. TEMEL FATURALAR... 3 1.2. TİCARİ FATURALAR... 4 2. GİDECEK FATURALAR...

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU BİLGİ YÖNETİMİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl 1. E-imza bulunmayan personelin e-imza alması gerekmektedir. 1.1. https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go internet adresine giriniz. 1.2.Girdiğiniz internet sayfasında Nitelikli Elektronik Sertifika Başvurusu

Detaylı

Varlık davranış modeli: Bu aşama her entity ye etki eden durumların tanımlandığı, modellendiği ve dokümante edildiği süreçtir.

Varlık davranış modeli: Bu aşama her entity ye etki eden durumların tanımlandığı, modellendiği ve dokümante edildiği süreçtir. Yapısal Sistem Analiz ve Tasarım Metodu SSADM waterfall model baz alınarak uygulanan bir metottur. İngiltere de kamusal projelerde 1980 lerin başında kullanılan sistem analizi ve tasarımı konularındaki

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ Satınalma Yönetimi Uygulaması fatura girişi ekranına, Sabit Kıymet Modülünde Sabit Kıymeti Görüntüle seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 222317) Satınalma Fatura Bilgileri ekranında girişi yapılan Sabit Kıymet

Detaylı

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KURULUMU

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KURULUMU ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KURULUMU UDİSA Bilgisayar Limited Şirketi tarafından yazımı tamamlanan ve sizler için özel olarak geliştirilen bilgisayar programımızın,

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir. E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Format

Detaylı

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK Kullanıcı Arayüz Tasarımı Ne kadar mükemmel tasarlanmış ve gerçekleştirilmiş olursa olsun eğer bir sistem kullanıcısına zor anlar yaşatıyorsa

Detaylı

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014 1 Temmuz 2014 Ana Paket Fiyatı Saati Netsis Standard 2 Temel Set ( 1 Kullanıcı) Satış Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Stok Yönetimi, Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Kalite Kontrol, Esnek yapılandırma, Dinamik

Detaylı

Prezi kullanım hatırlatmaları

Prezi kullanım hatırlatmaları Prezi kullanım hatırlatmaları Prezi bize daha ilgi çekici sunumları hazırlama olanağı sunan çevrimiçi bir araç. edu uzantılı e-posta adresiyle alınan üyelikler daha kapsamlı özelliklere sahip. Hesabımızı

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri Veri modelleri, veriler arasında ilişkisel ve sırasal düzeni gösteren kavramsal tanımlardır. Her program en azından bir veri modeline dayanır. Uygun

Detaylı

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1)

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) Ders 4 BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların, birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Giriş

Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan teknolojilerin bütününe bilişim teknolojileri denir. Bilişim Teknolojisi Girilen verileri saklayan, işleyen,

Detaylı

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi Kütüphane Web Sitelerinde İçerik Zenginleştirme Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 04.06.2008 ÜNAK 1 Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web

Detaylı

İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MALLAR UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU

İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MALLAR UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MALLAR UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU TAŞINIR MALLAR YÖNETİM ŞUBESİ ŞUBAT 2009 / ANKARA 1- SİSTEME GİRİŞ Sisteme www.muhasebat.gov.tr

Detaylı

BİLDİRİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR

BİLDİRİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR BİLDİRİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 11-12 Mart 2014 Giriş Soru: Bildirim Sistemini ne için kullanacağız? Cevap: EPDK ya mevzuat kapsamında sunulan tablolar, Bildirim

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı