BETON TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİ MELER. Dr. Halit YAZICI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BETON TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİ MELER. Dr. Halit YAZICI"

Transkript

1 BETON TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİ MELER Dr. Halit YAZICI

2 BETON ÇOK FAZLI (KOMPOZĐT) MALZEME Su Kimyasal Katkı Çimento BETON Mineral Katkı Đri agrega Đnce Agrega

3 ÇĐMENTO BAĞLAYICI ĐRĐ AGREGA İSKELET ĐNCE AGREGA DOLGU SU MĐNERAL KATKI KĐMYASAL KATKI HİDRATASYON + İ LENEBİLİRLİK PUZOLANİK REAKSİYON + FİLLER TAZE ve SERTLE Mİ BETON ÖZELLİKLERİNİ GELİ TİRMEK

4 ÇĐMENTO ÜRETĐMĐ KLĐNKER + ALÇI I TAŞI (PRĐZ Z SÜRESS RESĐ) PÇ KLĐNKER+AL NKER+ALÇI I TAŞI+PUZOLAN (%19) KÇ KLĐNKER+AL NKER+ALÇI I TAŞI+PUZOLAN (%40) TÇ

5 ESKĐ ÇĐMENTO TĐPLERT PLERĐ PÇ (TS 19) PÇ 32.5 PÇ 42.5 KATKILI ÇĐMENTOLAR KÇ 32.5 TÇ 32.5 PÇ 52.5 BEYAZ ÇĐMENTO (BPÇ 32.5, BPÇ 42.5) YÜKSEK FIRIN CURUFLU(CÇ 32.5, CÇ 42.5) SÜLFATA DAYANIKLI (SDÇ 32.5)

6 ÇĐMENTO TĐPLERT PLERĐ 1999 YILI ÇĐMENTO ÜRETĐMĐ Çimento Tipi 1999 yılı üretimi (ton) PÇ PÇ PÇ PKÇ/A PKÇ/B KÇ PKÇ/A 42.5 R ÇĐMENTO ĐÇ SATIŞLARININ %18 i i PÇP ve YALNIZ %0.67 si PÇ32.5P

7 KATKILI KATKILI ÇĐMENTOLAR MENTOLAR ÇĐMENTO TĐPĐ ĐŞARET PÇ KLĐNKERĐ YÜKSEK FIRIN CURUFU SĐLĐKA TOZU PUZOLAN VOLKANĐK, TORTUL AKTĐF KĐL UÇUCU KÜL SĐLĐSLĐ KALKERLĐ PĐŞMĐŞ ŞĐST KALKER TOZU PORTLAND KOMPOZE PKÇ/A PKÇ/B PUZOLANĐK PZÇ/A PZÇ/B KOMPOZE KZÇ/A KZÇ/B PORTLAND CURUFLU PCÇ/A PCÇ/B PORTLAND KALKERLĐ PLÇ/A PLÇ/B

8 YENĐ ÇĐMENTO TĐPLERT PLERĐ (TSEN197) CEM II/AS 42,5 N Altsınıf N normal erken dayanımı, R hızlı erken dayanım Standart dayanım sınıfları Alttip, ikinci ana bileşen (bu örnekte yüksek fırın cürufu) Portland çimentosu klinkerinin oranı (A) yüksek, (B) orta ve (C) düşük Ana çimento tipi Bileşim (kütlece % olarak) Ana tipler Genel çimento tipleri Klinker K Yüksek fırın cürufu S Silis dumanı D Doğal P Puzolan Ana bileşenler Doğal kalsine edilmiş Q Silissi V Uçucu kül Kalkersi W Pişmiş şist T L Kalker LL Minör ilave bileşen CEM I Portland Çimento CEM I

9 YENĐ ÇĐMENTO TĐPLERT PLERĐ (TSEN197) Bileşim (kütlece % olarak) Ana tipler Portland cüruflu çimento Portland silis dumanlı çimento Genel çimento tipleri CEM II/AS CEM II/BS CEM II/AD Klinker K Yüksek fırın cürufu S Silis dumanı D 610 Doğal P Puzolan Ana bileşenler Doğal kalsine edilmiş Q Silissi V Uçucu kül Kalkersi W Pişmiş şist T Kalker L LL Minör ilave bileşen CEM II/AP Portland puzolanlı çimento CEM II/BP CEM II/AQ CEM II/BQ CEM II Portland uçucu küllü çimento CEM II/AV CEM II/BV CEM II/AW CEM II/BW 6579 Portland CEM II/AT pişmiş şistli çimento CEM II/BT Portland kalkerli çimento CEM II/AL CEM II/BL CEM II/ALL CEM II/BLL 6579 Portland CEM II/AM kompoze çimento CEM II/BM

10 YENĐ ÇĐMENTO TĐPLERT PLERĐ (TSEN197) Bileşim (kütlece % olarak) Ana tipler Genel çimento tipleri Klinker K Yüksek fırın cürufu S Silis dumanı D Doğal P Puzolan Ana bileşenler Doğal kalsine edilmiş Q Silissi V Uçucu kül Kalkersi W Pişmiş şist T L Kalker LL Minör ilave bileşen CEM III/A Yüksek fırın CEM III cüruflu CEM III/B çimento CEM III/C CEM IV Puzolanik çimento CEM IV/A CEM IV/B CEM V Kompoze çimento CEM V/A CEM V/B

11 MĐNERAL KÖKENLĐ, DEĞĐŞĐK BOYUTLU, SERT TANELER AGREGA BETONUN % 60 % 80 Đ AGREGA AKILCI SEÇĐM! ÖZELLĐKLER (NORMAL BETON ĐÇĐN) SERT TEMĐZ YÜKSEK DAYANIMLI KĐMYASAL ETKĐLERE DAYANIKLI ĐNERT ADERANSI FĐZĐKSEL BAĞ

12 AGREGANIN KÖKENK KENĐ BETONDA KULLANILABĐLEN MĐNERAL VE KAYALAR KĐREÇTAŞI BAZALT GRANĐT DĐYABAZ SĐYANĐT MERMER BARĐT BETONDA KULLANILAMAYAN MĐNERAL VE KAYALAR ANDEZĐT ALÇITAŞI KĐLTAŞI KUMTAŞI KUVARS DIŞINDAKĐ SĐLĐKA MĐNERALLERĐ FELDSPATLAR SÜLFAT MĐNERALLERĐ ANCAK DENEY YAPILMADAN KARAR VERĐLEMEZ!

13 AGREGA AGREGALARIN SINIFLANDIRILMASI DOĞAL (KUM, ÇAKIL, TOUT VENANT) DERE DENĐZ OVA YAPAY KIRMATAŞ SANAYĐ ARTIKLARI MICIR UÇUCU KÜL TAŞ UNU DEMĐR CURUFU MICIR TOZU VB. SĐLĐKA TOZU VB.

14 KĐMYASAL KATKILAR MĐNERAL KATKILAR YENĐ TÜR ÇĐMENTOLAR BETON TEKNOLOJĐSĐ SÜREKLĐ GELĐŞMEKTE POLĐMER ESASLI BAĞLAYICILAR YENĐ ÜRETĐM TEKNĐKLERĐ STANDARTLARDA ve ARTNAMELERDE REVİZYONLAR ZORUNLU (ZAMAN ZAMAN ÇELİ KİLERİN OLU MASI Ör. TS500; TS11222; TS EN2061)

15 BETONUN EVRĐMĐ BASINÇ DAYANIMISU/ÇIMENTO ĐLĐŞKĐSĐ Basınç dayanımı, MPa Reaktif Pudra Betonu (1995 den sonra) Yüksek dayanımlı/yüksek Performanslı Beton (1980 ve 1990 lı yıllar) ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Normal Dayanımlı Beton (1970 li yıllar) Su/çimento oranı Normal Dayanımlı Beton (1950 li yıllar)

16 BETON SINIFLARI (TS 500 ) Beton Sınıfı f ck Karakteristik Silindir Basınç Dayanımı (N/mm 2 ) Eşdeğer küp (150 mm) Basınç Dayanımı (N/mm 2 ) f ctk Karakteristik Eksenel Çekme Dayanımı (N/mm 2 ) E c (28 günlük) Elastisite Modülü (N/mm 2 ) C16 C18 C20 C C30 C35 C40 C45 C

17 BETON SINIFI GÖSTERİMİ TS 500 C30 28 GünlG nlük k 15/30 cm Karakteristik Silindir Basınç Dayanımı En Az 30 MPa TS EN 206/1 C30/37 28 GünlG nlük k 15 cm Ayrıtl tlı Karakteristik Küp K p Basınç Dayanımı En Az 37 MPa 28 GünlG nlük k 15/30 cm Silindir Basınç Dayanımı En Az 30 MPa

18 YENĐ BETON SINIFLARI (TS EN2061) Beton sınıfı C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60 C 55/67 C 60/75 C 70/85 C 80/95 C 90/105 C 100/115 En düşük karakteristik silindir dayanımı f ck,sil (N/mm 2 ) En düşük karakteristik küp dayanımı f ck,küp (N/mm 2 )

19 BASINÇ DAYANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖRNEK EKLİ, BOYUTLARI ve NARİNLİĞİ d h h/d ORANI PRES TABLASI İLE SÜRTÜNME

20 BASINÇ DAYANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER YA FAKTÖRÜ Basınç dayanıımı PRESTE YÜKLEME HIZI 28. gün zaman ÖRNEĞİN NEM DURUMU

21 BETONDA KALİTE KONTROL TAZE BETON SERTLE Mİ BETON İşlenebilirlik Deneyleri (çökme, Vebe, Sarsma tablası, Kelly Topu) TAHRİBATLI DENEY Karot çıkarma TAHRİBATSIZ DENEYLER Beton tabancası Ses geçirme B.H.A. Beton Sıcaklığı Hava içeriği LABORATUVAR DENEYLERİ ÖRNEK ALMA Mekanik deneyler Basınç, Çekme Eğilme B.H.A., Su emme, Boşluk oranı, Kılcallık, Geçirimlilik, Boy değişimi Mikro yapı incelemeleri Kimyasal analiz

22 MALZEMELERİN KALİTE KONTROLÜ BETON DİZAYNI DENEME DÖKÜMÜ AGREGA, SU, ÇİMENTO, MİNERAL KATKILAR, KİMYASAL KATKILAR LABORATUVAR DENEYLERİ İ LENEBİLİRLİK MUKAVEMET (SINIF DAYANIMI) DAYANIKLILIK (DURABİLİTE) YAPI TÜRÜ (ELEMAN BOYUTLARI, DONATI SIKLIĞI vb.) TAZE ve SERTLE Mİ BETON DENEYLERİ PERFORMANS YETERSİZ PERFORMANS YETERLİ BETON DÖKÜMÜ ÖRNEK ALMA TAZE ve SERTLE Mİ BETON DENEYLERİ

23 HER ÜRETĐM BĐRĐMĐ EN AZ 9 Küp veya Silindir Örnek Bir gün kalıpta bekleme (olumsuz koşullardan, güneş, rüzgar vb.) korunmalı Deney gününe kadar kür 23 ±2 C sıcaklıkta, kirece doygun su içinde veya en az %95 bağıl nemdeki ortamda saklanmalıdır 7 Günlük Deneyler 28 Günlük Deneyler Yedek (olumsuz sonuçların kontrolü vb. amaçla) NĐTELĐK DENETĐMĐ : KARIŞIMIN POTANSĐYEL DAYANIMI

24 BETONUN YAPIDAKĐ KOŞULLARDA DAYANIM GELĐŞĐMĐNĐN TAKĐBĐ HER ÜRETĐM BĐRĐMĐ YETERLĐ SAYIDA Küp veya Silindir Örnek Bir gün kalıpta bekleme (yapıdaki betonla aynışartlarda) Deney gününe kadar yapıda kür (Yapıdaki betonla aynışartlarda) Deney sonuçları kalıp alma sürelerinin tayininde, yapıdaki uygulanan kür (bakım) yönteminin etkinliğini belirlemede vb. amaçla kullanılabilir

25 KATKI MADDELERĐ KĐMYASAL KATKILAR MĐNERAL KATKILAR SU AZALTICI PRĐZ GECĐKTĐRĐCĐ PRĐZ HIZLANDIRICI HAVA SÜRÜKLEYĐCĐ KOROZYON ÖNLEYĐCĐ GEÇĐRĐMSĐZLĐK RENKLENDĐRĐCĐ VB. DOĞAL PUZOLANLAR TRAS VOLKANĐK TÜF VOLKANĐK CAM VB. YAPAY PUZOLANLAR UÇUCU KÜL SĐLĐKA TOZU YÜKSEK FIRIN CURUFU PĐŞMĐŞ KĐL VB.

26 KĐMYASAL KATKILAR GENELLĐKLE SU ĐÇĐNDE ÇÖZÜLEBĐLEN KĐMYASAL MADDELERDĐR ÇĐMENTO AĞIRLIĞINA ORANLA DÜŞÜK MĐKTARLARDA KULLANILIRLAR (Örneğin %13 ) AŞIRI DOZDA KULLANILDIKLARINDA YAN ETKĐLERĐ SÖZ KONUSUDUR (priz geciktirme veya hızlandırma, dayanım kaybı vb.) DENEME KARIŞIMI ĐLE OPTĐMUM DOZAJ BELĐRLENMELĐ BĐRDEN ÇOK KATKI BĐRARADA KULLANILDIĞINDA UYUMLARI MUTLAKA ARAŞTIRILMALI!!

27 KATKI MADDELERĐĐLAÇ DEĞĐLDĐR KÖTÜ DĐZAYN EDĐLMĐŞ BETONU ĐYĐLEŞTĐRMEZ BĐLĐNÇSĐZ KULLANIMLARI ÇOK OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURABĐLĐR

28 SU AZALTICI KĐMYASAL KATKILAR NORMAL AKIŞKANLAŞTIRICILAR (%5 SU KESME < %12) LĐGNOSÜLFONAT TÜREVLERĐ ve HĐDROKSĐL KARBOKSĐLĐK ASĐT Dozaj: < %1 Çimento ağırlığınca SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICILAR (%12 SU KESME 30) NAFTALĐN ve MELAMĐN SÜLFONA FORMALDEHĐT MODĐFĐYE LĐGNOSÜLFONAT Dozaj: % 13 Çimento ağırlığınca HĐPER AKIŞKANLAŞTIRICILAR (SU KESME > %30) POLĐKARBOKSĐLĐK ASĐT Dozaj: % 13 Çimento ağırlığınca

29 AKIŞKANLAŞTIRICILAR KULLANIM AMAÇLARI 1 SU/ÇĐMENTO ORANINI AZALTARAK MUKAVEMET ARTIŞI SAĞLAMAK 2 3 BETON KARIŞIM ORANLARINI DEĞĐŞTĐRMEDEN ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐ ARTTIRMAK SU/ÇĐMENTO ORANINI SABĐT TUTARAK; SU ve ÇĐMENTO MĐKTARLARINI AZALTARAK EKONOMĐ SAĞLAMAK

30 Katkısız DÜ ÜK S/Ç ORANI YÜKSEK DAYANIM & DAYANIKLILIK YÜKSEK BÜZÜLME VE HİDRATASYON ISISI Dayanım arttırma amaçlı (+çimento) KONTROL BETONU İşlenebilirliği arttırma amaçlı (+çimento, +su) Dayanım arttırma amaçlı (su) Çimento tasarrufu amaçlı (çimento, su) İşlenebilirliği arttırma amaçlı (karışım oranlarında değişiklik yok) Katkılı DÜ ÜK S/Ç ORANI YÜKSEK DAYANIM & DAYANIKLILIK DAYANIM, DAYANIKLILIK & İ LENEBİLİRLİK AYNI DÜ ÜK BÜZÜLME VE HİDRATASYON ISISI DAYANIM* & DAYANIKLILIK AYNI İ LENEBİLİRLİKTE ARTI AYNI DAYANIMDA & İ LENEBİLİRLİKTE ARTI YÜKSEK BÜZÜLME VE HİDRATASYON ISISI * Erken yaşlarda dayanımda bir miktar düşüş, ileriki yaşlarda bir miktar artış beklenebilir. Priz hızlandırıcı özelliği olan bir kimyasal katkı kullanılması durumunda hem erken hem de nihai dayanım artışı beklenir.

31 Compressive strength Fresh concrete w ith SP Vibration Fresh concrete w ithout SP Vibration Fresh concrete w ithout SP Hand compacting Concrete totally compacted Concrete unsatisfactory compacted W/C ratio

32 AKIŞKANLAŞTIRICILAR AKTĐF YÜZEYLĐ MOLEKÜLLERDĐR (SURFAKTAN) SUYUN YÜZEY GERĐLĐMĐNĐ DÜŞÜREREK ISLATMA GÜCÜNÜ ARTTIRLAR ÇĐMENTO PARTĐKÜLLERĐNĐ HĐDROFĐL HALE DÖNÜŞTÜRÜRLER ÇĐMENTO PARTĐKÜLLERĐNĐN TOPAKLAŞMASINI (FLOKÜLLEŞMESĐNĐ) ENGELLĐYEREK HOMOJEN BĐR DAĞILIM (DĐSPERĐYON) SAĞLARLAR

33 AKIŞKANLAŞTIRICILAR ÇEŞĐTLĐ YAN ETKĐLERĐ SÖZ KONUSUDUR AŞIRI DOZDA KULLANIMLARI TERLEMEKUSMAYA YOL AÇABĐLĐR HIZLI ĐŞLENEBĐLĐRLĐK KAYBI GÖRÜLEBĐLĐR PRĐZ GECĐKTĐRME, PRĐZ ALMAMA veya PRĐZ HIZLANDIRMA GÖRÜLEBĐLĐR

34 PRĐZ HIZLANDIRICILAR SUDA ÇÖZÜLEBĐLEN ORGANĐK veyađnorganđk TUZLARDIR KALSĐYUM FORMAT, KALSĐYUM ASETAT, NĐTRATLAR, LAKTĐK ASĐT, FORMALDEHĐD, KLORÜRLER vb. SOĞUK HAVADA BETON DÖKÜMÜNDE (perdah işlemine çabuk geçmek, koruma süresini kısaltmak, kalıp alma süresini kısaltmak) PÜSKÜRTME BETON UYGULAMALARINDA (Alüminatlar, PRĐZ BAŞLANGIÇ 12 dakika) TAMĐR ONARIM ĐŞLERĐNDE SU KAÇAKLARININ TIKANMASINDA PREFABRĐK ÜRETĐMLERDE

35 PRĐZ GECĐKTĐRĐCĐLER LĐNYOSÜLFONĐK ASĐT, HĐDROKSĐLKARBOKSĐLĐK ASĐT, ŞEKER, FOSFAT, BORAT, ÇĐNKO vb. SICAK HAVALARDA BETON DÖKÜMÜNDE BÜYÜK HACĐMLĐĐŞLERDE SOĞUK DERZ OLUŞMAMASI ĐÇĐN UZUN TAŞIMA MESAFELERĐNDE KALIP DEFORMASYONLARINDAN KAYNAKLANAN ÇATLAKLARIN ÖNLENMESĐĐÇĐN

36 HAVA SÜRÜKLEYĐCĐ VĐNSOL REÇĐNESĐ, SENTETĐK DETERJANLAR, LĐNYOSÜLFONATLAR vb. BETONDA ÇOK KÜÇÜK ÇAPLI ( 50µm) ve ARALIKLI ( µm) HAVA KABARCIKLARI OLUŞTURMAK ĐÇĐN KULLANILIR SERTLEŞMĐŞ BETONUN DONMAÇÖZÜLME DAYANIKLILIĞINI ARTTIRIR

37 DĐĞER KĐMYASAL KATKILAR REDOZLAMA ĐÇĐN KULLANILAN KATKILAR KOROZYON ÖNLEYĐCĐ (ĐNHĐBĐTÖR) POTASYUM KROMAT, SODYUM NĐTRĐT, KALSĐYUM NĐTRĐT vb. ALKALĐSĐLĐKA REAKSĐYONU (ASR) ÖNLEYĐCĐ LĐTYUM TUZLARI SU ĐTĐCĐ KATKILAR KÖPÜKLER, PETROKĐMYA ÜRÜNLERĐ, MĐNERAL YAĞLAR, ASFALT EMĐSYONLARI vb. GEÇĐRĐMSĐZLĐK SAĞLAYAN KATKILAR SU AZALTICILAR (AKIŞKANLAŞTIRICILAR ve MĐNERAL TOZLAR (UÇUCU KÜL, SĐLĐKA TOZU vb.) RENKLENDĐRĐCĐLER (METAL OKSĐTLER, KARBON vb.)

38 MĐNERAL KATKILAR DOĞAL veya YAPAY PUZOLANĐK MADDELERDĐR ÇĐMENTO ÜRETĐMĐNDE KULLANILABĐLDĐKLERĐ GĐBĐ, DOĞRUDAN BETON ÜRETĐMĐNDE DE KULLANILABĐLĐRLER

39 PUZOLAN : KENDĐ BAŞINA BAĞLAYICI ÖZELLĐĞĐ OLMAYAN, BĐR BAŞKA BAĞLAYICI ĐLE KULLANILDIĞINDA (KĐREÇ, ÇĐMENTO) BAĞLAYICILIK ÖZELLĐĞĐ GÖSTEREN MADDE M.Ö. 100 ROMALILAR, POZZOLĐ KASABASININ VOLKANĐK KÜLÜ ve SÖNMÜŞ KĐRECĐ KARIŞTIRARAK HĐDROLĐK BAĞLAYICI GELĐŞTĐRDĐLER ROMA ÇĐMENTOSU ADIYLA DA BĐLĐNEN BU BAĞLAYICI ĐLE GÜNÜMÜZE KADAR AYAKTA KALAN BĐR ÇOK YAPI ĐNŞA EDĐLDĐ PĐŞMĐŞ TOPRAK TOZU KUVARS KUMU KĐREÇ HORASAN HARCI

40 SÖNMÜŞ KĐREÇ, (Ca(OH) 2 SĐLĐS (PUZOLAN) SU CSH BENZERĐ HĐDROLĐK BAĞLAYICI PUZOLANĐK MADDENĐN PERFORMANSI PUZOLANĐK AKTĐVĐTE DENEYĐĐLE ÖLÇÜLÜR AKTĐVĐTE GÖSTERMESĐ ĐÇĐN YETERLĐ MĐKTARDA SĐLĐS + ALÜMĐN + DEMĐR ĐÇERMELĐ ĐNCE ÖĞÜTÜLMÜŞ OLMALI AMORF YAPIYA SAHĐP OLMALI ÇĐMENTO KUM SU KONTROL KARIŞIMI, (Basınç dayanımı belirlenir) ÇĐMENTO PUZOLAN (çimento KUM SU yerine % 20 25) A Basınç dayanımı B (B/A)*100 PUZOLANĐK AKTĐVĐTE ĐNDEKSĐ

41 MĐNERAL KATKILAR TAZE BETONUN ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNDE ARTIŞ SU KUSMADA(TERLEME) AZALMA SEGREGASYONDA AZALMA (KOHEZYONDA ARTIŞ) ÇĐMENTO MĐKTARINDAN TASARRUF (ENERJĐ TASARRUFU, CO 2 MĐKTARININ AZALMASI ĐLE ÇEVRESEL FAYDA) ATIK MADDE KULLANIMI HALĐNDE ÇEVRESEL FAYDA HĐDRATASYON ISISINDA AZALMA BETON DAYANIMININ YAVAŞ AMA UZUN SÜRELĐ ARTMASI

42 MĐNERAL KATKILAR SU ve KLORÜR GEÇĐRĐMLĐLĐĞĐNDE AZALMA KĐMYASAL ETKĐLERE DAYANIKLILIKTA ARTIŞ BAĞLAYICI MATRĐSAGREGA BAĞININ KUVVETLENMESĐ KURUMA BÜZÜLMESĐNDE ve TERMĐK BÜZÜLMEDE AZALIŞ Basınç Dayanımı Katkısız Katkılı 7 gün 28 gün Zaman

43 ERKEN DAYANIMLARDA DÜŞME, PRĐZ SÜRESĐNDE ARTIŞ KÜR HASSASĐYETĐNĐN ARTMASI KATKILI ÇĐMENTO veya BETON DOĞAL PUZOLANLAR CURUF UÇUCU KÜL Vb. YAVAŞ HĐDRATASYON Islak Kür Đhtiyacı PÇ ye kıyasla daha fazla Permeabilite Kötü kür Portland Çimentosu 0 Katkılı Çimento Đyi kür Yüksek Katkı Oranı

44 UÇUCU KÜL (UK) TERMĐK SANTRAL ATIĞI, KÖMÜR YANMA ÜRÜNLERĐNĐN EN ĐNCESĐ, ELEKTROFĐLTRELERDE TUTULUR PUZOLANĐK ÖZELLĐĞĐ NEDENĐYLE ÇĐMENTO ve BETONDA MĐNERAL KATKI OLARAK KULLANIMI OLDUKÇA YAYGINDIR. DÜNYADA AÇIĞA ÇIKAN UK 450 MĐLYON TON/YIL % 6 sı ÇĐMENTO ve BETON ÜRETĐMĐNDE KULLANILMAKTA ÜLKEMĐZDE AÇIĞA ÇIKAN UK 18 MĐLYON TON/YIL

45 UÇUCU KÜL (UK) UK TANE BOYUTU 1150 µm, KÜRESEL ŞEKĐLLĐ TAŞ KÖMÜRÜ LĐNYĐT KÖMÜRÜ S + A + F %70 S + A + F %50 F SINIFI UK, SĐLĐSSĐ UK (CaO < %10) C SINIFI UK, KALKERSĐ UK (CaO > %10) ÜLKEMĐZDE AÇIĞA ÇIKAN UÇUCU KÜLLLERĐN ÇOK BÜYÜK BÖLÜMÜ C SINIFIDIR C SINIFI UÇUCU KÜLLERĐN YÜKSEK ORANDA KULLANIMI BETONUN HACĐM SABĐTLĐĞĐNĐ BOZABĐLĐR!!

46 UÇUCU KÜL (UK) BĐLEŞEN CaO SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 MgO Na 2 O C (%) 11,5 29,0 23,1 50,5 13,3 21,3 3,7 22,5 1,5 7,5 0,4 1,9 F (%) 0,7 6,7 43,6 64,4 19,6 30,1 3,8 23,9 0,9 1,7 0 2,8 ASTM C µm ÜZERĐ % 34 SO PUZOLANĐK AKTĐVĐTE ĐNDEKSĐ 28 G % 75 SICAK HAVALARDA BETON DÖKÜMÜNDE BETONUN DAYANIKLILIĞINI SAĞLAMADA (SÜLFAT, DENĐZ SUYU, ASR vb.) KÜTLE BETONLARINDA (BARAJ vb.)

47 SĐLĐKA TOZU (SĐLĐS DUMANI) SĐLĐKONLU METAL ALAŞIMLARININ ÜRETĐM ATIĞI % ÇOK ĐNCE (0.1 0,2 µm) AMORF SiO 2 ĐÇERDĐĞĐ ĐÇĐN MÜKEMMEL PUZOLANĐK ÖZELLĐK GÖSTERĐR ÇĐMENTODAN YAKLAŞIK 100 KAT DAHA ĐNCEDĐR DĐĞER PUZOLANLARDAN FARKLI OLARAK : ERKEN DAYANIMI DA ARTTIRMAKTA ÇOK ĐNCE OLDUĞU ĐÇĐN SU ĐHTĐYACINI ARTTIRMAKTA HĐDRATASYON ISISINI ARTTIRMAKTA 45 µm ÜZERĐ % 10 PUZOLANĐK AKTĐVĐTE ĐNDEKSĐ 28 G % 110 SU ĐHTĐYACINDAKĐ ARTIŞ % 34

48 YÜKSEK FIRIN CURUFU (YFC) DEMĐRÇELĐK ÜRETĐMĐ ARTIĞIDIR. CURUF SU ĐLE HIZLI SOĞUTULURSA AMORF YAPI KAZANIR, ÖĞÜTÜLEREK KULLANILDIĞINDA PUZOLANĐK REAKSĐYON GÖSTERĐR CURUFLU ÇĐMENTO ÜRETĐMĐNDE YAYGIN OLARAK KULLANILIR Bileşen CaO SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 MgO S % ,30,5 3,5 12 ASTM C µm ÜZERĐ % 20 SO PUZOLANĐK AKTĐVĐTE ĐNDEKSĐ 28 G % 75110

49 DOĞAL PUZOLANLAR VOLKANĐK KÖKENLĐ MALZEMELER (VOLKANĐK CAMLAR, TRASLAR, TÜFLER, KÜLLER, POMZA) KĐL TUĞLA, KĐREMĐT TOZU ÖĞÜTME PĐŞĐRME ( C) ÖĞÜTME PUZOLAN PUZOLAN PUZOLAN KALKER TOZU GÖZENEK TIKAMA (FĐLLER) ASTM C µm ÜZERĐ % 34 S + A + F % 70 SO PUZOLANĐK AKTĐVĐTE ĐNDEKSĐ 28 G % 75

50 YENİ MALZEMELER BÜZÜLME YAPMAYAN HARÇ (GROUT) EPOKSİ veya POLYESTER ESASLI TAMİR HARÇLARI ÇİMENTO ESASLI TAMİR HARÇLARI LİF TAKVİYELİ POLİMERLER (FRP) KENDİLİĞİNDEN YERLE EN BETON (KYB) PÜSKÜRTME BETON (shotcretegunite) LİFLİ BETON (ÇELİK, POLİPROPİLEN, CAM vb.) KENDİLİĞİNDEN YERLE EN LİFLİ BETON SIFCON (Slurry Infiltrated Concrete) RPC (Reactive Powder Concrete Reaktif Pudra Betonu)

51 FRP KARBON LİFİ CAM LİFİ TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER ÇEKME DAYANIMLARI ÇOK YÜKSEK UYGULAMA KOLAYLIĞI KİMYASAL DAYANIKLILIKLARI İYİ (KOROZYON YOK) HAFİF MALZEMELER DEPOLAMA KOLAYLIĞI ( ERİT, RULO vb.) UV dayanıklı boya Epoksi esaslı yapıştırıcı Laminat Epoksi esaslı yapıştırıcı Beton Epoksi esaslı macun Epoksi esaslı astar

52 FRP YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKSIZDIRLAR SADECE LİF EKSENİNE PARALEL ÇEKME GERİLMELERİNİ KAR ILAYABİLİRLER (UYGULAMA YÖNÜ ÖNEMLİ) DÜĞÜM NOKTALARINDA UYGULAMA ZORLUĞU UV DAYANIKSIZDIRLAR (KORUYUCU TABAKA GEREKLİ) SÜNME DEFORMASYONLARI YÜKSEK UZUN DÖNEMLİ PERFORMANSLARI HAKKINDA YETERLİ VERİ YOK GÖRECELİ OLARAK PAHALI MALZEMELER UYGULANACAK BETONUN ÇEKME DAYANIMI 14kgf/cm 2 olmalı( C16)

53 FRP LABORATUVAR ÇALI MASI 15 cm AYRITLI KÜP ve 10/20; 15/30 cm SİLİNDİR ÖRNEKLERE TEK ve ÇİFT KAT FRP SARILDI KÜPLERDE BAĞIL DAYANIM SARGISIZ (100) TEK SARGILI (121) ÇİFT SARGILI (142) 10/20 cm SİLİNDİR SARGISIZ (100) TEK SARGI (180) ÇİFT SARGI (242) 15/30 cm SİLİNDİR SARGISIZ (100) TEK SARGI (132)

54 FRP LABORATUVAR ÇALI MASI 10 X 10 X 60 cm BETON KİRİ ÖRNEK ÇEKME BÖLGESİNE LAMİNAT YAPI TIRILDI ÇEKME BÖLGESİNE LAMİNAT UYGULANMI ÖRNEĞE KUMA EKLİNDEKİ FRP SARILDI KIRILMI İKİ PARÇA EPOKSİ ile YAPI TIRILIP ÇEKME BÖLGESİNE LAMİNAT UYGULANDI SADECE BETON ÖRNEK EĞİLME DAYANIMI (100) ÇEKME BÖLGESİNDE LAMİNAT VAR E.D.(372) LAMİNAT + SARGI YAPILMI EĞİLME DAYANIMI (859) KIRILIP TEKRAR BİRLE TİRİLEN ve LAMİNAT YAPI TIRILMI EĞİLME DAYANIMI (262) SİSTEM DONATILI BETONARME GİBİ ÇALI TI BETONARME ÖRNEKLERLE BİRE BİR UYGULAMALI DENEYLER DE GEREKLİ!!!

55 FRP

56 FRP Uygulama kolaylığı

57 KYB 1 KENDİLİĞİ İĞİNDEN YERLE EN EN BETON (SELF LEVELLING CONCRETESLC) Yüzeylenen 2 KENDİLİĞİ İĞİNDEN SIKI AN BETON (SELF COMPACTING CONCRETESCC) 3 KENDİLİĞİ İĞİNDEN ÇÖKEN (OTURAN) BETON (SELF CONSOLIDATING CONCRETESCC) TANIM HERHANGİ BİR DI ETKİYE GEREK DUYULMADAN KENDİ AĞIRLI IRLIĞI İLE SIK DONATILI, DAR VE DERİN KESİTLERE, SIKI ARAK YERLE EB EBİLEN VE BU ESNADA STEREN BETONDUR. AYRI MAYA DİREND RENÇ GÖSTEREN

58 KYB

59 KYB Taze Betonda Vhunisi deneyi

60 KYB Taze Betonda Lkutusu deneyi

61 KYB YÜKSEK PERFORMANSLI BETON YÜKSEK DAYANIM YÜKSEK DAYANIKLILIK YÜKSEK SIKIŞMA ORANI DÜŞÜK S/Ç ORANI GEÇĐRĐMSĐZLĐK PAS PAYI KALĐTESĐ

62 KYB ĐNŞAAT SÜRESĐNDE KISALMA SAĞLAR. ĐŞÇĐLĐK MALĐYETĐNĐ AZALTIR BETON KALĐTESĐNDE (DAYANIM VE DAYANIKLILIK) ARTIŞ POMPALANABĐLĐRLĐK AYRIŞMA DĐRENCĐ AKICI FAKAT AYRIŞMAYA DĐRENÇLĐ Kimyasallar kullanılarak reolojik yapı değiştiriliyor.

63 KYB KALIPTA HİDROSTATİK BASINÇ ETKİSİ (SAĞLAM KALIP) BAZI YAPI ELEMANLARINDA KULLANIM ZORLUĞU KATKI VE KARI IM MALİYETİ STANDART ÜRETİM YÖNTEMİ ve STANDART DENEYLERİN YOKLUĞU FARKLI BETON TİPLERİYLE UYUMUNUN BELİRSİZLİĞİ (Soğuk derz, Farklı elastisite modüllerinden kaynaklanan hacimsel stabilite problemleri)

64 KYB * VĐBRATÖR KULLANILAMAYACAK DURUMDAKĐ POMPALAMA GEREKTĐREN TAMĐR ĐŞLERĐNDE

65 PÜSKÜRTME BETON (GUNITE, PNEOCRETE, PLASCRETE, LETCRETE, SHOTCRETE) Agrega Çimento Su Priz hızlandırıcı Boru hattında basınçlı hava ile taşınma Püskürtülerek yerine yerleştirme YA KARI IM KURU KARI IM

66 Betonun taşınması, yerleştirilmesi ve sıkıştırılması bir arada Kalıp gerektirmez, işçilik tasarrufu Yüksek uygulama hızı Özel ekip ve ekipman Geri sıçrama ile malzeme kaybı

67 PÜSKÜRTME BETON

68 LİFLİ BETON (LİF DONATILI BETON, LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİ BETON) Agrega Çimento Su Katkı Rasgele dağılmış süreksiz lifler Lif Lif Lif Amaç: Çatlak gelişiminin kontrol altına alınması ve böylelikle tokluğun arttırılması Çatlak Çatlak Çatlak Matris Matris Matris

69 LİFLİ BETON Enerji yutma kapasitesinde artış

70 ÇELİK LİFLİ PÜSKÜRTME BETON (STEEL FIBROUS SHOTCRETE) DEMİRYOLU TÜNEL TAMİRİ/U AK

71 SIFCON (SLURRY INFILTRATED CONCRETE) ÇİMENTO SU SÜPER AKI KANLA TIRICI SİLİKA DUMANI ÇOK İNCE KUM HACİMCE % 1020 ÇELİK LİF (YÜKSEK DONATI İÇERİĞİ) YÜKSEK DEFORMASYON KAPASİTESİ, % BASINÇ DAYANIMI MPa

72

73 SIFCON ile onarım ve güçlendirme a Yük (P/2) 25 SIFCON ceket d= onarılmış onarılmış Kirişin kaymaya karşı dayanımının arttırılması için SIFCON ceket uygulanması (boyutlar: mm)

74 REAKTİF PUDRA BETONU (REACTIVE POWDER CONCRETE) AGREGA VE KUM YERİNE REAKTİF KUVARS, 300 µm SİLİKA DUMANI BUHAR KÜRÜ VEYA YÜKSEK BASINÇLI BUHAR KÜRÜ TOKLUK İÇİN ÇELİK MİKROLİFLER YÜKSEK KOMPASİTE, GRADASYON ÖNEMLİ BASINÇ DAYANIMI MPa ELASTİSİTE MODÜLÜ MPa

75 Reaktif Pudra Betonu ile güçlendirme Betonarme kiriş RPC Çatlamış betonarme kirişin Reaktif Pudra Betonuyla güçlendirilmesi

76 BÜZÜLME YAPMAYAN ERBET ÇALI MA PRENSİBİ ENJEKSİYON İLE ÇATLAK VE BO LUKLARIN DOLDURULMASI BÜYÜK BO LUKLAR İÇİN AGREGA DA KULLANILABİLİR YÜKSEK DAYANIM İÇİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA DÜ ÜK S/Ç ORANI YÜKSEK AKI KANLIK KİMYASAL VE MİNERAL KATKILAR GENLE ME İÇİN SÜLFOALÜMİNAT BAZLI BİLE ENLER GEÇİRİMSİZLİĞİN ÖNEMLİ OLDUĞU YERLER PREFABRİK ELEMANLARIN SOKETLERİNE YERLE TİRİLMESİ ÇELİK KOLONLARIN veya MAKİNALARIN TEMELE ANKRAJI (GROUT) BÜZÜLMENİN GENLE EN BİLE ENLERLE DENGELENMESİ

77 EPOKSİ VE POLYESTER ESASLI TAMİR HARÇLARI PETROKİMYA ÜRÜNLERİ BİRDEN FAZLA BİLE EN ESAS EPOKSİ REÇİNESİ AKI KANLA TIRICILAR PİGMENTLER SÜSPANSİYON BİLE ENLERİ ERİTİCİ KUM KARI IMLARI BAĞLAYICI REÇİNE DOLGU MADDESİ YÜKSEK BAĞLAYICILIK ÖZELLİĞİ HIZLI DAYANIM KAZANMA (MAX. DAYANIM 2 saat 2 gün) KİMYASAL ETKİLERE DAYANIKLILIK GEÇİRİMSİZLİK YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKSIZ ISLAK YÜZEYLERE UYGULANAMAMA EKZOTERMİK REAKSİYON, YÜKSEK ISI ÇIKI I UZUN DÖNEMLİ PERFORMASLARI BELİRSİZ YÜKSEK FİYAT

78 CAM LİFİ TAKVİYELİ EPOKSİ ESASLI TAMİR HARCI KÜÇÜK ÇAPLI ONARIM İ LERİ (YAMA, BO LUK DOLDURMA)

79 ÇİMENTO ESASLI TAMİR HARÇLARI PORTLAND ÇİMENTOSU BİLE ENLER GENLE EN ÇİMENTO MİNERAL KATKILAR AKI KANLA TIRICI PRİZ KONTROL KATKILARI KUM LİF (POLİPROPİLEN, ÇELİK, KARBON, CAM vb. BETONA BENZER FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLILIK GÖRECELİ OLARAK UCUZ GEÇİRİMSİZLİK GÖRECELİ OLARAK YAVA DAYANIM KAZANMA DAHA UZUN SÜRE KÜR YÜZEYİN KURU YÜZEY DOYGUN OLMA ZORUNLULUĞU

80 BÜYÜK ÇAPLI ONARIM İ LERİ (GENİ YÜZEYLER)

81 YAPI TIRICI MADDELER ESKİ UYGULAMA ÇİMENTO HARCI ÇİMENTO HAMURU BA ARILI ONARIMLAR GÜNÜMÜZDE EPOKSİ REÇİNESİ POLİVİNİL ASETAT STRYRENE BUTADİENE AKRİLİK BA ARILI ONARIMLAR YÜKSEK BASINÇ, ÇEKME, KESME DAYANIMLARI SU GEÇİRİMSİZLİK KİMYASAL DAYANIKLILIK PAHALI TOKSİT ÖZELLİK KISA RAF ÖMRÜ

82 KONTROLLÜ DÜŞÜK K DAYANIMLI BETON

83 BETON DEĞİ ĞİL L Kİ K!!!!! GÖLCÜK te YIKILMIŞ BAZI YAPILARDAN ALINMIŞ BETON ÖRNEKLERĐ1999

84 SONUÇ BETON ÜRETİMİ KENDİNE HAS KURALLARI OLAN BİR TEKNOLOJİDİR..ve SANILANIN AKSİNE BU TEKNOLOJİDEKİ GELİ MELER SÜRMEKTEDİR.. BETON ÜRETİMİNİN, ÜRETİMİN KALİTE KONTROLUNUN ve ÜRETİLMİ MALZEMİNİN BAKIMININ (KÜRÜNÜN) BİLİMSELLİK ÇERÇEVESİNDE YAPILMASI ve CİDDİYE ALINMASI MESLEK ETİĞİ AÇISINDAN BİR ZORUNLULUKTUR...

85 BETON TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİ MELER Dr. Halit YAZICI

ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME-II. Bölüm. Doç. Dr. Halit YAZICI

ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME-II. Bölüm. Doç. Dr. Halit YAZICI ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME-II. Bölüm Doç. Dr. Halit YAZICI GÜÇLENDİRME MANTOLAMA KESİTİN BÜYÜMESİ RİJİTLİK ARTI I KESME SARGI DONATISI (ETRİYE, FRET) EĞİLME BOYUNA DONATI YENİ TA IYICI ELEMAN EKLENMESİ

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-4 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ ÇELİK K ELEMANLARLA GÜÇG ÜÇLENDİRME Fotoğraflar:

Detaylı

ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME-III. Bölüm. Doç. Dr. Halit YAZICI

ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME-III. Bölüm. Doç. Dr. Halit YAZICI ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME-III. Bölüm Doç. Dr. Halit YAZICI PÜSKÜRTME BETON (GUNITE, PNEOCRETE, PLASCRETE, LETCRETE, SHOTCRETE) Agrega Çimento Su Priz hızlandırıcı Boru hattında basınçlı hava ile

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-5 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ LİFLİ BETON (LİF DONATILI BETON, LİFLERLE

Detaylı

KATKI MADDELERİ. Günümüzde KATKISIZ BETON ÜRETİMİ ENDER! DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

KATKI MADDELERİ. Günümüzde KATKISIZ BETON ÜRETİMİ ENDER! DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: KATKI MADDELERİ KATKI MADDELERİ Günümüzde KATKISIZ BETON ÜRETİMİ ENDER! DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: KATKI MADDELERİ İLAÇ DEĞİLDİR. KÖTÜ HAZIRLANMIŞ BETONU DÜZELTMEZ. KATKI MADDELERİ HER TİP ÇİMENTO, AGREGA

Detaylı

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ BETON KALİTESİNİN DENETİMİ Halit YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İN AAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI MALZEMELERİN KALİTE KONTROLÜ BETON DİZAYNI DENEME DÖKÜMÜ AGREGA, SU, ÇİMENTO, MİNERAL

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-3 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

KATKI MADDELERĐ YURT DIŞINDA KATKISIZ BETON ÜRETĐMĐ ENDER!

KATKI MADDELERĐ YURT DIŞINDA KATKISIZ BETON ÜRETĐMĐ ENDER! KATKI MADDELERĐ KATKI MADDELERĐ YURT DIŞINDA KATKISIZ BETON ÜRETĐMĐ ENDER! DĐKKAT EDĐLECEK HUSUSLAR: KATKI MADDELERĐ ĐLAÇ DEĞĐLDĐR. KÖTÜ HAZIRLANMIŞ BETONU DÜZELTMEZ. KATKI MADDELERĐ HER TĐP ÇĐMENTO, AGREGA

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-2 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

Amendments on the TS EN 197-1:2012 Standard

Amendments on the TS EN 197-1:2012 Standard TS EN 197-1:2012 Standardı ndaki Değişiklikler Yasin ENGİN 1 Muhittin TARHAN 2 Giriş TS EN 197-1 Standardı genel çimento sınıflarının bileşimini, özelliklerini ve uygunluk kriterlerini içeren tanımlayıcı

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR PÜSKÜRTME BETON Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ PÜSKÜRTME BETON Püskürtme beton, yoğun ve homojen bir yapı elde

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR BETON TEKNOLOJĐSĐ GĐRĐŞ-II Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ MALZEME ÖZELLİKLERİ BETON KARMA SUYU BETON KARMA

Detaylı

BETON TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Halit YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İN AAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI

BETON TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Halit YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İN AAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI BETON TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Halit YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İN AAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI BETON TEKNOLOJİSİ BETON ÇOK FAZLI (KOMPOZĐT) MALZEME Su Kimyasal Katkı Çimento BETON

Detaylı

PUZOLANLAR. SiO 2. Kendi başlar. yoktur. Puzolanlar, silis veya silis-alumin. kökenlikenli malzemelerdir.

PUZOLANLAR. SiO 2. Kendi başlar. yoktur. Puzolanlar, silis veya silis-alumin. kökenlikenli malzemelerdir. PUZOLANLAR 1 PUZOLANLAR Puzolanlar, silis veya silis-alumin kökenlikenli malzemelerdir. SiO 2 Al 2 O 3 Kendi başlar larına bağlay layıcılık özellikleri ya çok azdır r ya da hiç yoktur. PUZOLANLAR Çok ince

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Kalite Kontrol Parametreleri Yeni Çimento Standartları - TS EN 197-1 : Genel Çimentolar-

Detaylı

YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -1-2-

YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -1-2- Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -1-2- Doç. Dr. Halit YAZICI Yüksek Performanslı betonlar GİRİ http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ BETONUN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

YAPI MALZEMESİ II BETON ÜRETİMİNDE KULLANILAN KİMYASAL KATKILAR

YAPI MALZEMESİ II BETON ÜRETİMİNDE KULLANILAN KİMYASAL KATKILAR YAPI MALZEMESİ II BETON ÜRETİMİNDE KULLANILAN KİMYASAL KATKILAR 1 Çimento + Su + Agrega + Hava + Katkı = Beton %10-15 %5-10 (ağırlıkça) %70-80 Kimyasal katkılar Mineral katkılar 2 Kullanım kolaylığı Ekonomi

Detaylı

BETONARMENĐN KALICILIĞI (DURABĐLĐTE, DAYANIKLILIK) III. Doç Dr. Halit YAZICI. Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü

BETONARMENĐN KALICILIĞI (DURABĐLĐTE, DAYANIKLILIK) III. Doç Dr. Halit YAZICI. Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü BETONARMENĐN KALICILIĞI (DURABĐLĐTE, DAYANIKLILIK) III Doç Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü BETONUN İÇ VE DI ETKENLERLE BOZULMASI FİZİKSEL ve MEKANİK KİMYASAL ve BİYOLOJİK

Detaylı

YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -7-2-

YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -7-2- Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -7-2- Doç. Dr. Halit YAZICI Yüksek Performanslı betonlar http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ BETONUN ÇELİĞİ KOROZYONDAN

Detaylı

BETON ve ÇELİKTE KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ. Halit YAZICI

BETON ve ÇELİKTE KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ. Halit YAZICI BETON ve ÇELİKTE KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ Halit YAZICI MÜHENDİS - MİMARIN GÖREVİ İSTENEN DAYANIMDA DAYANIKLI (DURABİLİTE) EKONOMİK İ LEVSEL- FONKSİYONEL YAPININ; BELİRLİ BİR GÜVENLİKLE YÜKLER TA INMALI

Detaylı

BETON BASINÇ DAYANIMI

BETON BASINÇ DAYANIMI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON BASINÇ DAYANIMI Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici SERTLEŞMİŞ BETON BETONUN ÖZELLĐKLERĐNDEN EN

Detaylı

Yüksek Performanslı betonlar

Yüksek Performanslı betonlar Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESĐNDE ÖZEL KONULAR -3- Doç. Dr. Halit YAZICI Yüksek Performanslı betonlar http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ Puzolanların hidratasyon ısısına

Detaylı

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu ÇİMENTO SU KATKILAR Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu İÇERİK Çimento tanım, tarif ve standartlar Çimento tipleri, sınıflandırılması Çimento üretimi Betonda kullanılan

Detaylı

DONATI KOROZYONU HALĐT YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ

DONATI KOROZYONU HALĐT YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ DONATI KOROZYONU HALĐT YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ DOĞA YASASI MADDELER EN DÜŞÜK ENERJĐLĐ DOĞAL DURUMLARINA DÖNME EĞĐLĐMĐNDEDĐRLER PASLANMA ENERJĐ DEMĐR OKSĐT ÇELĐK DEMĐR

Detaylı

SIFCON ÇİMENTO SU SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI SİLİKA DUMANI ÇOK İNCE KUM HACİMCE % 4-20 ÇELİK LİF (YÜKSEK DONATI İÇERİĞİ)

SIFCON ÇİMENTO SU SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI SİLİKA DUMANI ÇOK İNCE KUM HACİMCE % 4-20 ÇELİK LİF (YÜKSEK DONATI İÇERİĞİ) 8. SİFCON SIFCON UN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Yüksek tokluk, Yüksek çekme dayanımı, Yüksek eğilme dayanımı, Yüksek basınç dayanımı, Yüksek kesme dayanımı KULLANIM ALANLARI Patlama ve darbe etkisine maruz kalabilecek

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Bülent BARADAN

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Bülent BARADAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 334 BETON DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 334 BETON KİTABI YAYINA HAZIRLAYANLAR BETON KİTABI YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri-

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- Hayat BOZKIR Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 10.05.2012 YÜF Beton ve Beton Bileşenleri Semineri ÇİMENTO Tanımı Üretimi Türleri ÇİMENTO malzemesi önemli bir yapı

Detaylı

mineral katkılar Paki Turgut

mineral katkılar Paki Turgut 2 mineral katkılar Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM HESABI

YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM HESABI 6 YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM IM HESABI ÖRNEK 1: Veriler: Ilıman bir bölgede yapılacak bir betonarme yapıda betonyer ve vibratör kullanılarak C25/30 sınıfı beton üretilecektir. Beton aşağıda özellikleri

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO ÇİMENTO 1 ÇİMENTONUN HİDRATASYON ISISI Çimentonun hidratasyon ısısı, çimentonun belirli bir sıcaklık koşulunda hidratasyona başlayıp, hidratasyon sonuna kadar açığa çıkardığı ısı miktarıdır. Hidratasyon

Detaylı

ÇİMENTOLARIN İNCELİĞİ

ÇİMENTOLARIN İNCELİĞİ ÇĐMENTOLARIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ ve DENEYLERĐ YRD.DOÇ.DR. KAMĐLE TOSUN FELEKOĞLU ÇĐMENTOLARIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ ve DENEYLERĐ ÇİMENTOLARIN İNCELİĞİ Çimento tanelerinin aktifliği ve hidratasyon sonucu daha

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR BETON TEKNOLOJĐSĐ GĐRĐŞI Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ HAFĐF F BETON AĞIR BETON SU ALTINDA BETON DÖKÜMÜD LĐFLĐ

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR

ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR Asım YEĞİNOBALI (*) 1. GİRİŞ TS EN 197-1 Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri Standardı TSE Teknik Kurulu nun

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP Beton Çakıl, Kum gibi Agrega denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI ŞEMATİK K BETON YAPISI Boşluklar Katılar Hava ve Çimento+su İnce Kaba serbest su (hidrate çimento)

Detaylı

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Mineral Katkılar- Uçucu Kül

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Mineral Katkılar- Uçucu Kül Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Uçucu Kül Çimento İkame Malzemeleri - Doğal Malzemeler (Tras vb.) - Atık Malzemeler ( Uçucu Kül, Yüksek Fırın Cürufu, Silis Dumanı) ÇĠMENTO HĠDRATASYONUNUN

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Kalsiyum Aluminat Çimentosu Esaslı Reaktif Pudra Harçlar (RPM) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kalsiyum Aluminat Çimentosu Esaslı Reaktif Pudra Harçlar (RPM) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Fiber ve silika füme katkılı kalsiyum aluminat çimento (CAC) esaslı harçların düşük su/çimento oranlarında yüksek performans gösterdiği bilinmektedir. İtalya da gerçekleştirilen

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cad. No:6/6 Söğütözü Çankaya 06510 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 219 79 03

Detaylı

Yüksek Performanslı betonlar GİRİ

Yüksek Performanslı betonlar GİRİ Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR 11 Doç. Dr. Halit YAZICI Yüksek Performanslı betonlar GİRİ http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ BETON TEKNOLOJİSİ ÖZET

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ EFFECT OF COMPOSITION PARAMETERS ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF ULTRA HIGH STRENGTH CEMENT-BASED COMPOSITES

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU 8 YAPI MALZEMESİ OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON DÖKÜMÜ SICAK HAVADA BETON

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017 Özel Betonlar Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 ÖZEL BETONLARIN GEREKSİNİMİ Geleneksel betonun bazı durumlarda istenilen özellikleri sağlayamaması özel betonların kullanımını zorunlu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM HESABI Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ŞEMATİK BETON YAPISI Boşluklar Katılar

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

Yüksek Performanslı betonlar

Yüksek Performanslı betonlar Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESĐNDE ÖZEL KONULAR -2-2- Doç. Dr. Halit YAZICI Yüksek Performanslı betonlar http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ Arayüzey-Geçiş Bölgesi

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı

ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME. Doç. Dr. Halit YAZICI

ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME. Doç. Dr. Halit YAZICI ONARIM ve GÜÇLENDİRMEDE MALZEME Doç. Dr. Halit YAZICI YAPININ İNCELENMESİ BETONARME YAPI ZEMİN KO ULLARI Emniyet gerilmesi Temel türü Oturma, yan yatma problemi vb. MALZEME BETON ÇELİK TA IYICI SİSTEM

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ

YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ YENİ NESİL ERKEN YAŞ YÜKSEK DAYANIMLI ÇİMENTO BAĞLAYICILI ONARIM MALZEMESİ Doç. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapılar Kaliteli Yaşamı Destekler

Detaylı

Cem III Tipi Çimentoların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi

Cem III Tipi Çimentoların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi Cem III Tipi ların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi Oktay Kutlu, Meriç Demiriz Adana San.ve Tic.A.Ş.İskenderun Tesisleri 0(326)654 25 10(Pbx) bilgi@adanacimento.com.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II ÇİMENTO Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ÇİMENTO "Çimento" kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

ÇELĐK DONATININ KOROZYONU

ÇELĐK DONATININ KOROZYONU ÇELĐK DONATININ KOROZYONU ASLINA DÖNME OLAYI - ATMOSFERĐK KOROZYON - ELEKTROLĐTĐK KOROZYON - KLORÜR KOROZYONU - TEMAS KOROZYONU ATMOSFERĐK KOROZYON Fe + ½O 2 +H 2 O Fe(OH) 2 Fe (OH) 2 FeO + H 2 O Temiz

Detaylı

Beton ve Betonarme Durabilite)

Beton ve Betonarme Durabilite) Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği i BölümüB Beton ve Betonarme Yapılarda Kalıcılık k (Durabilite( Durabilite) Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ ASR - DENEYLER KİMYASAL

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II GİRİŞİŞ Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici DERS UYGULAMA ŞEKLĐ: TEORĐK + LABORATUVAR UYGULAMALARI DERSE

Detaylı

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Çimento Fazları ve Hidratasyonu Belirli bir hesaplama ile bir araya getirilmiş kalker ve kil karışımının döner fırında 1400 C Sıcaklıkta

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213 PROJE SONUÇ RAPORU Proje Nr TĐDEB 3020213 KONSAN ın geliştirdiği polikarboksilat bazlı akışkanlaştırıcıların prefabrike beton üretimlerine uyarlanmasının araştırılması Tarih: 01/07/2004 AGY350 Konsan Bilgi

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard TS 13515 TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard STANDART ÖZETİ İnş.Yük.Müh.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

KİMYASAL KATKILAR Giriş

KİMYASAL KATKILAR Giriş KİMYASAL KATKILAR Giriş, Hazırlayanlar:Tümer AKAKIN,Selçuk UÇAR Bu broşürün amacı TS EN 206 ya geçiş sürecinde betonu oluşturan malzemeler konusunda üreticiye ve son kullanıcıya bilgi vermektir. TS EN

Detaylı

4. SUALTINDA BETON DÖKÜMÜD

4. SUALTINDA BETON DÖKÜMÜD 4. SUALTINDA BETON DÖKÜMÜD SU ALTINDA BETON DÖKÜMÜ 2 VİSKOZİTE ARTTIRICI KATKILAR SENTETİK POLİMERLER Poliakrilat YARI SENTETİK POLİMER TÜREVLERİ DOĞAL POLİMER BAZLILAR reçine, sakız... 3 5. KONTROLLÜ

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI 1 ISIDAÇ 40 ISIDAC 40 Türkiye nin ilk ve tek kalsiyum aluminat çimentosudur 2002 yılından beri sadece Çimsa Mersin fabrikasında

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

EN12504-2 Yapılarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini

EN12504-2 Yapılarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini BETONLA İLGİLİ TÜRK STANDARTLARI EN12504-2 Yapılarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini EN12763 Boru ve Ekleme Parçaları - Lifli Çimento ile İmal Edilmiş -

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR PUZOLANLAR İçinde fazla miktarda kolloidal elemanlar, özellikle aktif silis içeren maddelerdir. Puzolanların tek başına bağlayıcı özelliği ya çok azdır yada hiç yoktur. Ancak başka bir bağlayıcı ile örneğin

Detaylı

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri 1 6. KATKI MADDELERİ Katkı maddeleri su, agrega ve çimento dışında betonlara çok düşük miktarlarda katılan kimyasal maddelerdir. Bunların kullanılması beton üretimi için zorunluluk taşımaz. Gün geçtikçe

Detaylı

ÇİMENTOLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

ÇİMENTOLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ IN GENEL ÖZELLİKLERİ ve DENEYLERİ ÇİMENTO ÇİMENTO KİMYASAL DAYANIKLILIĞI Bağlay layıcı maddelerde aranan en önemli özellik bu malzemenin yüksek bir dayanıma sahip olması ve bunu zamanla yitirmemesidir.

Detaylı

Bu teori ile taneli bir malzeme olan çimentonun, taşıyıcı ve katı bir cisim haline gelmesi incelenecektir. Bu olay üç safhada gerçekleşir:

Bu teori ile taneli bir malzeme olan çimentonun, taşıyıcı ve katı bir cisim haline gelmesi incelenecektir. Bu olay üç safhada gerçekleşir: 1 2. BAĞLAYICI MADDELER Bağlayıcı maddeler agrega adı verilen taneli malzemeyi birbirine bağlayarak, bir anlamda yapıştırarak, yapay taş oluşumuna imkan sağlayan malzemelerdir. Bağlayıcı maddeler genel

Detaylı