YAZ KARARNAMESİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZ KARARNAMESİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR"

Transkript

1 YAZ KARARNAMESİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR GÜNCELLEME-1: 4 ve 9 uncu sorular güncellenmiş, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu sorular ilave edilmiştir. Diğer sorularda güncelleme yapılmamıştır. GÜNCELLEME-2: 20 nci soru ilave edilmiştir. yapılmamıştır. Diğer sorularda güncelleme Soru 1) Bulunduğum yere 2010 yılında geciken 6 Ocak 2011 tarihli Sonbahar kararnamesi ile atandım. Prensip kararlarında 31 Aralık 2012 tarihi esas alınmaktadır. Talep etmem halinde atamam yapılır mı? Cevap) Önceki yıllarda Yaz ve Sonbahar kararnamesi adı altında iki kararname çıkarıldığından dolayı Yaz kararnamelerinde 31 Ağustos, Sonbahar kararnamelerinde ise 31 Aralık tarihi esas alınmakta idi. Bundan sonra mazeret ve disiplin durumları hariç sene içerisinde atama yapılmayacağından prensip kararlarında süre belirlenirken 31 Aralık tarihi esas alınmıştır. 6 Ocak 2011 tarihli kararname ile atanan meslektaşlarımızın bulundukları yere başlama tarihleri ve 2012 Yaz kararnamesinin muhtemel tarihi birlikte düşünüldüğünde bu yerde ortalama 1 yıl 3-4 ay civarı görev yapmış olacakları ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu tablo karşısında anılan kararname ile ataması yapılanların bulundukları yerde çok az süre ile görev yapacak olmaları ve prensip kararları belirlenirken net bir tarihin belirlenmesine ihtiyaç duyulması nedeniyle 06 Ocak 2011 tarihli kararname ile atananların Yönetmeliğe uygun mazeretleri olmaması halinde 2012 Yaz kararnamesi ile atamaları yapılmayacaktır. Soru 2) 3, 4 ve 5. bölgelerde toplam 5 yıllık hizmet süremi tamamladım. Halen 3. bölgede görev yapıyorum. Bu yerde asgari 3 yıllık hizmet süresini doldurmadım. Talep etmem halinde 2. bölgeye atamam yapılır mı? Cevap) Bir üst bölgeye atanabilmek için bulunulan yerdeki asgari hizmet süresini tamamlamak gerekmektedir. Bununla birlikte Yönetmeliğin 16. Maddesinin alt bölgede geçirilen fazla sürenin üst bölgeden sayılmasına ilişkin hükmü de dikkate alınarak; 3. bölgede fiilen 2 yıllık hizmet süresini doldurup, toplamda 3, 4 ve 5. bölgede 5 yıllık hizmeti bulunanların talep etmeleri halinde ve üst bölgedeki ihtiyaçlar nispetinde 2. bölgeye atamaları yapılabilecektir. Bu durumda olanlar yerinde kalmak istedikleri takdirde durumları prensip kararlarının 11.maddesi kapsamında değerlendirilecek olup, yerinde kalmak istediklerini dilekçe ile belirtmeleri gerekmektedir. Aksi halde ihtiyaç ve hizmet gerekleri gözetilerek 5 yılı tamamladıklarından bahisle bir üst bölgeye atamalarının yapılması ihtimali söz konusu olabilecektir.

2 Soru 3) 2010 yılında bölge atlatma uygulamasının kaldırılmasının ardından, 4. bölgeden 5. bölgeye atandım (5. bölgeden 4. bölgeye atandım) yılında bölge atlatma uygulamasının yeniden uygulamaya başlanması nedeniyle 3. bölgeye atandım. Halen burada görev yapmaktayım. Benim durumumda olup da bir şekilde bölge atlatma uygulamasından istifade etmeyip halen 4 veya 5. bölgede olan arkadaşlarımla ilgili prensip kararlarının 4- c maddesinde toplam 4 yıl 6 ayı tamamlamaları halinde 2. bölgeye atamalarının yapılabileceği belirtilmiştir. Bu durumda talep etmem halinde 2. bölgeye atamam yapılır mı? Cevap) Yönetmeliğin 4. maddesinin 3. fıkrası gereğince bulunulan yerden bir başka yere atanmak için (Yönetmeliğe uygun mazereti bulunanlar hariç) asgari 2 yıl görev yapmak gerekmektedir. Anılan durumda olan meslektaşlar bölge atlatma uygulamasının 2011 yılında yeniden getirilmesinin ardından 3. bölgelere atamaları yapılmıştır. Atamalarının yapılması halinde yaklaşık 2 yıl içerisinde 3 kez atama görmüş olacaklardır. Bu tablo ise hizmet gerekleri ile uyuşmamaktadır. Bu nedenle bu durumda olanların ancak 2 yılı tamamlamalarının ardından 2. bölgeye atamaları yapılabilecektir. Soru 4) Bölge atlatma uygulamasından istifade etmedim. Halen 4. Bölgede (5.bölgede) görev yapıyorum. Toplamda 4 yıl 6 aylık süreyi doldurmadım( Örnek: 4 yıl 5 ay 8 gün).talep etmem halinde prensip kararlarının 4-c maddesinden istifade ederek 2. Bölgeye atamam yapılır mı? Cevap) Bu durumda olanları iki gruba ayırmak gerekmektedir: 1- Kur a ile 4 ve 5. Bölgeye atananlar: Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl belirlenen prensip kararlarına göre de 3, 4, 5. bölgelerde toplam 5 yıldan fazla hizmeti olanların 2. bölgeye atamaları yapılabilmektedir. Ancak bölge atlatma uygulamasından istifade edemeyip halen 4 ve 5. bölgelerde olanlarla ilgili geçici olarak prensip kararlarına bir hüküm konulmuştur. Burada toplam gerekli olan 5 yıllık hizmet süresinin altına inilerek 4 yıl 6 aylık bir süre belirlenmiştir. Bu sürenin altında olanların 2. bölgeye atanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda olanlar talep etmeleri halinde 3. bölgeye atanabileceklerdir. 2- Kur a ile 1, 2 ve 3. Bölgeye atanıp halen 4 veya 5. Bölgede görev yapmakta olup, 4 ve 5. Bölgede 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 4 yıl 6 ayı kısa bir süre ile kaçıranlar: Bu gruba girenler için 1, 2 veya 3. Bölgede geçirdiği hizmet süresi de dikkate alınarak 2. Bölgeye atanıp atanmayacakları hususu 2.bölge ihtiyaçları da gözetilmek suretiyle ayrıca değerlendirileceklerdir.

3 Soru 5) Bulunduğum yere kur a ile atandım. 3. Bölgede görev yapmaktayım. Öncelikle görev yerimde askere gittim. Bu hizmet süremden sayılır mı? Askerlik süresinin hizmet süresinden sayılmaması halinde toplamda 2 yıl 11 ay görev yapmış oluyorum. Prensip kararlarının 3. Maddesi gereğince bir başka yere atamam yapılır mı? Cevap) Kur a ile 1, 2 ve 3. bölgelere atanan meslektaşlarımızla ilgili 2012 yılı prensip kararlarında fiilen 3 yılını doldurmuş olma şartının aranacağı belirtilmiştir. Bu durumda olup fiilen 3 yıldan az hizmeti olanların Yönetmeliğe uygun mazeretleri bulunmaması halinde atamaları yapılmayacaktır. Soru 6) Halen. Hâkimi ile nişanlıyım. Resmi nikâhımızı başvurular bittikten sonra ( Nisan, Mayıs) içerisinde yapacağız. Bu durumda nasıl talepte bulunabilirim? Cevap) Başvurular 27 Mart 2012 tarihine kadar alınacak olup, bu durumda olan meslektaşların anılan tarihe kadar durumlarını da özetler şekilde talepte bulunmaları daha sonra yapılacak ikinci ilanın ardından da talep ettikleri yerleri ve evlendiklerine dair belgeleri göndermeleri gerekmektedir. Soru 7) Danıştay/Yargıtay Tetkik Hâkimiyim. Elektronik imzam yok(bulunduğum yerin sistemi elektronik imza kullanılmasına müsait değil). Başvurularda nasıl bir yöntem izlememiz gerekmektedir? Cevap ) Danıştay ve Yargıtay Tetkik Hâkimlerinin elektronik imzaya ilişkin sorunları giderilinceye kadar önceki yıllarda olduğu gibi UYAP/DYS üzerinden veya fiziki olarak talepte bulunmaları mümkündür. Soru 8) Halen askerdeyim. Elektronik imzam yanımda değil. Bu durumda nasıl başvuru yapabilirim? Cevap) a) 31 Mart 2011 tarihi itibariyle asker ayrılışı yapıp uzun dönem askere gidenler: Bu gruba giren meslektaşlarımız 01 Nisan 2012 den itibaren göreve başlayabileceklerinden, göreve başlamalarına müteakip elektronik imza ile başvuruda bulunmaları ve askerde olduğundan bahisle başvurusunu 27 Mart 2012 ye kadar yapamadığını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir. b) 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle asker ayrılışı yapıp kısa dönem askere gidenler: Bu gruba giren meslektaşlarımız 01 Haziran 2012 den itibaren göreve başlayabileceklerinden, prensip kararları gereğince bir başka yere atanmaları mümkün ise en yakın adliyeye giderek UYAP/DYS üzerinden ilgili Cumhuriyet başsavcılığı/komisyon başkanlığı aracılığıyla taleplerini 27 Mart 2012 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; bu gruba girenlerin atamaları 2012 Yaz kararnamesi çıkmadan önce göreve başlamaları halinde yapılabilecektir. Kararnameden önce göreve başlamayanların atamaları yapılamayacaktır.

4 Soru 9) Elektronik imzam yenilenme aşamasında. 27 Mart a kadar yetiştiremezsem başvuramayacak mıyım? Cevap) Bu durumda olanların UYAP Personel uygulaması altındaki Ortak İşlemler rolünde bulunan Hâkim ve Savcı Atama Talep Formunu ek-6 belirtilen usule uygun doldurup ve bu formdaki açıklama kısmına elektronik imzalarının yenilenme aşamasında olduğunu da belirterek burada oluşan formun çıktısını alıp fiziki olarak imzaladıktan sonra DYS ile Cumhuriyet başsavcılıkları/komisyon başkanlıkları aracılığıyla başvuruda bulunabileceklerdir. Elektronik imza ile ilgili sorunu belirtmedikleri takdirde başvuru dilekçeleri iade edilecektir. Ayrıca, elektronik imzasının gelmesine müteakip dilekçesini elektronik imza ile yenilemesi gerekmektedir. Soru 10) Eşim asker/kaymakam/polis vb. Eşimin tayini muhtemelen kararnameden sonra yapılacaktır. Bu durumda ne yapmalıyım? Cevap) Eşi tayine tabi olan meslektaşlarımızın eşlerinin atamaları kararnamenin ardından yapılacak ise daha sonra sorun yaşamamaları amacıyla; 1-27 Mart 2012 tarihine kadar bu durumu elektronik imza ile gönderecekleri başvuruda belirtmeleri gerekmektedir. Aksi halde süre ve benzeri nedenlerle bir başka yere atamaları söz konusu olabilecektir. Bildirmeleri halinde eşlerinin atamalarına göre durumları değerlendirilecektir. 2- Eşinin tayini yapıldıktan sonra atanma talebinde bulunması halinde 2012 genel kararnamesinin ardından yapılacak mazeret ve disiplin kararnamelerine dahil edileceklerdir. Soru 11) Halen İdare Mahkemesine kur a ile atandım. İdari yargı prensip kararlarının 1. Maddesinde süre belirtilmemiştir. Bulunduğum yerde fiilen 3 yıllık hizmet süresinin hesabında 3 Aralık 2012 tarihi mi yoksa kararnamenin çıktığı tarih mi esas alınacak? Cevap) 2012 adli ve idari yargı Yaz kararnamesine ilişkin duyuruda da belirtildiği üzere bundan sonra mazeret ve disiplin durumları hariç bir kararname çıkarılacağından süre olarak önceki yıllardan farklı olarak 31 Aralık tarihi esas alınmıştır. Bu durumda olan meslektaşlarımızın hizmet sürelerinin hesabında 31 Aralık 2012 tarihi dikkate alınacaktır.

5 Soru 12) Prensip kararlarının 17. maddesinden istifade edebilmek amacıyla yerimde kalmak istediğimi belirtmek istiyorum. Ancak UYAP ta buna ilişkin bir buton bulamadım. Ne yapabilirim? Cevap) Buna ilişkin işlem süreci aşağıda özetlenmiştir. İlk Derece Mahk. Atamaları Seçilir. Kayıt Ekle Butonu tıklanır Satır Seçilir ve Bilgi Girişi Botonu

6 Talep Türü nden Yerimde Kalmak İstiyorum Seçilir ve Kaydet butonu tıklanır ve Belge düzenle işlemi ile talep işlemine devam edilir. Soru 13) Yargıtay Tetkik Hâkimlerinden 2011 Yaz Kararnamesinde atanma talebinde bulunup, ataması yapılmayanların 2012 Yaz Kararnamesi kapsamında atanma talebinde bulunması halinde, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ndan tekrardan muvafakat alınması gerekli midir? Cevap) 2011 yılı Yaz Kararnamesi 19/06/2011 tarihinde yayımlandığından, bu tarihten önce Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ndan muvafakat alanların 2012 yılı Yaz Kararnamesi için tekrardan dilekçe göndermeleri ve Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ndan tekrardan muvafakat almaları gerekmektedir. Soru 14) 2012 Yaz Kararnamesi kapsamında atanma talebinde bulunanların, talep sınırlaması var mıdır? Cevap) Atama taleplerinde talep edilen yer sayısına ilişkin bir sınırlama yoktur. Soru 15) Yargıtay tetkik hâkimliğine atama yapılacak mı? Ne zaman? Yargıtay tetkik hâkimliğine atanmak istiyorum. Ne zaman talepte bulunmam gerekiyor?

7 Cevap) Henüz Kurulumuza, Yargıtay Birinci Başkanlığı ndan Yargıtay ın tetkik hâkimi ihtiyacı olduğuna dair bir talep gelmemiştir. Bununla birlikte; her yıl olduğu gibi 2012 Yaz kararnamesi ile Yargıtay ın talebi üzerine tetkik hâkimi ataması yapılacağı değerlendirilmektedir. Yargıtay Birinci Başkanlığından talep gelmesi halinde, Yargıtay tetkik hâkimliği için ayrı bir duyuru yapılacaktır. Bu duyuru sonrasında da başvurular için ayrıca bir süre verilecektir. Ancak, bulunduğu yerde süresini tamamlaması nedeniyle ataması yapılması gerekenlerin, Yargıtay tetkik hâkimliğine atanmak istemeleri halinde 27 Mart 2012 tarihine kadar bu taleplerini iletmeleri mümkündür. Bununla birlikte, bulunduğu yerde süresini doldurmayan meslektaşların da 27 Mart 2012 tarihine kadar alınacak başvurularda Yargıtay tetkik hâkimliğini talep etmelerine bir engel bulunmamaktadır. Soru 16) Üçüncü dönem Yargıtay hizmet içi eğitimine katılmam halinde bu durum Yargıtay tetkik hâkimliğine veya bir başka yere atanmama engel olur mu? Cevap) Hayır engel olmayacaktır. Şartları taşımaları halinde bu durumda olanların atamaları yapılabilecektir. Soru 17) Eşim askerde olup, Kararname döneminde de askerliği devam edecek. İkimiz farklı yerlerde görev yapıyoruz. Bu durumda eş birleştirmemiz nasıl gerçekleşecek? Cevap) Askerde olan meslektaşlar fiilen görevde bulunmadıklarından, bir başka yere atanmaları mümkün değildir. Bu itibarla, farklı yerlerde görev yapan bu durumdaki eşlerin birleştirilmeleri Yaz kararnamesi sonrası yapılacak mazeret/disiplin kararnamelerinde gerçekleştirilebilecektir. Ancak, halen görevde olan eşin kendisinin talep etmesi halinde askerde olan döndükten sonra yanına atanabileceği bir yere ataması da mümkün olabilecektir. Soru 18) Daha önce Doğu Anadolu/Güneydoğu Anadolu da çalıştım. Tekrar buralara atanma ihtimalim var mıdır? Cevap) Önceki yıllarda olduğu gibi bu kararnamede de atanılacak yerler belirlenirken meslektaşlarımızın talepleri öncelikli olarak göz önünde bulundurulacaktır. Ancak, bilindiği üzere atanılacak yerlerin belirlenmesinde talebin yanında ihtiyaçlar, hâkim/savcıların önceki görev yerleri, sicil ve terfi durumları bir bütün halinde değerlendirilmektedir. Bu noktada belirtmek gerekir ki; Doğu Anadolu/Güneydoğu Anadolu daki şehirlerin hızlı bir şekilde büyümesi ve buraların artan iş yüküne paralel hâkim/savcı ihtiyacının da her geçen yıl artış göstermesi karşısında; meslektaşlarımızın bu yerlere tekrar atanmaları ihtimali gündeme gelmektedir. Şöyle ki; 2000 yılında Diyarbakır ilinde 17 Cumhuriyet savcısı görev yapmakta iken, 2012 yılında planlanan ilave Cumhuriyet savcısı sayısı ile birlikte Diyarbakır Adliyesinde en az 59 savcının görev yapması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde, 2000 yılında Diyarbakır Adliyesinde 20 hâkim görev yapmakta iken, 2012 yılındaki ilavelerle Diyarbakır Adliyesinde en az 67 hâkime ihtiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu bölgelerdeki diğer birinci

8 bölge iller olan Şanlıurfa, Malatya, Erzurum ve Elazığ Adliyelerinde ortaya çıkan tablo da Diyarbakır dan farklı değildir. Doğu ve Güneydoğu da bulunan şehirlerin hâkim/savcı ihtiyacının on yılda yaklaşık üç kat arttığı görülmekte iken, geçen bu süreçte hâkim/savcı sayısı bu oranda artmamıştır. Yine belirtmek gerekir ki; 25/10/2011 tarihinden sonra çıkarılan kararnamelerde, Doğu Anadolu/Güneydoğu Anadolu daki birinci bölge illere toplam 119 hâkim ve Cumhuriyet savcısının ataması yapılmış olup, bu meslektaşlarımızdan 98 i daha önce yine bu bölgelerdeki adliyelerde çalışmışlardır. Bir diğer ifadeyle son dönemde Doğu ve Güneydoğu daki birinci bölge illere atanan 119 meslektaşımızın 98 inin ikinci kez Doğu ve Güneydoğu illerine atanmalarına ihtiyaç duyulmuştur. Soru 19) Prensip kararlarında merkez nüfusu bir milyonun altında olan şehirlerde 10 yıldan fazla çalışanların bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirileceği belirtilmiş. Mazereti olanlar için bu prensip nasıl uygulanacaktır? Cevap) Yönetmeliğin 3. maddesine göre birinci bölgede görev süresi 7 yıl olup, bu çerçevede 2012 Yaz kararnamesinde merkez nüfusu bir milyonun altında olan şehirlerde 10 yıldan fazla çalışanların bir başka yere atanabileceği belirtilmiştir. Yönetmelikte ve prensip kararlarında belirtilen diğer atama kriterlerinde olduğu gibi, burada da Yönetmeliğe uygun mazereti bulunanların bunu belgelendirmeleri halinde durumları değerlendirilecektir. Aynı şekilde, idari yargı prensip kararlarının 5. maddesi kapsamına giren meslektaşların da durumları bu çerçevede değerlendirilecektir. Soru 20).../ /2012 tarihli dilekçemin ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim? Cevap) Dilekçenizin ulaşıp ulaşmadığı üç ayrı usulle öğrenilebilmektedir. 1- Talep formu ekranından Talep Formunu Sorgula butonuna basarak gelen ekrana dilekçe tarihi girilerek sorgula butonuna basılarak dilekçenin durumu öğrenilebilmektedir. 2- Telefon numarası HSYK da mevcut olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının gönderdikleri formun Kararname Bürosuna ulaşması halinde, SMS ile talebinin durumu bildirilmektedir. 3- Telefon numarası HSYK da mevcut olan ve olmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının gönderdikleri formun Kararname Bürosuna ulaşması halinde adresine e-posta yolu ile talebinin durumu bildirilmektedir. Bunlara ilaveten; tayin talebinde bulunup dilekçesinin durumu hakkında SMS veya e-posta yolu ile herhangi bir bildirim almayan meslektaşlarımız, 30/03/2012 günü nolu telefonlardan bilgi alabileceklerdir.

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve savcıların

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2007 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI. II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015

ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI. II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015 ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015 MD 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve

Detaylı

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU 2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama kapsamında Ek 1 Atama Takviminde belirtilen süreler

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16.

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16. DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16.08.2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Değişiklik MADDE 1-19/4/1983 tarihli

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik; İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcılarının göreve atanmalarında aranacak

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2009 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.03.2015 T.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.03.2015 T. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.03.2015 T. 29307 R.G.) MADDE 1 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN 2015 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

ÖĞRETMENLERİN 2015 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU ÖĞRETMENLERİN 2015 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU Öğretmenlerin, 2015 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28599 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU HAZĠRAN 2011 ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠ OKUYUNUZ. TÜM BĠLGĠ BAġLIKLARININ

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2010 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU AĞUSTOS 2011 ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠ OKUYUNUZ. TÜM BĠLGĠ BAġLIKLARININ

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Şubat 2008 1 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI. Karar No: 388/1 Karar Tarihi: 08.04.

HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI. Karar No: 388/1 Karar Tarihi: 08.04. HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI Karar No: 388/1 Karar Tarihi: 08.04.2015 Amaç MADDE 1.- (1) Bu İlke Kararının amacı, hâkim ve savcıların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 2007/19

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 2007/19 GENELGE 2007/19 İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar. Bilindiği gibi, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlara tercihte bulunacak adayların kılavuzda yer alan açıklamaları

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : 31/10/2014

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : 31/10/2014 TC KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO: 2014/4718 KARAR TARİHİ :19/03/2015 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : AK ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET

Detaylı

YAYINCILIK. Tecrübeli Yenilik KPSS ÖAB ALES DGS. A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312.

YAYINCILIK. Tecrübeli Yenilik KPSS ÖAB ALES DGS. A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312. YAYINCILIK Tecrübeli Yenilik KPSS ALES ÖAB DGS A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312.418 80 50 X YAYINCILIK KPSS REHBERİ ISBN 978-605-4661-83-1 YAZARLAR KOMİSYON

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi ve Nosu : 06.08.1992 No : 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.06.1937, No : 3201 Resmi Gazetenin

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı