HAYVANSAL KÖKENLİ YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYVANSAL KÖKENLİ YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ"

Transkript

1 HAYVANSAL KÖKENLİ YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ Ertan ALPTEKİN 1, 2, Mustafa ÇANAKCI 1, 2 1 Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Otomotiv Anabilim Dalı, 41380, İzmit 2 Kocaeli Üniversitesi, Alternatif Yakıtlar Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Birimi, 41275, İzmit Özet Biyodizel bitkisel veya hayvansal yağlardan üretilebilen ve dizel motorlarında hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılabilen alternatif dizel yakıtıdır. Genel olarak, biyodizel yüksek kaliteli bitkisel yağlardan üretilmektedir. Yüksek kaliteli bitkisel yağların biyodizel üretiminde kullanılması, biyodizeli motorine oranla daha pahalı hale getirmektedir. Bu nedenle daha düşük maliyetli hammaddelere ihtiyaç duyulmaktadır. Rendering tesislerinden çıkan hayvansal yağlar biyodizel üretimi için ilgi çeken hammaddelerdir. Bitkisel yağların fiyatı hayvansal yağların fiyatının yaklaşık iki katından daha fazladır. Bu nedenle hayvansal yağların biyodizel üretiminde kullanılması biyodizelin hammadde maliyetini yarı yarıya düşürecektir. Yapılan bu çalışmada, Türkiye deki mevcut hayvansal yağ potansiyeli ve hayvansal kökenli yağların biyodizel üretiminde kullanılabilirliliği araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hayvansal yağlar, ön iyileştirme, transesterifikasyon, biyodizel Abstract Biodiesel is an alternative diesel fuel which can be produced from vegetable oils or animal fats and can be used in diesel engine without any modification. In general, biodiesel is produced from high-quality vegetable oils. Using high-quality oils makes biodiesel more expensive than diesel fuel. Therefore, low cost feedstocks are needed. Rendered animal fats are attractive feedstocks for biodiesel production. The price of vegetable oil is about two times more than that of animal fat. Therefore, the price of feedstock can be reduced about in half with using low grade animal fat. In this study, the animal fat potential of Turkey and the availability of animal fats in biodiesel production were investigated. Keywords: Animal fats, pretreatment, transesterification, biodiesel 1. Giriş Dünyada petrole olan ilgi ve ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Petrol ürünleri yaşamın birçok alanında kullanılmakla beraber, özellikle taşımacılık sektöründe önemli bir yere sahiptir. Ülkemizdeki akaryakıt sektöründe, motorin benzine göre daha fazla kullanılmakta ve her geçen gün motorin ihtiyacı artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu nun yapmış olduğu çalışmada; 2001 yılına göre 2009 yılında kullanılan dizel araç sayısı dört kat artarak neredeyse benzinli araçlar ile aynı rakamlara ulaşmıştır. Türkiye de ulaşım sektöründe kullanılan motorlu kara taşıtlarının %41 ini benzin, %40 ını dizel ve %19 unu sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)

2 yakıtlı araçlar oluşturmaktadır [1]. Günümüzde petrol fiyatlarının sürekli artması, petrol rezervlerinin sınırlı olması ve çevre bilincinin artması ile alternatif yakıtlara olan ilgi artmıştır. Ülkemizin 2006 yılındaki birincil enerji kaynakları tüketimi 97,9 Milyon ton petrol eşdeğeri (Mtep) kadardır. Genel enerji tüketiminin 2010 yılında 126 Mtepe, 2020 yılında 22 Mtepe ulaşmış olması beklenmektedir. Genel enerji tüketiminde en büyük pay ise %33 ile petrole aittir. Tüketilen bu petrolün neredeyse tamamı ithal edilmektedir [2, 3]. Enerji kaynaklarının tüketiminden petrolden sonra en büyük kısmı doğalgaz, taş kömürü ve linyit oluşturmaktadır. Şekil 1 de Uluslararası Enerji Ajansının 2005 Türkiye raporuna göre, ülkemizde petrol kaynaklarından elde edilen enerjinin yıllara göre sektörel kullanımı gösterilmektedir. Grafik incelediğinde 2020 yılında petrol kaynaklarından elde edilen enerjinin ulaşım sektöründe kullanımının, 2005 yılına göre 2 2,5 kat artacağı tahmin edilmektedir. Kullanılan petrolün ithal edilmesi, ekonomik açıdan ülkeye büyük zararlar vermekte ve dışa olan bağımlılığı artırmaktadır. Sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için, sürekli ve kesintisiz bir enerji kaynağı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Şekil 1. Türkiye de petrol kaynaklarından elde edilen enerjinin sektörel kullanımı [4] Günümüzde benzin ve dizel yakıtına alternatif yakıtlar etanol ve biyodizeldir. Etanol tarımsal artıklar, endüstriyel artıklar ve atıklar etanol eldesi için kullanılabilmektedir. Etanol, buji ateşlemeli motorlarda herhangi bir değişiklik yapmadan benzine katılarak kullanılmaktadır. Etanolün gelecekte benzinin yerini alabileceği düşünülmektedir. Biyodizel ise bitkisel veya hayvansal yağlardan üretilebilen ve dizel motorlarında hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılabilen alternatif dizel yakıtıdır. Genel olarak, biyodizel yüksek kaliteli bitkisel yağlardan üretilmektedir. Avrupa da biyodizel hammaddesi olarak kanola yağı, Amerika da ise soya yağı yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye de ayçiçek ve pamuk yağı üretilen yağların başında gelmektedir. Yüksek kaliteli rafine bitkisel yağların biyodizel hammaddesi olarak kullanılması, biyodizeli motorinden daha pahalı hale getirmektedir. Fiyat dengesi sağlayabilmek için, daha düşük maliyetli hammaddeler tercih edilmelidir. Rendering tesislerinden çıkan hayvansal yağlar ve kullanılmış atık bitkisel yağlar biyodizel üretimi için tercih edilebilecek hammaddelerdir. Kullanılmamış bitkisel yağların fiyatı hayvansal yağların fiyatının yaklaşık iki

3 katından daha fazladır. Bu nedenle hayvansal yağların biyodizel üretiminde kullanılması biyodizelin hammadde maliyetini yarı yarıya düşürecektir. Yapılan bu çalışmada, Türkiye deki mevcut hayvansal yağ potansiyeli araştırılmış ve hayvansal kökenli yağlardan biyodizel üretiminin aşamaları incelenmiştir. 2. Alternatif Dizel Yakıtı Olarak Biyodizel Biyodizel, dizel motorları için bitkisel veya hayvansal yağlar gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilebilen alternatif bir yakıttır. Türkiye bugün toplam enerjisinin yaklaşık %38 ini yerli kaynaklardan karşılamaktadır. Bu oranın 2020 yılında %25 e düşeceği öngörülmektedir [5]. Tarım ülkesi olan ülkemizde, biyodizel öncelikli bir seçenektir. Kırsal kesimin ekonomik yapısının güçlenmesi ve iş imkânlarının yanı sıra yan sanayinin gelişmesine de katkıda bulunacaktır. Diğer yandan, biyodizelin stratejik konumu da göz ardı edilemez bir gerçektir. Özellikle küresel kirlilik dikkate alınması gereken önemli bir problemdir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreterliği nin raporuna göre, yılları arasında sera etkisi oluşturan gaz salınım oranlarıyla ilgili 40 ülkenin değerlendirildiği raporda, Türkiye %72,6 artışla birinci sıraya yerleşmiştir. Rapora göre en hızlı artışın olduğu Türkiye'de, 1990 yılında atmosfere bırakılan CO 2 170,2 milyon ton iken, 2004'de bu rakamın yaklaşık 300 milyon tona yükseldiği belirtilmiştir [6]. Biyodizeli dizel yakıtlarıyla karıştırarak kullanmak dizel motorlardan kaynaklanan kirliliğin azaltılması için iyi bir seçenektir. Çünkü biyodizel toksin olmayan, biyobozunabilir ve çevre dostu bir yakıttır. Çok az miktarda sülfür içermekte ve sera gazlarına katkıda bulunmamaktadır [7]. Biyodizel, geleneksel dizel motorlarında bazı modifikasyonlarla veya modifikasyona gerek kalmadan saf olarak ya da petrol kökenli dizel yakıtlarıyla harmanlanarak kullanılabilmektedir. Biyodizel, motorine benzer özellikler sergilemektedir. Hatta motorine kıyasla birçok avantaja sahiptir; setan sayısı motorinden daha yüksektir ve aromatik içermezler. Biyodizel ile çalıştırılan bir dizel motoru, motorin ile çalıştırılan bir dizel motoruna oranla, daha az CO, HC ve partikül emisyonları üretmektedir [8, 9]. Motorin içerisinde bulunan sülfür miktarının sınırlandırılması ile birlikte azalan yağlayıcılık biyodizel kullanılarak artırılabilir. Çünkü biyodizel motorinin yağlayıcılığını iyileştirmekte ve böylelikle motor parçalarının uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır [7, 10, 11]. Biyodizel, Avrupa Birliği nde ve ülkemizde EN 14214, Amerika da ise ASTM D-6751 standartlarına göre tanımlanmaktadır. Yani, transesterifikasyon sonrası elde edilen ester ürünün biyodizel olarak tanımlanabilmesi için bu standartları sağlaması gerekmektedir [12]. Biyodizel üretimi ülkemizde ve dünyada hızla artmakta, her geçen gün daha önemli bir hale gelmektedir. Biyodizel Avrupa Birliği ülkelerinde ve Amerika da sırasıyla 1992 ve 1993 yılından bu yana endüstriyel ölçekte üretilmeye başlanmıştır [13, 14] yılı sonu itibariyle, Avrupa Birliği ülkelerinde 245 işletme bulunmakta ve yılda yaklaşık olarak 9 milyon ton biyodizel üretilmektedir [13]. Amerika da ise 173 işletme bulunmakta ve yılda yaklaşık olarak 10,2 milyar litre biyodizel üretilmektedir [15]. Avrupa birliği ülkelerinde yılları arasında üretilen biyodizel miktarları Tablo 2 de verilmiştir. Türkiye de ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından işleme lisansı verilen biyodizel tesislerinin 2009 sonu itibariyle üretim kapasitesi yıllık yaklaşık olarak bir milyon tondur [16]. Bununla birlikte, kullanılan hammaddeler elde edilen biyodizelin

4 kalitesinde önemli bir etkendir. Avrupa da biyodizel hammaddesi olarak kanola yağı, Amerika da ise soya yağı yaygın olarak kullanılmaktadır. Tablo 1. Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen biyodizel miktarları Yıl Biyodizel Miktarı (x 1000 ton) Türkiye deki Hayvansal Yağ Potansiyeli Biyodizelin motorine oranla birçok avantajı olmasına rağmen, hammaddesinin bitkisel yağlar olması nedeniyle motorine kıyasla maliyeti daha yüksektir. Bu nedenle araştırmacılar maliyeti daha düşük hammaddelere yönelmiştir. Bu düşük maliyetli hammaddelerden biri de tavuk yağıdır. Tavuk yağı, rendering tesislerinde tavuk artıklarının (kan, tüy, iç organlar, kafa) belirli işlemlerden geçerek ve işlenerek elde edilmektedir. Tavuk kesimhanelerinde tavuğun işlenmesi ve parçalara ayrılması esnasında ayrılan sindirim kanalı, et parçacıkları, ayak ve baş gibi kesim sonrası atıkların rendering tesislerinde pişirilmesi sonucunda elde edilen tavuk ununun preslenip sıkılarak açığa çıkarılan yağa kanatlı rendering yağı veya tavuk yağı adı verilmektedir. Kolay bulunabilen ve aynı zamanda ucuz bir yağdır. Bunun yanında tavuk yağı biyodizel üretimi için uygun özellikler taşımaktadır. Türkiye de sadece 2010 yılı Ekim ayında, 74 milyon adet tavuk kesilmiştir [17]. Bu değer aylık ortalama alındığında, 2010 yılı için yaklaşık 900 milyon tavuk kesilmesi anlamına gelmektedir. Bir etlik pilicin ortalama 2,5 kg olduğu düşünülürse, toplamda ağırlık yaklaşık 2,25 milyon ton olacaktır. Bir pilicin %25 inin renderinge girdiği düşünülürse, ortalama rendering miktarı yaklaşık 600 bin ton olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 600 bin tonun %40 kadarı tavuk unu olarak elde edildiği ve tavuk ununun %30 tavuk yağı içerdiği kabul edilirse yıllık üretilecek tavuk yağı miktarı 72 bin ton olarak hesaplanabilmektedir. Değerlere bakıldığında, üretilecek tavuk yağlarının biyodizel üretiminde hammadde kaynağı olarak büyük bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Türkiye nin üretim kapasitesinin yıllık bir milyon ton olduğu göz önüne alındığında tavuk yağından üretilecek biyodizel miktarı yıllık üretiminin yaklaşık %10 unu karşılayacaktır. Tavuk dışındaki diğer et üretiminde kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaynaklanan atıklar da büyük potansiyel taşımaktadır. Türkiye`de yılda yaklaşık 10 milyon hayvan et üretimi için kesilmektedir. Bu hayvanların ağırlıklarının yaklaşık yarısını oluşturan, kemik, boynuz ve yağları ekonomik olarak değerlendirilmemekte ve atık olarak ortaya çıkmaktadır yılında mezbahanelerdeki ve kurban bayramında derisi Türk Hava Kurumu na verilen kesimleri kapsayan kırmızı et üretimi 2009 yılı sonunda yaklaşık 413 bin ton olmuştur [18] ve hemen hemen aynı miktarda hayvansal kemik ve yağ çöpe atılmaktadır. Kesilen

5 hayvanların kemik, işkembe, boynuz ve yağ gibi hayvansal atık çıkmakta ve kemikler, haşlanıp yağı ayrılmaktadır. Kalan yağlar ve kemiklerden elde edilen yağlar tavuk yağı gibi belirli bir prosesten geçtikten sonra hayvansal yağ olarak ortaya çıkmaktadır. Hayvansal yağlardan üretilen yemlerin bazı hastalıklara yol açmasından dolayı, büyükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılması da yasaklanmıştır. Çıkan bu hayvansal yağların biyodizel olarak kullanılması ve araçlarda yakıt olarak değerlendirilmesi oluşan çevre kirliliğinin önüne rahatlıkla geçebilecektir. Diğer yandan, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesiminden sonra deri ve derinin yüzülmesinden kaynaklanan atıklar da çevre için büyük problem oluşturmaktadır. Bu artıkların yüksek oranda yağ içermesi biyodizel için alternatif bir hammadde olacağının göstergesidir yılında üretilen deri sayısı yaklaşık 6,6 milyon adet olarak gerçekleşmiştir [18]. 4. Hayvansal Yağlardan Biyodizel Üretimi Bitkisel rafine yağların asit değerleri genellikle 1 in altındadır. Hayvansal yağlar ise ucuz olmasına rağmen yüksek serbest yağ asidi (SYA) içerebilmektedir. Eğer yağın asit değeri 1 (mg KOH/g) ise, SYA yaklaşık olarak %0,5 tir. Yüksek SYA içeren bir yağ alkali katalizörlerle reaksiyona sokulduğunda sabun oluşumu meydana gelmektedir. SYA ester dönüşümünü azaltırken, reaksiyon esnasında oluşan sabun, reaksiyon sonunda ester, gliserin ve yıkama suyunun ayrışmasına engel olur [19]. Bu yüzden SYA miktarı yüksek olan yağlar doğrudan alkali katalizör ile reaksiyona sokulmaz. Dolayısıyla, atık bitkisel yağlar ile transesterifikasyon reaksiyonuna geçilmeden önce yapılacak işlem, yağın SYA miktarını belirlemek olacaktır. SYA miktarı %1 in üzerinde ise, alkali katalizörler yerine asit katalizörler kullanılmalıdır. Böylelikle SYA monoesterlere dönüştürülür. Ön iyileştirme olarak adlandırılan bu adımla birlikte, yağın SYA miktarı düşürülmüş olur. Ön iyileştirme reaksiyonu için, alkol ve katalizör miktarı yağın içerdiği SYA miktarına göre belirlenir. Yağın SYA miktarı istenilen değere düşürüldükten sonra transesterifikasyon reaksiyonuna geçilir. Fakat transesterifikasyon reaksiyonunda alkol ve katalizör miktarı reaksiyona girmemiş trigliserit miktarı göz önüne alınarak belirlenir. Asit katalizörler baz katalizörlere göre çok daha yavaştır, fakat SYAlerini estere dönüştürmek için yeterince hızlı sayılabilir. SYA miktarını düşürmek için asit katalizör kullanıldığında diğer bir dezavantaj reaksiyon sırasındaki su oluşumudur. Su oluşumu reaksiyonun tamlığını engelleyecektir [20]. Şekil 2 de asit katalizör kullanılan bir ön iyileştirme reaksiyonu görülmektedir. Şekilden de görüleceği gibi SYA, bir asit katalizör ve alkol eşliğinde reaksiyona sokulur. Reaksiyon sonunda serbest yağ asitleri monoesterlere dönüşürken, bunun yanında su oluşur. Şekil 2. Ön İyileştirme Reaksiyonu Canakci [21] rendering tesislerinden elde edilen hayvansal ve rafine bitkisel yağlardan biyodizel üretmişlerdir. Kullanılan hayvansal yağın SYA değeri yaklaşık %12 dir. Hayvansal yağa ön iyileştirme reaksiyonu uygulandıktan sonra yağların SYA miktarları istenilen seviyelere düşürülmüştür. Bu aşamadan sonra

6 transesterifikasyon işlemi için baz katalizör kullanılmış ve bitkisel ve hayvansal yağlardan biyodizel üretilmiştir. Laboratuar şartlarında elde edilen optimum reaksiyon parametrelerine uygun olarak, büyük ölçekli üretim için pilot tesiste biyodizel üretimi yapılmıştır. Büyük ölçekte üretilen biyodizellerin yakıt özellikleri Tablo 2 de verilmiştir. Standartlarda üretilen biyodizel, daha sonra motorin ile karıştırarak bir dizel motorda test edilmiş, motor performans, yanma ve egzoz emisyon karakteristikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre CO ve HC emisyonlarında azalma görülürken, NO x emisyonların bir miktar artış gözlemlenmiştir. Alptekin ve Canakci [22], tavuk kesimhanesine bağlı olan bir rendering tesisinden elde edilen tavuk yağından biyodizel üretmişlerdir. Kullanılan bu hayvansal yağın SYA değeri yaklaşık olarak %13,5 dur. Tavuk yağının diğer özellikleri Tablo 3 de gösterilmiştir. Tavuk yağının SYA miktarının çok fazla olması nedeniyle tavuk yağına ön iyileştirme reaksiyonu uygulamışlardır. Ön iyileştirme reaksiyonu için üç farklı asit katalizör (sülfürik asit, hidroklorik asit ve sülfamik asit) kullanmışlar ve farklı asit katalizörlerin SYA değeri üzerindeki etkilerini inlemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, sülfürik asit ve hidroklorik asit birbirlerine benzer sonuçlar verirken, sülfamik asit istenilen sonuçları vermemiştir. Sülfürik asit kullanılarak yapılan ön iyileştirmeden sonra tavuk yağının SYA değeri %1 in altına düşürülmüş ve baz katalizör (potasyum hidroksit) kullanılarak transesterifikasyon reaksiyonuna geçilmiştir. Elde edilen tavuk yağı biyodizelinin bazı yakıt özellikleri Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere yüksek SYA içeren tavuk yağından üretilen biyodizel uluslararası standartlara uygundur. Tablo 2. Bitkisel ve hayvansal yağlardan üretilen biyodizellerin ve petrol kökenli motorinin yakıt özellikleri Yakıt Türü - Yakıt Özelliği Motorin Soya Yağı Biyodizel Hayvansal Yağ Kökenli Biyodizel ASTM D6751* Genel Formülü C 14,09 H 24,78 C 18,74 H 34,43 O 2 C 18,06 H 34,72 O 2 - Karbon (%, kütlesel) 86,70 77,10 76,46 - Hidrojen(%, kütlesel) 12,71 11,81 12,25 - Oksijen(%, kütlesel) - 10,97 11,29 - C/H oranı 6,82 6,53 6,24 - Ortalama Molekül Ağırlığı 193,89 291,62 283,52 - (g/mol) Setan Sayısı 42,6 51,5 62,6 47 min. Isıl Değer (kj/kg) Viskozite (mm 2 /s, 40 C de) 2,83 4,27 5, Yoğunluk (kg/m 3, 21 C de) Toplam Gliserin (%) - 0,028 0, mak Serbest Gliserin (%) - 0,000 0, mak * Amerika Biyodizel Standartları Tablo 3. Tavuk yağının bazı özellikleri Özellik Birim Tavuk Yağı Yoğunluk (15 C de) kg.m Viskozite (40 C de) mm 2.s -1 59,20 Asit Değeri mg KOH.g -1 26,89 Isıl Değer kj/kg Su İçeriği %kütlesel 0,3

7 Tablo 4. Tavuk yağı biyodizelin yakıt özellikleri Özellikler Birim TYME EN 14214* ASTM D6751** Yoğunluk (15 C de) kg.m Viskozite (40 C de) mm 2.s -1 4, Parlama Noktası C 171,8 120 min 130 min Asit Değeri mg KOH.g -1 0, mak 0.80 mak Toplam Gliserin % kütlesel 0, mak 0.24 mak Serbest Gliserin % kütlesel 0, mak 0.02 mak Monogliserit % kütlesel 0, mak - Digliserit % kütlesel 0, mak - Trigliserit % kütlesel 0, mak - Metanol İçeriği % kütlesel 0, mak - Bakır Şerit Korozyon korozyon derecesi 1a No 1 No 3 Akma Noktası C Isıl Değer kj.kg * Avrupa Birliği Biyodizel standartları ** Amerika Biyodizel Standartları İşler ve arkadaşları [23], deri sanayi artıklarından elde edilen yağı biyodizel üretiminde kullanmışlardır. Bir deri firmasından aldıkları deri yağının asit değeri 0,28 mg KOH/g dır. Bu değer, rafine bitkisel yağların asit değeri kadardır. Optimum reaksiyon şartlarını belirlemek için farklı reaksiyon sıcaklığı, katalizör miktarı, alkol miktarı ve reaksiyon zamanı seçmişlerdir. Optimum reaksiyon şartları; 50 C reaksiyon sıcaklığı, %0,75 katalizör miktarı (potasyum hidroksit), 15 dakika reaksiyon zamanı ve 6:1 alkol yağ molar oranı olarak belirlenmiştir. Bu şartlarda ürettikleri biyodizelin ester içeriği %97,2 olarak ölçülmüştür. Tablo 5 de görüldüğü gibi, ölçülen yakıt özellikleri oksitlenme kararlılığı özelliği hariç biyodizel standartlarına uygundur. Bunun yanında, Özgünay ve arkadaşları ise [24], deri yağlarından ürettikleri biyodizeli Fiat Doblo (maksimum torku 118 Nm olan dört silindirli bir dizel motora sahip) aracında şasi dinamometresi kullanarak test etmişlerdir. Yapılan testler sonucunda, CO, HC ve partikül madde emisyonlarında azalma görülürken, NO x ve CO 2 emisyonlarında bir miktar artış olmuştur. 5. Değerlendirme Geleneksel enerji kaynaklarının sınırlı olması, alternatif yakıt arayışlarını hızlandırmıştır. Biyodizel, özellikle taşımacılık sektörünün vazgeçilmezi olan dizel yakıtlarına alternatif bir yakıttır. Biyodizelin hammaddesinin genel olarak bitkisel yağlar olması dolayısıyla, maliyeti motorinin maliyetinin üzerine çıkmaktadır. Bu nedenle daha düşük maliyetli hammadde ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Hayvansal yağlar biyodizel üretiminde kullanılabilecek düşük maliyetli hammaddelerdir. Hayvansal atıkların biyodizel üretiminde kullanılması, hem biyodizelin dezavantajlarından biri olan yüksek maliyetinin azaltılması hem de bu atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçmesi açısından oldukça yararlı olacaktır. Bunun yanında biyodizel üretimi petrol açısından dış ülkelere bağımlılığı azaltacaktır.

8 Tablo 5. Deri yağı biyodizelin yakıt özellikleri Özellikler Birim Deri Yağı Biyodizel EN 14214* Yoğunluk (15 C de) kg.m Viskozite (40 C de) mm 2.s -1 4, Parlama Noktası C min Karbon Kalıntısı % kütlesel 0,01 0,3 mak Oksitlenme Kararlılığı 110 C, saat 2,4 6 min Asit Değeri mg KOH.g -1 0, mak Toplam Gliserin % kütlesel 0, mak Serbest Gliserin % kütlesel 0, mak Monogliserit % kütlesel 0, mak Digliserit % kütlesel 0, mak Trigliserit % kütlesel 0, mak Metanol İçeriği % kütlesel mak Bakır Şerit Korozyon korozyon derecesi 1a No 1 Soğuk Filtre Tıkanma Noktası C 9 - İyot Sayısı g l / 100 g mak Ester İçeriği % kütlesel 97,23 96,5 min. Kükürt İçeriği mg / kg 1 10 mak Su İçeriği mg / kg mak Toplam Kirlilik mg / kg 4,6 24 mak Sülfat Külü % kütlesel 0,001 0,02 mak Fosfor İçeriği mg / kg 0, mak * Avrupa Birliği Biyodizel standartları Kaynaklar 1. Türkiye İstatistik Kurumu, Motorlu Kara Taşıt istatistikleri, (Ziyaret Tarihi: ). 2. (Ziyaret Tarihi: 30/11/2010). 3. T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), online olarak ulaşılabilir; (Ziyaret Tarihi: ). 4. International Energy Agency, Key World Energy Statistics. 5. Saraçoğlu, N., Temiz ve Çevre Dostu Enerji Kaynağı: Enerji Ormanları, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Isparta, Mayıs (2006). 6. (Ziyaret Tarihi: ). 7. Gerpen, J. V., Biodiesel Processing and Production, Fuel Processing Technology, 86, (2005). 8. Graboski, M. S., McCormik, R. L., Combustion of Fat and Vegetable Oil Derived Fuels in Diesel Engines, Prog. En. Combust. Sci., 24, (1998). 9. Tomasevic, A. V., Marinkovic, S. S., Methanolysis of used friying oil, Fuel Processing Technology, 81, 1-6 (2003). 10. Boehman, L. A., 2005, Biodiesel Production and Processing, Fuel Processing Technology, 86, Kinast, J. A., Production of Biodiesels From Multiple Feedstocks and Properties of Biodiesels and Biodiesel-Diesel Blends, National Renewable Energy Laboratory Report, Des Plaines (2001).

9 12. Lois, E., Definition of Biodiesel, Fuel, Vol. 86, (2007). 13. European Biodiesel Board (EBB), online olarak ulaşılabilir; (Ziyaret Tarihi: ). 14. National Biodiesel Board (NBB); online olarak ulaşılabilir; (Ziyaret Tarihi: ). 15. National Biodiesel Board (NBB), online olarak ulaşılabilir; (Ziyaret Tarihi: ). 16. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), online olarak ulaşılabilir; Petrol Piyasası Sektör Raporu, Türkiye İstatistik Kurumu, Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri - Dönemi: Ekim 2010, (Ziyaret Tarihi: ). 18. Türkiye İstatistik Kurumu, Hayvansal Üretim İstatistikleri - Dönemi: 2009, (Ziyaret Tarihi: ). 19. Canakci, M., Van Gerpen J. H., Biodiesel Production Via Acid Catalysis, Trans. of ASAE, 42 (5), (1999). 20. Canakci, M., Van Gerpen J., Biodiesel Production from Oils and Fats with High Free Fatty Acids, Trans. of ASAE, 44 (6), (2001). 21. Canakci, M., Production of Biodiesel from Feedstocks with High Free Fatty Acids and its Effect on Diesel Engine Performance and Emissions, Doktora Tezi, Iowa State Üniversitesi (2001). 22. Alptekin, E., Canakci, M. "Optimization of Pretreatment Reaction for Methyl Ester Production from Chicken Fat", Fuel, 89, (2010). 23. İşler, A., Sundu, S., Tüter, M., Karaosmanoğlu, F., Transesterification reaction of the fat originated from solid waste of the leather industry, Waste Management, 30, (2011). 24. Özgünay, H., Çolak, S., Zengin, G., Sari, Ö., Sarikahya, H., Yüceer, L., Performance and Emission Study of biodiesel from leather industry pre-fleshings, Waste Management, 27, (2007).

ANALİZ TALEP FORMU FUEL OİL ÖZELLİK KOD DENEY YÖNTEMİ. TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Görünüş 120 İç Metot (TY-AY-046) Toplam Tortu 140

ANALİZ TALEP FORMU FUEL OİL ÖZELLİK KOD DENEY YÖNTEMİ. TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Görünüş 120 İç Metot (TY-AY-046) Toplam Tortu 140 FUEL OİL Yoğunluk 100 TS EN ISO 12185 TS 1013 EN ISO 3675 Viskozite (Akmazlık) 100ºC 110 TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Toplam Tortu 140 TS ISO 10307-1 TS ISO 10307-2 Akma Noktası 220 TS 1233 ISO 3016 ASTM

Detaylı

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ Nezihe AZCAN 1, Ayşegül DANIŞMAN 1 1 Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusü 264

Detaylı

Trigliserid : Bitkisel Yağ Alkol : Metanol, Etanol, Bütanol, Katalizör : Asit ve Baz Katalizörler Ester : Biyodizel Gliserin : Yan Ürün

Trigliserid : Bitkisel Yağ Alkol : Metanol, Etanol, Bütanol, Katalizör : Asit ve Baz Katalizörler Ester : Biyodizel Gliserin : Yan Ürün BİYODİZEL BİYODİZEL NEDİR? Kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yağların veya hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Yeterlilik Testleri Sağlayıcısı Adresi :ODTÜ 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 210 28 97 Faks : 0312 210 5668 E-Posta : petrol@metu.edu.tr Website : www.pal.metu.edu.tr

Detaylı

2017 ANALİZ ÜCRETLERİ

2017 ANALİZ ÜCRETLERİ BENZİN (TS EN 228) Yoğunluk TS EN ISO 12185 50 Görünüş İç Metot (TY-AY-046) Mevcut Gom TS EN ISO 6246 Oksidasyon Kararlılığı TS 2646 EN ISO 7536 Damıtma TS EN ISO 3405 Buhar Basıncı TS EN 13016-1 Buhar

Detaylı

Laboratuvar Ölçekli Biyodizel Üretim Tesisinin Projelendirilerek İmal Edilmesi ve Bu Tesiste Çeşitli Bitkisel Yağ Kaynaklarından Biyodizel Üretimi

Laboratuvar Ölçekli Biyodizel Üretim Tesisinin Projelendirilerek İmal Edilmesi ve Bu Tesiste Çeşitli Bitkisel Yağ Kaynaklarından Biyodizel Üretimi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Cilt 29, Sayı 1, 107-113 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Laboratuvar Ölçekli Üretim Tesisinin Projelendirilerek İmal Edilmesi ve Bu Tesiste

Detaylı

FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI

FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI Hasan AYDOĞAN Selçuk Üniversitesi haydogan@selcuk.edu.tr Engin ÖZÇELİK Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

1. Biyodizel Nedir? 2. Biyodizel in Tarihsel Gelişimi. 3. Biyodizel Üretim Aşaması. 4. Dünyada Biyodizel. 5. Türkiyede Biyodizel

1. Biyodizel Nedir? 2. Biyodizel in Tarihsel Gelişimi. 3. Biyodizel Üretim Aşaması. 4. Dünyada Biyodizel. 5. Türkiyede Biyodizel SİNEM ÖZCAN 1. Biyodizel Nedir? 2. Biyodizel in Tarihsel Gelişimi 3. Biyodizel Üretim Aşaması 4. Dünyada Biyodizel 5. Türkiyede Biyodizel 6. Biyodizel in Çevresel Özellikleri & Faydaları 7. Çeşitli Biyodizel

Detaylı

FARKLI HAMMADDELERDEN ÜRETİLEN METİL ESTER VE GLİSERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

FARKLI HAMMADDELERDEN ÜRETİLEN METİL ESTER VE GLİSERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 3, 549-556, 2008 Vol 23, No 3, 549-556, 2008 FARKLI HAMMADDELERDEN ÜRETİLEN METİL ESTER VE GLİSERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

EGE-PAL ANALİZ FİYAT LİSTESİ

EGE-PAL ANALİZ FİYAT LİSTESİ EGE-PAL ANALİZ FİYAT LİSTESİ FUELOİL İÇİN ANALiZ FİYAT LİSTESİ FİYAT(TL) (KDV Viskozite (Akmazlık) TS 1451 EN ISO 3104 Görünüş (LS. AY.050) TS ISO 10307-1 Toplam Tortu TS ISO 10307-2 Parlama Noktası TS

Detaylı

ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi?

ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi? TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ, 5-7 EKİM 2016 EDİRNE ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi? Ayşe Avcı arya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 54187, Serdivan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : KTÜ Kanuni Kampüsü Prof. Dr. Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ-YUAM) 61080 TRABZON/TÜRKİYE Tel : 90 462 377 42

Detaylı

Grup:İcat Çıkartma Mahmut KARADAĞ Adem DOĞU Kemalettin ARVAS

Grup:İcat Çıkartma Mahmut KARADAĞ Adem DOĞU Kemalettin ARVAS KIZARTILMIŞ ATIK YAĞ, YEMEKLİK KATI YAĞDAN ve ZEYTİNYAĞINDAN BİYDİZEL YAPIMI Grup:İcat Çıkartma Mahmut KARADAĞ Adem DĞU Kemalettin ARVAS Bilim, gerçeği bilmektir. BİYDİZEL NEDİR? Biyodizel, yağlı tohum

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması

Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması R. Behçet 1, S. Aydın 1, C. İlkılıç 2, H. Aydın 1, A.V. Çakmak 3 1 Batman Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU TÜRKİYE 213 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler Özet... 1. DENGE... 2 1. ELEKTRİK... 4 2. DOĞAL GAZ... 9 3. LİNYİT VE TAŞ KÖMÜRÜ... 1 4.

Detaylı

ULUSAL YAKIT : BİYODB

ULUSAL YAKIT : BİYODB ULUSAL YAKIT : BİYODB YODİZEL 10 AĞUSTOS A 2005 Prof. Dr. Hüseyin H ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, KONYA Dr. Yahya ULUSOY Uludağ Üniversitesi Teknik Bil. MYO, BURSA Yrd. Doç.. Dr. Hidayet OĞUZO

Detaylı

ÇEŞİTLİ BİTKİSEL YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KATALİZÖR VE ALKOL MİKTARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÇEŞİTLİ BİTKİSEL YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KATALİZÖR VE ALKOL MİKTARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 2, 367-372, 2006 Vol 21, No 2, 367-372, 2006 ÇEŞİTLİ BİTKİSEL YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KATALİZÖR VE ALKOL MİKTARININ YAKIT

Detaylı

KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİLERİ

KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİLERİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 1, 35-46, 2015 Journal of Advanced Technology Sciences Vol. 4, No 1, 35-46, 2015 KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi No:105/B Gebze 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 751 04 51 Faks : 0 262 751 38 34

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : ODTÜ- Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mart 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

BİYODİZEL KULLANIMININ ÇEVRE İÇİN ÖNEMİ

BİYODİZEL KULLANIMININ ÇEVRE İÇİN ÖNEMİ BİYODİZEL KULLANIMININ ÇEVRE İÇİN ÖNEMİ Nadir DİZGE 1, Oltan CANLI 2, Mehmet KARPUZCU 1 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Muallimköy Kampüsü, Gebze 2 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/tr-tr/eigm-raporlari Temmuz 2016 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 Latife DEMİRTAŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı

Detaylı

DİZEL MOTORLAR İÇİN YÜKSELEN BİR ALTERNATİF YAKIT: BİYODİZEL

DİZEL MOTORLAR İÇİN YÜKSELEN BİR ALTERNATİF YAKIT: BİYODİZEL DİZEL MTRLAR İÇİN YÜKSELEN BİR ALTERNATİF YAKIT: BİYDİZEL Hüseyin ŞANLI *, Mustafa ÇANAKÇI ** * Kocaeli Üniversitesi, Yeniköy Meslek Yüksekokulu, tomotiv Programı, Yeniköy / Kocaeli, hsanli@kou.edu.tr

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Ocak 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA/TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=inonupal

Detaylı

KETENCİK BİYODİZELİNİN ÜRETİMİ VE COMMON RAİL ENJEKSİYON SİSTEMLİ BİR MOTORUN EMİSYONLARINA ETKİSİ

KETENCİK BİYODİZELİNİN ÜRETİMİ VE COMMON RAİL ENJEKSİYON SİSTEMLİ BİR MOTORUN EMİSYONLARINA ETKİSİ KETENCİK BİYODİZELİNİN ÜRETİMİ VE COMMON RAİL ENJEKSİYON SİSTEMLİ BİR MOTORUN EMİSYONLARINA ETKİSİ Rahman ŞİMŞEK *, Hasan AYDOĞAN ** ** Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi (Conversion of Internal Combustion Engines to Usage of Natural Gas and Performance

Detaylı

Palm Biyodizel-Dizel Yakıt Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin Tahmini

Palm Biyodizel-Dizel Yakıt Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin Tahmini Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(1), ss. 81-88, Mart 2017 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 32(1), pp. 81-88, March 2017 Palm Biyodizel-Dizel

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarının Adres :Cumhuriyet Cad. No:100 Nardüzü- İskenderun 31213 HATAY / TÜRKİYE Tel : 0 326 641 39 40 Faks : 0 326 641 39 45 E-Posta: hamide@intertekisk.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA/TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA / TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

Restoran Atığı Yağların Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi

Restoran Atığı Yağların Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi Restoran Atığı Yağların Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi Hülya KARABAŞ Sakarya Üniversitesi, Arifiye Meslek Yüksekokulu, Sakarya hkarabas@sakarya.edu.tr Özet: Tüm dünyada ve ülkemizde gıda sektöründe

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Ataş Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.-Karaduvar Mevkii 33001 MERSİN / TÜRKİYE Tel : 0 324 221 66 90 Faks : 0 324 221 66 91 E-Posta : fatih.baloglu@intertekturkey.com

Detaylı

Biyodizel yaparak küresel ısınmaya katkımız nedir?

Biyodizel yaparak küresel ısınmaya katkımız nedir? Biyodizel yaparak küresel ısınmaya katkımız nedir? Küresel Isınma Nedir? Küresel ısınma insanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artması

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) nın Adres : Barbaros Mahallesi, Petrol Caddesi - Körfez 41780 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website : 0 262 316 30 30 : 0 262 316 37 24 : izmit.info@tupras.com.tr

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Kojenerasyon Teknolojileri Yavuz Aydın, Yağmur Bozkurt İTÜ

Kojenerasyon Teknolojileri Yavuz Aydın, Yağmur Bozkurt İTÜ Kojenerasyon Teknolojileri Yavuz Aydın, Yağmur Bozkurt 13.04.2017 - İTÜ 11.04.2017 2 Kombine Çevrim Santraller Temel amaç elektrik üretimidir En son teknolojilerle ulaşılan çevrim verimi %62 civarındadır.

Detaylı

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(4): 55-62, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Metil ve Etil Ester Kullanılan Bir Common-Rail Dizel Motorda Performans, Yanma ve Enjeksiyon Karakteristiklerinin Karşılaştırılması

Metil ve Etil Ester Kullanılan Bir Common-Rail Dizel Motorda Performans, Yanma ve Enjeksiyon Karakteristiklerinin Karşılaştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt **, Sayı *, **-**, 20** Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume **, Issue *, **-**, 20** DOI: 10.19113/sdufbed.9048

Detaylı

Biyodizel Reaksiyonlarında Fuzel Yağı Kullanımı. Fusel Oil Use In Biodiesel Reaction

Biyodizel Reaksiyonlarında Fuzel Yağı Kullanımı. Fusel Oil Use In Biodiesel Reaction Biyodizel Reaksiyonlarında Fuzel Yağı Kullanımı 1 Salih ÖZER, 2 Abdurrazzak AKTAŞ 1 Muş Alparslan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Muş/TÜRKİYE. 2 Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Karabük/TÜRKİYE.

Detaylı

METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET

METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 2 s. 459-464, 2003 Vol: 6 No: 2 pp. 459-464, 2003 METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

Biyoenerji, bitkilerden veya biyolojik her türlü atıktan elde edilebilecek olan enerjiye verilen genel ad dır.

Biyoenerji, bitkilerden veya biyolojik her türlü atıktan elde edilebilecek olan enerjiye verilen genel ad dır. Biyoenerji, bitkilerden veya biyolojik her türlü atıktan elde edilebilecek olan enerjiye verilen genel ad dır. Yüzyıllarca evlerde biyoenerji,odun ve organik atıklardan gelen biyo kütle şeklinde kullanılmıştır.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi No:1 Gebze 41470 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 677 27 00 Faks : 0 262 641 23 09 E-Posta : mam.ee@tubitak.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ataş Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.-Karaduvar Mevkii 33001 MERSİN/TÜRKİYE Tel : 0 324 221 66 90 Faks : 0 324 221 66 91 E-Posta : fatih.baloglu@intertekturkey.com

Detaylı

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ Doğan ŞİMŞEK Bitlis Eren Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-2

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-2 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Şubat 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-2 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

Biyoenerjide Güncel ve Öncelikli Teknoloji Alanları ve TTGV Destekleri

Biyoenerjide Güncel ve Öncelikli Teknoloji Alanları ve TTGV Destekleri Biyoenerjide Güncel ve Öncelikli Teknoloji Alanları ve TTGV Destekleri Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TIREC 2010 Türkiye Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kongresi Türkiye Biyoenerji Piyasası

Detaylı

Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Balık Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına Etkisi

Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Balık Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Balık Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına

Detaylı

KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN VE ATIK YAĞDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ

KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN VE ATIK YAĞDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, i, Kimya Mühendisliği) i) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

KETENCİK ETİL ESTERİNİN TURBO ŞARJLI BİR MOTORDA YAKIT OLARAK KULLANIMINDA MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

KETENCİK ETİL ESTERİNİN TURBO ŞARJLI BİR MOTORDA YAKIT OLARAK KULLANIMINDA MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI KETENCİK ETİL ESTERİNİN TURBO ŞARJLI BİR MOTORDA YAKIT OLARAK KULLANIMINDA MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Hasan AKAY *, Hasan AYDOĞAN ** * S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Otomotiv Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Mustafa ÖZCANLI Doğum Tarihi: 08 Mayıs 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 2000

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ALTERNATİF YAKIT OLARAK FARKLI ORANLARDA BİYODİZELİN TEK SİLİNDİRLİ BİR MOTORDA KULLANILMASININ VE PÜSKÜRTME BASINCININ PERFORMANSA

Detaylı

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele

Detaylı

ozguven8083@hotmail.com

ozguven8083@hotmail.com Türkiye Koşullarında Üretilen Biyodizelin Özgül Ağırlık ve Viskozite Değerlerinin Standartlara Uygunluğunun ve Yakıt Püskürtme Miktarı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi * Özgür GÜVEN 1, Türkan AKTAŞ 1,

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

Alkol ve Katalizör Miktarlarının Farklı Katalizörlerle Üretilen Kanola Biyodizelinin Dönüşüm Oranı ve Yakıt Özellikleri Üzerindeki Etkisi

Alkol ve Katalizör Miktarlarının Farklı Katalizörlerle Üretilen Kanola Biyodizelinin Dönüşüm Oranı ve Yakıt Özellikleri Üzerindeki Etkisi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 337-344 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(1), pp. 337-344, June 2016

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım, D1009 Sok. No16 - Dilovası 41477 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 754 76 61 Faks : 0 262 754

Detaylı

INVESTIGATION OF THE SAFFLOWER AND CANOLA BIODIESEL USAGE EFFECTS ON EXHAUST EMISSIONS AND ENGINE PERFORMANCE

INVESTIGATION OF THE SAFFLOWER AND CANOLA BIODIESEL USAGE EFFECTS ON EXHAUST EMISSIONS AND ENGINE PERFORMANCE Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt:3 Sayı:1 (2016) 1 11 3. Anadolu Enerji Sempozyumu Özel Sayısı ASPİR VE KANOLA BİYODİZELİ KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONU VE MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Bakırçay Sanayi Sitesi 1253. Sokak No:5/A Aliağa 35800 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 90 232 618 02 04 Faks : 90 232 618 01 25 E-Posta : umit.ozkarahan@intertekturkey.co

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Altınova Mahallesi Atatürk Bulvarı No:186 Hacılar Kasabası 71480 KIRIKKALE / TÜRKİYE Tel : 0 318 261 20 00 Faks : 0 318 261 20 71 E-Posta

Detaylı

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1. Su giderme 2. Kurutma 3. Boyut küçültme 4. Yoğunlaştırma 5. Ayırma Su giderme işleminde nem, sıvı fazda gideriliyor. Kurutma işleminde nem, buhar fazda gideriliyor.

Detaylı

Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi

Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (3), 145-15 Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi Bahar ALPGİRAY 1, A. Konuralp

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SERAGAZI EMİSYONU İklim değişikliği, nedeni olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler olarak

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

ATIK KIZARTMA YAĞI KÖKENLİ BİYODİZELİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUN EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ATIK KIZARTMA YAĞI KÖKENLİ BİYODİZELİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUN EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ ATIK KIZARTMA YAĞI KÖKENLİ BİYODİZELİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUN EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ (S-7) Ahmet Necati ÖZSEZEN, Mustafa ÇANAKÇI, Cenk SAYIN * Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ATIK BİTKİSEL YAĞLARIN YÖNETİMİNDE YASAL SORUNLAR

ATIK BİTKİSEL YAĞLARIN YÖNETİMİNDE YASAL SORUNLAR ATIK BİTKİSEL YAĞLARIN YÖNETİMİNDE YASAL SORUNLAR Prof. Dr. Bülent KESKİNLER Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü bkeskinler@gyte.edu.tr Nisan 2012 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 19.04.2005 ve

Detaylı

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 2012 15-16 17 Şubat 2012 Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi ve A.B.D. onaygil@itu.edu.tr İTÜ Elektrik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Site Mahallesi, Özgürlük Bulvarı No:152 - P.K.15 72100 BATMAN / TÜRKİYE Tel : 0 488 217 22 68 Faks : 0 488 217 26 81 E-Posta : mehmet.sakin@tupras.com.tr

Detaylı

SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN MOTOR PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ve NO X EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN MOTOR PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ve NO X EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN MOTOR PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ve NO X EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Murat KARABEKTAŞ 1, Gökhan ERGEN 2 1. Murat KARABEKTAŞ, Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

ÇEVRECİ EKONOMİK GÜVENLİ

ÇEVRECİ EKONOMİK GÜVENLİ ÇEVRECİ EKONOMİK GÜVENLİ İçindekiler 1. Dünya daki ve Türkiye deki CNG Otobüs Pazarı 2. Neden CNG Yakıt Tercih Edilmeli? 3. Doğalgaz (CNG) ile Dizel Yakıt Karşılaştırması 4. CNG Yakıtlı Otobüslerin SWOT

Detaylı

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU AYLAR HAFTALAR EYLEM VE ETKİNLİKLER 2 Okullarda Orman projesini

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YAKIT KİMYASI DERSİ DOĞALGAZIN YAKIT OLARAK MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMASI

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YAKIT KİMYASI DERSİ DOĞALGAZIN YAKIT OLARAK MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMASI ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YAKIT KİMYASI DERSİ DOĞALGAZIN YAKIT OLARAK MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMASI EREN SOYLU Enerji Sistemleri Mühendisliği 100105045 İÇERİK 0. Özet 1. Giriş 2. Doğalgazın Özellikleri

Detaylı

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa KISA ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Hüsamettin BULUT EĞİTİM

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

Biyodizelin Dizel Santrallerde Kullanım Analizi

Biyodizelin Dizel Santrallerde Kullanım Analizi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Biyodizelin Santrallerde Kullanım Analizi İ. Işıklı 1,*, E. Açıkkalp 1, H. Yamık 1, M. Kurban 1 1 Bilecik Üniversitesi,

Detaylı

T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 2005-2011 YILLARI ARASINDAKİ ENERJİ DENGESİ İSTATİSTİKLERİ

T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 2005-2011 YILLARI ARASINDAKİ ENERJİ DENGESİ İSTATİSTİKLERİ T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 2005-2011 YILLARI ARASINDAKİ ENERJİ DENGESİ İSTATİSTİKLERİ PODGORİCA-AĞUSTOS 2012 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM 1 1 1 GİRİŞ 2 2 Metodolojik açıklamalar 3 2.1

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Çalışmanın amacı Türkiye nin 2013-2017 dönemi elektrik

Detaylı

ENERJİ TARIMI ANTALYA 2013 MUSTAFA ACAR KTAE-SAMSUN

ENERJİ TARIMI ANTALYA 2013 MUSTAFA ACAR KTAE-SAMSUN ENERJİ TARIMI ANTALYA 2013 MUSTAFA ACAR KTAE-SAMSUN Enerji Tarımı Nedir? Dünyada üretilmekte olan yağlı tohumlu bitkilerin (kolza, soya, aspir, ayçiçeği vb.) ham yağından biyodizel, karbonhidrat bitkilerinin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:2 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2014 MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları Türkiye Enerji Fırsatları Enerji Kaynakları Genel Görünümü Enerji Kaynaklarına Göre Maliyet Ve Fırsatları Enerji Sektöründeki Büyük Oyuncuların Yeri Türkiye de Enerji Sektörü

Detaylı

Bir Dizel Motorunda Ayçiçeği Metil Esteri Kullanımının Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi

Bir Dizel Motorunda Ayçiçeği Metil Esteri Kullanımının Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (49-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (49-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

23.12.2011 DOĞAL GAZ VE BİYOGAZ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

23.12.2011 DOĞAL GAZ VE BİYOGAZ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI BİYOGAZ ENERJİSİ Hayvansal Atıklar : BİYOGAZIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ Biyogaz, hayvansal ve bitkisel atıkların oksijensiz ortamda ayrışması sonucu ortaya çıkan bir gaz karışımıdır. Bileşiminde % 6060-70

Detaylı