çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ TOPLANTI MÜZE TARİH TÜRSAB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ TOPLANTI MÜZE TARİH TÜRSAB"

Transkript

1 TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi / Owner on behalf of TÜRSAB Başaran ULUSOY Sorumlu Yaz şleri Müdürü / Managing Editor R za EP KMEN Yay n Yönetmeni / Editor Hümeyra ÖZALP KONYAR TÜRSAB ad na Yay n Koordinatörü/ Publication Coordinator on behalf of TÜRSAB Arzu ÇENG L Yay n Sorumlusu / Publication Executive Sad k M. B GAT, H. Çağlayan SANLI Tasar m / Design Şubat Yay nc l k Grafik Uygulama / Graphic Designer Özgür AÇIKBAŞ Çeviri / Translation: Tri-A Dil hizmetleri Bask / Printing: Boyut Matbaac l k A.Ş. Tel: (0.212) Bask Tarihi: 17/08/2006 TÜRSAB Tel: (0.212) Faks: (0.212) Dikilitaş Mah. Aş k Kerem Sk. No: Beşiktaş- st. Editoryal ve Görsel Haz rl k Editorial and Visual Preparation DERG CONTENTS çindekiler DOSYA GEZİ GEZİ TOPLANTI MÜZE SAYI: 269 / AĞUSTOS ISSUE: 269 / 2006 AUGUST TARİH KONAKLAMA İSTATİSTİKLERİYLE İLLERİMİZDE SON ON YIL ACCOMMODATION STATISTICS FOR THE LAST DECADE IN THE PROVINCES ALMANYA TÜRKİYE DEN TURİST BEKLİYOR GERMANY EXPECTS TOURISTS FROM TURKEY SAMSUN DAN ÇIKTIK YOLA FROM SAMSUN WE HEADED DENİZ BAYKAL TURZİMCİLERLE BULUŞTU DENİZ BAYKAL MET WITH THE TOURISM INDUSTRY BAMBAŞKA BİR DÜNYA; İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ A WHOLE NEW WORLD: İSTANBUL TOY MUSEUM OSMANLI NIN BİLİNMEYENİ; HAREM THE OTTOMAN ENIGMA: HAREM 24 Deniz ve doğa tüm güzelliğiyle Kilyos da 28 Önce sağlık; Anadolu Sağlık Merkezi 38 Profesyonel hizmet; The Marmara otelleri 42 Nostaljik ve farklı geziler; Sultan Kayıkları 50 Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği 54 Eğlenceyle Türkiye tanıtımı; İstanbul İnn 56 Türkiye Çevre Eğitim Vakfı nın TÜRSAB ziyareti 58 Dünyadan Turizm Endüstrisi Haberleri 60 TTAA-TÜRSAB buluşması 62 TÜRSAB Tarih 63 Neydi! Ne oldu? ŞUBAT YAYINCILIK Tel: (0.212) Faks: (0.212) Akarsu Cad. Arbatl Apt. No: 23/ Cihangir- st. TÜRSAB DERG, Bas n Konseyi üyesi olup, Bas n Meslek lkeleri ne uymaya söz vermiştir. TÜRSAB MAGAZINE is a member of the Turkish Press Council and has resolved to abide by the Press Code of Ethics. TÜRSAB DERG de yay nlanan yaz ve fotoğraflardan kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. None of the articles and photographs published in the TÜRSAB MAGAZINE maybe quoted without mentioning of resource.

2 BAŞYAZI Construction and tourism Yapılaşma ve turizm BAŞARAN ULUSOY-TÜRSAB Başkan -The President of TÜRSAB Kıyılarımızda, turistik yöre ve merkezlerimizde, imar düzensizlikleri, çarpık yapılaşma, koruma-kullanma dengesinin giderek doğal değerler, yeşil alanlar aleyhine bozulması, artık turizm sektörümüzün gündeminde baş sıralarda yer alıyor. Bazı turistik merkezlerimizde bu durumun talep ve turist profili üzerindeki etkileri, ön plana çıkan tartışma konuları arasına girdi. Gazeteler zaman zaman, gözde turistik merkezlerimizdeki kentleşme olgusunun rahatsız edici panoramik görüntülerine, bu tür yapılaşma sürecine ilişkin eleştirilere yer veriyorlar. Bir kısım sivil toplum kuruluşları tepkilerini ortaya koyuyor. Bazen eşsiz güzellikte bir doğal koruma alanına göz diken bir yapılaşma talebi; turizm sektörünün en değerli arazi kaynaklarını yitiren, yılın büyük kısmında atıl kapasiteler olarak kalan ikinci konut yapılaşmaları, bazen bakir bir koyun dingin güzelliğine, çevreye, estetik değerlere meydan okuyan bir beton kitlesinin çirkin yükselişi üzüntü ve kaygı uyandırıyor. Turizm gelişimi doğal olarak yapılaşma getirecek, yeni kapasitelerin yaratılması, yatırımların gerçekleşmesi için yeni yapılaşma alanları açılacaktır. Bu, gelişimin kaçınılmaz koşuludur. Ama bu değişim sürecinde arazi kaynaklarının taşıma kapasite sınırlarının aşılmaması, koruma-kullanma dengesi, sürdürülebilir gelişim ilkelerinin her zaman ön planda tutulması, bir diğer olmazsa olmaz koşuldur. Ve yatırımların başarısı, turizmin geleceği bu ilkelerin doğru yorumlanarak, doğru uygulanmasına bağlıdır. Bu konularda duyarlı olmak, ülke turizmi açısından olduğu kadar, gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızın da gereğidir. Çünkü yaşam çevresi insanın mutluluğu ve turizmimizin geleceği ile doğrudan ilgilidir. Saygılarımızla. Topics such as the unorganized development and construction on our shores and at our tourism sites coupled with the fact that the equilibrium of protection-usage is disturbed gradually to the disadvantage of natural values and green areas are occupying the first rank on the agenda of the tourism industry. The influence of this phenomenon on the demand and the tourist profile in some of our holiday centers are frequently discussed. Newspapers are publishing from time to time visual material of the disturbing accumulation of buildings in popular tourism sites and critics on this fact. A part of the non-governmental organizations show reactions. Any buildings planned on protected natural areas of an unrivalled beauty and constructions of seasonal housing facilities on pieces of land that are very valuable for the tourism industry but stay idle during the majority of the year, in short, masses of concrete that raise within the placid beauty of an undiscovered bay, thereby subduing the environment and aesthetical values, are leading to concern and despair. Needless to say, the development in tourism is literally going to lead to new constructions. New areas for construction will be opened as new capacities are created and investments are made. This is the inevitable consequence of development. However, the capacity of land pieces must not be exceeded; the equilibrium of protection-usage and the principles of a sustainable development have to stand in the forefront. The success of investments and the future of tourism depend on the correct interpretation and implementation of these principles. Our responsibilities towards future generations entail that we are sensitive to these issues, as the national tourism industry does, because our living environment is directly connected with our happiness and the future of tourism. With our best regards.

3 DOSYA Accommodation statistics for the last decade in Konaklama istatistikleriyle illerimizde Haz rlayan-prepared by: TÜRSAB Ar-Ge Departman -TÜRSAB Research & Development 4 TÜRSAB TÜRSAB AR-GE Departmanı, işletme belgeli tesislerde yabancıların yaptıkları geceleme sayılarının birisi bu dönemin ilk beş yılı, ikincisi de sonraki 6 yılı olmak üzere iki dönemi esas alarak, illerin yılları arasındaki performanslarını değerlendirdi. Önce bu dönemlerdeki yıllık ortalama geceleme sayıları bulundu, daha sonra da dönem ortalamaları arasındaki fark değerlendirildi. TÜRSAB R&D Department evaluated the performances of the provinces for period, according to the stays by the foreigners in the authorized facilities. In the study, the performance was examined for two different terms, one being the first five years, the second being the following 6 years of the period. Firstly, the average annual stays for the terms was found. Afterwards the differences between the averages for the term were compared and interpreted.

4 the provinces son on yıl Yapılan araştırmalara göre; Türkiye ye gelen yabancı ziyaretçilerin II. dönemde yıllık ortalama yaptıkları geceleme sayısı I. döneme göre; yüzde 62,1 oranında artmış. Bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlara göre çalışma konusu dönemlerden yıllarını kapsayan II. dönemde yıllık ortalama geceleme sayılarında, yıllarını kapsayan I. döneme göre önemli artışlar yaşayan bazı illerimiz şöyle: Ankara yüzde 3,2, İstanbul yüzde 6,8, Aydın yüzde 12,6, Denizli yüzde 16,5, Konya yüzde 22,8, İzmir yüzde 23,7, Muğla yüzde 53,1, Van yüzde 78,7 ve Antalya yüzde 111,3, Gaziantep yüzde 129,8 ve Erzurum yüzde 141,5. Aynı dönem ortalamaları arasında düşüş yaşayan bazı illerimiz de şunlar: İçel - yüzde 12,5, Bolu - yüzde 54,3, Balıkesir - yüzde 32,5, Bursa - yüzde 28,5, Hatay - yüzde 16,9, Çanakkale - yüzde 12,7, Nevşehir - yüzde ilimizde turizm yılı konaklama istatistiklerine göre illerimizin yüzde 91 inde (74 ilde), turizm kelimenin tam anlamıyla sıfır düzeyinde. Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan işletme belgesi sahibi tesislere ait konaklama istatistikleri, 74 ilimizin, yabancıların yaptığı gecelemelerden yüzde 1 in altında pay aldığını ortaya koyuyor. Bu durum, yerli turistlerin yaptığı gecelemelerde de çok değişmiyor. Yerli turistlerin yaptığı gecelemelerden 65 ilimiz (il sayısının yüzde 80 i) yüzde 1 in altında pay alıyor. Antalya 2005 yılında yabancıların yaptığı gecelemelerden aldığı yüzde 60 oranındaki payla her yıl olduğu gibi açık ara önde gidiyor. Nitekim, gecelemelerden aldığı payın büyüklüğü bakımından ikinci kentimiz olan Muğla nın payı bile yüzde 15,7 de kalıyor. Yabancıların en çok geceleme yaptığı ilk üç ilimiz olan Antalya, Muğla ve İstanbul, yabancıların yaptığı toplam gecelemelerin içinde yüzde 87,1 paya sahipken, bu illere Aydın ve İzmir i de kattığımızda 5 ilin toplam payı yüzde 94,1 e ulaşıyor. Yabancıların yaptığı gecelemeler içindeki payı yüzde 1 i geçen diğer iki ilimiz de Nevşehir (yüzde 1,2) ve Denizli (yüzde 1) iken diğer 74 ilimizin yabancıların yaptığı gecelemelerden aldığı pay yüzde 1 in altında kalıyor. Antalya payını artırıyor Turizmde belli illere yönelen bu dikkat çekici yoğunlaşmanın yıllara göre dağılımları incelendiğinde, özellikle Antalya nın payında önemli artış yaşandığı ortaya çıkıyor. Antalya nın yabancıların yaptığı gecelemeler içindeki payı aralığında ortalama yüzde 45,6 düzeyindeyken, yılları arasında ortalama yüzde 58,5 düzeyine çıkmış durumda yılında Muğla nın payı aynı dönemlerin ortalamaları alındığında yüzde 15 civarında sabit kalırken, İstanbul un payı 17,4 den 11.6 ya düşmüş bulunuyor. İllerin 11 yıllık performansları İllerin yılları arasındaki performanslarını değerlendirirken işletme belgeli tesislerde yabancıların yaptıkları geceleme sayılarının birincisi bu dönemin ilk beş yılı, ikincisi de sonraki 6 yılı olmak üzere iki dönemi esas aldık. Önce bu dönemlerdeki yıllık ortalama geceleme sayılarını bulduk. Daha sonra da dönem ortalamaları arasındaki farkı değerlendirdik. İllerin performansları Bazı illerin işletme belgeli tesislerde konaklayan yabancıların yaptığı gecelemeler bazındaki performansları da şöyle; The research revealed that the average annual number of stays by the foreign visitors increased by 62.1% in the second term, vis-à-vis the first term. According to the results of this study, among the provinces, which experienced a serious leap in the average number of stays per year in term in comparison with the first term- are: Ankara (3.2%), Istanbul (6.8%), Aydın (12.6%), Denizli (16.5%), Konya (22.8%), İzmir (23.7%), Muğla (53.1%), Van (78.7%), Antalya (111.3%), Gaziantep (129.8%), Erzurum (141.5%). On the other hand, some of the provinces to have experienced a severe decrease can be listed as: İçel (-12.5%), Bolu (-54.3%), Balıkesir (-32.5%), Bursa (-28.5%), Hatay (-16.9%), Çanakkale (- 12.7%), Nevşehir (-2%). Tourism equals to 0 in 74 provinces According to the statistics of stays for the year 2005, in 91% of our provinces (i.e. Antalya TÜRSAB 5

5 Antakya tourist was 45.6% for the term, this rate increased to an average of 58.5% during period. While the average share of Muğla for the same periods did not much change and performed around 15%, Istanbul s share dropped to 11.6% from 17.4%, for the preceding term. 6 TÜRSAB İçel İçel in 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 128 bin 500 yabancı gecelemesi ile 1995 yılında ve dip seviye de 62 bin 300 yabancı gecelemesi ile 2000 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 111 bin 800 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 97 bin 900 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark - yüzde 12,5. Bolu Bolu nun 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 74 bin yabancı gecelemesi ile 1997 yılında ve dip seviye de 14 bin 600 yabancı gecelemesi ile 1999 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 44 bin 700 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 20 bin 400. İki dönem ortalaması arasındaki fark - yüzde 54,3. Balıkesir Balıkesir in 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 293 bin 700 yabancı gecelemesi ile 1998 yılında ve dip seviye de 85 bin 600 yabancı gecelemesi ile 2003 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 208 bin 600 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 140 bin 900. İki dönem ortalaması arasındaki fark - yüzde 32,5. 74 provinces) tourism activity volume literally equals to zero. The research revealed that 74 provinces take less than 1% share from the volume of overnight stays of the foreigners in the facilities authorized by the Ministry of Culture and Tourism. Furthermore, the same counts for the stays by the local tourists, as well. From the volume of stays of the local tourists, the share of 65 provinces (80% of them) remains below 1%. As usual, Antalya is by far ahead of all its rivals with a share of 60% of the stays by the foreign tourists for the year Interestingly enough, the share Muğla, the second best performing province regarding the foreign tourist stays, is merely 15.7%. The top three provinces, which are most preferred by the foreign tourists, are Antalya, Muğla and Istanbul, respectively. Their total share reaches 87.1% of the entire volume. If the performances by Aydın and İzmir are added to this total, the share of the top five provinces already reaches 94.1%. The two other provinces, which have a share exceeding 1% of the stays by the foreigners, are Nevşehir (1.2%) and Denizli (1%). In other words, in Turkey we have 74 provinces, which have a share below 1%. Antalya increases its share When the annual distribution of this attention drawing intensity on particular provinces is examined, it is observed that Antalya s performance has been gradually and continually improving. While Antalya s share in the volume of stays by the foreign Performances of the provinces in the past 11 years While evaluating the performances of the provinces for period regarding the volume of stays of the foreigners in the authorized facilities, we based our study on two succeeding terms: the first five years, the following six years of the mentioned period. First we found the average number of annual stays for these terms, and then we compared the differences between the averages for the two terms. Performances of the provinces The performances of certain provinces based on the stays by the foreign tourists in the authorized facilities can be summarized as follows: İçel In the 11-year long period, the peak of İçel was observed in 1995, with stays by foreigners, while the lowest performance was seen in 2000 with stays. In this province the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -12.5%. Bolu In this 11-year long period, the peak level for Bolu was observed in 1997, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1999 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -54.3%. Balıkesir In the 11-year long period, the peak level for Balıkesir was observed in 1998, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 2003 with stays. In this province, the

6 Bursa Bursa nın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 354 bin 700 yabancı gecelemesi ile 1997 yılında ve dip seviye de 121 bin 800 yabancı gecelemesi ile 2000 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 256 bin 700 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 183 bin 600 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark - yüzde 28,5. Hatay Hatay ın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 82 bin 900 yabancı gecelemesi ile 1995 yılında ve dip seviye de 18 bin 200 yabancı gecelemesi ile 1999 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 35 bin 900 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 29 bin 900 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark - yüzde 16,9. Çanakkale Çanakkale nin 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 218 bin 600 yabancı gecelemesi ile 1998 yılında ve dip seviye de 73 bin 700 yabancı gecelemesi ile 1995 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 134 bin 400 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 117 bin 400 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark - yüzde 12,7. Nevşehir Nevşehir in 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 745 bin 600 yabancı gecelemesi ile 1998 yılında ve dip seviye de 359 bin 400 yabancı gecelemesi ile 2000 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 543 bin 800 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 532 bin 900 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark - yüzde 2. Ankara Ankara nın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 578 bin 500 yabancı gecelemesi ile 1998 yılında ve dip seviye de 360 bin 300 yabancı gecelemesi ile 1995 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 465 bin 600 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 480 bin 300 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 3,2. İstanbul İstanbul un 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 6 milyon 541 bin 800 yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 3 milyon 100 bin 300 yabancı gecelemesi ile 1999 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 4 milyon 548 bin iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 4 milyon 855 bin 400 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 6,8. Aydın Aydın ın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 2 milyon 319 bin 300 yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 1 milyon 87 bin 500 yabancı gecelemesi ile 1999 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 1 milyon 728 bin 600 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 1 milyon 945 bin 600 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 12,6. Denizli Denizli nin 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 585 bin 400 yabancı gecelemesi average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -32.5%. Bursa In the 11-year long period, the peak level for Bursa was observed in 1997, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 2000 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -28.5%. Hatay In the 11-year long period, the peak level for Hayat was observed in 1995, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1999 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -16.9%. Çanakkale In the 11-year long period, the peak level Kuşadası Çanakkale Boğazı Çanakkale Bosphorus TÜRSAB 7

7 Ankara In the 11-year long period, the peak level for Ankara was observed in 1998, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1995 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -3.2%. Çeşme ile 2005 yılında ve dip seviye de 349 bin yabancı gecelemesi ile 2000 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 406 bin 200 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 473 bin 300 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 16,5. Konya Konya nın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 109 bin 900 yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 28 bin 100 yabancı gecelemesi ile 1999 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 57 bin 500 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 70 bin 600 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 22,8. for Çanakkale was observed in 1998, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1995 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -12.7%. Nevşehir In the 11-year long period, the peak level for Nevşehir was observed in 1998, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 2000 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -2.0%. İstanbul In the 11-year long period, the peak level for Istanbul was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1999 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 6.8%. Aydın In the 11-year long period, the peak level for Aydın was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1999 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 12.6%. İzmir İzmir in 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 1milyon 618 bin yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 997 bin 700 yabancı gecelemesi ile 1999 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 1 milyon 234 bin 700 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 1 milyon 526 bin 900 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 23,7. İzmir Sheraton Oteli Muğla Muğla nın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 8 milyon 788 bin 500 yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 1 milyon 421 bin TÜRSAB

8 yabancı gecelemesi ile 1995 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 4 milyon 265 bin 600 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 6 milyon 529 bin 800 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 53,1. Van Van ın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 32 bin yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 9 bin 300 yabancı gecelemesi ile 1995 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 13 bin 100 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 23 bin 300 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 78,7. Antalya Antalya nın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 33 milyon 547 bin 900 yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 9 milyon 954 bin 600 yabancı gecelemesi ile 1999 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 11 milyon 841 bin 700 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 25 milyon 19 bin 100 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 111,3. Gaziantep Gaziantep in 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 46 bin 300 yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 11 bin 145 yabancı gecelemesi ile 1997 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 14 bin 100 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 32 bin 400 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 129,8. Denizli In the 11-year long period, the peak level for Denizli was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 2000 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 16.5%. Konya In the 11-year long period, the peak level for Konya was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1999 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 22.8%. İzmir In the 11-year long period, the peak level for İzmir was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1999 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 23.7%. Muğla In the 11-year long period, the peak level for Muğla was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1995 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 53.1%. Antalya In the 11-year long period, the peak level for Antalya was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1999 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 111.3%. Gaziantep In this 11-year long period, the peak level for Gaziantep was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1997 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 129.8%. Erzurum In this 11-year long period, the peak level for Erzurum was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1995 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 141.5%. Kuşadası Erzurum Erzurum un 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 74 bin 500 yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 7 bin yabancı gecelemesi ile 1995 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 16 bin 300 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 39 bin 400 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 141,5. Van In the 11-year long period, the peak level for Van was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1995 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 78.7%. TÜRSAB 9

9 GEZİ Germany expects tourists from Turkey Almanya Türkiye den turist bekliyor Yaz -Text: Hümeyra Özalp Konyar Fotoğraflar-Photos: Hümeyra Özalp Konyar Bu Almanya, başka Almanya... Almanya nın dünya çapında bir turist destinasyonu olmasını amaçlayan GNTB (Almanya Ulusal Turizm Kurulu), 2007 yılı kampanyalarında özellikle Türk turistleri hedefliyor. Romantik ada Usedom, masal şehir Potsdam ve kültür başkenti Berlin gibi merkezlerin tanıtımına ağırlık veren Almanya; ihtişamlı bir mimari, derin bir kültür ve yakın tarihinin kapılarını aralıyor...

10 This Germany is something different... The GNTB (German National Tourism Board), which intends to make out of Germany a world class tourism destination, aims especially at Turkish tourists in its campaigns for the year Germany, which emphasizes centers such as the romantic island Usedom, the charming city Potsdam and the cultural capital Berlin, opens the doors to a magnificent architecture, a deep-rooted culture and the close history of the country yılından itibaren başta Türkler olmak üzere Yunanlı ve Hint turistleri Almanya ya çekebilmek için pazarlama ve reklam çalışmalarına başlayan GNTB (Almanya Ulusal Turizm Kurulu); Almanya nın tanınmış kentlerinin yanı sıra gizli güzelliklerini tanıtmaya başladı. GNTB ile Lufthansa Alman Havayolları nın ortaklaşa düzenledikleri tanıtım gezisinde; Berlin in tartışılmaz başrolünün yanı sıra, Potsdam ve Usedom gibi daha az bilinen merkezlerin de güzellikleri sergilendi. 28 yıllık ayrılığın ardından... Berlin in yerleşim tarihi 800 yıllık geçmişe dayanıyorsa da 20. yüzyılın anıları her zaman önsöz oluşturuyor. Tarih 13 Ağustos 1961, saatler gece yarısını gösterirken, Berlin de bir duvar örülmeye başlıyor. 160 kilometre boyunca uzanan bu duvar, kenti 28 yıl süreyle ikiye ayıracak. Spree Nehri, dikenli teller, mayınlar, gözetleme kuleleri ve silahlı nöbetçiler... Sonuç; binlerce ölü, yaralı ve tutsak... Sonuç; 28 yılda yaklaşık 5 bin girişimden yalnızca 1600 kişinin kucaklayabildiği özgürlük... Öfkeli ve kavgalı yılların ardından The GNTB, which launches its marketing and advertising activities as of 2007 in order to attract tourists mainly from Turkey and also from Greece and India, has started to promote not only its famous cities but also its hidden beauties. During the promotion trip organized with the cooperation of the GNTB and the Lufthansa Airlines, Berlin played the leading role. But also the beauties of lesser known centers such as Usedom and Potsdam were exhibited. Berlin; geçmiş ile geleceği, eski ile yeniyi uyumlu bir anlayışla harmanlıyor. İster su kıyısı, isterse büyük bir meydan; hemen her tarihi bina, modern bir yapıyla kucaklaşıyor... Berlin combines the past and the future, the old and the new with harmony. Whether on the shore or in a square, next to almost every historical building stands a modern structure... TÜRSAB 11

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

MART / MARCH 2009. 3 Mart 2009 - İstanbul Kültür Turizm Kitabı Tanıtımı. 03rd of March 2009 Representation of İstanbul Culture Book

MART / MARCH 2009. 3 Mart 2009 - İstanbul Kültür Turizm Kitabı Tanıtımı. 03rd of March 2009 Representation of İstanbul Culture Book MART / MARCH 2009 3 Mart 2009 - İstanbul Kültür Turizm Kitabı Tanıtımı İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteğinde hazırlanan İstanbul Kültür Turizm kitabı

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 2008 2000 2005 2006 2007 2008 SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK FRANSA / FRANCE 77,2 75,9 78,9 81,9 79,3 1 1 1 1 1 İSPANYA / SPAIN 47,9

Detaylı

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Bizim mahallede mutluluktan daha fazlası vardır. There is more than just happiness in our neighborhood. Mahalle dediğin sadece sokaklar

Detaylı

JetLife. Yourdream destination. Çeşme / Altınkum. Reservation Represerıtativc Ender Parlar enderparlar@mediasalesnetwork.net YÖNETİM MANAGEMENT

JetLife. Yourdream destination. Çeşme / Altınkum. Reservation Represerıtativc Ender Parlar enderparlar@mediasalesnetwork.net YÖNETİM MANAGEMENT JetLife YÖNETİM MANAGEMENT Yönetim Kurulu Başkanı President Murat Ersoy Çeşme / Altınkum icra Kurulu Başkanı Executive Committee Chairman SamiAlan Atlasjet Havacılık A.Ş. adına imtiyaz sahibi Publisher

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI

BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOYTAV) Şubat ayında Bodrum u tanıtmak amacıyla 6 ülkede düzenlenen turizm fuarlarına katıldı. Belçika, İtalya, Bulgaristan, Danimarka,

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK FRANSA / FRANCE 77,2 75,9 78,9 81,9 1 1 1 1 İSPANYA / SPAIN 47,9 55,9 58,2 59,2 3 2 2 2 A.B.D.

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25-28 Ekim 2014 tarihleri arasında Arjantin in Başkenti

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK(N.Ö.)LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 T103 Z Turizm Tourism

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir!

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! 04-07 Aralık December 2014 Turizm Fuar ve Konferansı Tourism Fair & Conference İzmir Uluslararası Fuar Alanı, Kültürpark İzmir International

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

FERIEN MESSE VİYANA 2015 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

FERIEN MESSE VİYANA 2015 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU FERIEN MESSE VİYANA 2015 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRSAB FERIEN MESSE 2015 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 15-18 Ocak tarihleri arasında Avusturya

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER MODEL OF THE CITY OF TAVILDARA TAVİLDARA ŞEHRİN MODELİ (Tavildara

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı TÜRK TURİZMİ Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı 2 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Turizm Gelirleri ve Turist

Detaylı

ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 27 Şubat 2 Mart tarihleri arasında Sırbistan ın Başkenti Belgrad

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII JULY 2011 NUMBER: 80 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

türkiye talep profili 2014

türkiye talep profili 2014 1 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLERİ VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ türkiye talep profili 2014 ilk yarı Sonuçları (özet değerlendirme) 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT GECELEMELER % 10, GELİR % 6 ARTTI

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 12-17 Ocak tarihleri arasında Hollanda nın Utrecht kentinde gerçekleştirilen Vakantiebeurs

Detaylı

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING HAYATINIZIN EN MUTLU GÜNÜNÜ SWISSÔTEL THE BOSPHORUS, ISTANBUL FARKIYLA YAŞAYIN... ENJOY THE HAPPIEST DAY OF YOUR LIFE WITH THE PRIVILEGE OF SWISSÔTEL

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Toki Anadolu Lisesi Müdürlüğü Karaman, Türkiye

Toki Anadolu Lisesi Müdürlüğü Karaman, Türkiye 1. Respect local inhabitants, their customs and traditions; attempt to become acquainted with their culture, enrich your travel experience. As a result, it is more likely that local people will treat you

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

BIT MİLANO 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

BIT MİLANO 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU BIT MİLANO 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU AR-GE BİRİMİ TÜRSAB BIT MİLANO 2014 TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 13-15 Şubat tarihleri arasında İtalya nın Milano kentinde

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 21-24.11.2013 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Turizm Sektörü Bilgi Notu Türkiye (bin) Turizm Sektörü Türkiye 2012 yılı turizm geliri 29.351 milyon $ (revize edilmiş), kişi başına ortalama harcama

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS MERKEZ'DE DENİZE 0 VİLLA REF- ŞT-0005 Muğla / Bodrum

NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS MERKEZ'DE DENİZE 0 VİLLA REF- ŞT-0005 Muğla / Bodrum NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS MERKEZ'DE DENİZE 0 VİLLA REF- ŞT-0005 Muğla / Bodrum For Sale - Villa 3,500,000 TL 385 m2 Muğla / Bodrum # Rooms : 5 # Saloons : 2 # Baths : 4 Type of Property : Property Condition

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

kalitemizle... tecrübemizle... hayatın içindeyiz... with our quality... experience... we embrace the life...

kalitemizle... tecrübemizle... hayatın içindeyiz... with our quality... experience... we embrace the life... İ N Ş A A T kalitemizle... tecrübemizle... hayatın içindeyiz... with our quality... experience... we embrace the life... bize bırakın! Çağın ritmini yakalayan ve gelişen dünyanın değişen yaşam biçimlerine

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

UNEP verilerine göre dünyada korunan alanların yüzölçümü toplamın yüzde 13 ü iken bu oran Türkiye de sadece yüzde 4!..

UNEP verilerine göre dünyada korunan alanların yüzölçümü toplamın yüzde 13 ü iken bu oran Türkiye de sadece yüzde 4!.. Doğamızı korumuyoruz!.. UNEP verilerine göre dünyada korunan alanların yüzölçümü toplamın yüzde 13 ü iken bu oran Türkiye de sadece yüzde 4!.. TÜRSAB AR-GE DEPARTMANI, ŞUBAT 2007 Türkiye Seyahat Acentaları

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı