çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ TOPLANTI MÜZE TARİH TÜRSAB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ TOPLANTI MÜZE TARİH TÜRSAB"

Transkript

1 TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi / Owner on behalf of TÜRSAB Başaran ULUSOY Sorumlu Yaz şleri Müdürü / Managing Editor R za EP KMEN Yay n Yönetmeni / Editor Hümeyra ÖZALP KONYAR TÜRSAB ad na Yay n Koordinatörü/ Publication Coordinator on behalf of TÜRSAB Arzu ÇENG L Yay n Sorumlusu / Publication Executive Sad k M. B GAT, H. Çağlayan SANLI Tasar m / Design Şubat Yay nc l k Grafik Uygulama / Graphic Designer Özgür AÇIKBAŞ Çeviri / Translation: Tri-A Dil hizmetleri Bask / Printing: Boyut Matbaac l k A.Ş. Tel: (0.212) Bask Tarihi: 17/08/2006 TÜRSAB Tel: (0.212) Faks: (0.212) Dikilitaş Mah. Aş k Kerem Sk. No: Beşiktaş- st. Editoryal ve Görsel Haz rl k Editorial and Visual Preparation DERG CONTENTS çindekiler DOSYA GEZİ GEZİ TOPLANTI MÜZE SAYI: 269 / AĞUSTOS ISSUE: 269 / 2006 AUGUST TARİH KONAKLAMA İSTATİSTİKLERİYLE İLLERİMİZDE SON ON YIL ACCOMMODATION STATISTICS FOR THE LAST DECADE IN THE PROVINCES ALMANYA TÜRKİYE DEN TURİST BEKLİYOR GERMANY EXPECTS TOURISTS FROM TURKEY SAMSUN DAN ÇIKTIK YOLA FROM SAMSUN WE HEADED DENİZ BAYKAL TURZİMCİLERLE BULUŞTU DENİZ BAYKAL MET WITH THE TOURISM INDUSTRY BAMBAŞKA BİR DÜNYA; İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ A WHOLE NEW WORLD: İSTANBUL TOY MUSEUM OSMANLI NIN BİLİNMEYENİ; HAREM THE OTTOMAN ENIGMA: HAREM 24 Deniz ve doğa tüm güzelliğiyle Kilyos da 28 Önce sağlık; Anadolu Sağlık Merkezi 38 Profesyonel hizmet; The Marmara otelleri 42 Nostaljik ve farklı geziler; Sultan Kayıkları 50 Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği 54 Eğlenceyle Türkiye tanıtımı; İstanbul İnn 56 Türkiye Çevre Eğitim Vakfı nın TÜRSAB ziyareti 58 Dünyadan Turizm Endüstrisi Haberleri 60 TTAA-TÜRSAB buluşması 62 TÜRSAB Tarih 63 Neydi! Ne oldu? ŞUBAT YAYINCILIK Tel: (0.212) Faks: (0.212) Akarsu Cad. Arbatl Apt. No: 23/ Cihangir- st. TÜRSAB DERG, Bas n Konseyi üyesi olup, Bas n Meslek lkeleri ne uymaya söz vermiştir. TÜRSAB MAGAZINE is a member of the Turkish Press Council and has resolved to abide by the Press Code of Ethics. TÜRSAB DERG de yay nlanan yaz ve fotoğraflardan kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. None of the articles and photographs published in the TÜRSAB MAGAZINE maybe quoted without mentioning of resource.

2 BAŞYAZI Construction and tourism Yapılaşma ve turizm BAŞARAN ULUSOY-TÜRSAB Başkan -The President of TÜRSAB Kıyılarımızda, turistik yöre ve merkezlerimizde, imar düzensizlikleri, çarpık yapılaşma, koruma-kullanma dengesinin giderek doğal değerler, yeşil alanlar aleyhine bozulması, artık turizm sektörümüzün gündeminde baş sıralarda yer alıyor. Bazı turistik merkezlerimizde bu durumun talep ve turist profili üzerindeki etkileri, ön plana çıkan tartışma konuları arasına girdi. Gazeteler zaman zaman, gözde turistik merkezlerimizdeki kentleşme olgusunun rahatsız edici panoramik görüntülerine, bu tür yapılaşma sürecine ilişkin eleştirilere yer veriyorlar. Bir kısım sivil toplum kuruluşları tepkilerini ortaya koyuyor. Bazen eşsiz güzellikte bir doğal koruma alanına göz diken bir yapılaşma talebi; turizm sektörünün en değerli arazi kaynaklarını yitiren, yılın büyük kısmında atıl kapasiteler olarak kalan ikinci konut yapılaşmaları, bazen bakir bir koyun dingin güzelliğine, çevreye, estetik değerlere meydan okuyan bir beton kitlesinin çirkin yükselişi üzüntü ve kaygı uyandırıyor. Turizm gelişimi doğal olarak yapılaşma getirecek, yeni kapasitelerin yaratılması, yatırımların gerçekleşmesi için yeni yapılaşma alanları açılacaktır. Bu, gelişimin kaçınılmaz koşuludur. Ama bu değişim sürecinde arazi kaynaklarının taşıma kapasite sınırlarının aşılmaması, koruma-kullanma dengesi, sürdürülebilir gelişim ilkelerinin her zaman ön planda tutulması, bir diğer olmazsa olmaz koşuldur. Ve yatırımların başarısı, turizmin geleceği bu ilkelerin doğru yorumlanarak, doğru uygulanmasına bağlıdır. Bu konularda duyarlı olmak, ülke turizmi açısından olduğu kadar, gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızın da gereğidir. Çünkü yaşam çevresi insanın mutluluğu ve turizmimizin geleceği ile doğrudan ilgilidir. Saygılarımızla. Topics such as the unorganized development and construction on our shores and at our tourism sites coupled with the fact that the equilibrium of protection-usage is disturbed gradually to the disadvantage of natural values and green areas are occupying the first rank on the agenda of the tourism industry. The influence of this phenomenon on the demand and the tourist profile in some of our holiday centers are frequently discussed. Newspapers are publishing from time to time visual material of the disturbing accumulation of buildings in popular tourism sites and critics on this fact. A part of the non-governmental organizations show reactions. Any buildings planned on protected natural areas of an unrivalled beauty and constructions of seasonal housing facilities on pieces of land that are very valuable for the tourism industry but stay idle during the majority of the year, in short, masses of concrete that raise within the placid beauty of an undiscovered bay, thereby subduing the environment and aesthetical values, are leading to concern and despair. Needless to say, the development in tourism is literally going to lead to new constructions. New areas for construction will be opened as new capacities are created and investments are made. This is the inevitable consequence of development. However, the capacity of land pieces must not be exceeded; the equilibrium of protection-usage and the principles of a sustainable development have to stand in the forefront. The success of investments and the future of tourism depend on the correct interpretation and implementation of these principles. Our responsibilities towards future generations entail that we are sensitive to these issues, as the national tourism industry does, because our living environment is directly connected with our happiness and the future of tourism. With our best regards.

3 DOSYA Accommodation statistics for the last decade in Konaklama istatistikleriyle illerimizde Haz rlayan-prepared by: TÜRSAB Ar-Ge Departman -TÜRSAB Research & Development 4 TÜRSAB TÜRSAB AR-GE Departmanı, işletme belgeli tesislerde yabancıların yaptıkları geceleme sayılarının birisi bu dönemin ilk beş yılı, ikincisi de sonraki 6 yılı olmak üzere iki dönemi esas alarak, illerin yılları arasındaki performanslarını değerlendirdi. Önce bu dönemlerdeki yıllık ortalama geceleme sayıları bulundu, daha sonra da dönem ortalamaları arasındaki fark değerlendirildi. TÜRSAB R&D Department evaluated the performances of the provinces for period, according to the stays by the foreigners in the authorized facilities. In the study, the performance was examined for two different terms, one being the first five years, the second being the following 6 years of the period. Firstly, the average annual stays for the terms was found. Afterwards the differences between the averages for the term were compared and interpreted.

4 the provinces son on yıl Yapılan araştırmalara göre; Türkiye ye gelen yabancı ziyaretçilerin II. dönemde yıllık ortalama yaptıkları geceleme sayısı I. döneme göre; yüzde 62,1 oranında artmış. Bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlara göre çalışma konusu dönemlerden yıllarını kapsayan II. dönemde yıllık ortalama geceleme sayılarında, yıllarını kapsayan I. döneme göre önemli artışlar yaşayan bazı illerimiz şöyle: Ankara yüzde 3,2, İstanbul yüzde 6,8, Aydın yüzde 12,6, Denizli yüzde 16,5, Konya yüzde 22,8, İzmir yüzde 23,7, Muğla yüzde 53,1, Van yüzde 78,7 ve Antalya yüzde 111,3, Gaziantep yüzde 129,8 ve Erzurum yüzde 141,5. Aynı dönem ortalamaları arasında düşüş yaşayan bazı illerimiz de şunlar: İçel - yüzde 12,5, Bolu - yüzde 54,3, Balıkesir - yüzde 32,5, Bursa - yüzde 28,5, Hatay - yüzde 16,9, Çanakkale - yüzde 12,7, Nevşehir - yüzde ilimizde turizm yılı konaklama istatistiklerine göre illerimizin yüzde 91 inde (74 ilde), turizm kelimenin tam anlamıyla sıfır düzeyinde. Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan işletme belgesi sahibi tesislere ait konaklama istatistikleri, 74 ilimizin, yabancıların yaptığı gecelemelerden yüzde 1 in altında pay aldığını ortaya koyuyor. Bu durum, yerli turistlerin yaptığı gecelemelerde de çok değişmiyor. Yerli turistlerin yaptığı gecelemelerden 65 ilimiz (il sayısının yüzde 80 i) yüzde 1 in altında pay alıyor. Antalya 2005 yılında yabancıların yaptığı gecelemelerden aldığı yüzde 60 oranındaki payla her yıl olduğu gibi açık ara önde gidiyor. Nitekim, gecelemelerden aldığı payın büyüklüğü bakımından ikinci kentimiz olan Muğla nın payı bile yüzde 15,7 de kalıyor. Yabancıların en çok geceleme yaptığı ilk üç ilimiz olan Antalya, Muğla ve İstanbul, yabancıların yaptığı toplam gecelemelerin içinde yüzde 87,1 paya sahipken, bu illere Aydın ve İzmir i de kattığımızda 5 ilin toplam payı yüzde 94,1 e ulaşıyor. Yabancıların yaptığı gecelemeler içindeki payı yüzde 1 i geçen diğer iki ilimiz de Nevşehir (yüzde 1,2) ve Denizli (yüzde 1) iken diğer 74 ilimizin yabancıların yaptığı gecelemelerden aldığı pay yüzde 1 in altında kalıyor. Antalya payını artırıyor Turizmde belli illere yönelen bu dikkat çekici yoğunlaşmanın yıllara göre dağılımları incelendiğinde, özellikle Antalya nın payında önemli artış yaşandığı ortaya çıkıyor. Antalya nın yabancıların yaptığı gecelemeler içindeki payı aralığında ortalama yüzde 45,6 düzeyindeyken, yılları arasında ortalama yüzde 58,5 düzeyine çıkmış durumda yılında Muğla nın payı aynı dönemlerin ortalamaları alındığında yüzde 15 civarında sabit kalırken, İstanbul un payı 17,4 den 11.6 ya düşmüş bulunuyor. İllerin 11 yıllık performansları İllerin yılları arasındaki performanslarını değerlendirirken işletme belgeli tesislerde yabancıların yaptıkları geceleme sayılarının birincisi bu dönemin ilk beş yılı, ikincisi de sonraki 6 yılı olmak üzere iki dönemi esas aldık. Önce bu dönemlerdeki yıllık ortalama geceleme sayılarını bulduk. Daha sonra da dönem ortalamaları arasındaki farkı değerlendirdik. İllerin performansları Bazı illerin işletme belgeli tesislerde konaklayan yabancıların yaptığı gecelemeler bazındaki performansları da şöyle; The research revealed that the average annual number of stays by the foreign visitors increased by 62.1% in the second term, vis-à-vis the first term. According to the results of this study, among the provinces, which experienced a serious leap in the average number of stays per year in term in comparison with the first term- are: Ankara (3.2%), Istanbul (6.8%), Aydın (12.6%), Denizli (16.5%), Konya (22.8%), İzmir (23.7%), Muğla (53.1%), Van (78.7%), Antalya (111.3%), Gaziantep (129.8%), Erzurum (141.5%). On the other hand, some of the provinces to have experienced a severe decrease can be listed as: İçel (-12.5%), Bolu (-54.3%), Balıkesir (-32.5%), Bursa (-28.5%), Hatay (-16.9%), Çanakkale (- 12.7%), Nevşehir (-2%). Tourism equals to 0 in 74 provinces According to the statistics of stays for the year 2005, in 91% of our provinces (i.e. Antalya TÜRSAB 5

5 Antakya tourist was 45.6% for the term, this rate increased to an average of 58.5% during period. While the average share of Muğla for the same periods did not much change and performed around 15%, Istanbul s share dropped to 11.6% from 17.4%, for the preceding term. 6 TÜRSAB İçel İçel in 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 128 bin 500 yabancı gecelemesi ile 1995 yılında ve dip seviye de 62 bin 300 yabancı gecelemesi ile 2000 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 111 bin 800 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 97 bin 900 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark - yüzde 12,5. Bolu Bolu nun 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 74 bin yabancı gecelemesi ile 1997 yılında ve dip seviye de 14 bin 600 yabancı gecelemesi ile 1999 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 44 bin 700 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 20 bin 400. İki dönem ortalaması arasındaki fark - yüzde 54,3. Balıkesir Balıkesir in 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 293 bin 700 yabancı gecelemesi ile 1998 yılında ve dip seviye de 85 bin 600 yabancı gecelemesi ile 2003 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 208 bin 600 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 140 bin 900. İki dönem ortalaması arasındaki fark - yüzde 32,5. 74 provinces) tourism activity volume literally equals to zero. The research revealed that 74 provinces take less than 1% share from the volume of overnight stays of the foreigners in the facilities authorized by the Ministry of Culture and Tourism. Furthermore, the same counts for the stays by the local tourists, as well. From the volume of stays of the local tourists, the share of 65 provinces (80% of them) remains below 1%. As usual, Antalya is by far ahead of all its rivals with a share of 60% of the stays by the foreign tourists for the year Interestingly enough, the share Muğla, the second best performing province regarding the foreign tourist stays, is merely 15.7%. The top three provinces, which are most preferred by the foreign tourists, are Antalya, Muğla and Istanbul, respectively. Their total share reaches 87.1% of the entire volume. If the performances by Aydın and İzmir are added to this total, the share of the top five provinces already reaches 94.1%. The two other provinces, which have a share exceeding 1% of the stays by the foreigners, are Nevşehir (1.2%) and Denizli (1%). In other words, in Turkey we have 74 provinces, which have a share below 1%. Antalya increases its share When the annual distribution of this attention drawing intensity on particular provinces is examined, it is observed that Antalya s performance has been gradually and continually improving. While Antalya s share in the volume of stays by the foreign Performances of the provinces in the past 11 years While evaluating the performances of the provinces for period regarding the volume of stays of the foreigners in the authorized facilities, we based our study on two succeeding terms: the first five years, the following six years of the mentioned period. First we found the average number of annual stays for these terms, and then we compared the differences between the averages for the two terms. Performances of the provinces The performances of certain provinces based on the stays by the foreign tourists in the authorized facilities can be summarized as follows: İçel In the 11-year long period, the peak of İçel was observed in 1995, with stays by foreigners, while the lowest performance was seen in 2000 with stays. In this province the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -12.5%. Bolu In this 11-year long period, the peak level for Bolu was observed in 1997, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1999 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -54.3%. Balıkesir In the 11-year long period, the peak level for Balıkesir was observed in 1998, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 2003 with stays. In this province, the

6 Bursa Bursa nın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 354 bin 700 yabancı gecelemesi ile 1997 yılında ve dip seviye de 121 bin 800 yabancı gecelemesi ile 2000 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 256 bin 700 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 183 bin 600 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark - yüzde 28,5. Hatay Hatay ın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 82 bin 900 yabancı gecelemesi ile 1995 yılında ve dip seviye de 18 bin 200 yabancı gecelemesi ile 1999 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 35 bin 900 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 29 bin 900 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark - yüzde 16,9. Çanakkale Çanakkale nin 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 218 bin 600 yabancı gecelemesi ile 1998 yılında ve dip seviye de 73 bin 700 yabancı gecelemesi ile 1995 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 134 bin 400 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 117 bin 400 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark - yüzde 12,7. Nevşehir Nevşehir in 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 745 bin 600 yabancı gecelemesi ile 1998 yılında ve dip seviye de 359 bin 400 yabancı gecelemesi ile 2000 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 543 bin 800 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 532 bin 900 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark - yüzde 2. Ankara Ankara nın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 578 bin 500 yabancı gecelemesi ile 1998 yılında ve dip seviye de 360 bin 300 yabancı gecelemesi ile 1995 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 465 bin 600 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 480 bin 300 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 3,2. İstanbul İstanbul un 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 6 milyon 541 bin 800 yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 3 milyon 100 bin 300 yabancı gecelemesi ile 1999 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 4 milyon 548 bin iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 4 milyon 855 bin 400 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 6,8. Aydın Aydın ın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 2 milyon 319 bin 300 yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 1 milyon 87 bin 500 yabancı gecelemesi ile 1999 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 1 milyon 728 bin 600 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 1 milyon 945 bin 600 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 12,6. Denizli Denizli nin 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 585 bin 400 yabancı gecelemesi average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -32.5%. Bursa In the 11-year long period, the peak level for Bursa was observed in 1997, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 2000 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -28.5%. Hatay In the 11-year long period, the peak level for Hayat was observed in 1995, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1999 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -16.9%. Çanakkale In the 11-year long period, the peak level Kuşadası Çanakkale Boğazı Çanakkale Bosphorus TÜRSAB 7

7 Ankara In the 11-year long period, the peak level for Ankara was observed in 1998, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1995 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -3.2%. Çeşme ile 2005 yılında ve dip seviye de 349 bin yabancı gecelemesi ile 2000 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 406 bin 200 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 473 bin 300 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 16,5. Konya Konya nın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 109 bin 900 yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 28 bin 100 yabancı gecelemesi ile 1999 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 57 bin 500 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 70 bin 600 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 22,8. for Çanakkale was observed in 1998, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1995 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -12.7%. Nevşehir In the 11-year long period, the peak level for Nevşehir was observed in 1998, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 2000 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is -2.0%. İstanbul In the 11-year long period, the peak level for Istanbul was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1999 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 6.8%. Aydın In the 11-year long period, the peak level for Aydın was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1999 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 12.6%. İzmir İzmir in 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 1milyon 618 bin yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 997 bin 700 yabancı gecelemesi ile 1999 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 1 milyon 234 bin 700 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 1 milyon 526 bin 900 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 23,7. İzmir Sheraton Oteli Muğla Muğla nın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 8 milyon 788 bin 500 yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 1 milyon 421 bin TÜRSAB

8 yabancı gecelemesi ile 1995 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 4 milyon 265 bin 600 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 6 milyon 529 bin 800 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 53,1. Van Van ın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 32 bin yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 9 bin 300 yabancı gecelemesi ile 1995 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 13 bin 100 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 23 bin 300 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 78,7. Antalya Antalya nın 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 33 milyon 547 bin 900 yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 9 milyon 954 bin 600 yabancı gecelemesi ile 1999 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 11 milyon 841 bin 700 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 25 milyon 19 bin 100 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 111,3. Gaziantep Gaziantep in 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 46 bin 300 yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 11 bin 145 yabancı gecelemesi ile 1997 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 14 bin 100 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 32 bin 400 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 129,8. Denizli In the 11-year long period, the peak level for Denizli was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 2000 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 16.5%. Konya In the 11-year long period, the peak level for Konya was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1999 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 22.8%. İzmir In the 11-year long period, the peak level for İzmir was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1999 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 23.7%. Muğla In the 11-year long period, the peak level for Muğla was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1995 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 53.1%. Antalya In the 11-year long period, the peak level for Antalya was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1999 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 111.3%. Gaziantep In this 11-year long period, the peak level for Gaziantep was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1997 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 129.8%. Erzurum In this 11-year long period, the peak level for Erzurum was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1995 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 141.5%. Kuşadası Erzurum Erzurum un 11 yıllık dönem içindeki zirvesi 74 bin 500 yabancı gecelemesi ile 2005 yılında ve dip seviye de 7 bin yabancı gecelemesi ile 1995 yılında yaşanmış. Bu ilde ilk 5 yıllık dönemin ortalama geceleme sayısı 16 bin 300 iken, sonraki 6 yıllık dönemin geceleme sayısı da ortalama 39 bin 400 olmuş. İki dönem ortalaması arasındaki fark yüzde 141,5. Van In the 11-year long period, the peak level for Van was observed in 2005, with stays by foreigners, while the lowest performance was realized in 1995 with stays. In this province, the average number of stays for the first five years is In the meantime, the number of stays for the following six years is The difference between the averages of the two terms is 78.7%. TÜRSAB 9

9 GEZİ Germany expects tourists from Turkey Almanya Türkiye den turist bekliyor Yaz -Text: Hümeyra Özalp Konyar Fotoğraflar-Photos: Hümeyra Özalp Konyar Bu Almanya, başka Almanya... Almanya nın dünya çapında bir turist destinasyonu olmasını amaçlayan GNTB (Almanya Ulusal Turizm Kurulu), 2007 yılı kampanyalarında özellikle Türk turistleri hedefliyor. Romantik ada Usedom, masal şehir Potsdam ve kültür başkenti Berlin gibi merkezlerin tanıtımına ağırlık veren Almanya; ihtişamlı bir mimari, derin bir kültür ve yakın tarihinin kapılarını aralıyor...

10 This Germany is something different... The GNTB (German National Tourism Board), which intends to make out of Germany a world class tourism destination, aims especially at Turkish tourists in its campaigns for the year Germany, which emphasizes centers such as the romantic island Usedom, the charming city Potsdam and the cultural capital Berlin, opens the doors to a magnificent architecture, a deep-rooted culture and the close history of the country yılından itibaren başta Türkler olmak üzere Yunanlı ve Hint turistleri Almanya ya çekebilmek için pazarlama ve reklam çalışmalarına başlayan GNTB (Almanya Ulusal Turizm Kurulu); Almanya nın tanınmış kentlerinin yanı sıra gizli güzelliklerini tanıtmaya başladı. GNTB ile Lufthansa Alman Havayolları nın ortaklaşa düzenledikleri tanıtım gezisinde; Berlin in tartışılmaz başrolünün yanı sıra, Potsdam ve Usedom gibi daha az bilinen merkezlerin de güzellikleri sergilendi. 28 yıllık ayrılığın ardından... Berlin in yerleşim tarihi 800 yıllık geçmişe dayanıyorsa da 20. yüzyılın anıları her zaman önsöz oluşturuyor. Tarih 13 Ağustos 1961, saatler gece yarısını gösterirken, Berlin de bir duvar örülmeye başlıyor. 160 kilometre boyunca uzanan bu duvar, kenti 28 yıl süreyle ikiye ayıracak. Spree Nehri, dikenli teller, mayınlar, gözetleme kuleleri ve silahlı nöbetçiler... Sonuç; binlerce ölü, yaralı ve tutsak... Sonuç; 28 yılda yaklaşık 5 bin girişimden yalnızca 1600 kişinin kucaklayabildiği özgürlük... Öfkeli ve kavgalı yılların ardından The GNTB, which launches its marketing and advertising activities as of 2007 in order to attract tourists mainly from Turkey and also from Greece and India, has started to promote not only its famous cities but also its hidden beauties. During the promotion trip organized with the cooperation of the GNTB and the Lufthansa Airlines, Berlin played the leading role. But also the beauties of lesser known centers such as Usedom and Potsdam were exhibited. Berlin; geçmiş ile geleceği, eski ile yeniyi uyumlu bir anlayışla harmanlıyor. İster su kıyısı, isterse büyük bir meydan; hemen her tarihi bina, modern bir yapıyla kucaklaşıyor... Berlin combines the past and the future, the old and the new with harmony. Whether on the shore or in a square, next to almost every historical building stands a modern structure... TÜRSAB 11

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

DÜNYA SU FORUMU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ The world water forum and the related thoughts

DÜNYA SU FORUMU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ The world water forum and the related thoughts çindekiler Contents Sayı: 286 / Nisan 2009 Issue: 286 / 2009 April 26 Sağlıkta mükemmellik tutkusu: Acıbadem Maslak Hastanesi Acıbadem Maslak Hospital: Passion for Perfect Health 30 Kartepe de bir kış

Detaylı

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB İLAN TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA TAR H GEZİ TAR H TÜRSAB

Contents çindekiler DERG DOSYA TAR H GEZİ TAR H TÜRSAB TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 TÜRSAB HİLTON ANTAKYA MÜZE OTEL HİLTON ANTAKYA MUSEUM HOTEL DİLEK YARIMADASI DİLEK PENINSULA TRAVEL TURKEY

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!..

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!.. TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2013 DECEMBER 342 TÜRSAB DERGİ DERGİ Şubat / February 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor TRAVEL TURKEY İLAN TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561.

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MAYIS 2014 MAY 347 TÜRSAB DERGİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN! Have a Good Mother s Day 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR

Detaylı

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies NİSAN 2013 APRIL 334 TÜRSAB DERGİ Cacabey Camii Cacabey Mosque Karabük 76 yaşında Karabük is 76 Years Old Dolmabahçe Camii The

Detaylı

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists çindekiler Contents Sayı: 305 / Kasım 2010 Issue:

Detaylı

İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR ADIM Rezervasyon Baharı. A CRUCIAL STEP IN THE DOMESTIC TOURISM Reservation Spring. çindekiler Contents

İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR ADIM Rezervasyon Baharı. A CRUCIAL STEP IN THE DOMESTIC TOURISM Reservation Spring. çindekiler Contents çindekiler Contents Kapak Fotoğraflar Cover Photos: Rasim Konyar 18 Mezopotamya n n miras The legacy of Mesopotamia Sayı: 287 / Mayıs 2009 Issue: 287 / 2009 May 26 Zamanda ve mekânda yolculuk Travel in

Detaylı

Amasya The city where history was written

Amasya The city where history was written Alabilirsiniz / Complimantary Copy KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ CULTURE & TOURISM MAGAZINE HAZİRAN-TEMMUZ /JUNE-JULY 2012 YIL / YEAR : 1 SAYI /EDITION : 1 Tarihin yazıldığı şehir Amasya The city where history

Detaylı

TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums

TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2011 APRIL-MAY-JUNE 2011 SAYI 1 ISSUE 1 TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums Kültür ve Turizm Bakanı ERTUĞRUL GÜNAY: Müzelerimiz emin ellerde Minister of

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI:

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 TÜRSAB 18 MART ŞEHITLERI ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERI NIN 100. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! HAPPY 100 TH ANNIVERSARY

Detaylı

GAZİPAŞA Sessiz cennet A silent heaven. Caretta carettalar Akdenizin gerçek sahipleri The real owners of the Mediterranean

GAZİPAŞA Sessiz cennet A silent heaven. Caretta carettalar Akdenizin gerçek sahipleri The real owners of the Mediterranean KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ / CULTURE & TOURISM MAGAZINE Yıl / Year: 3 Sayı / Issue:18 Temmuz - Ağustos / July - August 2013 www.antalya.gov.tr - antalyakulturturizm.gov.tr GAZİPAŞA Sessiz cennet A silent

Detaylı

A rising trend in Congress Tourism:

A rising trend in Congress Tourism: YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:101 HAZİRAN/JUNE 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Kongre Turİzmİ nde yükselen değer

Detaylı

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most beatiful imperial garden Ihlamur Palace Kaya evleri,

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2012 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2012 SAYI 4 ISSUE 4

OCAK-ŞUBAT-MART 2012 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2012 SAYI 4 ISSUE 4 OCAK-ŞUBAT-MART 2012 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2012 SAYI 4 ISSUE 4 DIDYMA: ORACLE-CENTER OF THE ANTIQUE WORLD Invention of Time: Sundials Museum traversed by a Submarine: the Rahmi Koç Museum The Great Legacy

Detaylı

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 II. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ 27 ŞUBAT - 2 MART TARİHLERİNDE ANTALYA DA YAPILDI II. INTERNATİONAL

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:91 A Ğ USTOS/AUGUST 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE DÜNYA YÖNÜNÜ ARARKEN TÜRKİYE

Detaylı

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Yaz 2015 Sayı: 04 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Summer 2015 Issue: 04 MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER MARMARİS

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

New York un Sanat Tapınağı METROPOLITAN 66

New York un Sanat Tapınağı METROPOLITAN 66 içindekiler NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2012 APRIL-MAY-JUNE 2012 SAYI 5 ISSUE 5 İstanbul Arkeoloji Müzeleri nde değişim zamanı Hacılar Büyük Höyük Kazısı-2011 Tarih Sümer de başladı! New York un Sanat Tapınağı

Detaylı

İzmir i şahlandıracak

İzmir i şahlandıracak Mart March 2014 Sayı Issue 32 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy İzmir i şahlandıracak entegre ulaşım projeleri Integrated transport projects for development of İzmir LAKE VAN VAN GÖLÜ Its name is lake,

Detaylı