Cenk DİLBEROĞLU. Cem OCAKCI Yönetici Ortak Managing Partner Pazarlama & Finans Marketing & Finance. Fatih YILDIRIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cenk DİLBEROĞLU. Cem OCAKCI Yönetici Ortak Managing Partner Pazarlama & Finans Marketing & Finance. Fatih YILDIRIM"

Transkript

1

2 ARENA PROMEC, bugüne kadar sunulmamış bir hizmet modelini hedefledi. İnşaat ve finansman özeli yanında hukuk alanında da yatırımcılara destek olmayı önemli bir avantaj olarak gördük ve projelerde hukukçuların proje yönetimi çerçevesinde adeta iliştirilmiş avukatlık diyebileceğimiz bir rolle bulunmasını önemsedik. Amacımız, yatırımcıların yola çıktığı projede karşılaşabileceği hukuksal riskleri minimize etmek. Başlangıcından sonuna kadar dahil olunan proje süreçlerinde, sorunlara ortaya çıkmadan engel olabilme imkanı daha yüksek. Yatırımcı; mülkiyet, ihale, satın alma, iş güvenliği, imar planları gibi alanlarında karşılaşabileceği problemlerden daha sağlıklı ve hızlı haberdar olabiliyor ve gerekli önlemler daha etkin bir şekilde alınıyor. Proje geliştirmek, bizim gibi tez canlı ve çabuk netice almayı seven toplumlarda sıkça hata yapılan bir faaliyet olagelmiştir. Özellikle gayrimenkul projelerinde çabuk alınan kararlar, Kervan yolda dizilir. mantığıyla hareket eden yatırımcılar, projelerin operasyon sürecinde sıkıntılara yol açar. Project development has been an activity with high risk of mistakes, especially for the societies similar with us, who are impatient and quick responding. Quick made decisions cause problems in operation phase of projects. ARENA PROMEC aims to provide a service model that has never been done before. Besides project construction and project finance, we think that it is a big advantage to provide legal support for investors. That s why we place emphasis to employ a legal professional for projects as an attached lawyer. Our target is to minimize the legal risks of investors at their projects. It is more probable to intervene problems if you are involved into a project right from the beginning. Investor is rapidly informed about the problems on matters such as ownership, tendering and bidding processes, procurement, work safety and zoning plans. Actions are taken more effectively. Cenk DİLBEROĞLU Yönetici Ortak Managing Partner Kontrat Yönetimi & Hukuk Contract Management & Legal Affairs ARENA PROMEC, yatırımcıların yatırım kararı almadan önceki süreçlerine penetre olmayı, vereceği hizmetlerle bu süreçlere fayda sağlamayı en değerli katkılardan biri olarak görmektedir. Fizibilite, mimari, teknik ve operasyonel değerlendirme raporları doğrultusunda verilen yatırım kararları, her zaman için sistematik olmayan risklerin ciddi bir kısmının elimine edilmesi anlamına gelir. Operasyonel süreçte proje yönetim anlayışını piyasada algılanan modelin ötesine taşıyan ARENA PROMEC, genişletilmiş proje yönetimi anlayışıyla yatırımcıların sağladığı faydayı maksimize etmeyi hedeflemektedir. Geleneksel proje yönetiminin disiplinlerine ek olarak idari, mali ve hukuksal kapsamı da içine alan bütünleşik bir paket sunarken, yatırımcının proje üzerinde gözü kulağı olmak, projeyi ve yatırımcıyı her platformda temsil etmek ve çıkabilecek engelleri yatırımcıyı fazla uğraştırmadan aşabilmek amacı gütmektedir. ARENA PROMEC aims penetrating to processes prior to investment decision point and providing benefit to investors with its services, and sees this as a valuable contibution to projects. Investment decision made in light of feasibility, architecural, technical and operational evaluation reports always eliminates a serious number of non-systematic risks. Carrying the project management understanding beyond the market traditions, ARENA PROMEC aims to maximize the benefit provided to investor, with extended project management concept. In addition to traditional project management disciplines; executive, financial and legal scopes are also included to integrated service package of ARENA PROMEC, representing the project and the investor at every platform necessary and removing the obstackles for project immediately. ARENA PROMEC olarak gayrimenkul projelerine kattığımız değeri iki aşamada ele alabiliriz. Bunlardan ilki, erken dönem değerler in maksimizasyonudur. Bu dönem, projenin tasarlandığı, fonksiyonların belirlendiği, tasarım konseptinin ve donanımların netleştiği dönemdir. Bir proje bu süreci sağlıklı yürütemediyse, asla potansiyel maksimumuna ulaşamaz. Realizasyon dönemi değerler aşamasında operasyonel başarı için stratejik ve taktik yönetim yürütülür. Pazarlama ve satış, bu dönemin en önemli faaliyetleridir. Proje konsepti ve hedef kitleden yola çıkarak pazarlama prensipleri belirlenir, doğru iletişim kanalları ve doğru mesajlarla projenin kamuoyunda en iyi şekilde algılanmasıyla başlayan süreç, satış yönetimi ile sürdürülür. A real estate project s earned values provided by Realization stage values maximization includes ARENA PROMEC services can be analyzed under two strategic and tactical management for operational main headings. The first one is maximization of early stage values. The early stage of a project is when it is designed, its functions identified, design concept and facilities clarified. If this stage is not managed well, project can never meet its potenitial maximum. success. Sales and marketing are the core activities of this stage. Marketing principles are identified based on project concept and target market segment. Best communication channels are used to broadcast most suitible messages for perfect perception of project. Sales management is a natural extension of this stage. Fatih YILDIRIM Yönetici Ortak Managing Partner Proje Yönetimi Project Management Cem OCAKCI Yönetici Ortak Managing Partner Pazarlama & Finans Marketing & Finance

3 COMPANY PROFILE Büyük eserler büyük hayallerle başlar, büyük hayaller büyük planlarla gerçekleşir... ŞİRKET PROFİLİ

4 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY PROFILE Proje geliştirmek ve yönetmek, ARENA PROMEC in ana faaliyet alanıdır. HAKKIMIZDA ARENA PROMEC, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların hedef ve çıkarlarını güvence altına alacak profesyonel hizmetler sunan bağımsız bir proje yönetim ve danışmanlık firmasıdır., Konut ve ticari gibi üstyapı projeleri ağırlıklı olmak üzere, tüm inşaat projelerine hizmet veren ARENA PROMEC, çalışılan projelerde kalite, zaman ve maliyet hedeflerinin tutturulmasına odaklanarak, pek çok farklı uzmanlık alanı gerektiren inşaat projelerinin verimliliğini ve karlılığını artırmayı amaçlar. Gayrimenkul geliştirme, ARENA PROMEC için ana faaliyet alanının doğal bir uzantısıdır. ARENA PROMEC in bu kapsamda sunduğu hizmetler, bir gayrimenkul yatırım projesinin arazi değerleme, en iyi kullanım analizi, fizibilite çalışmaları gibi çok erken safhalarından başlayarak, gayrimenkul pazarlama, satış ve işletme danışmanlığına kadar uzanan geniş bir spektruma yayılır. ABOUT US ARENA PROMEC is an independent project management, engineering and consultancy company, providing professional services for companies operating in construction and real estate industries, to ensure their benefits and targets. Serving especially for residential and commercial construction and real estate investment projects, ARENA PROMEC aims to maximize the returns of those projects, requiring many different areas of specialization, by meeting their targets of quality, schedule, cost and revenue. Real estate development is a natural extension of ARENA PROMEC s core business. Services provided by ARENA PROMEC in this context are spreaded in a wide spectrum, including start-up stage studies such as land evaluation, best use analysis, feasibility studies, real estate marketing, sales and operation consultancy. Project development and management is core business of ARENA PROMEC. PROJENİZİN HER AŞAMASI İÇİN EKSİKSİZ YOL HARİTASI ABSOLUTE ROADMAP FOR EVERY STAGE OF YOUR PROJECT

5 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY PROFILE Kurumsal zekası ve tecrübesiyle ARENA PROMEC, endüstriyel yatırımlar ve enerji projelerinin geliştirilmesi, yapımı ve yönetimi için de profesyonel hizmetler sunar. Ayrıca sürdürülebilir yatırım planlaması ve kurumsal kaynak planlaması (ERP), ARENA PROMEC in hizmet verdiği konular With its corporate intelligence and experience, ARENA PROMEC provides professional services for industrial investments and energy projects. Moreover, sustainable investment planning and enterprise resource planning (ERP) are the fields that ARENA PROMEC advises. arasındadır. The primary scope of ARENA PROMEC s above Tüm bu konular kapsamında ARENA PROMEC in mentioned services are : yönetim ve danışmanlık hizmeti verdiği temel branşlar : Design Wise (Design Management & Coordination) Tasarımsal (Tasarım Yönetim ve Koordinasyonu) Finansal (Fizibilite Çalışmaları, Proje Finansmanı Danışmanlığı) Yönetsel (Proje Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi ve İşletmesi Danışmanlığı) Financial (Feasibility Studies, Project Finance Consultancy) Managerial (Project Management, Real Estate Management & Operation Consultancy) Legal (Legal Consultancy, Contract Management) Hukuksal (Hukuk Danışmanlığı ve Kontrat Yönetimi) olarak özetlenebilir.

6 ŞİRKET PROFİLİ ARENA PROMEC, Genişletilmiş Proje Yönetimi yaklaşımıyla yatırımcı ve uygulamacıların en büyük yardımcısı ve en güvenilir çözüm ortağıdır. Gelişmiş ülkelerin gayrimenkul yatırım sektörlerinde, yatırımcılar tarafından alınan tüm mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri tek bir çatı altında toplanmakta, bu süreçlerin kontrol ve koordinasyonu Proje Yönetim Şirketleri tarafından yapılmaktadır. Proje yönetim şirketleri, yatırım düşüncesinin oluştuğu ilk andan işin sonuçlandırılmasına kadar tüm süreçlerde yatırımcı adına gerekli tüm proje yönetim hizmetlerini sağlayan ve yatırımcının hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan birinci derece partnerlerdir. KURUMSAL KÜLTÜR ARENA PROMEC, bu amaçla kurulmuş bir Proje Yönetim Şirketi dir. ARENA PROMEC, müşterilerine mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin koordinasyonunu bir bütün halinde, işverenin stratejilerine paralel olarak sunarak hedefe ulaşmada yatırımcının çözüm ortağı olur. ARENA PROMEC, sürekliliği esas kabul eden hizmet anlayışı ve rekabete açık profesyonel ekibiyle güçlü bir kurumsal kültüre sahiptir. ARENA PROMEC ekibinin ortak kurumsal hedeflere odaklanması bu kültürün en güçlü göstergesidir. Varoluş sebebini vizyon, misyon, değerler ve stratejiler beyanında görebileceğiniz ARENA PROMEC, kendi kurumsal kültürünün çalışma ekibinde, iş ortaklıklarında ve işverenlerinde gerekli karşılığı bulması için yapılanmış iş yapma felsefesiyle hizmet anlayışını günden güne geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler. ARENA PROMEC ekibindeki her bireyin eğitimi, tecrübesi, bilgi birikiminin yanında, değerleri de bir potada eriyerek ARENA PROMEC in kurumsal kültürünü oluşturur. Bu yüzden seçilmiş takım arkadaşlarımız, ARENA PROMEC değerlerine uygun değerlere sahip bireylerdir. ARENA PROMEC is a solution partner, with Extended Project Management approach, for investors and contractors. In real estate investment sectors of developed countries, architecture, engineering and consultancy services provided to investors are integrated and coordinated by Project Management Companies. Project management companies are first degree partners for investors, from the very first moment of investment concept formation to execution and finalization, who provide managerial services and aim to realize investors targets. ARENA PROMEC is a project management company established for a similar purpose. ARENA PROMEC, providing architectural, engineering and consultancy services and solutions as a whole for clients, becomes a solution partner for meeting the goals. CORPORATE CULTURE ARENA PROMEC retains a strong corporate culture with sustainable service understanding and competitive professional team. ARENA PROMEC s team, focused on common goals, is a strong indicator of this culture. ARENA PROMEC, which you will find the purpose of existence within vision, mission, values and strategies statements, aims to develop its service understanding day by day, integrating that culture with work team and clients. Besides training, experience and knowledge of members in ARENA PROMEC team, their values are amalgamated to form the corporate culture. Therefore our distinguished team members fully fit to our corporate culture. COMPANY PROFILE, PROJEYÖNETİMİNİN KAPSAMINI GENİŞLETİYORUZ WE ARE ENLARGING THE SCOPE OF PROJECT MANAGEMENT

7 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY PROFILE VİZYON Gayrimenkul yatırımcıları ve inşaat firmaları tarafından ihtiyaç duyulan hizmetleri bir bütün halinde sunan en iyi ve itibarlı firma olarak algılanma Bu vizyon ARENA nın her bir üyesinde karşılık bulur, onları gururlandırır, heyecanlandırır, motive eder, büyük bir bütünün üyeleri gibi hissettirir. To be perceived as the best and the most respected company providing the entire services for real estate investors and construction companies as a whole. This vision motivates and elates every single member of ARENA PROMEC. VISION ARENA nın geleceğine yön veren ve hedeflerini şekillendiren, kurumsal yeteneklerini ve imajını geliştiren bu vizyondur. This vision develops the corporate skills and image of ARENA PROMEC, shaping its future. MİSYON Gayrimenkul geliştirme ve inşaat projelerindeki tüm yönetsel süreçleri en mükemmel şekilde kapsamak Bu misyon, ARENA nın yaptığı işi en iyi ve eksiksiz şekilde tarifler. Bu misyon, ARENA nın varlık sebebidir. ARENA bu misyonla bütünleşmiştir. Bu misyon, ARENA nın her üyesi tarafından icraatları ve davranışlarıyla en iyi şekilde ifade edilir. To cover every single managerial process in real estate development and construction projects perfectly This mission describes the business of ARENA PROMEC. It is the reason of existence for ARENA PROMEC and the company is integrated with this mission. Every member of ARENA PROMEC expresses this mission in the best way by his/her behaviours and actions. MISSION STRATEJİ Sunulan tüm hizmetleri işverenin taleplerine göre uyarlamak Bir projenin farklı departmanlara ait kaynakları tek bir amaç - projenin çıkarları etrafında toplayarak birleştirmek Projenin seyrini yatırımcı, müteahhit, son kullanıcı ve idari otoriteler gibi farklı bakış açılarından takip etmek Modifying the services provided according to employers demands Unifying the resources of a project s different departments for one single purpose; project interest Following up the progress of project from investor s, contractors, end users and andministrative authorities view point. STRATEGY DEĞERLER Bütünsellik, sorumluluk, gelişim, güvenilirlik, dürüstlük, takım çalışması, verimlilik, esneklik, kalite, güvenlik, mükemmellik Entirety, responsibility, development, reliability, morality, teamwork, efficiency, flexibility, quality, safety, excellence VALUES Bu değerler ARENA yı ARENA yapan değerlerdir. ARENA nın değerli bulduğu, onun inançlarını ve önceliklerini temsil eden itici gücü ve lokomotifidir. Those values are the ones representing ARENA PROMEC s beliefs and priorities, resource of its impulsion.

8 SERVICES Yüksek zirvelere uzun yollarla, uzun yollara güvenilir kılavuzlarla çıkılır...

9 HİZMETLER SERVICES DİZAYN YÖNETİMİ Dizayn Yönetimi Süreçleri DESIGN MANAGEMENT Design Management Process Bir projenin sahip olduğu değerler, büyük oranda tasarım sürecinde üretilir. Tasarım sürecinin en iyi şekilde yönetimi ile bu değerler maksimize edilebilir. Etkin bir dizayn yönetimi, projenin zamanında tamamlanmasını, proje bütçesinin belirlenmesini ve sürekli kontrol altında tutulmasını, zaman ve para kayıplarının azalmasını sağlar. Ayrıca projenin tasarım ve malzeme kalitesini artırır, alyapı sistemlerinin mimari yapıyla uyumlu olmasını güvence altına alır. Projenin yasal sınırlar içinde ve yönetmeliklere uygun olduğunu kontrol eder. Pazarlama ve sigortalama gibi süreçlerde avantajlar sağlar., Dizayn kriterlerinin belirlenmesi (yerel ve uluslararası standart ve yönetmelikler, ulusal kanunlar gibi farklı disiplinlerde uygulanan standartlara uygunluğun sağlanması) Dizayn yapacak grupların ve danışmanların ön değerlendirilmelerinin yapılması Dizayn teklif alma şartnamelerinin hazırlanması Dizayn ihale davetinin çıkartılması Dizayn ihalesi düzenlenmesi ve ön değerlendirmelerin yapılması Tasarım yarışması düzenlenmesi Nitelikli bir jüri ekibi oluşturulması İhtiyaç doğrultusunda en uygun projenin tespiti Her türlü proje disiplininin proje hedef kitlesi düşünülerek dizayn edilmesi Tasarım ile ilgili her türlü kamu kurumunda ilgili süreçlerin takibi ve yürütülmesi Dizayn ekibinin yönlendirilmesi İş programlarının oluşturulması, çakıştırılması, onayı ve kontrolü Projelerin ve hesapların kontrolü ve koordinasyonu Teknik şartnamelerin kontrolü Keşif metrajların kontrolü Dizayn hakedişlerinin kontrolü ve onayı Value of a project is mainly created during the design phase. This value can be maximized by perfectly managing the design process. An effective design management ensures timely execution and prevents overspanding. It also increases the design and material quality, assures the perfect match of infrastructure with architectural structure. Project s accordance to legal restrictions and regulations is also ensured. Processes such as insurance and marketing take advantage of design management. Definition of design criteria (local and international standards, legal restrictions) Preliminary assessment of design team and consultant candidates Preparation of specifications documents Tender calls Assessment of tender bids Design contest organization and assessment Teaming a qualified jury Selection of the best project for investor s purpose Design of each project component for target market segment Management of public authority (government, municipality) processes Orientation of design team Preparation, superposition, approval and control of work plan Control and coordination of projects and computations Control of technical specifications Control of estimations and BOQ Approval of design progress and interims PROJENİZİN DEĞERİNİ TASARIM YÖNETİMİYLE MAKSİMİZE EDİN MAXIMIZE THE VALUE OF YOUR PEOJECT WITH DESIGN MANAGEMENT

10 HİZMETLER SERVICES İNŞAAT YÖNETİMİ CONSTRUCTION MANAGEMENT İnşaat yönetimi proje tasarımı esnasında başlayan, ihale süreci, müteahhit ve taşeron firmaların tespitiyle devam eden bir süreçtir. Amaç, tasarlanmış projelerin sahada eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak, bu uygulama esnasında hem yatırımcının hem de müteahhit ve taşeron firmaların haklarını en iyi şekilde korumaktır. Construction management starts during project design, continuing with tender management and determination of main contractor and subcontractors. The main goal is perfect application of projects, conserving the mutual benefits of investors and contractors. FAALİYETLERİNİZİN,TÜM İNŞAAT YÖNETSEL İHTİYAÇLARINI SİZİN İÇİN KARŞILAYALIM LET US FULFILL ALL YOUR EXECUTIVE REQUIREMENTS FOR YOUR CONSTRUCTION OPERATIONS İnşaat Yönetimi Faaliyetleri Teklif hazırlama yönetimi (müteahhitler için) Proje mobilizasyon planının hazırlanması Proje yönetim ekibinin oluşturulması Proje master planının hazırlanması Planlama / maliyet kontrol / kontrat yönetimi Proje süresince proje yönetim yazılımına veri girişinin yapılması Planlama ve Maliyet kontrol raporlarının hazırlanması Satınalma yönetimi ve lojistik planlama Proje nakit akış planının oluşturulması İlgili altyüklenicilerin tüm bu çalışmalar doğrultusunda tespit edilmesi ve en uygun sözleşme modeli ile proje yönetiminin sürdürülmesi (birim fiyat, maliyet + kâr, götürü bedel - lumpsum, GMP - guaranteed maximum price, construction v.s.) Görüntüleme ve süpervizyon İşçi sağlığının ve güvenliğinin sağlanması Construction Management Process Bid preparation (for contractors) Mobilization planning Establishment of project team Preparation of project master plan Planning / cost control / contract management Data input for project management softwares Planning and cost control reporting Procurement maangement and logistic planning Project cash flow planning Subcontractor determination and assignment with best contract type (unit price, cost + profit, lupmsum, GMP - guaranteed maximum price, construction risk etc.) Monitoring and supervision Work health and safety management

11 HİZMETLER SERVICES YATIRIM DANIŞMANLIĞI, Gayrimenkul sektöründe yatırım yaparken, uzun ve sabır gerektiren bir dizi prosesle başarısızlığa yol açacak riskler tespit ve elimine edilebilir. While investing in real estate, risks that might lead to failures can be eliminated by a series of processes handled by patience. INVESTMENT CONSULTANCY Yatırım realize edilirken planlı atılan adımlar, başarılı bir proje yolunda temel taşlarının sağlam bir şekilde yerli yerine oturması anlamına gelir. Kontrollü ve iyi yönetilen yatırım süreçleri, sistematik olmayan risklerin en iyi şekilde yönetilmesini, böylece projenin hedefine ulaşmasını sağlar. Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri Metraj, keşif ve bütçe yönetimi Proje direkt ve endirekt maliyet analizlerinin yapılması ve proje bütçesinin hazırlanması İş programının CPM metoduna göre çözümlenmesi ve kritik aktivitelerin belirlenmesi Yatırımcının el kitabı olan proje masterplanı hazırlanması Fizibilite çalışması Yatırım planlama / bütçeleme İhale süreci yönetimi Yatırım ile ilgili her türlü ihale genel, özel, teknik ve idari şartnamenin hazırlanması Yatırımcı lehine her türlü rekabet ortamı hazırlanarak müteahhit seçimi ve değerlendirmesi sürecinin yönetilmesi Supervizyon Hizmetleri DOĞRU YATIRIMI REALIZE THE GOOD INVESTMENT PROPERLY While investments are being relized, planned steps taken means paving the way to success. Controlled and well managed investment processes eliminates the non-systematic risks and leads the project to its goals. Investment Consultancy Process BOQ, survey and budget management Direct and indirect cost analysis Resolution of work breakdown structure for CPM and determination of critical activities Preparation of project masterplan, investor s handbook Feasibility study Investment planning and budgeting Tender management Preparation of general, special, technical and administrative specification documents Preparation of the necessary competition environment for contractor selection and evaluation Supervision services DOĞRU ŞEKİLDE REALİZEEDİN

12 HİZMETLER SERVICES REAL ESTATE CONSULTANCY Due Diligence GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI Gayrimenkul yatırımları yapılırken hatalardan korunmak için ince elenip sık dokunmalıdır. Gayrimenkul, kendine has dinamikleri ve mantığı olan bir yatırım enstrumanıdır. ARENA PROMEC, gayrimenkul piyasasına özgü hizmetlerle yatırıma konu olacak varlıkların tüm özellikleriyle tespit edilmesini ve tanımlanmasını sağlar. Durum Tespiti İlgili kurum ve kuruluşlardan imar durumu, çap, plankote benzeri hukuki ve teknik belgeler ışığında, yatırımcının ihtiyacı göz önünde bulundurularak, belli bir strateji doğrultusunda durum tespit raporu hazırlanır. Gayrimenkul Değerleme Herhangi bir yatırım kararında en önemli husus, yatırımın yapılacağı mülkün gerçek değerinin belirlenmesidir. Değerleme çalışmalarında : Satış Karşılaştırma Maliyet Yaklaşımı Gelir Kapitalizasyonu yöntemleri gibi, dünyada kabul gören son teknikler kullanılarak, tüm resmi ve teknik belgelerin ışığında en detaylı analizlerle değerleme raporları hazırlanır. Investors should go over real estate investments with a fine tooth comb to avoid mistakes. Real estate is an investment instrument with its own logic and dynamics. ARENA PROMEC defines and identifies the properties subject to investment, with services peculiar to real estate market. Due diligence reports are prepared based on investor s needs and strategies, in the light of official documents such as zoning plan and cadastral extract. Real Estate Evaluation The most important issue for any real estate investment decision is determination of investment property s real value. In evaluation studies : Sales Comparison Cost Analysis Income Capitalization approaches are used, which are globally acknowledged for real estate evaluation. Best Use Analysis Depending on the strategies of investor, every investment option is taken into account to estimate sales rate, income, investment cost, cash flow and financial evaluation ratios (IRR, ROI, NPV etc.) within Best Use Analysis Report Gayrimenkul En İyi Kullanım Analizi Yatırımcının stratejileri doğrultusunda, yatırım yapacağı mülk ile ilgili, her türlü gayrimenkul yatırımı göz önünde bulundurarak, projenin satış hızı ve gelir tahmini, yatırım bedeli, nakit akışı, finansal oranların analizi (IRR/ROI vb.) gibi finansal çalışmalar ışığında En lyi Kullanım Analizi Raporu hazırlanır.

13 HİZMETLER SERVICES REAL ESTATE DEVELOPENT GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Gayrimenkul yatırımları geliştirilirken karşı karşıya kalınabilecek sorunları ve riskleri yatırım kararı vermeden görebilmek, yönetilemeyecek riskleri tespit ederek en verimli yatırım alternatiflerine yönelebilmek, deneyim ve teknik bilgi gerektiren bir beceridir. Identification of real estate investment problems and unmanagable risks before investment decision is a task requiring experience and technical knowledge., EVERYTHING YOU WILL NEED TO DEVELOP REAL ESTATE ARENA PROMEC, yıllara yayılmış tecrübesi, geliştirdiği ve değerlendirdiği projelerden taşıdığı birikimi ve dinamik pazar bilgisi ile gayrimenkul yatırımlarının yerindeliği ve verimliliğini sorgulayıp analiz ederek yatırımcıyı en karlı alternetiflere yönlendirme konusunda uzmandır. Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri Yatırımın ve yatırımcının genel bir SWOT analizi yapılarak, yatırımcının gayrimenkul sektörü ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi Yatırımcının talep ve ihtiyacı doğrultusunda, pazar araştırmalarının yapılması ve bu araştırma sonuçları neticesinde, lokasyon ve hedef kitlenin doğru bir strateji çerçevesinde belirlenmesi Gayrimenkullerin mevcut imar durumu çerçevesinde temel fizibilite çalışmalarının yapılarak, finansal boyutun analiz edilmesi Gerek olması durumunda, arazi ile ilgili şehircilik prensipleri ve kuralları çerçevesinde, imar revizyonu ve plan tadilat çalışmalarının yapılması Alternatif mimari çalışmalar doğrultusunda, şehircilik ve planlama prensipleri de göz önünde tutularak en iyi konseptin belirlenmesi Temel fizibilite raporunun konsept proje bazında revize edilerek, halihazırdaki finansal etüdlerin yapılması Tüm mimari, iç mimari ve mühendislik (statik, elektrik, mekanik, zemin mekaniği) disiplinlerini içeren ön tasarım raporlarının hazırlanması ARENA PROMEC, with its experience based on years of studies and dynamic market knowledge, analyses the efficiencies and profitabilities of investments, leading the investors to most profitable alternatives. Real Estate Development Process SWOT analysis of investment and investor, to develop real estate investment strategies for investor Market researches for investor s demands and requirements, by which the location and target market suitable for investor s strategies is identified Basic feasibility and financial analysis based on zoning status of plots Coordination and management of and zoning revisions and amendments (if needed), based on city planning principles Among conceptual architectural projects, Identification of best project concept, depending on urbanism and city planning principles Update of basic feasibility and financial studies according to identified concept project Preparation of preliminary architectural, interior architectural and engineering (structural, electrical, mechanical, earth mechanics) design reports GAYRİMENKUL GELİŞTİRMEK İÇİN İHTİYAÇ DUYACAĞINIZ HER ŞEY

14 HİZMETLER GAYRİMENKUL SATIŞ & PAZARLAMA Gayrimenkul yatırımlarında ürünün fiziken başarıyla ortaya çıkarılması, yatırımın başarısını garanti etmez. Ortaya çıkan ürünün pazarlaması, satışı, kiralanması, işletilmesi gibi hususlar, doğru yönetilmediği takdirde, ürünlerin pazarda doğru konumlanmasını engeller. Bu da yatırım verimliliğini düşürür. ARENA PROMEC, bu konuda verdiği hizmetlerle gayrimenkullerin en iyi şekilde değerlendirilmesine destek olur. Pazarlama Hizmetleri Pazarlama danışmanlığı Pazarlama departmanının kurulması ve proje kimliğinin oluşturulması Pazarlama master planının hazırlanması ve işler hale getirilmesi Hedef kitle planlarının yapılması Show-house tasarımının yapılması Proje lansman danışmanlığının yapılması Satış Hizmetleri Piyasa araştırmaları doğrultusunda projeye uygun bağımsız birimlerin, fiyat stratejilerinin belirlenmesi Satış ofisinin tasarımı ve fonksiyonları hakkında brieflerin verilmesi Satış ekibinin oluşturulması, eğitilmesi, koordine edilmesi, denetlenmesi ve satış performanslarının ölçülmesi Satış ile ilgili gerekli software yazılımların kurulması ve gerekli sistemlerle entegrasyonunun sağlanması Satış tahsilat sisteminin kurulması, ödemelerin denetlenmesi Satış sonrası müşteri ilişkilerinin yönetilmesi Tesis İşletme Hizmetleri Tesisin genel işletme metodolojisinin hazırlanması Satın alma sistemi, tedarik takip sistemi, aidat takip ve otomatik tahsilat sisteminin kurulması GAYRİMENKUL, YATIRIMLARINIZIN YÖNETSEL İHTİYAÇLARINA İDEAL ÇÖZÜMLER IDEAL SOLUTIONS FOR THE MANAGERIAL REQUIREMENTS OF YOUR REAL ESTATE INVESTMENTS Perfectly manufactured products don t guarantee the success in real estate investments. In case of poor management of marketing, sales, leasing and operating processes of the products, positioning and evaluation of the product fails. This diminishes the investment returns. ARENA PROMEC supports the value maximization of properties with specialized services. Marketing Process Marketing consultancy Establishment of marketing department and creation of project identity. Preparation and operation of marketing master plan Target market planning Show-house design consultancy Project launch consultancy Sales Process Identification of units and formation of pricing strategy depending on market researches Sales office design and functioning consultancy Teaming up, training, coordination, supervision and performance evaluation of sales team Installment and system integration of sales CRM software Set up and auditing of revenue collection system Management of after-sales customer relations Facility Operating Process SERVICES REAL ESTATE SALES & MARKETING Preparation of facility s general operation methodology Set up of procurement and fee collection systems

15 HİZMETLER SERVICES DİĞER HİZMETLER OTHER SERVICES Kentsel Dönüşüm ve Yenileme GYO ve Halka Arz Urban Renovation and Transformation REIT and Public Offers Yatırımcı nın stratejileri doğrultusunda proje alan tespitinin yapılması Proje alanında mülkiyet analizi ve sosyoekonomik analizlerin yapılması Proje alanında, Kamu - Özel Sektör - Arsa Paydaşları arasında işbirliğinin modellenmesi Proje alanında, amacına uygun, güvenilir, yaşanabilir ve sürdürülebilir kentsel yerleşme dokusunun oluşturulması Yatırımcının gayrimenkullerinin değer tespitlerinin yapılması Yatırımcının talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gayrimenkul portföyü oluşturulması Yatırımcı adına, yasalar çerçevesinde GYO kuruluş şartlarının oluşturulması ve SPK tarafından kurul kaydına alınması GYO nun tüm yatırım faaliyetlerinin ve stratejilerinin belirlenmesi GYO ların vergilendirilmesi, yatırıma ilişkin yasaklar ve ilgili hususlar hakkında yönlendirilmesi Identification of project plot depending on investor s strategies Ownership analysis and socio-economic analysis of project plot Modelling of co-ordination between publicprivate sector and land owners Design and planning of suitable, sustainable and reliable urban settlement Evaluation of investor s properties Preparation of a real estate portfolio depending on investor s requirements and preferences Legal - official preparation of REIT establishment and registration to CMB (Capital Markets Board) Identification of investment and operational strategies for REIT Supervision of REIT for taxing, investment restrictions and other issues Sürdürülebilir Yatırım Yönetimi ERP ve Risk Yönetimi Sustainable Investment Management ERP and Risk Management Günümüz dünyasında gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yatırım projelerinin sadece uygulanabilir olması artık yeterli olmayıp, sürdürülebilir - sustainable olması bir gerekliliktir. Projenin sürdürülebilir olması, belirli stratejilere göre planlanması, planlanan hedefere ulaşılması için tüm süreçlerin proje yönetimi disiplinleri içinde koordine edilmesi gerekmektedir. ARENA PROMEC, sürdürülebilir yatırım yönetimini aşağıda belirtilen hususlar kapsamında yapmaktadır : Sürdürülebilir strateji geliştirme yönetimi Sertifika seçimi yönetimi Ekonomi, çevre ve enerji performans yönetimi İnşaat sektöründeki rekabet ve faaliyet gösterilen coğrafyanın genişlemesi, işlerin kontrol ve denetimini zorlaştırmaktadır. Firmaların faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için sahip oldukları kaynakları (bilgi, eleman, bütçe), etkili bir şekilde planlamalı ve tamamını hayata geçirebilmelidir. Kurumsal Kaynak Yönetimi - ERP entegrasyonu, bir inşaat firmasındaki bütün süreçleri; şeffaf, tanımlı, ölçülebilir, değişikliklere anında uyum sağlayabilir hale getirir, firmanın sahip olduğu kaynakları verimli bir şekilde kullandırır. İnşaat firmalarının Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ihtiyaçlarının belirlenmesi İnşaat firmasına en uygun ERP çözümü ERP entegrasyonu süresince proje yönetimi İnşaat firmalarında, ERP kapsamında, proje bazlı ve konsolide raporlama ve takip sisteminin oluşturulması İnşaat firmalarında organizasyon ve süreç yönetimi danışmanlığı İnşaat firmaları için risk analizi yapılması Risk analiz sisteminin oluşturulması At the present day, requirements of business environment force investment projects not only to be applicable and profitable, but also to be sustainable. A sustainable project requires to be planned, based on specific strategies, and coordinated within project management disciplines to reach its goals. ARENA PROMEC s scope for sustainable project management includes: Sustainable strategy development management Certificate selection management Economy, environment and energy performance management Increased competition and extended geographical spread of construction business make project control and coordination more difficult. Companies should use their resources (knowledge, labor, budget) efficient and effective to perfectly manage their activities. ERP (Enterprice Resource Planning) integration makes the processes of a construction company transparent, well defined, measurable and modifiable. It increases the efficiency of company s resources. Identification of construction companies ERP requirements Determination of best ERP solutions for construction companies Project management during ERP integration Construction of project based and consolidated reporting system Organization and process management consultancy for construction companies Risk analysis consultancy for construction companies

16 PROJECTS

17 PROJELER PROJECTS Toplam inşaat alanı : m 2 Konut : 298 adet AVM (kiralanabilir) : m 2 Mağaza : 200 adet Kapalı otopark : araç Proje büyüklüğü : TL Total construction area : m 2 Residences : 298 units Shopping mall leasable area : m 2 Shops : 200 units Enclosed parking : cars Project value : USD Toplam inşaat alanı : m 2 Konut : 204 adet Proje büyüklüğü : TL Total construction area : m 2 Residences : 204 units Project value : USD İş Kapsamı Scope İş Kapsamı Scope Tasarım yönetimi Proje yönetimi İnşaat yönetimi Satış & pazarlama yönetimi Hukuksal danışmanlık Design management Project management Construction management Sales & marketing management Legal consultancy İhale yönetimi Tasarım yönetimi Tender management Design management

18 PROJELER PROJECTS HAKKIMIZDA DRAGOS KONAKLARI DRAGOS MANSIONS DİĞER PROJELER OTHER PROJECTS Cevahir İş Merkezi - Kavacık Tasarım yönetimi Cevahir Business Center - Kavacık Design management Toplam inşaat alanı : m 2 Konut : 64 adet Proje büyüklüğü : TL Total construction area : m 2 Residences : 64 units Project value : USD Proje yönetimi İnşaat yönetimi Satış & pazarlama yönetimi Hukuksal danışmanlık Project management Construction management Sales & marketing management Legal consultancy İş Kapsamı İş Kapsamı Tarlabaşı Kentsel Yenileme İhale ve teklif yönetimi Tarlabaşı Urban Renovation Tender and bidding management Tasarım yönetimi Proje yönetimi İnşaat yönetimi Satış & pazarlama yönetimi Hukuksal danışmanlık Design management Project management Construction management Sales & marketing management Legal consultancy Balat Kentsel Yenileme İhale ve teklif yönetimi Yuvacık - Sapanca İsale Hattı Proje yönetimi İnşaat yönetimi Balat Urban Renovation Tender and bidding management Yuvacık - Sapanca Water Pipeline Project management Construction management

19

20

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kalme Corporate Real Estate Valuation and Counseling

Detaylı

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT 1 Aksoy Hakkında About Aksoy 30 yılı aşkın süredir, kalite anlayışından, insana ve çevreye olan saygısından ödün vermeden,

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values İçindekiler / Index 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values 3 Hakkımızda About Us 4-5 Kurumsal Etik ve Davranış İlkeleri Corporate Code of Ethics & Business Conduct 6-7 Teknoloji

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

DEĞERLEMEDE DENGE Lİ ÇÖZÜM VALUATION WITH DENGE EFFECT

DEĞERLEMEDE DENGE Lİ ÇÖZÜM VALUATION WITH DENGE EFFECT DEĞERLEMEDE DENGE Lİ ÇÖZÜM VALUATION WITH DENGE EFFECT DEĞERLEMEDE KURUMSAL ANLAYIŞ CORPORATE CONSEPT IN VALUATION GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETLERİ REAL PROPERTY APPRAISAL SERVICES MAKİNE VE TESİS DEĞERLEME

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO NART BİLİŞİM HİZMETLERİ ODTÜ TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:280 E Blok 2/A 06510 Çankaya, Ankara Telefon: + 90 (312)

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK 1 Genel Bilgi Proje Özeti 5018 sayılı Kanunun öngördüğü ve 2006 yılı başından itibaren

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe ITIL Turkish glossary, v1.0, 23 September 2013 based on English glossary v1.0, 29 July 2011 ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü Türkçe 1 Teşekkürler Mayıs 2007 de orijinal İngilizce ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü

Detaylı

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No: Carbon Page: 2/57 Prepared

Detaylı

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı