Cenk DİLBEROĞLU. Cem OCAKCI Yönetici Ortak Managing Partner Pazarlama & Finans Marketing & Finance. Fatih YILDIRIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cenk DİLBEROĞLU. Cem OCAKCI Yönetici Ortak Managing Partner Pazarlama & Finans Marketing & Finance. Fatih YILDIRIM"

Transkript

1

2 ARENA PROMEC, bugüne kadar sunulmamış bir hizmet modelini hedefledi. İnşaat ve finansman özeli yanında hukuk alanında da yatırımcılara destek olmayı önemli bir avantaj olarak gördük ve projelerde hukukçuların proje yönetimi çerçevesinde adeta iliştirilmiş avukatlık diyebileceğimiz bir rolle bulunmasını önemsedik. Amacımız, yatırımcıların yola çıktığı projede karşılaşabileceği hukuksal riskleri minimize etmek. Başlangıcından sonuna kadar dahil olunan proje süreçlerinde, sorunlara ortaya çıkmadan engel olabilme imkanı daha yüksek. Yatırımcı; mülkiyet, ihale, satın alma, iş güvenliği, imar planları gibi alanlarında karşılaşabileceği problemlerden daha sağlıklı ve hızlı haberdar olabiliyor ve gerekli önlemler daha etkin bir şekilde alınıyor. Proje geliştirmek, bizim gibi tez canlı ve çabuk netice almayı seven toplumlarda sıkça hata yapılan bir faaliyet olagelmiştir. Özellikle gayrimenkul projelerinde çabuk alınan kararlar, Kervan yolda dizilir. mantığıyla hareket eden yatırımcılar, projelerin operasyon sürecinde sıkıntılara yol açar. Project development has been an activity with high risk of mistakes, especially for the societies similar with us, who are impatient and quick responding. Quick made decisions cause problems in operation phase of projects. ARENA PROMEC aims to provide a service model that has never been done before. Besides project construction and project finance, we think that it is a big advantage to provide legal support for investors. That s why we place emphasis to employ a legal professional for projects as an attached lawyer. Our target is to minimize the legal risks of investors at their projects. It is more probable to intervene problems if you are involved into a project right from the beginning. Investor is rapidly informed about the problems on matters such as ownership, tendering and bidding processes, procurement, work safety and zoning plans. Actions are taken more effectively. Cenk DİLBEROĞLU Yönetici Ortak Managing Partner Kontrat Yönetimi & Hukuk Contract Management & Legal Affairs ARENA PROMEC, yatırımcıların yatırım kararı almadan önceki süreçlerine penetre olmayı, vereceği hizmetlerle bu süreçlere fayda sağlamayı en değerli katkılardan biri olarak görmektedir. Fizibilite, mimari, teknik ve operasyonel değerlendirme raporları doğrultusunda verilen yatırım kararları, her zaman için sistematik olmayan risklerin ciddi bir kısmının elimine edilmesi anlamına gelir. Operasyonel süreçte proje yönetim anlayışını piyasada algılanan modelin ötesine taşıyan ARENA PROMEC, genişletilmiş proje yönetimi anlayışıyla yatırımcıların sağladığı faydayı maksimize etmeyi hedeflemektedir. Geleneksel proje yönetiminin disiplinlerine ek olarak idari, mali ve hukuksal kapsamı da içine alan bütünleşik bir paket sunarken, yatırımcının proje üzerinde gözü kulağı olmak, projeyi ve yatırımcıyı her platformda temsil etmek ve çıkabilecek engelleri yatırımcıyı fazla uğraştırmadan aşabilmek amacı gütmektedir. ARENA PROMEC aims penetrating to processes prior to investment decision point and providing benefit to investors with its services, and sees this as a valuable contibution to projects. Investment decision made in light of feasibility, architecural, technical and operational evaluation reports always eliminates a serious number of non-systematic risks. Carrying the project management understanding beyond the market traditions, ARENA PROMEC aims to maximize the benefit provided to investor, with extended project management concept. In addition to traditional project management disciplines; executive, financial and legal scopes are also included to integrated service package of ARENA PROMEC, representing the project and the investor at every platform necessary and removing the obstackles for project immediately. ARENA PROMEC olarak gayrimenkul projelerine kattığımız değeri iki aşamada ele alabiliriz. Bunlardan ilki, erken dönem değerler in maksimizasyonudur. Bu dönem, projenin tasarlandığı, fonksiyonların belirlendiği, tasarım konseptinin ve donanımların netleştiği dönemdir. Bir proje bu süreci sağlıklı yürütemediyse, asla potansiyel maksimumuna ulaşamaz. Realizasyon dönemi değerler aşamasında operasyonel başarı için stratejik ve taktik yönetim yürütülür. Pazarlama ve satış, bu dönemin en önemli faaliyetleridir. Proje konsepti ve hedef kitleden yola çıkarak pazarlama prensipleri belirlenir, doğru iletişim kanalları ve doğru mesajlarla projenin kamuoyunda en iyi şekilde algılanmasıyla başlayan süreç, satış yönetimi ile sürdürülür. A real estate project s earned values provided by Realization stage values maximization includes ARENA PROMEC services can be analyzed under two strategic and tactical management for operational main headings. The first one is maximization of early stage values. The early stage of a project is when it is designed, its functions identified, design concept and facilities clarified. If this stage is not managed well, project can never meet its potenitial maximum. success. Sales and marketing are the core activities of this stage. Marketing principles are identified based on project concept and target market segment. Best communication channels are used to broadcast most suitible messages for perfect perception of project. Sales management is a natural extension of this stage. Fatih YILDIRIM Yönetici Ortak Managing Partner Proje Yönetimi Project Management Cem OCAKCI Yönetici Ortak Managing Partner Pazarlama & Finans Marketing & Finance

3 COMPANY PROFILE Büyük eserler büyük hayallerle başlar, büyük hayaller büyük planlarla gerçekleşir... ŞİRKET PROFİLİ

4 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY PROFILE Proje geliştirmek ve yönetmek, ARENA PROMEC in ana faaliyet alanıdır. HAKKIMIZDA ARENA PROMEC, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların hedef ve çıkarlarını güvence altına alacak profesyonel hizmetler sunan bağımsız bir proje yönetim ve danışmanlık firmasıdır., Konut ve ticari gibi üstyapı projeleri ağırlıklı olmak üzere, tüm inşaat projelerine hizmet veren ARENA PROMEC, çalışılan projelerde kalite, zaman ve maliyet hedeflerinin tutturulmasına odaklanarak, pek çok farklı uzmanlık alanı gerektiren inşaat projelerinin verimliliğini ve karlılığını artırmayı amaçlar. Gayrimenkul geliştirme, ARENA PROMEC için ana faaliyet alanının doğal bir uzantısıdır. ARENA PROMEC in bu kapsamda sunduğu hizmetler, bir gayrimenkul yatırım projesinin arazi değerleme, en iyi kullanım analizi, fizibilite çalışmaları gibi çok erken safhalarından başlayarak, gayrimenkul pazarlama, satış ve işletme danışmanlığına kadar uzanan geniş bir spektruma yayılır. ABOUT US ARENA PROMEC is an independent project management, engineering and consultancy company, providing professional services for companies operating in construction and real estate industries, to ensure their benefits and targets. Serving especially for residential and commercial construction and real estate investment projects, ARENA PROMEC aims to maximize the returns of those projects, requiring many different areas of specialization, by meeting their targets of quality, schedule, cost and revenue. Real estate development is a natural extension of ARENA PROMEC s core business. Services provided by ARENA PROMEC in this context are spreaded in a wide spectrum, including start-up stage studies such as land evaluation, best use analysis, feasibility studies, real estate marketing, sales and operation consultancy. Project development and management is core business of ARENA PROMEC. PROJENİZİN HER AŞAMASI İÇİN EKSİKSİZ YOL HARİTASI ABSOLUTE ROADMAP FOR EVERY STAGE OF YOUR PROJECT

5 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY PROFILE Kurumsal zekası ve tecrübesiyle ARENA PROMEC, endüstriyel yatırımlar ve enerji projelerinin geliştirilmesi, yapımı ve yönetimi için de profesyonel hizmetler sunar. Ayrıca sürdürülebilir yatırım planlaması ve kurumsal kaynak planlaması (ERP), ARENA PROMEC in hizmet verdiği konular With its corporate intelligence and experience, ARENA PROMEC provides professional services for industrial investments and energy projects. Moreover, sustainable investment planning and enterprise resource planning (ERP) are the fields that ARENA PROMEC advises. arasındadır. The primary scope of ARENA PROMEC s above Tüm bu konular kapsamında ARENA PROMEC in mentioned services are : yönetim ve danışmanlık hizmeti verdiği temel branşlar : Design Wise (Design Management & Coordination) Tasarımsal (Tasarım Yönetim ve Koordinasyonu) Finansal (Fizibilite Çalışmaları, Proje Finansmanı Danışmanlığı) Yönetsel (Proje Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi ve İşletmesi Danışmanlığı) Financial (Feasibility Studies, Project Finance Consultancy) Managerial (Project Management, Real Estate Management & Operation Consultancy) Legal (Legal Consultancy, Contract Management) Hukuksal (Hukuk Danışmanlığı ve Kontrat Yönetimi) olarak özetlenebilir.

6 ŞİRKET PROFİLİ ARENA PROMEC, Genişletilmiş Proje Yönetimi yaklaşımıyla yatırımcı ve uygulamacıların en büyük yardımcısı ve en güvenilir çözüm ortağıdır. Gelişmiş ülkelerin gayrimenkul yatırım sektörlerinde, yatırımcılar tarafından alınan tüm mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri tek bir çatı altında toplanmakta, bu süreçlerin kontrol ve koordinasyonu Proje Yönetim Şirketleri tarafından yapılmaktadır. Proje yönetim şirketleri, yatırım düşüncesinin oluştuğu ilk andan işin sonuçlandırılmasına kadar tüm süreçlerde yatırımcı adına gerekli tüm proje yönetim hizmetlerini sağlayan ve yatırımcının hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan birinci derece partnerlerdir. KURUMSAL KÜLTÜR ARENA PROMEC, bu amaçla kurulmuş bir Proje Yönetim Şirketi dir. ARENA PROMEC, müşterilerine mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin koordinasyonunu bir bütün halinde, işverenin stratejilerine paralel olarak sunarak hedefe ulaşmada yatırımcının çözüm ortağı olur. ARENA PROMEC, sürekliliği esas kabul eden hizmet anlayışı ve rekabete açık profesyonel ekibiyle güçlü bir kurumsal kültüre sahiptir. ARENA PROMEC ekibinin ortak kurumsal hedeflere odaklanması bu kültürün en güçlü göstergesidir. Varoluş sebebini vizyon, misyon, değerler ve stratejiler beyanında görebileceğiniz ARENA PROMEC, kendi kurumsal kültürünün çalışma ekibinde, iş ortaklıklarında ve işverenlerinde gerekli karşılığı bulması için yapılanmış iş yapma felsefesiyle hizmet anlayışını günden güne geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler. ARENA PROMEC ekibindeki her bireyin eğitimi, tecrübesi, bilgi birikiminin yanında, değerleri de bir potada eriyerek ARENA PROMEC in kurumsal kültürünü oluşturur. Bu yüzden seçilmiş takım arkadaşlarımız, ARENA PROMEC değerlerine uygun değerlere sahip bireylerdir. ARENA PROMEC is a solution partner, with Extended Project Management approach, for investors and contractors. In real estate investment sectors of developed countries, architecture, engineering and consultancy services provided to investors are integrated and coordinated by Project Management Companies. Project management companies are first degree partners for investors, from the very first moment of investment concept formation to execution and finalization, who provide managerial services and aim to realize investors targets. ARENA PROMEC is a project management company established for a similar purpose. ARENA PROMEC, providing architectural, engineering and consultancy services and solutions as a whole for clients, becomes a solution partner for meeting the goals. CORPORATE CULTURE ARENA PROMEC retains a strong corporate culture with sustainable service understanding and competitive professional team. ARENA PROMEC s team, focused on common goals, is a strong indicator of this culture. ARENA PROMEC, which you will find the purpose of existence within vision, mission, values and strategies statements, aims to develop its service understanding day by day, integrating that culture with work team and clients. Besides training, experience and knowledge of members in ARENA PROMEC team, their values are amalgamated to form the corporate culture. Therefore our distinguished team members fully fit to our corporate culture. COMPANY PROFILE, PROJEYÖNETİMİNİN KAPSAMINI GENİŞLETİYORUZ WE ARE ENLARGING THE SCOPE OF PROJECT MANAGEMENT

7 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY PROFILE VİZYON Gayrimenkul yatırımcıları ve inşaat firmaları tarafından ihtiyaç duyulan hizmetleri bir bütün halinde sunan en iyi ve itibarlı firma olarak algılanma Bu vizyon ARENA nın her bir üyesinde karşılık bulur, onları gururlandırır, heyecanlandırır, motive eder, büyük bir bütünün üyeleri gibi hissettirir. To be perceived as the best and the most respected company providing the entire services for real estate investors and construction companies as a whole. This vision motivates and elates every single member of ARENA PROMEC. VISION ARENA nın geleceğine yön veren ve hedeflerini şekillendiren, kurumsal yeteneklerini ve imajını geliştiren bu vizyondur. This vision develops the corporate skills and image of ARENA PROMEC, shaping its future. MİSYON Gayrimenkul geliştirme ve inşaat projelerindeki tüm yönetsel süreçleri en mükemmel şekilde kapsamak Bu misyon, ARENA nın yaptığı işi en iyi ve eksiksiz şekilde tarifler. Bu misyon, ARENA nın varlık sebebidir. ARENA bu misyonla bütünleşmiştir. Bu misyon, ARENA nın her üyesi tarafından icraatları ve davranışlarıyla en iyi şekilde ifade edilir. To cover every single managerial process in real estate development and construction projects perfectly This mission describes the business of ARENA PROMEC. It is the reason of existence for ARENA PROMEC and the company is integrated with this mission. Every member of ARENA PROMEC expresses this mission in the best way by his/her behaviours and actions. MISSION STRATEJİ Sunulan tüm hizmetleri işverenin taleplerine göre uyarlamak Bir projenin farklı departmanlara ait kaynakları tek bir amaç - projenin çıkarları etrafında toplayarak birleştirmek Projenin seyrini yatırımcı, müteahhit, son kullanıcı ve idari otoriteler gibi farklı bakış açılarından takip etmek Modifying the services provided according to employers demands Unifying the resources of a project s different departments for one single purpose; project interest Following up the progress of project from investor s, contractors, end users and andministrative authorities view point. STRATEGY DEĞERLER Bütünsellik, sorumluluk, gelişim, güvenilirlik, dürüstlük, takım çalışması, verimlilik, esneklik, kalite, güvenlik, mükemmellik Entirety, responsibility, development, reliability, morality, teamwork, efficiency, flexibility, quality, safety, excellence VALUES Bu değerler ARENA yı ARENA yapan değerlerdir. ARENA nın değerli bulduğu, onun inançlarını ve önceliklerini temsil eden itici gücü ve lokomotifidir. Those values are the ones representing ARENA PROMEC s beliefs and priorities, resource of its impulsion.

8 SERVICES Yüksek zirvelere uzun yollarla, uzun yollara güvenilir kılavuzlarla çıkılır...

9 HİZMETLER SERVICES DİZAYN YÖNETİMİ Dizayn Yönetimi Süreçleri DESIGN MANAGEMENT Design Management Process Bir projenin sahip olduğu değerler, büyük oranda tasarım sürecinde üretilir. Tasarım sürecinin en iyi şekilde yönetimi ile bu değerler maksimize edilebilir. Etkin bir dizayn yönetimi, projenin zamanında tamamlanmasını, proje bütçesinin belirlenmesini ve sürekli kontrol altında tutulmasını, zaman ve para kayıplarının azalmasını sağlar. Ayrıca projenin tasarım ve malzeme kalitesini artırır, alyapı sistemlerinin mimari yapıyla uyumlu olmasını güvence altına alır. Projenin yasal sınırlar içinde ve yönetmeliklere uygun olduğunu kontrol eder. Pazarlama ve sigortalama gibi süreçlerde avantajlar sağlar., Dizayn kriterlerinin belirlenmesi (yerel ve uluslararası standart ve yönetmelikler, ulusal kanunlar gibi farklı disiplinlerde uygulanan standartlara uygunluğun sağlanması) Dizayn yapacak grupların ve danışmanların ön değerlendirilmelerinin yapılması Dizayn teklif alma şartnamelerinin hazırlanması Dizayn ihale davetinin çıkartılması Dizayn ihalesi düzenlenmesi ve ön değerlendirmelerin yapılması Tasarım yarışması düzenlenmesi Nitelikli bir jüri ekibi oluşturulması İhtiyaç doğrultusunda en uygun projenin tespiti Her türlü proje disiplininin proje hedef kitlesi düşünülerek dizayn edilmesi Tasarım ile ilgili her türlü kamu kurumunda ilgili süreçlerin takibi ve yürütülmesi Dizayn ekibinin yönlendirilmesi İş programlarının oluşturulması, çakıştırılması, onayı ve kontrolü Projelerin ve hesapların kontrolü ve koordinasyonu Teknik şartnamelerin kontrolü Keşif metrajların kontrolü Dizayn hakedişlerinin kontrolü ve onayı Value of a project is mainly created during the design phase. This value can be maximized by perfectly managing the design process. An effective design management ensures timely execution and prevents overspanding. It also increases the design and material quality, assures the perfect match of infrastructure with architectural structure. Project s accordance to legal restrictions and regulations is also ensured. Processes such as insurance and marketing take advantage of design management. Definition of design criteria (local and international standards, legal restrictions) Preliminary assessment of design team and consultant candidates Preparation of specifications documents Tender calls Assessment of tender bids Design contest organization and assessment Teaming a qualified jury Selection of the best project for investor s purpose Design of each project component for target market segment Management of public authority (government, municipality) processes Orientation of design team Preparation, superposition, approval and control of work plan Control and coordination of projects and computations Control of technical specifications Control of estimations and BOQ Approval of design progress and interims PROJENİZİN DEĞERİNİ TASARIM YÖNETİMİYLE MAKSİMİZE EDİN MAXIMIZE THE VALUE OF YOUR PEOJECT WITH DESIGN MANAGEMENT

10 HİZMETLER SERVICES İNŞAAT YÖNETİMİ CONSTRUCTION MANAGEMENT İnşaat yönetimi proje tasarımı esnasında başlayan, ihale süreci, müteahhit ve taşeron firmaların tespitiyle devam eden bir süreçtir. Amaç, tasarlanmış projelerin sahada eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak, bu uygulama esnasında hem yatırımcının hem de müteahhit ve taşeron firmaların haklarını en iyi şekilde korumaktır. Construction management starts during project design, continuing with tender management and determination of main contractor and subcontractors. The main goal is perfect application of projects, conserving the mutual benefits of investors and contractors. FAALİYETLERİNİZİN,TÜM İNŞAAT YÖNETSEL İHTİYAÇLARINI SİZİN İÇİN KARŞILAYALIM LET US FULFILL ALL YOUR EXECUTIVE REQUIREMENTS FOR YOUR CONSTRUCTION OPERATIONS İnşaat Yönetimi Faaliyetleri Teklif hazırlama yönetimi (müteahhitler için) Proje mobilizasyon planının hazırlanması Proje yönetim ekibinin oluşturulması Proje master planının hazırlanması Planlama / maliyet kontrol / kontrat yönetimi Proje süresince proje yönetim yazılımına veri girişinin yapılması Planlama ve Maliyet kontrol raporlarının hazırlanması Satınalma yönetimi ve lojistik planlama Proje nakit akış planının oluşturulması İlgili altyüklenicilerin tüm bu çalışmalar doğrultusunda tespit edilmesi ve en uygun sözleşme modeli ile proje yönetiminin sürdürülmesi (birim fiyat, maliyet + kâr, götürü bedel - lumpsum, GMP - guaranteed maximum price, construction v.s.) Görüntüleme ve süpervizyon İşçi sağlığının ve güvenliğinin sağlanması Construction Management Process Bid preparation (for contractors) Mobilization planning Establishment of project team Preparation of project master plan Planning / cost control / contract management Data input for project management softwares Planning and cost control reporting Procurement maangement and logistic planning Project cash flow planning Subcontractor determination and assignment with best contract type (unit price, cost + profit, lupmsum, GMP - guaranteed maximum price, construction risk etc.) Monitoring and supervision Work health and safety management

11 HİZMETLER SERVICES YATIRIM DANIŞMANLIĞI, Gayrimenkul sektöründe yatırım yaparken, uzun ve sabır gerektiren bir dizi prosesle başarısızlığa yol açacak riskler tespit ve elimine edilebilir. While investing in real estate, risks that might lead to failures can be eliminated by a series of processes handled by patience. INVESTMENT CONSULTANCY Yatırım realize edilirken planlı atılan adımlar, başarılı bir proje yolunda temel taşlarının sağlam bir şekilde yerli yerine oturması anlamına gelir. Kontrollü ve iyi yönetilen yatırım süreçleri, sistematik olmayan risklerin en iyi şekilde yönetilmesini, böylece projenin hedefine ulaşmasını sağlar. Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri Metraj, keşif ve bütçe yönetimi Proje direkt ve endirekt maliyet analizlerinin yapılması ve proje bütçesinin hazırlanması İş programının CPM metoduna göre çözümlenmesi ve kritik aktivitelerin belirlenmesi Yatırımcının el kitabı olan proje masterplanı hazırlanması Fizibilite çalışması Yatırım planlama / bütçeleme İhale süreci yönetimi Yatırım ile ilgili her türlü ihale genel, özel, teknik ve idari şartnamenin hazırlanması Yatırımcı lehine her türlü rekabet ortamı hazırlanarak müteahhit seçimi ve değerlendirmesi sürecinin yönetilmesi Supervizyon Hizmetleri DOĞRU YATIRIMI REALIZE THE GOOD INVESTMENT PROPERLY While investments are being relized, planned steps taken means paving the way to success. Controlled and well managed investment processes eliminates the non-systematic risks and leads the project to its goals. Investment Consultancy Process BOQ, survey and budget management Direct and indirect cost analysis Resolution of work breakdown structure for CPM and determination of critical activities Preparation of project masterplan, investor s handbook Feasibility study Investment planning and budgeting Tender management Preparation of general, special, technical and administrative specification documents Preparation of the necessary competition environment for contractor selection and evaluation Supervision services DOĞRU ŞEKİLDE REALİZEEDİN

12 HİZMETLER SERVICES REAL ESTATE CONSULTANCY Due Diligence GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI Gayrimenkul yatırımları yapılırken hatalardan korunmak için ince elenip sık dokunmalıdır. Gayrimenkul, kendine has dinamikleri ve mantığı olan bir yatırım enstrumanıdır. ARENA PROMEC, gayrimenkul piyasasına özgü hizmetlerle yatırıma konu olacak varlıkların tüm özellikleriyle tespit edilmesini ve tanımlanmasını sağlar. Durum Tespiti İlgili kurum ve kuruluşlardan imar durumu, çap, plankote benzeri hukuki ve teknik belgeler ışığında, yatırımcının ihtiyacı göz önünde bulundurularak, belli bir strateji doğrultusunda durum tespit raporu hazırlanır. Gayrimenkul Değerleme Herhangi bir yatırım kararında en önemli husus, yatırımın yapılacağı mülkün gerçek değerinin belirlenmesidir. Değerleme çalışmalarında : Satış Karşılaştırma Maliyet Yaklaşımı Gelir Kapitalizasyonu yöntemleri gibi, dünyada kabul gören son teknikler kullanılarak, tüm resmi ve teknik belgelerin ışığında en detaylı analizlerle değerleme raporları hazırlanır. Investors should go over real estate investments with a fine tooth comb to avoid mistakes. Real estate is an investment instrument with its own logic and dynamics. ARENA PROMEC defines and identifies the properties subject to investment, with services peculiar to real estate market. Due diligence reports are prepared based on investor s needs and strategies, in the light of official documents such as zoning plan and cadastral extract. Real Estate Evaluation The most important issue for any real estate investment decision is determination of investment property s real value. In evaluation studies : Sales Comparison Cost Analysis Income Capitalization approaches are used, which are globally acknowledged for real estate evaluation. Best Use Analysis Depending on the strategies of investor, every investment option is taken into account to estimate sales rate, income, investment cost, cash flow and financial evaluation ratios (IRR, ROI, NPV etc.) within Best Use Analysis Report Gayrimenkul En İyi Kullanım Analizi Yatırımcının stratejileri doğrultusunda, yatırım yapacağı mülk ile ilgili, her türlü gayrimenkul yatırımı göz önünde bulundurarak, projenin satış hızı ve gelir tahmini, yatırım bedeli, nakit akışı, finansal oranların analizi (IRR/ROI vb.) gibi finansal çalışmalar ışığında En lyi Kullanım Analizi Raporu hazırlanır.

13 HİZMETLER SERVICES REAL ESTATE DEVELOPENT GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Gayrimenkul yatırımları geliştirilirken karşı karşıya kalınabilecek sorunları ve riskleri yatırım kararı vermeden görebilmek, yönetilemeyecek riskleri tespit ederek en verimli yatırım alternatiflerine yönelebilmek, deneyim ve teknik bilgi gerektiren bir beceridir. Identification of real estate investment problems and unmanagable risks before investment decision is a task requiring experience and technical knowledge., EVERYTHING YOU WILL NEED TO DEVELOP REAL ESTATE ARENA PROMEC, yıllara yayılmış tecrübesi, geliştirdiği ve değerlendirdiği projelerden taşıdığı birikimi ve dinamik pazar bilgisi ile gayrimenkul yatırımlarının yerindeliği ve verimliliğini sorgulayıp analiz ederek yatırımcıyı en karlı alternetiflere yönlendirme konusunda uzmandır. Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri Yatırımın ve yatırımcının genel bir SWOT analizi yapılarak, yatırımcının gayrimenkul sektörü ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi Yatırımcının talep ve ihtiyacı doğrultusunda, pazar araştırmalarının yapılması ve bu araştırma sonuçları neticesinde, lokasyon ve hedef kitlenin doğru bir strateji çerçevesinde belirlenmesi Gayrimenkullerin mevcut imar durumu çerçevesinde temel fizibilite çalışmalarının yapılarak, finansal boyutun analiz edilmesi Gerek olması durumunda, arazi ile ilgili şehircilik prensipleri ve kuralları çerçevesinde, imar revizyonu ve plan tadilat çalışmalarının yapılması Alternatif mimari çalışmalar doğrultusunda, şehircilik ve planlama prensipleri de göz önünde tutularak en iyi konseptin belirlenmesi Temel fizibilite raporunun konsept proje bazında revize edilerek, halihazırdaki finansal etüdlerin yapılması Tüm mimari, iç mimari ve mühendislik (statik, elektrik, mekanik, zemin mekaniği) disiplinlerini içeren ön tasarım raporlarının hazırlanması ARENA PROMEC, with its experience based on years of studies and dynamic market knowledge, analyses the efficiencies and profitabilities of investments, leading the investors to most profitable alternatives. Real Estate Development Process SWOT analysis of investment and investor, to develop real estate investment strategies for investor Market researches for investor s demands and requirements, by which the location and target market suitable for investor s strategies is identified Basic feasibility and financial analysis based on zoning status of plots Coordination and management of and zoning revisions and amendments (if needed), based on city planning principles Among conceptual architectural projects, Identification of best project concept, depending on urbanism and city planning principles Update of basic feasibility and financial studies according to identified concept project Preparation of preliminary architectural, interior architectural and engineering (structural, electrical, mechanical, earth mechanics) design reports GAYRİMENKUL GELİŞTİRMEK İÇİN İHTİYAÇ DUYACAĞINIZ HER ŞEY

14 HİZMETLER GAYRİMENKUL SATIŞ & PAZARLAMA Gayrimenkul yatırımlarında ürünün fiziken başarıyla ortaya çıkarılması, yatırımın başarısını garanti etmez. Ortaya çıkan ürünün pazarlaması, satışı, kiralanması, işletilmesi gibi hususlar, doğru yönetilmediği takdirde, ürünlerin pazarda doğru konumlanmasını engeller. Bu da yatırım verimliliğini düşürür. ARENA PROMEC, bu konuda verdiği hizmetlerle gayrimenkullerin en iyi şekilde değerlendirilmesine destek olur. Pazarlama Hizmetleri Pazarlama danışmanlığı Pazarlama departmanının kurulması ve proje kimliğinin oluşturulması Pazarlama master planının hazırlanması ve işler hale getirilmesi Hedef kitle planlarının yapılması Show-house tasarımının yapılması Proje lansman danışmanlığının yapılması Satış Hizmetleri Piyasa araştırmaları doğrultusunda projeye uygun bağımsız birimlerin, fiyat stratejilerinin belirlenmesi Satış ofisinin tasarımı ve fonksiyonları hakkında brieflerin verilmesi Satış ekibinin oluşturulması, eğitilmesi, koordine edilmesi, denetlenmesi ve satış performanslarının ölçülmesi Satış ile ilgili gerekli software yazılımların kurulması ve gerekli sistemlerle entegrasyonunun sağlanması Satış tahsilat sisteminin kurulması, ödemelerin denetlenmesi Satış sonrası müşteri ilişkilerinin yönetilmesi Tesis İşletme Hizmetleri Tesisin genel işletme metodolojisinin hazırlanması Satın alma sistemi, tedarik takip sistemi, aidat takip ve otomatik tahsilat sisteminin kurulması GAYRİMENKUL, YATIRIMLARINIZIN YÖNETSEL İHTİYAÇLARINA İDEAL ÇÖZÜMLER IDEAL SOLUTIONS FOR THE MANAGERIAL REQUIREMENTS OF YOUR REAL ESTATE INVESTMENTS Perfectly manufactured products don t guarantee the success in real estate investments. In case of poor management of marketing, sales, leasing and operating processes of the products, positioning and evaluation of the product fails. This diminishes the investment returns. ARENA PROMEC supports the value maximization of properties with specialized services. Marketing Process Marketing consultancy Establishment of marketing department and creation of project identity. Preparation and operation of marketing master plan Target market planning Show-house design consultancy Project launch consultancy Sales Process Identification of units and formation of pricing strategy depending on market researches Sales office design and functioning consultancy Teaming up, training, coordination, supervision and performance evaluation of sales team Installment and system integration of sales CRM software Set up and auditing of revenue collection system Management of after-sales customer relations Facility Operating Process SERVICES REAL ESTATE SALES & MARKETING Preparation of facility s general operation methodology Set up of procurement and fee collection systems

15 HİZMETLER SERVICES DİĞER HİZMETLER OTHER SERVICES Kentsel Dönüşüm ve Yenileme GYO ve Halka Arz Urban Renovation and Transformation REIT and Public Offers Yatırımcı nın stratejileri doğrultusunda proje alan tespitinin yapılması Proje alanında mülkiyet analizi ve sosyoekonomik analizlerin yapılması Proje alanında, Kamu - Özel Sektör - Arsa Paydaşları arasında işbirliğinin modellenmesi Proje alanında, amacına uygun, güvenilir, yaşanabilir ve sürdürülebilir kentsel yerleşme dokusunun oluşturulması Yatırımcının gayrimenkullerinin değer tespitlerinin yapılması Yatırımcının talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gayrimenkul portföyü oluşturulması Yatırımcı adına, yasalar çerçevesinde GYO kuruluş şartlarının oluşturulması ve SPK tarafından kurul kaydına alınması GYO nun tüm yatırım faaliyetlerinin ve stratejilerinin belirlenmesi GYO ların vergilendirilmesi, yatırıma ilişkin yasaklar ve ilgili hususlar hakkında yönlendirilmesi Identification of project plot depending on investor s strategies Ownership analysis and socio-economic analysis of project plot Modelling of co-ordination between publicprivate sector and land owners Design and planning of suitable, sustainable and reliable urban settlement Evaluation of investor s properties Preparation of a real estate portfolio depending on investor s requirements and preferences Legal - official preparation of REIT establishment and registration to CMB (Capital Markets Board) Identification of investment and operational strategies for REIT Supervision of REIT for taxing, investment restrictions and other issues Sürdürülebilir Yatırım Yönetimi ERP ve Risk Yönetimi Sustainable Investment Management ERP and Risk Management Günümüz dünyasında gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yatırım projelerinin sadece uygulanabilir olması artık yeterli olmayıp, sürdürülebilir - sustainable olması bir gerekliliktir. Projenin sürdürülebilir olması, belirli stratejilere göre planlanması, planlanan hedefere ulaşılması için tüm süreçlerin proje yönetimi disiplinleri içinde koordine edilmesi gerekmektedir. ARENA PROMEC, sürdürülebilir yatırım yönetimini aşağıda belirtilen hususlar kapsamında yapmaktadır : Sürdürülebilir strateji geliştirme yönetimi Sertifika seçimi yönetimi Ekonomi, çevre ve enerji performans yönetimi İnşaat sektöründeki rekabet ve faaliyet gösterilen coğrafyanın genişlemesi, işlerin kontrol ve denetimini zorlaştırmaktadır. Firmaların faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için sahip oldukları kaynakları (bilgi, eleman, bütçe), etkili bir şekilde planlamalı ve tamamını hayata geçirebilmelidir. Kurumsal Kaynak Yönetimi - ERP entegrasyonu, bir inşaat firmasındaki bütün süreçleri; şeffaf, tanımlı, ölçülebilir, değişikliklere anında uyum sağlayabilir hale getirir, firmanın sahip olduğu kaynakları verimli bir şekilde kullandırır. İnşaat firmalarının Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ihtiyaçlarının belirlenmesi İnşaat firmasına en uygun ERP çözümü ERP entegrasyonu süresince proje yönetimi İnşaat firmalarında, ERP kapsamında, proje bazlı ve konsolide raporlama ve takip sisteminin oluşturulması İnşaat firmalarında organizasyon ve süreç yönetimi danışmanlığı İnşaat firmaları için risk analizi yapılması Risk analiz sisteminin oluşturulması At the present day, requirements of business environment force investment projects not only to be applicable and profitable, but also to be sustainable. A sustainable project requires to be planned, based on specific strategies, and coordinated within project management disciplines to reach its goals. ARENA PROMEC s scope for sustainable project management includes: Sustainable strategy development management Certificate selection management Economy, environment and energy performance management Increased competition and extended geographical spread of construction business make project control and coordination more difficult. Companies should use their resources (knowledge, labor, budget) efficient and effective to perfectly manage their activities. ERP (Enterprice Resource Planning) integration makes the processes of a construction company transparent, well defined, measurable and modifiable. It increases the efficiency of company s resources. Identification of construction companies ERP requirements Determination of best ERP solutions for construction companies Project management during ERP integration Construction of project based and consolidated reporting system Organization and process management consultancy for construction companies Risk analysis consultancy for construction companies

16 PROJECTS

17 PROJELER PROJECTS Toplam inşaat alanı : m 2 Konut : 298 adet AVM (kiralanabilir) : m 2 Mağaza : 200 adet Kapalı otopark : araç Proje büyüklüğü : TL Total construction area : m 2 Residences : 298 units Shopping mall leasable area : m 2 Shops : 200 units Enclosed parking : cars Project value : USD Toplam inşaat alanı : m 2 Konut : 204 adet Proje büyüklüğü : TL Total construction area : m 2 Residences : 204 units Project value : USD İş Kapsamı Scope İş Kapsamı Scope Tasarım yönetimi Proje yönetimi İnşaat yönetimi Satış & pazarlama yönetimi Hukuksal danışmanlık Design management Project management Construction management Sales & marketing management Legal consultancy İhale yönetimi Tasarım yönetimi Tender management Design management

18 PROJELER PROJECTS HAKKIMIZDA DRAGOS KONAKLARI DRAGOS MANSIONS DİĞER PROJELER OTHER PROJECTS Cevahir İş Merkezi - Kavacık Tasarım yönetimi Cevahir Business Center - Kavacık Design management Toplam inşaat alanı : m 2 Konut : 64 adet Proje büyüklüğü : TL Total construction area : m 2 Residences : 64 units Project value : USD Proje yönetimi İnşaat yönetimi Satış & pazarlama yönetimi Hukuksal danışmanlık Project management Construction management Sales & marketing management Legal consultancy İş Kapsamı İş Kapsamı Tarlabaşı Kentsel Yenileme İhale ve teklif yönetimi Tarlabaşı Urban Renovation Tender and bidding management Tasarım yönetimi Proje yönetimi İnşaat yönetimi Satış & pazarlama yönetimi Hukuksal danışmanlık Design management Project management Construction management Sales & marketing management Legal consultancy Balat Kentsel Yenileme İhale ve teklif yönetimi Yuvacık - Sapanca İsale Hattı Proje yönetimi İnşaat yönetimi Balat Urban Renovation Tender and bidding management Yuvacık - Sapanca Water Pipeline Project management Construction management

19

20

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

METROTEL GROUP. Ocak 2011

METROTEL GROUP. Ocak 2011 METROTEL GROUP Ocak 2011 OTEL VE İYM(*) YATIRIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Uluslararası markalarla birçok projede çalışmış olan uzman ekiplerimiz, bilgi birikimleri ile her projeye özgün çözümler üretmekte,

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz ŞENGÜL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Val IT Murat Lostar BTYD 2010 Bilgi Paradoksu Bilgi Teknolojileri nin (BT) değeri (bütçesi) her gün sorgulanıyor yine de BT bütçeleri sürekli

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Proje Yönetiminin İş Geliştirme Süreçlerindeki Yeri. Emre AKIN (PMP #307476) 17 Şubat 2015

Proje Yönetiminin İş Geliştirme Süreçlerindeki Yeri. Emre AKIN (PMP #307476) 17 Şubat 2015 Proje Yönetiminin İş Geliştirme Süreçlerindeki Yeri Emre AKIN (PMP #307476) 17 Şubat 2015 Sunumun Hedefi Proje Yönetimi & İş Geliştirme İlişkisi 2 Sunumun Kapsamı Tanımlar İş Geliştirme (İG) İG nin Satış

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

METRO MALL ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZİ

METRO MALL ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZİ METRO MALL ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZİ Size özel bir AVM Ankara nın en özel yerinde... Metro Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi Metro Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi Metro Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi 198

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti.

Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti. Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti. 2017 EVRENSEL LTD. Evrensel Ltd., müşterilerinin gayrimenkul yatırımlarında yenilikçi, yaratıcı ve güvenilir çözüm ortağıdır. 2009 yılında kurulmuş olan

Detaylı

SERVICES Our company has a long business experience with expert technical staff and provides services in the following specialized arm.

SERVICES Our company has a long business experience with expert technical staff and provides services in the following specialized arm. ABOUT US Taylan Çiçek successfully graduated from Department of Civil Engineering, Eskisehir Osmangazi University (ESOGÜ), at 2002, and get his MS degree at 2004 from same university and department. He

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES DENETİM HİZMETLERİ / AUDIT SERVICES İÇ DENETİM HİZMETLERİ / INTERNAL AUDITING SERVICES VERGİ DANIŞMANLIĞI

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

SALES & MARKETING SOLUTIONS

SALES & MARKETING SOLUTIONS SALES & MARKETING SOLUTIONS AMACIMIZ Gayrimenkul projelerinin; müşteri tatminini sağlama nihai hedefine uygun olarak profesyonelce geliştirilmesi, amaçlanan müşteri kitlesiyle buluşabilmesi için doğru

Detaylı

Elektrİk Enerjİ Sİstemlerİ İçİn Verİmlİ ve Yenİlİkçİ Çözümler Efficient and Innovative Solutions

Elektrİk Enerjİ Sİstemlerİ İçİn Verİmlİ ve Yenİlİkçİ Çözümler Efficient and Innovative Solutions Elektrİk Enerjİ Sİstemlerİ İçİn Verİmlİ ve Yenİlİkçİ Çözümler Efficient and Innovative Solutions for Electrical Energy Systems www.t4e.com.tr Rüzgar Enerjİsİ Wind Energy GÜNEŞ ENERJİSİ Solar Power HİDROELEKTRİK

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN VERİMLİ VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER EFFICIENT AND INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN VERİMLİ VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER EFFICIENT AND INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN VERİMLİ VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER EFFICIENT AND INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS www.t4e.com.tr RÜZGAR ENERJİSİ WIND ENERGY GÜNEŞ ENERJİSİ SOLAR POWER HİDROELEKTRİK

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

Uluslararası Standartlarda Akredite Danışmanlık. Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler

Uluslararası Standartlarda Akredite Danışmanlık. Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler Tanıtım Danışmanlık Servis Sağlayıcısı Madencilik ve Aramalarda Uzmanlık Sertifikalı Profesyonel Jeologlar (QP) Global Servis Sağlayıcı Yüksek

Detaylı

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü LOGO Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği Ömer KILIÇ Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Geleceğin potansiyelini değerlendirebilmek için bugünden bilgiyi yönetmek... Vatandaş Odaklı Hizmet

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

ElisInvest. Corporate Presenta on. Kurumsal Sunum. Finance Adv. Strategic Investment www.elisinvest.com. Hospitality Consultancy

ElisInvest. Corporate Presenta on. Kurumsal Sunum. Finance Adv. Strategic Investment www.elisinvest.com. Hospitality Consultancy Corporate Presenta on Elis YAPIiNSAAT Taahhüt Uygulama Hizmetleri Kurumsal Sunum Elis Invest Finansal Danışmanlık Stratejik Gayrimenkul Ya rımları Turis k Tesis Entegrasyonu Partner Olarak Birçok Ulusal

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Tanıştığımıza. olacaksınız

Tanıştığımıza. olacaksınız Tanıştığımıza Proje tasarımından yönetimine, uygulamadan devreye almaya kadar her aşamada yanınızdayız. İmalat üretimin tüm aşamalarında olduğu gibi servis süreçlerinde de çözüm odaklı yapımızla hizmetinizdeyiz.

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

BEKA değer katar BEKA adds value.

BEKA değer katar BEKA adds value. BEKA değer katar BEKA adds value www.bekayonetim.com.tr BEKA, var olan işletmeleri, kurumsal sistemlerle yönetilebilir, kalıcı işletmelere dönüştürmektedir. Bu dönüşüm çalışmaları sürecinde, işletmelerin

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com Innovative Solutions ETGi Introduction About ETGi ETGi, founded on providing solutions and products to educational, IT and Telco markets. ETGi aims to satisfy customers with innovative solutions and products

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Sandvik Coromant Türkiye

Sandvik Coromant Türkiye Sandvik Coromant Türkiye Metin Arıkfidan Coromant Müdürü +90 216 453 0 740 metin.arikfidan@sandvik.com Safety first At Sandvik Coromant safety is our top priority Emergency Exit Assembly Point Emergency

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

GÜRMAK KONSTRÜKSİYON. Çelik Konstrüksiyon. Steel Construction GÜRSOY GRUP

GÜRMAK KONSTRÜKSİYON. Çelik Konstrüksiyon. Steel Construction GÜRSOY GRUP Çelik Konstrüksiyon Steel Construction GÜRSOY GRUP Sektöründe öncü bir firma olan GÜRSOY GRUP a bağlı GÜRMAK KONSTRÜKSİYON un başarıyla tamamladığı projeler arasında; otel inşaatları, sanayi tesisleri,

Detaylı

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation Water Wastewater Design & Project Construction & Fabrication Revision & Maintenance Consulting & Operation 3/18 Sok. No: 2/D Buca/İZMİR TURKEY Tel: +90 232 348 00 70 Faks: +90 232 348 00 72 Company profile

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

"Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com

Kaliteli Hizmet Quality Service www.neonenerji.com "Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com MİSYON Çözüm ortaklarına, deneyimli kadrosuyla kaliteden ödün vermeyerek enerji teknolojisinin gerektirdiği şekilde müşteri memnuniyetinin sürekliliğini

Detaylı

İnnovative Designs Yenilikçi Tasarımlar İntelligent Architecture Akılcı Mimarlık

İnnovative Designs Yenilikçi Tasarımlar İntelligent Architecture Akılcı Mimarlık İnnovative Designs Yenilikçi Tasarımlar İntelligent Architecture Akılcı Mimarlık HAKKIMIZDA İnsanların ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve yapılar sunan, yaşam kalitelerini arttıran ve kendini sürekli geliştiren

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

İş Başında Eğitim nedir?

İş Başında Eğitim nedir? İş Başında nedir? Çalışanın ya da çalışanların, konusunda uzman bir eğitmen/danışmanın öncülüğünde belli bir işi yaparak veya bir görevi üstlenerek o işi öğrenmesine dayalı eğitimdir. İş Başında (On the

Detaylı