Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength"

Transkript

1 KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 AISI 4140 Çeliğinde Sertlik, Yorulma Dayanımı İlişkisi Mehmet SUBAŞI *, Çetin KARATAŞ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Ankara/Türkiye Geliş Tarihi: 24/05/2010 Kabul Tarihi: 16/06/2010 ÖZET: Bu çalışmada, metal malzemelerin farklı sertlik değerlerinin yorulma ömrü üzerindeki etkisini göstermek amacı ile otomotiv, makine ve kalıp teknolojilerinde yaygın kullanımı olan AISI 4140 çelik malzemesi incelenmiştir. AISI 4140 çelik malzemesi, CNC tezgâhında tornalanarak standart yorulma deney numuneleri elde edilmiştir. Bu numunelerin 45 tanesi sertleştirilme işlemine tabi tutulmamış, kalan numuneler ise 40, 45, 50 HRC farklı sertlik değerlerinde olacak şekilde 45 erli üç numune grubuna ayrıştırılarak dört farklı numune grubu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu numune gruplarının yorulma dayanımı seviyeleri yapılan deneyler sonucunda tespit edilmiş ve sertleştirilmemiş numunelerin yorulma dayanımı 463 MPa olarak bulunurken; 40, 45, 50 HRC sertlikteki numunelerin yorulma dayanımları sırası ile 783, 792, 739 MPa olarak bulunmuştur. En iyi yorulma dayanımı 45 HRC sertlikte elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sertleştirme, Yorulma Dayanımı, AISI 4140 Çeliği Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength ABSTRACT: AISI 4140 steel used commonly in automotive, machine and moulding technologies has been investigated in order to show the influence of the various hardness values of a metal material on fatigue life. Standard fatigue samples are turned at CNC machine by using AISI 4140 steel material. These samples have been divided into four groups as 45 of them are unquenched and the remaining is quenched to a hardness of 40, 45 and 50 Rockwell C (HRC) with 45 samples in three different groups. Fatigue strength levels of these samples have been evaluated after a set of experiments and fatigue strengths of quenched to a hardness of 40, 45 and 50 Rockwell C (HRC) have been found as 783, 792, and 739 MPa respectively while unquenched sample has been found as 463 MPa. The best fatigue strength has been obtained at 45 HRC. Key Words: Quenching, Fatigue Strength, AISI 4140 Steel 1. GİRİŞ Klasik elastisite teorisine göre, akma gerilmesi altındaki yüklemeye maruz malzemelerde sadece elastik deformasyonun meydana geleceği kabul edilir. Yükleme hızının tesirli olmadığı, gerilmenin değeri maksimum çekme gerilmesini aşmadığı müddetçe malzemede tahribat beklenmez. Buna rağmen, maksimum çekme gerilmesinin, hatta akma gerilmesinin altında dinamik yükler altında çalışılan malzemelerin bir süre sonra tahrip olduğu mühendislik uygulamalarında çok sık bir şekilde rastlanmaktadır. Bu şekilde değişen yükler altında malzemenin tahribine yorulma denir [1]. Metal malzemelerde yorulma dayanımı çok büyük bir öneme sahiptir. Günlük hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan metal esaslı malzemelerin yorulma dayanımlarının arttırılması için çeşitli işlemler yapılmaktadır. Bunlardan ısıl işlem, malzemenin önemli bazı mekanik özelliklerini iyileştirdiği gibi, metalik malzemenin yorulma dayanımını da arttırmaktadır. Dinamik olarak zorlanmaya maruz makine parçalarının tasarımı sırasında kullanılan klasik mukavemet hesapları yerini, yorulma dayanımını dikkate alan hesaplama yöntemine bırakmaktadır [2]. Makine parçalarının sabit yüklerden başka, tekrarlanan yüklere maruz kaldığı bilinmektedir. Çevrimsel yüklerin, toplam yükün önemli bir oranını teşkil etmesi halinde, yapılara değişken kuvvetler *Sorumlu Yazar: Subaşı, M., etkilemekte ve bunun sonucunda makine parçalarında değişik gerilmeler meydana gelmektedir [3]. Metal malzemeler testlerine göre günümüzde düşük yorulma çevirimi ( N = 5 x x 10 5 çevrim ), yüksek yorulma çevirimi ( N = çevrim ) ve çok yüksek yorulma çevirimi testi ( N = çevrim ) olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır [4]. Yorulma eğrisinin (S-N) oluşturulması ile ilgili yapılan çalışmalar düşük çevirimde kırılma [yüzeyde çatlak oluşumu], yüksek çevirimde yüzey altı çatlak oluşumu ( balık gözü ), çok yüksek çevirimde ise kırılma olmadığını göstermiştir [5]. Alaşım elementleri, çeliklerin aşınma direnci ve yorulma davranışı gibi özelliklerinde bir takım iyileşmelere sebep olmaktadır [6]. Özellikle uygun su verme ve temperleme işlemleri ile statik çekme dayanımı artmaktadır. Birçok çelik türünde yorulma dayanımı yaklaşık olarak maksimum çekme dayanımının yarısı kadardır [7]. Isıl işlem uygulanacak çelik parçalarda alaşım elementlerinin en önemli rolü çeliklerin su alma derinliğini arttırarak, sertliğin yüzeyden itibaren daha derin kısımlara kadar artmasını sağlamak ve dolayısıyla yorulma dayanımını artırmaktır [3]. Yorulma dayanımını arttırıcı çeşitli yöntemler ile işlem görmemiş numuneler arasındaki ilişkiyi inceleyen literatürde çok farklı çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalarda iyon nitrürlenmiş [8]

2 KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 indüksiyon sertleştirilmiş [9] bilyalı dövülmüş çeliklerin [10] çeşitli ortamlardaki yorulma dayanımları incelenmiştir. Sertleştirme işlemi, malzeme özelliklerini iyileştirmek ve parçanın ağırlığını arttırmadan yüksek dayanım elde edebilmek için kullanılan yaygın yöntemlerden biridir. Yorulma dayanımını arttırmak amacı ile de kullanılan sertleştirme işlemi AISI 4140 çelik malzemesinde farklı sertlik derecelerinde numuneler elde etmede kullanılmıştır. Bu çalışmada, AISI 4140 çelik malzemesinde sertlik ve yorulma dayanımının karşılaştırılması amacı ile numunelerin 45 tanesi sertleştirilme işlemine tabi tutulmamış, kalan numuneler ise 40, 45, 50 HRC farklı sertlik değerlerinde olacak şekilde 45 erli üç numune grubuna ayrıştırılarak dört farklı numune grubu oluşturulmuştur. Bu numunelerin yorulma dayanımı seviyeleri yapılan deneyler sonucunda tespit edilmiş ve sonuçlar irdelenmiştir. 2. MATERYAL VE METOT 2.1. Deney Numunesinin Hazırlanması Deney malzemesi olarak AISI 4140 çeliği kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan numuneler ASTM E-466 ve 468 e[11-12] göre 16 mm çaplı malzemeden tornalanarak hazırlanmıştır (Şekil 1). Deneylerde kullanılan çeliğin kimyasal bileşimi Çizelge 1 de verilmiştir Şekil 1. Deney numunesi, mm Çizelge 1. AISI 4140 çeliğinin kimyasal bileşimi Element C Mn Si Cr S P Mo % 0,41 0,83 0,21 0,9 0,027 0,027 0,18 Deney numunelerinin tümü CNC torna tezgahında işlenip, TSE 1143 e göre 0,025 mikron yüzey kalitesine ulaşabilmek için 180, 220, 400, 600, 800 ve 1200 numara zımpara ile eksenel olarak zımparalanarak 45 erli dört gruba ayrılmıştır (Çizelge 2). Bu gruplar aynı numunenin üç farklı noktasından alınan ölçümlerin ortalaması yolu ile elde edilmiştir. Tornalanmış ve parlatma işlemi yapılmış numunelerin ısıl işlem şartları Çizelge 3 de verilmiştir. 12 HRC Tornalanmış 45 adet numune Çizelge 2. Deneylerde kullanılan numune grupları Deney numuneleri 40 HRC sertleştirilmiş 45 HRC sertleştirilmiş 45 adet numune 45 adet numune 50 HRC sertleştirilmiş 45 adet numune Sertlik değeri (HRC) Çizelge 3. Isıl işlem parametreleri Sertleştirme ortamı Sertleştirme sıcaklığı ( o C) Temperleme sıcaklığı ( o C) Temperleme süresi (dak) C Yağ C 40 dak C Yağ C 40 dak C Yağ C 40 dak

3 KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), Deney Cihazı Yorulma deneyleri şaft hızı 2800 d/d olan Masa üstü dönen eğmeli (Wöhler) yorulma makinesi kullanılarak yapılmıştır. Uygulanan gerilme sonrasında numunenin kaç devir sonra kırıldığı yine makine üzerinde bulunan bir sayaç yardımı ile tespit edilmiştir Deneyin Yapılışı Yorulma deneyi için numuneler test cihazına 7 mm lik pensler ile bağlanmıştır. Pensler arasındaki mesafe TSE 1143 e uygun olarak numunenin en dar kesitinde oluşacak maksimum gerilme hesaplanarak bulunmuştur. Çalışmada yorulma grafikleri ASTM E 739 a göre yapılmıştır. Wöhler (S-N) diyagramında numunelerin kullanım dağılımı ise, sonlu ömür dayanım bölgesinde az, sürekli dayanım bölgesinde mümkün olduğunca çok sayıda olmuştur. Yorulma grafikleri logaritmik ölçek ile çizilmiştir. Grafiklerin çizimi esnasında öncelikle literatür araştırılması ile numunelerin akma dayanımları tespit edilmiştir. Daha sonra akma sınırından aşağıya doğru belirlenen aralıklar ile inilerek o numune grubunun yorulma dayanım sınırı tespit edilmiştir. Yorulma deneyleri sırasında bir gerilme seviyesinde kopmayan numuneler diğer bir gerilme seviyesinde kullanılmamıştır. Uygulanan gerilme değerinde numune kırılmamış ise deney 10 7 çevrim sayısını geçince kesilmiştir. Deneyler, Wöhler yorulma test cihazında periyodik olarak basma ve çekme yüklemesi yapılarak uygulandığı için R= -1 alınmıştır. Bütün yorulma deneyleri laboratuar şartlarında yapılmıştır. Şekil 2. Yorulma deney cihazı Yorulma dayanımı değeri bulunur iken eşitlik (1) [13] kullanılmıştır. LF σ = d =(10.18*50.8*F/3.81) Burada; σ : Numune üzerine etkiyen maksimum gerilme (MPa) L : Çubuğun boyu (mm) F : Yük (N) d : Çap (mm) dır. 3. SONUÇ VE TARTIŞMA Yorulma dayanımı grafiklerinin oluşturulmasında ilk uygulanan yükler numune gruplarının akma dayanımlarına bağlı olarak belirlenmiştir. Bu başlangıç değerleri tornalanmışsertleştirilmemiş 40, 45, 50 HRC sertleştirilmiş numuneler için sırası ile 656, 877, 877, 971 MPa dır. Daha sonra numunelere uygulanan gerilmeler 10, 20, 30 MPa azaltılarak deneylere devam edilmiştir. Bu işlemler sonucunda tornalanmış-sertleştirilmemiş 40, 45, 50 HRC sertleştirilmiş numunelerin yorulma dayanımları sırası ile 463, 783, 792, 739 MPa olarak bulunmuştur ( Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6 ).

4 KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 Şekil 3. AISI 4140 tornalanmış-sertleştirilmemiş numunenin S-N grafiği Şekil 4. AISI HRC sertlikteki numunenin S-N grafiği

5 KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 Şekil 5. AISI HRC sertlikteki numunenin S-N grafiği Şekil 6. AISI HRC sertlikteki numunenin S-N grafiği

6 KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 Tornalanmış-sertleştirilmemiş numunede bulunan yorulma dayanımı değeri 40 HRC sertlikteki numunenin yorulma dayanımı ile karşılaştırıldığında 40 HRC sertlikteki numunenin yorulma dayanımında yaklaşık % 69 luk bir artış ortaya çıkmıştır. 40 ve 45 HRC sertlikteki numunelerin yorulma dayanımı değerlerinin birbirine yakın olduğu görülmüştür. Fakat HRC sertlikteki numunenin yorulma sınırı 50 HRC sertlikteki numunenin yorulma sınırı ile karşılaştırıldığında yorulma sınırında yaklaşık % 0,7 oranında azalma olmuştur (Çizelge 4, Şekil 7). Sertlik Değeri (HRC) Çizelge 4. AISI 4140 Yorulma dayanımı değerleri Yorulma Dayanımı (MPa) Tornalanmış-sertleştirilmemiş numuneye göre artış (%) Tornalanmış-sertleştirilmemiş Şekil 7 ve Çizelge 4 de görüleceği gibi AISI 4140 çeliğinde sertleştirme yorulma dayanımını arttırmıştır. Ancak en iyi yorulma dayanımı 45 HRC sertleştirilmiş numunede olduğu görülmüştür. Şekil 7. AISI 4140 çeliğinin farklı sertliklerdeki yorulma dayanımları Choo, [9], Menig R.[14] ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmalardaki deney gruplarından işlem görmemiş AISI 4140 çelik numunelerin yorulma dayanımlarını sırası ile 418 ve 440 MPa bulmuşlardır. Elde edilen sonuçlar yaptığımız çalışma ile karşılaştığında sırası ile 40 ve 23 MPa fark olduğu görülmüştür. 40 MPa lık farkın bu çalışmada kullanılan malzemede Si 0,21, Cr 0,9 iken Choo, ve arkadaşlarının, çalışmasındaki Si 0,23 ve Cr 1,03 olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 23 MPa lık farkın da deneyin yapılış koşullarından kaynaklandığı düşünülerek bulunan sonucun tutarlı olduğu kanısına varılmıştır. Lee ve arkadaşlarının [15], sertlikten dolayı yorulma ömrü gerilmesi için tahmini metotlar isimli çalışmalarında geliştirerek kullandıkları ampirik formülleri çalışmamızdaki sertlik değerlerine uyguladığımızda 40 HRC sertleştirilmiş numunelerin yorulma dayanımı 756 MPa çıkmaktadır. Deneyler sonucunda 40 HRC sertleştirilmiş numunenin yorulma dayanımı 783 MPa bulunmuştur. Aradaki fark görüldüğü gibi 27 MPa olmaktadır. 40 HRC sertlikteki fark gibi çalışmamızdaki diğer 45, 50 HRC sertliğindeki malzemelerimizde elde edilen yorulma değerleri literatürdeki denklemlerle elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında 24, 35 MPa farklar olduğu gözlenmiştir. Bununda deneyin yapılışı ve sertleştirme koşullarının farklı oluşu olabileceği düşünülerek elde edilen sonuçların tutarlı olduğu kanısına varılmıştır. Aken, D. V., [16], çeliğin yorulma dayanımı sınırı isimli çalışmalarında Rockwell C sertlik değeri ile yorulma sınırı arasındaki bağlantıyı incelemiştir. Aken,

7 KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 D., V. nin, yüzeydeki sertliğe göre yorulma grafiği tahmin tablosunda, AISI 4140 çeliği 45 HRC sertlikte maksimum yorulma dayanımına ulaşmaktadır. 45 HRC den sonra yorulma dayanımında azalma görülmektedir. Her malzeme için optimum bir sertlik değerinin olduğu bu sertliğin altında ve üstünde yorulma değerinin düştüğü Aken, D., V. nin çalışmalarında belirtilmektedir. Yaptığımız çalışmada 45 HRC sertlikten sonra yorulma dayanımı azalma göstermiştir. Bunun sonucunda yaptığımız çalışma ile uyumlu olduğu görülmüştür. Evins Lee J.[17] dayanıma bağlı korozyonyorulma direnci isimli çalışmalarında orta karbonlu düşük alaşımlı çelik (AISI ) grubuna giren AISI 4130 çeliği kullanmıştır. Çalışmada numuneler 24 ila 48 HRC arasında gruplara ayrılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda 48 HRC sertlikteki numunede en yüksek yorulma dayanımı elde edilememiştir. Çeliğin yapısında oluşan aşırı kırılgan yapının bunun sebebi olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada da 50 HRC sertlikteki numunelerde elde edilen kırılgan yapıdan dolayı en yüksek yorulma dayanımına ulaşılamamıştır. 45 HRC en yüksek yorulma dayanımı vermiştir. Düşük alaşımlı çeliklerde mikro yapının mekanik özelliklere etkisi çok fazladır. Örneğin çeliğin martenzit yapısı en önemli etkiye sahiptir. Çeliğin martenzit hacim oranı arttıkça yorulma dayanımı değeri artmaktadır [18]. Artan bu değerin optimum bir değeri olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada AISI 4140 numuneler çeşitli sertlik değerlerine getirilmiş ve yorulma dayanımları karşılaştırılmıştır. Deneyler sonucunda 12, 40, 45, 50 HRC sertlikteki numunelerin yorulma dayanımları sırası ile 463, 783, 792, 739 MPa dır. Bu sonuçlara göre de optimum yorulma değeri 45 HRC sertlikte elde edilmiştir. 4. SONUÇ AISI 4140 malzemesi ile yapılan sertlik ve yorulma deneyi incelemelerimizden aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır. 1. AISI 4140 malzemesi için en yüksek yorulma dayanımı 45 HRC sertleştirilmiş numunede 792 MPa olarak bulunmuştur. 2. Her malzemenin yorulma dayanımı açısından optimum bir sertlik değerinin olduğu görülmüştür. 3. Sertleştirme işlemi görmüş bir malzemenin görmemişe göre daha yüksek yorulma dayanımı verdiği görülmüştür. 4. Malzemenin kimyasal bileşiminin yorulma dayanımını etkilediği görülmüştür. 5. KAYNAKLAR 1. Anonim, Malzeme teknolojisinde deneysel verilerin değerlendirilmesi seminer notları, Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Bölüm 5, 19 (1984). 2. İmrak, E. C. ve Fetvacı, C., Makine Parçalarının Yorulma Dayanımını Artık Gerilmeler Yardımıyla Arttırma, Mühendis ve Makine, 34 (403): (1993). 3. Çarboğa, C., Ç1010 Yapı Çeliğinde Soğuk Çekme İle Sağlanan Deformasyonun Malzemenin Yorulma Davranışına Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2002). 4. V., F., Terent ev, On the problem of the fatigue limit of metallic materials, Metal Science and Heat Treatment, 46, (2004). 5. Yukitaka, M., Masayuki, T., Toshiyuki, T., Superlong life tension-compression fatigue properties of quenched and tempered 0.46 % carbon steel, International Journal of Fatigue, 16, (1998). 6. Kristoffersen, H., Vomacka, P., Influence of process parameters for induction hardening on residual stresses, Materials & Desing, 22: (2001). 7. Dowling, N.E., Mechanical behavior of materials, (2nd ed.). New York: Prentice Hall International, Inc., (1999). 8. Genel, K., İyon nitrürlenmiş AISI 4140 çeliğinin yorulma ve korozyonlu yorulma davranışı, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 50-80, (2000). 9. Choo, S-H., Lee, S., Golkovski, M., G., Effect of accelerated electron beam irradiationon surface hardening and fatigue properties in an AISI 4140 steel used for automotive crankshaft, Materials Science & Engineering, 293: (2000). 10. Ochi, Y., Masaki, K., Matsumura, T., Sekino, T., Effect of shot-peening treatment on high cycle fatigue property of ductile cast iron, International Journal of Fatigue, 23, (2001). 11. ASTM, Contuctıon Constant Amplitude Axial Fatigue Tests of Metallic Materials, Philadelphia, ASTM E (1982). 12. ASTM, Presentation of Constant Amplitude Fatigue Test Result For Metallic Materials, Philadelphia, ASTM E (1982). 13. Askeland, D.R., The Scine and Engineering of Materials, PWS Pub. Co., London, (1994). 14. Menig, R., Schulze, V., Vöhringer, O.,, Optimized warm peening of the quenched and tempered steel AISI 4140, Materials Science & Engineering, 335, (2002). 15. Lee, Kwang-Soo, Song, Ji-Ho, Estimation method for strain-life fatigue properties from hardness, İnternational Journal of Fatigue, 27: 1-15 (2005). 16. Aken, V. D., Fatigue endurance limit of steel, Industrial heating, 68 (12): 14 (2001). 17. Evins, J.L., Dependence of strength on corrosionfatigue resistance of AISI 4130 steel Master of Thesis, Georgia Institute of Technology, Georgia, 1-57 (2004). 18. Boyer, H. E. (Ed.)., Atlas of fatigue curves Metals Park: American Society for Metals, 1-12 (1986).

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 59-64

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Kasım/November 2012, Cilt/Volume 11, Sayı/Issue 2, 159-171. ISSN: 1303-6831 Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası

Detaylı

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI U. ÇAYDAŞ * & A. HASÇALIK * Özet Bu çalışmada, tel erozyon yönteminde işlem parametrelerinin farklı kesme alanlarına sahip

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 2A0070 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mahmut Karataş Received: July 2011 Hüseyin Turhan Accepted: October

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI TOBB EKONOMĐ VE TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

SADE KARBONLU BİR ÇELİĞİN BORLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SADE KARBONLU BİR ÇELİĞİN BORLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ SADE KARBONLU BİR ÇELİĞİN BORLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ a Kamil DELİKANLI, b Adnan ÇALIK ve c H. Ali UZUN a S.D.Ü.MMF.Makine Müh.Bl. ISPARTA delikan@mmf.sdu.edu.tr b S.D.Ü.TEF.Makine Eğitimi Bl. ISPARTA

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 62-76, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 61-76, 2013 AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 13, 2010 (31-44) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (31-44) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Çimento fabrikalarında merdane, vals ve kazıyıcılardaki aşınma problemlerinin kaynak yöntemleri ile çözümü

Çimento fabrikalarında merdane, vals ve kazıyıcılardaki aşınma problemlerinin kaynak yöntemleri ile çözümü SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 39-47, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 39-47, 2014 Çimento fabrikalarında merdane, vals ve kazıyıcılardaki aşınma problemlerinin kaynak yöntemleri ile çözümü

Detaylı

s 0.01 ), borkarbur (B 4

s 0.01 ), borkarbur (B 4 Ç1040 Çeliğinin Borlanmasında Oluşan Borür Tabakasının Özelliklerinin İncelenmesi Examination of Properties of the Boride Layer Formed in Boronizing of SAE 1040 Steel A. Çalık Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey KPTA Yöntemi ile Birleştirilen / Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

Detaylı

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SÜPER PLASTİK ŞEKİL DEĞİŞTİRMENİN ALÜMİNYUM MALZEME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bekir Sadık ÜNLÜ 1 Enver ATİK 2 Cem ÇÖLLÜ 3 ÖZET Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemiyle üretilen demir esaslı malzemelerin

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Şadi KARAGÖZ *, Onur BİRBAŞAR ve Alper KAYA. Geliş Tarihi/Received : 16.06.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 14.07.2009

Şadi KARAGÖZ *, Onur BİRBAŞAR ve Alper KAYA. Geliş Tarihi/Received : 16.06.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 14.07.2009 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 3, 2009, Sayfa 433-439 Sıcak Şerit Haddelemede İş Merdane Malzemeleri ve Hadde Merdanesi Döküm Yöntemleri Work Roll Materials For Hot

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ *

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * MAKALE AL 2 TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * Metin Kök Doç. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş MYO, Kahramanmaraş metinkok@ksu.edu.tr

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ

SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ 1 SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ Ersin TOPTAŞ* Evren ÇAĞLARER** Nihat AKKUŞ*** *MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Göztepe Kampüsü, Kadıköy/İSTANBUL E-mail: etoptas@marmara.edu.tr

Detaylı

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 82 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi Tayfun

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 47-52 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 47-52 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 47-52 Mayıs 2003 TEL EROZYON TEZGAHINDA Ç8620 DİŞLİ ÇELİĞİNİN KESİLME DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI (AN INVESTIGATION ON CUTTING

Detaylı