CBS BİLEŞENLERİ. Yazılım (Software) Donanım (Hardware) Veri (Data) CBS. Personel (Person) Yöntem (Method)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CBS BİLEŞENLERİ. Yazılım (Software) Donanım (Hardware) Veri (Data) CBS. Personel (Person) Yöntem (Method)"

Transkript

1 CBS BİLEŞENLERİ Yazılım (Software) Donanım (Hardware) CBS Veri (Data) Personel (Person) Yöntem (Method)

2 Yazılım(Software) Yazılım; bilgisayarda koşabilen program anlamına gelmektedir. Yazılımın amacı ise; coğrafik bilgileri depolamak, analiz etmek ve görüntülemek gibi ihtiyaç ve fonksiyonları sağlamak üzere, yüksek düzeyli programlama dilleriyle gerçekleştirilen algoritmalardır. Network Yazılımı (TCP-IP...) İşletim Sistemi Yazılımı (Unix, WINDOWS...) CBS Yazılımı (ARC/INFO, ARCVIEW, MAPINFO, IDRISI) Uygulama Yazılımları, (CBS yazılımının makro dili ile yazılan programlar ile bu yazılımın desteklediği diller)

3 Bilgisayar Destekli Harita Yazılımları -CAD Yazılımları -GIS(CBS) Yazılımları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. CAD Yazılımları Çizim yapabilme yeteneğine sahip olan bilgisayar yazılımlarıdır. İngilizce Computer Aided Desing kısaltılmasından oluşmuştur. CAD kelimesinin türkçe karşılığı ise Bilgisayar Destekli Tasarımdır. Haritacılıkta yaygın olarak kullanılan CAD yazılımları AutoCAD, NetCAD dir.

4 GIS(CBS) Yazılımları Coğrafi Bilgi Sistemi verilerinin işlenmesini,depolanmasını ve görüntülenmesi için gerekli coğrafi işlem fonksiyonlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan yazılımlardır. İlk CBS yazılımları basit anlamda istatiksel veri analizleri yapabilme özelliğine sahip basit programlardı. Günümüzde ise; Coğrafi Bilgi Sistemine yönelik bir yazılımda olması gereken temel unsurlardan bazıları şunlardır; - Coğrafik veri/bilgi girişi ve işlemi için gerekli araçları bulundurması, - Bir veri tabanı yönetim sistemine sahip olmak, - Konumsal sorgulama, analiz ve görüntülemeyi desteklemeli, - Ek donanımlar ile olan bağlantılar için ara-yüz desteği olmalıdır.

5 BAŞLICA CBS YAZILIM FİRMALARI ve ÜRÜNLERİ ArcGIS ArcInfo ArcView SDE (Spatial Database Engine) MapObjects ArcIMS MicroStation GeoGraphics MicroStation GeoEngineering

6 AutoCAD Map AutoCAD Map 3D Modular GIS Environment (INTERGRAPH MGE) GeoMedia Pro GeoMedia Viewer GeoMedia WebMap MapInfo Professional MapInfo MapBasic MapX NetCAD GIS(v4.0, v5.0,v5.1,v5.2, v6)

7 DİĞER CBS YAZILIMLARI IDRISI GRASS CARIS LIS/GIS ARGUS Geo-dataWorks Maptitude Landmarks Graphics

8 CBS YAZILIMININ SEÇİMİ Bir CBS projesinde en önemli işlem adımlarından birtanesi projeye uygun CBS yazılımının seçilmesidir. Yazılımlar yüksek maliyetli olduklarından gereksiz yazılım harcamalarından uzak durulmalıdır. CBS Yazılımı Seçilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler; Proje amacı doğrultusunda gerekli fonksiyonları yerine getirmelidir. Mevcut personelin kullanabilmesi(eğer mevcut yazılım operatoru yoksa yeni personel açığı ortaya çıkmaktadır, bu da maliyetin artmasına neden olmaktadır.) Güncellenebilir olmalıdır Yazılımın Fiyat/Kullanılabilirlik(Performans) oranının iyi olması Donanımdan bağımsız olmalıdır Teknik Destek

9 ArcGIS ArcGIS, GIS gereklerini yerine getirmek için, tek veya birçok kullanıcıya bir iskelet sistemi sağlar. ArcGIS, coğrafi veri ile çalışma ve yaratım için gerekli bütün araçları sağlar. Bu, bütün GIS işlemleri için gerekli araçları içerir Günleme ve veri otomasyonu, haritalama ve harita tabanlı işlemler, veri yönetimi, coğrafi analizler, veri açılımı ve internet üzeri uygulamalar ArcGIS, genel coğrafi veri modelinin işlevini tanımlayarak ve gerçekleştirerek her türlü GIS uygulamaları için güçlü bir platform sağlar.

10 ArcGIS; Vektor, Raster, ve diğer veri tipleri gibi mekansal bilgileri sunmak için yüksek düzeyde coğrafi veri modeline sahiptir. İçerdiği Araçlar Günleme ve veri otomasyonu Veri yönetimi Haritalama ve harita tabanlı işlemler Coğrafi analizler Veri açılımı ve internet üzeri uygulamalar

11 ArcGIS Desktop Veri Görüntüleme Gonksiyonları ArcGIS Desktop yazılımlarının(arcinfo, ArcView ve ArcEditor) içerisinde bütünleşik olarak gelen ArcMap, ArcCatalog ve ArcToolbox arayüzleri ile basit veya ileri düzeyde, haritalama, veri yönetimi,coğrafi analizler, veri güncelleme ve görüntüleme işlemlerini gerçekleştirebileceğimiz entegre bir CBS yazılımıdır. Coğrafi Analizler

12 ArcInfo ArcInfo ileri düzey GIS sistemleri oluşturabilmeniz ve yönetebilmeniz için gerekli tüm fonksiyonlara sahiptir. Profesyonel GIS kullanıcıları veri üretimi, harita görüntüleme, modelleme ve analiz işlemlerinin tümü için ArcInfo kullanırlar. ArcInfo harita otomasyonu, veri dönüşümü, veri tabanı yönetimi, harita çakıştırma,konumsal analiz,etkileşimli görüntüleme ve sorgulama, grafik, tanısal veri girişi ve düzeltme,adres haritalama ve kodlama, ağ analizi,harita üzerine niteliklerin yazılması ve topografik analiz işlemlerinde etkin çözümler sunmaktadır. ArcInfo yu diğerlerinden ayıran en önemli özellik, sayısal harita sistemlerinin gelekneksel kartoğrafik yapılarını, ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri etrafında kurulmuş olan güçlü analiz sistemleri ile entegre edilebilmesidir.

13 ArcInfo Kullanıldığı Yerler Belediyeler Alt yapı yönetimi İmar planı ve yapım uyg. Kadastral veri tabanı oluş. Ulaşım planlaması Madencilik Ormancılık Yerel ve Merkezi Hükümet uygulamaları Eğitim Pazarlama İnşaat Müh. Savunma Fabrika Yönetimi

14 ArcView ArcView yazılımı, vektör ve raster kökenli coğrafi veri tabanlarından geometrik ve geometrik olmayan verinin sorgulanmasına olanak veren, bir masaüstü haritalama ve coğrafi bilgi sistemleri yazılımıdır. Is istasyonları, PC ve Macintosh lerde çalışabilen ArcView yazılımı,coğrafi veri tabanlarına tüm kullanıcılar tarafından erişim imkanı sağlamakta, değişik formatlardaki (dxf, dgn, dbf, txt, tif, bmp,.. vb.) verilerin kolayca seçilmesi ve görüntülenmesine olanak tanımaktadır. Bu yazılım ESRI nin CBS ürünlerinin ürettiği konumsal veriyi direkt olarak kullanarak sorgulama ve görüntüleme islerini yapabilir. Harita yönetim Mekansal analiz Veri üretim ve güncelleme Veri entegrasyonu ve yönetimi

15 Trabzon ili arazi kullanım haritası,mera,orman,tarım,fundalık,fındıklık,çay alanları gibi bilgileri içermektedir.

16 Kurulmuş olan basit sunucu (server) ağı ile havalimanın dış hatlar geliş-gidiş bölümlerinde bulunan tüm mağazaların yerleşimi ve güncel fotoğraflarına ulaşmak mümkün olmaktadır.

17 ArcSDE ArcSDE, ilişkisel veri tabanlarına GIS ağ geçididir. Seçilmiş İVTYS niz içindeki coğrafi bilgiyi yönetmenizi ve verilerinizi ArcGIS Desktop a açık olarak sunmanızı ve diğer uygulamaları sağlar. ArcSDE, çok kullanıcılı ArcGIS sistem içerisinde anahtar bileşendir. Neden ArcSDE? İVTYS kullanmanın bütün faydalarına sahip oluyorsunuz. Özellik geometrinizi İVTYS içerisinde saklayabiliyorsunuz, sadece öznitelikler değil bütün mekansal verileriniz İVTYS içinde, Birçok editöre izin veriyorsunuz. GIS veri tabanını limitsiz olarak yönetebiliyorsunuz. Sürekli ve döşenmemiş veri tabanına sahip olabiliyorsunuz GIS tarafından gereksinim duyulan kompleks özellikleri ve davranışları modelleyebiliyorsunuz. Uzun işlemleri ve versiyonları yönetebiliyorsunuz. Güçlü ArcGIS araçlarını İVTYS içerisinde depolanan veriler üzerinde uygulayabiliyorsunuz.

18 MapObjects MapObjects, masaüstü haritacılık ve CBS de, çözüm üretmek için özelleşmiş araçları sağlar. Varolan uygulamaları geliştirmek için haritacılık araçları eklemek, veri görüntülemesi için uygulamalar inşa etmek, özel isleri ve ihtiyaçların yerine getirilmesi için CBS programları üretmek, CBS çözümleri ile üretilmiş veriye kolaylıkla erişim sağlayan basit sorgu tabanlı uygulamalar geliştirmek MapObjects ile karşılanabilecek gereksinimlerdir.

19 ArcIMS ArcIMS, CBS ve harita ile ilgili servislere Internet yoluyla veri gönderim olanagi saglar. ArcIMS, sistem kullanicisi için - veri kaynaklarinin görüntülenmesine, - sorgulanmasina, - analiz edilmesine olanak verir. ArcIMS Yazılımının Özellikleri Farklı kaynaklardan gelen verilerin birleştirilmesi Harita Servislerine güvenli erişim Kolay üretim, tasarım ve yönetim Ölçeklendirilebilirlik Standart iletişim protokolleri ile uyumlu yapı Geniş istemci desteği

20 ArcGIS Image Server ArcGIS Image Server, dosya-bazlı imajların yönetimini, işlenmesi ve dağıtımını sağlayan hızlı bir sunucu platformudur. İmaj verilerine hızlı ve açık erişim sağlar. Raster verilerin depolama, veri işleme maliyetlerini düşürür ve daha kısa sürede veri alma-dağıtma imkanı sağlar.

21 Microstation GeoGraphics Temel konumsal analiz fonksiyonlarını yerine getirir.microstation GeoGraphics, Bentley sistemlerinin ana CBS modülüdür. Microstation Java ve CAD birleştirerek geliştirmiştir. Bu kategorideki mühendislik ürünleri Enterprise Engineering Modeling (EEM) olarak adlandirilmaktadir. MicroStation, harita projelerindeki grafik verileri üreten, yöneten, değişiklikler yapan geniş tabanlı bir CAD yazılımı olması yanında konumsal planlama, problem çözme ve karar verme gibi tasarım tabanlı analizleri ortaya koyan CBS yazılımı özelliğindedir. Bütün fonksiyonları JAVA dilini destekler. Database yapısı 3.kuşak gelişim araçlarına uygunluk sağlar.

22 MicroStation GeoGraphics Çalışma Ekranından Bir Görüntü

23 AutoCAD Map AutoCAD Map, AutoCAD in haritacılık ve CBS uygulamaları için geliştirilmiş bir ürünüdür.coğrafi bilgi amaçlı harita üretimi, istenen geometrik doğruluk ve kalitede çıktı alınmasında AutoCAD Map kullanılabilir. Belediye gibi hizmet üreten kuruluşlarda Doğal kaynaklar veya çevreyle ilgili kuruluşların harita grubunda Telekomünikasyon şirketleri Gaz dağıtım organizasyonları Bakanlıkta veya kamu kuruluşlarında Haritayla ilgili çalışan her türlü kurumda AutoCAD Map 3D Nokta verileri kullanılarak 3 Boyutlu modeller oluşturulup, model üzerinde analizler yapılabilir.

24 AutoCAD Map 3D Çalışma Ekranından Bir Görüntü

25 AutoCAD Map 3D Çalışma Ekranından Bir Görüntü

26 MapInfo Yazılım geniş uygulama çeşitliliğine sahiptir ve DOS, Windows, Macintosh altında çeşitli Unix, Linux gibi platformlarda koşabilir. MapInfo, coğrafi, ekonomik, politik, kültürel ve endüstriyel uygulamalar içeren kaynaklara yardim hizmeti sunmaktadır. MapInfo, farklı uygulamalar için birçok CBS ürününe sahip olup, bunlardan bazıları şunlardır.

27 MapInfo Professional MapInfo Professional; haritacılık ve mekansal analiz işlevleri için, etkili ticari uygulamalarda ve karar vermede daha iyi sunumlar, analiz ve strateji sağlar. MapInfo MapBasic MapInfo ortamı için tasarlanmış olan uygulama geliştirme ortamıdır. MapX VB, Delphi gibi RAD ortamlarinda, temel CBS uygulamalarini gerçeklestirmeyi mümkün kilmistir. MapX küllenilerek gelistirilmis görsel uygulamalar, MapInfo ve MapBasic olmadan her makinede çalisabilmektedir. Bu sayede kullanici sayisi 20 yi asacak uygulamalar için çok etkin ve hesapli bir ortam hazirlamak mümkündür

28 MapInfo Professional(v11.5) MapInfo Drivetime, MapInfo Professional ile entegre bir şekilde, var olan veya yeni noktalar etrafında Çekim alanı uzaklığı bilgilerini görme ve analiz yeteneği sunar. Iso-chrone (zaman) ve Isodistance (uzaklık) bazında çekim alanları oluşturur. İki veya daha fazla nokta arasında en hızlı/en kısa rotayı hesaplar

29 MapInfo Professional(v11.5) MapInfo Professional 11.5 açık kodlu postgis, Microsoft SQL 2008 ve Office 2010 destekleriyle veri alışverişini daha geniş ve güncel bir platforma taşımıştır. Yapılacak olan birçok ortak işlem yüksek performans ve verimlilik ile uygulanabilir. 4 kolona kadar veri tabanı üzerinden sıralama yapılabilir

30 MapInfo da Yapabileceklerimiz Veri üretim ve sorgulama Suç analizi Tüketim analizi Rota ve trafik planlama İşyerleri, büyük merkezler veya servisler için lokasyon seçimi Bilginizi lokasyon tanımlı hale getirme ve karar verme mekanizması kurar.

31 MapInfo nun Kullanıldığı Yerler Yüksek kaliteli haritalar ve/veya harita sunumları ile karar destek sistemlerinde Kompleks data ve coğrafi analiz ile normalde göremeyeceklerinizi görmek için Müşteri ve satış noktası demografik analizlerinde Lojistik ve acil destek servislerinde

32 Farklı Sektörlerde Kullanım Mobil Telekomünikasyon Baz istasyonlarının yerleşimi Dağıtım Dükkan noktalarının ağırlık modellemesi Sağlık Eşitsizlik raporlaması Gizliliğin korunması Polis Suç yoğunluk analizi Kamu Çevresel Etki Analizleri Sigorta Sel Modelleme

33 INTERGRAPH MGE: Modular GIS Environment Modüler bir CBS ortamı olan MGE; Basic Nucleus (veri sorgulama ve inceleme), Base Mapper (veri koleksiyonu), Basic Administrator (veri tabanı kurma ve bakimi) olmak üzere çeşitli yazılım parçalarından oluşmaktadır. NT ve UNIX işletim sistemlerinde çalışabilmektedir. MGE, grafik verinin üretimi ve düzenlenmesi için MicrostationCAD ürününü kullanır. MGE, konumsal olmayan, öznitelik verilerinin kullanımı için Intergraph in İlişkisel Veritabanı Sistemi (RIS-Relational Interface System) ile altı veritabanı yazılımına (Informix, Oracle, Ingres, DB, SYBASE, MS SQL Server) ve ODBC (Open Database Standart) uyumlu dillere doğrudan erişim olanağı sunar.

34 GeoMedia GeoMedia ürün grubu GeoMedia tabanli uygulamalarin gelistiricilerine ve GeoMedia ürün ve nesnelerini, gelisim, danisma, sistem bütünlemesi ya da veri temini için kullananlara yönelik gelistirilmistir. Bazi GeoMedia ürünleri olarak GeoMedia Proffessional ve GeoMedia Web Map verilebilir. ÜretilmiĢ CBS formatlarının değiģtirmeye gerek duymadan desteklemektedir. CAD, MGE, FRAMME, ORACLE, SDO/SC, Arc/Info, ArcView, Access gibi veri formatlarını okuyabilir.

35 GeoMedia Pro 2013 Çalışma Ekranından Bir Görüntü

36 NetCAD 6 GIS Modüler yapıya sahip NetCAD, Harita, Planlama, Peyzaj, İnşaat, Mimarlık Firmaları,Belediye ve Kamu Kurumları, Tasarım/Çizim gereksinimi olan tüm mühendisler tarafından kullanılabilecek özelliklere sahip CAD fonksiyonla rina dayalı, ana modül ve özel ihtiyaçlar için çeşitli diğer modüllere sahiptir. Her türlü ölçekteki CAD ve GIS projelerini oluşturmaya olanak verir. NetCAD 6 GIS güçlü altyapısı, yüksek performansı ve esnek kullanımı ile artık tüm sektörlerde kullanılabilir. Mevzuatlara uygun, projenin her aşamasında uluslararası standartlarda zengin çözümler sunuyor.

37 NetCAD 6 GIS Öne Çıkan Özellikleri CAD ve GIS fonksiyonlarını bir arada kullanılmasının sağlar. Tüm referans katmanlarını bir arada bulunduran gelişmiş katman yöneticisi Proje ile birlikte eşzamanlı ve tüm dünyadaki verilere online erişim kolaylığı sağlayan ve bu verileri projede altlık olarak kullanabilmeyi sağlayan arama motoru Grafik ve sözel verileri anlık ve dinamik olarak yönetelebilir sorgu fonksiyonları

38 NetCAD 6 GIS Çalışma Ekranında Görüntüler

39 CBS(GIS) Yazılımlarını CAD Yazılımlarından Farkı Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarını diğer Bilgisayar Destekli Çizim yazılımlardan ayıran en önemli özellik coğrafi analiz, diğer bir ifade ile konumsal analitik işlemleri gerçekleştirebilme yeteneğidir. Coğrafi Bilgi Bilgi sisteminde konumlarla birlikte öznitelik bilgileri de verilmektedir. CAD yazılımlarında koordinatlar yani konum bilgileri elde edilmektedir.

40 GIS in Genel Özellikleri Veritabanı erişimi (Oracle, MS SQL, My Sql, Access, DB2, ) Geniş veri desteği (dxf, dwg, dgn, shp, Uvdf ) Katman İşlemleri (ekle, çıkar, katmana alan ekle, sil, aktif yap ) Tablo İşlemleri (tablo göster, birleştir, ilişkiledir, sakla ) Tematik Haritalama (Tek sembol, dereceli renkler, pasta grafikler, nokta yoğunluk, bindirilmiş grafik ) Mekansal Sorgulama ve analiz Tampon bölge analizi Zengin seçim işlemleri (özelliklerden/konumdan seçim, seçim özellikleri, istatistikler ) Gelişmiş semboloji desteği Raster veri desteği (Tiff, jpeg, png, img, esri grid, Mr.SID, vb )

41 Kaynaklar

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiye de; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş anlayışı

Detaylı

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr

YAZARLAR. Çiğdem KOL & Serdar KÜPCÜ ckol@islem.com.tr & skupcu@islem.com.tr ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiye de; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş anlayışı

Detaylı

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Tel: +90 312 233 50 00 Faks: +90 312 235 56 82 E mail: info@islem.com.tr

Detaylı

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır.

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır. -1- -2- -3- ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiyede; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR Oturum Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Hakan Akçın Citysurf Yazılımı İle 3 Boyutlu Kentler Yoltay (Piri Reis Ltd.), E. Uçaner (Etimesut Bel.) G. Dağgez ( Piri Reis ltd.) Çorum Belediyesi

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ İÇİNDEKİLER KEOS 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi TANITIM 2 BELNET ADRES VERİTABANI 5 KENT REHBERİ 6 NETCAD 360 PRO 7 3 BOYUTLU KENT BİLGİ SİSTEMİ 9 E-İMAR 10 YAPI RUHSATI 11 İŞYERİ RUHSATI 12 İMAR

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE YÖNELİK İNTERNET UYGULAMALARI ve YAZILIM GELİŞTİRME

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE YÖNELİK İNTERNET UYGULAMALARI ve YAZILIM GELİŞTİRME T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE YÖNELİK İNTERNET UYGULAMALARI ve YAZILIM GELİŞTİRME İsmail Rakıp KARAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ

Detaylı

Kıyı Alanları Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

Kıyı Alanları Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Kıyı Alanları Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Arş. Gör. Arif Çağdaş Aydınoğlu (1), Dr. Faik Ahmet Sesli (1,2) (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM: AN EFFECTIVE INFORMATION TECHNOLOGY IN REGIONAL PLANNING Vahap Tecim Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Mahnaz Günırükçüoğlu COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: ANLAI\'11, YARARLARI, S()RUNLARI VE GELECEGİ

Mahnaz Günırükçüoğlu COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: ANLAI\'11, YARARLARI, S()RUNLARI VE GELECEGİ U Fen Bilimleri Enstitüsil Dergisi ilt, l.sayı (Mart 2003) Coğrafi BilgiSistemleri: Anlamı, Yararları, Sorunlara ve Geleceği M.Glimrükçüoğlu COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: ANLAI\'11, YARARLARI, S()RUNLARI VE

Detaylı

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil.

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil. İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) Kemal ŞAHİN 1, M.Ümit GÜMÜŞAY 2 1 Harita Genel Komutanlığı, Ankara 2 Yıldız Teknik

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU Yüklenici Alt yüklenici Kasım 2011 - 2 - İçindekiler 1 GİRİŞ... 11 2 AMAÇ... 12 3 KAPSAM... 12 4 YÖNTEM... 14 4.1

Detaylı

AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİNE ÖRNEKLER

AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİNE ÖRNEKLER AĞ İŞLETİM SİSTEMİ AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİNE ÖRNEKLER Tek kullanıcı için tasarlanmış işletim sistemleri bir bilgisayarı kontrol etmekte iken çok sayıda kullanıcı için tasarlanan ağ işletim sistemleri bir

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

Otomasyon yazılımı için esnek çözümler

Otomasyon yazılımı için esnek çözümler Otomasyon yazılımı için esnek çözümler Sede di Milano Quality Certified UNI-EN ISO 9001:2008 Progea, uluslararası bir şirket olup Endüstriyel İzleme ve Kontrol yazılımında dünya liderlerinden biridir Dinamik

Detaylı

BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE BULUT CBS UYGULAMALARI

BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE BULUT CBS UYGULAMALARI BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE BULUT CBS UYGULAMALARI Taşkın KAVZOĞLU 1, Emrehan Kutluğ ŞAHİN 2 1 Prof. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, 41400, Gebze, Kocaeli,

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ(PBS) VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ(CBS) NİN PAZARLAMADA KULLANIMI

PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ(PBS) VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ(CBS) NİN PAZARLAMADA KULLANIMI 2151 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ(PBS) VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ(CBS) NİN MARKETING INFORMATION SYSTEM (MIS) AND USAGE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) IN MARKETING Doç.Dr. Halil FİDAN * ÖZET Pazarlama

Detaylı

MEKANSAL VERİTABANLARINDA HIZLI SORGULAMA ARZU KÜTÜKCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MEKANSAL VERİTABANLARINDA HIZLI SORGULAMA ARZU KÜTÜKCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MEKANSAL VERİTABANLARINDA HIZLI SORGULAMA ARZU KÜTÜKCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARALIK 2009 ANKARA Fen Bilimleri

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

Yetkili Servis. Yetkili Servis. Certificate Installation

Yetkili Servis. Yetkili Servis. Certificate Installation Yetkili Servis Yetkili Servis Certificate Installation Biz Kimiz? Misyonumuz; projelerin başlangıcından, uygulama ve yönetimine kadar her aşamasında müşterilerimizin yanında olmak, güvenilir profesyonel

Detaylı

T. C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T. C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T. C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * TRKBİSS * TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ - PROJESİ - YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİ GERÇEKLEŞİM

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı