T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ / Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011. Prof. Dr."

Transkript

1 T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ / Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında Rektörlük Toplantı Odası nda tarihinde Perşembe günü saat 11:30 da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU Prof. Dr. Đsmail ERCAN Prof.Dr.Nigar ÇAKAR Prof. Dr. Ali Kemal UZUNLAR Prof.Dr.Güniz AKINCI KESĐM Prof.Dr. Đlhan GENÇ Prof.Dr. Süleyman AKBULUT Prof. Dr. Refik KARAGÜL Prof. Dr. Emin Sami GÜRLEYĐK TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU KARAR NO: 2011/437 Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Nedim TUTKUN un Đspanya da bulunan Zaragoza Üniversitesi nde Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemleri ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmak, bilimsel çalışmalara katılmak ve uluslararası deneyim kazanmak amacıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Üyelerine sağlanacak destekten yararlanmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca tarihleri arasında 3 (üç) ay süre ile Đspanya Zaragoza Üniversitesi nde görevlendirilmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/438 Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZCAN ın, Amerika Birleşik Devletleri nde bulunan Auburn Üniversitesi nde bilimsel çalışmalara katılmak ve uluslararası deneyim kazanmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Üyelerine sağlanacak destekten yararlanmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca tarihleri arasında 3 (üç) ay süre ile Auburn Üniversitesi nde görevlendirilmesinin uygun olduğuna, 1

2 KARAR NO: 2011/439 Üniversitemiz Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Pınar KÖYLÜ nün, 31 Ekim -06 Kasım 2011 tarihleri arasında Tallinn/ Estonya da Europan Federation of Landscape Architects (EFLA) tarafından düzenlenecek olan EFLA Regional Congress Mind The Gap Landscapes for a New Era adlı kongrede Üniversite Öğrencilerinin Yer Bağlılığını Etkileyen Etmenler ve Mekansal Çözümler konulu sunumu yapmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca 31 Ekim -06 Kasım 2011 tarihler arasında görevlendirilmesi, iki (2) gün için yevmiye ve gidiş-dönüş (Düzce-Đstanbul- Düzce) otobüs ücreti ödenmesi ve yurtdışına gidiş-dönüş uçak ücreti ile yevmiyesinin Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen nolu proje kapsamında 03.3 yolluk kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/440 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarından Öğr.Gör.Mehmet EMĐROĞLU nun, Eylül 2011 tarihleri arasında Elazığ da düzenlenecek olan International Participated Construction Congress- IPCC2011 adlı kongrede Kendiliğinden Yerleşen Hafif Harçların Taze Haldeki Özelliklerine Mineral Katkıların Etkisi başlıklı bildiriyi sunmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca anılan tarihler arasında üç (3) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce- Elazığ -Düzce) otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/441 Üniversitemiz Cumayeri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Öğr.Gör.Ergün EKĐCĐ nin, Türk Toz Metalurjisi Derneği tarafından Ekim 2011 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde düzenlenecek olan 6. Toz Metalurjisi adlı konferansta Ön Karıştırılmış ve Sıcak Preslenmiş Al-Cu Alaşımı Toz Metal Parçalarda Kırkendall Etkisi ve Fiziksel Özelliklerin Araştırılması başlıklı bildiriyi sunmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca Ekim 2011 tarihleri arasında iki (2) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce- Ankara -Düzce) otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/442 Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri bölümü Öğr. Gör. Zeynep TOPÇU nun, Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumunda Resimli Çocuk Kitaplarında ve Çocuk Dergilerinde Yer Alan Yaratıcılık Boyutunun Đncelenmesi başlıklı sözlü bildiriyi sunmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca anılan tarihler arasında üç (3) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce- Ankara -Düzce) otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/443 Üniversitemiz Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Özgür YERLĐ nin Ekim 2011 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde düzenlenecek olan X.Çevre Kongresi nde Đdeolojiden Çevre Bilincine Bizi Saran Küresel Zincir isimli bildiriyi sunmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca anılan tarihler arasında yollukluyevmiyeli 3 (üç) gün, yolluksuz-yevmiyesiz 1 (gün) olmak üzere toplam 4 (dört) gün süre ile görevlendirilmesi ve kendisine Düzce-Çanakkale-Düzce otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna, 2

3 KARAR NO: 2011/444 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş.Gör.Zeynep ARSEVEN in, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) işbirliği ile 5-8 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresinde (INCCUI2011) Adaylık Eğitimine Đlişkin Müfettiş Görüşlerinin Değerlendirilmesi başlıklı sözlü bildiriyi sunmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca Ekim 2011 tarihleri arasında beş (5) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce- Eskişehir -Düzce) otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/445 Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü Öğretim Elemanlarından Okutman Serkan PADEM in, Ekim 2011 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nde düzenlenecek olan Değerler Eğitimi Sempozyumu nda aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen iki (2) adet sözlü bildiri ile katılmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca Ekim 2011 tarihleri arasında dört (4) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce- Eskişehir -Düzce) otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna, Sıra No Bildiri Adı 1 Đlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Kullanılan Okuma Metinlerinde Yer Alan Değerler 2 Đlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Metinlerde Yer Alan Değerler KARAR NO: 2011/446 Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Necmi AKSOY un, 20 Eylül 2011 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında tez jüri üyesi olarak görevli olduğundan, adı geçen öğretim üyesinin 20 Eylül 2011 tarihinde yapamadığı derslerin telafisini aşağıda belirtilen tarihlerde yapması ve kendisine normal ekders ücretinin tahakkuk ettirilmesinin uygun olduğuna, DERSĐN KODU DERSĐN ADI T U T BÖLÜM TELAFĐ TARĐHĐ TELAFĐ SAATĐ 214 Bitki Sistematiği Orman Mühendisliği Dendroloji-I Peyzaj Mimarlığı KARAR NO: 2011/447 Üniversitemiz Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden aşağıda isimleri belirtilenlerin, Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi 123- Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi dersi dönem sonu notlarına ait not değişikliğinin ilgili Meslek Yüksekokulun teklifi doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzeltilmesinin uygun olduğuna, Adı-Soyadı: Son Önceki Açıklama Öğr.No: Bölümü Not Not Ahmet Eren ÖZDEMĐR Harita Kadastro DD EKS Đsim listesinde ismi çıkmamıştır Şahin ÖZDEMĐR Yapı Ressamlığı DD EKS Đsim listesinde ismi çıkmamıştır Muhammet Alparslan ARSLAN Yapı Ressamlığı DD EKS Đsim listesinde ismi çıkmamıştır. 3

4 KARAR NO: 2011/448 Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Cumayeri Meslek Yüksekokulu ve Gölyaka Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden olup, aşağıda adı soyadı belirtilenlerin mazeretleri nedeniyle kayıtlarının dondurulması birimlerince teklif edilmekte olup; Üniversitemiz Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 29. Maddesinin ilgili bentleri gereğince karşılarında belirtilen dönemlerde, mazeretleri nedeniyle kayıtlarının dondurulmasının uygun olduğuna, Birimi Adı-Soyadı Öğrenci No. Program adı Kayıt Dondurma Süresi Đlgili Madde Sağlık Hizmetleri MYO Cumayeri MYO Gölyaka MYO Nurşen GÖK Nur Keriman YILDIZ Hemşirelik ve Bak. Hizm./Çocuk Gel Hasan BAŞKIR Makine Đpek TOSUN Grafik Tasarım Cansu KAZLI Pazarlama KARAR NO: 2011/ 449 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümü numaralı öğrencisi Bilal YILDIZ ın, askerlik mazereti nedeniyle Güz- Bahar, Güz dönemi olmak üzere üç (3) yarıyı üst üste kaydının dondurulması birimince teklif edilmekte olup; Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 39/e bendi gereğince mazereti doğrultusunda belirtilen dönemlerde kaydının dondurulmasının uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/ Sayılı Kanunun 173. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 58. Maddesi kapsamında Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Đ.Ö) bölümüne yerleştirilen Oğuz ERDOĞAN ın, daha önce Hava Harp Okulu Yabancı Dil Hazırlık Programına devam ederek Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamladığından, Düzce Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim- Öğretim Yönergesi nin 19. maddesi uyarınca, adı geçenin hazırlık sınıfından muaf tutulmasının uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/ sayılı kanunun 173. Maddesi kapsamında Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünden, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümüne Eğitim-Öğretim yılında yatay geçiş yapmak isteyen M.Mustafa ERTAY ın durumu Bölüm başkanlığı tarafından incelenerek, adı geçenin yatay geçiş başvurusunun kabulünün uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/452 Üniversitemiz Cumayeri Meslek Yüksekokulu Makine Programı öğrencilerinden numaralı Yasin DURMAZ ın, daha önce başka bir Yükseköğretim Kurumundan aldığı ve aşağıda isimleri belirtilen derslerden muaf tutulma isteği, ilgili Meslek Yüksekokulunda oluşturulan komisyon tarafından Rektörlüğümüze uygun görüşle sunulmuş olup, adı geçen öğrencinin belirtilen derslerden muaf tutulmasının uygun olduğuna, Daha önce okuduğu okul: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dersin Kodu Dersin Adı T P K Notu 217 CNC Freze Teknolojisi CC 196 Endüstriye Dayalı Eğitim-EDE Başarılı 4 29/f

5 KARAR NO: 2011/453 Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerine aşağıdaki tabloda adı belirtilenlerin, daha önce başka bir Yükseköğretim Kurumundan aldığı ve aşağıda isimleri belirtilen derslerden muaf tutulma isteği, ilgili Fakültede oluşturulan komisyon tarafından Rektörlüğümüze uygun görüşle sunulmuş olup, adı geçen öğrencilerin belirtilen derslerden muaf tutulmasının uygun olduğuna, Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrenci No Adı Soyadı Dönemi Ders Kodu Dersin Adı Özgür SARIYARLI (Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik) Hakan YEŞĐLLĐ (Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği) Köksal GÜNDOĞDU Kocaeli Üniversitesi Elektronik Öğretmenliği Bölümü Elmas SERDAROĞLU Đstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Ercan SUNBAT Muğla Üniversitesi Đstatistik Kredisi Muafiyet Notu T U K 1 ATA 181 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi I DD 1 TUR 191 Türk Dili I DD 1 YDL 191 Đngilizce I MUAF 2 ATA 182 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi II CC 2 YDL 192 Đngilizce II MUAF 1 ATA 181 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi I DC 1 TUR 191 Türk Dili I CB 1 FĐZ 181 Fizik-I CC 1 MAT 181 Matematik-I CC 2 FĐZ 182 Fizik II DC 2 MAT 283 Lineer Cebir CC 2 BM 209 Sayısal Analiz BB 1 BM 181 Bilişim Teknolojilerine Giriş CB 1 TUR 191 Türk Dili I CB 2 TUR 192 Türk Dili II AA 2 EEM 182 Teknik Resim AA 3 ATA 291 Atatürk Đlkeleri Ve Đnkılap Tarihi I CB 4 ATA 292 Atatürk Đlkeleri Ve Đnkılap Tarihi II AA 1 FIZ 181 Genel Fizik I AA 2 FIZ 182 Genel Fizik II CB 1 MAT 181 Matematik I CC 2 MAT 182 Matematik II CC 1 BM 181 Bilişim Teknolojilerine Giriş DD 1 TUR 191 Türk Dili I CC 2 TUR 192 Türk Dili II CB 3 ATA 291 Atatürk Đlkeleri Ve Đnkılap Tarihi I CC 1 YDL 191 Đngilizce I M 1 BM 181 Bilişim Teknolojilerine Giriş CB 1 TUR 191 Türk Dili I CB 2 TUR 192 Türk Dili II BA 1 YDL 191 Đngilizce I M 2 YDL 192 Đngilizce II M 4 EEM 284 Olasılık ve Đstatistik BB 1 FIZ 181 Genel Fizik I BA KARAR NO :2011/454 Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden olup, Ek-1 de adı-soyadı belirtilenlerin daha önce başka bir Yükseköğretim Kurumundan aldığı derslerden muaf tutulma isteği, ilgili Fakülte de oluşturulan komisyon tarafından uygun görüşle Rektörlüğümüze sunulmuştur. Adı geçen öğrencilerin belirtilen derslerden muaf tutulmalarının uygun olduğuna, Oy birliği ile karar verildi. 5

6 Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU Rektör Mühendislik Fakültesi Dekan V. Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU Rektör Yardımcısı (katılmadı) Prof. Dr. Đsmail ERCAN Rektör Yardımcısı Teknik Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof.Dr.Nigar ÇAKAR Rektör Yardımcısı Đşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal UZUNLAR Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Güniz AKINCI KESĐM Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V. Prof.Dr. Süleyman AKBULUT Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Sami GÜRLEYĐK Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Đlhan GENÇ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Refik KARAGÜL Yönetim Kurulu Üyesi 6

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 403 TOPLANTI TARİHİ : 23.07.2009 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2009 2009/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 12.02.2009 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 08.05.2014 111 01-13 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Prof.Dr. Menderes COŞKUN başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1. Fiziksel Yapı 12 2. Örgüt Yapısı 20 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 31 4. İnsan

Detaylı

T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Sayı Konu : B.30.2.KOÜ.0.40.01.00/ : Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı Kararları TOPLANTI NO 1) Matematik Anabilim Dalının 10/01/2011 tarihli

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI. 11/04/2012 2012/15 Toplantıya Katılanlar : Prof.Dr. Orhan ŞAHİN

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI. 11/04/2012 2012/15 Toplantıya Katılanlar : Prof.Dr. Orhan ŞAHİN Toplantıya Katılanlar Rektör : Prof.Dr. Orhan ŞAHİN Fen Fakültesi Dekanı : Prof.Dr. Adem KILIÇ Mühendislik Fakültesi Dekanı : Prof.Dr. Alaittin HASTAOĞLU Mimarlık Fakültesi Dekanı : Prof.Dr. Tülay ESİN

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

Ön Değerlendirme ve Giriş sınavı Jürisi için Önerilen öğretim üyeleri

Ön Değerlendirme ve Giriş sınavı Jürisi için Önerilen öğretim üyeleri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI TOPLANTI NO : 652 YER : FBE 1 nolu Salon TOPLANTI TARİHİ : SAAT : 11:30 14:30 TOPLANTIYA KATILANLAR Doç. Dr. Ali Osman

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 06/01/2015-70616 T.C. Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 04.01.2013 SAYI: 968 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 06.11.2014 34 11

S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 06.11.2014 34 11 S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 06.11.2014 34 11 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 1- Doç.Dr.Nejdet ADANIR 4- Prof.Dr. A.Nesimi KİŞİOĞLU 2-

Detaylı

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12. FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fizik Bölümü TC İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.2011 2. baskı FEDEK Özdeğerlendirme Raporu Sayfa 1 FEDEK Özdeğerlendirme Raporu

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt, eğitim-öğretim

Detaylı

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 0 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.2 I-GENEL BİLGİLER GİRİŞ.... 4 1. Misyon ve Vizyon....

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden beri yeniliklere açık,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı