T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ"

Transkript

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler Ekim 2011 Yayımlandığı Tarih 25 Ekim 2011 Sayı 497 İÇİNDEKİLER Ekli Listede İmza Yeri Ve Tarihleri İle Adları Yazılı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Aynı Listede Belirtildiği Şekilde Tespit Edilmesine Dair 2011/2293 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.18 Ekim ) 2011 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair 2011/2340 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 24 Ekim ) 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Sürenin Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Hakkında 2011/2306 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 24 Ekim ) Kıbrıs a Anamur (Dragon) Çayından Boru ile Su Götürme Projesi Kapsamındaki Alaköprü Barajının İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların İskân Edilmesine İlişkin Esaslar Hakkında 2011/2291 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 24 Ekim ) Ekli listede adları yazılı mahalli idare birliklerinin kurulmasına izin verilmesine Dair 2011/2210 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 24 Ekim ) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Uyarınca, 15/6/2011 Tarih ve 1019 Sayılı Karar ile Ataması Yapılan İdarî Yargı Hâkimi ile 19/6/2011 Tarih ve 1035 Sayılı Karar ile Ataması Yapılan Adlî Yargı Hâkimlerinin, Atamalarının İptal Edilerek Bir Başka Yere Atanmalarına Veya Atamasının İptal Edilmesine İlişkin Karar (R.G. 15 Ekim ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından, Adlî Yargı hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Gereğince Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 15 Ekim ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından İdarî Yargı Hâkim ve Savcılarının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Gereğince

2 Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 15 Ekim ) Bakanlar Kururlu Kararı 2011/ Yılı Programı ile 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ın Kabulü Hakkında Karar (R.G. 18 Ekim Mükerrer) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasındaki 4 Nisan 1996 Tarihli Vize Kolaylığı Anlaşmasına Yapılacak Olan Eklemeler ve Değişiklikler Hakkında Protokol ün Onaylanması Hakkında 2011/2333 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 22 Ekim ) Millî Eğitim Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları nın yürürlüğe konulması Hakkında 2011/2296 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 22 Ekim ) Görevlileri Etik Kurulu üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin atanmasına ilişkin 2011/2225 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 22 Ekim ) Ekli listede belirtilen yol güzergahlarına isabet eden taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına Dair 2011/2206 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 23 Ekim ) 2011 Yılı Yatırım Programında 1993A Proje Numarası ile Yer Alan Aşağı Ceyhan Aslantaş III. Merhale Projesi kapsamındaki Erzin Dörtyol Cazibe Sulaması Ana Kanal ve Şebeke Projesi İşinin Yapımı Amacıyla Ekli Haritada Gösterilen Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılmasına Dair 2011/2207 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 23 Ekim ) İhraçcıların, Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınan, satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının ihraç değerleri üzerinden Kurul a yatıracakları ücrete ilişkin 2011/2228 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 23 Ekim ) 2011 Yılı Yatırım Programında 1993A Proje Numarası ile Yer Alan Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması (GAP) Projesi Kapsamında, Ekli Haritada Gösterilen Güzergah ve Alanlarda Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında 2011/2243 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 23 Ekim ) Ekli Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılan Elektrik Enerjisi Giderlerinin Bir Kısmının Geri Ödenmesine İlişkin Karar ın yürürlüğe konulmasına Dair 2011/2245 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 23 Ekim ) Bazı alanların Turizm Merkezi olarak ilanı ve İzmir Çeşme Reisdere Turizm Merkezi ile Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına Dair 2011/2295 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 23 Ekim ) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir Ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler Ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli

3 Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair 2011/2315 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 23 Ekim ) Kocaeli İli, İzmit İlçesinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi Hakkında 2011/2316 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 23 Ekim ) Ekli Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in Yürürlüğe Konulmasına Dair 2011/2242 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 23 Ekim ) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 15 Ekim ) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 16 Ekim ) Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18 Ekim ) Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Ekim ) Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Ekim ) Danıştay Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Ekim ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (R.G. 20 Ekim ) Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 22 Ekim ) Sınai, Bilimsel ve Tıbbi (Sbt) Cihazlar Yönetmeliği (R.G. 23 Ekim ) İçişleri Bakanlığından İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararı (R.G. 21 Ekim ) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Opuz/Türkiye) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Oktay İncekara) Anayasa Mahkemesinin E:2009/4, K:2011/15 Sayılı Kararı (R.G. 15 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2009/39, K:2011/68 Sayılı Kararı (R.G. 15 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2009/93,K:2011/73 Sayılı Kararı

4 - - (R.G. 15 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E: 2009/50,K:2011/89 Sayılı Kararı (R.G. 15 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2010/9,K:2011/109 Sayılı Kararı (R.G. 15 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2010/52,K:2011/113 Sayılı Kararı (R.G. 15 Ekim ) Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TPE: 2007/2) (R.G. 20 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2008/54,K:2011/45 Sayılı Kararı) (R.G. 21 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2009/85,K:2011/49 Sayılı Kararı (R.G. 21 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2010/46,K:2011/60 Sayılı Kararı (R.G. 21 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2004/16,K:2011/60 Sayılı Kararı (R.G. 21 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2008/88,K:2011/85 Sayılı Kararı (R.G. 21 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2009/94,K:2011/90 Sayılı Kararı (R.G. 21 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2008/31,K:2011/94 Sayılı Kararı (R.G. 21 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2009/62,K:2011/96 Sayılı Kararı (R.G. 21 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2010/91,K:2011/98 Sayılı Kararı (R.G. 21 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2010/23,K:2011/101 Sayılı Kararı (R.G. 21 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2010/38,K:2011/112 Sayılı Kararı (R.G. 21 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2010/69,K:2011/116 Sayılı Kararı (R.G. 21 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2010/99,K:2011/117 Sayılı Kararı (R.G. 21 Ekim ) Anayasa Mahkemesinin E:2010/116,K:2011/118 Sayılı Kararı (R.G. 21 Ekim ) Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (R.G. 21 Ekim ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (R.G. 22 Ekim ) Türkiye Cumhuriyeti İle İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (R.G. 22 Ekim ) Türkiye Cumhuriyeti İle Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

5 - Dair Kanun (R.G. 22 Ekim ) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma (R.G. 22 Ekim ) Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 22 Ekim ) Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği Kurulmasına Dair Tebliğ (R.G. 22 Ekim ) İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Kurulmasına Dair Tebliğ (R.G. 22 Ekim ) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2011/2293 Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 28/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

6 S. ERGİN F. ŞAHİN F. ŞAHİN N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı E. GÜNAY E. BAYRAKTAR H. YAZICI M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik BakanıDışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı V. T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı ve İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı C. YILMAZ E. GÜNAY Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı H. YAZICI Gıda, Tarım M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı N. ERGÜN Sağlık Bakanı V. B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

7

8 [R.G.18 Ekim ] Karar Sayısı : 2011/2340 Ekli 2011 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 23/8/2011 tarihli ve 481 sayılı yazısı üzerine, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 12/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı C. YILMAZ E. GÜNAY Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı H. YAZICI Gıda, Tarım M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı ve

9

10

11

12

13

14 [R.G.24 Ekim ] Karar Sayısı : 2011/ sayılı Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki sürenin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 6/10/2011 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 10/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY Başbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı M. M. EKER H. YAZICI Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık C. YILMAZ E. GÜNAY Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı 10/10/2011 TARİHLİ VE 2011/2306 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Kalış süresi MADDE 1 (1) 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki süre, vize muafiyet süresi veya vizede

15 belirtilen kalış süresi yeterli ise yabancının Türkiye'den çıktığı gün itibarıyla önceki 180 gün zarfında 90 gün olarak uygulanır. (2) Yabancının Türkiye'deki vize muafiyeti süresi veya vizede belirtilen kalış süresi 90 günden az ise 90 güne tamamlanacak şekilde yurt içinden uzatılabilir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 2 (1) 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki sürenin 90 gün olarak uygulanmasına ilişkin 22/12/2003 tarihli ve 2003/6641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 3 (1) Bu Karar, 1/2/2012 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. [R.G.24 Ekim ] Karar Sayısı : 2011/2291 Ekli Kıbrıs a Anamur (Dragon) Çayından Boru ile Su Götürme Projesi Kapsamındaki Alaköprü Barajının İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların İskân Edilmesine İlişkin Esaslar ın yürürlüğe konulması; Çerve ve Şehircilik Bakanlığının 6/9/2011 tarihli ve 2403 sayılı yazısı üzerine, 5543 sayılı İskân Kanununun geçici 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 26/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ M. M. EKER B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı V.Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve E. GÜNAY E. BAYRAKTAR H. YAZICI M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik BakanıDışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı V. T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı ve İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı H. YAZICI Gıda, Tarım R. AKDAĞ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK Kalkınma Bakanı V.Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU

16 Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

17

18

19

20

21

22 [R.G.24 Ekim ] Karar Sayısı : 2011/2210 Ekli listede adları yazılı mahalli idare birliklerinin kurulmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığının 23/8/2011 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 7/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY Başbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı M. M. EKER H. YAZICI Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık C. YILMAZ E. GÜNAY Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

23 [R.G.24 Ekim ] Atama Kararı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyarınca, 15/6/2011 tarih ve 1019 sayılı karar ile ataması yapılan idarî yargı hâkimi ile 19/6/2011 tarih ve 1035 sayılı karar ile ataması

24 yapılan adlî yargı hâkimlerinin, atamalarının iptal edilerek bir başka yere atanmalarına veya atamasının iptal edilmesine ilişkin kararlar aşağıda gösterilmiştir. GENEL KURUL KARARI: / Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığından, Sivas Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına atanan (33612) Ertan DEMİRCİ'nin ataması iptal edilerek, ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi liğine naklen atanmıştır. 2- a) Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden, Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına atanan (30217) Osman ÖZTÜRK'ün ataması iptal edilerek, ilgili Kartal Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır. b) Sincan Ağır Ceza Mahkemesi liğinden, Gaziantep Hâkimliğine atanan (26134) Nuri Çağatay TURGUT'un ataması iptal edilmiştir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir. BİRİNCİ DAİRE KARARI: /1862 Büyükçekmece Hâkimliğine, Bursa Hâkimi Özcan SUBAŞI, Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Edirne Cumhuriyet Savcısı Yalçın KARTOPU, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet DOĞAR, Gebze Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi Veli Orbay ÖZGÜR, Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Muhammet AÇIKGÖZOĞLU, Zonguldak Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi Huriye GÜLEN, Büyükçekmece Hâkimliğine, Edirne Hâkimi Uğur KARATAŞ, İstanbul Hâkimliğine, Bursa Hâkimi Salim TUNA, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Sedat KIRCA, Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul TÜRKER, İstanbul Hâkimliğine, Bursa Hâkimi Hatice TUNA, İzmir Hâkimliğine, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akar KARASU, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Zafer EDİŞ, Adana Cumhuriyet Savcılığına, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Sadettin ARSLAN, İstanbul Hâkimliğine, Manisa Hâkimi Mustafa BAĞARKASI, Antalya Hâkimliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali YENİAY, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Hâkimi Mehmet Faik ATEŞ, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi Ali ALÇIK, Menemen Hâkimliğine, Muğla Hâkimi Mehmet KAYA, Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Alaşehir Cumhuriyet Savcısı Muhittin YILDIRIM, İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi liğine, Mardin Ağır Ceza Mahkemesi si Şaban ALTUNIŞIK, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erkan BUYRUK, İstanbul Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi Yener YILDIRIM, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi Resul ÇAKIR,

25 Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kazım ÖZSOY, Adana Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı Sabahattin ÖZTEMİZ, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İzmir Cumhuriyet Savcısı Yusuf ARSLAN, Nevşehir Hâkimliğine, Mardin Hâkimi Cengiz BALIKÇI, Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Gökhan SAYIN, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığına, Tire Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet TURAN, Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet GÜL, Zonguldak Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi Hıdır ERULAŞ, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi Gökmen DEMİRCAN, Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Musa VERİM, Beykoz Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömür TOPAÇ, Malatya Hâkimliğine, Edirne Hâkimi Ünal BİLGİLİ, Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Nejat ÇAKIR, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi Ali SAYIN, Büyükçekmece Hâkimliğine, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erdoğan TOST, Hınıs Hâkimliğine, Düzce Hâkimi Halil SOĞUKSU, Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Nevzat ÜSTÜN, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Salih GÜNDEŞ, Ümraniye Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi Akın KOCABIÇAK, İstanbul Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi Gülseren DEMİRTAŞ, Antalya Hâkimliğine, Denizli Hâkimi Veli ŞENGÜN, Sivas Hâkimliğine, Sincan Hâkimi Fatma ÖZER, Çorum Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi Arzu CANİKOĞLU, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Şaban YILMAZ, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Ramazan ŞEREMET, Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Erkan ÖZKURT, Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Cumhuriyet Savcısı Orhan GÜNGÖR, Manisa Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi Ülker ÇELGİN ÖZSOY, Bakırköy Hakimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi Sultan Semiha GÖKER, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bergama Hâkimi Şengül GÜLTEKİN, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı Erdal ŞIMARMAZ, Kırıkkale Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi Mehmet KÖYLÜ, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan CAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Adnan KAHRAMAN, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Adana Hâkimi Kenan TÜRKMEN,

26 Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Babaeski Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Tayanç ÇALIŞIR, Bafra Hakimliğine, Tire Hâkimi Semra TURAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Mustafa YILDIRIM, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi Ayfan PISIL, İstanbul Hakimliğine, Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa BAŞER, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bandırma Cumhuriyet Savcısı Fedai TURAN, Antalya Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi Yusuf BULUT, Antalya Hâkimliğine, Rize Hâkimi İbrahim ALTINKAYNAK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Karaman Hâkimi Durmuş ÖZCAN, İstanbul Hâkimiliğine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişi Mehmet UĞURLU, Diyarbakır Hâkimliğine, Sürmene Hâkimi Bülent ÖZTOP, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi Kutlu YAMAN, Zonguldak Hâkimliğine, Çarşamba Hâkimi Hasan KÜÇÜKOSMAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Erzurum Cumhuriyet Savcısı Mevlüt YALÇIN, Malatya Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi Oğuzhan KARAHAN, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Of Cumhuriyet Savcısı Semih AKGÜN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kızılcahamam Hâkimi Cemalettin ŞAHAN, Karaman Hâkimliğine, Alaşehir Hâkimi Barış Rauf SAKALLI, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çerkeş Hâkimi İnan MOROĞLU, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi Gültekin DEMİR, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bergama Cumhuriyet Savcısı İbrahim TOZKOPARAN, Polatlı Hakimliğine, Edremit Hâkimi Ümit TOPRAK, İstanbul Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi Nihat TOPAL, Gebze Hâkimliğine, Burhaniye Hâkimi Ali YILDIRIM, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi Mustafa DEMİREL, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kemer Hâkimi Uğur PARLAK, İstanbul Hâkimliğine, Seydişehir Hâkimi Nalan CAN, Batman Cumhuriyet Savcılığına, Araklı Cumhuriyet Savcısı Kıvanç ODABAŞIOĞLU, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Batman Hâkimi Yasemin BAŞ, Sivaslı Cumhuriyet Savcılığına, Beypazarı Cumhuriyet Savcısı Tolgahan ÖZTOPRAK, Gaziantep Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi Mustafa ERDOĞAN, İstanbul Hâkimliğine, Dinar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah ÖZTÜRK, Erzurum Hâkimliğine, Körfez Hâkimi Mahmut ARSLAN, Dinar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Fethiye Hâkimi Asil AYDIN, Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Van Hâkimi Selim VAR, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Ulaş Cumhuriyet Savcısı Yaşar ADIGÜZEL, Ceyhan Hakimliğine, Babaeski Hâkimi Ayfer AKDEMİR ÇALIŞIR, Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Bafra Cumhuriyet Savcısı Hüseyin AYYAYLA, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Bingöl Hâkimi Feti KILIÇ, Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Ula Cumhuriyet Savcısı Halit KILIÇ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yenipazar Hâkimi Ali ÇELİK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Acıpayam Hâkimi Şakire Nurten YÜKSEL, Şebinkarahisar Hâkimliğine, Ceylânpınar Hâkimi Mehmet Ali GÜMÜŞ,

27 Tefenni Cumhuriyet Savcılığına, Gürpınar Cumhuriyet Savcısı Adem Ceyhun NERGİZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tarsus Cumhuriyet Savcısı Serdar DURMUŞ, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Ünye Cumhuriyet Savcısı Mustafa ATALAN, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Körfez Cumhuriyet Savcısı Erdoğan DEMİRTAŞ, Didim Cumhuriyet Savcılığına, Ferizli Cumhuriyet Savcısı Umut İNCİ, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Şarköy Hâkimi Bilge TEZCAN, Van Cumhuriyet Savcılığına, Haymana Cumhuriyet Savcısı Atilla POLAT, Tunceli Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi Onur DEMİR, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Hekimhan Cumhuriyet Savcısı Murat GÖBEKCİ, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Bodrum Hâkimi Melih AVCI, Bergama Hâkimliğine, Borçka Hâkimi Aytekin Çağlar TURAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Alaşehir Hâkimi Uğur DAĞ, Mudanya Cumhuriyet Savcılığına, Karacabey Cumhuriyet Savcısı İbrahim Halil ÇUBAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Delice Hâkimi Kamil Ersin ORTAÇ, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Iğdır Cumhuriyet Savcısı Hakan KOÇAK, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Bodrum Hâkimi Serpil AVCI, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bucak Hâkimi Burak ÖZDOĞAN, Bartın Cumhuriyet Savcılığına, Kula Cumhuriyet Savcısı Mehmet SIRIMER, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Ünye Hâkimi Gülfer ATALAN, Düzce Hâkimliğine, Ayancık Hâkimi Mustafa ALTUN, Batman Hâkimliğine, Erzin Hâkimi Kamil KAYA, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ortaköy (Aksaray) Cumhuriyet Savcısı İbrahim POLAT, Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Yusuf KESENER, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Erzin Cumhuriyet Savcısı Mustafa MUTLU, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Akkuş Cumhuriyet Savcısı Adnan TAKIŞ, Menemen Cumhuriyet Savcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı Murat AKIN, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Bünyan Cumhuriyet Savcısı Lütfi GÜRGEN, Rize Cumhuriyet Savcılığına, Yusufeli Cumhuriyet Savcısı Erdal ÖZDEMİR, Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Akyazı Hâkimi Murat ERDEM, Van Hakimliğine, Çankırı Hâkimi Zülal BİLGE, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Şarköy Cumhuriyet Savcısı Burhan TEZCAN, Erzincan Hâkimliğine, Banaz Hâkimi Muharrem YİĞİTTÜRK, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı Okan ODABAŞI, Nizip Cumhuriyet Savcılığına, İslâhiye Cumhuriyet Savcısı Hüseyin ÖZATAŞ, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Banaz Hâkimi Fatma Serap İMAMGİLLER, Uluborlu Cumhuriyet Savcılığına, Bayburt Cumhuriyet Savcısı Hacı Ali BAYARSLAN, Bingöl Hâkimliğine, Zile Hâkimi Soner AKKUŞ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Balâ Cumhuriyet Savcısı İbrahim GÜLKILIK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şabanözü Hâkimi Muhlise YILMAZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akşehir Hâkimi Melikşah ŞENER, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı İbrahim ÖZER, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Midyat Cumhuriyet Savcısı Nihat DEMİRKOL,

28 Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kaman Cumhuriyet Savcısı Hasan AKDEMİR, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Göle Cumhuriyet Savcısı Saffet Murat KASAPOĞLU, Manavgat Hâkimliğine, Çivril Hâkimi Fahrettin AKGÜN, Mardin Hâkimliğine, Maçka Hâkimi Işıl AKSU, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Iğdır Hâkimi Emine KOÇAK, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Sandıklı Cumhuriyet Savcısı Serhat TERCAN, Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Beyşehir Cumhuriyet Savcısı Özgür YALÇIN, Karacabey Hâkimliğine, Çumra Hâkimi Damla DEMİRBAŞ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Keşap Hâkimi Gökçen DENİZ ÇAMUR, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şebinkarahisar Hâkimi Fatih AKARSU, Bodrum Hâkimliğine, Tatvan Hâkimi Muammer Murat MADRANEFE, Kemer Hâkimliğine, Taşova Hâkimi Hacer KARAKOCA, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pazarcık Hâkimi Serdal GÜNGÖR, Körfez Hâkimliğine, Yüksekova Hâkimi Mehmet Mustafa ESKİN, Menemen Cumhuriyet Savcılığına, Kâhta Cumhuriyet Savcısı Mesut KARADUMAN, Ünye Hâkimliğine, Tunceli Hâkimi Mustafa ARSLAN, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı Selim CÜRE, Burhaniye Hâkimliğine, Cizre Hâkimi Hakan ERKMEN, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Sivrihisar Hâkimi Aslı ÖZMEN CÜRE, Tokat Cumhuriyet Savcılığına, Ergani Cumhuriyet Savcısı İlker Yavuz ERGİN, Hekimhan Cumhuriyet Savcılığına, Silvan Cumhuriyet Savcısı Bedir KOCA, Bodrum Hâkimliğine, Bayramiç Hâkimi Güler KURT, Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Elbistan Cumhuriyet Savcısı İsmail Çağlayan ÇIRAK, İspir Cumhuriyet Savcılığına, Erbaa Cumhuriyet Savcısı Volkan ATALAY, Fethiye Hâkimliğine, Bingöl Hâkimi Murat AKDÖLEK, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Cihanbeyli Cumhuriyet Savcısı Cemil GÖKKAYA, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akseki Hâkimi Mustafa URGUN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Simav Cumhuriyet Savcısı İdris ŞEKER, Çubuk Cumhuriyet Savcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Metin ÇOKMUTLU, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Turan YAPICI, Körfez Hâkimliğine, Malkara Hâkimi Hanife GÖKÇE, Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Şırnak Cumhuriyet Savcısı Noyan ÇELİK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Doğubayazıt Hâkimi Ferda AYDEMİR, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Erzin Hâkimi Zeynep MUTLU, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Altınözü Cumhuriyet Savcısı Gökhan KÖSEOĞLU, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Malkara Hâkimi Engin ÇOLAK, Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Kale Cumhuriyet Savcısı Sinan GENÇ, Ula Cumhuriyet Savcılığına, Muş Cumhuriyet Savcısı Kerim Ali KARAKAYA, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hani Hâkimi Berna AKMAN DEMİREL, Van Cumhuriyet Savcılığına, İkizdere Cumhuriyet Savcısı Mehmet Salih BİLGE, Ergani Cumhuriyet Savclığına, Zile Cumhuriyet Savcısı Zülküf ÇELİK,

29 Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Nizip Cumhuriyet Savcısı Vahit KAYBAL, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Akyurt Hâkimi Sibel DEMİR SALDIRIM, Yeşilova Hâkimliğine, Gülşehir Hâkimi Hilal AFACAN YILDIZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Erbaa Hâkimi Fatma GÖKKAYA, Burhaniye Hâkimliğine, Gümüşhacıköy Hâkimi Adem KARACA, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Abana Hâkimi Gülşen TOMBULOĞLU, Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına, Mahmudiye Cumhuriyet Savcısı Selim BERBER, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Yerköy Cumhuriyet Savcısı Yusuf ALTAY, Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Gölbaşı (Adıyaman) Cumhuriyet Savcısı Selim KORKUT, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çumra Hâkimi Seçil PARKAN, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına, Devrek Cumhuriyet Savcısı Zübeyir KALABALIK, Çankırı Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi Osman ALAN, Tokat Cumhuriyet Savcılığına, Bozdoğan Cumhuriyet Savcısı Özgür METİN, Batman Hâkimliğine, Çumra Hâkimi İsmail AKAY, Akyazı Hâkimliğine, Çamlıhemşin Hâkimi İsmail DENİZ, Kargı Hâkimliğine, Kozaklı Cumhuriyet Savcısı İlkay YETER, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Haymana Hâkimi Fatih KEKLİKKIRAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Artvin Cumhuriyet Savcısı Uğur ÖĞER, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yumurtalık Hâkimi İsa Emrah KÖSTÜ, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Yunak Hâkimi Birgül YİĞİT, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Ulaş Hâkimi Ülkü ADIGÜZEL, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Yunak Cumhuriyet Savcısı Onur YİĞİT, Bozova Cumhuriyet Savcılığına, Ömerli Cumhuriyet Savcısı Erhan ERDİL, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Cihanbeyli Hâkimi Meral GÖKKAYA, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ilgaz Cumhuriyet Savcısı Gönül ÖZDEMİR, Alucra Cumhuriyet Savcılığına, Gemerek Cumhuriyet Savcısı Tamer EVİN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ergani Cumhuriyet Savcısı Fehmi ÖZTÜRK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çelikhan Hâkimi Burak GÜMÜŞEL, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ilgın Hâkimi Merve YILMAZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çınar Cumhuriyet Savcısı Erkan KOŞARAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Siverek Hâkimi Ahmet YILDIRIM, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İspir Hâkimi Gülay KAYA YILDIRIM, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sultanhisar Hâkimi Elif BAL KILINÇARSLAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcısı Hasan ÇAY, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tosya Hâkimi Kemalettin TAŞKIN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Saray (Van) Cumhuriyet Savcısı Engin YELLİ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İliç Cumhuriyet Savcısı Ali BULUT, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kalecik Hâkimi Nefise Tülay ÜNSAL ÖZCAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İslâhiye Cumhuriyet Savcısı İlker SEYHAN, Elbistan Cumhuriyet Savcılığına, Nusaybin Cumhuriyet Savcısı Mahfuz ŞİMŞEK, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Eflâni Cumhuriyet Savcısı Emre SEVGİ, Gülnar Cumhuriyet Savcılığına, Oltu Cumhuriyet Savcısı Melih ALADAĞ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Söğüt Cumhuriyet Savcısı Alpaslan KILIÇ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kalecik Cumhuriyet Savcısı Handan Saray OCAK, Senirkent Hâkimliğine, Baykan Hâkimi Bekir Tuğrul TELLİ,

30 Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kelkit Cumhuriyet Savcısı Hesna COŞAR, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Muş Cumhuriyet Savcısı Bülent KURT, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Orta Hâkimi Özlem ULUSOY TUNCAL, Ferizli Cumhuriyet Savcılığına, Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı Gürkan DOĞAN, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Yerköy Hâkimi Banu DEMİRCİ ALTAY, Van Hâkimliğine, Gürpınar Hâkimi Ahmet Hasan KILIÇ, Kurucaşile Cumhuriyet Savcılığına, Gökçebey Cumhuriyet Savcısı Mahmut Fatih ÇELİKBİLEK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çay Hâkimi Cansibel MERAL, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çıldır Cumhuriyet Savcısı Hasan Burak ÇEVİKOĞLU, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Ardahan Cumhuriyet Savcısı Mustafa ASEFLER, Uludere Cumhuriyet Savcılığına, Kozluk Cumhuriyet Savcısı Ahmet SAKMAN, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Hekimhan Hâkimi Firdes ELMAAL GÖBEKCİ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Ekrem GÜVEN, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Suluova Hâkimi İsmet Güvenç KAYAŞ, Gülnar Hakimliğine, Oltu Hâkimi Esra ALADAĞ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çine Hâkimi Tolga TOMBAK, Hakkâri Hâkimliğine, Emirdağ Hâkimi Halil İbrahim KARGI, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akçadağ Hâkimi Esra ATABEYOĞLU YAZICI, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sultandağı Hâkimi Aslı AK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Artvin Cumhuriyet Savcısı Yusuf YILMAZ, Malkara Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi Alptekin KÜÇÜKİNCE, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi Afife Betül CEYLAN, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Sandıklı Hâkimi Neşe YÜKSEL TERCAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gazipaşa Hâkimi Mehmet ÜNVER, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akseki Hâkimi Mustafa ZEYBEK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kelkit Cumhuriyet Savcısı Selin KAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çerkeş Cumhuriyet Savcısı Elif TÜFEKÇİ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ula Hâkimi Günseli DEMİRCİ BÜYÜKTUNCAY, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şaphane Cumhuriyet Savcısı İzzet YURTERİ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Datça Hâkimi Gülden YAMANDIR KILIÇ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Develi Cumhuriyet Savcısı Emrah KIRAT, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kalecik Hâkimi Hümeyra ERTOK, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Kağızman Cumhuriyet Savcısı Kaya Burak DUMLU, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Osmaneli Hâkimi Murat KILINÇ, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Muş Hâkimi Feyza İNAL KURT, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Muratlı Hâkimi Burak KELOĞLU, Şebinkarahisar Hâkimliğine, Ceylânpınar Hâkimi Seray GÜMÜŞ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kulp Cumhuriyet Savcısı Süleyman BEYAZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şereflikoçhisar Hâkimi Gökhan ÇELİKEL, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı Cemal Fehmi GÜNAY, Doğanşehir Cumhuriyet Savcılığına, Gülnar Cumhuriyet Savcısı Ahmet AYDIN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kaş Hâkimi Alparslan ÜN,

31 Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Eynesil Cumhuriyet Savcısı Murat TOSUN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Güroymak Cumhuriyet Savcısı Kamuran KAYA, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çamardı Cumhuriyet Savcısı Harun ESEN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şabanözü Cumhuriyet Savcısı Seyhan KÖSEOĞLU ÖZBEK, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Balâ Hâkimi Fatma Zehra KIRICI, Van Cumhuriyet Savcılığına, Çavdır Cumhuriyet Savcısı Tevfik GÜL, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Maden Hâkimi Seda TÜMER HÜSAMOĞLU, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şabanözü Hâkimi Sultan KÖSE, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akçadağ Hâkimi Nagehan KALELİ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Harran Hâkimi Deniz USTA, Şabanözü Cumhuriyet Savcılığına, Dalaman Cumhuriyet Savcısı İbrahim Alper TABANOĞLU, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Haymana Hâkimi Meltem DUYAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sulakyurt Cumhuriyet Savcısı Ela SICAK ÖZDEMİR, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İliç Hâkimi İlknur CİVELEKOĞLU, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çınar Hâkimi Evrim ERGÜN, Malkara Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi Sevgi KÜÇÜKİNCE, Yığılca Hakimliğine, Şebinkarahisar Hâkimi Nazlı BULUT, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Haymana Hâkimi Aslıhan ÖZGÖNÜL, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ağlasun Hâkimi Ümit ŞAHİN, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Akkuş Hâkimi Adile TAKIŞ, Ula Hakimliğine, Muş Hâkimi Dilem Aksoy KARAKAYA, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Yasemin ÜNAL, Zara Cumhuriyet Savcılığına, Çiçekdağı Cumhuriyet Savcısı Fatih ÖZTÜRK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pınarbaşı Hâkimi Ramazan KILINÇ, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Horasan Hâkimi Gülbahar SOYBAŞ, Uluborlu Hakimliğine, Bayburt Hâkimi Seyda BAYARSLAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Altunhisar Hâkimi Göknur TOSUN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Arapgir Hâkimi Nurşan YÜKSEL, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gürpınar Cumhuriyet Savcısı Ayça AYDIN GÜLŞEN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kurucaşile Cumhuriyet Savcısı Bahar UĞUZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Haymana Hâkimi Fatma ZENCİRKIRAN GÜRAL, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Eynesil Hâkimi Filiz TOSUN, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcısı Ahmet AKDENİZ, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Balâ Hâkimi Emine SÖYLEMEZOĞLU, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Keban Cumhuriyet Savcısı Rabia YILDIRIM, Yığılca Cumhuriyet Savcılığına, Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcısı Atilla BULUT, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Şarkikaraağaç Hâkimi Meltem AKDENİZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akyurt Cumhuriyet Savcısı Murat ÖZCAN, Çınar Cumhuriyet Savcılığına, Yığılca Cumhuriyet Savcısı Müjde Elif DOĞAN, Bayramiç Hâkimliğine, Sütçüler Hâkimi Tülin KELEŞ, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Karasu Hâkimi Hatice PERKTAŞ YAVUZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kocaali Hâkimi Adnan AYCI,

32 Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Maden Cumhuriyet Savcısı Nilay ŞAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İscehisar Cumhuriyet Savcısı Hakan KÖSE, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İscehisar Hâkimi Serap KAYGUSUZ, Sivrihisar Cumhuriyet Savcılığına, Gündoğmuş Cumhuriyet Savcısı Faruk ÇELİK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sulakyurt Hâkimi Gözde ASLAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Özalp Hâkimi Başak ARSLAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Orta Cumhuriyet Savcısı Esra YIRTIMCI, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Bozova Cumhuriyet Savcısı Caner YILDIZ, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Kağızman Hâkimi Esma OKUR DUMLU, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bozkurt Hâkimi Sadık SUBAŞI, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Altınözü Hâkimi Özge ŞENYÜRÜR KÖSEOĞLU, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı Kadir KILINÇ, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Horasan Cumhuriyet Savcısı Hasan SOYBAŞ, Develi Hâkimliğine, Kozaklı Hâkimi Gül YAPRAK KOÇAK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Başkale Hâkimi Erkan ERDOĞDU, İkizdere Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı İsmail Gökhan ORMAN, Kumluca Hâkimliğine, Şabanözü Hâkimi Gülay SERT, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sulakyurt Cumhuriyet Savcısı Abdullah UÇAR, Kozluk Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı Basri ALAGÖZ, Türkeli Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Sedat OKULMUŞ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Dursunbey Hâkimi Duran POLAT, Çivril Hâkimliğine, Gündoğmuş Hâkimi Mustafa ALYÖRÜK, Zile Hâkimliğine, Zara Hâkimi İbrahim BOZDAĞ, Solhan Cumhuriyet Savcılığına, Sakarya Cumhuriyet Savcısı Ali AKTAŞ, Şarkışla Cumhuriyet Savcılığına, Maden Cumhuriyet Savcısı Hasan DOĞAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pazaryeri Cumhuriyet Savcısı Serap EKİN KALELİ, Kâhta Cumhuriyet Savcılığına, Araç Cumhuriyet Savcısı Doğan SEFER, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yunak Cumhuriyet Savcısı Aysel KARAÇOCUK ÇADIRCI, Muş Cumhuriyet Savcılığına, Nurdağı Cumhuriyet Savcısı Mehmet YILDIZ, Erzin Cumhuriyet Savcılığına, Akçakale Cumhuriyet Savcısı İbrahim KOCA, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı Sevil BOSTANCI, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ağın Cumhuriyet Savcısı Galip Mehmet PERK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bartın Cumhuriyet Savcısı Tuğçe KILIÇ, Sultandağı Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı İsmail ARSLAN, Kalecik Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilova Cumhuriyet Savcısı Zeynep AKTAŞ, Bingöl Hâkimliğine, Uluborlu Hâkimi Ferdi DEMİREL, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ulaş Hâkimi Zeynep Nur ÖNDER, Çine Hâkimliğine, Yusufeli Hâkimi Mahmut BİLGEN, Şaphane Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Yusuf PAKIR, Kaş Hâkimliğine, Alucra Hâkimi Orhun TAŞKIN,

33 Mesudiye Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı Orhan SÖNMEZ, Ağrı Hâkimliğine, Çamlıyayla Hâkimi Engin ŞAFFAK, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Ardahan Hâkimi Kezban Gamze ASEFLER, Saimbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Medet ERKAPLAN, Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına, Kumru Cumhuriyet Savcısı Barış POLAT, Kale Cumhuriyet Savcılığına, Acıpayam Cumhuriyet Savcısı Yurdagül KESKİN, Güroymak Hakimliğine, Kırıkhan Hâkimi İlknur Sanem ÖZDEMİR, Korgan Cumhuriyet Savcılığına, Ortaköy (Çorum) Cumhuriyet Savcısı Mutlu İlker BELGİN, Çumra Hâkimliğine, Mesudiye Hâkimi Fatih ÇAY, Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığına, Zara Cumhuriyet Savcısı Hümeyra IŞIK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yeşilhisar Hâkimi Fadime YÜCESOY, Eflâni Cumhuriyet Savcılığına, Kozaklı Hâkimi Zekeriya ATÇA, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı İskender Okan ARAS, Malazgirt Hâkimliğine, Eşme Hâkimi Çağlar ÖNCEL, İspir Hakimliğine, Erbaa Hâkimi Senem ATALAY, Ağın Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı Veysi KARAMAN, Sulakyurt Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı Ömer GÜNEN, Çavdır Cumhuriyet Savcılığına, Kavak Cumhuriyet Savcısı Halil DEPEDELEN, Taşlıçay Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı Ersin SAĞLAM, Dalaman Cumhuriyet Savcılığına, Saimbeyli Cumhuriyet Savcısı Murat TAŞDELEN, İhsaniye Cumhuriyet Savcılığına, Harran Hâkimi Abdulvahap KILINÇ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Reşadiye Cumhuriyet Savcısı Dr. Volkan HAS, Muş Hâkimliğine, Türkeli Hâkimi Gökhan BOYRAZ, Çınar Hakimliğine, Midyat Hâkimi Mahmut DOĞAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Batman Cumhuriyet Savcısı Necati GÖK, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Çaycuma Hâkimi Cemile SARI İYİSAN, Altınözü Cumhuriyet Savcılığına, Amasya Cumhuriyet Savcısı Adem YAZICI, Gündoğmuş Cumhuriyet Savcılığına, Kavak Hâkimi Mehmet Emin ÇEVİK, Çemişgezek Hâkimliğine, İkizdere Hâkimi Çimen ATACAN TUNA, Marmara Hâkimliğine, Senirkent Hâkimi Memduh Can ARIKAN, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Eflâni Hâkimi Burçak SEVGİ, Şabanözü Hâkimliğine, Delice Hâkimi Mehpare Aysun ÇİNİCİ, Horasan Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı Devran GÜNDAY, Kemah Hakimliğine, Niğde Cumhuriyet Savcısı Neslihan ÇOLAK FİDAN, Akyurt Cumhuriyet Savcılığına, Şabanözü Cumhuriyet Savcısı Ziya BÜYÜKŞAHİN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sivas Cumhuriyet Savcısı Ayişe KALEM, Çelikhan Hâkimliğine, Malazgirt Hâkimi Ayşen OTLU GÜZEL, Kavak Cumhuriyet Savcılığına, Saray (Van) Hâkimi Abdullah ÇELİK,

34 Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Batman Cumhuriyet Savcısı Ercan AVCI, Ulaş Hakimliğine, Domaniç Hâkimi Ayşegül YILDIZ YILDIRIM, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Salihli Cumhuriyet Savcısı Semiha ŞAHİN AKPINAR, Ulaş Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı Resul YILDIRIM, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Koyulhisar Hâkimi Fatma KARAMAN ODABAŞI, Mahmudiye Hâkimliğine, Aralık Hâkimi Ömer Kaan VARLIAKMAN, Maden Hakimliğine, Tire Cumhuriyet Savcısı Bahar SERDAR UĞURLU, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Bozova Hâkimi Aslıhan YILDIZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bartın Cumhuriyet Savcısı Burçin BAYRAK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Van Cumhuriyet Savcısı Gülsüm TAŞKAN, Kozaklı Cumhuriyet Savcılığına, Kadınhanı Cumhuriyet Savcısı Cemal Yiğit BİLİCİ, Yıldızeli Cumhuriyet Savcılığına, Sarıveliler Cumhuriyet Savcısı Yaşar TANRIVERDİ, Salıpazarı Cumhuriyet Savcılığına, Genç Hâkimi Mehmet Emin AKDEMİR, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Bingöl Cumhuriyet Savcısı Bihter PEKEL KILIÇ, Kalecik Hâkimliğine, Sultandağı Hâkimi Ferhunde ÇİLİNGİR, Altunhisar Cumhuriyet Savcılığına, Şarkışla Cumhuriyet Savcısı Bahtiyar SAN, Şabanözü Cumhuriyet Savcılığına, Yozgat Cumhuriyet Savcısı Gökçe DEMİRCİ YILDIZ, Altunhisar Hakimliğine, Terme Hâkimi Özlem Sibel DENİZCİ SAN, Maden Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı Muhammet Fatih UĞURLU, Haymana Cumhuriyet Savcılığına, Karasu Cumhuriyet Savcısı Zeki YAVUZ, Akpınar Hâkimliğine, Çemişgezek Hâkimi Esra ÇAKIR, Orta Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi Zübeyde DOĞANCI, Şabanözü Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi Mehmet Taha BALLI, Suruç Cumhuriyet Savcılığına, Korgan Hâkimi Yusuf KUZU, Azdavay Cumhuriyet Savcılığına, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Avni Rıfat BAYSAL, Suruç Hakimliğine, Vakfıkebir Hâkimi Zeynep BARAN KUZU, Enez Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Savcısı Ali KILINÇ, Eskil Hakimliğine, Arpaçay Hâkimi Rana TOPCU, Eşme Hâkimliğine, Hani Hâkimi Soner ULU, Amasra Hâkimliğine, Beytüşşebap Hâkimi Ömer UZUNÇAYIR, Sarıgöl Hâkimliğine, Eruh Hâkimi Erbağ ERGÜN, Ilgın Hâkimliğine, Lice Hâkimi Mesut UYANIK, Erzin Hâkimliğine, İdil Hâkimi Erdal ÖZPAMUK, Keçiborlu Hâkimliğine, Kulp Hâkimi Dicle AKARÇAY, Pınarbaşı Hâkimliğine, Şenkaya Hâkimi Fatma Tülin KOÇTEPE KELTEK, Ayancık Hâkimliğine, Tutak Hâkimi Ahmet ÜSTÜNBAŞ, Kuyucak Hâkimliğine, Mazgirt Hâkimi Fatma KUŞCUOĞLU, Balâ Hâkimliğine, Solhan Hâkimi Tahir YİĞİTEL, Ağlasun Hâkimliğine, Espiye Hâkimi Burcu KAĞAN KAPLAN, Andırın Hâkimliğine, Kozan Hâkimi Pınar ERGUT, Karayazı Cumhuriyet Savcılığına, Azdavay Hâkimi Yavuz ERASLAN, Tarsus Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi Fatma Burcu GÜREL,

35 Haymana Hakimliğine, Şirvan Hâkimi Ayşegül BALABAN, Delice Hâkimliğine, Akseki Hâkimi Arda KAMAN, Çamlıdere Cumhuriyet Savcılığına, Karlıova Cumhuriyet Savcısı Gülşen KAÇAR KIZILER, Merzifon Hâkimliğine, Düzce Hâkimi Tuğba SERT, Tatvan Cumhuriyet Savcılığına, Kulp Cumhuriyet Savcısı Buket BULAK, Kocaali Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi Esra KARAKÖSE ÖZEL, Derinkuyu Cumhuriyet Savcılığına, Foça Cumhuriyet Savcısı Süleyman POLAT, Korkuteli Hâkimliğine, Pervari Hâkimi Ummahan YILDIZ, Akpınar Cumhuriyet Savcılığına, Bünyan Cumhuriyet Savcısı İlyas AY, Beşiri Hâkimliğine, Yenice (Karabük) Hâkimi Serpil ÖZGÜN, Çorlu Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi Sinem TAMA, Düzce Hâkimliğine, Niğde Hâkimi Eda ONAROK, Pertek Hâkimliğine, Tufanbeyli Hâkimi Sultan GÜLERYÜZ, Çat Hâkimliğine, Muş Hâkimi Pinar DEMİR YILMAZEL, Manavgat Hâkimliğine, Merzifon Hâkimi İlkay GÜLLÜ, Ortaköy (Çorum) Hâkimliğine, Yayladağı Hâkimi Hüsamettin UYAN, Aşkale Hâkimliğine, Eskil Hâkimi Nilüfer AYDIN, Kalecik Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı Nurhayat ACAR, Lüleburgaz Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi Kevser DEMİREL, Akçadağ Hâkimliğine, Lâdik Hâkimi Merve ARSLAN, Kozan Cumhuriyet Savcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı Mehmet ASIL, Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı İsmail AKÇA, Kofçaz Hâkimliğine, Bayat (Çorum) Hâkimi Derya Deniz ARSLAN, Yunak Cumhuriyet Savcılığına, Patnos Cumhuriyet Savcısı Tuğba CANDAN KAYA, Lalapaşa Hâkimliğine, Çamlıhemşin Hâkimi Gonca CANDAN, Uluborlu Hâkimliğine, Eskil Hâkimi Gamze DEMİR, Niğde Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi Zehra HAKTANIR ARSLANTEPE, Naklen atanmışlardır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: İdarî yargı hâkim ve savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir. BİRİNCİ DAİRE KARARI: /1863 İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi si Erdoğan ÜYÜMEZ, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi liğine, Bursa İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet ÖKTEM, Denizli Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Danıştay Savcısı Sevil ÇAKMAK, Ankara Bölge İdare Mahkemesi liğine, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Bilge APAYDIN, İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığına, Denizli Vergi Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali CERAN, Denizli Bölge İdare Mahkemesi liğine, Danıştay Tetkik Hâkimi Mehmet Engin ÇAKMAK, Adana Bölge İdare Mahkemesi liğine, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Ali Rıza YEĞENOĞLU,

36 Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara Vergi Mahkemesi si Nermin ZEĞEREK PÖGE, Antalya İdare Mahkemesi liğine, Ankara İdare Mahkemesi si Songül ŞAHİN, Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi si Ali ÇOPUR, Sivas Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Kocaeli İdare Mahkemesi Başkanı Merih DİNÇER, Bursa Vergi Mahkemesi liğine, Ankara İdare Mahkemesi si Arife GÜREL, Adana Vergi Mahkemesi liğine, Ankara İdare Mahkemesi si Tanju KIZILKUŞ, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi liğine, Van İdare Mahkemesi Başkanı Rabia BAŞER, Antalya Vergi Mahkemesi liğine, Ankara İdare Mahkemesi si Ahmet ŞAHİN, Sivas Vergi Mahkemesi liğine, Trabzon Vergi Mahkemesi si Engin ÜNAL, Bursa İdare Mahkemesi Başkanlığına, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi Abdullah ŞAHİN, İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Kocaeli Vergi Mahkemesi Başkanı Salih BULDUK, Muğla Vergi Mahkemesi liğine, Ankara Vergi Mahkemesi si Hayrani AKYOL, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Danıştay Savcısı Oğuz KARAKIŞ, Kocaeli Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Kocaeli Vergi Mahkemesi si Mahir DENİZ, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi si Ertan ERKAN, Balıkesir Vergi Mahkemesi liğine, Kırıkkale Vergi Mahkemesi si Şahap Güven BOYDAK, İzmir Bölge İdare Mahkemesi liğine, İzmir İdare Mahkemesi si Suat ÜLKER, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Kırıkkale Vergi Mahkemesi si Fikret DELİKTAŞ, Muğla İdare Mahkemesi liğine, Ankara İdare Mahkemesi si Talip KAYA, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara Vergi Mahkemesi si Canan KOÇYİĞİT, İstanbul İdare Mahkemesi liğine, Danıştay Tetkik Hâkimi Ayhan GÖKER, Kocaeli İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanı Salim CİVAN, Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi si Ali ÜN, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişi Serkan KIZILYEL, Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi si İsmail UĞUR, Van İdare Mahkemesi Başkanlığına, Danıştay Tetkik Hâkimi Hakan BAŞ, Ankara İdare Mahkemesi liğine, Danıştay Tetkik Hâkimi Kadir KIRMACİ, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, İstanbul İdare Mahkemesi si Züleyha ALICI,

37 Ankara Vergi Mahkemesi liğine, İstanbul Vergi Mahkemesi si Zülbiye Esra AVCI, Kastamonu İdare Mahkemesi liğine, İzmir İdare Mahkemesi si Bekir DURAN, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi si Hüseyin AYDEMİR, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Zonguldak İdare Mahkemesi si Serhat İYİSAN, Yozgat İdare Mahkemesi liğine, Mersin İdare Mahkemesi si Vedat KAYA, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi si Mustafa AÇIKGÖZ, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Edirne İdare Mahkemesi si Nadir KARAHAN, Şanlıurfa İdare Mahkemesi liğine, Ankara İdare Mahkemesi si Deniz KÖSE, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Muğla İdare Mahkemesi si Harun TEKİN, Ankara İdare Mahkemesi liğine, Yozgat İdare Mahkemesi si İbrahim ŞAHİN, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi si Bünyamin ESAF, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi si Fatih ŞAHİN, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Konya Vergi Mahkemesi si Ahmet Faruk ÖZER, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Kayseri İdare Mahkemesi si Nalan GÜRGEN, Batman İdare Mahkemesi liğine, Ankara İdare Mahkemesi si Halil İbrahim ÖZGÜN, Ankara Vergi Mahkemesi liğine, İstanbul Vergi Mahkemesi si Volkan DEMİRKOL, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Sivas Vergi Mahkemesi si Aydın ERMİŞER, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Antalya İdare Mahkemesi si Hamza MERCİMEK, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi si Bilal ACAR, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi si Ömer KAYA, Zonguldak Vergi Mahkemesi liğine, İstanbul Vergi Mahkemesi si Ziya ERDOĞAN, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi si Mehmet Fatih YILDIRIM, Konya İdare Mahkemesi liğine, Zonguldak İdare Mahkemesi si Alpay ADEM, Adana Vergi Mahkemesi liğine, Van İdare Mahkemesi si Mehmet Hanifi BAKİ, Van İdare Mahkemesi liğine, İstanbul Vergi Mahkemesi si Murat DUMAN, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Van Vergi Mahkemesi si Ali SIRIKLIGİL, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Antalya İdare Mahkemesi si Ayşegül ALTUNTAŞ, Malatya Vergi Mahkemesi liğine, Şanlıurfa İdare Mahkemesi si Bahadır KOÇ,

38 Danıştay Tetkik Hâkimliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi si Mevlüt AKPINAR, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Eskişehir Vergi Mahkemesi si Gökhan BALABAN, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Edirne Vergi Mahkemesi si Şaban Emre DÜLGER, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Gaziantep Vergi Mahkemesi si Kasım KİRAZLI, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Van Vergi Mahkemesi si Fatma Betül YILDIZ, Naklen atanmışlardır. [R.G.15 Ekim ] Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı : 2011/2303 Yüksek Planlama Kurulunun 11/10/2011 tarihli ve 2011/25 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu na sunulan ekli 2012 Yılı Programı ile 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı M. M. EKER H. YAZICI Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

39 Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı 2012 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARAR I. UYGULAMA Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kararın uygulanmasında; a) Bütçe kaynağı: Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödenekleri, b) Ek ödenek: Proje ödeneğini artırırken kuruluş bazında yılı yatırım programıyla kamu idarelerine tefrik edilen yatırım tavanını da artıran ilave ödenek tahsisini, c) Projeler arası ödenek aktarması: Proje bazında ödenek tavanını değiştirmesine rağmen kuruluş bazında yatırım tavanını değiştirmeyen ödenek revizyonunu, d) İz ödenek: Ekonomik konjonktür itibarıyla yatırımının durdurulmasına karar verilen ancak yatırım programında muhafazasında yarar görülen projelere tahsis edilen TL tutarındaki ödeneği, e) Ulusal katkı payı: Avrupa Birliği fonlarından sağlanan yıllık finansmanın belli bir oranına karşılık gelen ödeneği, f) Toplu proje: Proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşması uygun görülen projeyi, g) Toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi, h) Proje parametreleri: Projenin; ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre (başlama-bitiş yılı), maliyet ve ödeneğini, ifade eder. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Karar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde belirtilen kuruluşları, özelleştirme kapsamındaki kuruluşları (kamu payı % 50 nin üzerinde olanlar), kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarını, İller Bankasını, fon idarelerini, mahalli idareler ile diğer kamu kuruluşlarını kapsar. Genel ilkeler MADDE 3 (1) 2012 Yılı Programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla; makroekonomik politikaların, sektör programları ile bölge planları ve bölgesel gelişme amaçlı programların ve bunlarla ilgili yatırımların koordineli bir şekilde yürütülmesi esastır. (2) 2012 Yılı Programı ve eklerinde yer alan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişme politikalarının ve bunlarla ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi, görevli bakanlık ve kuruluşların her kademesince Programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak çalışma programına göre yürütülür. (3) Bu çalışmalarda, Avrupa Birliği (AB) fonlarından finanse edilmek üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Stratejik Çerçeve Belgesi ve AB ye uyum amacıyla hazırlanan diğer plan, program ve strateji dokümanlarında yer alan öncelikler doğrultusunda hazırlanacak projelerin, 2012 Yılı Programı ile uyumlu

40 hazırlanması ve Türkiye tarafından sağlanacak ulusal katkı payının Yatırım Programı bütünlüğüne uygunluğu temin edilir. (4) Programa ithal edilen projelerin finansmanı öncelikle kuruluşun programında yer alan diğer projelerin ödeneklerinden, bu Kararda belirtilen esaslara göre yapılacak aktarmalarla sağlanır. Kuruluşların, ek ödenek taleplerini bütçe imkânlarını dikkate alarak acil ve zorunlu ihtiyaçları ile sınırlandırmaları esastır. MADDE 4 (1) Programın uygulanmasında, yatırımların, bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve sektörler arası dengelerin bozulmaması temel ilkedir. (2) 2012 Yılı Yatırım Programında yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamaz. Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamaz. Proje ödenekleri arasında bu Kararda belirtilen esaslar dışında aktarma yapılamaz. (3) 2012 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ( ) ve 2012 Yılı Programının öncelikleri esas alınır. (4) Yıllık Programda yer alan finansman ihtiyacının inşaat mevsimi de dikkate alınarak zamanında karşılanması ve gerekli kaynağın harcama programlarına uygun olarak kuruluşlara intikali için gerekli tedbirler Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından alınır. Toplu projeler ve toplulaştırılmış projeler MADDE 5 (1) 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan toplu ve toplulaştırılmış projelerde detay programların tespitinde aşağıdaki hükümlere uyulur: a) Toplu projeler: 1) Toplu projelerin detay programlarının belirlenmesi ve yıl içi revizyonları, kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün ve diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla yapılır. Detay programlara ait bilgiler, Yatırım Programının Resmî Gazete de yayımlanmasını ve revizyonları müteakip 30 gün içinde Kalkınma Bakanlığına bildirilir. b) Toplulaştırılmış projeler: 1) Tadat edilmeyen toplulaştırılmış proje yürüten kuruluşlar, alt proje seçimi ve ödenek tahsisinde uyacakları usul ve esasları belirler ve internet sitelerinin ana sayfalarında ilan ederler. Bu usul ve esaslara göre belirlenen alt projeler ve ödenekleri Yatırım Programının Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakip kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakan, üniversitelerde rektör ve diğer kurumlarda kurum üst yöneticisi tarafından onaylanır. Belirlenen alt projeler ve ödenekleri en geç Şubat ayı sonuna kadar gerekçeleri ile birlikte Kalkınma Bakanlığına bildirilir ve aynı anda internet sitesinde yayınlanır. Yatırım Programında müstakil proje olarak yer alması gereken projelerin toplulaştırılmış proje kapsamında bildirilmesi durumunda Kalkınma Bakanlığı söz konusu alt projenin ilgili detay programdan çıkarılması hususunu en geç 30 gün içinde kuruluşa bildirir. 2) Detayı tadat edilmiş toplulaştırılmış projelerin alt projeleriyle ilgili işlemler müstakil projelerdeki gibi uygulanır. 3) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı bütçesinin sermaye transferi kapsamında yer alan toplulaştırılmış projelerin alt projeleri, TÜBİTAK Başkanlığınca belirlenir. Belirlenen alt projelere ilişkin bilgiler ve projelerin listesi destekleme gerekçeleriyle beraber, bilgi için Haziran ve Aralık aylarında Kalkınma Bakanlığına gönderilir. Yıl içinde programa proje alınması ve programdan proje çıkartılması MADDE 6 (1) Yatırım Programına yıl içinde proje alınmasıyla ilgili taleplerden, maliyeti 50 milyon TL ye kadar olanlar veya maliyetine bakılmaksızın 50 milyon TL ye kadar harcama ile yılı içinde tamamlanacak olanlar Kalkınma Bakanının onayıyla; maliyeti milyon TL arasında olanlar Yüksek Planlama Kurulunca; maliyeti 250 milyon TL nin üzerindekiler ise Bakanlar Kurulunca karara bağlanır.

41 (2) Yatırım Programından proje çıkarılmasıyla ilgili taleplerden maliyeti 50 milyon TL ye kadar olanlar Kalkınma Bakanı, 50 milyon TL nin üzerinde olanlar Yüksek Planlama Kurulu tarafından sonuçlandırılır. Proje parametrelerinde yıl içinde yapılacak değişiklikler MADDE 7 (1) 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan toplu ve toplulaştırılmış projelerin detay programlarındaki değişiklikler ve bu itibarla ihtiyaç duyulacak ana proje grubu revizyonları ile toplu ve toplulaştırılmış proje tanımı dışında kalan diğer projelerin proje parametrelerinde yıl içinde yapılacak değişikliklerde aşağıdaki hükümlere uyulur: a) Yer değişiklikleri: 1) Toplu projeler ile yatırım programında detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projelerinde yer değişiklikleri, Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla yapılır. Diğer projelerde yer değişikliği talepleri yeni proje olarak değerlendirilerek 6 ncı madde hükümlerine göre sonuçlandırılır. b) Proje adı ve karakteristik değişiklikleri: 1) Toplu projeler ile yatırım programında detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projelerinde proje adı ve karakteristik değişiklikleri Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla karara bağlanır. Diğer projelerde proje adı ve karakteristik değişiklikleri Kalkınma Bakanının onayıyla karara bağlanır. c) Süre değişiklikleri: 1) 2012 yılında bitirilmesi programlanmış projeler hariç, süre değişiklikleri Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla yapılır yılında bitirilmesi programlanmış projelerde süre değişiklikleri Kalkınma Bakanının onayıyla yapılır. d) Maliyet değişiklikleri: 1) İhale edilmiş projelerin sözleşme bedelinde (ihale bedeli) fiyat ve kur değişikliğinden kaynaklanan artış ile sözleşme bedelinin %10 una kadar iş artışından kaynaklanan maliyet değişiklikleri Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla, kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla yapılır. %10 un üzerindeki iş artışından kaynaklanan proje maliyet değişikliklerinden proje maliyeti 250 milyon TL nin altında olanlar Kalkınma Bakanının onayıyla, 250 milyon TL nin üzerinde olanlar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmiş projelerde sözleşme bedelindeki iş artışından kaynaklanan oran %30 olarak uygulanır. 2) İhale edilmemiş projelerin maliyet değişiklikleri, maliyeti 250 milyon TL nin altında olanlarda Kalkınma Bakanının onayıyla, 250 milyon TL nin üzerinde olanlarda ise Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. Ancak, proje maliyeti 100 milyon TL ye kadar olanlarda maliyet değişiklikleri %10 a kadar Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla, kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla yapılır. 3) Detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projelerinde her türlü maliyet artışı, ana proje maliyeti (1) numaralı alt bentteki sınırlara tabi olmak üzere, Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakan, üniversitelerde rektör, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisi tarafından karara bağlanır. 4) Yıllık projelerin ödenek değişikliğinden kaynaklanan maliyet değişikliği kendiliğinden yapılmış sayılır. e) Ödenek değişiklikleri: 1) Sektörler arası ödenek aktarmaları ile GAP, DAP, KOP ve DOKAP kodlu projelerden diğer projelere yapılacak aktarmalar Kalkınma Bakanının; GAP, DAP, KOP ve

42 DOKAP kodlu projeler arasındaki aktarmalar da dâhil olmak üzere diğer her türlü aktarma Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla ilgili kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla karara bağlanır. 2) Her türlü kaynaktan proje ödeneğine (toplulaştırılmış projelerin alt projeleri dâhil) yıl içinde yapılacak toplam 50 milyon TL ye kadar ek ödenek tahsisleri Kalkınma Bakanı onayı ile, proje bazında bu tutarı aşan ek ödenek tahsisleri Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanır. Ancak, döner sermaye gelirleri ve özel bütçeli kuruluşların Bütçe Kanununda belirtilen tahmini gelir tutarı üzerinde gerçekleşen finansman fazlaları ve bir önceki yıldan devreden öz gelirleri Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla kuruluşun bağlı olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla Yatırım Programında yer alan projelerle ilişkilendirilir. 3) Yatırım Programında iz ödenekle yer alan projelere yıl içinde ödenek aktarması, iz ödeneğe çekme gerekçeleri dikkate alınarak ve projelerin durumu gözden geçirilerek ilgili bakanın onayıyla yapılabilir. Bu yetki üniversitelerde ve diğer kurumlarda Kalkınma Bakanı tarafından kullanılır. f) Bakanlar 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeler kapsamındaki yetkilerinin (iz ödenekli projeler hariç) tamamını ya da bir kısmını alt birimlere, bağlı veya ilgili kuruluşlara devredebilirler. g) 2012 Mali Yılı Bütçesine ek veya olağanüstü ödenek temin edilmesiyle ilgili kanun tasarılarının Maliye Bakanlığınca hazırlanmasından önce Kalkınma Bakanlığının olumlu görüşü alınır. Yatırımlarla ilgili değişiklik talepleri, proje ödenekleri ile ilişkisi kurulmadan, Maliye Bakanlığınca sonuçlandırılmaz. h) Kuruluşların dış finansman (kredi ve/veya hibe) ile yürütecekleri projelerde, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine uyulur. Dış finansman kullanımlarının Yatırım Programı ile ilişkilendirilmesi esastır. i) Önceki yıl içerisinde kullanılmayan ve 2012 yılına devreden dış proje kredisi ödeneklerinin Yatırım Programı ile ilişkilendirilmesinde ihtiyaç duyulacak revizyon, bu maddedeki limitlere bakılmaksızın Kalkınma Bakanlığınca sonuçlandırılır. j) Bu maddenin (d) bendinde yer alan limitleri aşan revizyon taleplerinde mukayeseli keşif veya mukayeseli maliyet hesabı ile iş artışına ilişkin şartların ilgili mevzuatına göre gerçekleştiğini açıklayan gerekçe raporuyla birlikte Kalkınma Bakanlığına başvurulur. Bu maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde proje yapılabilirliğini etkileyecek değişikliklerin neticelendirilmesinde Kalkınma Bakanlığı, değişikliğin boyutunu da dikkate alarak yeni keşfe dayalı revize fizibilite raporu talep edebilir. k) Gayrimenkul alımları ve kamulaştırma ödenekleri, Yatırım Programında proje olarak yer almaz ve bu tertiplere yapılacak her türlü ödenek ilavesi (ilama bağlı borçlar ve teferruğtefevvüz işlemlerine ilişkin ödenekler hariç) veya tenkisatı Kalkınma Bakanlığı tarafından karara bağlanır. l) Yatırım Programında yer alan işlerden sâri ihaleli projelerin sözleşme bedeli, sözleşmenin imzalanmasını müteakip proje sahibi kuruluşlar tarafından 30 gün içerisinde Kalkınma Bakanlığına bildirilir. İlgili proje maliyetleri, sözleşme bedelleri doğrultusunda takip eden yıl yatırım programında revize edilir. m) Yükseköğretim kurumlarının teknolojik araştırma sektöründe yer alan ve süresi 2011 yılında bitmekle birlikte, henüz tamamlanmayan projelerine ilişkin olarak "Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller"e göre özel hesaba aktarılan tutarlardan yılı içinde kullanılmayan kısmının

43 kullanımına, ilgili projenin yatırım programında yer alıp almadığına bakılmaksızın 2012 yılında devam edilebilir. Tamamı kullanılmayan dış krediler MADDE 8 (1) Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile döner sermayeli kuruluşlar ve mahalli idarelere açılan dış kredilerin tamamının kullanılamaması durumunda, bu kredilerin ihtiyacı olan kuruluşlara tahsisi Hazine Müsteşarlığınca sonuçlandırılmadan önce Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü alınır. Mahalli idare yatırımları MADDE 9 (1) Mahalli idarelerin (il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve idareler) dış kredili projelerinin belirlenmesinde, borç stoku limitleri içinde kalınması esastır. Mahalli idarelerin dış finansman (kredi ve/veya hibe) kullanımı söz konusu olan projeleri; makro politikalar, sektör programları, bölge planları ve yatırım öncelikleri ile stratejik plan ve performans programı dikkate alınarak bu Karardaki esaslara göre Yatırım Programına alınır. Söz konusu projelerin ihale aşamasında ya da uygulama esnasında oluşabilecek proje parametrelerindeki değişiklikler bu Kararın ilgili hükümlerine göre karara bağlanır. Dış finansman kullanımı olan projelerden İller Bankası Yatırım Programında yer almak üzere teklif edilenlere öncelik verilir. Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler ilgili mahalli idarelerce yerine getirilir. (2) Köylerin altyapı sorunlarını çözmeye yönelik Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamındaki yatırımlar için 2012 yılı bütçesinden ayrılan ve 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan ödeneğin, 79 İl Özel İdaresi ile İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerine il bazında dağılımı, 2012 Yılı Yatırım Programının Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakip Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. İhtiyaç halinde yıl içinde aktarılacak ilave ödeneğin il bazında dağılımı da Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, bu Karardaki hükümlere tabi değildir. (3) Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ilgili idarelere devredilen ve Yüksek Planlama Kurulunun 28/12/2009 tarihli ve 2009/42 sayılı Kararının ekinde yer alan proje listesine yeni proje ilave edilemez. Söz konusu listede yer alan ve izlemesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projelere tahsis edilecek ödenekler ile bu projelere ait işlemler, yılı KÖYDES Projesi Yüksek Planlama Kurulu Kararı hükümleri de dikkate alınarak, 8/2/2011 tarihli ve 2011/2 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının 34 üncü maddesinde belirtilen KÖYDES Projesi İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından tespit edilir ve nihai karar için Yüksek Planlama Kuruluna sunulur. Yeni teşkilat kurulması MADDE 10 (1) Kamu kuruluşları, yeni bir teşkilatlanmaya giderken, 2012 Yılı Programında yer alan ilkeler, politikalar, hukuki ve kurumsal düzenlemelere uyarlar ve bu tür düzenlemelerde Kalkınma Bakanlığının uygun görüşünü alırlar. (2) Kamu kuruluşları, işletmeye alacakları tesisler için ihtiyaç duydukları personeli, ilgili bakanlığın olumlu görüşü alınmak suretiyle yatırım süresi içinde istihdam edebilirler. (3) 2006 yılı ve sonrasında kurulan ve kurulacak üniversitelerin kampus yerinin seçimine Maliye Bakanlığı Müsteşarının koordinatörlüğünde, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Yükseköğretim Kurulu temsilcisi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, ilgili üniversitenin kurulduğu ildeki vali ve belediye başkanı ile üniversitenin rektöründen müteşekkil bir Kurul karar verir. Kurul, hazırlık çalışmalarını yapmak üzere bir teknik heyet görevlendirebilir. Mevzuat taslaklarına ilişkin görüşlerin alınması MADDE 11 (1) Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlar; ekonomik, sosyal ve kültürel politikalar ve tedbirlerle ilgili mevzuat taslaklarını, görüş alınmak üzere ilgili bakanlıklar ve Kalkınma Bakanlığına gönderirler.

44 (2) Özel kanunlarla kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini, idari ve mali özerkliği haiz düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Bakanlar Kurulu Kararı gerektiren mevzuat düzenlemeleri için, Programla ilişkisinin kurulması açısından, Kalkınma Bakanlığının görüşünü alırlar. Finansal kiralama MADDE 12 (1) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilecek yatırımlara 2012 Yılı Yatırım Programında yer verilir. Finansal kiralamaya konu olan yatırımın toplam proje tutarı, kiralamanın başlayacağı 2012 Yılı Yatırım Programında yıl ödeneği olarak yer alır. Müteakip yıl yatırım programlarında proje ile ilgili herhangi bir ödenek tahsisi yapılmaz. Projenin 2012 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmesinde ihtiyaç duyulan revizyonlar, bu Kararın ilgili hükümleri istikametinde sonuçlandırılır. Yıllık yatırım programı teklifleri MADDE 13 (1) Kamu kuruluşları, Orta Vadeli Programda belirtilen hedefleri, politikaları, öncelikleri, çevresel etkileri ve varsa sektör ana planları, bölge planları ile kuruluş stratejik planları ve performans programlarını esas almalarının yanı sıra il ölçeğindeki yatırımlar için valilik görüşlerini de dikkate alarak proje düzeyinde üç yıllık yatırım programları hazırlar ve Temmuz 2012 sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderirler. Bu programların ilk yılı kuruluşların yıllık yatırım programı tekliflerini teşkil eder. Yatırım Programında müstakil proje olarak yer alması gereken projelerin toplulaştırılmış proje kapsamında bildirilmemesi esastır. (2) Kuruluşlar, tüm sektörlerde maliyeti 5 milyon TL ve üzerinde olan, yıl içinde Yatırım Programına alınmasını talep edecekleri yeni projeler için, Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin 25 inci ve 26 ncı maddeleri çerçevesinde hazırlayacakları fizibilite raporu ile birlikte Kalkınma Bakanlığına müracaat ederler. Fizibilite raporları, Kalkınma Bakanlığına incelemenin yapılacağı makul bir süre gözetilerek gönderilir. Kalkınma Bakanlığına gönderilecek fizibilite etütlerinin gönderildiği yıl itibarıyla güncel bilgileri içermesi gerekmektedir. Güncelliğini yitirmiş fizibilite etütleri revize edilmek üzere kuruluşlara geri gönderilir. (3) 2011 yılında AB ile yürütülen mali işbirliği kapsamında karara bağlanmış olan projeler, proje sahibi kuruluşlar tarafından 2012 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmek üzere, yerli katkı karşılığı ödenek talepleri ile birlikte Kalkınma Bakanlığına gönderilir. Uluslararası teknik işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu MADDE 14 (1) Çok taraflı veya ikili teknik işbirliği programları/anlaşmaları çerçevesinde sağlanacak teknik yardımlardan yararlanarak proje uygulamak isteyen kamu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşları faydalanmak istedikleri yardımla ilgili proje tekliflerini ilgili ikili/çok taraflı kalkınma işbirliği kuruluşu veya ilgili ülke büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde hazırlar ve Kalkınma Bakanlığına gönderir. Kalkınma Bakanlığı gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak proje dokümanının nihai hale getirilmesini sağlar. Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen proje dokümanının, Kalkınma Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili uluslararası kuruluşlara veya teknik yardım talep edilen ülkelerin büyükelçiliklerine gönderilmesini müteakip, T.C. Hükümeti adına Dışişleri Bakanlığı, işbirliği yapılan ilgili ikili ya da çok taraflı kalkınma işbirliği kuruluşu veya ilgili ülke büyükelçiliği ve projeyi yürütecek kuruluş arasında proje anlaşması imzalanarak proje uygulamaya konulur. İmzalanan proje anlaşmasının bir örneği Dışişleri Bakanlığı tarafından Kalkınma Bakanlığına bildirilir. (2) Projelerde bütçe, süre (ek bütçe gerektirmeyen süre uzatımları hariç) ve amaç gibi temel değişiklikler söz konusu olduğunda birinci fıkrada yer alan onay süreci aynen uygulanır.

45 (3) Detaylı proje dokümanı hazırlanmayan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülmeyen hiçbir proje, çok taraflı ve ikili teknik işbirliği faaliyetleri çerçevesinde uygulamaya konulamaz. (4) Birinci fıkra kapsamında ikili/çok taraflı kalkınma işbirliği kuruluşu veya ilgili ülke büyükelçiliği ile yürütülen projelerin ilerleme süreci, yürütücü kuruluş tarafından Kalkınma Bakanlığına altı ayda bir bildirilir. II. KOORDİNASYON İşbirliği ve koordinasyon MADDE 15 (1) Merkezi düzeydeki koordinasyon hizmetleri ile bölge ve il düzeyindeki koordinasyon hizmetlerinde 2012 Yılı Programında yer alan hedef, ilke ve politikalar esas alınır. (2) Program uygulamalarının etkisinin artırılması amacıyla gerekli görülen hallerde koordinasyon Kalkınma Bakanlığınca sağlanır. Temel stratejiler ve ana planlar MADDE 16 (1) Ekonomik ve sosyal yapının tutarlı bir şekilde gelişmesini yönlendirmek için temel sektörler, bölgesel gelişme ve tematik alanlarla ilgili ana plan ve stratejiler ile bunlara dayalı uygulama plan ve projelerinin ilgili kamu kuruluşlarınca yapımı Kalkınma Bakanlığının koordinasyonu ve işbirliği ile sağlanır. Bölgelerarası işbirliği MADDE 17 (1) Ülkemizin komşu ülkeler ve bölgelerle yürüttüğü Bölgelerarası İşbirliği Programı çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı bütçesinden ayrılan kaynaklar, programın kapsadığı bölgelerde il özel idareleri, belediyeler, kalkınma ajansları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun bulunan program ve projelerinin desteklenmesi için kullanılır. (2) Kalkınma Bakanlığı bu program ve projelerin koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesinde kalkınma ajanslarını görevlendirebilir. Bölge planları MADDE 18 (1) Kalkınma Bakanlığı, Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimleri için bölge planlarının, üst ölçekli plan ve programlarla uyumlu olacak ve bölgesel ve yerel düzeyde yatırım önceliklerini ortaya koyacak şekilde hazırlanmasında koordinasyonu ve yönlendirmeyi sağlar. (2) Bölge planları başta olmak üzere bölgesel gelişme alanında yapılacak planlama, programlama, araştırma ve koordinasyon çalışmalarında kalkınma ajanslarının ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve destek ilgili kuruluşlarca sağlanır. Bölgesel gelişme amaçlı program ve projelerin koordinasyonu MADDE 19 (1) Kalkınma planı, yıllık programlar ve bölge planları kapsamında bölgesel gelişme amaçlı programlar ve eylem planları hazırlanabilir. Bu tür program ve eylem planlarında sorumlu kuruluşlar belirlenerek işbirliği esasları ve uygulama takvimi gösterilir. Bunlara ilişkin koordinasyon merkezi düzeyde Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülür. Yerel koordinasyon MADDE 20 (1) İl Koordinasyon ve İzleme Sisteminin (İKİS); merkezi kurumların kullanımına açılması ve yereldeki birimler tarafından girilen verilerin doğrulanmasına ve mevcut sistemler ile İKİS in entegrasyonuna yönelik altyapı oluşturma çalışmaları Kalkınma Bakanlığı tarafından koordine edilir. Bu kapsamda işbirliği yapılacak kuruluşlar tarafından gereken destek ve katkılar zamanında sağlanır. (2) İKİS e veri temini, il planlama ve koordinasyon müdürlüklerinin koordinasyonunda il veya bölge müdürlükleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilir. (3) Valilikler; illerdeki yatırım tekliflerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması için kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar, bu amaçla İKİS in kullanımını teşvik ederler. Yatırımların bölge

46 planlarına uyumu ve bölgesel bütünlüğünün sağlanması için kalkınma ajansları tarafından gerekli teknik destek sağlanır. Bu amaca yönelik olarak, illerin yatırım teklifleri kalkınma ajanslarının yönetim kurullarında görüşüldükten sonra merkeze gönderilir. (4) Yerel ve bölgesel nitelikli yatırım uygulamalarında koordinasyonu güçlendirmek, etkinliği artırmak ve yerel kurumsal kapasitenin gelişimini sağlamak amacıyla merkezi kamu idareleri, projelerin mahiyeti uygun düştüğü ölçüde, yatırım uygulamalarının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi hükümleri gereğince gerçekleştirilmesine öncelik verecektir. İl koordinasyon kurulları MADDE 21 (1) İl yatırımlarının ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı il koordinasyon kurulları; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az dört kez toplanır. Bu toplantılara, ilgili konularda görüşlerine başvurmak üzere valinin belirleyeceği kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları da davet edilebilir. (2) Ocak, Nisan ve Ekim aylarındaki toplantıların gündemi, yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu ve yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini, Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek valilik görüşlerinin oluşturulmasını esas alacak şekilde belirlenir. Projelere ilişkin valilik görüşleri oluşturulurken, ilin sosyo-ekonomik göstergeleri, bölge plan ve programları ile ilişki, projeler arasındaki tamamlayıcılık ve bütünlük ile öncelik sıralaması dikkate alınır. (3) Toplantı hazırlıkları için gerekli veriler, ilgili kuruluşlarca toplantılardan on gün öncesine kadar İKİS e girilir ve il planlama ve koordinasyon müdürlükleri tarafından değerlendirilerek bir raporla Kurula sunulur. Toplantı tutanakları ise, il planlama ve koordinasyon müdürlüklerince sisteme aktarılır. (4) Yatırım tekliflerine ilişkin valilik görüşleri, toplantı tutanağına ek olarak düzenlenir. Bu görüşler, ildeki kamu kuruluşları ve bölge müdürlükleri tarafından, yatırım tekliflerine ek olarak, merkez teşkilatlarına bildirilir. Valilik görüşlerinin sisteme aktarılması il planlama ve koordinasyon müdürlükleri tarafından yapılır. (5) Kalkınma ajansları, il koordinasyon kurulları toplantılarına katılır. Kalkınma Bakanlığı da gerektiğinde toplantılara temsilci gönderebilir. III. İZLEME MADDE 22 (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, fon idarelerinin, sosyal güvenlik kurumlarının, büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyelerin, belediyelerin iştiraki ve bağlı ortaklığı olan idare ve işletmelerin, il özel idareleri ve İller Bankasının, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve döner sermayeli kuruluşların Kalkınma Bakanlığınca belirlenen kabullere ve formlara uygun olarak hazırlayacakları 2011 yılı gerçekleşmeleri ile 2012 yılı birinci gerçekleşme tahmini konsolide yatırım ve finansman tabloları 15 Mayıs 2012 tarihine kadar, 2012 yılı ikinci gerçekleşme tahmini konsolide yatırım ve finansman tabloları ise Temmuz 2012 sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilir. (2) Fon idarelerince doğrudan veya özelleştirme kapsamına alınan kamu kuruluşları aracılığı ile yapılacak yatırımlara dair teklifler, fonun yönetiminden sorumlu bakanlıklar veya fon idareleri tarafından en geç Temmuz 2012 sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilir. (3) Özelleştirme kapsamında olup kamu payı %50 nin üzerinde olan kuruluşlar, Kalkınma Bakanlığınca belirlenen kabullere ve formlara uygun olarak hazırlayacakları konsolide yatırım ve finansman tablolarını, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun

47 görüşünü de ekleyerek en geç 15 Eylül 2012 tarihine kadar Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına gönderirler. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları iştirakleri MADDE 23 (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları; Yüksek Planlama Kurulunca alınan genel prensip kararı çerçevesinde, mevcut iştiraklerindeki sermaye değişiklikleri ve yeni iştirakleri hakkında Kalkınma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına bilgi verirler. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar MADDE 24 (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların yatırım nitelikli projeleri bilgi için 2012 Yılı Yatırım Programında yer alır. Bu projelerle ilgili yıl içinde ihtiyaç duyulacak her türlü revizyon bu Karar hükümlerine tabi olmayıp, revizyonun yapılmasını müteakip bilgi için Kalkınma Bakanlığına bildirilir. İzleme raporları MADDE 25 (1) Kuruluşların yatırım ve işletme faaliyetleri ile hukuki ve kurumsal düzenlemelere ait tedbirler ve bilgiler, belirli zamanlarda verilecek raporlarla takip edilir: a) Yıllık Program İzleme Raporu: Kuruluşların 2012 Yılı Programında yer alan ve sorumlu oldukları tedbirlerin uygulama durumları ile ilgili bilgiler, geliştirilecek formlara uygun olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonu olmak üzere üç aylık dönemler itibarıyla, dönem sonunu izleyen 10 gün içinde Kalkınma Bakanlığına bildirilir. b) Yatırım Uygulama Raporu: Yatırımcı kamu kuruluşlarının (projeleri Programda yer alan belediye ve il özel idareleri dâhil) yatırım projeleri kuruluş, sektör ve proje bazında yatırım uygulama raporları ile izlenir. Yatırım uygulama raporlarında her yatırım projesinin, uygulama yılı başından dönem sonuna kadar ve dönem içinde harcama ve gerçekleşme durumları ve bunların finansman ayrıntısı (genel bütçe, fon, döner sermaye ve/veya dış krediden -nakit ve makine teçhizat olarak- hangilerinin kullanıldığı) belirtilir. Ödeneği toplu olarak verilmiş ve/veya ödenekleri toplulaştırılmış projelerin alt detayları ile ilgili bilgilere, geliştirilmiş formlara uygun olarak Yatırım uygulama raporunda yer verilir. Ödeneği toplu olarak verilmiş, ödenekleri toplulaştırılmış veya çeşitli illerdeki yatırımları kapsadığı için 2012 Yılı Yatırım Programında yeri "muhtelif" olarak belirtilen projelerin yatırım harcamaları il bazında izlemeye tabi tutulur. Yatırım uygulama raporları; 1 Ocak-31 Mart, 1 Nisan-30 Haziran, 1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanarak dönem sonlarını takip eden en geç 15 gün içinde, 1 Ekim-31 Aralık dönem raporları ise en geç Mart ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilir. c) Dış Kredi İzleme Raporu: Yatırım projelerinde dış kredi kaynakları kullanan kuruluşlar ve mahalli idareler, kredi kullanım durumlarını, belirlenen formlara uygun olarak hazırlayarak, (b) bendinde belirtilen dönemler itibarıyla dönem sonunu izleyen 30 gün içinde Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına gönderirler. Genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idareler bu formları ayrıca Maliye Bakanlığına da gönderirler. d) İşletme Gerçekleşme Raporu: Kamu ve özel kesim işletmelerinin mal ve hizmet üretim gerçekleşmeleri ile kapasite kullanımları aylık raporlarla izlenir. Kamu kuruluşlarının satış, dış ticaret, stok ve istihdam durumları da bu raporlarda belirtilir. Kuruluşlar, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanacak örneklere uygun olarak düzenleyecekleri raporları en geç ilgili olduğu ay sonunu takip eden 15 gün içinde söz konusu Bakanlığa gönderirler. e) Destekleme Alımları ile İlgili Raporlar: Kooperatif birlikleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları destekleme alımlarıyla ilgili bilgileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası da destekleme kredisi kullanımlarıyla ilgili bilgileri formlara uygun olarak her ay Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderirler.

48 f) Fon ve Hesaplar ile İlgili Raporlar: Tüm kamu kuruluşları sorumlu oldukları fonlarla, kamu bankaları sorumlu oldukları hesaplarla ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bünyesinde açılmış veya açılacak fon hesaplarıyla ilgili bilgileri, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan formlara uygun olarak ve aylık bazda, her ayı takip eden 15 gün içerisinde Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderirler. g) Fiyat İzleme Raporu: Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatları ve ana girdi maliyetleri ile gelir ve giderlerinde meydana gelen değişiklikleri, 15 gün içinde Kalkınma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına bildirirler. h) Teknik İşbirliği Uygulama Raporu: Uygulanmakta olan teknik işbirliği projelerinin altı aylık ve yıllık uygulama raporları, Ocak ve Temmuz aylarında Kalkınma Bakanlığına gönderilir. i) Sektörel Bilgi Formları: Özel kanunlarla kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini, idari ve mali özerkliği haiz düzenleyici ve denetleyici kurumlar, faaliyetlerine ve sektöre ilişkin bilgileri Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan formlara uygun olarak altışar aylık dönemler itibarıyla dönem sonunu izleyen 30 gün içinde ilişkili bulunduğu bakanlığa ve Kalkınma Bakanlığına bildirirler. j) Proje Tamamlama Raporu: Kalkınma Bakanlığınca belirlenecek format çerçevesinde, uygulaması tamamlanarak işletme safhasına geçmiş projeler için kuruluş tarafından hazırlanacak Proje Tamamlama Raporları, projenin tamamlanmasını takiben üç ay içerisinde Kalkınma Bakanlığına gönderilir. k) Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri İzleme ve Değerlendirme Raporları: 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan e-dönüşüm Türkiye Projesi ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri üçer aylık raporlarla izlenir. Kuruluşlar, proje planında öngörülen aşamaların zamanbütçe kısıtlarına uygunluğunun izlenebilmesi amacıyla her bir bilgi ve iletişim teknolojisi projesi için Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzunda yer alan Tablo 7.1 ile tüm harcama kalemleri itibarıyla üçer aylık dönemler ve yıl içi kümülatif harcamayı gösterecek şekilde hazırlanacak Tablo 2 yi ve ayrıca Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7 yi, (b) bendinde belirtilen dönemleri takip eden 30 gün içinde Kalkınma Bakanlığına iletecektir. l) Teknolojik Araştırma Programları ve Projeleri İzleme Raporları: Kalkınma Bakanlığınca belirlenen ve Bakanlığın ilgili internet sayfasında yayınlanan format çerçevesinde kuruluş tarafından hazırlanan; 1) Gelişme (ara) raporları Haziran ve Aralık aylarında (üniversitelerde rektörlükler aracılığıyla), 2) Tamamlanan projelere ilişkin sonuç raporları proje bitimini müteakip 2 ay içinde (üniversitelerde rektörlükler aracılığıyla), 3) Önceki yıllarda tamamlanmış olan araştırma merkezi ve merkezi laboratuvar nitelikli projelerin etki izleme raporları proje bitimini takiben 10 sene boyunca senede bir kez Ocak ayı sonuna kadar (üniversitelerde rektörlükler aracılığıyla), Kalkınma Bakanlığına gönderilir ve Bakanlığın ilgili internet sayfasına yüklenir. m) Bilimsel Araştırma Projeleri: Üniversitelere ait olan, 10/4/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacak olan rektörlük bilimsel araştırma projeleri kapsamında yürütülecek olan projelerin listesi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilir. n) İstanbul Depreme Hazırlık Çalışmaları İzleme Raporu: İstanbul İl Özel İdaresi tarafından İstanbul un depreme karşı hazırlanması amacıyla yürütülen, Yatırım Programında yer almayan, İstanbul da Sismik Riskin Etkilerinin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık

49 Projesi (ISMEP) çalışmalarıyla ilgili gelişme raporu her dört ayda bir Başbakanlığa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderilir. o) Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ile İlgili Raporlar: Tüm kamu kuruluşları sorumlu oldukları kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili bilgileri, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan formlara uygun olarak, yılda iki defa, Haziran ve Aralık aylarını takip eden 30 gün içerisinde Kalkınma Bakanlığına gönderirler. MADDE 26 (1) Ekonomi Bakanlığı; yatırım teşviki, yabancı sermaye ihracat teşviki ve serbest bölgeler ile ilgili bilgileri ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı desteklerini, hazırlanan formlara uygun olarak ve aylık bazda her ayı takip eden 15 gün içinde Kalkınma Bakanlığına iletir. MADDE 27 (1) Sayıştay, KİT'lerin denetleme raporlarının bir nüshasını Kalkınma Bakanlığına gönderir. Dış yardımlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve izlenmesi MADDE 28 (1) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının diğer ülkelere sağladığı yardımlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve izlenmesi Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülür. Bu amaçla bütün kamu kurum ve kuruluşları diğer ülkelere sağladığı yardımları, TİKA tarafından hazırlanan formata uygun olarak üçer aylık dönemler halinde TİKA ya bildirir. TİKA, yapılan dış yardımları her altı ayda bir Kalkınma Bakanlığına rapor eder. (2) Ekonomi Bakanlığı, yapılacak Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ile ilgili görüşmelerin takvimlerini üçer aylık dönemler halinde; KEK Protokolleri ile STA ların birer kopyalarını en geç imzalanmalarını takip eden bir ay içinde Kalkınma Bakanlığına iletir. (3) Hazine Müsteşarlığı, yapılan sermaye ihracı ile ilgili bilgileri ülke ve sektörler itibarıyla aylık bazda ve her ayı takip eden 15 gün içinde Kalkınma Bakanlığına iletir. (4) Kamu kurum ve kuruluşları, yabancı ülke ve kuruluşlarla yaptıkları dış ekonomik ilişkilerle ilgili anlaşmaların birer kopyasını anlaşmanın imzalanmasını takip eden bir ay içinde Kalkınma Bakanlığına iletir. Kesin hesap farklarının kapatılmasından doğan ödenek ihtiyaçları MADDE 29 (1) Genel ve özel bütçeli kuruluşların geçmiş yıllarda tamamlanmış ve 2012 Yılı Yatırım Programında yer almayan projeleriyle ilgili kesin hesap farklarından kaynaklanan geçmiş yıl yatırım giderleri borçları kuruluşun Yatırım Programına bu amaçla tefrik edilmiş proje ödeneğinden karşılanır. Böyle bir projenin bulunmaması halinde ise adı geçen borçların ödenebilmesi için ilgili kuruluşun talebi üzerine, 2012 Yılı Yatırım Programına kesin hesap farkı adıyla proje alınır. Finansman ihtiyacı öncelikle projeler arası ödenek aktarması yoluyla karşılanacak olan bu projelerin Programa alınması talepleri, 6 ncı maddedeki limitlere bağlı olmaksızın Kalkınma Bakanlığınca sonuçlandırılır. (2) KİT ler ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinde ise söz konusu borçlar, yatırım ödenekleriyle ilişkilendirilmeden işletme bütçelerinden ödenir ve bu harcamalar ilgili projenin maliyetine ilave edilir. Yapılan işlemlerin sonucundan Kalkınma Bakanlığına bilgi verilir. Proje revizyon talepleri MADDE 30 (1) Kuruluşların proje revizyon talepleri, 15 Aralık 2012 tarihine kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilir. Bu talepler yılsonuna kadar sonuçlandırılır. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı MADDE 31 (1) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri kapsamında uygulanan projelerin/operasyonların izlenmesi ve değerlendirmesini sağlamak amacıyla, oluşturulan Ortak İzleme Bilgi Sistemi (IMIS) çerçevesinde yürütülecek izleme faaliyetleri, Ortak İzleme Rehberinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür ve proje/operasyonlar kapsamında elde edilen veriler IMIS e aktarılır.

50 Yürürlük MADDE 32 (1) Bu Karar 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer. KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER LİSTESİ (BİRİNCİ DERECEDE ÖNCELİKLİ YÖRELER) 1. Adıyaman 2. Ağrı 3. Aksaray 4. Amasya 5. Ardahan 6. Artvin 7. Bartın 8. Batman 9. Bayburt 10. Bingöl 11. Bitlis 12. Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri) 13. Çankırı 14. Çorum 15. Diyarbakır 16. Elazığ 17. Erzincan 18. Erzurum 19. Giresun 20. Gümüşhane 21. Hakkari 22. Iğdır 23. Kahramanmaraş 24. Karabük 25. Karaman 26. Kars 27. Kastamonu 28. Kırıkkale 29. Kırşehir 30. Kilis 31. Malatya 32. Mardin 33. Muş 34. Nevşehir 35. Niğde 36. Ordu 37. Osmaniye 38. Rize 39. Samsun 40. Siirt 41. Sinop 42. Sivas 43. Şanlıurfa 44. Şırnak 45. Tokat 46. Trabzon 47. Tunceli 48. Van 49. Yozgat 50. Zonguldak [R.G.18 Ekim Mükerrer] Karar Sayısı : 2011/ Mayıs 2011 tarihinde Sarp ta imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasındaki 4 Nisan 1996 Tarihli Vize Kolaylığı Anlaşmasına Yapılacak Olan Eklemeler ve Değişiklikler Hakkında Protokol ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 27/9/2011 tarihli ve HUMŞ/ sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 10/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL

51 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı C. YILMAZ E. GÜNAY Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı H. YAZICI Gıda, Tarım M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı ve

52

53

54

55

56

57 [R.G.22 Ekim ] Karar Sayısı : 2011/2296 Ekli Millî Eğitim Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları nın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 23/9/2011 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 10/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı C. YILMAZ E. GÜNAY Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı H. YAZICI Gıda, Tarım M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı ve

58

59

60

61 [R.G.22 Ekim ] Karar Sayısı : 2011/2225 Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ Başbakan Yardımcısı A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK E. BAYRAKTAR T. YILDIZ M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik BakanıDışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı V. T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıGençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı 22/8/2011 TARİHLİ VE 2011/2225 SAYILI KARARNAMENİN EKİ LİSTE ADI SOYADI 1- Asım AYKAN 2- Prof. Dr. Sedat MURAT KONTENJANI İl Belediye Başkanı Öğretim si GÖREVİ

62 3- Hasan BÜYÜKDEDE Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu [R.G.22 Ekim ] Karar Sayısı : 2011/2206 Ekli listede belirtilen yol güzergahlarına isabet eden taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Ulaştırma Bakanlığının 24/8/2011 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 7/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı C. YILMAZ E. GÜNAY Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı H. YAZICI Gıda, Tarım M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı 7/9/2011 TARİHLİ VE 2011/2206 SAYILI KARARNAMENİN EKİ LİSTE ve

63 1- Antakya-Reyhanlı Devlet Yolu (Km: ) 2- Nurdağı-Hassa-Kırıkhan Devlet Yolu (Km: ) 3- Samandağ-Yayladağı İl Yolu (Asi Nehri Köprü Yeri) (Km: ) 4- Antakya-Samandağ Devlet Yolu (Km: ) [R.G.23 Ekim ] Karar Sayısı : 2011/ Yılı Yatırım Programında 1993A proje numarası ile yer alan Aşağı Ceyhan Aslantaş III. Merhale Projesi kapsamındaki Erzin Dörtyol Cazibe Sulaması Ana Kanal ve Şebeke Projesi işinin yapımı amacıyla ekli haritada gösterilen taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 25/8/2011 tarihli ve 2741 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 12/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı C. YILMAZ E. GÜNAY Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı H. YAZICI Gıda, Tarım M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı ve

64

65 [R.G.23 Ekim ] Karar Sayısı : 2011/2228 İhraçcıların, Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınan, satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının ihraç değerleri üzerinden Kurul a yatıracakları ücrete ilişkin 28/7/2009 tarihli ve 2009/15330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 8/8/2011 tarihli ve 2243 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 25/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı C. YILMAZ E. GÜNAY Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı H. YAZICI Gıda, Tarım M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı 25/8/2011 TARİHLİ VE 2011/2228 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR ve

66 MADDE 1 28/7/2009 tarihli ve 2009/15330 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. c) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ihraç edilecek borçlanma araçları, kira sertifikaları ve ortaklık varantlarından; 1) Vadesi 180 güne kadar olanlar için onbinde beş, 2) Vadesi 181 gün ile 1 yıl arasında (1 yıl dahil) olanlar için onbinde yedi, 3) Vadesi 1 yıl ile 2 yıl arasında (2 yıl dahil) olanlar için binde bir, 4) Vadesi 2 yıldan daha uzun olanlar için binde iki, d) Sermaye Piyasası Kanununun 11 inci maddesi gereğince hisse senetleri halka arz olunmuş sayılan ve hisse senetleri Kurul kaydında bulunan ortaklıklardan, Sermaye Piyasası Kurulunca resen Borsada ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görme şartı getirilen ortaklıkların, işlem görmeye başladığı tarih itibarıyla Kurul kaydındaki paylarının nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki fark üzerinden binde sıfır. MADDE 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 4/9/ [R.G.23 Ekim ] Karar Sayısı : 2011/ Yılı Yatırım Programında 1993A proje numarası ile yer alan Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması (GAP) Projesi kapsamında, ekli haritada gösterilen güzergah ve alanlarda bulunan taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 23/8/2011 tarihli ve 2720 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 7/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ve

67 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri M. M. EKER H. YAZICI Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık C. YILMAZ E. GÜNAY Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

68

69 [R.G.23 Ekim ] Karar Sayısı : 2011/2245 Ekli Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılan Elektrik Enerjisi Giderlerinin Bir Kısmının Geri Ödenmesine İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 8/8/2011 tarihli ve 2410 sayılı yazısı üzerine, 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 12/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı C. YILMAZ E. GÜNAY Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı H. YAZICI Gıda, Tarım ve M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİ GİDERLERİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARAR Geri ödeme MADDE 1 (1) 1/10/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında atıksu arıtma tesisi

70 kuran ve işleten kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik enerjisi giderleri %50 oranında geri ödenir. Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. [R.G.23 Ekim ] Karar Sayısı : 2011/2295 Bazı alanların Turizm Merkezi olarak ilanı ve İzmir Çeşme Reisdere Turizm Merkezi ile Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yöretmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu nca 26/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ M. M. EKER B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı V.Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve E. GÜNAY E. BAYRAKTAR H. YAZICI M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik BakanıDışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı V. T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı ve İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı H. YAZICI Gıda, Tarım R. AKDAĞ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK Kalkınma Bakanı V.Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

71 26/9/2011 TARİHLİ VE 2011/2295 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 1 (1) Ekli (I) sayılı liste ve krokilerde sınırları belirlenen alanlar turizm merkezi olarak tespit ve ilan olunmuştur. MADDE 2 (1) İzmir Çeşme Reisdere Turizm Merkezinin sınırları ekli (II) sayılı krokide gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 3 (1) Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırları ekli (III) sayılı krokide gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 4 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 26/9/2011 TARİHLİ VE 2011/2295 SAYILI KARARNAMENİN EKİ (I) SAYILI LİSTE VE KROKİLER 1 - Isparta Merkez Gülpark Turizm Merkezi 2 - Samsun 19 Mayıs Turizm Merkezi 3 - Şanlıurfa Dağeteği Turizm Merkezi [R.G.23 Ekim ] Karar Sayısı : 2011/2315 Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 19/9/2011 tarihli ve 3157 sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 10/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve

72 F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı M. M. EKER H. YAZICI Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık C. YILMAZ E. GÜNAY Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

73

74

75

76 [R.G.23 Ekim ] Karar Sayısı : 2011/2316 Kocaeli İli, İzmit İlçesinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi; İçişleri Bakanlığının 12/9/2011 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 10/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY Başbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı M. M. EKER H. YAZICI Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık C. YILMAZ E. GÜNAY Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

77

78

79

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY BALIKESİR BANDIRMA MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL MÜBAŞİR (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Adana

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ZABIT KATİBİ (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Afyonkarahisar

Detaylı

S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 20713 Özcan SUBAŞI Bursa Hâkimi Büyükçekmece Hâkimliği 2 21807 Yalçın KARTOPU Edirne C.Savcısı Erzurum C.Savcılığı 3 21885 Mehmet DOĞAR İzmir C.Başsavcı Vekili Bakırköy C.Savcılığı 4 23723 Veli Orbay

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Nisan 2009; Nisan, Ağustos, Aralık 2011; Ağustos, Aralık 2012; Nisan, Ağustos, Aralık 2013; Nisan 2014 dönemleri

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sicil No Adı Soyadı ADIYAMAN 2 ACM. BESNİ 4 Mülhakat. KÂHTA 3 Mülhakat AĞRI 3 ACM AKŞEHİR 2 ACM AYDIN 1 ACM.

Görev Yeri Unvanı Sicil No Adı Soyadı ADIYAMAN 2 ACM. BESNİ 4 Mülhakat. KÂHTA 3 Mülhakat AĞRI 3 ACM AKŞEHİR 2 ACM AYDIN 1 ACM. Görev Yeri Unvanı Sicil Adı Soyadı ADIYAMAN 2 Adıyaman 1 Adıyaman Bşk. 41095 AHMET ŞEKER Adıyaman 2 Adıyaman Hâkim 165940 FATİH SEVİNÇ BESNİ 4 Mülhakat Adıyaman 1 Besni Hâkim 122267 İBRAHİM SEMİZ Adıyaman

Detaylı

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ 1 ADANA ADANA BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 15 2 ADANA KOZAN PTT MERKEZİ. AFYONKARAHİSAR DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

Detaylı

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

Detaylı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı On5yirmi5.com Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere kapılarını açan KYK, bir yandan yedek sırası bekleyen öğrencileri

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ Mahalli Ağır Ceza Merkezi Sayı Adana Adana 1 (Ceza Hâkimi) Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1 Antalya Antalya 4 (Ceza Hâkimi) Bakırköy Bakırköy 14 Büyükçekmece Bakırköy 4 Gaziosmanpaşa

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ 1 ADANA ALADAĞ 106 13.00 TL 2 ADANA CEYHAN 47 6.00 TL 3 ADANA FEKE 122 17.00 TL

Detaylı

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 134 183 62 44 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 10 21 6 9 ADANA CEYHAN CEYHAN YURDU GENEL YURT 15 127

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KURUM VERİSİ HATALI BULUNAN KURUMLAR LİSTESİ 1 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 ADANA CEYHAN DEVLET 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET 3 ADANA İMAMOĞLU DEVLET 4 ADANA KARAİSALI DEVLET 5 ADANA KOZAN DEVLET 6 ADANA TUFANBEYLİ DEVLET 7 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 8 9 10 11 ADIYAMAN KADIN DOĞUM

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 73364886 ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL İLÇE YURDUN ADI STANDART ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 135-178 184-294 63-101 45-81 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 11-20 22-42

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 86,82267 86,89305 210010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 82,94930 82,99942

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR İL İLÇE BAYİ ADI TEL SMS KODU ADANA CEYHAN CEYHAN BAYİSİ (322) 613-1903 456 ADANA KADİRLİ KADİRLİ BAYİSİ (328) 718-0790 466

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 8 ADANA CEYHAN 1030 Sağlık Meslek

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

2008 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

2008 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ Bitiş Yılı CEZA İNFAZ KURUMLARI TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KUR. TOPLAMI 34.200 1.915.213 530.629 405.422 DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 34.200 1.915.213 530.629 405.422 1982K010400 2008'den Sonraya Kalanlar 34.200

Detaylı

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER 62852031 3 0 81,823 83,521 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62851009 3 0 86,755 87,877 ADALET BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62855001 2 2 -------- -------- ADANA

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

TARİH VE 07 SAYILI İDARÎ YARGI KARARNAMESİ (SİCİL SIRALI LİSTE) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

TARİH VE 07 SAYILI İDARÎ YARGI KARARNAMESİ (SİCİL SIRALI LİSTE) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 26745 Hasan Sait TÜRK İstanbul Vergi Mah. Başkanı İstanbul B.İ.M.Üyeliği 2 27037 Nilgün KARABEY İstanbul İdare Mah. Başkanı İstanbul B.İ.M.Üyeliği 3 27038 Gülser BOSTANCI İstanbul İdare Mah. Başkanı

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

61 ilin emniyet müdürü değişti

61 ilin emniyet müdürü değişti On5yirmi5.com 61 ilin emniyet müdürü değişti İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 34 İl Emniyet Müdürü merkeze alınırken, 61 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Yayın Tarihi

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 79,46687 79,46687 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 74,89333 74,89333 290940017

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları I SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Sıra No İDARE ADI Boş Kadro Sayısı 1 Yargıtay 1 2 Danıştay 1 3 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 86,38341 87,59066 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 87,38906

Detaylı

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA HATTI VE GÜZERGAHI

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA HATTI VE GÜZERGAHI DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA TI VE GÜZERGAHI 10/11/2017 14:48:29 FİRMA ÜNVANI : METRO TURİZM SEYAORGANİZASYON VETİCARET A.Ş. BELGE ADRES GEÇERLİLİK TARİHİ : İST.U-NET.D1.34.540 : : BÜYÜK OTOGARI B2 GEÇİŞ BLĞ.

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SAYISI NIT1 1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 1241093 adana 23 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 3 2007 1241095

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

1 of 31 EN BÜYÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 31 EN BÜYÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1211011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU 1 0 94,706 94,706 1211013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez 1 0 94,706 94,706 1211015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10102 ADANA Ceyhan 1 10111 ADANA Tufanbeyli 1 10202 ADIYAMAN Çelikhan 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10207 ADIYAMAN Sincik 1 10401 AĞRI Diyadin 1 10402 AĞRI Doğubeyazit 2 10405 AĞRI Patnos 1 10406 AĞRI Taşlıçay

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 190050003 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARAİSALI) 1 1 0 80.16137 80.16137 190050005 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARATAŞ) 1 1 0 79.76717 79.76717 190050001

Detaylı

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5 Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi Rapor No:5 Hazırlayan: Handan KAVAKOĞLU(Gıda Yüksek Mühendisi/AR-GE) Yasemin OKUR(Kimya Mühendisi/AR-GE) Esra KAYA(Ziraat Mühendisi/AR-GE) İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE DE SÜT

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10101 ADANA Aladağ 1 10108 ADANA Pozantı 1 10201 ADIYAMAN Besni 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10205 ADIYAMAN Kahta 1 10208 ADIYAMAN Tut 1 10310 AFYONKARAHİSAR Hocalar 1 10314 AFYONKARAHİSAR Sandıklı 1 10317

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) KURUM ADI UNVANI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MENGEN - MERKEZ) 1 0 76,83459 76,83459 210010009 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 74,52062 74,52062

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

SINIFI/PROĞRAM I KABUL EDİLEN BÖLÜM DURUMU. Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı. 1. Sınıf NÖ. 2.

SINIFI/PROĞRAM I KABUL EDİLEN BÖLÜM DURUMU. Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı. 1. Sınıf NÖ. 2. SIRA ADI SOYADI YERLEŞME YILI TABAN PUANI YERLEŞME PUANI 1 Kubilay ÇATAL 2016 242,403 252,833 Ekonemetri 2 Mehmet Beyiş DİRLİK 2016 227,990 242,166 Ekonemetri 3 Meryem EKER 2016 227,990 228,219 Ekonemetri

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI ADANA ADANA HACI SABANCI 2 50% 1 2 ADANA ADANA KOZAN OSB 2 60% 3 ADIYAMAN ADIYAMAN 3 70% 4 ADIYAMAN ADIYAMAN BESNİ 3 90% 5 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI 3 90% 6 ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTA 3 90% 7 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı

2. SKD İSM Eğitimi Katılımcı Listesi (2. Grup)

2. SKD İSM Eğitimi Katılımcı Listesi (2. Grup) 2. SKD İSM Eğitimi Katılımcı Listesi (2. Grup) Katılımcının Adı Soyadı Görev Yeri 1 M.Fikret SERİN Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 2 EMİNE KAYA Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 3 Aslı AYGEL ÖNER Ankara İl Sağlık

Detaylı

24 İle Yeni Vali Atandı

24 İle Yeni Vali Atandı 24 İle Yeni Vali Atandı Valililer kararnamesinin açıklanmasıyla birlikte 24 ile yeni vali atanırken, 36 ilin valisi de kendi arasında yer değiştirdi. 01.06.2016 / 10:00 Valiler kararnamesi imzalandı. 24

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 5 GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ www.tkhk.gov.tr 1 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ - 2015 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Kamu neleri Kurumu, 2016.

Detaylı

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri İkili toplama / AGM/ Marmara / Ege İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Büyükşehir i İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası Çevre ve Altyapı Hizmetleri Birliği,

Detaylı

İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI

İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI Tercih Yabancı Okul Adı Kodu İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI Dili Öğretim Süresi ADANA / CEYHAN / 26664 Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen ADANA / KOZAN / 24697 Kozan Fen ADANA /

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 211, ANKARA Özet 21 yılı sıcaklıkları normallerinin 2,39

Detaylı

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER POZİSYON 3826805 ADANA ÇUKUROVA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ EBE(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4603 1103 3826807 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4587

Detaylı