PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU"

Transkript

1

2 Copyright

3 Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT TARİH COĞRAFYA FELSEFE MATEMATİK

4

5 Dil ve Anlatım Edebiyat

6 TEST-1 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) 1. Ağaçtan yere dökülen cevizleri, itişerek kapışmak, en I II III IV V büyük eğlencemizdi. Bu cümlede numaralanmış sözlerden han gisi atılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 4. (I) Merak uyandırmak genelde sanatçıların arzuladığı bir şey. (II) Fakat bu kitaptaki şiirlerin buna yönelik olduğunu söylemek mümkün değil. (III) Bunlar, sadece duyguları ifade etmeye yönelik başka bir amacı ve hedefi olmayan şiirler. (IV) Ama okuyucu, o şiirlerde, kendinden bir şeyler bulabilmişse bu da önemli. (V) Kitabın yayımlanması önceden tasarlanmış da değildir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 2. Uluslararası kuruluşlar fazla bankacılık sektörüne dokunmadı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır? A) Kimse kendi bayrağına dokunulsun istemez. B) Bazı ülkelerde yaşayıp da mutlu olmak çok güç. C) İstanbul un bu yoğun trafiği bile canımı sıkmıyor. D) Çocukluğumda bayram, yeni giysilerle karşılanırdı hep. E) Onun bu heyecanı yeni piyasaya çıkacak kaseti yüzünden olmalı. 3. Başaracağına inanıyorduk; fakat sınavda başına gelenler bizi üzdü. Bu cümledeki anlam karışıklığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yanlış bağlaç kullanılması B Bir sözcüğün anlam bakımından yanlış kullanılması C) Tamlayan olan kişi adılının kullanılmaması D) Gereksiz nesne kullanılması E) Özne eksikliği 5. Bugün şirkette başarılı olan personele ödül töreninde plaket verildi. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne yüklem uyuşmazlığı B) Anlam belirsizliği C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması D) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması E) Gereksiz sözcük kullanılması 6. Reşat Nuri nin en beğendiği eseri Çalıkuşu romanıymış. Bu cümledeki anlam karışıklığı aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? A) beğendiği kelimesi yerine sevdiği kelimesi getirilerek B) en sözcüğü kaldırılarak C) Tamlayan eki cümleden çıkarılarak D) Çalıkuşu kelimesinden sonra adlı kelimesi getirilerek E) Reşat Nuri nin kelimesinden sonra virgül getirilerek 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 6 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

7 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) TEST-1 Doğru Yanlış Boş 7. Aşağıdakilerden hangisinde bir deyimin yanlış açıklanmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A) Çok beceriklidir; on parmağında on marifet vardır. B) Ailesi için sürekli çalışır; gecesini gündüzüne katar. C) İhtiyacı olanlara yardım eder, onların elinden tutar. D) Kendi bildiğinde inat eder, ille de ayak diretir. E) Hiç kimseye aldırmaz, her şeye kulak kabartır. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi altı çizili yerler birbiriyle çelişmemektedir? A) Sabahtan beri bir şey yemedin, mutlaka aç olmalısın. B) Eminim grip salgını okulu tatil edebilir. C) Sanıyorum bu kitabı sen bir ayda okursun galiba. D) Torbadaki elma tam sekiz kilo gibiydi. E) Her yazar mutlaka bu konuyu işlemiş olmalı. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A) Çocukluk anıları, birer birer gözünün önünden geçiyordu. B) Böyle gençleri görünce düşman başına diyorum. C) Hastanede yangın çıkmış her yer ana-baba gününe dönmüştü. D) Onu o şekilde görünce içim acıdı, burnumun direği kırıldı. E) Bu olay karşısında çok çaresiz kalmışlardı. 9. (I) Fıkra bir yazarın yazdığı gazete köşe yazısıdır. (II) Yazar, her gün günlük olaylarla ilgili düşüncelerini olayların derinliğine inmeden, yüzeysel olarak ispatlama kaygısı taşımadan anlatır. (III) Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir hava hakimdir. (IV) Fıkranın diğer yazı türlerinden farklı olarak belli bir planı yoktur. (V) Ancak birçok eli kalem tutan kimse bırakın doğru dürüst bir cümle yazmayı daha eli ayağı düzgün bir paragraf bile yazamıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde mantık yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 12. O kadar yufka yürekli biri ki Murat Bey değil sinek, tavuk bile öldüremez. Bu cümlede anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi yapılarak düzeltilir? A) yufka yürekli sözü ince kalpli yapılarak B) Yüklem olumlu hale getirilerek C) sinek sözcüğü ile tavuk sözcüğü yer değiştirerek D) ki bağlacı yerine ama bağlacı getirilerek E) O kadar sözü yerine öylesine sözü getirilerek 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Akdeniz Bölgesi nde kışın genelde kar yağmaz. B) Bizim afacan süt devirmiş kedi gibi suçlu suçlu oturuyor. C) Saçlarım ağarmıştı, yaşım elliye yaklaşıyordu. D) Aralıksız yağan yağmur kenti göle çevirdi. E) Yabancı öğrencilerin okuduğu şiirler davetlileri duygulandırdı. 10. I. Bayramda polisler gülerek hız sınırını aşan araçları durduruyordu. II. Her şiirin, kendine göre bir şekli, bir konusu vardır. III. Yaşlı kadın elbisesini kapının arkasına astı. IV. Dilin gelişmesinde en çok şairlerin katkısı vardır. V. Hiçbir ressam gördüğünü olduğu gibi yansıtmaz. Yukardıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 14. O gün akşama kadar çocuk odasında sessizce kitap okudu. Bu cümledeki bozukluk aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıyla düzeltilebilir? A) O gün sözü kadar sözünden sonra gelmeli. B) çocuk sözcüğü çocuğun şeklinde olmalı. C) okudu yüklemi okurdu yapılmalı. D) çocuk sözcüğünden sonra virgül getirilmeli. E) kitap sözcüğüne belirtme hal eki konmalı. 1.B 2.E 3.C 4.C 5.C 6.E 7.E 8.D 9.E 10.A 11.C 12.C 13.B 14.D 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 7 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

8 TEST-2 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) 1. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Dünyanın hiçbir yerinde olmayan güzellikler var burada. B) Kanlarının kaynadığı bu çağda gençlere baskı yapmamalıyız. C) Hedefsiz bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. D) Okuyan ve okumayı seven gençler, önemli başarılara imza atacağı kaçınılmazdır. E) Gençlerin yaşamları sanatla dolmazsa kötü alışkanlıklarla dolabilir. 4. Söy le nen le rin hiç bi ri ne ku lak as mı yor, hiç dik ka te al - mı yor du. Bu cüm le de ki an la tım bo zuk lu ğu nu gi der mek için aşa ğı da ki de ği şik lik ler den han gi si ya pıl ma lı dır? A) ku lak as mı yor dan son ra ve ge ti ril me li B) hiç bi ri ne ye ri ne hiç bi ri si ne ge ti ril me li C) ku lak as mı yor ye ri ne ku lak ver mi yor ge ti ril me li D) dik ka te al mı yor du ye ri ne tak mı yor du ge ti ril me li E) İkin ci cüm le ye nes ne ge ti ril me li 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Şiirlerinde büyük bir memleket özlemi vardır. B) Okurlarını dün de pişman etmedi yarın da pişman etmeyecek. C) O, yaşadıklarını kaleme alan bir şairdir. D) Kalemi, gücünü hayallerinden alıyor. E) Şiirlerini geçen yıl, makalelerini ise önümüzdeki günlerde yayımlayacak. 3. Seslerini ve yüzlerini göremediğim radyo dostlarını çok seviyorum. Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Gereksiz sözcük kullanılmasından B) Tümleç eksikliğinden C) Yüklem eksikliğinden D) Fiilimsi eksikliğinden E) Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından 5. Eskiden bin bir çeşit baharatların satıldığı bir yerdi Mısır Çarşısı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne eksikliği B) Çatı uyumsuzluğu C) Çoğul ekinin gereksiz kullanılması D) Gereksiz sözcük kullanımı E) Nesne eksikliği 6. Hastanemizdeki çocukların hepsi çocuk doktoru denetiminde aşı oluyorlar. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması B) Özne yüklem uyumsuzluğu C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması D) Nesne eksikliği E) Tamlama yanlışlığı 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 8 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

9 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) TEST-2 Doğru Yanlış Boş 7. Birçok birincilik kazanan bu yarış atının ayağı kırıldı, artık yürüyemez. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nesne eksikliği B) Özne eksikliği C) Özne - yüklem uyumsuzluğu D) Gereksiz sözcük kullanımı E) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması 11. (I) Sanatçı hepimizin bildiği birtakım öyküleri birbirine ekleyip anlatır. (II) O öyküler, kısaca anlatıldı mı kişiyi gülümsetebilir, hoş gelebilir. (III) Oyunda ise böyle bir durum hoş durmuyor. (IV) Birileri, ona bu tekniğin yanlış olduğunu anlatmalı. (V) Böyle giderse onu seven birkaç kişi de ondan soğuyabilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 8. Benim için bir eserin nasıl yazıldığından çok, kullanılan dil önemlidir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne eksikliği B) Nesne eksikliği C) Dolaylı tümleç eksikliği D) Yüklem eksikliği E) Zarf tümleci eksikliği 9. Elinizdeki rapor, bu alandaki tüm eserler tarayarak hazırlandı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne - yüklem uyumsuzluğu B) Tamlama yanlışlığı C) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı D) Özne eksikliği E) Çatı uyumsuzluğu 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Ünlü sanatçımız, sanat dünyasında ses getiren eserlere imza atmış. B) Sürekli kendinden bahsetmesi, çevresindeki birkaç kişiyi de uzaklaştıracak yakında. C) Sigara içen bir insanın, sigaranın zararlarını anlatması faydasızdır. D) Yaşını almış birçok insan, gençliğinden önceki yaşamasını hatırlayamaz. E) Son zamanlardaki aşıların, insan sağlığı üzerindeki etkileri pek bilinmiyor. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen anlatım bozukluğu yoktur? A) Doktor bazı sözleriyle umut bazı sözleriyle korku saldı.(yüklem eksikliği) B) Arabamızın bu yılki vergiler önceki yıla göre düşüktü. (ek eksikliği) C) Ona bağırarak aynı zamanda kırmış oluyorsun (nesne eksikliği) D) Burayı çok sevdim artık buradan ayrılmam. (dolaylı tümleç eksikliği) E) Futbolu herkes eleştiriyor ancak futbolu bilmiyor. (özne-yüklem uyumsuzluğu) 10. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Dünyaya yoksul geldim, yoksul gideceğim. B) Kimi insan, odaya girdiğinde bizi aydınlatırlar. C) Sen bunca zorluğa nasıl dayandın, nasıl başa çıktın? D) Bu durumda karşıdan gelen araçlar bizi, biz de onları görürüz. E) Sanatçı eserlerine duygularını katarak ölümsüzleştirebilir. 14. Özne insan dışı bir varlık olursa, ister tekil ister çoğul olsun, yüklem daima tekil olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir yanlışlık yapılmıştır? A) Böyle kitaplar okuyucu tarafından fazla benimsenmez. B) Bu incirler ocak ayında çok yüksek fiyata satılır. C) Kuşlar akşama doğru buradaki ağaca konarlar. D) Böyle renkli çiçekler insanları geçmişe götürüyor. E) Dertler her geçen gün azalıyor, mutlu günler yakındır. 1.D 2.E 3.D 4.E 5.C 6.B 7.B 8.C 9.E 10.E 11.B 12.D 13.D 14.C 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 9 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

10 TEST-3 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? A) Düşman bu bölgeyi işgal etti ancak giremedi. B) Buralarının havası insanı diriltir, umut verir. C) Sizi önemseyen ve inanan insanlar var. D) Kadının içeri girmesiyle çıkması bir oldu. E) Gençlerden çok şey bekliyoruz; ama onlara değer vermiyoruz. 2. Dilimizde sonu süreksiz sert ünsüzle biten sözcükler, I II III ünlüyle başlayan bir ek aldığında sözcüğün sonundaki IV ünsüz harf yumuşar. V Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi gereksiz kullanılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 3. Cümledeki anlam belirsizliklerinden biri de zamir eksikliğidir. Örneğin Geldiğini gördüm. cümlesinde gelenin kim olduğu belli değildir. Cümlede Senin geldiğini gördüm. ya da Onun geldiğini gördüm. şeklinde bir belirsizlik oluşabilir. Bu yüzden bu cümleye bir zamir getirilmelidir. Aşağıdakilerin hangisinde bu parçada anlatılan belirsizliğe benzer bir örnek vardır? A) Buraya gelip de bana uğramadığını duydum. B) Kırıldığımız konulardan biriydi bu. C) Onların gittiğini hiç kimse görmemiş. D) Şiirlerinizde sosyal konuları işliyorsunuz. E) Sabahları erken kalkıp işe giderdi. 4. Boş bir arazide ölü olarak bulunan ceset kimsesizler mezarlığına defnedildi. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır? A) Yüklemin edilgen olması anlatım bozukluğu yapmıştır. B) Arazide sözcüğüne ki eki getirilmemesi anlatım bozukluğu yapmıştır. C) Ceset zaten ölü olduğu için ölü olarak sözü gereksiz yere kullanılmıştır. D) gömüldü sözcüğünün defnedildi yapılması anlatım bozukluğu yapmıştır. E) arazide sözcüğünü belirten bir sözcüğü gereksiz yere kullanılmıştır. 5. Dün gece yarısı meydana gelen deprem sarsıntısı 6.7 şiddetindeydi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) Bebeğin gözleri yandığı için yıkanmak istemiyordu. B) Her zaman çevremdeki insana yararlı olmaya çalıştım. C) Şiir yazmaya yeni başladığı her halinden belliydi. D) Bu maçın sonucu tahmin edildiği gibi berabere bitti. E) Mart ayında böyle soğukların yaşanacağı belliydi. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A) Karşımda Kızkulesi aklımda geçmişim vardı. B) Onun başarılı bir sanatçı olduğu inkar edilemez. C) Sanatçıların olumsuz eleştirilere alışması gerekir. D) Yazarın kendine has, özgün anlatımı göze çarpıyor. E) Müzisyenseniz sesleri dinler ve değiştirirsiniz. 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 10 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

11 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) TEST-3 Doğru Yanlış Boş 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir bozukluk vardır? A) Matematiğin tüm konularını kaplayan bir kitap arıyorum. B) Bu romanı önceki romanı kadar ses getirmedi. C) Yazın neredeyse tüm şehir yaylaya çıkardı. D) Bu sanatçı tuttuğu meşale ile bana yol gösterdi. E) Dış tasarımının güzel olduğu konusunda herkes birleşti. 11. Hiç beklemediği bir anda karşısında annesini görünce kızcağızın paçaları tutuştu. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı B) Mantık hatası C) Gereksiz sözcük kullanımı D) Nesne eksikliği E) Deyimin yanlış kullanımı 8. Ev hanımlarının sabahtan akşama kadar bomboş evde I II III oturduğunu düşünmeyin hiç. IV V Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılarak giderilebilir? A) I ile II yer değiştirerek B) II ile III yer değiştirerek C) III ile IV yer değiştirerek D) IV ile V yer değiştirerek E) I ile V yer değiştirerek 9. Tilkiye Tavuk sever misin? demişler; gülmekten cevap verememiş. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması B) Özne - yüklem uyumsuzluğu C) Dolaylı tümleç eksikliği D) Mantık hatası E) Özne eksikliği 12. Hayvanat (I) bahçesindeki (II) ihtiyar (III) hayvanlara (IV) uzun (V) uzun baktı. Bu cümledeki anlam belirsizliğini gidermek için numaralanmış yerlerin hangisine virgül getirilmelidir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Kitaplığımın ilk bölümünde başucu kitaplarımı bulundururum. B) Bu konuda bana hep yardımcı oldunuz, beni hiç üzmediniz. C) Maddi durumu fakir olan ailelere gıda yardımı yapıldı. D) Arkadaşımın bu konudaki düşünceleri sizinkinden tutarlıydı. E) 9 Haziran 2009 tarihinde dünyaya gelmişti. 10. Özlem Hanım ın ölümünde doktorunun hatası olduğu anlaşıldı ve açığa alındı. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılarak düzeltilebilir? A) doktorunun sözcüğündeki nun eki çıkarılarak B) olduğu sözcüğü olması yapılarak C) anlaşıldı yerine öğrenildi getirilerek D) ve den sonra doktor sözcüğü getirilerek E) ve yerine veya bağlacı kullanılarak 14. Son filminizde oynadığınız rolde fakir ama gururlu bir I II III genci canlandırdınız galiba. IV V Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış sözcüklerden hangisinin başka bir sözcükle değiştirilmesiyle giderilir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 1.E 2.B 3.A 4.C 5.D 6.D 7.A 8.B 9.E 10.D 11.E 12.C 13.C 14.B 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 11 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

12 TEST-4 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) Kullanacağınız tesisat için sözleşme imzalamanız kanun gereğidir. B) Aboneliğiniz ile ilgili sorunlarınız için ödeme bildiriminizi getirmeniz gerekmektedir. C) Abone sayaç ve üzerindeki mühürlerin korunmasından sorumludur. D) Zamanında ödenmeyen borçlara ilişkin itirazlarınızı, sayacınızın tesisat numarasını belirterek yapınız. E) Yetkili olmayan ödeme merkezlerine kesinlikle ödeme yapmayınız. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A) Bir şişe kolonya alarak hasta ziyaret edildi. B) Ayça Hanım, son derece titiz; ama kibirli değildi. C) Emlak işine ben, araba işine ağabeyim bakıyordu. D) Sabahları sadece çay ve ekmek yiyorum. E) Satışlar canlanmazsa ben fabrikamdan, siz de işinizden olursunuz. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmamıştır? A) Çocuğun bu davranışında, çocuğun sözleri etkin oldu. B) Ülkemizde hoşgörünün hakim olmasını tüm kalbimizle dilerim. C) Bu kötü gecenin sabahı hiç doğmayacakmış sandım. D) Gözlerinin bozulmasının nedeni çok televizyon izlemesindendir. E) Öğrenciler ödevlerini dün dershanede yapmışlar. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? A) Anlattıklarımı dinleyen ve not alan öğrenci benim gözümde çok değerlidir. B) Ahmet in babası çok hassas; ama duyarlı değildi. C) Onun ve benim gözümde her şey değerlidir. D) Alkolle mücadele için birçok önlemler alındığına dikkat çekildi. E) Yazarın son romanında oldukça dikkat çekici tespitlerle dolu. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Konuğumuzla yapacağımız söyleşiyi canlı olarak yayınlıyoruz sayın seyirciler. B) Doğu Anadolu Bölgesi nde birkaç gün önce başlayan kar, aralıksız yağıyor. C) Dün akşam Taksim de meydana gelen haber bizi çok üzdü. D) Üniversitesinin, yirmi beş kişiden oluşan genç araştırmacılar topluluğu çalışmalarına başladı. E) Sohbetimize geçmeden önce izleyicilerimize yemek tarifini verelim. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmamıştır? A) Numaralı cümlelerden anlamlı biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? B) Varlıkları karşılayan isimler, cins ve özel isim olmak üzere ikiye ayrılır. C) Sıfatlar ve zarf türünden sözcükler çekim eklerini alamazlar. D) Eylemsileri cümlede kullandığımızda, -l,-n, yapım ekleri yönünden yüklemle uyumlu olmalarına dikkat edilmelidir. E) Romanda kullandığımız cümlelerde de yazım kurallarına uymak zorundayız. 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 12 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

13 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) TEST-4 Doğru Yanlış Boş 7. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? A) Sanırım buraya onlar da gelebilirler. B) Çocuk sahibi bir anne olarak böyle yapmamalıydı. C) İnsanlara güvenini yitirmiş artık yanında görmek istemiyordu. D) Konuşma metinleri kontrol edilip, programa hazırladı. E) Başarıya giden yol, çalışmaktan geçer. 11. Türkler İslamiyeti kabul etmesinden sonraki hayat tarzlarında önemli değişmeler görülür. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisinin yapılmasıyla düzelir? A) İslamiyet yerine İslam dinini getirilerek B) hayat tarzlarında sözündeki de eki çıkarılarak C) ettikten sözcüğü edildikten sonra yapılarak D) Türkler sözcüğü Türklerin yapılarak E) görülür sözcüğü görülmektedir yapılarak 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Birsel ile sen bir haftadır nerelerdeydiniz. B) Yanardağ patlamasını kızım ve ben televizyondan öğrendim. C) Öylesine yazılmış romanların okuyucusu da az olur. D) Seni dün çok aradık fakat hiçbir yerde bulamadık. E) Evrakların üzerinde kocaman kocaman tuğlalar vardı. 9. Sıralı ya da bağlı cümlelerde özne olumluysa yüklem de olumlu, özne olumsuzsa yüklem de olumsuz olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Kimse bize engel olmasın, herkes sussun. B) Herkes birbirine saygılı olmalı, kibar davranmalı. C) Hiçbiri toplumsal konulara değinmezdi. D) Yanlışların hepsi anlamla ilgiliydi, dille ilgili değildi. E) Soruların çoğu zordu, çok azı kolaydı. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir anlatım bozukluğu vardır? A) Onu ne gördüm ne de haber aldım. B) Asansöre binerken ve inerken telaşlanırdı. C) Atlar huysuzlaşınca hemen yem verilirdi. D) Sana her zaman güvenmiş hiç şüphelenmemiştim. E) Zamana ayak diremeyin, asla durduramazsınız. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Adım gibi biliyorum, bu işin arkasından Fatih çıkacak. B) Eğer derslerine böyle çalışırsan sınavı kazanırsın. C) Böyle başarılara ancak özveriyle çalışarak ulaşılabilir. D) Kitabın bazı soruları seçilip, başka bir kağıda yazıldı. E) Numaraları birer birer tespit ettik ve savcılığa verdik. 10. Bu parkın yapılmasına ilçedeki bütün herkes destek I II III vermiş, bir yıl içinde parkın yapımı tamamlanmıştı. IV V Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi anlatım bozukluğuna neden olmaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığı yoktur? A) Bu markette yoğurt ve mesir macunu yokmuş. B) Fırın ve çamaşır makinesine ihtiyaç var. C) Sınavda edat ve yazım kuralları sorulacak. D) Ögle yemeğindeki çorba ve salata güzelmiş. E) Önce yaşlı ve ev hanımlarına bir sorum var. 1.C 2.E 3.A 4.A 5.C 6.E 7.E 8.B 9.D 10.C 11.D 12.E 13.C 14.D 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 13 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

14 TEST-5 Anı, Biyografi, Otobiyografi, Gezi, Sohbet 1. Renkler bize çok şey anlatmıyor mu? Hem de nasıl anlatıyor. Hayatın akışı içinde çoğu zaman fark edemesek de, fikirlerimizin ve hayallerimizin ilham kaynaklarındandır, renkler. Renklere yüklenen anlamlar, beynimize ve hislerimize göndermeler yapar, yorumlarımızı şekillendirir. Zevklerimizi ve tercihlerimizi sanki renklerin diliyle diğer insanlara iletir, karşı taraftan da bu doğrultuda mesajlar alırız. Bu parça aşağıdaki yazın türlerinden hangisinden alınmış olabilir? A) Günce B) Söyleşi C) Eleştiri D) Röportaj E) Anı 4. Aşağıda verilen eserlerden hangisi anı (hatıra) türünde değildir? A) Mor Salkımlı Ev B) Hey Gidi Günler Hey C) Jurnal D) Saray ve Ötesi E) Kuşları Örtünmek 2. (I) Anıların yazılışı kronolojiktir, yazar gördüklerini, yaşadıklarını bir sıra halinde anlatır. (II) Ayrıca anılar yazarın kendisini okura hiç çekinmeden açtığı bir tür olduğundan içten yazılardır. (III) Aynı zamanda bir ispat ve iddia yazısı olarak değerlendirilir. (IV) Belli bir dönemin yorumlanması sayılabildiğinden anılar tarihi birer belge özelliği de gösterir. (V) Anıda sözcükler çoğunlukla gerçek anlamıyla kullanılır abartıya yer verilmez. Anı türüyle ilgili bu parçada verilen numaralanmış bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 3. Aşağıdakilerin hangisi sohbet türünün özellikleri arasında sayılamaz? A) Dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevinde kullanılır. B) İçtenlik ve doğallık çıkış noktasıdır. C) Gazete ve dergi yazısıdır. D) Yazar, görüşlerinin doğruluğu konusunda ısrarcı davranmaz. E) Güncel konular sanatlı bir dille işlenir. 5. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisinin sohbet türünde bir yapıtı yoktur? A) Ahmet Rasim B) Nurullah Ataç C) Melih Cevdet Anday D) Bedri Rahmi Eyüboğlu E) Suut Kemal Yetkin 6. Aşağıdaki eserlerden hangisi ötekilere göre farklı bir türde yazılmıştır? A) Günlerin Tortusu B) Hac Yolunda C) Anadolu Notları D) Bizim Akdeniz E) Frankfurt Seyahatnamesi 7. (I) Biyografiler, tanınmış bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. (II) Bu türde amaç kişiyi eserleri ve kişiliği ile okuyucuya tanıtmaktır. (III) Türk edebiyatında ilk örneğini Kaşgarlı Mahmut vermiştir. (IV) Bu türün Divan edebiyatında karşılığı tezkiredir. (V) Yazarın kendi hayatını anlattığı yazılara ise otobiyografi adı verilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 14 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

15 Anı, Biyografi, Otobiyografi, Gezi, Sohbet TEST-5 Doğru Yanlış Boş 8. Amasya Kalesi çok yüksektir. Tepesindeki ovayı gören burçları, kuleleri daima bulutlar içinde kaybolmuş gibi görünür. Hava açıkken kale içindeki cami minareleri ve ev damları buradan görülebilir. Çok ustalıkla yapılmış taç kapılı bir kaledir burası. Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerden hangisine ait olabilir? A) Öykü B) Anı C) Gezi yazısı D) Deneme E) Sohbet 9. Sanatçının değişik olaylarla ilgili duygu ve düşüncel lerini okurla paylaştığı yazılardır. Ele alınan konular o alanda çalışma yapmış kişileri ilgilendirir. Cümleler, ll çoğu zaman devrik, sorulu cevaplı ve konuşma halll lv vasındadır. Anlatımda içtenlik vardır. V Bu parçadaki numaralanmış altı çizili yerlerin hangisinde sohbet le ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A) l. B) ll. C) lll. D) lv. E) V. 10. Benim çocukluğum bir Anadolu kasabasında geçti. Her sabah çam kokulu yollardan geçip okula giderdik. Okuldan dönüşte arkadaşlarımızla birleşir o kocaman oyun bahçemize yani doğaya koşardık. Uçsuz bucaksız bağlarda soğuk sular çağlardı; sincaplar, kuşlar oyunlarımıza katılırdı. Sanki Heidi nin dağlarında yaşıyorduk. Özendiğimiz hiçbir şey yoktu, mutluyduk. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Biyografi B) Gezi yazısı C) Anı D) Sohbet E) Deneme 11. Aşağıdakilerden hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur? A) Yaşanan olayların, üzerinden belli bir süre geçtikten sonra olayları yaşayan ya da onun bir yakını tarafından yazılan yapıtlara ---- denir. (Anı) B) Yazarın özgürce seçtiği bir konuda iddia ve ispatlama kaygısı gütmeden düşüncelerini kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi ben duygusunu öne çıkaran bir anlatımla oluşturduğu yazı türüne ---- denir. (Söyleşi) C) Ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıklarını, dönemlerine katkılarını anlatan yazı ve kitaplara ---- denir. (Biyografi) D) Bir kişinin kendi yaşamını yine kendisinin anlatmasına ---- denir. (Otobiyografi) E) Yazarın gezip gördüğü yerleri değişik özellikleriyle okura tanıtmak için yazdığı yazılara ---- denir. (Gezi yazısı) 12. Anı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İçten bir anlatımı vardır. B) Yazar dış dünyayla beraber kendinden de söz eder. C) Tarihi bir belge özelliği gösterir. D) Bilimsel yazılar değildir. E) Yazar sadece kendi yaşadığı olayları yazar. 13. İnsanların beğenileri birbirine uymaz. O belki kırmızıdan hoşlanır, siz yeşili seviyorsunuzdur. O belki Wagner in müziğini beğeniyor, siz Mozart ı yeğliyor - sunuzdur. Beğenileri sizinkine uymuyor diye, onu beğenisizlikle, kabalıkla mı suçlayacaksınız? Ona kızacak mısınız? Onun da sizin de beğendiğiniz şeyleri yansız olarak değerlendirmelisiniz bence. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Fıkra B) Makale C) Sohbet D) Eleştiri E) Öykü 1.B 2.C 3.E 4.C 5.D 6.A 7.C 8.C 9.B 10.C 11.B 12.E 13.C 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 15 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

16 TEST-6 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi (Sözcük anlamı) 1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? A) Onlar da yakın köylerden birine taşınmıştı. B) Çocukluğunda kuytu yerlerde gezinmeyi severdi. C) Daha güzel eşyaların hayali onu heyecanlandırıyordu. D) Bu köylerin havası insana hayat verir. E) Herkesin düşüncesine önem veren biriydi. 4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecazlı bir söyleyiş içermemektedir? A) Balık, baştan kokar. B) Taşıma su ile değirmen dönmez. C) Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir. D) Ateş, düştüğü yeri yakar. E) Her koyun, kendi bacağından asılır. 2. Ben zet me ama cı ol mak sı zın bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasına ad aktarması denir. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ad ak tar ma sı yoktur? A) Binlerce şemsiye üzgün üzgün cenazenin arkasında yürüyor. B) Sabahları bir bar dak çay, birkaç dakikada beni kendime getiriyor. C) Meclis dün olağanüstü toplantıya çağrıldı ve yeni kanun görüşüldü. D) Necip Fazıl ı her okuyuşumda, yeni şeyler keşfediyorum. E) Dünkü açık artırmada, iki adet Picasso rekor fiyata satıldı. 5. Yazımı çevirdin, kışa Bak gözümden akan yaşa Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Ben bir dağın yamacında Yalnız bir dut ağacıyım B) Ben Mevla ya duacıyım Onun için inilerim C) Beni bir dağda buldular Kolumu kanadımı kırdılar. D) Dolaba layık gördüler Onun için inilerim E) Suyumu alçaktan çekerim Dönüp yüksekten dökerim 3. Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A) Bitişik evler zamanla yerini bahçeli köşklere bırakmıştı. B) Uyumlu biri olmayı yaşamı boyunca önemsemişti. C) Azıcık bir parayla zengin bir yaşamın hayalini kuruyordu. D) Kızdığımı anlayınca, fısıltıyla cevap verebilmişti zavallı çocuk. E) İyi bir eser bazen kötü düşünceleri de işleyebilir. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme yapılışı yönünden ötekilerden farklıdır? A) Yalan yanlış sözlerle kimseyi kandıramazsın. B) Kilerdeki un çuvalları, delik deşik olmuştu. C) Bu konudan gelir gelmez bize de söz etti. D) Evimize sağ salim dönebildik. E) Hepimiz mal mülk sahibi olmuştuk. 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 16 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

17 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi (Sözcük anlamı) TEST-6 Doğru Yanlış Boş 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük kullanılmıştır? A) Küçük bir sırrını bana çıtlattı. B) Dedikleri olmayınca bastı yaygarayı. C) Çocuk zıplayıp duvara çıktı. D) Kendine verilen hediyeyi beğenmedi. E) Salondan gülüşmeler yükseliyordu. 11. Somut anlamlı bir sözcük, anlam genişlemesi yoluyla soyut anlam kazanabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım söz konusudur? A) Uzun zamandır ayrı kaldığı annesini özledi. B) Onun ne kadar kafasız biri olduğunu herkes anladı. C) Köylüler halılarda bu renkleri çokça kullanmışlardır. D) Yarım saattir bekliyorum ama hala kimse gelmedi. E) Çocuk, önce ödevini yaptı, sonra oynamaya çıktı. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama ya - pılmıştır? A) Şiirlerinde eski şairlerin sözlerinden alıntılar göze çarpmıyor değildi. B) Bugünlerde işlerin çok durgun olduğunu söyledi. C) Karanlıkta onları görmek, oldukça güçtü. D) Kara kıtada açlık, yıldan yıla artmaktadır. E) O hep babasının gölgesinde yaşadı. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük yoktur? A) Cenap Şahabettin serbest şiir tarzını benimsemiştir. B) Ömer Seyfettin, hikayelerinde toplumsal konuları işlemiştir. C) Yazar, romanlarında gündelik hayattan kesitler sunmuş. D) Bugünlerde bazı konular fazlaca ele alınıyor. E) Yazınımızda, tiyatro alanında eleştiri yok gibi. 12. Hafif sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde Ameliyat olduğundan beri hafif işlerde çalışıyor. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Otomobili kaldırmak için gaza hafif şekilde dokundu. B) İçi pamuk dolu olan bu çuval, hafifti. C) Ev hafif sallandı, sanki deprem olmuştu. D) Maçtan önce hafif bir antrenman yaptılar. E) Bu seferlik ona hafif bir ceza verdik. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, cümleye tam olarak, iyice anlamı katmaktadır? A) Konu hakkında ince ince sorular yöneltiyordu. B) Verdiğim kitapları birer birer getirdi. C) Konuyu sindire sindire öğrenmezsen, unutursun. D) Bütün bunları bile bile çekip gitmesi, bizi üzdü. E) Olayları yavaş yavaş hatırlamaya başlamışlardı. 10. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söcüklerden hangisinin sesteşi düşünülemez? A) Kar, ayrı bir güzellik veriyordu bu şehre. B) Sana söylenen bu sözler tehdit değil öğüttü. C) Sarı bir apartmanın üçüncü katında oturuyoruz. D) Bu ay da tüm işlerimizi erken bitirdik. E) Böyle bir yer dünyanın hiçbir şehrinde yoktur. 14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma meydana gelmez? A) Bu sabah yolları yine temizlemediler. B) Bu sabah yolları ne sildiler ne süpürdüler. C) Yolları yine bu sabah da süpürmediler. D) Bu sabah yolları yine mi süpürmediler? E) Bu sabah yine yolları süpürmemişler! 1.D 2.B 3.E 4.C 5.E 6.C 7.A 8.D 9.D 10.C 11.B 12.D 13.C 14.C 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 17 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

18 TEST-7 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi (Sözcük anlamı) 1. I. Po lis, evin et ra fı nı çe vir di. II. Onun ne işler çevirdiğini kim se an la ya ma dı. III. Hepsi aynı anda say fa yı çe vir di. IV. Yazdıklarımızı başka dile çe vir di. V. Tarlanın etrafını dikenli telle çevirdi. Çe vir mek söz cü ğü yu ka rı da ki cüm le ler de kaç de - ği şik an lam da kul la nıl mış tır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayat tecrübesi olan anlamında bir söz vardır? A) Bilir bilmez konuşan insanlardan eskiden beri hoşlanmazdım. B) Onun gibi görmüş geçirmiş biri buna nasıl izin verir? C) Burada aklına eseni yapmaya kalkanlara iyi gözle bakılmaz. D) Onun göz göre göre bu hatayı yapmasını anlayamadık. E) Her şeyi tepeden tırnağa bir daha inceledik. 2. Götürmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde Böyle davranmanız sizi kötü bir sonuca götürür. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Bu olayı böyle değerlendirmeniz sizi yanlışa götürür. B) Küçük kardeşini sabahları arabasıyla okula götürürdü. C) Yaptıkları, ona duyulan güveni tamamen götürdü. D) Şiddetli yağan yağmur bahçe duvarını götürdü. E) Herkes giderken birer sandalye götürsün. 5. Dilimiz, bazen ordularımızla, bazen medeni alışverişler yoluyla eski ve yeni dünyaları dolaşmış, kendi varlığından nice izler bırakmıştır. Bu cümlede geçen kendi varlığından nice izler bırakmış sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) etkili olmak B) yaygın olmak C) evrensel olmak D) herkesçe kabul görmek E) uzak bir geçmişe sahip olmak 3. Aşağıdakilerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz? A) Olayı doğru dürüst gören olmamış. B) Sıra sıra selviler gördük yol kenarında. C) Ağır aksak taşıyabiliyorduk bu ağır eşyaları. D) Tozlu topraklı yolları aşarak tarlaya vardık. E) Programın sonunda çıtı pıtı bir kız şarkı söyledi. 6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? A) Eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış. B) Damlaya damlaya göl olur. C) Dost ile ye, iç; alışveriş etme. D) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. E) Ateş, düştüğü yeri yakar. 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 18 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

19 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi (Sözcük anlamı) TEST-7 Doğru Yanlış Boş 7. Bu hayalde uyur Bursa her gece Her şafak onunla uyanır, güler Gümüş aydınlıkta serviler, güller Serin hülyasıyla çeşmelerinin. Bu dörtlükte altı çizili sözcükte görülen söyleyiş özelliği aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Bursa da bir eski câmi avlusu Küçük şadırvanda şakırdayan su B) Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle Gümüşlü, bir fecrin zafer aynası, C) Muradiye, sabrın acı meyvesi Ömrünün timsali beyaz Nilüfer D) Fatih yoksul ve onurlu ezelden Beyoğlu ne kadar uzak bizden E) Nakleder yadını gelen geçene Türbeler, câmiler ve eski bahçeler 8. Türkiye, depremin vurduğu kardeş ülke Pa kis tan a yardım etmek için ---- Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisi yle tamamlanırsa hep birlikte aynı amaç uğruna hareket edildiği anlamı verir? A) elinden geleni ardına koymadı. B) diğer ülkelere çağrıda bulundu. C) seferber oldu. D) hiçbir çaba göstermedi. E) ne gerekiyorsa yapacağına söz verdi. 9. (I) Geçim sağlanılan iş yeri için ekmek kapısı deriz. (II) İnsanların, ailelerinin geçimlerini temin etmeleri hiç de kolay olmadığından ekmek aslanın ağzında deriz. (III) Geçim sağlamak için çalışıp uğraşmak, ekmeği ile oynamaktır. (IV) Kendisi çalışmayıp başkasının kazancı ile geçinenlerden ekmek elden su gölden sözüyle bahsederiz. (V) Ailenin geçiminin sağlanmasına katkısı olmayan, tüketici durumundaki insanlar ekmek düşmanı diye adlandırılır. Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki deyimlerden hangisi açıklamasıyla uyuşmamaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 10. Aşağıdakilerin hangisinde kopmak sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? A) Dikkatin dağılması: Zil çalınca öğrenciler konudan koptu. B) İkiye bölünmek: Annesine yalan söyleyince ipler koptu. C) Başlamak: Dün üç gibi büyük bir fırtına koptu. D) Ayırmak: Zavallı çocuğu, ailesinden kopardılar. E) Sona ermek: Arkadaşlık bağlarımız bu olayla koptu. 11. O; ılımlı, içe dönük, davranışlarından kimsenin incinmeyeceği, davranışlarına kimsenin itiraz etmeyeceği, sakıncasız bir yol tutan öykücüydü. Sözü edilen kişinin hikâye anlayışını en iyi yansıtan deyim aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendini ağırdan satan B) Özgün bir söyleyişi olan C) Kendi yağıyla kavrulan D) Etliye sütlüye karışmayan E) Karda gezip izini belli etmeyen 12. Çam de vir mek ile Bal ta yı ta şa vur mak de yim le ri ara - sın da an lam ca bir iliş ki var dır. Aşa ğı da ki le rin han gi si arasında bu iliş ki nin kar şı tı bir iliş ki söz ko nu su dur? A) Di li çö zül mek Di li tu tul mak B) İçin den geçirmek Gön lün den kop mak C) Aklına koymak Aklına getirmek D) Hes aba kat mak Gö z ö nün de tut mak E) Derdine düşmek Derdini çekmek 1.E 2.A 3.E 4.B 5.A 6.C 7.D 8.C 9.C 10.B 11.D 12.A 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 19 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

20 TEST-8 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi (Sözcük anlamı) 1. Şiir son yıllarda can çekişiyor. cümlesinde altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Adam, bütün gün sıcağın bağrında çalışmaktan erimiş, kavrulmuştu. B) Hastalığı gün geçtikçe daha da artmaktaydı. C) Son hediyelerini de çocukları başucundayken vermişti. D) Bu düşünceler gençlerin zihninde son anlarını yaşıyor. E) Bahçeye ektiği tohumlar artık filizlenmeye başlamıştı. 4. Eserinizde bilinmedik sözcükler, duyulmadık söyleyişler, mantık boşlukları var; bu nedenle eseriniz okuyanı kendinden uzaklaştırıyor. Bu cümledeki okuyanı kendinden uzaklaştırmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Okurda olumsuz duygular oluşturmak B) Örnek bir edebiyat ürünü olamamak C) Herkese hitap edememek D) Okuyucuya yol göstermemek E) Okuyucuda yeni duygular uyandırmak 2. Öğrencinin durumunda dikkate değer bir gelişme yok. Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Çalışmalarında gözle görülür bir ilerleme kaydedilmedi. B) Herkesin mutlaka kendince bir hikayesi vardır. C) Çok iyi çalışmadığı halde sınavda başarılı oldu. D) İnsanların, yoksulları küçümsemeleri doğru bir davranış değil. E) Öğrencilerin fikirlerini dikkate almakla onları onurlandırmış oluruz. 3. Bana öyle geldi ki bu adam kafasından ziyade kalbiyle konuşuyor. Yukarıda altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) Duygularını açık açık söylemek B) Düşüncelerinden çok duygularını dile getirmek C) Birinin ne hissettiğini anlayabilmek D) Başkalarının beklentilerine göre konuşmak E) İnsanları kırmamaya özen göstermek 5. Sesiyle, parmak iziyle, yüz hatlarıyla, bir diğerine benzemeyen insanın elbette ruh yapısının yansıması olan üslubu da kendine özgü olacaktır. Bu cümledeki ruh yapısının yansıması olmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Okuyanın psikolojisini etkilemek B) Fiziki yapımızı iç dünyamıza göre şekillendirmek C) Kişilik özelliklerinin göstergesi olmak D) Kişiyi diğerlerinden önemli kılmak E) Üsluba farklı bir renk katmak 6. Yazar, üslubu sayesinde zihinlerde bir başkasınınkine benzemeyen söz saltanatı kurar. Bu cümledeki bir başkasınınkine benzemeyen söz saltanatı kurmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Okuyucuyu derinden etkilemek B) Dönemin en ileri gelen edebiyatçısı olmak C) Özgün ve etkili bir söyleyiş oluşturarak kendini kabul ettirmek D) Okura yol göstermek için öncü sanatçıların özelliklerini kullanmak E) Çağdaşlarından farklı konulara değinmek 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 20 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır:

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM EDATLAR Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: 1-GİBİ Cümleye benzerlik, eşitlik,

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur?

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 39 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? 1. A. Niçin 2. B. Ne

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir.

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE Fiil Cümlesi *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez. Seçilmiş birkaç kitaptan güzel ne olabilir. İsim

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu.

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. C) Rüzgâr, çatıları uçuracak gibi esiyordu. D) Hırsız,

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

Yukarıdaki diyalogda kaçıncı cümlede diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?

Yukarıdaki diyalogda kaçıncı cümlede diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır? 8. Sınıf Fiilimsiler Testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır? A) Çocuklar, bahçedeki kırık kapıdan girip meyve ağaçlarına çıktılar. B) Arkadaşımın ailesi buradan taşınalı tam iki yıl

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE YÜKLEM Cümlede işi, oluşu, durumu bildiren öğeye yüklem denir. Diğer öğeleri bulmak için bütün sorular yükleme yöneltilir. Dilimizde her türlü sözcük ve söz öbeği yüklem

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1. A. Şehirde yaşıyanlar bazı kurallara uymak zorunda. 2. B. Suriye, Türkiye nin güney komşusudur. 3. C. Kırlarda benbeyaz papatyalar vardı.

Detaylı

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI 1- MAKALE Herhangi bir konuda öne sürülen bilgi görüş ve düşünceleri kanıtlamaya yönelik yazı türüdür. Yazan öne sürdüğü görüş

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir.

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. ZAMİR (ADIL) Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım. Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede "kitap" sözcüğü bir varlığı kar şıladığından

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

*Aynı anlama gelen sözcüklerin bir cümlede kullanılmasıdır. Duruluk ilkesi ile ilgilidir.

*Aynı anlama gelen sözcüklerin bir cümlede kullanılmasıdır. Duruluk ilkesi ile ilgilidir. ANLATIM BOZUKLUĞU ANLAMLA İLGİLİ YANLIŞLAR 1-Gereksiz Sözcük Kullanımı *Aynı anlama gelen sözcüklerin bir cümlede kullanılmasıdır. Duruluk ilkesi ile ilgilidir. Kadın makyajını tazelemek için dudak rujunu

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir. A.SÖZCÜKTE ANLAM GERÇEK (TEMEL) ANLAM Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık Matematik 2 R İ T N R Ö SYISL K 1 YGS - LYS Ön Hazırlık opyright Çağlayan asım Yayın ağıtım mbalaj San. Tic..Ş. u kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur?

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? A) Misafirlerimizi bahçe kapısına kadar uğurladık. B) Bu kümenin elemanları sembollerden oluşuyor. C) Komutan, taburu toplayıp

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz.

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. YAZIM KURALLARI Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER Her cümle büyük harfle başlar. Ancak sıralı

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız

II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 37 1) V. mümkün değildir I. II. başarıya III. çalışmıyorsanız IV. ulaşmanız Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. vii GİRİŞ / 1 ÇOCUK VE KİTAPLARI / 17

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. vii GİRİŞ / 1 ÇOCUK VE KİTAPLARI / 17 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ / 1 1. Çocuk Edebiyatının Tanımı, Niteliği ve Önemi / 1 Tanımı / 1 Niteliği / 3 Önemi / 5 / 8 Çocuk ve Kitapları / 8 Çocuk Edebiyatı ve Kitapları / 9 Çocuk ve Kitap / 12 Boş Zamanları

Detaylı

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? 7. Sınıf Tarama Testi 3 1 1. Aşağıda kil erden hangisi eş sesli (sesteş) bir kelime değildir? A) An B) Büyük C) Boz D) Dil 2. Başarılı bir konuşma, her şeyden önce dinleyicilerin seviyesine, ilgi ve beğenilerine

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

Yüreğimize Dokunan Şarkılar

Yüreğimize Dokunan Şarkılar On5yirmi5.com Yüreğimize Dokunan Şarkılar Gelmiş geçmiş en güzel Türkçe slow şarkılar kime ait? Bakalım bizlerin ve sizlerin gönlünde yatan sanatçılar kimler? Yayın Tarihi : 6 Ocak 2010 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) 1.1: Eylemin anlamını zaman kavramıyla sınırlayan belirteç tümlecidir. (1 puan) 1.2: Merak uyandırarak okurun ilgisini canlı tutmak için (1 puan)

Detaylı

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör.

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör. Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Eylem ve eylemsilerin anlamalarını durum yönünden tamamlayan zarflardır. Eylem ya da eylemsiye

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (3) 1

TEOG 1. Dönem Türkçe Denemesi (3) 1 TEOG Dönem Türkçe Denemesi (3) 1 2. Çağa meydan okuyan, bu meydan okuma içinde kendi hayatını kuran, kendini çalışmaya adadıkça büyüyen, çoğalan gönül adamlarını, büyük dimağları, ufuk insanlarını anlamak

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

SORU KALIBI-1 SORU KALIBI-2 SORU KALIBI-3 SORU KALIBI-4 TEOG SORU ANALİZLERİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ÇÖZÜM YÖNTEMİ-1 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-2 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-3

SORU KALIBI-1 SORU KALIBI-2 SORU KALIBI-3 SORU KALIBI-4 TEOG SORU ANALİZLERİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ÇÖZÜM YÖNTEMİ-1 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-2 ÇÖZÜM YÖNTEMİ-3 SORU KALIBI-1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde derin sözcüğü, karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır? Sivrilmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "başkalarını geride bırakıp yükselmek veya

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

Dal - mış - ım. Dal - mış - sın. Dal - mış. Dal - mış - ız. Dal - mış - sınız. Dal - mış - lar. Alış - (ı)yor - um. Alış - (ı)yor - sun.

Dal - mış - ım. Dal - mış - sın. Dal - mış. Dal - mış - ız. Dal - mış - sınız. Dal - mış - lar. Alış - (ı)yor - um. Alış - (ı)yor - sun. EYLEM ve EYLEMSİ FİİL (EYLEM) İsimler varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. Fiiller ise hareketleri, oluşları, durumları karşılar. Fiiller genel olarak mastar hâlinde ifade edilir. Mastar hâlinde

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 2. Hangi seçenekte deyim yoktur? A) Boyu uzun aklı kısa olmak B) Boy fukarası olma C) Boyu posu yerinde olma D) Boyu uzasın diye süt

Detaylı

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir.

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Gemiyle bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? O zaman geminin üzerindeki çiçeklerden 2 tanesini yeşile, bir tanesini pembe renge boyamalısın. Geminin pencereleri açık mavi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap

Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap Şizofreninin nasıl bir hastalık olduğu ve şizofrenlerin günlük hayatlarında neler yaşadığıyla ilgili bilmediğimiz birçok şey var.

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

Seç Bakalım. ... / 24 Puan. Aşağıdaki sözcüklerin doğru hecelenmiş biçimlerini yuvarlak içine alın.

Seç Bakalım. ... / 24 Puan. Aşağıdaki sözcüklerin doğru hecelenmiş biçimlerini yuvarlak içine alın. TÜRKÇE Adı - Soyadı :... Sınıfı / Şubesi:...Tarih:... /... /... Konuşma Kuralları, Hece Bilgisi, Okuduğunu Anlama, Öykü Oluşturma 1 A oğru mu Yanlış mı?... / 10 Puan B Ne emeli?... / 6 Puan 1. Konuşmalarımızda

Detaylı

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır?

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1. A. Ağacın kurdu içinde olur. 2. B. Denize düşen yılana sarılır. 3. C. Yalnız taş duvar olmaz. 4. D. Adam, arkadaşından belli olur. 2) Öyle durumlar

Detaylı

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını

Detaylı

Anlatım bozukluklarını anlama ve yapıya dayalı bozukluklar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz:

Anlatım bozukluklarını anlama ve yapıya dayalı bozukluklar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz: ANLATIM BOZUKLUKLARI Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca mümkün olduğunca gereksiz

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? 7. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? A) Adana ya gidip üç beş gün kalacağım. B) Toplantı saatini dün Pınar dan öğrendim. C) Eşyalarımızı toplayıp hemen

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM TESTİ-1

5.SINIF TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM TESTİ-1 1- Yaşanması mümkün olmayan tamamen zihinde canlandırılan olaylar hayal ürünüdür. Bu durumları anlatan cümlelere hayal ürünü ifade eden cümleler denir. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki cümlelerin

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ Oya Baydar, Mine Söğüt, Özcan Yüksek, Ercan Kesal, Arif Keskiner ve Melih Güneş konuklarla sohbet etti 86. İzmir Enternasyonal Fuarı nda bu yıl ilk

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

SİMETRİ 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Akif ile annesi, köyün kıyısında ufacık bir evde yaşıyorlardı. Evleri bir bahçenin içindeydi. Akif'in annesi bahçeye mevsimine göre

Detaylı

TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR

TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR LYS YE HAZIRLIK TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR Ş. İBRAHİM YILDIRIM Beta Yayın No : 3350 2. Baskı Ocak 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-508 - 5 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür

Detaylı

Sessiz değişimi" ya da "sessiz yumuşaması" olarak da bilinir. Türkçede sözcük sonlarında süreksiz yumuşak harfler (b, c, d, g) bulunmaz; bu

Sessiz değişimi ya da sessiz yumuşaması olarak da bilinir. Türkçede sözcük sonlarında süreksiz yumuşak harfler (b, c, d, g) bulunmaz; bu SELMA ÇİMEN 20110904055 Altıncı sınıf Ses bilgisi ünitesi içinde yer alan Ünsüz yumuşaması konusunu ve bu konu hakkındaki testleri içeren bir sunumdur. 1 Sessiz değişimi" ya da "sessiz yumuşaması" olarak

Detaylı

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini ifade ettik. Atatürk ün

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini ifade ettik. Atatürk ün 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ATAM SENİ ÖZLÜYORUZ. BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık. Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel özelliklerini

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı