PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU"

Transkript

1

2 Copyright

3 Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT TARİH COĞRAFYA FELSEFE MATEMATİK

4

5 Dil ve Anlatım Edebiyat

6 TEST-1 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) 1. Ağaçtan yere dökülen cevizleri, itişerek kapışmak, en I II III IV V büyük eğlencemizdi. Bu cümlede numaralanmış sözlerden han gisi atılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 4. (I) Merak uyandırmak genelde sanatçıların arzuladığı bir şey. (II) Fakat bu kitaptaki şiirlerin buna yönelik olduğunu söylemek mümkün değil. (III) Bunlar, sadece duyguları ifade etmeye yönelik başka bir amacı ve hedefi olmayan şiirler. (IV) Ama okuyucu, o şiirlerde, kendinden bir şeyler bulabilmişse bu da önemli. (V) Kitabın yayımlanması önceden tasarlanmış da değildir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 2. Uluslararası kuruluşlar fazla bankacılık sektörüne dokunmadı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır? A) Kimse kendi bayrağına dokunulsun istemez. B) Bazı ülkelerde yaşayıp da mutlu olmak çok güç. C) İstanbul un bu yoğun trafiği bile canımı sıkmıyor. D) Çocukluğumda bayram, yeni giysilerle karşılanırdı hep. E) Onun bu heyecanı yeni piyasaya çıkacak kaseti yüzünden olmalı. 3. Başaracağına inanıyorduk; fakat sınavda başına gelenler bizi üzdü. Bu cümledeki anlam karışıklığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yanlış bağlaç kullanılması B Bir sözcüğün anlam bakımından yanlış kullanılması C) Tamlayan olan kişi adılının kullanılmaması D) Gereksiz nesne kullanılması E) Özne eksikliği 5. Bugün şirkette başarılı olan personele ödül töreninde plaket verildi. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne yüklem uyuşmazlığı B) Anlam belirsizliği C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması D) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması E) Gereksiz sözcük kullanılması 6. Reşat Nuri nin en beğendiği eseri Çalıkuşu romanıymış. Bu cümledeki anlam karışıklığı aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? A) beğendiği kelimesi yerine sevdiği kelimesi getirilerek B) en sözcüğü kaldırılarak C) Tamlayan eki cümleden çıkarılarak D) Çalıkuşu kelimesinden sonra adlı kelimesi getirilerek E) Reşat Nuri nin kelimesinden sonra virgül getirilerek 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 6 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

7 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) TEST-1 Doğru Yanlış Boş 7. Aşağıdakilerden hangisinde bir deyimin yanlış açıklanmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A) Çok beceriklidir; on parmağında on marifet vardır. B) Ailesi için sürekli çalışır; gecesini gündüzüne katar. C) İhtiyacı olanlara yardım eder, onların elinden tutar. D) Kendi bildiğinde inat eder, ille de ayak diretir. E) Hiç kimseye aldırmaz, her şeye kulak kabartır. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi altı çizili yerler birbiriyle çelişmemektedir? A) Sabahtan beri bir şey yemedin, mutlaka aç olmalısın. B) Eminim grip salgını okulu tatil edebilir. C) Sanıyorum bu kitabı sen bir ayda okursun galiba. D) Torbadaki elma tam sekiz kilo gibiydi. E) Her yazar mutlaka bu konuyu işlemiş olmalı. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A) Çocukluk anıları, birer birer gözünün önünden geçiyordu. B) Böyle gençleri görünce düşman başına diyorum. C) Hastanede yangın çıkmış her yer ana-baba gününe dönmüştü. D) Onu o şekilde görünce içim acıdı, burnumun direği kırıldı. E) Bu olay karşısında çok çaresiz kalmışlardı. 9. (I) Fıkra bir yazarın yazdığı gazete köşe yazısıdır. (II) Yazar, her gün günlük olaylarla ilgili düşüncelerini olayların derinliğine inmeden, yüzeysel olarak ispatlama kaygısı taşımadan anlatır. (III) Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir hava hakimdir. (IV) Fıkranın diğer yazı türlerinden farklı olarak belli bir planı yoktur. (V) Ancak birçok eli kalem tutan kimse bırakın doğru dürüst bir cümle yazmayı daha eli ayağı düzgün bir paragraf bile yazamıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde mantık yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 12. O kadar yufka yürekli biri ki Murat Bey değil sinek, tavuk bile öldüremez. Bu cümlede anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi yapılarak düzeltilir? A) yufka yürekli sözü ince kalpli yapılarak B) Yüklem olumlu hale getirilerek C) sinek sözcüğü ile tavuk sözcüğü yer değiştirerek D) ki bağlacı yerine ama bağlacı getirilerek E) O kadar sözü yerine öylesine sözü getirilerek 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Akdeniz Bölgesi nde kışın genelde kar yağmaz. B) Bizim afacan süt devirmiş kedi gibi suçlu suçlu oturuyor. C) Saçlarım ağarmıştı, yaşım elliye yaklaşıyordu. D) Aralıksız yağan yağmur kenti göle çevirdi. E) Yabancı öğrencilerin okuduğu şiirler davetlileri duygulandırdı. 10. I. Bayramda polisler gülerek hız sınırını aşan araçları durduruyordu. II. Her şiirin, kendine göre bir şekli, bir konusu vardır. III. Yaşlı kadın elbisesini kapının arkasına astı. IV. Dilin gelişmesinde en çok şairlerin katkısı vardır. V. Hiçbir ressam gördüğünü olduğu gibi yansıtmaz. Yukardıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 14. O gün akşama kadar çocuk odasında sessizce kitap okudu. Bu cümledeki bozukluk aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıyla düzeltilebilir? A) O gün sözü kadar sözünden sonra gelmeli. B) çocuk sözcüğü çocuğun şeklinde olmalı. C) okudu yüklemi okurdu yapılmalı. D) çocuk sözcüğünden sonra virgül getirilmeli. E) kitap sözcüğüne belirtme hal eki konmalı. 1.B 2.E 3.C 4.C 5.C 6.E 7.E 8.D 9.E 10.A 11.C 12.C 13.B 14.D 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 7 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

8 TEST-2 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) 1. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Dünyanın hiçbir yerinde olmayan güzellikler var burada. B) Kanlarının kaynadığı bu çağda gençlere baskı yapmamalıyız. C) Hedefsiz bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. D) Okuyan ve okumayı seven gençler, önemli başarılara imza atacağı kaçınılmazdır. E) Gençlerin yaşamları sanatla dolmazsa kötü alışkanlıklarla dolabilir. 4. Söy le nen le rin hiç bi ri ne ku lak as mı yor, hiç dik ka te al - mı yor du. Bu cüm le de ki an la tım bo zuk lu ğu nu gi der mek için aşa ğı da ki de ği şik lik ler den han gi si ya pıl ma lı dır? A) ku lak as mı yor dan son ra ve ge ti ril me li B) hiç bi ri ne ye ri ne hiç bi ri si ne ge ti ril me li C) ku lak as mı yor ye ri ne ku lak ver mi yor ge ti ril me li D) dik ka te al mı yor du ye ri ne tak mı yor du ge ti ril me li E) İkin ci cüm le ye nes ne ge ti ril me li 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Şiirlerinde büyük bir memleket özlemi vardır. B) Okurlarını dün de pişman etmedi yarın da pişman etmeyecek. C) O, yaşadıklarını kaleme alan bir şairdir. D) Kalemi, gücünü hayallerinden alıyor. E) Şiirlerini geçen yıl, makalelerini ise önümüzdeki günlerde yayımlayacak. 3. Seslerini ve yüzlerini göremediğim radyo dostlarını çok seviyorum. Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Gereksiz sözcük kullanılmasından B) Tümleç eksikliğinden C) Yüklem eksikliğinden D) Fiilimsi eksikliğinden E) Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından 5. Eskiden bin bir çeşit baharatların satıldığı bir yerdi Mısır Çarşısı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne eksikliği B) Çatı uyumsuzluğu C) Çoğul ekinin gereksiz kullanılması D) Gereksiz sözcük kullanımı E) Nesne eksikliği 6. Hastanemizdeki çocukların hepsi çocuk doktoru denetiminde aşı oluyorlar. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması B) Özne yüklem uyumsuzluğu C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması D) Nesne eksikliği E) Tamlama yanlışlığı 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 8 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

9 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) TEST-2 Doğru Yanlış Boş 7. Birçok birincilik kazanan bu yarış atının ayağı kırıldı, artık yürüyemez. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nesne eksikliği B) Özne eksikliği C) Özne - yüklem uyumsuzluğu D) Gereksiz sözcük kullanımı E) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması 11. (I) Sanatçı hepimizin bildiği birtakım öyküleri birbirine ekleyip anlatır. (II) O öyküler, kısaca anlatıldı mı kişiyi gülümsetebilir, hoş gelebilir. (III) Oyunda ise böyle bir durum hoş durmuyor. (IV) Birileri, ona bu tekniğin yanlış olduğunu anlatmalı. (V) Böyle giderse onu seven birkaç kişi de ondan soğuyabilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 8. Benim için bir eserin nasıl yazıldığından çok, kullanılan dil önemlidir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne eksikliği B) Nesne eksikliği C) Dolaylı tümleç eksikliği D) Yüklem eksikliği E) Zarf tümleci eksikliği 9. Elinizdeki rapor, bu alandaki tüm eserler tarayarak hazırlandı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne - yüklem uyumsuzluğu B) Tamlama yanlışlığı C) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı D) Özne eksikliği E) Çatı uyumsuzluğu 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Ünlü sanatçımız, sanat dünyasında ses getiren eserlere imza atmış. B) Sürekli kendinden bahsetmesi, çevresindeki birkaç kişiyi de uzaklaştıracak yakında. C) Sigara içen bir insanın, sigaranın zararlarını anlatması faydasızdır. D) Yaşını almış birçok insan, gençliğinden önceki yaşamasını hatırlayamaz. E) Son zamanlardaki aşıların, insan sağlığı üzerindeki etkileri pek bilinmiyor. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen anlatım bozukluğu yoktur? A) Doktor bazı sözleriyle umut bazı sözleriyle korku saldı.(yüklem eksikliği) B) Arabamızın bu yılki vergiler önceki yıla göre düşüktü. (ek eksikliği) C) Ona bağırarak aynı zamanda kırmış oluyorsun (nesne eksikliği) D) Burayı çok sevdim artık buradan ayrılmam. (dolaylı tümleç eksikliği) E) Futbolu herkes eleştiriyor ancak futbolu bilmiyor. (özne-yüklem uyumsuzluğu) 10. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Dünyaya yoksul geldim, yoksul gideceğim. B) Kimi insan, odaya girdiğinde bizi aydınlatırlar. C) Sen bunca zorluğa nasıl dayandın, nasıl başa çıktın? D) Bu durumda karşıdan gelen araçlar bizi, biz de onları görürüz. E) Sanatçı eserlerine duygularını katarak ölümsüzleştirebilir. 14. Özne insan dışı bir varlık olursa, ister tekil ister çoğul olsun, yüklem daima tekil olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir yanlışlık yapılmıştır? A) Böyle kitaplar okuyucu tarafından fazla benimsenmez. B) Bu incirler ocak ayında çok yüksek fiyata satılır. C) Kuşlar akşama doğru buradaki ağaca konarlar. D) Böyle renkli çiçekler insanları geçmişe götürüyor. E) Dertler her geçen gün azalıyor, mutlu günler yakındır. 1.D 2.E 3.D 4.E 5.C 6.B 7.B 8.C 9.E 10.E 11.B 12.D 13.D 14.C 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 9 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

10 TEST-3 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? A) Düşman bu bölgeyi işgal etti ancak giremedi. B) Buralarının havası insanı diriltir, umut verir. C) Sizi önemseyen ve inanan insanlar var. D) Kadının içeri girmesiyle çıkması bir oldu. E) Gençlerden çok şey bekliyoruz; ama onlara değer vermiyoruz. 2. Dilimizde sonu süreksiz sert ünsüzle biten sözcükler, I II III ünlüyle başlayan bir ek aldığında sözcüğün sonundaki IV ünsüz harf yumuşar. V Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi gereksiz kullanılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 3. Cümledeki anlam belirsizliklerinden biri de zamir eksikliğidir. Örneğin Geldiğini gördüm. cümlesinde gelenin kim olduğu belli değildir. Cümlede Senin geldiğini gördüm. ya da Onun geldiğini gördüm. şeklinde bir belirsizlik oluşabilir. Bu yüzden bu cümleye bir zamir getirilmelidir. Aşağıdakilerin hangisinde bu parçada anlatılan belirsizliğe benzer bir örnek vardır? A) Buraya gelip de bana uğramadığını duydum. B) Kırıldığımız konulardan biriydi bu. C) Onların gittiğini hiç kimse görmemiş. D) Şiirlerinizde sosyal konuları işliyorsunuz. E) Sabahları erken kalkıp işe giderdi. 4. Boş bir arazide ölü olarak bulunan ceset kimsesizler mezarlığına defnedildi. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır? A) Yüklemin edilgen olması anlatım bozukluğu yapmıştır. B) Arazide sözcüğüne ki eki getirilmemesi anlatım bozukluğu yapmıştır. C) Ceset zaten ölü olduğu için ölü olarak sözü gereksiz yere kullanılmıştır. D) gömüldü sözcüğünün defnedildi yapılması anlatım bozukluğu yapmıştır. E) arazide sözcüğünü belirten bir sözcüğü gereksiz yere kullanılmıştır. 5. Dün gece yarısı meydana gelen deprem sarsıntısı 6.7 şiddetindeydi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) Bebeğin gözleri yandığı için yıkanmak istemiyordu. B) Her zaman çevremdeki insana yararlı olmaya çalıştım. C) Şiir yazmaya yeni başladığı her halinden belliydi. D) Bu maçın sonucu tahmin edildiği gibi berabere bitti. E) Mart ayında böyle soğukların yaşanacağı belliydi. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A) Karşımda Kızkulesi aklımda geçmişim vardı. B) Onun başarılı bir sanatçı olduğu inkar edilemez. C) Sanatçıların olumsuz eleştirilere alışması gerekir. D) Yazarın kendine has, özgün anlatımı göze çarpıyor. E) Müzisyenseniz sesleri dinler ve değiştirirsiniz. 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 10 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

11 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) TEST-3 Doğru Yanlış Boş 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir bozukluk vardır? A) Matematiğin tüm konularını kaplayan bir kitap arıyorum. B) Bu romanı önceki romanı kadar ses getirmedi. C) Yazın neredeyse tüm şehir yaylaya çıkardı. D) Bu sanatçı tuttuğu meşale ile bana yol gösterdi. E) Dış tasarımının güzel olduğu konusunda herkes birleşti. 11. Hiç beklemediği bir anda karşısında annesini görünce kızcağızın paçaları tutuştu. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı B) Mantık hatası C) Gereksiz sözcük kullanımı D) Nesne eksikliği E) Deyimin yanlış kullanımı 8. Ev hanımlarının sabahtan akşama kadar bomboş evde I II III oturduğunu düşünmeyin hiç. IV V Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılarak giderilebilir? A) I ile II yer değiştirerek B) II ile III yer değiştirerek C) III ile IV yer değiştirerek D) IV ile V yer değiştirerek E) I ile V yer değiştirerek 9. Tilkiye Tavuk sever misin? demişler; gülmekten cevap verememiş. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması B) Özne - yüklem uyumsuzluğu C) Dolaylı tümleç eksikliği D) Mantık hatası E) Özne eksikliği 12. Hayvanat (I) bahçesindeki (II) ihtiyar (III) hayvanlara (IV) uzun (V) uzun baktı. Bu cümledeki anlam belirsizliğini gidermek için numaralanmış yerlerin hangisine virgül getirilmelidir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Kitaplığımın ilk bölümünde başucu kitaplarımı bulundururum. B) Bu konuda bana hep yardımcı oldunuz, beni hiç üzmediniz. C) Maddi durumu fakir olan ailelere gıda yardımı yapıldı. D) Arkadaşımın bu konudaki düşünceleri sizinkinden tutarlıydı. E) 9 Haziran 2009 tarihinde dünyaya gelmişti. 10. Özlem Hanım ın ölümünde doktorunun hatası olduğu anlaşıldı ve açığa alındı. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılarak düzeltilebilir? A) doktorunun sözcüğündeki nun eki çıkarılarak B) olduğu sözcüğü olması yapılarak C) anlaşıldı yerine öğrenildi getirilerek D) ve den sonra doktor sözcüğü getirilerek E) ve yerine veya bağlacı kullanılarak 14. Son filminizde oynadığınız rolde fakir ama gururlu bir I II III genci canlandırdınız galiba. IV V Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış sözcüklerden hangisinin başka bir sözcükle değiştirilmesiyle giderilir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 1.E 2.B 3.A 4.C 5.D 6.D 7.A 8.B 9.E 10.D 11.E 12.C 13.C 14.B 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 11 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

12 TEST-4 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) Kullanacağınız tesisat için sözleşme imzalamanız kanun gereğidir. B) Aboneliğiniz ile ilgili sorunlarınız için ödeme bildiriminizi getirmeniz gerekmektedir. C) Abone sayaç ve üzerindeki mühürlerin korunmasından sorumludur. D) Zamanında ödenmeyen borçlara ilişkin itirazlarınızı, sayacınızın tesisat numarasını belirterek yapınız. E) Yetkili olmayan ödeme merkezlerine kesinlikle ödeme yapmayınız. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A) Bir şişe kolonya alarak hasta ziyaret edildi. B) Ayça Hanım, son derece titiz; ama kibirli değildi. C) Emlak işine ben, araba işine ağabeyim bakıyordu. D) Sabahları sadece çay ve ekmek yiyorum. E) Satışlar canlanmazsa ben fabrikamdan, siz de işinizden olursunuz. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmamıştır? A) Çocuğun bu davranışında, çocuğun sözleri etkin oldu. B) Ülkemizde hoşgörünün hakim olmasını tüm kalbimizle dilerim. C) Bu kötü gecenin sabahı hiç doğmayacakmış sandım. D) Gözlerinin bozulmasının nedeni çok televizyon izlemesindendir. E) Öğrenciler ödevlerini dün dershanede yapmışlar. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? A) Anlattıklarımı dinleyen ve not alan öğrenci benim gözümde çok değerlidir. B) Ahmet in babası çok hassas; ama duyarlı değildi. C) Onun ve benim gözümde her şey değerlidir. D) Alkolle mücadele için birçok önlemler alındığına dikkat çekildi. E) Yazarın son romanında oldukça dikkat çekici tespitlerle dolu. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Konuğumuzla yapacağımız söyleşiyi canlı olarak yayınlıyoruz sayın seyirciler. B) Doğu Anadolu Bölgesi nde birkaç gün önce başlayan kar, aralıksız yağıyor. C) Dün akşam Taksim de meydana gelen haber bizi çok üzdü. D) Üniversitesinin, yirmi beş kişiden oluşan genç araştırmacılar topluluğu çalışmalarına başladı. E) Sohbetimize geçmeden önce izleyicilerimize yemek tarifini verelim. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmamıştır? A) Numaralı cümlelerden anlamlı biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? B) Varlıkları karşılayan isimler, cins ve özel isim olmak üzere ikiye ayrılır. C) Sıfatlar ve zarf türünden sözcükler çekim eklerini alamazlar. D) Eylemsileri cümlede kullandığımızda, -l,-n, yapım ekleri yönünden yüklemle uyumlu olmalarına dikkat edilmelidir. E) Romanda kullandığımız cümlelerde de yazım kurallarına uymak zorundayız. 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 12 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

13 Anlatım Bozukluğu (Dil yanlışlığı) TEST-4 Doğru Yanlış Boş 7. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? A) Sanırım buraya onlar da gelebilirler. B) Çocuk sahibi bir anne olarak böyle yapmamalıydı. C) İnsanlara güvenini yitirmiş artık yanında görmek istemiyordu. D) Konuşma metinleri kontrol edilip, programa hazırladı. E) Başarıya giden yol, çalışmaktan geçer. 11. Türkler İslamiyeti kabul etmesinden sonraki hayat tarzlarında önemli değişmeler görülür. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisinin yapılmasıyla düzelir? A) İslamiyet yerine İslam dinini getirilerek B) hayat tarzlarında sözündeki de eki çıkarılarak C) ettikten sözcüğü edildikten sonra yapılarak D) Türkler sözcüğü Türklerin yapılarak E) görülür sözcüğü görülmektedir yapılarak 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Birsel ile sen bir haftadır nerelerdeydiniz. B) Yanardağ patlamasını kızım ve ben televizyondan öğrendim. C) Öylesine yazılmış romanların okuyucusu da az olur. D) Seni dün çok aradık fakat hiçbir yerde bulamadık. E) Evrakların üzerinde kocaman kocaman tuğlalar vardı. 9. Sıralı ya da bağlı cümlelerde özne olumluysa yüklem de olumlu, özne olumsuzsa yüklem de olumsuz olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Kimse bize engel olmasın, herkes sussun. B) Herkes birbirine saygılı olmalı, kibar davranmalı. C) Hiçbiri toplumsal konulara değinmezdi. D) Yanlışların hepsi anlamla ilgiliydi, dille ilgili değildi. E) Soruların çoğu zordu, çok azı kolaydı. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir anlatım bozukluğu vardır? A) Onu ne gördüm ne de haber aldım. B) Asansöre binerken ve inerken telaşlanırdı. C) Atlar huysuzlaşınca hemen yem verilirdi. D) Sana her zaman güvenmiş hiç şüphelenmemiştim. E) Zamana ayak diremeyin, asla durduramazsınız. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Adım gibi biliyorum, bu işin arkasından Fatih çıkacak. B) Eğer derslerine böyle çalışırsan sınavı kazanırsın. C) Böyle başarılara ancak özveriyle çalışarak ulaşılabilir. D) Kitabın bazı soruları seçilip, başka bir kağıda yazıldı. E) Numaraları birer birer tespit ettik ve savcılığa verdik. 10. Bu parkın yapılmasına ilçedeki bütün herkes destek I II III vermiş, bir yıl içinde parkın yapımı tamamlanmıştı. IV V Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi anlatım bozukluğuna neden olmaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığı yoktur? A) Bu markette yoğurt ve mesir macunu yokmuş. B) Fırın ve çamaşır makinesine ihtiyaç var. C) Sınavda edat ve yazım kuralları sorulacak. D) Ögle yemeğindeki çorba ve salata güzelmiş. E) Önce yaşlı ve ev hanımlarına bir sorum var. 1.C 2.E 3.A 4.A 5.C 6.E 7.E 8.B 9.D 10.C 11.D 12.E 13.C 14.D 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 13 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

14 TEST-5 Anı, Biyografi, Otobiyografi, Gezi, Sohbet 1. Renkler bize çok şey anlatmıyor mu? Hem de nasıl anlatıyor. Hayatın akışı içinde çoğu zaman fark edemesek de, fikirlerimizin ve hayallerimizin ilham kaynaklarındandır, renkler. Renklere yüklenen anlamlar, beynimize ve hislerimize göndermeler yapar, yorumlarımızı şekillendirir. Zevklerimizi ve tercihlerimizi sanki renklerin diliyle diğer insanlara iletir, karşı taraftan da bu doğrultuda mesajlar alırız. Bu parça aşağıdaki yazın türlerinden hangisinden alınmış olabilir? A) Günce B) Söyleşi C) Eleştiri D) Röportaj E) Anı 4. Aşağıda verilen eserlerden hangisi anı (hatıra) türünde değildir? A) Mor Salkımlı Ev B) Hey Gidi Günler Hey C) Jurnal D) Saray ve Ötesi E) Kuşları Örtünmek 2. (I) Anıların yazılışı kronolojiktir, yazar gördüklerini, yaşadıklarını bir sıra halinde anlatır. (II) Ayrıca anılar yazarın kendisini okura hiç çekinmeden açtığı bir tür olduğundan içten yazılardır. (III) Aynı zamanda bir ispat ve iddia yazısı olarak değerlendirilir. (IV) Belli bir dönemin yorumlanması sayılabildiğinden anılar tarihi birer belge özelliği de gösterir. (V) Anıda sözcükler çoğunlukla gerçek anlamıyla kullanılır abartıya yer verilmez. Anı türüyle ilgili bu parçada verilen numaralanmış bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 3. Aşağıdakilerin hangisi sohbet türünün özellikleri arasında sayılamaz? A) Dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevinde kullanılır. B) İçtenlik ve doğallık çıkış noktasıdır. C) Gazete ve dergi yazısıdır. D) Yazar, görüşlerinin doğruluğu konusunda ısrarcı davranmaz. E) Güncel konular sanatlı bir dille işlenir. 5. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisinin sohbet türünde bir yapıtı yoktur? A) Ahmet Rasim B) Nurullah Ataç C) Melih Cevdet Anday D) Bedri Rahmi Eyüboğlu E) Suut Kemal Yetkin 6. Aşağıdaki eserlerden hangisi ötekilere göre farklı bir türde yazılmıştır? A) Günlerin Tortusu B) Hac Yolunda C) Anadolu Notları D) Bizim Akdeniz E) Frankfurt Seyahatnamesi 7. (I) Biyografiler, tanınmış bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. (II) Bu türde amaç kişiyi eserleri ve kişiliği ile okuyucuya tanıtmaktır. (III) Türk edebiyatında ilk örneğini Kaşgarlı Mahmut vermiştir. (IV) Bu türün Divan edebiyatında karşılığı tezkiredir. (V) Yazarın kendi hayatını anlattığı yazılara ise otobiyografi adı verilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 14 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

15 Anı, Biyografi, Otobiyografi, Gezi, Sohbet TEST-5 Doğru Yanlış Boş 8. Amasya Kalesi çok yüksektir. Tepesindeki ovayı gören burçları, kuleleri daima bulutlar içinde kaybolmuş gibi görünür. Hava açıkken kale içindeki cami minareleri ve ev damları buradan görülebilir. Çok ustalıkla yapılmış taç kapılı bir kaledir burası. Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerden hangisine ait olabilir? A) Öykü B) Anı C) Gezi yazısı D) Deneme E) Sohbet 9. Sanatçının değişik olaylarla ilgili duygu ve düşüncel lerini okurla paylaştığı yazılardır. Ele alınan konular o alanda çalışma yapmış kişileri ilgilendirir. Cümleler, ll çoğu zaman devrik, sorulu cevaplı ve konuşma halll lv vasındadır. Anlatımda içtenlik vardır. V Bu parçadaki numaralanmış altı çizili yerlerin hangisinde sohbet le ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A) l. B) ll. C) lll. D) lv. E) V. 10. Benim çocukluğum bir Anadolu kasabasında geçti. Her sabah çam kokulu yollardan geçip okula giderdik. Okuldan dönüşte arkadaşlarımızla birleşir o kocaman oyun bahçemize yani doğaya koşardık. Uçsuz bucaksız bağlarda soğuk sular çağlardı; sincaplar, kuşlar oyunlarımıza katılırdı. Sanki Heidi nin dağlarında yaşıyorduk. Özendiğimiz hiçbir şey yoktu, mutluyduk. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Biyografi B) Gezi yazısı C) Anı D) Sohbet E) Deneme 11. Aşağıdakilerden hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur? A) Yaşanan olayların, üzerinden belli bir süre geçtikten sonra olayları yaşayan ya da onun bir yakını tarafından yazılan yapıtlara ---- denir. (Anı) B) Yazarın özgürce seçtiği bir konuda iddia ve ispatlama kaygısı gütmeden düşüncelerini kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi ben duygusunu öne çıkaran bir anlatımla oluşturduğu yazı türüne ---- denir. (Söyleşi) C) Ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıklarını, dönemlerine katkılarını anlatan yazı ve kitaplara ---- denir. (Biyografi) D) Bir kişinin kendi yaşamını yine kendisinin anlatmasına ---- denir. (Otobiyografi) E) Yazarın gezip gördüğü yerleri değişik özellikleriyle okura tanıtmak için yazdığı yazılara ---- denir. (Gezi yazısı) 12. Anı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İçten bir anlatımı vardır. B) Yazar dış dünyayla beraber kendinden de söz eder. C) Tarihi bir belge özelliği gösterir. D) Bilimsel yazılar değildir. E) Yazar sadece kendi yaşadığı olayları yazar. 13. İnsanların beğenileri birbirine uymaz. O belki kırmızıdan hoşlanır, siz yeşili seviyorsunuzdur. O belki Wagner in müziğini beğeniyor, siz Mozart ı yeğliyor - sunuzdur. Beğenileri sizinkine uymuyor diye, onu beğenisizlikle, kabalıkla mı suçlayacaksınız? Ona kızacak mısınız? Onun da sizin de beğendiğiniz şeyleri yansız olarak değerlendirmelisiniz bence. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Fıkra B) Makale C) Sohbet D) Eleştiri E) Öykü 1.B 2.C 3.E 4.C 5.D 6.A 7.C 8.C 9.B 10.C 11.B 12.E 13.C 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 15 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

16 TEST-6 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi (Sözcük anlamı) 1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? A) Onlar da yakın köylerden birine taşınmıştı. B) Çocukluğunda kuytu yerlerde gezinmeyi severdi. C) Daha güzel eşyaların hayali onu heyecanlandırıyordu. D) Bu köylerin havası insana hayat verir. E) Herkesin düşüncesine önem veren biriydi. 4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecazlı bir söyleyiş içermemektedir? A) Balık, baştan kokar. B) Taşıma su ile değirmen dönmez. C) Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir. D) Ateş, düştüğü yeri yakar. E) Her koyun, kendi bacağından asılır. 2. Ben zet me ama cı ol mak sı zın bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasına ad aktarması denir. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ad ak tar ma sı yoktur? A) Binlerce şemsiye üzgün üzgün cenazenin arkasında yürüyor. B) Sabahları bir bar dak çay, birkaç dakikada beni kendime getiriyor. C) Meclis dün olağanüstü toplantıya çağrıldı ve yeni kanun görüşüldü. D) Necip Fazıl ı her okuyuşumda, yeni şeyler keşfediyorum. E) Dünkü açık artırmada, iki adet Picasso rekor fiyata satıldı. 5. Yazımı çevirdin, kışa Bak gözümden akan yaşa Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Ben bir dağın yamacında Yalnız bir dut ağacıyım B) Ben Mevla ya duacıyım Onun için inilerim C) Beni bir dağda buldular Kolumu kanadımı kırdılar. D) Dolaba layık gördüler Onun için inilerim E) Suyumu alçaktan çekerim Dönüp yüksekten dökerim 3. Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A) Bitişik evler zamanla yerini bahçeli köşklere bırakmıştı. B) Uyumlu biri olmayı yaşamı boyunca önemsemişti. C) Azıcık bir parayla zengin bir yaşamın hayalini kuruyordu. D) Kızdığımı anlayınca, fısıltıyla cevap verebilmişti zavallı çocuk. E) İyi bir eser bazen kötü düşünceleri de işleyebilir. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme yapılışı yönünden ötekilerden farklıdır? A) Yalan yanlış sözlerle kimseyi kandıramazsın. B) Kilerdeki un çuvalları, delik deşik olmuştu. C) Bu konudan gelir gelmez bize de söz etti. D) Evimize sağ salim dönebildik. E) Hepimiz mal mülk sahibi olmuştuk. 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 16 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

17 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi (Sözcük anlamı) TEST-6 Doğru Yanlış Boş 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük kullanılmıştır? A) Küçük bir sırrını bana çıtlattı. B) Dedikleri olmayınca bastı yaygarayı. C) Çocuk zıplayıp duvara çıktı. D) Kendine verilen hediyeyi beğenmedi. E) Salondan gülüşmeler yükseliyordu. 11. Somut anlamlı bir sözcük, anlam genişlemesi yoluyla soyut anlam kazanabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım söz konusudur? A) Uzun zamandır ayrı kaldığı annesini özledi. B) Onun ne kadar kafasız biri olduğunu herkes anladı. C) Köylüler halılarda bu renkleri çokça kullanmışlardır. D) Yarım saattir bekliyorum ama hala kimse gelmedi. E) Çocuk, önce ödevini yaptı, sonra oynamaya çıktı. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama ya - pılmıştır? A) Şiirlerinde eski şairlerin sözlerinden alıntılar göze çarpmıyor değildi. B) Bugünlerde işlerin çok durgun olduğunu söyledi. C) Karanlıkta onları görmek, oldukça güçtü. D) Kara kıtada açlık, yıldan yıla artmaktadır. E) O hep babasının gölgesinde yaşadı. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük yoktur? A) Cenap Şahabettin serbest şiir tarzını benimsemiştir. B) Ömer Seyfettin, hikayelerinde toplumsal konuları işlemiştir. C) Yazar, romanlarında gündelik hayattan kesitler sunmuş. D) Bugünlerde bazı konular fazlaca ele alınıyor. E) Yazınımızda, tiyatro alanında eleştiri yok gibi. 12. Hafif sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde Ameliyat olduğundan beri hafif işlerde çalışıyor. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Otomobili kaldırmak için gaza hafif şekilde dokundu. B) İçi pamuk dolu olan bu çuval, hafifti. C) Ev hafif sallandı, sanki deprem olmuştu. D) Maçtan önce hafif bir antrenman yaptılar. E) Bu seferlik ona hafif bir ceza verdik. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, cümleye tam olarak, iyice anlamı katmaktadır? A) Konu hakkında ince ince sorular yöneltiyordu. B) Verdiğim kitapları birer birer getirdi. C) Konuyu sindire sindire öğrenmezsen, unutursun. D) Bütün bunları bile bile çekip gitmesi, bizi üzdü. E) Olayları yavaş yavaş hatırlamaya başlamışlardı. 10. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söcüklerden hangisinin sesteşi düşünülemez? A) Kar, ayrı bir güzellik veriyordu bu şehre. B) Sana söylenen bu sözler tehdit değil öğüttü. C) Sarı bir apartmanın üçüncü katında oturuyoruz. D) Bu ay da tüm işlerimizi erken bitirdik. E) Böyle bir yer dünyanın hiçbir şehrinde yoktur. 14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma meydana gelmez? A) Bu sabah yolları yine temizlemediler. B) Bu sabah yolları ne sildiler ne süpürdüler. C) Yolları yine bu sabah da süpürmediler. D) Bu sabah yolları yine mi süpürmediler? E) Bu sabah yine yolları süpürmemişler! 1.D 2.B 3.E 4.C 5.E 6.C 7.A 8.D 9.D 10.C 11.B 12.D 13.C 14.C 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 17 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

18 TEST-7 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi (Sözcük anlamı) 1. I. Po lis, evin et ra fı nı çe vir di. II. Onun ne işler çevirdiğini kim se an la ya ma dı. III. Hepsi aynı anda say fa yı çe vir di. IV. Yazdıklarımızı başka dile çe vir di. V. Tarlanın etrafını dikenli telle çevirdi. Çe vir mek söz cü ğü yu ka rı da ki cüm le ler de kaç de - ği şik an lam da kul la nıl mış tır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayat tecrübesi olan anlamında bir söz vardır? A) Bilir bilmez konuşan insanlardan eskiden beri hoşlanmazdım. B) Onun gibi görmüş geçirmiş biri buna nasıl izin verir? C) Burada aklına eseni yapmaya kalkanlara iyi gözle bakılmaz. D) Onun göz göre göre bu hatayı yapmasını anlayamadık. E) Her şeyi tepeden tırnağa bir daha inceledik. 2. Götürmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde Böyle davranmanız sizi kötü bir sonuca götürür. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Bu olayı böyle değerlendirmeniz sizi yanlışa götürür. B) Küçük kardeşini sabahları arabasıyla okula götürürdü. C) Yaptıkları, ona duyulan güveni tamamen götürdü. D) Şiddetli yağan yağmur bahçe duvarını götürdü. E) Herkes giderken birer sandalye götürsün. 5. Dilimiz, bazen ordularımızla, bazen medeni alışverişler yoluyla eski ve yeni dünyaları dolaşmış, kendi varlığından nice izler bırakmıştır. Bu cümlede geçen kendi varlığından nice izler bırakmış sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) etkili olmak B) yaygın olmak C) evrensel olmak D) herkesçe kabul görmek E) uzak bir geçmişe sahip olmak 3. Aşağıdakilerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz? A) Olayı doğru dürüst gören olmamış. B) Sıra sıra selviler gördük yol kenarında. C) Ağır aksak taşıyabiliyorduk bu ağır eşyaları. D) Tozlu topraklı yolları aşarak tarlaya vardık. E) Programın sonunda çıtı pıtı bir kız şarkı söyledi. 6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? A) Eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış. B) Damlaya damlaya göl olur. C) Dost ile ye, iç; alışveriş etme. D) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. E) Ateş, düştüğü yeri yakar. 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 18 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

19 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi (Sözcük anlamı) TEST-7 Doğru Yanlış Boş 7. Bu hayalde uyur Bursa her gece Her şafak onunla uyanır, güler Gümüş aydınlıkta serviler, güller Serin hülyasıyla çeşmelerinin. Bu dörtlükte altı çizili sözcükte görülen söyleyiş özelliği aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Bursa da bir eski câmi avlusu Küçük şadırvanda şakırdayan su B) Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle Gümüşlü, bir fecrin zafer aynası, C) Muradiye, sabrın acı meyvesi Ömrünün timsali beyaz Nilüfer D) Fatih yoksul ve onurlu ezelden Beyoğlu ne kadar uzak bizden E) Nakleder yadını gelen geçene Türbeler, câmiler ve eski bahçeler 8. Türkiye, depremin vurduğu kardeş ülke Pa kis tan a yardım etmek için ---- Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisi yle tamamlanırsa hep birlikte aynı amaç uğruna hareket edildiği anlamı verir? A) elinden geleni ardına koymadı. B) diğer ülkelere çağrıda bulundu. C) seferber oldu. D) hiçbir çaba göstermedi. E) ne gerekiyorsa yapacağına söz verdi. 9. (I) Geçim sağlanılan iş yeri için ekmek kapısı deriz. (II) İnsanların, ailelerinin geçimlerini temin etmeleri hiç de kolay olmadığından ekmek aslanın ağzında deriz. (III) Geçim sağlamak için çalışıp uğraşmak, ekmeği ile oynamaktır. (IV) Kendisi çalışmayıp başkasının kazancı ile geçinenlerden ekmek elden su gölden sözüyle bahsederiz. (V) Ailenin geçiminin sağlanmasına katkısı olmayan, tüketici durumundaki insanlar ekmek düşmanı diye adlandırılır. Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki deyimlerden hangisi açıklamasıyla uyuşmamaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 10. Aşağıdakilerin hangisinde kopmak sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? A) Dikkatin dağılması: Zil çalınca öğrenciler konudan koptu. B) İkiye bölünmek: Annesine yalan söyleyince ipler koptu. C) Başlamak: Dün üç gibi büyük bir fırtına koptu. D) Ayırmak: Zavallı çocuğu, ailesinden kopardılar. E) Sona ermek: Arkadaşlık bağlarımız bu olayla koptu. 11. O; ılımlı, içe dönük, davranışlarından kimsenin incinmeyeceği, davranışlarına kimsenin itiraz etmeyeceği, sakıncasız bir yol tutan öykücüydü. Sözü edilen kişinin hikâye anlayışını en iyi yansıtan deyim aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendini ağırdan satan B) Özgün bir söyleyişi olan C) Kendi yağıyla kavrulan D) Etliye sütlüye karışmayan E) Karda gezip izini belli etmeyen 12. Çam de vir mek ile Bal ta yı ta şa vur mak de yim le ri ara - sın da an lam ca bir iliş ki var dır. Aşa ğı da ki le rin han gi si arasında bu iliş ki nin kar şı tı bir iliş ki söz ko nu su dur? A) Di li çö zül mek Di li tu tul mak B) İçin den geçirmek Gön lün den kop mak C) Aklına koymak Aklına getirmek D) Hes aba kat mak Gö z ö nün de tut mak E) Derdine düşmek Derdini çekmek 1.E 2.A 3.E 4.B 5.A 6.C 7.D 8.C 9.C 10.B 11.D 12.A 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 19 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

20 TEST-8 Sözcükler Arası Anlam İlişkisi (Sözcük anlamı) 1. Şiir son yıllarda can çekişiyor. cümlesinde altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Adam, bütün gün sıcağın bağrında çalışmaktan erimiş, kavrulmuştu. B) Hastalığı gün geçtikçe daha da artmaktaydı. C) Son hediyelerini de çocukları başucundayken vermişti. D) Bu düşünceler gençlerin zihninde son anlarını yaşıyor. E) Bahçeye ektiği tohumlar artık filizlenmeye başlamıştı. 4. Eserinizde bilinmedik sözcükler, duyulmadık söyleyişler, mantık boşlukları var; bu nedenle eseriniz okuyanı kendinden uzaklaştırıyor. Bu cümledeki okuyanı kendinden uzaklaştırmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Okurda olumsuz duygular oluşturmak B) Örnek bir edebiyat ürünü olamamak C) Herkese hitap edememek D) Okuyucuya yol göstermemek E) Okuyucuda yeni duygular uyandırmak 2. Öğrencinin durumunda dikkate değer bir gelişme yok. Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Çalışmalarında gözle görülür bir ilerleme kaydedilmedi. B) Herkesin mutlaka kendince bir hikayesi vardır. C) Çok iyi çalışmadığı halde sınavda başarılı oldu. D) İnsanların, yoksulları küçümsemeleri doğru bir davranış değil. E) Öğrencilerin fikirlerini dikkate almakla onları onurlandırmış oluruz. 3. Bana öyle geldi ki bu adam kafasından ziyade kalbiyle konuşuyor. Yukarıda altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) Duygularını açık açık söylemek B) Düşüncelerinden çok duygularını dile getirmek C) Birinin ne hissettiğini anlayabilmek D) Başkalarının beklentilerine göre konuşmak E) İnsanları kırmamaya özen göstermek 5. Sesiyle, parmak iziyle, yüz hatlarıyla, bir diğerine benzemeyen insanın elbette ruh yapısının yansıması olan üslubu da kendine özgü olacaktır. Bu cümledeki ruh yapısının yansıması olmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Okuyanın psikolojisini etkilemek B) Fiziki yapımızı iç dünyamıza göre şekillendirmek C) Kişilik özelliklerinin göstergesi olmak D) Kişiyi diğerlerinden önemli kılmak E) Üsluba farklı bir renk katmak 6. Yazar, üslubu sayesinde zihinlerde bir başkasınınkine benzemeyen söz saltanatı kurar. Bu cümledeki bir başkasınınkine benzemeyen söz saltanatı kurmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Okuyucuyu derinden etkilemek B) Dönemin en ileri gelen edebiyatçısı olmak C) Özgün ve etkili bir söyleyiş oluşturarak kendini kabul ettirmek D) Okura yol göstermek için öncü sanatçıların özelliklerini kullanmak E) Çağdaşlarından farklı konulara değinmek 11. SINIF AYSET-2(Sözel) 20 DİL ANLATIM VE EDEBİYAT

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık Matematik 2 R İ T N R Ö SYISL K 1 YGS - LYS Ön Hazırlık opyright Çağlayan asım Yayın ağıtım mbalaj San. Tic..Ş. u kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör.

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör. Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Eylem ve eylemsilerin anlamalarını durum yönünden tamamlayan zarflardır. Eylem ya da eylemsiye

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ - 1 Ad :... Soyad :... Vücudumuzu ayakta tutan, hareket etmemizi sağlayan ve bazı önemli organları koruyan sert yapıya iskelet denir. İskelet

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ ŞİİR Gördün mü anneciğim Yatağımı düzelttim Sen bana öğrettikçe Çok işler yapacağım PARMAK OYUNLARI Sar sar sar makarayı Çöz çöz çöz makarayı On kilo pekmez Yala yala bitmez Ayşe,Fatma,boncuk

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ * YAZ MEVSİMİ Yaz mevsimi aylarını öğrenme. Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini tanıma.

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI DERS İÇİ ÖĞRENME ETKİNLİĞİ ÇALIŞMA FORMU 27/05/2011 Ders : MATEMATİK Sınıf : 8 Hafta İçi Hafta Sonu TEST FR.ZMR.05 / YT:12.03.2010/R.00/R.T:-- Sayfa 1 / 4 FR.ZMR.05 / YT:12.03.2010/R.00/R.T:--

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100. 1. Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanımı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100. 1. Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanımı 11. Ders TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100 Anlatım Bozuklukları 1. Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanımı 2. Gereksiz Sözcük Kullanımı 3. Yanlış Yerde Kullanılan Sözcükler 4. Yanlış Anlamda Kullanılan

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI Sözcük Düzeyinde Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Anlatım Bozuklukları

ANLATIM BOZUKLUKLARI Sözcük Düzeyinde Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Anlatım Bozuklukları ANLATIM BOZUKLUKLARI Sözcük Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLATIM BOZUKLUKLARI Gereksiz Sözcük Kullanımı: İçinde bulunduğu cümlenin anlamına bir şey

Detaylı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Ana Başlık Alt Başlık Sayfa Soru Düzeltme Olayları Ad Aktarması 6 - Ad Aktarması (Mecazı Mürsel) Kinaye 8 - Kinaye

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 03.11.2014 PAZARTESİ Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 1/B SINIFI KASIM AYI E-BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Mihver Dersler 2.Branş Dersler 3.Kulüpler 2 TÜRKÇE Kasım ayında Türkçe dersinden harfleri öğrenmeye

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Büskivili pasta yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Büskivili pasta yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Doğruluk ile ilgili sohbet ediyorum. Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız konulu sohbet

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK

UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK Betül Tarıman UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK YARATICI OKUMA DİZİSİ Şiir Resimleyen: Yasemin Ezberci Yaratıcı Okuma Dosyası: Nilser Utku 2 BASIM Betül Tarıman UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK Resimleyen: Yasemin Ezberci

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI Şubat Ayı E-Bülteni 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğum günü Olan Yıldızlarımız 2. Mihver Dersler 3. Branş Dersler 4. Kulüpler 2 DOĞUM GÜNÜ OLAN YILDIZLARIMIZ

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ

TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ Bu ayki yaşayan değerimiz Sevgi.

Detaylı

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır?

SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? SÖZCÜKTE YAPI (KÖKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kök ve ek ayrımında yanlışlık yapılmıştır? A) Analık kadına güç ver ir. B) Analık güç lü lüğ ün, ilk koşuludur. C) Analık, kadınların

Detaylı

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com)

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) 25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) Merhaba. Bugünkü konumuz simple present tense; yani namı değer geniş zaman. İngilizcedeki zamanların içinde en çok kuralları

Detaylı

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 14 Şubat 2010 Pazar günü, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonluğunda 26 kişilik bir grupla günübirliğine Ilgaz a gidiyoruz.

Detaylı

TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ

TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ Bu ayki yaşayan değerimiz Sevgi.

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

MATBAACILIK OYUNCAĞI

MATBAACILIK OYUNCAĞI Resimleyen: Özlem Isıyel Yiğit Bener MATBAACILIK OYUNCAĞI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman 1. basım Yiğit Bener MATBAACILIK OYUNCAĞI Resimleyen: Özlem Isıyel cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü:

Detaylı