Güvenlik Bilgi Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Bilgi Formu"

Transkript

1 Ürün No : AT R93 Sayfa 1 / adde/karışım ve Firma Bilgisi Product identifier BC L ORGANIC ORANGE (REDSHADE) # AT R Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Araba tamir ürünleri üşteri ürün no Details of the supplier of the safety data sheet BASF Coatings S.A.S. ZI Breuil le sec Clermont de l oise Cedex France Elektronik posta adresi Acil durum telefonu Bilgi için başvuru yeri 02 Olası tehlikeler Classification of the substance or mixture 67/548/EEC veya 1999/45/EC direktifine göre - Alevlenebilir. - Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. - Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Other hazards 03 Bileşimi/bileşenleri konusunda bilgiler addeler tatbik edilemez Karışımlar Kimyasal yapısı cellulose ester, polyester reçinesi, organik çözücü, sulu çözelti, pigment

2 Ürün No : AT R93 Sayfa 2 / 13 2 Tehlikeli bilesenleri 1272/2008 (EC) numaralı yönetmeliğe göre CAS-Nr. EINECS-Nr. REACH-Nr. Endeks-Nr. Ağr.% Risk İfadesi ksilol ( izomer karışımı ) ,0 - < 10,0 H226 H312 H332 H315 - Yanıcı sıvı Kategori 3 - Akut Toksisite dermal Kategori 4 - Akut Toksisite Solunum-Buhar Kategori 4 - Deri korozyon/tahriş Kategori 2 etilbenzol ,0 - < 2,0 H225 H332 - Yanıcı sıvı Kategori 2 - Akut Toksisite Solunum-Buhar Kategori 4 metil izobutil keton ,0 - < 20,0 H225 H332 H319 H335 - Yanıcı sıvı Kategori 2 - Akut Toksisite Solunum-Buhar Kategori 4 - Ciddi göz hasarı / göz tahrişi Kategori 2A - Özel hedef organ toksisitesi tek bir pozlama ile. solunum sistemini tahriş edici. Kategori 3 n-butilasetat ,0 - < 50,0 H226 H336 - Yanıcı sıvı Kategori 3 - Özel hedef organ toksisitesi tek bir pozlama ile. Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Kategori 3 Tehlikeli bilesenleri 1999/45/EC yönetmeliğine göre CAS-Nr. EINECS-Nr. REACH-Nr. Endeks-Nr. Ağr.% Simge R-Seti ksilol ( izomer karışımı ) ,0 - < 10,0 Xn 10-20/21-38

3 Ürün No : AT R93 Sayfa 3 / 13 3 etilbenzol ,0 - < 2,0 F,Xn metil izobutil keton ,0 - < 20,0 F,Xn /37-66 n-butilasetat ,0 - < 50, The wording of the hazard symbols, R-phrases and H-statements is specified in chapter 16 if dangerous ingredients are mentioned. 04 İlk yardım önlemleri İlk yardım önlemleri açıklaması Tüm tereddütlü hallerde veya belirtilerin gitmemesi halinde doktora başvurun. Bayılma halinde ağızdan bir şey vermeyin. Solunursa Hastayı hemen tehlikeli bölgeden çıkartın. Sıcak ve sakin yatırın. Teneffüsün düzensiz olması veya nefes alıp vermenin durması halinde, suni teneffüs yaptırın. Doktor çağırın! Bayılma halinde sağlam yan tarafa yatırın. Deri ile temas ederse Bulaşmış giysileri çıkartın. Cildin bulaşmış kısmını suyla ve sabunla yıkayın, bol suyla durulayın. Tiner veya Solvent kullanmayın. Göz ile temas ederse Kontak lensleri çıkartın. Göz kapaklarını açık tutarak gözleri temiz, bol su ile veya özel göz yıkama solüsyonu çözeltisi ile yıkayın. Doktora danışın. Yutulursa Yutulması halinde ağzı iyice su ile çalkalayın (sadece kişinin bilinci yerindeyse) ve hemen doktora başvurun. İlgili kişinin sakin olmasını sağlayın. Kesinlikle kusmamalıdır. En önemli belirtileri ve etkileri, hem akut hem de gecikmeli olması Bilinen en önemli belirtileri ve etkileri (bkz. Bölüm 2) deki ve/veya bölüm 11 deki etikette tanımlanmış

4 Ürün No : AT R93 Sayfa 4 / 13 4 Herhangi bir acil tıbbi müdahale gösterilmesi ve gerekli özel tedavi Veri yok. 05 Yangın söndürme önlemleri Yangın söndürme Uygun söndürücü maddeler Köpük (alkole dayanıklı), karbondioksit, toz, püskürtme sisi (su), söndürme suyu kanalizasyona veya suya karışmamalı. güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler Tam kapasite su püskürtme adde veya karışım kaynaklanan özel tehlikeler Yangın halinde yoğun, siyah duman çıkar. Tehlikeli ayrışım maddelerinin teneffüs edilmesi ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. İtfaiyeciler için tavsiyeler Özel koruyucu donanım Gerekmesi halinde teneffüs maskesi kullanın. İlave bilgiler Yangının merkezine yakın kapalı kapları soğutun. 06 İstenmeyen sızıntılarda önlemler Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Alev kaynaklarından uzak tutun ve odayı iyi havalandırın. Buharı teneffüs etmeyin. Çevresel önlemler Kanalizasyona akıtmayın. Nehirlerin, göllerin veya su atık su kanallarının kirlenmesi halinde yerel yasalar uyarınca yetkili mercilere başvurun. Çevreleme ve temizleme için yöntem ve malzemeler Sızan maddeyi yanıcı olmayan toplama maddesiyle (örn. kum, toprak, kiselgur, vermikulit) sınırlayın imha için ve yerel mevzuata uyarınca öngörülen kaplarda toplayın. Tercihan temizlik maddeleriyle temizleyin. ümkün solvent kullanmayın.

5 Ürün No : AT R93 Sayfa 5 / 13 5 Diğer bölümler için referanslar aruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13 de bulunabilir. 07 Kullanma ve Depolama Güvenli elleçleme için önlemler Emin işlem hakkında açıklamalar Havada alev alıcı ve infilak edici buhar oluşmasından ve işyerine özgü limit değerlerin aşılmasından kaçının. Gözle ve ciltle temas etmesinden kaçının. Buharı ve püskürtme sisini teneffüs etmeyin. Zımpara tozunu teneffüs etmeyin. Çalışırken bir şey yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin. Şahsi korunma teçhizatı konusunda bkz. madde 8. Yasal korunma ve güvenlik kurallarına uyun. Her türlü alev ve ısı kaynağından ve açık ateşten uzak tutun. Kıvılcımlanmaya karşı emin takım kullanın. adde elektrostatik şarj olabilir. Aktarırken sadece topraklanmış hat kullanın ve kapları topraklayın. Antistatik elbise ve ayakkabı giyilmesi tavsiye olunur. Kendilerinin boya atıp atmamalarından bağımsız olarak, insanların boya yapma sırasında boya kabininde bulunmaları halinde, aerosol ve solvent buharı etkisi olabileceğinin hesaba katılması gereklidir. Solvent madde yoğunluğu hava limit değeri altına düşünceye kadar bu tür koşullarda teneffüs maskesi kullanılmalıdır. Yangından ve infilaktan koruma açıklamaları Solvent buharı havadan ağırdır ve yerden yayılır. Buhar havayla karışarak patlayıcı bir karışım oluşturur. Kapları kuru ve sızdırmaz şekilde kapatılmış olarak serin ve iyi havalandırılmış bir yerde muhafaza edin. Uyumsuzlukları da içeren güvenli saklama koşulları. Depolardan ve kaplardan beklentiler Elektrikli tesisatlar standartlara uygun ve infilak tehlikesine karşı korumalı olmalıdır. Zeminler elektrik iletken ve depolanan malı sızdırmaz olmalıdır.

6 Ürün No : AT R93 Sayfa 6 / 13 6 Kapları iyice kapalı tutun. Kaplar basınç kabı değildir; basınçla boşaltmayın. Her türlü sızıntıyı önlemek için açık kapları iyice kapatın ve dik depolayın. Sigara içmek yasaktır. Yetkisiz kişilerin girmesi yasaktır. Birlikte depolama açıklamaları Oksitleyici maddeler gibi aşırı asitli veya alkalik malzemelerden uzak tutun. Depolama koşulları hakkına ek bilgiler Daima orijinal kaplara uygun kaplarda muhafaza edin. Etiket üzerindeki açıklamalara dikkat edin. Kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde depolayın. Sıcaktan ve direk güneş ışığından koruyun. Alev kaynaklarından uzak tutun. Depo sıcaklığı: 5-35 C Spesifik son kullanıcı(lar) Detaylı bilgi için teknik bilgi formuna bakın. 08 aruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma Kontrol parametreleri İşyeriyle ilgili limit değerler CAS-No Limit değerler ml/m3(ppm) mg/m3 etilbenzol AGW metil izobutil keton AGW n-butilasetat AK* ksilol ( izomer karışımı ) AGW aruziyet kontrolleri Teknik önlemler İyi havalandırın. Bu yerel emme veya teknik oda havalandırma vasıtasıyla sağlanabilir. İşyeri konsantrasyonunu işyeriyle ilgili limit değerlerin altında tutmak için bunun yeterli olmaması halinde, uygun bir teneffüs maskesi takılmalıdır. Kişisel korunma donanımları

7 Ürün No : AT R93 Sayfa 7 / 13 7 Teneffüs maskesi İşyeriyle ilgili limit değerlerin aşılması halinde, bu amaç için ruhsatlı bir teneffüs maskesi takılmalıdır. Kurumuş lake tabakasının kuru zımparalanması, otojen kaynak ile kesilmesi ve/veya oksijen kaynağı ile kaynak yapılması toz ve/veya tehlikeli duman oluşumuna sebep olabilir. ümkünse ıslak zımparalama yapılmalıdır. Eğer yayılma, lokal bir aspiratör sistemi olmasına karşın önlenemiyorsa uygun bir solunum koruma cihazı takılmalıdır. Aerosollarla temas halinde A1P2 yarı teneffüs maskesi kullanın. Eldiven Uygun eldiven takın. EN 374 onaylı kimyasal eldiven uygundur: Örn. Nitril-Eldiven alzeme kalınlığı: = 0,7 mm Nüfuz etme süresi hakkındaki bilgilerle ilgili olarak eldivenin üreticisine başvurun. Bilgiler eldiven üreticilerinin, hammadde üreticilerinin verdikleri veya ürünün içeriği hakkında üründe bulunan bilgilere dayanmaktadır. Eldiven her halükarda işyeriyle ilgili uygunluğu (örn. mekanik dayanıklılık, ürün tolaritesi, antistatik) kontrol edilmelidir. Eldiven imalatçısının eldivenin kullanımı, depolanması, bakımı ve değiştirilmesi hakkındaki talimatlarına uyulmalıdır. Eldivenler hasar görme halinde hemen yenileriyle değiştirilmelidir. Ellerin zarar görmeden kaçılması şeklinde bir korunma tavsiye olunur. Gözleri koruma Gözle temasa tehlikesi halinde gerekli. Yan siperlikleri olan koruma gözlükleri kullanın. Vücudu koruma Antistatik ve doğal elyaftan ve/veya sıcağa dayanıklı sentetik elyaftan yapılmış yanmayı önleyici elbise giyilmelidir. Çevre ekspozityonunun sınırlanması ve kontrolü Bkz. madde 7 ve 12

8 Ürün No : AT R93 Sayfa 8 / Fiziki ve kimyasal özellikleri Şekil Renk Koku ph-değeri : sıvı : portakal rengi : türe uygun : uygulanamaz Durum değişimi Kaynama sıcaklığı/ Kaynama alanı: C Erime noktası/ Erime alanı : veri yok Yanma noktası : +023 C ISO 3679 Tutuşma sıcaklığı İnfilak sınırları, alt üst Buhar basıncı Yoğunluk Eriyebilirlik : > 200 C solvent : > 35 g/m3 : veri yok : 8,4 20 C de hpa : 0, C de g/cm3 : suyla karıştırılamaz Viskozite : >060/6 20 C de s ISO Stabilite ve reaktivite Reaktivite Depolama ve işlem ile ilgili tavsiye olunan kurallara uyulması halinde, stabil. (bkz. madde 7). Kimyasal kararlılık Ürün öngörüldüğü/gösterildiği şekilde kullanılır ve depolanırsa stabildir. Tehlikeli reaksiyon olasılığı Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz. Kaçınılması gereken kosullar Uyumlu olmayan malzemeler

9 Ürün No : AT R93 Sayfa 9 / 13 9 Ekzoterm tepkilerden kaçınmak için aşırı asitli ve alkalik malzemeler ve oksitleyici maddelerinden uzak tutun. Tehlikeli bozunma ürünleri Aşırı sıcaklıklarda karbon monoksit, karbon dioksit, duman, azot gibi tehlikeli ayrışım ürünleri oluşabilir. Yangın durumunda halojenli hidrojen buharı oluşabilir. 11 Toksikolojik Bilgi Ürün bu konuda edilmiş olmayıp daha ziyade konvansiyonel yönteme göre (1999/45/EG nolu AT-Preparasyon yönetmeliği uyarınca hesaplama yöntemi) sınıflandırılmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. madde 3 ve 15. İşyeriyle ilgili limit değerlerin üzerine solvent parçacıkları teneffüs edilmesi mükoza zarında ve teneffüs organlarında tahrişe, böbreklerde, karaciğerde merkezi sinir sisteminde hasarlara sebebiyet verebilir. Konsantrasyonu iş ortamı için kabul edilen sınır değerleri aşan çözücü maddelerin tekrarlı veya uzun süreli olarak solunması; davranış değişiklikleri ve hafıza bozuklukları da dahil olmak üzere kronik toksik ensefalopati gibi merkezi sinir sisteminin uzun süreli bozukluklarına neden olabilir. Solventler cilt rezorpsiyonu sonucu yukarıda belirtilen etkilerden birkaçına sebebiyet verebilir. Ürünle uzun süre veya tekrar temas cildin doğal tekrar yağlanmasını olumsuz etkiler ve alerjik olmayan temas dermatitiye ve/veya cilt rezorpsiyonuna sebebiyet verebilir. Püsküren solvent parçacıkları gözde tahrişe ve düzeltilmesi mümkün olmayan hasarlara sebebiyet verebilir. 12 Ekolojik Bilgi Genel bilgiler Bu ürünle ilgili deney sonuçları bulunmamaktadır. Preparasyon, 1999/45/EG nolu preparasyon yönetmeliğinin konvansiyonel metoduna göre değerlendirilmiş ve çevreye zararsız olarak sınıflandırılmıştır. Ürünü suya veya kanalizasyona akıtmayın. Zararlı diğer etkiler

10 Ürün No : AT R93 Sayfa 10 / Ürün organik bağlı halojen içermektedir. AOX-Değerine katkıda bulunabilir. 13 İmha hakkında açıklamalar Atık arıtma metodları Ulusal ve yerel yasal yönetmelikler göz önünde bulundurulmalıdır. Avrupa Atık Listesi Komisyonun 3 ayıs 2000 tarih ve 2000/532/EG nolu kararı * Boya ve vernik imalatından, preparasyonundan, satışından, kullanımından (HZVA) ve çıkartılmasından oluşan çöpler; organik solvent veya tehlikeli başka madde içeren boya ve vernik çöpleri (*) ile belirtilen çöpler 91/689/EWG nolu tehlikeli çöpler ile ilgili yönetmelik uyarınca tehlikeli çöp sayılmaktadır. Kirlenmiş ambalaj Tavsiye Usulüne uygun olarak boşaltılmamış kaplar 91/689/EWG nolu yönetmelik uyarınca imha edilmelidir. 14 Nakliye ile ilgili bilgiler Kara yolu taşımacılığı UN 1263, Paint, 3, III, (D/E), ADR/RID Special provision 640 E Hazard identification number 30 Deniz yolu taşımacılığı UN 1263, PAINT, 3, III ES-No: F-E, S-E Hava yolu taşımacılığı UN 1263, PAINT, 3, III Diğerleri Ambalajlar < 450 l; ADR "3. SINIF ÜRÜN DEĞİLDİR" 15 evzuat Bilgisi Label elements

11 Ürün No : AT R93 Sayfa 11 / According to Directive 67/548/EEC respectively 1999/45/EC ( Annex V, Section A and B) Tehlike simgesi: Xn Tehlike adı: Zararlı Ürün içeriği: yok Tehlike açıklamaları R10 Alevlenebilir. R20/21 Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. R66 Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Endüstri işareti S23 Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. S36/37 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın. S38 Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın. 1999/13/EG nolu VOC-Yönetmeliği hakkında bilgiler (ürünün teslimat sekliye ilgilidir) Uçucu organik solventler: 74 % VOC : 74 % Uçucu CR-addeleri : yok R40-İşaretli uçucu halojenleşmiş maddeler: yok 2004/42/EG nolu DecoPaint yönetmeliği hakkında bilgiler Ek IIB ye göre alt kategori : yok Ek IIB uyarınca VOC-Azami içeriği için limit değer : yok illi kurallar 16 Diğer bilgiler Sadece mesleği gereği kullanıcı için. Güvenlik Bilgi Formu, 1907/2006 ek II sayılı AB direktifine uygundur. Bu güvenlik bilgi formunda yer alan bilgiler kullanıcının,

12 Ürün No : AT R93 Sayfa 12 / /24/EG sayılı direktif gereğince yapılması şart olan, kendi tehlike tespit çalışmalarını yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. adde 3 de belirtilen içerik maddelerinin tehlikesine işaret. R10 Alevlenebilir. R11 Kolay alevlenebilir. R20 Solunması halinde sağlığa zararlıdır. R20/21 Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. R36/37 Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir. R38 Cildi tahriş eder. R66 Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. H225 Çok yanıcı sıvı ve buhar H226 Parlayıcı sıvı ve buhar H312 Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. H315 Cilt tahrişine neden olur. H319 Ciddi göz hasarına neden olur. H332 Solunduğunda sağlığa zararlıdır. H335 Solunum sistemini tahriş edebilir. H336 Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir. Xn F Zararlı Kolay alevlenir Birden fazla parçalı sistemlerde tüm parçaların güvenlik bilgi formuna dikkat edin. Kısaltmaların açıklanması: k.d.v. Veri yok n.a. uygulanamaz

13 Ürün No : AT R93 Sayfa 13 / AGW İşyeri limiti, Durum 1/2006 AK* İşyerindeki azami konsantrasyon, Durum 8/2005 TRK* Teknik standart konsantrasyon, Durum 8/2005 Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Entellektüel mülkiyet haklarının korunması ve ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.