Güvenlik Bilgi Formu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Bilgi Formu"

Transkript

1 Ürün No : AT R93 Sayfa 1 / adde/karışım ve Firma Bilgisi Product identifier BC L ORGANIC ORANGE (REDSHADE) # AT R Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Araba tamir ürünleri üşteri ürün no Details of the supplier of the safety data sheet BASF Coatings S.A.S. ZI Breuil le sec Clermont de l oise Cedex France Elektronik posta adresi Acil durum telefonu Bilgi için başvuru yeri 02 Olası tehlikeler Classification of the substance or mixture 67/548/EEC veya 1999/45/EC direktifine göre - Alevlenebilir. - Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. - Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Other hazards 03 Bileşimi/bileşenleri konusunda bilgiler addeler tatbik edilemez Karışımlar Kimyasal yapısı cellulose ester, polyester reçinesi, organik çözücü, sulu çözelti, pigment

2 Ürün No : AT R93 Sayfa 2 / 13 2 Tehlikeli bilesenleri 1272/2008 (EC) numaralı yönetmeliğe göre CAS-Nr. EINECS-Nr. REACH-Nr. Endeks-Nr. Ağr.% Risk İfadesi ksilol ( izomer karışımı ) ,0 - < 10,0 H226 H312 H332 H315 - Yanıcı sıvı Kategori 3 - Akut Toksisite dermal Kategori 4 - Akut Toksisite Solunum-Buhar Kategori 4 - Deri korozyon/tahriş Kategori 2 etilbenzol ,0 - < 2,0 H225 H332 - Yanıcı sıvı Kategori 2 - Akut Toksisite Solunum-Buhar Kategori 4 metil izobutil keton ,0 - < 20,0 H225 H332 H319 H335 - Yanıcı sıvı Kategori 2 - Akut Toksisite Solunum-Buhar Kategori 4 - Ciddi göz hasarı / göz tahrişi Kategori 2A - Özel hedef organ toksisitesi tek bir pozlama ile. solunum sistemini tahriş edici. Kategori 3 n-butilasetat ,0 - < 50,0 H226 H336 - Yanıcı sıvı Kategori 3 - Özel hedef organ toksisitesi tek bir pozlama ile. Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Kategori 3 Tehlikeli bilesenleri 1999/45/EC yönetmeliğine göre CAS-Nr. EINECS-Nr. REACH-Nr. Endeks-Nr. Ağr.% Simge R-Seti ksilol ( izomer karışımı ) ,0 - < 10,0 Xn 10-20/21-38

3 Ürün No : AT R93 Sayfa 3 / 13 3 etilbenzol ,0 - < 2,0 F,Xn metil izobutil keton ,0 - < 20,0 F,Xn /37-66 n-butilasetat ,0 - < 50, The wording of the hazard symbols, R-phrases and H-statements is specified in chapter 16 if dangerous ingredients are mentioned. 04 İlk yardım önlemleri İlk yardım önlemleri açıklaması Tüm tereddütlü hallerde veya belirtilerin gitmemesi halinde doktora başvurun. Bayılma halinde ağızdan bir şey vermeyin. Solunursa Hastayı hemen tehlikeli bölgeden çıkartın. Sıcak ve sakin yatırın. Teneffüsün düzensiz olması veya nefes alıp vermenin durması halinde, suni teneffüs yaptırın. Doktor çağırın! Bayılma halinde sağlam yan tarafa yatırın. Deri ile temas ederse Bulaşmış giysileri çıkartın. Cildin bulaşmış kısmını suyla ve sabunla yıkayın, bol suyla durulayın. Tiner veya Solvent kullanmayın. Göz ile temas ederse Kontak lensleri çıkartın. Göz kapaklarını açık tutarak gözleri temiz, bol su ile veya özel göz yıkama solüsyonu çözeltisi ile yıkayın. Doktora danışın. Yutulursa Yutulması halinde ağzı iyice su ile çalkalayın (sadece kişinin bilinci yerindeyse) ve hemen doktora başvurun. İlgili kişinin sakin olmasını sağlayın. Kesinlikle kusmamalıdır. En önemli belirtileri ve etkileri, hem akut hem de gecikmeli olması Bilinen en önemli belirtileri ve etkileri (bkz. Bölüm 2) deki ve/veya bölüm 11 deki etikette tanımlanmış

4 Ürün No : AT R93 Sayfa 4 / 13 4 Herhangi bir acil tıbbi müdahale gösterilmesi ve gerekli özel tedavi Veri yok. 05 Yangın söndürme önlemleri Yangın söndürme Uygun söndürücü maddeler Köpük (alkole dayanıklı), karbondioksit, toz, püskürtme sisi (su), söndürme suyu kanalizasyona veya suya karışmamalı. güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler Tam kapasite su püskürtme adde veya karışım kaynaklanan özel tehlikeler Yangın halinde yoğun, siyah duman çıkar. Tehlikeli ayrışım maddelerinin teneffüs edilmesi ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. İtfaiyeciler için tavsiyeler Özel koruyucu donanım Gerekmesi halinde teneffüs maskesi kullanın. İlave bilgiler Yangının merkezine yakın kapalı kapları soğutun. 06 İstenmeyen sızıntılarda önlemler Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Alev kaynaklarından uzak tutun ve odayı iyi havalandırın. Buharı teneffüs etmeyin. Çevresel önlemler Kanalizasyona akıtmayın. Nehirlerin, göllerin veya su atık su kanallarının kirlenmesi halinde yerel yasalar uyarınca yetkili mercilere başvurun. Çevreleme ve temizleme için yöntem ve malzemeler Sızan maddeyi yanıcı olmayan toplama maddesiyle (örn. kum, toprak, kiselgur, vermikulit) sınırlayın imha için ve yerel mevzuata uyarınca öngörülen kaplarda toplayın. Tercihan temizlik maddeleriyle temizleyin. ümkün solvent kullanmayın.

5 Ürün No : AT R93 Sayfa 5 / 13 5 Diğer bölümler için referanslar aruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13 de bulunabilir. 07 Kullanma ve Depolama Güvenli elleçleme için önlemler Emin işlem hakkında açıklamalar Havada alev alıcı ve infilak edici buhar oluşmasından ve işyerine özgü limit değerlerin aşılmasından kaçının. Gözle ve ciltle temas etmesinden kaçının. Buharı ve püskürtme sisini teneffüs etmeyin. Zımpara tozunu teneffüs etmeyin. Çalışırken bir şey yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin. Şahsi korunma teçhizatı konusunda bkz. madde 8. Yasal korunma ve güvenlik kurallarına uyun. Her türlü alev ve ısı kaynağından ve açık ateşten uzak tutun. Kıvılcımlanmaya karşı emin takım kullanın. adde elektrostatik şarj olabilir. Aktarırken sadece topraklanmış hat kullanın ve kapları topraklayın. Antistatik elbise ve ayakkabı giyilmesi tavsiye olunur. Kendilerinin boya atıp atmamalarından bağımsız olarak, insanların boya yapma sırasında boya kabininde bulunmaları halinde, aerosol ve solvent buharı etkisi olabileceğinin hesaba katılması gereklidir. Solvent madde yoğunluğu hava limit değeri altına düşünceye kadar bu tür koşullarda teneffüs maskesi kullanılmalıdır. Yangından ve infilaktan koruma açıklamaları Solvent buharı havadan ağırdır ve yerden yayılır. Buhar havayla karışarak patlayıcı bir karışım oluşturur. Kapları kuru ve sızdırmaz şekilde kapatılmış olarak serin ve iyi havalandırılmış bir yerde muhafaza edin. Uyumsuzlukları da içeren güvenli saklama koşulları. Depolardan ve kaplardan beklentiler Elektrikli tesisatlar standartlara uygun ve infilak tehlikesine karşı korumalı olmalıdır. Zeminler elektrik iletken ve depolanan malı sızdırmaz olmalıdır.

6 Ürün No : AT R93 Sayfa 6 / 13 6 Kapları iyice kapalı tutun. Kaplar basınç kabı değildir; basınçla boşaltmayın. Her türlü sızıntıyı önlemek için açık kapları iyice kapatın ve dik depolayın. Sigara içmek yasaktır. Yetkisiz kişilerin girmesi yasaktır. Birlikte depolama açıklamaları Oksitleyici maddeler gibi aşırı asitli veya alkalik malzemelerden uzak tutun. Depolama koşulları hakkına ek bilgiler Daima orijinal kaplara uygun kaplarda muhafaza edin. Etiket üzerindeki açıklamalara dikkat edin. Kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde depolayın. Sıcaktan ve direk güneş ışığından koruyun. Alev kaynaklarından uzak tutun. Depo sıcaklığı: 5-35 C Spesifik son kullanıcı(lar) Detaylı bilgi için teknik bilgi formuna bakın. 08 aruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma Kontrol parametreleri İşyeriyle ilgili limit değerler CAS-No Limit değerler ml/m3(ppm) mg/m3 etilbenzol AGW metil izobutil keton AGW n-butilasetat AK* ksilol ( izomer karışımı ) AGW aruziyet kontrolleri Teknik önlemler İyi havalandırın. Bu yerel emme veya teknik oda havalandırma vasıtasıyla sağlanabilir. İşyeri konsantrasyonunu işyeriyle ilgili limit değerlerin altında tutmak için bunun yeterli olmaması halinde, uygun bir teneffüs maskesi takılmalıdır. Kişisel korunma donanımları

7 Ürün No : AT R93 Sayfa 7 / 13 7 Teneffüs maskesi İşyeriyle ilgili limit değerlerin aşılması halinde, bu amaç için ruhsatlı bir teneffüs maskesi takılmalıdır. Kurumuş lake tabakasının kuru zımparalanması, otojen kaynak ile kesilmesi ve/veya oksijen kaynağı ile kaynak yapılması toz ve/veya tehlikeli duman oluşumuna sebep olabilir. ümkünse ıslak zımparalama yapılmalıdır. Eğer yayılma, lokal bir aspiratör sistemi olmasına karşın önlenemiyorsa uygun bir solunum koruma cihazı takılmalıdır. Aerosollarla temas halinde A1P2 yarı teneffüs maskesi kullanın. Eldiven Uygun eldiven takın. EN 374 onaylı kimyasal eldiven uygundur: Örn. Nitril-Eldiven alzeme kalınlığı: = 0,7 mm Nüfuz etme süresi hakkındaki bilgilerle ilgili olarak eldivenin üreticisine başvurun. Bilgiler eldiven üreticilerinin, hammadde üreticilerinin verdikleri veya ürünün içeriği hakkında üründe bulunan bilgilere dayanmaktadır. Eldiven her halükarda işyeriyle ilgili uygunluğu (örn. mekanik dayanıklılık, ürün tolaritesi, antistatik) kontrol edilmelidir. Eldiven imalatçısının eldivenin kullanımı, depolanması, bakımı ve değiştirilmesi hakkındaki talimatlarına uyulmalıdır. Eldivenler hasar görme halinde hemen yenileriyle değiştirilmelidir. Ellerin zarar görmeden kaçılması şeklinde bir korunma tavsiye olunur. Gözleri koruma Gözle temasa tehlikesi halinde gerekli. Yan siperlikleri olan koruma gözlükleri kullanın. Vücudu koruma Antistatik ve doğal elyaftan ve/veya sıcağa dayanıklı sentetik elyaftan yapılmış yanmayı önleyici elbise giyilmelidir. Çevre ekspozityonunun sınırlanması ve kontrolü Bkz. madde 7 ve 12

8 Ürün No : AT R93 Sayfa 8 / Fiziki ve kimyasal özellikleri Şekil Renk Koku ph-değeri : sıvı : portakal rengi : türe uygun : uygulanamaz Durum değişimi Kaynama sıcaklığı/ Kaynama alanı: C Erime noktası/ Erime alanı : veri yok Yanma noktası : +023 C ISO 3679 Tutuşma sıcaklığı İnfilak sınırları, alt üst Buhar basıncı Yoğunluk Eriyebilirlik : > 200 C solvent : > 35 g/m3 : veri yok : 8,4 20 C de hpa : 0, C de g/cm3 : suyla karıştırılamaz Viskozite : >060/6 20 C de s ISO Stabilite ve reaktivite Reaktivite Depolama ve işlem ile ilgili tavsiye olunan kurallara uyulması halinde, stabil. (bkz. madde 7). Kimyasal kararlılık Ürün öngörüldüğü/gösterildiği şekilde kullanılır ve depolanırsa stabildir. Tehlikeli reaksiyon olasılığı Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz. Kaçınılması gereken kosullar Uyumlu olmayan malzemeler

9 Ürün No : AT R93 Sayfa 9 / 13 9 Ekzoterm tepkilerden kaçınmak için aşırı asitli ve alkalik malzemeler ve oksitleyici maddelerinden uzak tutun. Tehlikeli bozunma ürünleri Aşırı sıcaklıklarda karbon monoksit, karbon dioksit, duman, azot gibi tehlikeli ayrışım ürünleri oluşabilir. Yangın durumunda halojenli hidrojen buharı oluşabilir. 11 Toksikolojik Bilgi Ürün bu konuda edilmiş olmayıp daha ziyade konvansiyonel yönteme göre (1999/45/EG nolu AT-Preparasyon yönetmeliği uyarınca hesaplama yöntemi) sınıflandırılmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. madde 3 ve 15. İşyeriyle ilgili limit değerlerin üzerine solvent parçacıkları teneffüs edilmesi mükoza zarında ve teneffüs organlarında tahrişe, böbreklerde, karaciğerde merkezi sinir sisteminde hasarlara sebebiyet verebilir. Konsantrasyonu iş ortamı için kabul edilen sınır değerleri aşan çözücü maddelerin tekrarlı veya uzun süreli olarak solunması; davranış değişiklikleri ve hafıza bozuklukları da dahil olmak üzere kronik toksik ensefalopati gibi merkezi sinir sisteminin uzun süreli bozukluklarına neden olabilir. Solventler cilt rezorpsiyonu sonucu yukarıda belirtilen etkilerden birkaçına sebebiyet verebilir. Ürünle uzun süre veya tekrar temas cildin doğal tekrar yağlanmasını olumsuz etkiler ve alerjik olmayan temas dermatitiye ve/veya cilt rezorpsiyonuna sebebiyet verebilir. Püsküren solvent parçacıkları gözde tahrişe ve düzeltilmesi mümkün olmayan hasarlara sebebiyet verebilir. 12 Ekolojik Bilgi Genel bilgiler Bu ürünle ilgili deney sonuçları bulunmamaktadır. Preparasyon, 1999/45/EG nolu preparasyon yönetmeliğinin konvansiyonel metoduna göre değerlendirilmiş ve çevreye zararsız olarak sınıflandırılmıştır. Ürünü suya veya kanalizasyona akıtmayın. Zararlı diğer etkiler

10 Ürün No : AT R93 Sayfa 10 / Ürün organik bağlı halojen içermektedir. AOX-Değerine katkıda bulunabilir. 13 İmha hakkında açıklamalar Atık arıtma metodları Ulusal ve yerel yasal yönetmelikler göz önünde bulundurulmalıdır. Avrupa Atık Listesi Komisyonun 3 ayıs 2000 tarih ve 2000/532/EG nolu kararı * Boya ve vernik imalatından, preparasyonundan, satışından, kullanımından (HZVA) ve çıkartılmasından oluşan çöpler; organik solvent veya tehlikeli başka madde içeren boya ve vernik çöpleri (*) ile belirtilen çöpler 91/689/EWG nolu tehlikeli çöpler ile ilgili yönetmelik uyarınca tehlikeli çöp sayılmaktadır. Kirlenmiş ambalaj Tavsiye Usulüne uygun olarak boşaltılmamış kaplar 91/689/EWG nolu yönetmelik uyarınca imha edilmelidir. 14 Nakliye ile ilgili bilgiler Kara yolu taşımacılığı UN 1263, Paint, 3, III, (D/E), ADR/RID Special provision 640 E Hazard identification number 30 Deniz yolu taşımacılığı UN 1263, PAINT, 3, III ES-No: F-E, S-E Hava yolu taşımacılığı UN 1263, PAINT, 3, III Diğerleri Ambalajlar < 450 l; ADR "3. SINIF ÜRÜN DEĞİLDİR" 15 evzuat Bilgisi Label elements

11 Ürün No : AT R93 Sayfa 11 / According to Directive 67/548/EEC respectively 1999/45/EC ( Annex V, Section A and B) Tehlike simgesi: Xn Tehlike adı: Zararlı Ürün içeriği: yok Tehlike açıklamaları R10 Alevlenebilir. R20/21 Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. R66 Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Endüstri işareti S23 Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. S36/37 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın. S38 Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın. 1999/13/EG nolu VOC-Yönetmeliği hakkında bilgiler (ürünün teslimat sekliye ilgilidir) Uçucu organik solventler: 74 % VOC : 74 % Uçucu CR-addeleri : yok R40-İşaretli uçucu halojenleşmiş maddeler: yok 2004/42/EG nolu DecoPaint yönetmeliği hakkında bilgiler Ek IIB ye göre alt kategori : yok Ek IIB uyarınca VOC-Azami içeriği için limit değer : yok illi kurallar 16 Diğer bilgiler Sadece mesleği gereği kullanıcı için. Güvenlik Bilgi Formu, 1907/2006 ek II sayılı AB direktifine uygundur. Bu güvenlik bilgi formunda yer alan bilgiler kullanıcının,

12 Ürün No : AT R93 Sayfa 12 / /24/EG sayılı direktif gereğince yapılması şart olan, kendi tehlike tespit çalışmalarını yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. adde 3 de belirtilen içerik maddelerinin tehlikesine işaret. R10 Alevlenebilir. R11 Kolay alevlenebilir. R20 Solunması halinde sağlığa zararlıdır. R20/21 Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. R36/37 Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir. R38 Cildi tahriş eder. R66 Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. H225 Çok yanıcı sıvı ve buhar H226 Parlayıcı sıvı ve buhar H312 Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. H315 Cilt tahrişine neden olur. H319 Ciddi göz hasarına neden olur. H332 Solunduğunda sağlığa zararlıdır. H335 Solunum sistemini tahriş edebilir. H336 Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir. Xn F Zararlı Kolay alevlenir Birden fazla parçalı sistemlerde tüm parçaların güvenlik bilgi formuna dikkat edin. Kısaltmaların açıklanması: k.d.v. Veri yok n.a. uygulanamaz

13 Ürün No : AT R93 Sayfa 13 / AGW İşyeri limiti, Durum 1/2006 AK* İşyerindeki azami konsantrasyon, Durum 8/2005 TRK* Teknik standart konsantrasyon, Durum 8/2005 Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Entellektüel mülkiyet haklarının korunması ve ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AU06-4387 R93 Sayfa 1 / 13 1 01 adde/karışım ve Firma Bilgisi Product identifier BX387 # AU06-4387 R93 53211087 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Araba

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AK28-0002 R205 Sayfa 1 / 9 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı HB 002 5L HYDROBASE ONYX R2 AK28-0002 R205 50411962 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AZ72-120F RM01 Sayfa 1 / 9 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı *HYDROPURE 2K COAGULATE AGENT AZ72-120F RM01 54965705 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AK28-0004 RM05 Sayfa 1 / 10 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı HB 004 HYDROBASE ONYX 5 L AK28-0004 RM05 53172768 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : SV40-020F RM01 Sayfa 1 / 12 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı DILUANT RETARDEUR 1 L SV40-020F RM01 54767485 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : SP80-3033 0101 Sayfa 1 / 11 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı BPO Härter f. Kartuschenspachtel 0,055KG SP80-3033 0101 53051823 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : SV47-0702 RM93 Sayfa 1 / 13 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Product identifier LIGHT BLENDER 0,5 L SV47-0702 RM93 54780470 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : SL61-020F RM01 Sayfa 1 / 12 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı FINEBRIL 1L ULTRAFINE POLISH SL61-020F RM01 54677915 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AS56-7202 R12 Sayfa 1 / 15 1 01 adde/karışım ve Firma Bilgisi Product identifier *GHD PRIER FILLER P 12L AS56-7202 R12 53189569 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AU28-388L RM93 Sayfa 1 / 14 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı HB88L.5L RED PEARL 1 AU28-388L RM93 53214585 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AT28-9529 RM93 Sayfa 1 / 15 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı HB259.5L BLACK TINT AT28-9529 RM93 53208278 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : SP06-126F RM11 Sayfa 1 / 16 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı STOP FINISH 1KG SP06-126F RM11 54680194 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AS57-0711 RM01 Sayfa 1 / 14 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Product identifier 1K UV Primer 1 L AS57-0711 RM01 51785600 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AS56-0400 RM03 Sayfa 1 / 16 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı GHD 3L PROTECT PRIMER FILLER AS56-0400 RM03 50276498 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AT37-9504 RM01 Sayfa 1 / 17 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı SC203 1L PURE BLACK low voc AT37-9504 RM01 53208808 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AU28-9175 R293 Sayfa 1 / 18 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı HB 175 0.5L R2 AU28-9175 R293 50411987 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AT04-9999 8012 Sayfa 1 / 19 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı GHD HS-CV-TOPCOAT AT04-08>5L PG2 AT04-9999 8012 50262759 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi. özel kullanım için. 1.3. Şirket/İş

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün : CAS No : 141-78-6 Kullanım alanları : Çözücü ve seyreltici olarak kullanım alanı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AU29-9IPM RM01 Sayfa 1 / 14 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı CZ 1307 1L Impression Pewter Mist AU29-9IPM RM01 50184955 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 57-55-6 Kullanım alanları : Polyester üretiminde, kozmetik sanayisinde,

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : SC40-023F RM04 Sayfa 1 / 14 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı STOP FILLER HARDENER 0,05 L farblos SC40-023F RM04 50223503 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No: 1/ 6 1. Madde/ Müstahzar ve Firmanın Tanıtılması Müstahzarın Adı : Sentetik Astar Kullanımı : Ahşap ve metal yüzeyler için astar Firma : Sintaş Boya ve Kimya Sanayi Ltd.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No: 1/ 6 1. Madde/ Müstahzar ve Firmanın Tanıtılması Müstahzarın Adı : Endüstriyel Boya Renk : Beyaz Kullanımı : Son kat boya Firma : Sintaş Boya ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. İletişim

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AV28-0100 R295 Sayfa 1 / 15 1 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği HB 100 0,5L mixing clear R2 AV28-0100 R295 50412517 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : SC10-022F R201 Sayfa 1 / 17 1 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği EUROFILLWASH 1L WASHETCH ACT R2 SC10-022F R201 50412272 1.2. Madde veya

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : SV46-020F RM05 Sayfa 1 / 16 1 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği MULTI5 5L MULTIFLASH THINNERS # SV46-020F RM05 54779569 1.2. Madde veya

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DAİLY MAT Ürün Tanımı Otomatlar için Günlük Temizlik ve Bakım Maddesi Ürün Kodu ZH-008 Ürünün Uygulama Alanı Zemin Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR CARP Ürün Tanımı Kuru Köpük Halı Yıkama Maddesi Ürün Kodu GH-011 Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya Temizlik Hijyen ve Kozmetik Ürünleri

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : SV66-020F RM91 Sayfa 1 / 14 1 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği PK1000 1.5L PRE KLEANO SV66-020F RM91 54781795 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

MONOPROPYLENE GLYCOL. 57-55-6 PROPYLENE GLYCOL WEEL (USA) 10 mg/m³

MONOPROPYLENE GLYCOL. 57-55-6 PROPYLENE GLYCOL WEEL (USA) 10 mg/m³ 5. Yangınla Mücadele Uygun Söndürücü Koruyucu giysi Ek bilgiler : Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz. : Bağımsız bir solunum aparatı kullanın. : Kirlenmiş söndürme suyu yasal düzenlemelere uygun

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AS57-0070 RM04 Sayfa 1 / 15 1 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği PROFILLER WHITE 4L AS57-0070 RM04 50213500 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-649 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : Poliroad Su Bazlı Yol Çizgi Boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı yolçizgi

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AZ19-0199 RM01 Sayfa 1 / 16 1 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği GHD ADDITIVE SF 1L AZ19-0199 RM01 53230273 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 111-46-6 Kullanım alanları : Polyester, poliüretan ve plastifiyan

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No: 1/ 6 1. Madde/ Müstahzar ve Firmanın Tanıtılması Müstahzarın Adı : Polyester Astar Kullanımı : Yüksek dolgu amaçlı Firma : Sintaş Boya ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. İletişim

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AX90-0444 G201 Sayfa 1 / 16 1 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği 934-0 1L 1K PLASTICS PRIMER G2 AX90-0444 G201 50411536 1.2. Madde veya

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AS57-9005 R203 Sayfa 1 / 17 1 01 Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı PERFECTFILLER BLACK 3L R2 AS57-9005 R203 50412244 Madde veya karışımın ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AT28-2780 R293 Sayfa 1 / 17 1 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği HB 780 0.5L R2 AT28-2780 R293 50412035 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 283540-908187 V002 Revizyon tarihi: 12.04.2011

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No: 1/ 6 1. Madde/ Müstahzar ve Firmanın Tanıtılması Müstahzarın Adı : Rapid Yoklama Macunu Kullanımı : Dolgu amaçlı macun Firma : Sintaş Boya ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. İletişim

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 71-36-3 Kullanım alanları : N-Butanol ağırlıklı olarak boya ve

Detaylı

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AV09-0680 R201 Sayfa 1 / 18 1 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği BASIC CLEAR 1L # R2 AV09-0680 R201 50411656 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1501 Ürün Adı INTERFLEX (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım İKİ BİLEŞENLİ, POLİSÜLFİT DERZ DOLGU MALZEMESİ MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 6 MSDS No. 921153 V001 Revizyon tarihi: 14.11.2012

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 NA PT B

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 NA PT B BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR ALCOHOL 100 Ürün Tanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 505509 Ürün grubu: 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No: 1/ 6 1. Madde/ Müstahzar ve Firmanın Tanıtılması Müstahzarın Adı : Hammerton Boya Kullanımı : Metal görünümlü sonkat boya Firma : Sintaş Boya ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. İletişim

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP CRYSTAL Ürün

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No: 1/ 6 1. Madde/ Müstahzar ve Firmanın Tanıtılması Müstahzarın Adı : Epoksi Boya Kullanımı : Antikorozif sonkat boya Firma : Sintaş Boya ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. İletişim

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AU28-910S RM91 Sayfa 1 / 18 1 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği ONYX HD HB 10S 0,125L Gleam Silver AU28-910S RM91 56517440 1.2. Madde veya

Detaylı

ULTRASON S 2010 G4 UNCOLORED POLYARYLETHERSULFONE

ULTRASON S 2010 G4 UNCOLORED POLYARYLETHERSULFONE Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi ULTRASON S 2010 G4 UNCOLORED POLYARYLETHERSULFONE Kullanım: polimer Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : SV66-0240 RM05 Sayfa 1 / 11 1 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği HYDROMIX SLOW 5L SV66-0240 RM05 54781954 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP AC Ürün Kodu

Detaylı

. Son güncelleme tarihi 11.03.2013 Sürüm (güncelleme) : 14.0.0 (13.0.0) Baskı tarihi: 08.04.2013 BAHAG AG. D 68167 Mannheim

. Son güncelleme tarihi 11.03.2013 Sürüm (güncelleme) : 14.0.0 (13.0.0) Baskı tarihi: 08.04.2013 BAHAG AG. D 68167 Mannheim Son güncelleme tarihi 11032013 Sürüm (güncelleme) : 1400 (1300) Baskı tarihi: 08042013 1 Madde veya karışımın ve şirketin tanımı 11 Ürün ID'si 12 Madde veya karışımın konuyla alakalı olarak tespit edilmiş

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR F 10 Ürün Tanımı Konsantre

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR FİNAL-P Ürün Tanımı

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Form No: MSDS0855 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX SPOTLESS BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SOFT SENSITIVE

Detaylı

01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M841 Kimyasal Adı : - Kullanım Alanları : Kazan Sistemleri İçin Sülfit Bazlı Oksijen Tutucu Üretici Firma : Agora Kimya Sanayi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12 Sayfa No : 1/5 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Adı : Organik kimyasallar karışımı CAS No : EINECS No : Kullanım Alanları : Kazan

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-350 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA A1 AKRİLİK Su bazlı akrilik dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AT04-1061 RM03 Sayfa 1 / 17 1 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği CV 61 3,5L yellow AT04-1061 RM03 53192378 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Sülfür 80 WP Suda ıslanabilir toz Formülasyon Tarkim Bitki

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP BOOSTER ENZİMLİ

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıcı Bilgiler Ürün Kodu 1103 Ürün Adı HYFIX FLEXIL (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, LİF TAKVİYELİ, ÇİMENTO BAZLI KİMYASAL VE FİZİKSEL Tanımlama/ Kullanım SU YALITIM MALZEMESİ

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No: 1/ 6 1. Madde/ Müstahzar ve Firmanın Tanıtılması Müstahzarın Adı : Yol Çizgi Boyası Kullanımı : Yol çizgi boyası Firma : Sintaş Boya ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. İletişim Adresi

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU ( MSDS )

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU ( MSDS ) MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU ( MSDS ) 1. MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI FIRMA ADI : Plastik Çelik 5-10 Dakika Epoksi Yapıştırıcı : 404 Kimya San. ve Tic. A.Ş. Merkez: Merkez Mahallesi

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AS56-7009 CN25 Sayfa 1 / 16 1 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği BASIC FILLER II CP 2,5L CN AS56-7009 CN25 50322520 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-592 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA TRANSFER ASTARI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı, akrilik dönüşüm

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 78-93-3 Kullanım alanları : Kullanım alanı çok yaygın olan keton

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 75-09-2 Kullanım alanları : Plastik sanayisinde, kimyasal ürünlerin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No : 1/5 1. MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı FUGAMATİK 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Kullanımı Çimento esaslı flex derz dolgusu 1.3

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 6 MSDS No. 910242-B V001 Revizyon tarihi: 09.11.2012

Detaylı

ÜRÜN ADI % AĞIRLIK CAS NO EINECS NO META-KSİLEN 20.0 108-38-3 203-576-3 MICROCRYSTALLINE 20.0 14808-60-7 238-878-4 SILICA

ÜRÜN ADI % AĞIRLIK CAS NO EINECS NO META-KSİLEN 20.0 108-38-3 203-576-3 MICROCRYSTALLINE 20.0 14808-60-7 238-878-4 SILICA Yayınlama Tarihi 21.06.2014 Form No 07FRC027 Revizyon No 0 Revizyon Tarihi - 1- Madde Mustahzar ve Şirket /İş Sahibinin Tanımı Ürün Adı Firma Adı AKİŞ BOYA SAN VE TİC AŞ Ali Osman Sönmez cad.no.4 Bursa-TURKEY

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 2302 Ürün Adı EPOLEVEL (A Bileşeni) ÜÇ BİLEŞENLİ, SOLVENT İÇERMEYEN, KENDİ YÜZEYİNİ DÜZELTEN Tanımlama/

Detaylı

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10006 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, Çamaşır yumuşatıcısı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AD22-1305 0102 Sayfa 1 / 17 1 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği 22-M 5 1L HS OCHRE BASE AD22-1305 0102 53100953 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Revizyon No/Tarihi:1/Ocak 2009 Sayfa No:1/5 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Müstahzar kodu ve adı 100 123 0, BTM POLİBİT Ürün Grubu P 3000 Madde/müstahzarın kullanımı Su geçirimsizlik

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444 Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Telefon ++49 +5664/9496-0 Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : SC40-023F RM50 Sayfa 1 / 15 1 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği STOP FILLER HARDENER 0,05 L SC40-023F RM50 54665725 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6

Güvenlik Bilgi Formu. Sayfa No: 1/ 6 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No: 1/ 6 1. Madde/ Müstahzar ve Firmanın Tanıtılması Müstahzarın Adı : Selülozik Boya Renk : Parlak Aluminyum Kullanımı : Son kat boya Firma : Sintaş Boya ve Kimya Sanayi Ltd.

Detaylı

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Ürün numarası 29304 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı