elektromaks De erli Çözüm Orta m z,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "elektromaks De erli Çözüm Orta m z,"

Transkript

1 elektromaks elektronik güvenlik sistemleri De erli Çözüm Orta m z, Bu y l 10.cu y l m z kutlamaktay z. Bize güvenip bizi bu günlere getirdi iniz için sizlere Elektromaks ailesi ad na çok teflekkür ederiz. Biz sizlerle bir Aile yiz.ancak siz de erli çözüm ortaklar m z var oldukça beraberce büyümeye ve hizmet vermeye devam edece iz.bizim görevimizde size en iyi,en kaliteli mallar en uygun fiyatlarla sa lamakt r.en ucuz demiyoruz. Çünkü DÜNYADA H Ç B R F RMA H Ç B R ÜRÜNÜ DAHA KAL TES Z YAPMADAN DAHA UCUZA SATAMAZ. B R MALIN SADECE F YATINA BAKMAK BAZI H LELER PEfi NEN KABUL ETMEKT R. Hepimizin amac tek olmal d r. Müflterilerimizin taleplerini en kaliteli ürünlerle sa lamak ve onlara sat fltan sonra sorun yaflatmamak. Bu flekilde müflteri memnuniyetini sa larsan z sizler ve bizler her zaman var oluruz. Piyasadaki haks z rekabetten ancak kaliteli hizmet ve ürün sa larsak kurtulabiliriz. Baz firmalar sürekli büyüdükleri halde baz firmalarda ayakta kalma savafl vermekteler. Kaliteli ürün, kaliteli personel ve kaliteli teknik destek varsa emin olun hiçbir zaman iflsiz kalmazs n z.tabii ki bununda sebebi kar etmenizdir.kar olmazsa bunlar n hiç birini müflterilerinize sa layamazs n z. Kar olmazsa Ticaret te olmaz.bunu asla unutmay n z. O zaman sizlerde piyasadaki yüzlerce s radan firmadan biri olursunuz. Güvenlik Sektöründe oldu unuzu asla unutmay n z. Müflterileriniz size can n ve mal n koruman z için para vermekteler. Firman z n Güvenlik sektöründeki ender firmalardan biri oldu unu sizin bu yüzden di erlerinden farkl oldu unuzu müflterilerinize izah ediniz. Kendinizi iyi bir flekilde tan t n z. Niçin sizinle çal flmak zorunda olduklar n anlat n z. Çünkü sizler farkl s n z. Sizler s radan bir firma de ilsiniz. Çünkü sizler sadece bugün de il daima var olacaks n z.sizi di erlerinden ay ran özelli iniz budur Sayg lar m zla, Elektromaks Ailesi

2 i ç i n d e k i l e r Runner Alarm Panelleri 4-10 Speed Dome Kameralar Runner Compact Kablosuz Set 11 Keyboardlar TCP / IP Modül 12 Zoom kamera 70 Runner Serisi Keypad 13 Renkli Kameralar Freewave 64 Alarm Paneli 14 Pinhole Kamera 79 Merlin pro 15 Duman Görünümlü Kamera 80 Freewave Kablosuz Aksesuar ve Ürünleri Gece Görüfl kameralar Powerwave Alarm Paneli Dome Kamera 95 Elite 32 / IR Dome Kamera 96 Panel Modül ve Aksesuarlar AV Kasa Dome kamera 97 Bariyerler 26 S/B Kameralar GSM Backup Ünitesi 27 Lensler 102 Crowgate 28 Muhafazalar 103 Swan Serisi Dedektörler Ayak ve Aparatlar MR Serisi Dedektörler Balunlar Smart / Tavan Tipi / GBD / SRP Serisi Dedektörler Adaptörler 108 Kablolu Sirenler 38 Dijital Kay t Kartlar D fl Ortam Dedektörleri Servision dvr Access Kontrol Sistemleri LB Serisi DVR EAS RF Antenler 52 JAD Serisi DVR 120 EAS RF Tag ve Etiketler 53 Dvr EAS AM Anten Tag ve Etiketler 54 XAD Intercom Sistemleri Mini DVR 123 Intercom Aksesuarlar Mönitörler

3

4 RUNNER TM YEN HYBRID KONTROL PANELLER / EV OTOMASYON ve ACCESS KONTROL S STEMLER RUNNER TM BLUE Kablolu ve Kablosuz Güvenlik Çözümleri Runner TM Serisi kontrol panelleri ve aksesuarları montajcı ve son kullanıcıya genifl ürün yelpazesi ve teknolojiyi kablolu ve kablosuz olarak sunmaktadır. RUNNER 4/8 4-8 Zonlu Profesyonel Alarm Paneli RUNNER 8/ Zonlu Profesyonel Alarm Paneli PROX & PIN CODE KEY Sadece Runner serisi için Keypad ten programlanabilir Runner TM Serisi teknoloji ve fiyat olarak günümüzdeki bütün güvenlik problemlerine kesin çözüm sunar CROW YEN JENERASYON KONTROL PANELLER LE TEKNOLOJ K YEN L KLER Toplam 100 adede kadar kullanıcı kapasitesi ve 80 uzaktan kumanda ba lantısı Hızlı programlama için kolay geçifl menüsü Kablolu ve Hibrid (karma) çözümler 2 Partition + 2 Part Partition (STAY) Otomatik çalıfltırma / durdurma ve çıktı aktivasyonu Geri arama (Call back) Proximity card kullanımı EN ve PD 6662:2004 ve 2. derece, 2. sınıf uyum sa layacak flekilde tasarımı Compact modelinde LCD Keypad ve receiver mevcuttur. Kolay kurulum ve her türlü kablosuz ürün tanıtımı 4

5 RUNNER 4 / 8 8 Bölge kablolu veya 8 Bölge kablosuz alarm kontrol paneli Toplam 100 adede kadar kullanıcı kapasitesi 8 adete kadar ilave keypad özelli i 2 Partition + 2 Part Partition (STAY) Siren Monitör 2 Çıkıfl 80 uzaktan kumanda ba lantısı Akü Otomatik kesme (Battery Auto cutoff) Hızlı programlama için kolay geçifl menüsü Upload ve Download yazılımı SIA III / Contact ID / / Voice / Telefon hattı Geri arama (Call back) Kablolu ve Hibrid (karma) çözümler Otomatik çalıfltırma / durdurma ve çıktı aktivasyonu Kullanıfllı, kolay kullanılabilir ve proximity card Özelli i olan okuyucular vasıtasıyla girifl kontrol kabiliyeti EN ile uyum sa layacak sekilde tasarım Runner 4 / 8 Led Keypad 116 $ B Blue Serisi 120 $ 5

6 RUNNER 4 / 8 8 Bölge kablolu veya 8 Bölge kablosuz alarm kontrol paneli Toplam 100 adede kadar kullanıcı kapasitesi 8 adete kadar ilave keypad özelli i 2 Partition + 2 Part Partition (STAY) Siren Monitör 2 Çıkıfl 80 uzaktan kumanda ba lantısı Akü Otomatik kesme (Battery Auto cutoff) Hızlı programlama için kolay geçifl menüsü Upload ve Download yazılımı SIA III / Contact ID / / Voice / Telefon hattı Geri arama (Call back) Kablolu ve Hibrid (karma) çözümler Otomatik çalıfltırma / durdurma ve çıktı aktivasyonu Kullanıfllı, kolay kullanılabilir ve proximity card Özelli i olan okuyucular vasıtasıyla girifl kontrol kabiliyeti EN ile uyum sa layacak sekilde tasarım Runner 4 / 8 Small Lcd Keypad 170 $ B Blue Serisi 174 $ 6

7 RUNNER 4 / 8 8 Bölge kablolu veya 8 Bölge kablosuz alarm kontrol paneli Toplam 100 adede kadar kullanıcı kapasitesi 8 adete kadar ilave keypad özelli i 2 Partition + 2 Part Partition (STAY) Siren Monitör 2 Çıkıfl 80 uzaktan kumanda ba lantısı Akü Otomatik kesme (Battery Auto cutoff) Hızlı programlama için kolay geçifl menüsü Upload ve Download yazılımı SIA III / Contact ID / / Voice / Telefon hattı Geri arama (Call back) Kablolu ve Hibrid (karma) çözümler Otomatik çalıfltırma / durdurma ve çıktı aktivasyonu Kullanıfllı, kolay kullanılabilir ve proximity card Özelli i olan okuyucular vasıtasıyla girifl kontrol kabiliyeti EN ile uyum sa layacak sekilde tasarım Runner 4 / 8 Big Lcd Keypad 190 $ B Blue Serisi 194 $ 7

8 RUNNER 8 / Bölge kablolu veya 16 Bölge kablosuz alarm kontrol paneli 16 kablolu bölge veya 16 kablosuz bölge tanımlanabilir 100 adet kullanıcı kapasitesi 8 ilave keypad ba lanabilir 2 Partition + 2 Part Partition (STAY) Siren Monitör 4 Çıkıfl ve expander ile 8 çıkıfl 80 adet uzaktan kumanda kullanımı Akü kesme (Battery cutoff) Hızlı programlama için kolay geçifl menüsü Upload ve Download yazılımı SIA III / Contact ID / / Voice / Telefon hattı Tekrar arama seçene i (Call back) Kablolu ve Hibrid (karma) çözümler Otomatik çalıfltırma / durdurma ve çıktı aktivasyonu Kullanıfllı, kolay kullanılabilir ve proximity card Özelli i olan okuyucular vasıtasıyla girifl kontrol kabiliyeti EN ile uyum sa layacak sekilde tasarım Gerçek zaman Runner 8 / 16 Led Keypad 160 $ B Blue Serisi 164 $ 8

9 RUNNER 8 / Bölge kablolu veya 16 Bölge kablosuz alarm kontrol paneli 16 kablolu bölge veya 16 kablosuz bölge tanımlanabilir 100 adet kullanıcı kapasitesi 8 ilave keypad ba lanabilir 2 Partition + 2 Part Partition (STAY) Siren Monitör 4 Çıkıfl ve expander ile 8 çıkıfl 80 adet uzaktan kumanda kullanımı Akü kesme (Battery cutoff) Hızlı programlama için kolay geçifl menüsü Upload ve Download yazılımı SIA III / Contact ID / / Voice / Telefon hattı Tekrar arama seçene i (Call back) Kablolu ve Hibrid (karma) çözümler Otomatik çalıfltırma / durdurma ve çıktı aktivasyonu Kullanıfllı, kolay kullanılabilir ve proximity card Özelli i olan okuyucular vasıtasıyla girifl kontrol kabiliyeti EN ile uyum sa layacak sekilde tasarım Gerçek zaman Runner 8 / 16 Small Lcd Keypad 210 $ B Blue Serisi 214 $ 9

10 RUNNER 8 / Bölge kablolu veya 16 Bölge kablosuz alarm kontrol paneli 16 kablolu bölge veya 16 kablosuz bölge tanımlanabilir 100 adet kullanıcı kapasitesi 8 ilave keypad ba lanabilir 2 Partition + 2 Part Partition (STAY) Siren Monitör 4 Çıkıfl ve expander ile 8 çıkıfl 80 adet uzaktan kumanda kullanımı Akü kesme (Battery cutoff) Hızlı programlama için kolay geçifl menüsü Upload ve Download yazılımı SIA III / Contact ID / / Voice / Telefon hattı Tekrar arama seçene i (Call back) Kablolu ve Hibrid (karma) çözümler Otomatik çalıfltırma / durdurma ve çıktı aktivasyonu Kullanıfllı, kolay kullanılabilir ve proximity card Özelli i olan okuyucular vasıtasıyla girifl kontrol kabiliyeti EN ile uyum sa layacak sekilde tasarım Gerçek zaman Runner 8 / 16 Big Lcd Keypad 230 $ B Blue Serisi 234 $ 10

11 RUNNER COMPACT 8/ Runner Compact 8/ adet SWAN FW PET Pır Uzaktan Kumanda 500 $ 16 kablolu bölge veya 16 kablosuz bölge tanımlanabilir 100 adet kullanıcı kapasitesi 8 ilave keypad ba lanabilir 2 Partition + 2 Part Partition (STAY) Siren Monitör 4 Çıkıfl ve expander ile 8 çıkıfl 80 adet uzaktan kumanda kullanımı Akü kesme (Battery cutoff) Hızlı programlama için kolay geçifl menüsü Upload ve Download yazılımı SIA III / Contact ID / / Voice / Telefon hattı Tekrar arama seçene i (Call back) Kablolu ve Hibrid (karma) çözümler Otomatik çalıfltırma / durdurma ve çıktı aktivasyonu Kullanıfllı, kolay kullanılabilir ve proximity card Özelli i olan okuyucular vasıtasıyla girifl kontrol kabiliyeti EN ile uyum sa layacak sekilde tasarım Gerçek zaman Trafo, keypad ve akü dahil (Compact set + 2 adet kablosuz pet dedektör ve 1 adet uzaktan kumanda dahil) RUNNER COMPACT 8/16 Çantası 11

12 RUNNER LINK TM (TCP/IP) Modül Runner Link, CROW Runner Alarm kontrol paneli serisi ile çal flan bir network alarm Komünikatörüdür. Runner link (TCP/IP) Modül, alarm sinyallerini özel yaz l m ile alarm merkezine veya PC ye TCP/IP network üzerinden iletir. Alarm panellerini IP network e ba lamak Standart alarm protokollerini destekler.(sia/cid) Sisteme Güvenli girifl için atanm fl kullan c Sisteme gerçek zamanda girifl ste e ba l olay kayd na ulaflma Bus kullanarak IP adaptör ba lant s Runner serisi kontrol panelleri Sürekli hat kontrolu Alarm sinyallerini IP ile iletme TCP/IP üzerinden geliflmifl upload/download GPRS üzerinden backup (Opsiyonel) Alarm bilgisini cep telefonuna veya ile iletme (A-track yaz l m ile) $ 12

13 RUNNER SER S KEYPADLER Small Lcd Keypad RUNNER SMALL LCD Keypad (Türkçe Menü) 98 $ Blue Serisi 101 $ Led Keypad RUNNER 16 LED Keypad ICON 70 $ Blue Serisi 73 $ BIG Lcd Keypad RUNNER BIG LCD Keypad (Türkçe Menü) 106 $ Blue Serisi 109 $ 13

14 FREEWAVE 64 SER S Freewave sistemleri profesyonel kablosuz kurulum için kontrol alt na al nm fl ve göze çarpan seçenekler sunar $ Ev otomasyonu ve kontrol sistemi entegrasyonlu komple denetim 2 satır ve 16 karakterli genifl ekran LCD Display 60 zon kablosuz 4 zon kablolu toplam 64 zon 4 ba ımsız bölge olarak programlama (4 partition) 100 kullanıcı flifresi Bilgisayarla d-link seri interface kablosuyla kolay programlama Lokal ve uzaktan programlama için upload - download yazılımı Telefon, gsm, RF, lokal telefon arama ve ca rı cihazını destekler Kullanıcı yönlendirme ve ses mesajlarını destekleyen kaydeden ve dinleten dijital ses paketini içerir 47 adet ses mesajı hafızasında kayıtlı olup çeflitli Türkçe olarak bildirir. 256 olay ve zamanı saklayan hafıza Seriport sayesinde EEPRON ile hızlı programlama Full sistem bilgilerinin ve programının back-up ını alabilme Çeflitli haberleflme formatlarına sahip (CID, 4+2, domestic vb..) 6 programlabilir telefon numarasını arayabilir 4 senaryo Düflük akü ikazı Telefon hattı ve olaflabilecek bütün hataları anında denetleme 14

15 SER S MERLIN PRO TM UNIVERSAL RECEIVER (Bütün Alarm Panellerine Uygulanır.) Merlin Pro, Freewave 868 Mhz FSK teknolojisini kullanan özel bir kablosuz receiver alıcı arabirimdir. Merlin Pro herhangi bir kablolu alarm panelini kablosuz alarm sistemine dönüfltürebilmek için tasarlanm flt r. Bu sistem tamamen kontrol alt na al nan genifl ve aç k bir etki alan, daha pek çok önemli ve kullanıfllı özellik ile genifl bir kullanım alanı sunar $ Programlamas ve kullanmas kolay H zl ve kolay montaj Arkadan ayd nlatmal LCD ekran ile zarif tasar m Toplam 64 bölge ve 256 kumanda tufluna kadar destekleme kapasitesi Zon denetimi, düflük pil alarm ve sabotaj göstergesi 256 olay kullan c n n istedi i zamanda geri dönüp bakmas için hafızaya kaydedilir 5 programlanabilir röle fonksyonu Ayrı ayrı sabotaj bilgisi Çoklu dil deste i RSSI kontrolü Gerçek zamanl saat Çal flma frekans : 868 MHz. Di er frekanslar iste e ba l d r Açık alanda 700m ye kadar alıcı menzili FreeWave Kablosuz ürünlerini destekler 15

16 FREEWAVE KABLOSUZ AKSESUARLARI Ev otomasyonu veye sirenler için programlanabilir çıkıfllar 4 adet kablosuz girifl FW - SIREN Kablosuz harici Siren FW - RMT Kablosuz Uzaktan Kumanda FW - PIR Kablosuz Pır Dedektör FW Kablosuz Tavan Pır Dedektör 4 adet aktarma çıkıfl kartı Panik ve gece çalıflma modülü 7 adete kada tufl takımı FW - MAG Kablosuz Manyetik Kontak FW - VIB / FW - GBD Kablosuz cam kırılmasına karflı hassas dedektör / Kablosuz fiok sensörü Merkez santraline ba lantı Tel. hattı vasıtasıyla kontrol Modem ile PC vasıtasıyla uzaktan programlama FW - KP KABLOSUZ TUfi TAKIMI FW - SMKH Kablosuz Duman Dedektörü Seri Arabirimler vasıtasıyla bölgesel ba lanabilme Freewave sistemleri profesyonel kablosuz kurulum için kontrol alt na al nm fl ve göze çarpan seçenekler sunar. 16

17 FREEWAVE KABLOSUZ ÜRÜNLER FREEWAVE KABLOSUZ PIR DEDEKTÖRLER ASIC tabanl elektronik Li-on pil destekli Geliflmifl yakalama performans 15 m ye kadar kaplama $ $ FW - SWAN KABLOSUZ PET DEDEKTÖR FW-200P KABLOSUZ PET DEDEKTÖR $ $ FW-MAG FREEWAVE KABLOSUZ KAPI/PENCERE KONTA I Manyetik kap veya pencere contact Li-on pil destekli NC harici kontak girifl FW-GBD FREEWAVE KABLOSUZ CAM KIRILMA DEDEKTÖR 12 m 'ye kadar algılama Li-on pil destekli FW-SMKH FREEWAVE KABLOSUZ DUMAN & ISI DEDEKTÖRÜ Li-on pil destekli düflük pil göstericisi $ 100 $ FW-360 FREEWAVE KABLOSUZ 360 TAVAN DEDEKTÖRÜ ASIC tabanl elektronik Li-on pil destekli 3.6m yükseklikte 20m çevre denetimi 17

18 FREEWAVE KABLOSUZ ÜRÜNLER $ 180 $ 110 $ FW - KP Kablosuz Keypad Li-on pil destekli Özel asma aparatlı (portatif kullanımlı) FW-VIB FREEWAVE KABLOSUZ DARBE SENSÖRÜ 12 m 'ye kadar algılama Li-on pil destekli FREEWAVE KABLOSUZ SU BASMA DEDEKTÖRÜ Li-on pil destekli $ $ FW - RCV Kablosuz receiver interface Güvenilir 868 MHz teknoloji Tüm Freewave kablosuz aksesuarlar destekler Plug Play modul Tüm Powerwave ve Runner panelleri kablosuz hale getirir FW-RMT FREEWAVE UZAKTAN KUMANDA 4 Programlanabilir tufl Li-on pil destekli $ FW PAN K Suya dayan kl bileklik ve kolye Tek tufl aktivasyonu 2 X 1.5V pil ile çal fl r Hasta ve yafllılar için ideal $ 310 $ BS-3 KABLOSUZ S REN Her marka alarm paneline uyumludur. Hiçbir kablo ba lantısına gerek yoktur. Özel pil Tek yönlü BS-NEPTUNE KABLOSUZ S REN Her marka alarm paneline uyumludur. Hiçbir kablo ba lantısına gerek yoktur. Özel pil Çift yönlü 18

19 POWERWAVE Zonlu Profesyonel Alarm Paneli. 8 ilave keypad ba lanabilir. Gündüz zonu tanımlanabilir. (Chime mode) Çift tetikleme zonu özelli i Otomatik duman algılayıcısı sıfırlama özelli i 3 farklı çıkıfl ve 16 farklı girifl gecikmesi programlanabilir. Dahili saat ve takvim. Son 127 olayı tarih ve zaman bilgisiyle hafızada tutabilir. Contact ID gibi çoklu komünikatör formatları. 3 ba ımsız grup tanımlanabilir. (Partition) Telefon hat denetimi 50 Kullanıcı kodu. Otomatik kurma ve kapama 8 tane programlanabilen zaman aralı ı Alarm anında 6 telefon arar ve 4 senaryo Plastik yanmaz kasa. PC ba lantı kablosu ile program yükleme/indirme. Telefon hattı üzerinden Windows tabanlı program sayesinde up/download (Bell 103 ve CCITT V21 formatlarını destekler) Trafo, Keypad dahil. (Akü hariç) Powerwave 16 Led Keypad 228 $ Tek Led Keypad 76 $ 19

20 POWERWAVE Zonlu Profesyonel Alarm Paneli. 8 ilave keypad ba lanabilir. Gündüz zonu tanımlanabilir. (Chime mode) Çift tetikleme zonu özelli i Otomatik duman algılayıcısı sıfırlama özelli i 3 farklı çıkıfl ve 16 farklı girifl gecikmesi programlanabilir. Dahili saat ve takvim. Son 127 olayı tarih ve zaman bilgisiyle hafızada tutabilir. Contact ID gibi çoklu komünikatör formatları. 3 ba ımsız grup tanımlanabilir. (Partition) Telefon hat denetimi 50 Kullanıcı kodu. Otomatik kurma ve kapama 8 tane programlanabilen zaman aralı ı Alarm anında 6 telefon arar ve 4 senaryo Plastik yanmaz kasa. PC ba lantı kablosu ile program yükleme/indirme. Telefon hattı üzerinden Windows tabanlı program sayesinde up/download (Bell 103 ve CCITT V21 formatlarını destekler) Trafo, Keypad dahil. (Akü hariç) Powerwave 16 Small Lcd Keypad 260 $ Tek Small Lcd Keypad 96 $ 20

21 POWERWAVE Zonlu Profesyonel Alarm Paneli. 8 ilave keypad ba lanabilir. Gündüz zonu tanımlanabilir. (Chime mode) Çift tetikleme zonu özelli i Otomatik duman algılayıcısı sıfırlama özelli i 3 farklı çıkıfl ve 16 farklı girifl gecikmesi programlanabilir. Dahili saat ve takvim. Son 127 olayı tarih ve zaman bilgisiyle hafızada tutabilir. Contact ID gibi çoklu komünikatör formatları. 3 ba ımsız grup tanımlanabilir. (Partition) Telefon hat denetimi 50 Kullanıcı kodu. Otomatik kurma ve kapama 8 tane programlanabilen zaman aralı ı Alarm anında 6 telefon arar ve 4 senaryo Plastik yanmaz kasa. PC ba lantı kablosu ile program yükleme/indirme. Telefon hattı üzerinden Windows tabanlı program sayesinde up/download (Bell 103 ve CCITT V21 formatlarını destekler) Trafo, Keypad dahil. (Akü hariç) Powerwave 16 Big Lcd Keypad 280 $ Tek BIG Lcd Keypad 104 $ 21

22 POWERWAVE POWER WAVE 32/64 ELITE ÇOK BÖLGEL KABLOLU KONTROL PANEL SER S TM Kablolu ve Kablosuz Güvenlik Çözümleri Powerwave 64 Lcd Keypad 870 $ $ POWER WAVE 32/64 ELITE Kablolu veya kablosuz 64 zonu destekler Akıllı veriyolu üzerinden 2 adet 32 zone arttırma kartı ile 64 kablolu veya kablosuz zonu destekler FW-RCV kablosuz alıcı modülü ilavesi ile istenen zonlar kablosuz olabilir Her zonun tipi (Yangın, alarm, 24 saat vb.) gibi programlanabilir ve tam olarak denetlenir Her zone ayrı ayrı normalde açık veya normalde kapalı seçilebilece i gibi, hat sonu dirençli de kullanılabilir. Çoklu dil seçenekleri bulunan EL TE LCD keypadlere ba lanabilir. 20 den fazla program seçene ine sahip 8 adet çıkıfl mevcuttur Ayrı ayrı kurulabilen 4 partition özelli i Geliflmifl haberleflme seçenekleri Temel formatlar Contact ID, SIA, Sesli arama ve daha fazlası PC kullanarak yerel up/download Için D-LINK seri kablo ile PC üzerindeki upload/download yazılımı ile panele ba lantı yapılabilir. EEPROM modülünü kullanarak panele h zl program yükleme / indirme 8 telefon numaras Call back (Geri arama) seçene i Faks hattında devre dıflı bırakma özelli i Tarih ve saat damgalı 255 olay hafızası 4 kablo ile çalıflabilen akıllı keypad veri yolu üzerine kolayca ilave modüller, keypadler ba lanabilir 100 kullanıcı kodu Hızlı kurma özelli i STAY modunda istenen partition lardan istenen zonlar açık olsa dahi kurulabilir. Her alan Için hergün belli bir zamanda otomatik arming/disarming Yanlıfl alarm engelleme seçenekleri Duyulabilir ç k fl seçenekleri gecikmesi Kurma / Kapamada siren veya lambaya tetik verme Girifl gecikmesinde urgency Zonla kapat labilir programlanabilir swinger Çabuk ç k fl seçene i Zon Ile programlanabilir geçifl gecikmesi AC failure, TLM trouble, ve düflük akü raporlarında gecikme verilebilir Yeni kapal kod geçiflleri Alarm kodu geçiflinden hemen sonra açl l fl Powerwave 32 Lcd Keypad 600 $ 22

23 KONTROL PANEL AKSESUARLARI $ 54 $ 30 $ VOICE BOARD/DTMF DECODER 90 saniye ses ve kontrol mesajlar kayd DTMF operasyon ile uzaktan alarm sistemini kurma - kapama veya çıkıfl aktivasyonu yapma Ses programlay c s yla mesaj kayd Mikrofon girifli Ses seçene iyle DTMF Decoder 2 farkl ses (optional) (Bu ürünü programlamak için ses programlayıcısı gerekmektedir SES PROGRAMLAYICISI Ses mesajlar n Voice Board a programlamak Için Modul DTMF MODÜL Alarm panelinizi telefon ile uzaktan açıp kapayabilir ve çıkıflları kontrol edebilirsiniz $ 72 $ 70 $ D-LINK USB/RS232 Serial/USB interface ile kolay Up/Download PC'ye olay kayd EEPROM Ortak programlanm fl çoklu panellerle data transferi Için h zl Plug-in EXTRA RÖLE KARTI 4 Röle Ç k flı Bus ile programlanabilir 3 AGK 90 $ GÜÇ ÜN TES Alarm Panelleri için, 3 Amper ilave güç ünitesi ve akü flarj cihazı 23

24 MUHTEL F AKSESUARLAR $ 38 $ MM27003 LPG ve DO ALGAZ DEDEKTÖRÜ SU BASMA DEDEKTÖRÜ DARBE SENSÖRÜ 20 $ GOLDSEL Gaz Dedektörü 12V ( Alarm Panelleri için ) GOLDSEL Gaz Dedektörü 220V ( Ba ımsız çalıflır ) DN - S $ BLR DN - S $ TN - S $ BS $ AURORA 25 $ AURORA 9 $ DN - S100 OPT K DUMAN DEDEKTÖRÜ DN - S200 OPT K DUMAN + SAB T ISI DEDEKTÖRÜ (57 ) TN - S400 ISI ARTIfi DEDEKTÖRÜ BLR /24 V RÖLEL TABAN Hırsız Alarm Panellerinde kullanılmak üzere BS STANDART DEDEKTÖR TABANI Yangın Alarm Panellerinde kullanılmak üzere PAN K BUTONU (ANAHTARLI) 12V Ah ELEKTRON K S REN V YS 04 YS $ 16 $ YANGIN HBAR BUTONU ve KASASI 15 $ 12V - 7 Ah 30 $ 0.62 $ KABLO 6 x 0.22 Alarm Kablosu * Uluslararası piyasalarda kurflun, bakır ve plastik fiyatı sürekli de iflebildi inden kablo ve akü fiyatları de iflebilir 24

25 MANYET K KONTAKLAR MM13001 MM13002 MM13003 KABLOLU MANYET K KONTAK V DALI MANYET K KONTAK GÖMME T P MANYET K KONTAK Akım : 500 ma Voltaj : 100 VDC Güç : 3 W Ba lantı Modu : COM.,N/O,N/C Aktif Aralık : 15 mm 45 mm 5 $ 5.5 $ 6 $ Akım : 500 ma Voltaj : 100 VDC Güç : 3 W Ba lantı Modu : COM.,N/O,N/C Aktif Aralık : 17 mm 45 mm Akım : 50 ma Voltaj : 200 VDC Güç : 10 W Ba lantı Modu : COM., N/O, N/C Aktif Aralık : 0.6 mm 2 mm MM13004 MM13005 MM13006 GÖMME T P MANYET K KONTAK METAL T P MANYET K KONTAK KEPENK ve GARAJ T P METAL MANYET K KONTAK Akım : 500 ma Voltaj : 100 VDC Güç : 3 W Ba lantı Modu : COM.,N/O,N/C Aktif Aralık : 15 mm 45 mm 5 $ 14 $ 25 $ Akım : 500 ma Voltaj : 100 VDC Güç : 3 W Ba lantı Modu : COM.,N/O,N/C Aktif Aralık : 42 mm 58 mm Akım : 50 ma Voltaj : 200 VDC Güç : 10 W Ba lantı Modu : COM., N/O, N/C Aktif Aralık : 30 mm 60 mm KEPENK T P METAL MANYET K KONTAK KEPENK T P METAL MANYET K KONTAK Akım : 500 ma Voltaj : 100 VDC Güç : 3 W Ba lantı Modu : COM.,N/O,N/C Aktif Aralık : 35 mm 80 mm MM13007 MM $ 21 $ Akım : 50 ma Voltaj : 200 VDC Güç : 10 W Ba lantı Modu : COM., N/O, N/C Aktif Aralık : 50 mm 90 mm 25

26 BAR YERLER Algılama Alanı 15 m Algılama Alanı 50 m BB - 56 PENCERE BAR YER 120 $ BB - DN 56 DIfi ORTAM BAR YER 350 $ MM $ 56 cm, harici tip kapı ve pencere bariyeri, 4 ıflınlı BB - 76 PENCERE BAR YER 136 $ 56 cm 3 ıflınlı IP 65 BB - DN 112 DIfi ORTAM BAR YER 480 $ 25 metre Çift Iflınlı Aktif Bariyer MM $ 76 cm, harici tip kapı ve pencere bariyeri, 4 ıflınlı BB PENCERE BAR YER 152 $ 112 cm 6 ıflınlı IP metre Çift ıflınlı Aktif Bariyer MM $ 112 cm, harici tip kapı ve pencere bariyeri, 6 ıflınlı 75 metre Çift ıflınlı Aktif Bariyer BB PENCERE BAR YER 186 $ 152 cm, harici tip kapı ve pencere bariyeri, 8 ıflınlı 26

27 CS 47 GSM BACKUP ÜN TES CS 47 denetimli alarm sinyal iletimi ve GSM backup sistemidir. PSTN hatt n sürekli denetleyerek Telekomünikasyon hatlar nda kesilme meydana geldi inde an nda GSM network e geçer. Hat düzeldi inde PTSN ye geri döner $ 4 band GSM modem Sürekli PTSN hat kontrolü SMS mesaj destekli SMS göndermek için 4 farklı girifl Durum raporu için 4 farklı ç k fl 1 key switch girifli Cost routing deste i PSTN / GSM hat denetimi GSM veya GPRS (opsiyonel) kullanarak data transferi PSTN hat kesintisi tespit özelli i Backup akü ve flarj cihaz Ahize Aç k / Kapal kontrolü Çevir sesi üreteci Pulse meter Telefon zil birimi Sinyal yok tespit özelli i Otomatik prefix numara deste i Backup akü deste i Özel yaz l m sayesinde yerel veya uzaktan programlama 27

28 CROW GATE Smart Gsm Controller Crow Gate herhangi bir GSM cep telefonu ile kap kontrolünü sa lamak için caller ID tan yabilen devrimci bir GSM sistemidir. Bu sistem telefonu hiç cevaplamad için izinli ziyaretçinin hiçbir maliyeti olmadan kap y açmas n sa lar. Bu ak ll sistem sadece pahal uzaktan kumandalar n veya kart girifl sistemlerinin yerine geçmekle kalmaz ayn zamanda nerede olursan z olun ne zaman isterseniz kap y açman z sa lar $ KOLAY KULLANICI YAZILIMI Çal flan/ziyaretçilerin saat ve devaml l n takip eder Ziyaretçilerin giriflini uzaktan onaylaman z sa lar Caller ID ile zamanl girifl onay Sitede zamana göre ücretlendirme (Park bileti, Gyms etc) ESNEK VE GÜVEN L R OPERASYON Güvenlik nedeniyle say lar SIM kartta de il Crow Gate haf zas nda yüklüdür. Yayg n olan uzaktan kumanda kopyalama gibi bir risk yoktur. Caller ID eklemek veya ç karmak, zamanlama parametresi tan m veya de ifliklikler dahil Yerel ve uzaktan onaylar için software flifre korunmal d r. ÖZELL KLER 1000 kullan c ya kadar (Standart) Tri Band modem (900/1800/1900 Mhz) 12V operasyon ste e ba l Wiegand protocol deste i NO/NC Röle ç k fl Harici sensörler için programlanabilir zaman tetikleyicisi girifli Boyut: 24 x 18 x 5 cm (9.4" x 7" x 2 ") 28

29 20 $

30 SER S SWAN Swan Çift Teknoloji & Anti-Masking Series SWAN DT AM/SWAN QUAD AM EN SEV YE 3 ANTI-MASKING DEDEKTÖR Crow un yeni SWAN PIR AM ve SWAN DT AM dedektörleri üstün korunmal ticari alanlar için yarat lm flt r. EN Seviye 3 standartlarını destekler, ayr ca maskeleme sorun oldu unda en iyi seçenektir. Keskin tespit performans n artt rmak ve yanl fl alarm olas l n en aza indirmek için geliflmifl dijital sinyal oluflumunu, mikrodalga efli ini, hayvan ayr cal n, sert küresel opti i, duvar sabotaj kontrolünü ve K-bant teknolojisini bir araya getirir $ $ SWAN QUAD AM Seviye 3 Anti-Masking Dijital Quad PIR Dedektör Ayak dahil de ildir SWAN DT AM Seviye 3 Anti-Masking Dijital Dual Teknoloji PIR MW K-bant Dedektör Ayak dahil de ildir SWAN 1000/SWAN 2000 AM EN SEV YE 2 D J TAL DUAL TEKNOLOJ DEDEKTÖR $ $ SWAN 1000 Pasif infrared ve mikrodalga dedektör Dijital mikrodalga sinyal verme özelli i PIR ve mikrodalga hassasiyet ayarı Çift yönlü s cakl k ayarlaması Ayak dahil de ildir SWAN 2000 AM Pasif infrared ve mikrodalga dedektör Dijital mikrodalga sinyal verme özelli i PIR ve mikrodalga hassasiyet ayarı Çift yönlü s cakl k ayarlaması Ayak dahil de ildir 30

31 MR Profesyonel SER S Mirror Optik PIR Dedektör Crow Mirror optik PIR dedektörlerinin en yenilerini gururla sunar. Güvenilirlilik ve çok yönlülük önemini korudu u heryerde bu yeni teknoloji ürünleri profesyonel güvenlik uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. MR serisi tam güvenlik için üstün tespit performans ile yanl fl alarm ay klama kontrolünü biraraya getirmifltir Profesyonel Kontrol Amaçlı Mirror Optik Tasarımı Kontrol amaçl aynalar mesafe gözetmeksizin Pyro Sensörü taraf ndan toplanan focus ve seviye enerjilerini önemli ölçüde arttırır. Dedektörün elektronik kazanc azalt ld ve böylece yanl fl alarmlar neredeyse tamamen engellemek üzere sinyal - gürültü oran en mükemmel hale gelir. Bu tasar m ayn zamanda gözle görülebilen fl klara karfl da emsalsiz, efli benzeri görülmemifl duyarl l sayesinde yanl fl alarmlardan kaç nma imkân n n geliflmesini de sa lamaktad r. ASIC Tabanlı Sinyal flleme, De erlendirme MR serisine uygulanan ASIC sinyal iflleme ve de erlendirmesi insan hareketlerini net bir do rulukla belirleme imkân sa lamakta ve izinsiz giriflleri, do rulayarak tespit etmekte ve sert çevresel faktörlerle, oluflumlarla bafl edebilmek için kendi kendini programlamaktad r. Benzersiz Süreklilik ve Çok Yönlülük MR serisi her güvenlik uygulaması için birbirinden farkl tespit kabiliyeti ve süreklilik sunmaktad r. Farklı uygulamalar için uyarlanm fl perde modeli koruma için tasarlanm fl en küçü ünden Double PIR ve Mikrodalga, Evcil hayvanları karfl duyarl ve ay rt edebilen, Maskeleme (Anti-masking ) korumal modellere ve daha baflkalar na kadar çok farkl modeller içermektedir. Kolay ve Çabuk Montaj ve Tesisat MR detektörlerinin monte edilece i yükseklik serbesttir. 48 $ MR-CRT ULTRA COMPACT TASARIMDA MIRROR OPT K PERDE DEDEKTÖR Ultra Compact tasarımda mirror optik ile yüksek hassasiyet 8 seviyeli perde kontrolü Tüm creep zone korunmas ile 8 m kontrol alan Otomatik s kontrolü 0.5m ALGILAMA ALANI MR-CRT ÜSTTEN GÖRÜNÜfi 0.5m 2m YANDAN GÖRÜNÜfi 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 31

32 $ MR-100 KOMPAKT GEN fi AÇILI PIR DEDEKTÖRLER Alt bölge görüflüyle yüksek hassasiyetli Mirror Optikleri Çift üniteli s cakl k alg lay c s 90 genifl aç ile 15 metreye kadar tespit mesafesi Otomatik s cakl k ayarlamas Hassasiyet derecesini ayarlama özelli i Konutlarda yap lacak tesisat için kompakt tasar m 10m 5m 0m 5m 10m GEN fi AÇI ALGILAMA ALANI MR-100, MR-22 ÜSTTEN GÖRÜNÜfi $ 2.4m YANDAN GÖRÜNÜfi 5m 10m 15m MR-22 Ç FT DUAL ELEMENTL MIRROR OPTIC PIR DEDEKTÖR Zor, çetin flartlar alt nda yüksek tespit performans için eflsiz çift dual elementli PIR ve çift Mirror Optic Uzun mesafe aynas ile 25 metreye kadar tespit mesafesi Yanl fl alarmlara karfl maksimum koruma sa lamak için ASIC tabanl elektronik tasar m Otomatik s cakl k ayarlamas Ticari uygulamalar için ideal 10m 5m 0m 5m 10m GEN fi AÇI ALGILAMA ALANI MR-303 ÜSTTEN GÖRÜNÜfi $ 2.4m YANDAfi GÖRÜNÜfi 5m 10m 15m MR-303 ULTRA GEN fi AÇILI PIR DEDEKTÖRLER Alt bölge görüflüyle yüksek hassasiyetli Mirror Optikleri Çift üniteli s cakl k alg lay c s Hava hareketlerine ve sineklerin üzerine toplanmas na karfl gelifltirilmifl bir denge ve sa laml k temin etmek için korunmufl optikler 110 ultra genifl aç l ayna ile 15 metreye kadar tespit mesafesi Daha fazla devaml l k ve istenmeyen girifl ve müdahalelere karfl koruma sa lamak için ASIC tabanl elektronik sistemler Hassasiyet derecesini ayarlama özelli i Otomatik s cakl k ayarlamas, düzenlemesi yapma özelli i 1.5m 1.5m 2.4m UZUN AÇI ALGILAMA ALANI MR-100, MR-303, MR-22 ÜSTTEN GÖRÜNÜfi YANDAN GÖRÜNÜfi 1.5m 3m 3m 10m 20m 30m 32