TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI"

Transkript

1 TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2 TUBİTAK DESTEKLERİ SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz) şeklinde destek sağlamaktır. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından beri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmektedir. Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Desteğin Türü, Süresi ve Miktarı: Bu programda proje sahiplerinin Ar-Ge niteliği taşıyan projeleri desteklenmektedir. Proje bütçesinde herhangi bir sınır olmaksızın en az %40, en fazla %60 oranında Proje bazında en fazla 36 ay desteklenmektedir. Kimler Başvurabilir : Ar-Ge desteğine, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın kuruluş düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm işletmeler. Desteklenen Ar-Ge Aşamaları: Kavram geliştirme, Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar, Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları, Prototip üretimi, Pilot tesisin kurulması, Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması, Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözüm faaliyetleri tüm firmalar başvurabilir. Desteklenen Kalemler Personel giderleri, Proje personeline ait seyahat giderleri (şehirlerarası ve uluslararası uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan ulaşım, konaklama giderleri), Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, Malzeme ve sarf giderleri, 2

3 Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, Türkiye deki üniversiteler, TÜBİTAK a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri, Türk Patent Enstitüsü nden alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası Proje Pazarı etkinliklerini desteklemektir. Başvuru: Proje başvuruları başvuru formatına ve istenilen içeriğe uygun olarak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) na basılı olarak yılın herhangi bir iş günü yapılabilmektedir. Kimler Başvurabilir: En az bir üniversite ile Sanayi Odası/Ticaret Odası/ Ticaret ve Sanayi Odası/İhracatçı Birliğinden herhangi biri veya daha fazla katılımcı olacak şekilde bu Kuruluşlardan herhangi biri TÜBİTAK a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir. Destek Miktarı: Etkinlik ulusal düzeyde ise TL, uluslararası düzeyde olması durumunda TL dir. Destek ödemeleri etkinlik öncesi tek kalemde hibe olarak yapılmaktadır TÜBİTAK ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI Amaç: Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, KOBİ veya büyük ölçekteki kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Programın Uygulama Esasları: Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir. 3

4 Kimler Başvurabilir: Proje sonuçlarını Türkiye de uygulamayı taahhüt eden KOBİ ler veya büyük ölçekli kuruluşlar(müşteri kuruluş olarak) ile anlaşma sağlayan üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri ya da AR-GE yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri (yürütücü kuruluş olarak) ortak başvuru yapabilmektedirler. Destek Süresi: En fazla 24 aydır. Destek Miktarı: 1 milyon TL ye kadar olan proje bütçesi TÜBİTAK ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75 i, Büyük ölçekli ise %60 ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI Amacı: KOBİ lerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile verimliliklerini artırmaları ve katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla, ikisi ortaklı olmak kaydıyla KOBİ lerin ilke 5 projesine destek sağlamaktır. Destek Miktarı: En fazla TL olabilir. Desteklenmesine karar verilen Ar-Ge projeleri giderlerine uygulanan destek oranı %75 hibe şeklindedir. Destek Süresi: Destekleme süresi proje bazında en çok 18 aydır. Kimler Yararlanabilir: KOBİ şartlarını taşıyan, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye deki yerleşik sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Başvuru: Proje başvuruları Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) uygulaması üzerinden online olarak 7/24 kabul edilmektedir TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Türkiye nin katıldığı EUREKA, EUROSTARS ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve benzeri uluslararası programlara sunulan, uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı adı altında yeni bir destek programı başlatmıştır. Uygulanacak destek programı ile, Ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, Kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması 4

5 Edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması Kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Destek Miktarı: Destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin, uygun bulunan proje harcamalarına en fazla %60 oranında, Destek almaya hak kazanan KOBİ projelerinin, uygun bulunan proje harcamalarına %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Destek Süresi ve Bütçesi: Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Kimler Yararlanabilir: Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilir. Başvuru: Proje başvuruları Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) uygulaması üzerinden online olarak 7/24 kabul edilmektedir TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Ulusal öncelikli alanlarda çağrıya çıkılarak Türkiye de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların, hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan AR-GE ve yenilikçi projelerini desteklemektir. Destek Süre ve Bütçe Sınırı: Çağrı duyurusunda belirtilecektir. Destek Miktarı: Her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ ler için %75 olarak uygulanacaktır. Programdan faydalanan KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşlar ayrıca; %20 nin üzerinde yurtdışı hizmet alım desteğinden, %10 genel gider desteğinden ve birden fazla ön ödeme olanaklarından yararlanabileceklerdir. Başvuru: TEYDEB internet adresinde yayımlanan çağrı duyurularında belirtilen tarihlerde, Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) uygulaması üzerinden online olarak başvuru yapabileceklerdir. 5

6 BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI Amaç: Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, kuracakları AR-Ge potansiyeli olan firmalarda ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir. Program Aşamaları: Yenilikçi iş fikirlerinin aşamalı olarak ticari ürüne/sürece dönüştürülmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen 4 aşamadan oluşmaktadır: 1. Aşama - Fikirden İş Planına: İş fikri TÜBİTAK tarafından uygun bulunduğunda, verilen girişimcilik eğitimi ve iş rehberliği desteğiyle iş planı hazırlanır. Aşama süre sınırı TEYDEB internet adresinden duyurulur. sağlanır. Aşama süre sınırı en fazla 12 aydır. 2.aşama hibe verilecek olan sermaye desteği tutarı en fazla TL dir. Ayrıca bütçenin %20 si oranında genel gider desteği verilir. 3. Aşama- İleri AR-GE Aşaması: İlk Ar-Ge projesi 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenir. Aşama süre sınırı 18 aydır. Girişimcinin aşama 3 e devam etmesi durumunda verilecek bütçe sınırı en fazla TL dir ve % 75 lik destek oranı geçerlidir. Ayrıca Aşama 3 te destekleme esas harcama tutarının %10 u oranında genel gider desteği verilir. 4. Aşama- Ticarileştirme: Aşama süre sınırı en fazla 12 aydır. Kimler Yararlanabilir: Programdan örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış, ayrıca çağrı başvurusundaki nitelikleri taşıyan kişiler yararlanabilir. Başvuru: TEYDEB internet adresinde yayımlanan çağrı duyurularında belirtilen tarihlerde, Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) uygulaması üzerinden online olarak başvuru yapabileceklerdir. 6