AB ÜLKELERĠNDEKĠ ODALARIN YAPILARI, STATÜLERĠ ve ETKĠNLĠKLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB ÜLKELERĠNDEKĠ ODALARIN YAPILARI, STATÜLERĠ ve ETKĠNLĠKLERĠ"

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI AB ÜLKELERĠNDEKĠ ODALARIN YAPILARI, STATÜLERĠ ve ETKĠNLĠKLERĠ Ġzmir Ticaret Odası Dış Ekonomik Ġlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uğur Burç YILDIZ Begüm TATARĠ Güney AKPINAR (Stajyer) Temmuz 2006

2 1. Avrupa Birliği Ülkelerindeki Odalar AB deki odaların yapılarını, statülerini, etkinliklerini değerlendirmek için hazırlanan bu raporda Londra Ticaret ve Sanayi Odası, Madrid Ticaret ve Sanayi Odası, Milano Ticaret Odası, Atina Ticaret ve Sanayi Odası, Paris Ticaret ve Sanayi Odası, Berlin Ticaret ve Sanayi Odası pilot odalar olarak alınmıştır. Raporun sonunda ABD deki odalar hakkında da bilgi verilmiştir. LONDRA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI Ġngiltere de firmaların odalara üye olmaları konusunda herhangi bir zorunluluk yoktur, bütün odalar özel girişim tarafından kurulmakta ve ticaret ve sanayi odası olarak adlandırılmaktadır. Bugün Londra nın en büyük meslek örgütü olan Londra Ticaret ve Sanayi Odası 1881 yılında 130 üye firmanın katılımıyla kurulmuştur. Oda, 90 lı yıllarda ve 2000 li yılların başında Londra daki diğer büyük odalarla birleşme antlaşmaları imzalamıştır. 1 Londra daki tek Britanya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği akreditesine sahip olan oda, üyelerine ticari tavsiyeler ve yasal bilgiler vermenin yanında bünyesinde özel çıkar grupları oluşturmuş, forumlar ve komiteler kurmuştur. Oda nın bugünkü üye sayısı 3000 kadardır. Bu oluşumların başında Asya Ticaret Derneği gelmektedir yılında kurulan Asya Ticaret Derneği Asya menşeli firmaların Oda üyesi firmalarla ticari ilişkilerini geliştirme ve son yıllarda, özellikle 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra büyüyen yabancı düşmanlığının önüne geçerek ticari hayatı geliştirme misyonuna sahiptir. Savunma ve Güvenlik Komitesi ise Londra da yatırım yapacak dış girişimcilerin şirket profillerini hükümet ve ilgili kuruluşlara sunarak 7 Temmuz 2005 Londra bombalamaları sonucu Londra da oluşmaya başlayabilecek herhangi bir dış yatırım düşüşünün önüne geçmeye çalışmaktadır. Yine oda bünyesinde kurulan e-ticaret Kulübü e-posta pazarlama ve web sayfası geliştirme faaliyetlerinde üyelerine teorik ve pratik destek sağlamaktadır. Oda nın Pazarlama Kulübü de üyelerine çağdaş pazarlama stratejileri ve aktiviteleri hakkında bilgi vermekte ve böylece üyelerinin üretim ve hizmetlerinde kaliteyi yakalamasını amaçlamaktadır. Londra ekonomisin en önemli sektörleri arasında yer alan emlak ve inşaat sektöründeki gelişmeleri takip etmek, sektörün sorunlarına çareler üretmek ve sektörün hükümet seviyesinde temsilini sağlamak amacıyla kurulan Emlak ve Ġnşaat Grubu Londra da artan nufusun yapı ve emlak ihtiyaçlarını uygun bir düzen içinde karşılamak için Londra Planı hazırlamıştır. Hükümete sunulan rapor Londra nın yapılanma açısından gerekli altyapıya sahip olduğunu içermektedir. Ayrıca plan sahipleri inşaat sektöründeki üyelerinin çıkarları için hükümet seviyesinde lobi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Kadınların ticari hayata katılımını arttırmayı önemli bir misyon edinen oda, bu amaçla ise ticari hayata katılan iş kadınlarını bir araya getiren düzenli toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantıların amacı aynı sektörde ve farklı sektörlerde çalışan iş kadınları arasında beyin fırtınası yaratarak güncel ekonomiyi değerlendirmek, kadınların iş hayatında karşılaştığı sorunlara çareler üretmek, ve deneyimlerden faydalanmaktır. Dünya nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Londra da dış ticarette üyelerine kolaylıklar sağlamak açısından Londra Ticaret ve Sanayi Odası ihracatta menşe şaadetnamesi verme, ihraç ve ithal malların geçici transferi için ATA Carnet adındaki belgeyi düzenlemekte 1 Londra Ticaret ve Sanayi Odası Westminister (1994), Hammersmith and Fulham (1997), East London (1999), Croydon (2003), Ealing (2004) ticaret odalarıyla ve Docklands Ticaret Kulübü (1999) ile birleşme antlaşmaları gerçekleştirerek bu kuruluşları kendi bünyesine katmıştır. 1

3 ve EUR1 2 belgesi çıkararak üyelerinin 25 AB üyesi ülkeye yaptıkları ihracatta düşük ithalat vergisi vermelerine yardımcı olmaktadır. Yine Oda, uluslararası ticaret misyonu açısından, üyelerinin yeni yatırım fırsatları yakalayabilmeleri için denizaşırı geziler düzenlemektedir. Oda nın yine bu amaçla en önemli faaliyetlerinden biri Ticari Çevirim Servisi ni kurmuş olmasıdır. Servis, Oda üyelerine 100 den fazla dilde çevirim fırsatı sunmaktadır. MADRĠD TĠCARET VE SANAYĠ ODASI Ġspanya da odalar bir kamu kuruluşudur ve üyelik zorunludur. Bütün odaların ticaret ve sanayi odası olarak adlandırıldıkları Ġspanya da üye sayısı itibariyle en büyük oda Madrid Ticaret ve Sanayi Odası dır.1887 yılında kurulan Madrid Ticaret ve Sanayi Odası bugün itibariyle üyeye sahiptir ve bu açıdan dünya nın en büyük ticaret ve sanayi odasıdır. Madrid Ticaret ve Sanayi Odası nın yönetim organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkan dır. Odanın temel misyonu üyelerini temsil etmek, geliştirmek, ve genel çıkarlarını savunmaktır. Bu amaçla Oda, Madrid in 7 ayrı bölgesinde ve üyelerinin uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirmek için Brüksel, Sao Paulo, Mexico City, Miami de delegasyonlar kurmuştur. Ayrıca Odanın Madrid Barajus Havaalanında ve IFEMA Fuar Kompleks inde bilgi ofisleri bulunmaktadır. Madrid Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ticari yaşamlarını geliştirmek açısından çeşitli faaliyetlere girişmiştir. Bu faaliyetlerin en önemlileri: Şirket Kurma ve Geliştirme Servisi nin kurulması, Kadınları Ticari Yaşamını Geliştirme Programı nın oluşturulması, ticari yaşama katılacak üniversite öğrencilerine meslek seçimlerinde yardımcı olmak ve onları teşvik etmek için kurulan ve bu sebeple şehrin çeşitli kampüslerinde seminerler düzenleyen Üniversite Ofis Ağı projesi, üyeleri için uygun istihdam kapasitesine sahip kişilerin CV lerinin toplandığı ve dağıtıldığı Ġstihdam Havuzu yaratılması, üyelerine teknik sanayi bilgileri veren Sanayi Teknik Yardım Bürosu nun kurulması, KOBĠ lerin dış piyasalara açılmalarını teşvik etmek amacıyla oluşturulan Pipe 2000 Planı, franchising konusunda devamlı bir şekilde seminerlerin düzenlenmesi, üyelere mali, ticari ve sosyal güvenlik ile ilgili yasal bilgiler veren büroların kurulması, ticari faaliyet gösteren firmalar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için kurulan Madrid Arabuluculuk Mahkemesi dir. Oda, dış ticarette üyelerine yardımcı olmak açısından ise Ġspanyol ekonomisi ve uluslararası ekonomiyle ilgili son göstergeleri hazırlayıp sunan araştırma departmanı oluşturmuş, dış yatırım fırsatlarını araştıran ve böylece ihracatı arttırmayı amaçlayan Dış Ticaret ve Turizm Profösyönelleri Programı başlatmış, AB genişlemesi, yasal düzenlemeleri ve AB ülkelerindeki yatırım davetlerini, programları, fırsatlarını devamlı bir şekilde inceleyen Avrupa Bilgi Merkezi ni kurmuş, gümrük düzenlemeleri ve AB ticaret vergileri konusunda danışmanlık hizmeti veren Dış Ticaret Danışmanlık Servisi ni açmıştır. Ayrıca Oda, üyelerinin ürettiği mallara menşe şaadetnamesi vermekle yükümlüdür. 2 EUR1 AB üyesi ülkeler arasında düşük ithalat vergisinden yararlanmak açısından düzenlenen bir tür menşe şaadetnamesidir. 2

4 ATĠNA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI Yunanistan da üyeliğin zorunlu olduğu Odalar birer kamu kuruluşları olarak Ticaret Bakanlığı na bağlıdırlar. Ülkede ticaret ve sanayi odası olarak adlandırılma büyük şehirlerdeki odalar için geçerlidir. Atina Ticaret ve Sanayi Odası 1841 yılında kurulmuştur. Atina Ticaret ve Sanayi Odası in üzerindeki üye sayısıyla Ticaret Bakanlığı na bağlı Yunanistan ın en büyük meslek örgütüdür. Oda yönetim kurulu, 61 üyesi olan Oda meclisi tarafından 4 yıl için seçilir. Yönetim kurulu 5 kişiden oluşmaktadır: Başkan, Başkan Yardımcısı (A), Başkan Yardımcısı (B), Genel Sekreter ve Finans Müdürü. Oda nın amacı: özel teşebbüsün olabildiği ölçüde desteklenmesi, yeni yatırımların yaratılması için uygun koşulların sağlanması, Yunanistan ekonomisinin rekabet gücünün arttırılmasıdır. Atina Ticaret ve Sanayi Odası, Atina da ticari hayatı geliştirmek için: ticari ve sanai firmalara finansal destek vermekte (1995 ten beri yaklaşık 120 milyon GRD), üyeleri için Yunan ekonomisinin yıllık durumunu analiz eden raporlar hazırlamakta, yasal, finansal, sanai ve ticari, çevresel ve kalite kontrolü ile ilgili konularda üyeleri için günübirlik toplantılar düzenlemektedir. Oda, Yunanistan hükümetinin ve bakanlıklarının aldığı yasal düzenlemeleri on-line yayınlayan bilgi ağı Nomos ile doğrudan kontakt sağlayarak üyelerine hizmet vermektedir. Uluslararası ticaretteki gelişmeleri takip etmek üzere Atina Ticaret ve Sanayi Odası, Uluslararası Ticaret Departmanı kurmuştur. Departman, uluslararası ticaret ile ilgili çalışmalar yapmakta ve üyeleri için dış yatırım fırsatlarını ve koşullarını araştırmaktadır. AB nin ticari hayata ilişkin çıkardığı yasaları ve düzenlediği proje ve programları takip etmek üzere ise Oda, Avrupa Bilgi Merkezi kurmuştur. Sürekli eğitimin ekonomik kalkınmaya temel oluşturduğu teorisinden hareketle Atina Ticaret ve Sanayi Odası, yönetim ve pazarlama metodları, satış teknikleri, bilgisayar bilimleri ve toplam kalite yönetimi konularında üyeleri için bir akademik takvim çerçevesinde eğitim seminerleri düzenlemektedir. Ayrıca Oda, şirket yöneticilerinin eğitimini MBA seviyesinde hedef alan ve iş dünyası ile akademi arasındaki bağları güçlendirmeye çalışan Atina Ġşletme Yönetimi Laboratuarı nın faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmaktadır. Bunlara ek olarak Oda yine, kurmuş olduğu Kalkınma ve Ġlerleme Sirketi adlı kar amacı taşımayan yapısıyla bilgisayar bilimleri, iş adamlarının eğitimi, işsizlerin eğitimi konularında Atina iş dünyasına hizmet vermektedir. 3

5 MĠLANO TĠCARET ODASI Hukuken odaların ticaret, sanayi, el sanatları ve tarım odaları olarak adlandırıldığı Ġtalya da odalar fiilen ticaret odası olarak faaliyet göstermektedirler. Ġtalya da ticaret odaları kamu kuruluşlarıdır ve üyelik zorunludur. Milano şehrinin en büyük meslek örgütü olan Milano Ticaret Odası, üyelerinin genel çıkarlarını savunmakta ve geliştirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla Oda, Milano şehrinin çeşitli yerlerine etkinlik ve hizmetlerini yaymış ve bürolar kurmuştur. Milano Ticaret Odası: firmaların kuruluşu, ticari finansmanı, yenilik ve teknoloji transferi, e-ticaret yeteneklerinin geliştirilmesi, altyapılarının güçlendirilmesi konularında üyelerine destek vermekte ve onları teşvik etmekte, Milano şehrinin ekonomik gelişimi, ticari rekabetinin arttırılması ve üyelerinin uluslararası pazarlara açılması için bünyesinde gerekli kuruluşları kurmakta ve organizasyonları düzenlemektedir. Bu amaçlarla Oda, kurmuş olduğu bilgi bankası sistemi ile üyeleri ile ticari ilişkiye girmek isteyen Ġtalyan ve dünya firmalarına üyeleri hakkında gerekli genel bilgileri; talep doğrultusunda patentler ve ticari markalar hakkında bilgileri, On-line Ulusal Finansal Raporlar Servisi ile şirket bilançoları hakkında, On-line Rehber Servisi ile de KOBĠ lerle ilgili konularda bilgileri vermektedir. Ayrıca Milano Ticaret Odası, genç girişimcileri ve yeni girişimcileri yeni bir işletme kurulması ve aynı zamanda mevcut bir işletmenin sürdürülmesi hakkında sürekli bilgilendiren Formaper adındaki eğitim kurumunu kurmuştur. Formaper in bilgilendirme faaliyetleri, genç girişimcilerin daha yaşlı olanlar ile bir araya gelebildikleri özel eğitim faaliyetlerini de içerir. Bunlara ek olarak Oda, üyelerinin uluslararası pazardaki etkinliklerini arttırmak için Promos adında özel bir ajans kurmuştur. Promos dış ticaret gezileri, uluslararası ticaret fuarları ve seminerleri düzenlemekte ve ülke dışındaki bu tarz etkinliklere katılmaktadır. Promos un bu etkinliklerindeki temel amacı dış yatırım fırsatları hakkında üyelerini bilgilendirmek ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye çalışmaktır. Yine dış ticaretin gelişimi ile ilgili olarak Milano Ticaret Odası, ülkedeki 27 ticaret odası ile birlikte On-line Ġthalat-Ġhracat Soruları Servisi kurmuştur. Servis konularında uzman çalışanları ile ithalat ihracat mevzuatı ve aktiviteleri ile uluslararası ticaret hukuku konularında sorulan sorulara on-line cevaplar vermektedir. PARĠS TĠCARET VE SANAYĠ ODASI Fransız yasalarına göre ülkedeki odalar birer kamu kuruluşlardır, üyelik zorunludur ve ticaret ve sanayi odası olarak adlandırılmaktadırlar. Paris Ticaret ve Sanayi Odası üyesi ile Fransa nın 1 inci Dünya nın ise 3 üncü büyük ticaret ve sanayi odasıdır. Oda üyelerinin ticari faaliyetleri Fransa nın gayri safi yurt içi hasılasının %20 sini oluşturmaktadır. 4

6 Oda meclisinde 80 temsilci bulunmaktadır. Temsilciler sürekli olarak lokal, ulusal ve uluslararası düzeyde şirket faaliyetlerini etkileyen yasalar (örneğin: vergiler, sosyal konular, altyapı ve şehir planlaması, çevre, ulaştırma, iç ve dış ticaret, turizm konuları) hakkında görüşler beyan etmektedirler. Ayrıca temsilciler, her sene ekonomik performansı, şirketler arasındaki rekabeti ve istihdamı arttırmak için hazırladıkları 50 ye yakın raporu ulusal ve bölgesel yetkililere ve gerekli gördükleri taktirde uluslararası yetkililere (AB Parlamentosu ve Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütü) göndermektedirler. Üyelerinin ticari gelişimini arttırmak için Paris Ticaret ve Sanayi Odası, bünyesinde araştırma ve gözlem merkezleri kurmuştur. Bu merkezlerden en önemlileri Ekonomik Gözlem Merkezi, Ticaret Hukuku Araştırma Merkezi, Bölgesel Ticari, Sanayi, Hizmetler Gözlem Merkezi, Henri-Desbois Emlak Araştırma Enstitüsü, Zor Durumdaki Şirketler Ġçin Danışma Merkezi ve Paris Arabuluculuk ve Uzlaştırma Merkezi dir. Ayrıca Oda nın TERRitem veri tabanı ticari altyapı hakkında bilgi vermekte ve sektörlerin (ticari, sanayi ve hizmet) ekonomik durumunun analizini sunmaktadır. Eğitim alanındaki faaliyetlere çok büyük önem veren Paris Ticaret ve Sanayi Odası nın kurmuş olduğu eğitim kurumlarında her yıl genç yetiştirilmekte ve mezun edilmektedir. Mezunların %80 i mezuniyetlerinden sonra 6 ay gibi bir sürede iş bulmaktadır. Ayrıca, yine her yıl yaklaşık kişi yetenek ve bilgilerini geliştirmek için Oda nın kurmuş olduğu Sürekli Eğitim Merkezleri nde eğitim almaktadır. Buna göre, HEC Ġdari Bilimler Okulu, ESCP-EAP Avrupa Ġdari Bilimler Okulu; ESIFE Grubu, ISTM, ESIV, ESCF Mühendislik Okulları yüksek lisans eğitimi; Gregoire-Fernandi Teknoloji Okulu ve Ġşletme ve Satış Okulu ise lisans seviyesinde eğitim vermektedir. Eğitim alanında yüksek lisans ve lisans seviyesinde eğitim veren bu okullara ek olarak Oda, Çırak Yetiştirme Merkezi ve Kariyer Planlama ve Danışma Merkezi açmıştır. Yine oda, eğitim ve istihdam konularında araştırma yapmak üzere Eğitim, Ġstihdam ve Ġş Gözlem Merkezi ni kurmuştur. Paris Ticaret ve Sanayi Odası, Paris in en prestijli kongre ve fuar merkezleri olan Paris Kongre Sarayı nın (her yıl %30 u yabancı olmak üzere yarım milyon kişiyi ağırlamaktadır), Versailles Konferans Merkezi nin (yılda yaklaşık 130 konferans düzenlenmektedir), Paris-Nord Villepinte Fuar Merkezi nin ve Paris-Le Bourget Fuar Merkezi nin idari yetkisine sahiptir. Oda, bu merkezlerde sürekli olarak etkinlikler düzenlemektedir. Odanın diğer etkinlikleri ise, bölgesel gelişimi hızlandırmak için, Paris Merkezi Gümrükler Deposu ile ortak olarak Ourcq Kanalı ndaki lojistik alanını işletmesi, yabancı yatırımı arttırmak için Bölgesel Konsey ile birlikte işbirliği yaparak Bölgesel Kalkınma Ajansını kurmasıdır. BERLĠN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI Almanya da ticaret ve sanayi odaları kamu kuruluşlarıdır. Firmaların odalara kayıt yaptırması zorunludur. Odalar Almanya da ticaret ve sanayi odası olarak adlandırılırlar. Berlin Ticaret ve Sanayi Odası in üzerindeki üye sayısı ile Berlin de ekonominin merkezidir ve Almanya nın en büyük ticaret ve sanayi odasıdır. Berlin Ticaret ve Sanayi Odası nın oda meclisi, Oda üyelerinin 4 yıllığına seçildiği bir meclistir. Meclis, Odanın 5

7 çalışmalarının doğruluğunu ve aidat ödemelerinin limitini belirler, yönetim kurulunu, başkanı, başkan yardımcılarını seçer, genel sekreteri atar. Odanın Yönetim Kurulu 1 başkan, 4 başkan yardımcısı ve 9 üyeden oluşur. Oda, yeni şirketlerin kuruluşu ve gelişimini desteklemek için Ġşletme Kurma ve Geliştirme Departmanı kurmuş, bu işletmelere finansal destek sağlanması için bankalarla ortaklık antlaşmaları yapmıştır. Sektörel bazda üyelerinin gelişmeleri takip etmesi için Oda, inşaat, emlak, hizmet, turizm sektörlerinde aylık dergiler çıkarmaktadır. Ayrıca, üyelerinin birbirleriyle daha iyi ilişkiler geliştirmesi için Ġletişim Platformu kurmuşlardır. Sigortacılık Berlin ekonomisinde eski ve önemli bir yere sahiptir. Sigortacılığın gelişmesi için bu alanda faaliyet gösteren firmalar için Oda, her yıl Sigorta Sanayisi Günü adındaki formu oluşturmaktadır. Forumda, sigortacılık hizmeti veren firmaların sigortacılığın geleceği hakkında fikirler oluşturması sağlanmaya çalışılmaktadır. Berlin Ticaret ve Sanayi Odası, Dünya da hızla gelişen bilişim sektöründeki yeniliklerin üreticiler tarafından takip edilmesini amaçlayan IT Profits fuarlarının kurulmasına destek vermekte ve üyelerinin katılımını sağlamaktadır. Globalleşmenin etkisiyle sanayinin uluslararası boyutunun çok hızlı bir şekilde büyümesi KOBĠ lere yeni fırsatlar doğurmuştur. Berlin Ticaret ve Sanayi Odası da bu girişimcilerin dış pazarlara girişini kolaylaştırıcı önlemleri almaya çalışmaktadır. Oda, bunu da Berlin Partner GmbH Şirketi ile önemli pazarlar hakkındaki bilgileri paylaşarak sağlamaktadır. Odanın bu açıdan en önemli faaliyeti, dış pazarlarla ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla Dokümantasyon Servisi kurmuş olmasıdır. Dökümantasyon servisi ihracatçıların çalışmak istediği ülkenin dış ticaret mevzuatı hakkında bilgiler verir. Oda, üyelerini AB mevzuatı, projeleri, gelişmeleri hakkında ayrıca bilgilendirmek için ise Avrupa Bilgi Bankası nı kurmuştur. Berlin Ticaret ve Sanayi Odası altyapı ve şehir kalkınması açısından, Doğu ve Batı Almanya nın birleşmesinden sonra Berlin için yürürlüğe giren karayollarının gelişimini amaçlayan yasanın çok başarılı olması üzerine Almanya Parlamentosu na yasanın bütün Almanya ya yayılmasını amaçlayan tasarısını vermiştir. Tasarı, Bundestag da (Almanya Parlamentosu) hafif değişikliklerle kabul edilmiştir ve 2006 yılı sonu itibariyle yürürlüğe girecektir. Oda, Doğu Berlin i Geliştirme Projesi ni ( ) yürüterek Doğu Berlin deki yaşam alanlarını yenileyerekten yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemiştir. Bu projeye 54 Milyon Euro bütçe ayrılmıştır. Yine altyapı çalışmaları açısından Berlin Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya nın üçüncü büyük uçuş piyasası olan Berlin de ihtiyaca cevap vermek için yapılması istenen ve 2011 yılında hizmete girmesi planlanan Uluslararası Berlin Brandenburg Havaalanı nın yapılmasına büyük destek vermektedir. Bu amaçla Oda, konferanslar düzenlemekte ve lobi faaliyetleri yürütmektedir. 2. ABD deki Ticaret Odalarının Yapıları ABD de, Washington'da bulunan Amerikan Ticaret Odaları Birliği ( U.S. Chamber of Commerce) ismini taşıyan bir ulusal ticaret odası ve ülkede bulunan Oregon eyaleti dışında 49 eyaletin birer eyalet ticaret odası vardır. Ayrıca, eyalet ticaret odalarına bağlı binlerce şehir ve kasaba ticaret odası bulunmaktadır. Ticaret odalarına üyelik zorunlu değildir. Ticaret odaları; kar amacı gütmeyen, özel statüde kurumlardır. AMERĠKAN TĠCARET ODALARI BĠRLĠĞĠ Amerikan Ticaret Odalar Birliği (U.S. Chamber of Commerce), dünyanın en büyük işletme federasyonu 3 milyondan fazla her büyüklükte, sektörde ve bölgelerden işletmeleri temsil 6

8 etmektedir. Bu Birlik, 91 ülkeden yüzlerce dernek, binlerce yerel oda ve 100 den fazla Amerikan Ticaret Odası nı içermektedir. Asıl hedefleri kongreler, beyaz saray, düzenleyici kurumlar, yargı, ve hükümetlere sıra gelmeden işletme ve özgür girişimcilik için çabalamaktır. Ġnsan gelişiminin ekonomik, politik ve sosyal sistemdeki gelişimi bireysel özgürlükleri, inisiyatif, fırsat ve sorumluluklarına dayanır anlayışını Oda kendine temel felsefe olarak almıştır. Çeşitli büyüklükte olan ve çeşitli endüstri dallarına ait her ticari kuruluş Amerikan Ticaret Odalar Birliği ne katılmaktadır. Eyalet ve yerel ticaret odaları ayrıca meslek odaları ve mesleki dernekler bu birliğe üyedirler. Üye olan şirketlerin nerdeyse % 96 ısının 100 den az çalışanı vardır. Üyesi olduğunuz Oda, Ortaklık Federasyonu" programıyla Amerika Ticaret Odaları Birliği ne üye değil ise siz de üye sayılmamaktasınız. Çünkü Amerikan Ticaret Odası diğer odaların kurucusu niteliğinde değildir, isteyen istediği yerde istediği zaman oda kurabilmektedir. EYALET TĠCARET ODALARINA ÖRNEKLER: OHĠO TĠCARET ODASI 4000 üyesiyle, küçük işletmelerden uluslararası şirketlere Ohio Ticaret Odası, Ohio ticaretinin sesi niteliğindedir. Ohio Ticaret Odası 1893 yılında kurulmuştur ve eyaletin en köklü işletme organizasyonudur. Ohio Ticaret Odası tüm eyaletten 66 lider işadamının oluşturduğu gönüllü yönetim kurulu tarafından temsil edilmektedir. Ohio Ticaret Odası na her ölçekte ve özellikte işletme ve organizasyon üye olabilir. Ancak, tek koşul; işletme ve organizasyonların ölçek büyüklerine göre üyelik aidatı ödemeleridir. Odanın üyeler için misyonu hükümet ile olan bürokrasi işlerini kolaylaştırmak ve istihdamını artırmaktır. Ayrıca Oda, her gün üyelerin yatırımları için ücretsiz servis ya da maliyet tassarufu programları seçmektedir. KALĠFORNĠYA TĠCARET ODASI Kaliforniyalı işverenlerin savunucusu ve kaynağı olarak hizmet vermek, California ekonomisini geliştirmek ve eyaletin yaşanması, çalışılması ve iş yapılması daha iyi bir yer haline getirmek için yerel, uluslar arası ve diğer aktivitelerle bağlantılar kurmak Kaliforniya Ticaret ve Sanayi Odası nın misyonudur. Kaliforniya Ticaret Odası Kaliforniyalı büyük ve küçük ölçekli işletmelerin savunucusudur üyesi Mondavi 7

9 Winery ve Walt Disney Corporation dan çok daha az işçisi olan yerel şirketlere kadar uzanan farklı gruplardandır. Üyelerinin dörtte biri özel sektörün temsilcilerinden oluşmaktadır. Kaliforniya Ticaret Odası nda, üyelere daha iyi hizmet verebilmek için hukuk uzmanları, profesyonel insan kaynakları uzmanları ve nitelikli idareciler çalıştırılmaktadır. Oda nın üyelikleri, kamu politikasından çalışma saati kanunu planlamasına kadar herşeyi kapsamaktadır. Kaliforniya Ticaret Odası na üye olmanın firmalara sağlayacağı en büyük avantaj, Kaliforniya yı daha iyi bir ticaret merkezi yaparken üyelerin zaman ve para açısından korunmasıdır. NEW YORK EYALETĠ TĠCARĠ KONSEYĠ New York Eyaleti Ticari Konseyi, eyaletler arası bir organizasyon olup, New York Eyaleti ve yaşayanlarına ekonomik yenilikler yaratmak için çalışan bir kurumdur. New York Eyaleti Ticari Konseyi, eyaletteki büyüklü küçüklü firmaların çıkarını gözeten en büyük ve en geniş tabanlı organizasyondur. Konsey, yüzlerce ticaret odası, profesyonel ve ticaret dernekleriyle birlikte binlerce üye firmadan oluşmaktadır. Konseyin Kodak ve Xerox gibi büyük üyeleri olduğu gibi, nispeten daha küçük Mitchell Ross, mimarlar, pc ve gem ortakları gibi birçok üyesi olup, 1.2 milyon dan fazla istihdam sağlamaktadır. Konseyin birincil görevi; eyaletteki işverenler için, bir avukat gibi politik ve hukuksal alanda hizmet verip, daha iyi bir ekonomik atmosfer yaratmak, vergi ve hükümet müdahalelerinden doğan zararı en aza indirmektir. Kısacası Konsey, şirketleri etkileyebilecek olan yayımlar ve ortaya çıkan sorunlarda üyelerinin gözü, kulağı ve sesi olmak için hizmet vermektedir. Uzun yıllardır süren iş kayıplarından sonra, Konsey şimdi her yıl binlerce iş fırsatı yaratmak ve New York eyaletinde yeterli işgücünü sağlamak için uğraşmaktadır. Konsey, işverenlerin milyarlarca dolarlarını kurtararak, işçi sistemini yeniden şekillendirmektedir. Konsey, New York un ticarete bakış açısını değiştirmek, değişen görüşleri sağlamlaştırmak için uzun ve zorlu bir maratondan geçmiştir. Konsey özel temaslar yaparak, yayınlar yayınlayarak ve seminerler düzenleyerek muazzam bir bilgi merkezi gibi hizmet vermektedir. Ayrıca, eyalet temsilcileriyle kontak kurarak arabuluculuk görevini de üstlenmiştir. 8