T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler Şubat 2012 Yayımlandığı Tarih 29 Şubat 2012 Sayı İÇİNDEKİLER Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ait Karar (R.G. 16 Şubat ) Internet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği (R.G. 17 Şubat ) Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller ile İlgili Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararı (R.G. 17 Şubat ) Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Kararlar (R.G. 17 Şubat ) Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Kararlar (R.G. 17 Şubat ) 6278 Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 18 Şubat ) Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (R.G. 18 Şubat ) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414) (R.G. 18 Şubat ) Anayasa Mahkemesinin E: 2009/1, K: 2011/82 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/5/2005 Tarihli 5353 Sayılı Kanun ile İlgili) (R.G. 18 Şubat ) Anayasa Mahkemesinin E: 2010/10, K: 2011/110 Sayılı Kararı (19/3/1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli 5728 Sayılı Kanun ile İlgili) (R.G. 18 Şubat ) Anayasa Mahkemesinin E: 2010/93, K: 2012/9 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Kanun,13/12/1983 Tarihli ve178 Sayılı KHK, 9/1/1985 Tarihli ve 3146, 1/6/1989 Tarihli ve 3568, 29/6/2001 Tarihli ve 4706, 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 23/7/2010 Tarihli ve 6009 Sayılı Kanun ile İlgili)

2 (R.G. 18 Şubat ) Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 9/2/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı (R.G. 18 Şubat ) Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.21 Şubat ) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.21 Şubat ) Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (R.G.21 Şubat ) Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslar Arası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (R.G.22 Şubat ) 4/11/ /11/2011 Tarihleri Arasında Bitlis te Yaşanan Don Afeti ile 23/10/2011 Tarihinde Van da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Zarar Gören Bitlis teki Gerçek ve Tüzel Kişilerin Düşük Faizli Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin 2011/2534 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 2012/2738 Sayılı Karar (R.G.22 Şubat ) Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.22 Şubat ) Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (R.G.22 Şubat ) Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.22 Şubat ) Ulusal Tüberküloz Tanı Laboratuvarları Ağı Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (R.G.22 Şubat ) Adalet Bakanlığından Çeşitli İlânlar (R.G.22 Şubat ) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Eğitim Programı" ile "Eğitim Merkezleri 2012 Yılı Eğitim Plânı ( 22 Şubat 2012 Eğitim Plânı) 2011/2588 CE İşareti Yönetmeliği ( 23 Şubat ) 2011/2621 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ( 23 Şubat ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar ( 24 Şubat ) Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ( 24 Şubat )

3 Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ( 24 Şubat ) Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No :282/1) ( 24 Şubat ) Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No: 282/2) ( 24 Şubat ) Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar ( 24 Şubat ) Adalet Bakanlığından Çeşitli İlanlar ( 24 Şubat ) Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa ELÇİM Seçilmesine Dair Karar (No : 2012/11) ( 25 Şubat ) Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 20/02/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı ( 25 Şubat ) Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik İlanları ( 25 Şubat ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Endüstrisi Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ( 27 Şubat ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları ( 28 Şubat ) Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 7/2/2012 Tarihli ve 24 Sayılı İlke Kararı ( 28 Şubat ) Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 7/2/2012 Tarihli ve 25 Sayılı İlke Kararı ( 28 Şubat ) Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 7/2/2012 Tarihli ve 26 Sayılı İlke Kararı ( 28 Şubat ) Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikâyet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/28) ( 28 Şubat ) Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) ( 28 Şubat ) Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı ( 28 Şubat ) Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

4 - - ( 29 Şubat ) İslam Konferansı Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ( 29 Şubat ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ( 29 Şubat ) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( 29 Şubat ) Adalet Bakanlığından Çeşitli İlanlar ( 29 Şubat ) 2012 Şubat Vefat Eden, İsteği Üzere ve Yaş Haddinden Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Birinci dereceye yükselmiş olup 31/12/2011 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulacak olan adlî yargı hâkim ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmiştir. Aralık 2011 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmemiştir. Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri hâlde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren 1 ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler. HÂKİM SINIFI Sicil No Mustafa KILIÇ Zafer ÖZER Hüseyin ÇETİN Adı ve Soyadı Ereğli (Konya) Kars Çubuk Görev Yeri Ünvanı Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hâkim

5 Bilal BİNİCİ İskenderun Hâkim Hâkim Murathan ŞAHİN Çorlu Hâkim Orhan AYAZ Çerkezköy Hâkim Abdullah CİVE Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Halil SOĞUKSU Düzce Hâkim Kubilay KURT Silifke Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Mehmet GÜLTEKİN Keşan Hâkim Gülcan ALP Zile Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Funda KORKMAZ Yargıtay Tetkik Hâkimi Nesrin AVCI Çarşamba Hâkim Ayhan YILDIRIM Alaşehir Hâkim Necdet ÖZTÜRK Niğde Hâkim Oğuz AKALIN Bakanlık Kurul Müfettişi Gültekin DEMİR Yargıtay Tetkik Hâkimi Saim KÖROĞLU Manavgat Hâkim Aydın AKSU Rize Hâkim Barış BAKİ Kozan Hâkim Burak Şahap DALGAR İskenderun Hâkim Erkan ÖZKAYA Yargıtay Tetkik Hâkimi Nihat KEBİÇ Tekkeköy Hâkim Kamil GÜRSOY Kırşehir Hâkim Mehmet TETİK Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi Hüdayi TAŞPINAR Bozüyük Hâkim Muhammet POLAT Bakanlık Tetkik Hâkimi Taner ERDOĞAN Aliağa Hâkim Ali ASLANTAŞ Siverek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa DEMİREL Yargıtay Tetkik Hâkimi Mehmet Selim KARAKUZU Yargıtay Tetkik Hâkimi Alparslan KOÇAK Yargıtay Tetkik Hâkimi Metin EFE Anayasa Mahkemesi Raportörü İbrahim KOCAOĞUL Kemer Hâkim İsa ÇELİK Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Suat SONAY Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet ASLAN Yenişehir Hâkim Serap HAKLI BAYRAKTUTAN Yargıtay Tetkik Hâkimi Hasan Fatih DEMİRER Yargıtay Tetkik Hâkimi Murat AZAKLI Yargıtay Tetkik Hâkimi Zübeyde Gülhan ÖZGÜR Tarsus SAVCI SINIFI Sicil No Alper AYDENİZ Mehmet ÇELİK Zekeriya KABASAKAL Hasan PİŞİRİCİ Halil TÜRKMEN Yavuz YÜZLÜ Sinan TEMEL Harun AYIK Adı ve Soyadı Adıyaman Giresun Mardin Nizip Vakfıkebir Karacabey Bafra Çerkezköy Görev Yeri Ünvanı Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet Savcısı

6 İsmet KARABULUT Ahmet Yaşar AL Murat GÜLAÇ Mustafa ÖZLÜOĞLU İlkay GÜLTEN Orhan CÜNİ Mustafa GÖKÇE Tahir APAYDIN Mustafa KISAKÜREK Cihat GEZMEN İsa TUNCAY Serkan TAŞ Mehmet Akif DÖNERTAŞ Ayhan UYUMAZ Erdem DALKILIÇ Fatih KAYINGÜL Akhisar Cumhuriyet Savcısı Sinop Cumhuriyet Savcısı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kurul Müfettişi Kuşadası Cumhuriyet Savcısı Tirebolu Cumhuriyet Savcısı Bakanlık yetkili Tetkik Hâkimi Akhisar Cumhuriyet Savcısı İskenderun Cumhuriyet Savcısı Serik Cumhuriyet Başsavcısı Van Cumhuriyet Savcısı Bozüyük Cumhuriyet Savcısı Bakanlık yetkili Tetkik Hâkimi Kilis Cumhuriyet Savcısı Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcısı [R.G. 16 Şubat ] Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeciler hariç elektronik haberleşme alt yapısı üzerinden internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilerin, hizmet kalitesi ölçüt ve hedef değerlerinin tespiti ile ölçümlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, elektronik haberleşme alt yapısı üzerinden internet servis sağlayıcılığı hizmetinin, ulusal ve uluslararası hizmet kalitesi standartlarına uygun olarak sunulması amacıyla hizmet kalitesi ölçüt ve hedef değerlerinin belirlenmesi, ölçümlerinin yapılması ile denetimine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 12/9/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi, b) Abone hattı: Abone ile taşıma şebekesi arasındaki bağlantıyı sağlayan işletmeci sorumluluğundaki şebeke bileşenlerini,

7 c) Elektronik haberleşme: Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını, ç) Elektronik haberleşme hizmeti: Elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulmasını, d) ETSI: Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü, e) İSS: İnternet Servis Sağlayıcılığını, f) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi, g) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, ğ) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu, h) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, ı) Ölçüm dönemi: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının birinci günleri ile başlayan üçer aylık zaman dilimini, i) Ölçüt: Hizmetin kapsamı ve sınırları belirlenmiş ölçülebilir özelliğini, ifade eder. (2) Bu Tebliğde geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir. İKİNCİ BÖLÜM Ölçütler ve Uyulacak Kurallar Veri aktarım hızı MADDE 5 (1) Veri aktarım hızı, kullanıcı ekipmanı ile test amaçlı belirlenmiş dosyanın indirilmesi ve/veya gönderilmesinde tespit edilen hızı ifade eder. (2) Veri aktarım hızı, test dosyasının boyutunun tam ve hatasız aktarım için geçen aktarım süresine bölünmesiyle kbit/sn cinsinden hesaplanır. Aktarım süresi, erişim ağının aktarımı başlatmak için gerekli bilgiyi aldığı anda başlar ve test dosyasının son verisini almasıyla sona erer. (3) Veri aktarım hızına ilişkin ölçümler şunlardır: a) İndirme için ortalama veri aktarım hızı, b) İndirme için veri aktarım hızı standart sapması, c) Tüm indirme işlemlerinin en hızlı %95 inin gerçekleştirilmesinde ulaşılan hız, ç) Gönderme için ortalama veri aktarım hızı, d) Gönderme için veri aktarım hızı standart sapması, e) Tüm gönderme işlemlerinin en hızlı %95 inin gerçekleştirilmesinde ulaşılan hız, f) İndirme işlemleri için yapılan gözlem sayısı, g) Gönderme işlemleri için yapılan gözlem sayısı. (4) Üçüncü fıkranın (c) ve (e) bentlerinde belirtilen ölçümler için ek-1 de yer alan açıklamalar dikkate alınır. (5) Veri aktarım hızı ölçütüne eksik ve/veya hatalı aktarımlar dahil değildir. (6) Veri aktarım hızı ile ilgili ölçümler, ölçüm döneminde yer alan her bir ay için örnekleme esasına dayalı test bağlantısı gözlemleri üzerinden yapılır. (7) Örnekleme yapılırken, üçüncü fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen her bir ölçüm için gözlem sayısının belirlenmesinde ek-2, gözlem yerinin belirlenmesinde ise ek-3 kullanılır. Söz konusu ölçümler, ek-4 te yer alan kuruluma göre en az indirmede 15 Mbyte göndermede ise 5 Mbyte büyüklüğünde test dosyası kullanılarak yapılır. (8) Fiber internet, xdsl, kablo internet gibi bağlantı çeşitleri için verilen hizmetlere ilişkin ölçüm sonuçları ayrı ayrı gruplandırılarak raporlandırılmalıdır. Bağlantı süresi

8 MADDE 6 (1) Bağlantı süresi; işletmecinin geçerli bir bağlantı talebi aldığı günden, aboneye hizmeti çalışır durumda verdiği güne kadar geçen süredir. (2) Bağlantı süresi; a) Tüm resmi tatiller de dâhil olmak üzere gün cinsinden ölçülür. b) Abonelik sözleşmesinin imzalandığı andan itibaren başlar. c) Abonenin işletmeciden birden fazla hizmet talep etmesi veya birden fazla yer için bağlantı talebinde bulunması durumunda her bir hizmet talebi veya bağlantı talep edilen yer için ayrı ayrı ölçülür. (3) Bağlantı süresi ölçütüne; a) İlk abonelik talebi, b) Mevcut bir aboneliğin başka bir kullanıcıya devredilmesi, c) Mevcut bir aboneliğe ilave olarak yeni bir abonelik talebi, ç) Aboneye ilgili hizmetin sunulmasında kullanılan teknolojinin yenilenmesi dahildir. (4) Bağlantı süresi ölçütüne; a) İptal edilen abonelik talepleri, b) Bir abonenin işletmecisini değiştirdiği ve bağlantı süresini bildirmekten sorumlu yeni işletmecinin abone hattı olarak yerel ağa ayrıştırılmış erişim veya veri akış erişimi gibi toptan erişim yöntemlerini kullandığı durumlar, c) Abonenin bağlantı için; ileri tarih talebinde bulunduğu, işletmeci ile bir tarih üzerinde anlaştığı, üzerinde anlaşılan zamanda bağlantı yapılacak adreste bulunmadığı, yanlış adres bildirdiği durumlar, ç) Abonenin mülkiyetinde veya sorumluluğunda olan bir ekipmanı zamanında temin etmediği veya bu ekipmanın yetersiz olduğu durumlar, d) İşletmecinin sorumluluğunda olmayan bina içi tesisatın yetersiz olduğu durumlar, e) Abonelik nakil talepleri dahil değildir. (5) Bağlantı süresine ilişkin ölçümler şunlardır: a) Tüm taleplerin en hızlı karşılanan %50 sinin yerine getirilmesinde geçen süre, b) Tüm taleplerin en hızlı karşılanan %95 inin yerine getirilmesinde geçen süre, c) Tüm taleplerin en hızlı karşılanan %99 unun yerine getirilmesinde geçen süre. (6) Bağlantı süresi ölçütüne ilişkin ölçümler, ölçüm döneminde yer alan her bir ay için verilerin tümü üzerinden, ek-1 de verilen açıklamalar dikkate alınarak yapılır. (7) Fiber internet, xdsl, kablo internet gibi bağlantı çeşitleri için verilen hizmetlere ilişkin ölçüm sonuçları ayrı ayrı gruplandırılarak raporlandırılmalıdır. Fatura şikâyeti oranı MADDE 7 (1) Fatura şikâyeti oranı; geçerli olup olmamasına bakılmaksızın, internet kullanım süresi, tarife, hizmet, indirimler, kampanyalar, vergi de dahil olmak üzere toplam tutar gibi hususların doğruluğu konularında bildirilen şikayetlere konu fatura sayısının toplam fatura sayısına oranı olarak hesaplanır. (2) Şikâyetin geçerliliğine, bağlantı tarihlerine veya şikâyet konusuna bakılmaksızın fatura ile ilgili tüm şikâyetler ölçümlere dâhildir. (3) Fatura şikâyeti oranı ile ilgili ölçümlere, fatura bilgisi sorgulama ve arıza bildirimleri dahil değildir. (4) Fatura şikâyeti oranı ile ilgili ölçümler, ölçüm döneminde yer alan her bir ay için verilerin tümü üzerinden yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yükümlülükler, Denetim, İdari Para Cezaları ve Diğer Yaptırımlar Yükümlülükler

9 MADDE 8 (1) Kurumumuz tarafından yayımlanan Üç Aylık Pazar Verileri Raporunda yıl sonu verilerinin yer aldığı dördüncü çeyrek için belirlenen İSS Pazar Paylarına göre pazar payı %4 ve üzerinde olan İSS ler ve Kurumumuzla görev sözleşmesi imzalamak suretiyle kablo internet hizmeti sunan işletmeciler, bu Tebliğin ek-5 inde yer alan tablodaki ölçütlere ilişkin ölçümleri yapmak ve ilgili hedef değerleri ölçüm döneminde yer alan her bir ay için sağlamakla yükümlüdür. (2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yükümlü olan işletmeciler; her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayının sonuna kadar bir önceki ölçüm dönemine ilişkin olarak yapılan hizmet kalitesi ölçümlerini, ek-5 te verilen tabloyu da içeren bir rapor hazırlayarak Kuruma gönderir. (3) Kurum, hizmet kalitesi ölçümlerine ilişkin raporların tamamını veya bir bölümünü yayımlama ve/veya yayımlatma yetkisine sahiptir. Kurum, her bir ölçüm dönemine ilişkin işletmeci tarafından Kuruma gönderilen hizmet kalitesi raporunu bir yıl boyunca işletmecinin internet ana sayfasından hizmet kalitesi ölçümleri bağlantısı aracılığıyla erişilebilecek şekilde yayımlatabileceği gibi söz konusu raporları kendi internet sayfasında da yayımlayabilir. (4) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yükümlü olan işletmeciler; hizmet kalitesi ölçümlerine ilişkin olarak raporlanan bilgilerin doğruluğunu sağlar, ilgili kayıtları on iki ay süreyle muhafaza eder ve istendiğinde Kuruma verir. Yanlış veya eksik olduğu tespit edilen veri veya kayıtlarda gerekli düzeltmeleri verilen sürede yapar. (5) Birinci fıkraya göre ilk kez yükümlü olacak işletmeciler, dördüncü çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporunun yayımlanma tarihinden altı ay sonraki ilk ölçüm döneminden itibaren bu Tebliğin ek-5 inde yer alan tablodaki ölçütlere ilişkin ölçümleri yapmak, ilgili hedef değerleri ölçüm döneminde yer alan her bir ay için sağlamak ve hizmet kalitesi raporunu Kuruma ikinci fıkrada belirtilen sürelerde düzenli olarak göndermekle yükümlüdür. (6) Birinci fıkraya göre yükümlülüğü sona eren ancak sonraki dönemlerde tekrar yükümlü olan işletmeciler; dördüncü çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporu nun yayım lanma tarihinden sonraki ilk ölçüm döneminden itibaren bu Tebliğin ek-5 inde yer alan tablodaki ölçütlere ilişkin ölçümleri yapmak, ilgili hedef değerleri ölçüm döneminde yer alan her bir ay için sağlamak ve hizmet kalitesi raporunu Kuruma ikinci fıkrada belirtilen sürelerde düzenli olarak göndermekle yükümlüdür. (7) Dördüncü çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporunun bir ölçüm döneminin içinde yayımlanarak işletmecinin yükümlülüğünün sona ermesi durumunda işletmeci söz konusu döneme ait hizmet kalitesi ölçümlerini tamamlayarak bu döneme ilişkin raporu Kuruma gönderir. (8) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yükümlü olan işletmeciler; ölçümlere ilişkin ilgili mevzuatta yer almayan hususlarda ETSI EG ve ETSI EG sayılı standartların güncel sürümlerini esas alır. Denetim MADDE 9 (1) Kurum, bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre yükümlü olan işletmeciler tarafından bildirilen ve yayımlanan hizmet kalitesine ilişkin bilgilerin doğruluğunu veya işletmecilerin belirlenen hedef değerlere uyum sağlayıp sağlamadıklarını re sen veya şikâyet üzerine denetleyebilir veya denetletebilir, konu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar MADDE 10 (1) Bu Tebliğ kapsamında yükümlü olan işletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda 12/9/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin idari para cezaları ile diğer yaptırımlar başlıklı 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

10 Geçiş hükmü GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğde yer alan yükümlülükler Kurumumuzla görev sözleşmesi imzalamak suretiyle kablo internet hizmeti sunan işletmeciler için 1/1/2013 tarihinden itibaren başlar. Yürürlük MADDE 11 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür. Ek-1 En Hızlı Karşılanan % ve En Hızlı % İfadelerini İçeren Ölçümlere İlişkin Açıklama Bu ek, Tebliğde tanımlamış olan bazı ölçümlerde geçen En Hızlı Karşılanan % ve En Hızlı % ifadelerinin açıklanması amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu ifadelerin yer aldığı ölçümlerde, ilgili ölçütte gözlemlenen olaylar ile ölçülen değerleri içeren ve bağlantı süresi için küçükten büyüğe, veri aktarım hızı için isebüyükten küçüğe doğru sıralanan bir liste oluşturulur. Gözlem sayısının istenilen yüzdesi, diğer bir ifade ile % x i belirlenir. Elde edilen sonuçta tam sayı olmayan değerler bir üst sayıya tamamlanır. Listede elde edilen sayı değerindeki sırada yer alan gözleme ilişkin ölçüm değeri hesaplanması istenilen değerdir. Örnek: Tüm indirme işlemlerinin en hızlı %95 inin gerçekleştirilmesinde ulaşılan hıza ilişkin hesaplama Bir ölçüm döneminde herhangi bir aya ait indirme işlemlerive hızları Tablo 1 de verilmiştir. İndirme işlemi A B C Ç Hız (kbit/sn) İndirme işlemi hızlarına göre büyükten küçüğe Tablo 2 deki gibi sıralanır. Sıra Tablo 1: İlgili ölçüm ayında gelen indirme işlemleri ve hızları Hız (kbit/sn) İndirme Hız (kbit/sn) İndirme İşlemi İşlemi D 211 Ğ E 213 H F 83 I G 101 İ İndirme İşlemi E D Ğ B Hız (kbit/sn) Tablo 2: Sıralanmış indirme işlemlerive hızları Sıra İndirme Hız (kbit/sn) İşlemi 5. İ A C G 101 Sıra İndirme İşlemi I F H Ç Gözlem sayısı olan 12 nin %95 i hesaplanır. 12.(0,95) = 11,4 12 elde edilir. Tablo 2 de 12inci sırada yer alan Ç talebine ilişkin 78 değeri hesaplanmak istenen değerdir. Ek-2 Hız (kbit/sn)

11 Gözlem Sayısının Belirlenmesinde Kullanılacak Yöntem Bu Tebliğde, belirli ölçütler için hizmet kalitesi ölçümlerinin örnekleme üzerinden yapılmasına imkân tanınmıştır. Söz konusu ölçümlerde örnekleme yapılması durumunda elde edilen sonuçların istatistikî olarak bütünü temsil edebilmesi için yapılması gereken en az gözlem sayılarının belirlenmesi gerekmektedir. Gözlem sayılarının belirlenmesinde kullanılan yöntem ölçümün nicel (hız veya süre gibi) veya nitel (yüzde veya oran gibi) unsurlar içermesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tebliğde yalnızca nicel ölçümlerde örnekleme kullanılması söz konusu olduğundan nitel ölçümler için hesaplama yöntemleri açıklanmamıştır. Nicel ölçümler için gözlem sayısının belirlenmesi İlgili ölçütler altında tanımlamış olan veri aktarım hızı gibi nicel ölçümler için örnekleme yapılması durumunda, gözlem sayısı aşağıdaki formül ile ifade edilmektedir. 2 n= z1 α /2 a2 s. ort ( x ) 2 Söz konusu formülde; n: Yapılması gereken en az gözlem sayısını, z1-α/2: Standart normal dağılımın 1-α/2 güven aralığındaki değerini, s: Yapılan ölçüme ilişkin beklenen standart sapmayı, ort(x): Yapılan ölçüme ilişkin beklenen aritmetik ortalamayı, a: Anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Hesaplamalarda%95 güven aralığına karşılık gelenz1-α/2 değeri için 1,96anlamlılık düzeyi için 0,02 alınacak olup, gözlem sayısı aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır. Elde edilen sonuçta tamsayı olmayan ifadeler bir üst tamsayıya yuvarlanacaktır. n = ort ( x ) s 2 Hesaplamalarda kullanılan standart sapma ve ortalama değerlerinin bir önceki aya ilişkin verilerden hareketle belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu değerlerin bulunmaması durumunda, ilk aya ilişkin ölçüm için standart sapma ve ortalama değerleri 50 adet gözlem yapılarak belirlenir. Ortalama ve standart sapma aşağıdaki formüllerle hesaplanabilmekle birlikte, veri yoğunluğu nedeniyle, hesaplamalarda yazılım kullanımı tavsiye edilmektedir. ort ( x) = 1 n n i= 1 xi s = 1 n 1 n ( x i ort ( x)) 2 i= 1 Hesaplamalar sonucunda elde edilen n değeri yapılması gereken en az gözlem sayısını belirtmekte olup, gözlem sayısının artırılması örnekleme ile elde edilen değerlerin bütünü temsil etme düzeyini artırmaktadır. Örnek: Veri aktarım hızı ölçütünde, indirme için ortalama veri aktarım hızı ölçümüne ilişkin gözlem sayısının hesaplanması Temmuz ayında indirme için ortalama veri aktarım hızı ölçümüne ilişkin gerekli gözlem sayısı hesaplanmak istenmektedir. Bu durumda gözlem sayısı hesabında kullanılmak üzere ilgili ölçümün, Haziran ayındaki aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. İlk kez ölçüm yapılması nedeniyle söz konusu verilerin bulunmadığı varsayılarak, aritmetik ortalama ve standart sapma yapılan 50 adet ön gözlem üzerinden belirlenecektir. Söz konusu gözlem değerlerinin Tablo 3 te verildiği gibi olduğu varsayılmaktadır. Gözlem Ort.Hız (kbit/sn.) Gözlem Tablo 3: Ön gözlem sonuçları Ort.Hız Gözlem Ort.Hız (kbit/sn.) (kbit/sn.) Gözlem Ort.Hız (kbit/sn.) Gözlem Ort.Hız (kbit/sn.)

12 Söz konusu değerlere ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır. 1 ort ( x) = n n xi = i= = 136,04 s = 50 1 n 1 n ( xi ort ( x)) 2 = i= ,92 = 38, Elde edilen aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinden hareketle gerekli en az gözlem sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır. 2 2 s 38,04346 = = 751, n = ,04 ort ( x ) Temmuz ayında indirme için ortalama veri aktarım hızı ölçümü ile ilgili olarak en az 752 gözlem yapılması gerekmektedir. Ek-3 Gözlem Yerinin Belirlenmesinde Kullanılacak Yöntem Bu Tebliğde belirli ölçütler için hizmet kalitesi ölçümlerinin örnekleme üzerinden yapılmasına imkân tanınmıştır. Söz konusu ölçümlerde örnekleme yapılması durumunda elde edilen sonuçların istatistikî olarak bütünü temsil edebilmesi için gözlem yerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Öncelikle ölçüm bölgesi sayısı belirlenir. En az 10 ölçüm bölgesinin belirlenmesi zorunlu olmakla birlikte ölçüm bölgesi sayısının artırılması örnekleme ile elde edilen değerlerin bütünü temsil etme düzeyini artırmaktadır. Ölçüm bölgesi seçilirken Tablo 4 te verilen gruplar dikkate alınır. Seçim turlar halinde yapılır. Her turda 1 inci gruptan başlanarak her gruptan bir adet il ölçüm bölgesi olarak seçilir. Eğer gruplardan herhangi birindeki illerin hiçbirinde faaliyet gösterilmiyor ise bir sonraki gruptan il seçimi yapılır. Toplam ölçüm bölgesi sayısı tamamlanana kadar turlar yenilenir. 1.Grup İstanbul Ankara İzmir Bursa Adana 2.Grup Konya Antalya Gaziantep Mersin Şanlıurfa Kocaeli Diyarbakır Hatay Manisa Samsun Kayseri Balıkesir Kahramanmaraş Van Tablo 4: İl grupları 3.Grup Aydın Denizli Sakarya Muğla Tekirdağ Erzurum Trabzon Eskişehir Mardin Malatya Ordu Afyonkarahisar Sivas Tokat Zonguldak Adıyaman Kütahya Elazığ Çorum Ağrı 4. Grup Batman Yozgat Çanakkale Osmaniye Şırnak Giresun Isparta Muş Edirne Aksaray Kastamonu Niğde Uşak Düzce Kırklareli Bitlis Amasya Rize Kars Siirt Nevşehir Kırıkkale Bolu Hakkari Bingöl Burdur 5. Grup Karaman Kırşehir Karabük Erzincan Yalova Bilecik Sinop Bartın Çankırı Iğdır Artvin Gümüşhane Kilis Ardahan Tunceli Bayburt

13 Seçilen ölçüm bölgeleri bir yıl boyunca örnekleme yapılan tüm ölçümler için geçerlidir. Belirlenen ölçüm bölgeleri hizmet kalitesi raporunda yer alır. Ölçüm bölgeleri işletmeci tarafından belirlenebileceği gibi Kurum tarafından da belirlenerek işletmeciye bildirilebilir. İşletmecinin faaliyet gösterdiği il sayısının 10 dan az olması durumda bölge seçimi yapılmaksızın tüm iller ölçüme dahil edilir. Örnek: Gözlem yerlerinin belirlenmesi: Bir işletmecinin, Temmuz Ağustos Eylül ölçüm döneminde, veri aktarım hızı ölçütüne ilişkin ölçümleri örnekleme üzerinden yapmak istediği ve toplamda 12 ölçüm bölgesi kullanmayı planladığı varsayılmaktadır. Yapılacak gözlemlerin yerleri aşağıdaki gibi tespit edilir. Ölçüm bölgesi sayısı 12 olarak belirlenir. Birinci turda her bir gruptan bir il olmak üzere toplam 5 il seçilir. 1.Grup 2.Grup 3.Grup İstanbul Antalya Erzurum 4. Grup Yozgat 5. Grup Iğdır İkinci turda her bir gruptan bir il olmak üzere 5 il daha seçilir. 1.Grup 2.Grup 3.Grup İstanbul Antalya Erzurum Ankara Kayseri Trabzon 4. Grup Yozgat Hakkâri 5. Grup Iğdır Sinop Üçüncü turda 2 il daha seçilerek toplam ölçüm bölgesi sayısı 12 ye tamamlanır. 1.Grup 2.Grup 3.Grup 4. Grup İstanbul Antalya Erzurum Yozgat Ankara Kayseri Trabzon Hakkâri Bursa Samsun 5. Grup Iğdır Sinop Söz konusu işletmeci, Temmuz Ağustos Eylül ölçüm döneminden başlayarak bir sonraki yıl aynı döneme kadar veri aktarım hızı ölçütüne ilişkin ölçümlerinde örneklemede kullanacağı gözlemleri yukarıdaki tabloda verilen illerden alacaktır. Ek-4 Ölçüm Kurulumu Bu ek ilgili ölçütler altında tanımlanmış olan ölçümler için örnekleme esasına dayalı test bağlantıları yapılırken dikkate alınacak hususları içermektedir. İnternet erişimini meydana getiren şebeke kısımlarının genel yapısı Şekil1 de, test bağlantıları yapılırken kullanılacak ölçüm kurulumu ise Şekil 2 de verilmiştir. Şekil 1: İnternet erişimine ilişkin elemanlar ve şebeke kısımları

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 24 Kasım 04 Aralık 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Aralık 2010 Sayı 464 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 31 Mayıs 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Mayıs 2012 Sayı 2012-10 İÇİNDEKİLER - - - - Tapu ve Kadastro Genel

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sunuş...4 BÖLÜM 1. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU VE YAPISI...5 1.1. Kurumsal Yapı... 5 1.1.1. İnsan Kaynakları... 6 1.1.2. Mali Durum...

İÇİNDEKİLER Sunuş...4 BÖLÜM 1. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU VE YAPISI...5 1.1. Kurumsal Yapı... 5 1.1.1. İnsan Kaynakları... 6 1.1.2. Mali Durum... 2002 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sunuş...4 BÖLÜM 1. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU VE YAPISI...5 1.1. Kurumsal Yapı... 5 1.1.1. İnsan Kaynakları... 6 1.1.2. Mali Durum... 7 1.1.3. Fiziki Altyapı... 8 1.2.

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

TÜRKİYE 2012 YILI AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) YAZ DÖNEMİ RAPORU

TÜRKİYE 2012 YILI AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) YAZ DÖNEMİ RAPORU TÜRKİYE 2 YILI AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) YAZ DÖNEMİ RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi... 5 2.1. Örneklem Seçim Yöntemi... 5 2.2 Seçilen Örnek

Detaylı

28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ

28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ 28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27655 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

21 Mayıs SERTİFİKA BAŞVURUSU YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU REHBERİ

21 Mayıs SERTİFİKA BAŞVURUSU YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU REHBERİ YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU REHBERİ 21 Mayıs 2014 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile bu sertifika kapsamında yararlanılacak yetkiler için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacak

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU 10377 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU Kanun Numarası : 5809 Kabul Tarihi : 5/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/11/2008 Sayı : 27050 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 48 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 05-27 Kasım 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Kasım 2011 Sayı 499 İÇİNDEKİLER - - - - - Çocuklarla Kişisel İlişki

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 28913 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: İSKÂN KANUNU

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı