OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL BY 101 Genel Biyoloji-I (4 0 4) AKTS: 8 Bilimin tanımı, bilimsel bilgiler, araştırma becerileri, biyoloji bilimlerinin tarihsel gelişim süreci, Hücre bilimine giriş, hücre teorisi ve canlıların sınıflandırılması, Prokaryotik ve ökaryotik hücrenin genel yapısı, organeller, madde nakli (difüzyon, osmoz, plazmoliz, turgor, potasyum/sodyum pompası, membranla madde nakli, pinositoz, fagositoz, endositoz, ekzositoz), Canlıların kimyasal içeriği, madde, element, bileşik (inorganik ve organik), atom, kovalent bağlar, iyonik bağ, zayıf bağlar (Hidrojen, Van der Waals kuvvetleri, hidrofobik etkileşimler, suyun polaritesinin etkileri, su moleküllerinin disasyonu, suyun canlılar için önemli özellikleri, ısı ve sıcaklık, hidrofilik ve hidrofobik bileşikler, suyun disasyonu ve ph değişimi, asit yağmurları, Doku nedir ve nasıl meydana gelir, bitkisel dokular (meristem doku, primer ve sekonder meristem doku, bölünmez doku (parankima, destek, iletim, koruyucu, salgı doku), Hayvansal dokular (epitel, bağ, kıkırdak, kemik, kas, kan, sinir) Makromoleküllerin işlev ve yapısı (karbonhidratlar, lipidler, proteinler, nükleik asitler) Enzimler, enzimlerin alt sınıfları, enzim aktivitesi enerji üretimi, karbonhidrat metabolizması, glikoliz, sitrik asit devri, ETS, pentoz fosfat yolu), Glukoz anabolizması, lipid katabolizması ve anabolizması, protein katabolizması ve anabolizması, Bitkilerin kök, gövde ve yapraklarının yapısı ve işlevi, Bitkilerde gelişim, çiçek ve yapısı, embriyonel gelişme, tohumun oluşumu, tohumun çimlenmesi, meyve çeşitleri, Bitkilerde madde değişimi ve enerji bütçesi, bitkilerin besin maddeleri, enerji kazanımı ve madde yapısı, fotosentez ve tepkimeleri, Hayvanlarda enerji bütçesi, beslenme, vitaminler, mineraller.

2 BY 103 Genel Biyoloji Laboratuvarı-I (0 2 1) AKTS: 4 Laboratuvarda genel kurallar ve laboratuar malzemelerinin tanıtılması, Mikroskobun incelenmesi, Işık mikroskobunda bitki, hayvan ve bakteri hücrelilerinin incelenmesi, Kimyasal hesaplama ve çözelti hazırlanması, Bitkisel dokuların incelenmesi, Hayvansal dokuların incelenmesi, Biyolojik makromoleküllerin varlığının gösterilmesi, Solunum ve fermentasyon, Difüsyon ve osmoz, plazmoliz, deplazmoliz ve turgor olaylarının bitki hücrelerinde incelenmesi, Bitkilerdeki kök, gövde ve yaprağın incelenmesi, Bitkilerdeki çiçek yapılarının incelenmesi meyve tohum yapılarının incelenmesi, Bitkilerde su ve suda çözünmüş maddelerin taşınması ve transpirasyon, Çeşitli bitki hücrelerinde plastidlerin incelenmesi. BY 105 Sistematiğin Esasları (2 0 2) AKTS: 5 Sistematik ve Taksonomik Çalışmaların Tarihçesi, Diğer Biyolojik Bilimlerle Yakınlığı ve İlişkisi, Temel Kavram ve Tanımlar, Taksonomik Kategoriler, Tür, Tür Altı Kategoriler, Taksonların İsimlendirilmesi, Taksonomik Çalışma Çeşitleri, Taksonomide Kullanılan Kalitatif ve Kantitatif Karakterler, Taksonomide Kullanılan Morfolojik Karakterler, Taksonomide Kullanılan Anatomik ve Palinolojik Karakterler, Taksonomide Kullanılan Embriyolojik ve Sitolojik Karakterler, Taksonomide Kullanılan Genetik ve Fitokimyasal Karakterler. BT 101 Temel Bilgi Teknolojileri-I (2 2 3) AKTS: 4 Sağlık ve Güvenlik, Bilgi Teknolojileri ve Toplum, Bilgisayarın Tarihçesi, Bilgisayar Sisteminin Temel Bileşenleri, Bilgisayar Türleri, Kişisel Bilgisayarın Ana Kısımları, Donanım, Bilgisayara Giriş ve Çıkış, Depolama Aygıtları, İnternet Kullanımı, Güvenlik Telif hakları ve Hukuk, Bilişim Suçları, Windows XP ortamını tanıma, Programları Başlatma, Denetim Masası, Dosya ve Klasörler, Windows Mültimedya Özellikleri, Bağlantı Ayarları, Windows Donatılarını Kullanma, Donanım Ayarlarını Yapma, Word 2007 yi keşfetme, Belge Açma, Kapama Oluşturma Kaydetme Yazdırma ve Belgenin Farklı Görünümlerini Göstermek, Belgede Değişiklik Yapma, Anahat Düzenleme, Yazım ve Dilbilgisi Hataları, Metni ve Paragrafları Hızlı Düzenleme, Paragraf ve Karakterlerin Görünüşünü Değiştirme, Liste Oluşturma ve Düzenleme, Bilgiyi Sütunlarda ve Tablolarda Sunmak, Tablo Bilgilerini Biçimlendirmek, Uygulama, Genel Tekrar.

3 YD 101 İngilizce-I (2 0 2) AKTS: 3 Giving personal information, greeting, personal pronouns, numbers, alphabet, Times and dates, plurals, this/that/these/those, articles, Have/ has got, Possesives, object pronouns, There is/ there are, prepositions, Modals (can/must/may), Simple present tense, Present progressive tense, Review of simple present and present progressive, Gerunds (like/dislike/hate/enjoy/prefer), Past form of to be verb, Simple past tense, Leisure time, story telling, WH Questions. AI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2 0 2) AKTS: 3 Cumhuriyet Öncesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın gerekliliği, İnkılâp kavramı ve Atatürk, Türk İnkılâbı öncesi gelişmeler, Avrupa daki gelişmeler, Osmanlı, Devleti ve yenilik hareketleri, Tanzimat ve Meşrutiyet denemeleri, Fikir Hareketleri, Devleti Yıkan Savaşlar, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı., Mondros Mütarekesi, Mütareke bahanesiyle yapılan işgâller, İşgâller karşısında tutum, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti ni Teşkilâtlandırması, Mustafa Kemal Atatürk ün kişilik özellikleri, Mustafa Kemal Atatürk ün görevleri, Mustafa Kemal Atatürk ün Samsun a çıkışı, Amasya Genelgesi, Kongreler, Misâk ı Millî, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millî Mücâdele ye karşı hareketler, Kuvâ yı Millîye ve cepheleri, Sevr dayatması, Sevr e karşı Türk Milleti nin varlık mücâdelesi, Düzenli Ordu Dönemi, İnönü Savaşları, Londra Konferansı, Sakarya Muharebesi, İnönü Savaşları, Millî Mücâdele Dönemi Türk Dış Politikası, Antlaşmalar Dönemi, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması. TD 101 Türk Dili-I (2 0 2) AKTS: 3 Dilin tanımı ve özellikleri, dilin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Noktanın kullanıldığı yerler, Dil düşünce, dil millet, dil kültür bağlantısı, kültürün tanımı. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Virgülün kullanıldığı yerler, Yeryüzündeki diller, kaynak (menşe) bakımından dünya dilleri, yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması, yazı dili, konuşma dili (lehçe, şive, ağız). Dilekçe. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihçesi. Öz geçmiş. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Büyük harflerin kullanıldığı yerler, Türk dilinin gelişimi. Altay Devri, En Eski Türkçe, İlk Türkçe, Eski Türkçe. Göktürk Yazıtları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, Yabancı kelimelere

4 Türkçe karşılıklar, Türk dilinin gelişimi, Orta Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kuman Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Türk dilinin gelişimi, Yeni Türkçe, Modern Türkçe. Lehçe, Şive, Ağız. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türklerin günümüze kadar kullandığı alfabeler, dil bilimi. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, Ses Bilgisi. Türkçedeki sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin hece yapısı, kelime vurgusu. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Birleşik kelimelerin yazılışı, Ses Bilgisi. Ses hadiseleri, ses türemesi, ses düşmesi, ünlü değişmesi, benzeşme. Türkçe kelimelerdeki başlıca ses uyumları, Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. İsimler, zamirler. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Ki bağlacı ve ki aitlik ekinin yazılışları, Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Sıfatlar, zarflar. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. İki nokta üst üste, Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Edatlar, fiilimsiler. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Mı, mi, mu, mü soru edatının yazılışı, Fiiller, fiil çekimleri, fiil kipleri, fiillerde kişi. Ek fiil. Yapılarına göre fiiller, yardımcı fiiller, birleşik fiiller. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Da, de bağlacının yazılışı.

5 2. YARIYIL BY 102 Genel Biyoloji-II (4 0 4) AKTS: 8 Hareket sistemi (iskelet ve kas sistemi), İskelet sistemi, baş, iskelet, omurga, göğüs, üyeler, bıngıldak, eklemler, Kas Sistemi, kasılma tipleri (izometrik, izotonik, tetanik), kas dokusu, vücut kasları, Sinir sistemi, canlılar içerisinde gelişmişlik seviyesine göre sinir sistemi, insanda sinir sisteminin organizasyonu, (santral ve periferal), beynin başlıca kısımları, reflex, otonom sinir sistemi, Duyu organları ve duyular, dokunma, koklama, tat, işitme ve denge, görme, gözün kırma kusurları, Endokrin Sistem (hormonlar, hipofiz, tiroid, paratiroid, adrenal bezler, pankreas, pineal bez, ovaryumlar, testisler, plasenta, timus, sindirim sistemi, kalp, böbrekler, lokal hormonlar), Dolaşım Sistemi dolaşım sisteminin canlılarda gelişmişlik düzeyi, kalbin yapısı, kan damarları (arter, ven, kapiler) ve kan dolaşımı (pulmoner ve sistemik), nabız, Solunum Sistemi, hücresel, pulmoner, doku solunumu, solunum sisteminin fonksiyonları, burun, farinks, larinks, trake, akciğer, gaz taşınması, nefes alıp verme, solunumun engellenmesi, Sindirim Sistemi (hücre içi ve hücre dışı sindirim), beslenme alışkanlıklarına göre hayvanların gruplandırılması, sindirim sisteminde işlevsel organlar, ağız, dil, damak ve küçük dil, tükrük bezleri, dişler, diş tipleri, farinks, özofagus, mide, ince ve kalın barsağın yapı ve görevleri, sindirim sisteminde yardımcı organlar ve yapılar (karaciğer, safra kesesi, pankreas), Boşaltım Sistemi (omurgalılarda böbrek tipleri, böbreğin iç yapısı, nefron yapısı ve işlevi), Eşeysiz (aseksüel) ve eşeyli (seksüel) üreme. İnsan üreme sistemi (erkek ve dişi üreme sistemi), Döllenme, embriyonik gelişme, fetal gelişme, gebelik döneminde beslenme, gebeliğin önlenmesinde kullanılan yöntemler, doğum, Genetik (temel kavramları, mendelin kalıtım yasaları), Genetik (hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz bölünme, modifikasyonlar, mutasyonlar), Ekoloji ve evolüsyon (adaptasyon tipleri, çevresel faktörler (sıcaklık, ışık, su, toprak), ekosistemde yer alan üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar), besin zinciri, besinsel devirler, (karbon, oksijen ve su, azot, fosfor ve kalsiyum) populasyon yoğunluğu, biyolojik mücadele, hayvanlar arası ilişkiler.

6 BY 104 Genel Biyoloji Laboratuvarı-II (0 2 1) AKTS: 4 Refleks çalışmaları, I) Toprak solucanında sinir sisteminin incelenmesi, II) Koyun beyninin incelenmesi, I) Sıcaklık ve soğuğun algılanması, II) Koyun gözünün incelenmesi ve diseksiyonu, Hormon salgılayan organların incelenmesi, Kılcal damarda dolaşım, Bazı balıkların solunum sisteminin incelenmesi, Toprak solucanı ve kurbağaların sindirim sisteminin incelenmesi ve karşılaştırılması, Bazı omurgalıların boşaltım sisteminin incelenmesi, Fiziksel ve kimyasal faktörlerin bitkilerde çimlenme üzere etkisi, Bazı omurgalıların üreme sistemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması, Kan grupları tayini, Soğan hücrelerinde mitoz bölünmesi, Böceklerin çeşitli alanlardan yakalanması ve koleksiyonlarının hazırlanması. BY 106 Genel Kimya (2 0 2) AKTS: 5 SI Birim Sistemi Anlamlı Rakamlar, Atom Yapısı, Kimyasal Bileşikler, Mol Kavramı, İnorgaik ve Organik Bileşiklerin Adlandırılması, Kimyasal Tepkimeler, Sınırlayıcı Bileşenin Belirlenmesi, Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş, Asit Baz Tepkimeleri, Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri, Periyodik Çizelge, Kimyasal Bağlar, Lewis Kuramı, Asitler ve Bazlar, Kuvvetli Asitler ve Bazlar, Zayıf Asit ve Bazlar, Asit Baz Dengeleri, Çözünürlük, Kompleks İyon Dengeleri, Baş Grup Elementleri I, Metaller, II, Ametaller, Geçiş Elementleri, Kompleks İyonlar ve Koordinasyon Bileşikleri, Organik Kimya, Organik Bileşiklerin Adlandırılması, Canlılar Kimyası. BT 102 Temel Bilgi Teknolojileri-II (2 2 3) AKTS: 4 Word 2007 de Tablolar, Grafikler, Şekil Çizimleri, Word 2007 de Tablolar, Grafikler, Şekil Çizimleri Devam, Mikrosoft Excel 2007' ye Giriş, Çalışma Kitapları, Excel Çalışma Sayfalarına Veri Girmek, Excel de Formülleri Kullanmak, Formüllerde Kullanılan Başvuru Türleri. Sayı Ve Karakterleri Biçimlendirmek, Sayfaları Düzenlemek Ve Yazdırmak, Grafikler İle Çalışmak, Çalışma Kitapları İle Çalışmak, Şarta Bağlı Değerleri Hesaplamak, Koşullu Biçimlendirmeyi Kullanmak, Verileri Sıralamak, Verilere Filtre Uygulamak, Özet Tablolar Oluşturmak., Power Point 2007 e Giriş, Metinler Eklemek Ve Biçimlendirmek, Slayt Düzenleri İle Çalışmak, Slaytlarda Zamanlama Ve Geçişleri Ayarlamak, Sunuları Biçimlendirmek, E Posta Nedir? Haberleşme Araçlarının Kullanımı. Genel Tekrar, Soru Ve Cevaplar.

7 YD 102 İngilizce-II (2 0 2) AKTS: 3 Past continuous tense, Review of simple past and past continuous tense, Used to, Countables/ Uncountables, Have to/ Has to, Near future tense, Simple future tense, Review of near future and simple future tenses, Adjectives/Comparatives/ Superlatives, Too/ Enough, Conditionals, Modals, Conjuctions, Review. AI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2 0 2) AKTS: 3 Cumhuriyet Dönemi, Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar, Saltanatın kaldırılması,cumhuriyetin ilânı. Cumhuriyete Yönelik Tehditler, Milliyetçilik, Atatürk ün tarih ve dil anlayışı, Atatürk e göre Türk milli eğitimin esasları, Atatürk ün millet ve kültür anlayışı., Laiklik, Halifelik ve halifeliğin kaldırılması, Tekke ve zaviyelerin kaldırılması, Atatürk ve din, Laiklik., Halkçılık, Sosyal alandaki inkılâplar, Halkçılık., Devletçilik, İktisadi alandaki inkılâplar (İzmir İktisat Kongresi ve Kararları), İnkılâpçılık, Hukuki alanda yapılan inkılâplar, Anayasa hareketleri, İnkılâpçılık., Dış politika, Mustafa Kemal Atatürk ün dış politika esasları, Lozan ın bıraktığı meselelerin çözümü, Milletlerarası birlikler, Milletler cemiyetinin kuruluşu, Balkan antantı, Sadabat paktı, II. Dünya savaşı öncesinde Türkiye Avrupa münasebetleri, II. Dünya savaşı sonrası Türkiye, Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan ilişkileri, Türkiye ye yönelik tehditler, Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik tehditler, Üniter devlet yapısına yönelik tehditler. TD 102 Türk Dili-II (2 0 2) AKTS: 3 Şekil bilgisi (İsim kökleri, fiil kökleri, ikili kökler) Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Ayraç (parantez), köşeli ayraç, Şekil bilgisi (Türk dilinde ekler, isimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Sayıların yazılışı, Şekil Bilgisi (Fiilden isim yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Düzeltme işareti, Şekil bilgisi (Çekim ekleri, isimler gelen çekim ekleri, fiillere gelen çekim ekleri). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Kesme işareti, Kelime grupları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Satır sonuna sığmayan kelimelerin yazılışı, Kelime grupları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Tırnak işareti, Cümle (Cümlenin ögeleri, yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Üç nokta,

8 eğik çizgi, Cümle (Cümle çeşitleri, Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Kısa çizgi, uzun çizgi, Cümle (Cümle çeşitleri, cümle tahlilleri) Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Yabancı özel adların yazılışı, Anlatım bozuklukları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Ünlem işareti, Anlatım bozuklukları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Mastar eklerin yazılışı, Anlatım biçimleri. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Noktalama işaretlerinin uygulaması, İnceleme yazıları, anlatım biçimleri. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Noktalama işaretlerinin uygulaması.

9 3. YARIYIL BY 201 Sitoloji (2 0 2) AKTS: 4 Hücre biyolojisinin tarihçesi, Hücrenin genel yapısı, Hücrenin kimyasal yapısı, Prokaryotik ve ökaryotik hücreler, Biyolojik yapıları inceleme araçları, Biyolojik sistemlerde temel yapı birimleri, Hücre zarı, Hücre zarındaki farklılaşmalar, Hücre içi zar sistemi ve sitoplazma, Golgi kompleksi, Mitokondriler, Plastitler ve kloroplast, Ribozomlar, Lizozomlar, Sentriyoller, Kromozomlar ve hücre bölünmesi, Çekirdek ve çekirdekçik. BY 203 Omurgasızlar Biyolojisi (3 0 3) AKTS: 5 Nomenclature, Simetri, Sölom kavramı I. Regnum, Protista Aleminin Sınıflandırılması (Sarcodina, Mastigophora, Opalinata, Apicomplexa, Ciliophora) II. Regnum, Animalia. 1.Alt Alem, Parazoa (Porifera, Placozoa) 2. Alt Alem, Eumetazoa. Bölüm, Radiata (Cnidaria, Ctenophora) Bölüm, Bilateria, Alt Bölüm, Protostomia. 1. Grup, Acoelomata (Platyhalminthes, Rhynchocoela, Gnathostomulida, Mesozoa) 2. Grup, Pseudocoelomata (Nematoda, Nematomorpha, Rotifera, Gastrotricha, Loricifera, Entoprocta) 3. Grup, Eucoelomata. 1. Alt Grup, Schizocoela (Mollusca) Şube, Annelida Protostomia İçinde Yer Alan Küçük Gruplar (Şube, Echiura, Şube, Sipuncula, Şube, Pogonophora, Şube, Tardigrada, Şube, Onycophora) Şube, Arthropoda, I. Alt Şube, Trilobitomorpha, II. Alt Şube, Chelicerata III. Alt Şube, Crustacea IV. Alt Şube, Uniramia Şube, Phoronida, Şube, Bryozoa Ectoprocta, Şube, Brachiopoda 2. Alt Grup, Enterocoela Şube, Echinodermata Deuterostomia İçinde Yer Alan Küçük Gruplar, Chaetognatha ve Hemicordata. BY 205 Omurgasızlar Biyolojisi Laboratuvarı (0 2 1) AKTS: 2 Protozoa ve Kültür Hazırlama Yöntemleri, Sarcodina, Mastigophora, Ciliophora şubesine ait türleri inceleme, Porifera şubesine ait türleri inceleme, Cnidaria şubesine ait türleri inceleme Platyhelminthes şubesine ait türleri inceleme, Nematoda şubesine ait türleri inceleme, Mollusca şubesine ait türleri inceleme, Annelida şubesine ait türleri inceleme, Protostomia ya ait örneklerin incelenmesi, Arthropoda şubesinin genel özelliklerinin tanıtılması, Arachnida sınıfına ait türlerin incelenmesi, Crustacea alt şubesine ait türlerin incelenmesi, Insecta ya ait türlerin incelenmesi.

10 BY 207 Tohumsuz Bitkiler (3 0 3) AKTS: 5 Giriş, bitki sistematiğinin tarihçesi ve bitkilerin sınıflandırılması, Bitkilerde Üreme Tipleri, eşeyli ve eşeysiz üreme, döl almaşı, Tohumsuz Bitkilerin Sınıflandırılması, Virüs ve Rickettsialar, Bakteriler, Archae Bakteriler ve Eubacteria. Bakterilerin Genel Özellikleri, yayılışları, tabiattaki rolleri, morfolojileri ve koloni tipleri, Bakterilerde üreme, endospor teşekkülü, beslenme ve metabolizması, solunum ve hareket, bakterilerin sistematiği, Algler, alglerin morfolojileri, ekolojileri, önemi ve ekonomik değerleri, Alglerin Sistematiği, Mycota (Mantarlar) ve Myxomycota, Chytridiomycota, Oomycota divisiolarının genel özellikleri, üremeleri, sistematiği yayılışları, Zygomycota ve Ascomycota divisiolarının genel özellikleri ve sistematiği, Basidiomycota ve Deuteromycota divisiolarının genel özellikleri ve sistematiği. Mantarların önemi., Likenler, genel özellikleri, yayılışları, metabolizması,tallus yapısı, sistematiği, Karayosunları, genel özellikleri, yayılışları ve sistematiği, Eğrelti otları, genel özellikleri, üremeleri, yayılışları ve sistematiği, Psilophyta, Lepidophyta, Sphanophyta ve Flicinophyta divisiolarının genel özellikleri ve sistematiği. BY 209 Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı (0 2 1) AKTS: 2 Tohumlu tohumsuz bitkiler farkı, Schizomycetes (Bakteriler), Phycophyta (Su yosunları), Euglanophyceae, Pyrrhophyceae, Crysophyceae, Bacillariophyceae (Diatomae) ve Xanthophyceae, Chlorophyceae, Chlorophyceae, Phaeophyceae ve Rodophyceae, Mycophyta (mantarlar), Lichenes, Bryophyta, Pteridophyta. BY 211 Bitki Morfolojisi ve Anatomisi (3 0 3) AKTS: 5 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Dersine Giriş ve Bitki Yapısı, Protoplast, Hücre Çeperi, Meristemler, Vasküler Kambiyum, Epidermis, Parenkima, Kollenkima, Sklerenkima, Ksilem, Floem, Salgı Sistemi, Periderm, Kök, Gövde, Yaprak, Çiçek, Meyva, Tohum. BY 213 Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Laboratuvarı (0 2 1) AKTS: 2 Giriş, Bitki hücresi ve yapısı, Bitki hücresi ve yapısı (Plastidler), Bitki hücresi ve yapısı (Nişasta Taneleri, Kristaller), Koruyucu doku (Stomalar, Tüyler), Temel doku (Parankima hücreleri) ve Destek doku (Destek doku hücreleri), İletim dokusu (İletim Demetleri), Salgı dokusu (Salgı cepleri ve salgı kanalları), Organografi (Monokotil ve dikotil bitki gövdeleri), Organografi (Monokotil ve dikotil bitki kökleri), Organografi (Yaprak morfolojisi ve dizilişi), Organografi (Yaprak anatomisi ve metamorfozları), Çiçek, Meyva, Tohum.

11 BY 215 Hayvan Ekolojisi (2 0 2) AKTS: 5 Ekoloji Bilimi ve tarihsel gelişimi, Ekolojide temel bazı kuram ve kavramlar, Abiyotik faktörler ve organizmalara etkileri, Abiyotik faktörler ve organizmalara etkileri, Biyotik faktörler, Populasyon ve yapısal özellikleri, Populasyon dinamiği, Kommunite ve özellikleri, Dünyanın büyük ekosistemleri ve dağılışları.

12 4. YARIYIL BY 202 Histoloji (2 0 2) AKTS: 4 Epitel Doku, Koruyucu Örtü Epitelleri Bez epitelleri ve bezler, Dış salgı bezleri ve iç salgı bezleri, Bağ Doku ve Türleri, Vücutta bulunan bağ dokusu türleri, Kıkırdak Doku, Kemik Doku, Kan Doku, Kas Doku, Çizgili kasın moleküler üniteleri, T Sistemi, Sinir Dokusu, Sinir uzantıları (Akson, Dentrit), Myelinli ve Myelinsiz aksonlar, Neuraglia (Glia), İmpuls un Elektrokimyasal İletimi. BY 204 Omurgalılar Biyolojisi (3 0 3) AKTS: 5 Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında yararlanılan bazı temel karakterler. Kordalıların genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları, Protochordata nın genel özellikleri ve sınıflandırılması. Hemichordata ve Urochordata nın genel özellikleri, gelişimi ve sınıflandırılması, Cephalochordata nın genel özellikleri ve sınıflandırılması, Amphioxusun özellikleri., Petromyzontes ve Myxinoides takımlarının genel karakterleri, morfoloji, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir sistemleri ve duyu organları, üreme ve sınıflandırılması., Chondrichthyes in genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri., Chondrichthyes in sınıflandırılması., Osteichthyes in genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri. Osteichthyes sınıflandırılması. Amphibia nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri. Amphibia nın sınıflandırılması. Reptilia nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım sistemi, üreme sistemi, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri. Reptilia nın sınıflandırılması. Mammalia nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri. Mammalia nın sınıflandırılması.

13 BY 206 Omurgalılar Biyolojisi Laboratuvarı (0 2 1) AKTS: 3 Chondrichthyes sınıfına ait örneklerin sistematikleri ve tanımlanmaları. Osteichthyes sınıfına ait örneklerin sistematikleri ve tanımlanmaları. Amphibia sınıfına ait örneklerin sistematikleri ve tanımlanmaları. Reptilia sınıfına ait örneklerin sistematikleri ve tanımlanmaları Aves sınıfına ait örneklerin sistematikleri ve tanımlanmaları. Mammalia sınıfına ait örneklerin sistematikleri ve tanımlanmaları. BY 208 Tohumlu Bitkiler (3 0 3) AKTS: 5 Bitkilerin isimlendirilmesi ve sınıflandırılması, Sistematik kategoriler, Gynospermae nin özellikleri ve sınıflandırılması, Gynospermae familyalarının özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması, Angiospermae özellikleri (kaliks, korolla, androkeum, ginekeum ve ovaryum durumları) Magnoliaceae, Ranunculaceae, Papaveraceae, Fagaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Malvaceae, Salicaceae, Cruciferae (Brassicaceae), Ericaceae, Rosaceae, Fabaceae (Leguminosae), Apiaceae, Boraginaceae, Lamiaceae (Labiatae), Scrophulariaceae, Compositae (Asteraceae), Araceae, Liliaceae, Iridaceae, Amaryllidaceae, Gramineae, Orchidaceae, Cyperaceae. BY 210 Tohumlu Bitkiler Laboratuvarı (0 2 1) AKTS: 3 Gymnospermlerin genel özellikleri, sınıflandırılması ve Gymnosperm tayin anahtarının kullanılması, Abies, Picea, Larix, Cedrus, Pinus türleri, Taxodiaceae, Cupressaceae (Thuja, Cupressus, Juniperus), Angiosperm, Gymnosperm karşılaştırması, Angiosperm çiçeğinin yapısı, tayin için gerekli kavram ve tanımlar, Angiosperm tayin anahtarının kullanımı, Ranunculaceae familyası tayini, Cruciferae (Sinapis),Liliaceae, Iridacaea (Iris), Papaveraceae, Rosaceae, Lamiacaea (Salvia), Fabaceae, Malvacaea, Boraginacae, Compositae. BY 212 Bitki Ekoloji (2 0 2) AKTS: 5 Ekolojinin Konusu, Tanımı ve Bitki Ekolojisinde Bazı Temel Kavramlar, Birey Ekolojisi (Çevre Faktörleri ve Bitkilerle Olan İlişkileri, İklim Faktörleri), Birey Ekolojisi (Toprak Faktörleri), Birey Ekolojisi (Biyotik Faktörler), Ekosistem Ekolojisi (Ekosistem nedir? İşlevleri, Genel özellikleri ve Sınıflandırılması), Ekosistem Ekolojisi (Ekosistemlerde Madde Döngüleri, Biyomas, Ölüörtü), Ekosistemlerde Meydana Gelen Değişmeler ve Ekosistemlerin Kirlenmesi, Dinamik Ekoloji (Süksesyon ve Klimaks), Stres Ekolojisi (Bitkilerin Stres Faktörüne Karşı Verdikleri Cevaplar, Stres Çeşitleri), Halofit Bitkilerin Ekolojisi, Biyolojik Çeşitlilik Nedir? Biyoçeşitliliği Etkileyen Faktörler, Biyolojik Çeşitlilik Neden Önemlidir?

14 Biyoçeşitliliğe Karşı Tehditler ve Biyoçeşitliliğin Sürdürülebilirliği, Rekabet Nedir? Rekabeti Etkileyen Faktörler, Rekabetin Bitki Ekolojisi Açısından Önemi. BY 214 Biyoistatistik (2 0 2) AKTS: 5 İstatistikte temel kavramlar, Verilerin toplanması, Ortalamalar, Örnekleme, Verilerin sınıflandırılması, Frekans tablosu, Varyans, Standart sapma, Standart hata, Normal dağılım tablosu, T testi, Z testi, X 2 (Kikare) testi, Varyans analizi, Regresyon, Korelasyon.

15 5. YARIYIL BY 301 Genetik (3 0 3) AKTS: 5 Genetik biliminin tarihsel gelişimi, Genetikte kullanılan temel kavramlar, Mitoz ve mayoz bölünme, Spermatogenez ve oogenez, Monohibrit kalıtım, Segregasyon kuralı ve kontrol çaprazlaması, Dihibrit kalıtım, Bağımsız açılım ve kontrol çaprazlaması, Trihibrit kalıtım, Dallanma diyagramı ve kontrol çaprazlaması, Mendel oranlarından (3,1) sapmalar, Eksik baskınlık, Kodominantlık, 9,3,3,1 orantısından sapmalar, Epistazi, Cinsiyete bağlı kalıtım, Letal alleller, Çoklu alleller, Gen bağlılığı, Parça değiş tokuşu, Kromozom haritalama, Kantitatif kalıtım. BY 303 Biyokimya (2 0 2) AKTS: 5 Başlıca biyomoleküller ve hücre, asit ve baz kimyası, Enzimler, Karbohidratlar ve biyosentezi Amino asitler,biyosentezi ve oksidayonu, Proteinler ve biyosentezi, Nükleik asitler ve biyosentezi, Lipidler, biyosentezi ve oksidasyonu, Hormonlar, Mineral ve vitaminler Metabolizma ve enerji eldesi, glikolizis, krebs döngüsü, elektron transport ve oksidatif fosforilasyon, fotosentez, Hücre döngüsü, ölümü ve kanser, DNA replikasyonu (DNA sentezi),rna sentezi (transkripsiyon), Gen, genom ve kromozomlar, genomların deşifre edilmesi insan genom projesi. BY 305 Bitki Fizyoloji (3 0 3) AKTS: 5 Genel bitki yapısı, kuru madde, minimum yasası, Suyun yapısı ve özellikleri, suyun taşınmasını sağlayan işlemler, bitkilerde su dengesi, Mineral beslenme (Mutlak gerekli besinler, eksiklikleri ve bitkilerdeki belirtileri), Çözünmüş madde taşınımı, Fotosentez (Işık ve karbon reaksiyonları), Fotosentez (Fizyolojik ve ekolojik yönden bakış) ve Floemde taşınım, Solunum ve lipid metabolizması, Mineral besinlerin özümlenmesi (Azot, kükürt ve fosfat), Sekonder metabolitler ve bitkisel savunma, Bitkilerde büyüme ve gelişme, büyüme hormonları, Çimlenme, dormansi, dormansi tipleri, dormansi üzerine etki eden faktörler, absisyon, Çiçeklenme ve bitki hareketleri. BY 307 Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı (0 2 1) AKTS: 3 Deneylerde kullanılacak madde ve malzemelerin tanıtılması, Bitkilerde kuru ağırlık tayini, Şişme olayının incelenmesi, Difüzyon hızına etki eden faktörlerin incelenmesi, Kuru distilasyon ile bitkilerde anyon ve katyon tayini, Osmotik basıncın ölçülmesi, Bitki su ilişkileri (plazmoliz, deplazmoliz), Tarla kapasitesi ve sürekli solma noktası, Fotosentez olayının kalitatif olarak tayini, fotosentez olayının kuru ağırlık artışı ile tayini, Solunum

16 katsayısının yedek besin maddeleri ile ilişkilerinin incelenmesi, Çimlenme ve çimlenmeye etki eden maddelerin incelenmesi, Polen çimlenmesi ve polen tüpünün büyümesi, Bitki hareketleri ve dönem boyunca uygulanmış deneylerin değerlendirmesi. BY 309 Mikrobyoloji (2 0 2) AKTS: 5 Mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların keşfi, kendiliğinden oluşuma karşıt görüşler, mikroorganizmaların hastalıklardaki rolü, organik ve inorganik maddelere mikroorganizmaların etkileri, mikrobiyolojinin bu yüzyılda gelişimi, mikrobiyal dünyanın yapısı, mikrobiyoloji ile ilgili alanlar, Mikrobiyal yapıların çalışılması, ışık mikroskopları (karanlık saha, faz kontrast, floresan), elektron mikroskobu, örneklerin hazırlanması ve boyanması, boyalar ve basit boyama, zıt boyama, özel yapıları boyama, mikroorganizmaların metrik sistem birimi ile ölçümü, Prokaryotik hücre yapısı ve fonksiyonu, prokaryotik hücre yapısına genel bir bakış, prokaryotik hücrelerin boyut, şekil ve düzenlenmeleri, Prokaryotların hücre organizasyonu, hücre membranı, stoplazmik matriks, ribozomlar ve inklüzyonlar, nükleoid, hücre duvarı, peptidoglikan yapı, gram pozitif ve negatif hücre duvarı, gram boyamanın mekanizması, hücre duvarı ve ozmotik koruma, Hücre duvarından dışarıya doğru uzanan yapılar, kapsül, sümüksü tabaka, S tabaka, pili, fimbriya, flagella ve motilite, kemotaksis, ve bakteriyel endospor, Ökaryotik hücre yapısı ve fonksiyonu, ökaryotik hücreye genel bir bakış, stoplazmik matriks, endoplazmik retikulum, golgi apareyi, lizozom ve endositoz, ribozomlar, mitokondri, kloroplast, nukleus ve hücre bölünmesi, hücre dışı yapılar, sil ve kamçı, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin karşılaştırması, Mikroorganizmaların beslenmesi, genel besin istekleri, karbon, hidrojen ve oksijen ihtiyaçları, mikroorganizmaların besin tipleri, azot, fosfor ve kükürt gereksinimleri, büyüme faktörleri, hücre tarafından besinlerin alınımı, kültür besiyerleri, saf kültürlerin izolasyonu, Mikrobiyal büyüme, büyüme eğrisi, mikrobiyal büyümenin ölçümü, büyümede elde edilen verimlilik ve sınırlayıcı bir besinin etkileri, mikroorganizmaların sürekli kültüre alınması, dengeli ve dengesiz büyüme, Mikrobiyal büyüme, çoğalma üzerine çevre faktörlerinin etkisi, Metabolizma, enerji ve enzimler, enerji verimi, termodinamik yasası, serbest enerji ve reaksiyonları, metabolizmada ATP nin rolü, oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonları ve elektron taşıyıcıları, ezimler, enzimlerin yapısı ve sınıflandırılması, enzim reaksiyonlarının mekanizmaları, enzim aktivitesi üzerine çevrenin etkisi, enzim inhibitörleri, Metabolizma, enerji üretimi, biosentezde enerjinin kullanımı, karbohidratların, amino asitlerin, lipidlerin, nükleik asitlerin ve proteinlerin sentezi, enzim aktivitesi regülayonu, Mikrobiyal genetik, genel prensipler, rekombinasyon ve plazmidler (bakteri rekombinasyonunun genel prensipleri, bakteri plazmidleri, transpozon

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık, ilaç ve farmasötik hammaddeler ile ilgili hemen her yönü kapsayan interdisipliner bir bilim alanıdır. Kimya, biyoloji, fizik, matematik gibi temel bilimler hakkındaki bilgiler

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203 3 GÜNCEL GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...............................203 Çevre Kirliliği..............................203 Erozyon...............................206 Orman Yangınları..........................206

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD 101 Botanik I (2 2) 3 Botanik biliminin sınıflandırılması, sitoloji (hücre bilimi), hücre organelleri, nükleus, kromozomlar, ergastik maddeler,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU AKTS Kordinatörü Doç. Dr. Emine Elçin EMRE Tel: +90 342 3601200 (Dahili: 1827) Fax: +90 342 3601032 E-mail: oruc@gantep.edu.tr

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Anatomi (3 0 3) (AKTS: 5) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi, Hareket

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( I. SINIF) KİM 101 Genel Kimya I 6 0 6 Atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ

ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ .. ÖZ-DE-BİR 2014-2015 Öğretim Yılı TÜRKİYE GENELİ Liselere Özel DENEME SINAVLARI YÖNERGESİ İŞ TAKVİMİ ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ Genel Merkez Gazi Mustafa Kemal Bulvarı

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TULA 1. TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 Dilin tanımı, özellikleri,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı