OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL BY 101 Genel Biyoloji-I (4 0 4) AKTS: 8 Bilimin tanımı, bilimsel bilgiler, araştırma becerileri, biyoloji bilimlerinin tarihsel gelişim süreci, Hücre bilimine giriş, hücre teorisi ve canlıların sınıflandırılması, Prokaryotik ve ökaryotik hücrenin genel yapısı, organeller, madde nakli (difüzyon, osmoz, plazmoliz, turgor, potasyum/sodyum pompası, membranla madde nakli, pinositoz, fagositoz, endositoz, ekzositoz), Canlıların kimyasal içeriği, madde, element, bileşik (inorganik ve organik), atom, kovalent bağlar, iyonik bağ, zayıf bağlar (Hidrojen, Van der Waals kuvvetleri, hidrofobik etkileşimler, suyun polaritesinin etkileri, su moleküllerinin disasyonu, suyun canlılar için önemli özellikleri, ısı ve sıcaklık, hidrofilik ve hidrofobik bileşikler, suyun disasyonu ve ph değişimi, asit yağmurları, Doku nedir ve nasıl meydana gelir, bitkisel dokular (meristem doku, primer ve sekonder meristem doku, bölünmez doku (parankima, destek, iletim, koruyucu, salgı doku), Hayvansal dokular (epitel, bağ, kıkırdak, kemik, kas, kan, sinir) Makromoleküllerin işlev ve yapısı (karbonhidratlar, lipidler, proteinler, nükleik asitler) Enzimler, enzimlerin alt sınıfları, enzim aktivitesi enerji üretimi, karbonhidrat metabolizması, glikoliz, sitrik asit devri, ETS, pentoz fosfat yolu), Glukoz anabolizması, lipid katabolizması ve anabolizması, protein katabolizması ve anabolizması, Bitkilerin kök, gövde ve yapraklarının yapısı ve işlevi, Bitkilerde gelişim, çiçek ve yapısı, embriyonel gelişme, tohumun oluşumu, tohumun çimlenmesi, meyve çeşitleri, Bitkilerde madde değişimi ve enerji bütçesi, bitkilerin besin maddeleri, enerji kazanımı ve madde yapısı, fotosentez ve tepkimeleri, Hayvanlarda enerji bütçesi, beslenme, vitaminler, mineraller.

2 BY 103 Genel Biyoloji Laboratuvarı-I (0 2 1) AKTS: 4 Laboratuvarda genel kurallar ve laboratuar malzemelerinin tanıtılması, Mikroskobun incelenmesi, Işık mikroskobunda bitki, hayvan ve bakteri hücrelilerinin incelenmesi, Kimyasal hesaplama ve çözelti hazırlanması, Bitkisel dokuların incelenmesi, Hayvansal dokuların incelenmesi, Biyolojik makromoleküllerin varlığının gösterilmesi, Solunum ve fermentasyon, Difüsyon ve osmoz, plazmoliz, deplazmoliz ve turgor olaylarının bitki hücrelerinde incelenmesi, Bitkilerdeki kök, gövde ve yaprağın incelenmesi, Bitkilerdeki çiçek yapılarının incelenmesi meyve tohum yapılarının incelenmesi, Bitkilerde su ve suda çözünmüş maddelerin taşınması ve transpirasyon, Çeşitli bitki hücrelerinde plastidlerin incelenmesi. BY 105 Sistematiğin Esasları (2 0 2) AKTS: 5 Sistematik ve Taksonomik Çalışmaların Tarihçesi, Diğer Biyolojik Bilimlerle Yakınlığı ve İlişkisi, Temel Kavram ve Tanımlar, Taksonomik Kategoriler, Tür, Tür Altı Kategoriler, Taksonların İsimlendirilmesi, Taksonomik Çalışma Çeşitleri, Taksonomide Kullanılan Kalitatif ve Kantitatif Karakterler, Taksonomide Kullanılan Morfolojik Karakterler, Taksonomide Kullanılan Anatomik ve Palinolojik Karakterler, Taksonomide Kullanılan Embriyolojik ve Sitolojik Karakterler, Taksonomide Kullanılan Genetik ve Fitokimyasal Karakterler. BT 101 Temel Bilgi Teknolojileri-I (2 2 3) AKTS: 4 Sağlık ve Güvenlik, Bilgi Teknolojileri ve Toplum, Bilgisayarın Tarihçesi, Bilgisayar Sisteminin Temel Bileşenleri, Bilgisayar Türleri, Kişisel Bilgisayarın Ana Kısımları, Donanım, Bilgisayara Giriş ve Çıkış, Depolama Aygıtları, İnternet Kullanımı, Güvenlik Telif hakları ve Hukuk, Bilişim Suçları, Windows XP ortamını tanıma, Programları Başlatma, Denetim Masası, Dosya ve Klasörler, Windows Mültimedya Özellikleri, Bağlantı Ayarları, Windows Donatılarını Kullanma, Donanım Ayarlarını Yapma, Word 2007 yi keşfetme, Belge Açma, Kapama Oluşturma Kaydetme Yazdırma ve Belgenin Farklı Görünümlerini Göstermek, Belgede Değişiklik Yapma, Anahat Düzenleme, Yazım ve Dilbilgisi Hataları, Metni ve Paragrafları Hızlı Düzenleme, Paragraf ve Karakterlerin Görünüşünü Değiştirme, Liste Oluşturma ve Düzenleme, Bilgiyi Sütunlarda ve Tablolarda Sunmak, Tablo Bilgilerini Biçimlendirmek, Uygulama, Genel Tekrar.

3 YD 101 İngilizce-I (2 0 2) AKTS: 3 Giving personal information, greeting, personal pronouns, numbers, alphabet, Times and dates, plurals, this/that/these/those, articles, Have/ has got, Possesives, object pronouns, There is/ there are, prepositions, Modals (can/must/may), Simple present tense, Present progressive tense, Review of simple present and present progressive, Gerunds (like/dislike/hate/enjoy/prefer), Past form of to be verb, Simple past tense, Leisure time, story telling, WH Questions. AI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2 0 2) AKTS: 3 Cumhuriyet Öncesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın gerekliliği, İnkılâp kavramı ve Atatürk, Türk İnkılâbı öncesi gelişmeler, Avrupa daki gelişmeler, Osmanlı, Devleti ve yenilik hareketleri, Tanzimat ve Meşrutiyet denemeleri, Fikir Hareketleri, Devleti Yıkan Savaşlar, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı., Mondros Mütarekesi, Mütareke bahanesiyle yapılan işgâller, İşgâller karşısında tutum, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti ni Teşkilâtlandırması, Mustafa Kemal Atatürk ün kişilik özellikleri, Mustafa Kemal Atatürk ün görevleri, Mustafa Kemal Atatürk ün Samsun a çıkışı, Amasya Genelgesi, Kongreler, Misâk ı Millî, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millî Mücâdele ye karşı hareketler, Kuvâ yı Millîye ve cepheleri, Sevr dayatması, Sevr e karşı Türk Milleti nin varlık mücâdelesi, Düzenli Ordu Dönemi, İnönü Savaşları, Londra Konferansı, Sakarya Muharebesi, İnönü Savaşları, Millî Mücâdele Dönemi Türk Dış Politikası, Antlaşmalar Dönemi, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması. TD 101 Türk Dili-I (2 0 2) AKTS: 3 Dilin tanımı ve özellikleri, dilin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Noktanın kullanıldığı yerler, Dil düşünce, dil millet, dil kültür bağlantısı, kültürün tanımı. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Virgülün kullanıldığı yerler, Yeryüzündeki diller, kaynak (menşe) bakımından dünya dilleri, yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması, yazı dili, konuşma dili (lehçe, şive, ağız). Dilekçe. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihçesi. Öz geçmiş. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Büyük harflerin kullanıldığı yerler, Türk dilinin gelişimi. Altay Devri, En Eski Türkçe, İlk Türkçe, Eski Türkçe. Göktürk Yazıtları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, Yabancı kelimelere

4 Türkçe karşılıklar, Türk dilinin gelişimi, Orta Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kuman Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Türk dilinin gelişimi, Yeni Türkçe, Modern Türkçe. Lehçe, Şive, Ağız. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türklerin günümüze kadar kullandığı alfabeler, dil bilimi. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, Ses Bilgisi. Türkçedeki sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin hece yapısı, kelime vurgusu. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Birleşik kelimelerin yazılışı, Ses Bilgisi. Ses hadiseleri, ses türemesi, ses düşmesi, ünlü değişmesi, benzeşme. Türkçe kelimelerdeki başlıca ses uyumları, Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. İsimler, zamirler. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Ki bağlacı ve ki aitlik ekinin yazılışları, Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Sıfatlar, zarflar. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. İki nokta üst üste, Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Edatlar, fiilimsiler. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Mı, mi, mu, mü soru edatının yazılışı, Fiiller, fiil çekimleri, fiil kipleri, fiillerde kişi. Ek fiil. Yapılarına göre fiiller, yardımcı fiiller, birleşik fiiller. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Da, de bağlacının yazılışı.

5 2. YARIYIL BY 102 Genel Biyoloji-II (4 0 4) AKTS: 8 Hareket sistemi (iskelet ve kas sistemi), İskelet sistemi, baş, iskelet, omurga, göğüs, üyeler, bıngıldak, eklemler, Kas Sistemi, kasılma tipleri (izometrik, izotonik, tetanik), kas dokusu, vücut kasları, Sinir sistemi, canlılar içerisinde gelişmişlik seviyesine göre sinir sistemi, insanda sinir sisteminin organizasyonu, (santral ve periferal), beynin başlıca kısımları, reflex, otonom sinir sistemi, Duyu organları ve duyular, dokunma, koklama, tat, işitme ve denge, görme, gözün kırma kusurları, Endokrin Sistem (hormonlar, hipofiz, tiroid, paratiroid, adrenal bezler, pankreas, pineal bez, ovaryumlar, testisler, plasenta, timus, sindirim sistemi, kalp, böbrekler, lokal hormonlar), Dolaşım Sistemi dolaşım sisteminin canlılarda gelişmişlik düzeyi, kalbin yapısı, kan damarları (arter, ven, kapiler) ve kan dolaşımı (pulmoner ve sistemik), nabız, Solunum Sistemi, hücresel, pulmoner, doku solunumu, solunum sisteminin fonksiyonları, burun, farinks, larinks, trake, akciğer, gaz taşınması, nefes alıp verme, solunumun engellenmesi, Sindirim Sistemi (hücre içi ve hücre dışı sindirim), beslenme alışkanlıklarına göre hayvanların gruplandırılması, sindirim sisteminde işlevsel organlar, ağız, dil, damak ve küçük dil, tükrük bezleri, dişler, diş tipleri, farinks, özofagus, mide, ince ve kalın barsağın yapı ve görevleri, sindirim sisteminde yardımcı organlar ve yapılar (karaciğer, safra kesesi, pankreas), Boşaltım Sistemi (omurgalılarda böbrek tipleri, böbreğin iç yapısı, nefron yapısı ve işlevi), Eşeysiz (aseksüel) ve eşeyli (seksüel) üreme. İnsan üreme sistemi (erkek ve dişi üreme sistemi), Döllenme, embriyonik gelişme, fetal gelişme, gebelik döneminde beslenme, gebeliğin önlenmesinde kullanılan yöntemler, doğum, Genetik (temel kavramları, mendelin kalıtım yasaları), Genetik (hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz bölünme, modifikasyonlar, mutasyonlar), Ekoloji ve evolüsyon (adaptasyon tipleri, çevresel faktörler (sıcaklık, ışık, su, toprak), ekosistemde yer alan üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar), besin zinciri, besinsel devirler, (karbon, oksijen ve su, azot, fosfor ve kalsiyum) populasyon yoğunluğu, biyolojik mücadele, hayvanlar arası ilişkiler.

6 BY 104 Genel Biyoloji Laboratuvarı-II (0 2 1) AKTS: 4 Refleks çalışmaları, I) Toprak solucanında sinir sisteminin incelenmesi, II) Koyun beyninin incelenmesi, I) Sıcaklık ve soğuğun algılanması, II) Koyun gözünün incelenmesi ve diseksiyonu, Hormon salgılayan organların incelenmesi, Kılcal damarda dolaşım, Bazı balıkların solunum sisteminin incelenmesi, Toprak solucanı ve kurbağaların sindirim sisteminin incelenmesi ve karşılaştırılması, Bazı omurgalıların boşaltım sisteminin incelenmesi, Fiziksel ve kimyasal faktörlerin bitkilerde çimlenme üzere etkisi, Bazı omurgalıların üreme sistemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması, Kan grupları tayini, Soğan hücrelerinde mitoz bölünmesi, Böceklerin çeşitli alanlardan yakalanması ve koleksiyonlarının hazırlanması. BY 106 Genel Kimya (2 0 2) AKTS: 5 SI Birim Sistemi Anlamlı Rakamlar, Atom Yapısı, Kimyasal Bileşikler, Mol Kavramı, İnorgaik ve Organik Bileşiklerin Adlandırılması, Kimyasal Tepkimeler, Sınırlayıcı Bileşenin Belirlenmesi, Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş, Asit Baz Tepkimeleri, Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri, Periyodik Çizelge, Kimyasal Bağlar, Lewis Kuramı, Asitler ve Bazlar, Kuvvetli Asitler ve Bazlar, Zayıf Asit ve Bazlar, Asit Baz Dengeleri, Çözünürlük, Kompleks İyon Dengeleri, Baş Grup Elementleri I, Metaller, II, Ametaller, Geçiş Elementleri, Kompleks İyonlar ve Koordinasyon Bileşikleri, Organik Kimya, Organik Bileşiklerin Adlandırılması, Canlılar Kimyası. BT 102 Temel Bilgi Teknolojileri-II (2 2 3) AKTS: 4 Word 2007 de Tablolar, Grafikler, Şekil Çizimleri, Word 2007 de Tablolar, Grafikler, Şekil Çizimleri Devam, Mikrosoft Excel 2007' ye Giriş, Çalışma Kitapları, Excel Çalışma Sayfalarına Veri Girmek, Excel de Formülleri Kullanmak, Formüllerde Kullanılan Başvuru Türleri. Sayı Ve Karakterleri Biçimlendirmek, Sayfaları Düzenlemek Ve Yazdırmak, Grafikler İle Çalışmak, Çalışma Kitapları İle Çalışmak, Şarta Bağlı Değerleri Hesaplamak, Koşullu Biçimlendirmeyi Kullanmak, Verileri Sıralamak, Verilere Filtre Uygulamak, Özet Tablolar Oluşturmak., Power Point 2007 e Giriş, Metinler Eklemek Ve Biçimlendirmek, Slayt Düzenleri İle Çalışmak, Slaytlarda Zamanlama Ve Geçişleri Ayarlamak, Sunuları Biçimlendirmek, E Posta Nedir? Haberleşme Araçlarının Kullanımı. Genel Tekrar, Soru Ve Cevaplar.

7 YD 102 İngilizce-II (2 0 2) AKTS: 3 Past continuous tense, Review of simple past and past continuous tense, Used to, Countables/ Uncountables, Have to/ Has to, Near future tense, Simple future tense, Review of near future and simple future tenses, Adjectives/Comparatives/ Superlatives, Too/ Enough, Conditionals, Modals, Conjuctions, Review. AI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2 0 2) AKTS: 3 Cumhuriyet Dönemi, Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar, Saltanatın kaldırılması,cumhuriyetin ilânı. Cumhuriyete Yönelik Tehditler, Milliyetçilik, Atatürk ün tarih ve dil anlayışı, Atatürk e göre Türk milli eğitimin esasları, Atatürk ün millet ve kültür anlayışı., Laiklik, Halifelik ve halifeliğin kaldırılması, Tekke ve zaviyelerin kaldırılması, Atatürk ve din, Laiklik., Halkçılık, Sosyal alandaki inkılâplar, Halkçılık., Devletçilik, İktisadi alandaki inkılâplar (İzmir İktisat Kongresi ve Kararları), İnkılâpçılık, Hukuki alanda yapılan inkılâplar, Anayasa hareketleri, İnkılâpçılık., Dış politika, Mustafa Kemal Atatürk ün dış politika esasları, Lozan ın bıraktığı meselelerin çözümü, Milletlerarası birlikler, Milletler cemiyetinin kuruluşu, Balkan antantı, Sadabat paktı, II. Dünya savaşı öncesinde Türkiye Avrupa münasebetleri, II. Dünya savaşı sonrası Türkiye, Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan ilişkileri, Türkiye ye yönelik tehditler, Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik tehditler, Üniter devlet yapısına yönelik tehditler. TD 102 Türk Dili-II (2 0 2) AKTS: 3 Şekil bilgisi (İsim kökleri, fiil kökleri, ikili kökler) Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Ayraç (parantez), köşeli ayraç, Şekil bilgisi (Türk dilinde ekler, isimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Sayıların yazılışı, Şekil Bilgisi (Fiilden isim yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Düzeltme işareti, Şekil bilgisi (Çekim ekleri, isimler gelen çekim ekleri, fiillere gelen çekim ekleri). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Kesme işareti, Kelime grupları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Satır sonuna sığmayan kelimelerin yazılışı, Kelime grupları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Tırnak işareti, Cümle (Cümlenin ögeleri, yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Üç nokta,

8 eğik çizgi, Cümle (Cümle çeşitleri, Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Kısa çizgi, uzun çizgi, Cümle (Cümle çeşitleri, cümle tahlilleri) Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Yabancı özel adların yazılışı, Anlatım bozuklukları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Ünlem işareti, Anlatım bozuklukları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Mastar eklerin yazılışı, Anlatım biçimleri. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Noktalama işaretlerinin uygulaması, İnceleme yazıları, anlatım biçimleri. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Noktalama işaretlerinin uygulaması.

9 3. YARIYIL BY 201 Sitoloji (2 0 2) AKTS: 4 Hücre biyolojisinin tarihçesi, Hücrenin genel yapısı, Hücrenin kimyasal yapısı, Prokaryotik ve ökaryotik hücreler, Biyolojik yapıları inceleme araçları, Biyolojik sistemlerde temel yapı birimleri, Hücre zarı, Hücre zarındaki farklılaşmalar, Hücre içi zar sistemi ve sitoplazma, Golgi kompleksi, Mitokondriler, Plastitler ve kloroplast, Ribozomlar, Lizozomlar, Sentriyoller, Kromozomlar ve hücre bölünmesi, Çekirdek ve çekirdekçik. BY 203 Omurgasızlar Biyolojisi (3 0 3) AKTS: 5 Nomenclature, Simetri, Sölom kavramı I. Regnum, Protista Aleminin Sınıflandırılması (Sarcodina, Mastigophora, Opalinata, Apicomplexa, Ciliophora) II. Regnum, Animalia. 1.Alt Alem, Parazoa (Porifera, Placozoa) 2. Alt Alem, Eumetazoa. Bölüm, Radiata (Cnidaria, Ctenophora) Bölüm, Bilateria, Alt Bölüm, Protostomia. 1. Grup, Acoelomata (Platyhalminthes, Rhynchocoela, Gnathostomulida, Mesozoa) 2. Grup, Pseudocoelomata (Nematoda, Nematomorpha, Rotifera, Gastrotricha, Loricifera, Entoprocta) 3. Grup, Eucoelomata. 1. Alt Grup, Schizocoela (Mollusca) Şube, Annelida Protostomia İçinde Yer Alan Küçük Gruplar (Şube, Echiura, Şube, Sipuncula, Şube, Pogonophora, Şube, Tardigrada, Şube, Onycophora) Şube, Arthropoda, I. Alt Şube, Trilobitomorpha, II. Alt Şube, Chelicerata III. Alt Şube, Crustacea IV. Alt Şube, Uniramia Şube, Phoronida, Şube, Bryozoa Ectoprocta, Şube, Brachiopoda 2. Alt Grup, Enterocoela Şube, Echinodermata Deuterostomia İçinde Yer Alan Küçük Gruplar, Chaetognatha ve Hemicordata. BY 205 Omurgasızlar Biyolojisi Laboratuvarı (0 2 1) AKTS: 2 Protozoa ve Kültür Hazırlama Yöntemleri, Sarcodina, Mastigophora, Ciliophora şubesine ait türleri inceleme, Porifera şubesine ait türleri inceleme, Cnidaria şubesine ait türleri inceleme Platyhelminthes şubesine ait türleri inceleme, Nematoda şubesine ait türleri inceleme, Mollusca şubesine ait türleri inceleme, Annelida şubesine ait türleri inceleme, Protostomia ya ait örneklerin incelenmesi, Arthropoda şubesinin genel özelliklerinin tanıtılması, Arachnida sınıfına ait türlerin incelenmesi, Crustacea alt şubesine ait türlerin incelenmesi, Insecta ya ait türlerin incelenmesi.

10 BY 207 Tohumsuz Bitkiler (3 0 3) AKTS: 5 Giriş, bitki sistematiğinin tarihçesi ve bitkilerin sınıflandırılması, Bitkilerde Üreme Tipleri, eşeyli ve eşeysiz üreme, döl almaşı, Tohumsuz Bitkilerin Sınıflandırılması, Virüs ve Rickettsialar, Bakteriler, Archae Bakteriler ve Eubacteria. Bakterilerin Genel Özellikleri, yayılışları, tabiattaki rolleri, morfolojileri ve koloni tipleri, Bakterilerde üreme, endospor teşekkülü, beslenme ve metabolizması, solunum ve hareket, bakterilerin sistematiği, Algler, alglerin morfolojileri, ekolojileri, önemi ve ekonomik değerleri, Alglerin Sistematiği, Mycota (Mantarlar) ve Myxomycota, Chytridiomycota, Oomycota divisiolarının genel özellikleri, üremeleri, sistematiği yayılışları, Zygomycota ve Ascomycota divisiolarının genel özellikleri ve sistematiği, Basidiomycota ve Deuteromycota divisiolarının genel özellikleri ve sistematiği. Mantarların önemi., Likenler, genel özellikleri, yayılışları, metabolizması,tallus yapısı, sistematiği, Karayosunları, genel özellikleri, yayılışları ve sistematiği, Eğrelti otları, genel özellikleri, üremeleri, yayılışları ve sistematiği, Psilophyta, Lepidophyta, Sphanophyta ve Flicinophyta divisiolarının genel özellikleri ve sistematiği. BY 209 Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı (0 2 1) AKTS: 2 Tohumlu tohumsuz bitkiler farkı, Schizomycetes (Bakteriler), Phycophyta (Su yosunları), Euglanophyceae, Pyrrhophyceae, Crysophyceae, Bacillariophyceae (Diatomae) ve Xanthophyceae, Chlorophyceae, Chlorophyceae, Phaeophyceae ve Rodophyceae, Mycophyta (mantarlar), Lichenes, Bryophyta, Pteridophyta. BY 211 Bitki Morfolojisi ve Anatomisi (3 0 3) AKTS: 5 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Dersine Giriş ve Bitki Yapısı, Protoplast, Hücre Çeperi, Meristemler, Vasküler Kambiyum, Epidermis, Parenkima, Kollenkima, Sklerenkima, Ksilem, Floem, Salgı Sistemi, Periderm, Kök, Gövde, Yaprak, Çiçek, Meyva, Tohum. BY 213 Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Laboratuvarı (0 2 1) AKTS: 2 Giriş, Bitki hücresi ve yapısı, Bitki hücresi ve yapısı (Plastidler), Bitki hücresi ve yapısı (Nişasta Taneleri, Kristaller), Koruyucu doku (Stomalar, Tüyler), Temel doku (Parankima hücreleri) ve Destek doku (Destek doku hücreleri), İletim dokusu (İletim Demetleri), Salgı dokusu (Salgı cepleri ve salgı kanalları), Organografi (Monokotil ve dikotil bitki gövdeleri), Organografi (Monokotil ve dikotil bitki kökleri), Organografi (Yaprak morfolojisi ve dizilişi), Organografi (Yaprak anatomisi ve metamorfozları), Çiçek, Meyva, Tohum.

11 BY 215 Hayvan Ekolojisi (2 0 2) AKTS: 5 Ekoloji Bilimi ve tarihsel gelişimi, Ekolojide temel bazı kuram ve kavramlar, Abiyotik faktörler ve organizmalara etkileri, Abiyotik faktörler ve organizmalara etkileri, Biyotik faktörler, Populasyon ve yapısal özellikleri, Populasyon dinamiği, Kommunite ve özellikleri, Dünyanın büyük ekosistemleri ve dağılışları.

12 4. YARIYIL BY 202 Histoloji (2 0 2) AKTS: 4 Epitel Doku, Koruyucu Örtü Epitelleri Bez epitelleri ve bezler, Dış salgı bezleri ve iç salgı bezleri, Bağ Doku ve Türleri, Vücutta bulunan bağ dokusu türleri, Kıkırdak Doku, Kemik Doku, Kan Doku, Kas Doku, Çizgili kasın moleküler üniteleri, T Sistemi, Sinir Dokusu, Sinir uzantıları (Akson, Dentrit), Myelinli ve Myelinsiz aksonlar, Neuraglia (Glia), İmpuls un Elektrokimyasal İletimi. BY 204 Omurgalılar Biyolojisi (3 0 3) AKTS: 5 Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında yararlanılan bazı temel karakterler. Kordalıların genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları, Protochordata nın genel özellikleri ve sınıflandırılması. Hemichordata ve Urochordata nın genel özellikleri, gelişimi ve sınıflandırılması, Cephalochordata nın genel özellikleri ve sınıflandırılması, Amphioxusun özellikleri., Petromyzontes ve Myxinoides takımlarının genel karakterleri, morfoloji, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir sistemleri ve duyu organları, üreme ve sınıflandırılması., Chondrichthyes in genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri., Chondrichthyes in sınıflandırılması., Osteichthyes in genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri. Osteichthyes sınıflandırılması. Amphibia nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri. Amphibia nın sınıflandırılması. Reptilia nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım sistemi, üreme sistemi, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri. Reptilia nın sınıflandırılması. Mammalia nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir, üreme sistemi, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri. Mammalia nın sınıflandırılması.

13 BY 206 Omurgalılar Biyolojisi Laboratuvarı (0 2 1) AKTS: 3 Chondrichthyes sınıfına ait örneklerin sistematikleri ve tanımlanmaları. Osteichthyes sınıfına ait örneklerin sistematikleri ve tanımlanmaları. Amphibia sınıfına ait örneklerin sistematikleri ve tanımlanmaları. Reptilia sınıfına ait örneklerin sistematikleri ve tanımlanmaları Aves sınıfına ait örneklerin sistematikleri ve tanımlanmaları. Mammalia sınıfına ait örneklerin sistematikleri ve tanımlanmaları. BY 208 Tohumlu Bitkiler (3 0 3) AKTS: 5 Bitkilerin isimlendirilmesi ve sınıflandırılması, Sistematik kategoriler, Gynospermae nin özellikleri ve sınıflandırılması, Gynospermae familyalarının özellikleri ve örnek cinslerin tanıtılması, Angiospermae özellikleri (kaliks, korolla, androkeum, ginekeum ve ovaryum durumları) Magnoliaceae, Ranunculaceae, Papaveraceae, Fagaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Malvaceae, Salicaceae, Cruciferae (Brassicaceae), Ericaceae, Rosaceae, Fabaceae (Leguminosae), Apiaceae, Boraginaceae, Lamiaceae (Labiatae), Scrophulariaceae, Compositae (Asteraceae), Araceae, Liliaceae, Iridaceae, Amaryllidaceae, Gramineae, Orchidaceae, Cyperaceae. BY 210 Tohumlu Bitkiler Laboratuvarı (0 2 1) AKTS: 3 Gymnospermlerin genel özellikleri, sınıflandırılması ve Gymnosperm tayin anahtarının kullanılması, Abies, Picea, Larix, Cedrus, Pinus türleri, Taxodiaceae, Cupressaceae (Thuja, Cupressus, Juniperus), Angiosperm, Gymnosperm karşılaştırması, Angiosperm çiçeğinin yapısı, tayin için gerekli kavram ve tanımlar, Angiosperm tayin anahtarının kullanımı, Ranunculaceae familyası tayini, Cruciferae (Sinapis),Liliaceae, Iridacaea (Iris), Papaveraceae, Rosaceae, Lamiacaea (Salvia), Fabaceae, Malvacaea, Boraginacae, Compositae. BY 212 Bitki Ekoloji (2 0 2) AKTS: 5 Ekolojinin Konusu, Tanımı ve Bitki Ekolojisinde Bazı Temel Kavramlar, Birey Ekolojisi (Çevre Faktörleri ve Bitkilerle Olan İlişkileri, İklim Faktörleri), Birey Ekolojisi (Toprak Faktörleri), Birey Ekolojisi (Biyotik Faktörler), Ekosistem Ekolojisi (Ekosistem nedir? İşlevleri, Genel özellikleri ve Sınıflandırılması), Ekosistem Ekolojisi (Ekosistemlerde Madde Döngüleri, Biyomas, Ölüörtü), Ekosistemlerde Meydana Gelen Değişmeler ve Ekosistemlerin Kirlenmesi, Dinamik Ekoloji (Süksesyon ve Klimaks), Stres Ekolojisi (Bitkilerin Stres Faktörüne Karşı Verdikleri Cevaplar, Stres Çeşitleri), Halofit Bitkilerin Ekolojisi, Biyolojik Çeşitlilik Nedir? Biyoçeşitliliği Etkileyen Faktörler, Biyolojik Çeşitlilik Neden Önemlidir?

14 Biyoçeşitliliğe Karşı Tehditler ve Biyoçeşitliliğin Sürdürülebilirliği, Rekabet Nedir? Rekabeti Etkileyen Faktörler, Rekabetin Bitki Ekolojisi Açısından Önemi. BY 214 Biyoistatistik (2 0 2) AKTS: 5 İstatistikte temel kavramlar, Verilerin toplanması, Ortalamalar, Örnekleme, Verilerin sınıflandırılması, Frekans tablosu, Varyans, Standart sapma, Standart hata, Normal dağılım tablosu, T testi, Z testi, X 2 (Kikare) testi, Varyans analizi, Regresyon, Korelasyon.

15 5. YARIYIL BY 301 Genetik (3 0 3) AKTS: 5 Genetik biliminin tarihsel gelişimi, Genetikte kullanılan temel kavramlar, Mitoz ve mayoz bölünme, Spermatogenez ve oogenez, Monohibrit kalıtım, Segregasyon kuralı ve kontrol çaprazlaması, Dihibrit kalıtım, Bağımsız açılım ve kontrol çaprazlaması, Trihibrit kalıtım, Dallanma diyagramı ve kontrol çaprazlaması, Mendel oranlarından (3,1) sapmalar, Eksik baskınlık, Kodominantlık, 9,3,3,1 orantısından sapmalar, Epistazi, Cinsiyete bağlı kalıtım, Letal alleller, Çoklu alleller, Gen bağlılığı, Parça değiş tokuşu, Kromozom haritalama, Kantitatif kalıtım. BY 303 Biyokimya (2 0 2) AKTS: 5 Başlıca biyomoleküller ve hücre, asit ve baz kimyası, Enzimler, Karbohidratlar ve biyosentezi Amino asitler,biyosentezi ve oksidayonu, Proteinler ve biyosentezi, Nükleik asitler ve biyosentezi, Lipidler, biyosentezi ve oksidasyonu, Hormonlar, Mineral ve vitaminler Metabolizma ve enerji eldesi, glikolizis, krebs döngüsü, elektron transport ve oksidatif fosforilasyon, fotosentez, Hücre döngüsü, ölümü ve kanser, DNA replikasyonu (DNA sentezi),rna sentezi (transkripsiyon), Gen, genom ve kromozomlar, genomların deşifre edilmesi insan genom projesi. BY 305 Bitki Fizyoloji (3 0 3) AKTS: 5 Genel bitki yapısı, kuru madde, minimum yasası, Suyun yapısı ve özellikleri, suyun taşınmasını sağlayan işlemler, bitkilerde su dengesi, Mineral beslenme (Mutlak gerekli besinler, eksiklikleri ve bitkilerdeki belirtileri), Çözünmüş madde taşınımı, Fotosentez (Işık ve karbon reaksiyonları), Fotosentez (Fizyolojik ve ekolojik yönden bakış) ve Floemde taşınım, Solunum ve lipid metabolizması, Mineral besinlerin özümlenmesi (Azot, kükürt ve fosfat), Sekonder metabolitler ve bitkisel savunma, Bitkilerde büyüme ve gelişme, büyüme hormonları, Çimlenme, dormansi, dormansi tipleri, dormansi üzerine etki eden faktörler, absisyon, Çiçeklenme ve bitki hareketleri. BY 307 Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı (0 2 1) AKTS: 3 Deneylerde kullanılacak madde ve malzemelerin tanıtılması, Bitkilerde kuru ağırlık tayini, Şişme olayının incelenmesi, Difüzyon hızına etki eden faktörlerin incelenmesi, Kuru distilasyon ile bitkilerde anyon ve katyon tayini, Osmotik basıncın ölçülmesi, Bitki su ilişkileri (plazmoliz, deplazmoliz), Tarla kapasitesi ve sürekli solma noktası, Fotosentez olayının kalitatif olarak tayini, fotosentez olayının kuru ağırlık artışı ile tayini, Solunum

16 katsayısının yedek besin maddeleri ile ilişkilerinin incelenmesi, Çimlenme ve çimlenmeye etki eden maddelerin incelenmesi, Polen çimlenmesi ve polen tüpünün büyümesi, Bitki hareketleri ve dönem boyunca uygulanmış deneylerin değerlendirmesi. BY 309 Mikrobyoloji (2 0 2) AKTS: 5 Mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların keşfi, kendiliğinden oluşuma karşıt görüşler, mikroorganizmaların hastalıklardaki rolü, organik ve inorganik maddelere mikroorganizmaların etkileri, mikrobiyolojinin bu yüzyılda gelişimi, mikrobiyal dünyanın yapısı, mikrobiyoloji ile ilgili alanlar, Mikrobiyal yapıların çalışılması, ışık mikroskopları (karanlık saha, faz kontrast, floresan), elektron mikroskobu, örneklerin hazırlanması ve boyanması, boyalar ve basit boyama, zıt boyama, özel yapıları boyama, mikroorganizmaların metrik sistem birimi ile ölçümü, Prokaryotik hücre yapısı ve fonksiyonu, prokaryotik hücre yapısına genel bir bakış, prokaryotik hücrelerin boyut, şekil ve düzenlenmeleri, Prokaryotların hücre organizasyonu, hücre membranı, stoplazmik matriks, ribozomlar ve inklüzyonlar, nükleoid, hücre duvarı, peptidoglikan yapı, gram pozitif ve negatif hücre duvarı, gram boyamanın mekanizması, hücre duvarı ve ozmotik koruma, Hücre duvarından dışarıya doğru uzanan yapılar, kapsül, sümüksü tabaka, S tabaka, pili, fimbriya, flagella ve motilite, kemotaksis, ve bakteriyel endospor, Ökaryotik hücre yapısı ve fonksiyonu, ökaryotik hücreye genel bir bakış, stoplazmik matriks, endoplazmik retikulum, golgi apareyi, lizozom ve endositoz, ribozomlar, mitokondri, kloroplast, nukleus ve hücre bölünmesi, hücre dışı yapılar, sil ve kamçı, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin karşılaştırması, Mikroorganizmaların beslenmesi, genel besin istekleri, karbon, hidrojen ve oksijen ihtiyaçları, mikroorganizmaların besin tipleri, azot, fosfor ve kükürt gereksinimleri, büyüme faktörleri, hücre tarafından besinlerin alınımı, kültür besiyerleri, saf kültürlerin izolasyonu, Mikrobiyal büyüme, büyüme eğrisi, mikrobiyal büyümenin ölçümü, büyümede elde edilen verimlilik ve sınırlayıcı bir besinin etkileri, mikroorganizmaların sürekli kültüre alınması, dengeli ve dengesiz büyüme, Mikrobiyal büyüme, çoğalma üzerine çevre faktörlerinin etkisi, Metabolizma, enerji ve enzimler, enerji verimi, termodinamik yasası, serbest enerji ve reaksiyonları, metabolizmada ATP nin rolü, oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonları ve elektron taşıyıcıları, ezimler, enzimlerin yapısı ve sınıflandırılması, enzim reaksiyonlarının mekanizmaları, enzim aktivitesi üzerine çevrenin etkisi, enzim inhibitörleri, Metabolizma, enerji üretimi, biosentezde enerjinin kullanımı, karbohidratların, amino asitlerin, lipidlerin, nükleik asitlerin ve proteinlerin sentezi, enzim aktivitesi regülayonu, Mikrobiyal genetik, genel prensipler, rekombinasyon ve plazmidler (bakteri rekombinasyonunun genel prensipleri, bakteri plazmidleri, transpozon

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Mikrobiyoloji Biliminin Gelişmesi...2 1.3. Mikroorganizmaların Hayatımızdaki Önemi...5 1.3.1. Mikroorganizmaların Yararları...5

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19 İÇİNDEKİLER 1. BİTKİ HÜCRELERİNİN YAPISI... 1 1.1. BİTKİ HÜCRELERİ VE YAPISI... 1 1.1.1. Meristematik Bitki Hücresi... 2 1.1.2. Olgun Bitki Hücresi... 3 1.1.3. Odunsu Bitki Hücresi... 4 1.1.4. Otsu Bitki

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

LER 1. BÖLÜM: CANLI VE CANSIZ FARKLARI...1 2. BÖLÜM: CANLILARIN ÇE

LER 1. BÖLÜM: CANLI VE CANSIZ FARKLARI...1 2. BÖLÜM: CANLILARIN ÇE İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: CANLI VE CANSIZ FARKLARI...1 2. BÖLÜM: CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ...5 VİRÜSLER...7 MONERA ALEMİ...9 PROTİSTA ALEMİ...12 Hayvan benzeri protistler: Protozoa... 13 Fungus benzeri protistler:

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BIO-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL BIO-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6602 TEZ HAZIRLIK

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Biyoloji Dersi Öğretim Programının temelleri üreme, kalıtım ve yaşadığımız çevre konularıyla ilgili somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine kurulmuştur.

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010 II. Kurul Hücre Bilimlerine Giriş ve Hücre Zarı II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ - DOKTORA DERS LİSTESİ KOD DERS ADI T U L KREDİ SUR5010 Hg ve Pb Bileşikleri Kimyası 3 0 0 3 SUR5012 Sularda Kimyasal

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-09:20 : HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( Grup 1 ) Afyon Sağlık Y.O. - HEM-1 Ögr.Grv. YEŞİM CEYLANTEKİN Dersin takdimi 09:30-11:20 : BEDEN

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR BİYOLOJİ BÖLÜMÜ I.YARIYIL GENEL BİYOLOJİ I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENERAL BIOLOGY I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MATEMATİK 02.01.2015 11.00-12.30 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 22.01.2015 11.00-12.30

Detaylı

25.03.2015. Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta incelenir.

25.03.2015. Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta incelenir. BAKTERİLERİN DİĞER MİKROORGANİZMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI BAKTERİLERİN DİĞER MİKROORGANİZMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II Ders Kurulu Başlangıç Tarihi:30 Kasım 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 22 Ocak 2016 Teorik Lab Toplam Biyoistatistik 16-16 28 5 33 Organik

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR 200 Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR I.1. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji İnsan için önemli olan birçok ürünlerin üretimi biyoteknolojinin

Detaylı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı Ekosistem Ekolojisi, Ekosistemin Yapısı Ekosistem Ekolojisi Yapısı A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / ve Embriyoloji Üyeler: / ve Embriyoloji / Tıbbi / Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL I. Kurul İnsan Vücudunun Organizasyonu I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Detaylı

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ SINIF DERS KURULU (HÜCRE ve DOKU BİLİMİ) 28 EYLÜL 13 KASIM 2015 Sınıf Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Hasan ERBAY Sınıf Koordinatör Yardımcısı : Yrd.Doç.Dr. Ali Ozan ÖNER Ders Kurulu Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖZDEMİR DÖNEM I KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİY 101-Genel Biyoloji-1: Hücrenin Genel Yapısı,Histoloji (Doku Bilimi);

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİY 101-Genel Biyoloji-1: Hücrenin Genel Yapısı,Histoloji (Doku Bilimi); KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİY 101-Genel Biyoloji-1: Hücrenin Genel Yapısı,Histoloji (Doku Bilimi); Dokunun Tanımı, Meristemler, Bölünmez Doku, Parankima

Detaylı

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Bitkisel ve Hayvansal Üretim T.C. PROGRAM: Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği I. YARIYIL 00101 Matematik I (2 0 2), Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri,Geometri

Detaylı

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP) 10.00-12.00 09.00-11.00 11.00-13.00 (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP) 10.00-12.00 09.00-11.00 11.00-13.00 (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL (I.GRUP) (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ DENİZ BİYOLOJİSİ BİLGİSAYAR II (UYG.) BİLGİSAYAR LAB.I DOÇ.DR.F.ÖZTAYPROF-DOÇ.DR.S.GEZGİNCİ.OKTAYOĞLU

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Atomların molekülleri,

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Outline (İzlence) 1. Hafta Biyokimya Nedir? Organizmadaki Organik Bileşiklerin Yapısı. 2. Hafta Enerji Sistemleri 3. Hafta

Detaylı

2. Sınıf 2014-2015 Güz Dönemi I. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 15.09.2014 16.09.2014 17.09.2014 18.09.2014 19.09.

2. Sınıf 2014-2015 Güz Dönemi I. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 15.09.2014 16.09.2014 17.09.2014 18.09.2014 19.09. I. Hafta 15.09.2014 16.09.2014 17.09.2014 18.09.2014 19.09.2014 V Moleküler Biyoteknoloji Tanımı ve alt grupları V Moleküler Modern/Moleküler Biyoteknoloji : Mikrobiyolojinin Tanımı, Ökaryotik Mikroorganizmalar,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU BİTİRME-TELAFİ SINAV PROGRAMI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU BİTİRME-TELAFİ SINAV PROGRAMI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ II.YARIYIL GENEL BİYOLOJİ II 08.06.2015 13.30-15.00 29.06.2015 13.30-15.00 BİYOİSTATİSTİK 01.06.2015 09.00-10.30 MAT.BÖL.SEMİNER SAL.-C.ARF DERS.-D.1-D.2 22.06.2015 09.00-10.30 MAT.BÖL.SEMİNER

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Gıda maddelerinin kalite kriterleri Beslenmeyle ilgili genel bilgilerin verilmesi Gıda güvenliği Halk Sağlığı Zoonoz enfeksiyonlarla

Detaylı

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Anatomi Dersin Kodu 101 Dersin Kredisi Zorunlu, (Teo.3, Uyg.0, Lab 0) Kredisi 3 Bu ders Anatomiye Giriş, Anatomik

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 4310107 Genel Biyoloji I (4 0 4) Bilimsel metot, canlıların oluşumu, evrim, Biyolojik moleküler

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Viroloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP)

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL (I.GRUP) (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİLGİSAYAR II (UYG.) BİLGİSAYAR LAB.I DOÇ.DR.F.ÖZTAYPROF-DOÇ.DR.S.GEZGİNCİ.OKTAYOĞLU DOÇ.DR.OZAN

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART

Detaylı

13.02.2014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek-2

13.02.2014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek-2 13.0.014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek- GÜZ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı * SAYISI ** 1. YARIYIL. YARIYIL BYL601 Seminer 3 10 3 10

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI Programın Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. Elif YEŞİLADA : Prof. Dr. Başak KAYHAN Doç. Dr. Yılmaz ÇİĞREMİŞ Doç. Dr.Şengül YÜKSEL Doç. Dr.

Detaylı

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Bitkilerin Yapısı Biyoloji Ders Notları A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Karasal bitkiler iki organ sistemine sahiptir. Toprakların su ve mineral alınmasını sağlayan toprak altı kök sistemi ve gövde,

Detaylı

BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programına kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI Genel Toplam Ort. Yarıyıl = [28 / 4 = 7] + 3 = 10 T = 85 U = 36

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016)

DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) DÖNEM I - 4. DERS KURULU A SINIFI (2015-2016) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 01 Şubat Pazartesi Anatomi Anatomiye Giriş ve Tarihçe

Detaylı

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x)

Detaylı

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DÖNEM II. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi Şubat 0 Nisan 0 HAFTA Prof.Dr. DEKAN DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DERS KURULU BAŞKANI Yrd.Doç.Dr. Tolgahan ACAR Yrd.Doç.Dr. Hikmet BIÇAKÇI KURUL DERSLERİ

Detaylı

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Tıp Fakülteleri Mezuniyet Öncesi İmmünoloji Eğitim Programı Önerisi in hücre ve dokuları ilgi hücrelerini isim ve işlevleri ile bilir. Kemik iliği, lenf nodu, ve dalağın anatomisi,

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-1 ( 1. ) DERS KURULU (7 Eylül 2015-6 Kasım 2015) 1 DERS PROGRAMI

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI - DOKUYA GİRİŞ (12 Ocak 2015-6 Mart 2015 ) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 08.00-08.50 MYTKM 109 UNVİT 001 09.00-09.50 MYTKM 109 UNVİT 001 10.00-10.50 MYTTR 107

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ KAYIT DUYURUSU ÖNEMLİ UYARILAR LABORATUVAR DERSLERİNE KAYIT İŞLEMLERİ 05-09 MAYIS 2014 TARİHLERİ ARASINDA

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Dersin Kodu ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209202 Evrimin Temel İlke ve Kuramları 11.05.2015

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem I Akademik Takvimi 2014-2015 1 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tel : (0464) 212 30 09 Fax : (0464) 212 30 15 Web: http://tip.rize.edu.tr

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ Öğretim Üyesi Dersin Kodu-Adı T. P. K Prof. Dr. Mustafa SÖZEN BIO 101 Genel Zooloji (BIY117 Genel Zooloji dersiyle birlikte verilecektir.)

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ BIO-101 Genel Biyoloji I Kredi (Teorik-Pratik-Lab.): 5 (4-0-2) AKTS: 8 Hücre bilgisinin tarihsel

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

Bitki büyümesi, yayılışı ve verim Yeryüzünde su Hücrenin önemli bileşeni (%70-80) Kuraklığa dayanıklı bitkilerde % 20, tohumlarda % 5 Su-oksijen

Bitki büyümesi, yayılışı ve verim Yeryüzünde su Hücrenin önemli bileşeni (%70-80) Kuraklığa dayanıklı bitkilerde % 20, tohumlarda % 5 Su-oksijen BÖLÜM 2 SU VE HÜCRE SU Bitki büyümesi, yayılışı ve verim Yeryüzünde su Hücrenin önemli bileşeni (%70-80) Kuraklığa dayanıklı bitkilerde % 20, tohumlarda % 5 Su-oksijen Metabolizma-kimyasal reaksiyonlar

Detaylı

DERS KURULU ÜYELERİ: Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI

DERS KURULU ÜYELERİ: Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU (7 EYLÜL 2015 23 EKİM 2015) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD. DEKAN YRD. BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı Serin İklim Sebzeleri BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI Botanik Matematik Fizik Kimya Bahçe Bit. Fizyolojisi Proje Haz. Tek. Türkiye Meyveciliği Genel Meyvecilik Genel Bağcılık

Detaylı

DÖNEM 1 - TIP109 Hareket ve Enerji Metabolizması (2014-2015)

DÖNEM 1 - TIP109 Hareket ve Enerji Metabolizması (2014-2015) DÖNEM 1 - TIP109 Hareket ve Enerji Metabolizması (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, TBT: Temel Bilgi

Detaylı

GIDA LABORATUVARLARI. 2015 Yılı Eğitim Programı

GIDA LABORATUVARLARI. 2015 Yılı Eğitim Programı GIDA LABORATUVARLARI 2015 Yılı Eğitim Programı Gıda Laboratuvarları Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile teknik farkındalık yaratmakta ve sektörde faaliyet gösteren şirketlere uzman

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Teori Uygulama Laboratuar Kodu Yarıyıl Dersin Adı (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I (12 Ekim - 20 Kasım 2015) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Tıbbi Biyoloji ve Genetik 30 4X2 34 Tıbbi Biyokimya

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem II Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN : Doç.

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 201 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK AKTS: 3 Diş Hekimliği 30 hafta- haftada 2 saat teorik Dersin Amacı: Protetik tedavi türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, sabit ve hareketli protezlerin klinik

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I II. KURUL DERS PROGRAMI ( 23 KASIM 2015-22 OCAK 2016 )

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I II. KURUL DERS PROGRAMI ( 23 KASIM 2015-22 OCAK 2016 ) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I II. KURUL DERS PROGRAMI ( 23 KASIM 2015-22 OCAK 2016 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/ BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİY 101 GENEL BİYOLOJİ I (4+0) 4, 6 Bitki hücreleri,

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta)

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Başkoordinatör Prof. Dr. H. Ramazan YILMAZ

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı