CREDITWEST INSURANCE LTD TARİHLİ BİLANÇO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO"

Transkript

1 CREDITWEST INSURANCE LTD TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not I. NAKİT DEĞERLER , ,83 a. Kasa 4.150, ,99 b. Banka , ,84 II. MENKUL DEĞERLER CÜZDANI - - a. Menkul Değerler Cüzdanı - - b. Menkul Değerler Cüzdanı Azalış Karşılığı (-) - - III. ALACAKLAR , ,94 a. Sigortalılar , ,25 b. Acenteler , ,69 c. Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı d. Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdinde Depolar (-) e. İkrazlar f. Diğer Alacaklar IV. İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR - - a. İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar - - b. İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) - - V. İŞTİRAKLER - - a. İştirakler - - b. İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) - c. İştiraklere Sermaye Taahhüdü - VI. SABİT DEĞERLER 10, , ,09 a. Menkuller , ,52 Menkuller , ,97 Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) , ,45 b. Gayrimenkuller , ,57 Gayrimenkuller , ,69 Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) , ,12 VII. DİĞER AKTİFLER , ,17 a. Ertelenmiş Verilen Komisyonlar , ,54 b. Diğer 29,30, , ,63 AKTİFLER TOPLAMI , ,03 ALİYE ALTINBAŞ DİREKTÖR SOFU ALTINBAŞ SEKRETER -5-

2 CREDITWEST INSURANCE LTD TARİHLİ BİLANÇO PASİFLER Not I. BORÇLAR , ,66 a. Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı , ,85 b. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları - - c. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , ,26 d. Diğer Borçlar , ,55 II. KARŞILIKLAR , ,31 A Teknik Karşılıklar a. Cari Rizikolar Karşılığı (Net) , ,11 Cari Rizikolar Karşılığı , ,90 Reasürans Payı (-) , ,79 b. Muallak Hasarlar Karşılığı (Net) , ,79 Muallak Hasarlar Karşılığı , ,72 Reasürans Payı (-) , ,93 c. Deprem Hasar Karşılığı d. Hayat Matematik Karşılığı (Net) e. Hayat Muallak Tazminat Karşılğı (Net) f. Hayat Kâr Payı Karşılğı (Net) g. Diğer Teknik Karşılıklar B Serbest Karşılıklar , ,41 a. Kıdem Tazminatı Karşılığı - - b. Diğer Serbest Karşılıklar , ,41 III. DİĞER PASİFLER , ,17 a. Ertelenmiş Alınan Komisyonlar , ,17 IV. ÖZKAYNAKLAR , ,89 A) Ödenmiş Sermaye , ,00 i) Nominal Sermaye 12, , ,00 ii) Ödenmemiş Sermaye (-) - - B) Kanuni Yedek Akçeler - - C) Olağanüstü Hasar Karşılığı - - D) İhtiyari Yedek Akçeler , ,98 E) Olağanüstü Yedek Akçeler - - F) Yeniden Değerleme Fonu - - G) Özel Fonlar - - H) Zarar (-) - - i) Dönem Zararı - - ii) Geçmiş Yıl Kârları - - I) Dönem Kârı , ,91 J) Geçmiş Yıl Kârları - - PASİFLER TOPLAMI , ,03 ALİYE ALTINBAŞ DİREKTÖR SOFU ALTINBAŞ SEKRETER -6-

3 CREDITWEST INSURANCE LTD 2013 YILI GELİR TABLOSU Not I. TEKNİK GELİRLER , ,25 a. Alınan Primler , ,16 b. Alınan Komisyonlar , ,47 c. Ödenen Tazminatta Reasürör Payı , ,67 d. Devreden Teknik Karşılıklar , ,59 i. Cari Rizikolar Karşılığı , ,60 ii. Muallak Hasarlar Karşılığı , ,99 e. Ayrılan Teknik Karşılıklar Reasürör Payı , ,72 i. Cari Rizikolar Karşılığı Reasürör Payı , ,79 ii. Muallak Hasarlar Karşılığı Reasüror Payı , ,93 f. Diğer Gelirler , ,64 II. TEKNİK GİDERLER , ,30 a. Reasürörlere Verilen Primler , ,28 b. Ödenen Komisyonlar , ,74 c. Ödenen Tazminatlar , ,98 d. Ayrılan Teknik Karşılıklar , ,62 i. Cari Rizikolar Karşılığı , ,90 ii. Muallak Hasarlar Karşılığı , ,72 e. Diğer Giderler , ,68 III. TEKNİK KÂR/(ZARAR) , ,95 IV. GENEL GİDERLER , ,98 a. Personel Giderleri , ,61 b. Genel İdari Giderler , ,83 c. Amortisman Giderleri , ,54 d. Diğer Giderler 0,03 - V. MALİ GELİRLER , ,75 a. Faiz Gelirleri , ,64 b. Araç Satış Kârları ,72 - c. Kira Gelirleri , ,00 d. Kambiyo Kârları , ,62 e. Diğer Gelirler 8.189, ,49 VI. MALİ GİDERLER , ,99 a. Faiz Giderleri 3 308,05 - b. Kambiyo Zararları , ,21 c. Diğer Giderler - 17,78 VII. FAALİYET KÂRI , ,73 VIII. YENİDEN DEĞERLENDİRME KÂRI/(ZARARI) - - IX. VERGİ ÖNCESİ KÂR , ,73 X. KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ , ,82 XI. VERGİ SONRASI DÖNEM KÂRI , ,91 DİREKTÖR SEKRETER ALİYE ALTINBAŞ SOFU ALTINBAŞ -7-

4 CREDITWEST INSURANCE LIMITED 2013 YILI DETAYLI GELİR TABLOSU Açıklama Yangın Nakliyat Oto-Kaza Sair-Kaza Makina- Montaj Elem.Toplam Genel Toplam I. - TEKNİK GELİRLER , , , , , , ,25 A) Alınan Primler , , , , , , ,16 B) Alınan Komisyonlar , , , , , , ,47 C) Ödenen Tazminatta Reasürör Payı , , , , , ,67 D) Devreden Teknik Karşılıklar (NET) , , , ,24 365, , ,59 a) Cari Rizikolar Karşılığı , , , ,13 365, , ,60 b) Muallak Hasarlar Karşılığı 2, , , , ,99 c) Hayat Matematik Karşılığı d) Hayat Muallak Tazminat Karşılığı e) Hayat Kâr Payı Karşılığı f) Diğer Teknik Karşılıklar E) Ayrılan Teknik Karş. Reas.Payı , , , , , , ,72 a) Cari Rizikolar Karşılığı Reas.Payı , , , , , , ,79 b) Muallak Hasarlar Karşılığı Reas.Payı 3, ,97 0, , ,93 c) Hayat Matematik Karşılığı Reas.Payı d) Hayat Muallak Tazminat Karş.Reas.Payı e) Hayat Kâr Payı Karşılığı Reas.Payı f) Diğer Teknik Karşılıklar Reas.Payı F) Diğer Gelirler , , , , , , ,64 II. - TEKNİK GİDERLER , , , , , , ,30 A) Reasürörlere Verilen Primler , , , , , , ,28 B) Ödenen Komisyonlar , , , , ,74 C) Ödenen Tazminatlar , , , , , ,98 D) Ayrılan Teknik Karşılıklar , , , , , , ,62 a) Cari Rizikolar Karşılığı , , , , , , ,90 b) Muallak Hasarlar Karşılığı 5, , , , ,72 c) Hayat Matematik Karşılığı d) Hayat Matematik Karşılığı e) Hayat Muallak Tazminat Karşılığı f) Hayat Kâr Payı Karşılığı g) Diğer Teknik Karşılıklar E) Diğer Giderler ,78 451, , ,69 404, , ,68 III. - TEKNİK KÂR / ZARAR (I - II) , , , , , , ,95 IV. - GENEL GİDERLER , ,76 A) Personel Giderleri , ,61 B) Genel İdare Giderleri , ,83 C) Vergi ve Yükümlülükler - - D) Amortisman Giderleri , ,54 E) Karşılık Giderleri - - F) Diğer Giderler 17,78 17,78 V. - MALİ GELİRLER , ,75 A) Faiz Gelirleri , ,64 B) Kâr Payı Gelirleri - - C) Araç Satış Kârları - - D) Kira Gelirleri , ,00 E) Kambiyo Kârları , ,62 F) Diğer Gelirler 3.922, ,49 VI. - MALİ GİDERLER , ,21 A) Faiz Giderleri 0,00 0,00 B) Satış Zararları - - C) Kambiyo Zararları , ,21 FAALİYET KAR / ZARARI (III - IV + V - VI) , ,73 VII. - KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ , ,82 VIII - VERGİ SONRASI DÖNEM KÂRI , ,91 DİREKTÖR SEKRETER ALİYE ALTINBAŞ SOFU ALTINBAŞ -8-

5 CREDITWEST INSURANCE LIMITED 2013 YILI FON AKIM TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem FON KAYNAKLARI , ,71 1- Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar , ,91 a- Olağan Kâr , ,91 b- Amortismanlar (+) c- Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) d- Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) 2- Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar - - a- Olağandışı Kâr b- Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) c- Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) 3- Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar , ,80 5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar (Borç ve Gider Karşılıklarını Kapsamaz) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar (Borç ve Gider Karşılıklarını Kapsamaz) ,50-7- Sermaye Artırımı (Nakit Karşılığı veya Dışarıdan Getirilen Diğer Varlıklar) Hisse Senetleri İhraç Primleri - - FON KULLANIMLARI , ,71 1- Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar - - a- Olağan Zarar b- Amortismanlar (-) c- Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-) d- Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (+) 2- Olağandışı Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar - - a- Olağandışı Zarar b- Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (+) c- Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) 3- Ödenen Vergi ve Benzeri (Bir Önceki Dönem Kârından Ödenen) Ödenen Temettüler - - a- Bir Önceki Dönem Kârından Ödenen b- Yedeklerden Dağıtılan 5- Dönen Varlıkların Tutarındaki Artışlar , ,70 6- Duran Varlıkların Tutarındaki Artışlar (Yeniden Değerlemeyi Kapsamaz) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar ,01 8- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar Sermayedeki Azalışlar

6 CREDITWEST INSURANCE LTD YILI NAKİT AKIM TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU , ,81 B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ , ,12 1- Satışlardan Elde Edilen Nakit , ,28 a- Net Satışlar , ,16 b- Ticari Alacaklardaki Azalışlar , ,12 c- Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit , ,09 3- Olağan Dışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit , ,75 4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (alımlarla ilgili olmayan) ,05 - a- Menkul Kıymet İhraçlarından b- Alınan Krediler c- Diğer Artışlar ,05-5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit (alımlarla ilgili olmayan) - - a- Menkul Kıymet İhraçlarından b- Alınan Krediler c- Diğer Artışlar 6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Diğer Nakit Girişleri ,09 - C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI , ,10 1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları , ,79 a- Satışların Maliyeti , ,30 b- Stoklardaki Artışlar c- Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar d- Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artışlar (-) (77.708,40) (8.033,51) e- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f- Stoklardaki Azalışlar (-) 2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları , ,44 a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri b- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri c- Genel Yönetim Giderleri , ,98 d- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) ( ,36) ( ,54) 3- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları - - a- Diğer Faliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar b- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-) 4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları , ,99 5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı - - a- Olağandışı Gider ve Zararlar b- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar 6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) - - a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c- Diğer Ödemeler 8- Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c- Diğer Ödemeler 9- Ödenen Vergi ve Benzerleri , , Ödenen Temettüler 11- Diğer Nakit Çıkışları , ,06 D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUTU (A+B-C) , ,83 E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C) , ,02-20-

7 CREDITWEST INSURANCE LTD YILI ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynaklar Kalemlerindeki Ödenmiş Yeniden Geçmiş Dönem Net Yedek Özkaynaklar Hareketler Sermaye Değerleme Yıllar K/Z Karı/(Zararı) Akçeler Toplamı ÖNCEKİ DÖNEM bakiyesi , , , ,14 Kar Dağıtımı - Yedek Akçelere aktarılan ( ,68) ,68 - İştirakler Dönem Kârı , ,83 31 Aralık 2012 bakiyesi , , , ,97 CARİ DÖNEM bakiyesi , , , ,97 Kar Dağıtımı Yedek Akçelere Aktarılan ( ,83) ,83 - İştirakler Dönem Kârı , ,92 31 Aralık 2013 bakiyesi , , , ,89-21-

8 CREDITWEST INSURANCE LIMITED 2013 YILI VERGİ HESAPLAMA CETVELİ Y Hesaplara Göre Net Kâr ,73 Artı: Sınırlandırılmış Giderler: İçecek ve Çiçek Gideri 3.108,70 Bağış ve Yardımlar 365,00 Kanunen Kabul Edilmeyen - Araba Giderleri (Salon Araba) ,60 Amortisman (Salon Araba) , ,55 Eksi: Kabul Edilen Giderler: İçecek ve Çiçek Gideri - Brüt Kar % ,70 Bağış ve Yardımlar 365,00 Araba Giderleri (Salon Araba %50) 5.932,80 Amortisman (Salon Araba %50) ,13 Yatırım İndirimi 2.200, , Yılı Vergi Yönünden Kârı ,79 Kurumlar Vergisi 10% ,18 Gelir Vergisi 15% , ,82 Eksi: Peşin ödenen banka faiz stopajları ,27 Peşin ödenen kira stopajı 6.000, ,27 Kurumlar Vergisi 10% ,91 Gelir Vergisi 15% , ,55 Ödenecek Kurumlar ve Gelir Vergisi ,55

9 -23-

10 CREDITWEST INSURANCE LIMITED 31 ARALIK 2013 KÂR DAĞITIM TABLOSU Cari Dönem Önceki Dönem A.DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1. DÖNEM KARI , ,65 2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜKLER , ,82 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) , ,58 Gelir Vergisi Kesintisi , ,24 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler NET DÖNEM KARI , ,83 3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI 4. YASAL YEDEK AKÇE (-). 5. BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI 6. ORTAKLARA BİRİNCİ(I) TEMETTÜ Adi Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 7. PERSONELE TEMETTÜ (-) 8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ 9. ORTAKLARA İKİNCİ (11) TEMETTÜ Adi Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine 11. STATO YEDEKLERİ (-) (Ana sözleşme uyarınca ayrılması gerekenler) 12. OLAĞAN DIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KARLAR) 13. DİĞER YEDEKLER (Genel Kurul kararıyla ayrılan) , , ÖZEL FONLAR (Çeşitli mevzuat hükümlerine göre bünyede bırakılan fonlar) B.YEDEKLERDEN DAĞITIM 1. DAĞITILAN YEDEKLER (Geçmış yıllarda ayrılmış ve budönem dagıtılan yedekler) 3. ORTAKLARA PAY(-) Adi Hisse Senedi Sahiplerine ('A' ve 'B') İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 4. PERSONELE PAY (-) 5. YÖNETIM KURULUNA PAY C.HİSSE BAŞINA KÂR 1. 'A' HİSSE SENEDİ SAHİPLERINE (, %) 0,07 0,07 2. 'B' HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (, %) D.HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 1. 'A' HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (, %) 2. 'B' HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (, %) -24-

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı GELİR TABLOSU Tablo Kodu 12 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) "30.04.2008" Yüklendiği

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL. SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL. TİCARET ODASI : ANKARA TİCARET ODASI TİCARET SİCİL NO : 69941 VERGİ DAİRESİ : KIZILBEY VERGİ DAİRESİ VERGİ SİCİL

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU (eski ünvanıyla AXA OYAK SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. Şirketimizin 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin olarak hazırlanan ve T.T. Sicili Gazetesi nin 20 Nisan 2012 tarih, 8053 sayılı nüshasında yayınlanmış olan Konsolide ve Konsolide

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilanço 3-7 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 8-9

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı