SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. ACELE ve GÜNLÜDÜR SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG / / Nisan 2010 Konu : Tanı ĠliĢkili Gruplar Birimi Sorumlu Yöneticileri hk.... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 10/01/2010 tarih ve B.10.0.THG / /1572 sayılı yazımız ile (www.performans.saglik.gov.tr/index.php?pid=46&mnewsdetail=239 adresinden ulaşılabilir.) Tanı ĠliĢkili Gruplar (TĠG) çalıģmaları ve Klinik Kodlama Eğitimi ile ilgili duyuru yapılmıģ olup, eğitim sonrasında klinik kodlama yapmak amacıyla eğitime katılması uygun görülen personel bilgileri talep edilmiģtir. Söz konusu çalıģmanın baģarıya ulaģması amacıyla hastanelerimizde Tanı ĠliĢkili Gruplar çalıģmalarını koordine etmek üzere hastane yönetiminden (BaĢhekim Yardımcısı veya Müdür Yardımcısı ) bir asıl ve bir yedek sorumlu yönetici belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için, ekte yer alan hastane listesindeki hastaneler tarafından ekteki formun doldurularak 30 Nisan 2010 tarihine kadar ivedilikle adresine gönderilmesi ve sorumlu yöneticilerin değiģikliği durumunda yeni görevlendirilen sorumlu yöneticilerin Bakanlığımıza bildirilmesi hususunda; Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Adnan ÇINAL Bakan a. MüsteĢar Yardımcısı EKLER: 1- Hastane Listesi ( 6 sayfa) 2-Tanı ĠliĢkili Gruplar Birimi Sorumlu Yöneticileri Formu (1 sayfa) (www.performans.saglik.gov.tr adresinden indirilebilir) DAĞITIM 81 Ġl Valiliği

2 EK-1: Hastane Listesi ĠLĠN ADI KURUMUN ADI Adana Numune Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Adana Çukurova Devlet Hastanesi Adana Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Adana Devlet Hastanesi Adana Prof.Dr.Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi 02-ADIYAMAN Adıyaman Devlet Hastanesi 02-ADIYAMAN Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 02-ADIYAMAN Adıyaman 82.Yıl Devlet Hastanesi 03-AFYONKARAHĠSAR Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 03-AFYONKARAHĠSAR Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 03-AFYONKARAHĠSAR Afyonkarahisar Göğüs Hastalıkları Hastanesi 04-AĞRI Ağrı Devlet Hastanesi 04-AĞRI Ağrı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 05-AMASYA Amasya Sabuncuoğlu ġerefeddin Devlet Hastanesi Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ankara Fizik Tedavi ve Reh.Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ankara Keçiören Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ankara Etlik Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ankara Dr.S.Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ ve Has.EA Hastanesi Ankara Etlik-Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EA Hastanesi Ankara Türkiye Yüksek Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ankara Atatürk Göğüs Has ve Göğüs Cerr. EA Hastanesi Ankara Dr. Zekai T.B. Kadın Sağ. Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EA Hastanesi Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ankara DıĢkapı Yıldırım Beyazıt EA Hastanesi Ankara Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi Ankara Ulus Devlet Hastanesi Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi Ankara Etimesgut Prof Dr. Celal Ertuğ Devlet Hastanesi Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi 07-ANTALYA Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 07-ANTALYA Antalya Atatürk Devlet Hastanesi 08-ARTVĠN Artvin Devlet Hastanesi

3 09-AYDIN 09-AYDIN 10-BALIKESĠR 10-BALIKESĠR 10-BALIKESĠR 11-BĠLECĠK 12-BĠNGÖL 12-BĠNGÖL 13-BĠTLĠS 14-BOLU 14-BOLU 14-BOLU 14-BOLU 15-BURDUR 17-ÇANAKKALE 18-ÇANKIRI 19-ÇORUM 19-ÇORUM 20-DENĠZLĠ 20-DENĠZLĠ 21-DĠYARBAKIR 21-DĠYARBAKIR 21-DĠYARBAKIR 21-DĠYARBAKIR 22-EDĠRNE 23-ELAZIĞ 23-ELAZIĞ 23-ELAZIĞ 24-ERZĠNCAN 25-ERZURUM 25-ERZURUM 25-ERZURUM Aydın Devlet Hastanesi Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Balıkesir Devlet Hastanesi Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Bilecik Devlet Hastanesi Bingöl Devlet Hastanesi Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Bitlis Devlet Hastanesi Bolu Ġzzet Baysal Devlet Hastanesi Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Bolu Ġzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Bolu Ġzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Burdur Devlet Hastanesi Bursa Yüksek Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Bursa Devlet Hastanesi Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Bursa ġevket Yılmaz Devlet Hastanesi Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Bursa Zübeydehanım Doğumevi Bursa Prof Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi Bursa Dr.Ayten Bozkaya Spastik Çocuk Hastanesi ve Reh.Merk. Çanakkale Devlet Hastanesi Çankırı Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Denizli Devlet Hastanesi Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Diyarbakır Devlet Hastanesi Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi Edirne Devlet Hastanesi Elazığ Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Elazığ Harput Devlet Hastanesi Erzincan Devlet Hastanesi Erzurum Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Erzurum Numune Hastanesi

4 25-ERZURUM 25-ERZURUM 26-ESKĠġEHĠR 26-ESKĠġEHĠR 26-ESKĠġEHĠR 28-GĠRESUN 28-GĠRESUN 28-GĠRESUN 28-GĠRESUN 29-GÜMÜġHANE 30-HAKKARĠ 31-HATAY 31-HATAY 32-ISPARTA 32-ISPARTA 32-ISPARTA 33-MERSĠN 33-MERSĠN 33-MERSĠN Erzurum Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi EskiĢehir Yunus Emre Devlet Hastanesi EskiĢehir Devlet Hastanesi EskiĢehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Gaziantep ġehitkamil Devlet Hastanesi Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Gaziantep 75.Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Giresun Prof Dr. Atilla Ġlhan Özdemir Devlet Hastanesi Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Giresun Dr. Ali MenekĢe Göğüs Hastalıkları Hastanesi Giresun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi GümüĢhane Devlet Hastanesi Hakkari Devlet Hastanesi Hatay Antakya Devlet Hastanesi Hatay Doğum ve Çocuk Bakımevi Isparta Devlet Hastanesi Isparta Gülkent Devlet Hastanesi Isparta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mersin Devlet Hastanesi Mersin Toros Devlet Hastanesi Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ġstanbul Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Prof. Dr. N. ReĢat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Has Eğitim ve AraĢ. Hastanesi Ġstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Taksim Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Ümraniye Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Yedikule Göğüs Has ve Cer.Eğitim ve ArĢ Hastanesi Ġstanbul Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Bağcılar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Dr.S.Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Haseki Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi

5 Ġstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi. Ġstanbul SüreyyapaĢa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul HaydarpaĢa Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul ġiģli Etfal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Okmeydanı Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ ve Sinir Has Eğitim ve ArĢ Hastanesi Ġstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Ġstanbul PaĢabahçe Devlet Hastanesi Ġstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi Ġstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi Ġstanbul BayrampaĢa Devlet Hastanesi Ġstanbul Ġstinye Devlet Hastanesi Ġstanbul Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi Ġstanbul Pendik Devlet Hastanesi Ġstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ġstanbul Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Ġstanbul Eyüp Devlet Hastanesi Ġstanbul Deri Tenasül Hastalıkları Hastanesi Ġstanbul BaĢakĢehir Devlet Hastanesi Ġstanbul ġiģli Devlet Hastanesi Ġstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Ġstanbul Sarıyer Ġsmail Akgün Devlet Hastanesi Ġstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi Ġstanbul Büyükçekmece Devlet Hastanesi Ġstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi Ġstanbul Tuzla Devlet Hastanesi Ġstanbul Lutfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi Ġzmir Ege Dogumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġzmir Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġzmir Tepecik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġzmir Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ġzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Ġzmir KarĢıyaka Devlet Hastanesi Ġzmir Alsancak Nevvar Salih ĠĢgören Devlet Hastanesi Ġzmir Dr. E. Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Ġzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ġzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

6 36-KARS Kars Devlet Hastanesi 37-KASTAMONU Kastamonu Dr.Münif Ġslamoğlu Devlet Hastanesi 37-KASTAMONU Kastamonu Fizik Tedavi verehabilitasyon Merkezi 37-KASTAMONU Kastamonu ġerife Bacı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 38-KAYSERĠ Kayseri Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 38-KAYSERĠ Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 38-KAYSERĠ Kayseri Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi 39-KIRKLARELĠ Kırklareli Devlet Hastanesi 40-KIRġEHĠR KırĢehir Devlet Hastanesi 40-KIRġEHĠR KırĢehir Doğum ve Çocuk Bakımevi 41-KOCAELĠ Kocaeli Devlet Hastanesi 41-KOCAELĠ Kocaeli Ġzmit Seka Devlet Hastanesi 41-KOCAELĠ Kocaeli Ġzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 42-KONYA Konya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 42-KONYA Konya Numune Hastanesi 42-KONYA Konya Dr.Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Bakımevi 42-KONYA Konya Beyhekim Devlet Hastanesi 43-KÜTAHYA Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi 43-KÜTAHYA Kütahya Devlet Hastanesi 43-KÜTAHYA Kütahya Yoncalı Hidroterapi ve Fizik Tedavi Hastanesi 44-MALATYA Malatya Devlet Hastanesi 45-MANĠSA Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 45-MANĠSA Manisa Devlet Hastanesi 45-MANĠSA Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi 46-KAHRAMANMARAġ KahramanmaraĢ Devlet Hastanesi 46-KAHRAMANMARAġ KahramanmaraĢ Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 46-KAHRAMANMARAġ KahramanmaraĢ YeniĢehir Devlet Hastanesi 47-MARDĠN Mardin Devlet Hastanesi 47-MARDĠN Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 48-MUĞLA Muğla Devlet Hastanesi 49-MUġ MuĢ Devlet Hastanesi 49-MUġ MuĢ Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 50-NEVġEHĠR NevĢehir Dr. Ġ.ġevki Atasagun Devlet Hastanesi 51-NĠĞDE Niğde Devlet Hastanesi 51-NĠĞDE Niğde Dr.Doğan Baran Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 52-ORDU Ordu Devlet Hastanesi 52-ORDU Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 52-ORDU Ordu Boztepe Devlet Hastanesi 53-RĠZE Rize Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 53-RĠZE Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi 54-SAKARYA Sakarya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi

7 54-SAKARYA 54-SAKARYA 54-SAKARYA 56-SĠĠRT 56-SĠĠRT 57-SĠNOP 58-SĠVAS 58-SĠVAS 59-TEKĠRDAĞ 60-TOKAT 60-TOKAT 60-TOKAT 62-TUNCELĠ 63-ġANLIURFA 63-ġANLIURFA 63-ġANLIURFA 63-ġANLIURFA 64-UġAK 65-VAN 65-VAN 65-VAN 65-VAN 66-YOZGAT 66-YOZGAT 67-ZONGULDAK 67-ZONGULDAK 67-ZONGULDAK 67-ZONGULDAK 68-AKSARAY 68-AKSARAY Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Samsun Gazi Devlet Hastanesi Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi Siirt Devlet Hastanesi Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Sivas Numune Hastanesi Sivas Devlet Hastanesi Tekirdağ Devlet Hastanesi Tokat Devlet Hastanesi Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Trabzon Ahi Evren Göğüs,Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Trabzon Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Ve Rehabilitasyon Merkezi Trabzon Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Tunceli Devlet Hastanesi ġanlıurfa Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ġanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi ġanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi ġanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi UĢak Devlet Hastanesi Van Yüksek Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Van Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Van Ġpekyolu Devlet Hastanesi Yozgat Devlet Hastanesi Yozgat Bozok Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Zonguldak Devlet Hastanesi Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Aksaray Devlet Hastanesi Aksaray ġammas Vehbi Ekecik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

8 68-AKSARAY 69-BAYBURT 70-KARAMAN 71-KIRIKKALE 71-KIRIKKALE 71-KIRIKKALE 72-BATMAN 72-BATMAN 73-ġIRNAK 74-BARTIN 74-BARTIN 75-ARDAHAN 76-IĞDIR 77-YALOVA 78-KARABÜK 78-KARABÜK 79-KĠLĠS 80-OSMANĠYE 81-DÜZCE Aksaray Mustafa Yazıcı Göğüs Hastalıkları Hastanesi Bayburt Devlet Hastanesi Karaman Devlet Hastanesi Kırıkkale Yüksek Ġhtisas Hastanesi Kırıkkale Devlet Hastanesi Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Batman Bölge Devlet Hastanesi Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ġırnak Devlet Hastanesi Bartın Devlet Hastanesi Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ardahan Devlet Hastanesi Iğdır Devlet Hastanesi Yalova Devlet Hastanesi Karabük Devlet Hastanesi Karabük Doğum ve Çocuk Bakımevi Kilis Devlet Hastanesi Osmaniye Devlet Hastanesi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI ( ARALIK 2012)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI ( ARALIK 2012) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI ( ARALIK 2012) ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ Adana Adana Adana Adana Adana Adana Ceyhan Devlet Hastanesi

Detaylı

SB Ruh Sağlığı H9 HASTANESİ

SB Ruh Sağlığı H9 HASTANESİ İL ADI TESİS KODU TESİS ADI TESİS TÜRÜ SINIF KODU Adana 11010000 ADANA DEVLET SB Devlet H4 Adana 11010001 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA Adana 11010002 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTES Üniversite Tıp Fakültesi U1

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU.. İLİ SAĞLIK TESİSLERİ LİSTESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU.. İLİ SAĞLIK TESİSLERİ LİSTESİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU.. İLİ SAĞLIK TESİSLERİ LİSTESİ İL HASTANE ADI NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 ADANA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÖN KAPAK ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.

Detaylı

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15 S.No OKUL ADI DÖNEM İLİ KONTENJAN 1 SEYHAN - MERKEZ ATL, AML, TL VE ADANA 10 2 CEYHAN BĠLĠCĠLER AND.OTELCĠLĠK VE TUR.MES.LĠS. ADANA 10 3 MOTOR A.T.L.MOTOR T.L.MOT.M.L.VE YET.T.E.M. ADANA 10 4 SEYHAN -

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Kişi Sayısı Tesise Giriş Tarihi Eğitim Tarihleri Tesisten Çıkış Tarihi

Kişi Sayısı Tesise Giriş Tarihi Eğitim Tarihleri Tesisten Çıkış Tarihi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI KLİNİK VERİ VALİDASYON ÇALIŞMA EĞİTİMİ-1 KATILIMCILAR İÇİN BİLGİ NOTU Klinik Veri Validasyon Çalışma Eğitimi, 9-13

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

İZOLE GÜÇ SİSTEMLERİ HASTANE REFERANSLARIMIZ. GKG HOSPITAL RUSYA 2001 18 ad. 8 kva İzole Güç Sistemi

İZOLE GÜÇ SİSTEMLERİ HASTANE REFERANSLARIMIZ. GKG HOSPITAL RUSYA 2001 18 ad. 8 kva İzole Güç Sistemi İZOLE GÜÇ SİSTEMLERİ HASTANE REFERANSLARIMIZ 2000 TYUMEN MED CENTER RUSYA 2000 2 ad. 8 kva İzole Güç Sistemi 200 GKG HOSPITAL RUSYA 200 8 ad. 8 kva İzole Güç Sistemi 2002 MOSKOVA HOSPITAL Nr.3 RUSYA -

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

REFERANSLARIMIZ. Türkiye nin her bölgesinde, 70+ hastanede hizmet veriyoruz. 1 Temmuz 2010

REFERANSLARIMIZ. Türkiye nin her bölgesinde, 70+ hastanede hizmet veriyoruz. 1 Temmuz 2010 REFERANSLARIMIZ Türkiye nin her bölgesinde, 70+ hastanede hizmet veriyoruz 1 Temmuz 2010 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi Kurulum Tarihi: 27.04.2009 312 306 1000 Ankara İzmir

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

ESA GRIMMA - TÜRKİYE IZOLE GUC SISTEMI REFERANSLARI

ESA GRIMMA - TÜRKİYE IZOLE GUC SISTEMI REFERANSLARI ESA GRIMMA - TÜRKİYE IZOLE GUC SISTEMI REFERANSLARI 1.YURT İÇİ REFERANSLAR 1.1.TOKİ HASTANELERİ TOKİ DOĞANŞEHİR MALATYA DEVLET HASTANESİ (30 YATAKLI) MALATYA TOKİ GİRESUN KADIN DOĞUM HASTANESİ (150 YATAKLI)

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 311040001 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMİ (ADANA / SEYHAN - Merkez) 2 2 0 73,73004 76,60932 310030001 ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN

Detaylı

İL ADI ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM ADI EĞİTİM MERKEZİ ADI

İL ADI ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM ADI EĞİTİM MERKEZİ ADI ADANA LEYLA GÜNEY ADANA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ADANA ESMEHAN ÖZDİL ADANA KOZAN DEVLET SAĞLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ADANA ADANA ASUMAN BATMAZ ÜLKER GÜLCÜ ADANA NUMUNE

Detaylı

NAKLİYAT ve DEPOLAMA

NAKLİYAT ve DEPOLAMA NAKLİYAT ve DEPOLAMA TEL : 0212 4 18-4 64 12 FAKS : 0212 438 E-MAİL : info@mnntasimacilik.com.tr WEB : www.mnntasimacilik.com.tr GSM : 07 8 97 67-07 4 94 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 86,82267 86,89305 210010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 82,94930 82,99942

Detaylı

TABLO-1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO-1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3024321 İL ÖZEL İDARESİ (SAKARYA) AMBAR MEMURU( SAKARYA ) GİH 7 1 4001 3024323 BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ANBAR

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇ ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 89,90606 89,90606 190930013 AĞRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ) 3 3 0 85,63345

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 ANKARA 1 TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Bakanlık Yayın

Detaylı