DD MORTGAGE. 18 Mayıs Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group"

Transkript

1 DD MORTGAGE 18 Mayıs 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

2 Bankacılık Sektörü ve Mortgage Toplam Aktifler Toplam Krediler Tüketici Kredileri Mortgage Mortgage/ Toplam Aktifler Mortgage/ Toplam Krediler Mortgage/ Tüketici Kredileri Mortgage Büyüme ,9 0,5% 1,7% 7% 84% ,6 0,9% 2,6% 10% 203% ,4 3,1% 8,1% 27% 368% ,2 4,6% 10,2% 33% 79% ,8 5,5% 10,8% 34% 39% ,4 5,1% 10,1% 33% 22% ,6 5,1% 10,7% 34% 13,7% ,3 5,7% 10,8% 34% 34,5% Ocak ,5 5,7% 10,8% 34% 2,2% ġubat ,8 5,7% 10,8% 34% 4,4% Mart ,3 5,9% 10,9% 35% 7,0% Nisan 2011 NA ,3 NA 10,9% 34% 10,5% (Milyar TL) Kaynak: TCMB

3 Konut Kredilerinin Banka Fonksiyon Grubu Bazında Dağılımı FONKSİYON GRUBU Ç HACİM Ç PAZAR PAYI % Mevduat Bankaları 4 Büyük Özel Banka Orta Ölçekli Bankalar Kamu Bankaları % % %28 Katılım Bankaları %6 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 34 %0 TOPLAM %100 (Milyon TL) Kaynak: BDDK

4 Tüketici Kredileri Stok ve Takipteki Krediler Mortgage Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Kredi Kartları Toplam Tüketici Kredileri Toplam Takip % Toplam Takip % Toplam Takip % Toplam Takip % Toplam Takip % ,1% ,5% ,2% NA NA ,9% ,5% ,6% ,8% ,3% ,6% ,1% ,2% ,0% ,7% ,3% ,2% ,0% ,1% ,9% ,0% ,6% ,8% ,6% ,7% ,9% ,2% ,1% ,9% ,1% ,7% ,0% ,9% ,7% ,6% ,3% ,3% ,5% ,8% ,6% ,3% Ocak ,2% ,3% ,7% ,6% ,2% ġubat ,3% ,8% ,6% ,4% ,1% Mart ,2% ,5% ,4% ,5% ,0% Nisan ,1% ,1% ,1% ,0% ,7% (Milyon TL) Kaynak: TCMB

5 Konut Kredileri Kullandırım Kullandırılan Konut Kredileri (Milyar TL) Kullandırılan Konut Kredileri (Adet) Ortalama Kredi Tutarı (Bin TL) , , , , , , , Ç 6, Ç 7, Ç 6, Ç (Tahmini) 9, (Tahmini) 30, * Ç itibariyle yaklaģık 1 milyon adet bakiyesi devam eden konut kredisi olup, ortalama tutar 51 bin TL dir Kaynak: TBB

6 İl Bazında Konut Kredileri (2011 1Ç) İL KONUT KREDİLERİ % Ç ĠSTANBUL ,2% ANKARA ,5% ĠZMĠR ,4% ANTALYA ,4% BURSA ,1% KOCAELĠ ,5% ADANA ,3% MERSĠN ,0% KONYA ,4% MANĠSA ,3% TEKĠRDAĞ ,3% AYDIN ,3% MUĞLA ,2% GAZĠANTEP ,2% KAYSERĠ ,1% SAMSUN ,1% BALIKESĠR ,1% HATAY ,0% ESKĠġEHĠR ,0% DENĠZLĠ ,8% DĠYARBAKIR ,8% SAKARYA ,8% TRABZON ,6% MALATYA ,6% ÇANAKKALE ,5% ġanliurfa ,5% ÇORUM ,5% * Tüm Bankacılık sektörü rakamları dikkate alınmıģtır İL KONUT KREDİLERİ % Ç ZONGULDAK ,5% ORDU ,4% TOKAT ,4% EDĠRNE ,4% SĠVAS ,4% AFYONKARAHĠSAR ,4% KAHRAMANMARAġ ,4% ELAZIĞ ,4% ERZURUM ,4% KIRKLARELĠ ,4% ISPARTA ,3% KÜTAHYA ,3% YALOVA ,3% YOZGAT ,3% AMASYA ,3% KASTAMONU ,3% GĠRESUN ,3% KIRIKKALE ,3% BOLU ,3% ADIYAMAN ,3% RĠZE ,2% AKSARAY ,2% OSMANĠYE ,2% NĠĞDE ,2% UġAK ,2% VAN ,2% KIRġEHĠR ,2% İL KONUT KREDİLERİ % Ç KARABÜK ,2% BURDUR ,2% NEVġEHĠR ,2% KARAMAN ,2% DÜZCE ,2% BĠLECĠK ,2% ÇANKIRI ,2% SĠNOP ,2% MARDĠN ,2% ARTVĠN ,1% BATMAN ,1% KARS ,1% ERZĠNCAN ,1% BARTIN ,1% SĠĠRT ,1% BĠTLĠS ,1% AĞRI ,1% GÜMÜġHANE ,1% TUNCELĠ ,1% IĞDIR ,1% ġirnak ,1% KĠLĠS ,1% BĠNGÖL ,0% MUġ ,0% HAKKARĠ ,0% ARDAHAN ,0% BAYBURT ,0% (bin TL) Kaynak: Bir BDDK Deutsche Bir Deutsche Bank ve Bank Doğan ve Doğan Grubu Ortaklığıdır // A A Joint Joint Venture Venture of Deutsche of Deutsche Bank and Bank Dogan and Group Doğan Group

7 Piyasa Konut Kredileri Faiz Oranları Kaynak: TCMB

8 Piyasa Konut Kredileri Faiz Oranları ve Ortalama Vade Kaynak: TCMB

9 Satın Alma Gücü & Faiz Oranları Müşteri Segmenti Ortalama Aylık Hanehalkı Geliri (TL) Maksimum Aylık Taksit Tutarı (TL) F.Oranı %1,53 (%20 Bileşik) F.Oranı %1,17 (%15 Bileşik) Alabileceği Maksimum Kredi Tutarı F.Oranı %0,95 (%12 Bileşik) F.Oranı %0,80 (%10 Bileşik) F. Oranı %0,64 (%8 Bileşik) F.Oranı %0,41 (%5 Bileşik) A B C C * KiĢi baģı GSYH 2010 yılı için aylık bazda TL dir * MüĢteriler gelir seviyeleri ve finansal & demografik özelliklerine göre çeģitli segmentlere ayrılmıģtır * Kredi taksidi dahil tüm düzenli ödemelerin aylık hanehalkı gelirine oranı 40% ve kredi vadesi 180 ay olarak dikkate alınmıģtır Kaynak : TUĠK, TBB, DD Mortgage

10 Satın Alma Gücü & Vade Faiz Oranı (Bileşik) Vade (Yıl) Taksit Tutarı ( TL Kredi Tutarı için) 20% % % % % % Müşteri Segmenti Ortalama Aylık Hanehalkı Geliri (TL) Maksimum Aylık Taksit Tutarı (TL) Alabileceği Maksimum Kredi Tutarı F.Oranı %0,64 (%8 Bileşik) F.Oranı %0,41 (%5 Bileşik) 180 Ay 240 Ay 360 Ay 180 Ay 240 Ay 360 Ay A B C C

11

12 DD MORTGAGE May 18 th, 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

13 Banking Sector and Mortgage Total Assets Total Loans Consumer Loans Mortgage Loans % Mortgage in Total Assets % Mortgage in Total Loans % Mortgage in Consumer Loans Mortgage Loans Growth ,9 0,5% 1,7% 7% 84% ,6 0,9% 2,6% 10% 203% ,4 3,1% 8,1% 27% 368% ,2 4,6% 10,2% 33% 79% ,8 5,5% 10,8% 34% 39% ,4 5,1% 10,1% 33% 22% ,6 5,1% 10,7% 34% 13,7% ,3 5,7% 10,8% 34% 34,5% Jan ,5 5,7% 10,8% 34% 2,2% Feb ,8 5,7% 10,8% 34% 4,4% Mar ,3 5,9% 10,9% 35% 7,0% Apr 2011 NA ,3 NA 10,9% 34% 10,5% (Billion TL) Source: CBT

14 Mortgage Loans According to Functional Distribution of Banks FUNCTIONAL DISTRIBUTION OF BANKS Q VOLUME Q MARKET SHARE % Deposit Banks High-Street Retail Banks Mid-Size Banks State Banks % % %28 Participation Banks %6 Development and Investment Banks 34 %0 TOTAL %100 (Million TL) Source : BRSA

15 Consumer Loans and NPL Mortgage Loans Car Loans Personal Loans Credit Cards Total Consumer Loans Total NPL % Total NPL % Total NPL % Total NPL % Total NPL % ,1% ,5% ,2% NA NA ,9% ,5% ,6% ,8% ,3% ,6% ,1% ,2% ,0% ,7% ,3% ,2% ,0% ,1% ,9% ,0% ,6% ,8% ,6% ,7% ,9% ,2% ,1% ,9% ,1% ,7% ,0% ,9% ,7% ,6% ,3% ,3% ,5% ,8% ,6% ,3% Jan ,2% ,3% ,7% ,6% ,2% Feb ,3% ,8% ,6% ,4% ,1% Mar ,2% ,5% ,4% ,5% ,0% Apr ,1% ,1% ,1% ,0% ,7% (Million TL) Source: CBT

16 Mortgage Market (New Loans) Volume (Billion TL) Number of Transactions Avg Ticket Size (000 TL) , , , , , , , Q 6, Q 7, Q 6, Q (Est) 9, (Est) 30, * As of Q, there are approximately 1 million customers holding mortgage loans, and the average ticket size of the stock is TL 51 thousand Source: BAT

17 Mortgage Loans by City (2011 1Q) CITY Q VOLUME % ĠSTANBUL ,2% ANKARA ,5% ĠZMĠR ,4% ANTALYA ,4% BURSA ,1% KOCAELĠ ,5% ADANA ,3% MERSĠN ,0% KONYA ,4% MANĠSA ,3% TEKĠRDAĞ ,3% AYDIN ,3% MUĞLA ,2% GAZĠANTEP ,2% KAYSERĠ ,1% SAMSUN ,1% BALIKESĠR ,1% HATAY ,0% ESKĠġEHĠR ,0% DENĠZLĠ ,8% DĠYARBAKIR ,8% SAKARYA ,8% TRABZON ,6% MALATYA ,6% ÇANAKKALE ,5% ġanliurfa ,5% ÇORUM ,5% * All Bank Groups are included CITY Q VOLUME ZONGULDAK ,5% ORDU ,4% TOKAT ,4% EDĠRNE ,4% SĠVAS ,4% AFYONKARAHĠSAR ,4% KAHRAMANMARAġ ,4% ELAZIĞ ,4% ERZURUM ,4% KIRKLARELĠ ,4% ISPARTA ,3% KÜTAHYA ,3% YALOVA ,3% YOZGAT ,3% AMASYA ,3% KASTAMONU ,3% GĠRESUN ,3% KIRIKKALE ,3% BOLU ,3% ADIYAMAN ,3% RĠZE ,2% % AKSARAY ,2% OSMANĠYE ,2% NĠĞDE ,2% UġAK ,2% VAN ,2% KIRġEHĠR ,2% CITY Q VOLUME KARABÜK ,2% BURDUR ,2% NEVġEHĠR ,2% KARAMAN ,2% DÜZCE ,2% BĠLECĠK ,2% ÇANKIRI ,2% SĠNOP ,2% MARDĠN ,2% ARTVĠN ,1% BATMAN ,1% KARS ,1% ERZĠNCAN ,1% BARTIN ,1% SĠĠRT ,1% BĠTLĠS ,1% AĞRI ,1% GÜMÜġHANE ,1% TUNCELĠ ,1% IĞDIR ,1% ġirnak ,1% KĠLĠS ,1% BĠNGÖL ,0% MUġ ,0% HAKKARĠ ,0% ARDAHAN ,0% BAYBURT ,0% % (000 TL) Source: BRSA

18 Mortgage Market Interest Rate Source: CBT

19 Mortgage Market Interest Rate and Average Term Source : CBT

20 Affordability & Interest Rate Customer Segment Average Monthly Household Income (TL) Maximum Affordable Monthly Payment (TL) Int. Rate %1,53 (%20 Comp.) Int.Rate %1,17 (%15 Comp.) Maximum Affordable Loan Amount Int Rate %0,95 (%12 Comp.) Int.Rate %0,80 (%10 Comp.) Int.Rate %0,64 (%8 Comp.) Int.Rate %0,41 (%5 Comp.) A B C C * GDP per capita per month for year 2010 is TL * Customers are divided into different segments according to income levels and financial & demographic characteristics * All monthly regular payments (including mortgage payment) ratio to monthly household income is taken as %40 and loan term is taken as 180 months Source: The Banks Association of Turkey, TurkStat, DD Mortgage

21 Affordability & Term Int. Rate (Comp.) Term (Year) Monthly Payment ( TL Loan Amount) 20% % % % % % Customer Segment Average Monthly Household Income (TL) Maximum Affordable Monthly Payment (TL) Int. Rate %0,64 (%8 Comp.) Maximum Affordable Loan Amount Int. Rate %0,41 (%5 Comp.) 180 Months 240 Months 360 Months 180 Months 240 Months 360 Months A B C C

22

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010.06-16691 28 EYLÜL 2010 KONU : Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi GENELGE (2010/14) Hava Kirliliğinin Kontrolü

Detaylı

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Haziran 2013

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Haziran 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Haziran 2013 Rapor Kodu: DT22 Temmuz 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri 1 Haziran 2013 Bu raporda yer alan istatistikler, Türkiye Bankalar Birliği

Detaylı

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Mart 2013

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Mart 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Mart 2013 Rapor Kodu: DT22 Nisan 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri 1 Mart 2013 Bu raporda yer alan istatistikler, Türkiye Bankalar Birliği üyesi

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TEB Finansal Şirketler Grubu ve Birleşik Banka Türk Finans Pazarının Etkin Oyuncularından Biri TEB Faktoring 2011 1Ç itibariyle %9 pazar payı ile 3. büyük faktoring firması TEB Leasing 2011 1Ç itibariyle

Detaylı

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15 S.No OKUL ADI DÖNEM İLİ KONTENJAN 1 SEYHAN - MERKEZ ATL, AML, TL VE ADANA 10 2 CEYHAN BĠLĠCĠLER AND.OTELCĠLĠK VE TUR.MES.LĠS. ADANA 10 3 MOTOR A.T.L.MOTOR T.L.MOT.M.L.VE YET.T.E.M. ADANA 10 4 SEYHAN -

Detaylı

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 / ANKARA 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 4 1 ADANA... 5 2 ADIYAMAN... 12 3 AFYONKARAHĠSAR... 19 4 AĞRI... 25 5 AMASYA... 30 6 ANKARA... 35 7 ANTALYA...

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014)

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014) YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2015 Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA Tel: +90 (312) 294 50 00 Faks: +90 (312) 294 69 77. KALKINMA BAKANLIĞI

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS)

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS) T.C. MINISTRY OF HEALTH Central Hospital Appointment System (MHRS) Definition of MHRS Central Hospital Appointment System(MHRS); MHRS is an application that enables people to get appointment for themselves

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY T.C. ÇALIŞMA VE REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2010 ISSN: 1301-2908 ISBN: 978-975-455-172-3 T.C. ÇALIŞMA VE REPUBLIC OF TURKEY

Detaylı

Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright 2011 Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.

Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright 2011 Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. ÖNSÖZ Gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır başarılı çalışmalara imza atan profesyonel kadromuz tarafından hazırlanan bu rapor, otel yatırımcıları ve geliştiricilerinden gelen yoğun talep üzerine, tüm

Detaylı

T rizm Sektörünün Dünya ve Türkiye de Önemi ve Geliş Türkiye de Önemi ve Geli me

T rizm Sektörünün Dünya ve Türkiye de Önemi ve Geliş Türkiye de Önemi ve Geli me Turizm Sektörünün Dünya ve Türkiye de Önemi ve Gelişme Potansiyeli Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı 1 Dünyada Turizm, Ekonomi İçinde Çok Önemli bir Yere Sahip (veriler: WTCC-World

Detaylı

Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU

Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU Hazırlayanlar Prof. Dr. İnan GÜLER Tamer ÇETİN A.Rıza ÖZDEMİR Nedim UÇAR Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Ocak/2015 A İÇİNDEKİLER 1. YURT DIŞI LPG TİCARETİ... 1-2 1.1. İthalat...1 1.2. İhracat...2 2. LPG ÜRETİMİ... 3 2.1. Aylık Üretim...3 3. LPG İTHALATI,

Detaylı

DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİ BAĞLAMINDA TÜRK DEMİRYOLLARINDAKİ GELİŞMELER

DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİ BAĞLAMINDA TÜRK DEMİRYOLLARINDAKİ GELİŞMELER DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİ BAĞLAMINDA TÜRK DEMİRYOLLARINDAKİ GELİŞMELER Veysi KURT Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi 14 Mart 2012 1.Kalitenin ve Rekabetin Artırılmasına Yönelik Yeniden Yapılanma

Detaylı

2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması

2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması İktisadi Araştırmalar Bölümü Şubat 2014 H. Erhan Gül Bora Çevik Uzman Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden

Detaylı

Türkiye'nin GiriĢimcilik ve Yenilik Haritası

Türkiye'nin GiriĢimcilik ve Yenilik Haritası Türkiye'nin GiriĢimcilik ve Yenilik Haritası Entrepreneurship and innovation map of Turkey Fulya Evren Yatmaz Kalkınma Bakanlığı - Necatibey Cd. No: 110/A Yücetepe, Ankara fulya.yatmaz@kalkinma.gov.tr

Detaylı

FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI EK -1 PROJE MALİYETİ 5 MİLYON TL VE ÜZERİNDEKİ KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI A. YÖNETİCİ ÖZETİ (Proje ile ilgili bilgilerin ve fizibilite etüdü bulgularının özeti) B. ANA

Detaylı

Tarım bankacılığına farklı bir bakış

Tarım bankacılığına farklı bir bakış 8 Tarım bankacılığına farklı bir bakış A A different view on agricultural banking A Hazırlayan / Editorial: Mehmet Yıldız Kıdemli Tarımsal Kredilendirme Uzmanı (Senior Agricultural Lending Expert), Erdal

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2013

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2013 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 213 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 213 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes213gr.htm

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report 2007 bes2007gr@egm.org.tr

Detaylı

TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 2011

TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 2011 TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 2011 Dr. Can Fuat Gürlesel Ekonomi ve Strateji Danıflmanlık Hizmetleri Nisan 2012 SUNUfi...7 ÇALIfiMANIN METODOLOJ S...8 I. BÖLÜM KONUT SEKTÖRÜ...9 1. KONUT

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı