İNSEKTİSİTLER & AKARİSİTLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSEKTİSİTLER & AKARİSİTLER"

Transkript

1 İNSEKTİSİTLER & AKARİSİTLER

2 ACENTE 1.8 EC EMÜLSĠYON KONSANTRE (EC) GRUBU 6 İNSEKTİSİT(Böcek İlacı) + AKARİSİT (Kırmızı Örümcek İlacı) 18 g/l Abamectin KULLANILDIĞI BĠTKĠ VE ZARARLILAR: Bitki Adı Zararlı Adı Kullanım dozu ve dönemi * PHI NARENCİYE Pas böcüsü (Phyllocoptrata oleivora Yaprak galeri güvesi (Phyllocnistis citrella) 25 ml/100 lt su 25 ml/100 lt su gün gün SÜS BİTKİLERİ Galeri sineği (Liriomyza trifolii) Ġki noktalı Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) DOMATES Ġki noktalı Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) PAMUK 25 ml/100 lt su 25 ml/da 3 gün 50 ml/da 21 gün *Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre Ġlaçın Uygulamaya Hazırlanması : Yapraktan uygulamalarda traktör ve sırt pülvarizatörleri ile motorlu atomizörler kullanılabilir.yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz.günün sıcak saatlerinde yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Ġlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz.ağaç başına veya dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli sayıda ağaç veya belirli bir alan düzgünce ıslatılır.harcanan su belirl enerek ağaç başına veya dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. Ġlaçın Hazırlanması : Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır.sonra bu ön karışım, yarı yarıya su ile dolu aletin deposuna konur.karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır.ilaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.ilaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Kullanım ġekli : Narenciye : İlaçlama Pas böcüsü kefaseti görülür görülmez yapılmalıdır.iyi bir mücadele için kaplama ilaçlama şarttır.ağaç basma 1020 litreyi mayi yeterlidir.%25 oranında yazlık yağlarda karıştırılabilir.galeri güvesi için taze sürgünde bulaşma tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanıp,yeni bulaşmalara göre gün ara ile tekrarlanır. Süs Bitkileri : İlk galeri bitkileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır.gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.iki ilaçlama arasında en az ara gün olmalıdır. Pamuk : Yaprak başına ortalama 13 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Domates : Yaprak başına ortalama 35 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Bitki Tahammülü : Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür.tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir. KarıĢabilirlilik Durumu : Diğer ilaçlarla karışabilirlik durumu test edilmelidir.ilaçlara karşı oluşacak mukavemet nedeniyle, farklı etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanılması icap eden programlarda tavsiye edilmektedir. Uyarı:İlacı kullanmadan önce ambalaj üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.

3 KAVANCHA 5 EC Emülsiyon Konsantre (EC) GRUBU 3 İNSEKTİSİT(Böcek İlacı) 50 g/l Lambdacyhalohtrin Bitki Adı Pamuk Zararlı Adı *YeĢilkurt (Helicoverpa armigera) **Yaprak Biti (Aphis gossypi) ***Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) Kullanma Dozu ve Dönemi 150 ml/da Larva, yumurta 50 ml/da 50 ml/da Nimf, ergin Elma Ġç Kurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 lt su larva dönemi Hasat Aralığı gün 3 gün Bağ Salkım Güvesi (Lobesia botrana) 20 ml/100 lt su larva dönemi gün Mısır Patates ġeker Pancarı Bozkurt (Agrotis spp.) Koçan kurdu (Sesamia nonagrioides) Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis) Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) Kalkan böceği (Cassida spp.) 50 ml/da larva dönemi 30 ml/da larva dönemi 30 ml/da larva dönemi 14 gün 40 ml/da larva ve ergin 3 gün 25 ml/da nimf ve ergin 3 gün Süne (Eurygaster integriceps) 20 ml/da 13. ve gün dönem nimf Buğday Hububat hortumlu 25 ml /da ergin böceği (Pachytchius hordei) 50 ml/da larva dönemi Ekin kambur böceği (Zabrus spp.) Domates YeĢilkurt (Helicoverpa 50 ml/da larva dönemi 3 gün armigera) Soya YeĢilkurt (Helicoverpa 150 ml/da armigera) Lahana Lahana yaprak güvesi (Plutella 25 ml/da larva dönemi 3 gün maculipennis) Antep Yaprak Psillası (Agonocena 20 ml/100 lt su nimf 3 gün Fıstığı pistaciae) dönemi Zeytin Zeytin güvesi (Prays oleae)/ 15 ml/100 lt su larva 3 gün çiçekte dönemi Fındık Fındık Kurdu (Curcilio nucum) 50 ml/da ergin dönemi 3 gün *Akdeniz Bölgesi'nde kullanılmaz. **Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde kullanılır. ***Sadece Ege Bölgesi'nde kullanılır. Ġlaçın Hazırlanması ve Kullanımı : İlaç su ile karıştırılarak kullanılır. İlacı önce ayrı bir kapta az bir miktarda su ile karıştırınız. Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız. Ġlaçlama Sırasındaki Tedbirler : Mümkün olduğunca ilaç ile temastan sakınınız. Atomizer ile sisleme şeklinde ilaçlama yapılırken ağız ve burnu kapatacak bir

4 maske kullanınız. Kalibrasyon : İlaçlama aletinin deposuna belli miktarda su konularak, ilaçlama yapılıyormuş gibi birim alana düşen su miktarı tespit edilir. Tavsiye edilen ilaç miktarı, tespit edilen suya oranlanarak, ilaçlama aletinin deposuna konur ve ilaçlama aletinin karıştırıcısı çalıştırılır. Kullanma ġekli ve Zamanı : KAVANCHA 5 EC değme ve mide yoluyla etkili olup, ani ve yeterli kalıcı etkiye sahiptir. İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için ilaçlamaların zararlıların uygun dönemlerinde ve iyi bir kaplama yapabilecek şekilde uygulanması gerekir. Pamukta : Yeşilkurt: Yeni inficarların çoğunlukta olduğu yani larvalar küçük dönemde iken yapılmalıdır. Bu devrede mevcut ilaçlamadan itibaren 5 gün içinde konacak yeşilkurt yumurtaları da KAVANCHA 5 EC'nin etkisi ile açılmayıp larva meydana getiremezler. Yaprak biti : Fide devresinde % 50 bulaşık fide,tarla devresinde ise 1 yaprakta ortalama 25 pamuk yaprak biti saptandığında ilaçlama yapılır. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır. PARADİSE 5 EC Emülsiyon Konsantre (EC) GRUBU 10 A AKARİSİT (Kırmızı Örümcek İlacı) 50 g/l Hexythiazox Bitki Adı Zaralı Adı Pamuk Sebze (Patlıcan) Elma Bağ Kırmızı Örümcek (Tetranychus cinnabarinus.) Ġki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) Kırmızı Örümcekler (Tetranychus spp. ) Avrupa Kırmızı Örümceği(Panonychus ulmi.) Ġki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) Kullanma Dozu ve Dönemi 100 ml/da (larva, nimf) 5 ml/da (Larva, nimf) 50 ml/100 lt su 1 gün (larva, nimf) 50 ml/100 lt. su gün (Yumurta, larva, nimf) 50 ml/100 lt. su (Yumurta, larva, nimf) Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre gün Kullanma ġekli : İlacın Uygulamaya Hazırlanması: Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır.ilaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır. Uygulama ġekli : Her türlü püskürtücü ile havadan ve yerden uygulanabilir.tarla pulverizatörleriyle ilaçlama yapılırken yaprak altlarınında ilaçlanabilm esi için sıra arası memelerinin takılması ve kaplama ilaçlama yapılması tavsiye edilir.meyve ağaçlarında genellikle çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra birinci ilaçlama yapılmalı,yoğunluk olduğu taktirde tekrarlanmalıdır. Erginlerde etkisi düşük olduğundan ergin popülasyonu çoğalmadan ilaçlamaya başlanmalıdır.eğer ergin popülasyonu fazla ise, erginlere etkili bir kontakt akarisitle karıştırılarak uygulanması tavsiye edilir. Kırmızı örümceklerin direnç kazanmalarını önlemek için PARADISE 5 EC ile yılda iki defadan fazla ilaçlama yapmayınız. Klasik akarlara direnç kazanmış akarlara da etkilidir.yağmurla yıkanmaya dayanıklıdır.etkisi 5060 gün sürer.kırmızı örümceklerin larva ve nimfleri ilaçla temas ettiklerinde veya ilaçlanmış bitki yapraklarına dokunduklarında ölürler.eğer PARADISE 5 EC doğrudan yumurtaların üzerine püskürtülürse yumurtalar açılmaz.ilaçlanmış yaprağa bırakılan yumurtalar da açılmaz.eğer erginler ilaçla temas etmişlerse, bıraktıkları yumurtalar açılmaz. KarıĢabilirlilik Durumu: Kuvvetli alakli ilaçlar hariç yaygın akarisit, fungusit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.

5 AGANTA 5 SG Suda Çözünebilir Granül (SG) GRUBU 6 ĠNSEKTĠSĠT(Böcek ilacı) 5 % Emamectin Benzoate KULLANILDIĞI BĠTKĠ VE ZARARLILAR Bitki Zararlı Adı Kullan Dozu ve Dönemi Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre BĠBER (Sera) DOMATES (Sera) BAĞ* Pamuk Yaprak Kurdu(Spodoptera littoralis) YeĢil Kurt (Helicoverpa armigera) Salkım Güvesi (Lobesia botrana) 30 g/da, Larva gün 30 g/100 lt su Larva 25 g/100 lt su Larva gün gün * Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz. Ġlaçın Hazırlanması ve Kullanım ġekli : Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu karıştırıcısı çalışır durumdaki ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır.dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır.bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir.buradan kalibrasyonu yapılan alet bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Ġlaçlama Zamanı : Biber (sera) : İlaçlama, 100 bitkide 1 2 yeni açılmış yumurta paketi veya 45 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Larvalar yaprak üzerine dağılmadan ilaçlama yapılmıştır. Domates (sera) : İlaçlama, 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde hemen mücadeleye başlanır. Bağ : Salkım güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir.eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, birinci dölde akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15 0C 'yi aşm ası ve süreklilik göstermesi, etkili sıcaklıkların toplamının 1. dölde 120 gd (gün derece), 2. dölde 520 gd, 3.dölde 104 gd'ye ulaşması, asmanın fenolojik olarak 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek ilaçlama yapılır.her dölde bir ilaçlama yapılır.ancak 3. dölden itibaren yumurtlama devam edebileceğinden, yeni yumurta bulunduğu sürece ilacın etki süresi ve hasat tarihi de göz önüne alınarak ilaçlamalara devam edilir. KarıĢabilirlik Durumu : AGANTA 5 SG 'yi diğer ilaçlar ile karıştırarak kullanmayınız. Ġlaçlama Sonrası Tedbirler : Boş ambalajı kesiniz,eziniz, yakınız veya gömünüz. Tekrar kullanmayınız. Kullanılmayan ilacı ambalajı içerisinde, ağzı kapalı olarak, çocukların erişemeyeceği bir yerde ve gıdalardan uzakta, kilit altında saklayınız. Yıkanınız.İş elbisenizi değiştiriniz ve yıkayınız. Bulaşık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı su ile yıkayınız. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki b ilgiler esas alınmalıdır.

6 LAVANTE 20 WP Islanabilir Toz (WP) GRUBU 21 AKARĠSĠT(KIRMIZI ÖRÜMCEK ĠLACI) % 20 g saf Pyridaben LAVANTE 20 WP, hızlı ve uzun süreli kalıcı etkili bir insektisit ve akarisittir. Özeklikle larva ve nimf dönemlerinde olmak üzere, tüm gelişim dönemlerinde etkilidir. KULLANILDIĞI BĠTKĠ VE ZARARLILAR: Bitki adı Zararlı adı Kullanma dozu ve dönemi NARENCĠYE Pas Böcüsü 5 g/100 lt suya (Phyllocoptrata oleivora) (larva, nimf, ergin) Turunçgil kırmızı örümceği 40 g/100 lt suya (Panonychus citri) (larva, nimf, ergin) ELMA DOMATES (sera) Ġki Noktalı Kırmızı Örümcek 5 g/100 lt suya (Tetranychus urticae) (larva, nimf, ergin) Avrupa kırmızı örümceği 50 g/100 lt suya (Panonychus ulmi) (larva, nimf, ergin) Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) Pas Akarı (Aculops lycopersici) 100 g/100 lt suya (larva, ergin) 5 g/100 lt suya (larva, ergin) *PHI 3 gün 21 gün 3 gün LAVANTE 20 WP, hızlı ve uzun süreli kalıcı etkili bir insektisit ve akarisittir. Özeklikle larva ve nimf dönemlerinde olmak üzere, tüm gelişim dönemlerinde etkilidir. * Son ilaçlama ile hasat arasında kalan süre Kalibrasyon : İlaçlama aletinin deposuna belli miktarda su konularak, ilaçlama yapılıyormuş gibi birim alana düşen su miktarı tespit edilir. Tavsiye edilen ilaç miktarı, tespit edilen suya oranlanarak, ilaçlama aletinin deposuna konur ve ilaçlama aletinin karıştırıcısı çalıştırılır. İlaçın Hazırlanması : İlaç hazırlanırken önce aletin deposuna yarıya kadar su doldurulur sonra gerekli miktarda ilaç alınarak başka bir kapta suyla çoğaltılıp, iyice karıştırılarak ön karışım elde edilir. Sonra bu karışım ilaçlama aletinin deposuna yavaş yavaş ve devamlı karıştırılarak ilave edilir ve suyla gerekli miktara tamamlanır. Ġlaçın Uygulama Zamanı : Bitkilerin büyüme devresi, ortam sıcaklığı ve yapraklarda bulunan kırmızı örümcek yoğunluğu (her yaprakta 2 ila 5 adet) esas alınarak ve yumurtaların en fazla çıkış yaptığı zamanda yapılan uygulamadan en iyi sonuçlar elde edilir. Pas böcüsü mücadelesinde, Mayıs başından itibaren bahçenin değişik kesimleri haftada bir kez kontrol edilir. 1 ila 2 adet pas böcüsüne rastlandığında mücadeleye geçilir. Ġlaçın Kullanım ġekli : İyi bir kontrol sağlamak için bitkinin her tarafı ilaçlı mahlulle iyice ıslanacak "kaplama" şeklinde ilaçlama yapılmalıdır. Mücadeleden beklenen üstün başarı için bitkilerin yaprak altları ve tepe aksamının iyice ilaçlanması şarttır. İlaçlamalar günün sıcak olmayan serin ve sakin zamanında gerçekleştirilmelidir. KarıĢabilirlilik Durumu : Bordo Bulamacı hariç, diğer insektisit ve fungisit ilaçlarla karıştırılabilir. Tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılması tavsiye edilir. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.

7 PREDATOR 2.5 EC Emülsiyon Konsantre (EC) GRUBU 3A İNSEKTİSİT(Böcek İlacı) 25 g/l Deltamethrin Bitki Adı Zararlı Adı Meyve Elma iç Kurdu (Cydia pomonella) Elma Ağkurdu (Hponomeuta malinellus) Testereli Arılar (Hoplocampa spp.) Yaprak Galeri Güveleri (Stigmella spp.,phyllonorcyer spp.) Armut psillidi (Cacopysilla pyri) Tomurcuk Tırtılları (Spilonota ocellana, Hedya nubiferana,recurvaria nanella) Bağ Dürmece (Sparganotis pilleriana) Salkım Güvesi (Lobesia botrana) * (Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.) Antep fıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) Sebze Patates Mercimek Nohut Beyaz sinek (Bemisia tabaci) YeĢilkurt (Helicoverpa armigera) Bozkurt (Agrotis spp) Pis kokulu yeģil böcek (Nezara sp.) Baklagil Tohum böceği (Bruchus spp.) Yaprak bitleri (Aphis sp) Yaprak pireleri (Empoasca spp) Thripsler (Thrips spp) Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) Mercimek Hortumlu böceği (Sitona crinitus) YeĢil kurt (Helicoverpa viriplaca) Kullanma Dozu ve Dönemi 15 ml/100 l.su 5 ml/100 l.su 30 ml/100 l.su 30 ml/100 l.su 50 ml/100 l.su 30 ml/100 l.su Son ilaçlama ile Hasat Arası süre 3 gün 50 ml/100 l.su 30 ml/100 l.su 3 gün 30 ml/100 l.su 3 gün 100 ml/da 50 ml/da 50 ml/da 50 ml/da 40 ml/da 50 ml/da 50 ml/da 50 ml/da 30 ml/da 50 ml/da 20 ml/da 3 gün 3 gün 3 gün Mercimek Apion (Apion arrogans) 50 ml/da 3 gün Mısır Koçan kurdu (Sesamia nonagrioides) 50 ml/da 15 gün ara ile 3 gün 3 ilaçlama Hububat Süne (Eurygaster spp) Hortumlu Böcek(Pachytchius hordei) Ekin Kambur Böceği (Zabrus tenebrioides.) 30 ml/da (13. dönem nimf) 50 ml/da (45. dönem nimf ve 3 gün yeni nesil ergin) 30 ml/da

8 Zeytin Ayçiçeği Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) Zeytin Güvesi (Prays oleae) Zeytin KarakoĢnili (Sasissetia oleae) Çayır Tırtılı (Loxostege sticticalis) YeĢil Kurt (Helicoverpa armigera) 20 ml/da (Satıh ilaçlaması) 25 ml/100 l.su 30 ml/100 l.su 25 ml/100 l.su 3 gün 25 ml/da 5 ml/da Fındık Kır Tırtılı (Lymantria dispar) 30 ml/100 l.su 21 gün Şeker Pancarı Pancar Piresi (Chatochnema spp) Bozkurt (Agrotis spp) Kalkan böceği ( Cassida spp.) Yaprak Böceği (Piesma maculata) Yaprak Kurtları (Spodoptera exiqua, Mamestra spp.,plusia gamma) 25 ml/da 25 ml/da 25 ml/da 2530 ml/da 2530 ml/da 2530 ml/da 3 gün Ġlaçın Uygulamaya Hazırlanması ve Kalibrasyonu : Gerekli miktardaki ilaç bir miktar suyla ayrı bir kapta önce karışım haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belli miktarda su alınır ve saha koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile kaç dekar ıslatılabileceği hesaplanır. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. İlaçlama sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır. İlaçlama yaparken yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ilaçlanmasına dikkat ediniz. KarıĢabilirlilik Durumu: Normal şartlarda insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.

9 CARAVAN 80 DF KURU AKICI KONSANTRE (DF) GRUBU 1 ĠNSEKTĠSĠT (BÖCEK ĠLACI) %80 Thiodicarb Bitki Adı Zararlı Adı PamukSoya YeĢil kurt (Heliothis armigera) Pamuk yaprak kurdu (Spodeptera littoralis) Mısır Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) Mısır koçan kurdu (Sesamia nonogriodes) Kullanma Dozu ve Dönemi 8090 g/ da Larva 90 g/da Larva Son ilaçlama ile hasat süre (gün) 28 gün 28 gün 90 g/ da larva (15gün ara 28 gün ile 3 ilaçlama) 90 g/ da larva (15gün ara 28 gün ile 3 ilaçlama) Kullanma ġekli : Hesaplanan miktar ilaç önce temiz bir kapta bulamaç haline getirildikten sonra yarısına kadar su konulmuş olan aletin deposuna boşaltılmalı ve karıştırıcı çalıştırılırken kalan su ilave edilmelidir. CARAVAN 80 DF yumurta ve larvalara karşı etkili bir insektisittir. İlacın bu avantajını en iyi biçimde değerlendirmek ve taraklarda zarar ilerlemeden bir kontrol sağlamak için ilaçlama azami yumurta bırakma döneminde, ilk larva çıkışları ile birlikte yapılmalıdır. CARAVAN 80 DF kontak ve mide etkili olduğundan uygulama homojen olmalıdır. CARAVAN 80 DF'nin yaprak üzerinde bıraktığı beyaz lekeler ilaçlama düzgünlüğünü gözleme olanağı verir. Kalibrasyon : Dekara doz için kalibrasyon yapılır. Bunun için ilaçsız su dolu aletle ilaçlama yapar gibi, ilaçlanacak alan dolaşılır. Dekara kullanılacak su miktarı bulunur. KarıĢabilirlilik Durumu : CARAVAN 80 DF Bordo Bulamacı, mancozeb gibi ağır metal, oksit ve tuzları ile karıştırılmamalıdır. Thiodicarb asit ve baz ortamlarda hidrolize olur. Bu nedenle en iyi sonuç için karışımın ph'sı 3 ile,5 arasında olmalıdır. CARAVAN 80 DF bir çok insektisit ve fungusit ilekarışabilmekle birlikte bir ön test yapılması yararlı olur. Karışım yaparken önce CARAVAN 80 DF sulandırılmalı, üzerine karıştırılacak ilaç ilave edilmelidir. İyice karıştırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.

10 MASS PLANT FORTE SUDA ÇÖZÜNEN TOZ (SP) GRUBU 4A ĠNSEKTĠSĠT (Böcek Ġlacı) %20 Acetamiprid Bitki Adı Zararlı Adı Pamuk Yaprak biti (Zenk) (Aphis gosspii) Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) Yaprak piresi (Empoasca spp.) Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) Domates Beyaz Sinek (Tarla) (Bemisia tabaci) Domates Beyaz Sinek (Sera) (Bemisia tabaci) Antep Fıstığı Yaprak Psillası(Agonoscesa targioni) Elma YeĢil yaprak biti (Aphis pomi) Karpuz ġeftali yaprak biti (Myzuc persicae) Biber (Sera) ġeftali yaprak biti (Myzuc persicae) Kullanma Dozu ve Dönemi 10 g/da (nimf, ergin) 40 g / da (larva,ergin) 10 g / da (nimf,ergin) 6 g / da (larva,ergin) Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre gün 30 g / da 3 gün (larva,ergin) 30 g/100 lt su 3 gün 20 g/100 lt su (nimf, ergin) 20 g/100 lt su (nimf, ergin) 25 g/da (larva, ergin) 25 g/100 lt su (nimf, ergin) gün 14 gün gün 3 gün Özellikleri : MASS PLANT FORTE sistemik etkili bir ilaçtır. İlaçlamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer ve etkisini 14 ila 21 gün süreyle korur. Ġlaçın Uygulama ġekli : İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.tavsiye edilen miktarda ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir.bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna konulur.sonra karıştırılarak depo kalan gerekli su miktarı ile tamamen doldurulur. Her türlü ilaçl ama aletiyle kolaylıkla püskürtülür.hazırlanan ilaç karışımı bekletilmeden uygulanmalıdır. Kalibrasyon : Kalibrasyon için ilaçsız, sadece su ile dolu olan depo ile ilaçlanacak alana ne kadar su püskürtüleceği hesaplanır ve ona göre dekara verilecek su miktarı belirlenerek tavsiye edilen miktardaki ilaç ilavesi yapılır. Kullanma ġekli : İlaçlamalar sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. İlaçlamalar yapıldıktan sonra 6 saat içerisinde yağmur yağarsa ilaçlama tekrarlanır. Patateste patates böceği : Örnekleme için tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek zararlının yumurta, larva ve ergini aranır.herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı ilaçlama yapılacaksa bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı ilaçlama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelebilecek zarar bitki tarafından tolore edilebileceğinden ilaçlama gerekmeyebilir. Domateste Beyaz sinek : Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir.her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır.yaprak başına 5 larvapupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır. Elmada yeģil yaprak biti : Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15'inde bulaşıklık olursa ilaçlama yapılmalıdır. KarıĢabilirlilik Durumu : Alkali özelliktekiler hariç, diğer insektisit, fungisit,ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.

11 VERTİCAL 40 EC Emülsiyon Konsantre(EC) GRUBU 1B İNSEKTİSİT(Böcek İlacı) 400 g/l Dimethoate Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile hasat arasındaki süre Meyve Yaprak bitleri (Aphis spp.) 100 ml/ 100 l. su gün Armut 80 ml/ 100 l.su, nimfergin gün kaplanı (Stephanitis pyri) Ağaç sarı kurdu (Zeuzera 150 ml/ 100 l. su, gün pyrina) larva Elma pamuklu biti 100 ml/ 100 l. su, gün (Eriosoma lanigerum) nimfergin Fidan dip 200 ml/ 100 l. su, gün kurtları (Capnodis spp.) ergin, yeni çıkan larva ġeftali virgül kabuklu biti 150 ml/ 100 l. su, gün (Coccomytilus halli) larva Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi 150 ml/ 100 l. su, gün (Agonoscena spp.) nimfergin ġıralı zenk (İdiocerus 150 ml/100 l.su stali) Antepfıstığı iç güvesi 150 ml/ 100 l. su, gün (Recurvaria pistaciicola) larva Antepfıstığı göz kurdu 150 ml/ 100 l. su, gün (Thaumatopoea solitaria) larva Antepfıstığı meyve iç 150 ml/ 100 l. su kurdu (Megastigmus pistaciae) Zeytin Zeytin çiçek sap sokanı 150 ml/ 100 l. su, nimf 21 gün (Calocoris trivialis) Zeytin güvesi 100 ml/ 100 l. su, 21 gün larva (Prays oleae) (Çiçek dölüne) 150 ml/ 100 l. su, larva (meyve dölüne) Zeytin kırlangıç böceği 150 ml/ 100 l. su, nimf 21 gün (Hysteropterum grylloides) Zeytin kurdu 150 ml/ 100 l. su,ergin 21 gün (Coenorrhinus cribripennis) Zeytin pamuklu 150 ml/ 100 l. su, 21 gün biti(euphyllura olivina) nimfergin Zeytin sineği (Dacus 100 ml/ 100 l. su, 21 gün oleae) larvaergin(kaplama ilaçlama) Süs bitkileri Yaprak bitleri (Aphididae) 5 ml/100 l. su, ergin gün

12 Gül Glayölde çiçek soğan akarı (Rhizoglyphus echinopus) Gülde yaprak biti (Macrosiphum rosae) (Tomucuksuz güllerde) Gül filiz burgusu (Ardis brunniventris) nimf 100 ml/100 l. su gün 5 ml/100 l. su, erginnimf 100 ml/100 l. su, erginlarva gün gün Ġlaçın Uygulamaya Hazırlanması : İlaç su ile karıştırılarak kullanılır. İlacı önce ayrı bir kapta az bir miktarda su ile karıştırarak eritiniz. Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız. Kullanma ġekli : İlaçlama esnasında bitki en iyi şekilde ıslanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin de ıslanması sağlanmalıdır. KarıĢabilirlilik Durumu : Endosulfan, Chlorpyrifos, Fenitrothion, Deltamethrin terkipli ilaçlarla karışabilir. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır. CATAMARAN 4 EC Emülsiyon Konsantre (EC) GRUBU 1 B ĠNSEKTĠSĠT (Böcek Ġlacı) 480 g/l Chlorpyrifosethyl KULLANILDIĞI BĠTKĠ VE ZARARLILAR Bitki Adı Meyve Zararlı Adı Kullanma Dozu ve Dönemi PHI (gün) Ağaç sarıkurdu (Zeuzera pyrina) 200 ml/100 l su 14 Amerikan beyaz kelebeği 100 ml/100 l su (Hyphantria cunea) Armut Kaplanı 150 ml/100 l su Nimf, Ergin (Stephanitis pyri) 100 ml/100 l su Larva Armut Kırmızı Kabuklu Biti (Epidiaspis leperii) 100 ml/100 l su Larva **Dut Kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona) 125 ml/100 L su Elma gövde kurdu Ergin (Synanthedon myopaeformis) 150 ml/100 L su Larva Elma iç kurdu (Cydia pomonella) 150 ml/100 L su Larva Ġkikabarcıklı koģnil (Palaeolecanium bituberculatum) 150 ml/100 L su Nimf Kahverengi koģnil

13 (Parthen olecanium corni) ** San Jose Kabuklubiti (Quadraspidiotus pernicious) **ġeftali Virgül Kabuklubiti (Nilotaspis halli) Yaprak bitleri (Aphis pomi,dysaphis plantaginea,dysapsis spp.,myzus persicae) Elma Yaprakbükeni (Archips rosanus) Zeytin Kabuklubiti (Parlatoria oleae) Zeytin Zeytin Kabuklubiti (Parlatoria oleae) Zeytin güvesi (Prays oleae) ġeker Pancarı Toprakaltı zararlılar (Collembola spp., Blaniulus spp., Agriotes spp., Agrotis spp.) Pancar Pireleri (Chaetocnema tibialis,cleonus spp.,lixus spp.) Yaprak kurtları (Spodoptera exiqua,mamestra spp., Plusia gamma) 150 ml/100 L su Larva 150 ml/100 L su Nimf Ergin 150 ml/100 L su Nimf Ergin 100 ml/100 l su Larva 100 ml/100 l su Larva 100 ml/100 l su Larva 150 ml/100 L su Larva 150 ml/da 150 ml/da 200 ml/da Bağ Salkım Güvesi (Lobesia botrana) 100 ml/100 L su Ergin,Larva 14 Sebze Beyaz Sinek (Bemisia tabacı) 200 ml/da Larva Lahana göbekkurdu 200 ml/da Larva (Hellula undalis) Pamuk Yaprakkurdu 180 ml/da Ergin,Larva (Spodoptera littoralis) Patates Böceği 180 ml/da Ergin,Larva (Laptinotarsa decemlineata ) Soğan Psillidi (Bactericera tremblayi) 150 ml/da Larva YeĢilkurt (Helicoverpa armigera) Mısır Nohut, Mercimek Hububat Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides) Mısır Kurdu (Osrina nubilatis) 180 ml/da Ergin,Larva 180 ml/da Larva (15 gün ara ile 3 gün ilaçlama) 180 ml/da Larva (15 gün ara ile 3 gün ilaçlama) YeĢilkurt (Helicoverpa viriplaca) 150 ml/da Larva Ekin Güvesi (Syringopais temperatella) Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp.) 100 ml/da Larva 200 ml/da Larva Hububat Hortumlu Böceği (Pachytychius hordei) 250 ml/da Larva Ayçiçeği YeĢilkurt (Helicoverpa spp.) 200 ml/100 L su Larva 14 Pamuk Yaprak Kurdu 180 ml/da Larva 14 (Spodoptera littoralis) Yaprak Biti (Aphis gossypi) 200 ml/da (Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kullanılır.) **Yaz mücadelesi.

14 Uygulamaya Hazırmala ġekli : Emülsiyon konsantre olan ilaç suyla karıştığından,her türlü alet ile uygulanabilir.gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile sulandırılır.bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna, karıştırma aparatı çalışır durumda iken ilave edilir.sonra depo su ile tamamen doldurulur. Kalibrasyon : Dekara kullanılacak su miktarnı hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır.bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir.buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.daha sonra ilaçlamaya geçilir.günün serin saatlerinde, rüzgarsız havalarda, bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. KarıĢabilirlilik Durumu : Kuvvetli alkali karekterdeki ilaçlar hariç, diğer insektisit, fungusit, akarisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kull anılabilir. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır. MASSMETHRİN Emülsiyon Konsantre (EC) GRUBU 3A ĠNSEKTĠSĠT(Böcek Ġlacı) 250 g/l Cypermethrin Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre Sebze Baklagil tohum böcekleri 40 ml/da (Bruchus spp.) Beyaz sinek 30 ml/da (larva) (Bemisia tabaci) Bozkurt 40 ml/da (larva) (ilaç yeşil aksama ve toprağa pülverize edilir.) (Agrotis spp.) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 30 ml/da (larva) Meyve Ağaç kızılkurdu (Cossus cossus) 80 ml/100 ml su Armut Elma iç kurdu (Cydia pomonella) Armut psillidi (Cacopsylla pyri) (genç larva dönemi) 20 ml/100 lt su (larva, yumurta açılışını takiben 20 gün ara ile 5 ilaçlama) 20 ml/100 lt su (Taç yapraklar döküldükten sonra, 2.ve 3. Nimf döneminde) Antep Fıstığı Antep fıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 25 ml/100 lt su (Yaprakların %20'si bulaşık olduğunda ilk ilaçlama yapılır.) Ayçiçeği Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 40 ml/da Süs Bitkileri Mısır Nergis soğan sinekleri (Eumerus narcissi, Merodon eques) Mısır koçan kurdu(sesamia nonagrioides) 80 ml/100 lt su 30 ml/da (larva) (15 gün ara ile 3 ilaçlama) Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) 30 ml/da (larva) (15 gün ara ile 3 ilaçlama) Hububat Süne 20 ml/da (1.3. dönem)30 ml/da (4.5. Dönem nimf ve yeni nesil ergin) (Eurygaster integriceps) Genel Zararlılar Çekirgeler (Locusts) 40 ml/da Bag Salkım güvesi * (Lobesia botrana) 20 ml/100 lt su (Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk ilaçlama yapılır.) Dişbudak Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea) 25 ml/100 lt su (genç larva dönemi)

15 Şeker Pancarı Yaprak kurtları (Spodoptera exigua, Mamestra spp., Plusia gamma) 30 ml/da Pancar piresi (Chaetocnema tibialis) Kalkan böcekler (Cassida spp.) Yaprak böceği (Piesma maculata) 25 ml/da 30 ml/da 30 ml/da *Ege bölgesinde kullanılması sakıncalıdır. Kullanım ġekli: MASSMETHRIN temas ve mide yoluyla zararlı böceklere karşı yüksek derecede etkilidir. Lepidopter larvalarına karşı yüksek etki alabilmek için larvalar küçük (1. Ve 2. Dönem) iken ilaçlama yapılmalıdır. MASSMETHRIN yer aletleri ile uygulanabilir. Tarla pulverizatörleri, yaprak altı memeleriyle kullanılmalıdır, ancak bu taktirde iyi bir kaplama yapılabilir. Zararlının durumuna göre ilaçlamalar 21 günde bir tekrarlanmalıdır. Çok rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır. Ġlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. Ġlacın Hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gerektiğinden daha fazla ilaçlı mahlül hazırlanmamalıdır. Direnç ile Ġlgili Bilgi: MASSMETHRIN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre, Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MASSMETHRIN' in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. KarıĢabilirlilik Durumu : MASSMETHRIN ilacı Meteor, Anvil, Captan gibi birçok insektisit, akarisit, fungisit ve Beredex ile karışabilirse de, büyük miktarlarda karışımlar hazırlanmadan önce basit ön karışım testleri yapılması tavsiye edilir. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır. KİMSAN MALATHION 65 EC

16 Emülsiyon Konsantre(EC) GRUB U 6 İNSEKTİSİT(Bö cek İlacı) 650 g/l Malathion Bitki Adı Zararlı Adı Kullanım Dozu *PHI Yonca Hortumlu Böceği (Hypera variabilis) 10 ml/da larva Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis) 200 ml/da larva Pis Kokulu Yeşil Böcek (Nezara viridula) 10 ml/da nimf,ergin Yeşil Kurt (Helicoverpa armigera) 200 ml/da larva Fasulye Kapsül Kurdu (Etiellazinckenella) 200 ml/da larva Kavun Kızıl Böceği(Rhaphidopalpa foveicollis) 10 ml/da ergin SEBZE Lahana Kelebeği (Pieris brassicae) 10 ml/da larva Patates Güvesi (Gnorimoschema operculella) 10 ml/da larva Karpuz Telli Böceği (Epilachna chrysomelina) 10ml/100 lt. su Tüm dönemlerde Lahana Kokulu Yaprak Böceği (Eurydema ornatum) 10 ml/100 lt.su nimf,ergin Baklağil Tohum Böcekleri ve Ambar Zararlıları (Bruchus spp.) 200ml/100 m 2 Ambar ilaçlaması Kırmızı Örümcek (Tetranychus spp.) 90 ml/100 lt. su nimf,ergin Altın Kelebek(Euproctis crrysorrhoea) 125 ml/100 lt.su nimf,larva Doğu Meyve Güvesi(Laspeyresia molesta) 100 ml/100 lt. su larva Kiraz Sineği(Rhagoletis cerasi) 100 ml/100 lt.su yumurta,larva Meyve Göz Kurdu(Anthonomus spp.) 100 ml/100 lt.su larva Meyve Testereli Arıları(Hoplocampo spp.) 125 ml/100 lt.su larva Yaprak Bitleri(Aphididae. ) 125 ml/100lt.su nimf,ergin Yüzük Kelebeği(Malacosoma neustria) 125 ml/100 lt.su larva Yaprak Bükenler(Archips sp.) 100 ml/100 lt.su larva MEYVE Elma Pamuklu Biti(Eriosoma lanigerum) 100ml/100 lt.su nimf,ergin Elma Ağ Kurdu(Hyponomeuta malinellus) 200 ml/100 lt.su larva Armut Kaplanı(Stephanitis pyri) 100ml/100 lt.su nimf,ergin Şeftali Filiz Güvesi(Anarsiya lineatella) 150 ml/100 lt.su larva Şeftali Virgül Kabuklu Biti(Nilotaspis halli) 100 ml/100 lt.su Zeytin Kabuklu Biti(Parlatoria olea) 150 ml/100 lt.su larva Meyve Göz Kurtları(Anthonomus spp.) 100 ml/100 lt.su larva Tomurcuk Tırtılları (Hedya nubiferana, 125 ml/100 lt.su larva Spilanota ocellana,recurvaria nanella) BAĞ Bağda Unlu Bit(Planococcus citri) 150 ml/100 lt.su Tüm dönemlerinde SÜS BĠTKĠLERĠ Yaprak Bitleri(Aphididea.) 85 ml/100 lt. su nimf,ergin YAĞGÜLÜ Yaprak bitleri (Macrosiphum rosae) 85 ml/100 lt.su nimf ergin HUBUBAT Ambarlanmış Hububat ve Mamülleri Zararına karşı 200 ml/100 m alana MISIR Çizgili Yaprak Kurdu (Spodoptera exiqua) 200 ml/da larva Mısır Ambar Zararlıları 200 ml/100 m alana HAġHAġ Haşhaş Kök Kurdu (Ceuthorhynchus denticulatus) 200 ml/100lt. su ergin PAMUK Çizgili Yaprak Kurdu (Spodoptera exiqua) Pamuk Yaprak Biti (Aphis gossypi) Pamuk Yaprak Piresi (Empoasca decipiens) *PHI:Son ilaçlamayla hasat arası süre (gün) 250 ml/da larva 100 ml/da nimfergin 10 ml/da nimfergin SUSAM Susam Güvesi (Antigastra catalaunalis) 100 ml/da larva SOYA Pamuk Çizgili Yaprak Kurdu (Spodoptera exiqua) 250 ml/da Pis Kokulu Yeşil Böcek (Nezara viridula) 10 ml/da ZEYTĠN Zeytin Kabuklu Biti (Parlatoria oleae) 150 ml/100 lt.su larva

17 ĠLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANIġI VE KULLANIM ġeklġ: Gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıģtırılır.bu karıģım aletinin yarım doldurulmuģ deposuna konulur.karıģtırma düzeni çalıģtırılarak depo su ile tamamen doldurulur.dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır.bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla Ģartlarında sabit bir hızla çalıģtırılarak,mevcut su ile ne kadar alanın ıslanabileceği hesap edilir.buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmıģ olur.daha sonra ilaçlamaya geçilir.her türlü ilaçlama aletiyle kolaylıkla uygulanır.günün serin saatlerinde ve rüzgarsız havalarda bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak Ģekilde ilaçlama yapılır. KARIġABĠLĠRLĠK DURUMU: Dichlorvos,Parathion methyl ve Fenitrothion terkipli ilaçlarla karıģabilir. Uyarı:İlacı kullanmadan önce ambalaj üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır. CATAMARAN 25 WP ISLANABİLİR TOZ (WP) GRUBU 1B ĠNSEKTĠSĠT (Böcek Ġlacı) % Chloropyrifosethyl KULLANILDIĞI BĠTKĠ VE ZARARLILAR Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre SATIH İLAÇLAMASI OLARAK Hububat Hortumlu 400 g/da ergin böceği (Pachytychius hordei) Mısır Tel kurdu (Agriotes spp.) 1000 g/da Toprak Ġlaçlaması Sebze Tel kurdu (Agriotes spp.) 1200 g/da larva Bozkurt (Agrotis spp.) Fındık Mayıs böceği 15 g/l m2 taç iz düģüm Meyve Ağaçları ve Fidanları (Melolontha melolontha) Toprakaltı zararlıları alanına 15 g/l m2 taç iz düģüm alanına TOHUM İLAÇLAMASI OLARAK Hububat Ekin kambur 200 g/100 kg tohum böceği (Zabrus spp.) larva, ergin Mısır Mısır maymuncuğu (Tanymecus dilaticollis) 900 g/100 kg tohum ergin Sebze Bozkurt (Agrotis spp.) 1200 g/100 kg tohum Tel kurdu (Agriotes spp.) Pamuk Bozkurt (Agrotis spp.) 1200 g/100 kg tohum Tel kurdu (Agriotes spp.) ZEHİRLİ YEM OLARAK Mısır Bozkurt (Agrotis ipsilon) Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) 300 g + 10 kg kepek+500 g Ģeker Larva 300 g + 10 kg kepek+500 g Ģeker Nimf, Ergin

18 Sebze Bozkurt (Agrotis spp.) Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) Ayçiçeği Bozkurt (Agrotis spp.) 300 g + 10 kg kepek+500 g Ģeker Larva 400 g + 10 kg kepek+500 g Ģeker Ergin 300 g + 10 kg kepek+500 g Ģeker Larva Susam Bozkurt (Agrotis spp.) 300 g + 10 kg kepek+500 g Ģeker Larva Kullanım ġekli : Tohum Ġlaçlaması Ġçin : Daha önce nemlendirilmiş tohumlar önerilen dozda ilaçla karıştırıldıktan sonra ekilir. Toprak Ġlaçlaması Ġçin : Toprak hazırlığı sırasında dekara tavsiye edilen dozda ilaç ölçülür, bir miktar ince kum toprak ile iyice karıştırılıp toprak sathına düzgünce serpilir.daha sonra 1015 cm toprak işlemesi ile toprağa karıştırılır. Zehirli Yem Hazırlanması : Gerekli miktar ilaç önce kepekle kuru kuruya karıştırılır, sonra içine şeker eritilmiş su ile (10 kg kepeğe 0.5 kg, şeker hesabı ile) yavaş yavaş nemlendirilir. Nemlendirme derecesi kepeğin sünger kıvamına gelmesi ile ayarlanır. Bu hazırlanan zehirli yem akşamüzeri sebzelerde dekara 58 kg, mısırda 56 kg hesabı ile bitkilerin diplerine atılır. İlaçlama sulamadan sonra yapılırsa daha etkili olur. KarıĢabilirlilik Durumu : Hiçbir ilaçla karıştırılamaz. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları I İÇİNDEKİLER Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları Sayfa No:... BAĞ THRİPSLERİ Rubiothrips vitis (Priesner), Tütün thripsi [(Thrips tabaci) Lindeman], Mycterothrips albidicornis Kenchtel,

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 2 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

Turunçgil Zararlı ve Hastalıklarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları

Turunçgil Zararlı ve Hastalıklarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları Zararlı Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari ADı Formülasyonu Doz (preparat/100 lt suya ) İlaçlama Zamanı Hasat Yazın Kışın Aralığı (Gün) Beyazsinekler Yazlık 700 g/l Porkan Hektolineum KorumaV 92 SafT

Detaylı

Alban 25 WP 10 kg kepek+ Bozkurt (Agrotis spp.)

Alban 25 WP 10 kg kepek+ Bozkurt (Agrotis spp.) Hastalık Adı Bozkurt (Agrotis spp.) Danaburnu (Gryllotalpa Etkili Madde Adı ve Oranı Chlorpyrifosethyl, % (zehirli yem, tohum ilaçlaması ve yeşil aksamda kulanıllır) Cypermethrin, 0 g/l Deltamethrin, g/l

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE VE KULLANILAN PESTİSİTLER

ZİRAİ MÜCADELE VE KULLANILAN PESTİSİTLER ZİRAİ MÜCADELE VE KULLANILAN PESTİSİTLER Bülent ALTAN Ziraat Yüksek Mühendisi Zirai Mücadele Nedir? Bitkisel Üretimi sınırlayan, hastalık, zararlı ve yabancı otların zararından bitkileri korumak; Bu yolla

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI TAHIL HASTALIKLARI TAHIL ZARARLILARI GENEL ZARARLILAR DEPOLANMIŞ

Detaylı

Sürvey Talimatları Klavuz El Kitabı

Sürvey Talimatları Klavuz El Kitabı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sürvey Talimatları Klavuz El Kitabı Keşif-Sınırlandırma-Değerlendirme B i t k i S a ğ l ı ğ ı v e K a r a n t i n a D a i r e B a ş

Detaylı

GÜBRELER VE GÜBRELEME. MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi

GÜBRELER VE GÜBRELEME. MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi GÜBRELER VE GÜBRELEME MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi GÜBRE VE GÜBRELEME Tarımsal üretimin artırılması için, toprak işlenmeli, ekilmeli, sulanmalı, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmelidir.

Detaylı

Fındık Tarım Takvimi

Fındık Tarım Takvimi Fındık Tarım Takvimi Sayın fındık üreticileri; modern tarım tekniklerine uygun olarak fındık ürününe uygulanması gereken zirai faaliyetler aylar itibariyle aşağıya çıkarılmıştır. bereketli ve bol ürünler

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı

DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ (Lycopersicon Esculentum) Zir. Müh. Sabahattin TÜZÜN GAP-TEYAP Batman-Siirt BYU 1. TANIMI VE ÖNEMİ 1.1.Anavatanı: Domatesin anavatanı Orta ve Güney Amerika (Peru da And Dağları)

Detaylı

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar.

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar. Toprak Nedir ve Neden Önemlidir? Toprak, yerkabuğunu oluşturan kayaların, uzun yıllar boyunca parçalanıp ayrışması ile oluşan gevşek yeryüzü örtüsüne verilen genel bir isimdir. Fakat toprağın, önemine

Detaylı

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU ORDU-2008 1 . BaĢkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No: 1 Yazarlarla YazıĢma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK ÇELİKLE ÜRETİM ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2

ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde

Detaylı

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı müşteriler tarafından laboratuvara getirilen numunelerin yasal şartlara uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli numune alma bilgilerinin müşterilerimize sunulmasıdır.

Detaylı

ESKİŞEHİR ISSN 1309-5935 TİCARET BORSASI YIL:1 SAYI:1 OCAK - ŞUBAT - MART 2010 DERGİSİ. Kapak

ESKİŞEHİR ISSN 1309-5935 TİCARET BORSASI YIL:1 SAYI:1 OCAK - ŞUBAT - MART 2010 DERGİSİ. Kapak ESKİŞEHİR ISSN 1309-5935 TİCARET BORSASI YIL:1 SAYI:1 OCAK - ŞUBAT - MART 2010 DERGİSİ Kapak Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Adına Sahibi : Selim ÖĞÜTÜR (Yön. Kur. Bşk.) Yayın Kurulu : Selim

Detaylı

BAĞ HASTALIK VE ZARARLILARI BAĞ HASTALIKLARI

BAĞ HASTALIK VE ZARARLILARI BAĞ HASTALIKLARI 1- Bağ Küllemesi (Uncinula necator) BAĞ HASTALIK VE ZARARLILARI BAĞ HASTALIKLARI Etmeni: Fungal bir hastalık olup kışı, bitki üzerinde geçirir. Belirtileri: Sürgünlerin uzamaya başladığı ilk andan itibaren

Detaylı

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER:

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Yıl: 18 Sayı: 105 T.C. Ordu Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayınıdır İki Ayda Bir Yayınlanan Mesleki Gazete MART-NİSAN 2014 BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Tarımsal Hasılamız 62 Milyar Dolara

Detaylı

TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; tohumluk partilerinden numune alınması,

Detaylı

Hacı Yılmaz. www.haciyilmaz.com. Gül Yetiştiriciliği. YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010

Hacı Yılmaz. www.haciyilmaz.com. Gül Yetiştiriciliği. YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010 Hacı Yılmaz www.haciyilmaz.com 2010 Gül Yetiştiriciliği YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010 1. GiRiŞ Ticari amaçla kesme çiçek üretimi bugün dünyada büyük rakamlara ulaşmış olup, birçok ülke bu konuda büyük

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 HAZIRLAYAN FATİH KAYNAK GİRİŞ...1 1.Alçının Tanıtımı...1 2. İş Sağlığı ve Güvenliği...3 3. Alçı Sıvada Kullanılan Sarf Malzemesi ve Yardımcı

Detaylı

GENEL TARIM TAKVİMİ OCAK AYINDA YAPILACAK TARIM İŞLERİ

GENEL TARIM TAKVİMİ OCAK AYINDA YAPILACAK TARIM İŞLERİ GENEL TARIM TAKVİMİ OCAK AYINDA YAPILACAK TARIM İŞLERİ : a) Kışı ılık geçen yerlerde ilkbaharda ekilecek tarlalar sürülür ve açmalar yapılır. Ekimle birlikte gübre verilmemiş tarlalara gereken gübreler

Detaylı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU Yatırım Süs Bitkileri Sektörü El Kitabı önsöz Ülkemizde dış mekan süs bitkileri üretiminde ve satışında başta Marmara, Ege ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ EKİM - DİKİM ALET VE MAKİNELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

OCAK AYINDA YAPILACAK TARIM İŞLERİ TARLA ZİRAATI:

OCAK AYINDA YAPILACAK TARIM İŞLERİ TARLA ZİRAATI: OCAK AYINDA YAPILACAK TARIM İŞLERİ : a) Kışı ılık geçen yerlerde ilkbaharda ekilecek tarlalar sürülür ve açmalar yapılır. Ekimle birlikte gübre verilmemiş tarlalara gereken gübreler verilir. b) Yeşil gübre

Detaylı

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME Ülkemizde örtü altı (sera) ve açıkta yapılan yetiştiricilikte üretimi yapılan hıyar genellikle taze olarak tüketilmekte ve bunun yanında turşuluk (kornişon tipi) olarak

Detaylı