İNSEKTİSİTLER & AKARİSİTLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSEKTİSİTLER & AKARİSİTLER"

Transkript

1 İNSEKTİSİTLER & AKARİSİTLER

2 ACENTE 1.8 EC EMÜLSĠYON KONSANTRE (EC) GRUBU 6 İNSEKTİSİT(Böcek İlacı) + AKARİSİT (Kırmızı Örümcek İlacı) 18 g/l Abamectin KULLANILDIĞI BĠTKĠ VE ZARARLILAR: Bitki Adı Zararlı Adı Kullanım dozu ve dönemi * PHI NARENCİYE Pas böcüsü (Phyllocoptrata oleivora Yaprak galeri güvesi (Phyllocnistis citrella) 25 ml/100 lt su 25 ml/100 lt su gün gün SÜS BİTKİLERİ Galeri sineği (Liriomyza trifolii) Ġki noktalı Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) DOMATES Ġki noktalı Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) PAMUK 25 ml/100 lt su 25 ml/da 3 gün 50 ml/da 21 gün *Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre Ġlaçın Uygulamaya Hazırlanması : Yapraktan uygulamalarda traktör ve sırt pülvarizatörleri ile motorlu atomizörler kullanılabilir.yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz.günün sıcak saatlerinde yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Ġlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz.ağaç başına veya dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli sayıda ağaç veya belirli bir alan düzgünce ıslatılır.harcanan su belirl enerek ağaç başına veya dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. Ġlaçın Hazırlanması : Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır.sonra bu ön karışım, yarı yarıya su ile dolu aletin deposuna konur.karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır.ilaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.ilaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Kullanım ġekli : Narenciye : İlaçlama Pas böcüsü kefaseti görülür görülmez yapılmalıdır.iyi bir mücadele için kaplama ilaçlama şarttır.ağaç basma 1020 litreyi mayi yeterlidir.%25 oranında yazlık yağlarda karıştırılabilir.galeri güvesi için taze sürgünde bulaşma tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanıp,yeni bulaşmalara göre gün ara ile tekrarlanır. Süs Bitkileri : İlk galeri bitkileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır.gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.iki ilaçlama arasında en az ara gün olmalıdır. Pamuk : Yaprak başına ortalama 13 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Domates : Yaprak başına ortalama 35 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Bitki Tahammülü : Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür.tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir. KarıĢabilirlilik Durumu : Diğer ilaçlarla karışabilirlik durumu test edilmelidir.ilaçlara karşı oluşacak mukavemet nedeniyle, farklı etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanılması icap eden programlarda tavsiye edilmektedir. Uyarı:İlacı kullanmadan önce ambalaj üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.

3 KAVANCHA 5 EC Emülsiyon Konsantre (EC) GRUBU 3 İNSEKTİSİT(Böcek İlacı) 50 g/l Lambdacyhalohtrin Bitki Adı Pamuk Zararlı Adı *YeĢilkurt (Helicoverpa armigera) **Yaprak Biti (Aphis gossypi) ***Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) Kullanma Dozu ve Dönemi 150 ml/da Larva, yumurta 50 ml/da 50 ml/da Nimf, ergin Elma Ġç Kurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 lt su larva dönemi Hasat Aralığı gün 3 gün Bağ Salkım Güvesi (Lobesia botrana) 20 ml/100 lt su larva dönemi gün Mısır Patates ġeker Pancarı Bozkurt (Agrotis spp.) Koçan kurdu (Sesamia nonagrioides) Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis) Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) Kalkan böceği (Cassida spp.) 50 ml/da larva dönemi 30 ml/da larva dönemi 30 ml/da larva dönemi 14 gün 40 ml/da larva ve ergin 3 gün 25 ml/da nimf ve ergin 3 gün Süne (Eurygaster integriceps) 20 ml/da 13. ve gün dönem nimf Buğday Hububat hortumlu 25 ml /da ergin böceği (Pachytchius hordei) 50 ml/da larva dönemi Ekin kambur böceği (Zabrus spp.) Domates YeĢilkurt (Helicoverpa 50 ml/da larva dönemi 3 gün armigera) Soya YeĢilkurt (Helicoverpa 150 ml/da armigera) Lahana Lahana yaprak güvesi (Plutella 25 ml/da larva dönemi 3 gün maculipennis) Antep Yaprak Psillası (Agonocena 20 ml/100 lt su nimf 3 gün Fıstığı pistaciae) dönemi Zeytin Zeytin güvesi (Prays oleae)/ 15 ml/100 lt su larva 3 gün çiçekte dönemi Fındık Fındık Kurdu (Curcilio nucum) 50 ml/da ergin dönemi 3 gün *Akdeniz Bölgesi'nde kullanılmaz. **Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde kullanılır. ***Sadece Ege Bölgesi'nde kullanılır. Ġlaçın Hazırlanması ve Kullanımı : İlaç su ile karıştırılarak kullanılır. İlacı önce ayrı bir kapta az bir miktarda su ile karıştırınız. Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız. Ġlaçlama Sırasındaki Tedbirler : Mümkün olduğunca ilaç ile temastan sakınınız. Atomizer ile sisleme şeklinde ilaçlama yapılırken ağız ve burnu kapatacak bir

4 maske kullanınız. Kalibrasyon : İlaçlama aletinin deposuna belli miktarda su konularak, ilaçlama yapılıyormuş gibi birim alana düşen su miktarı tespit edilir. Tavsiye edilen ilaç miktarı, tespit edilen suya oranlanarak, ilaçlama aletinin deposuna konur ve ilaçlama aletinin karıştırıcısı çalıştırılır. Kullanma ġekli ve Zamanı : KAVANCHA 5 EC değme ve mide yoluyla etkili olup, ani ve yeterli kalıcı etkiye sahiptir. İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için ilaçlamaların zararlıların uygun dönemlerinde ve iyi bir kaplama yapabilecek şekilde uygulanması gerekir. Pamukta : Yeşilkurt: Yeni inficarların çoğunlukta olduğu yani larvalar küçük dönemde iken yapılmalıdır. Bu devrede mevcut ilaçlamadan itibaren 5 gün içinde konacak yeşilkurt yumurtaları da KAVANCHA 5 EC'nin etkisi ile açılmayıp larva meydana getiremezler. Yaprak biti : Fide devresinde % 50 bulaşık fide,tarla devresinde ise 1 yaprakta ortalama 25 pamuk yaprak biti saptandığında ilaçlama yapılır. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır. PARADİSE 5 EC Emülsiyon Konsantre (EC) GRUBU 10 A AKARİSİT (Kırmızı Örümcek İlacı) 50 g/l Hexythiazox Bitki Adı Zaralı Adı Pamuk Sebze (Patlıcan) Elma Bağ Kırmızı Örümcek (Tetranychus cinnabarinus.) Ġki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) Kırmızı Örümcekler (Tetranychus spp. ) Avrupa Kırmızı Örümceği(Panonychus ulmi.) Ġki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) Kullanma Dozu ve Dönemi 100 ml/da (larva, nimf) 5 ml/da (Larva, nimf) 50 ml/100 lt su 1 gün (larva, nimf) 50 ml/100 lt. su gün (Yumurta, larva, nimf) 50 ml/100 lt. su (Yumurta, larva, nimf) Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre gün Kullanma ġekli : İlacın Uygulamaya Hazırlanması: Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır.ilaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır. Uygulama ġekli : Her türlü püskürtücü ile havadan ve yerden uygulanabilir.tarla pulverizatörleriyle ilaçlama yapılırken yaprak altlarınında ilaçlanabilm esi için sıra arası memelerinin takılması ve kaplama ilaçlama yapılması tavsiye edilir.meyve ağaçlarında genellikle çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra birinci ilaçlama yapılmalı,yoğunluk olduğu taktirde tekrarlanmalıdır. Erginlerde etkisi düşük olduğundan ergin popülasyonu çoğalmadan ilaçlamaya başlanmalıdır.eğer ergin popülasyonu fazla ise, erginlere etkili bir kontakt akarisitle karıştırılarak uygulanması tavsiye edilir. Kırmızı örümceklerin direnç kazanmalarını önlemek için PARADISE 5 EC ile yılda iki defadan fazla ilaçlama yapmayınız. Klasik akarlara direnç kazanmış akarlara da etkilidir.yağmurla yıkanmaya dayanıklıdır.etkisi 5060 gün sürer.kırmızı örümceklerin larva ve nimfleri ilaçla temas ettiklerinde veya ilaçlanmış bitki yapraklarına dokunduklarında ölürler.eğer PARADISE 5 EC doğrudan yumurtaların üzerine püskürtülürse yumurtalar açılmaz.ilaçlanmış yaprağa bırakılan yumurtalar da açılmaz.eğer erginler ilaçla temas etmişlerse, bıraktıkları yumurtalar açılmaz. KarıĢabilirlilik Durumu: Kuvvetli alakli ilaçlar hariç yaygın akarisit, fungusit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.

5 AGANTA 5 SG Suda Çözünebilir Granül (SG) GRUBU 6 ĠNSEKTĠSĠT(Böcek ilacı) 5 % Emamectin Benzoate KULLANILDIĞI BĠTKĠ VE ZARARLILAR Bitki Zararlı Adı Kullan Dozu ve Dönemi Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre BĠBER (Sera) DOMATES (Sera) BAĞ* Pamuk Yaprak Kurdu(Spodoptera littoralis) YeĢil Kurt (Helicoverpa armigera) Salkım Güvesi (Lobesia botrana) 30 g/da, Larva gün 30 g/100 lt su Larva 25 g/100 lt su Larva gün gün * Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz. Ġlaçın Hazırlanması ve Kullanım ġekli : Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu karıştırıcısı çalışır durumdaki ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır.dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır.bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir.buradan kalibrasyonu yapılan alet bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Ġlaçlama Zamanı : Biber (sera) : İlaçlama, 100 bitkide 1 2 yeni açılmış yumurta paketi veya 45 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Larvalar yaprak üzerine dağılmadan ilaçlama yapılmıştır. Domates (sera) : İlaçlama, 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde hemen mücadeleye başlanır. Bağ : Salkım güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir.eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, birinci dölde akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15 0C 'yi aşm ası ve süreklilik göstermesi, etkili sıcaklıkların toplamının 1. dölde 120 gd (gün derece), 2. dölde 520 gd, 3.dölde 104 gd'ye ulaşması, asmanın fenolojik olarak 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek ilaçlama yapılır.her dölde bir ilaçlama yapılır.ancak 3. dölden itibaren yumurtlama devam edebileceğinden, yeni yumurta bulunduğu sürece ilacın etki süresi ve hasat tarihi de göz önüne alınarak ilaçlamalara devam edilir. KarıĢabilirlik Durumu : AGANTA 5 SG 'yi diğer ilaçlar ile karıştırarak kullanmayınız. Ġlaçlama Sonrası Tedbirler : Boş ambalajı kesiniz,eziniz, yakınız veya gömünüz. Tekrar kullanmayınız. Kullanılmayan ilacı ambalajı içerisinde, ağzı kapalı olarak, çocukların erişemeyeceği bir yerde ve gıdalardan uzakta, kilit altında saklayınız. Yıkanınız.İş elbisenizi değiştiriniz ve yıkayınız. Bulaşık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı su ile yıkayınız. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki b ilgiler esas alınmalıdır.

6 LAVANTE 20 WP Islanabilir Toz (WP) GRUBU 21 AKARĠSĠT(KIRMIZI ÖRÜMCEK ĠLACI) % 20 g saf Pyridaben LAVANTE 20 WP, hızlı ve uzun süreli kalıcı etkili bir insektisit ve akarisittir. Özeklikle larva ve nimf dönemlerinde olmak üzere, tüm gelişim dönemlerinde etkilidir. KULLANILDIĞI BĠTKĠ VE ZARARLILAR: Bitki adı Zararlı adı Kullanma dozu ve dönemi NARENCĠYE Pas Böcüsü 5 g/100 lt suya (Phyllocoptrata oleivora) (larva, nimf, ergin) Turunçgil kırmızı örümceği 40 g/100 lt suya (Panonychus citri) (larva, nimf, ergin) ELMA DOMATES (sera) Ġki Noktalı Kırmızı Örümcek 5 g/100 lt suya (Tetranychus urticae) (larva, nimf, ergin) Avrupa kırmızı örümceği 50 g/100 lt suya (Panonychus ulmi) (larva, nimf, ergin) Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) Pas Akarı (Aculops lycopersici) 100 g/100 lt suya (larva, ergin) 5 g/100 lt suya (larva, ergin) *PHI 3 gün 21 gün 3 gün LAVANTE 20 WP, hızlı ve uzun süreli kalıcı etkili bir insektisit ve akarisittir. Özeklikle larva ve nimf dönemlerinde olmak üzere, tüm gelişim dönemlerinde etkilidir. * Son ilaçlama ile hasat arasında kalan süre Kalibrasyon : İlaçlama aletinin deposuna belli miktarda su konularak, ilaçlama yapılıyormuş gibi birim alana düşen su miktarı tespit edilir. Tavsiye edilen ilaç miktarı, tespit edilen suya oranlanarak, ilaçlama aletinin deposuna konur ve ilaçlama aletinin karıştırıcısı çalıştırılır. İlaçın Hazırlanması : İlaç hazırlanırken önce aletin deposuna yarıya kadar su doldurulur sonra gerekli miktarda ilaç alınarak başka bir kapta suyla çoğaltılıp, iyice karıştırılarak ön karışım elde edilir. Sonra bu karışım ilaçlama aletinin deposuna yavaş yavaş ve devamlı karıştırılarak ilave edilir ve suyla gerekli miktara tamamlanır. Ġlaçın Uygulama Zamanı : Bitkilerin büyüme devresi, ortam sıcaklığı ve yapraklarda bulunan kırmızı örümcek yoğunluğu (her yaprakta 2 ila 5 adet) esas alınarak ve yumurtaların en fazla çıkış yaptığı zamanda yapılan uygulamadan en iyi sonuçlar elde edilir. Pas böcüsü mücadelesinde, Mayıs başından itibaren bahçenin değişik kesimleri haftada bir kez kontrol edilir. 1 ila 2 adet pas böcüsüne rastlandığında mücadeleye geçilir. Ġlaçın Kullanım ġekli : İyi bir kontrol sağlamak için bitkinin her tarafı ilaçlı mahlulle iyice ıslanacak "kaplama" şeklinde ilaçlama yapılmalıdır. Mücadeleden beklenen üstün başarı için bitkilerin yaprak altları ve tepe aksamının iyice ilaçlanması şarttır. İlaçlamalar günün sıcak olmayan serin ve sakin zamanında gerçekleştirilmelidir. KarıĢabilirlilik Durumu : Bordo Bulamacı hariç, diğer insektisit ve fungisit ilaçlarla karıştırılabilir. Tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılması tavsiye edilir. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.

7 PREDATOR 2.5 EC Emülsiyon Konsantre (EC) GRUBU 3A İNSEKTİSİT(Böcek İlacı) 25 g/l Deltamethrin Bitki Adı Zararlı Adı Meyve Elma iç Kurdu (Cydia pomonella) Elma Ağkurdu (Hponomeuta malinellus) Testereli Arılar (Hoplocampa spp.) Yaprak Galeri Güveleri (Stigmella spp.,phyllonorcyer spp.) Armut psillidi (Cacopysilla pyri) Tomurcuk Tırtılları (Spilonota ocellana, Hedya nubiferana,recurvaria nanella) Bağ Dürmece (Sparganotis pilleriana) Salkım Güvesi (Lobesia botrana) * (Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.) Antep fıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) Sebze Patates Mercimek Nohut Beyaz sinek (Bemisia tabaci) YeĢilkurt (Helicoverpa armigera) Bozkurt (Agrotis spp) Pis kokulu yeģil böcek (Nezara sp.) Baklagil Tohum böceği (Bruchus spp.) Yaprak bitleri (Aphis sp) Yaprak pireleri (Empoasca spp) Thripsler (Thrips spp) Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) Mercimek Hortumlu böceği (Sitona crinitus) YeĢil kurt (Helicoverpa viriplaca) Kullanma Dozu ve Dönemi 15 ml/100 l.su 5 ml/100 l.su 30 ml/100 l.su 30 ml/100 l.su 50 ml/100 l.su 30 ml/100 l.su Son ilaçlama ile Hasat Arası süre 3 gün 50 ml/100 l.su 30 ml/100 l.su 3 gün 30 ml/100 l.su 3 gün 100 ml/da 50 ml/da 50 ml/da 50 ml/da 40 ml/da 50 ml/da 50 ml/da 50 ml/da 30 ml/da 50 ml/da 20 ml/da 3 gün 3 gün 3 gün Mercimek Apion (Apion arrogans) 50 ml/da 3 gün Mısır Koçan kurdu (Sesamia nonagrioides) 50 ml/da 15 gün ara ile 3 gün 3 ilaçlama Hububat Süne (Eurygaster spp) Hortumlu Böcek(Pachytchius hordei) Ekin Kambur Böceği (Zabrus tenebrioides.) 30 ml/da (13. dönem nimf) 50 ml/da (45. dönem nimf ve 3 gün yeni nesil ergin) 30 ml/da

8 Zeytin Ayçiçeği Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) Zeytin Güvesi (Prays oleae) Zeytin KarakoĢnili (Sasissetia oleae) Çayır Tırtılı (Loxostege sticticalis) YeĢil Kurt (Helicoverpa armigera) 20 ml/da (Satıh ilaçlaması) 25 ml/100 l.su 30 ml/100 l.su 25 ml/100 l.su 3 gün 25 ml/da 5 ml/da Fındık Kır Tırtılı (Lymantria dispar) 30 ml/100 l.su 21 gün Şeker Pancarı Pancar Piresi (Chatochnema spp) Bozkurt (Agrotis spp) Kalkan böceği ( Cassida spp.) Yaprak Böceği (Piesma maculata) Yaprak Kurtları (Spodoptera exiqua, Mamestra spp.,plusia gamma) 25 ml/da 25 ml/da 25 ml/da 2530 ml/da 2530 ml/da 2530 ml/da 3 gün Ġlaçın Uygulamaya Hazırlanması ve Kalibrasyonu : Gerekli miktardaki ilaç bir miktar suyla ayrı bir kapta önce karışım haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belli miktarda su alınır ve saha koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile kaç dekar ıslatılabileceği hesaplanır. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. İlaçlama sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır. İlaçlama yaparken yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ilaçlanmasına dikkat ediniz. KarıĢabilirlilik Durumu: Normal şartlarda insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.

9 CARAVAN 80 DF KURU AKICI KONSANTRE (DF) GRUBU 1 ĠNSEKTĠSĠT (BÖCEK ĠLACI) %80 Thiodicarb Bitki Adı Zararlı Adı PamukSoya YeĢil kurt (Heliothis armigera) Pamuk yaprak kurdu (Spodeptera littoralis) Mısır Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) Mısır koçan kurdu (Sesamia nonogriodes) Kullanma Dozu ve Dönemi 8090 g/ da Larva 90 g/da Larva Son ilaçlama ile hasat süre (gün) 28 gün 28 gün 90 g/ da larva (15gün ara 28 gün ile 3 ilaçlama) 90 g/ da larva (15gün ara 28 gün ile 3 ilaçlama) Kullanma ġekli : Hesaplanan miktar ilaç önce temiz bir kapta bulamaç haline getirildikten sonra yarısına kadar su konulmuş olan aletin deposuna boşaltılmalı ve karıştırıcı çalıştırılırken kalan su ilave edilmelidir. CARAVAN 80 DF yumurta ve larvalara karşı etkili bir insektisittir. İlacın bu avantajını en iyi biçimde değerlendirmek ve taraklarda zarar ilerlemeden bir kontrol sağlamak için ilaçlama azami yumurta bırakma döneminde, ilk larva çıkışları ile birlikte yapılmalıdır. CARAVAN 80 DF kontak ve mide etkili olduğundan uygulama homojen olmalıdır. CARAVAN 80 DF'nin yaprak üzerinde bıraktığı beyaz lekeler ilaçlama düzgünlüğünü gözleme olanağı verir. Kalibrasyon : Dekara doz için kalibrasyon yapılır. Bunun için ilaçsız su dolu aletle ilaçlama yapar gibi, ilaçlanacak alan dolaşılır. Dekara kullanılacak su miktarı bulunur. KarıĢabilirlilik Durumu : CARAVAN 80 DF Bordo Bulamacı, mancozeb gibi ağır metal, oksit ve tuzları ile karıştırılmamalıdır. Thiodicarb asit ve baz ortamlarda hidrolize olur. Bu nedenle en iyi sonuç için karışımın ph'sı 3 ile,5 arasında olmalıdır. CARAVAN 80 DF bir çok insektisit ve fungusit ilekarışabilmekle birlikte bir ön test yapılması yararlı olur. Karışım yaparken önce CARAVAN 80 DF sulandırılmalı, üzerine karıştırılacak ilaç ilave edilmelidir. İyice karıştırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.

10 MASS PLANT FORTE SUDA ÇÖZÜNEN TOZ (SP) GRUBU 4A ĠNSEKTĠSĠT (Böcek Ġlacı) %20 Acetamiprid Bitki Adı Zararlı Adı Pamuk Yaprak biti (Zenk) (Aphis gosspii) Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) Yaprak piresi (Empoasca spp.) Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) Domates Beyaz Sinek (Tarla) (Bemisia tabaci) Domates Beyaz Sinek (Sera) (Bemisia tabaci) Antep Fıstığı Yaprak Psillası(Agonoscesa targioni) Elma YeĢil yaprak biti (Aphis pomi) Karpuz ġeftali yaprak biti (Myzuc persicae) Biber (Sera) ġeftali yaprak biti (Myzuc persicae) Kullanma Dozu ve Dönemi 10 g/da (nimf, ergin) 40 g / da (larva,ergin) 10 g / da (nimf,ergin) 6 g / da (larva,ergin) Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre gün 30 g / da 3 gün (larva,ergin) 30 g/100 lt su 3 gün 20 g/100 lt su (nimf, ergin) 20 g/100 lt su (nimf, ergin) 25 g/da (larva, ergin) 25 g/100 lt su (nimf, ergin) gün 14 gün gün 3 gün Özellikleri : MASS PLANT FORTE sistemik etkili bir ilaçtır. İlaçlamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer ve etkisini 14 ila 21 gün süreyle korur. Ġlaçın Uygulama ġekli : İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.tavsiye edilen miktarda ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir.bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna konulur.sonra karıştırılarak depo kalan gerekli su miktarı ile tamamen doldurulur. Her türlü ilaçl ama aletiyle kolaylıkla püskürtülür.hazırlanan ilaç karışımı bekletilmeden uygulanmalıdır. Kalibrasyon : Kalibrasyon için ilaçsız, sadece su ile dolu olan depo ile ilaçlanacak alana ne kadar su püskürtüleceği hesaplanır ve ona göre dekara verilecek su miktarı belirlenerek tavsiye edilen miktardaki ilaç ilavesi yapılır. Kullanma ġekli : İlaçlamalar sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. İlaçlamalar yapıldıktan sonra 6 saat içerisinde yağmur yağarsa ilaçlama tekrarlanır. Patateste patates böceği : Örnekleme için tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek zararlının yumurta, larva ve ergini aranır.herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı ilaçlama yapılacaksa bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı ilaçlama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelebilecek zarar bitki tarafından tolore edilebileceğinden ilaçlama gerekmeyebilir. Domateste Beyaz sinek : Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir.her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır.yaprak başına 5 larvapupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır. Elmada yeģil yaprak biti : Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15'inde bulaşıklık olursa ilaçlama yapılmalıdır. KarıĢabilirlilik Durumu : Alkali özelliktekiler hariç, diğer insektisit, fungisit,ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.

11 VERTİCAL 40 EC Emülsiyon Konsantre(EC) GRUBU 1B İNSEKTİSİT(Böcek İlacı) 400 g/l Dimethoate Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile hasat arasındaki süre Meyve Yaprak bitleri (Aphis spp.) 100 ml/ 100 l. su gün Armut 80 ml/ 100 l.su, nimfergin gün kaplanı (Stephanitis pyri) Ağaç sarı kurdu (Zeuzera 150 ml/ 100 l. su, gün pyrina) larva Elma pamuklu biti 100 ml/ 100 l. su, gün (Eriosoma lanigerum) nimfergin Fidan dip 200 ml/ 100 l. su, gün kurtları (Capnodis spp.) ergin, yeni çıkan larva ġeftali virgül kabuklu biti 150 ml/ 100 l. su, gün (Coccomytilus halli) larva Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi 150 ml/ 100 l. su, gün (Agonoscena spp.) nimfergin ġıralı zenk (İdiocerus 150 ml/100 l.su stali) Antepfıstığı iç güvesi 150 ml/ 100 l. su, gün (Recurvaria pistaciicola) larva Antepfıstığı göz kurdu 150 ml/ 100 l. su, gün (Thaumatopoea solitaria) larva Antepfıstığı meyve iç 150 ml/ 100 l. su kurdu (Megastigmus pistaciae) Zeytin Zeytin çiçek sap sokanı 150 ml/ 100 l. su, nimf 21 gün (Calocoris trivialis) Zeytin güvesi 100 ml/ 100 l. su, 21 gün larva (Prays oleae) (Çiçek dölüne) 150 ml/ 100 l. su, larva (meyve dölüne) Zeytin kırlangıç böceği 150 ml/ 100 l. su, nimf 21 gün (Hysteropterum grylloides) Zeytin kurdu 150 ml/ 100 l. su,ergin 21 gün (Coenorrhinus cribripennis) Zeytin pamuklu 150 ml/ 100 l. su, 21 gün biti(euphyllura olivina) nimfergin Zeytin sineği (Dacus 100 ml/ 100 l. su, 21 gün oleae) larvaergin(kaplama ilaçlama) Süs bitkileri Yaprak bitleri (Aphididae) 5 ml/100 l. su, ergin gün

12 Gül Glayölde çiçek soğan akarı (Rhizoglyphus echinopus) Gülde yaprak biti (Macrosiphum rosae) (Tomucuksuz güllerde) Gül filiz burgusu (Ardis brunniventris) nimf 100 ml/100 l. su gün 5 ml/100 l. su, erginnimf 100 ml/100 l. su, erginlarva gün gün Ġlaçın Uygulamaya Hazırlanması : İlaç su ile karıştırılarak kullanılır. İlacı önce ayrı bir kapta az bir miktarda su ile karıştırarak eritiniz. Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız. Kullanma ġekli : İlaçlama esnasında bitki en iyi şekilde ıslanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin de ıslanması sağlanmalıdır. KarıĢabilirlilik Durumu : Endosulfan, Chlorpyrifos, Fenitrothion, Deltamethrin terkipli ilaçlarla karışabilir. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır. CATAMARAN 4 EC Emülsiyon Konsantre (EC) GRUBU 1 B ĠNSEKTĠSĠT (Böcek Ġlacı) 480 g/l Chlorpyrifosethyl KULLANILDIĞI BĠTKĠ VE ZARARLILAR Bitki Adı Meyve Zararlı Adı Kullanma Dozu ve Dönemi PHI (gün) Ağaç sarıkurdu (Zeuzera pyrina) 200 ml/100 l su 14 Amerikan beyaz kelebeği 100 ml/100 l su (Hyphantria cunea) Armut Kaplanı 150 ml/100 l su Nimf, Ergin (Stephanitis pyri) 100 ml/100 l su Larva Armut Kırmızı Kabuklu Biti (Epidiaspis leperii) 100 ml/100 l su Larva **Dut Kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona) 125 ml/100 L su Elma gövde kurdu Ergin (Synanthedon myopaeformis) 150 ml/100 L su Larva Elma iç kurdu (Cydia pomonella) 150 ml/100 L su Larva Ġkikabarcıklı koģnil (Palaeolecanium bituberculatum) 150 ml/100 L su Nimf Kahverengi koģnil

13 (Parthen olecanium corni) ** San Jose Kabuklubiti (Quadraspidiotus pernicious) **ġeftali Virgül Kabuklubiti (Nilotaspis halli) Yaprak bitleri (Aphis pomi,dysaphis plantaginea,dysapsis spp.,myzus persicae) Elma Yaprakbükeni (Archips rosanus) Zeytin Kabuklubiti (Parlatoria oleae) Zeytin Zeytin Kabuklubiti (Parlatoria oleae) Zeytin güvesi (Prays oleae) ġeker Pancarı Toprakaltı zararlılar (Collembola spp., Blaniulus spp., Agriotes spp., Agrotis spp.) Pancar Pireleri (Chaetocnema tibialis,cleonus spp.,lixus spp.) Yaprak kurtları (Spodoptera exiqua,mamestra spp., Plusia gamma) 150 ml/100 L su Larva 150 ml/100 L su Nimf Ergin 150 ml/100 L su Nimf Ergin 100 ml/100 l su Larva 100 ml/100 l su Larva 100 ml/100 l su Larva 150 ml/100 L su Larva 150 ml/da 150 ml/da 200 ml/da Bağ Salkım Güvesi (Lobesia botrana) 100 ml/100 L su Ergin,Larva 14 Sebze Beyaz Sinek (Bemisia tabacı) 200 ml/da Larva Lahana göbekkurdu 200 ml/da Larva (Hellula undalis) Pamuk Yaprakkurdu 180 ml/da Ergin,Larva (Spodoptera littoralis) Patates Böceği 180 ml/da Ergin,Larva (Laptinotarsa decemlineata ) Soğan Psillidi (Bactericera tremblayi) 150 ml/da Larva YeĢilkurt (Helicoverpa armigera) Mısır Nohut, Mercimek Hububat Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides) Mısır Kurdu (Osrina nubilatis) 180 ml/da Ergin,Larva 180 ml/da Larva (15 gün ara ile 3 gün ilaçlama) 180 ml/da Larva (15 gün ara ile 3 gün ilaçlama) YeĢilkurt (Helicoverpa viriplaca) 150 ml/da Larva Ekin Güvesi (Syringopais temperatella) Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp.) 100 ml/da Larva 200 ml/da Larva Hububat Hortumlu Böceği (Pachytychius hordei) 250 ml/da Larva Ayçiçeği YeĢilkurt (Helicoverpa spp.) 200 ml/100 L su Larva 14 Pamuk Yaprak Kurdu 180 ml/da Larva 14 (Spodoptera littoralis) Yaprak Biti (Aphis gossypi) 200 ml/da (Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kullanılır.) **Yaz mücadelesi.

14 Uygulamaya Hazırmala ġekli : Emülsiyon konsantre olan ilaç suyla karıştığından,her türlü alet ile uygulanabilir.gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile sulandırılır.bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna, karıştırma aparatı çalışır durumda iken ilave edilir.sonra depo su ile tamamen doldurulur. Kalibrasyon : Dekara kullanılacak su miktarnı hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır.bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir.buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.daha sonra ilaçlamaya geçilir.günün serin saatlerinde, rüzgarsız havalarda, bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. KarıĢabilirlilik Durumu : Kuvvetli alkali karekterdeki ilaçlar hariç, diğer insektisit, fungusit, akarisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kull anılabilir. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır. MASSMETHRİN Emülsiyon Konsantre (EC) GRUBU 3A ĠNSEKTĠSĠT(Böcek Ġlacı) 250 g/l Cypermethrin Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre Sebze Baklagil tohum böcekleri 40 ml/da (Bruchus spp.) Beyaz sinek 30 ml/da (larva) (Bemisia tabaci) Bozkurt 40 ml/da (larva) (ilaç yeşil aksama ve toprağa pülverize edilir.) (Agrotis spp.) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 30 ml/da (larva) Meyve Ağaç kızılkurdu (Cossus cossus) 80 ml/100 ml su Armut Elma iç kurdu (Cydia pomonella) Armut psillidi (Cacopsylla pyri) (genç larva dönemi) 20 ml/100 lt su (larva, yumurta açılışını takiben 20 gün ara ile 5 ilaçlama) 20 ml/100 lt su (Taç yapraklar döküldükten sonra, 2.ve 3. Nimf döneminde) Antep Fıstığı Antep fıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 25 ml/100 lt su (Yaprakların %20'si bulaşık olduğunda ilk ilaçlama yapılır.) Ayçiçeği Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 40 ml/da Süs Bitkileri Mısır Nergis soğan sinekleri (Eumerus narcissi, Merodon eques) Mısır koçan kurdu(sesamia nonagrioides) 80 ml/100 lt su 30 ml/da (larva) (15 gün ara ile 3 ilaçlama) Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) 30 ml/da (larva) (15 gün ara ile 3 ilaçlama) Hububat Süne 20 ml/da (1.3. dönem)30 ml/da (4.5. Dönem nimf ve yeni nesil ergin) (Eurygaster integriceps) Genel Zararlılar Çekirgeler (Locusts) 40 ml/da Bag Salkım güvesi * (Lobesia botrana) 20 ml/100 lt su (Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk ilaçlama yapılır.) Dişbudak Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea) 25 ml/100 lt su (genç larva dönemi)

15 Şeker Pancarı Yaprak kurtları (Spodoptera exigua, Mamestra spp., Plusia gamma) 30 ml/da Pancar piresi (Chaetocnema tibialis) Kalkan böcekler (Cassida spp.) Yaprak böceği (Piesma maculata) 25 ml/da 30 ml/da 30 ml/da *Ege bölgesinde kullanılması sakıncalıdır. Kullanım ġekli: MASSMETHRIN temas ve mide yoluyla zararlı böceklere karşı yüksek derecede etkilidir. Lepidopter larvalarına karşı yüksek etki alabilmek için larvalar küçük (1. Ve 2. Dönem) iken ilaçlama yapılmalıdır. MASSMETHRIN yer aletleri ile uygulanabilir. Tarla pulverizatörleri, yaprak altı memeleriyle kullanılmalıdır, ancak bu taktirde iyi bir kaplama yapılabilir. Zararlının durumuna göre ilaçlamalar 21 günde bir tekrarlanmalıdır. Çok rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır. Ġlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. Ġlacın Hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gerektiğinden daha fazla ilaçlı mahlül hazırlanmamalıdır. Direnç ile Ġlgili Bilgi: MASSMETHRIN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre, Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MASSMETHRIN' in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. KarıĢabilirlilik Durumu : MASSMETHRIN ilacı Meteor, Anvil, Captan gibi birçok insektisit, akarisit, fungisit ve Beredex ile karışabilirse de, büyük miktarlarda karışımlar hazırlanmadan önce basit ön karışım testleri yapılması tavsiye edilir. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır. KİMSAN MALATHION 65 EC

16 Emülsiyon Konsantre(EC) GRUB U 6 İNSEKTİSİT(Bö cek İlacı) 650 g/l Malathion Bitki Adı Zararlı Adı Kullanım Dozu *PHI Yonca Hortumlu Böceği (Hypera variabilis) 10 ml/da larva Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis) 200 ml/da larva Pis Kokulu Yeşil Böcek (Nezara viridula) 10 ml/da nimf,ergin Yeşil Kurt (Helicoverpa armigera) 200 ml/da larva Fasulye Kapsül Kurdu (Etiellazinckenella) 200 ml/da larva Kavun Kızıl Böceği(Rhaphidopalpa foveicollis) 10 ml/da ergin SEBZE Lahana Kelebeği (Pieris brassicae) 10 ml/da larva Patates Güvesi (Gnorimoschema operculella) 10 ml/da larva Karpuz Telli Böceği (Epilachna chrysomelina) 10ml/100 lt. su Tüm dönemlerde Lahana Kokulu Yaprak Böceği (Eurydema ornatum) 10 ml/100 lt.su nimf,ergin Baklağil Tohum Böcekleri ve Ambar Zararlıları (Bruchus spp.) 200ml/100 m 2 Ambar ilaçlaması Kırmızı Örümcek (Tetranychus spp.) 90 ml/100 lt. su nimf,ergin Altın Kelebek(Euproctis crrysorrhoea) 125 ml/100 lt.su nimf,larva Doğu Meyve Güvesi(Laspeyresia molesta) 100 ml/100 lt. su larva Kiraz Sineği(Rhagoletis cerasi) 100 ml/100 lt.su yumurta,larva Meyve Göz Kurdu(Anthonomus spp.) 100 ml/100 lt.su larva Meyve Testereli Arıları(Hoplocampo spp.) 125 ml/100 lt.su larva Yaprak Bitleri(Aphididae. ) 125 ml/100lt.su nimf,ergin Yüzük Kelebeği(Malacosoma neustria) 125 ml/100 lt.su larva Yaprak Bükenler(Archips sp.) 100 ml/100 lt.su larva MEYVE Elma Pamuklu Biti(Eriosoma lanigerum) 100ml/100 lt.su nimf,ergin Elma Ağ Kurdu(Hyponomeuta malinellus) 200 ml/100 lt.su larva Armut Kaplanı(Stephanitis pyri) 100ml/100 lt.su nimf,ergin Şeftali Filiz Güvesi(Anarsiya lineatella) 150 ml/100 lt.su larva Şeftali Virgül Kabuklu Biti(Nilotaspis halli) 100 ml/100 lt.su Zeytin Kabuklu Biti(Parlatoria olea) 150 ml/100 lt.su larva Meyve Göz Kurtları(Anthonomus spp.) 100 ml/100 lt.su larva Tomurcuk Tırtılları (Hedya nubiferana, 125 ml/100 lt.su larva Spilanota ocellana,recurvaria nanella) BAĞ Bağda Unlu Bit(Planococcus citri) 150 ml/100 lt.su Tüm dönemlerinde SÜS BĠTKĠLERĠ Yaprak Bitleri(Aphididea.) 85 ml/100 lt. su nimf,ergin YAĞGÜLÜ Yaprak bitleri (Macrosiphum rosae) 85 ml/100 lt.su nimf ergin HUBUBAT Ambarlanmış Hububat ve Mamülleri Zararına karşı 200 ml/100 m alana MISIR Çizgili Yaprak Kurdu (Spodoptera exiqua) 200 ml/da larva Mısır Ambar Zararlıları 200 ml/100 m alana HAġHAġ Haşhaş Kök Kurdu (Ceuthorhynchus denticulatus) 200 ml/100lt. su ergin PAMUK Çizgili Yaprak Kurdu (Spodoptera exiqua) Pamuk Yaprak Biti (Aphis gossypi) Pamuk Yaprak Piresi (Empoasca decipiens) *PHI:Son ilaçlamayla hasat arası süre (gün) 250 ml/da larva 100 ml/da nimfergin 10 ml/da nimfergin SUSAM Susam Güvesi (Antigastra catalaunalis) 100 ml/da larva SOYA Pamuk Çizgili Yaprak Kurdu (Spodoptera exiqua) 250 ml/da Pis Kokulu Yeşil Böcek (Nezara viridula) 10 ml/da ZEYTĠN Zeytin Kabuklu Biti (Parlatoria oleae) 150 ml/100 lt.su larva

17 ĠLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANIġI VE KULLANIM ġeklġ: Gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıģtırılır.bu karıģım aletinin yarım doldurulmuģ deposuna konulur.karıģtırma düzeni çalıģtırılarak depo su ile tamamen doldurulur.dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır.bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla Ģartlarında sabit bir hızla çalıģtırılarak,mevcut su ile ne kadar alanın ıslanabileceği hesap edilir.buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmıģ olur.daha sonra ilaçlamaya geçilir.her türlü ilaçlama aletiyle kolaylıkla uygulanır.günün serin saatlerinde ve rüzgarsız havalarda bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak Ģekilde ilaçlama yapılır. KARIġABĠLĠRLĠK DURUMU: Dichlorvos,Parathion methyl ve Fenitrothion terkipli ilaçlarla karıģabilir. Uyarı:İlacı kullanmadan önce ambalaj üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır. CATAMARAN 25 WP ISLANABİLİR TOZ (WP) GRUBU 1B ĠNSEKTĠSĠT (Böcek Ġlacı) % Chloropyrifosethyl KULLANILDIĞI BĠTKĠ VE ZARARLILAR Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre SATIH İLAÇLAMASI OLARAK Hububat Hortumlu 400 g/da ergin böceği (Pachytychius hordei) Mısır Tel kurdu (Agriotes spp.) 1000 g/da Toprak Ġlaçlaması Sebze Tel kurdu (Agriotes spp.) 1200 g/da larva Bozkurt (Agrotis spp.) Fındık Mayıs böceği 15 g/l m2 taç iz düģüm Meyve Ağaçları ve Fidanları (Melolontha melolontha) Toprakaltı zararlıları alanına 15 g/l m2 taç iz düģüm alanına TOHUM İLAÇLAMASI OLARAK Hububat Ekin kambur 200 g/100 kg tohum böceği (Zabrus spp.) larva, ergin Mısır Mısır maymuncuğu (Tanymecus dilaticollis) 900 g/100 kg tohum ergin Sebze Bozkurt (Agrotis spp.) 1200 g/100 kg tohum Tel kurdu (Agriotes spp.) Pamuk Bozkurt (Agrotis spp.) 1200 g/100 kg tohum Tel kurdu (Agriotes spp.) ZEHİRLİ YEM OLARAK Mısır Bozkurt (Agrotis ipsilon) Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) 300 g + 10 kg kepek+500 g Ģeker Larva 300 g + 10 kg kepek+500 g Ģeker Nimf, Ergin

18 Sebze Bozkurt (Agrotis spp.) Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) Ayçiçeği Bozkurt (Agrotis spp.) 300 g + 10 kg kepek+500 g Ģeker Larva 400 g + 10 kg kepek+500 g Ģeker Ergin 300 g + 10 kg kepek+500 g Ģeker Larva Susam Bozkurt (Agrotis spp.) 300 g + 10 kg kepek+500 g Ģeker Larva Kullanım ġekli : Tohum Ġlaçlaması Ġçin : Daha önce nemlendirilmiş tohumlar önerilen dozda ilaçla karıştırıldıktan sonra ekilir. Toprak Ġlaçlaması Ġçin : Toprak hazırlığı sırasında dekara tavsiye edilen dozda ilaç ölçülür, bir miktar ince kum toprak ile iyice karıştırılıp toprak sathına düzgünce serpilir.daha sonra 1015 cm toprak işlemesi ile toprağa karıştırılır. Zehirli Yem Hazırlanması : Gerekli miktar ilaç önce kepekle kuru kuruya karıştırılır, sonra içine şeker eritilmiş su ile (10 kg kepeğe 0.5 kg, şeker hesabı ile) yavaş yavaş nemlendirilir. Nemlendirme derecesi kepeğin sünger kıvamına gelmesi ile ayarlanır. Bu hazırlanan zehirli yem akşamüzeri sebzelerde dekara 58 kg, mısırda 56 kg hesabı ile bitkilerin diplerine atılır. İlaçlama sulamadan sonra yapılırsa daha etkili olur. KarıĢabilirlilik Durumu : Hiçbir ilaçla karıştırılamaz. UYARI : Ġlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.

Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir. Amacımız, sürekli gelișmek için kaynak yaratmaktır.

Daima en iyi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir. Amacımız, sürekli gelișmek için kaynak yaratmaktır. AR-TEC Kimya, tarım kimyasalları sektöründeki faaliyetlerine; 1990 yılında, farklı isim ve markalarla bulunmuș, bugün ise Konya da, fabrikasında yenilikçi, gelișmelere açık profesyonel kadrosuyla üretime

Detaylı

ARTFONİL DEFOLLİANTLAR. 48 g/l Ethephon.

ARTFONİL DEFOLLİANTLAR. 48 g/l Ethephon. ARTFONİL 48 g/l Ethephon Ürün Detayları: Sera veya açıkta yetiștirilen hibrit çeșitlerde sadece yeșil olgunluk așamasına gelmiș domates salkımlarına püskürtme biçiminde uygulama yapıldığında turfanda ürün

Detaylı

İŞLER. 60 kişi işletme ziyareti için çalışma Eylem programı hazırlayarak bir gün önceden Planı,Yıllık çiftçiyi bilgilendiricek

İŞLER. 60 kişi işletme ziyareti için çalışma Eylem programı hazırlayarak bir gün önceden Planı,Yıllık çiftçiyi bilgilendiricek AYLAR OCAK ŞUBAT MART GAPBİRECİK TARIMSAL YAYIM DANIŞMANLIK MÜH.LTD.ŞTİ.2015-2016 TYD ÇALIŞMA İŞ TAKVİMİ TARIM DANIŞMANIN YAPACAĞI YAPILACAK İŞLER İŞLER FORMLAR ilkbaharda ekilecek tarlaların sürülmesi

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir?

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir? 1) Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağlardaki ana hastalıktır? a) Kav b) Kurşuni küf c) Ölü kol d)külleme 2) Aşağıdakilerden hangisi bitkisel hormon değildir? a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32 İÇİNDEKİLER TOPRAK VE GÜBRELEME GİRİŞ... 1 1. BAHÇE TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR... 2 1.1. Toprak Reaksiyonu... 2 1.2. Toprak Tuzluluğu... 3 1.3. Kireç... 4 1.4. Organik Madde... 4 1.5. Bünye... 5 1.6. Bitki

Detaylı

Serin ve nemli bölgelerde elmanın en tahripkar hastalıklarından biri, belki de birincisi karalekedir.

Serin ve nemli bölgelerde elmanın en tahripkar hastalıklarından biri, belki de birincisi karalekedir. Karaleke (Venturia İnaegualis (Cke) Wint ): Serin ve nemli bölgelerde elmanın en tahripkar hastalıklarından biri, belki de birincisi karalekedir. Karaleke hastalığının emareleri bütün elma üreticileri

Detaylı

Pestisitlerin Uygulamaya Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Pestisitlerin Uygulamaya Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar Pestisitlerin Uygulamaya Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar Hüseyin Duran Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Samsun 2009 Tarımsal mücadele yöntemleri içinde en çok Kimyasal Mücadele Yöntemi tercih

Detaylı

YAPRAKLARI YENEN YEŞİL SEBZE ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN TARIM İLAÇLARI. TİCARİ ADI (100 lt suya) dekara

YAPRAKLARI YENEN YEŞİL SEBZE ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN TARIM İLAÇLARI. TİCARİ ADI (100 lt suya) dekara YAPRAKLARI YENEN YEŞİL SEBZE ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN TARIM İLAÇLARI HASTALIK ADI İLACIN ETKİLİ MADDE ADI FORMULAS YONU TİCARİ ADI DOZU (100 lt suya) dekara HASAT ARALIĞI ( Gün ) İLAÇLAMA ZAMANI

Detaylı

Patates te Çözümlerimiz

Patates te Çözümlerimiz Patates te Çözümlerimiz Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, dünya tarımının ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının

Detaylı

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUKTAKİ ZARARLILARI ÖRNEKLEME ZAMANI, ÖRNEKLEME YÖNTEMİ, EZE ve MÜCADELE ZAMANLARI Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR KONU BAŞLIKLARI Tanımlar Başarılı

Detaylı

Solem Organik / Ürün Kullanımı

Solem Organik / Ürün Kullanımı Solem Organik / Ürün Kullanımı Bitki Türü Gübre Uygulama zamanı Dozlama / saf gübre Arpa, Buğday, Yulaf, Çavdar, Darı, Süpürge Darısı, Kara Buğday Uygulama Metodları K Ekim Öncesi, Yılda 1 defa 20-200

Detaylı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Hava sıcaklığı Nem Rüzgar hızı ve yönü Güneş şiddeti Yağmur miktarı Toprak nemi sıcaklığı Yaprak ıslaklığı Zamanında doğru ilaçlama Ürün ve çevrenin korunması Gereksiz ilaçlamalar

Detaylı

Kimyasal savaş nedir?

Kimyasal savaş nedir? KİMYASAL SAVAŞ Kimyasal savaş nedir? Tarımsal savaş; zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla kimyasal bileşiklerin kullanıldığı tarımsal savaş yönetimidir. Tarihçesi M.Ö 12.

Detaylı

TURUNÇGİLLER İÇİN YILLIK ÇALIŞMA TAKViMi

TURUNÇGİLLER İÇİN YILLIK ÇALIŞMA TAKViMi OCAK Uçkurutan (mal secco), Turunçgil dal yanıklığı (pseudomonas syringae), Antraknoz ve kahverengi meyve çürüklüğü (Phytophthora citrophthora)'ne karşı ilaçlama yapılır. Bahçede zararlı (unlu bit, kırmızı

Detaylı

Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı

Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı Docto-Zinc 15 Çinkonun Bitkilerdeki Fonksiyonu Çinko bitkilerde bulunan çoğu enzim sisteminde katalist olarak rol alır. Çinko içeren enzimler nişasta

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

Elma ağaçlarının çeşitli kısımlarına arız olan bir çok hastalık ve zararlı vardır.

Elma ağaçlarının çeşitli kısımlarına arız olan bir çok hastalık ve zararlı vardır. 7. Hastalık-Zararlılar ve İlaçlama Zirai Mücadele problemleri bakımından elma yetiştiricileri, meyve yetiştiricileri arasında belki de en şanssız olanlardır. Çünkü elmacılığın o kadar meseleleri vardır

Detaylı

SALKIM GÜVESİ. (Lobesia botrana) TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA BİTKİ KORUMA ŞUB. MÜD.

SALKIM GÜVESİ. (Lobesia botrana) TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA BİTKİ KORUMA ŞUB. MÜD. SALKIM GÜVESİ (Lobesia botrana) TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA BİTKİ KORUMA ŞUB. MÜD. SALKIM GÜVESİ EN ÖNEMLĠ BAĞ ZARARLISIDIR Mücadelesi Müdürlüğümüzce uygulanan; Bağlarda Tahmin ve Erken Uyarı Projesi Kapsamında

Detaylı

ZEYTİNDE ZİRAİ MÜCADELE ve ZEYTİNE ZARAR VEREN BÖCEKLERİN TANITILMASI. 23.05.2013 zeytinist mucahit@zeytin.org.tr

ZEYTİNDE ZİRAİ MÜCADELE ve ZEYTİNE ZARAR VEREN BÖCEKLERİN TANITILMASI. 23.05.2013 zeytinist mucahit@zeytin.org.tr ZEYTİNDE ZİRAİ MÜCADELE ve ZEYTİNE ZARAR VEREN BÖCEKLERİN TANITILMASI ZEYTİN AĞACININ ZARAR GÖREN KISIMLARI VE ZARARI YAPAN BÖCEKLER SÜRGÜNDE : Zeytin güvesi Prays oleae Bern. Zeytin fidan tırtılı Margaronia

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

Ato Serisi. Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR. Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu. Demirin Topraktaki Yarayışlılığı

Ato Serisi. Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR. Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu. Demirin Topraktaki Yarayışlılığı Ato Serisi Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda bulunur ve fotosentez metabolizmasında önemli

Detaylı

Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) BUĞDAY PAS HASTALIKLARI

Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) BUĞDAY PAS HASTALIKLARI Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) BUĞDAY PAS HASTALIKLARI Buğday Kahverengi Pası (Pucciniarecondita) Buğdayda Kara Pas (Pucciniagraministritici)

Detaylı

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz.2015 - Ankara Ekin Kurdu (Zabrus Spp) Ergini Geniş bir baş ve fırlayan sırt kısmının görünüşünden

Detaylı

Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri, narenciyeler, elma, armut, şeftali, erik ve süs bitkileri.

Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri, narenciyeler, elma, armut, şeftali, erik ve süs bitkileri. Docto-Fer Topraktan uygulama preparatı Demirin Bitkilerde Fonksiyonu Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda bulunur ve fotosentez metabolizmasında önemli rolü vardır. Klorofil

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI - Zn 120 Çinkolu Gübre Çözeltisi Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 10 1 Lt/5 Lt Lignosulfanate Erken dönem uygulamaları ile meyve büyüklüğünde ve verimde artış sağlar. Nişasta sentezi, artar, azot metabolizması

Detaylı

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta ÖNEMLİ ZARARLILARI Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) Ergin 20 mm yumurta Larva 35-40 mm ÖNEMLİ ZARARLILARI ÇİÇEK TRİPSİ (Frankliniella tritici) Küçük sigara şeklinde 1,3 mm uzunluğunda, genelde sarı renkli

Detaylı

Hazırlayan: Tarım Dairesi Müdürlüğü-Zirai Mücadele ve Karantina Şubesi 2013

Hazırlayan: Tarım Dairesi Müdürlüğü-Zirai Mücadele ve Karantina Şubesi 2013 Bitki Gelişim Düzenleyicisi Aktif madde Adı ve Oranı: 20 g/l Gibberellic Acid (GA3) Kullanıldığı Bitki Adı Çekirdeksiz üzüm (Sofralık) Kullanım Amacı ve Dönemi Büyük normal sıklıkta ve iri taneli salkımlar

Detaylı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR 2015 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR Bitki Koruma Ürünleri 1 Bitki Koruma Ürünü Nedir? İlaç Seçimi ve Hazırlanması BKÜ Kullanırken Uyulması Gereken Kurallar BKÜ Kullanımı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. 10 dönüm için 1 l gübre kullanılarak ilkbaharda sürgünler püskürtme(ya da damlama) yöntemiyle

Kullanma Kılavuzu. 10 dönüm için 1 l gübre kullanılarak ilkbaharda sürgünler püskürtme(ya da damlama) yöntemiyle Yazlık ve kışlık tahıllar, patates, pancar, patlıcangiller, kabakgiller, lahana grubu, ağaçlar, soğanlar, yeşillikler, çiçekler ve çimler, ay çiçeği, üzüm, meyve çalılıkları ve dekoratif çalılıklar, küçük

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotlar

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotlar I İÇİNDEKİLER Sayfa No: ENDÜSTRİ ve SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 ANASON GÜVESİ [Depressaria daucivorella Rag. (Lep.:Oecophoridae)] STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 ANASON

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 23 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.70 0.6379,2,340.00 KG 772,660.05 6 ARPA YEMLİK TTS 0.68 0.82 0.7504 30,830.00 KG 233,246.60 26 ARPA YEMLİK ı:,005,906.65 42 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

ŞEFTALİ ZARARLI VE HASTALIKLARININ ZARARLI OLDUĞU PERİYOTLAR

ŞEFTALİ ZARARLI VE HASTALIKLARININ ZARARLI OLDUĞU PERİYOTLAR ŞEFTALİ ZARARLI VE HASTALIKLARININ ZARARLI OLDUĞU PERİYOTLAR Hastalık ve zararlıların, şeftali ağaçlarında görüldüğü ve zararlı olduğu periyotlar Zararlı ve Hastalıklar Doğu meyve güvesi Şeftali güvesi

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Sayfa No: MEYVE ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 AĞAÇ SARIKURDU [Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)] STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 AMERİKAN BEYAZKELEBEĞİ [Hyphantria cunea

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotlar

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotlar I İÇİNDEKİLER Sayfa No: SEBZE ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 BAKLAGİL TOHUMBÖCEKLERİ [Bruchus spp. (Col.: Bruchidae)] STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 BEYAZSİNEK [Bemisia tabaci Genn.,

Detaylı

Suyun Zirai Mücadeledeki Önemi

Suyun Zirai Mücadeledeki Önemi Suyun Zirai Mücadeledeki Önemi Zirai mücadelede hazırladığımız karışımların neredeyse %99 unu oluşturan suyun önemi büyüktür. Kullanılan suyun kalitesinin yüksek olması yapılacak ilacın başarısını ve etkinlik

Detaylı

Armut ve ATEŞ YANIKLIĞI HASTALIĞI

Armut ve ATEŞ YANIKLIĞI HASTALIĞI Armut ve ATEŞ YANIKLIĞI HASTALIĞI (Erwinia amylovora) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz.2015 - Ankara Armut Takım: Rosales Familya: Rosaceae (Gülgiller)

Detaylı

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın...

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... granül SEBZE ÜRÜNLERİ Açık Alan Yetiştiricilik Meyvesi Yenen Sebzeler KULLANIM DOZUUYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI Domates / Biber (Dolmalık,

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK İHR 0.30 0.30 0.3000 40,000.00 KG 12,000.00 1 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.2269 69,280.00 KG 15,720.00 3 ARPA YEMLİK MS 0.29 0.30 0.2997 46,460.00 KG 13,922.40

Detaylı

Kimyasal savaş nedir?

Kimyasal savaş nedir? KİMYASAL SAVAŞIM Kimyasal savaş nedir? Tarımsal savaş; zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla kimyasal bileşiklerin kullanıldığı tarımsal savaş yönetimidir. Tarihçesi M.Ö

Detaylı

ELMA İÇ KURDU. Elma iç kurdu larvası

ELMA İÇ KURDU. Elma iç kurdu larvası ELMA İÇ KURDU Kışı ağaç gövdelerinin çatlamış kabukları arasında, ambalaj ve depolama yerlerinde ördükleri kokonlar içerisinde olgun larva olarak geçiren iç kurdu larvaları, Nisan sonu-mayıs başlarında

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 5,840. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/200 T.C. Sayfa: - 23 ARPA BİRALIK MTS 0.40 0.40 0.4000 4,600.00 KG 5,840.00 ARPA BİRALIK ı: 5,840.00 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.55 0.3857 22,469,82.00 KG 8,666,25.60

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

AYLARA GÖRE BAKIM İŞLEMLERİ. 4.1. Ocak-Şubat Aylarında Bakım İşlemleri

AYLARA GÖRE BAKIM İŞLEMLERİ. 4.1. Ocak-Şubat Aylarında Bakım İşlemleri ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 37 AYLARA GÖRE BAKIM İŞLEMLERİ 4.1. Ocak-Şubat Aylarında Bakım İşlemleri 4 Bu aylarda hava ve toprak sıcaklığının uygun olduğu günlerde toprağın derince sürülmesi yararlıdır. Böylece

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 94,900.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 94,900. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK İHR 0.40 1.00 0.5734 165,500.00 KG 94,900.00 19 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.50 0.3657 182,600.00 KG 66,780.00 18 ARPA YEMLİK MS 0.55 0.55 0.5500 3,900.00

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

ÖRNEKLEME VE SAYıM YÖNTEMLERİ

ÖRNEKLEME VE SAYıM YÖNTEMLERİ ÖRNEKLEME VE SAYıM YÖNTEMLERİ EKONOMİK ZARAR SEVİYESİ Herhangi bir zararlının ekonomik zarara neden olan en düşük populasyon yoğunluğuna ekonomik zarar seviyesi adı verilir. Zararlı populasyonunun bu seviyeye

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//2016 Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.73 0.6902 1,099,550.00 KG 758,864.20 79 ARPA YEMLİK ı: 758,864.20 79 ARPA ı 758,864.20 79 YULAF YULAF YULAF (1.GRUP) MTS 0.70 0.70

Detaylı

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ BOLVADİN TİCARET BORSASI. Şube Adı: Sayfa: 1-11 Maddelerin Cins ve Nev'ileri.

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ BOLVADİN TİCARET BORSASI. Şube Adı: Sayfa: 1-11 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. - 3/2/204 Sayfa: - HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.40 0.80 0.6629 3,88,005.00 KG 2,3,455.5 34 ARPA YEMLİK MTS 680.00 680.00 680.0000 30.00 TON 20,400.00 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.85 0.6963,037,840.00

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. 18/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 22/09/2017.

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. 18/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 22/09/2017. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.80 0.89 0.8568 685,295.00 KG 587,132.03 12 ARPA YEMLİK MTS- 0.82 0.82 0.8200 58,980.00 KG 48,363.60 1 GT ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.90 0.8252 189,660.00

Detaylı

Sürgünler 20-25 cm olunca CHAMP FORMULA 2 FL ELECTIS 75 WG CAİRA TROOPER 72 WP BORDOFLOW DOMARK 10 EC HEKVİDOR 350 SC DELTHARİN 2.

Sürgünler 20-25 cm olunca CHAMP FORMULA 2 FL ELECTIS 75 WG CAİRA TROOPER 72 WP BORDOFLOW DOMARK 10 EC HEKVİDOR 350 SC DELTHARİN 2. TARIMIN DOKTORU Kış ilaçlaması Gözler uyanırken Yaz İlaçlamasından BA 20 gün sonra Sürgünler 20-25 cm olunca Çiçek tomurcuğu Koruklar saçma iriliğinde olunca Koruklar nohut iriliğinde olunca Danelere tatlı

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 1,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 1, HUBUBAT MISIR MISIR T.C. Sayfa: 1-14 MISIR SLAJ MTS 0.12 0.50 0.1389 175,060.00 KG 24,320.80 4 MISIR MTS 1.75 1.75 1.7500 4,571.00 KG 7,999.25 16 MISIR MTS 1.00 1.00 1.0000 2,755.00 AD 2,755.00 1 MISIR

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 0 ARPA YEMLİK MTS 0.66 0.75 0.6749 58,750.00 KG 39,650.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.74 0.80 0.7650 475,290.00 KG 363,602.05 5 ARPA YEMLİK ı: 403,252.05 8 ARPA ı 403,252.05

Detaylı

BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola

BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola BAĞ MİLDİYÖSÜ İbrahim DEMRAN Köksal AKSU Didem SAYMAN MANİSA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ KORUMA ŞB. MD. Manisa ilinde 1980 yılından buyana uygulanan Bağ Tahmin ve Erken Uyarı Projesi kapsamındadır. Salgınlar

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

FİDE ZARARLILARI Tohum Sineği Sebzelerde Telkurdu (Agriotes spp.)

FİDE ZARARLILARI Tohum Sineği Sebzelerde Telkurdu (Agriotes spp.) FİDE ZARARLILARI Tohum Sineği (Delia platura) Bütün mevsim boyunca mevcut olan sinek uygun koşullar bulunduğunda aktif hale geçer. Bu, Ege ve Akdeniz Bölgesinde Mart ayının 2. yarısına rastlar. Yeni sürülmüş

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 9,750.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 9,750. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-22 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.70 0.6171 75,085.00 KG 293,176.85 3531 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.80 0.732 31,615.00 KG 250,190.9 7 ARPA YEMLİK ı: 53,367.79 3578 ARPA ı 53,367.79

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ)

ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ) ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ) Bu yazımızda sizler için zirai mücadele kullanılan etken maddelerinin hangi hastalıklara karşı (Fungal - Bakteriyel) kullanıldığından bahsedeceğiz.

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 6/0/207 T.C. Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.85 0.830 95,450.00 KG 77,604.00 4 ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.90 0.893 30,020.00 KG 06,53.60 2 ARPA YEMLİK ı: 84,35.60 6 ARPA ı 84,35.60

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. Sayfa: - 5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.85 0.5887 9,672,68.00 KG 5,694,242.83 44 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.76 0.686 3,20,596.00 KG,980,407.53 70 ARPA YEMLİK ı: 7,674,650.36 5 ARPA İTHAL

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 18/08/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 18/08/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 4/08/207-8/08/207 T.C. Sayfa: - ARPA YEMLİK MTS 0.78 0.94 0.8600 43,320.00 KG 370,99.28 9 ARPA YEMLİK TTS 0.8 0.9 0.852 70,620.00 KG 45,377.68 0 ARPA YEMLİK ı: 56,296.96

Detaylı

ANTEPFISTIĞI HASTALIK ve ZARARLILARI ANTEPFISTIĞI HASTALIKLARI VE ZARARLARI

ANTEPFISTIĞI HASTALIK ve ZARARLILARI ANTEPFISTIĞI HASTALIKLARI VE ZARARLARI ANTEPFISTIĞI HASTALIKLARI VE ZARARLARI 27 ANTEPFISTIĞI HASTALIK ve ZARARLILARI ANTEPFISTIĞI PİSİLLİDİ (Agonoscena spp.) Tanımı ve Yaşayışı: Erginleri 1.2-1.8 mm boyunda kirli-açık sarı renklidir. Kışı

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Aylara

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA İTHAL ,733, KG 740,883.

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA İTHAL ,733, KG 740,883. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 30 ARPA YEMLİK MTS 0.25.38 0.365 6,206,99.00 KG 2,265,855.46 8 ARPA YEMLİK OFİS-A 0.40 0.40 0.4028 866,00.00 KG 348,828.7 ARPA YEMLİK TTS 0.24 0.53 0.3778 4,85,53.00

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 2//206 T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.80 0.7500 489,730.00 KG 367,32.09 6 ARPA YEMLİK TTS 0.85 0.85 0.8500 2,50.00 KG 2,33.50 ARPA YEMLİK ı: 369,445.59 7 ARPA ı 369,445.59

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR , KG 77,101.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR , KG 77,101. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.67 0.80 0.7444 408,080.00 KG 303,791.58 13 ARPA YEMLİK TTS 0.71 0.89 0.8049 81,090.00 KG 65,271.40 5 ARPA YEMLİK ı: 369,062.98 18 ARPA ı 369,062.98

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 5,000.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 5,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-21 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.70 0.6214 1,242,840.00 KG 772,335.66 24 ARPA YEMLİK TTS 0.63 0.89 0.7118 602,405.00 KG 428,814.22 29 ARPA YEMLİK ı: 1,201,149.88 53 ARPA

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.60 0.69 0.6046 53,900.00 KG 32,56.20 22 ARPA BİRALIK ı: 32,56.20 22 ARPA ı 32,56.20 22 MISIR MISIR MISIR (DÖKME) MTS 0.75 0.75 0.7500 999,220.00 KG 749,415.00

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.70 0.6704 118,190.00 KG 79,236.60 6 ARPA YEMLİK TTS 0.69 0.70 0.6984 54,360.00 KG 37,964.40 6 ARPA YEMLİK ı: 117,201.00 12 ARPA ı 117,201.00

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: - ARPA YEMLİK MTS 0.73 0.75 0.7456 43,000.00 KG 32,060.00 3 ARPA YEMLİK ı: 32,060.00 3 ARPA ı 32,060.00 3 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.7 0.7 0.730 2,450.00 KG 2,53.85 MISIR

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER 1. UĞUR BÖCEĞİ (COCCİNELLİDAE) Uğur böceği (Coccinellidae), çok yaygın olarak görülen, kırmızı kanatlı bir böcektir. Uç uç böceği de denir. Tropiklerde mavi ve yeşil renklerine

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR KG 1

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.58 0.67 0.6280 431,860.00 KG 271,218.87 2816 ARPA YEMLİK TTS 0.60 0.71 0.6318 205,960.00 KG 130,116.31 13 ARPA YEMLİK ı: 401,335.18 2829 ARPA

Detaylı

ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BAKIMI

ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BAKIMI ANTEP FISTIĞI Antep fıstığı ülkemizde yetişme alanı geniş olan önemli ihraç ürünlerimizdendir.yıllık üretimimiz 30 bin ton civarındadır.meyvesinin bileşiminde %53.8 yağ %20 protein,%15 şeker ve nişasta

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ Dr. İlhan KURAL SUNUŞ DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 6,046.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 6,046. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK İHR 0.87 0.87 0.8700 6,950.00 KG 6,046.50 1 ARPA YEMLİK MTS 0.56 0.70 0.5841 375,020.60 KG 219,066.40 50 ARPA YEMLİK MS 0.56 0.57 0.5600 500,119.80

Detaylı

Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) Suda çözünen kristal. Suda çözünen kristal

Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) Suda çözünen kristal. Suda çözünen kristal Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) 2-ZEYTİN DAL KANSERİ(Pseudomona ssavastanoipv. Savastanoi) Bakır sülfat%25 Safa Göztaşı Cuprenax Flow

Detaylı

Meyve Ağaçlarında İlaçlama Programları

Meyve Ağaçlarında İlaçlama Programları Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 46 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Meyve Ağaçlarında Programları Mesut İŞÇİ, Suat KAYMAK, Yusuf ÖZTÜRK, Hamza ŞENYURT Lütfen Dikkat!.. da temel esas minimum

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ERİK Hastalık ve Zararlıları

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ERİK Hastalık ve Zararlıları T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ERİK Hastalık ve Zararlıları Ankara - 2009 Bu kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen, yazılı ve görsel materyal temininde katkıda bulunan

Detaylı

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler.

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler. ÖRTÜALTI SEBZE YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐNDE ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA ĐLAÇLAMA HACMĐNĐN DÜŞÜRÜLMESĐ AMACIYLA AKSU U.L.V. CĐHAZLARI ÜZERĐNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR Seralarda ilaçlama hacminin düşürülmesiyle ilgili

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31//2016 T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.40 0.81 0.7151 1,557,885.00 KG 1,113,993.91 26 ARPA YEMLİK TTS 0.70 0.83 0.7188 354,916.34 KG 255,4.27 8 ARPA YEMLİK TTS-GT 0.77 0.78

Detaylı

Prof.Dr. Enver Durmuşoğlu E. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Prof.Dr. Enver Durmuşoğlu E. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü TARIMSAL ZARARLILARLA SAVAŞ YÖNTEMLERİ Prof.Dr. Enver Durmuşoğlu E. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü İnsanlar, tarihin ilk dönemlerinden beri doğrudan ve dolaylı zararları nedeniyle tarımsal zararlılarla

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/07/2015. Tarih: Sayı: 7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/07/2015. Tarih: Sayı: 7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.59 0.69 0.6203 1,541,550.00 KG 956,251.81 20 ARPA YEMLİK TTS-V 0.6 0.6 0.600 52,110.00 KG 39,603.60 1 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.5 0.6389 1,143,640.00

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MS , KG 25,832.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MS , KG 25,832. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MS 0.55 0.75 0.6174 41,840.00 KG 25,832.00 5 ARPA YEMLİK ı: 25,832.00 5 ARPA ı 25,832.00 5 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.67 0.6083 3,847,905.00 KG

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 31/01/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 31/01/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/0/207 T.C. Sayfa: - 22 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.85 0.794 267,975.00 KG 22,064.66 0 ARPA YEMLİK TTS 0.72 0.95 0.8428 69,670.00 KG 522,259.85 49 ARPA YEMLİK ı: 734,324.5 59 ARPA

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 44,086.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 44,086. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK MTS 0.74 0.76 0.7500 58,780.00 KG 44,086.80 5 ARPA MTS 0.58 0.8 0.7363 3,922,622.00 KG 2,888,040.40 57 ARPA OFİS-S 0.68 0.75 0.7499 253,720.00 KG 90,27.00

Detaylı