Derece Alan Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Alan Üniversite Yıl"

Transkript

1 EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HEMŞİRELİK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2001 Y. Lisans HALK SAĞLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2004 Doktora İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - 5. Akademik Unvanlar Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities) 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Isık E,Kanbay Y,Aslan Ö. (2015). Nursing, Course of Vocational Principles and First Clinical Practice from the Students viewpoint.international Global Journal For Research Analysis. Volume-4,Issue-5,May Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Kanbay,Y. Aslan,Ö Işık,E. Karabulutlu,Ö.Akpınar,Ş. (2011) Umut, Umutsuzluk ve Hemşirelik Yaklaşımı. Poster Bildirisi.1. Uluslararası 5. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İstanbul, Eylül Işık,E. Karabulutlu,Ö. Kanbay,Y. Aslan,Ö. Karabulutlu,Ö.Akpınar,Ş. (2011) Hemşirelik Çalışanlarının Eleştirel Düşünce Eğilimlerinin Belirlenmesi: Karşılaştırılmalı Bir Çalışma. Poster Bildirisi.1. Uluslararası 5. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İstanbul, Eylül Işık,E. Kanbay,Y. Aslan,Ö. Karabulutlu,Ö. Akpınar,Ş. (2011) Bir Halk Sağlığı Sorunu: Kadına Yönelik Şiddet. Poster Bildirisi.1. Uluslararası 5. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İstanbul, Eylül Aslan,Ö. Karabulutlu,Ö. Işık,E. Kanbay,Y. Akpınar,Ş. (2011) Başetme ve Başetmenin Boyutları.Poster Bildirisi.1. Uluslararası 5. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İstanbul, Eylül

2 Işık,E. Aslan, Ö. Kanbay, Y. (2011) Hemşirelik Öğrencilerinin Kullandıkları Stresle Başetme Yöntemlerinin İncelenmesi.Poster Bildirisi. 10.Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Gaziantep, Nisan. Kanbay,Y.Işık,E.Yavuzaslan,M. Keleş,S. (2011) Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Görüş ve Tutumları.Poster Bildirisi. 10.Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Gaziantep, Nisan. Kanbay, Y. Işık,E. Aslan, Ö.( 2011) Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Poster Bildirisi.10.Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Gaziantep, Nisan Aslan, Ö. Kanbay, Y. Işık,E. (2011) Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri. Poster Bildirisi.10.Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Gaziantep, Nisan Işık,E. Ülker,G.Akdoğan,Z.Yıldırım,E.Kayacan,B. (2007) Artvin'deki Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Poster Bildirisi. 6.Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. İstanbul Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Kanbay Y, Aslan Ö, Işık E, Kılıç N. (2013). Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. Aralık 2013.Cilt:3. Sayı: 3, Sayfa: Işık E, Kanbay Y, Aslan Ö, Işık K, Çınar S. (2013). Aile Hekimliği Birimine Başvuran Bireylerde Obezite Sıklığı ve İlişkili Etmenler: Artvin Örneği. Florence Nigthingale Hemşirelik Dergisi Cilt:21-Sayı:2: Işık E, Karabulutlu Ö, Kanbay Y, Aslan Ö (2012). Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi: Karşılaştırılmalı Bir Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. DEUHYO ED 2012,5(3), Kanbay Y, Işık E, Aslan Ö, Özdemir H (2012). Akademik Personelde Eleştirel Düşünme Eğiliminin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2012;1(3), Kanbay Y, Işık E, Yavuzaslan M,Keleş S (2012). Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Görüş ve Tutumları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2012;1(2), Kanbay Y, Işık E, Aslan Ö (2011) Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Psikiyatri Dergisi, 2011;2(3), Işık E, Kanbay Y, Duman R, Çelik İ (2011) Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler, 10. Ulusal Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Nisan 2011

3 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER Isık E,Kanbay Y,Aslan Ö. (2015). Nursing, Course of Vocational Principles and First Clinical Practice from the Students viewpoint.international Global Journal For Research Analysis. Volume-4,Issue-5,May Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Kanbay Y, Işık E, Aslan Ö, Özdemir H (2012) Bir Üniversitede Çalışan Akademik Personelin Eleştirel Düşünme Eğiliminin Belirlenmesi, Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, 31 Mayıs- 2 Haziran Işık E, Kanbay Y, Aslan Ö, Işık K, Çınar S (2012) Aile Hekimliği Birimine Başvuran Bireylerde Obezite Sıklığı ve Etkileyen Etmenler: Artvin Örneği, Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, 31 Mayıs- 2 Haziran Işık E, Kanbay Y,Aslan Ö, Çelik İ, Duman R (2012) Halk Sağlığı Dersi Obezite Bilinçlendirme Standı Çalışmasına Katılan Bireylerde Obezite Durumu, 11.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,Bursa, Nisan 2012 Çiçekoğlu E, Ersoy M,Işık E (2014) Çift Diploma Sahibi Olmak İster misiniz, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon,1-3 Mayıs, (PS-165). Güdeloğlu H, Saygılı M, Işık E, Aslan Ö (2014) Erkek Hemşirelik Öğrencisi ve Erkek Hemşire Kavramı, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon,1-3 Mayıs, (PS-351). Aslan Ö, Kılıç N, Kanbay Y, Işık E, Saygılı M (2013) Sağlığı Geliştirmenin Temel Kuralı, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Nisan, (PS-379). Kılıç N, Işık E, Aslan Ö, Kanbay Y, Çiçekoğlu E (2013) Liderlik: Mesleğin İtici Gücü, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Nisan, (PS-374). Işık E, Kanbay Y, Kılıç N, Aslan Ö, Saygılı M, Güdeloğlu H (2013) Öğrenci Gözüyle Meslek Esasları Dersi ve İlk Klinik Uygulama: Nitel Bir Çalışma,12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Nisan, (PS-375). Kılıç N, Işık E, Aslan Ö, Kanbay Y, Çiçekoğlu E (2013) Bilim Temelli Bir Meslek: Hemşirelik, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Nisan, (PS-376). Kanbay Y, Aslan Ö, Işık E, Kılıç N, Güdeloğlu H (2013) Düşünme ve Bloom Taksonomisi, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Nisan, (PS-377). Kanbay Y, Aslan Ö, Kılıç N, Işık E, Ersoy M (2013)Eleştirel Okuma: Neden Üst Üste Facialar Yaşıyoruz, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Nisan, (PS- 373).

4 Işık E, Kanbay Y, Aslan Ö, Kılıç N, Ersoy M (2013) Hemşirelerin Çalışma Koşulları, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Nisan, (PS-380). Işık E, Kanbay Y, Aslan Ö, Işık K, Çınar S, (2012) Aile Hekimliği Birimine Başvuran Bireylerde Obezite Sıklığı ve Etkileyen Etmenler: Artvin Örneği,15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, 2-6 Ekim Kanbay Y, Aslan Ö, Işık E, (2012) Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme Ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. Psikiyatri Kongresi, Erzurum, 4-7 Ekim Kanbay Y,Işık E, Aslan Ö, Çelik İ,Duman R (2012). Sağlık Sisteminde Hemşirelik ve Liderlik, 11.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Nisan Aslan Ö, Kanbay Y, Işık E, Duman R, Çelik İ (2012). Sağlık, Hastalık Modelleri ve Hemşirelik Bakımında Model Kullanımı, 11.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Nisan Kanbay Y, Işık E, Aslan Ö (2012) Eleştirel Düşünme Öğretiminde Genel Bir Çerçeve, 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Nisan Kanbay Y, Işık E, Aslan Ö (2012) İnsan Ticareti Mağduru Kadınlar ve Seks İşçiliği, 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Nisan Kanbay Y, Işık E, Aslan Ö (2012) Kadına Yönelik Şiddetin Sosyolojik ve Tıbbi Yansımaları, 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Nisan Kanbay Y, Işık E, Aslan Ö (2012) Sistematik Tecavüz: Savaş ve Kadın, 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Nisan Kanbay Y, Aslan Ö, Işık E (2012) Uluslararası Kadın Göçünün Kadın Üzerine Etkileri, 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Nisan Işık E, Kanbay Y, Aslan Ö (2012) Kadın ve Estetik, 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Nisan Aslan Ö, Işık E, Kanbay Y (2012) Tarihsel Süreçte Kadın ve Sanat, 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Nisan Işık,E. Kanbay,Y. Aslan,Ö. (2011) Bir Üniversitede Çalışan Bayan Personelin Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Poster Bildirisi.14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, 4-7 Ekim Işık,E. Kesmezacar,Ö. İkiışık,H. Save,D. (2005) Ergen Psikolojisinde Cinsiyet Farklılıkları. Poster Bildirisi. II.Kadın Ruh Sağlığı Kongresi. İstanbul. KURSLAR 7.7. Diğer yayınlar

5 *Liderlik-Beden Dili-Diksiyon-Motivasyon Sertifikası (2013) *İlkyardım Eğitici Eğitimi Sertifika Kursu (Ocak-2013) *Temel İstatistik Kursu (Ocak-2013) *Eğiticinin Eğitimi Sertifikası (2013) *Aile Koçluğu Sertifikası (2013) *Yaratıcı Drama Sertifikası (2013) *Artvin Çoruh Üniversitesinde Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (2011) *İşitme Engelliler İşaret Dili Sertifikası (2014) 8. Projeler Doğum Sonrası Özürlülüğe Neden Olabilecek Durumlarla İlgili Üniversite Öğrencilerine Farkındalık Eğitimi. Eğitimci. ÖDES Projesi İklim Değişimi Temelli Doğa Eğitimi. Eğitimci - İlkyardım Uzmanı. TÜBİTAK 4004 Projesi. Proje no: 113B016-E İklim Değişimi Temelli Doğa Eğitimi. Eğitimci - İlkyardım Uzmanı. TÜBİTAK 4004 Projesi.Proje no: 213B484- E İdari Görevler Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma Merkezi. Üye. Biyolojik Afetler Çalışma Grubu Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Burs Komisyonu Başkanı 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller 2013 yılı Nihat Gökyiğit Yayın Teşfik Ödülü 2014 yılı Bahar Şenlikleri Masa Tenisi Bayanlar İkincisi 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Güz Sağlık Eğitimi

6 ve Öğretim Epidemiyoloji 2 74 Yoğun Bakım 2 70 Psikiyatri 8 70 Uygulama İlkyardım 3 70 Evde Bakım 2 70 İlkbahar Halk Sağlığı Uygulama Sağlık Eğitimi ve Öğretim Trafik ve 2 65 İlkyardım (sınıf öğr.1. Güz öğretim) Trafik ve 2 65 İlkyardım (sınıf öğr.2. öğretim) İlkbahar Halk Sağlığı Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

ÖZGEÇMİŞ. 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe. 1985 Üniversitesi Doktora Sosyal Hizmet Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe. 1985 Üniversitesi Doktora Sosyal Hizmet Hacettepe Üniversitesi 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sunay İl 2. Doğum Tarihi: 05.05.1962 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.82-97 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.82-97 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.82-97 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com DEMOKRATİK TOPLUMLARDA ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ VE ÖĞRENCİLERE

Detaylı

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI AMAÇ Madde 1 - Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ nün yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları 1. Adı Soyadı: A.Murat Ferman 2. Doğum Tarihi: 18.06.1962 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ NİN TARİHÇESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ NİN TARİHÇESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ NİN TARİHÇESİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Temmuz 98 tarihinde Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuşsa da, Türkiye nin doğusunda bir üniversite kurulması fikri daha eski tarihlere

Detaylı

OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ MAKALELERDE CİNSİYET DEĞİŞKENİ

OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ MAKALELERDE CİNSİYET DEĞİŞKENİ OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ MAKALELERDE CİNSİYET DEĞİŞKENİ Özet Bu çalışmanın amacı okuma becerisinde cinsiyetler arasında çeşitli farklılıkların olup olmadığını, sebepleriyle birlikte, Türkiye de yayınlanan

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: UĞUR UZER Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul Telefon:

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Akademik yükseltme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ve Öğretim Üyeliği ne

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı