Otomotiv Sanayi Derneğî Başkanı Alî İhsan İLKBAHAR Sayın başkan değerli misafirler benim için süpriz oldu çünkü konuşma programında yoktu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otomotiv Sanayi Derneğî Başkanı Alî İhsan İLKBAHAR Sayın başkan değerli misafirler benim için süpriz oldu çünkü konuşma programında yoktu."

Transkript

1 Taşıt Araçları Yan Sanayii Başkanı Ahmet ARKAN'ın Konuşması Sayın başkan, muhterem konuklar, basınımızın değerli temsilcileri, 3. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumunun açılışı münasebeti ile birarada olduğumuz şu anda duygu ve düşüncelerimi kısada olsa açıklama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu İmkanı bana sağlayanlara teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım. Bu sempozyum tarihi itibari ile gerek Cumhuriyetimizin 68, yıl dönümünü gerekse ulu önder Atatürk'ün 53, ölüm yıl dönümünü henüz idrak ettiğimiz bir döneme rastladı, DoJayısı ile ayrı bir önem ve mana kazandı. Ulu Önder çağdaş ve uygar bir toplumun yaratılmasını iktisadi zaferlere bağlamış ekonomik özgürlüğünü sağlayamayan milletlerin askeri zaferlerinin kalıcı olamayacağını kısa sürede yeniden müstemleke durumuna düşüceklerini açıkça ifade etmiştir, Üzerinden yıllar geçmesine rağmen onun halen geçerliliğini koruyan ve gittikçe kıymeti biraz daha anlaşılan ilke ve inkılaplarını daha fazla özümsemek verdiği hedefleri daha iyi kavramak zorundayız, Mustafa Kemal " Memleketler muhtaliftir fakat medeniyet birdir ve bir milletin telakkisi içinde bu yegane medeniyete iştirak etmesi lazımdır" der. Bundan yarım asır hatta daha uzun yıllar önce ki bu sözü 1924 de söylemiştir, Türkiye'nin uygar bir toplum olabilmesi bir sanayi toplumu hüviyetine kavuşabilmesi îçin Batıyı bu sözlerle hedef göstermiştir, Yine Ulu Önder bir başka konuşmasında " Ticaret için iki şey lazımdır. Biri harice çıkartılacak mahsulat mercileri temin etmektir bu olmazsa ticaret yoktur, İkincisi ithalattan ziyade ihracattır ki memleketi bu zengin yapacaktır, İşte ticaretimiz İçin başlıca düşünülecek şeyler bunlardır. Bunların herbîrînî bugünkü medeniyete göre, medeniyetin bugünkü îcabatına göre cihan ticaretinin bugünkü esasatına göre kolaylıkla temin edeceğimizi zannetmek gafletine düşmemelh dir. Lakin güçde olsa az da olsa, müşkülatda çeksek'bu gayeyi yürütecek ve İnşallah muaffak olacağız," Değerli konuk= lar bu sözlerin söylendiği Cumhuriyetin ilk yıllarından bu ya= na seneler birbiri ardına geçip gitti. Türkiye sanayileşme yolunda küçümsenmeyecek mesafeler aldı, Ancak bir büyük gerçek var ki Kemal Atatürk'ün verdiği hedefler hala doğruluğunu ve tazeliğini koruyor. Bir önceki sempozyumdan Mayıs 1989 dan sonraki 2,5 yıllık sürede İç ve dış çeşitli kararlar ve olaylar yaşandı. Sanayileşme yolunda daha ciddi tedbirler alınması ihtiyacı arttı. O tarihlerde kapıları aralık görünen Avrupa Topluluğu bugün 2000 yılına kadar kapılarını Türkiye'ye kapalı tutacağını açıkladı. Liberal ekonomi her kesimce değişik değerlendirildi. Bu dönemde Türkiye'ye özgü şartlar ne ölçüde gözönünde tutulabildi. Tüm bunların öz eleştirisi geleceğe yönelik ekonomik güçlenmemize ışık tutacak fikir ve düşünceler bu sempozyumda tartışılmalıdır. İnancımız; Atatürk ilkeleri doğrultusunda milli ekonomimize, sektörümüze.toplumumuza hayırlı olacak kararların oluşacağıdır. Temennimizde düşünen insanların daha dinamik söylenen değil söyleyebilen İnsan haline dönüşmesine imkan sağlayan bu tür çalışmaların devam etmesidir. Sempozyumun başarılı geçmesini yürekten diler, emeği geçen başta Bursa Makina Mühendisleri Odası ve Onun Sayın Başkanı Yusuf Ünler ve ekibine bu sempozyuma katkıda bulunan tüm üyelere şahsım ve Taysad adına hepsini kutlar, şükranlarımı sunarım, saygılarımla. Otomotiv Sanayi Derneğî Başkanı Alî İhsan İLKBAHAR Sayın başkan değerli misafirler benim için süpriz oldu çünkü konuşma programında yoktu. Sizinle böyle duymuş oldum. Otomotiv sanayinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu ben= den önceki konuşmacı arkadaşlarım anlattılar. Ben farklı bir yönden bakmak istiyorum, Türkiye'de önümüzdeki 4-5 sene sonra otomobil talebi yuvarlak hesap yarım milyonu bulacak, ticari vasıtalarda 100 bin civarında olacak Bu tüm vasıtayı Türkiye'de eğer en= düstri kurmazsak 5 ila 6 milyarlık bir dövize ihtiyacımız olacak Onu kurmadığımız takdirde Türkiye'de iş bulabîlcek 300 ile 400 bin kişinin işi olamıyaeak, onlara başka iş bulmak zorunda kalacağız. Ben bu nedenledir ki Türkiye'de bir GAP projesi ne kadar önemli İse otomotiv sanayi de en az o kadar önemlidir. Bir GAP projesi ne kadar titizlikle planlandı ise o kadar titizlikle planlanmalıdır diyorum ve bu görüşümü sık sık tekrarlıyorum. Şurada vurgulamak istediğim bîr husus var. Bu gibi sempozyumlarda konunun öneminin anlatılması, kamuoyuna iletilmesi son derece İyi bir ortam, Makina.Mühendisleri Odasını bu teşebbüslerinden dolayı tebrik etmek lazım ama günün politik olayları seçimin yapıldığı son üçaydan beri belli İdi ve bugünkü tarihd yeterince İştirak olmayacağını tahmin edebilirdik. Önümüzdeki sempozyumlarda bu gibi politik olayları değerlendirerek daha çok İştirakin sağlanabileceği bir döneme atmakta fayda van Yani bu sempozyum ertelenebilirdi demek istiyorum. İkincisi yer olarak ileri» nin merkezi şüphesiz Bursa olacak ama şu anda yan sanayinin çoğunluğunun ve şirketlerin genel merkezleri nedense İstanbul'da bu gerçeğide kaçırmadığımız takdirde ona inanıyorum ki İstanbul'da yapılacak bir sempozyuma katkı 3-4 misli fazla olabileceği gibi basının ilgisi orada muhtemelen daha fazla olabilecek çünkü Türkiye'nin basınının kalbi İstanbul'da atmaktadır. Bir diğer hususda bu gibi sempozyumları yaparken bizzatihi bu derneklerin Otomotiv ve Sanayi derneği, Otomotiv ve Yan Sanayi Derneği bir de yetkili satıcılar derneği gibi bu derneklerle daha sıkı bir işbirliği ile büyük bir kalabalık toplumla değilde bunlarla yapıldığı takdirde gene inanıyorum ki bu tip görüşler dil getirilecek ve sempozyuma hem iştirak fazla olacak hem de problemlerin kamuoyuna İletilebilmesi daha fazla olacaktır, Sempozyumun açılış konuşmasında zaman alıp kıymetli vakitlerinizi öldürmek istemiyorum. Bir hususuda ilave etmek İstiyorum, Bu gibi sempozyumların 4 5 gün yerine ki bu sempozyum dünüde sayarsak 4 gün oluyor, güne sıkıştırılmasında fayda olacağına inanıyorum. Bu bakımdan bütün İştirak eden arkadaşlarıma başarılar diliyorum» konuşmacılara başarılar diliyorum. Bu sempozyumdan çıkacak. mesajın gerek hükümet nezdinde gerekse kendi üyelerimiz nezdinde yakınen takip edeceğimizi ve buradan çıkacak mesajlara son derece dikkat edeceğimizi bildirirken hepinizi saygı ile selamlıyorum, 3,OTOMOTÎVVİYAN SANAYİİ SEMPOZYUMU KASİM 1991 BURSA 171

2 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Fatih Cengiz BABALIK'ın konuşması Sayın başkan, sayın Büyükşehir Belediye başkanımız, çok değerli konuklar basının değerli temsilcileri bîr üniversite mensubu olarak ve bir mühendis olarak Otomotive ve Yan Sanayi Sempozyumunun 3-sünün canlı bir sergi İle dün başlamasından büyük bir mutluluk duydum. Bir sempozyumun açılış konuşmasında söylenebilecek sözleri, tartışması arzu edilecek konu baş» lıklarını benden önce konuşan üç değerli konuşmacı özetlediler. Onları tekrarlamak istemiyorum ama herhalde bütün dünyada otomotiv sanayinin bir anahtar sanayi olduğu, hala olduğu, Her ne kadar o Oda Başkanımız bazı rakip sanayileri de saydılar, mutlaka haklılar ama bugün kişi olarak veya hayat standart! ölçümlerinde kişi başına bir ülkede düşen mikro işlemci halen sayılmıyor da 1000 kişiye düşen otomobil sayısı veyahut otomobil sanayinde çalışan sayısı yada o ülkenin o yıl ürettiği, ihraç ettiği otomobil sayısı hala önemli bir faktör olarak o ülkenin sanayisinin değerlendirilmesinde gözönüne alınıyor, Ben dün akşam Sayın Başkan İle beraber sergiyi gezerken kendilerine de sunmuştum. Çok değerli bir hocamı burada ismen de hatırlamak İsterim kendisine sağlık dileklerimide sunmak İsterim. Yanlış anlaşılmasın sağlığı da çok yerinde Prof. Dr. Lütfullah Ulukan hocamdan. Şöyle yaklaşık yıl önce Sinop'da herhalde 35-40'lar arasındaki bir yılda o zaman bizim çocukluğumuzda da daha vardı, ne zamana kadar bilmiyorum Yerli malı haftalarında o yıllarda yerli malı haftası sergisinde Türk sanayi ürünü olarak tek ürünü radyolin diş macunu olduğu, sergide sergilenen tek ürünün bu olduğu her halde sadece bana değil her yıl öğrencilerine bahsetmektedir. Demekki yıl sonra şöyle bir geriye baktığımızda nereden nereye geldiğimizi görüp ne kadar derdimiz sıkıntımız problemimiz teknik ve ekonomik yönden olsa bile bu alınan yoldan kıvanç duymamız, bu inançla önümüzdeki sorunlara daha bir güven içinde nerede ise saldırmamız kelimesini kullanacağım çünkü bazen sorunlar öylesine büyük, öylesine zorlu gibi görünüyor bu sorunlarıda alt edebileceğimiz kanısındayım, Tabİİ bu sorunlar alt edilecek, önümüzdeki mesafelerde alınacaktır. Ancak sorun galiba bu mesafelerin alınmasındaki zamandır,burada kat edeceğimiz yolu ne kadar süreçde hangi ivme ile alabileceğimizdir,ben şunu dîyeceğim,herhaide buna da hepiniz İştirak edeceksiniz bu yolu, problemleri özellikle teknik problemleri halledebilmede AR-GE f ye çok daha fazla önem vermemiz, çok daha fazla para ayırmamız ve çok daha fazla sabırlı olmamız gerekecektir. Hele otomotiv sanayinde bu çok daha önemli. Araştırma geliştirme bir taraftan bizatihi kurumların kendilerinde olurken bir tarafta üniversite, TÜBİTAK gibi araştırma kurumlarında olacaktır ve bu kurumlar arasında da mutlaka bir iletişim olması gerekecektir. Üniversite ve TÜBİTAK araştırma için araştırma yapmayacaktır yapmaması gerekecektir, sanayide aynı şekilde ünüiversitenîn bazı bürokratik engellerle boğuşabileceği kor= kuşundan uzak olmalıdır. Bugün ben Bursa'dakİ Uludağ Üniversitesinin Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesinin Dekanı olarak mutlulukla söyliyebilirim, çapı belki çok büyük değildir henüz ama biz çevredeki otomotiv sanayinin önder, kuruluşları İle ufak çapta bu tip araştırmalara, bu tip faaliyetlere başlamış bulunmaktayız, Tabii bir iş birliği yapabilmek için sadece kurumların olması değil kurumların da yeterli kadro ile bezenmesi, donatılması gerekir.17 ci yılını Işrak eden bir üniversiteyiz biz Uludağ Üniversitesi olarak kadromuzu yeni yeni tamamlayabildiğimizi söyleyebilirim bugün bir Makina Mühendisliği bölümü Mühendislik Fakültemizin artık sadece eğitimle değil, çevre ile d çevre sanayinin sorunları ilede İlgi gösterebilecek, onların çözümlerine katkıda bulunacak hem nitelikte hem nicelikte elemanlara sahip bunu tabii tabii bizden daha sonra kurulmuş üniversitelerden birkaç yıl sonra beklemek durumundayız ama bugün diğer gelişmiş üniversitelerimiz gibi Uludağ Üniversitemizde bu konuda belirli fonksiyonları başarı ile ifa edebilecek konuma gelmiştir. Bunu da mutlulukla huzurlarınızda arz etmek isterim. Bir mühendis olarak demin pek çok sorunlar ve Türkiye'ye getirdiği yararlar otomotiv sanayinden benden önceki konuşmacılar bahsettiler, birşeyî de belirtmek lazım programımızda cumartesi günü TSE'nin toplu bir programıda var galiba kalite kontrol mevhumuda kelime olarak biliniyor da Türkiye'de uygulanması da ülkemizde otomotiv sanayinin kurulması, gelişmesiyle beraber başladı ve bugün iftihar edeceğimiz ve dışarıya güvenle İhraç edebileceğimiz ürünlerimiz varsa zannediyorum bu mefhumun oluşmasında otomotiv sanayinin katkısını da o kişilerin de hatırlaması gerekecektir, Tabii otomotiv sanayinin başka sorunları da var, sanayici için olduğu kadar çevre içinde sorunları var, Bu sempozyumda bütün bunların tartışılması mümkün değil. Programda da yok, örneğin bir gürültü olayı bir hava kirkiliği olayı zannediyorum bunlar özel bu konu için hazırlanmış sempozyumlarda bazen çevrecilerin toplantılarında görüyoruz bu konular tartışılıyor. Her yönü ile ekonomik yönü ile sağlığımızla, rahatımızla pek çok yönden negatif, pozitif pek çok etkileri var. Hakikaten ayrı bir sempozyumda tartışılmayı hak eden bir konudur. Efendim sözlerimi böyle bir toplantıyı, sempozyumu düzenlemenin ne kadar zor olduğunu zaman zaman toplantılar düzenleyen bir birimin elemanlarından birisi olarak çok iyi biliyorum çok gü= zel bir şekilde böyle bîr sempozyumu düzenleyen ve bu tip oldukça sık, başarı ile yapabilen Odamız Bursa Şubesine, tüm elemanlarına teşekkür etmekle sözümü tamamlamak istiyorum, Pardon bir cümleyi unuttum benîm ki hazır bir konuşma değildi. Başkanımız Bursa'dakİ Uludağ Üniversitesi'nede yetenekli mühendisler ve teknisyenler yetiştirme görevi düşüyor diye bir mesaj aldım. Elbet herkes yetenekli eleman yetiştirmek isteyecektir, Bizimde amacımız odur. Orada da heryıl birazcık daha iyi eleman yetiştirdiğimiz kanısındayım. Şu şekilde, otomotiv sanayinde çalışan Uludağ Üniversitesi genç meslektaşlarımı gördükçe ben de onlar kadar mutlu oluyo= rum. Ve biliyorsunuz bizim mühendis yetiştirmenin yanında bir de meslek yüksek okulunda otomotiv programımız var, Bursa'dakİ otomotiv sanayindeki kuruluşlar başta Tofaş olmak üzer bu yetişmesinde bize çok büyük katkı sağlıyorlar bunu da şükranla anmak isterim ve bu programımız da Dünya Bankasının destekleme projesindedir, yani teknik donanımı hızla gelişmektedir bu programında bu şekilde biz hem teknisyen hem mühendis seviyesinde zannediyorum başarılı elemanlar yetiştirmekteyiz. Bir İkinci hususu da belirtmek isterim bazı otomotiv sanayinin sorunları şu anda üniversitemizde yüksek lisans veya doktora çalışması olarak da ayrıca bir de akademik çalışma olarak yürütülmektedir. Bun lan da huzurlarınızda duyurmak isterim. Sempozyumun başarılı geçmesi dileği ile hepinizi saygı ile selamlıyorum efendim OTÖMÖTİVVE YÂN 8ANÂYÎİ SEMPOZYUMU KASİM 1991 BURSA

3 Eski Devlet Bakanı Işın ÇELEBİ'nin konuşması Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım burada otomotiv sanayi ila ilgili bir toplantı olduğunu söylediklerinde pazartesi aksamı ve bu toplantıya katılmamı istediklerinde bir nevi görevdi fakat ben onu görevin ötesinde çok zevkli bir toplantı olacağını düşünerek kabul ettim ve burada olmayı bir çok değerli dostumda burada bir takım meseleleri birlikte değerlendirmenin uygun olacağını düşündüm. Özellikle önümüzdeki dönemde Türkiye'de ekonomide rasyonellik kavramının çok ön plana çıkması gerektiği inancındayız. Rasyonellik ve uluslararası düzeyde rekabet etme potansiyelinin Türkiye'de geriye adım atmadan sürdürülmesi gerektiği kanaati toplumun tüm kesimlerinde etkili olacağı inancındayız, Türkiye özellikle rasyonellik çizgisinden ve uluslararası düzeyde rekabet etme ve gerçekçilik düzeyinden geriye adım atmamalıdır, Ve Türkiye kalite ve fiyat yapısı açısından tüm ekonominin alanlarında uluslararsı platformda etkin rekabet edebilecek bir yapıyı geliştirerek sürdürmek zorundadır. Çünkü toplum bugün geleceğe dönük olarak yeniliklere açık olmaktadır ve daima yeniliklerden yana yer almaktadır. Bu anlamda Türkiye 80,000 50,000 araba üretirken bugün yaklaşık 170 bin araba üreten ve her bir tesisin kapasitesi otomotiv sanayinin otomobil kesiminde söylüyorum, araba üreten tesisler haline gelmiştir, Ve Türkiye'nin görebildiğim kadarı ile bugün 250,000 civarındaki tüketimi yakın bir tarihde 7-8 yıl sonra gelişmelere paralel 800 bini aşacağı hesap edilmektedir. Bunu otomobil için söylüyorum. Özellikle gelişme süreci içinde baktığımızda hem dünyaya hem Türkiye'ye otomotiv endüs= trlsl İle hükümet politikaları ve iktisat politikaları arasında çok yakın ilişkiler olmuş ve çok etkileşimin güçlü olduğu bir yapıyı görmekteyiz. Bu anlamda hem o+omotiv sanayinin toplumdaki gelişmeye katkısı çok büyük olmaktadır ve ekonomik gelişme de çok öncü bir rol üstlenmektedir ama hükümetle«rîn oluşturduğu iktisat politikaları İle de otomotiv sanayinin gelişmesi çok yakından İlişkili olmalıdır. Örneğin Almanya'da otomotiv sanayinin yükselme dönemi ve başlangıcı olan &ÖTOMOTİVVE YAN SANAYİİ SEMPOZYUMU KASIM 1991 BURSA 1933 de otomobil alımındaki vergilerden muaf hale getirilmesi otomotiv sanayinin hızla gelişmesine neden olmuş ve ölçek ekonomisinin uygulanmasına dönük tedbirler Almanya'- daki otomotiv sanayinin gelişmesini hızlandırmıştır. Bugün Almanya'da vergi gelirlerinin %25 İni otomotiv endüstrisinden alındığını ve ihracat gelirlninde %20 sinin de otomotiv sektöründen temin edildiğini dikkate alırsak Almanya'daki bu uygulamaların nasıl bir sanayi yapısı ortaya çıkarttığını bize göstermesi bakımından ilginçtir, İspanya'da hepinizin gene bildiği 1972'de yerli üreticilerin ihracata yönlendirilmesi ve yerli katkı oranının %90'lardan %50 s lere indirilmesine dönük otomobil maliyetlerini aşağıya İndirmeye dönük bir takım kararlar uygulamalar ve ihracatla İthal parça girdiler arasındaki İlişkinin kurulması İspanya'da da otomotiv sanayinin gelişmesine yol açmıştır Ve vergilerde %95 e varan İndirimlerin yapılması tevsi ve modernizasyon yatırımlarında sağlanan kolaylıklar ve İthal parçalarda gümrük vergisi oranlarının %20 kadar aşağıya düşürülmesi, İspanya'da günde 500 otomobil üretiminin gerçekleşmesine ve realizasyonunu sağlamıştır, Ve araba ithalatında 1993 yılında At ile İspanya'nın, Porteklzin 0 gümrük birliğine gireceği dikkat alınırsa AT'daki uygulamalar aslında bizim için İlginçtir. Portek İz'de de aynı şekilde otomobilde vergi oranlarına dönük çalışmalar yapılmıştır. Güney Kore ise daha farklı bir yapı arz etmektedir. Güney Kore'de 1962'de otomobil sanayinin korunması yasası ve uzun dönemli planlara dayandırılması ve gümrük duvarlarının çok yüksek koruma anlayışı arkasında geliştirmeye çalışılması Güney Kore'de belli bir gelişmeye yol açmış, ancak bu gün bile %300 lük bir koruma duvarları ile Güney Kore'de yerli araba üretimi belli bir düzeye belki getirilebilmiştir. Ama şu bir gerçekkî Güney Kore'de bugün 1000 kişi başına düşen araba kullanımı i geçmemektedir. Ve vergi oranları %70 düzeyindedir. Ve Güney Kore örneği bence Türkiye için iyi bir örnek değildir, Bütün bunları niçin anlattım, Tüm bunları otomotiv sanayindeki gelişmelerle hükümetlerin uyguladıkları iktisat politikaları arasında yakın j ş1#olduğunu belirtmek için anlattım. Türkiye'de özellikle otomotiv sanayi ve yan sanayi ithal İkamesi amaçlı kurulmuş ve yerlileşme tek amaç olmuş belli bir döneme kadar. Ve ekonomik üretim ve kalite önemli olmamıştır. Ancak öyle bir noktaya gelmiştir ki Türkiye otomotiv sanayinde özellikle otomobil üretiminde pahallılık ve kalitesizlik çok açıkça gündemde olmasına rağmen otomobil kullanımı lüks sayılmıştır. Türkiye bu pahallılığı ve kalitesizliği aşabilmek için özellikle alınan kararlar bence olumlu sonuçlar getirmiştir. Türkiye 83'lerd 60 bin üretim yapan otomobil üretimi bugün bin adete ulaşmış 250 bine yakın bir tüketim var ^e gümrük vergilerinin aşağıya indirilmesi 89 davı 10 Nisan 90 da aldığımız otomotiv sanayine dönük bence çok önemli radikal değişiklik otomotiv sanayindeki temel amacı, 100 adet üretime tevsi ve modernizasyonu veya kurulacak tesislerin 100 bin adette olma- 173

4 sı ve yan sanayinin uluslararası düzey de rekabet edebilecek şekilde kendini yenileyebilmesi için ciddi teşviklere tabii tutulması önemli ölçüde bir atılım getirdiği kanaati var. Nitekim şirketlerin 90 yılı bilançolarına baktığımızda bu yapıyı gurüyörüz. Arabaların kalitesine baktığımızda da bu mantığı görüyoruz. Oradaki temel amacımız şu îdi insanlar eğer Paris'de veya Londra'da araba kullanan insanlar Türkiye'de araba kullanan insanlar benzer kaliteyi yakalamak zorunda, Çünkü fiyat yapıları benzer. Fiyat yapıları ciddi olarak birbirine yaklaşmış bu arabaların kalitelerinin d yaklaşması gerekililiği üzerinde durulmuştur. Ve tüketici kredisi gibi benzer bir takım uygulamalarla görüyorum ki otomotiv sanayi hem karlılığını sürdürmüş hem başarısını sürdürmüştür. Belki bana çok olumsuz şeyler söyleyeceksiniz Âli İhsan Bey not alıyor, Ahmet Bey not alıyor. Ama şu bîr gerçek kî resmî çektiğimizde bugün Tofaş'ın ürettiği arabaların 3 yıl önce ürettiği arabalarla kalite farkı ciddî olarak değişmiştir, Renault'un 3 yıl önce ürettiği ile kalite farkı değişmiştir. Hiç tartışmasız ve Türkiye araba almak isteyen insanın daha kaliteli araba aldığı v aynı fiyatta daha kaliteli bir araba bulabildiği bir ülke haline gelmiştir, Vd ithalatta azalmıştır. Gümrük duvarlarının inmesine rağmen 91 yılında ithalatta azalmıştır. Yan sanayi sorunlarını aşma noktasında belki eksikliklerimiz o'muştur ama yan sanayide hızla gelişmektedir şimdi biz 90 yılındaki değerli dostlarımızla anılarımızı tartışmak veya anılarımızı tazelemek için burada değilîm, Şİmdî otomotiv sanayicilerinin bir beyza kitabı var hazırlattıkları onu çok dikkatle okuduk ve onun çoğunu yaptık. Şimdi önemli olan gelecek. Gelecek Türkiye'nin dışa açık büyüm sürecindeki İleri adımları geriye tekrar döndürülmesine izin vermemekten geçmektedir, Bu anlamda dünya otomobil sanayine baktığımızda üretim koşullarında ve ticaret yapısında ciddi radikal değişiklikler olduğunu görüyoruz. Ölçek ekonomilerinde ve birleşmenin çok hakim olduğunu ve içpazar kadar dış pazarında etkin olduğu bir sürecin gündemde olduğunu görüyoruz. Örneğin AT ve Japonya'daki rekabetin üretici firmaların birleşmesine yol açtığını Almanya'da Woswagenin Audının Fransa'da Peuge Cıtroenın İtalya'da Fiat grubunun yeni birleşmelere gittiğini, Amerika'da bugün araba üretiminin %95'înİn Ford, General Motors tarafından yapıldığını Japonya'da Toyota ve Nissan'ın üretimin %59-60'ını gerçekleştirdiğini biliyoruz ve bu gruplar ortak teknik pazarlama çabalarını birlikte geliştiriyorlar. Örneğin General Motors İle Issusı, Chrysler ile Mıtsbusht Renault İl American Motor'un birlikte yaptığı çabalar ve diğer önemli bîr nokta da ortak AR-GE projelerînînde maliyet paylaşımına gidiyorlar, Peugeout Volvo Renaulfun Fiat ve Peugeoufun motorlarına dönük araştırmalarının maliyetlerinin paylaşımı gibi, Bir takım yeni yapılar ve radikal değişiklikler ortaya çıktı. Türkiye'nin de bu radikal değişikliklerden etkilenmesi kaçınılmaz. Bu anlamda Türkiye'nin bu attığı adımları İleriye götürmesi lazım. Ve Türkiye ekonomik rasyonelden v rasyonellikden mutlaka kendini geliştirerek sürdürmesi gerekiyor ve Türkiye'de otoyollar 60 km den 1500 km'ye çıkıyor. Yani inanıyorum kî 5-8 sene sonra Türkiye bin araba üretme noktasında ve talebin patlama noktasına çıktığında Edirne'den çıktığınızda Ardıhan'a 1 gün içinde varılabneceği kanaatindeyim. Ve o zaman otomotiv sanayine hem kamyonda hem minibüste hem otomobilde daha ciddi bir talebin gelişeceği inancındayım. Bugün 1000 kişiye Almanya'da 420 araba düşüyor İspanyada 275, İrlanda'da 212 yani İrlanda'da da 212 araba düşüyorsa Türkiye'de 25 araba düşmesi bir kere çok büyük bir ksiklik. Bu anlamda otomobil yoğunluğunu önü» müzdeki 8-9 yılda bugünün 2-3 misline çıkartmamız lazım. Onun İçinda Türkiye'deki otomotiv sanayinin gelişmesini temin etmemiz ve artık problemlerin çözümünde hükümetlerin müdaheleci değil İklimi ve ortamı hazırlayan ve bu problemlerin çözümünde sorunların çözümün İmkan verecek oluşumları ortaya koyması gerektiği inancındayım, Müdaheleci bir yapının doğru olmadığı kaanati bende her zaman var idi ama şu geçmiş tecrübelerimde bana otomotiv sanayinin gelişmesinde ve sorunlarının çözümünde müdaheleci bir ortamdan daha çok uygun bir ortamı hazırlamanın yararlı olduğu inancındayım. Bu anlamda Türkiye'deki otomotiv sanayinin geleceğine çok büyük bir güvenim ve saygım var ve ben otomotiv sanayinin Türk ekonomisinin gelişmesine büyük katkıda bulunacağına inanıyorum, İç pazar kadar dış pazarında etkin olduğu kanaatini taşıyorum. Ve orta gelir gruplarının çeşitli finans imkanları ve araçları ile desteklenerek otomobil sahibi olmasını temin edici uygulamaların geliştirileceğine inanıyorum ve yan sanayinin de uluslararsı standartlarda üretim yapan, sağlıklı bir yan sanayinin geliştiğini ve gelişeceğine de büyük inancım var. Bu anlamda beni davet ettiğiniz için teşekkür ede^saygılar sunarım, OTÖMÖTIVVE YÂN SANAYİİ SEMPOZYUMU KASIM 1991 BURSA

5 Büyükşehlr Belediye Başkanı Teoman ÖZALPln Konuşması Sayın Bakanım, Sayın Başkanım Sayın Rektör vekilim, çok değerli misafirler TMMOB'nin Makina Mühendisleri Ödası'- nın çok değerli üyeleri ben de TMMOB Mimaralar Odasının bir üyesi olarak ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tertiplenmiş bu fevkalade güzel sempozyumda sizlere hoşgeldiniz demek fırsatını bulduğum İçin mutluyum, sevinçliyim. Bu 3.0tomotiv Sanayi v* Yan Sanayi sempozyumu oluyor. Bu sempozyumların bir yoğuna da ben katılma imkanı buluyorum. Sempozyumlar muhakkakki memleketimizin en mühim konularının ekonomi ile İlgili, sanayi ile İlgili konularının gürüşüldüğü en ciddi şekilde görüşüldüğü platformlar oluyor. O bakımdan bu sempozyumları tertip eden bütün arkadaşlarıma ben huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum, Türkiye'de biliyorsunuz ekonominin lokomotifi olarak yakın zamana kadar bundan sene evvelin kadar daima inşaat sektörü gösterilirdi. Ve inşaat sektörü ne kadar güçlü olursa ne kadar canlı olursa ekonomiyi alıp götürür sürükler denir idi, s Bu lokomotiflerden birinin önde birinin arkada Türkiye ekonomisini sürüklediğini ve Türkiye ekonomisini en İyi noktaya doğru götürdüğünü görüyorum ve bundan dolayı kıvanç duyuyorum. Türkiye'de otomotiv sektörünü şöyle bir hatırlamak gerekiyor. 196O'lı yıllara dönmek gerekiyor, O yıllarda Koç grubu Ford firması ile bir ortak girişimde bulundu ve bir Anadol otomobil geliştirdi. O tarihlerde bu Anadol otomobilinin ortaya çıkması bugün için bu otomobil sektörünün bugün İçin Türkiye'de en ciddi, en cesaretli şekilde atılmış adımı idi ve bugün Türkiye'de otomotiv sektörüne çok iyi bir noktada bulunmak üzere İse muhakkakı bu ciddi atılımın çok büyük rolü vardır, 1970Îİ yılların başlarında Bursa'da ilk önce Tofaş kuruldu, Tofaş'ın ilk otomobillerini hatırlıyorum hatta bir tanesini de ben almıştım. %100 ithal malı İdi. Ve arkadaşımızında ifade ettiği gibi bir montaj sanayi görünüşünde İçli, Ama bu işin başka çıkar yolu yoktu. Muhakkakki o yoldan geçmek gerekiyordu. Bugün üretilen otomobillerimize baktığımız zaman %100'ünün yerli parçalardan teşekkül ettiğini görüyoruz. Bu hakikaten kıvanç verici birşey, Türkiye'de otomotiv sanayi gittikçe gelişiyor. Verilen rakamlara göre bugün bin üretimler önümüzdeki 5-10 sene İçinde 800 binlere çıkacak Bunlar tabii ekonomimizin güçlendirilmesinde çok büyük etken olacak. Ancak bunun getirdiği bir takım problemlerinde halledilmesi gerkekiyor. Bunların başında ben şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir iki konuyu hatırlatmak istiyorum. Öncelikle bugün belki Türkiye'de 1000 kişiye düşen araba sayısı çok az ama yollarımızın halini görüyorsunuz. Sanki Almanya'dan fazla kişi başına düşen otomobil varmış gibi trafik sıkışık, O halde bunların süratle bu trafik sorununun halledilmesi lazım. Belediyeciler olarak bizlere büyük görevler düşüyor, Çevre sorununun hava kirliliğinin halledilmesi lazım. Bu nokta da ben birşey hatırlatmak istiyorum. Bu sempozyumda belki ileride görüşülecektir. Çevre kirliliğinin önlenmesinde muhakkak ki Türkiye'de üretilen tüm araçlarda bir filitre konusunun gündeme getirilmesi gerekiyor. Hava kirliliğinde verilen rakamlar % 50'nîn üzerinde etkenin egzos gazından kaynaklandığını gösteriyor O halde üretimde otomobiljotobüs^amyon^inibüs fabrikalarında filitre sisteminin kesinlikle devreye sokulması lazım. Ve belki bunun bir kanunla mecburiyet haline getirilmesi lazım. Bunu belirtmek İstiyorum, Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum' Bursa özellikle çok mühim bir örnektir, Bursa'da hem iki çok büyük otomobil fabrikası var hem de bu fabrikalara hizmet eden yan sanayi fabrikaları var. Bu fabrikalardan bazıları genel merkezleri başka şehirlerde bulunduğu için vergilerini o başka şehirlere yatırıyorlar ve 3030 sayılı Belediye kanununa göre bu vergiler o genel merkezlerin bulunduğu şehirlere intikal ediyor. Halbuki o fabrikaların bulunduğu şehirler kj Bursa o fabrikaların bütün hizmetlerini görüyor. O fabrikalarda çalışan işçilerimizin bütün hizmetlerini görüyor, İşçilerimiz bu şehrin her türlü alt yapı üst yapı ulaşım hizmetlerini toplu taşım hizmetlerini görüyorlar ve bunun karşılığında bu fabrikaların yatırdığı vergilerden maalesef biz hiçbir pay alamıyoruz. Bu önümüzdeki dönemde bîr kanun teklifinde bulunacağım ve bu kanun teklifinin gerçekleşmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim ben sizlerden de bu teşebbüsümde bana yardımcı olmanızı rica ediyorum, Bu sempozyumu gerçekleştiren çok değerli arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hepinize saygılar sevgiler sunuyorum efendim. Sayın Anakent Belediye Başkanımıza yapmış olduğu konuşmadan ötürü çok teşekkür ediyorum. aotomotivve YÂN SANAYİİ SEMPOZYUMU KASIM İİ91 BURSA 175

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI KONUŞMAMA BAŞLARKEN, BAŞTA SAYIN BAKANIMIZ OLMAK ÜZERE SİZLERİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

http://www.trthaber.com/foto-galeri/balikesirdeki-yerli-helikopter-projesi/13610/sayfa-1.html Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yerli helikopter üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başlayan firmanın

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32 V. SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS FORUMU Mustafa Seçkin Yönetim Kurulu Başkanı 29 Eylül 2017 Zorlu Center Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli konuklar, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve UNEP-FI iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

MÜSİAD Otomotiv Sektör Zirvesi. Kocaeli 18 Ekim 2014 Cumartesi

MÜSİAD Otomotiv Sektör Zirvesi. Kocaeli 18 Ekim 2014 Cumartesi MÜSİAD Otomotiv Sektör Zirvesi Kocaeli 18 Ekim 2014 Cumartesi T. C. Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sayı Zeki Aygün, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Ticaret

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar,

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu nun desteğiyle, Enerji

Detaylı

Kahramanmaraş Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı Açıldı

Kahramanmaraş Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı Açıldı Kahramanmaraş Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı Açıldı Kahramanmaraş Tekstilde Dünya Markasıdır Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, Tekstilde sadece Türkiye de değil

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Ayan YERENOV, Sayın Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Mert SARI, Değerli Katılımcılar,

Detaylı

AUTO SUMMİT Boğaziçi Üniversitesi Otomotiv Ekonomisi Zirvesi 7 Mart 2016

AUTO SUMMİT Boğaziçi Üniversitesi Otomotiv Ekonomisi Zirvesi 7 Mart 2016 AUTO SUMMİT 2016 Boğaziçi Üniversitesi Otomotiv Ekonomisi Zirvesi 7 Mart 2016 OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖZETİ Konu 2003 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2015/2014 (%) Üretim (adet) İhracat (adet) Pazar (adet)

Detaylı

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI etkinlikler SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi sekretaryalığında düzenlendi... IV. Makina Tasarım ve İmalat

Detaylı

Konuşmama ekonomik değerlendirmelerimle devam edeceğim.

Konuşmama ekonomik değerlendirmelerimle devam edeceğim. Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, OSB Başkanları, Değerli Basın Mensupları Ayhan Zeytinoğlu, 13 Eylül 2017 Eylül ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor ve hepinizi Yönetim

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

Hassas Tarım Teknolojileri

Hassas Tarım Teknolojileri Hassas Tarım Teknolojileri Ziraat Fakült esi Biyosist em Mühendisliği nden Tarıma Hassas Müdahele Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği tarafından Hassas Tarım Teknolojileri konulu panel

Detaylı

Pazartesi İzmir Gündemi

Pazartesi İzmir Gündemi 22.09.2014 Pazartesi İzmir Gündemi Üretimde Neden Gerideyiz Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önce büyüme, dün itibariyle işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2014 yılının ikinci

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

Polonya Otomotiv Sektörü Ve Yan Sanayii

Polonya Otomotiv Sektörü Ve Yan Sanayii Polonya Otomotiv Sektörü Ve Yan Sanayii Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı NESTEREN KESEN 2006 I. Sektörün Genel Özellikleri Avrupa Birliği üyeliği ile birlikte cazip bir pazar

Detaylı

ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012)

ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012) ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012) Ülkemiz ile Endonezya ve Malezya arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi amacıyla 27 Mayıs - Haziran 2012 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Gala Yemeği Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Gala Yemeği Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Gala Yemeği Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Türk

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ 25-27 Mayıs 2012 Nova, İbis Hotel - İstanbul Oturumlar Panel

Detaylı

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN 2008 YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 "Değerli Konuklar, Değerli Misafirler, Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2010 ÜRETĠM (Araç Türüne Göre) yılının Ekim ayında 58.059 otomobil, 47.146 hafif ticari araç, 3.619 ağır ticari araç, 3.271 traktör olmak üzere toplam 112.095 araç üretilmiştir. yılının Ekim ayına göre otomobil

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Kasım 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Kasım 2010 ÜRETĠM (Araç Türüne Göre) yılının Kasım ayında 45.453 otomobil, 40.655 hafif ticari araç, 3.534 ağır ticari araç, 2.972 traktör olmak üzere toplam 92.614 araç üretilmiştir. yılının Kasım ayına göre otomobil

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 26.04.2017 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 16 Nisan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ni getiren Anayasa Değişikliği ile ilgili referandum

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2009 yılının Aralık ayında 48.917 adedi otomobil olmak üzere toplamda 95.389 adet araç üretilmiştir. Bu değer 2008 yılının Eylül ayından beri ulaşılmış en yüksek aylık üretim

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

(1) Türkiye Sanayisinin Dünya İçindeki Yeri Üzerine Bazı Sayısal Bilgiler, Orhan Silier, Mimarlık Sayı 11, Kasım 1072

(1) Türkiye Sanayisinin Dünya İçindeki Yeri Üzerine Bazı Sayısal Bilgiler, Orhan Silier, Mimarlık Sayı 11, Kasım 1072 fark tagıt sanayimizin göründüğünden de fazla ithalata dayandığını kanıtlıyor. Yabancı sermayeli firmaların satışlarının f/o 30 ve daha fazlasını denetledikleri sanayi kollarının toplam ithalat içindeki

Detaylı

Nail OLPAK MÜSİAD 5. Biltronik Yarışması ve 3. Ar Ge Proje Pazarı 09 Mayıs 2013 İstanbul Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, Değerli Katılımcılar,

Nail OLPAK MÜSİAD 5. Biltronik Yarışması ve 3. Ar Ge Proje Pazarı 09 Mayıs 2013 İstanbul Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, Değerli Katılımcılar, Nail OLPAK MÜSİAD 5. Biltronik Yarışması ve 3. Ar Ge Proje Pazarı 09 Mayıs 2013 İstanbul Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, Değerli Katılımcılar, 5. Biltronik Yarışması ve 3. Ar Ge Proje Pazarı Ödülleri Gecesinde

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Sami Altınkaya nın Bloomberg TV de canlı olarak yayınlanan çıkış yolu programına katılan KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük: 2023 te Kahramanmaraş ın 5 milyar dolar

Detaylı

10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İKÇÜ ile Putra Üniversitesi arasında 'Mevlana Değişim Programı' İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN ÇÖZÜM SÜRECİNİN İKTİSADİ BOYUTUNA KATKI: ALTERNATİF TURİZM KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN ÇÖZÜM SÜRECİNİN İKTİSADİ BOYUTUNA KATKI: ALTERNATİF TURİZM KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN ÇÖZÜM SÜRECİNİN İKTİSADİ BOYUTUNA KATKI: ALTERNATİF TURİZM KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI 27 Eylül 2014 Mardin Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanım, Saygıdeğer

Detaylı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Değerli basın mensupları, Hoş geldiniz Bu yıl, Ülkemizin ilk Sanayi dalı, kalkınma ve büyümemizin en önemli lokomotif güçlerinden

Detaylı

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma 13 Mart 2014, İstanbul Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumuzun ve Türkiye Bankalar Birliği nin

Detaylı

Diş Hekimliği Sempozyumu

Diş Hekimliği Sempozyumu Diş Hekimliği Sempozyumu Diş Hekimliği Fakült esi İlk Sempozyumuna İmza At t ı Mustafa Kemal Üniversitesi ve Hatay Diş Hekimliği Odası işbirliğiyle Atatürk Konferans Salonu nda Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mayıs ayında 57.433 adedi otomobil olmak üzere 100.987 adet araç üretilmiştir. yılının Mayıs ayına göre üretim adetlerinde araç türüne göre ; otomobil 9, kamyonet 15,

Detaylı

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna MÜSİAD Cidde Temsilcisi Tanıtımı ve Türk Suud İş Forumu 23.05.2015 TC Cidde Başkonsolosu Fikret Özel, Cidde Tic Odası Başkan Yardımcısı, Mazeen Baterjee Türk-Suud İş Konseyi Başkanı, Mazan Ragap, Cidde

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN SYMES IN " TÜRKİYE DE ENFLASYON DİNAMİKLERİ: FIRSATLAR VE RİSKLER KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN SYMES IN  TÜRKİYE DE ENFLASYON DİNAMİKLERİ: FIRSATLAR VE RİSKLER KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN SYMES IN " TÜRKİYE DE ENFLASYON DİNAMİKLERİ: FIRSATLAR VE RİSKLER KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI 10 Nisan 2015 İstanbul, Martı Otel Sayın Misafirler, Değerli Katılımcılar

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ FORUMU

İSTANBUL SANAYİ FORUMU İsmail Selçuk AKSOY 42. Grup Meclis Üyesi 26. Grup Termoplastik ve Galalit Eşya Sanayii 28. Grup Kauçuk Sanayii 39. Grup Enjeksiyon ile Elde Edilen Plastik Mamulleri Sanayii 42. Grup Budünöz ve Vakum ile

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım,

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler 23 Ocak 2015, İstanbul Sayın Bakanım, Değerli misafirler, Değerli basın mensupları, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Recep UZUNGİL San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Ar-Ge ve İnovasyon Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde

Detaylı

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından)

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Ar-Ge Şubesi Eylül, 2017 Ekonomik Yapı Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti,

Detaylı

Düpol"den Köseköy Myo"ya Ziyaret KAYNAŞLI MYO DAN STANDARD PROFİL E TEKNİK GEZİ Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı öğretim elemanları ve öğrencileri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim Zirvesi ne hoş geldiniz.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim Zirvesi ne hoş geldiniz. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muharrem Yılmaz Zirve Açılış Konuşması 15 Ocak 2013, 09.30 09.45 Sermaye Piyasası Kurulumuzun Saygıdeğer Başkanı, Sayın İstanbul Menkul

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Kasım ayında 41.635 adedi otomobil olmak üzere toplamda 78.156 adet araç üretilmiştir. yılının ilk 11 ayında ise 462.014 adedi otomobil olmak üzere 789.072 adetlik araç

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım;

Değerli Meslektaşlarım; KAPAK Değerli Meslektaşlarım; Türkiye nin en önemli hammadde kaynaklarından biri olan orman ve orman ürünlerini hayatımıza kazandıran Orman Endüstri Mühendisleri bu projede bölümünü, mesleğini ve derneğini

Detaylı

Ana Sponsor. Altın Sponsorlar. www.ayd.org.tr www.soysal.com.tr

Ana Sponsor. Altın Sponsorlar. www.ayd.org.tr www.soysal.com.tr Ana Sponsor Öğle Yemeği Sponsoru Güvenlik Sponsoru Altın Sponsorlar Sponsor Hulusi Belgü AYD Başkanı VIII. AVM Yatırımları Konferansı yla yeni bir heyecanı birlikte yaşıyoruz. Alışveriş merkezleri, perakende

Detaylı

Basın Bülteni ÖZET DEĞERLENDİRME Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat

Basın Bülteni ÖZET DEĞERLENDİRME Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat Basın Bülteni OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ Ocak 21 ÖZET DEĞERLENDİRME 29 Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat Aralık Ocak-Aralık KONULAR 28 29 (%) 28 29 (%) 38.482 93.77 143,7 1.147. 869.65-24,2 Üretim Otomobil 2.5

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI İstanbul, 2012 İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI 14 yıldır farklı ülkelerde ve farklı sektörlerde birçok firmada Yalın Üretim ve Kaizen Uygulamaları yapmış bir uzman olarak,

Detaylı

BRIC ÜLKELERİ VE TÜRKİYE FEYZULLAH ALTAY

BRIC ÜLKELERİ VE TÜRKİYE FEYZULLAH ALTAY BRIC (Brasil, Russia, India, China) ve TÜRKİYE (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) 2010-2012 döneminde, BRIC ülkeleri içinde en yüksek kişi başına gelir düzeyi Rusya'da. Türkiye'ninki Rusya dışında kalanlardan

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Adıyaman 7 Mart 14 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 4 adet temel

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE CANSEN BAŞARAN- SYMES IN

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE CANSEN BAŞARAN- SYMES IN TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ŞİRKET İŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN- SYMES IN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SEMİNERLERİ 09 Aralık 2013 Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası, Trabzon Değerli Konuklar,

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

Beyin Gücünden Beyin Göçüne...

Beyin Gücünden Beyin Göçüne... On5yirmi5.com Beyin Gücünden Beyin Göçüne... Beyin göçü, yıllardır pek çok ülkenin kan kaybı... Peki gençler neden ülkelerini tekederler? Hangi sebepler ülkelerin beyin gücünü kaybetmesine sebep olur?

Detaylı

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL Melisa KORKMAZ Küreselleşen dünyada insan kendi yaşamını kolaylaştırmak amacıyla, ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün icat etmiştir. İcat ettiği

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI NIN HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 3 NCÜ İNOVASYON ÖDÜLLERİ TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ DİYOR, HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUM.

İSTANBUL SANAYİ ODASI NIN HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 3 NCÜ İNOVASYON ÖDÜLLERİ TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ DİYOR, HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUM. SAYIN BAKANIM, SAYIN BAŞKAN, DEĞERLİ KONUKLAR, VE KIYMETLİ MEDYA MENSUPLARI, İSTANBUL SANAYİ ODASI NIN HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 3 NCÜ İNOVASYON ÖDÜLLERİ TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ DİYOR, HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

Türkiye birden fazla yerli araç üretecek kabiliyette

Türkiye birden fazla yerli araç üretecek kabiliyette Türkiye birden fazla yerli araç üretecek kabiliyette Ocak 18, 2012-12:42:00 Otomobil sektörünün Türkiye'deki durumuyla ilgili önceden çok kapsamlı açıklamalar yaptıklarını ve bu dönemde hükümet programında

Detaylı

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ dan, Röportaj Konumuz Olan 2014 Yılı Değerlendirmeleri ve 2015 Yılı Hedefleriyle İlgili Bilgiler Aldık. Firmanız

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

Türkiye de yerli otomobil çalışmaları

Türkiye de yerli otomobil çalışmaları OSEG OSEG -Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği ve ve Türkiye ve Otomobil Çözümü Rüyası Türkiye de yerli otomobil çalışmaları Türkiye ve Anadolu nun Sanayileşmesinde Öncülük yapan Konya Sanayı Odası

Detaylı

K.Maraş geleceğine şimdiden yön veriyor

K.Maraş geleceğine şimdiden yön veriyor K.Maraş geleceğine şimdiden yön veriyor Türk tekstil sektörünün yüzde 35 ini oluşturan Kahramanmaraş, nitelikle eleman ve mühendis kadrosunu iç dinamikleri ile çözerek geleceğine yön veriyor. KMTSO nun

Detaylı

Dünden Bugüne Türkiye nin Dış Ticaret Performansı

Dünden Bugüne Türkiye nin Dış Ticaret Performansı Dünden Bugüne Türkiye nin Dış Ticaret Performansı Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi İstanbul, 8 Şubat 8 1 198 Sonrası İthalat Rejimi İthalatta kademeli serbestleşme: 198-1995 Vergi dışı koruma enstrümanlarından

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz

Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz MAKİNATEK AYIN KONUĞU Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz Türkiye deki büyümenin süreceği beklentisini aktaran Avrupa Forklift, İstifleme ve Depo Ekipmanları Federasyonları (FEM) Yönetim Kurulu

Detaylı