Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax"

Transkript

1 Yeni Ticaret Kanunu Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar

2 Yasal Düzenlemeler TMSK kuruldu ve TFRS yayınlandı Türkiye'de SPK 2005, BDDK ise 2006 yılında TFRS'yi uygulamaya başlamıştır. TTK muhasebe kuralları ve bağımsız denetim açısından te yürürlüğe girecek. Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kuruldu. KGMDSK İkincil Mevzuatı Mart sonuna kadar çıkaracak

3 Şirketler öncekinden farklı ne yapacak Ticaret ve Sanayi Bakanlığına yükümlülükler Farklı Ticari Defterler TFRS ye göre tutulacak KGMDS belirlemelerine göre Bağımsız Denetim yaptırılacak Denetçi: Bağımsız Denetim Şirketi veya YMM veya SMMM Genel Kurul yeni yılın ilk üç ayında yapılacak

4 Şirketler öncekinden farklı ne yapacak Maliyeye Yükümlükler- Aynı - Vergi Beyannameleri Üçer Aylık Geçici Kurumlar Vergisi Aylık KDV Aylık Muhtasar Yıllık Kurumlar Vergisi - Formlar BA, BS - YMM Tasdik Raporları

5 Muhasebe Raporlamasının Yönü Değişiyor Defterler önceden VUK iken Bağımsız Denetim yaptıran bir şirketin TFRS mali tabloları genellikle Bağımsız Denetçiler Yardımıyla VUK Standartlarına Göre Mali Tablolar-> TFRS ye uyum için Düzeltme Kayıtları-> UFRS Mali Tabloları Şirketçe Hazırlanıyordu.

6 Muhasebe Raporlamasının Yönü Değişiyor (Devam) Defterler şimdi TFRS ye göre tutulacak, yasal zorunluluk varsa Bağımsız Denetim'e tabi olacak. Maliyeye verilecek VUK Mali Tabloları genellikle YMM Yardımıyla hazırlanacak. Şirket muhasebecilerinin ve YMM lerinin TFRS nı bilmeleri gerekecek.

7 TFRS ve VUK Standartları Farklı Stok Maliyetlendirmesinin TMS / TFRS' de farklı olabilir Yabancı para değerlemesi Şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının şartları farklı Amortisman hesaplamaları farklı olabilir TFRS Duran varlıklarda değer düşüklüğü karşılığının hesaplanmasını gerektirir İştiraklerin TFRS kurallarına göre konsolide edilmesi gerekir Banka kredileri ve vadeli mevduatlarda farklı faiz tahakkuklarının hesaplanması söz konusu olabilir TFRS ye göre kıdem tazminatı karşılığı ayrılır Stoklar için değer düşüklüğü varsa TFRS ye göre Net gerçekleşebilir değer hesaplanır Reeskont hesaplamalarının TFRS 'ye uygun olarak yapılması gerekir Malzeme hurda olduğunda ya da başka bir sebeple piyasa değeri yoksa TFRS ye göre karşılık ayrılır Vadeli Satınalmalarda ve satışlarda fiyatta faiz varsa TFRS ye göre peşine indirgeme yapılır. Endüstriye ve Şirkete özel farklar da olabilir

8 TFRS VUK FARKLARI Düzeltme Kayıtları - Standart Farkları - Hataların düzeltilmesi Yeniden Sınıflandırma Kayıtları - Standart Farkları - Hataların düzeltilmesi Önceki dönem kayıtlarının taşınması

9 Hem TFRS hem VUK'a göre defter tutulması: Hem TFRS hem VUK'a göre defter tutulması:

10 Düzeltme kayıtları Standart farkları - Leasing Faiz fideri - Maddi Duran Varlık amortisman gideri - Aktifleştirilen faiz gideri - Akreditif giderleri - Alınan çeklerin iskonto edilmesi - Faktoringe verilen alacakların iskonto edilmesi

11 Düzeltme kayıtları Standart farkları - Satıcılara borcun iskonto edilmesi - Alacakların iskonto edilmesi - Şüpheli alacaklar için karşılık ayrılması - Faktoringe verilen alacakların sonraki döneme sarkan finansman gideri - Faktoringe verilen alacaklarda düzeltme - Taşıma giderlerinde sonraki döneme sarkan kısım

12 Düzeltme kayıtları Standart farkları - Sabit Kıymet satış zararı hesaplama farkı - Stok net elde edilebilir değerleme farkı - Hareketsiz Stokların değerlemesi sonucu giderleştirilmesi - Diğer alacaklardan şüpheli hale gelenler için karşılık ayrılması - Kıdem Tazminatı karşılığı - Aleyhe açılan dava karşılıkları

13 Düzeltme kayıtları Standart farkları - Araştırma, geliştirme giderleri - Ertelenen Vergi - Kullanılmayan izin karşılıkları - Garanti gider karşılığı - Araştırma geliştirme giderleri - Aktifleştirilen faiz giderlerinin geri çekilmesi

14 Düzeltme kayıtları Hatalar - Banka Kredi faiz tahakkuku - Konfirmasyon sonucu bulunan aktifleştirilen faiz gideri - Konfirmasyon sonucu bulunan alınan iskonto farkı Ödenmemiş 'Stopaj suretiyle kesilen vergilerin gecikme faizi - Vadeli mevzuat dönem faizi

15 Düzeltme kayıtları Hatalar - Kısa vadeli menkul kıymet faiz geliri farkı - Senetli Borçların iskonto edilmesinndeki hesaplama farkı - Senetli alacakların iskonto edilmesi - Ödenen cezalarda sonraki döneme isabet eden kısım - Satış primi sonraki dönemsellik farkı

16 VUK düzeltmelerine örnekler - Aktifler - Genel Mizan - IFRS+VUK Hesap Bakiye (IF RS) Ayarlamalar (VUK) Genel Bakiye (IFRS KASA BANKA VE DİĞER HAZIR DEĞERLER OS , ALICILAR 1, , ,254,638. S3 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 5, , ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 127, , ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK.KARŞ.(-) -127,971. İS , İLK MADDE VE MALZEME 254,SSS , TİCARİ MALLAR 4, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLAR GELİR TAHAKKUKLARI 47, , İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 51, , İŞ AVANSLARI 1, , PERSONEL MAAŞ AVANSLAR1 7, , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 25,606. OS , MADDİ DURAN VARLIKLAR 1,630,4S3.SS ,630, MADDİ DURAN VARLIK BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ,236, ,236, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 96, , MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK BİRİKMİŞ AMORTİSMAN , , GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR 1 34, , TOPLAM AKTİFLER 3,455, F -1,304, ,150,399.92

17 VUK düzeltmelerine örnekler - Pasifler - Genel Mizan -IFRS+VUK H es Lap Bak iye (IF RS) Ayarlamalar (VUK) Genel Bakiye (IFR5+VUK) MALİ BORÇLAR SATICILAR ALI MAN DEPOZİTO VE TEM İNATLAR PERSONELE BORÇLAR ALINAN DİĞER AVANSLAR ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI GELECEK AYLARA AİT GELİRLER GİDER TAHAKKUKLARI HESAPLANAN KDV SERMAYE YASAL YEDEKLER GEÇMİŞ YILLAR KARLARI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) ÖNCEKİ DÖNEM NET KAR/ZARAR) BU DÖNEM NET KAR/ZARAR} TOPLAM PASİFLER -706, , ,316, ,816, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , F 58, , ,674, , ,150,899.92

18 VUK düzeltmelerine örnekler - Kar/Zarar hesapları- Genel Mizan - IFRS+VUK Hesap Bakiye (IFRS) Ayarlamalar (VUK) Genel Bakiye {1FRS+VUK) YURTİÇİ SATIŞLAR -4,531, , ,534, YURT DIŞI SATIŞLAR -40, , DİĞER GELİRLER -274, , FAİZ GELİRLERİ KAMBİYO KARLARI -111, , DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR -6, , KAMBİYO ZARARLARI (-) 99, , DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 3,363. Sİ , ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI -2, , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR -1, , , ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-} 1, , HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 4,328, , ,333, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 536, , , FİNANSMAN GİDERLERİ 39, , BU DÖNEM NET KAR/ZARAR) 540, r 53, ,326.64

19 Dynamic Ax UFRS VUK Uygulaması Dynamics Ax'ta defter bazında hem TFRS hem VUK'a göre defter tutulabilir. - Cari ve Vergi katmanları - Ekonomik Ömür ve VUK ömrü Sabit Kıymet kayıtları UFRS defterlere VUK düzeltme kayıtlarının girilmesi - Otomatik yapılabilecek düzeltme kayıtları - Dışarıda hesaplanacak tutarların düzeltme fişi ile girilmesi

20 Veri Giriş Matrisi VUK Hesapları UFRS Ayarlama Hesapları

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

Örneğimizde; İlk uygulamanın 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin Mali Tablolar üzerinde yapılacağını kabul edilmiştir.

Örneğimizde; İlk uygulamanın 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin Mali Tablolar üzerinde yapılacağını kabul edilmiştir. Muhasebe Sisteminde Yeni Trendler III Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Örnek Çalışma Adem Utku ÇAKIL SMMM I. Genel Kurallar ve Yapılacak işlemler 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ara hesap dönemine ait denetlenmemiş özet finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa 101 Alınan Çekler 101.01 Portföydeki Çekler 101.02 Tahsildeki Çekler 101.03 Teminattaki

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 1 OCAK - 31 ARALIK 2014

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

VERGİ KANUNLARINA GÖRE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARDAN TFRS YE GEÇİŞTE ÖRNEKLERLE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN YAPACAĞI İŞLER

VERGİ KANUNLARINA GÖRE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARDAN TFRS YE GEÇİŞTE ÖRNEKLERLE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN YAPACAĞI İŞLER 1 VERGİ KANUNLARINA GÖRE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARDAN TFRS YE GEÇİŞTE ÖRNEKLERLE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN YAPACAĞI İŞLER AKIN AKBULUT E. Baş Hesap Uzmanı AKIN AKBULUT 2 Muhasebe-Denetim İlişkisi ile İlgili

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı