3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL"

Transkript

1 3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL

2 PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ) bilgileri veritabanýna kayýt edilir. Karar Verme : Kullanýcýnýn hazýrladýðý geçiþ listesi ve paralý geçiþlerde abonelerin hesap durumuna göre. Görev : Kullanýcýnýn belirlediði kurallara göre bariyeri açmak,alarm çalmak, göndermek gibi programlanmýþ iþleri otomatik olarak gerçekleþtirir. Yönetici program veri Güncellemesi : Her geçiþ iþleminde aracýn giriþ /çýkýþ bilgileri güncellenir, PTS-PARK da ayrýca çýkýþ noktasýnda abone otomatik ücret hesaplamasý yapýlýr, bakiyesi güncellenir. SÝSTEM MONTAJ PCC ELEKTRONÝK tarafýndan geliþtirilen ve üretilen 3DEYES Plaka Tanýma Sistemi her türlü iþletmeye uygun çözümler sunar. Kurulum ve kullanýmý kolaydýr. Yönetici Terminali Kullanýcý Terminali Yönetici Güvenlik Görevlisi Plaka Tanýma Sistemi DVR Kayýt Cihazý Veri Tabaný Güvenlik kameralarýnýn montajý sonrasý bilgisayara DVR kartý takýlýp CCTV gözetim ve plaka tanýma programlarý yüklendikten sonra plaka tanýma sistemi tamamlanmiþ olur. PTS'ye bariyer sistemlerin kontrolü için netbox,dijital göstergeler için arayüzler vb donanýmlar ilave edilebilir.plaka tanýma verilerini içeren veritabanýda bilgisayarda saklanýr. Tel:0(216) Fax:0(216)

3 Sistem Bileþenleri SÝSTEM BÝLEÞENLERÝ Plaka tanýma kamerasý : Hýzlý giden araç plakalarýný, mevcut hava ve ortam aydýnlatma koþullarýndan baðýmsýz 7 gün 24 saat yakalar. Gece aydýnlatma yapan IR Aydýnlatma Ünitesi ve dýþ muhafaza içerir. Ana Bilgisayar : DVR kartýn takýldýðý ve 3DEYES CCTV ve 3DEYES PTS programlarýn kurulum yapýldýðý,veritabaný içeren bilgisayar.gerektiðinde anabilgisayar baðlý çalýþan ilave bilgisayarlara DVR kart ve program kurularak sistem geniþletilebilir. 3DEYES DVR Kart : Ana bilgisayarýn PCI Slotuna monte edilir.kameralardan gelen analog görüntüyü dijital görüntüye çevirir.3deyes CCTV ve plaka tanýma yazýlýmý ile entegre çalýþýr. 3DEYES Plaka Tanýma Programý : Abone-görevli-araç bilgi giriþleri,raporlama.pts Park versiyonunda hesap yönetimi Plaka Tanýma Sistemi -Site -EKO Plaka Tanýma Sistemi -Site -PRO Plaka Tanýma Sistemi -Otopark-EKO Plaka Tanýma Sistemi -Otopark-PRO Plaka Tanýma Sistemi -Otoban. 3DEYES CCTV Programý : CCTV gözetim 3DEYES Plaka Tanýma Sistemi her türlü iþletmeye uygun çözümler sunar. Tel:0(216) Fax:0(216)

4 PLAKA TANIMA KAMERA MODEL:14736-PTS ISO-9001:2008 TEKNÝK ÖZELLÝKLER ARKA GÖRÜNÜÞ Model No Sensör 1/3 SONY SUPER HAD II Çözünürlük 550 TVL Piksel Sayýsý PAL : 760(H) x 576(V) Min. Aydýnlatma 0,1 Lux (Color) / 0,01 Lux (B/W) Iris Kontrol DC ve VD Lens Montaj C/CS Montaj Shutter Hýzý NTSC 1/60-1/ sn/ PAL 1/50-1/ sn LPR Filtre Gece / Gündüz AGC / BLC / AWB / AES WDR MIRROR OSD Ses Kartý Görüntüler dikey ve yatay döndürülebilir - 1-Kontrol Butonlarý 2-Video 3 Besleme Ledi 4-DC 12V 5-RS485 6-Iris Konnektörü Hata Telafisi 256 nokta(otomatik/manuel) Hareket Algýlama 4 Bölge Özel Maskeleme 8 Bölge 1 2 Renk geçiþ düzeltmesi Dijital Zoom Video Konektörü BNC S/N Oraný Besleme > 48 db 12 V DC 3 Güç Tüketimi 1,5-2 Watt Çalýþma Sýcaklýðý -10 C ~ 50 C Boyutlar(mm) 67mm (D)x 66 (G)x 54 (Y) Aðýrlýk 238 gr 4 5 6

5 4 KANAL PC BASED DVR KART MODEL:71511 ISO-9001:2008 GENEL ÖZELLÝKLER Maksimum 8 kanal (bilgisayara 2 adet kart takýlabilir) Kolay kurulum ve kullaným / Kullanýcý dostu program Cep telefonu ve PDA üzerinden eriþim TEKNÝK ÖZELLÝKLER Sabit IP olmaksýzýn üzerinden izleme imkaný Kroki dosyasý üzerinden tüm sistem izlenebilir. Ýsteðe baðlý Port numarsý tanýmlayabilme Ayarlanabilir að bant geniþliði Model No Video Format Video Sýkýþtýrma Video Giriþ Ses Giriþi Çözünürlük Ýzleme Ve Kayýt Hýzý Alarm Öncesi Kayýt Alarm Sonrasý Kayýt Kayýt Modu Alarm Eylemleri Video Görüntüleme Hareket Algýlama Maskeleme Kroki Harita Watermark Network Protokol Uzaktan Eriþim Uzaktan Ýzleme Yedekleme Dijital Zoom PTZ Kamera Dil Seçenekleri Kayýt Arama Þifreleme Ýþletim Sistemi Anakart Tercihi Ekran Kartý Gereksinimi Ýþlemci Gereksinimi NTSC / PAL MPEG-4 4 KANAL BNC 4 KANAL 720 * 576 (PAL) 100 fps (PAL) / 120 fps (NTSC) 5 sn 60 sn Manuel / Programlanabilir / Olay tabanlý (Hareket algýlama / Sinyal kaybý/sensör) Kayýt, sesli uyarý,alarm Çýkýþ, , tam ekran,kayýt kalitesinin, hýzýnýn artmasý Tam ekran /Bölünmüþ pencere (1/4/9/16/32) 10 / 100 BaseT Ethernet, TCP / IP, DHCP, DNS, SMTP Web Canlý Görüntüleme,Kayýt Ýzleme, Yedekleme ve yazýlým güncelleme USB / CD-RW / DVD-RW / Harici Harddisk X2-X4-X16 Mouse ile speeddome kameralar kontrol edilebilir. Türkçe, Ýngilizce Tarih, Zaman, Olay tabanlý 3 aþamalý - Sistem yönetim ayarlarý - Ayarlar - Ýzleme - Uzaktan izlemede þifre tanýmlanabilir. Windows XP, Windows 2000,Vista Intel Chipset En az 128 MB 1 kart sistem ve 2 kart sistem. Pentm GHZ /3 ve 4 kart sis.pentium GHZ

6 KAMERA AKSESUARLARI DIÞ ORTAM MUHAFAZA(ýSITICI VE FANLI) Model No Açýklama Boyutlar(mm) Renk Dýþ ortam Muhafaza(ýsýtýcý ve fanlý) 151(D) X 145(G) X 390(Y) Bej MUHAFAZA AYAÐI Model No Açýklama Ebad Taþýma Kpasitesi Renk Muhafaza Ayak 208(D) X 75(G) X 115(Y) 10kg Bej/Siyah VARIFOCAL AUTO ÝRÝS LENS IR DÜZELTME Model No Resim Formatý Odak uzaklýðý Montaj Tipi Iþýk Geçirgenliði Görüþ Açýsý 5-50mm 1/3" 5-60mm C/CS F 1.4 F ,57-4,69 MODEL MODEL IR SPOT Model No Dalga Boyu Led Tipi Led Sayýsý Lens Açýsý Parlaklýk Kontrol Besleme Mesafe Yapý Koruma Sýnýfý Boyut PWR12 850nm (INFRARED) IR Power Led Otomatýk VAC Metre Alüminyum Gövde, Polikarbonat Koruma Camý IP X 135 X 80 mm

7 SÝTE -EKO Site,otel,hastane,okul,üniversite,limanlar,fabrikalar,sanayi tesisleri,depolar,otogar,avm vb ücretsiz otopark alanlarý için Giriþ/Çýkýþ Kontrol : Tüm giriþ/çýkýþlar kontrol altýna alýnýr,kayýtlý araç otomatik geçiþ yapar, giriþ-çýkýþ trafiði hýzlanýr, kart ve kumandaya ihtiyaç duyulmaz, giriþ/çýkýþ sýrasýnda pencereler bile açýlmaz ve müþteri memnuniyeti artar. Tüm araçlar kayýt altýna alýnýr : Böylece kayýt dýþý giriþ/çýkýþlar engellenir. Yönetici Programý Ýle Herkesin araç ve üyelik iþlemlerine Katýlým Saðladýðý Kolay Yönetim : Kullanýcý dostu yönetici programý ile her kullanýcý internet üzerinden kendi kullanýcý ve þifre bilgileri ile iþlemlerini gerçekleþtirir. Sistem kullanýcýsý : PTS sistemini kuran teknik ekip internet üzerinden sistemle ilgili deðiþiklikleri gerçekleþtirir. Site yöneticisi(yönetici) : Bilgi giriþi:araç,araç sahibi ve görevli bilgi giriþleri. Rapor Alma:Giriþ/çýkýþ yapan araçlarýn listesi ve benzeri rapor Arama Yapma: Kayýtlar saklanýr, araba plakasý, tarih, araç yapýlabilir. alma. sahibi, park yeri gibi kriterlere göre arama Kullanýcý (site sakini) : Kendi araç ve Misafir araç tanýmlayabilir. (Yönetici izni dahilinde) Görevli (Kapý Görevlisi) : Basit Arama ve rapor alma iþlemleri Merkezi Yönetim: Deðiþik lokasyonlara daðýlmýþ geçiþ noktalarýndaki PTS bilgileri tek merkezde toplanýp,arþivlenebilir ve yönetilebilir.tüm geçiþ bilgileri tek bir veritabanýndan izlenir. PTS ve CCTV sistemi tek merkezde toplanýp,arþivlenebilir ve yönetilebilir.tek ekrandan PTS ve CCTV izleme imkaný. Raporlama : Araç giriþ/çýkýþ bilgileri, üye, misafir vs. marka, model, renk bazlý esnek raporlama imkâný.misafir araçlar,geçici araclar ve site kullanýcýlar bazýnda rapor.raporlar PDF- EXCEL formatýnda kayýt edilebilir. gönderme,alarm sesi çalma:kullanýcýnýn belirlediði durumlara göre bariyeri açmak,alarm çalmak, gönderimi vb programlanmýþ iþleri otomatik olarak gerçekleþtirir. Yasaklý Araçlar : Yasaklý araçlarýn plaka bilgileri sisteme giriþ yapýlýr. Yasak listesindeki araç geldiðinde bariyer açýlmaz görevli uyarýlýr. Yönetici Programý Ýle site sakini,site yöneticisi,operator ve teknik destek kendi kullanýcý yetkileri dahilinde programa giirþ yapar. Tel:0(216) Fax:0(216)

8 SÝTE -EKO Tel:0(216) Fax:0(216)

9 SÝTE -EKO Sistem kullanýcýsý:pts sistemini kuran teknik ekip internet üzerinden sistemle ilgili deðiþiklikleri gerçekleþtirir. Tel:0(216) Fax:0(216)

10 SÝTE - PRO 3DEYES-SÝTE PRO versiyon geliþmiþ ilave fonksiyonlarla site park yönetimini bir ileri seviyeye taþýr. 3DEYES-EKO versiyon özelliklerine ek olarak aþaðýdaki özelliklere sahiptir. Plakalar Gruplandýrýlabilir : Plakalar gruplandýrýlýp.belli saatlerde belli bölgelere otomatik giriþine izin verilebilir. Eðtim kurumlarý, hastaneler, havaalanlarý gibi kullanýcý tiplerine göre belli park alaný,belli zaman belirlenmesi gereken uygulamalar için idealdir. Öðrenciler,öðretmenler,memurlar,misafirler vb.böylece park alanlarý düzenlenmiþ olur, güvenli bir ortam ve rahatlýk sunar ve trafik akýþý artar. Araç Sahibi fotoðraflarý : Araç sahiplerinin veya aracýn fotoðrafý kullanýcý bilgi giriþi sýrasýnda veritabanýna kayýt edilebilir. Takip Listesi : Takip edilecek araçlarýn plaka bilgileri ve takip nedenleri sisteme giriþ yapýlýr.takip listesindeki araç geçiþi sýrasýnda ekranda uyarý belirir. Geliþmiþ rapor : Araçlarýn kalýþ süreleri vb geliþmiþ rapor gösterir. Duyuru Paneli:Yönetici tüm siteye,belli kullanýcý yada site içinde belli bloka mesaj gönderebilir. Merkezi Yönetim: Deðiþik lokasyonlara daðýlmýþ geçiþ noktalarýndaki PTS bilgileri tek merkezde toplanýp,arþivlenebilir ve yönetilebilir.tüm geçiþ bilgileri tek bir veritabanýndan izlenir. PTS ve CCTV sistemi tek merkezde toplanýp,arþivlenebilir ve yönetilebilir.tek ekrandan PTS ve CCTV izleme imkaný.

11 OTOPARK - EKO Site,otel,hastane,okul,üniversite,limanlar,fabrikalar,sanayi tesisleri,depolar,otogar,avm vb ücretsiz otopark alanlarý için Plaka tanýma ve otomatik geçiþ iþlemine ilave olarak hesap yönetimi, görevli-abone yönetimi ve geliþmiþ raporlama özelliði ile iþletme güvenliðinin yanýnda verimide artýrýr. Giriþ/Çýkýþ Kontrol : Tüm giriþ/çýkýþlar kontrol altýna alýnýr,kayýtlý araç otomatik geçiþ yapar, giriþ-çýkýþ trafiði hýzlanýr, kart ve kumandaya ihtiyaç duyulmaz, giriþ/çýkýþ sýrasýnda pencereler bile açýlmaz ve müþteri memnuniyeti artar. Tüm araçlar kayýt altýna alýnýr: Böylece kayýt dýþý giriþ/çýkýþlar engellenir. Rapor Alma: Giriþ/çýkýþ yapan araçlarýn listesi ve benzeri rapor alma. Arama Yapma: Araba plakasý, tarih, araç sahibi, park yeri gibi kriterlere göre arama yapýlabilir. Ýzleme Fonksiyonu: PTS ve CCTV sistemi tek merkezde toplanýp,arþivlenebilir ve yönetilebilir.tek ekrandan PTS ve CCTV izleme imkaný Yönetici Programý Ýle Herkesin araç ve üyelik iþlemlerine Katýlým Saðladýðý Kolay Yönetim: Kullanýcý dostu yönetici programý ile her kullanýcý internet üzerinden kendi kullanýcý ve þifre bilgileri ile iþlemlerini gerçekleþtirir. Sistem kullanýcýsý :PTS sistemini kuran teknik ekip internet üzerinden sistemle ilgili deðiþiklikleri gerçekleþtirir. Ýþletme sorumlusu (yönetici): Bilgi giriþi:araç,araç sahibi, Ücret tarifeleri(saat,dakika,yýl ve benzeri kriterlere göre),aboneye-görevli bilgi giriþleri. Rapor Alma:Giriþ/çýkýþ yapan araçlarýn listesi, Otoparktaki mevcut araçlarýn sayýsý Kazanç-Abone Hesap Raporlarý: Abone hesap ekstresi,kazanç Özeti,hesap ekstre raporlarý her zaman günceldir(çýkýþ yapan aracýn otomatik ücret hesaplamasý yapýlýr ve ilgili abone hesap bakiyesi güncellenir) Arama Yapma: Kayýtlar saklanýr, araba plakasý, tarih, araç sahibi, park yeri gibi kriterlere göre arama yapýlabilir. Kullanýcý (site sakini) : Kendi araç ve Misafir araç tanýmlayabilir. (Yönetici izni dahilinde) Görevli (Kapý Görevlisi):

12 OTOPARK - PRO 3DEYES-OTOPARK PRO versiyon geliþmiþ ilave fonksiyonlarla otopark yönetimini bir ileri seviyeye taþýr. -EKO versiyon özelliklerine ek olarak aþaðýdaki özelliklere sahiptir. Plakalar Gruplandýrýlabilir : Plakalar gruplandýrýlýp.belli saatlerde belli bölgelere otomatik giriþine izin verilebilir. Eðtim kurumlarý, hastaneler, havaalanlarý gibi kullanýcý tiplerine göre belli park alaný,belli zaman belirlenmesi gereken uygulamalar için idealdir. Öðrenciler,öðretmenler,memurlar,misafirler vb.böylece park alanlarý düzenlenmiþ olur, güvenli bir ortam ve rahatlýk sunar ve trafik akýþý artar. Araç Sahibi fotoðraflarý : Araç sahiplerinin veya aracýn fotoðrafý kullanýcý bilgi giriþi sýrasýnda veritabanýna kayýt edilebilir. Takip Listesi : Takip edilecek araçlarýn plaka bilgileri ve takip nedenleri sisteme giriþ yapýlýr.takip listesindeki araç geçiþi sýrasýnda ekranda uyarý belirir. Geliþmiþ rapor:araçlarýn kalýþ süreleri vb geliþmiþ rapor gösterir. Duyuru Paneli:Yönetici tüm siteye,belli kullanýcý yada site içinde belli bloka mesaj gönderebilir. Merkezi Yönetim: Deðiþik lokasyonlara daðýlmýþ geçiþ noktalarýndaki PTS bilgileri tek merkezde toplanýp,arþivlenebilir ve yönetilebilir.tüm geçiþ bilgileri tek bir veritabanýndan izlenir. PTS ve CCTV sistemi tek merkezde toplanýp,arþivlenebilir ve yönetilebilir.tek ekrandan PTS ve CCTV izleme imkaný.

13 OTOPARK - PRO

14 Referans Türkiye nin En Büyük Güvenlik Ve Plaka Tanýma Projesi Türkiye nin ana omurga otoyollarýndan biri olan Ankara Ýstanbul E6 Otobanýnda Emniyet Genel Müdürlüðü için kurulan Türkiye nin en büyük güvenlik ve plaka tanýma sistemi projesini PCC firmasý kurmuþtur. Proje 22 Kasým 2010 tarihinde EGM teslim edilmiþtir. Bu projenin tüm yazýlým ve donanýmlarý PCC tarafýndan geliþtirilip, üretilmiþtir.bu projenin kabulü sýrasýnda EGM uzmanlarý tarafýndan yapýlan testlerde sistemin baþarý oraný %95 üstünde çýkmýþtýr.önümüzdeki dönemlerde diðer otoyollar da bu sisteme entegre edilecektir. Ankara Ýstanbul E6 Otobaný- ÝSTANBUL Soyak Manolya Evleri - ÝSTANBUL Aðaoðlu Mytown - ÝSTANBUL Aðaoðlu Almandhill Acýbadem - ÝSTANBUL Selçuk Üniversitesi - KONYA Emir Sultan Otoparký- BURSA Yaþamkent Sitesi - ANKARA Jandarma Komutanlýðý - ANKARA Jandarma Komutanlýðý - BATMAN

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

analog cctv sistemleri VCD-436D X36 OPTÝK ZOOM HARÝCÝ TÝP TRUE DAY / NIGHT SPEEDDOME KAMERA 1/4 SONY EXVIEW CCD 480/520 TVL Çözünürlük ICR (True Day/Night) 3.4 (57.8 ) - 122.4 (1.7 ) mm. (X36) Optik lens

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10 Ç NDEK LER Eko Serisi 03-10 Eko DVR Serisi Eko NVR Serisi Eko IP Kamera Serisi Eko CCD Kamera Serisi 04-05 06 07 08-10 Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 H zl Seçim Tablosu 960H Serisi PDR-XM Serisi PDR-X

Detaylı

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ Türkiye de İlk ve Tek. Professional Products MART 2013 Yeni Array Teknoloji Yeni Dizayn Yüksek Çözünürlük Yüksek Performans Yüksek Kalite Güvenliğiniz; Güvenilir

Detaylı

CCTV Teknolojisindeki gelişmeler sonucunda video ile gözetim, günümüzde mevcut olan korunma, güvenlik ve yönetimin vazgeçilmez yardımcısı olmuştur.

CCTV Teknolojisindeki gelişmeler sonucunda video ile gözetim, günümüzde mevcut olan korunma, güvenlik ve yönetimin vazgeçilmez yardımcısı olmuştur. Önsöz CCTV Teknolojisindeki gelişmeler sonucunda video ile gözetim, günümüzde mevcut olan korunma, güvenlik ve yönetimin vazgeçilmez yardımcısı olmuştur. Şantiye sahaları, okullar, imalatçılar, hastaneler,

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

İÇİNDEKİLER IP CCTV SİSTEMİ 01-40 ANALOG CCTV SİSTEMİ 41-65 MOBİL CCTV ÇÖZÜMLERİ 66-72 IR LAZER AYDINLATMALI KAMERALAR 73-76

İÇİNDEKİLER IP CCTV SİSTEMİ 01-40 ANALOG CCTV SİSTEMİ 41-65 MOBİL CCTV ÇÖZÜMLERİ 66-72 IR LAZER AYDINLATMALI KAMERALAR 73-76 İÇİNDEKİLER IP CCTV SİSTEMİ 01-40 VID-MP730 01 VID-MP721 02 VID-MP825 03 VID-MP619 04 VK-1100KI 05 VIC-6585 06 VIC-6284 07 VIC-6286 08 VIC-1520 09 VIC-6144 10 VIC-6218 11 VIC-6311 12 VIC-4439 13 VIC-4158

Detaylı

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012 hakkımızda NEXT & NEXTSTAR GÜVENL K S STEMLER Ev ve işyeri güvenliğine yatırım yapmak, uzunca bir süre Türkiye'de lüks harcama olarak algılanmaktaydı. Oysa sevdiklerimizin huzur içinde yaşaması, yıllarca

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Güvenlik Sistemleri alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile

Detaylı

MOBİL DVR SERİSİ. Araç İçi Kayıt Cihazı. Model BLW-40MVR BLW-40MVR-G

MOBİL DVR SERİSİ. Araç İçi Kayıt Cihazı. Model BLW-40MVR BLW-40MVR-G Araç İçi Kayıt Cihazı MOBİL DVR SERİSİ Kumanda Alıcı Tak çalıştır araç için kamera, görüntü ve koordinat kayıt sistemi (All in one) VGA Cmos sensörlü ve 90 derece görüş açılı entegre kamera Video çıkışından

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa 1 / 6

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa 1 / 6 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 1. GENEL ÖZELLİKLER 1.1. Satın alınacak olan tüm cihazlar 365 gün 24 saat çalışabilirlik

Detaylı

Önsöz. De erli Meslektafllarımız, Saygılarımızla

Önsöz. De erli Meslektafllarımız, Saygılarımızla Önsöz De erli Meslektafllarımız, Koza Güvenlik Sistemleri Ltd. fiti. 2005 yılında faaliyetine bafllamıfl ve bu güne kadar dünya güvenlik sektöründeki geliflmeleri yakından takip ederek en yeni ve en sa

Detaylı

GÜVEN VEREN TEKNOLOJİ EKSE PDKS. eksper EKSEN

GÜVEN VEREN TEKNOLOJİ EKSE PDKS. eksper EKSEN GÜVEN VEREN TEKNOLOJİ EKSEN EKSE N eksper 0212 210 65 60 Faaliyet Alanlarımız EKSEN Vizyonumuz Teknoloji alanındaki deneyim ve uzmanlığımızı müşteri memnuniyetine dönüştürerek,kaliteli ve yaratıcı çözümler

Detaylı

2 Megapiksel. CMOS Sensor. 1.3 Megapiksel. 2015-1 Fiyat Listesi www.pinetron.com.tr. Yenilik

2 Megapiksel. CMOS Sensor. 1.3 Megapiksel. 2015-1 Fiyat Listesi www.pinetron.com.tr. Yenilik 2 Megapiksel 1.3 Megapiksel Heyecan Yenilik Güven 2015-1 Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR Box / IR Dome / IR Bullet MENU 2D/3D Noise Reduction Super HAD II CCD Sensor Super HAD II CCD Sensor 20 M 30 M PDR-DX401

Detaylı

Yüksek Performans Güvenlik Çözümleri

Yüksek Performans Güvenlik Çözümleri PiNETRON Yüksek Performans Güvenlik Çözümleri POWER KORUMA ile +GARANTİ +1 Yıl Ek Garanti Dijital Video Kayıt Cihazları PDR-SD2000 Serisi Real-Time Kayıt Yüksek Performans Zarif Tasarım Kolay Kullanım

Detaylı

Labris UTM Cyber Warfare Lab Common Criteria ISO EAL4+

Labris UTM Cyber Warfare Lab Common Criteria ISO EAL4+ Labris UTM, iþ yapma biçiminize uyum saðlayacak esnekliði sunarken, sizi, gerekmeyen modülleri, donanýmlarý almak zorunda býrakmaz. Ýþletmenizin mevcut ihtiyacý neyse onu alýr ve yapýnýza en uygun þekilde

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

*Miktar 12 veya üstü olursa toplu fiyatlandırma uygulanır. RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart Kameralar

*Miktar 12 veya üstü olursa toplu fiyatlandırma uygulanır. RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart Kameralar Ürün Fiyat Listesi Listelenmeyen öğeler için şu numaradan bizi arayın: 0212 320 80 36 *Miktar 12 veya üstü olursa toplu fiyatlandırma uygulanır 2012 FİYAT LİSTESİ RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart

Detaylı

Standart Kameralar. 1/3 SHARP 420TVL 0.05 Lux CCD SESLİ DAY&NIGHT RENKLİ KAMERA. 1/4" SHARP 420 TVL 0.05 Lux CCD RENKLİ DAY & NIGHT KAMERA

Standart Kameralar. 1/3 SHARP 420TVL 0.05 Lux CCD SESLİ DAY&NIGHT RENKLİ KAMERA. 1/4 SHARP 420 TVL 0.05 Lux CCD RENKLİ DAY & NIGHT KAMERA Ürün Fiyat Listesi tdsguvenlik.com Listelenmeyen öğeler için şu numaradan bizi arayın: 0212 593 03 00 2012 FİYAT LİSTESİ RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart Kameralar FJ-238 Sony Ccd Kamera Renkli

Detaylı

ÖNSÖZ. Mühendis ve teknisyenlerden oluşan teknik kadromuzda, Teknolojik Güvenlik Sistemleri konusunda uzmanlaşmış personel kullanmaktayız.

ÖNSÖZ. Mühendis ve teknisyenlerden oluşan teknik kadromuzda, Teknolojik Güvenlik Sistemleri konusunda uzmanlaşmış personel kullanmaktayız. ÖNSÖZ RASYONEL GROUP TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. Dünyada Güvenlik ve İletişim sektöründe yüksek teknoloji içeren, katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri, ülkenin önde gelen özel

Detaylı

Teknoloji Kalite Performans. 2012 Fiyat Listesi

Teknoloji Kalite Performans. 2012 Fiyat Listesi Teknoloji Kalite Performans 2012 Fiyat Listesi Ç NDEK LER DVR Cihazlar 03-16 Eco Serisi XM2000 Serisi XM3000 Serisi X5000 Serisi X6000 Serisi X7000 Serisi Kontrol Klavyesi 04-05 06-07 08-09 10-11 12-13

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KAMERASI ALIMI (MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU Bu teknik şartname ile, TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, Ordu (Sakarat), Samsun (Üçpınar)

Detaylı

www.siemens.com.tr/hipath

www.siemens.com.tr/hipath HiPath 3000 - küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri www.siemens.com.tr/hipath Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Teknolojide Bir Adım Önde

Teknolojide Bir Adım Önde Teknolojide Bir Adım Önde Şirketimiz Hakkında İlerleyen teknolojiyi yakalamak ve müşteri taleplerini sürekli olarak takip ederek onların ihtiyaçları doğrultusunda en uygun ürün ve fiyatı sunmak her zaman

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC00 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Amaç ve kolaylýk Teknoloji hayatlarýmýzý kolay ve daha

Detaylı

2014 FİYAT LİSTESİ TECHNOLOGY

2014 FİYAT LİSTESİ TECHNOLOGY 2014 FİYAT LİSTESİ GÜVENLiK 7000'e 17:00'a Çalışma Saatlerimiz Hafta içi 08:30-19:00 Cumartesi 08:30-13:00 saatleri arasındadır. GÜVENLiK Misyonumuz GENEL MÜDÜRLÜK Yönetim. İstanbul Bölge Müdürlüğü istanbul

Detaylı

Görüntü Teknolojisinde Lider

Görüntü Teknolojisinde Lider Sayfa 1 Türkiye Distribütörü Tel: 0212 220 11 31 BAYİ FİYAT LİSTESİ MODEL FULL HD 1080P / HD-SDI DVR VE KAMERALAR FIYAT$ AV-HDDVR04E AV-HDDVR08M AV-HDDVR16S AV-HDCAM671 AV-HDCAM680 HD 1080 Görüntü ve Kayit

Detaylı