Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS

2 BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý, çözünürlük ve kalitesi AVI dosya formatýna dönüþtürme desteði Dinamik DNS, NTP Evrensel Zaman Protokolü, E-posta, Olay fonksiyonlarý DISK ID ve S.M.A.R.T fonksiyonlarý, disk (saðlýk) durumu hakkýnda bilgi alma Farklý yetki seviyelerinde 0 kullanýcý tanýmlayabilme (Yetkiler: Ayarlar - Yedekleme - - PTZ - Sistem Kapatma) 6/ 4 7 6/ fps Mpeg4 Formatý Dijital Zoom Jog Shuttle Dvd CD 6 kanal video, 4 kanal ses giriþi BNC video, spot monitör, VGA ve 6 kanal loop çýkýþý Fonksiyonlar : Triplex ( / Oynatma / ) hýzý : 400 fps (Real-Time), Çözünürlüðü: 70x576 (PAL) MPEG-4 ; (PAL): CIF 400fps (Real-Time), HF-D 00fps, D 00fps 6 alarm giriþi, 4 alarm çýkýþý RS-485 ile PTZ dome veya kontrol ünitesi (klavye) baðlantýsý Dahili 4xTB SATA HDD desteði kumanda ve USB mouse ile kontrol, Tek tuþ ile manuel kayýta geçiþ Kolay yedekleme (USB.0 flash disk, DVD / CD-RW veya network) En düþük, düþük, normal, yüksek, daha yüksek kayýt seviyeleri Manuel, programlý, alarm, video kaybý ve hareket anýnda kayýt Tarihe göre, olaya göre ve zaman çizgisi üzerinden akýllý arama 5 hassasiyet dereceli, x seçilebilir harekete duyarlý alan üzerinden ayný anda 7 kullanýcý desteði, dil desteði TCP/IP (yazýlým ile), IE (sadece canlý izleme), 4, 9, 6 ya bölünmüþ ekran izleyebilme, x dijital zoom (canlý izlemede) Belirli kamera görüntüsünü canlý izleme ekranýnda gizleme özelliði Baðlý den fazla cihaz görüntüsünü 64 e bölünmüþ tek ekranda izleme BLW-30NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve 00 fps Hýzý Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý, çözünürlük ve kalitesi AVI dosya formatýna dönüþtürme desteði Dinamik DNS, Detaylý E-posta, Olay fonksiyonlarý DISK ID ve S.M.A.R.T fonksiyonlarý, disk (saðlýk) durumu hakkýnda bilgi alma Kamera izleme dahil farklý yetki seviyelerinde 6 kullanýcý tanýmlayabilme (Yetkiler: Ayarlar - Yedekleme - - PTZ - Sistem Kapatma - Kamera Yetkileri) 6/ 4 5 6/ fps Mpeg4 Formatý PIP Özelliði Jog Shuttle Dvd CD 6 kanal video, 4 kanal ses giriþi BNC video, spot monitör, VGA çýkýþý Fonksiyonlar: Triplex ( / Oynatma / ) hýzý: 400 fps (Real-Time), Çözünürlüðü: 70x576 (PAL) MPEG-4 ; (PAL) CIF 00fps, Half-D 00fps, D 50fps 6 alarm giriþi, 4 alarm çýkýþý RS-485 ile PTZ dome veya kontrol ünitesi (klavye) baðlantýsý kumanda ve USB mouse ile kontrol Dahili 4x.5TB SATA HDD desteði Kolay yedekleme (USB.0 flash disk, DVD / CD-RW veya network) Düþük, normal, yüksek, daha yüksek kayýt seviyeleri Manuel, programlý, alarm ve hareket anýnda kayýt Hýzlý ayar seçeneði (Quick Setup: Çözünürlük, hýz, mod seçimi) Tarihe göre, olaya göre ve zaman çizgisi üzerinden akýllý arama 0 hassasiyet dereceli, x seçilebilir harekete duyarlý alan Ayný anda Internet ve üzerinden 5 kullanýcý desteði TCP/IP (yazýlým ile), IE (sistem kontrolü), Statik IP, DHCP, DDNS, 4, 9, 6, bölünmüþ ekran izleyebilme, PIP özelliði Belirli kamera görüntüsünü canlý izleme ekranýnda gizleme özelliði Baðlý den fazla cihaz görüntüsünü 6 ya bölünmüþ tek ekranda izleme BLW-06NVM 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve 00 fps Hýzý Otomatik seçici modunda görüntüleme seçenekleri Loop çýkýþ ile diðer cihazlar arasýnda kolay baðlantý Uzak izleme için Net Viewer Software GUI arayüz Yedekleme ve firmware güncelleme için USB port LAN üzerinden yedekleme 6/ 4 4 6/4 00 fps Mpeg4 Formatý PIP Özelliði Dvd CD 6 kanal video 4 kanal ses giriþi (video / ses senkronize) video, VGA (max.800x600), spot, 6 kanal loop, kanal ses çýkýþý Tam ekran, 3 (PIP) 4 / 9 / 6 bölünmüþ ekran hýzý: 400 fps (Real-Time), hýzý: 00 fps (PAL) Sürekli, manuel, programlý, olay anýnda (Pre-Recording) kayýt Embedded Linux iþletim sistemi, MPEG4 video formatý Fonksiyonlar: Triplex ( / tan oynatma / ) 6 alarm giriþi, röle çýkýþý / N.O. veya N.C. ayarlanabilir RJ45 0 / 00 Mbps giriþi ve Internet için TCP/IP desteði statik IP, DHCP IP, DDNS Ayný anda Internet ve üzerinden 3 kullanýcý desteði Adet SATA Disk desteði CD-RW BACKUP/DVD-RW (Opsiyonel) RS-485 baðlantý portu, PTZ, PELCO D/P /MIKAMI protokol SATA HDD için opsiyonel Harici SATA Disk desteði Geliþtirilmiþ GUI arayüz ile kolay kullaným ve çalýþtýrma kumanda ve USB

3 BLW-406MN 6 Kanal Video, Kanal Ses Giriþi Real-Time ve 00 fps Hýzý Üzerinden 3 Desteði ile 6/ 3 6/ Video Ses 00 fps CD Jog Shuttle 6 kanal video, kanal ses giriþi, kanal video, 6 kanal loop çýkýþý hýzý: 400 fps (), hýzý : 00 fps (PAL) Fonksiyonlar : Triplex ( / Oynatma / ) Görüntüleme çöz: 70x576, çöz: 70x88 (PAL) Sýkýþtýrma : video formatý 6 Giriþi, 0/00 Ethernet Baðlantýsý, 6 PTZ Dome kamera kontrolü Internet ve üzerinden 3 kullanýcý desteði Motion özelliði, Anýnda, Programlanabilir SATA HDD desteði USB portdan yedekleme kumanda ile kontrol Menu, CD-RW dahil BLW-06NTC 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi, Real-Time ve 00 fps Hýzý Üzerinden Desteði kumanda ve mouse ile kontrol 6/ 4 Ses 00 fps MPEG4 6/ 4 6 kanal video, 4 kanal ses giriþi, VGA, spot monitör, kanal ses çýkýþý hýzý: 400 fps (Real-Time), hýzý: 00 fps (PAL) Fonksiyonlar : Triplex ( / Oynatma / / Yedekleme) çöz: 640x54, çöz: 640x7-30x7 (PAL) formatý:, formatý: MPEG4 protokol: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS IE BROWSER 6 alarm giriþi, alarm çýkýþý üzerinden monitörle eþ zamanlý kullaným Ayný anda Internet ve üzerinden kullanýcý desteði görüntüleme, kayýt oynatma, DVR / PTZ dome kontrolü Motion özelliði, alarm anýnda kayýt, programlanabilir kayýt 4x750 GB SATA HDD desteði USB port veya network yedekleme imkaný, keypad, uzaktan kumanda ve mouse ile kontrol Internet Explorer üzerinden görüntü transferi BLW-59MN 9 Kanal Video, Kanal Ses Giriþi Real-Time ve 50 fps Hýzý Üzerinden 3 Desteði ile 9/ Video / Spot Ses 3 9/ 50 fps CD Jog Shuttle 9 kanal video, kanal ses giriþi, kanal video, 8 kanal loop çýkýþý hýzý: 5 fps (Real-Time), hýzý: 50 fps (PAL) Fonksiyonlar : Triplex ( / Oynatma / ) Görüntüleme çöz: 70x576, çöz: 70x88 (PAL) Sýkýþtýrma: video formatý 9 alarm giriþi, alarm çýkýþý 0/00 Ethernet baðlantýsý, 9 PTZ dome kamera kontrolü Internet ve üzerinden 3 kullanýcý desteði Motion özelliði, Anýnda, Programlanabilir SATA HDD desteði USB porttan yedekleme kumanda ile kontrol menü, CD-RW dahil

4 BLW-008NTC 8 Kanal Video, Kanal Ses Giriþi, Real-Time ve 50 fps Hýzý Üzerinden Desteði kumanda ve mouse ile kontrol 8/ MPEG4 8/ Video Ses 50 fps 8 kanal video, kanal ses giriþi kanal video, kanal ses çýkýþý hýzý: 00 fps (Real-Time), hýzý: 50 fps (PAL) Fonksiyonlar: Triplex ( / Oynatma / / Yedekleme) çöz: 640x544, çöz: 640x7 formatý:, formatý: MPEG4 Protokol:TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS IE BROWSER 8 giriþi, çýkýþý üzerinden monitörle eþ zamanlý kullaným Ayný anda Internet ve üzerinden kullanýcý desteði görüntüleme, kayýt oynatma, DVR / PTZ dome kontrolü Hareket algýladýðýnda, alarm anýnda ve programlý kayýt özelliði SATA HDD desteði USB port veya network yedekleme imkaný, keypad, uzaktan kumanda ve mouse ile kontrol Internet Explorer üzerinden görüntü transferi BLW-504NK Real-Time ve Hýzý (00 fps) üzerinden 5 kullanýcý desteði kumanda ve mouse ile kontrol 4/ Video / Spot Ses H 64 4/ 5 4 kanal video, kanal ses giriþi kanal video, kanal spot monitör, kanal ses çýkýþý ve kayýt hýzý: 00 fps (Real-Time) (PAL) Fonksiyonlar: Hexaplex (canlý izleme, kayýt, kayýttan oynatma, network, kontrol ve yedekleme) çöz: 70x480 NTSC, 70x576 PAL çöz: 360x88 (00fps), 70x88 (50fps), 70x576 (5fps) Sýkýþtýrma: H.64 video formatý, ADPCM ses formatý 4 alarm giriþi, alarm çýkýþý, RS-485, PTZ kontrol Ayný anda Internet ve üzerinden 5 kullanýcý desteði Sürekli, programlanabilir, hareket anýnda (Motion) ve röle tetikli kayýt SATA HDD desteði, USB Yedekleme ekraný, tek ekranda ayný anda izleme ve kayýttan oynatma 9 seviye video kalite ayarý WAP üzerinden cep telefonu ile görüntü transferi desteði kumanda ve mouse ile kontrol, menü BLW-004NTC Real-Time ve 50 fps Hýzý üzerinden kullanýcý desteði kumanda ve mouse ile kontrol 4/ MPEG4 4/ Video Ses 50 fps 4 kanal video, kanal ses giriþi, kanal ses çýkýþý kanal video, kanal ses çýkýþý hýzý: 00 fps (Real-Time), hýzý: 50 fps (PAL) Fonksiyonlar: Triplex ( / Oynatma / / Yedekleme) çöz: 640x544, çöz: 640x7 formatý:, formatý: MPEG4 protokol: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS IE BROWSER 4 alarm giriþi, alarm çýkýþý üzerinden monitörle eþ zamanlý kullaným Ayný anda Internet ve üzerinden kullanýcý desteði görüntüleme, kayýt oynatma, DVR / PTZ dome kontrolü Motion özelliði, alarm anýnda kayýt, programlanabilir kayýt SATA HDD desteði USB port veya network yedekleme imkaný, keypad, uzaktan kumanda ve mouse ile kontrol Internet Explorer üzerinden görüntü transferi

5 BLW-5004 Real-Time ve 50 fps Hýzý 4/ Video Ses 50 fps Arka Panel 4 kanal video, kanal RCA ses giriþi kanal video, kanal RCA ses çýkýþý : 00 fps (Real-Time), : 50 fps Fonksiyonlar:, Oynatma çöz: 640x544, çöz: 640x7 Modified video formatý RTOS iþletim sistemi Tek tek veya Quad modda kayýt Hareket algýlama (Motion Detection) Manuel, harekete duyarlý veya programlý kayýt adet SATA disk desteði USB flash disk yedekleme Seçici modu, sesli uyarý (buzzer), kayýp video sinyali uyarýsý, parlaklýk, kontrast, keskinlik ayarý Yukarý - aþaðý, saða - sola ekran pozisyonu ayarý kumanda ile kontrol, menü BLW-5004N Real-Time ve 50 fps Hýzý 4/ 0 MPEG4 Video Ses 50 fps Arka Panel BLW-5004 modelinin tüm özelliklerine ek olarak network, internet ve cep telefonu üzerinden görüntü transferini destekler ve Internet üzerinden görüntü transferi Görüntü transfer formatý; MPEG4 video stream Ayný anda Internet ve üzerinden eþ zamanlý 0 kullanýcý desteði Ayný anda cep telefonu üzerinden eþ zamanlý 0 kullanýcý desteði BLW-5004VN Real-Time ve 50 fps Hýzý 4/ Video + VGA Ses 50 fps MPEG4 0 Arka Panel BLW-5004 ve BLW-5004N modelinin tüm özelliklerine ek olarak VGA Monitör çýkýþýný destekler D-SUB 5 Pin VGA çýkýþ, 640*480 / 800*600 / 04*768 / 80*04 çözünürlük ve Internet üzerinden görüntü transferi Görüntü transfer formatý; MPEG4 video stream Ayný anda Internet ve üzerinden eþ zamanlý 0 kullanýcý desteði Ayný anda cep telefonu üzerinden eþ zamanlý 0 kullanýcý desteði BLW -504MBL Real-Time ve 5 fps Hýzý 4/ Video Ses 5 fps Anti-Shock Ayak Anti-Shock HDD Muhafaza 4 kanal video, kanal ses giriþi kanal video (VCR & Monitor out) hýzý: 00 fps (Real-Time), hýzý: 5 fps (PAL) çöz: 70x576, çöz: 640x7 Fonksiyonlar : Triplex ( / Oynatma / ) formatý : Advanced RTOS iþletim sistemi, GUI, Dil Desteði Hareket anýnda, programlanabilir kayýt SATA HDD desteði HDDüzerinden yedekleme Aðýrlýk,5 kg, Besleme DC V Boyutlarý:W-0mm x H-48mm x D-8mm Çalýþma Isýsý:-30 / 60 derece

6 DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

DVR CİHAZLAR. Eco Serisi XM2000 Serisi XM3000 Serisi X5000 Serisi X6000 Serisi X7000 Serisi Kontrol Klavyesi DVR

DVR CİHAZLAR. Eco Serisi XM2000 Serisi XM3000 Serisi X5000 Serisi X6000 Serisi X7000 Serisi Kontrol Klavyesi DVR DVR CİHAZLAR Eco Serisi XM2000 Serisi XM3000 Serisi X5000 Serisi X6000 Serisi X7000 Serisi Kontrol Klavyesi DVR Dual Streaming dijital video kayıt cihazı ECO SERİSİ YENİ Türkçe Menü Mayısta Stoklarda!

Detaylı

analog cctv sistemleri VCD-436D X36 OPTÝK ZOOM HARÝCÝ TÝP TRUE DAY / NIGHT SPEEDDOME KAMERA 1/4 SONY EXVIEW CCD 480/520 TVL Çözünürlük ICR (True Day/Night) 3.4 (57.8 ) - 122.4 (1.7 ) mm. (X36) Optik lens

Detaylı

CED-5020 1/3" DIS Renkli Sensor 600TVL, Gerçek Day/Night IR LED

CED-5020 1/3 DIS Renkli Sensor 600TVL, Gerçek Day/Night IR LED CEB-1000 1/3" Sony Renkli CCD 480TVL, Day/Night OSD Menü CEB-1010 1/3" Sony Renkli CCD 600TVL, Day/Night OSD Menü CEB-2000 1/3" Renkli Süper Hassas CCD 520TVL, Day/Night BACK LIGHT COMPENSATION 480 TV-LINE

Detaylı

IP Kamera Ýzleme ve Yönetim Sistemleri High Definition IP Tabanlý Güvenlik Çözümleri ! Tüm ZAVIO ürünlerde cep telefonundan izleme desteði F210A IP Kamera F312A Wireless, IR IP Kamera 4mm, F2.0 lens, 0,5

Detaylı

TD-2004W / 2008W / 2016W

TD-2004W / 2008W / 2016W Dijital Cihazları TD2004W / 2008W / 2016W 4 / 8 / 16 Kanal Görüntü 4 Kanal 1280 x 1024 Çözünürlüğünde VGA Çıkışı 4 / 8 / 16 Kanal İzleme Sıkıştırma ve Dual Stream Kullanıcı Yetkilendirme Dosya Kilitleme

Detaylı

www.remotevilla.com DVR C HAZLAR

www.remotevilla.com DVR C HAZLAR www.remotevilla.com DVR C HAZLAR Eco Serisi Hybrid DVR Serisi XM3000 Serisi X3000 Serisi M6000 Serisi M7000 Serisi SC2000 Serisi Compact DVR Serisi PC Tabanl DVR Sistemleri DVR Dual Streaming A dijital

Detaylı

PMR - B1000 SERİSİ. Mpeg4 PMR-B1001. PMR-B1002 1 video - 30 fps 2 video - 30 fps. Kameralı Araç İçi Kayıt Cihazı. Türkçe Menü

PMR - B1000 SERİSİ. Mpeg4 PMR-B1001. PMR-B1002 1 video - 30 fps 2 video - 30 fps. Kameralı Araç İçi Kayıt Cihazı. Türkçe Menü DVR CİHAZLAR Eco Serisi Mobil DVR Serisi XM2000 Serisi XM3000 Serisi X3000 Serisi X4000 Serisi X5000 Serisi X6000 Serisi X7000 Serisi SC2000 Serisi PC Tabanlı DVR Sistemleri DVR Kameralı Araç İçi Kayıt

Detaylı

DVR C HAZLAR. XM3000 Serisi X3000 Serisi M6000 Serisi M7000 Serisi SC2000 Serisi DVR

DVR C HAZLAR. XM3000 Serisi X3000 Serisi M6000 Serisi M7000 Serisi SC2000 Serisi DVR DVR C HAZLAR XM3000 Serisi X3000 Serisi M6000 Serisi M7000 Serisi SC2000 Serisi DVR Kompakt dijital video kay t cihaz PDR - XM3000 SER S H.264 Türkçe Menü Kompakt Boyut Zarif Dokunmatik Ön Panel Yüksek

Detaylı

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10 Ç NDEK LER Eko Serisi 03-10 Eko DVR Serisi Eko NVR Serisi Eko IP Kamera Serisi Eko CCD Kamera Serisi 04-05 06 07 08-10 Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 H zl Seçim Tablosu 960H Serisi PDR-XM Serisi PDR-X

Detaylı

GÜVENLİK AMAÇLI IP KAMERA KAYIT CİHAZI (NVR) TEKNİK ŞARTNAMESİ (PINETRON PNR-HD4004P) 1. Cihaz, IP kameralara TCP/IP data protokolü üzerinden erişim

GÜVENLİK AMAÇLI IP KAMERA KAYIT CİHAZI (NVR) TEKNİK ŞARTNAMESİ (PINETRON PNR-HD4004P) 1. Cihaz, IP kameralara TCP/IP data protokolü üzerinden erişim GÜVENLİK AMAÇLI IP KAMERA KAYIT CİHAZI (NVR) TEKNİK ŞARTNAMESİ (PINETRON PNR-HD4004P) 1. Cihaz, IP kameralara TCP/IP data protokolü üzerinden erişim sağlayarak kayıt ve görüntü transferi yapabilen Network

Detaylı

Teknoloji Kalite Performans. 2012 Fiyat Listesi

Teknoloji Kalite Performans. 2012 Fiyat Listesi Teknoloji Kalite Performans 2012 Fiyat Listesi Ç NDEK LER DVR Cihazlar 03-16 Eco Serisi XM2000 Serisi XM3000 Serisi X5000 Serisi X6000 Serisi X7000 Serisi Kontrol Klavyesi 04-05 06-07 08-09 10-11 12-13

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

3MK-476C, 3MK-876C 4+8 KANAL H.264 STANDALONE DVR KAYIT CİHAZI

3MK-476C, 3MK-876C 4+8 KANAL H.264 STANDALONE DVR KAYIT CİHAZI 3MK-476C, 3MK-876C 4+8 KANAL H.264 STANDALONE DVR KAYIT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 2011 Ocak V1.0 ii DİKKAT 3MK DVR Kayıt cihazınızı direct gün ışığı, yüksek nem ve sıcaklığa maruz bırakmayın. Bu tip çevre

Detaylı

Teknoloji Kalite Performans. 2012 Fiyat Listesi

Teknoloji Kalite Performans. 2012 Fiyat Listesi Teknoloji Kalite Performans 2012 Fiyat Listesi Ç NDEK LER DVR Cihazlar 03-16 Eco Serisi XM2000 Serisi XM3000 Serisi X5000 Serisi X6000 Serisi X7000 Serisi Kontrol Klavyesi 04-05 06-07 08-09 10-11 12-13

Detaylı

İÇİNDEKİLER 02/ 07/ 37/ 65/ 81/ 101/ 121/ Özet Liste. VGuard & Bullwark Momentum Serisi Analog ve IP Tabanlı Güvenlik Çözümleri

İÇİNDEKİLER 02/ 07/ 37/ 65/ 81/ 101/ 121/ Özet Liste. VGuard & Bullwark Momentum Serisi Analog ve IP Tabanlı Güvenlik Çözümleri İÇİNDEKİLER 02/ Özet Liste 07/ VGuard & Bullwark Momentum Serisi Analog ve IP Tabanlı Güvenlik Çözümleri 37/ Pinetron Analog ve IP Tabanlı Güvenlik Çözümleri 65/ Zavio & Nuuo IP Tabanlı Güvenlik Çözümleri

Detaylı

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL 3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt

Detaylı

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ Türkiye de İlk ve Tek. Professional Products MART 2013 Yeni Array Teknoloji Yeni Dizayn Yüksek Çözünürlük Yüksek Performans Yüksek Kalite Güvenliğiniz; Güvenilir

Detaylı

3MK-1659G 16 Kanal H.264 Digital Video Kayıt Cihazı

3MK-1659G 16 Kanal H.264 Digital Video Kayıt Cihazı 3MK-1659G 16 Kanal H.264 Digital Video Kayıt Cihazı Kullanıcı Adı STANDALONE DVR Kayıt Cihazı 2011 Ocak V1.1 3MK-1659G STANDALONE DİJİTAL KAYIT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU ii DİKKAT 3MK DVR Kayıt cihazınızı

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

Hakkımızda. Daima İyi, Daima Farklı. Güvenliğiniz; Güvenilir Ürünlerle Sağlanır

Hakkımızda. Daima İyi, Daima Farklı. Güvenliğiniz; Güvenilir Ürünlerle Sağlanır Güvenliğiniz; Güvenilir Ürünlerle Sağlanır Hakkımızda MoonSat Güvenlik ve Uydu Sistemleri; Uluslararası teknoloji pazarında markalaşmış olup, ileri teknoloji, yüksek kalite ve geniş ürün yelpazesi ile

Detaylı

DVR 670 Serisi. Video DVR 670 Serisi. www.boschsecurity.com/tr. 8/16 kanal 4CIF çözünürlükte gerçek zamanlı kayıt

DVR 670 Serisi. Video DVR 670 Serisi. www.boschsecurity.com/tr. 8/16 kanal 4CIF çözünürlükte gerçek zamanlı kayıt Video DVR 670 Serisi DVR 670 Serisi www.boschsecrity.com/tr 8/16 kanal 4CIF çözünürlükte gerçek zamanlı kayıt İki monitör çıkışıyla esnek görüntü izleme Uzaktan canlı izleme, kayıttan izleme, kontrol ve

Detaylı

Yüksek Performans Güvenlik Çözümleri

Yüksek Performans Güvenlik Çözümleri PiNETRON Yüksek Performans Güvenlik Çözümleri POWER KORUMA ile +GARANTİ +1 Yıl Ek Garanti Dijital Video Kayıt Cihazları PDR-SD2000 Serisi Real-Time Kayıt Yüksek Performans Zarif Tasarım Kolay Kullanım

Detaylı

Standart Kameralar. 1/3 SHARP 420TVL 0.05 Lux CCD SESLİ DAY&NIGHT RENKLİ KAMERA. 1/4" SHARP 420 TVL 0.05 Lux CCD RENKLİ DAY & NIGHT KAMERA

Standart Kameralar. 1/3 SHARP 420TVL 0.05 Lux CCD SESLİ DAY&NIGHT RENKLİ KAMERA. 1/4 SHARP 420 TVL 0.05 Lux CCD RENKLİ DAY & NIGHT KAMERA Ürün Fiyat Listesi tdsguvenlik.com Listelenmeyen öğeler için şu numaradan bizi arayın: 0212 593 03 00 2012 FİYAT LİSTESİ RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart Kameralar FJ-238 Sony Ccd Kamera Renkli

Detaylı

*Miktar 12 veya üstü olursa toplu fiyatlandırma uygulanır. RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart Kameralar

*Miktar 12 veya üstü olursa toplu fiyatlandırma uygulanır. RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart Kameralar Ürün Fiyat Listesi Listelenmeyen öğeler için şu numaradan bizi arayın: 0212 320 80 36 *Miktar 12 veya üstü olursa toplu fiyatlandırma uygulanır 2012 FİYAT LİSTESİ RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart

Detaylı

SSB-T8322D SSR-T8521DIR SSR-T8523DIR2 SSR-T8421DIR SSR-T8422DIR2 SSR-T8423DIR2 SHR-T443H SHR-T442H SHR-T888H SHR-T16168H HREP-01

SSB-T8322D SSR-T8521DIR SSR-T8523DIR2 SSR-T8421DIR SSR-T8422DIR2 SSR-T8423DIR2 SHR-T443H SHR-T442H SHR-T888H SHR-T16168H HREP-01 İÇİNDEKİLER / KAMERALAR HD-SDI PROJE ÜRÜN GRUBU / KAMERALAR SBC-1000E SBC-2000P SDC-L713R SDC-L722RW SDC-L730R SDC-L729R SDC-L931R SDC-L715R SDC-L715RW SDC-L917R SDC-L917RW SDC-L918R SDC-L918RW SOC-L711R

Detaylı

İÇİNDEKİLER IP CCTV SİSTEMİ 01-40 ANALOG CCTV SİSTEMİ 41-65 MOBİL CCTV ÇÖZÜMLERİ 66-72 IR LAZER AYDINLATMALI KAMERALAR 73-76

İÇİNDEKİLER IP CCTV SİSTEMİ 01-40 ANALOG CCTV SİSTEMİ 41-65 MOBİL CCTV ÇÖZÜMLERİ 66-72 IR LAZER AYDINLATMALI KAMERALAR 73-76 İÇİNDEKİLER IP CCTV SİSTEMİ 01-40 VID-MP730 01 VID-MP721 02 VID-MP825 03 VID-MP619 04 VK-1100KI 05 VIC-6585 06 VIC-6284 07 VIC-6286 08 VIC-1520 09 VIC-6144 10 VIC-6218 11 VIC-6311 12 VIC-4439 13 VIC-4158

Detaylı

Video Kayıt Cihazı 400 Serisi

Video Kayıt Cihazı 400 Serisi Video Video Kayıt Cihazı 400 Serisi Video Kayıt Cihazı 400 Serisi www.boschsecrity.com/tr 4 Kanallı gerçek zamanlı H.264 kayıt, 2 veya 4 çözünürlükte video izleme ve kayıt Uzaktan canlı izleme, kayıttan

Detaylı

Ürün Kataloğu. CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ. Professional Products. Bizim Markamız. Ona Güveniyoruz.

Ürün Kataloğu. CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ. Professional Products. Bizim Markamız. Ona Güveniyoruz. CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ Professional Products 16 Ürün Kataloğu Bizim Markamız. Ona Güveniyoruz. HD-IP Yeni Array Teknoloji Yeni Dizayn Yüksek Çözünürlük Yüksek Performans Yüksek Kalite

Detaylı

İÇİNDEKİLER ANALOG SPEED DOME KAMERALAR SPEED DOME AKSESUARLARI KONTROL ÜNİTELERİ IP SABİT KAMERALAR

İÇİNDEKİLER ANALOG SPEED DOME KAMERALAR SPEED DOME AKSESUARLARI KONTROL ÜNİTELERİ IP SABİT KAMERALAR Nisan 2011 İÇİNDEKİLER ANALOG SPEED DOME KAMERALAR SPEED DOME AKSESUARLARI KONTROL ÜNİTELERİ ANALOG SABİT KAMERALAR LENSLER ZOOM KAMERALAR BULLET KAMERALAR ATM KAMERALARI SABİT DOME KAMERALAR DARBEYE DAYANIKLI

Detaylı