ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) Tel : (212) Faks : (212) E-posta :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISBN 978-9944-60-987-6 (Basılı) ISBN 978-9944-60-988-3 (Elektronik) Tel : (212) 455 63 29 Faks : (212) 512 06 41 E-posta : ito.yayin@ito.org."

Transkript

1

2

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO 'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAÖRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi 'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : tr Odamız yayınıarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT G.M. Matbaacılık ve Ticaret A.Ş. Tel: (212) Faks: (212) tr

4

5 Seyit Ahmet IŞKIN ı 973 yılında Sivas 'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Bölümünde yüksek lisans programını tamamladı. ı 996- ı 999 yılları arasında bir sivil toplum kuruluşunda çalıştı. ı yılları arasında Bankacılık, Finansal Kiralama ve Sermaye Piyasaları alanında faaliyette bulunan çeşitli kurumların teftiş ve denetim birimlerinde görev yaptı yılından beri çalışmakta olduğu İstanbul Altın Borsası'nda bir süre Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Halen Borsa Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Lisansüstü Tez, Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde ıO tarihinde jüri önünde savunulmuş ve jüri tarafından yüksek lisans tezi olarak başarılı bulunmuştur

6 ... 9 KlSAL TMALAR... ı ı SUNUŞ... ı3... ı5... ı 7 ı. 22 ı.j'ujl.ll"-"'''"'.._.._jll"- Sisteminde Teknolojik Gelişmeler Gelişmelerin Seyri Bilgi ve Teknoloji ı. ı. ı.2. Bilgisayarın Gelişimi ı. ı. ı.3. İnternet Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi ı.ı.ı ı. ı.2. Elektronik İş ve Sistemi ve Teknoloji Bankalarda Alternatif Dağıtım Kanallan (Elektronik ı.2. ı. Başlıca Elektronik... ı ı. ı. Sistemleri... Transferi (EFT) ı.3. Uluslararası Para Transferi (SWIFT)... ı ı.4. Satış Noktası of Sale ı.2.ı.5. Otomatik Makineleri ı ı. 6. ve Kredi Kartları ı.2. ı. 7. Bankacılı ğı... ı ı.8. Telefon... ı ı ı ı

7 1.3. Teknolojik Gelişmelerin Bankacılık İşlemleri Üzerine Etkileri AlternatifDağıtım Kanallarının Etkileri Sınırsız Zaman Faydası Sınırsız Yer Faydası Çeşit Faydası Kalite Faydası BİLGİ TEKNOLOJiLERİNDE ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER... : Bilişim Teknolojileri Yönetişimi Başlıca Uluslararası Düzenlemeler CO BIT (Bilgi ve İlgili Teknolojiler için Kontrol Hedefleri) COBIT'in Tanıını ve Gelişimi COBIT Mimarisi ITIL (Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) ITIL'ın Tanıını ve Gelişimi ITIL Hizmet Süreçleri BS 7799/ ISO /ISO (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Gelişimi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Amaç ve Kapsamı Başlıca Ulusal Düzenlemeler Bankacılık Kanunu Risk Yönetimi, Kontrol ve Denetim Görevleri İç Kontrol Sisteminin Kapsamı Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğu Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik işlevsel Görev Ayrımı Bilgi Sistemlerinde Bulunması Gereken Temel Özellikler Acil Durum ve İş Sürekliliği Planları İletişim Kanallarının ve Bilgi Sistemlerinin Kontrolü Destek Hizmeti Alıınına İlişkin Yönetmelik Destek Hizmeti Alıınında Ön Koşullar

8 ı

9 Süreçlerin Tesis Edilmesi ve Yönetilmesi Güvenlik Kontrol Süreci Destek Hizmetleri Alımı Süreci Erişim Güvenliği Kimlik Doğrulama Yetkilendirme Görevler Ayrılığı Prensibi İşlem Kayıt ve Verilerin Bütünlüğü Müşterilerin Bilgilendirilmesi ve Bilgilerin Mahremiyeti Müşterilerin Bilgilendirilmesi Müşteri Bilgilerinin Mahremiyeti İş Sürekliliği, Kurtarma ve Acil Durum Planları Bilgi Sistemlerine İlişkin İş Sürekliliği ve Kurtarma Planı Acil ve Beklenmedik Durum Planı Özellik Arz Eden İşlemler İnternet Bankacılı ğı ATM Güvenliği Denetim Faaliyetlerinin Elektronik Bankacılık Hizmetlerinin..... Etkinliğine Katkısı SONUÇ KAYNAKÇA

10 Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 7 Tablo Teknoloj ilerindeki 1 ""-ı-,,...-..o-ı- Kullanımı ve Nüfus istatistikleri İnternet Kullanımı ve Nüfus :Yıllık PüS Verileri Kartlarındaki Gelişim LJ''-'JLL.LL'"'"'"''UH."-J.'"'Jl"' Yaklaşımlar... 78,_,<"'<r'IQ>TIQ>T"' """"""""""""".. """""""""""""""""'"""""""""""""""""" """"""""" 85 -'.>JH-'I.U.CJL.LH...Lv.L """""""'""' 125

11 ŞEKiLLER LiSTESi Şekil 1 Şekil 2 Şekil3 Şekil 4 Şekil5 Şekil 6 Şekil 7 Şekil 8 Şekil 9 Şekil 10 Şekil ı ı Şekil ı2 Şekil ı3 Şekil ı4 : Dünya İnternet Kullanıcılarının Bölgeler Arası Dağılımı :İnternet Kullanıcılarının Nüfusa Oranı : Dünya İnternet Kullanıcı Sayıları İtibariyle İlk Yirmi Ülke :İnternet Kullanıcı Sayısı Açısından Avrupa'nın İlk On Ülkesi : Türkiye' deki Ödeme Sistemleri... 5 ı : Girişimlerin İnternet Bankacılı ğı Kullanım Oranları : COBIT'in Tarihsel Gelişimi... 8ı : CO BIT Küpü : BT Süreci :Banka Paydaşlarının Beklentileri : Organize Siber Suç... ı27 : ATM'lerde Kart Bilgisi Kopyalama... ı29 :Kredi Kartı Bilgilerinin Elde Edilmesi : Risk Yönetim Süreci... ı 3 3

12

13

14 Günümüzde bilgi ve iletişim yaşanan gelişmeler, kurumların iş süreçleri, iş ilişkileri ve bilgi akış sistemlerine başka bir boyut kazandırmıştır. Bu yeniliklerin en yoğun şekilde kullanıldığı sektörlerin başında da fınans sektörü gelmektedir. Bankacılık ve fınans sektörü, gelişen teknoloji sonucunda hizmetlerini hızlandırmakla kalmayıp müşterilerine ve diğer kullanıcılara oldukça geniş bir hizmet yelpazesi sunmuştur. Ürün çeşitliliği de yeni müşterilerin kazanılmasına yol açarak bir nevi kazan-kazan yolunu açmıştır. Elektronik bankacılık sunulması sırasında öne çıkan kişiye özgü olma özelliği, hizmetten yararlanma yaygınlık, güvenilirlik, erişilebilirlik, gizlilik, bankalarda öncelikli standartlar olma niteliğindedir. standartlar sağlanırken ise teknolojinin etkin, yaygın ve kontrol...,.....,u.~... şekilde kullanımı bir öneme sahiptir. İnsan ve teknolojinin birlikteliğinden ortaya çıkan bu türü küresel nitelikte bir sektör olan bankacılıkta kullanılırken, ancak bilgi teknolojileri olan küresel tekniklerle işletilebilmeli ve bilgi teknolojilerinin kontrolü şeklindeki küresel standartlarla yönetilmelidir. Elektronik bankacılık hizmetlerinin fırsatları ve riskleri konusunda paydaşlan için bir farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı, bankacılık sektörünün geçirdiği teknolojik dönüşüm, elektronik bankacılık konusundaki ulusal ve ile bankacılık rı.,.~.,.,.-ı-,ı-n "'-'' "'-"'".. """""-"LL.uı işlendiği

15

16 ve yaşanan,...,...,... y......,.....,... ış süreçleri, iş ilişkileri ve bilgi akış Bankacılık kurum, araç ve gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Teknoloji, bankacılık alternatif dağıtım kanallan yoluyla şekillendirmiş, bankaların finansal sistem içerisindeki aracılık de Teknolojinin sağladığı etkinlik fırsatı ise ancak çerçevesinde mümkün " 1111 """''-hn ancak tamamını kapsayacak yaklaşımla "Elektronik Bankacılık Hizmetleri ve Denetimi" başlıklı çalışmanın bu açıdan, bankacılık sektörünün tüm paydaşları nezdinde oluşturulmaya çalışılan farkındalığa sağlamasını çalışma; ve sektörünün farklı ve iletişim teknolojileri denetimine ilişkin edinmiş olduğum mesleki tecrübe ve olarak ve sonrasındaki güncelleme ve halidir. Tez çalışması döneminde teşvik ve disipline edici değerli katkılanndan dolayı tez saygıdeğer hocam, Rahmi Deniz akademik katkılan dolayısıyla Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nadir ve Doç. Dr. şükran Çalışmanın kitaplaşmasını sağlayan İstanbul Ticaret

17 Merhum anneme ve muhterem babama

18

19 yapıyı en iyi şekilde kullanarak müşteri tabanını genişletme ve pazarlama faaliyetlerini arttırmaya yönelik projeler oluşturmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde bankalar elektronik bankacılık/alternatif dağıtım kanallan (internet, telefon, mobil iletişim araçlan televizyon, WAP/GPRS, Kiosk, ATM vb.) yoluyla bir taraftan hızlı ve düşük maliyetli hizmetler sunma; diğer taraftan, daha geniş müşteri kitlelerine erişim imkanı bulınuşlardır. Bir bankanın verimlilik ve etkinliği paydaşlannın beklentilerinin gerçekleşmesi ile orantıhdır. Banka faaliyetleri ile hedeflenen, müşteri için; hızlı, güvenilir ve çeşitli finansal hizmetlerin varlığı, yatırımcılar için; doğru finansal tablolara dayalı yatırım kararı, ortaklan için; ticari kazanç, banka yönetimi için: etkin/verimli faaliyet ile risk yönetimi ve iç kontrol, kamu otoritesi için; yasal yükümlülükleri karşılayabilen, riskiere dayanıklı, güçlü sektör ve nihayetinde Türkiye ekonomisi için de; etkin aracılık fonksiyonu, istikrarlı ve güçlü finansal yapıdır. Bu anlamda, piyasa varlıklarını sürdürebilme, rekabette avantaj sağlayabilme ve hedefledikleri işlem hacimlerini gerçekleştirebiirnek gibi temel amaçlarla faaliyetlerini planlayan bankalar için teknoloji; verimlilik ve etkinliklerinin vazgeçilmez bir aracıdır. Gelişen teknolojinin, üretim sistemleri ve iş süreçleri üzerinde meydana getirdiği değişim ve dönüşüm; fırsatlanyla birlikte, risklerini de sürekli gündemde tutmuştur. Bilgi teknolojileri, gerçekleştirdiği hızlı gelişim ve sağladığı kolaylık karşısında iş sürekliliği, bilginin doğruluğu ve bilgiye kötü niyetli erişim gibi farklı riskleri de beraberinde taşıınaktadırlar. Sürekli gelişen teknolojik güç, kontrol edilebildiği ölçüde, paydaşlan için bir değere dönüşmekte; aksi takdirde önü alınamaz riskierin beraberinde getirmektedir. Risklerinin avantajlarından bir adım önde olduğu bilgi teknolojilerinde, sürekli değişim ve gelişim, elektronik bankacılık faaliyetlerinin dinamik bir denetim süreci ile kontrol altına alınmasını zorunlu kılmıştır.

20

21

22 u

23 22 İSTANBUL TİCARET ODASI 1. Elektronik Bankacılik Hizmetleri icaret kadar eskiye dayanan bankacılık hizmetleri, geçmişten günümüze değin ticarete paralel bir gelişim seyri göstermiştir. Ticarete konu ödemenin, taraflar arasında güvenli, kolay ve hızlı olarak gerçekleştirilmesi ihtiyacı, bankacılık hizmet kanallarının gelişmesini ve çeşitlenınesini şekillendirmiştir. Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler bankaların ürün ve hizmetlerinin keşif ve gelişimini hızlandırmış, bankacılık sistemini bilgi iletişim teknolojileri üzerine kurulu bir yapıya dönüştürmüştür. 1980'li yıllara kadar herhangi bir bankacılık işlemi için bir banka şubesine gitmek zorunlu iken; bu gün (internet, telefon, ATM, cep şube vb. şeklindeki hizmet kanallan karşısında) en son tercih olarak düşünülmektedir. Bankaların müşterilerine sundukları ürün ve hizmetlere erişim ve kullanım imkanları, müşteri tercihlerinin şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Bankacılık ürün ve hizmetlerinin sunumunda hızlılık, güvenilirlik, yaygınlık, gizlilik, düşük maliyetli ve müşteri ihtiyaçlarına özgü olma gibi özellikler öncelikli ve temel hizmet standartları haline gelmiştir. Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, sayılan özelliklerin etkinlikleri ile yeni ürün ve hizmetlerin çeşitliliğini büyük bir hızla artırmıştır. Bankacılık sektöründe bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, rekabet üstünlüğünün sağlanmasında vazgeçilmez bir öneme sahip hale gelmiştir. Bu bölümde bankacılık sisteminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim seyri, alternatif dağıtım kanalarının çeşitlenınesi ile elektronikleşen ürün ve hizmetlerin bankacılık sistemi üzerine etkileri ele alınmıştır Türk Bankacılık Sisteminde Teknolojik Geli meler Teknolojik gelişmelerin en çok hissedildiği sektörlerin başında şüphesiz bankacılık gelmektedir. Bunda özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı

24 ELEKTRONiK BANKACILIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ

25 24 İSTANBUL TİCARET ODASI değişme olmaya başlamış ve uzaklık kavramındaki değişme bilgi akışını olağanüstü bir hızla artırmış; ticarette, sanayide ve yönetirnde köklü değişiklikler gündeme gelmiştir." 3 Tablo 1 : İletişim ve Bilgisayar Teknolojilerindeki Değişim ~~~IJi~i.ın m~mnmbıd i.l~tili. Uin~ın Billi.Salati1YD~!mnmlmd isi Transistörlü radyolar, Basit fonksiyonlu Askeri mobil radyolar 1940 bilgisayarlar Genel amaçlı bilgisayarlar Teyp kayıt cihazı Transistör Kablolu T.V 1950 Programlama dilleri Mikro dalga linkler Ticari bilgisayarlar Direkt mesafeli arama Yapısal programlama 1960 Mini bilgisayarlar Entegre elektronik devre Video teyp kaydedici İletil i bilgi yönetim İletişim uydulan sistemleri 1970 Dijital iletişim Mikro işlemciler Elektronik şalter Bilgi yönetim sistemleri Faks Taşınabilir bilgisayarlar El radyosu Optik disk depolama Paket elektronik anahtar Uzman sistemler Videotekst 1980 Ses tanımlama Teleteks Bilgi akışı süreçleri Optik tel lll Video diskler Kaynak Coşkun C. Aktan, "Yeni Temel Teknolojiler", (Çevrimiçi) temel teknolojiler.htm / İ.Hakkı Yücel, Türkiye'de Bilim Teknoloji Politikaları ve İktisadi Gelişmenin Yönü, DPT Yayınları, No: 2690, Ankara 2006, s.6.

26 ELEKTRONiK BANKACILIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ Yerelbölge şebekeleri Hücreli radyo Geniş çaplı şebekeler Özel uydular Dijital şebekeler Kişisel telefonlar Anahtarlı geniş bant hizmetleri Uydu bağlantılı kişisel mobil iletişimleri GSM teknolojilerinde Çipler Öğrenme yeteneği Paralel işlem Doğal dil tanımlama Optik çipler Biyo çipler Ultra kabiliyetli makineler Mobil iletişim cihazıarı gelişmeler C. Aktan, "Yeni Temel (Çevrimi çi) / ı Savaşı sonrasında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişıneler radyo ve televizyon başlayan süreçte, 1940' lı basit fonksiyonlu bilgisayarlar iletişim araçlarıyla iletişim teknolojileri baş döndürücü bir noktaya gelmiştir. l ,.u_.....,~ ve yaşanan v.u. v.lu.. L.L nitelikteki teknolojik gelişmeler, bankacılık sisteminin...u.-'.l.j.'-'-"-'-'"' olduğu bilgi ve iletişim ağırlıklı teknolojik ım'"'""n' de ve

27 26 İSTANBUL TİCARET ODASI Bilgi ve Teknoloji Kavramlan İçinde bulunduğumuz çağ ve toplum 'bilgi çağı' ve 'bilgi toplumu' olarak tanımlanmaktadır. Bilgi çağı, her türlü bilginin sınırsız paylaşımına imkan sağlaması açısından yeni bir döneme ismini vermiştir. Bilginin yaşamı nasıl değiştirdiği ve bu değişimin akıl almaz derecedeki hızı ise henüz fark edilmektedir. Sınırları belli olmayan bu değişimin getirdiği devinim son derece açık olup; bilgiye istenilen anda, istenilen yerden ve istenilen araçlar ile ulaşılabilmektedir. 5 "Tükenmeyen ve her gün yeniden üretilen bir kaynak olarak bilgi; her türlü sosyal ve iktisadi faaliyette en önemli ve temel 'girdi' haline gelmiştir. Keşif ve üretimi besleyen en önemli unsur, insanoğlunun bitmez tükenmez merakıyla sürekli daha iyiyi arama, kendisi ve gelecek nesiller için daha müreffeh yaşam koşullarını oluşturma arzusu ve gayretinin neticesinde ortaya çıkan beşeri taleplerin karşılanması ihtiyacı olmuştur." 6 "Bilgi, veri ve enformasyon kavramlan anlam bakımından faklı olmasına rağmen sık sık eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Her üç kavram da, çoğu zaman, Türkçe'ye 'bilgi' olarak çevrilmektedir." 7 Genel olarak veri; ham gerçekler, enformasyon ise düzenli ve kullanılabilir veriler olarak ifade edilebilir. Bireysel açıdan bilgi, ınsanın geçmişte öğrendikleri ile deneyimlerinin bir toplamıdır. Organizasyonlar için ise bilgi; müşteriler, ürünler, süreçler, hatalar ve başarılar hakkında sahip olunan enformasyondur. 8 Bilginin üretime dönüşüm süreci teknoloji kavramını doğurmuştur. "Teknoloji kelimesi köken olarak sanat ya da hüner anlamına gelen Yunanca 5 Coşkun Dolanbay, E-Ticaret Strateji ve Yöntemler, Meteksan Sistem Yayınları, Ankara 2000, s.3 6 DPT, " Bilgi Toplumu Stratejisi ve Ek'i Eylem Plam" (11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı), Resmi Gazete, 26242, 28/07/ İbrahim Yalçın, Zeliha Seçkin ve Yavuz Demirel, "B ilgideki Değişimin Örgütsel Değişime Etkisi Üzerine Bir İnceleme", Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Haziran 2009, Cilt 2, Sayı 1, s Doğan Atılgan, "Bilgi Yönetimi Kavramı ve Gelişimi", Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Yıl2009, Cilt 23, Sayıl, s.201.

28 ELEKTRONiK BANKACILIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ...,....,uıı.., ve iletişimini sağlayan 9 Mario W. Cardullo, John 1,179 (1996)' dan aktaran; Süleyman Semiz, Şenol O kay ve Emin Emirza; lşletınejlenıe Değişim ve Bir Alan Araştırması", Akademik Yıl 2008, Sayı2, s Bkz. Türk Dil Kurumu "teknoloji" maddesi, ve Anadolu Üniversitesi 12 UKAIS, "The Defınition of Information , s. ı. maddeleri,

29 28 İSTANBUL TİCARET ODASI düşünülemez. Zira teknolojiyi takip etmek, geliştirmek ve kullanmak, işletmelerin geleceğini tayin etmiştir ve etmeye de devam edecektir." 15 "İçinde bulunduğumuz bilgi çağına damgasını vuran unsur ise özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde insanoğlunun bilgiyi üretme, kullanma, işleme, saklama, paylaşma ve bilgiye erişimde giderek yaygınlaşan, hızlanan ve çeşitlenen araç ve imkanlara sahip olmasıdır. Bu araç ve imkanlar, bir yandan girişimciliğin mahiyetinde değişimlere neden olmakta, diğer yandan insanoğlunun artan ve çeşitlenen ihtiyaçlarının küresel kaynaklardan da karşılanabilmesine olanak sağlamaktadır." Bilgisayann Tarihsel Geli imi İngilizce karşılığı 'computer' olan bilgisayar, 'compute' kelimesinden türemiş ve 'hesaplama' anlamında kullanılmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin geçmişi insanların sayılada işlem yapma ihtiyacının bir ürünü olan abaküsün kullanımına kadar götürülmektedir. Bilgisayarın atası olarak nitelendirilen abaküsün geçmişi ise M.Ö. 2400'lü yıllara değin uzanmaktadır. Basit matematik işlemleri için Çinliler'ce geliştirilen abaküs, denizaşırı tüccarlar yoluyla Girit ve Miken bölgelerinden Avrupa ve Amerika'ya yayılmıştır. Abaküs'te amaç 4 ana matematiksel işlem olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapmaktır. Babilliler'in buluşu olan abaküs, yüzyıllar boyunca ticarette büyük önem taşımıştır. Abaküsün temeli Girit ve Miken'e dayanmakta ve ilk abaküs örneklerinin hemen hepsinde Girit ve Miken süsleme sanatından örnekler de bulunmaktadır sonrasında William Qughtred, sayıların uzunluklada gösterildiği, (ölçme yoluyla hesaplama yapan bir çeşit örneksel ( analog) bilgisayar 15 Semiz ve diğerleri, s DPT, s.i. 1 7 Bkz. Vikipedi Ansiklopedisi "abaküs" / maddesi, (Çevrimiçi)

30 ELEKTRONiK BANKACILIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ ölçme hesaplama Bugünkü Bkz. Hafize Keser, "Bilgisayann Evrimi", Cilt: 24, 2 Ankara, 1991, s. 411 Bkz. Brian Randell, of, v.ı>ı-ro.r aıı. Charter Publishers, New York, 1976, ss s. 412

31 30 İSTANBUL TİCARET ODASI onun çağdaş bilgisayann babası olarak hemen hemen tüm dünyada kabul edilmesini sağlamıştır. " 23 Birinci Kuşak Bilgisayarlar ( ) Genel olarak, ilk kuşak bilgisayarların İngiltere' de ve ABD' de yapıldığı düşünülür; oysa gerçekte Alman mühendis Konrad Zuse, en eski bilgisayar olan Z3'ü, yıllan arasında, Berlin'de, geliştirmiştir. ABD'deki ilk elektronik bilgisayar olan ENIAC (Electronic Nurnerical Integratar and Calculator), 14 Şubat 1946 tarihinde ABD'nin Pennsylvania Üniversitesinde tamamlandı. Ordudan mali destek alan bu projenin başlıca tasarım amacı, mermi ve bombalann yollannın hesaplanması olmuştur. 24 "ENIAC 30 ton ağırlığında büyük bir odaya sığabilen ve yaptığı işler kısıtlı olan bir makinedir. ENIAC' dan sonra geliştirilen diğer önemli bilgisayar UNIVAC 1 (Universal Automatic Computer) bir ilke imza atmış ve ilk olarak manyetik bant yardımcı bellek olarak kullanılmıştır." 25 ENIAC'ı yılları arasında BINAC, MANIAC, JOHNWIAC, UNIVAC-RECOMQ, STRETCH ve LARCH gibi çeşitli bilgisayar tiplerinin yapımı izlemiştir. Tüm bu modeller araştırma çalışmaları için yapılmış olup, pratikte kullanılması uygun olmayan ve oldukça pahalı araçlardı. Birinci Kuşak Bilgisayarlarda; vakum tüplerinin kullanılması, geniş hacimli ve ağırlıklarının fazla olması, aşırı ısınmaları, belleklerinin küçük olması, yavaş olmaları, tekdüze ve belirli hacimdeki işlerde kullanılmaları temel özellikleri olarak sıralanmıştır. 26 İkinci Kuşak Bilgisayarlar ( ) 1958'de lambaların yerini alacak şekilde; "Transistörlerin bulunması ikinci Bilgisayar çağında yeni kuşak bilgisayarların yapılmasının habercisi olmuştur. 23 Keser, ss. 4 ı2-4 ı 3 24 Chris ve Luc, ss Hoşcan, s.5 26 Keser, s. 4 ı 5

32 ELEKTRONiK BANKACILIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ 3 ve 27 Hoşcan, s.5 28 Keser, s. 29 s.5 30 ss

33 32 İSTANBUL TİCARET ODASI Dördüncü Kuşak Bilgisayarlar ( ) Dördüncü kuşak bilgisayarların üretimi entegre devrelerinin yerine mikro işlemcilerin kullanılması ile başlamıştır. Mikro işlemcilerin kullanılmaya başlaması ile birlikte bilgisayar boyutları iyice küçülmüş, kapasite ve hızları artmış ve maliyetleri iyice azalarak herkesin kullanımına olanak verecek düzeylere ulaşmıştır. Personal Computers) olarak da adlandırılan klasik kişisel bilgisayarlar 1980'lere kadar masa üstünde kullanılabilecek büyüklükteydiler ve masaüstü bilgisayarlar ( desktop) olarak anılmaktadır. Bu tarihten sonra daha 31 da küçülen kişisel bilgisayarlar diz üstü (laptop) bilgisayarlara dönüşmüştür. "20-25 yıl kadar öncesine kadar birçok bireyin yaşantısında bilgisayar bulunmamaktaydı. Var olan bilgisayarlar ise, bireysel bilgisayarlardan daha çok belli başlı işyerlerinde ve bilgi işlem merkezlerinde kullanılan kuramsal bilgisayarlardı. Bu kurumsal bilgisayarın işlem hızı ise bugün ulaşılan nokta ile kıyaslanamayacak bir düzeydeydi." 32 Bilgisayarların bu düzeye ulaşmasında uzay çalışmalarının rolünün büyük olduğu bir gerçektir. Dördüncü Kuşak Bilgisayarların, tek bir yonga üzerine yüzlerce devre yerleştirilerek, bellek kapasiteleri genişletilmiş; bilgisayarlar için geliştirilen sistem yazılımları ile kullanıcılara büyük kolaylıklar getirilmiştir. Daha ileri donanım özellikleri ile, girdi ve çıktı aygıtları geliştirilmiştir. 33 Bugün gelinen nokta ise, bilgisayar ve bilgisayara bağlı diğer birimler, ofisler ve evierden sonra çantalarımızda, ceplerimizde ve hatta mobil telefonlarımızda olmazsa olmaz haline gelmiştir. 31 Hoşcan, s.6 32 Handan Akyüksek, "E-Kurumsal Güvenlik", Paradoks- Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi (e-dergi), Yıl: 5, Sayı: 2, s.1 (Çevrimiçi) / Keser, s.s

34 ELEKTRONiK BANKACILIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ Ll 37 "internet" maddesi,

35 34 İSTANBUL TİCARET ODASI 1972 yılında ilk elektronik posta adres ve formatı ve telnet protokolünün doküınanı yayınlandı. Harvard Üniversitesindeki bir öğrenci tarafından "Ethernet" (yerel alan ağı) ilk kez 1974 yılında ortaya konuldu. 38 "1978'e kadar İletim Kontrol Protokolünün (TCP- Transmission Control Protocol) dört uyarlaması geliştiriidi ve denendi. ı980'de bu küme sabitleşti ve ARP ANET' e bağlı bilgisayarlar arasındaki iletişimi kolaylaştırdı. ı 983 'te tüm ARPANET kullanıcılan İletim Denetim Protokolü/Internet Protokolü (TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol) olarak bilinen yeni protokole geçiş yaptılar. O yıl TCP/IP, ARPANET'i de içeren Savunma Bakanlığı Internet' inde kullanılmak üzere standartlaştınldı. " 39 İlk internet oınurga ağı, ı986 yılında Ulusal Bilim Vakfı NSFNet (National Science Foundation) tarafından oluşturuldu. Bu süreci takiben, internetin halka açık hale gelmesi 1989 yılından sonra oldu. ARPANET'in ı 990 Haziranında kullanımdan kaldırılması sonrasında bu ağın yerine ABD, Avrupa, Japonya ve Pasifik ülkelerinde hükümet işletimindeki ve ticari oınurgalar (backbone) kullanıldı. TCP/IP protokolü ise kullanılınaya devam etti ve 1990'lı yıllardan itibaren büyük bir ivme kazandı 'li yıllarla birlikte dünyada bilgi toplumuna dönüşüm yolunda girişimler artmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, verimlilik artışlannı, yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Daha önceleri üretim faktörlerinin miktarlarıyla açıklanan uluslararası rekabetin niteliğinde değişıneler görülmüştür. Avrupa Birliğinin 20 ı O yılında dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline gelmesini amaçlayan Lizbon Stratejisi ile bahsedilen değişime uyum çabaları açıkça görülmektedir. Hazırlanan ea vrupa 2002, eavrupa 2005 Eylem Planı, bu konudaki çalışınalara 38 Akın Akbulut, Bilişim Ekonomisi ve E-Ticaret, Maliye Hesap Uzmanlan Derneği Yayınları, Mayıs 2007, s.3 39 Doğan ve Kılınç, s Akbulut, ss.3-4

36 ELEKTRONiK BANKACILIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ teknolojisini iyi kullanan dünyada rekabet şartlarını 41 DPT, sf.l 42 Müberra Güngör ve Gökhan Evren,..,,..,,,"'rn"'t

37 36 İSTANBUL TİCARET ODASI "Bilgi teknolojileri ve genişbant, ekonomik değişimin başlıca itici güçlerini oluşturmaktadır. Gelişmeler firmaların yeniden yapılanmasına yol açmakta, kabiliyetlerini ve istihdamı pozitif yönde etkilemektedir. Tüketicilerin ise yeni avantajlar elde etmelerine ve büyümelerine katkıda bulunmaktadır. '' 45 Tablo 2 : Dünya İnternet Kullanımı ve Nüfus İstatistikleri :BÖLGELER ı jafrika İnternet K: n 1.1[',.,. i ~ lıooo-2öıo ' f , ' i = ! 1 1 o/o l ;: i ,3%, i i 1AVRUPA 1 [ORTADOGU i ı ! i ı ,8% ( 352% i 1.825,3 %!KUZEY AMERiKA 1 ILATİN AMERiKA 1 i KARAYİPLER 1!OKYANUSYA 1 AVUSTRALYA! ! i i 146,3% i i i ,8% i i i i 179% i TOPLAM i ! 444.8% ı!(1) İnternet Kullanıcıları ve Dünya Nüfus istatistikleri 'a göredir. i(2) Nüfus bilgileri US Census Bureau'dan alınmıştır. 1(3) İnternet Kullanıcı bilgileri Nelsen Online, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), yerel i kuruluşlar ve diğer güvenilir kaynaklardan toplanmıştır. Kaynak: Internet World Stats, World Internet Users and Population Stats, (Çevriıniçi) OECD, "Bilgi Teknolojileri Tahmin Raporu Türkçe Özet", s.l, (Çevrimiçi) /

38 ELEKTRONiK BANKAClLIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ 3 7 Internet World Stats (Dünya İnternet İstatistikleri)'in 30 Haziran 2010 tarihli verilerine göre; 'den tarihine kadar geçen süre içerisinde dünya genelinde internet kullanıcı sayısında 0 /o oranında bir artış olmuştur. Bu artışla birlikte dünya genelinde toplam kişi (dünya nüfusunun %28,7'sı) internet kullanıcısıdır. (Bkz. Tablo 2) Şekil 1: Dünya İnternet Kullanıcılarının Bölgeler Arası Dağılımı LATİK A..VIERiKA KARA YiPLER OKYA.i'\lJSYA A \ ljstral YA 10,4% ""' 1,1% KUZEY kvt:erika 13.5% ASYA 42,0% 24)% Kaynak : Internet World Stats, World Internet U sers and Population S ta ts, (Çevrimiçi) En fazla internet kullanıcısı kişi (tüm kullanıcılara oranı %42) ile Asya bölgesidir. Ancak internet kullanıcılarının nüfusa oranı %21,5 ile Dünya ortalamasının altındadır. (En az kullanıcı ise kişi (tüm kullanıcılara oranı %ı, ı) ile Okyanusya/ Avustralya bölgesidir. Bölgedeki internet kullanıcılarının bölge nüfusuna oranı ise %6 ı,3 tür.

39 38 İSTANBUL TİCARET ODASI Şekil2: İnternet Kullanıcılarının Nüfusa Oranı KUZEY AMERiKA OKYANUSYA/ AVUSTRALYA AVRUPA LATiN AMERiKA KARAYiPLER ORTADOGU ASYA AFRiKA DÜNYA ORTALAMASI Kaynak: Internet World Stats, World Internet Users and Population Stats, (Çevrimiçi) Nüfusa göre en fazla kullanıcı oranı %77.4 ile Kuzey Amerika (Dünya ortalamasının yaklaşık 2,7 katı), en az ise %10.9 ile Afrikadır 'den tarihine kadar geçen süre içerisinde internet kullanıcı sayısındaki artış en fazla Afrika' da ( 0 /o2.357), en az ise Kuzey Amerika' da ( 0 /o 146) gerçekleşmiştir. Artış oranlarındaki Dünya ortalaması ise 0 /o445'tir. Mevcut veriler çerçevesinde; internetin doğduğu Kuzey Amerika'nın, 2000 yılından önce, internet teknolojisine geçiş sürecini büyük oranda tamamladığı, Afrika'nın internet kullanıcısı sayısındaki artış hızının son 1 O yıllık süre içerisinde yüksek düzeyde gerçekleştiği, en çok internet kullanıcısının Asya' da bulunduğu, bunun da yüksek nüfus yoğunluğundan (dünya nüfusunun %56'sı) kaynaklandığı söylenebilir.

40 ELEKTRONiK BANKAClLIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ 3 9 Tablo 3 : Dünya İnternet Kullanıcı Sayıları İtibariyle İlk Yirmi Ülke D Kullanıcılar (Tahmini) Nüfusa Oranı Değişim Oranı% İnternet 2010 Nüfusu Kullanıcısı Kullanıcıların Tüm Kul. ı Çin ,6% 1.766,7% 2 ABD Japonya CIJI Hindistan ,9% 01 Brezilya ll ,8% ll 0 Almanya ,1% ll 7 Rusya ,8% ı 1.825,8% 8 İngiltere ,5% ı 234,0% 9 Fransa ,9% ı 425% 2,3% 2,2% 2,0% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 62,6% 64,4% 77,7% 33,3% 20,1% Kullanıcısı 28,7% 444.8% 100% (1) İnternet Kullanıcıları tarihine göredir. (2) Nüfus bilgileri US Census Bureau'dan alınmıştır. (3) İnternet Kullanıcı bilgileri Nelsen Online, Uluslar arası Telekomünikasyon Birliği (ITU), yerel kuruluşlar ve diğer güvenilir kaynaklardan toplanmıştır. Kaynak: Internet World Stats, World Internet Users and Population Stats, (Çevrimiçi) /www.intemetworldstats.com/stats.htm / ı ı

TÜRK BANKACILIĞINDA ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE ÜRÜNLERİ İLE BUNLARIN GELİŞİMİNDE VE PAZARLANMASINDA EĞİTİMİN ÖNEMİ*

TÜRK BANKACILIĞINDA ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE ÜRÜNLERİ İLE BUNLARIN GELİŞİMİNDE VE PAZARLANMASINDA EĞİTİMİN ÖNEMİ* TÜRK BANKACILIĞINDA ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE ÜRÜNLERİ İLE BUNLARIN GELİŞİMİNDE VE PAZARLANMASINDA EĞİTİMİN ÖNEMİ* ÖZET Sezer KORKMAZ 1 Yasemin Esra GÖVDELİ Teknoloji alanındaki değişimlerin etkilerinin

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI E - TİCARET VE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA Yüksek Lisans Tezi Ravil Tağıyev Ankara 2005 I T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: GÜNÜN FIRSATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

KREDİ KARTI KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ

KREDİ KARTI KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KREDİ KARTI KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ NİLAY KÜKRER

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİNİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE UYGULAMA

BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİNİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE UYGULAMA BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİNİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE UYGULAMA Ali Çağlar ÇAKMAK Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

Yerelden küresele, piyasalarda güvenin adresi 2013 FAALİYET RAPORU

Yerelden küresele, piyasalarda güvenin adresi 2013 FAALİYET RAPORU Yerelden küresele, piyasalarda güvenin adresi 2013 FAALİYET RAPORU TAKASBANK 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 6 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 10 KURUMSAL PROFİL 16 Vizyon

Detaylı

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARET TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARETİN GELİŞİMİ VE İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Elektronik ticaret özellikle internet

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TÜRK BANKACILIĞININ YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA ETKİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TÜRK BANKACILIĞININ YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA ETKİLERİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TÜRK BANKACILIĞININ YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2015 2015 Yılı Programı 15 2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 i 2015 Yılı Programı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI Hazırlayan: Serdar CANBAZ Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim

Detaylı

Türkiye de Kredi Kartı Uygulaması

Türkiye de Kredi Kartı Uygulaması Türkiye de Kredi Kartı Uygulaması Dr. Ferudun Kaya Yayın No: 263 Ocak 2009 Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI. HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN

ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI. HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN YAYIN NO: 2007-56 İstanbul, 2007 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih BARIŞ Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı