ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) Tel : (212) Faks : (212) E-posta :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISBN 978-9944-60-987-6 (Basılı) ISBN 978-9944-60-988-3 (Elektronik) Tel : (212) 455 63 29 Faks : (212) 512 06 41 E-posta : ito.yayin@ito.org."

Transkript

1

2

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO 'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAÖRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi 'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : tr Odamız yayınıarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT G.M. Matbaacılık ve Ticaret A.Ş. Tel: (212) Faks: (212) tr

4

5 Seyit Ahmet IŞKIN ı 973 yılında Sivas 'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Bölümünde yüksek lisans programını tamamladı. ı 996- ı 999 yılları arasında bir sivil toplum kuruluşunda çalıştı. ı yılları arasında Bankacılık, Finansal Kiralama ve Sermaye Piyasaları alanında faaliyette bulunan çeşitli kurumların teftiş ve denetim birimlerinde görev yaptı yılından beri çalışmakta olduğu İstanbul Altın Borsası'nda bir süre Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Halen Borsa Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Lisansüstü Tez, Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde ıO tarihinde jüri önünde savunulmuş ve jüri tarafından yüksek lisans tezi olarak başarılı bulunmuştur

6 ... 9 KlSAL TMALAR... ı ı SUNUŞ... ı3... ı5... ı 7 ı. 22 ı.j'ujl.ll"-"'''"'.._.._jll"- Sisteminde Teknolojik Gelişmeler Gelişmelerin Seyri Bilgi ve Teknoloji ı. ı. ı.2. Bilgisayarın Gelişimi ı. ı. ı.3. İnternet Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi ı.ı.ı ı. ı.2. Elektronik İş ve Sistemi ve Teknoloji Bankalarda Alternatif Dağıtım Kanallan (Elektronik ı.2. ı. Başlıca Elektronik... ı ı. ı. Sistemleri... Transferi (EFT) ı.3. Uluslararası Para Transferi (SWIFT)... ı ı.4. Satış Noktası of Sale ı.2.ı.5. Otomatik Makineleri ı ı. 6. ve Kredi Kartları ı.2. ı. 7. Bankacılı ğı... ı ı.8. Telefon... ı ı ı ı

7 1.3. Teknolojik Gelişmelerin Bankacılık İşlemleri Üzerine Etkileri AlternatifDağıtım Kanallarının Etkileri Sınırsız Zaman Faydası Sınırsız Yer Faydası Çeşit Faydası Kalite Faydası BİLGİ TEKNOLOJiLERİNDE ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER... : Bilişim Teknolojileri Yönetişimi Başlıca Uluslararası Düzenlemeler CO BIT (Bilgi ve İlgili Teknolojiler için Kontrol Hedefleri) COBIT'in Tanıını ve Gelişimi COBIT Mimarisi ITIL (Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) ITIL'ın Tanıını ve Gelişimi ITIL Hizmet Süreçleri BS 7799/ ISO /ISO (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Gelişimi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Amaç ve Kapsamı Başlıca Ulusal Düzenlemeler Bankacılık Kanunu Risk Yönetimi, Kontrol ve Denetim Görevleri İç Kontrol Sisteminin Kapsamı Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğu Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik işlevsel Görev Ayrımı Bilgi Sistemlerinde Bulunması Gereken Temel Özellikler Acil Durum ve İş Sürekliliği Planları İletişim Kanallarının ve Bilgi Sistemlerinin Kontrolü Destek Hizmeti Alıınına İlişkin Yönetmelik Destek Hizmeti Alıınında Ön Koşullar

8 ı

9 Süreçlerin Tesis Edilmesi ve Yönetilmesi Güvenlik Kontrol Süreci Destek Hizmetleri Alımı Süreci Erişim Güvenliği Kimlik Doğrulama Yetkilendirme Görevler Ayrılığı Prensibi İşlem Kayıt ve Verilerin Bütünlüğü Müşterilerin Bilgilendirilmesi ve Bilgilerin Mahremiyeti Müşterilerin Bilgilendirilmesi Müşteri Bilgilerinin Mahremiyeti İş Sürekliliği, Kurtarma ve Acil Durum Planları Bilgi Sistemlerine İlişkin İş Sürekliliği ve Kurtarma Planı Acil ve Beklenmedik Durum Planı Özellik Arz Eden İşlemler İnternet Bankacılı ğı ATM Güvenliği Denetim Faaliyetlerinin Elektronik Bankacılık Hizmetlerinin..... Etkinliğine Katkısı SONUÇ KAYNAKÇA

10 Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 7 Tablo Teknoloj ilerindeki 1 ""-ı-,,...-..o-ı- Kullanımı ve Nüfus istatistikleri İnternet Kullanımı ve Nüfus :Yıllık PüS Verileri Kartlarındaki Gelişim LJ''-'JLL.LL'"'"'"''UH."-J.'"'Jl"' Yaklaşımlar... 78,_,<"'<r'IQ>TIQ>T"' """"""""""""".. """""""""""""""""'"""""""""""""""""" """"""""" 85 -'.>JH-'I.U.CJL.LH...Lv.L """""""'""' 125

11 ŞEKiLLER LiSTESi Şekil 1 Şekil 2 Şekil3 Şekil 4 Şekil5 Şekil 6 Şekil 7 Şekil 8 Şekil 9 Şekil 10 Şekil ı ı Şekil ı2 Şekil ı3 Şekil ı4 : Dünya İnternet Kullanıcılarının Bölgeler Arası Dağılımı :İnternet Kullanıcılarının Nüfusa Oranı : Dünya İnternet Kullanıcı Sayıları İtibariyle İlk Yirmi Ülke :İnternet Kullanıcı Sayısı Açısından Avrupa'nın İlk On Ülkesi : Türkiye' deki Ödeme Sistemleri... 5 ı : Girişimlerin İnternet Bankacılı ğı Kullanım Oranları : COBIT'in Tarihsel Gelişimi... 8ı : CO BIT Küpü : BT Süreci :Banka Paydaşlarının Beklentileri : Organize Siber Suç... ı27 : ATM'lerde Kart Bilgisi Kopyalama... ı29 :Kredi Kartı Bilgilerinin Elde Edilmesi : Risk Yönetim Süreci... ı 3 3

12

13

14 Günümüzde bilgi ve iletişim yaşanan gelişmeler, kurumların iş süreçleri, iş ilişkileri ve bilgi akış sistemlerine başka bir boyut kazandırmıştır. Bu yeniliklerin en yoğun şekilde kullanıldığı sektörlerin başında da fınans sektörü gelmektedir. Bankacılık ve fınans sektörü, gelişen teknoloji sonucunda hizmetlerini hızlandırmakla kalmayıp müşterilerine ve diğer kullanıcılara oldukça geniş bir hizmet yelpazesi sunmuştur. Ürün çeşitliliği de yeni müşterilerin kazanılmasına yol açarak bir nevi kazan-kazan yolunu açmıştır. Elektronik bankacılık sunulması sırasında öne çıkan kişiye özgü olma özelliği, hizmetten yararlanma yaygınlık, güvenilirlik, erişilebilirlik, gizlilik, bankalarda öncelikli standartlar olma niteliğindedir. standartlar sağlanırken ise teknolojinin etkin, yaygın ve kontrol...,.....,u.~... şekilde kullanımı bir öneme sahiptir. İnsan ve teknolojinin birlikteliğinden ortaya çıkan bu türü küresel nitelikte bir sektör olan bankacılıkta kullanılırken, ancak bilgi teknolojileri olan küresel tekniklerle işletilebilmeli ve bilgi teknolojilerinin kontrolü şeklindeki küresel standartlarla yönetilmelidir. Elektronik bankacılık hizmetlerinin fırsatları ve riskleri konusunda paydaşlan için bir farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı, bankacılık sektörünün geçirdiği teknolojik dönüşüm, elektronik bankacılık konusundaki ulusal ve ile bankacılık rı.,.~.,.,.-ı-,ı-n "'-'' "'-"'".. """""-"LL.uı işlendiği

15

16 ve yaşanan,...,...,... y......,.....,... ış süreçleri, iş ilişkileri ve bilgi akış Bankacılık kurum, araç ve gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Teknoloji, bankacılık alternatif dağıtım kanallan yoluyla şekillendirmiş, bankaların finansal sistem içerisindeki aracılık de Teknolojinin sağladığı etkinlik fırsatı ise ancak çerçevesinde mümkün " 1111 """''-hn ancak tamamını kapsayacak yaklaşımla "Elektronik Bankacılık Hizmetleri ve Denetimi" başlıklı çalışmanın bu açıdan, bankacılık sektörünün tüm paydaşları nezdinde oluşturulmaya çalışılan farkındalığa sağlamasını çalışma; ve sektörünün farklı ve iletişim teknolojileri denetimine ilişkin edinmiş olduğum mesleki tecrübe ve olarak ve sonrasındaki güncelleme ve halidir. Tez çalışması döneminde teşvik ve disipline edici değerli katkılanndan dolayı tez saygıdeğer hocam, Rahmi Deniz akademik katkılan dolayısıyla Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nadir ve Doç. Dr. şükran Çalışmanın kitaplaşmasını sağlayan İstanbul Ticaret

17 Merhum anneme ve muhterem babama

18

19 yapıyı en iyi şekilde kullanarak müşteri tabanını genişletme ve pazarlama faaliyetlerini arttırmaya yönelik projeler oluşturmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde bankalar elektronik bankacılık/alternatif dağıtım kanallan (internet, telefon, mobil iletişim araçlan televizyon, WAP/GPRS, Kiosk, ATM vb.) yoluyla bir taraftan hızlı ve düşük maliyetli hizmetler sunma; diğer taraftan, daha geniş müşteri kitlelerine erişim imkanı bulınuşlardır. Bir bankanın verimlilik ve etkinliği paydaşlannın beklentilerinin gerçekleşmesi ile orantıhdır. Banka faaliyetleri ile hedeflenen, müşteri için; hızlı, güvenilir ve çeşitli finansal hizmetlerin varlığı, yatırımcılar için; doğru finansal tablolara dayalı yatırım kararı, ortaklan için; ticari kazanç, banka yönetimi için: etkin/verimli faaliyet ile risk yönetimi ve iç kontrol, kamu otoritesi için; yasal yükümlülükleri karşılayabilen, riskiere dayanıklı, güçlü sektör ve nihayetinde Türkiye ekonomisi için de; etkin aracılık fonksiyonu, istikrarlı ve güçlü finansal yapıdır. Bu anlamda, piyasa varlıklarını sürdürebilme, rekabette avantaj sağlayabilme ve hedefledikleri işlem hacimlerini gerçekleştirebiirnek gibi temel amaçlarla faaliyetlerini planlayan bankalar için teknoloji; verimlilik ve etkinliklerinin vazgeçilmez bir aracıdır. Gelişen teknolojinin, üretim sistemleri ve iş süreçleri üzerinde meydana getirdiği değişim ve dönüşüm; fırsatlanyla birlikte, risklerini de sürekli gündemde tutmuştur. Bilgi teknolojileri, gerçekleştirdiği hızlı gelişim ve sağladığı kolaylık karşısında iş sürekliliği, bilginin doğruluğu ve bilgiye kötü niyetli erişim gibi farklı riskleri de beraberinde taşıınaktadırlar. Sürekli gelişen teknolojik güç, kontrol edilebildiği ölçüde, paydaşlan için bir değere dönüşmekte; aksi takdirde önü alınamaz riskierin beraberinde getirmektedir. Risklerinin avantajlarından bir adım önde olduğu bilgi teknolojilerinde, sürekli değişim ve gelişim, elektronik bankacılık faaliyetlerinin dinamik bir denetim süreci ile kontrol altına alınmasını zorunlu kılmıştır.

20

21

22 u

23 22 İSTANBUL TİCARET ODASI 1. Elektronik Bankacılik Hizmetleri icaret kadar eskiye dayanan bankacılık hizmetleri, geçmişten günümüze değin ticarete paralel bir gelişim seyri göstermiştir. Ticarete konu ödemenin, taraflar arasında güvenli, kolay ve hızlı olarak gerçekleştirilmesi ihtiyacı, bankacılık hizmet kanallarının gelişmesini ve çeşitlenınesini şekillendirmiştir. Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler bankaların ürün ve hizmetlerinin keşif ve gelişimini hızlandırmış, bankacılık sistemini bilgi iletişim teknolojileri üzerine kurulu bir yapıya dönüştürmüştür. 1980'li yıllara kadar herhangi bir bankacılık işlemi için bir banka şubesine gitmek zorunlu iken; bu gün (internet, telefon, ATM, cep şube vb. şeklindeki hizmet kanallan karşısında) en son tercih olarak düşünülmektedir. Bankaların müşterilerine sundukları ürün ve hizmetlere erişim ve kullanım imkanları, müşteri tercihlerinin şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Bankacılık ürün ve hizmetlerinin sunumunda hızlılık, güvenilirlik, yaygınlık, gizlilik, düşük maliyetli ve müşteri ihtiyaçlarına özgü olma gibi özellikler öncelikli ve temel hizmet standartları haline gelmiştir. Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, sayılan özelliklerin etkinlikleri ile yeni ürün ve hizmetlerin çeşitliliğini büyük bir hızla artırmıştır. Bankacılık sektöründe bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, rekabet üstünlüğünün sağlanmasında vazgeçilmez bir öneme sahip hale gelmiştir. Bu bölümde bankacılık sisteminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim seyri, alternatif dağıtım kanalarının çeşitlenınesi ile elektronikleşen ürün ve hizmetlerin bankacılık sistemi üzerine etkileri ele alınmıştır Türk Bankacılık Sisteminde Teknolojik Geli meler Teknolojik gelişmelerin en çok hissedildiği sektörlerin başında şüphesiz bankacılık gelmektedir. Bunda özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı

24 ELEKTRONiK BANKACILIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ

25 24 İSTANBUL TİCARET ODASI değişme olmaya başlamış ve uzaklık kavramındaki değişme bilgi akışını olağanüstü bir hızla artırmış; ticarette, sanayide ve yönetirnde köklü değişiklikler gündeme gelmiştir." 3 Tablo 1 : İletişim ve Bilgisayar Teknolojilerindeki Değişim ~~~IJi~i.ın m~mnmbıd i.l~tili. Uin~ın Billi.Salati1YD~!mnmlmd isi Transistörlü radyolar, Basit fonksiyonlu Askeri mobil radyolar 1940 bilgisayarlar Genel amaçlı bilgisayarlar Teyp kayıt cihazı Transistör Kablolu T.V 1950 Programlama dilleri Mikro dalga linkler Ticari bilgisayarlar Direkt mesafeli arama Yapısal programlama 1960 Mini bilgisayarlar Entegre elektronik devre Video teyp kaydedici İletil i bilgi yönetim İletişim uydulan sistemleri 1970 Dijital iletişim Mikro işlemciler Elektronik şalter Bilgi yönetim sistemleri Faks Taşınabilir bilgisayarlar El radyosu Optik disk depolama Paket elektronik anahtar Uzman sistemler Videotekst 1980 Ses tanımlama Teleteks Bilgi akışı süreçleri Optik tel lll Video diskler Kaynak Coşkun C. Aktan, "Yeni Temel Teknolojiler", (Çevrimiçi) temel teknolojiler.htm / İ.Hakkı Yücel, Türkiye'de Bilim Teknoloji Politikaları ve İktisadi Gelişmenin Yönü, DPT Yayınları, No: 2690, Ankara 2006, s.6.

26 ELEKTRONiK BANKACILIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ Yerelbölge şebekeleri Hücreli radyo Geniş çaplı şebekeler Özel uydular Dijital şebekeler Kişisel telefonlar Anahtarlı geniş bant hizmetleri Uydu bağlantılı kişisel mobil iletişimleri GSM teknolojilerinde Çipler Öğrenme yeteneği Paralel işlem Doğal dil tanımlama Optik çipler Biyo çipler Ultra kabiliyetli makineler Mobil iletişim cihazıarı gelişmeler C. Aktan, "Yeni Temel (Çevrimi çi) / ı Savaşı sonrasında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişıneler radyo ve televizyon başlayan süreçte, 1940' lı basit fonksiyonlu bilgisayarlar iletişim araçlarıyla iletişim teknolojileri baş döndürücü bir noktaya gelmiştir. l ,.u_.....,~ ve yaşanan v.u. v.lu.. L.L nitelikteki teknolojik gelişmeler, bankacılık sisteminin...u.-'.l.j.'-'-"-'-'"' olduğu bilgi ve iletişim ağırlıklı teknolojik ım'"'""n' de ve

27 26 İSTANBUL TİCARET ODASI Bilgi ve Teknoloji Kavramlan İçinde bulunduğumuz çağ ve toplum 'bilgi çağı' ve 'bilgi toplumu' olarak tanımlanmaktadır. Bilgi çağı, her türlü bilginin sınırsız paylaşımına imkan sağlaması açısından yeni bir döneme ismini vermiştir. Bilginin yaşamı nasıl değiştirdiği ve bu değişimin akıl almaz derecedeki hızı ise henüz fark edilmektedir. Sınırları belli olmayan bu değişimin getirdiği devinim son derece açık olup; bilgiye istenilen anda, istenilen yerden ve istenilen araçlar ile ulaşılabilmektedir. 5 "Tükenmeyen ve her gün yeniden üretilen bir kaynak olarak bilgi; her türlü sosyal ve iktisadi faaliyette en önemli ve temel 'girdi' haline gelmiştir. Keşif ve üretimi besleyen en önemli unsur, insanoğlunun bitmez tükenmez merakıyla sürekli daha iyiyi arama, kendisi ve gelecek nesiller için daha müreffeh yaşam koşullarını oluşturma arzusu ve gayretinin neticesinde ortaya çıkan beşeri taleplerin karşılanması ihtiyacı olmuştur." 6 "Bilgi, veri ve enformasyon kavramlan anlam bakımından faklı olmasına rağmen sık sık eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Her üç kavram da, çoğu zaman, Türkçe'ye 'bilgi' olarak çevrilmektedir." 7 Genel olarak veri; ham gerçekler, enformasyon ise düzenli ve kullanılabilir veriler olarak ifade edilebilir. Bireysel açıdan bilgi, ınsanın geçmişte öğrendikleri ile deneyimlerinin bir toplamıdır. Organizasyonlar için ise bilgi; müşteriler, ürünler, süreçler, hatalar ve başarılar hakkında sahip olunan enformasyondur. 8 Bilginin üretime dönüşüm süreci teknoloji kavramını doğurmuştur. "Teknoloji kelimesi köken olarak sanat ya da hüner anlamına gelen Yunanca 5 Coşkun Dolanbay, E-Ticaret Strateji ve Yöntemler, Meteksan Sistem Yayınları, Ankara 2000, s.3 6 DPT, " Bilgi Toplumu Stratejisi ve Ek'i Eylem Plam" (11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı), Resmi Gazete, 26242, 28/07/ İbrahim Yalçın, Zeliha Seçkin ve Yavuz Demirel, "B ilgideki Değişimin Örgütsel Değişime Etkisi Üzerine Bir İnceleme", Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Haziran 2009, Cilt 2, Sayı 1, s Doğan Atılgan, "Bilgi Yönetimi Kavramı ve Gelişimi", Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Yıl2009, Cilt 23, Sayıl, s.201.

28 ELEKTRONiK BANKACILIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ...,....,uıı.., ve iletişimini sağlayan 9 Mario W. Cardullo, John 1,179 (1996)' dan aktaran; Süleyman Semiz, Şenol O kay ve Emin Emirza; lşletınejlenıe Değişim ve Bir Alan Araştırması", Akademik Yıl 2008, Sayı2, s Bkz. Türk Dil Kurumu "teknoloji" maddesi, ve Anadolu Üniversitesi 12 UKAIS, "The Defınition of Information , s. ı. maddeleri,

29 28 İSTANBUL TİCARET ODASI düşünülemez. Zira teknolojiyi takip etmek, geliştirmek ve kullanmak, işletmelerin geleceğini tayin etmiştir ve etmeye de devam edecektir." 15 "İçinde bulunduğumuz bilgi çağına damgasını vuran unsur ise özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde insanoğlunun bilgiyi üretme, kullanma, işleme, saklama, paylaşma ve bilgiye erişimde giderek yaygınlaşan, hızlanan ve çeşitlenen araç ve imkanlara sahip olmasıdır. Bu araç ve imkanlar, bir yandan girişimciliğin mahiyetinde değişimlere neden olmakta, diğer yandan insanoğlunun artan ve çeşitlenen ihtiyaçlarının küresel kaynaklardan da karşılanabilmesine olanak sağlamaktadır." Bilgisayann Tarihsel Geli imi İngilizce karşılığı 'computer' olan bilgisayar, 'compute' kelimesinden türemiş ve 'hesaplama' anlamında kullanılmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin geçmişi insanların sayılada işlem yapma ihtiyacının bir ürünü olan abaküsün kullanımına kadar götürülmektedir. Bilgisayarın atası olarak nitelendirilen abaküsün geçmişi ise M.Ö. 2400'lü yıllara değin uzanmaktadır. Basit matematik işlemleri için Çinliler'ce geliştirilen abaküs, denizaşırı tüccarlar yoluyla Girit ve Miken bölgelerinden Avrupa ve Amerika'ya yayılmıştır. Abaküs'te amaç 4 ana matematiksel işlem olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapmaktır. Babilliler'in buluşu olan abaküs, yüzyıllar boyunca ticarette büyük önem taşımıştır. Abaküsün temeli Girit ve Miken'e dayanmakta ve ilk abaküs örneklerinin hemen hepsinde Girit ve Miken süsleme sanatından örnekler de bulunmaktadır sonrasında William Qughtred, sayıların uzunluklada gösterildiği, (ölçme yoluyla hesaplama yapan bir çeşit örneksel ( analog) bilgisayar 15 Semiz ve diğerleri, s DPT, s.i. 1 7 Bkz. Vikipedi Ansiklopedisi "abaküs" / maddesi, (Çevrimiçi)

30 ELEKTRONiK BANKACILIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ ölçme hesaplama Bugünkü Bkz. Hafize Keser, "Bilgisayann Evrimi", Cilt: 24, 2 Ankara, 1991, s. 411 Bkz. Brian Randell, of, v.ı>ı-ro.r aıı. Charter Publishers, New York, 1976, ss s. 412

31 30 İSTANBUL TİCARET ODASI onun çağdaş bilgisayann babası olarak hemen hemen tüm dünyada kabul edilmesini sağlamıştır. " 23 Birinci Kuşak Bilgisayarlar ( ) Genel olarak, ilk kuşak bilgisayarların İngiltere' de ve ABD' de yapıldığı düşünülür; oysa gerçekte Alman mühendis Konrad Zuse, en eski bilgisayar olan Z3'ü, yıllan arasında, Berlin'de, geliştirmiştir. ABD'deki ilk elektronik bilgisayar olan ENIAC (Electronic Nurnerical Integratar and Calculator), 14 Şubat 1946 tarihinde ABD'nin Pennsylvania Üniversitesinde tamamlandı. Ordudan mali destek alan bu projenin başlıca tasarım amacı, mermi ve bombalann yollannın hesaplanması olmuştur. 24 "ENIAC 30 ton ağırlığında büyük bir odaya sığabilen ve yaptığı işler kısıtlı olan bir makinedir. ENIAC' dan sonra geliştirilen diğer önemli bilgisayar UNIVAC 1 (Universal Automatic Computer) bir ilke imza atmış ve ilk olarak manyetik bant yardımcı bellek olarak kullanılmıştır." 25 ENIAC'ı yılları arasında BINAC, MANIAC, JOHNWIAC, UNIVAC-RECOMQ, STRETCH ve LARCH gibi çeşitli bilgisayar tiplerinin yapımı izlemiştir. Tüm bu modeller araştırma çalışmaları için yapılmış olup, pratikte kullanılması uygun olmayan ve oldukça pahalı araçlardı. Birinci Kuşak Bilgisayarlarda; vakum tüplerinin kullanılması, geniş hacimli ve ağırlıklarının fazla olması, aşırı ısınmaları, belleklerinin küçük olması, yavaş olmaları, tekdüze ve belirli hacimdeki işlerde kullanılmaları temel özellikleri olarak sıralanmıştır. 26 İkinci Kuşak Bilgisayarlar ( ) 1958'de lambaların yerini alacak şekilde; "Transistörlerin bulunması ikinci Bilgisayar çağında yeni kuşak bilgisayarların yapılmasının habercisi olmuştur. 23 Keser, ss. 4 ı2-4 ı 3 24 Chris ve Luc, ss Hoşcan, s.5 26 Keser, s. 4 ı 5

32 ELEKTRONiK BANKACILIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ 3 ve 27 Hoşcan, s.5 28 Keser, s. 29 s.5 30 ss

33 32 İSTANBUL TİCARET ODASI Dördüncü Kuşak Bilgisayarlar ( ) Dördüncü kuşak bilgisayarların üretimi entegre devrelerinin yerine mikro işlemcilerin kullanılması ile başlamıştır. Mikro işlemcilerin kullanılmaya başlaması ile birlikte bilgisayar boyutları iyice küçülmüş, kapasite ve hızları artmış ve maliyetleri iyice azalarak herkesin kullanımına olanak verecek düzeylere ulaşmıştır. Personal Computers) olarak da adlandırılan klasik kişisel bilgisayarlar 1980'lere kadar masa üstünde kullanılabilecek büyüklükteydiler ve masaüstü bilgisayarlar ( desktop) olarak anılmaktadır. Bu tarihten sonra daha 31 da küçülen kişisel bilgisayarlar diz üstü (laptop) bilgisayarlara dönüşmüştür. "20-25 yıl kadar öncesine kadar birçok bireyin yaşantısında bilgisayar bulunmamaktaydı. Var olan bilgisayarlar ise, bireysel bilgisayarlardan daha çok belli başlı işyerlerinde ve bilgi işlem merkezlerinde kullanılan kuramsal bilgisayarlardı. Bu kurumsal bilgisayarın işlem hızı ise bugün ulaşılan nokta ile kıyaslanamayacak bir düzeydeydi." 32 Bilgisayarların bu düzeye ulaşmasında uzay çalışmalarının rolünün büyük olduğu bir gerçektir. Dördüncü Kuşak Bilgisayarların, tek bir yonga üzerine yüzlerce devre yerleştirilerek, bellek kapasiteleri genişletilmiş; bilgisayarlar için geliştirilen sistem yazılımları ile kullanıcılara büyük kolaylıklar getirilmiştir. Daha ileri donanım özellikleri ile, girdi ve çıktı aygıtları geliştirilmiştir. 33 Bugün gelinen nokta ise, bilgisayar ve bilgisayara bağlı diğer birimler, ofisler ve evierden sonra çantalarımızda, ceplerimizde ve hatta mobil telefonlarımızda olmazsa olmaz haline gelmiştir. 31 Hoşcan, s.6 32 Handan Akyüksek, "E-Kurumsal Güvenlik", Paradoks- Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi (e-dergi), Yıl: 5, Sayı: 2, s.1 (Çevrimiçi) / Keser, s.s

34 ELEKTRONiK BANKACILIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ Ll 37 "internet" maddesi,

35 34 İSTANBUL TİCARET ODASI 1972 yılında ilk elektronik posta adres ve formatı ve telnet protokolünün doküınanı yayınlandı. Harvard Üniversitesindeki bir öğrenci tarafından "Ethernet" (yerel alan ağı) ilk kez 1974 yılında ortaya konuldu. 38 "1978'e kadar İletim Kontrol Protokolünün (TCP- Transmission Control Protocol) dört uyarlaması geliştiriidi ve denendi. ı980'de bu küme sabitleşti ve ARP ANET' e bağlı bilgisayarlar arasındaki iletişimi kolaylaştırdı. ı 983 'te tüm ARPANET kullanıcılan İletim Denetim Protokolü/Internet Protokolü (TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol) olarak bilinen yeni protokole geçiş yaptılar. O yıl TCP/IP, ARPANET'i de içeren Savunma Bakanlığı Internet' inde kullanılmak üzere standartlaştınldı. " 39 İlk internet oınurga ağı, ı986 yılında Ulusal Bilim Vakfı NSFNet (National Science Foundation) tarafından oluşturuldu. Bu süreci takiben, internetin halka açık hale gelmesi 1989 yılından sonra oldu. ARPANET'in ı 990 Haziranında kullanımdan kaldırılması sonrasında bu ağın yerine ABD, Avrupa, Japonya ve Pasifik ülkelerinde hükümet işletimindeki ve ticari oınurgalar (backbone) kullanıldı. TCP/IP protokolü ise kullanılınaya devam etti ve 1990'lı yıllardan itibaren büyük bir ivme kazandı 'li yıllarla birlikte dünyada bilgi toplumuna dönüşüm yolunda girişimler artmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, verimlilik artışlannı, yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Daha önceleri üretim faktörlerinin miktarlarıyla açıklanan uluslararası rekabetin niteliğinde değişıneler görülmüştür. Avrupa Birliğinin 20 ı O yılında dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline gelmesini amaçlayan Lizbon Stratejisi ile bahsedilen değişime uyum çabaları açıkça görülmektedir. Hazırlanan ea vrupa 2002, eavrupa 2005 Eylem Planı, bu konudaki çalışınalara 38 Akın Akbulut, Bilişim Ekonomisi ve E-Ticaret, Maliye Hesap Uzmanlan Derneği Yayınları, Mayıs 2007, s.3 39 Doğan ve Kılınç, s Akbulut, ss.3-4

36 ELEKTRONiK BANKACILIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ teknolojisini iyi kullanan dünyada rekabet şartlarını 41 DPT, sf.l 42 Müberra Güngör ve Gökhan Evren,..,,..,,,"'rn"'t

37 36 İSTANBUL TİCARET ODASI "Bilgi teknolojileri ve genişbant, ekonomik değişimin başlıca itici güçlerini oluşturmaktadır. Gelişmeler firmaların yeniden yapılanmasına yol açmakta, kabiliyetlerini ve istihdamı pozitif yönde etkilemektedir. Tüketicilerin ise yeni avantajlar elde etmelerine ve büyümelerine katkıda bulunmaktadır. '' 45 Tablo 2 : Dünya İnternet Kullanımı ve Nüfus İstatistikleri :BÖLGELER ı jafrika İnternet K: n 1.1[',.,. i ~ lıooo-2öıo ' f , ' i = ! 1 1 o/o l ;: i ,3%, i i 1AVRUPA 1 [ORTADOGU i ı ! i ı ,8% ( 352% i 1.825,3 %!KUZEY AMERiKA 1 ILATİN AMERiKA 1 i KARAYİPLER 1!OKYANUSYA 1 AVUSTRALYA! ! i i 146,3% i i i ,8% i i i i 179% i TOPLAM i ! 444.8% ı!(1) İnternet Kullanıcıları ve Dünya Nüfus istatistikleri 'a göredir. i(2) Nüfus bilgileri US Census Bureau'dan alınmıştır. 1(3) İnternet Kullanıcı bilgileri Nelsen Online, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), yerel i kuruluşlar ve diğer güvenilir kaynaklardan toplanmıştır. Kaynak: Internet World Stats, World Internet Users and Population Stats, (Çevriıniçi) OECD, "Bilgi Teknolojileri Tahmin Raporu Türkçe Özet", s.l, (Çevrimiçi) /

38 ELEKTRONiK BANKAClLIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ 3 7 Internet World Stats (Dünya İnternet İstatistikleri)'in 30 Haziran 2010 tarihli verilerine göre; 'den tarihine kadar geçen süre içerisinde dünya genelinde internet kullanıcı sayısında 0 /o oranında bir artış olmuştur. Bu artışla birlikte dünya genelinde toplam kişi (dünya nüfusunun %28,7'sı) internet kullanıcısıdır. (Bkz. Tablo 2) Şekil 1: Dünya İnternet Kullanıcılarının Bölgeler Arası Dağılımı LATİK A..VIERiKA KARA YiPLER OKYA.i'\lJSYA A \ ljstral YA 10,4% ""' 1,1% KUZEY kvt:erika 13.5% ASYA 42,0% 24)% Kaynak : Internet World Stats, World Internet U sers and Population S ta ts, (Çevrimiçi) En fazla internet kullanıcısı kişi (tüm kullanıcılara oranı %42) ile Asya bölgesidir. Ancak internet kullanıcılarının nüfusa oranı %21,5 ile Dünya ortalamasının altındadır. (En az kullanıcı ise kişi (tüm kullanıcılara oranı %ı, ı) ile Okyanusya/ Avustralya bölgesidir. Bölgedeki internet kullanıcılarının bölge nüfusuna oranı ise %6 ı,3 tür.

39 38 İSTANBUL TİCARET ODASI Şekil2: İnternet Kullanıcılarının Nüfusa Oranı KUZEY AMERiKA OKYANUSYA/ AVUSTRALYA AVRUPA LATiN AMERiKA KARAYiPLER ORTADOGU ASYA AFRiKA DÜNYA ORTALAMASI Kaynak: Internet World Stats, World Internet Users and Population Stats, (Çevrimiçi) Nüfusa göre en fazla kullanıcı oranı %77.4 ile Kuzey Amerika (Dünya ortalamasının yaklaşık 2,7 katı), en az ise %10.9 ile Afrikadır 'den tarihine kadar geçen süre içerisinde internet kullanıcı sayısındaki artış en fazla Afrika' da ( 0 /o2.357), en az ise Kuzey Amerika' da ( 0 /o 146) gerçekleşmiştir. Artış oranlarındaki Dünya ortalaması ise 0 /o445'tir. Mevcut veriler çerçevesinde; internetin doğduğu Kuzey Amerika'nın, 2000 yılından önce, internet teknolojisine geçiş sürecini büyük oranda tamamladığı, Afrika'nın internet kullanıcısı sayısındaki artış hızının son 1 O yıllık süre içerisinde yüksek düzeyde gerçekleştiği, en çok internet kullanıcısının Asya' da bulunduğu, bunun da yüksek nüfus yoğunluğundan (dünya nüfusunun %56'sı) kaynaklandığı söylenebilir.

40 ELEKTRONiK BANKAClLIK HİZMETLERİ VE DENETİMİ 3 9 Tablo 3 : Dünya İnternet Kullanıcı Sayıları İtibariyle İlk Yirmi Ülke D Kullanıcılar (Tahmini) Nüfusa Oranı Değişim Oranı% İnternet 2010 Nüfusu Kullanıcısı Kullanıcıların Tüm Kul. ı Çin ,6% 1.766,7% 2 ABD Japonya CIJI Hindistan ,9% 01 Brezilya ll ,8% ll 0 Almanya ,1% ll 7 Rusya ,8% ı 1.825,8% 8 İngiltere ,5% ı 234,0% 9 Fransa ,9% ı 425% 2,3% 2,2% 2,0% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 62,6% 64,4% 77,7% 33,3% 20,1% Kullanıcısı 28,7% 444.8% 100% (1) İnternet Kullanıcıları tarihine göredir. (2) Nüfus bilgileri US Census Bureau'dan alınmıştır. (3) İnternet Kullanıcı bilgileri Nelsen Online, Uluslar arası Telekomünikasyon Birliği (ITU), yerel kuruluşlar ve diğer güvenilir kaynaklardan toplanmıştır. Kaynak: Internet World Stats, World Internet Users and Population Stats, (Çevrimiçi) /www.intemetworldstats.com/stats.htm / ı ı

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye gereksinim daha da artmaktadır. Bilginin toplanıp derlenerek anlamlı bir duruma getirilmesi

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit 0 0 0,90 planı, hesap

Detaylı

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI İŞLEM ÜCRETİ/ORANI MİNİMUM MAKSİMUM PARA AKTARMA İŞLEMLERİ HAVALE (TL) Hesaptan Hesaba Havale Komisyonu 20 TL Hesaptan İsme Havale Komisyonu %0.5 30 TL 22 Kasadan Hesaba Havale Komisyonu %0.5 30 TL 250

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler E-Devlet Uygulamaları için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler Genel Müdür Yardımcısı Nedir? 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Kabul Tarihi: Ocak 2004 Islak imzaya eşdeğer nitelikli elektronik sertifika

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu na Bağlı Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonları Akbank - Franklin Templeton işbirliği ile dünya çapında yatırım fırsatı:

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

EK:1 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ ORANI

EK:1 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ ORANI EK:1 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ ORANI MİNİMUM MAKSİMUM PARA AKTARMA İŞLEMLERİ HAVALE (TL) Hesaptan Hesaba Havale Komisyonu 2

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Aralık Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı

Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Orta Gelir Tuzağı ve Bankacılık Sektörünün Bunu Aşmadaki Rolü Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Türkiye 1980 lerden beri orta gelir grubunda yer alıyor... Kişi Başına Milli Gelir Türkiye

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 12 Kasım 2014 Ankara Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve E-ihracatın Türkiye için manası Aynı

Detaylı

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar sayısız artıya sahip oluyor. ZİRAAT, HER ZAMAN HER

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını 3G THIRD GENERATION 3G, mevcut 2G şebekelerden çok daha hızlı data bağlantısı sunulabilen ve kullanıcıların video uygulamalarını kullanabildiği yeni nesil şebekedir. 3G tam olarak 3. nesil GSM hizmetleri

Detaylı

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2014 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

İşlem Listesi. Para Transferleri. Başka Bankaya Transfer[EFT] Hesaba EFT Kredi Kartına EFT İsme EFT IBAN ile EFT EFT Sorgulama EFT İptal

İşlem Listesi. Para Transferleri. Başka Bankaya Transfer[EFT] Hesaba EFT Kredi Kartına EFT İsme EFT IBAN ile EFT EFT Sorgulama EFT İptal İşlem Listesi Para Transferleri Başka Bankaya Transfer[EFT] Hesaba EFT Kredi Kartına EFT İsme EFT IBAN ile EFT EFT Sorgulama EFT İptal Havale Hesaplarınız Arası Havale Başka Hesaba Havale İsme Havale Havale

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Mart Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri

Detaylı

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen

Detaylı

TL bilgisi,puan bilgisi)

TL bilgisi,puan bilgisi) ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit planı, hesap ekstresi,

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 24 Ekim 2014 İstanbul Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve n E-ihracatın Türkiye için manası è

Detaylı

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI İŞLEM ÜCRETİ/ORANI MİNİMUM MAKSİMUM PARA AKTARMA İŞLEMLERİ HAVALE (TL) Hesaptan Hesaba Havale Komisyonu 25 TL Hesaptan İsme Havale Komisyonu %0.5 3 225 TL Kasadan Hesaba Havale Komisyonu %0.5 35 TL 275

Detaylı

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI İŞLEM ÜCRETİ/ORANI MİNİMUM MAKSİMUM PARA AKTARMA İŞLEMLERİ HAVALE (TL) Hesaptan Hesaba Havale Komisyonu 2 Hesaptan İsme Havale Komisyonu %0.5 3 22 Kasadan Hesaba Havale Komisyonu %0.5 3 27 Kasadan İsme

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir DÜNYADA E-FATURA TARİHÇE 1960 lı yılların başında demiryolu sektöründe ilk defa verinin bir noktadan tanımlanmış diğer bir noktaya şifrelenerek transferine imkan veren EDI (Electronic Data Interchange)

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Haziran 1 Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar sayısız artıya sahip oluyor. ZİRAAT, HER ZAMAN HER

Detaylı

ETIK RESEARCH ETİK

ETIK RESEARCH ETİK 04.06.2015 ETIK RESEARCH 24.06.2015 ETİK ETİK ARAŞTIRMA Etik ilkelerinden ödün vermeden müşterilerine yüksek standartlarda, kaliteli hizmet vermek adına 1997 yılında kurulan Etik Araştırma, birlikte üreterek,

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Siber Güvenlik Basın Buluşması C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Kısaca Netaş Ülkemizin her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen birçok

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI HAZIRLAYAN: EKİN SILA ÖZSÜMER AB VE ULUSLARARASI ORGANİZAYONLAR MASASI UZMAN YARDIMCISI 1 TİCARİ ALACAK SİGORTASI Ticari alacak sigortası, alıcılar

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ BÖTE 2014 EMRE KARAHAN ORÇUN KEMAL OTRUŞ MUHAMMED BAYHAN UZAKTAN EĞİTİM Zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan

Detaylı

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi : Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi 1 ANA BULGULAR Ekonomik atılım ile Kişi başına düşen GSYİH 2015 e kadar iki katına çıkarılabilecektir 6 milyon yeni istihdam olanağı yaratılabilecektir

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

II. AsyaMobil i Nasıl Yükleyebilirim?

II. AsyaMobil i Nasıl Yükleyebilirim? ASYAMOBİL ASYAMOBİL I. AsyaMobil Nedir? II. AsyaMobil i Nasıl Yükleyebilirim? III. AsyaMobil in Yenilikleri Nelerdir? IV. Mobil Şifreci mi Nasıl Aktive Edebilirim? V. AsyaMobil Şube ye Nasıl Giriş Yapabilirim?

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Fon Bülteni Ekim Önce Sen

Fon Bülteni Ekim Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/9/21-3/9/216 2 2 1 1-11,6 13,74 9,7 12,3 14,74 12,44 8,72 9,7 9,3

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU

ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU Ürünün Adı/Tanımı KATILIM FONU (TL/Yabancı Para/Kıymetli Maden) Adı Tutarı/Oranı 1. Hesap İşletim Ücreti 2. Hesap Özeti (Ekstre) Ücreti 3. Kıymetli Maden Teslimi 4. Referans Mektubu Ücreti 5. Teminat Mektubu

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1 Konular 1. Bilgisayar Nedir? 2. Bilgisayarın Tarihçesi 3. Günümüz Bilgi Teknolojisi 4. Bilgisayarların Sınıflandırılması

Detaylı

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI

OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI BÖLÜMLER 1. Anasayfa 2. Hesabım 2.1. Portföy 2.2. İşlem Hacim Detay Raporu 2.3. Aylık Hacim Raporu 2.4. Hesap Ekstresi 2.5. Hisse Hareketleri 2.6. Günlük İşlem

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS KARTI (TEDUCard)

TED ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS KARTI (TEDUCard) DENİZBANK TED ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS KARTI (TEDUCard) Kullanım Kılavuzu Denizbank Debit ve Ön Ödemeli Kartlar Bölümü 04.12.2017 1. KAMPÜS KART ÖZELLİKLERİ Kart TED Üniversitesi kimlik kartı olduğu gibi, üniversite

Detaylı