ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİMİ ALANLARI İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİMİ ALANLARI İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır tarih ve 2010/219 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİMİ ALANLARI İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ Yardımcı Doçentlik ve Doçentlik kadrolarına başvurma ve atanma ile Profesörlüğe yükseltme ve kadrosuna atanmada, gerekli koşullar 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Bunlara ilave olarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanmada aranan koşullar ile puanlama ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir. GENEL İLKELER Akademik etkinlik değerlendirmesinin maddelerindeki çok yazarlı yayınlarla, sanat dallarındaki üretimi içeren maddeler kapsamındaki tüm sergi, festivale katılım, icra, mesleki bir jürinin icra denetiminden geçmiş, bant, CD, video ve benzeri müzik kayıtları, dinleti, ödül almış sanat yapıtları, sanat hizmetleri, mimari proje sunumları, sahneleme ve patentlerle, bunlara benzer toplu sanat üretimleri; akademik değerlendirmeyi yapacak olan jüri üyelerince, o üretimi yapanların sayısına bölünerek ve etkinlikteki katkısının ağırlığına göre takdir edilecek bir puanla değerlendirilir. Bu değerlendirmede, sahne ve görüntü sanatları yönetmeni ile orkestra ve koro şefleri gibi bireysel yaratı isteyen dallarla ilgili kişilerin çalışmaları, tek li üretim olarak değerlendirilir. Akademik değerlendirmeyi yapacak olan jüri üyeleri, sanat dallarındaki üretimler için belirlenmiş olan puanları en yüksek puan olarak kabul etmek koşuluyla, sanat üretimlerinin büyüklüğü, küçüklüğü, azlığı, çokluğu, etkinlik süresi içerisinde kapsadığı yeri, icra edilen, sahnelenen, sergilenen ya da oynanan yapıtın zorluğu ve kolaylığı, daha önceki etkinliklerde kullanılanların tekrarı ya da ilk seslendirmesi, galası ve benzeri durumları da göz önüne alarak, saptanan en çok puana göre, akademik puanını belirler. Aynı sanat yapıtının tekrarlanan performans, gösterim ve sunumlarından alınacak puanların toplamı, bu yapıtın özgün üretiminden ilk kez alınmış puan kadar olamaz. PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER: İlgili Yasa ve Yönetmelik hükümleriyle öngörülen koşulların yanısıra; 1. Doçent unvanını aldıktan sonraki dönemde; ilk veya tek li en az iki (2) bilimsel yayın yapmak ve en az (2) kişisel sanat etkinliğinde bulunmak, 2. Doçent unvanı aldıktan sonraki dönemde; yayın, öğretim, sanatsal üretim ve kongreye katılma faaliyetlerinden en az 150 puan almak ve bunun en az 80 puanını yayın ve etkinliklerden almak, DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER: İlgili Yasa ve Yönetmelik hükümleriyle öngörülen koşulların yanısıra; 1. Aday, Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan doçentlik sınavını başarmış olmak, yada Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentliğe eş kabul edilen bir belgeye sahip olmak. 1

2 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır tarih ve 2010/219 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 2. Kendi sanat alanında en az iki (2) kişisel sanat etkinliğinde bulunmuş olmak, 3. Makaleler bölümünün 1., 2., 3. ve 4. maddelerinden birinden, alanıyla ilgili en az iki (2) makale yayımlamış olmak, bu makalelerden birinin hakemli dergide yayımlamış olmak. 4. Yayın, sanatsal üretim ve kongreye katılma, öğretim faaliyetlerinden en az 150 puan almak ve bunun en az 70 puanını son 4 yıldaki etkinliklerden almak. YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER: İlgili Yasa ve Yönetmelik hükümleriyle öngörülen koşulların yanısıra; 1. Doktora tezi ya da Sanatta Yeterlik tezi/çalışması kapsamında hakemli bir dergide ya da Makaleler bölümünün 1.,2. ve 3. maddelerinden birinin kapsamına giren dergide en az bir (1) yayın yapmak, 2. Kendi sanat alanında en az bir (1) kişisel sanat etkinliğinde bulunmuş olmak (Güzel Sanatlar/Resim-İş Eğitimi), kişisel ya da karma/grup sanat etkinliğinde bulunmuş olmak (Güzel Sanatlar/Müzik Eğitimi). 3. Bilim Jüri üyelerinin aday hakkındaki değerlendirmesine ilişkin raporların alınmasından sonra adayın rektör, dekan veya müdür tarafından öncelikle profesörlerden, bulunmadığı takdirde doçentlerden oluşturulacak üç kişilik deneme dersi komisyonu önünde Deneme Dersi İlkeleri 5 çerçevesinde başarıyla vermiş olması gerekir. YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER: İlgili Yasa ve Yönetmelik hükümleriyle öngörülen koşulların yanısıra; 1. Önceki çalışma döneminde (son üç yıl) en az iki (2) sanat üretiminde bulunmak ve Makaleler bölümünün 1.,2.,3. ve 4. maddelerinden birinden en az bir (1) yayın yapmak, 2. Akademik etkinlik, öğretim ve değerlendirmesinden yılbaşına ortalama en az 20 puan almak; bu puanın en az yarısını araştırma, yayın ve sanatsal etkinliklerden almış olmak. 3. Yardımcı doçentliğe yükseltilme veya yeniden atanmada, bir programdaki öğretim üyesi sayısı Yüksek Öğretim Kurumunun o programın açılması için gerekli gördüğü öğretim üyesi sayısının altında olduğu durumlarda 1. ve 3. maddeler uygulanmaz A- MAKALELER [1] I. YAYIN VE SUNUM ETKİNLİKLERİ SCI (Science Citation Index), SCI (Social Science Citation Index) AHCI 1 (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler SCI, SCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde 2 yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 3 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 50 puan/makale* 30 Puan/Makale* 15 Puan/Makale* 2

3 4 Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanan; teknik not, 5 editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar: Adı geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı 3 8 Puan/Makale* B- SANAT DALLARINDA ÜRETİM Bu ölçütlerde yer alan Özgün Sanat Yapıtı tanımı; resim, grafik, seramik, heykel, geleneksel el sanatları, endüstriyel tasarım, müzik yapıtları, mimari projeler, tekstil, tiyatro, sinema ve benzeri sanat üretimlerini ifade eder. 6-a Özgün sanat yapıtlarının, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; Proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat yapıtının alımı yapılmış olması koşuluyla sinema televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması 6-b Özgün sanat yapıtlarının, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt içindeki eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; Proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat yapıtının alımı yapılmış olması koşuluyla, Ulusal sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin yurt içinde ulusal düzeyde uygulanmış olması 6-c Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yaratan ve yorumlayanların, (sanatçı, oyuncu, tasarımcı, yönetmen, koro -orkestra şefi ve benzeri icracılar), yurt dışında, uluslararası jürili, kişisel sanat/tasarım etkinlikleriyle, gösterim, dinletim ya da yarışmaya girmesi. 6-d 6-c maddesinde belirtilenlerin, Yurt dışında, Uluslararası jürili, karma sanat/tasarım etkinlikleriyle, gösterim, dinletim ya da yarışmaya girmesi 6-e 6-c maddesinde belirtilenlerin, Yurt dışında, Ulusal jürili, kişisel etkinliklerde bulunmak. (Festival, yarışma, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.) 6-f 6-c maddesinde belirtilenlerin, Yurt dışında, Ulusal jürili, grup, karma etkinliklerde bulunmak. (Festival, yarışma, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.) 6-g Yurt dışındaki yarışmasız, jürisiz etkinliklere, Özgün sanat yapıtları, tasarımları ya da yorum çalışmalarıyla, kişisel olarak katılmak. (Festival, yarışma, kişisel sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.) 6-h Yurt dışındaki yarışmasız, jürisiz etkinliklere, özgün sanat yapıtları, tasarımları ya da yorum çalışmalarıyla, karma, grup olarak katılmak. (Festival, yarışma, sergi, sempozyum sergisi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.) 6-i -Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs, çalıştay (Workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine, yapıtlarıyla ya da uygulamacı icracı olarak katılmak 7-a Özgün sanat yapıtlarını yaratan ve yorumlayanların (sanatçı, oyuncu, tasarımcı, yönetmen, koro -orkestra şefi ve benzeri icracılar), yurt içinde, uluslararası jürili, kişisel sanat/tasarım etkinlikleriyle, gösterim, dinletim ya da yarışmaya girmesi 50Puan/Çalışma * 35Puan/Çalışma* 40 Puan/Etkinlik* 25Puan/ Çalışma* 15 Puan 12 Puan 8Puan 25 Puan 7-b 7-a maddesinde belirtilenlerin Yurt içinde, Uluslararası jürili, karma grup olarak gerçekleştirilmesi 7-c 7-a maddesinde belirtilenlerin Yurt içinde, Ulusal jürili etkinliklerde, kişisel olarak gerçekleştirilmesi 7-d 7-a maddesinde belirtilenlerin Yurt içinde, Ulusal jürili etkinliklerde, 12 Puan karma-grup olarak gerçekleştirilmesi 7-e Yurt içindeki yarışmasız, jürisiz etkinliklere, özgün sanat yapıtları, 15 Puan

4 tasarımları ya da yorum çalışmalarıyla, kişisel olarak katılmak. (Festival, yarışma, kişisel sergi, sempozyum sergisi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.) Yurt içindeki yarışmasız, jürisiz etkinliklere, Özgün sanat yapıtları, 7-f tasarımları ya da yorum çalışmalarıyla, karma ve grup olarak katılmak. (Festival, yarışma, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.) 7-g Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine, yapıtlarıyla ya da uygulamacı, icracı olarak katılmak 7-h Uluslar arası Patent Ulusal Patent 10 Puan 5 Puan 100Puan/Patent 50Puan/Patent C-BİLDİRİLER 8 Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan; a- Tam metin olarak yayımlanana ya da yayıma kabul edilen bildiri b- Özet metin olarak yayımlanan ya da yayıma kabul edilen bildiri 9 Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak programda yer alan: a- Tam metin olarak yayımlanan ya da yayımlanacak olan bildiri b- Özet metin olarak yayımlanan ya da yayımlanacak olan bildiri 15 Puan* 10 Puan* 10Puan* 6 Puan* D- KİTAPLAR [2] 10 Alanında kitap yazarlığı (2) a- Yurtdışında yayımlanan kitap b- Yurtiçinde yayımlanan kitap 11 Alanındaki kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı (2) ] a- Yurtdışında yayımlanan kitap b- Yurtiçinde yayımlanan kitap 60 Puan* 40 Puan* * 10 Puan* E- EDİTÖRLÜK, HAKEMLİK VE ATIFLAR 12 SCI, SSCI VE AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük; her yıl için /Yıl 13 SCI, SSCI VE AHCI dışındaki uluslar arası indeks ve özler tarafından 15 Puan/Yıl taranan dergilerde editörlük; her yıl için 14 Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük; her yıl için 10 Puan/ Yıl 15 Yukarıdaki maddelerin kapsamı dışında kalan diğer ulusal bilimsel veya 5 Puan/ Yıl mesleki dergilerde editörlük; her yıl için 16 Yukarıda belirtilen dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük: Her yıl için, ilgili maddelerde belirtilen puanların yarısı - 17 Yukarıda belirtilen dergilerde hakemlik; her yıl en fazla 5 adet hakemlik: İlgili maddelerde belirtilen puanların beşte biri 18 Kitap editörlüğü [4] a-alanında Yurt dışında yayımlanan kitap editörlüğü, her kitap için b-alanında Yurt içinde yayımlanan kitap editörlüğü: her kitap için 19 SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda adayın atıf yapılan her eseri için 20 SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda adayın atıf yapılan her eseri için: 21 -Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda adayın atıf yapılan her eseri için 25 Puan* 15 Puan* 8 Puan* 5 Puan* 2 Puan* 4

5 22 Adayın yazar olarak yer almadığı kitap veya makale dışı diğer yayınlarda, adayın atıf yapılan her eseri için; a-yurt dışı yayınlarda atıf yapılan her eser için b-yurt içi yayınlarda atıf yapılan her eser için 5 Puan* 2 Puan* II- EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ [5] G- EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ 23 Y. Doçentlikte uzatma öncesi dönemde; doçentlik için son 4 yılda, Profesörlük için son 5 yılda verilen lisans ve lisansüstü derslerin her kredi saati için; 24 Yönetiminde tamamlanan her tez için: a- Doktora b- Yüksek lisans 0.5 Puan/Ders Kredisi/Dönem 15 Puan/Tez* 10 Puan/Tez* H- ARAŞTIRMA PROJELERİ VE RAPORLAR 25 Avrupa Birliği Çerçeve Program destekli proje yürütücülüğü Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 150 Puan 100 Puan 26 Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 60 Puan 27 Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü Yerel kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 50 Puan 28 Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma Yerel kuruluşlarca desteklenen projelerde görev alma 10puan 5 Puan İ- DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLER 29 Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu, festival düzenlenmesi gibi etkinliklerde: a- Başkanlık yapmak b- Görev almak 30 Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu, festival düzenlenmesi gibi etkinliklerde: a- Başkanlık yapmak b- Görev almak 10 Puan 7 Puan 7 Puan 4 Puan 31 Alanında bilimsel/sanatsal çalışma ve araştırmalar için uluslar arası burs almak 6 Puan 32 Alanında bilimsel/sanatsal çalışma ve araştırmalar için ulusal burs almak 3 Puan 33 Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi 3 Puan etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak [6] J- ÖDÜLLER 34-a Alanında uluslararası bilim-sanat ödülü almak b Alanında yurt dışında yapılan, uluslararası jürili yarışmada birincilik ödülü almak c Alanında yurt dışında yapılan, uluslararası jürili yarışmada ikincilik ödülü. Almak d Alanında yurt dışında yapılan, uluslararası jürili yarışmada üçüncülük ödülü e almak f Alanında yurt dışında yapılan, uluslararası jürili yarışmada başarı ödülü g (Mansiyon) h Alanında yurt dışında yapılan, ulusal jürili yarışmada birincilik ödülü almak i Alanında yurt dışında yapılan, ulusal jürili yarışmada ikincilik ödülü almak Alanında yurt dışında yapılan, ulusal jürili yarışmada üçüncülük ödülü almak Alanında yurt dışında yapılan, ulusal jürili yarışmada başarı ödülü (Mansiyon) almak 60 Puan 30 Puan 25 Puan 15 Puan 22 Puan 18 Puan 12 Puan 5

6 35-a b c d e f g h i 36-a b c d e Alanında ulusal bilim-sanat ödülü almak Alanında Yurt içinde yapılan,uluslararası jürili yarışmada birincilik ödülü almak Alanında Yurt içinde yapılan,uluslararası jürili yarışmada ikincilik ödülü almak Alanında Yurt içinde yapılan,uluslararası jürili yarışmada üçüncülük ödülü almak Alanında Yurt içinde yapılan,uluslararası jürili yarışmada başarı ödülü almak (Mansiyon) Alanıyla ilgili resmi ve yarı resmi oda,dernek ve vakıf gibi mesleki kuruluşların yurt içinde düzenledikleri,ulusal jürili yarışmada birincilik ödülü almak Alanıyla ilgili resmi ve yarı resmi oda,dernek ve vakıf gibi mesleki kuruluşların yurt içinde düzenledikleri, ulusal jürili yarışmada ikincilik ödülü almak Alanıyla ilgili resmi ve yarı resmi oda,dernek ve vakıf gibi mesleki kuruluşların yurt içinde düzenledikleri, ulusal jürili yarışmada üçüncülük ödülü almak Alanıyla ilgili resmi ve yarı resmi oda,dernek ve vakıf gibi mesleki kuruluşların yurt içinde düzenledikleri, ulusal jürili yarışmada başarı ödülü almak (Mansiyon) Alanında ulusal bilim-sanat teşvik ödülü almak Alanıyla ilgili kişi, şirket, üniversite, okul gibi kuruluşların yurt içinde düzenledikleri yarışmalarda birincilik ödülü almak Alanıyla ilgili kişi, şirket, üniversite, okul,belediye,galeri gibi kuruluşların yurt içinde düzenledikleri yarışmalarda ikincilik ödülü almak Alanıyla ilgi kişi, şirket, üniversite, okul,belediye,galeri gibi kuruluşların yurt içinde düzenledikleri yarışmalarda üçüncülük ödülü almak Alanıyla ilgi kişi, şirket, üniversite, okul, belediye, galeri gibi kuruluşların yurt içinde düzenledikleri yarışmalarda başarı ödülü (Mansiyon) almak 40 Puan 24 Puan 16 Puan 10 Puan 18 Puan 14 Puan 12 Puan 10 puan 10 Puan 6 Puan 5 Puan 2 Puan 1] Çeviri makaleler için puan normalin yarısıdır. [2] Çeviri kitap için puan normalin yarısıdır. [3] Aynı kitapta en fazla üç bölüm ve ünite dikkate alınır. [4] Editör sayısının birden fazla olması durumunda yukarıda belirtilen puanlar editör sayısına bölünür. [5] İkinci danışmanlık için 24 ve 25. maddelerde belirtilen puanların yarısı uygulanır. [6] Her yıl için en fazla beş etkinlik dikkate alınacaktır. [7] maddelerde belirtilen görevlerden her yıl için sadece biri dikkate alınacaktır. [8] maddelerde belirtilen görevlerden, her yıl için sadece üçü dikkate alınarak, her birine ayrı puan verilir. [9] Her yıl için en fazla beş etkinlik dikkate alınacaktır. 6

7 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır tarih ve 2010/219 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. ORTAK ÇALIŞMALARDA PUAN DAĞILIMI: * Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın bu çalışmadan alacağı puan aşağıdaki tabloya göre saptanır. Eserdeki Yazar Sayısı Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puanın Yüzdesi) li li li li li li li li li li ve üzeri 10 ile aynı AÇIKLAMALAR: (1) Kitap, adayın başvurduğu bilim/sanat alanı ile ilgili ve adayın Fakülte/Enstitü Kurulunun veya Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun bulduğu hacim ve içeriğe sahip yapıttır. Fakülte/Enstitü Kurulu veya Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde İnceleme Komisyonu kurabilir. Bir eserin kitap olarak kabulü için, Fakülte/Enstitü Kurulunun veya Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun "uygundur" imzalı kararı gereklidir. Atama İnceleme Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda alanla ilgili kişilerden danışman görüşü alarak karar verir. Bir kitabın uluslararası niteliğine fakülte/yüksekokul/enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yayın Komisyonu onayı gerekir. (2) Bir çalışma en yüksek puan aldığı maddeden değerlendirilir. (3) Bu yönerge hükümleri tarihinde yürürlüğe girer. (4) Yardımcı Doçentliğe Yeniden atanma için, Akademik etkinlik, öğretim ve değerlendirmesinden yılbaşına ortalama en az 20 puan almak; bu puanın en az yarısını araştırma, yayın ve sanatsal etkinliklerden almış olma kriteri tarihinden itibaren geçerlidir. 7

8 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır tarih ve 2010/219 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. (5) Deneme Dersi İlkeleri a)aday başvururken, vereceği deneme dersi için lisans düzeyinde üç farklı konu önerir. b) Deneme dersinin konusu, adayın önceden belirlediği üç konu içinden sınavdan en az bir hafta önce deneme dersi komisyonu tarafından seçilir. c) Deneme dersinin konusu, tarihi ve yeri dersin sunulacağı tarihten en az bir hafta önce ilgili dekanlık, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya konservatuar müdürlüğünce adaya bildirilir ve ilan edilir. d) Ders öğrencilere ve öğretim elemanlarına açıktır ve dersin süresi 45 dakikadır. e)deneme dersi komisyonu, adayı (Ek 1) deki Deneme Dersi Değerlendirme Formu ndaki ilkelere göre değerlendirir. f) Deneme Dersi Değerlendirme formu, her bir komisyon üyesi tarafından ayrı ayrı doldurulur ve yapılan puanlama neticesinde, en az iki komisyon üyesinin değerlendirme neticesi, 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılır. g)komisyon, adayın başarılı veya başarısız olduğuna ilişkin sonucu değerlendirme formlarını da ekleyerek bir tutanakla dekanlık, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya konservatuar müdürlüğüne bildirir. 8

9 Aday: Deneme Dersi Konusu: Değerlendiren: Deneme Dersi Değerlendirme Formu Tarih: Ġmza: No Değerlendirme Yapılan Alan Puan Değeri 1 KONU ALAN BĠLGĠSĠ Konu hakkında yeterli bilgi sahibi olma, konuyla ilgili Ģekil ve grafikleri kullanma ve konuyu diğer alanlarla iliģkilendirme 2 ALAN EĞĠTĠMĠ BĠLGĠSĠ Özel öğretim yöntemlerini bilme ve etkin bir Ģekilde kullanabilme 3 PLANLAMA Konuyu planlı bir Ģekilde iģleme, öğrenme amaç ve hedeflerini belirtme konuyla irtibatlandırma, uygun araç gereç ve yöntem seçme 4 ÖĞRETĠM SÜRECĠ Zamanı verimli kullanma, bireysel farklılıkları dikkate alma, katılım sağlayan araç ve yöntemler kullanma 5 YÖNETĠM Derse uygun giriģ, dikkat çekme ve dikkati canlı tutma, katılımcı bir ortam oluģturma, güdüleme. 6 ĠLETĠġĠM Etkili iģetiģim kurma, ses tonunu etkili kullanma, beden dilini etkin kullanma, sade anlaģılır bir dil kullanma 7 DĠĞER YETERLĠLĠKLER* Konuyu materyalden bağımsız iģleyebilme, tahtayı etkin kullanma, anlaģılması güç kavramları, uygun örneklemelerle kavranmasını kolaylaģtırma * Müzik alanı için çalgısını etkin kullanabilme ve çalgı çalmayı öğretebilme yeterlikleri beklenir. Toplam Verilen Not Açıklama 9

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 247 Sayılı Kanun un 23,2 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak başvuru ve

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU 1- Atanma /Yükseltilme Đçin Başvurulan Unvan: Profesör Doçent Doktor Yardımcı Doçent Doktor Đlk Atanma Yeniden Atanma

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Akademik yükseltme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ve Öğretim Üyeliği ne

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, YÜKSELTĠLME VE ATANMAYLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA 13 Uludağ Üniversitesi Senatosunun 11.04.13 tarih ve 13-08 sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSITESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSITESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSITESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2013 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu program, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ SUNUŞ Değerli Gazililer, Kurallar ve kriterlerin yönettiği, kurumsallaşmış bir

Detaylı

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI AMAÇ Madde 1 - Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ nün yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan (

Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan ( Tablo 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşullar (41, 42, 43, 44, 45, 46), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Sanat - Bilim Alanı Koşul No 401 Müzik 42 402

Detaylı