T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI"

Transkript

1 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna atanacak kişinin aşağıdaki dört maddeyi yerine getirmesi zorunludur: 1) ÜDS veya KPDS dil sınavlarından birinden en az 65 puan almak. 2) Fakülte bünyesinde yapılacak olan dil sınavından BAŞARILI olmak. 3) Alanı ile ilgili aşağıdaki a., b. ya da c. maddelerinden en az birini yerine getirmek: a. Çalıştığı kurumun mekanları (konser salonu, sergi salonu gibi) dışında özgün sanat eserleri, tasarımları ya da yorum çalışmalarıyla en az bir kişisel etkinlikte (sergi, performans, gösteri, dinleti, festival, konser) bulunmak. b. Çalıştığı kurumun mekanları dışında özgün sanat eserleri, tasarımları ya da yorum çalışmalarıyla en az üç jürili* karma ortak etkinliğe (sergi, bienal, gösteri, dinleti, proje, festival, konser (müzik topluluğunda grup üyesi olarak), workshop vb.) katılmak. c. En az bir sempozyum/kongre, panel gibi bilimsel/sanatsal toplantıda bildiri sunmak. 4) Alanı ile ilgili ulusal ya da uluslararası hakemli dergide en az iki makale yayımlamak**. *Müzik bölümü etkinliklerinde jürili olma şartı aranmaz. **Yayımlanmış olma koşulu aranacaktır ( yayımlanacaktır yazısı kabul edilmeyecektir). Doçentlik atamalarında; Üniversitelerarası Kurul dan Doçentlik unvanını almış olmak. Profesörlük atamalarında; Alanı ile ilgili doçentlik unvanını aldıktan sonra doçentlik başvurusu için gerekli asgari koşulların en az bir kez daha sağlanması ve ekteki tablolardan (Tablo 1, Tablo 2 ve/veya Tablo 3) en az 30 puan almak.

2 2 PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK PUANLAMA TABLOLARI Tablo 1 (BİLİMSEL YAYIMLAR) Doçentlikten sonra SSCI, AHCI veya SCI ya giren dergilerde yayımlanmış 50 Puan Adedi Puanı Adedi Puanı Derleme (Review) Diğer indekslere giren dergilerde yayımlanmış 30 Yurtiçi ve yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanmış 10 Hakemsiz dergilerde (fakülte, enstitü, araştırma merkezi vb. dergileri ve ansiklopedi maddesi) yayımlanmış 4 SSCI, AHCI veya SCI ya giren dergilerde yayımlanmış 35 Makale Diğer indekslere giren dergilerde yayımlanmış 20 Yurtiçi ve yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanmış 15 Hakemsiz dergilerde (fakülte, enstitü, araştırma merkezi vb. dergileri) yayımlanmış 3

3 3 Diğer Çalışmalar (teknik not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, vb.) Sunulmuş ve Yayımlanmış bildiriler Sunulmuş ve Yayımlanmış poster ve özet bildiriler Kitap SSCI, AHCI veya SCI ya giren dergilerde yayımlanmış 15 Diğer indekslere giren dergilerde yayımlanmış 8 Yurtiçi ve yurtdışı hakemli dergilerde 5 Hakemsiz dergilerde (fakülte, enstitü, araştırma merkezi vb. dergileri ve ansiklopedi maddesi) yayımlanmış 2 Uluslararası 18 Uluslararası katılımlı 8 Ulusal 5 Uluslararası 10 Uluslararası katılımlı 5 Ulusal 2 Araştırma kitabı (Tezler hariç) Ders kitabı Kitaba bölüm düzeyinde katkıda bulunmak Uluslararası 50 Ulusal 30 Uluslararası 50 Ulusal 25 Uluslararası 40 Ulusal 15 Editör olmak Uluslararası 50 Ulusal 18 Ansiklopedide konu yazarı Uluslararası 15 olmak Ulusal 5 Uluslararası yayınevlerince yabancı dilde basılmış Tam Kitap 30 bilimsel eserlerin Türkçeye tercümesi Bölüm 10 Basılmış ders notu Tam kitap 5 Bölüm 2

4 4 Makale çevirisi 3 Tablo 2 (EĞİTİM-ÖĞRETİM, İDARİ VE BİLİMSEL FAALİYETLER) Davetli konuşmacı olmak Atıflar Puan Uluslararası kongre, konferans ve sempozyumlarda 40 Ulusal kongre, konferans ve sempozyumlarda 10 Uluslararası ders kitabı niteliğindeki uluslararası yayınevleri tarafından basılan kitaplarda adayın adı ile anılan formül, şema, grafik, tablo ve resimlere yer verilmesi 60 SSCI. AHCI ve SCI e giren dergilerde yayımlanmış makalelerde adayın ismine ve değişik çalışmalarına yabancı bilim adamları tarafından yapılan atıfların her biri için 25 SSCI. AHCI ve SCI e giren dergilerde yayımlanmış makalelerde (yazarı veya yazarlarından biri olarak yer aldığı makaleler hariç), adayın ismine ve değişik 8 çalışmalarına yapılan her atıf için Doçentlikten sonra Adedi Puanı Adedi Puanı Hakemli dergiler, tezler, kongre özetleri, bildiri kitapları ve kitaplarda (yazarı veya yazarlarından biri olarak yer aldığı makaleler hariç) adayın ismine ve değişik çalışmalarına yapılan her atıf için 3 Patent Almak Yurtdışı 30 Yurtiçi 20

5 5 Ödüller Proje Ödülleri Araştırma Projesi Bilimsel kurul üyelikleri Süreli hakemli yayımlarda görev almak Bilimsel toplantı düzenlemek YönetilenTezler (tamamlanmış olmak) Uluslararası bilim ve araştırmalari çin 60 Ulusal bilim ve araştırmalar için (*) 30 Uluslararası 50 Ulusal 25 Yurtdışı destekli 40 Yurtiçi, üniversite dışı destekli 20 Üniversite destekli 3 Yurtdışı 20 Yurtiçi(**) 10 Yurtdışı Yurtiçi Uluslararası Ulusal Editörlük 40 Yayın komisyon üyeliği 20 Hakemlik 30 Editörlük 20 Yayın komisyon üyeliği 5 Hakemlik 10 Düzenleme komisyonu başkanlığı 40 Düzenleme kurulu üyeliği 15 Bilim kurulu üyeliği 20 Düzenleme komisyonu başkanlığı 20 Düzenleme kurulu üyeliği 8 Bilim kurulu üyeliği 10 Yüksek Lisans (en çok ikisi ve her biri için) 8 Doktora (en çok dördü ve her biri için) 15

6 6 Doç. ve Prof.lük Jüri üyeliği yapmış olmak Verilen Dersler (En çok beşi ve her biri için) 10 Lisans dersleri (yılına ve sayısına bakılmaksızın) 10 Yüksek lisans dersleri (yılına ve sayısına bakılmaksızın) 10 (*)TÜBİTAK, TUBA, Yüksek Din Kurulu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu vb. bilimsel kuruluşlar tarafından verilen ödüller. (**)TÜBİTAK, TUBA, Yüksek Din Kurulu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu vb. bilimsel kuruluşların bilimsel kurul üyelikleri.

7 7 Tablo 3 (SANATSAL ETKİNLİKLER) Doçentlikten sonra PUAN Adedi Puan Adedi Puan Bianeller, trianeller, uygulamalı sempozyumlara katılım Uluslararası 30 Ulusal 20 Uygulamalı workshop (çalıştay) yöneticiliği Uluslararası 25 Ulusal 15 Uygulamalı workshop (çalıştay) katılım Uluslararası 20 Ulusal 10 Sanatsal etkinliklerde kuratörlük yapmak Uluslararası 30 Ulusal 20

8 8 Doçentlikten sonra PUAN Adedi Puan Adedi Puan Yarışmalarda ödül almak Uluslararası 40 Ulusal 30 Yarışmalarda jüri üyesi olmak Uluslararası 30 Ulusal 20 Burs almak Uluslararası 20 Ulusal 10 Kişisel sergi açmak Uluslararası 40 Ulusal 30

9 9 Doçentlikten sonra PUAN Adedi Puan Adedi Puan Karma sergiye katılmak Uluslararası 20 Ulusal 10 Resmi ve diğer kuruluşlar tarafından sanat yapıtlarının satın alınması ve/veya koleksiyonlarında yer alması Uluslararası 40 Ulusal 20 Yayınlarda sanat yapıtlarının yer alması (kitap, ansiklopedi, dergi, belgesel gibi) Uluslararası 20 Ulusal 10

10 10 PUAN Doçentlikten sonra Adedi Puan Adedi Puan Bilim ve sanat dergilerinde sanatçı ve eserleri hakkında eleştirel/ tanıtıcı yazıların yayımlanması Uluslararası 40 Ulusal 20 Sanatçı ve eserleri hakkında yayımlanmış kitap Uluslararası 60 Ulusal 30 Yayınlanmış multimedya interaktif CD tasarımı ve yapımı 20 Yayınlanmış web tasarımı ve yönetimi 15 Yayınlanmış gazete, dergi vb. tasarımı 15 Basılmış afiş, poster, broşür vb. tasarım 10

11 11 Basılmış kurumsal kimlik tasarım çalışmaları Uluslararası 40 Ulusal 20 Yurtdışı deneyimi (kesintisiz en az üç ay alanında bilimsel sanatsal çalışma yapmak) 40 Orkestra / oda müziği (müzik toplulukları) eşliğinde solistlik yapmak Uluslararası 25 Ulusal 15 Resital veya kişisel konser vermek Müzik topluluklarında grup üyeliği Uluslararası 40 Ulusal 30 Uluslararası 15 Ulusal 10 Eşlik yapmak Uluslararası 25 UIusal 15

12 12 Özgün metot veya etüt kitabı yazarlığı Uluslararası 30 UIusal 20 Öğrenci konseri etkinliği organize etmek Uluslararası 20 UIusal 10 Doçentlikten sonra PUAN Adedi Puan Adedi Puan Topluluk yöneticiliği Eğitim müziği eserlerinde düzenleme Uluslararası 20 Ulusal 15 5

13 13 Eserlerinin icra edilmesi Uluslararası Ulusal Kişinin adına basılıp çoğaltılmış, bandrollü CD / DVD gibi kayıt ortamlarında performans (müzik albümüne sahip olmak) Bandrollü CD / DVD gibi kayıt ortamlarında görev almak Orkestrasyon, düzenleme Uluslararası 30 Ulusal 20 Uluslararası 20 Ulusal Orkestra/ oda müziği/ koro / solo eser kompozisyonu 20

14 14 Doçentlikten sonra PUAN Adedi Puan Adedi Puan Tonmaysterlik ile ilgili proje yapmak Uluslararası 35 Ulusal 25 AÇIKLAMALAR 1. Aynı eser ya da eserlerin tekrarlandığı performanslarda ilk performans tam puan ikinci ve üçüncü performanslarda aşağıdaki tabloda verilen ek puanlar uygulanır (Bkz. Tablo 4). 2. Bir etkinlikte yer alan repertuvarın en çok üçte birinin başka bir etkinlikte yer alması durumunda farklı iki etkinlik söz konusudur. 3. Performansın yer aldığı CD, DVD ya da benzeri ürün, telif haklarına ilişkin tüm yasal zorunlulukları yerine getirerek basılmış çoğaltılmış ve bandrollü olmalıdır.

15 15 Tablo 4 Doçentlikten sonra PUAN Adedi Puan Adedi Puan Tekrar Performans (En fazla 3 tekrar değerlendirmeye alınacaktır) Uluslararası 10 Ulusal 5 Tablo 5 (GENEL DEĞERLENDİRME) Puan Bilimsel Yayınlar Toplam Puanı Sanatsal Etkinlikler Toplam Puanı Eğitim-Öğretim, İdari ve Bilimsel Faaliyetler Toplam Puanı Toplam Puan

16 16 Not: Çok isimli çalışmalarda (buna makaleler, kitaplar, projeler, ödüller, atıflar vb. dahildir) aşağıda verilen tablodaki puanlama esas alınır. Tablo 6 Tek isimli ise İki isimli ise 1.isim 2,isim Üç isimli ise 1.isim 2.isim 3.isim Çok isimli ise 1.isim 2.isim 3.isim 4.isim 5 ve sonraki isimler Tam puan Tam puanın %60 ı Tam puanın %40 ı Tam puanın %50 ı Tam puanın %30 ı Tam puanın % 20 si Tam puanın %45 ı Tam puanın %25 ı Tam puanın %15 i Tam puanın % 10 u Tam puanın %5 i Not: Bir çalışmanın birden fazla aynı ad ve içerikle poster, bildiri, makale, tez, kitap vb. olarak sunulması durumunda yalnızca en yüksek puanlı olanı değerlendirmeye alınır. Not: Aynı görevin birden fazla yapılması halinde sadece bir tanesi değerlendirilir.