Faaliyet Alanı. DıĢ Ekonomik ĠliĢkilere bir bütün olarak yaklaģıyoruz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Alanı. DıĢ Ekonomik ĠliĢkilere bir bütün olarak yaklaģıyoruz."

Transkript

1

2 Faaliyet Alanı DıĢ Ekonomik ĠliĢkilere bir bütün olarak yaklaģıyoruz. Hedefimiz, Türkiye nin ve Türk özel sektörünün küreselleģme sürecine yüksek katma değerli entegrasyonu. Finansman & Bankacılık Ġhracat Müteahhitlik Turizm Enerji Lojistik YurtdıĢı Yatırımlar Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ġthalat Eğitim Ekonomisi 2

3 DEĠK e Yasal Dayanağın Sağladığı Güven ġemsiyesi ve Yüklediği Sorumluluk 5174 Sayılı Kanun, 58. madde, Özel sektörün dış ekonomik ilişkiler politikalarını belirlemek İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli hallerde görüş vermek Türkiye ile diğer ülkeler arasında ekonomik ve ticarî ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak DEİK in Global Ağı 750 Üye Şirket 35 Kurucu Kuruluş 109 İş Konseyi 108 Ticaret ve/veya Sanayi Oda ve Borsa Oda Temsilciliği 3 Yurtdışı Temsilciliği 3

4 4

5 Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Aralık 2010 tarihli DEĠK Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuģtur. Amaç 1 Türkiye de sunulan yüksek kalitede eğitim hizmetlerinin uluslararası camiada hakettiği yeri alması için çalıģmalarda bulunmak Amaç 2 Uluslararası eğitim talebinin Türkiye ye yönlendirilmesi Türkiye nin yüksek öğretimde bir cazibe merkezi ne dönüģtülmesi Amaç 3 Eğitim sektörü adına çalıģmalar yapmak ve faaliyetler düzenlemektir Hedef 1 Türkiye de sunulan yüksek öğrenim hizmetlerini uluslararası pazarlarda tanınması Hedef 2 BaĢta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası eğitim talebinin Türkiye ye yönlendirilmesini Hedef 3 Türkiye nin yüksek öğretimde bir cazibe merkezi ne dönüģtürecek gerekli alt yapının tüm paydaģlarca yüksek düzeyli bir iģbirliği içerisinde oluģturulması 5

6 EEĠK YÜRÜTME KURULU YÜRÜTME KURULU ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL ġehġr ÜNĠVERSĠTESĠ KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TOBB YÜKSEK ÖĞRENĠM SEKTÖR MECLĠSĠ BAġKANI 6

7 EEĠK YÜRÜTME KURULU DANIġMAN ÜYELER YÜKSEK ÖĞRENĠM KURULU MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠM SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI TÜBĠTAK YURTDIġI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAġKANLIĞI TURĠZM BAKANLIĞI DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI EKONOMĠ BAKANLIĞI TĠKA AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 7

8 Millions Dünya da Uluslararası Eğitim Pazarının Mevcut Durumu Nedir? UNESCO 2010 verilerine göre, dünya genelinde yaklaģık 3,7 milyon öğrenci kendi ülkesi dıģında, baģka bir ülkede üniversite eğitimi almaktadır. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Dünyadaki toplam uluslararası öğrenci sayısı Bir öğrencinin yıllık ortalama maliyeti $ civarında olup,dünyadaki 3.7 milyon öğrencinin yarattığı yıllık uluslararası öğrenci bütçesi 132 Milyar $ a ulaģmaktadır. UNESCO tahminleri, 2020 yılında yüksek öğretimdeki uluslararası öğrenci sayısının 7 milyona ulaģacağını öngörerek, bunun da yıllık 280 Milyar $ lık bir bütçeye tekabül edeceğini vurgulamaktadır. 8

9 Yüksek Öğrenime Kayıt Oranları Dünyada Uluslararası Eğitim Pazarının GeliĢimi Nasıldır? Bu Pazarın Büyük Oyuncuları Kimlerdir? Globalizasyonun etkisiyle, hükümetler ve kiģiler öğrencilerin ufuklarının geniģlemesini sağlamak ve yaģadığımız dünyanın ortak dilini, kültürünü ve iģ yapma metotlarını daha iyi anlayıp öğrenmeleri için yüksek öğrenime verdikleri önemi arttırmıģlardır Türkiye nin bağlarını koruduğu Orta Asya nın ve çevre ülkelerinin uluslararası eğitime katılımları artmıştır Dünya Orta Asya Sahra Altı Afrika Arap Ülkeleri En çok öğrenci gönderen ülkeler 1. Çin (510,842 - %16) 2. Hindistan (184,801 - %6) 3. Güney Kore (115,464 - %4) 4. Almanya (94,408 - %3) 5. Türkiye (65,459 - %2) Dünyadaki uluslararası öğrencilerin %52 si Asya Kıtası ndan gelen öğrencilerden oluşmaktadır. En çok öğrenci kabul eden ülkeler 1. Amerika Birleşik Devletleri (723,277 - %18) 2. Birleşik Krallık (455,600 - %12) 3. Fransa (283,621 - %8) 4. Çin (265,090 - %8) 5. Avustralya (258,827 - %7) Avustralya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri nden her biri toplam uluslararası öğrenci sayısının %5 inden fazla uluslararası öğrenci kabul etmektedir. 9

10 Uluslararası Eğitim Pazarındaki Büyük Oyuncuların Uyguladığı Stratejiler Nelerdir? Devlet kurumlarının bakanlık seviyesinde burs verme ve tanıtım faaliyetleri düzenleme giriģimleri Sadece uluslararası eğitimin planlanması ve Desteklenmesi hususunu idare eden; tanıtım ve rehberlik için çok sayıda yurtdıģı Ģubesi ve çalıģanı bulunan kuruluģlar Her yıl uluslararası öğrenci profilini, hacmini ve ülkeye çekilebilmesi için gerekli metotları inceleyen raporlar yayınlanması ve bu yolla her yıl yenilenen bir strateji oluģturulması Yabancı Öğrenci Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı(3.7 Milyon) Diğer OECD Ülkeleri; 4,00% İsveç; 1,10% Hollanda; 1,20% Belçika; 1,30% İsviçre; 1,30% Güney Kore; 1,40% Avusturya; 1,60% Güney Afrika; 1,70% İtalya; 1,80% Yeni Zelanda; 1,90% İspanya; 2,30% Diğer OECD'de Olmayan Ülkeler; 13,70% ABD/723,277; 18,00% İngiltere/455,600; 9,90% Avustralya/258,827; 7,00% Japonya; 2,60% Bölgeler arası ve bölge içi örgütlenmelerle öğrenci değiģimi konusunda iģbirliği protokollerinin imzalanması Seçimli staj programları ile öğrencilerin pratik tecrübelerinin de artırılmasına yönelik çalıģmalar yapılması Rusya; 3,70% Kanada; 5,20% Almanya; 5,80% Fransa/283,621; 7,80% Vize almada devlet kurumlarının kolaylaģtırma uygulamaları Çin/265,090; 7,20% Sivil toplum kuruluģlarının burs ve staj imkanları için koordinasyon sağlaması Uluslararası eğitimde markalaģma çalıģmaları 10

11 Uluslararası Eğitim Pazarındaki Büyük Oyuncular Neler Yapmaktadır? AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ STK lar sponsorlar bularak, staj yerleri ayarlayarak aktif rol almaktadırlar. Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Savunma Bakanlığı gibi birçok federal kurum eğitime destek vermektedir. Uluslararası Gelişim Ajansı öğrenci değişimi ve uluslararası öğrenci hareketliliğinde aktif rol almaktadır. Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültürel İlişkiler Bürosu (ECA) 400 den fazla ofisiyle dünya çapında tanıtım yapmaktadır. Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IIE) 60 yıldır düzenli olarak hazırladığı yıllık Open Doors raporuyla, uluslararası eğitimin yol haritasını çizmektedir. Devlet burs, fon ve değişim programları için çok ciddi kaynaklar ayırmaktadır. Fullbright programı bunun en bilinen örneklerinden biridir. Seçimli Staj (OPT) imkanı ile uluslararası öğrenciler için vize süreleri uzatılarak (29 aya kadar) belli alanlarda çalışmalarına olanak sağlanmaktadır. AVUSTRALYA Devlet çok ciddi burslar sağlamaktadır ve bunun yanında değişim programları için anlaşmalar imzalamaktadır. Yüksek Öğretim Bakanlığı kurulmuştur. Verilen NGO burslarına ek olarak hükümet her yıl fazladan 200 milyon dolarlık ek burs vermektedir. BĠRLEġĠK KRALLIK British Council yüzyüze veya sahada bilgilendirme sistemi ile rehberlik yapmaktadır. Marketing ve PR çalışmaları yapmaktadır. Başbakanlık uluslararası eğitim girişimi İngiltere nin uluslararası eğitime adaptasyonunu artırmak için yapılmış 5 yıllık bir plandır. Hükümet ulusal marka belirleme çalışmları yapmaktadır. Araştırma ve Eğitimde Uluslararası Stratejik Ortaklık (INSPIRE) British Council fonuyla Afganistan, Bangladeş, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan işbirliği için kurulmuştur. Bölgesel ortaklıklar kurulmuştur. (NUFFIC, CampusFrance, DAAD) ALMANYA Federal hükümet tarafından Bilim ve Araştırmada Uluslararasılaştırma Stratejisi yayınlanmıştır. Alman Akademik Değişim Servisi kurulmuştur. Alman Araştırma Kuruluşu kurulmuştur. DAAD federal bakanlılar tarafından desteklenmektedir. DAAD, Almanya da faaliyet gösteren eğitim enstitüleri tarafından oylamayla yönetilmektedir. 11

12 BİN Türkiye nin Mevcut Durumu Nedir? Türkiye de 2002 yılında 53 ü devlet, 23 ü vakıf olmak üzere toplam 76 üniversite bulunurken, 2011 yılına gelindiğinde devlet üniversitelerinin sayısı 103 e, vakıf üniversitelerinin sayısı ise 62 ye çıkarak toplam sayısı 165 e yükselmiģ ve hızla artmaktadır. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% Türkiye ye gelen yabancı öğrencilerin geldikleri ülkelere göre dağılımı 0, ,20% 0,00% Türkiye-Yüksek öğrenim öğrenci sayısı Türkiye-Yüksek öğrenimde yabancı öğrencilerin oranı Türkiye de yükseköğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı 27,000 civarında olup, bunların da i burslu olarak öğrenim görmektedir. Türkiye ye gelen yabancı öğrencilerin çoğu tarihte ortak kültüre sahip olduğumuz ülkelerden gelmektedir. 12

13 Dünya Ülkeleri Arasında Türkiye nin Yeri Nedir? luk nüfusumuzun u, yani yaklaģık % 5'i yüksek öğretim kurumlarında eğitim almaktadır öğrenci içinde i yani yaklaģık %1 i bile bulmamaktadır. % Ev Sahibi Ülkede Yüksek Öğrenimdeki Yabancı Öğrenci Sayısının Genele Oranı Avustralya Avusturya Birleşik Krallık OECD ortalaması Estonya Türkiye Slovenya Şili Avustralya Avusturya BirleĢik Krallık Ġsviçre Yeni Zelanda Belçika Kanada Ġsveç Hollanda Ġzlanda ABD Macaristan Finlandiya Japonya Danimarka Slovakya Portekiz Norveç Ġspanya Estonya ġili Slovenya Türkiye 20 yıl öncesi Türkiye deki yabancı öğrenci sayısına ve Türkiye nin bugünkü yabancı öğrenci sayısına bakıldığında, Türkiye nin performansı sınıfta kalmıģtır (1998/ /2010 yıllarında toplam civarında öğrenci). 13

14 YÖK ten Beklentiler Nelerdir? Bütün Türk Yüksek Öğretim Kurumlarının (devlet ve vakıf) bölge ülkelerinin Milli Eğitim Bakanlıklarınca tanınması için bu ülkelerdeki ilgili bakanlıklar nezdinde giriģimlerde bulunulması, Vakıf Üniversitelerine karģı tereddütlerin önlenmesi ve bölge ülkelerinde etkin olarak tanınması için Vakıf Üniversitesi sistemi ile ilgili kısa bir bilgilendirmenin (yasa ile kurulduklarını, devlet güvencesinde olduğunu, tüm program ve diplomalarının akredite edildiğini belirten) kendi web sitelerinde ve ENIC (Avrupa Akademik Bilgi Merkezi Ağı)- NARIC (Ulusal Akademik Tanınma Bilgi Merkezi) sitesinde Ġngilizce olarak sunulması, Uluslararası öğrencilerin transfer, denklik ve baģvurularının hızlı sonuçlandırılması için YÖK içerisinde bir birim oluģturulması. 14

15 PaydaĢlardan Talepler Nelerdir? T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı Büyükelçilik yetkililerimizin bölge ülkelerdeki ulusal eğitim sistemi, üniversiteye kabul sistemi, öğrenci sayısı, öğrencilerin temayülleri, ülkenin İK ihtiyaçları gibi konularda bilgi toplaması ve üniversitelerimizle paylaşması, Vize işlemleri için özel bir statü ve kurallar geliştirilmesi ve öğrencilerin kısa sürede vize alabilmeleri sağlanmalıdır. Sürenin uzaması öğrencilerin başka pazarlara yönelmesine sebep olmaktadır. Katılımcı kurumlarımızın, uluslararası eğitim fuarları süresince, dış temsilciliklerimizin o ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversite ve Lise yetkililerinin yanı sıra basın ile bir araya getirilmesi. 15

16 PaydaĢlardan Talepler Nelerdir? T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Turizm sektöründe görüldüğü gibi devlet eliyle eğitim sektörünün de reklam ve tanıtımının yapılması, Yurtdışı etkinliklerinde üniversitelerin de katılabileceği pavillionlar hazırlanması. Ayrıca ICEF, NAFSA gibi fuarlarda Türkiye nin tanıtımının yapılması, Türkiye de kültürel zenginliklere sahip şehirlerin kendilerine özgü nitelikleri göz önüne alınarak eğitimin tanıtımı alanında etken olarak kullanılması için materyaller hazırlanması, Dış Temsilciliklerimizde görev yapan Kültür ve Turizm Müşavirlerinin, hedef ülkelerde bulunan Türkiye nin tanıtımı için kurulmuş STK ve temsilcilerin acilen toplantıya davet edilerek beklentilerin kendilerine sunulması, 16

17 PaydaĢlardan Talepler Nelerdir? T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı İkamet başvurularının hızlı sonuçlanması için resmi işlemlerin tüm İlçe Emniyet Müdürlüklerinde yapılacak şekilde düzenlenmesi, İkamet izinleri için yetkili olan kuruluşlarda dil bilen, donanımlı personelin istihdam edilmesi. 17

18 PaydaĢlardan Talepler Nelerdir? T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Konaklama sorunları için özel yurtların özendirilmesi, teşvik edilmesi ve devlet yurtlarında kontenjan ayrılması, Dış Temsilciliklerimizde görev yapan Eğitim Müşavirlerinin toplantıya davet edilerek beklentilerin kendilerine sunulması, 18

19 PaydaĢlardan Talepler Nelerdir? T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası öğrenciler için öngörülen Sağlık Sigortası ücreti (yaklaşık yıllık 650 USD) eğitim maliyetini yükseltmekte ve piyasada rekabet gücümüzü azaltmaktadır. Maliyetin devlet tarafından sübvanse edilmesi ve kolaylık sağlanması, Yabancı uyruklu öğrencilere sınırlı olarak çalışma izni verilmesi ve kolaylık sağlanması. 19

20 PaydaĢlardan Talepler Nelerdir? Devlet Üniversiteleri Devlet ve Vakıf Üniversiteleri koordinasyonunun artırılması, Devlet üniversitelerinin kontenjan, kadro ve fiziksel imkânları üzerinde aşırı yük mevcuttur. Uluslararası öğrencilerden ziyade ulusal öğrencilere burs sağlanması. Yurtdışındaki Türk ve Akraba topluluklarında bulunan başarılı öğrencilere burs imkanı sağlanması, Üniversitelerin kendi bölgelerine, kazanımlarına ve uluslararası öğrencilerden talep edilme oranlarına göre ücretlerini belirlemeleri, 20

21 PaydaĢlardan Talepler Nelerdir? Vakıf Üniversiteleri Öğrenci transferi planlanan ülkelerde hangi tür insan kaynağına ihtiyaç olduğunun detaylı araştırılması, Uluslararası öğrencilere kaliteli eğitim ve uygun maliyet esasına göre eğitim imkânlarının sunulması, Uluslararası öğrenci tanıtımında, üniversitelerin birbirleriyle rekabet etmeleri yerine, ortak tanıtım yöntemlerini kullanarak birbirlerini desteklemesi, Diğer ülkelerde eksik ve açık olan programlar belirlenerek, üniversitelerimizde bu programların oluşturulması. Yurtdışındaki Türk ve Akraba topluluklarında bulunan başarılı öğrencilere burs imkanı sağlanması, Üniversitelerin kendi bölgelerine, kazanımlarına ve uluslararası öğrencilerden talep edilme oranlarına göre ücretlerini belirlemeleri, 21

22 EEĠK Olarak Planladıklarımız Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Ülkemizdeki kamu ve özel kuruluşların öngörülen çalışmalar doğrultusunda biçimlendirilmesi, DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi nin kuruluş amacı ve faaliyetleri ile ilgili Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında Basın Toplantısı düzenlenmesi, DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi nin, Yurtiçi ve Yurtdışındaki yetkili ve sorumlularla paylaşılmak üzere tanıtım materyallerinin düzenlenmesi, Türk eğitim sistemini tanıtan bir ajans kurulması, En kısa sürede tüm iç dinamiklerin ve paydaşların temsil edileceği bir çalıştay düzenlenmesi, Türkiye deki uluslararası öğrenci temsilcileri bir araya getirilerek, neden Türkiye yi tercih ettikleri, hangi sıkıntılarla karşılaştıkları ve daha fazla uluslararası öğrenci temini için hangi yöntemlere başvurulması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunulması, Efektif bilgi paylaşımı, uluslararası tanıtım ve pazarlama için web tabanlı bir altyapı hazırlanması. 22

23 Nasıl Bir Web Sitesi Hazırlanmalıdır? Uluslar arası öğrencileri cezbedici ve Türk yükseköğretim sistemini temsil edecek bir domain name belirlenmesi, Türkiye deki üniversiteler ve eğitim sektörü hakkında bilgilendirici arama motoru oluģturulması, Öncelikle vakıf üniversiteleri olmak üzere tüm üniversitelere (devlet ve vakıf) ve ilgili paydaģlara yer verilmesi, DEĠK Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi faaliyetleri, duyuruları, yayınlarına yer verilmesi, Tüm dünya öğrencilerini Türkiye ye çağıran bir portal oluģturulması hedeflenmektedir. Ġlgili kamu kuruluģlarının linklerinin bulunması, Uluslararası öğrencileri teģvik edici, kültürel, sosyal ve mesleki tüm bilgi ve imkanların duyurulması, 23

24 Fuar Katılımları nasıl organize edilecek? Üniversitelerin hedef kitleleri, hedef ülkeleri, fuar bütçeleri farklı olduğu için tüm üniversitelerin katılacağı ortak fuarlar EEĠK Yürütme Kurulu tarafından tespit edilecektir. EEĠK olarak bu ülkelerde fuar katılımlarının yanında Türkiye de yüksek öğretimi temsilen kültürel etkinlikler (seminerler, konferanslar, resmi kurum ziyaretleri vb.) düzenlenmesi planlanmaktadır. 24

25 Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Ne Tür Faaliyetler YapmıĢtır? Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Kararı alındığı aralık 2010 tarihinden Mayıs 2012 tarihine kadar yapılan faaliyetler-1 1. CumhurbaĢkanlığı nda PaydaĢlarla Yapılan Toplantılar 4 Toplantı 2. Ekonomi Bakanlığı ile Toplantılar 3 Toplantı 3. YÖK ile Toplantılar 2 Toplantı 4. MEB ile toplantılar 1 Toplantı 5. Azerbaycan, Kosova, Suriye, Mısır ve ve Rusya 5 Toplantı Büyükelçileri ile toplantılar 6. Fuar Organizatörleri ile yapılan Toplantılar 5 Toplantı 7. Toplantı Yürütme ve DanıĢma Kurulu Toplantıları 11 Toplantı Olmak üzere toplam 31 toplantı düzenlenmiģtir. 25

26 Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Ne Tür Faaliyetler YapmıĢtır? Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Kararı alındığı aralık 2010 tarihinden Mayıs 2012 tarihine kadar yapılan faaliyetler-2 Farklı tarih ve mekanlarda yapılan bu toplantılarla; 1. EEĠK in kuruluģ amaçları belirlenerek yol haritası çizilmiģtir. 2. Yüksek Öğretim de Türkiye nin cazibe merkezi haline gelebilmesi için yapılması gereken çalıģmalar belirlenmiģtir 3. Uluslar arası öğrenci hareketliliğinin Türkiye ye doğrudan ve dolaylı yollarla kısa, orta ve uzun vadede getirileri değerlendirildi. 4. MEB, YÖK, YurtdıĢı Türkler ve Akraba Toplulukları BaĢkanlığı gibi doğrudan yüksek öğretimle ilgili kurumlarla ortak strateji belirlendi. 5. EEĠK in paydaģı kamu vakıf ve özel kuruluģlardan beklentiler rapor haline getirilerek kendilerine sunuldu. 6. Özellikle bölge ülkelerinin iģ konseyi baģkanlarıyla biraraya gelerek bu ülkelerden sağlanması beklenen uluslar arası öğrenci temini konusunda talepler aktarıldı 26

27 Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Ne Tür Faaliyetler YapmıĢtır? Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Kararı alındığı aralık 2010 tarihinden Mayıs 2012 tarihine kadar yapılan faaliyetler-3 7. DEĠK altında faaliyet gösteren kurucu kuruluģ baģkanlarıyla toplantılarda EEĠK in kuruluģ amacı hedefleri kendilerinden beklentiler aktarıldı.in de bundan böyle kendi ilgi alanlarına girdiği ve beklentilerimiz olduğu aktarıldı. 8. Bugüne kadar Azerbaycan, Rusya, Kosova, Suriye ve Mısır olmak üzere 5 ülkede büyükelçilerimiz, eğitim ve ticaret müģavirlerimizle bir araya gelinerek özellikle öğrencilere vize kolaylığı sağlanması konusunda görüģmelerde bulunulmuģtur. 9. Fuar,ajans ve tanıtım materyalleri hazırlayan kuruluģlar ile bir araya gelinerek yurtdıģı fuar ve kültürel etkinlerin birlikte daha etkin yapılması konusu değerlendirilmiģtir. 10. Tüm vakıf üniversitelerine DEĠK kanalıyla yazı gönderilerek DEĠK ve EEĠK e üye olmaları teģvik edilmiģtir. 27

28 Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Ne Tür Faaliyetler YapmıĢtır? Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Kararı alındığı Aralık 2010 tarihinden Mayıs 2012 tarihine kadar yapılan faaliyetler EEĠK paydaģlarıyla birlikte yapılan toplantılarda yürütme kurulu içerisindeki iģleyiģiyle ilgili komiteler belirlenmiģtir. 12. Ekonomi Bakanlığı ile yapılan toplantılarda döviz kazandırıcı hizmetleri teģvik konusunda yapılan taslak çalıģmalarında aktif rol oynanmıģ ve eğitim sektörünün bu kapsamda değerlendirilmesi sağlanmıģtır. 13. CumhurbaĢkanlığı, MEB, YÖK, Turizm Bakanlığı ve Türk Hava yollarıyla toplantılar yapılarak görüģmeler yapılarak beklentilerimiz ve ortak çalıģma planlarımız sunulmuģtur döneminde üyelerin katılımı öngörülen fuarlar belirlenmiģ, web sitesi ve katalog çalıģmaları Mart 2012 de tamamlanacak Ģekilde baģlatılmıģtır. 15. Yürütme kurlunun onayına müteakiben belirlenen tüm paydaģların yapılan toplantılara eksiksiz katılımıyla ortak bir irade oluģması sağlanmıģtır. 28

29 Nihat Dündar Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı DEİK TOBB Plaza Harman Sokak No:10 Kat: Esentepe Şişli İstanbul Tel: Fax:

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TANIMLAR Sağlık KuruluĢu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ veya Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluģlar, üniversite

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan On5yirmi5.com Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan Yurt dışında eğitimin en pahalı adresi yıllık 38 bin dolar ile Amerika, en ucuzu ise 4 bin 500 dolarla Kazakistan oldu. Yayın Tarihi : 12 Temmuz

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

BATMAN TİCARET BORSASI

BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TİCARET BORSASI 10-14 KASIM 2014 EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI & HANNOVER/ALMANYA İŞ SEYAHATİ RAPORU 1.EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI 1.1. FUAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Euro

Detaylı

II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TEMİNİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 4 EKİM 2013 İSTANBUL

II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TEMİNİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 4 EKİM 2013 İSTANBUL II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TEMİNİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 4 EKİM 2013 İSTANBUL 1 II. Öğrenci Temini Çalıştayı Sonuç Raporu, altı paralel oturumda yer alan katılımcıların görüşlerinin derlenmesi ile ortaya

Detaylı

Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA

Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA I. Ticaret Müşavirleri Konferansı 25-30 Nisan 2011 28 Nisan 2011 TİM Dış Ticaret Kompleksi Fırsatlar Bölgenin potansiyeli en yüksek pazarı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

EĞİTİM EKONOMİSİ İŞ KONSEYİ (EEIK)

EĞİTİM EKONOMİSİ İŞ KONSEYİ (EEIK) EĞİTİM EKONOMİSİ İŞ KONSEYİ (EEIK) Yasal Dayanağın Sağladığı Güven Şemsiyesi ve Yüklediği Sorumluluk ile çalışıyoruz. 6552 Sayılı Kanun, 142. madde, 2014 637 sayılı Ekonomi Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr We are experts of workplace culture GIFTWORK Modelini Anlamak greatplacetowork.com.tr Great Place to Work Hakkında Great Place to Work Enstitüsü bugün dünyada 53 ülkede faaliyet gösteren, 25 Yıldır işletmeleri

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI. NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir.

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI. NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir. HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir. SUNUMUN ĠÇERĠĞĠ Ekonomi Bakanlığının hizmet ticareti anlaşmalarına ilişkin görevleri Hizmet anlaşmalarının

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER BĠRĠMLERĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER BĠRĠMLERĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER BĠRĠMLERĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ Prof. Dr. AyĢen Wolff Erasmus Kurum Koordinatörü ArĢ. Gör. ÇağdaĢ Dedeoğlu ArĢ. Gör. Ülkü Bildirici ArĢ. Gör. Serdar Yılmaz Uzman Özde Nalan Köseoğlu ERASMUS+ Programı? Avrupa

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

Eko-Okullar Programı

Eko-Okullar Programı Uluslararası Eko-Okullar Programı Gülbahar CEBESOY Eko-Okullar Ulusal Koordinatörü FEE (Foundation for Environmental Education) PROGRAMLARI www.fee-international.org Eko-Okullar Uluslararası Koordinasyonu

Detaylı

SAUDİ AGROFOOD 2016. Uluslararası Gıda Fuarı Bilgilendirme Dosyası

SAUDİ AGROFOOD 2016. Uluslararası Gıda Fuarı Bilgilendirme Dosyası SAUDİ AGROFOOD 2016 Uluslararası Gıda Fuarı Bilgilendirme Dosyası Suudi Arabistan, Riyad Uluslararası Fuar Merkezi (2-5 Ekim 2016) SAUDİ AGROFOOD 2015 ULUSLARARASI GIDA FUARI A. SAUDİ AGRO FOOD 2016 Uluslararası

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi Türkiye nin turizm sektöründeki en önemli buluşmalarından biri olan TRAVEL TURKEY İZMİR Turizm Fuar ve Kongresi, 8-11 Aralık 2016 tarihlerinden kapılarını 10.kez dünya turimine açıyor. İZFAŞ ve Türkiye

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin)

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde TÜMSİAD, Kastamonu Üniversitesi ve

Detaylı

DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK. Şubat 2013

DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK. Şubat 2013 DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK Şubat 2013 Sunum Planı Dış Ticarette Lojistiğin Önemi Türkiye Değerlendirmesi Ekonomi Bakanlığı Vizyonu & Çalışmaları 2 DıĢ Ticarette Lojistiğin Önemi 3 LOJĠSTĠK Nedir? Lojistik,

Detaylı