Faaliyet Alanı. DıĢ Ekonomik ĠliĢkilere bir bütün olarak yaklaģıyoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Alanı. DıĢ Ekonomik ĠliĢkilere bir bütün olarak yaklaģıyoruz."

Transkript

1

2 Faaliyet Alanı DıĢ Ekonomik ĠliĢkilere bir bütün olarak yaklaģıyoruz. Hedefimiz, Türkiye nin ve Türk özel sektörünün küreselleģme sürecine yüksek katma değerli entegrasyonu. Finansman & Bankacılık Ġhracat Müteahhitlik Turizm Enerji Lojistik YurtdıĢı Yatırımlar Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ġthalat Eğitim Ekonomisi 2

3 DEĠK e Yasal Dayanağın Sağladığı Güven ġemsiyesi ve Yüklediği Sorumluluk 5174 Sayılı Kanun, 58. madde, Özel sektörün dış ekonomik ilişkiler politikalarını belirlemek İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli hallerde görüş vermek Türkiye ile diğer ülkeler arasında ekonomik ve ticarî ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak DEİK in Global Ağı 750 Üye Şirket 35 Kurucu Kuruluş 109 İş Konseyi 108 Ticaret ve/veya Sanayi Oda ve Borsa Oda Temsilciliği 3 Yurtdışı Temsilciliği 3

4 4

5 Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Aralık 2010 tarihli DEĠK Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuģtur. Amaç 1 Türkiye de sunulan yüksek kalitede eğitim hizmetlerinin uluslararası camiada hakettiği yeri alması için çalıģmalarda bulunmak Amaç 2 Uluslararası eğitim talebinin Türkiye ye yönlendirilmesi Türkiye nin yüksek öğretimde bir cazibe merkezi ne dönüģtülmesi Amaç 3 Eğitim sektörü adına çalıģmalar yapmak ve faaliyetler düzenlemektir Hedef 1 Türkiye de sunulan yüksek öğrenim hizmetlerini uluslararası pazarlarda tanınması Hedef 2 BaĢta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası eğitim talebinin Türkiye ye yönlendirilmesini Hedef 3 Türkiye nin yüksek öğretimde bir cazibe merkezi ne dönüģtürecek gerekli alt yapının tüm paydaģlarca yüksek düzeyli bir iģbirliği içerisinde oluģturulması 5

6 EEĠK YÜRÜTME KURULU YÜRÜTME KURULU ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL ġehġr ÜNĠVERSĠTESĠ KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TOBB YÜKSEK ÖĞRENĠM SEKTÖR MECLĠSĠ BAġKANI 6

7 EEĠK YÜRÜTME KURULU DANIġMAN ÜYELER YÜKSEK ÖĞRENĠM KURULU MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠM SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI TÜBĠTAK YURTDIġI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAġKANLIĞI TURĠZM BAKANLIĞI DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI EKONOMĠ BAKANLIĞI TĠKA AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 7

8 Millions Dünya da Uluslararası Eğitim Pazarının Mevcut Durumu Nedir? UNESCO 2010 verilerine göre, dünya genelinde yaklaģık 3,7 milyon öğrenci kendi ülkesi dıģında, baģka bir ülkede üniversite eğitimi almaktadır. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Dünyadaki toplam uluslararası öğrenci sayısı Bir öğrencinin yıllık ortalama maliyeti $ civarında olup,dünyadaki 3.7 milyon öğrencinin yarattığı yıllık uluslararası öğrenci bütçesi 132 Milyar $ a ulaģmaktadır. UNESCO tahminleri, 2020 yılında yüksek öğretimdeki uluslararası öğrenci sayısının 7 milyona ulaģacağını öngörerek, bunun da yıllık 280 Milyar $ lık bir bütçeye tekabül edeceğini vurgulamaktadır. 8

9 Yüksek Öğrenime Kayıt Oranları Dünyada Uluslararası Eğitim Pazarının GeliĢimi Nasıldır? Bu Pazarın Büyük Oyuncuları Kimlerdir? Globalizasyonun etkisiyle, hükümetler ve kiģiler öğrencilerin ufuklarının geniģlemesini sağlamak ve yaģadığımız dünyanın ortak dilini, kültürünü ve iģ yapma metotlarını daha iyi anlayıp öğrenmeleri için yüksek öğrenime verdikleri önemi arttırmıģlardır Türkiye nin bağlarını koruduğu Orta Asya nın ve çevre ülkelerinin uluslararası eğitime katılımları artmıştır Dünya Orta Asya Sahra Altı Afrika Arap Ülkeleri En çok öğrenci gönderen ülkeler 1. Çin (510,842 - %16) 2. Hindistan (184,801 - %6) 3. Güney Kore (115,464 - %4) 4. Almanya (94,408 - %3) 5. Türkiye (65,459 - %2) Dünyadaki uluslararası öğrencilerin %52 si Asya Kıtası ndan gelen öğrencilerden oluşmaktadır. En çok öğrenci kabul eden ülkeler 1. Amerika Birleşik Devletleri (723,277 - %18) 2. Birleşik Krallık (455,600 - %12) 3. Fransa (283,621 - %8) 4. Çin (265,090 - %8) 5. Avustralya (258,827 - %7) Avustralya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri nden her biri toplam uluslararası öğrenci sayısının %5 inden fazla uluslararası öğrenci kabul etmektedir. 9

10 Uluslararası Eğitim Pazarındaki Büyük Oyuncuların Uyguladığı Stratejiler Nelerdir? Devlet kurumlarının bakanlık seviyesinde burs verme ve tanıtım faaliyetleri düzenleme giriģimleri Sadece uluslararası eğitimin planlanması ve Desteklenmesi hususunu idare eden; tanıtım ve rehberlik için çok sayıda yurtdıģı Ģubesi ve çalıģanı bulunan kuruluģlar Her yıl uluslararası öğrenci profilini, hacmini ve ülkeye çekilebilmesi için gerekli metotları inceleyen raporlar yayınlanması ve bu yolla her yıl yenilenen bir strateji oluģturulması Yabancı Öğrenci Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı(3.7 Milyon) Diğer OECD Ülkeleri; 4,00% İsveç; 1,10% Hollanda; 1,20% Belçika; 1,30% İsviçre; 1,30% Güney Kore; 1,40% Avusturya; 1,60% Güney Afrika; 1,70% İtalya; 1,80% Yeni Zelanda; 1,90% İspanya; 2,30% Diğer OECD'de Olmayan Ülkeler; 13,70% ABD/723,277; 18,00% İngiltere/455,600; 9,90% Avustralya/258,827; 7,00% Japonya; 2,60% Bölgeler arası ve bölge içi örgütlenmelerle öğrenci değiģimi konusunda iģbirliği protokollerinin imzalanması Seçimli staj programları ile öğrencilerin pratik tecrübelerinin de artırılmasına yönelik çalıģmalar yapılması Rusya; 3,70% Kanada; 5,20% Almanya; 5,80% Fransa/283,621; 7,80% Vize almada devlet kurumlarının kolaylaģtırma uygulamaları Çin/265,090; 7,20% Sivil toplum kuruluģlarının burs ve staj imkanları için koordinasyon sağlaması Uluslararası eğitimde markalaģma çalıģmaları 10

11 Uluslararası Eğitim Pazarındaki Büyük Oyuncular Neler Yapmaktadır? AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ STK lar sponsorlar bularak, staj yerleri ayarlayarak aktif rol almaktadırlar. Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Savunma Bakanlığı gibi birçok federal kurum eğitime destek vermektedir. Uluslararası Gelişim Ajansı öğrenci değişimi ve uluslararası öğrenci hareketliliğinde aktif rol almaktadır. Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültürel İlişkiler Bürosu (ECA) 400 den fazla ofisiyle dünya çapında tanıtım yapmaktadır. Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IIE) 60 yıldır düzenli olarak hazırladığı yıllık Open Doors raporuyla, uluslararası eğitimin yol haritasını çizmektedir. Devlet burs, fon ve değişim programları için çok ciddi kaynaklar ayırmaktadır. Fullbright programı bunun en bilinen örneklerinden biridir. Seçimli Staj (OPT) imkanı ile uluslararası öğrenciler için vize süreleri uzatılarak (29 aya kadar) belli alanlarda çalışmalarına olanak sağlanmaktadır. AVUSTRALYA Devlet çok ciddi burslar sağlamaktadır ve bunun yanında değişim programları için anlaşmalar imzalamaktadır. Yüksek Öğretim Bakanlığı kurulmuştur. Verilen NGO burslarına ek olarak hükümet her yıl fazladan 200 milyon dolarlık ek burs vermektedir. BĠRLEġĠK KRALLIK British Council yüzyüze veya sahada bilgilendirme sistemi ile rehberlik yapmaktadır. Marketing ve PR çalışmaları yapmaktadır. Başbakanlık uluslararası eğitim girişimi İngiltere nin uluslararası eğitime adaptasyonunu artırmak için yapılmış 5 yıllık bir plandır. Hükümet ulusal marka belirleme çalışmları yapmaktadır. Araştırma ve Eğitimde Uluslararası Stratejik Ortaklık (INSPIRE) British Council fonuyla Afganistan, Bangladeş, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan işbirliği için kurulmuştur. Bölgesel ortaklıklar kurulmuştur. (NUFFIC, CampusFrance, DAAD) ALMANYA Federal hükümet tarafından Bilim ve Araştırmada Uluslararasılaştırma Stratejisi yayınlanmıştır. Alman Akademik Değişim Servisi kurulmuştur. Alman Araştırma Kuruluşu kurulmuştur. DAAD federal bakanlılar tarafından desteklenmektedir. DAAD, Almanya da faaliyet gösteren eğitim enstitüleri tarafından oylamayla yönetilmektedir. 11

12 BİN Türkiye nin Mevcut Durumu Nedir? Türkiye de 2002 yılında 53 ü devlet, 23 ü vakıf olmak üzere toplam 76 üniversite bulunurken, 2011 yılına gelindiğinde devlet üniversitelerinin sayısı 103 e, vakıf üniversitelerinin sayısı ise 62 ye çıkarak toplam sayısı 165 e yükselmiģ ve hızla artmaktadır. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% Türkiye ye gelen yabancı öğrencilerin geldikleri ülkelere göre dağılımı 0, ,20% 0,00% Türkiye-Yüksek öğrenim öğrenci sayısı Türkiye-Yüksek öğrenimde yabancı öğrencilerin oranı Türkiye de yükseköğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı 27,000 civarında olup, bunların da i burslu olarak öğrenim görmektedir. Türkiye ye gelen yabancı öğrencilerin çoğu tarihte ortak kültüre sahip olduğumuz ülkelerden gelmektedir. 12

13 Dünya Ülkeleri Arasında Türkiye nin Yeri Nedir? luk nüfusumuzun u, yani yaklaģık % 5'i yüksek öğretim kurumlarında eğitim almaktadır öğrenci içinde i yani yaklaģık %1 i bile bulmamaktadır. % Ev Sahibi Ülkede Yüksek Öğrenimdeki Yabancı Öğrenci Sayısının Genele Oranı Avustralya Avusturya Birleşik Krallık OECD ortalaması Estonya Türkiye Slovenya Şili Avustralya Avusturya BirleĢik Krallık Ġsviçre Yeni Zelanda Belçika Kanada Ġsveç Hollanda Ġzlanda ABD Macaristan Finlandiya Japonya Danimarka Slovakya Portekiz Norveç Ġspanya Estonya ġili Slovenya Türkiye 20 yıl öncesi Türkiye deki yabancı öğrenci sayısına ve Türkiye nin bugünkü yabancı öğrenci sayısına bakıldığında, Türkiye nin performansı sınıfta kalmıģtır (1998/ /2010 yıllarında toplam civarında öğrenci). 13

14 YÖK ten Beklentiler Nelerdir? Bütün Türk Yüksek Öğretim Kurumlarının (devlet ve vakıf) bölge ülkelerinin Milli Eğitim Bakanlıklarınca tanınması için bu ülkelerdeki ilgili bakanlıklar nezdinde giriģimlerde bulunulması, Vakıf Üniversitelerine karģı tereddütlerin önlenmesi ve bölge ülkelerinde etkin olarak tanınması için Vakıf Üniversitesi sistemi ile ilgili kısa bir bilgilendirmenin (yasa ile kurulduklarını, devlet güvencesinde olduğunu, tüm program ve diplomalarının akredite edildiğini belirten) kendi web sitelerinde ve ENIC (Avrupa Akademik Bilgi Merkezi Ağı)- NARIC (Ulusal Akademik Tanınma Bilgi Merkezi) sitesinde Ġngilizce olarak sunulması, Uluslararası öğrencilerin transfer, denklik ve baģvurularının hızlı sonuçlandırılması için YÖK içerisinde bir birim oluģturulması. 14

15 PaydaĢlardan Talepler Nelerdir? T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı Büyükelçilik yetkililerimizin bölge ülkelerdeki ulusal eğitim sistemi, üniversiteye kabul sistemi, öğrenci sayısı, öğrencilerin temayülleri, ülkenin İK ihtiyaçları gibi konularda bilgi toplaması ve üniversitelerimizle paylaşması, Vize işlemleri için özel bir statü ve kurallar geliştirilmesi ve öğrencilerin kısa sürede vize alabilmeleri sağlanmalıdır. Sürenin uzaması öğrencilerin başka pazarlara yönelmesine sebep olmaktadır. Katılımcı kurumlarımızın, uluslararası eğitim fuarları süresince, dış temsilciliklerimizin o ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversite ve Lise yetkililerinin yanı sıra basın ile bir araya getirilmesi. 15

16 PaydaĢlardan Talepler Nelerdir? T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Turizm sektöründe görüldüğü gibi devlet eliyle eğitim sektörünün de reklam ve tanıtımının yapılması, Yurtdışı etkinliklerinde üniversitelerin de katılabileceği pavillionlar hazırlanması. Ayrıca ICEF, NAFSA gibi fuarlarda Türkiye nin tanıtımının yapılması, Türkiye de kültürel zenginliklere sahip şehirlerin kendilerine özgü nitelikleri göz önüne alınarak eğitimin tanıtımı alanında etken olarak kullanılması için materyaller hazırlanması, Dış Temsilciliklerimizde görev yapan Kültür ve Turizm Müşavirlerinin, hedef ülkelerde bulunan Türkiye nin tanıtımı için kurulmuş STK ve temsilcilerin acilen toplantıya davet edilerek beklentilerin kendilerine sunulması, 16

17 PaydaĢlardan Talepler Nelerdir? T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı İkamet başvurularının hızlı sonuçlanması için resmi işlemlerin tüm İlçe Emniyet Müdürlüklerinde yapılacak şekilde düzenlenmesi, İkamet izinleri için yetkili olan kuruluşlarda dil bilen, donanımlı personelin istihdam edilmesi. 17

18 PaydaĢlardan Talepler Nelerdir? T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Konaklama sorunları için özel yurtların özendirilmesi, teşvik edilmesi ve devlet yurtlarında kontenjan ayrılması, Dış Temsilciliklerimizde görev yapan Eğitim Müşavirlerinin toplantıya davet edilerek beklentilerin kendilerine sunulması, 18

19 PaydaĢlardan Talepler Nelerdir? T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası öğrenciler için öngörülen Sağlık Sigortası ücreti (yaklaşık yıllık 650 USD) eğitim maliyetini yükseltmekte ve piyasada rekabet gücümüzü azaltmaktadır. Maliyetin devlet tarafından sübvanse edilmesi ve kolaylık sağlanması, Yabancı uyruklu öğrencilere sınırlı olarak çalışma izni verilmesi ve kolaylık sağlanması. 19

20 PaydaĢlardan Talepler Nelerdir? Devlet Üniversiteleri Devlet ve Vakıf Üniversiteleri koordinasyonunun artırılması, Devlet üniversitelerinin kontenjan, kadro ve fiziksel imkânları üzerinde aşırı yük mevcuttur. Uluslararası öğrencilerden ziyade ulusal öğrencilere burs sağlanması. Yurtdışındaki Türk ve Akraba topluluklarında bulunan başarılı öğrencilere burs imkanı sağlanması, Üniversitelerin kendi bölgelerine, kazanımlarına ve uluslararası öğrencilerden talep edilme oranlarına göre ücretlerini belirlemeleri, 20

21 PaydaĢlardan Talepler Nelerdir? Vakıf Üniversiteleri Öğrenci transferi planlanan ülkelerde hangi tür insan kaynağına ihtiyaç olduğunun detaylı araştırılması, Uluslararası öğrencilere kaliteli eğitim ve uygun maliyet esasına göre eğitim imkânlarının sunulması, Uluslararası öğrenci tanıtımında, üniversitelerin birbirleriyle rekabet etmeleri yerine, ortak tanıtım yöntemlerini kullanarak birbirlerini desteklemesi, Diğer ülkelerde eksik ve açık olan programlar belirlenerek, üniversitelerimizde bu programların oluşturulması. Yurtdışındaki Türk ve Akraba topluluklarında bulunan başarılı öğrencilere burs imkanı sağlanması, Üniversitelerin kendi bölgelerine, kazanımlarına ve uluslararası öğrencilerden talep edilme oranlarına göre ücretlerini belirlemeleri, 21

22 EEĠK Olarak Planladıklarımız Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Ülkemizdeki kamu ve özel kuruluşların öngörülen çalışmalar doğrultusunda biçimlendirilmesi, DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi nin kuruluş amacı ve faaliyetleri ile ilgili Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında Basın Toplantısı düzenlenmesi, DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi nin, Yurtiçi ve Yurtdışındaki yetkili ve sorumlularla paylaşılmak üzere tanıtım materyallerinin düzenlenmesi, Türk eğitim sistemini tanıtan bir ajans kurulması, En kısa sürede tüm iç dinamiklerin ve paydaşların temsil edileceği bir çalıştay düzenlenmesi, Türkiye deki uluslararası öğrenci temsilcileri bir araya getirilerek, neden Türkiye yi tercih ettikleri, hangi sıkıntılarla karşılaştıkları ve daha fazla uluslararası öğrenci temini için hangi yöntemlere başvurulması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunulması, Efektif bilgi paylaşımı, uluslararası tanıtım ve pazarlama için web tabanlı bir altyapı hazırlanması. 22

23 Nasıl Bir Web Sitesi Hazırlanmalıdır? Uluslar arası öğrencileri cezbedici ve Türk yükseköğretim sistemini temsil edecek bir domain name belirlenmesi, Türkiye deki üniversiteler ve eğitim sektörü hakkında bilgilendirici arama motoru oluģturulması, Öncelikle vakıf üniversiteleri olmak üzere tüm üniversitelere (devlet ve vakıf) ve ilgili paydaģlara yer verilmesi, DEĠK Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi faaliyetleri, duyuruları, yayınlarına yer verilmesi, Tüm dünya öğrencilerini Türkiye ye çağıran bir portal oluģturulması hedeflenmektedir. Ġlgili kamu kuruluģlarının linklerinin bulunması, Uluslararası öğrencileri teģvik edici, kültürel, sosyal ve mesleki tüm bilgi ve imkanların duyurulması, 23

24 Fuar Katılımları nasıl organize edilecek? Üniversitelerin hedef kitleleri, hedef ülkeleri, fuar bütçeleri farklı olduğu için tüm üniversitelerin katılacağı ortak fuarlar EEĠK Yürütme Kurulu tarafından tespit edilecektir. EEĠK olarak bu ülkelerde fuar katılımlarının yanında Türkiye de yüksek öğretimi temsilen kültürel etkinlikler (seminerler, konferanslar, resmi kurum ziyaretleri vb.) düzenlenmesi planlanmaktadır. 24

25 Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Ne Tür Faaliyetler YapmıĢtır? Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Kararı alındığı aralık 2010 tarihinden Mayıs 2012 tarihine kadar yapılan faaliyetler-1 1. CumhurbaĢkanlığı nda PaydaĢlarla Yapılan Toplantılar 4 Toplantı 2. Ekonomi Bakanlığı ile Toplantılar 3 Toplantı 3. YÖK ile Toplantılar 2 Toplantı 4. MEB ile toplantılar 1 Toplantı 5. Azerbaycan, Kosova, Suriye, Mısır ve ve Rusya 5 Toplantı Büyükelçileri ile toplantılar 6. Fuar Organizatörleri ile yapılan Toplantılar 5 Toplantı 7. Toplantı Yürütme ve DanıĢma Kurulu Toplantıları 11 Toplantı Olmak üzere toplam 31 toplantı düzenlenmiģtir. 25

26 Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Ne Tür Faaliyetler YapmıĢtır? Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Kararı alındığı aralık 2010 tarihinden Mayıs 2012 tarihine kadar yapılan faaliyetler-2 Farklı tarih ve mekanlarda yapılan bu toplantılarla; 1. EEĠK in kuruluģ amaçları belirlenerek yol haritası çizilmiģtir. 2. Yüksek Öğretim de Türkiye nin cazibe merkezi haline gelebilmesi için yapılması gereken çalıģmalar belirlenmiģtir 3. Uluslar arası öğrenci hareketliliğinin Türkiye ye doğrudan ve dolaylı yollarla kısa, orta ve uzun vadede getirileri değerlendirildi. 4. MEB, YÖK, YurtdıĢı Türkler ve Akraba Toplulukları BaĢkanlığı gibi doğrudan yüksek öğretimle ilgili kurumlarla ortak strateji belirlendi. 5. EEĠK in paydaģı kamu vakıf ve özel kuruluģlardan beklentiler rapor haline getirilerek kendilerine sunuldu. 6. Özellikle bölge ülkelerinin iģ konseyi baģkanlarıyla biraraya gelerek bu ülkelerden sağlanması beklenen uluslar arası öğrenci temini konusunda talepler aktarıldı 26

27 Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Ne Tür Faaliyetler YapmıĢtır? Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Kararı alındığı aralık 2010 tarihinden Mayıs 2012 tarihine kadar yapılan faaliyetler-3 7. DEĠK altında faaliyet gösteren kurucu kuruluģ baģkanlarıyla toplantılarda EEĠK in kuruluģ amacı hedefleri kendilerinden beklentiler aktarıldı.in de bundan böyle kendi ilgi alanlarına girdiği ve beklentilerimiz olduğu aktarıldı. 8. Bugüne kadar Azerbaycan, Rusya, Kosova, Suriye ve Mısır olmak üzere 5 ülkede büyükelçilerimiz, eğitim ve ticaret müģavirlerimizle bir araya gelinerek özellikle öğrencilere vize kolaylığı sağlanması konusunda görüģmelerde bulunulmuģtur. 9. Fuar,ajans ve tanıtım materyalleri hazırlayan kuruluģlar ile bir araya gelinerek yurtdıģı fuar ve kültürel etkinlerin birlikte daha etkin yapılması konusu değerlendirilmiģtir. 10. Tüm vakıf üniversitelerine DEĠK kanalıyla yazı gönderilerek DEĠK ve EEĠK e üye olmaları teģvik edilmiģtir. 27

28 Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Ne Tür Faaliyetler YapmıĢtır? Eğitim Ekonomisi ĠĢ Konseyi Kararı alındığı Aralık 2010 tarihinden Mayıs 2012 tarihine kadar yapılan faaliyetler EEĠK paydaģlarıyla birlikte yapılan toplantılarda yürütme kurulu içerisindeki iģleyiģiyle ilgili komiteler belirlenmiģtir. 12. Ekonomi Bakanlığı ile yapılan toplantılarda döviz kazandırıcı hizmetleri teģvik konusunda yapılan taslak çalıģmalarında aktif rol oynanmıģ ve eğitim sektörünün bu kapsamda değerlendirilmesi sağlanmıģtır. 13. CumhurbaĢkanlığı, MEB, YÖK, Turizm Bakanlığı ve Türk Hava yollarıyla toplantılar yapılarak görüģmeler yapılarak beklentilerimiz ve ortak çalıģma planlarımız sunulmuģtur döneminde üyelerin katılımı öngörülen fuarlar belirlenmiģ, web sitesi ve katalog çalıģmaları Mart 2012 de tamamlanacak Ģekilde baģlatılmıģtır. 15. Yürütme kurlunun onayına müteakiben belirlenen tüm paydaģların yapılan toplantılara eksiksiz katılımıyla ortak bir irade oluģması sağlanmıģtır. 28

29 Nihat Dündar Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı DEİK TOBB Plaza Harman Sokak No:10 Kat: Esentepe Şişli İstanbul Tel: Fax:

ÜSSÜ E T M SEFERBERL ÖZEL RÖPORTAJ

ÜSSÜ E T M SEFERBERL ÖZEL RÖPORTAJ E T M ÜSSÜ SEFERBERL DE K E T M EKONOM S fi KONSEY, TÜRK YE N N E T M ÜSSÜ OLAB LMES Ç N HAREKETE GEÇT. HEDEF 2023 YILINDA 150 B N YABANCI Ö RENC Y TÜRK ÜN VERS TELER NE KAZANDIRMAK VE 6 M LYAR DOLAR DÖV

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları Merkezi 2015 HAZIRLAYANLAR:

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

MURAT ÖZOĞLU BEKIR S. GÜR İPEK COŞKUN

MURAT ÖZOĞLU BEKIR S. GÜR İPEK COŞKUN MURAT ÖZOĞLU BEKIR S. GÜR İPEK COŞKUN SETA KÜRESEL EĞİLİMLER IŞIĞINDA TÜRKİYE DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER KÜRESEL EĞİLİMLER IŞIĞINDA TÜRKİYE DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER MURAT ÖZOĞLU BEKIR S. GÜR İPEK COŞKUN

Detaylı

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Yapılanması

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. Türkiye Eğitim Meclisi Sektör Raporu 2014 ISBN : 978-605-137-443-7 TOBB Yayın No : 2015/244 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler Köklü geçmişe sahip bir kurum olarak üniversite, son iki asırda modern ulus-devletlerin insan kaynağı ve bilimsel araştırma ihtiyacını

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (204-208) SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI ve EYLEM PLANI. Programın Kapsamı ve Amacı

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMANIN AMACI 10 ÇALIŞMA EKİBİ 10 METODOLOJİ 11 Mevcut Durum Analizi 11 1. GİRİŞ 12 2. DÜNYA DA

Detaylı

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU BEKSİAD (Bebe - Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği) ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayan: BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon ARGE Merkezi) Bursa, 31.12.13 GİRİŞ... 3 1. ÇALIŞTAYDA İZLENEN

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

Yükseköğretimde Kalite İçin. 5.5 Milyon. %75 Okullaşma Oranı. 184 Yükseköğretim Kurumu. Öğrenci. 141 Öğretim Elemanı. Uluslararası. Bin.

Yükseköğretimde Kalite İçin. 5.5 Milyon. %75 Okullaşma Oranı. 184 Yükseköğretim Kurumu. Öğrenci. 141 Öğretim Elemanı. Uluslararası. Bin. Yükseköğretimde Kalite İçin 184 Yükseköğretim Kurumu 70Bin Uluslararası Öğrenci 5.5 Milyon Öğrenci %75 Okullaşma Oranı 141 Öğretim Elemanı Bin Yükseköğretimde Kalite İçin Eğitim-Öğretim ve Araştırma 7

Detaylı

GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Eğitiminde Yurtdışı Uygulamalar (sayfa 8) Yunanistan Sermaye Piyasası (sayfa 24) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi)

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) 2010 FAALİYET RAPORU VE 2011 ÇALIŞMA PLANI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu OCAK 2015 NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı