ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres :Faruk Ayanoğlu cd.; Lalezar sk. 6/16,F.Bahçe,Kadıköy/İstanbul Telefon Mail : Doğum Tarihi :29/06/ Unvanı :Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora 5.Doçentlik tarihi: 1996 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Univ.Edirne Tıp Fakültesi 1982 Doktora Üroloji ABD İstanbul Tıp Fakültesi AKADEMİK ÜNVANLAR : Doç.Dr / Klinik Direktörlüğü (Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Direktörlüğü) Profesör 6. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ Üroloji uzmanlık tezleri yönetimi: 12 adet 6.1. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 6.2. DOKTORA TEZLERİ : 1-Prostat kanseri tanısında prostat spesifik antijen ve prostat spesifik antijenin hacim ile ilişkili formlarının değerlendirilmesi, Dr Oğuz Yılanoğlu İstanbul Lokalize prostat kanserinde aktif izlem kriterlerinin değerlendirilmesi, Dr Kayhan Yılmaz İstanbul Mesane kanserli hastalarda uygulanan radikal sistektomi sırasında diseke edilen lenf nodu sayısının sağkalım üzerine etkisi, Dr Caner Baran, İstanbul Aralık 2009

2 4-Studer ortotopik üriner diversiyon uygulanan hastaların ürodinamik değerlendirilmesi ve vücut kitle indeksinin miksiyon parametreleri üzerine etkisi, Dr Ender Kavukçu, İstanbul Kasım Renal hücreli kanserlerde multifokalitenin prognostik faktörlerle ilişkisi, Dr Vahit Güzelburç, İstanbul pT1 mesane tümörlerinde tekrarlanan transüretral rezeksiyonun değeri, Dr Namık Kemal Hatipoğlu, İstanbul Böbrek taşı tedavisinde perkütan nefrolitotomi sonuçları, komplikasyon ve başarı oranları ile bunları etkileyen faktörleri, Dr Soner Yalçınkaya, İstanbul Klinik lokal evre prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi uygulanan olgularda bazı parametrelerin seminal vezikül tutulumunu öngörmesi açısından değerlendirilomesi, Dr Mustafa Kemal Yenmez, İstanbul Stres üriner inkontinans tedavisinde Tension Free Vaginal Tape (TVT) operasyonunun yeri, Dr Osman Kılıç, İstanbul Sildenafil sitratın noktürnal penil tümesans ve rijidite üzerine etkisi, Dr Kubilay Bayazıt, İstanbul Yüzeyel mesane kanseri profilaksisinde yüksek doz interferon alfa 2b, Dr Cüneyd Sevinç, İstanbul Mesane tümörü tanısında ACCU-DX testinin yeri, Dr Mustafa Anaç, İstanbul YAYINLAR 7.1. ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI,SCIE) 1-The effect of Pelvic Dimensions on Radical Retropubic Prostatectomy Özkaptan Orkunt, Karadeniz Tahir, Guzelburc Vahit, Yılmaz Kayhan Canadian J Urology., 2013,20(3); Importance of the Number of Retreived Lymph Nodes During Cystectomy Karadeniz T, Baran C, Topsakal M, Kavukçu Urology Journal. 2011:8: Giant desmoid tumor in a case of ileal neobladder. Karadeniz T, Baran C, Topsakal M. Can J Urol Feb;17(1):

3 4-General Anesthesia versus Epidural and General Anesthesia in Radical Cystectomy. Ozyuvaci E, Altan A, Karadeniz T, Topsakal M, Besisik A, Yucel M. Urol Int 2005;74: Effect of Extracorporeal Shockwave Lithotripsy on Serum Prostate Specific Antigen Concentration Topsakal M, Sumer E, Karadeniz T. Journal of Endourology. August 2004, 18(6): Erectile dysfunction under age 40: etiology and role of contributing factors. Karadeniz, T. Topsakal, M., Aydogmus, A., and Basak, D. (2004) TheScientificWorld Journal 4 (S1), Assessment of Fibrin Fibrinogen Degradation Products (Accu Dx) Test in Bladder Cancer Patients. Topsakal M, Karadeniz T, Anaç M, Dönmezer S, Besısık A. Eur Urol 2001;39: Role of RigiScan in the Etiologic Differential Diagnosis of Erectile Dysfunction Karadeniz T, Topsakal M, Aydogmus, Beksan M. Urol Int 1997;59: Judgment of Color Doppler Ultrasound with Respect to Cavernous Artery Occlusion Pressure in Dynamic Infusion Cavernosometry When Evaluating Arteriogenic Impotence, Karadeniz T, Topsakal M, Ariman A, Erton T, Basak D. Urol Int 1996;57: Correlation of Ultrastructural Alterations in Cavernous Tissue with the Clinical Diagnosis Vasculogenic Impotence. Karadeniz T, Topsakal M, Aydogmus A, Gülgün C, Aytekin Y, Basak D. Urol Int 1996;57: Renal hemodynamics in patients with obstructive uropathy evaluated by color Doppler sonography. Karadeniz T, Topsakal M, Eksioğlu A, Ariman A, Basak D.European Urology 1996, 29(3): Prospective comparison of colour doppler ultrasonography and testicular scintigraphy in acute scrotum. T. Karadeniz, M. Topsakal, A. Ariman, A. Eksioglu, H. Erton, T. Ozpacaci and D. Basak. International Urology and Nephrology Volume 28(4): , 1996

4 13-Penile fracture: differential diagnosis, management and outcome. Karadeniz T, Topsakal M, Arıman A, Erton H, Başak D. British Journal of Urology (1996), 77, Value of Color Doppler Sonography in the Diagnosis of Venous Impotence Karadeniz T, Ariman A, Topsakal M, Eksioglu A, Engin T, Basak D. Urol Int 1995;55: ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE BASILAN DİĞER MAKALELER(SCI DIŞI) 1.Evaluation of various active surveillance protocols in prostate cancer Yılmaz K,Karadeniz T,Ozkaptan O,Yılanoğlu O Arch Ital Urol Androl 2014,30;86(2): The effectivity of periprostatic nerve bolckade for the pain control during transrectalultrasound guided prostate biopty Otunctemur A,Dursun M,Besiroğlu H,Canpolat E,Ozbek E, Karadeniz T Arch Ital Urol Androl 2013,24;85(2); Bilateral renal choriocarcinoma in a postmenopausal woman. Karadeniz T, Topsakal M, Özkaptan O, Çakır Ç. Korean J Urol 2011;52: Superficial Dorsal Vein Rupture Imitating Penile Fracture. Baran C,Topsakal M, Kavukçu E, Karadeniz T. Korean J Urol April; 52(4):

5 5- A Safe Technique for Control of Bleeding after Percutaneous Nephrolithotomy. Karadeniz T, Baran C, Topsakal M, Ozkaptan O. Curr Urol 2010;4: ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNG) BASILAN BİLDİRİLER. 1) 26th.ANNUAL EAU CONGRESS,18-22 March,VIENNA, 2011 The Effect of Pelvic Dimensions on clinical and pathological outcome after Radical Retropubic Prostatectomy Tahir Karadeniz,Orkunt Özkaptan,Vahit Guzelburç,Kayhan Yılmaz 2) EAU (AVRUPA UROLOJİ BİRLİĞİ )2.NORTH EASTERN EUROPEAN MEETİNG, September 2008,Vilnius Lithuania 1)T1 GIII or not Karadeniz T,Baran C,Topsakal M 2)Significance of Presacral Lymph Node Dissection during Radical Cystoprostatectomy Karadeniz T,Baran C,Kavukcu E,Topsakal M. 3) Long term urodynamic analysis of orthotopic Studer Ileal Neobladder Following radical cystectomy. Karadeniz T,Kavukcu E,Baran C,Topsakal M 4) Inflatıon of nephrostomy balloon catheter : a safe technıque fort he control Of bleeding after percutaneous nephrolithotomy Karadeniz T,Baran C, Topsakal M

6 3) 6 TH SEMINAR OF THE INTERNATIONAL COOPERATIVE STUDY OF DIAGNOSTIC ULTRASOUND AND PROSTAT CANCER ; 3-5,October, 2002 ; Antalya The Relationship between Patients age and the Radical Prostatectomy Pathology Tahir Karadeniz,Kemal Yenmez,Medih Topsakal,Cuneyd Sevinc,Osman,Kılıc 4) 19th WORLD CONGRESS ON ENDOUROLOGY AND SWL November,Bangkok, 2001 Effect of Extracorporeal Schock Wave Lithotripsy on serum PSA Concentration Medih Topsakal,Ergun Sumer,Tahir Karadeniz 5) 15 th. EAU CONGRESS, April,Brussels,2000 Assesment of Fibrin Fibrinogen Degradation products (ACCU-Dx ) Test in Bladder Cancer Patients Medih Topsakal, Tahir Karadeniz,Serhat Dönmezer 6) 2ND MEETING OF SOCIETY FOR IMPOTENCE AND RESEARCH (ESIR ) (October 1-4;1997,Madrid-SPAIN).The role of Color Doppler Sonography in Predicting İatrogenic Priapism when Evaluating Erectile Dysfunction. Tahir Karadeniz, Medih Topsakal, Serhat Dönmezer, Mustafa Anaç 7) XLVII.KONGRESS DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR UROLOGIE e.v September,1995,Hamburg Penile fracture : clinical approach,early and late results of management Doğan Başak,Tahir Karadeniz,Medih Topsakal 8) XLVII.KONGRESS DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR UROLOGIE e.v September,1995,Hamburg Correlation of Ultrastructural Alterations in cavernous tissue with the clinical diagnosis

7 Vasculogenic Impotence Dogan Başak,Tahir Karadeniz,Medih Topsakal,ahmet Aydoğmuş 9) XLVI. KONGRESS DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT fur UROLOGIE e.v September, 1994,Stutgart Value of color Doppler Sonography ın the Diagnosis of Venous Impotence Doğan Başak,Tahir Karadeniz,Medih Topsakal, Ali Ekşioğlu 10) 11.EAU ANNUAL CONGRESS,13-16 June,1994,Berlın Renal Hemodynamics in patients with Obstructive Uropathy Evaluated by Color Doppler Sonography Tahir Karadeniz,Medih Topsakal et.al. 11) 3RD.MEDITERRANEAN CONGRESS OF UROLOGY, (30June-03July) 1993,ISTANBUL Importence of early treatment of ınvasive bladder cancer by radical cystectomy. Tahir Karadeniz,Medih Topsakal,İhsan Kayılı 12) EURO - AMERICAN CONFRENCE ON UROLOGICAL CANCER.CLİNİCAL AND BİOLOGİCAL PROGRESS (15-18 September,1992, Athens / GREECE). The importance of regional lymphadenectomy in the management of renal cell carcinoma. Ahmet Arıman,Medih Topsakal,İhsan Kayılı, Tahir Karadeniz,Tamer Engin, Doğan Başak YAZILAN ULUSLAR ARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 1-Factors affecting success and complication of percutaneous nephrolithotomy. Yalçınkaya S,Yücel M, Hatipoğlu NK, Dedekargınoğlu G, Karadeniz T.

8 Journal of Clinical and Analytical Medicine,2012;3(2): Renal hücreli kanserlerde multifokalitenin prognostik faktörlerle ilişkisi. Karadeniz T, Güzelburç V, Şahin S, Beşiroğlu H. Okmeydanı Tıp Dergisi 28(1):35-41, Urodynamic evaluation of patients with studer orthotopic urinary diversion and the impact of body mass index on micturition parameters T Karadeniz, Kavukcu, E, Baran C,Topsakal KM. Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology ;37(1): Lokal ilerlemiş prostat kanseri:cerrahinin yeri. Karadeniz T, Güzelburç V. Üroonkoloji Bülteni haziran 2010, sayı 2, Genital organ involvement in female patients with bladder cancer: evaluation of radical cystectomy specimens. Karadeniz T, Baran C, Topsakal M, Kavukcu 6-Kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğunun patofizyolojisi ve diabet. Yenmez MK, Mert M, T. Karadeniz, Acar M. Diabet Bilimi, 2004,Cilt 2 Sayı 1, Two cases of collecting duct carcinoma of kidney. Topsakal M, Sevinç C, Uysal V, Karadeniz T. Med Bul. Istanbul 35: , Posterior üretra darlıklarında rekonstrüktif cerrahi sonuçlarımız. Karadeniz T, Topsakal M, Dönmezer S, Anaç M, Sevinç C. Türk Üroloji Dergisi:28 (1): 95-98, Radikal retropubik Prostatektomi sonrası Sildenafil Sitrat kullanımı Androloji Bülteni,3; Ocak 2000 Karadeniz T,Dönmezer S 10-Bilgisyarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerinin mesane tümörlerinin evrelendirilmesindeki değeri. Topsakal M, Karadeniz T, Dönmezer S, Anaç M. Türk Üroloji Dergisi: 26(2): Transizyonal zon indeksi ve longitudinal çap indeksinin benign prostat hiperplazisinde obstrüksiyonun

9 belirlenmesindeki rolü. Karadeniz T, Beşışık A, Topsakal M, Sevinç C, Dönmezer S. Anaç M. Türk Üroloji Dergisi: 26(2): , Bard BTA testinin mesane kanseri tanısındaki güvenilirliği. Karadeniz T, Topsakal M, Dönmezer S, Başak D. Üroloji Bülteni (1998), 9, Ksantogranülomatöz piyelonefrit: 23 olguda tanı ve tedavi. Topsakal M, Karadeniz T, Dönmezer S,Anaç M. Üroloji Bülteni (1998), 9, Diüretik Ultrasonografi: Üst Üriner Sistem Dilatasyonlarının Ayırıcı Tanısında Basit Bir Teknik. Karadeniz T, Engin T, Topsakal M, Arıman A, Başak D. Üroloji Bülteni (1996), 7, Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Tulap ve TUR-P sonuçlarımızın Karşılaştırılması:Ön Rapor. Arıman A, Karadeniz T, Topsakal M, Aydoğmuş A, Başak D. Türk Üroloji Dergisi: 22(2): , Ender görülen mesane tümörleri. Topsakal M, Karadeniz T, Aydoğmuş A, Başak D. Üroloji Bülteni (1996), 7, Prostatektomi Örneklerinde Bakteriyel Doku Kültür Sonuçları. Topsakal M, Karadeniz T, Dinç E, Erton H, Arıman A, Başak D. Üroloji Bülteni (1996), 7, Thoracic Kidney: A Case Report. Topsakal M, Karadeniz T, Beksan M, Başak D. Marmara Medical Journal, Vol 9 No 1 January Transüretral girişimlerde tek doz netilmisin profilaksisi. Topsakal M, Karadeniz T, Arıman A, Kayılı İ, Aydoğmuş A, Başak D. Okmeydanı Hastanesi Bülteni 13:2-3, Testis Tümörlerinde Primer Kemo/Radyoterapi Sonrası Rezidüel Kitleler. Topsakal M, Karadeniz T, Arıman A, Erton H, Kayılı İ, Başak D. Türk Üroloji Dergisi: 21(4): , Importance of early treatment of invasive bladder cancer by radical cystectomy. Karadeniz T, Arıman A, Topsakal M, Kayılı İ, Erton H, Başak D. Med Bull Istanbul 28:2, 67-69, Yüzyirmibir Böbrek Tümör Olgusunun Değerlendirilmesi.

10 Topsakal M, Karadeniz T, Arıman A, Kayılı İ, Başak D. Haseki Tıp Bülteni, Cilt 33, Sayı 4, , Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Profilaktik İntravezikal tedavi: BCG, Epirubisin ve Mitoksantron Sonuçları. Topsakal M, Karadeniz T, Aydoğmuş A, Arıman A, Kayılı İ, Başak D. Türk Üroloji Dergisi: 21(3): , Erektil disfonksiyona multidisipliner yaklaşım ve 100 olgunun değerlendirilmesi. Karadeniz T, Topsakal M, Arıman A, Ekşioğlu A, Kayılı İ, Başak D. Üroloji Bülteni (1995), 6, Radikal Sistektomi Sonrası Üriner Diversiyon: İleal Kondüit. Topsakal M, Karadeniz T, Erton H Yüney E, Başak D. Üroloji Bülteni (1995), 6, Erektil Disfonksiyonun Etyolojik Ayırımında Penil Hemodinamiğin Renkli Doppler Ultrasonografi İle Araştırılması. Karadeniz T, Topsakal M, Erton H,Arıman A, Başak D. Üroloji Bülteni (1994), 5, Nüks Yüzeyel Mesane Tümörlerinde İmmüno/Kemoproflaksi. Özen A, Karadeniz T, Engin T,Topsakal M, Arıman A, Kayılı İ, Başak D. Türk Üroloji Dergisi: 20 (2): , Yüzonsekiz Hipospadiaslı Olgunun Retrospektif İrdelenmesi. Karadeniz T, Arıman A,Topsakal M,, Başak D. Okmeydanı Hastanesi Bülteni 11:1-2, A Case of Priapism Following Shot-Gun Wounding Of Medulla Spinalis. Kadıoğlu TC, Esen T, Ander H, Karadeniz T, Karaman Mİ. Med Bull Istanbul, 24: (1991) 30-Yüzeyel Mesane Kanseri Profilaksisinde İntravezikal BCG İle İmmünoterapi. Karadeniz T, Ander H, Esen T, Tellaloğlu S. Türk Üroloji Dergisi: 17 (2): , Soliter Böbrek Kisti İçinde Adenokarsinom Olgusu. Tunç M, Kadıoğlu A, Karadeniz T, Akıncı M, Tuzlalı S, Nane İ. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 52: (1989) 32-Amplatz Sheath İle Tek Seans Perkütan Nefrolitotomi.

11 Akıncı M, Tellaloğlu S, Macit F, Özsoy C, Selhanoğlu M, Karadeniz T. Türk Üroloji Dergisi: 15 (1): , Atnalı böbrekler:25 olguluk araştırma. K Erdoğan,D Erden,M Çek,A Özkan,T Karadeniz Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi.27: ; İdrar Kesesi Divertikülünde Tümör: İki Olgu Nedeniyle Divertiküllerin Gözden Geçirilmesi. Sözer T, Ocak YV, Kamberoğlu H, Karadeniz T. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, sayı 4 (25), , Ürolojide Cerrahi yara Enfeksiyonları (176 olguluk bir araştırma). Sözer T, erdoğan K,Ocak YV, Kamberoğlu H, Karadeniz T Yücel O. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, Cilt 11,Sayı 2, , ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER ULUSAL KONGELERDEKİ BİLDİRİLER ULUSLAR ARASI KATILIMLI 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ Istanbul / Farklı Üreteroileal Anastamoz Tekniğimizde Darlık oranları Tahir Karadeniz,Vahit Güzelburç,Medih Topsakal,Kayhan Yılmaz,Oğuz Yılanoğlu 2.Ortotopik Mesane Yapılan Hastalarımızda Kontinansı Etkileyen Faktörler Tahir Karadeniz,Vahit Güzelburç,Oğuz Yılanoğlu,Medih Topsakal,Kayhan Yılmaz

12 3.Prostat Kanserinde Önerilen Aktif İzlem Protokollerinin Değerlendirilmesi Tahir Karadeniz,Kayhan Yılmaz,Vahit Güzelburç, Medih Topsakal,Hüseyin Beşiroğlu 4.Obezite Prostat Kanseri İçin Bir Risk Faktörü Müdür? Tahir Karadeniz,Oğuz Yılanoğlu,Vahit Güzelburç,Medih Topsakal,Erkan Merder 5.Cerrahi Sınırı Pozitif Radikal Prostatektomili Hastalarda Cerrahi Sınırdaki Gleason Skorunun Biyokimyasal Nükse Etkisi Tahir Karadeniz,Vahit Güzelburç,Kayhan Yılmaz,Medih Topsakal,Orkunt Özkaptan 6.Radikal sitoprostatektomide Lenf Nodu Diseksiyonu (Video Sunum) Tahir Karadeniz,Vahit Güzelburç,Kayhan Yılmaz,Medih Topsakal,Hüseyin Beşiroğlu 7. Radikal Sistoprostatektomi Sonrası Üst Üriner Sistem Nüksleri Tahir Karadeniz,Vahit Güzelburç, Medih Topsakal, Oguz Yılanoğlu, Süleyman Şahin (Sözlü Sunum) DOKUZUNCU URO ONKOLOJİ KONGRESİ, Ankara, ) Prostat Kanserinde Önerilen aktif izlem protokollerinin Degerlendirilmesi Kayhan Yılmaz,Tahir Karadeniz,Medih Topsakal,Ender Kavukcu,Caner Baran ULUSLAR ARASI KATILIMLI 20.ULUSAL UROLOJİ KONGRESİ 1-6 Kasım,2008,Antalya 1.Radikal sistoprostatektomi sonrası uretral nüksler Tahir Karadeniz,Oguz Yılanoğlu,Caner Baran,Vahit Guzelburç,Kayhan Yılmaz,Medih Topsakal 2.Radikal retropubik prostatektomide mesane uretra anastomoz tekniklerinin Karşılaştırılması Tahir Karadeniz, Vahit Güzelburç,Caner Baran,Oguz Yılanoğlu,Kayhan Yılmaz,Medih

13 Topsakal ULUSLAR ARASI KATILIMLI 19. ULUSAL UROLOJİ KONGRESİ Haziran,2006,Antalya 1.Post prostatektomi inkontinans tedavisinde bulbo uretral sling Tahir Karadeniz,Ahmet Beşışık, Erkan Merder,Caner Baran,Vahit Guzelburc, 2. Total ureteral disfonksiyonlu hastalarda artifisyel ureter replasmanı Ahmet Beşışık, Tahir Karadeniz,Medih Topsakal,Ender Kavukcu,Caner Baran 3. Yüksek riskli yaşlı hasta grubunda radikal sistektomi sonrası seçilicek üriner Diversiyon: Ureterokutaneostomi ile ileal conduit karşılaştırılması Tahir Karadeniz,Medih Topsakal,Vahit Guzelburç,Ender Kavukcu,Kayhan Yılmaz ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ( 2-7 EKİM 2004, ANTALYA) 1. Studer tekniği ile yapılan Ortototopik mesane substitusyanları için kullanılan segment uzunluğunun miksiyon parametrelerine etkisi Karadeniz T, Sevinç C, Beşışık AT, Yenmez K, Güzelburç V 2.Radikal nefrektomi ve Nefron koruyucu cerrahi uygulanmış olgularda organa sınırlı hastalık için 5 yıllık takip sonuçlarımız Karadeniz T,Beşışık AT, Sevinç C,Yenmez K, Topsakal M, Güzelburç V 3.Proximal üreter taşları için stone cone kateter ile deneyimlerimiz Sevinç C, Beşışık AT, Yenmez K, Güzelburç V, Karadeniz T 4. TIPU sonrası uretrokutanöz fistül gelilşen olgularda fistül tamiri yerine teniden TIPU uygulaması tecih edilmelimidir. Beşışık AT, Yenmez K, Sevinç C, Güzelburç V, Karadeniz T 5. Erkeklerde interstisyel sistit tanı ve tedavisi ile ilgili deneyimlerimiz

14 Beşışık AT, Yenmez K, Sevinç C, Güzelburç V, Karadeniz T 6. BPH tedavisinde 80W KTP fotoselektif laser vaporizasyonunun etkinliği Karadeniz T, Beşışık AT,Sevinç C, Topsakal M, Güzelburç V 7. /ACMI VISTA (AVBL-TUR-P) bipolar loop elektrod ile yapılan prostate rezeksiyonunun klasik monopolar akımla yapılan TUR-P ile karşılaştırılması Beşışık AT,Sevinç C,Yenmez K,Güzelburç V, Karadeniz T ULUSLARARASI KATILIMLI 17. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ( 5-10 EKİM 2002 ANTALYA) 1.Anatrofik Nefrolitotomi Sonrası Renal Fonksiyonların Değerlendirilmesi Karadeniz T, Kılıç O, Beşışık AT, Sevinç C,Beyazıt K, Topsakal M 2.Radikal Sistoprostatektomi Sonrası Lenf Nodu Pozitifliğinin Hastalık Nüksü ve Sağ Kalımına Etkisi. Karadeniz T,Yenmez K,Sevinç C,Beyazıt K, Topsakal M. 3. Yetmiş yaş Üzeri Hastalarda Radikal Sistoprostatektomi Deneyimlerimiz Karadeniz T, Sevinç C,Beyazıt K Yenmez K, Kılıç O, Beşışık AT 4. Radikal Sistoprostatektomi Sonrası Organa Sınırlı Lenf nodu pozitif Mesane Tümörü ile organı aşmış lenf nodu negatif tümörlerin nüks oranları açısından kıyaslanması Karadeniz T, Sevinç C, Yenmez K,Beşışık AT, Şekeroğlu M, Topsakal M 5. Sildenafil sitratın Nokturnal Penil Tümesans Rijidite (NPTR) üzerine farklı dozlarda etkisi Beyazıt K, Beşışık AT, Sevinç C, Yenmez K,Kılıç O, Karadeniz T 6. Semptomatik UPJ darlığı olgularında Whitaker testinin yeri Beşışık AT, Sevinç C, Beyazıt K, Yenmez K,Şekeroğlu M, Karadeniz T 7. Distal Hipospadiaslarda kullanılan sütür materyalinin postoperative komplikasyonlara etkisi Beşışık AT,Yenmez K,Topsakal M, Şekeroğlu M, Kılıç O, Karadeniz T 8.Radikal Prostatektomi sonrası gelişen vezikoüretral anastomoz darlıklarına yaklaşım Karadeniz T, Sevinç C,Beşışık AT,Şekeroğlu M,Topsakal M

15 9.Prostat biopsisi uygulanan hastalarda anestezi tekniklerinin karşılaştırılması:prospektif randomize çalışma Sevinç C, Karadeniz T,Beyazıt K, Yebnmez K, Kılıç O, topsakal M 10 Fournier gangreni tedavisinde Hiperbarik Oksijen Kullanımı Beşışık AT;Sevinç C,Beyazıt K, Yenmez K, Karadeniz T 11 Radikal Sistoprotatektomi sonrası lenf nodu pozitif olan hastalarda adjuvant kemoterapinin etkinliği Karadeniz T,Yenmez K, Sevinç C, Şekeroğlu M, Topsakal M 12. Radyoterapiye bağlı hemorajik sistitte Hiperbarik oksijen tedavisi ile elde ettiğimiz sonuçlar Beşışık AT, Sevinç C, Beyazıt K, Yenmez K, Kılıç O, Karadeniz T 13. Konvansiyonel diagnostic yöntemlerle lokalize edilemeyen non palpabl testislerde diagnostik laparoskopi, ilk seçenek olmalımıdır? Beşışık AT ; Şekeroğlu M,Sevinç C, Beyazıt K, Kılıç O, Karadeniz T ULUSLARARASI KATILIMLI 16.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ( 8-12 EKİM,2000, İZMİR ) 1.Sildenafil sitratın Nokturnal Penil Tumesans Rijidite (NPTR) üzerine etkisi Tahir Karadeniz, Ahmet Beşışık, Kubilay Beyazıt,Medih Topsakal 2. İki farklı intravezikal immunoterapötik ajanın karşılaştırılması: yüksek doz interferon alfa -2b (IFN) BCG kadar etkilimi?. Ön veriler Tahir Karadeniz, Ahmet Beşışık, Cüneyd Sevinç,Medih Topsakal 3.İntravezikal Kcl duyarlılık testinin interstisyel sistit tanısındaki yeri. Ahmet Beşışık, Tahir Karadeniz,Cüneyd Sevinç

16 4.Radikal sistektomi sonrası üst üriner sistem nüksü:103 hastanın değerlendirilmesi Tahir Karadeniz, Ahmet Beşışık,Cüneyd Sevinç 5.Paraplejik hastalarda Nokturnal Penil Tumesans ve Rijiditenin değerlendirilmesi, Ahmet Beşışık,Serhat Dönmezer,Cüneyd Sevinç,Tahir Karadeniz 7.6 DİĞER YAYINLAR (KİTAP ÇEVİRİSI ve YAZIMI) 1. Campbell Urology,2014 Yazarlar :Seth P Lerner,Cora N Sternberg Çeviri: Tahir Karadeniz, Vahit Güzelburç 2.Açık Böbrek Taşı Cerrahisi : Merder E, Baran C, Karadeniz T. (Çeviri), Üriner Sistem taş Hastalığı Bölüm 43, Editör Peter Alken, Çeviri editörün: Müslümanoğlu A, Esen T, Tefekli A, Üriner Sistemin Görüntülenmesi-Temel İlkeler. (Çeviri) Karadeniz T, Beşışık AT, Sevinç C. Campbell Üroloji Bölüm 5, Editör Walsh, Retik, Vaughan, Wein Çeviri Editör Anafarta K, Yaman Ö Sekizinci Baskı Kanser ve erkek infertilitesi. Karadeniz T, Beşışık AT, Sevinç C. Erkek Reprodüktif Sistem Hastalıkları ve Tedavisi, Bölüm 43, Editör A Kadıoğlu, S Çayan KONUŞMACI /PANELİST/ OTURUM BAŞKANLIKLARI

17 OTURUM BAŞKANLIKLARI / KONUŞMACI,/PANELİST OLARAK KATILIMLAR 1.Güncel Androloji Sempozyumu Eylül 2012 Şanlıurfa Ben nasıl yapıyorum Paneli :Açık Radikal Prostatektomi Konuşmacı: Tahir Karadeniz 2. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8.Üroloji Yeterlik sınavı na hazırlık kursu 6-10 Haziran 2012 Ankara Transitional hücreli Kanserler ve Diversiyonlar olgular eşliğinde tartışma Konuşmacı : Tahir Karadeniz 3.Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8.Üroloji Yeterlik sınavı na hazırlık kursu Haziran 2012 Ankara Radikal Sistektomi sonrası Üriner Diversiyon Konuşmacı : Tahir Karadeniz 4.Yirmi ikinci Ulusal Üroloji Kongresi Mayıs 2012 Girne/ Kıbrıs Yemekte öğrenelim kursu Radikal Prostatektomi yi nasıl yapıyorum Konuşmacı: Tahir Karadeniz. 5.Procedings of the 6th EURASIAN ANDROLOGY SUMMIT,15/04/2011;Tirana/Albania Cavernosal Nerve and Radical Prostatectomy: which is the best way to protect Tahir Karadeniz :Open Intrafascial radical Prostatectomy Video Sunum 6.Dördüncü ÜROONKOLOJİ kış sempozyumu,2-6 Şubat 2011,Antakaya İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Yaklaşım Oturumu,03/02/2011 Metastatik renal hücreli karsinomda sitoreduktif nefrektomi ve metaztazektomi Sonuçları. Konuşmacı:Tahir Karadeniz 7.Dördüncü ÜROONKOLOJİ kış Sempozyumu,2-6 Şubat 2011,Antakya Panel:Prostat Kanserinde Zor Vakalar Oturumu Tahir Karadeniz : Panelist 8.Yirmibirinci ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ,İstanbul,02/11/2010 Üroloji Hemşireleri Derneği Oturumu-Prostat Kanserli Hastanın Cerrahi Tedavisi Konuşmacı:Tahir Karadeniz 9. Yirmibirinci ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ,İstanbul,02/11/2010 Operatif Teknikler-Rekonstrüktif Teknikler-Onkoloji Video Sunu Oturumu Oturum Başkanları: S.Albayrak/ T. Karadeniz 10. Yirmibirinci ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ,İstanbul,02/11/2010 Onkoloji Alt Oturumu-Mesane Tümörlerinde Olgu Tartışmaları Panelistler: T. Karadeniz, F. Özcan, R. Büyükalpelli, M. Bozlu 11. Yirmibirinci ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ,İstanbul,31/10/2010 Yemekte Öğrenelim Kursu- Mesane Tümörlerinde Re-TUR Eğitmen: B.Akduman/ T. Karadeniz 12. Sekizinci Ulusal Androloji Kongresi, İzmir. 22 Mayıs Radikal Pelvik Tümör cerrahilerinde Kavernozal Sinir En İyi Hangi Yöntemle Korunur Paneli:( Video

18 Sunumları ) Açık Radikal Sistektomi Video Sunumu. Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Video Sunumu. 13.Türk Üroloji Kongresi İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları; 6-9 Aralık 2007 Ortotopik Mesane / Metastatik Testis Tm.leri Konuşmacı Tahir Karadeniz 14. Turk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantılar,2-9, Aralık 2006 Metastatik Testis Tumörleri, Konuşmacı: Tahir Karadeniz 15. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları; 2-9 Aralık 2006 Ortotopik Mesane Konuşmacı Tahir Karadeniz 16. Türk Üroloji Yeterlililk (TUYK) 3.Hazırlık sınavı Eğitici olarak katılım.09-12/2006 Konu :Temel Ürodinami Konuşmacı: Tahir Karadeniz 17. Ondokuzuncu ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ /12/06/2006 Ürotelyal Kanserler oturumu Oturum başkanı: Tahir Karadeniz 18.Kartal eğitim Araştırma Hastanesi ÜROONKOLOJİ SEMPOZYUMU (29-30 Nisan 2005) Panel 2: Prostat Kanserinde Tedavi Tahir Karadeniz: Oturum Başkanı ve Konuşmacı: Lokalize Hastalıkda Tedavi 19.Onsekizinci.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ /, 2-7 Ekim 2004,Antalya Radikal Sistektomi Sonrası Üriner Diversiyonların Komplikasyonları nasıl korunmalı. Konuşmacı: Tahir Karadeniz 20. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları(TUYK) eğitici olarak katılım.30/06-04 / Germ hücreli testis tümörleri :tedavi, izlem, RPLND, kemoterapi paneli.tahir Karadeniz- Panelist 21. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim toplantıları, Nisan 2004 Üriner Diversiyonlar Oturumu Ortotopik mesane Konuşmacı: Tahir Karadeniz 22. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları, Aralık 2004 Testis Tümörleri Oturumu - Metastatik (Seminom Non Seminom) hastalık tedavisi Konuşmacı:Tahir Karadeniz 23. Beşinci ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ ( )

19 Panel :Radikal Prostatektomi sırasında Kavernozal Sinirleri Korumanın sırları. Tahir Karadeniz Panelist 24. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları (16-19 Ekim 2003) Üriner Diversiyonlar Oturumu Ortotopik Mesane Tahir Karadeniz 25. İstanbul Üniversitesi Üroloji ABD, Androloji Bilim Dalı eğitim programı Arteriojenik ED ve tedavisi- Tahir Karadeniz 8.PROJELER 9.İDARİ GÖREVLER : Okmeydanı Eğitim Araştırma Hast.Üroloji Klinik Direktörlüğü (14yıl) 10.BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLERİ : 1. EAU (European Association Urology) 2. Türk Üroloji Derneği 3. ÜroonkolojiDerneği 4. Türk Androloji Derneği 5. AUA ( American Association Urology ) 11.ÖDÜLLER 12.SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYİNDEKİ DERSLER Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar,AIDS ve HIV Penil erksiyon fizyoloji Fizyopatolojisi Haftalık Saati Teorik Uzmanlık Öğrencileri Uzmanlık Öğrencileri Uygulama Öğrenci Sayısı 6 6

20 13. ATIFLAR (CITATIONS) SCI Citations for T Karadeniz /Urology :238 Cited Publications : 12 H-index : ÜROLOJİK (MESLEKİ) GELİŞİMİM İÇİN YAPILAN AKTİVİTELER Bilimsel Aktiviteler: Şubat 2011 Turk Uroloji Dernegince düzenlenen Avcılar Veteriner Fakültesindeki Laparoskopi kursu Mart International Meeting on Reconstructive Urology (IMORU V) Hamburg/Almanya Ekim ESGURS ( European Society of Genitourinary Surgery) ve ESAU (European Society of Andrological Urology) kursu Madrid / İspanya Mart International Reconstructive Urology kursu (IMORU IV) Hamburg/Almanya Haziran 2004,Westland Michigan ABD(USA) da Green Light Laser Prostatektomi kursu Ocak ve Mayıs 2004 de Northeastern Instıtute of Urology,Michigan ABD(USA) Radikal Perineal Prostatektomi kursu

21 Ekim 2003, EBU (Avrupa Uroloji Board ) Teorik Sınavını kazandım. Nisan Mayıs 2002 de University of Bern,İsviçrede Prof.Urs Studer ile Üro Onkoloji Ve Rekonstruktif Üroloji konusunda çalışma Ocak -Mart 2001 de University of Texas,MD Andersen Cancer Center, ABD(USA) Üro Onkoloji (Prostat,Mesane, Böbrek, Testis kanserlerinin cerrahi tedavisi ) konusunda çalışma Ileal Neobladder,Radikal Prostatektomi, Nefron Koruyucu Cerrahi- Parsiyel Nefrektomi) konusunda çalışma Ocak 2000 de UCLA Cedar s Sinai Medical Center Los Angeles ABD Prof.G.Leach ile Kadın Ürolojisi (idrar kaçırma )Female Üroloji çalışması Haziran 1998, Crawford Memorial Hospital,Southwest Impotency Center de Steven K Wilson dan Problemli Penis Protezleri cerrahisi kursu ( Arkansas, ABD/USA) Şubat 1995 Heidelberg Üniversitesi Klinikum Mannheim, Üroloji Kliniği,(Almanya) Prof. Peter Alken in yanında Üro Onkoloji (Böbrek,Mesane,Prostat,Testis Kanseri cerrahisi ) ve Endoskopik Taş Cerrahisi (URS ve PCNL/PERKÜTAN TAŞ CERRAHİSİ) konusunda çalışma Ekim Münih Endouroloji Kursu Munih / Almanya

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı : Şinasi Yavuz ÖNOL Doğum Tarih : 26/05/1948 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1970 İntern Gülhane Askeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1993-2000

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1993-2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fatih ALTUNRENDE Doğum Tarihi: 21 ŞUBAT 1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ve Yüksek Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Detaylı

DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ

DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ Doğum Yeri ve Yılı: 1971, İzmir. Mezun olduğu lise: İzmir Atatürk Lisesi (1985-1988) Mezun olduğu üniversite: İngilizce Hazırlık (1988-1989) ve Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

Konuşmacı Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar veya Oturum Başkanlıkları

Konuşmacı Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar veya Oturum Başkanlıkları ADI SOYADI ÖNDER KAYIGİL DOĞUM YERİ - TARİHİ ANKARA, 1964 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ÜROLOJİ DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ÜROLOJİ KLİNİĞİ MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM Mardan Palace Hotel www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA Uzun bir hazırlık dönemi sonrasında

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 7 Sayı / Number 2 Haziran / June 2012 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Cemal AYGIT 1959 yılında İzmir de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladı. 1980-1986 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görerek, 30.05.1986

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Gazi Üniversitesi 1989- Yrd. Doç. Radyoloji Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Gazi Üniversitesi 1989- Yrd. Doç. Radyoloji Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Banu ALICIOĞLU Doğum Tarihi: 20.04.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 1995 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Ankara Numune Hastanesi Yrd. Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ Doğum Tarihi : 25.01.1966 Doğum Yeri İş Adresi : ERZİNCAN : ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL Telefon: (212) 468 42 38 Fax: Medeni Durumu : EVLİ Eğitim: Lise;

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ Türk Üroloji Dergisi / Turkish Journal of Urology Cilt / Volume 36 Sayı / Number 4 Ekim-Aralık / October-December 2010 ISSN 1300-5804 TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF UROLOGY A Peer-Reviewed Quarterly

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2014 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 45 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):13-17 13 Üroonkoloji Urooncology İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Serdar KAHRAMAN Doğum Tarihi: 07 Ağustos 1966 Unvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA Ankara 1989 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemalettin CAMCI Doğum Tarihi: 01.03.1968 Doğum Yeri: Afyonkarahisar Ünvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Üniversite Mezunu Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Eğitim Bilgileri: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (Tıpta Uzmanlık), Aralık1987 - May 1993 RUSH Presbyterian St. Lukes Tıp Merkezi, ABD (Klinik

Detaylı

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROGENİTAL SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SARCOMAS OF THE UROGENITAL SYSTEM Engin KANDIRALI*, Öner ŞANLI**, Fikret ERDEMİR***, Faruk ÖZCAN**,

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler B. Bülent MENTEŞ Editör Volüm 18 Sayı 3 Eylül 2008 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Cem TERZİ Yardımcı

Detaylı

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae )

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae ) Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ (Currıculum Vıtae ) 2002 Prof.Dr.Ali Menteş,CV 2 İÇİNDEKİLER kişisel bilgiler 3 ünvanlar ve akademik görevler 4 diğer görevler 5 editörlük ve editörler kurulu üyelikleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Kişisel Bilgiler... 3 Öğrenim Durumu... 3 Görevler... 3 Görev Yeri... 3 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:... 4 Projelerde Yaptığı

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Derece Alan Üniversite/Kurum Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık. Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlığı

Derece Alan Üniversite/Kurum Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık. Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlığı EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Ali Tüzün, İnce İletişim Bilgileri Adres : Gastroenteroloji Kliniği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Telefon Mail : Santral/Gastroenteteroloji : dralince@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795 2. Doğum Tarihi: 06 Nisan 1959 3. Ünvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995 1. Adı Soyadı: Gül (Atalay) Başaran EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 30.04.1969 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYDAN ÇELEBİLER (Çavuşoğlu) Doğum Tarihi: 02/01/1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1988 Tıpta

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı