ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres :Faruk Ayanoğlu cd.; Lalezar sk. 6/16,F.Bahçe,Kadıköy/İstanbul Telefon Mail : Doğum Tarihi :29/06/ Unvanı :Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora 5.Doçentlik tarihi: 1996 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Univ.Edirne Tıp Fakültesi 1982 Doktora Üroloji ABD İstanbul Tıp Fakültesi AKADEMİK ÜNVANLAR : Doç.Dr / Klinik Direktörlüğü (Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Direktörlüğü) Profesör 6. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ Üroloji uzmanlık tezleri yönetimi: 12 adet 6.1. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 6.2. DOKTORA TEZLERİ : 1-Prostat kanseri tanısında prostat spesifik antijen ve prostat spesifik antijenin hacim ile ilişkili formlarının değerlendirilmesi, Dr Oğuz Yılanoğlu İstanbul Lokalize prostat kanserinde aktif izlem kriterlerinin değerlendirilmesi, Dr Kayhan Yılmaz İstanbul Mesane kanserli hastalarda uygulanan radikal sistektomi sırasında diseke edilen lenf nodu sayısının sağkalım üzerine etkisi, Dr Caner Baran, İstanbul Aralık 2009

2 4-Studer ortotopik üriner diversiyon uygulanan hastaların ürodinamik değerlendirilmesi ve vücut kitle indeksinin miksiyon parametreleri üzerine etkisi, Dr Ender Kavukçu, İstanbul Kasım Renal hücreli kanserlerde multifokalitenin prognostik faktörlerle ilişkisi, Dr Vahit Güzelburç, İstanbul pT1 mesane tümörlerinde tekrarlanan transüretral rezeksiyonun değeri, Dr Namık Kemal Hatipoğlu, İstanbul Böbrek taşı tedavisinde perkütan nefrolitotomi sonuçları, komplikasyon ve başarı oranları ile bunları etkileyen faktörleri, Dr Soner Yalçınkaya, İstanbul Klinik lokal evre prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi uygulanan olgularda bazı parametrelerin seminal vezikül tutulumunu öngörmesi açısından değerlendirilomesi, Dr Mustafa Kemal Yenmez, İstanbul Stres üriner inkontinans tedavisinde Tension Free Vaginal Tape (TVT) operasyonunun yeri, Dr Osman Kılıç, İstanbul Sildenafil sitratın noktürnal penil tümesans ve rijidite üzerine etkisi, Dr Kubilay Bayazıt, İstanbul Yüzeyel mesane kanseri profilaksisinde yüksek doz interferon alfa 2b, Dr Cüneyd Sevinç, İstanbul Mesane tümörü tanısında ACCU-DX testinin yeri, Dr Mustafa Anaç, İstanbul YAYINLAR 7.1. ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI,SCIE) 1-The effect of Pelvic Dimensions on Radical Retropubic Prostatectomy Özkaptan Orkunt, Karadeniz Tahir, Guzelburc Vahit, Yılmaz Kayhan Canadian J Urology., 2013,20(3); Importance of the Number of Retreived Lymph Nodes During Cystectomy Karadeniz T, Baran C, Topsakal M, Kavukçu Urology Journal. 2011:8: Giant desmoid tumor in a case of ileal neobladder. Karadeniz T, Baran C, Topsakal M. Can J Urol Feb;17(1):

3 4-General Anesthesia versus Epidural and General Anesthesia in Radical Cystectomy. Ozyuvaci E, Altan A, Karadeniz T, Topsakal M, Besisik A, Yucel M. Urol Int 2005;74: Effect of Extracorporeal Shockwave Lithotripsy on Serum Prostate Specific Antigen Concentration Topsakal M, Sumer E, Karadeniz T. Journal of Endourology. August 2004, 18(6): Erectile dysfunction under age 40: etiology and role of contributing factors. Karadeniz, T. Topsakal, M., Aydogmus, A., and Basak, D. (2004) TheScientificWorld Journal 4 (S1), Assessment of Fibrin Fibrinogen Degradation Products (Accu Dx) Test in Bladder Cancer Patients. Topsakal M, Karadeniz T, Anaç M, Dönmezer S, Besısık A. Eur Urol 2001;39: Role of RigiScan in the Etiologic Differential Diagnosis of Erectile Dysfunction Karadeniz T, Topsakal M, Aydogmus, Beksan M. Urol Int 1997;59: Judgment of Color Doppler Ultrasound with Respect to Cavernous Artery Occlusion Pressure in Dynamic Infusion Cavernosometry When Evaluating Arteriogenic Impotence, Karadeniz T, Topsakal M, Ariman A, Erton T, Basak D. Urol Int 1996;57: Correlation of Ultrastructural Alterations in Cavernous Tissue with the Clinical Diagnosis Vasculogenic Impotence. Karadeniz T, Topsakal M, Aydogmus A, Gülgün C, Aytekin Y, Basak D. Urol Int 1996;57: Renal hemodynamics in patients with obstructive uropathy evaluated by color Doppler sonography. Karadeniz T, Topsakal M, Eksioğlu A, Ariman A, Basak D.European Urology 1996, 29(3): Prospective comparison of colour doppler ultrasonography and testicular scintigraphy in acute scrotum. T. Karadeniz, M. Topsakal, A. Ariman, A. Eksioglu, H. Erton, T. Ozpacaci and D. Basak. International Urology and Nephrology Volume 28(4): , 1996

4 13-Penile fracture: differential diagnosis, management and outcome. Karadeniz T, Topsakal M, Arıman A, Erton H, Başak D. British Journal of Urology (1996), 77, Value of Color Doppler Sonography in the Diagnosis of Venous Impotence Karadeniz T, Ariman A, Topsakal M, Eksioglu A, Engin T, Basak D. Urol Int 1995;55: ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE BASILAN DİĞER MAKALELER(SCI DIŞI) 1.Evaluation of various active surveillance protocols in prostate cancer Yılmaz K,Karadeniz T,Ozkaptan O,Yılanoğlu O Arch Ital Urol Androl 2014,30;86(2): The effectivity of periprostatic nerve bolckade for the pain control during transrectalultrasound guided prostate biopty Otunctemur A,Dursun M,Besiroğlu H,Canpolat E,Ozbek E, Karadeniz T Arch Ital Urol Androl 2013,24;85(2); Bilateral renal choriocarcinoma in a postmenopausal woman. Karadeniz T, Topsakal M, Özkaptan O, Çakır Ç. Korean J Urol 2011;52: Superficial Dorsal Vein Rupture Imitating Penile Fracture. Baran C,Topsakal M, Kavukçu E, Karadeniz T. Korean J Urol April; 52(4):

5 5- A Safe Technique for Control of Bleeding after Percutaneous Nephrolithotomy. Karadeniz T, Baran C, Topsakal M, Ozkaptan O. Curr Urol 2010;4: ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNG) BASILAN BİLDİRİLER. 1) 26th.ANNUAL EAU CONGRESS,18-22 March,VIENNA, 2011 The Effect of Pelvic Dimensions on clinical and pathological outcome after Radical Retropubic Prostatectomy Tahir Karadeniz,Orkunt Özkaptan,Vahit Guzelburç,Kayhan Yılmaz 2) EAU (AVRUPA UROLOJİ BİRLİĞİ )2.NORTH EASTERN EUROPEAN MEETİNG, September 2008,Vilnius Lithuania 1)T1 GIII or not Karadeniz T,Baran C,Topsakal M 2)Significance of Presacral Lymph Node Dissection during Radical Cystoprostatectomy Karadeniz T,Baran C,Kavukcu E,Topsakal M. 3) Long term urodynamic analysis of orthotopic Studer Ileal Neobladder Following radical cystectomy. Karadeniz T,Kavukcu E,Baran C,Topsakal M 4) Inflatıon of nephrostomy balloon catheter : a safe technıque fort he control Of bleeding after percutaneous nephrolithotomy Karadeniz T,Baran C, Topsakal M

6 3) 6 TH SEMINAR OF THE INTERNATIONAL COOPERATIVE STUDY OF DIAGNOSTIC ULTRASOUND AND PROSTAT CANCER ; 3-5,October, 2002 ; Antalya The Relationship between Patients age and the Radical Prostatectomy Pathology Tahir Karadeniz,Kemal Yenmez,Medih Topsakal,Cuneyd Sevinc,Osman,Kılıc 4) 19th WORLD CONGRESS ON ENDOUROLOGY AND SWL November,Bangkok, 2001 Effect of Extracorporeal Schock Wave Lithotripsy on serum PSA Concentration Medih Topsakal,Ergun Sumer,Tahir Karadeniz 5) 15 th. EAU CONGRESS, April,Brussels,2000 Assesment of Fibrin Fibrinogen Degradation products (ACCU-Dx ) Test in Bladder Cancer Patients Medih Topsakal, Tahir Karadeniz,Serhat Dönmezer 6) 2ND MEETING OF SOCIETY FOR IMPOTENCE AND RESEARCH (ESIR ) (October 1-4;1997,Madrid-SPAIN).The role of Color Doppler Sonography in Predicting İatrogenic Priapism when Evaluating Erectile Dysfunction. Tahir Karadeniz, Medih Topsakal, Serhat Dönmezer, Mustafa Anaç 7) XLVII.KONGRESS DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR UROLOGIE e.v September,1995,Hamburg Penile fracture : clinical approach,early and late results of management Doğan Başak,Tahir Karadeniz,Medih Topsakal 8) XLVII.KONGRESS DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR UROLOGIE e.v September,1995,Hamburg Correlation of Ultrastructural Alterations in cavernous tissue with the clinical diagnosis

7 Vasculogenic Impotence Dogan Başak,Tahir Karadeniz,Medih Topsakal,ahmet Aydoğmuş 9) XLVI. KONGRESS DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT fur UROLOGIE e.v September, 1994,Stutgart Value of color Doppler Sonography ın the Diagnosis of Venous Impotence Doğan Başak,Tahir Karadeniz,Medih Topsakal, Ali Ekşioğlu 10) 11.EAU ANNUAL CONGRESS,13-16 June,1994,Berlın Renal Hemodynamics in patients with Obstructive Uropathy Evaluated by Color Doppler Sonography Tahir Karadeniz,Medih Topsakal et.al. 11) 3RD.MEDITERRANEAN CONGRESS OF UROLOGY, (30June-03July) 1993,ISTANBUL Importence of early treatment of ınvasive bladder cancer by radical cystectomy. Tahir Karadeniz,Medih Topsakal,İhsan Kayılı 12) EURO - AMERICAN CONFRENCE ON UROLOGICAL CANCER.CLİNİCAL AND BİOLOGİCAL PROGRESS (15-18 September,1992, Athens / GREECE). The importance of regional lymphadenectomy in the management of renal cell carcinoma. Ahmet Arıman,Medih Topsakal,İhsan Kayılı, Tahir Karadeniz,Tamer Engin, Doğan Başak YAZILAN ULUSLAR ARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 1-Factors affecting success and complication of percutaneous nephrolithotomy. Yalçınkaya S,Yücel M, Hatipoğlu NK, Dedekargınoğlu G, Karadeniz T.

8 Journal of Clinical and Analytical Medicine,2012;3(2): Renal hücreli kanserlerde multifokalitenin prognostik faktörlerle ilişkisi. Karadeniz T, Güzelburç V, Şahin S, Beşiroğlu H. Okmeydanı Tıp Dergisi 28(1):35-41, Urodynamic evaluation of patients with studer orthotopic urinary diversion and the impact of body mass index on micturition parameters T Karadeniz, Kavukcu, E, Baran C,Topsakal KM. Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology ;37(1): Lokal ilerlemiş prostat kanseri:cerrahinin yeri. Karadeniz T, Güzelburç V. Üroonkoloji Bülteni haziran 2010, sayı 2, Genital organ involvement in female patients with bladder cancer: evaluation of radical cystectomy specimens. Karadeniz T, Baran C, Topsakal M, Kavukcu 6-Kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğunun patofizyolojisi ve diabet. Yenmez MK, Mert M, T. Karadeniz, Acar M. Diabet Bilimi, 2004,Cilt 2 Sayı 1, Two cases of collecting duct carcinoma of kidney. Topsakal M, Sevinç C, Uysal V, Karadeniz T. Med Bul. Istanbul 35: , Posterior üretra darlıklarında rekonstrüktif cerrahi sonuçlarımız. Karadeniz T, Topsakal M, Dönmezer S, Anaç M, Sevinç C. Türk Üroloji Dergisi:28 (1): 95-98, Radikal retropubik Prostatektomi sonrası Sildenafil Sitrat kullanımı Androloji Bülteni,3; Ocak 2000 Karadeniz T,Dönmezer S 10-Bilgisyarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerinin mesane tümörlerinin evrelendirilmesindeki değeri. Topsakal M, Karadeniz T, Dönmezer S, Anaç M. Türk Üroloji Dergisi: 26(2): Transizyonal zon indeksi ve longitudinal çap indeksinin benign prostat hiperplazisinde obstrüksiyonun

9 belirlenmesindeki rolü. Karadeniz T, Beşışık A, Topsakal M, Sevinç C, Dönmezer S. Anaç M. Türk Üroloji Dergisi: 26(2): , Bard BTA testinin mesane kanseri tanısındaki güvenilirliği. Karadeniz T, Topsakal M, Dönmezer S, Başak D. Üroloji Bülteni (1998), 9, Ksantogranülomatöz piyelonefrit: 23 olguda tanı ve tedavi. Topsakal M, Karadeniz T, Dönmezer S,Anaç M. Üroloji Bülteni (1998), 9, Diüretik Ultrasonografi: Üst Üriner Sistem Dilatasyonlarının Ayırıcı Tanısında Basit Bir Teknik. Karadeniz T, Engin T, Topsakal M, Arıman A, Başak D. Üroloji Bülteni (1996), 7, Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Tulap ve TUR-P sonuçlarımızın Karşılaştırılması:Ön Rapor. Arıman A, Karadeniz T, Topsakal M, Aydoğmuş A, Başak D. Türk Üroloji Dergisi: 22(2): , Ender görülen mesane tümörleri. Topsakal M, Karadeniz T, Aydoğmuş A, Başak D. Üroloji Bülteni (1996), 7, Prostatektomi Örneklerinde Bakteriyel Doku Kültür Sonuçları. Topsakal M, Karadeniz T, Dinç E, Erton H, Arıman A, Başak D. Üroloji Bülteni (1996), 7, Thoracic Kidney: A Case Report. Topsakal M, Karadeniz T, Beksan M, Başak D. Marmara Medical Journal, Vol 9 No 1 January Transüretral girişimlerde tek doz netilmisin profilaksisi. Topsakal M, Karadeniz T, Arıman A, Kayılı İ, Aydoğmuş A, Başak D. Okmeydanı Hastanesi Bülteni 13:2-3, Testis Tümörlerinde Primer Kemo/Radyoterapi Sonrası Rezidüel Kitleler. Topsakal M, Karadeniz T, Arıman A, Erton H, Kayılı İ, Başak D. Türk Üroloji Dergisi: 21(4): , Importance of early treatment of invasive bladder cancer by radical cystectomy. Karadeniz T, Arıman A, Topsakal M, Kayılı İ, Erton H, Başak D. Med Bull Istanbul 28:2, 67-69, Yüzyirmibir Böbrek Tümör Olgusunun Değerlendirilmesi.

10 Topsakal M, Karadeniz T, Arıman A, Kayılı İ, Başak D. Haseki Tıp Bülteni, Cilt 33, Sayı 4, , Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Profilaktik İntravezikal tedavi: BCG, Epirubisin ve Mitoksantron Sonuçları. Topsakal M, Karadeniz T, Aydoğmuş A, Arıman A, Kayılı İ, Başak D. Türk Üroloji Dergisi: 21(3): , Erektil disfonksiyona multidisipliner yaklaşım ve 100 olgunun değerlendirilmesi. Karadeniz T, Topsakal M, Arıman A, Ekşioğlu A, Kayılı İ, Başak D. Üroloji Bülteni (1995), 6, Radikal Sistektomi Sonrası Üriner Diversiyon: İleal Kondüit. Topsakal M, Karadeniz T, Erton H Yüney E, Başak D. Üroloji Bülteni (1995), 6, Erektil Disfonksiyonun Etyolojik Ayırımında Penil Hemodinamiğin Renkli Doppler Ultrasonografi İle Araştırılması. Karadeniz T, Topsakal M, Erton H,Arıman A, Başak D. Üroloji Bülteni (1994), 5, Nüks Yüzeyel Mesane Tümörlerinde İmmüno/Kemoproflaksi. Özen A, Karadeniz T, Engin T,Topsakal M, Arıman A, Kayılı İ, Başak D. Türk Üroloji Dergisi: 20 (2): , Yüzonsekiz Hipospadiaslı Olgunun Retrospektif İrdelenmesi. Karadeniz T, Arıman A,Topsakal M,, Başak D. Okmeydanı Hastanesi Bülteni 11:1-2, A Case of Priapism Following Shot-Gun Wounding Of Medulla Spinalis. Kadıoğlu TC, Esen T, Ander H, Karadeniz T, Karaman Mİ. Med Bull Istanbul, 24: (1991) 30-Yüzeyel Mesane Kanseri Profilaksisinde İntravezikal BCG İle İmmünoterapi. Karadeniz T, Ander H, Esen T, Tellaloğlu S. Türk Üroloji Dergisi: 17 (2): , Soliter Böbrek Kisti İçinde Adenokarsinom Olgusu. Tunç M, Kadıoğlu A, Karadeniz T, Akıncı M, Tuzlalı S, Nane İ. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 52: (1989) 32-Amplatz Sheath İle Tek Seans Perkütan Nefrolitotomi.

11 Akıncı M, Tellaloğlu S, Macit F, Özsoy C, Selhanoğlu M, Karadeniz T. Türk Üroloji Dergisi: 15 (1): , Atnalı böbrekler:25 olguluk araştırma. K Erdoğan,D Erden,M Çek,A Özkan,T Karadeniz Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi.27: ; İdrar Kesesi Divertikülünde Tümör: İki Olgu Nedeniyle Divertiküllerin Gözden Geçirilmesi. Sözer T, Ocak YV, Kamberoğlu H, Karadeniz T. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, sayı 4 (25), , Ürolojide Cerrahi yara Enfeksiyonları (176 olguluk bir araştırma). Sözer T, erdoğan K,Ocak YV, Kamberoğlu H, Karadeniz T Yücel O. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, Cilt 11,Sayı 2, , ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER ULUSAL KONGELERDEKİ BİLDİRİLER ULUSLAR ARASI KATILIMLI 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ Istanbul / Farklı Üreteroileal Anastamoz Tekniğimizde Darlık oranları Tahir Karadeniz,Vahit Güzelburç,Medih Topsakal,Kayhan Yılmaz,Oğuz Yılanoğlu 2.Ortotopik Mesane Yapılan Hastalarımızda Kontinansı Etkileyen Faktörler Tahir Karadeniz,Vahit Güzelburç,Oğuz Yılanoğlu,Medih Topsakal,Kayhan Yılmaz

12 3.Prostat Kanserinde Önerilen Aktif İzlem Protokollerinin Değerlendirilmesi Tahir Karadeniz,Kayhan Yılmaz,Vahit Güzelburç, Medih Topsakal,Hüseyin Beşiroğlu 4.Obezite Prostat Kanseri İçin Bir Risk Faktörü Müdür? Tahir Karadeniz,Oğuz Yılanoğlu,Vahit Güzelburç,Medih Topsakal,Erkan Merder 5.Cerrahi Sınırı Pozitif Radikal Prostatektomili Hastalarda Cerrahi Sınırdaki Gleason Skorunun Biyokimyasal Nükse Etkisi Tahir Karadeniz,Vahit Güzelburç,Kayhan Yılmaz,Medih Topsakal,Orkunt Özkaptan 6.Radikal sitoprostatektomide Lenf Nodu Diseksiyonu (Video Sunum) Tahir Karadeniz,Vahit Güzelburç,Kayhan Yılmaz,Medih Topsakal,Hüseyin Beşiroğlu 7. Radikal Sistoprostatektomi Sonrası Üst Üriner Sistem Nüksleri Tahir Karadeniz,Vahit Güzelburç, Medih Topsakal, Oguz Yılanoğlu, Süleyman Şahin (Sözlü Sunum) DOKUZUNCU URO ONKOLOJİ KONGRESİ, Ankara, ) Prostat Kanserinde Önerilen aktif izlem protokollerinin Degerlendirilmesi Kayhan Yılmaz,Tahir Karadeniz,Medih Topsakal,Ender Kavukcu,Caner Baran ULUSLAR ARASI KATILIMLI 20.ULUSAL UROLOJİ KONGRESİ 1-6 Kasım,2008,Antalya 1.Radikal sistoprostatektomi sonrası uretral nüksler Tahir Karadeniz,Oguz Yılanoğlu,Caner Baran,Vahit Guzelburç,Kayhan Yılmaz,Medih Topsakal 2.Radikal retropubik prostatektomide mesane uretra anastomoz tekniklerinin Karşılaştırılması Tahir Karadeniz, Vahit Güzelburç,Caner Baran,Oguz Yılanoğlu,Kayhan Yılmaz,Medih

13 Topsakal ULUSLAR ARASI KATILIMLI 19. ULUSAL UROLOJİ KONGRESİ Haziran,2006,Antalya 1.Post prostatektomi inkontinans tedavisinde bulbo uretral sling Tahir Karadeniz,Ahmet Beşışık, Erkan Merder,Caner Baran,Vahit Guzelburc, 2. Total ureteral disfonksiyonlu hastalarda artifisyel ureter replasmanı Ahmet Beşışık, Tahir Karadeniz,Medih Topsakal,Ender Kavukcu,Caner Baran 3. Yüksek riskli yaşlı hasta grubunda radikal sistektomi sonrası seçilicek üriner Diversiyon: Ureterokutaneostomi ile ileal conduit karşılaştırılması Tahir Karadeniz,Medih Topsakal,Vahit Guzelburç,Ender Kavukcu,Kayhan Yılmaz ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ( 2-7 EKİM 2004, ANTALYA) 1. Studer tekniği ile yapılan Ortototopik mesane substitusyanları için kullanılan segment uzunluğunun miksiyon parametrelerine etkisi Karadeniz T, Sevinç C, Beşışık AT, Yenmez K, Güzelburç V 2.Radikal nefrektomi ve Nefron koruyucu cerrahi uygulanmış olgularda organa sınırlı hastalık için 5 yıllık takip sonuçlarımız Karadeniz T,Beşışık AT, Sevinç C,Yenmez K, Topsakal M, Güzelburç V 3.Proximal üreter taşları için stone cone kateter ile deneyimlerimiz Sevinç C, Beşışık AT, Yenmez K, Güzelburç V, Karadeniz T 4. TIPU sonrası uretrokutanöz fistül gelilşen olgularda fistül tamiri yerine teniden TIPU uygulaması tecih edilmelimidir. Beşışık AT, Yenmez K, Sevinç C, Güzelburç V, Karadeniz T 5. Erkeklerde interstisyel sistit tanı ve tedavisi ile ilgili deneyimlerimiz

14 Beşışık AT, Yenmez K, Sevinç C, Güzelburç V, Karadeniz T 6. BPH tedavisinde 80W KTP fotoselektif laser vaporizasyonunun etkinliği Karadeniz T, Beşışık AT,Sevinç C, Topsakal M, Güzelburç V 7. /ACMI VISTA (AVBL-TUR-P) bipolar loop elektrod ile yapılan prostate rezeksiyonunun klasik monopolar akımla yapılan TUR-P ile karşılaştırılması Beşışık AT,Sevinç C,Yenmez K,Güzelburç V, Karadeniz T ULUSLARARASI KATILIMLI 17. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ( 5-10 EKİM 2002 ANTALYA) 1.Anatrofik Nefrolitotomi Sonrası Renal Fonksiyonların Değerlendirilmesi Karadeniz T, Kılıç O, Beşışık AT, Sevinç C,Beyazıt K, Topsakal M 2.Radikal Sistoprostatektomi Sonrası Lenf Nodu Pozitifliğinin Hastalık Nüksü ve Sağ Kalımına Etkisi. Karadeniz T,Yenmez K,Sevinç C,Beyazıt K, Topsakal M. 3. Yetmiş yaş Üzeri Hastalarda Radikal Sistoprostatektomi Deneyimlerimiz Karadeniz T, Sevinç C,Beyazıt K Yenmez K, Kılıç O, Beşışık AT 4. Radikal Sistoprostatektomi Sonrası Organa Sınırlı Lenf nodu pozitif Mesane Tümörü ile organı aşmış lenf nodu negatif tümörlerin nüks oranları açısından kıyaslanması Karadeniz T, Sevinç C, Yenmez K,Beşışık AT, Şekeroğlu M, Topsakal M 5. Sildenafil sitratın Nokturnal Penil Tümesans Rijidite (NPTR) üzerine farklı dozlarda etkisi Beyazıt K, Beşışık AT, Sevinç C, Yenmez K,Kılıç O, Karadeniz T 6. Semptomatik UPJ darlığı olgularında Whitaker testinin yeri Beşışık AT, Sevinç C, Beyazıt K, Yenmez K,Şekeroğlu M, Karadeniz T 7. Distal Hipospadiaslarda kullanılan sütür materyalinin postoperative komplikasyonlara etkisi Beşışık AT,Yenmez K,Topsakal M, Şekeroğlu M, Kılıç O, Karadeniz T 8.Radikal Prostatektomi sonrası gelişen vezikoüretral anastomoz darlıklarına yaklaşım Karadeniz T, Sevinç C,Beşışık AT,Şekeroğlu M,Topsakal M

15 9.Prostat biopsisi uygulanan hastalarda anestezi tekniklerinin karşılaştırılması:prospektif randomize çalışma Sevinç C, Karadeniz T,Beyazıt K, Yebnmez K, Kılıç O, topsakal M 10 Fournier gangreni tedavisinde Hiperbarik Oksijen Kullanımı Beşışık AT;Sevinç C,Beyazıt K, Yenmez K, Karadeniz T 11 Radikal Sistoprotatektomi sonrası lenf nodu pozitif olan hastalarda adjuvant kemoterapinin etkinliği Karadeniz T,Yenmez K, Sevinç C, Şekeroğlu M, Topsakal M 12. Radyoterapiye bağlı hemorajik sistitte Hiperbarik oksijen tedavisi ile elde ettiğimiz sonuçlar Beşışık AT, Sevinç C, Beyazıt K, Yenmez K, Kılıç O, Karadeniz T 13. Konvansiyonel diagnostic yöntemlerle lokalize edilemeyen non palpabl testislerde diagnostik laparoskopi, ilk seçenek olmalımıdır? Beşışık AT ; Şekeroğlu M,Sevinç C, Beyazıt K, Kılıç O, Karadeniz T ULUSLARARASI KATILIMLI 16.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ( 8-12 EKİM,2000, İZMİR ) 1.Sildenafil sitratın Nokturnal Penil Tumesans Rijidite (NPTR) üzerine etkisi Tahir Karadeniz, Ahmet Beşışık, Kubilay Beyazıt,Medih Topsakal 2. İki farklı intravezikal immunoterapötik ajanın karşılaştırılması: yüksek doz interferon alfa -2b (IFN) BCG kadar etkilimi?. Ön veriler Tahir Karadeniz, Ahmet Beşışık, Cüneyd Sevinç,Medih Topsakal 3.İntravezikal Kcl duyarlılık testinin interstisyel sistit tanısındaki yeri. Ahmet Beşışık, Tahir Karadeniz,Cüneyd Sevinç

16 4.Radikal sistektomi sonrası üst üriner sistem nüksü:103 hastanın değerlendirilmesi Tahir Karadeniz, Ahmet Beşışık,Cüneyd Sevinç 5.Paraplejik hastalarda Nokturnal Penil Tumesans ve Rijiditenin değerlendirilmesi, Ahmet Beşışık,Serhat Dönmezer,Cüneyd Sevinç,Tahir Karadeniz 7.6 DİĞER YAYINLAR (KİTAP ÇEVİRİSI ve YAZIMI) 1. Campbell Urology,2014 Yazarlar :Seth P Lerner,Cora N Sternberg Çeviri: Tahir Karadeniz, Vahit Güzelburç 2.Açık Böbrek Taşı Cerrahisi : Merder E, Baran C, Karadeniz T. (Çeviri), Üriner Sistem taş Hastalığı Bölüm 43, Editör Peter Alken, Çeviri editörün: Müslümanoğlu A, Esen T, Tefekli A, Üriner Sistemin Görüntülenmesi-Temel İlkeler. (Çeviri) Karadeniz T, Beşışık AT, Sevinç C. Campbell Üroloji Bölüm 5, Editör Walsh, Retik, Vaughan, Wein Çeviri Editör Anafarta K, Yaman Ö Sekizinci Baskı Kanser ve erkek infertilitesi. Karadeniz T, Beşışık AT, Sevinç C. Erkek Reprodüktif Sistem Hastalıkları ve Tedavisi, Bölüm 43, Editör A Kadıoğlu, S Çayan KONUŞMACI /PANELİST/ OTURUM BAŞKANLIKLARI

17 OTURUM BAŞKANLIKLARI / KONUŞMACI,/PANELİST OLARAK KATILIMLAR 1.Güncel Androloji Sempozyumu Eylül 2012 Şanlıurfa Ben nasıl yapıyorum Paneli :Açık Radikal Prostatektomi Konuşmacı: Tahir Karadeniz 2. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8.Üroloji Yeterlik sınavı na hazırlık kursu 6-10 Haziran 2012 Ankara Transitional hücreli Kanserler ve Diversiyonlar olgular eşliğinde tartışma Konuşmacı : Tahir Karadeniz 3.Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları 8.Üroloji Yeterlik sınavı na hazırlık kursu Haziran 2012 Ankara Radikal Sistektomi sonrası Üriner Diversiyon Konuşmacı : Tahir Karadeniz 4.Yirmi ikinci Ulusal Üroloji Kongresi Mayıs 2012 Girne/ Kıbrıs Yemekte öğrenelim kursu Radikal Prostatektomi yi nasıl yapıyorum Konuşmacı: Tahir Karadeniz. 5.Procedings of the 6th EURASIAN ANDROLOGY SUMMIT,15/04/2011;Tirana/Albania Cavernosal Nerve and Radical Prostatectomy: which is the best way to protect Tahir Karadeniz :Open Intrafascial radical Prostatectomy Video Sunum 6.Dördüncü ÜROONKOLOJİ kış sempozyumu,2-6 Şubat 2011,Antakaya İleri Evre Böbrek Tümörlerinde Yaklaşım Oturumu,03/02/2011 Metastatik renal hücreli karsinomda sitoreduktif nefrektomi ve metaztazektomi Sonuçları. Konuşmacı:Tahir Karadeniz 7.Dördüncü ÜROONKOLOJİ kış Sempozyumu,2-6 Şubat 2011,Antakya Panel:Prostat Kanserinde Zor Vakalar Oturumu Tahir Karadeniz : Panelist 8.Yirmibirinci ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ,İstanbul,02/11/2010 Üroloji Hemşireleri Derneği Oturumu-Prostat Kanserli Hastanın Cerrahi Tedavisi Konuşmacı:Tahir Karadeniz 9. Yirmibirinci ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ,İstanbul,02/11/2010 Operatif Teknikler-Rekonstrüktif Teknikler-Onkoloji Video Sunu Oturumu Oturum Başkanları: S.Albayrak/ T. Karadeniz 10. Yirmibirinci ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ,İstanbul,02/11/2010 Onkoloji Alt Oturumu-Mesane Tümörlerinde Olgu Tartışmaları Panelistler: T. Karadeniz, F. Özcan, R. Büyükalpelli, M. Bozlu 11. Yirmibirinci ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ,İstanbul,31/10/2010 Yemekte Öğrenelim Kursu- Mesane Tümörlerinde Re-TUR Eğitmen: B.Akduman/ T. Karadeniz 12. Sekizinci Ulusal Androloji Kongresi, İzmir. 22 Mayıs Radikal Pelvik Tümör cerrahilerinde Kavernozal Sinir En İyi Hangi Yöntemle Korunur Paneli:( Video

18 Sunumları ) Açık Radikal Sistektomi Video Sunumu. Konuşmacı: Tahir Karadeniz, Video Sunumu. 13.Türk Üroloji Kongresi İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları; 6-9 Aralık 2007 Ortotopik Mesane / Metastatik Testis Tm.leri Konuşmacı Tahir Karadeniz 14. Turk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantılar,2-9, Aralık 2006 Metastatik Testis Tumörleri, Konuşmacı: Tahir Karadeniz 15. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları; 2-9 Aralık 2006 Ortotopik Mesane Konuşmacı Tahir Karadeniz 16. Türk Üroloji Yeterlililk (TUYK) 3.Hazırlık sınavı Eğitici olarak katılım.09-12/2006 Konu :Temel Ürodinami Konuşmacı: Tahir Karadeniz 17. Ondokuzuncu ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ /12/06/2006 Ürotelyal Kanserler oturumu Oturum başkanı: Tahir Karadeniz 18.Kartal eğitim Araştırma Hastanesi ÜROONKOLOJİ SEMPOZYUMU (29-30 Nisan 2005) Panel 2: Prostat Kanserinde Tedavi Tahir Karadeniz: Oturum Başkanı ve Konuşmacı: Lokalize Hastalıkda Tedavi 19.Onsekizinci.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ /, 2-7 Ekim 2004,Antalya Radikal Sistektomi Sonrası Üriner Diversiyonların Komplikasyonları nasıl korunmalı. Konuşmacı: Tahir Karadeniz 20. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları(TUYK) eğitici olarak katılım.30/06-04 / Germ hücreli testis tümörleri :tedavi, izlem, RPLND, kemoterapi paneli.tahir Karadeniz- Panelist 21. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim toplantıları, Nisan 2004 Üriner Diversiyonlar Oturumu Ortotopik mesane Konuşmacı: Tahir Karadeniz 22. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları, Aralık 2004 Testis Tümörleri Oturumu - Metastatik (Seminom Non Seminom) hastalık tedavisi Konuşmacı:Tahir Karadeniz 23. Beşinci ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ ( )

19 Panel :Radikal Prostatektomi sırasında Kavernozal Sinirleri Korumanın sırları. Tahir Karadeniz Panelist 24. Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları (16-19 Ekim 2003) Üriner Diversiyonlar Oturumu Ortotopik Mesane Tahir Karadeniz 25. İstanbul Üniversitesi Üroloji ABD, Androloji Bilim Dalı eğitim programı Arteriojenik ED ve tedavisi- Tahir Karadeniz 8.PROJELER 9.İDARİ GÖREVLER : Okmeydanı Eğitim Araştırma Hast.Üroloji Klinik Direktörlüğü (14yıl) 10.BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLERİ : 1. EAU (European Association Urology) 2. Türk Üroloji Derneği 3. ÜroonkolojiDerneği 4. Türk Androloji Derneği 5. AUA ( American Association Urology ) 11.ÖDÜLLER 12.SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYİNDEKİ DERSLER Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar,AIDS ve HIV Penil erksiyon fizyoloji Fizyopatolojisi Haftalık Saati Teorik Uzmanlık Öğrencileri Uzmanlık Öğrencileri Uygulama Öğrenci Sayısı 6 6

20 13. ATIFLAR (CITATIONS) SCI Citations for T Karadeniz /Urology :238 Cited Publications : 12 H-index : ÜROLOJİK (MESLEKİ) GELİŞİMİM İÇİN YAPILAN AKTİVİTELER Bilimsel Aktiviteler: Şubat 2011 Turk Uroloji Dernegince düzenlenen Avcılar Veteriner Fakültesindeki Laparoskopi kursu Mart International Meeting on Reconstructive Urology (IMORU V) Hamburg/Almanya Ekim ESGURS ( European Society of Genitourinary Surgery) ve ESAU (European Society of Andrological Urology) kursu Madrid / İspanya Mart International Reconstructive Urology kursu (IMORU IV) Hamburg/Almanya Haziran 2004,Westland Michigan ABD(USA) da Green Light Laser Prostatektomi kursu Ocak ve Mayıs 2004 de Northeastern Instıtute of Urology,Michigan ABD(USA) Radikal Perineal Prostatektomi kursu

21 Ekim 2003, EBU (Avrupa Uroloji Board ) Teorik Sınavını kazandım. Nisan Mayıs 2002 de University of Bern,İsviçrede Prof.Urs Studer ile Üro Onkoloji Ve Rekonstruktif Üroloji konusunda çalışma Ocak -Mart 2001 de University of Texas,MD Andersen Cancer Center, ABD(USA) Üro Onkoloji (Prostat,Mesane, Böbrek, Testis kanserlerinin cerrahi tedavisi ) konusunda çalışma Ileal Neobladder,Radikal Prostatektomi, Nefron Koruyucu Cerrahi- Parsiyel Nefrektomi) konusunda çalışma Ocak 2000 de UCLA Cedar s Sinai Medical Center Los Angeles ABD Prof.G.Leach ile Kadın Ürolojisi (idrar kaçırma )Female Üroloji çalışması Haziran 1998, Crawford Memorial Hospital,Southwest Impotency Center de Steven K Wilson dan Problemli Penis Protezleri cerrahisi kursu ( Arkansas, ABD/USA) Şubat 1995 Heidelberg Üniversitesi Klinikum Mannheim, Üroloji Kliniği,(Almanya) Prof. Peter Alken in yanında Üro Onkoloji (Böbrek,Mesane,Prostat,Testis Kanseri cerrahisi ) ve Endoskopik Taş Cerrahisi (URS ve PCNL/PERKÜTAN TAŞ CERRAHİSİ) konusunda çalışma Ekim Münih Endouroloji Kursu Munih / Almanya

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ : Meftun ÇULPAN : Balıkesir DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987 YABANCI DİL ADRES : İngilizce : Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak

ÖZGEÇMİŞ. : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Zülfü SERTKAYA DOĞUM YERİ : Keban DOĞUM TARİHİ : 25/01/1983 YABANCI DİL : İngilizce, Almanca ADRES : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak Özlem Sitesi, C Blok, No:13, Üsküdar/İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00 ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI: Ahmet ÜRKMEZ DOĞUM YERİ: Erzincan DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986 YABANCI DİL: İngilizce ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83

Detaylı

5. Akademik Unvanlar - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri - 6.1 Yüksek Lisans Tezleri - 6.2 Doktora Tezleri - 7.

5. Akademik Unvanlar - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri - 6.1 Yüksek Lisans Tezleri - 6.2 Doktora Tezleri - 7. EK4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alper Eken 2. Doğum Tarihi: 02.06.1979 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp Doktoru Tıp Hacettepe Üniversitesi 2003 Uzman Dr. Üroloji Çukurova

Detaylı

ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276

ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276 ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276 198 Asil Üye 35 Danışman Üye 1 Fahri Üye 42 Genç Üye Dernek Merkezi Adres Değişikliği Şerif Ali Mahallesi Pakdil Sokak No: 5 Yukarı Dudullu / Ümraniye /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Fatih Elbir DOĞUM YERİ : Malatya DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4 Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59 E-MAİL :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Doğan ATILĞAN. Doğum Tarihi: 22.01.1972. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Doğan ATILĞAN. Doğum Tarihi: 22.01.1972. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğan ATILĞAN Doğum Tarihi: 22.01.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1995 Doktora/S.Yeterlilik/Tıpta

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. H. Karadağ, N. Sarıgüzel, O. Tanrıverdi, M. Ekinci, G. Başaran, E. Gümüş, L. Saporta, C. Miroğlu, Akut üretritli

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalları 26-27 Şubat 2016 26 Şubat 2016 - Benign Prostat Hastalıkları / 27 Şubat 2016 - Prostat ve Mesane Kanserleri İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI TARİH KONU ANLATICI SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ 6 Ocak 2014 Pazartesi Ureteropelvik birleşke darlığı Seminer Sunumu Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu Prof.Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

GÜNEYDOĞU ÜROONKOLOJİ GÜNLERİ 19-20 Eylül 2014

GÜNEYDOĞU ÜROONKOLOJİ GÜNLERİ 19-20 Eylül 2014 GÜNEYDOĞU ÜROONKOLOJİ GÜNLERİ 19-20 Eylül 2014 Teymur Continental Hotel Gaziantep/ Türkiye İletişim: Prof.Dr.Sakıp ERTURHAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Tlf: (342) 360 6060 (Dah.76224)

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Bölgesel Eğitim Toplantıları. Dernek Dışı Toplantılar. Asistan Eğitim Toplantıları. Derneğimizin Diğer Toplantıları 31 Mayıs 01 Haziran TARİH

Bölgesel Eğitim Toplantıları. Dernek Dışı Toplantılar. Asistan Eğitim Toplantıları. Derneğimizin Diğer Toplantıları 31 Mayıs 01 Haziran TARİH EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN MAYIS TARİH Bölgesel Eğitim Toplantıları 01 Haziran Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya 1/1 Yerinde Canlı Kurslar Asistan Eğitim Toplantıları Derneğimizin

Detaylı

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMiş 1. Adı Soyadı: Işık Gülcan 2. Doğum Tarihi/Doğum Yeri: 14.04.1980/ istanbul 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Universite Yıl Lisans Tıp Fakültesi istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı

Endoüroloji Derneğinin Meslektaşlarımıza Sağladığı Eğitim Modelleri

Endoüroloji Derneğinin Meslektaşlarımıza Sağladığı Eğitim Modelleri Endoüroloji Derneğinin Meslektaşlarımıza Sağladığı Eğitim Modelleri Endoüroloji Derneği Aralık 2007 tarihi ile Yönetim Kurulu Başkan: II. Başkan: Genel Sekreter: Sayman: Üye: Prof. Dr. Bülten Oktay, Uludağ

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

UROONKOLOJİ/Urooncology

UROONKOLOJİ/Urooncology UROONKOLOJİ/Urooncology 1 YILLIK İLEAL LOOP SERİMİZİN UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI VE ÜRETEROİLEAL ANASTOMOZ TEKNİKLERİNİN (BRICKER VE WALLACE) KARŞILAŞTIRILMASI LONG-TERM FOLLOW-UP RESULTS OF OUR 1-YEAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DR. BURAK ÖZKAN

ÖZGEÇMİŞ DR. BURAK ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ DR. BURAK ÖZKAN...(ÜROLOJİ UZMANI... Doğum Tarihi : 05.06.1974 Doğum Yeri İş Adresi : İstanbul : Bakırköy Acıbadem Hastanesi, Üroloji Bölümü. Halit Ziya Uşaklıgil. Cad. No:1 Bakırköy, İstanbul

Detaylı

EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD

EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD KILAVUZLAR NE DİYOR D? EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD EAU KılavuzuK Radikal prostatektomi (RP) Endikasyonları Düşük ve orta riskli lokalize prostat kanserli hastalar (ctb-t2 ve Gleason

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

Doç.Dr. MEHMET GÖKHAN ÖZER

Doç.Dr. MEHMET GÖKHAN ÖZER Doç.Dr. MEHMET GÖKHAN ÖZER DOĞUM TARİHİ: 2 Temmuz 1967 DOĞUM YERİ: Yozgat EĞİTİM DURUMU VE AKADEMİK ÇALIŞMALAR: 2008-2016 Özel TOBB ETÜ Hastanesi Üroloji Bölümü 16 Temmuz 2006 Intensive Course in Laparoscoic

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Online Asistan Eğitim Programı

Online Asistan Eğitim Programı 30 Kasım 2013 21 Aralık 2013 18 Ocak 2014 22 Şubat 2014 15 Mart 2014 19 Nisan 2014 10 Mayıs 2014 Genel Üroloji / Transplantasyon / Travma BPH / Prostat Kanseri Mesane / Böbrek / Testis Kanseri İnfertilite

Detaylı

Prostatın Cerrahi Hastalıkları

Prostatın Cerrahi Hastalıkları Prostatın Cerrahi Hastalıkları Editör Adem Altunkol NİSAN 2015 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-20-4 Eser Editör : Prostatın Cerrahi Hastalıkları : Adem Altunkol Editör İletişim Bilgileri : Üroloji Kliniği,

Detaylı

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır Radikal Prostatektomi Prof.Dr.Bülent Soyupak 2005 Diyarbakır Tarihçe İlk perineal radikal prostatektomi: 1867, Theodore Billroth Standardize perineal yaklaşım: 1900-1904, Hugh Hampton Young Retropubik

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991 Doktora/ Tıpda Uzmanlık. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji ABD

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991 Doktora/ Tıpda Uzmanlık. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji ABD 1. Adı Soyadı: Enis Rauf Coşkuner 2. Doğum Tarihi: 19/01/1967 3. Unvanı: Üroloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991 Doktora/ Tıpda

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zehra Kan Öntürk 2. Doğum Tarihi: 15.01.1982 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

23 EKİM 2015, CUMA SALONLAR

23 EKİM 2015, CUMA SALONLAR 07:00-08:00 KURS-ÜROONKOLOJİ ANA SALON ÜROLOJİK CERRAHİDE PÜF NOKTALAR Oturum Başkanları: A. Özgül, H. Öztürk 07:00-07:15 Robotik radikal prostatektomi J. Rassweiler 07:15-07:30 Açık radikal prostatektomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI. Dönem V UROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI. Dönem V UROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI Dönem V UROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI 3.GRUP 2 I.HAFTA 01.10.2012 PAZARTESİ DÖNEM 5-10.30-11.20 Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Alim Koşar 11.30-12.20 Ürolojide

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Hakan Özveri,MD. Urology Consultant. Education: 1. 1974-1979 Karacabey Cumhuriyet İlkokulu(Primary School)

CURRICULUM VITAE. Hakan Özveri,MD. Urology Consultant. Education: 1. 1974-1979 Karacabey Cumhuriyet İlkokulu(Primary School) CURRICULUM VITAE Hakan Özveri,MD Urology Consultant Birth Date : April, 19, 1968 Birth place : İnegöl, Bursa Work Address : Acıbadem Kozyatağı Hospital, İnönü cad. Okur Sok. No:20, Kozyatağı, İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1995 Doktora (Tıpta Uzmanlık)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1995 Doktora (Tıpta Uzmanlık) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Fuat ATMACA 2. Doğum Tarihi: 01 OCAK 1969 3. Ünvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1995 Doktora

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

A1. Holmium laser ablation of recurrent strictures of urethra and bladder neck: preliminary results.

A1. Holmium laser ablation of recurrent strictures of urethra and bladder neck: preliminary results. Yayınlarım: A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Holmium laser ablation of recurrent strictures of urethra and bladder neck: preliminary results. Kural AR, Coskuner ER, Cevik I.

Detaylı

Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER. Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü

Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER. Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü 1 Adı soyadı : Ali Ulvi Önder Doğum tarihi/yeri : 27.05.1957/Ünye Ünvanı : Profesör Öğrenim Durumu: 1975-1981 İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik ÜROLOJİ (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr.

Detaylı

Dernek Dışı Toplantılar. Kongre ve Sempozyumlar 31 Mayıs 01 Haziran. Asistan Eğitim Toplantıları. Bölgesel Eğitim Toplantıları TARİH

Dernek Dışı Toplantılar. Kongre ve Sempozyumlar 31 Mayıs 01 Haziran. Asistan Eğitim Toplantıları. Bölgesel Eğitim Toplantıları TARİH EKİM EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN MAYIS TARİH Bölgesel Eğitim Toplantıları 01 Haziran Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya 1/1 Yerinde Canlı Kurslar Asistan Eğitim Toplantıları Kongre

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

EK-4. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1999 Tıpta uzmanlık Üroloji İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005

EK-4. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1999 Tıpta uzmanlık Üroloji İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005 EK-4 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM). Adı Soyadı: Murat ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 6.08.974 3. Unvanı: uzman doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 999 Tıpta uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm;

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; PROSTAT BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; İyi huylu prostat büyümesi prostat bezinin iyi huylu büyümesi sonucu ortaya çıkan şikayetlerdir. Prostat bezi mesane

Detaylı

Başarısız MÜS Cerrahisi Ne Yapılmalı? M.Levent Emir

Başarısız MÜS Cerrahisi Ne Yapılmalı? M.Levent Emir Başarısız MÜS Cerrahisi Ne Yapılmalı? M.Levent Emir İzzet Koçak-Adnan Menderes Üniv (Aydın) Fuat Demirel-Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Oğuz Mertoğlu- Tepecik EAH Dirençli stres üriner inkontinans Postoperatif

Detaylı

: Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Kliniği-2006

: Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Kliniği-2006 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Akademik Ünvanı Uzmanlık Alanı : Hasbey Hakan Koyuncu : Doç. Dr. : Üroloji Yan Dal Uzmanlık Alanı : Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-2001 Doğum Yeri

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı. Cenk Murat ÖZER Doğum yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Cenk Murat ÖZER Doğum yeri Ankara Doğum Tarihi 04/02/1973 Mezun Olduğu Lise TED Ankara Koleji Mezun Olduğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- 30/06/1999 Fakülte Uzman Olduğu Yer Z.K.Ü

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜROLOJİ S TAJI D1 GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (19.10.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜROLOJİ S TAJI D1 GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (19.10. 1 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜROLOJİ STAJI D1 GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (19.10.2015-30.10.2015) 19 EKİM 2015 PAZARTESİ 08:30-09:20 PRATİK (Hasta başı vizit) Dr.Y.Yılmaz 09:30-10:20 TEORİK

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖNER ÇELİK Doğum Tarihi: 20/06/1974 Ünvan: Uzman Tıp Doktoru Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

BÖBREK VE TESTİS TÜMÖRLERİNDE YAŞAM. Dr. Cenk Yücel Bilen. Üroonkoloji Derneği

BÖBREK VE TESTİS TÜMÖRLERİNDE YAŞAM. Dr. Cenk Yücel Bilen. Üroonkoloji Derneği BÖBREK VE TESTİS TÜMÖRLERİNDE YAŞAM KALİTESİ Dr. Cenk Yücel Bilen Sağkalım? Yaşam Kalitesi? Farklı tümörler için öncelikler değişim gösterebileceği gibi aynı tümörün farklı evrelerinde de öncelikler değişebilir.

Detaylı

ÜRO 33 H 1. Gün/saat: Pazartesi; 10:00-11:00 ÜRO 7002 ÜROLOJİ ANABİLİM DALI AMELİYATHANE EĞİTİMİ

ÜRO 33 H 1. Gün/saat: Pazartesi; 10:00-11:00 ÜRO 7002 ÜROLOJİ ANABİLİM DALI AMELİYATHANE EĞİTİMİ ÜRO 33 ÜROLOJİ Dr. Erdal YILMAZ / 1 Dr. Ertan BATİSLAM /2 Dr. Devrim TUĞLU /3 Dr. Ercan YUVANÇ /4 ÜRO 7001 SEMİNER SAATİ Üroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Üroloji Uzmanlık Öğrencileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özgür ASLAN 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim 1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 5. Çalıştığı Kurum :Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Hemşire İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2006-2011

ÖZGEÇMİŞ. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Hemşire İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2006-2011 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasemin Uslu Doğum Tarihi: 08.02.1986 e-mail: yasemin.uslu@acibadem.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi 2007-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail :Üsküdar Üniversitesi.Güney Kampüsü Mahir İz cad.altunizade-üsküdar/istanbul :05322155927 :ibrahim.sahbaz@uskudar.edu.tr

Detaylı

ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN MESLEKTAġLARIMIZ ĠÇĠN ENDOÜROLOJĠDE EĞĠTĠMĠN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN MODELLER

ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN MESLEKTAġLARIMIZ ĠÇĠN ENDOÜROLOJĠDE EĞĠTĠMĠN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN MODELLER ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN MESLEKTAġLARIMIZ ĠÇĠN ENDOÜROLOJĠDE EĞĠTĠMĠN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN MODELLER Dr. Haluk Akpınar Ġstanbul Bilim Üniversitesi Üroloji AD 1 Plan: ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN ÜROLOGLAR ENDOÜROLOJĠ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI. Dönem V ÜROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI. Dönem V ÜROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI Dönem V ÜROLOJİ STAJI YILLIK DERS PROGRAMI C GRUBU I.HAFTA 02.09.2013 PAZARTESİ DÖNEM 5-10.30-11.20 Pratik eğitim (Ameliyathane, poliklinik, endoskopi) Alper Özorak 11.30-12.20 Ürolojide

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Albena Gayef 2. Doğum Tarihi: 15.05.1977 3. Unvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

KASA İNVAZİF OLMAYAN MESANE KANSERİNDE (KIOMK) İNTRAKAVİTER TEDAVİLER VE AUA VE EAU GUİDELİNELARINA GÖRE TEDAVİ ALGORİTMALARI, ERKEN SİSTEKTOMİ

KASA İNVAZİF OLMAYAN MESANE KANSERİNDE (KIOMK) İNTRAKAVİTER TEDAVİLER VE AUA VE EAU GUİDELİNELARINA GÖRE TEDAVİ ALGORİTMALARI, ERKEN SİSTEKTOMİ KASA İNVAZİF OLMAYAN MESANE KANSERİNDE (KIOMK) İNTRAKAVİTER TEDAVİLER VE AUA VE EAU GUİDELİNELARINA GÖRE TEDAVİ ALGORİTMALARI, ERKEN SİSTEKTOMİ Doç. Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 4 Nisan 2014 TESTOSTERON ETKĠSĠ PCa erken tanısı Şüpheli rektal muayene ve/veya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji (İngilizce) Fatih Üniversitesi 2003. Ünvan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji (İngilizce) Fatih Üniversitesi 2003. Ünvan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Bora Kazım BÖLEK İletişim Bilgileri Mail: bolekbora@gmail.com 2. Doğum Tarihi: 27.07.1980 3. Ünvan: Dr. (Ph.D.) 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fadime ÜSTÜNER TOP 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye 20.06.1977 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri

Detaylı

Lokalize Prostat Kanseri. Dr. Özkan Polat Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 9. Üroonkoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2009, Ankara

Lokalize Prostat Kanseri. Dr. Özkan Polat Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 9. Üroonkoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2009, Ankara Lokalize Prostat Kanseri Dr. Özkan Polat Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 9. Üroonkoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2009, Ankara Lokalize Prostat Kanseri Aktif İzlem Radyoterapi Eksternal

Detaylı

ERKEN EVRE İNVAZİV MESANE KANSERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ. Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

ERKEN EVRE İNVAZİV MESANE KANSERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ. Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ERKEN EVRE İNVAZİV MESANE KANSERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı MESANE KANSERİ SIKLIĞI Prostate 25% Lung & bronchus 15% Colon & rectum 10%

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD ÖZGEÇMİŞ Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA Adı soyadı: Abdulkadir Kaya Doğum tarihi ve yeri: 06.08.1986/Iğdır Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ Adı Soyadı: Tuncay TAŞ Doğum Tarihi ve Yeri: 28 Temmuz 1980/Malatya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans- Y. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

YAYINLAR: A-Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler :

YAYINLAR: A-Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler : YAYINLAR: A-Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler : 1- Ünlüer E, Ercan M.T, Akdas A.Testicular Blood Experimental Torsion And Epididymo It is Measured by XE 133 Clearence Technique In Rabbits.

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ FAALİYETLERİ

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ FAALİYETLERİ FAALİYETLERİ ENDOÜROLOJİ Dr. Burak Turna (Branş Sekreteri) Dr. Eyüp Gümüş Dr. Ahmet Müslümanoğlu Dr. Erdal Apaydın Dr. Yaşar Özgök Dr. Turhan Çaşkurlu Dr. Tibet Erdoğru Dr. Ahmet Tefekli Dr. Fatih Atuğ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Doktora/S.Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Doktora/S.Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nihat ULUOCAK Doğum Tarihi: 01 Haziran 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret Erdemir Doğum Tarihi: 25 Nisan 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP Soru: Lutz PFANNENSTIEL kimdir? A. Jinekolog B. Ürolog C. Genel Cerrah

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seher YURT İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :29/11/1972 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl İstanbul Üniversitesi

Detaylı