KAYSERĐ ĐLĐ SAĞLIK GÖSTERGELERĐ T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (KAYHAM)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERĐ ĐLĐ SAĞLIK GÖSTERGELERĐ T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (KAYHAM) http://kayham.erciyes.edu."

Transkript

1 T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ () KAYSERĐ ĐLĐ SEÇĐLMĐŞ SAĞLIK GÖSTERGELERĐ 09 KASIM 2009 PAYDAŞLARIMIZ

2 Önsöz Kurumlar belli zaman aralıklarında geçmişlerinin muhasebesine yönelik raporlar hazırlar ve ilgililerin eleştirel değerlendirmesine sunarlar. Raporun hazırlanma sürecinde kurum çalışanları ve yetkilileri aynı zamanda kendilerini de bir özeleştiri masasına yatırmış olurlar, çıkardıklarından paylarına düşeni alırlar. Rapor hazırlamadaki diğer önemli amaç ise, kurumun sunduğu hizmetlerden yararlanan hedef kitlenin eleştirisini almaktır. Bu eleştiriler sonucunda kurum çalışanları amaçlarına uygun hizmet sunup sunmadıklarını anlamış olurlar. Ayrıca alınan eleştirilerin kurumun daha verimli çalışmasında etkili olması beklenir. Bu rapor, önce kısaca ı tanıtıcı bilgileri; ardından ın web sayfası vasıtasıyla haftalık toplam izlenme istatistiklerini; ulusal ve uluslararası haftalık izlenme istatistiklerini sunmaktadır. Sonraki kısımda Kayham ın ilk işlevi olan kütüphane tarama sistemi hakkında bilgiler ve da bulunan materyal sayıları yer almaktadır. ın ikinci işlevi olan Kayseri istatistikî veri tabanı hazırlama faaliyetleri kapsamında ise, önce genel plan verilmekte, ardından sadece Kayseri Đli Seçilmiş Sağlık Göstergelerinden oluşan bazı tablolar sunulmaktadır. Umarız sunduğumuz veriler sizler için bir anlam ifade eder ve sunulan istatistiklerle veri madenciliği yapabilme fırsatı elde etmiş olursunuz. Kayseri ile ilgili ihtiyaç duyacağınız diğer bilgi ve istatistikler için, ın web sayfasını (http://kayham.erciyes.edu.tr) ziyaret edebilirsiniz. Saygılarımla. Prof. Dr. Rıfat YILDIZ Müdürü

3 ÖNSÖZ ĐÇĐNDEKĐLER IN TANITIMI WEB SAYFASI ZĐYARETÇĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐ Sayfa No TABLO 1: Web Sayfası Haftalık Ziyaretçi Đstatistikleri 3 GRAFĐK 1: Web Sayfası Haftalık Ziyaretçi Sayıları. 4 TABLO 2: Web Sayfası Ziyaretçilerinin Yararlandıkları Alt Başlıklar 5-6 TABLO 3: Web Sayfası Ulusal ve Uluslararası Ziyaretçi Đstatistikleri 7 KÜTÜPHANE TARAMA SĐSTEMĐ KAYSERĐ ĐSTATĐSTĐKÎ VERĐ TABANI GENEL PLANI KAYSERĐ ĐLĐ SEÇĐLMĐŞ SAĞLIK GÖSTERGELERĐ KAYSERĐ ĐL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTATĐSTĐKLERĐ (13 TABLO-3 GRAFĐK) 16 TABLO 1.1: Kayseri Đli Yataklı Tedavi Kurumlarının Personel Sayıları (2007 Yılı) TABLO 1.2: Kayseri Đli Yataklı Tedavi Kurumlarının Personel Sayıları (2008 Yılı) TABLO 1.3: Kayseri Đli Yataklı Tedavi Kurumları Personel ve Hastalara Ait Bilgiler ( ) TABLO 1.4: Sağlık Bakanlığına Bağlı Ve Sağlık Bakanlığı Dışındaki Yataklı Tedavi Kurumlarının Çalışmaları (2007 Yılı) TABLO 1.5: Sağlık Bakanlığına Bağlı Ve Sağlık Bakanlığı Dışındaki Yataklı Tedavi Kurumlarının Çalışmaları (2008 Yılı) TABLO 1.6: Yataklı Tedavi Kurumları Çalışmalarının Değerlendirilmesi (2007 Yılı) 24 TABLO 1.7: Yataklı Tedavi Kurumları Çalışmalarının Değerlendirilmesi (2008 Yılı) 25 TABLO 1.8: 018 Formundaki Hastalıkların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2007 Yılı) 26 TABLO 1.9: 018 Formundaki Hastalıkların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2008 Yılı) 27 TABLO 1.10: Yıllara Göre Gezici Mobil Sağlık Ocağı Çalışmalarının Sayıları 28 TABLO 1.11: Sağlık Ocaklarında 0 Ve 1 4 Yaş Grubu Çocuklarda Görülen Hastalıkların 150 Başlıklı A Listesine Göre Erkek-Kadın Sayıları (2007 Yılı) 29 GRAFĐK 1.1: Sağlık Ocaklarında 0 Ve 1 4 Yaş Grubu Çocuklarda Görülen Hastalıkların 150 Başlıklı A Listesine Göre Dağılımı (2007 Yılı) 30

4 Sayfa No TABLO 1.12: Sağlık Ocaklarında 0 Ve 1-4 Yaş Grubu Çocuklarda Görülen Hastalıkların ICD-10' A Göre Erkek-Kadın Sayıları 31 GRAFĐK 1.2: Sağlık Ocaklarında 0 Ve 1-4 Yaş Grubu Çocuklarda Görülen Hastalıkların ICD-10' A Göre Dağılımı (2008 Yılı) 32 TABLO 1.13: Yıllar Đtibariyle Ölümlerin Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı 33 GRAFĐK 1.3: Ölümlerin Yaş Grubuna Göre Dağılımı ( ) ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ (7 TABLO-5 GRAFĐK) 35 TABLO 2.1: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yıllara Göre Ameliyat Sayıları Ve Artış Oranları 36 GRAFĐK 2.1: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yıllara Göre Ameliyat Sayıları 37 TABLO 2.2: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yıllara Göre Hasta Dağılımı Ve Artış- Azalış Oranları 38 GRAFĐK 2.2: Ayakta Tedavi Gören Resmi Ve Özel Hastaların Yıllara Göre Dağılımı 39 GRAFĐK 2.3: Yatarak Tedavi Gören Resmi Ve Özel Hastaların Yıllara Göre Dağılımı 39 TABLO 2.3: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin Yıllara Göre Fiziki Kapasiteleri 40 TABLO 2.4: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yıllara Göre Laboratuvardan Elde Edilen Gelir Ve Gider Đstatistikleri.. 41 TABLO 2.5: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yıllara Göre Ameliyat Ve Girişimsel Đşlem Dağılımı Ve Artış Oranları. 42 TABLO 2.6: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Bölümler Bazında Yatak Kapasiteleri, GRAFĐK 2.4: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Bölümler Bazında Yatak Doluluk Oranları, TABLO 2.7: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Bölümler Bazında Hasta Sayıları, GRAFĐK 2.5: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Bölümlere Göre Hasta Dağılımı, ĐLEMOD KAYNAKLI SAĞLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ (6 TABLO) 47 TABLO 3.1: Yıllar Đtibariyle Yataklı Sağlık Kurumlarındaki Hastane Ve Yatak Sayıları.. 48 TABLO 3.2: Yıllar Đtibariyle Bildirilmesi Zorunlu Seçilmiş Bulaşıcı Hastalıklarda Vak' A Ve Ölüm Sayıları 49 TABLO 3.3: Yıllar Đtibariyle Sosyal Hastalıklar Kapsamındaki Hasta Ve Ölen Sayıları 50 TABLO 3.4: Yıllar Đtibariyle Verem Savaş Çalışmaları. 51 TABLO 3.5: Yıllar Đtibariyle Đlçelerde Bulunan Eczane Ve Ecza Depolarının Sayıları 52 TABLO 3.6: Yıllar Đtibariyle Kurumların Ambulans Sayıları TÜĐK KAYNAKLI SAĞLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ (2 TABLO) 54 TABLO 4.1: Kayseri Đli Yıllara Göre Sağlık Personeli Sayıları Ve Oranları.. 55 TABLO 4.2: Yıllar Đtibariyle Kayseri Đli Kamu Ve Özel Hastane/Yatak Sayıları 56

5 IN TANITIMI IN KURULUŞ NEDENLERĐ fikri, Kayseri de bir ihtisas kütüphanesinin olmaması ve mevcut kütüphanelerin de yetersiz olması gerçeğinden doğmuş, Kayseri hakkında bugüne kadar yazılmış ve bugünden itibaren yazılacak eserleri bir merkezde toplamak amacıyla kurulmuştur. Bunun yanı sıra üniversite-sanayi işbirliğinin bilgi sistemi altyapısı olmadan geliştirilemeyeceği gerçeği ve güvenilir ve yeterli bilgi olmadan, doğru araştırma yapılamayacağı gerçeği de Kayham fikrinin doğuşunda etkili olmuştur. Kayseri nin sahip olduğu işletmecilik ve sanayicilik potansiyelinin sürekli yenilik (inovasyon) bilinci kazandırılarak güçlendirilmesi, yerel içsel dinamiklerin orta ve uzun vadede ve kalıcı olarak harekete geçirilerek, yerel rekabet güçlerinin geliştirilmesi amacıyla, Erciyes Üniversitesi sorumluluğunda ve Prof. Dr. Rıfat Yıldız ın koordinatörlüğünde Düşüncesi nin projelendirilmesi kararlaştırılmıştır. Proje, Avrupa Birliği yerel kalkınma girişimleri hibe programları kapsamında başarılı bulunarak, AB hibe programı kaynaklarından maddi olarak desteklenmesine karar verilmiş ve bu çerçevede ın kuruluşu toplam Avro ile 1 Aralık Kasım 2007 tarihleri rasında desteklenmiştir. Proje süresinin sona ermesinin ardından ise Kayseri Hafıza Merkezi () olarak faaliyetlerini sürdürmüş ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik gereği Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi () adını alarak Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir merkez olarak faaliyetlerine devam etmektedir. IN TEMEL FAALĐYETLERĐ (ĐŞLEVLERĐ) Kayseri hakkında bugüne kadar yayınlanmış ve bugünden itibaren yayınlanacak yazılı bütün eserleri bir merkezde toplamak amacıyla kurulan, bu amaca yönelik olarak dokümantasyon, kütüphanecilik ve istatistikî bilgi hizmetleri sunmaktadır. Bilgi bankası ve kütüphanecilik faaliyetleri kapsamında Kayseri hakkında bugüne kadar yazılmış ve bugünden itibaren yazılacak eserler bir merkezde toplanmaktadır. da toplanan kitaplar, dergiler, gazeteler, tezler, makaleler, haberler, konuşma metinleri ve tebliğ sunumlarının YORDAM 2001 Kütüphane Otomasyon Programı kullanılarak kayıtları yapılmaktadır. ın internet sitesinden (http://kayham.erciyes.edu.tr) YORDAM 2001 aracılığı ile da bulunan materyaller için tarama yapılabilmektedir. Tarama esnasında kullanıcı ekrandaki basit arama, katalog, tez, süreli ve makale/tebliğ menülerinden arama yapmak istediği kısma girerek kriterlerini belirtip, istediği materyallerin bibliyografik bilgilerine ulaşabilmektedir. Ayrıca internet sitesi üzerinden Kayseri konulu büyük bir kısım tez ve makalelere tam metin olarak ulaşılabilmekte ve kullanıcı bilgisayarına kayıt edilerek, çıktıları da alınabilmektedir. tarafından sunulan bir diğer hizmet olan Kayseri Đstatistikî Veri Tabanı nın oluşturulmasındaki amaç ise, endüstride ve üniversitede Kayseri konulu araştırma yapacaklara istatistikî bilgi hazırlamak ve sunmaktır. Böylece meraklı araştırmacılar için bu istatistiklere dayanarak ve veri madenciliği tekniklerini kullanarak, farklı ve anlamlı bilgilere ulaşma potansiyeli sağlanmaktadır. Kayseri istatistikî veri tabanında yer alan tablo ve grafiklere de kayham ın internet sitesinden ulaşılabilmekte, ayrıca bu tablo ve grafikler doğrudan kâğıda dökülebilmektedir. Öte yandan Kayseri ile ilgili sosyal, kültürel ve ekonomik temel veriler ve göstergelerle yapısal özellikleri sürekli ve düzenli olarak takip altına almak amacında olan merkezde elde edilen ilginç araştırma sonuçları zaman zaman kamuoyu ile de paylaşılmaktadır. Böylece yaptığı çalışmalar sonucunda ulaştığı verilerle Kayserilileri bilgilendirme hizmetini de yerine getirmektedir. IN HEDEF GRUPLARI Ulusal ve uluslararası ticarete yönelik imalat yapan yerel firmalar ve bu firmalarla Ar-Ge projesi yürüten Erciyes Üniversitesi araştırmacıları, Kayseri Sanayi Odası üyeleri, Kayseri Ticaret Odası üyeleri ve diğer araştırmacılardır. 1

6 DA YÖNETĐM Kayham ın idari organları müdür, müdür yardımcısı, yönetim kurulu ve danışma kurulundan oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, müdürle birlikte 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu, Kayham ın bütçesini, kadro ihtiyacını, yıllık faaliyet raporunu ve faaliyet planlarını tartışır ve teklif eder. Kurul olağan olarak ayda bir toplanır. Danışma Kurulu ise 10 üyeden oluşmaktadır. Bunlardan 3 üye Kayseri Ticaret Odası nı, 3 üye de Kayseri Sanayi Odası nı temsilen görev almaktadırlar. Danışma Kurulu olağan olarak 2 ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Rıfat Yıldız ( Müdürü ) Öğr. Gör. Dr. Ahmet Somuncu ( ĐĐBF) ( Müdür Yrd.) Prof. Dr. Hayriye Atik (ĐĐBF) Hüseyin Cömert (KAYTAM Uzmanı) Araş. Gör. Dr. Talip Torun (ĐĐBF) Gülnur Yakan (Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı) Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ali Aktan (Tarih Bölümü) Prof. Dr. Nevzat Özkan (FEF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) Yaşar Elden (ĐF Sekreteri) Yrd. Doç. Dr. Ali Đhsan Özdemir (ĐĐBF, Đstatistikçi) Hasan Karaman (KAYSO Temsilcisi) Nurettin Özkara (KAYSO Temsilcisi) Yusuf Özkan (KAYSO Temsilcisi) Mustafa Erçalık (KTO Temsilcisi) A. Hamit Alaş (KTO Temsilcisi) Şaban Solmaz (KTO Temsilcisi) PROJE AŞAMASINDA I DESTEKLEYEN ĐŞTĐRAKÇĐ KURULUŞLAR Kayseri deki meslek kuruluşları tarafından da ilgi ile karşılanan proje Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Üniversite-Sanayi Araştırma Đşbirliği Vakfı olmak üzere üç iştirakçi kuruluşun da desteğini almıştır. Bu üç kuruluş proje maliyetinin %10,46 sına isabet eden 6.361,57 Avro yu eşit miktarlarda ortak olarak ödemişlerdir. ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ Adres: Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat KAYSERĐ Tel: +90 (352) Dahili: Faks: +90 (352) E-Posta: 2

7 WEB SAYFASI ZĐYARETÇĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐ Sıra No Tarih Gün Haftalık Ziyaretçi Kümülatif Ziyaretçi Tablo 1 WEB SAYFASI HAFTALIK ZĐYARETÇĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐ Sıra No Tarih Gün Haftalık Ziyaretçi Kümülatif Ziyaretçi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi (1) Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi (2) Salı Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi (6) Pazartesi Pazartesi (7) Pazartesi (3) Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi (4) Pazartesi Pazartesi (5) Pazartesi Pazartesi 'ın haftalık web sayfası ziyaretçi sayılarındaki artış ve azalış nedenleri: (1) Tarihinde Kayseri'de ki Belediyeler ve Kaymakamlıkların web adreslerinde 'a link verilmesi için yazı gönderilmesi, (2) Tarihinde Kayseri'de ki Đlköğretim ve OrtaÖğretim Kurumlarının web sayfalarında 'a link verilmesi için yazı gönderilmesi, (3) ÖSS Yerleştirme sonuçlarının açıklanması. (4)-(5) web sayfasındaki bir sorun nedeniyle web sayfası ulusal ve uluslar arası ziyaretçi kullanımına kapatılmıştır. (6)-(7) web sayfasındaki bir sorun nedeniyle web sayfası ulusal ve uluslar arası ziyaretçi kullanımına kapatılmıştır. 3

8 Web Sayfası Haftalık Ziyaretçi Sayıları Grafik Haftalar Seri Anasayfa 4

9 Tablo 2 Web Sayfası Ziyaretçilerinin Yararlandıkları Alt Başlıklar 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay Katalog Tarama Bağış Yapanlar Kentsel Đstatistikler Hakkında Tam Metin PDF Faydalı Linkler Yönetmelik Ziyaretçi Defteri Yönetim Đletişim * web sayfası ziyaretçi istatistikleri ' ın paydaşlık misyonunun ve amaçlarının (1. Kayseri Đhtisas Kütüphanesi 2. Kayseri Đstatistiki Veri Tabanı) gerçekleştiğinin bir göstergesi. 5

10 Tablo 2 Devamı Web Sayfası Ziyaretçilerinin Yararlandıkları Alt Başlıklar 12. Ay 13. Ay 14. Ay 15. Ay 16. Ay 17. Ay 18. Ay 19. Ay 20. Ay Katalog Tarama Bağış Yapanlar Kentsel Đstatistikler Hakkında Tam Metin PDF Faydalı Linkler Yönetmelik Ziyaretçi Defteri Yönetim Đletişim * web sayfası ziyaretçi istatistikleri ' ın paydaşlık misyonunun ve amaçlarının (1. Kayseri Đhtisas Kütüphanesi 2. Kayseri Đstatistiki Veri Tabanı) gerçekleştiğinin bir göstergesi. Toplam Ortalama 6

11 Tablo Tarihleri Arasında Web Sayfasını Ziyaret Eden Ülkelerin ve Đllerin Ziyaretçi Sayıları Uluslar arası Türkiye Đlleri Sıra No Ülke Ziyaret Edilen Hafta Ziyaret Eden Kişi Sıra No Đl Ziyaret Edilen Hafta Ziyaret Eden Kişi 1 Türkiye Kayseri Almanya Ankara Hollanda Đstanbul Belçika Adana Avusturya Đzmir Fransa Konya A.B.D Bursa Đngiltere Sivas Đsviçre Antalya Rusya Samsun Đsveç Diyarbakır Norveç Malatya Yunanistan Bilinmeyen Azerbaycan Gaziantep Danimarka Trabzon Finlandiya K.Maraş Đtalya Elazığ Bulgaristan Antakya Japonya Eskişehir Polonya Đçel Gürcistan Erzurum Ukranya Đzmit Đspanya Adapazarı Đsrail Muğla Romanya Balıkesir Kırgızistan Manisa Avustralya Gebze Moğolistan Çorlu Arnavutluk Zonguldak Lüksemburg Aydın Özbekistan Tokat Sırbistan Niğde Đrlanda Afyon Çek Cumhuriyeti Erzincan Suudi Arabistan Kütahya Kenya Bolu Slovakya Isparta Libya Çanakkale Kanada Yozgat Letonya Đskenderun Bosna-Hersek Van Tayvan Kavaklıdere Macaristan Kırıkkale Kazakistan Karaman Irak Kars Birleşik Arap Emirlikleri Bandırma Türkmenistan 1 1 TOPLAM Sırbistan Morocco Belarus Kanada Tacikistan 1 1 TOPLAM

12 KÜTÜPHANE TARAMA SĐSTEMĐ Kayham da toplanan materyaller YORDAM 2001 Kütüphane Otomasyon Programı kullanılarak elektronik ortama aktarılmakta ve internet aracılığı ile araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. YORDAM 2001 her tür kütüphane için 110 ayrı alanda basit, orta, ileri düzeyde veri girişi yapma imkânı sağlayan çok kullanıcılı ve internet uyumlu bir kütüphane otomasyon programıdır. Programa kitaplar, süreli yayınlar (dergi, gazete) her tür gri yayın (standart, patent, tez vb.) ve kitap dışı belgelerin (CD, CD-Rom, video, kaset, slayt, fotoğraf, harita vb.) girişi yapılabilmektedir. Bu kapsamda Kayham için toplanan kitaplar, dergiler, gazeteler, tezler, makaleler, haberler, konuşma metinleri ve tebliğ sunumlarının YORDAM da kayıtları yapılmaktadır. Kayham ın amacı, Kayseri ilinin hafızasını oluşturmak olduğundan, dergiler ve gazetelerdeki bütün makale ve haberlerin değil, sadece Kayseri ile ilgili olanların kayıtları yapılmakta, merkezde bulunanlar dışında internetten de Kayseri konulu makaleler raştırılmakta, YORDAM da kayıtları yapılarak araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Kayseri konulu bütün materyallerin toplanmasında bağış kabulü, çoğaltma ve satın alma yolları kullanılmaktadır. Bu kapsamda öncelikle Kayseri konulu yayınları bulunan bütün kurumlara Kayham ın tanıtımı ve yayınlarını bağışlamaları isteğini içeren yazılar yazılmış, sonrasında afişler ve broşürler bastırılarak Kayham a bağış yapabilecek kişi ve kurumlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuçta bağış olarak gelen Kayseri hakkında yazılı eserler tutanak karşılığında kabul edilmekte ve ayrıca bağış listesi ın web sayfasında (http://kayham.erciyes.edu.tr) sürekli güncellenerek ilan edilmektedir. Öte yandan Kayham ın internet sitesinden YORDAM 2001 aracılığı ile Kayham da bulunan materyaller için tarama yapılabilmektedir. Tarama esnasında kullanıcı ekrandaki basit arama, katalog, tez, süreli ve makale/tebliğ menülerinden arama yapmak istediği kısma girerek kriterlerini belirtip, istediği materyallerin bibliyografik bilgilerine ulaşabilmektedir. Ayrıca internet sitesi üzerinden Kayseri konulu tez ve makalelere tam metin olarak ulaşılabilmekte ve kullanıcı bilgisayarına kayıt edilerek, çıktıları da alınabilmektedir. 8

13 MATERYAL SAYISI tarihi itibariyle da bulunan materyal sayısı bilgileri aşağıdaki gibidir. Toplam Kitap : Toplam Tez : adet 727 adet (581 adet teze tam metin olarak ulaşılabilmektedir.) Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezi: Sosyal Bilimler Doktora Tezi: Sosyal Bilimler Bitirme Tezi: Sosyal Bilimler Staj Raporu: Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezi: Fen Bilimleri Doktora Tezi: Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezi: Sağlık Bilimleri Doktora Tezi: Eğitim Fakültesi Yüksek Lisans Tezi: Eğitim Fakültesi Doktora Tezi: Tıpta Uzmanlık Tezleri: Bilim Uzmanlık Tezi: Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Ens.: Deniz Bilimleri ve Coğrafya Ens.: Güzel Sanatlar Enstitüsü: Kayseri Konulu Seminer Çalışmaları: 322 adet 33 adet 79 adet 1 adet 128 adet 25 adet 70 adet 13 adet 5 adet 1 adet 47 adet 2 adet 1 adet 1 adet 1 adet 22 adet CD: 30 adet Süreli Yayın (Dergi-Gazete-Bülten-Rapor): adet (Makale tarama sistemindeki toplam adet makale-tebliğ-haber-röportaj-konuşma metni içerisinden 103 adet makaleye internet sitesinde elektronik ortamda tam metin olarak ulaşılabilmektedir.) Katalog-Broşür: 102 adet 9

14 KAYSERĐ ĐSTATĐSTĐKÎ VERĐ TABANI GENEL PLANI I- GENEL YAPI A- COĞRAFĐ DURUM 1. Arazi Đstatistikleri 2. Đklim Đstatistikleri 3. Çevre Đstatistikleri B- NÜFUS 1. Đlemod Kaynaklı Nüfus Đstatistikleri 2. TÜĐK Kaynaklı Nüfus Đstatistikleri 3. Göç Đstatistikleri Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Đstatistikleri C- ĐDARĐ YAPI 1. Genel 2. Güvenlik 3. Mahalli Đdareler Đlemod Kaynaklı Mahalli Đdare Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Yerel Yönetim Đstatistikleri Melikgazi Kaymakamlığı Đstatistikleri Kocasinan Belediyesi Đstatistikleri 4. Seçimler 5. Diğer Konular II- SOSYAL YAPI A-ADALET 1. Đlemod Kaynaklı Adalet Đstatistikleri 2. TÜĐK Kaynaklı Adalet Đstatistikleri 10

15 B- EĞĐTĐM 1. Đlemod Kaynaklı Eğitim Đstatistikleri 2. TÜĐK Kaynaklı Eğitim Đstatistikleri 3. Kayseri Valiliği Kaynaklı Eğitim Đstatistikleri 4. Erciyes Üniversitesi Đstatistikleri Erciyes Üniversitesi Genel Öğrenci Đstatistikleri Erciyes Üniversitesi Faaliyet Raporu Đstatistikleri Erciyes Üniversitesi Enstitü Đstatistikleri Erciyes Üniversitesi ĐĐBF Đstatistikleri Erciyes Üniversitesi Öğrenci-Öğretim Elemanı Đstatistikleri Erciyes Üniversitesi Taban Puanı Đstatistikleri Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim (ERSEM) Đstatistikleri 5. Milli Eğitim Bakanlığı Kaynaklı OKS Sınav Đstatistikleri 6.Kayseri ve Konya Đli Eğitim Đstatistiklerinin Karşılaştırılması C- GENÇLĐK VE SPOR 1. Đlemod Kaynaklı Gençlik ve Spor Đstatistikleri 2. TÜĐK Kaynaklı Gençlik ve Spor Đstatistikleri D- SAĞLIK 1. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Đstatistikleri 2. Kayseri Sağlık Müdürlüğü Kaynaklı Sağlık Đstatistikleri 112 Acil Vaka Đstatistikleri Kayseri, Konya ve Denizli Đlleri Sağlık Ocakları Đstatistikleri 3. TÜĐK Kaynaklı Sağlık Đstatistikleri 4. Đlemod Kaynaklı Sağlık Đstatistikleri Temel Sağlık Đstatistikleri Hastalık Đstatistikleri Aile Planlaması Đstatistikleri 5. Kayseri Valiliği Kaynaklı Sağlık Đstatistikleri E- ĐŞGÜCÜ VE ÇALIŞMA 1. Đlemod Kaynaklı Đşgücü ve Çalışma Đstatistikleri 2. TÜĐK Kaynaklı Đşgücü ve Çalışma Đstatistikleri 11

16 F- SOSYAL YARDIM VE GÜVENLĐK 1. Đlemod Kaynaklı Sosyal Yardım ve Güvenlik 2. TÜĐK Kaynaklı Sosyal Yardım ve Güvenlik 3. Kayseri Valiliği Kaynaklı Sosyal Yardım ve Güvenlik 4. Kayseri ve Konya Đli Vakıf Đstatistiklerinin Karşılaştırılması G-KÜLTÜR 1. Đlemod Kaynaklı Kültür Đstatistikleri 2. TÜĐK Kaynaklı Kültür Đstatistikleri H- DERNEK 1.Dernek istatistikleri III- EKONOMĐK YAPI A- TARIM 1. Bitkisel Üretim Đstatistikleri 2. Hayvancılık Đstatistikleri 3. Ormancılık Đstatistikleri Đlemod Kaynaklı Ormancılık Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Ormancılık Đstatistikleri 4. Su Ürünleri Đstatistikleri B- SANAYĐ 1. Enerji Đlemod Kaynaklı Enerji Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Enerji Đstatistikleri 2. Đmalat Sanayi Đlemod Kaynaklı Đmalat Sanayi Đstatistikleri KOSGEB Kaynaklı Đmalat Sanayi Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Đmalat Sanayi Đstatistikleri Kayseri ve Denizli Đli Đmalat Sanayi Đstatistiklerinin Karşılaştırılması TOBB Kaynaklı Sanayi Đstatistikleri Türkiye Kalkınma Bankası Kaynaklı Đmalat Sanayi Đstatistikleri 12

17 3.Madencilik 4. Đthalat ve Đhracat Kayseri Valiliği Kaynaklı Đthalat ve Đhracat Đstatistikleri Kayseri ve Denizli Đli Đthalat ve Đhracat Đstatistiklerinin Karşılaştırılması Kayseri, Konya ve Denizli Đlleri Đthalat-Đhracat Đstatistiklerinin Karşılaştırılması C- HĐZMETLER 1. Bankacılık ve Sigortacılık Đlemod Kaynaklı Bankacılık Đstatistikleri Türkiye Bankalar Birliği Kaynaklı Kredi ve Mevduat Đstatistikleri Türkiye Bankalar Birliği Kaynaklı Şube Đstatistikleri 2. Konut Yapı ve Đnşaat Đlemod Kaynaklı Konut Yapı ve Đnşaat Đstatistikleri TÜĐK Kaynaklı Konut Yapı ve Đnşaat Đstatistikleri 3. Haberleşme Đlemod Kaynaklı Haberleşme Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Haberleşme Đstatistikleri 4. Kamu Gelir ve Giderleri Đlemod Kaynaklı Kamu Gelir ve Gider Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Kamu Gelir ve Gider Đstatistikleri 5. Ticaret 6. Turizm Đlemod Kaynaklı Turizm Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Turizm Đstatistikleri 7. Ulaştırma Đlemod Kaynaklı Ulaştırma Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Ulaştırma Đstatistikleri 8. Diğer TÜĐK Kaynaklı Gayri Safi Yurt Đçi Hâsıla (GSYH) Đstatistikleri Hazine Müsteşarlığı Kaynaklı Yatırım ve KOBĐ Teşvik Đstatistikleri 13

18 IV- REEL VE PARASAL TEMEL EKONOMĐK GÖSTERGELER 1. Milli Gelir 2. Üretim Sanayi Tarım Enerji 3. Đthalat ve Đhracat 4. Bankacılık tarihi itibariyle Kayseri Đstatistikî Veri Tabanı nda oluşturulan toplam 564 adet tablo ve 139 adet grafik internet sitesi üzerinden tam metin olarak araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. 14

19 KAYSERĐ ĐSTATĐSTĐKÎ VERĐ TABANI KAYSERĐ ĐLĐ SEÇĐLMĐŞ SAĞLIK GÖSTERGELERĐ 1. KAYSERĐ ĐL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTATĐSTĐKLERĐ ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ ĐLEMOD KAYNAKLI SAĞLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ TÜĐK KAYNAKLI SAĞLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ

20 1. KAYSERĐ ĐL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTATĐSTĐKLERĐ (13 TABLO ve 3 GRAFĐK) 16

21 Tablo 1.1 KAYSERĐ ĐLĐ YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARININ PERSONEL SAYILARI (2007 YILI) SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERĐ SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞINDAKĐ HASTANELER PERSONEL KAYSERĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ KAYSERĐ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĐ NUH NACĐ YAZGAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESĐ BÜNYAN DEVLET HASTANESĐ DEVELĐ DEVLET HASTANESĐ PINARBAŞI ENTEGRE ĐLÇE HASTANESĐ SARIZ ENTEGRE ĐLÇE HASTANESĐ YEŞĐLHĐSAR DEVLET HASTANESĐ YAHYALI DEVLET HASTANESĐ FELAHĐYE ENTEGRE ĐLÇE HASTANESĐ TOMARZA DEVLET HASTANESĐ ĐNCESU ENTEGRE ĐLÇE HASTANESĐ Đç Hastalıkları Uzmanı Genel Cerrahi Uzmanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Çocuk Hastalıkları Uzmanı Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Göz Hastalıkları Uzmanı Ortopedi Uzmanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Üroloji Uzmanı Nöroloji Uzmanı Kardiyoloji Uzmanı Kardiovasküler Cerrahi Uzmanı Nöroşirurji Uzmanı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Psikiyatri Uzmanı Cildiye Uzmanı Fizik Tedavi Uzmanı Röntgen Teşhis Uzmanı Anestezi Uzmanı Mikrobiyoloji Bakteriyoloji Uzmanı Biokimya Uzmanı Patoloji Uzmanı Nükleer Tıp Uzmanı Halk Sağlığı Uzmanı Plastik Cerrahi Uzmanı Genetik Uzmanı Çocuk Cerrahi Uzmanı Gögüs Cerrahi Uzmanı Aile Hekimi Gastro Enteroloji Uzmanı Đlk ve Acil Yardım Uzmanı Nefroloji Radyasyon Onkolojisi Geriatri Endokrinoloji ve meta Diğer Uzman Toplam Uzman Hekim ÖZVATAN ENTEGRE ĐLÇE HASTANESĐ TOPLAM E. Ü. TIP FAKÜLTESĐ HASTANESĐ ASKER HASTANESĐ ÖZEL ÖMÜR HASTANESĐ ÖZEL MELĐKGAZĐ HASTANESĐ ÖZEL GÜNEŞ HASTANESĐ ÖZEL SEVGĐ HASTANESĐ ÖZEL ERCĐYES HASTANESĐ ÖZEL HÜMA HASTANESĐ ÖZEL TEKDEN HASTANESĐ ÖZEL KIZILAY HASTANESĐ ÖZEL ĐBNĐ SĐNA HASTANESĐ ÖZEL ANA KALP HASTANESĐ TOPLAM GENEL TOPLAM 17 Kayıt tarihi: Kayıt yeri: Kayseri Sağlık Müdürlüğü 2007 Đstatistik Yıllığı Kaynak: Kayseri Sağlık Müdürlüğü NOT: Veriler, Kayseri Sağlık Müdürlüğü 2007 Đstatistik Yıllığı ' Yataklı Tedavi Kurumlarının Personel Sayıları ' tablosundan alınmış olup, tarafından tablonun biçimsel düzünlemesi yapılmıştır. Kayseri Đli verileridir.

KAYSERİ İLİ SEÇİLMİŞ EKONOMİK GÖSTERGELERİ

KAYSERİ İLİ SEÇİLMİŞ EKONOMİK GÖSTERGELERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ HAFIZA MERKEZİ () KAYSERİ İLİ SEÇİLMİŞ EKONOMİK GÖSTERGELERİ http://kayham.erciyes.edu.tr/ 17 KASIM 2008 PAYDAŞLARIMIZ Kayseri Üniversite- Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı

Detaylı

KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ KAYHAM 2013 Yılı Eylül Ayı Ziyaretçi Đstatistik Bülteni

KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ KAYHAM 2013 Yılı Eylül Ayı Ziyaretçi Đstatistik Bülteni KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ KAYHAM Yılı Eylül Ayı Ziyaretçi Đstatistik Bülteni Kayseri Hafıza Merkezi adı ile kurulan KAYHAM; yönetmeliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmesiyle

Detaylı

KAYHAM YILLIK FAALĐYET RAPORU (2008 YILI)

KAYHAM YILLIK FAALĐYET RAPORU (2008 YILI) Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) KAYHAM YILLIK FAALĐYET RAPORU (2008 YILI) Adres: Erciyes Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Binası Zemin Kat Tel: 0(352) 437 49 37 Dahili:13451 /

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

KAYHAM STRATEJĐK PLANINA GÖRE 2011 YILINDA GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER

KAYHAM STRATEJĐK PLANINA GÖRE 2011 YILINDA GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER KAYHAM STRATEJĐK PLANINA GÖRE 2011 YILINDA GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJĐK PLANINDA 2011 YILI ĐÇĐN PLANLANAN VE GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kimlik

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı İNTERMOB 2006 9. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii ve Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA GAZİANTEP KOCAELİ İZMİR ANKARA İSTANBUL

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA GAZİANTEP KOCAELİ İZMİR ANKARA İSTANBUL ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) KOCAELİ ANKARA İSTANBUL ESKİŞEHİR ÇANAKKALE ZONGULDAK TEKİRDAĞ KONYA EDİRNE YALOVA BALIKESİR SAKARYA KAYSERİ HATAY MUĞLA ISPARTA SAMSUN KÜTAHYA RİZE BİLECİK

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu GAZİANTEP BURSA İSTANBUL MERSİN

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu GAZİANTEP BURSA İSTANBUL MERSİN ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) İSTANBUL ADANA ANKARA EDİRNE ESKİŞEHİR ANTALYA MANİSA HATAY TEKİRDAĞ ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA YALOVA KAYSERİ DENİZLİ KIRIKKALE SAMSUN AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA ANKARA ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK EDİRNE ANTALYA HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ KAYSERİ SAKARYA YALOVA AYDIN BALIKESİR ISPARTA BOLU KIRIKKALE BİLECİK ORDU

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA KOCAELİ İZMİR MERSİN İSTANBUL ANKARA ESKİŞEHİR ÇANAKKALE DENİZLİ ZONGULDAK ANTALYA KONYA MUĞLA MANİSA HATAY BALIKESİR EDİRNE TEKİRDAĞ YALOVA SAKARYA

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi HASTANEMİZİN TANITIMI Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi Hastanemiz Balkanların en büyük sağlık kompleksi olarak 19.01.1960 yılında İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastanesi adıyla hizmete

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr 299

Ekonomik Rapor 2011. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr 299 2.8 Satın Alma Gücü Paritesi 2.8.1 Hacim Endeksleri Uluslararası Karşılaştırma Programı (UKP) esas alınarak, Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) ve bileşenleri temelinde uluslararası hacim karşılaştırmalarını

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 Nüfus Milli Gelir Eğitim Dış Ticaret Sağlık Yapı İzin Doğum Konut Satış Ölüm Ulaştırma Evlenme ve Boşanma Enerji İşgücü Çevre Tüketim Tarım Fiyat

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI KONELEX 2015 İSKON 2015 KONDÖKÜM 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI KONELEX 2015 İSKON 2015 KONDÖKÜM 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 30 Nisan 3 Mayıs 2015 KONMAK 2015 Konya 12. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı Hidrolik Pnömatik Özel Bölümü

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) İZMİR İSTANBUL KOCAELİ ADANA ANKARA HATAY EDİRNE YALOVA KONYA ÇANAKKALE TEKİRDAĞ MUĞLA SAKARYA ESKİŞEHİR ANTALYA DENİZLİ KAYSERİ ZONGULDAK KIRIKKALE ORDU

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KALIP AVRASYA 2014 BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2014 BELEX 2014 BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2014 4 7 Aralık 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. 22 25 Ocak 2014

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. 22 25 Ocak 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 22 25 Ocak 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2013 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI Stratejik Amaç 1: Kurumsal

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA İSTANBUL BURSA İZMİR ANKARA KOCAELİ

ACİL TIP 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA İSTANBUL BURSA İZMİR ANKARA KOCAELİ ACİL TIP ANKARA KOCAELİ ÇANAKKALE BALIKESİR ZONGULDAK HATAY TEKİRDAĞ MUĞLA YALOVA MANİSA EDİRNE TRABZON KÜTAHYA UŞAK OSMANİYE RİZE AFYONKARAHİSAR DÜZCE ORDU KARABÜK KIRKLARELİ BARTIN BİLECİK GİRESUN BURDUR

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

İSTANBUL AMBALAJ 2009

İSTANBUL AMBALAJ 2009 İSTANBUL AMBALAJ 2009 15. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı 22-25 Ekim 2009 Fuar Sonuç Raporu TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GİRİŞ 3 1.1.ARAŞTIRMANIN KONUSU

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 26.343 2010 2011 2012 2013 2014 Ocak 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.01.2015 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN TSİM RAPORLARI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN 15 Haziran 2015 GİRİŞ YAPTIĞINIZ VERİLER NASIL RAPORLANIR? TSİM sistemi girmiş olduğunuz verilerin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 29.08.2008 R.G.Sayısı: 26982 MADDE 1 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

OCAK 2011 HĠZMET GÖSTERGELERĠ

OCAK 2011 HĠZMET GÖSTERGELERĠ OCAK 211 HĠZMET GÖSTERGELERĠ TOPLAM MUAYENE SAYISI 59846 DR. BAġINA GÜNLÜK MUAYENE SAYISI 29,48 TOPLAM YATAN HASTA SAYISI 133 POLĠKLĠNĠK YATIġ ORANI % 2,17 YATAK ĠġGAL ORANI % 69,45 ORTALAMA HASTANEDE

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 06/06/2014

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 06/06/2014 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 06/06/2014 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR İl Adı Hastane Adı Uzmanlık Dalı Ankara Ankara Numune Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 Ankara Ankara Numune

Detaylı

Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar. Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi

Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar. Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi Maliyet analizi çalışmalarının genel amaçları Hastane maliyet yapısını ortaya koymak, Hizmet maliyetlerini

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2015 yılı sonuna kadar

Detaylı

Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü

Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü Doküman Numarası IDR/203/PR-009 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 8.4. Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 0-17 yaş arasındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI - Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği Sınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU Aday, sınav ücreti olarak 130 TL yi (yüz otuz Türk Lirası KDV

Detaylı