KAYSERĐ ĐLĐ SAĞLIK GÖSTERGELERĐ T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (KAYHAM)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERĐ ĐLĐ SAĞLIK GÖSTERGELERĐ T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (KAYHAM) http://kayham.erciyes.edu."

Transkript

1 T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ KAYSERĐ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ () KAYSERĐ ĐLĐ SEÇĐLMĐŞ SAĞLIK GÖSTERGELERĐ 09 KASIM 2009 PAYDAŞLARIMIZ

2 Önsöz Kurumlar belli zaman aralıklarında geçmişlerinin muhasebesine yönelik raporlar hazırlar ve ilgililerin eleştirel değerlendirmesine sunarlar. Raporun hazırlanma sürecinde kurum çalışanları ve yetkilileri aynı zamanda kendilerini de bir özeleştiri masasına yatırmış olurlar, çıkardıklarından paylarına düşeni alırlar. Rapor hazırlamadaki diğer önemli amaç ise, kurumun sunduğu hizmetlerden yararlanan hedef kitlenin eleştirisini almaktır. Bu eleştiriler sonucunda kurum çalışanları amaçlarına uygun hizmet sunup sunmadıklarını anlamış olurlar. Ayrıca alınan eleştirilerin kurumun daha verimli çalışmasında etkili olması beklenir. Bu rapor, önce kısaca ı tanıtıcı bilgileri; ardından ın web sayfası vasıtasıyla haftalık toplam izlenme istatistiklerini; ulusal ve uluslararası haftalık izlenme istatistiklerini sunmaktadır. Sonraki kısımda Kayham ın ilk işlevi olan kütüphane tarama sistemi hakkında bilgiler ve da bulunan materyal sayıları yer almaktadır. ın ikinci işlevi olan Kayseri istatistikî veri tabanı hazırlama faaliyetleri kapsamında ise, önce genel plan verilmekte, ardından sadece Kayseri Đli Seçilmiş Sağlık Göstergelerinden oluşan bazı tablolar sunulmaktadır. Umarız sunduğumuz veriler sizler için bir anlam ifade eder ve sunulan istatistiklerle veri madenciliği yapabilme fırsatı elde etmiş olursunuz. Kayseri ile ilgili ihtiyaç duyacağınız diğer bilgi ve istatistikler için, ın web sayfasını (http://kayham.erciyes.edu.tr) ziyaret edebilirsiniz. Saygılarımla. Prof. Dr. Rıfat YILDIZ Müdürü

3 ÖNSÖZ ĐÇĐNDEKĐLER IN TANITIMI WEB SAYFASI ZĐYARETÇĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐ Sayfa No TABLO 1: Web Sayfası Haftalık Ziyaretçi Đstatistikleri 3 GRAFĐK 1: Web Sayfası Haftalık Ziyaretçi Sayıları. 4 TABLO 2: Web Sayfası Ziyaretçilerinin Yararlandıkları Alt Başlıklar 5-6 TABLO 3: Web Sayfası Ulusal ve Uluslararası Ziyaretçi Đstatistikleri 7 KÜTÜPHANE TARAMA SĐSTEMĐ KAYSERĐ ĐSTATĐSTĐKÎ VERĐ TABANI GENEL PLANI KAYSERĐ ĐLĐ SEÇĐLMĐŞ SAĞLIK GÖSTERGELERĐ KAYSERĐ ĐL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTATĐSTĐKLERĐ (13 TABLO-3 GRAFĐK) 16 TABLO 1.1: Kayseri Đli Yataklı Tedavi Kurumlarının Personel Sayıları (2007 Yılı) TABLO 1.2: Kayseri Đli Yataklı Tedavi Kurumlarının Personel Sayıları (2008 Yılı) TABLO 1.3: Kayseri Đli Yataklı Tedavi Kurumları Personel ve Hastalara Ait Bilgiler ( ) TABLO 1.4: Sağlık Bakanlığına Bağlı Ve Sağlık Bakanlığı Dışındaki Yataklı Tedavi Kurumlarının Çalışmaları (2007 Yılı) TABLO 1.5: Sağlık Bakanlığına Bağlı Ve Sağlık Bakanlığı Dışındaki Yataklı Tedavi Kurumlarının Çalışmaları (2008 Yılı) TABLO 1.6: Yataklı Tedavi Kurumları Çalışmalarının Değerlendirilmesi (2007 Yılı) 24 TABLO 1.7: Yataklı Tedavi Kurumları Çalışmalarının Değerlendirilmesi (2008 Yılı) 25 TABLO 1.8: 018 Formundaki Hastalıkların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2007 Yılı) 26 TABLO 1.9: 018 Formundaki Hastalıkların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2008 Yılı) 27 TABLO 1.10: Yıllara Göre Gezici Mobil Sağlık Ocağı Çalışmalarının Sayıları 28 TABLO 1.11: Sağlık Ocaklarında 0 Ve 1 4 Yaş Grubu Çocuklarda Görülen Hastalıkların 150 Başlıklı A Listesine Göre Erkek-Kadın Sayıları (2007 Yılı) 29 GRAFĐK 1.1: Sağlık Ocaklarında 0 Ve 1 4 Yaş Grubu Çocuklarda Görülen Hastalıkların 150 Başlıklı A Listesine Göre Dağılımı (2007 Yılı) 30

4 Sayfa No TABLO 1.12: Sağlık Ocaklarında 0 Ve 1-4 Yaş Grubu Çocuklarda Görülen Hastalıkların ICD-10' A Göre Erkek-Kadın Sayıları 31 GRAFĐK 1.2: Sağlık Ocaklarında 0 Ve 1-4 Yaş Grubu Çocuklarda Görülen Hastalıkların ICD-10' A Göre Dağılımı (2008 Yılı) 32 TABLO 1.13: Yıllar Đtibariyle Ölümlerin Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Dağılımı 33 GRAFĐK 1.3: Ölümlerin Yaş Grubuna Göre Dağılımı ( ) ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ (7 TABLO-5 GRAFĐK) 35 TABLO 2.1: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yıllara Göre Ameliyat Sayıları Ve Artış Oranları 36 GRAFĐK 2.1: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yıllara Göre Ameliyat Sayıları 37 TABLO 2.2: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yıllara Göre Hasta Dağılımı Ve Artış- Azalış Oranları 38 GRAFĐK 2.2: Ayakta Tedavi Gören Resmi Ve Özel Hastaların Yıllara Göre Dağılımı 39 GRAFĐK 2.3: Yatarak Tedavi Gören Resmi Ve Özel Hastaların Yıllara Göre Dağılımı 39 TABLO 2.3: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin Yıllara Göre Fiziki Kapasiteleri 40 TABLO 2.4: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yıllara Göre Laboratuvardan Elde Edilen Gelir Ve Gider Đstatistikleri.. 41 TABLO 2.5: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yıllara Göre Ameliyat Ve Girişimsel Đşlem Dağılımı Ve Artış Oranları. 42 TABLO 2.6: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Bölümler Bazında Yatak Kapasiteleri, GRAFĐK 2.4: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Bölümler Bazında Yatak Doluluk Oranları, TABLO 2.7: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Bölümler Bazında Hasta Sayıları, GRAFĐK 2.5: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Bölümlere Göre Hasta Dağılımı, ĐLEMOD KAYNAKLI SAĞLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ (6 TABLO) 47 TABLO 3.1: Yıllar Đtibariyle Yataklı Sağlık Kurumlarındaki Hastane Ve Yatak Sayıları.. 48 TABLO 3.2: Yıllar Đtibariyle Bildirilmesi Zorunlu Seçilmiş Bulaşıcı Hastalıklarda Vak' A Ve Ölüm Sayıları 49 TABLO 3.3: Yıllar Đtibariyle Sosyal Hastalıklar Kapsamındaki Hasta Ve Ölen Sayıları 50 TABLO 3.4: Yıllar Đtibariyle Verem Savaş Çalışmaları. 51 TABLO 3.5: Yıllar Đtibariyle Đlçelerde Bulunan Eczane Ve Ecza Depolarının Sayıları 52 TABLO 3.6: Yıllar Đtibariyle Kurumların Ambulans Sayıları TÜĐK KAYNAKLI SAĞLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ (2 TABLO) 54 TABLO 4.1: Kayseri Đli Yıllara Göre Sağlık Personeli Sayıları Ve Oranları.. 55 TABLO 4.2: Yıllar Đtibariyle Kayseri Đli Kamu Ve Özel Hastane/Yatak Sayıları 56

5 IN TANITIMI IN KURULUŞ NEDENLERĐ fikri, Kayseri de bir ihtisas kütüphanesinin olmaması ve mevcut kütüphanelerin de yetersiz olması gerçeğinden doğmuş, Kayseri hakkında bugüne kadar yazılmış ve bugünden itibaren yazılacak eserleri bir merkezde toplamak amacıyla kurulmuştur. Bunun yanı sıra üniversite-sanayi işbirliğinin bilgi sistemi altyapısı olmadan geliştirilemeyeceği gerçeği ve güvenilir ve yeterli bilgi olmadan, doğru araştırma yapılamayacağı gerçeği de Kayham fikrinin doğuşunda etkili olmuştur. Kayseri nin sahip olduğu işletmecilik ve sanayicilik potansiyelinin sürekli yenilik (inovasyon) bilinci kazandırılarak güçlendirilmesi, yerel içsel dinamiklerin orta ve uzun vadede ve kalıcı olarak harekete geçirilerek, yerel rekabet güçlerinin geliştirilmesi amacıyla, Erciyes Üniversitesi sorumluluğunda ve Prof. Dr. Rıfat Yıldız ın koordinatörlüğünde Düşüncesi nin projelendirilmesi kararlaştırılmıştır. Proje, Avrupa Birliği yerel kalkınma girişimleri hibe programları kapsamında başarılı bulunarak, AB hibe programı kaynaklarından maddi olarak desteklenmesine karar verilmiş ve bu çerçevede ın kuruluşu toplam Avro ile 1 Aralık Kasım 2007 tarihleri rasında desteklenmiştir. Proje süresinin sona ermesinin ardından ise Kayseri Hafıza Merkezi () olarak faaliyetlerini sürdürmüş ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik gereği Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi () adını alarak Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir merkez olarak faaliyetlerine devam etmektedir. IN TEMEL FAALĐYETLERĐ (ĐŞLEVLERĐ) Kayseri hakkında bugüne kadar yayınlanmış ve bugünden itibaren yayınlanacak yazılı bütün eserleri bir merkezde toplamak amacıyla kurulan, bu amaca yönelik olarak dokümantasyon, kütüphanecilik ve istatistikî bilgi hizmetleri sunmaktadır. Bilgi bankası ve kütüphanecilik faaliyetleri kapsamında Kayseri hakkında bugüne kadar yazılmış ve bugünden itibaren yazılacak eserler bir merkezde toplanmaktadır. da toplanan kitaplar, dergiler, gazeteler, tezler, makaleler, haberler, konuşma metinleri ve tebliğ sunumlarının YORDAM 2001 Kütüphane Otomasyon Programı kullanılarak kayıtları yapılmaktadır. ın internet sitesinden (http://kayham.erciyes.edu.tr) YORDAM 2001 aracılığı ile da bulunan materyaller için tarama yapılabilmektedir. Tarama esnasında kullanıcı ekrandaki basit arama, katalog, tez, süreli ve makale/tebliğ menülerinden arama yapmak istediği kısma girerek kriterlerini belirtip, istediği materyallerin bibliyografik bilgilerine ulaşabilmektedir. Ayrıca internet sitesi üzerinden Kayseri konulu büyük bir kısım tez ve makalelere tam metin olarak ulaşılabilmekte ve kullanıcı bilgisayarına kayıt edilerek, çıktıları da alınabilmektedir. tarafından sunulan bir diğer hizmet olan Kayseri Đstatistikî Veri Tabanı nın oluşturulmasındaki amaç ise, endüstride ve üniversitede Kayseri konulu araştırma yapacaklara istatistikî bilgi hazırlamak ve sunmaktır. Böylece meraklı araştırmacılar için bu istatistiklere dayanarak ve veri madenciliği tekniklerini kullanarak, farklı ve anlamlı bilgilere ulaşma potansiyeli sağlanmaktadır. Kayseri istatistikî veri tabanında yer alan tablo ve grafiklere de kayham ın internet sitesinden ulaşılabilmekte, ayrıca bu tablo ve grafikler doğrudan kâğıda dökülebilmektedir. Öte yandan Kayseri ile ilgili sosyal, kültürel ve ekonomik temel veriler ve göstergelerle yapısal özellikleri sürekli ve düzenli olarak takip altına almak amacında olan merkezde elde edilen ilginç araştırma sonuçları zaman zaman kamuoyu ile de paylaşılmaktadır. Böylece yaptığı çalışmalar sonucunda ulaştığı verilerle Kayserilileri bilgilendirme hizmetini de yerine getirmektedir. IN HEDEF GRUPLARI Ulusal ve uluslararası ticarete yönelik imalat yapan yerel firmalar ve bu firmalarla Ar-Ge projesi yürüten Erciyes Üniversitesi araştırmacıları, Kayseri Sanayi Odası üyeleri, Kayseri Ticaret Odası üyeleri ve diğer araştırmacılardır. 1

6 DA YÖNETĐM Kayham ın idari organları müdür, müdür yardımcısı, yönetim kurulu ve danışma kurulundan oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, müdürle birlikte 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu, Kayham ın bütçesini, kadro ihtiyacını, yıllık faaliyet raporunu ve faaliyet planlarını tartışır ve teklif eder. Kurul olağan olarak ayda bir toplanır. Danışma Kurulu ise 10 üyeden oluşmaktadır. Bunlardan 3 üye Kayseri Ticaret Odası nı, 3 üye de Kayseri Sanayi Odası nı temsilen görev almaktadırlar. Danışma Kurulu olağan olarak 2 ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Rıfat Yıldız ( Müdürü ) Öğr. Gör. Dr. Ahmet Somuncu ( ĐĐBF) ( Müdür Yrd.) Prof. Dr. Hayriye Atik (ĐĐBF) Hüseyin Cömert (KAYTAM Uzmanı) Araş. Gör. Dr. Talip Torun (ĐĐBF) Gülnur Yakan (Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı) Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ali Aktan (Tarih Bölümü) Prof. Dr. Nevzat Özkan (FEF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) Yaşar Elden (ĐF Sekreteri) Yrd. Doç. Dr. Ali Đhsan Özdemir (ĐĐBF, Đstatistikçi) Hasan Karaman (KAYSO Temsilcisi) Nurettin Özkara (KAYSO Temsilcisi) Yusuf Özkan (KAYSO Temsilcisi) Mustafa Erçalık (KTO Temsilcisi) A. Hamit Alaş (KTO Temsilcisi) Şaban Solmaz (KTO Temsilcisi) PROJE AŞAMASINDA I DESTEKLEYEN ĐŞTĐRAKÇĐ KURULUŞLAR Kayseri deki meslek kuruluşları tarafından da ilgi ile karşılanan proje Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Üniversite-Sanayi Araştırma Đşbirliği Vakfı olmak üzere üç iştirakçi kuruluşun da desteğini almıştır. Bu üç kuruluş proje maliyetinin %10,46 sına isabet eden 6.361,57 Avro yu eşit miktarlarda ortak olarak ödemişlerdir. ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ Adres: Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat KAYSERĐ Tel: +90 (352) Dahili: Faks: +90 (352) E-Posta: 2

7 WEB SAYFASI ZĐYARETÇĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐ Sıra No Tarih Gün Haftalık Ziyaretçi Kümülatif Ziyaretçi Tablo 1 WEB SAYFASI HAFTALIK ZĐYARETÇĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐ Sıra No Tarih Gün Haftalık Ziyaretçi Kümülatif Ziyaretçi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi (1) Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi (2) Salı Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi (6) Pazartesi Pazartesi (7) Pazartesi (3) Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi Pazartesi (4) Pazartesi Pazartesi (5) Pazartesi Pazartesi 'ın haftalık web sayfası ziyaretçi sayılarındaki artış ve azalış nedenleri: (1) Tarihinde Kayseri'de ki Belediyeler ve Kaymakamlıkların web adreslerinde 'a link verilmesi için yazı gönderilmesi, (2) Tarihinde Kayseri'de ki Đlköğretim ve OrtaÖğretim Kurumlarının web sayfalarında 'a link verilmesi için yazı gönderilmesi, (3) ÖSS Yerleştirme sonuçlarının açıklanması. (4)-(5) web sayfasındaki bir sorun nedeniyle web sayfası ulusal ve uluslar arası ziyaretçi kullanımına kapatılmıştır. (6)-(7) web sayfasındaki bir sorun nedeniyle web sayfası ulusal ve uluslar arası ziyaretçi kullanımına kapatılmıştır. 3

8 Web Sayfası Haftalık Ziyaretçi Sayıları Grafik Haftalar Seri Anasayfa 4

9 Tablo 2 Web Sayfası Ziyaretçilerinin Yararlandıkları Alt Başlıklar 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 6. Ay 7. Ay 8. Ay 9. Ay 10. Ay 11. Ay Katalog Tarama Bağış Yapanlar Kentsel Đstatistikler Hakkında Tam Metin PDF Faydalı Linkler Yönetmelik Ziyaretçi Defteri Yönetim Đletişim * web sayfası ziyaretçi istatistikleri ' ın paydaşlık misyonunun ve amaçlarının (1. Kayseri Đhtisas Kütüphanesi 2. Kayseri Đstatistiki Veri Tabanı) gerçekleştiğinin bir göstergesi. 5

10 Tablo 2 Devamı Web Sayfası Ziyaretçilerinin Yararlandıkları Alt Başlıklar 12. Ay 13. Ay 14. Ay 15. Ay 16. Ay 17. Ay 18. Ay 19. Ay 20. Ay Katalog Tarama Bağış Yapanlar Kentsel Đstatistikler Hakkında Tam Metin PDF Faydalı Linkler Yönetmelik Ziyaretçi Defteri Yönetim Đletişim * web sayfası ziyaretçi istatistikleri ' ın paydaşlık misyonunun ve amaçlarının (1. Kayseri Đhtisas Kütüphanesi 2. Kayseri Đstatistiki Veri Tabanı) gerçekleştiğinin bir göstergesi. Toplam Ortalama 6

11 Tablo Tarihleri Arasında Web Sayfasını Ziyaret Eden Ülkelerin ve Đllerin Ziyaretçi Sayıları Uluslar arası Türkiye Đlleri Sıra No Ülke Ziyaret Edilen Hafta Ziyaret Eden Kişi Sıra No Đl Ziyaret Edilen Hafta Ziyaret Eden Kişi 1 Türkiye Kayseri Almanya Ankara Hollanda Đstanbul Belçika Adana Avusturya Đzmir Fransa Konya A.B.D Bursa Đngiltere Sivas Đsviçre Antalya Rusya Samsun Đsveç Diyarbakır Norveç Malatya Yunanistan Bilinmeyen Azerbaycan Gaziantep Danimarka Trabzon Finlandiya K.Maraş Đtalya Elazığ Bulgaristan Antakya Japonya Eskişehir Polonya Đçel Gürcistan Erzurum Ukranya Đzmit Đspanya Adapazarı Đsrail Muğla Romanya Balıkesir Kırgızistan Manisa Avustralya Gebze Moğolistan Çorlu Arnavutluk Zonguldak Lüksemburg Aydın Özbekistan Tokat Sırbistan Niğde Đrlanda Afyon Çek Cumhuriyeti Erzincan Suudi Arabistan Kütahya Kenya Bolu Slovakya Isparta Libya Çanakkale Kanada Yozgat Letonya Đskenderun Bosna-Hersek Van Tayvan Kavaklıdere Macaristan Kırıkkale Kazakistan Karaman Irak Kars Birleşik Arap Emirlikleri Bandırma Türkmenistan 1 1 TOPLAM Sırbistan Morocco Belarus Kanada Tacikistan 1 1 TOPLAM

12 KÜTÜPHANE TARAMA SĐSTEMĐ Kayham da toplanan materyaller YORDAM 2001 Kütüphane Otomasyon Programı kullanılarak elektronik ortama aktarılmakta ve internet aracılığı ile araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. YORDAM 2001 her tür kütüphane için 110 ayrı alanda basit, orta, ileri düzeyde veri girişi yapma imkânı sağlayan çok kullanıcılı ve internet uyumlu bir kütüphane otomasyon programıdır. Programa kitaplar, süreli yayınlar (dergi, gazete) her tür gri yayın (standart, patent, tez vb.) ve kitap dışı belgelerin (CD, CD-Rom, video, kaset, slayt, fotoğraf, harita vb.) girişi yapılabilmektedir. Bu kapsamda Kayham için toplanan kitaplar, dergiler, gazeteler, tezler, makaleler, haberler, konuşma metinleri ve tebliğ sunumlarının YORDAM da kayıtları yapılmaktadır. Kayham ın amacı, Kayseri ilinin hafızasını oluşturmak olduğundan, dergiler ve gazetelerdeki bütün makale ve haberlerin değil, sadece Kayseri ile ilgili olanların kayıtları yapılmakta, merkezde bulunanlar dışında internetten de Kayseri konulu makaleler raştırılmakta, YORDAM da kayıtları yapılarak araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Kayseri konulu bütün materyallerin toplanmasında bağış kabulü, çoğaltma ve satın alma yolları kullanılmaktadır. Bu kapsamda öncelikle Kayseri konulu yayınları bulunan bütün kurumlara Kayham ın tanıtımı ve yayınlarını bağışlamaları isteğini içeren yazılar yazılmış, sonrasında afişler ve broşürler bastırılarak Kayham a bağış yapabilecek kişi ve kurumlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuçta bağış olarak gelen Kayseri hakkında yazılı eserler tutanak karşılığında kabul edilmekte ve ayrıca bağış listesi ın web sayfasında (http://kayham.erciyes.edu.tr) sürekli güncellenerek ilan edilmektedir. Öte yandan Kayham ın internet sitesinden YORDAM 2001 aracılığı ile Kayham da bulunan materyaller için tarama yapılabilmektedir. Tarama esnasında kullanıcı ekrandaki basit arama, katalog, tez, süreli ve makale/tebliğ menülerinden arama yapmak istediği kısma girerek kriterlerini belirtip, istediği materyallerin bibliyografik bilgilerine ulaşabilmektedir. Ayrıca internet sitesi üzerinden Kayseri konulu tez ve makalelere tam metin olarak ulaşılabilmekte ve kullanıcı bilgisayarına kayıt edilerek, çıktıları da alınabilmektedir. 8

13 MATERYAL SAYISI tarihi itibariyle da bulunan materyal sayısı bilgileri aşağıdaki gibidir. Toplam Kitap : Toplam Tez : adet 727 adet (581 adet teze tam metin olarak ulaşılabilmektedir.) Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezi: Sosyal Bilimler Doktora Tezi: Sosyal Bilimler Bitirme Tezi: Sosyal Bilimler Staj Raporu: Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezi: Fen Bilimleri Doktora Tezi: Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezi: Sağlık Bilimleri Doktora Tezi: Eğitim Fakültesi Yüksek Lisans Tezi: Eğitim Fakültesi Doktora Tezi: Tıpta Uzmanlık Tezleri: Bilim Uzmanlık Tezi: Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Ens.: Deniz Bilimleri ve Coğrafya Ens.: Güzel Sanatlar Enstitüsü: Kayseri Konulu Seminer Çalışmaları: 322 adet 33 adet 79 adet 1 adet 128 adet 25 adet 70 adet 13 adet 5 adet 1 adet 47 adet 2 adet 1 adet 1 adet 1 adet 22 adet CD: 30 adet Süreli Yayın (Dergi-Gazete-Bülten-Rapor): adet (Makale tarama sistemindeki toplam adet makale-tebliğ-haber-röportaj-konuşma metni içerisinden 103 adet makaleye internet sitesinde elektronik ortamda tam metin olarak ulaşılabilmektedir.) Katalog-Broşür: 102 adet 9

14 KAYSERĐ ĐSTATĐSTĐKÎ VERĐ TABANI GENEL PLANI I- GENEL YAPI A- COĞRAFĐ DURUM 1. Arazi Đstatistikleri 2. Đklim Đstatistikleri 3. Çevre Đstatistikleri B- NÜFUS 1. Đlemod Kaynaklı Nüfus Đstatistikleri 2. TÜĐK Kaynaklı Nüfus Đstatistikleri 3. Göç Đstatistikleri Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Đstatistikleri C- ĐDARĐ YAPI 1. Genel 2. Güvenlik 3. Mahalli Đdareler Đlemod Kaynaklı Mahalli Đdare Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Yerel Yönetim Đstatistikleri Melikgazi Kaymakamlığı Đstatistikleri Kocasinan Belediyesi Đstatistikleri 4. Seçimler 5. Diğer Konular II- SOSYAL YAPI A-ADALET 1. Đlemod Kaynaklı Adalet Đstatistikleri 2. TÜĐK Kaynaklı Adalet Đstatistikleri 10

15 B- EĞĐTĐM 1. Đlemod Kaynaklı Eğitim Đstatistikleri 2. TÜĐK Kaynaklı Eğitim Đstatistikleri 3. Kayseri Valiliği Kaynaklı Eğitim Đstatistikleri 4. Erciyes Üniversitesi Đstatistikleri Erciyes Üniversitesi Genel Öğrenci Đstatistikleri Erciyes Üniversitesi Faaliyet Raporu Đstatistikleri Erciyes Üniversitesi Enstitü Đstatistikleri Erciyes Üniversitesi ĐĐBF Đstatistikleri Erciyes Üniversitesi Öğrenci-Öğretim Elemanı Đstatistikleri Erciyes Üniversitesi Taban Puanı Đstatistikleri Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim (ERSEM) Đstatistikleri 5. Milli Eğitim Bakanlığı Kaynaklı OKS Sınav Đstatistikleri 6.Kayseri ve Konya Đli Eğitim Đstatistiklerinin Karşılaştırılması C- GENÇLĐK VE SPOR 1. Đlemod Kaynaklı Gençlik ve Spor Đstatistikleri 2. TÜĐK Kaynaklı Gençlik ve Spor Đstatistikleri D- SAĞLIK 1. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Đstatistikleri 2. Kayseri Sağlık Müdürlüğü Kaynaklı Sağlık Đstatistikleri 112 Acil Vaka Đstatistikleri Kayseri, Konya ve Denizli Đlleri Sağlık Ocakları Đstatistikleri 3. TÜĐK Kaynaklı Sağlık Đstatistikleri 4. Đlemod Kaynaklı Sağlık Đstatistikleri Temel Sağlık Đstatistikleri Hastalık Đstatistikleri Aile Planlaması Đstatistikleri 5. Kayseri Valiliği Kaynaklı Sağlık Đstatistikleri E- ĐŞGÜCÜ VE ÇALIŞMA 1. Đlemod Kaynaklı Đşgücü ve Çalışma Đstatistikleri 2. TÜĐK Kaynaklı Đşgücü ve Çalışma Đstatistikleri 11

16 F- SOSYAL YARDIM VE GÜVENLĐK 1. Đlemod Kaynaklı Sosyal Yardım ve Güvenlik 2. TÜĐK Kaynaklı Sosyal Yardım ve Güvenlik 3. Kayseri Valiliği Kaynaklı Sosyal Yardım ve Güvenlik 4. Kayseri ve Konya Đli Vakıf Đstatistiklerinin Karşılaştırılması G-KÜLTÜR 1. Đlemod Kaynaklı Kültür Đstatistikleri 2. TÜĐK Kaynaklı Kültür Đstatistikleri H- DERNEK 1.Dernek istatistikleri III- EKONOMĐK YAPI A- TARIM 1. Bitkisel Üretim Đstatistikleri 2. Hayvancılık Đstatistikleri 3. Ormancılık Đstatistikleri Đlemod Kaynaklı Ormancılık Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Ormancılık Đstatistikleri 4. Su Ürünleri Đstatistikleri B- SANAYĐ 1. Enerji Đlemod Kaynaklı Enerji Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Enerji Đstatistikleri 2. Đmalat Sanayi Đlemod Kaynaklı Đmalat Sanayi Đstatistikleri KOSGEB Kaynaklı Đmalat Sanayi Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Đmalat Sanayi Đstatistikleri Kayseri ve Denizli Đli Đmalat Sanayi Đstatistiklerinin Karşılaştırılması TOBB Kaynaklı Sanayi Đstatistikleri Türkiye Kalkınma Bankası Kaynaklı Đmalat Sanayi Đstatistikleri 12

17 3.Madencilik 4. Đthalat ve Đhracat Kayseri Valiliği Kaynaklı Đthalat ve Đhracat Đstatistikleri Kayseri ve Denizli Đli Đthalat ve Đhracat Đstatistiklerinin Karşılaştırılması Kayseri, Konya ve Denizli Đlleri Đthalat-Đhracat Đstatistiklerinin Karşılaştırılması C- HĐZMETLER 1. Bankacılık ve Sigortacılık Đlemod Kaynaklı Bankacılık Đstatistikleri Türkiye Bankalar Birliği Kaynaklı Kredi ve Mevduat Đstatistikleri Türkiye Bankalar Birliği Kaynaklı Şube Đstatistikleri 2. Konut Yapı ve Đnşaat Đlemod Kaynaklı Konut Yapı ve Đnşaat Đstatistikleri TÜĐK Kaynaklı Konut Yapı ve Đnşaat Đstatistikleri 3. Haberleşme Đlemod Kaynaklı Haberleşme Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Haberleşme Đstatistikleri 4. Kamu Gelir ve Giderleri Đlemod Kaynaklı Kamu Gelir ve Gider Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Kamu Gelir ve Gider Đstatistikleri 5. Ticaret 6. Turizm Đlemod Kaynaklı Turizm Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Turizm Đstatistikleri 7. Ulaştırma Đlemod Kaynaklı Ulaştırma Đstatistikleri Kayseri Valiliği Kaynaklı Ulaştırma Đstatistikleri 8. Diğer TÜĐK Kaynaklı Gayri Safi Yurt Đçi Hâsıla (GSYH) Đstatistikleri Hazine Müsteşarlığı Kaynaklı Yatırım ve KOBĐ Teşvik Đstatistikleri 13

18 IV- REEL VE PARASAL TEMEL EKONOMĐK GÖSTERGELER 1. Milli Gelir 2. Üretim Sanayi Tarım Enerji 3. Đthalat ve Đhracat 4. Bankacılık tarihi itibariyle Kayseri Đstatistikî Veri Tabanı nda oluşturulan toplam 564 adet tablo ve 139 adet grafik internet sitesi üzerinden tam metin olarak araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. 14

19 KAYSERĐ ĐSTATĐSTĐKÎ VERĐ TABANI KAYSERĐ ĐLĐ SEÇĐLMĐŞ SAĞLIK GÖSTERGELERĐ 1. KAYSERĐ ĐL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTATĐSTĐKLERĐ ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ ĐLEMOD KAYNAKLI SAĞLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ TÜĐK KAYNAKLI SAĞLIK ĐSTATĐSTĐKLERĐ

20 1. KAYSERĐ ĐL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTATĐSTĐKLERĐ (13 TABLO ve 3 GRAFĐK) 16

21 Tablo 1.1 KAYSERĐ ĐLĐ YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARININ PERSONEL SAYILARI (2007 YILI) SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERĐ SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞINDAKĐ HASTANELER PERSONEL KAYSERĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ KAYSERĐ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĐ NUH NACĐ YAZGAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESĐ BÜNYAN DEVLET HASTANESĐ DEVELĐ DEVLET HASTANESĐ PINARBAŞI ENTEGRE ĐLÇE HASTANESĐ SARIZ ENTEGRE ĐLÇE HASTANESĐ YEŞĐLHĐSAR DEVLET HASTANESĐ YAHYALI DEVLET HASTANESĐ FELAHĐYE ENTEGRE ĐLÇE HASTANESĐ TOMARZA DEVLET HASTANESĐ ĐNCESU ENTEGRE ĐLÇE HASTANESĐ Đç Hastalıkları Uzmanı Genel Cerrahi Uzmanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Çocuk Hastalıkları Uzmanı Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Göz Hastalıkları Uzmanı Ortopedi Uzmanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Üroloji Uzmanı Nöroloji Uzmanı Kardiyoloji Uzmanı Kardiovasküler Cerrahi Uzmanı Nöroşirurji Uzmanı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Psikiyatri Uzmanı Cildiye Uzmanı Fizik Tedavi Uzmanı Röntgen Teşhis Uzmanı Anestezi Uzmanı Mikrobiyoloji Bakteriyoloji Uzmanı Biokimya Uzmanı Patoloji Uzmanı Nükleer Tıp Uzmanı Halk Sağlığı Uzmanı Plastik Cerrahi Uzmanı Genetik Uzmanı Çocuk Cerrahi Uzmanı Gögüs Cerrahi Uzmanı Aile Hekimi Gastro Enteroloji Uzmanı Đlk ve Acil Yardım Uzmanı Nefroloji Radyasyon Onkolojisi Geriatri Endokrinoloji ve meta Diğer Uzman Toplam Uzman Hekim ÖZVATAN ENTEGRE ĐLÇE HASTANESĐ TOPLAM E. Ü. TIP FAKÜLTESĐ HASTANESĐ ASKER HASTANESĐ ÖZEL ÖMÜR HASTANESĐ ÖZEL MELĐKGAZĐ HASTANESĐ ÖZEL GÜNEŞ HASTANESĐ ÖZEL SEVGĐ HASTANESĐ ÖZEL ERCĐYES HASTANESĐ ÖZEL HÜMA HASTANESĐ ÖZEL TEKDEN HASTANESĐ ÖZEL KIZILAY HASTANESĐ ÖZEL ĐBNĐ SĐNA HASTANESĐ ÖZEL ANA KALP HASTANESĐ TOPLAM GENEL TOPLAM 17 Kayıt tarihi: Kayıt yeri: Kayseri Sağlık Müdürlüğü 2007 Đstatistik Yıllığı Kaynak: Kayseri Sağlık Müdürlüğü NOT: Veriler, Kayseri Sağlık Müdürlüğü 2007 Đstatistik Yıllığı ' Yataklı Tedavi Kurumlarının Personel Sayıları ' tablosundan alınmış olup, tarafından tablonun biçimsel düzünlemesi yapılmıştır. Kayseri Đli verileridir.

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU MAYIS 2009 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimin Işığında, Çağdaş Uygarlık Yolunda sloganından hareketle; bilgiyi

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013 VAN Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUŞU. 2008 Yılı Performans Programı

REKTÖRÜN SUNUŞU. 2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Programı REKTÖRÜN SUNUŞU Bilginin hızla çoğaldığı, yayıldığı ve tüketildiği yüzyılımızda bilgiye ulaşma ve değerlendirme önem kazanmıştır. Alvin Toffler'in de söylediği gibi cehalet artık "okuma

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2015 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar,

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMANIN AMACI 10 ÇALIŞMA EKİBİ 10 METODOLOJİ 11 Mevcut Durum Analizi 11 1. GİRİŞ 12 2. DÜNYA DA

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet Raporu GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet Raporu GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Türkiye nin ilk yüksekokulu olan Maden Mektebinin 1924 te kurulduğu, kökleri sağlam, geçmişi olan bir üniversite olarak 1992 yılında

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü 2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Bu kitap, Sağlık Bakanlığı'nın (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü-HMM) kullanımı, basımı ve yayımı amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 ANKARA 1 TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Bakanlık Yayın

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK-31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI YÖNETİM

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı