TÜRKİYE PLASTİK BORU SEKTÖR RAPORU MEVCUT DURUM ANALİZİ İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE PLASTİK BORU SEKTÖR RAPORU MEVCUT DURUM ANALİZİ İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER"

Transkript

1 TÜRKİYE PLASTİK BORU SEKTÖR RAPORU MEVCUT DURUM ANALİZİ VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRK PLASTİK SANAYİCİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI

2 1 DÜNYA DA DURUM : Dünyada plastik boru kullanımının yıllık artışının % 5 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda ise plastik boru kullanımındaki artışın % 7-8 lere çıkması beklenmektedir. Atık su, drenaj, doğal gaz dağıtım şebekelerinin yenilenmesi ve inşaat sektöründeki gelişmeler plastik boru tüketiminin giderek artmasına neden olmaktadır. Avrupa, Nafta ve gelişmekte olan Asya ülkelerinde alt yapı yatırımları büyük bir plastik boru pazarının oluşmasını sağlamıştır. Dünyada su kaynaklarının giderek azalması ve bu kaynakların verimli kullanımı, suyun dağıtımı için önemli çalışmaları beraberinde getirmekte ve etkin iletişim ağlarının kurulma zorunluluğu plastik boru sektörüne büyük bir pazar yaratmaktadır. Bu ihtiyaç ve gelişim, plastik boru imal eden firmaların AR-GE çalışmalarını da giderek arttırmaktadır. Dünyada plastik boru sektörünün gelişimini arttıracak en önemli bekleyiş, Afrika ve Ortadoğu bölgelerindeki altyapı iyileştirmeleri, doğalgaz ve petrol üretiminin artmasına bağlı olarak doğacak boru hattı yatırımlarıdır. Orta Asya ülkelerinde üretilen petrol ve doğalgazın da dünya pazarlarına ulaşabilmesi için kurulması planlanan boru hatları, plastik boru sektörüne büyük bir iş hacmi doğuracaktır. Plastik borular Avrupa kıtasının tamamında ülkelerin coğrafi yapılarında uyumlu hammadde kullanımıyla, atık su hatlarındaki yüksek sızdırmazlık ve esneklik özelliği ile piyasayı ele geçirmiş durumdadır. 29 yılı itibariyle dünya plastik boru dış ticaret hacmi 31 Milyar ABD $ olarak gerçekleşmiştir. 26 yılında 14,2 milyar ABD $ olan Dünya plastik boru ithalatı, 28 yılında 18,9 milyad ABD $ ına çıkmış ancak 29 yılında küresel krizin olumsuz etkileri nedeniyle 29 yılında 15,5 milyar ABD $ ına gerilemiştir. Dünya plastik boru ithalatını yönlendiren ilk 1 ülkenin 29 yılında toplam ithalattan % 43 pay aldığı ve Almanya, ABD ve Meksika nın en çok plastik boru ithal eden 3 ülke konumunda bulunduğu görülmektedir. Türkiye, dünya toplam plastik boru ithalatından % 1 pay alırken sıralamada 3 uncu ithalatçı ülke konumundadır. Dünya Plastik Boru İthalatını Yönlendiren Ülkeler ( 1 ABD $ ) İthalatçı Ülkeler Almanya ABD Meksika Fransa Çin İtalya Kanada Belçika Çek Cumh İngiltere Ülke Toplamı Ülke'nin Payı ( % ) Dünya İthalat Toplam Türkiye ( 3 uncu Ülke ) Türkiye'nin Pay ı( % ),8,8 1,,9 Kaynak : ITC, International Trade Center

3 2 26 yılında 14 milyar ABD $ olan dünya toplam plastik boru ihracatı, 28 yılında 19,2 milyar ABD $ ına çıkmış ancak küresel krizin olumsuz etkisi ile 29 yılında 15,7 milyar ABD $ ına düşmüştür. Dünya plastik boru ihracatını yönlendiren ilk 1 ülke toplam ihracatın % 63 ünü gerçekleştirmektedir. Almanya, ABD ve İtalya ilk 3 büyük ihracatçı ülke konumunda olup, Türkiye toplam dünya ihracatından aldığı yaklaşık % 4 lük payla 7.nci ihracatçı ülke konumundadır. Dünya Plastiik Boru İhracatını Yönlediren Ülkeler ( 1 ABD $ ) İhracatçı Ülke Almanya ABD İtalya Çin İngiltere Çek Cumh Türkiye İspanya İsviçre Polonya Ülke Toplamı Ülkenin Payı ( % ) Dünya İhracat Toplamı Türkiyenin Payı ( % ) 2,4 2,6 3,4 3,7 Kaynak : ITC, International Trade Center TÜRKİYE DE DURUM : ÜRETİCİ FİRMA SAYISI VE ÜRETİM KAPASİTESİ: Ülkemizde plastik boru imal eden ve büyük çoğunluğu KOBİ düzeyinde yüzlerce firma mevcuttur. PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre 14 firma pis su borusu, 121 firma temiz su borusu, 49 firma elektrik boruları, 16 firma spiral boru, 6 firma basınca dayanıklı boru, 6 firma kimyasal taşıma için boru ve 81 firma da boru bağlantı parçaları imal etmektedir. Plastik boru üretim kapasitesi TOBB bilgi tabanına göre sektörün üretim kapasitesi yaklaşık 1 milyon ton olarak tarif edilmektedir. Plastik Boru Üretim Kapasitesi ( 1 Ton ) PLASTİK BORU HAMMADDE ARZI : Yumuşak Hortum Boru 678 Sert Plastik Boru 338 Kaynak : TOBB Veri Tabanı Plastik boru sektöründe farklı amaçlarla kullanılmak üzere değişik hammaddelerden ( PE, PB, PP, PVC, Çapraz bağlı PE, ABS vs. ) boru üretilmekle beraber, plastik boruların ana hammaddesi PVC ve PP dir.

4 3 Türkiye plastik boru hammaddesinde büyük ölçüde ithalata bağımlıdır. Nitekim yerli üretimin yetersiz olması nedeniyle plastik boru hammaddesinin son 3 yıldır yaklaşık % 87 si thalatla karşılanmıştır. Plastik Boru Hammaddesi Üretim ve ithalatı ( Ton ) / 29 PVC PP TOPLAM İTHALAT PVC PP TOPLAM ÜRETİM PVC PP TOPLAM ARZ Kaynak : TUİK, PETKİM 21 yılında plastik boru üretiminde kullanılan PVC nin % 83 ü, PP nin de % 92 si ithal edilmiş, PVC ihtiyacının % 17 si, PP ihtiyacının da ancak % 8 i yerli olarak üretilmiştir. Plastik Boru Hammaddesi Üretim ve ithalatı ( % - Ton ) PLASTİK BORU ÜRETİMİ : PVC İthalat Payı PP İthalat Payı TOPLAM İTHALAT PAYI PVC Üretim Payı PP Üretim Payı TOPLAM ÜRETİM PAYI Kaynak : TUİK, PETKİM Türkiye de plastik boru üretim miktarı, firma sayısının çok olması ve firma bilgilerine ulaşılamaması nedeniyle tam olarak bilinmemektedir. Türkiye de yerli üretim ve ithalatla karşılanan PVC ve PP arzının yaklaşık % 25 i plastik boru imalatında kullanılmaktadır. PVC ve PP dışında toplam hammaddenin % 1 u kadar da diğer katı maddelerinin kullanıldığı bilinmektedir. Bu varsayıma gore yapılan hesaplamalar, 28 yılında 575 bin ton olan plastik boru üretiminin 29 yılında 572 bin tona indiğini, ancak 21 yılında % 15 artarak 66 bin tona çıktığını göstermektedir. Toplam plastik boru üretiminin yaklaşık % 6 ını yumuşak hortum boruların, % 4 ını da sert boruların oluşturduğu tahmin edilmektedir. Plastik Boru Üretimi ( 1 Ton ) Yumuşak Hortum Boru Sert Plastik Boru / 29 TOPLAM

5 4 Plastik Boru Üretimi Ton Plastik Boru Üretimi PLASTİK BORU İTHALATI : Türkiye nin son 3 yılda plastik boru ithalatı giderek azalmaktadır. Nitekim, 28 yılında 23 bin ton olan ithalatın 29 da 2 bin tona ve 21 yılında da 15 bin tona gerilediği görülmektedir. İthalat değer bazında da son 3 yılda 167 milyon dolardan 127 milyon dolara inmiştir. Plastik boru ithalatının 21 yılında 29 yılına kıyasla miktar bazında % 23, değer bazında da % 13 gerilediği görülmektedir. Plastik Boru İthalatı TON 1 ABD $ GTİP NO / / Toplam Kaynak : TUİK Plastik Boru İthalatı 1 Ton Milyon ABD $ 1 Ton Milyon ABD $

6 5 21 yılı itibariyle toplam plastik boru ithalatı içinde GTİP no lu mamuller % 33 ile en yüksek paya sahitir. Bunu % 21 pay ile GTİP no lu mamuller takip etmektedir. 21 yılında in payı % 1 den % 33 e, ün payı % 1 den % 11 e ve ün payı % 8 den % 14 e çıkmış, diğer mamullerin payları ise gerilemiştir. Plastik Boru İthalatının GTİP No lara Göre Dağılımı ( % ) Toplam 1 1 Türkiye 6 ın üzerinde ülkeden plastik boru ithal etmektedir. Ancak ilk 1 ülkeden yapılan ithalat 29 da toplam ithalatın % 69 unu, 21 yılında da % 67 sini oluşturmuştur. Almanya; italya ve Fransa Türkiye nin plastik boru ithal ettiği ilk 3 ülkeyi oluşturmaktadır. Bu 3 ülke toplam plastik boru ithlatımızdan % 4 pay almaktadır. Plastik Boru İthalatının Ülkelere Dağılımı ULKE ADI TON 1 ABD $ % ULKE ADI TON 1 ABD $ % Almanya Almanya Fransa İtalya İtalya Fransa Japonya Çin Çin İngiltere İngiltere A.B.D İsviçre Çek Cumhuriyeti A.B.D Hindistan Yunanistan Japonya Çek Cumhuriyeti İsrail İLK 1 ÜLKE TOPLAMI İLK 1 ÜKE TOPLAMI DİĞER LERİ DİĞER LERİ GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM İLK 1 ÜLKE PAY ( % ) İLK 1 ÜLKE PAY ( % ) Kaynak : TUİK PLASTİK BORU İHRACATI : 29 yılına kadar sürekli artan plastik boru ihracatı 21 yılında miktar bazında % 39, değer bazında ise % 38 gerilemiştir. 29 da 377 bin ton ve 753 milyon ABD $ olan ihracat, 21 yılında 23 bin ton ve 466 milyon ABD $ ına inmiştir.

7 6 Plastik Boru İhracatı TON 1 ABD $ GTİP NO / / Toplam Kaynak : TUİK Plastik Boru İhracatı 1 Ton Milyon ABD $ 1 Ton Milyon ABD $ Toplam plastik boru ihracatından % 31 ile en büyük payı GTİP nolu mamuller, % 17 lik payı da ve GTİP no lu mamuller almaktadır. Plastik Boru İhracatının GTİP No lara Göre Dağılımı ( % ) Toplam 1 1 Türkiye, 125 in üzerinde ülkeye plastic boru ihraç etmektedir. 29 yılında ilk 1 ülke toplam ihracattan % 55 pay alırken, 21 yılında ilk 1 ülkenin payı % 37 ye inmiştir. 21 yılında

8 7 toplam olarak gerilemesine karşılık, diğer ülkelere yönelik ihracatın artış gösterdiği görülmektedir. Plastik Boru İhracatının Ülkelere Dağılımı ULKE_ADI TON 1 ABD $ % - ABD $ ÜLKELER TON 1 ABD $ % - ABD $ Libya ,4 Özbekistan ,1 Rusya Federasyonu ,7 Pakistan ,9 Irak , Moldova ,3 Kazakistan , Peru ,9 Türkmenistan ,9 Romanya ,6 Azerbeycan ,4 Rusya Federasyonu ,2 Romanya ,7 Polonya ,1 Suriye ,6 Suudi Arabistan , Bulgaristan ,1 Suriye ,8 Gürcistan , Portekiz ,7 İLK 1 ÜLKE TOPLAMI ,9 İLK 1 ÜLKE TOPLAMI ,6 DİĞER ÜLKELER TOPLAMI ,1 DİĞER ÜLKELER TOPLAMI ,4 GENEL TOPLAM , GENEL TOPLAM , Kaynak : TUİK PLASTİK BORU DIŞ TİCARET DENGESİ : Türkiye plastik boru dış ticaretinde net ihracatçı ülkedir. Miktar ve değer bazında 29 yılına kadar artan dış ticaret fazlası, 21 yılında ihracattaki gerileme nedeniyle miktar bazında % 4, değer bazında da % 45 azalmıştır. Plastik Boru Dış Ticaret Dengesi GTİP NO TON 1 ABD $ 21 / / Toplam Kaynak : TUİK

9 8 Plastik Boru Dış Ticaret Fazlası Ton Milyon ABD $ Ton Milyon ABD $ PLASTİK BORU SEKTÖRÜNDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI : 21 yılında Türkiye, plastik boruları ortalama 221 ABD $/ Ton dan ihraç ederken, 8265 ABD $ / Ton dan ithal etmiştir. Bu durum, plastik boru dış ticaretimizde ortalama birim ithal fiyatlarının, ortalama birim ihraç fiyatlarının 4 katından fazla olduğunu göstermektedir. Başka bir değişle, Türkiye, katma değeri çok büyük olan plastik boruları ithal ederken, katma değeri daha düşük olan boruları üretip ihraç etmektedir. Bu durum, plastik boru imalatında AR GE eksikliğinin bir göstergesidir. Plastik Boru İhracat ve İthalat Fiyat Kıyaslaması ( 21 Yılı ) ( ABD / Ton ) GTİP NO İhraç Fiyatları İthal Fiyatları İthal Fiyat / İhraç Fiyatı , , , , , , , , ,4 Toplam ,1 Kaynak : TUİK 21 yılında plastik boru ortalama birim ithal fiyatı % 13 artarken, ortalama birim ihraç fiyatı sadece % 1 artış göstermiştir. Plastik boru imalatçılarının AR GE yatırımlarına ağırlık vermeleri halinde daha yüksek teknoloji gerektiren plastik boruların imal edilip daha yüksek fiyatla ihraç edilmeleri sağlanabilecektir.

10 9 Plastik Boru İhracat ve İthalat Fiyatları ( Ortalama ) ABD $ / Ton İhracat Fiyatı İthalat Fiyatı PLASTİK BORU ARZ VE TALEP DENGESİ : Türkiye plastik boru iç pazar talebi büyük ölçüde yerli üretimle karşılanmaktadır. 26 yılında İthalatın toplam iç pazar tüketimi içindeki payı % 3 civarında iken bu oran 29 yılında % 9 a kadar çıkmış ancak 21 yılında tekrar % 3 e gerilemiştir. Türkiye 26 yılında ürettiği plastik boruların % 27 sini ihraç ederken, bu oran 29 yılında % 66 ya çıkmış, ancak 21 yılında % 35 e gerilemiştir. 21 yılında Türkiye nin ürettiği plastik boruların % 35 ini ihraç ettiği, iç satışların da % 3 ünü ithalatla karşıladığı görülmektedir. Plastik Boru Arz ve Talep Dengesi Ton Üretim İthalat İhracat İç Satışlar

11 1 Plastik Boru Arz ve Talep Dengesi ( 1 Ton ) Üretim İthalat İhracat İç Satışlar İhracat / Üretim ( % ) İthalat / İç Satış ( % ) İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER : Dünya da ve Türkiye de plastik boruların kullanımını arttıracak gelişmeler aşağıda özetlenmektedir : i. Plastik boruların kullanım alanları giderek artmaktadır. Bu gün itibariyle plastik boruların en çok kullanıldığı alanlar şunlardır; Şebeke Sistemleri Doğalgaz taşıma sistemleri Temiz ve atık su taşıma sistemleri Sıcak su ve jeotermal su taşıma sistemleri Tarımsal Sulama Basınçlı sulama sistemleri Yağmurlama sulama sistemleri Damla sulama sistemleri Yarı açık su iletim sistemleri Derin kuyu boruları Sondaj boruları Drenaj boruları Sera ısıtma boruları Isıtma Sistemleri Folyolu plastik borular Kalorifer tesisat sistemleri Yerden ısıtma sistemleri ii. Metal boru sistemlerinin gerek malzeme, gerekse montaj işçiliğinin yüksek oluşu, kullanım sırasında karşılaşılan problemlerin çokluğu ve kısa ömürlü olmaları yüzünden metalik borular yerlerini her geçen gün ve hızlı bir biçimde plastik sistemlere bırakmaktadır. Gelişmiş ülkelerin doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinde kullanılan plastik boruların toplam borulara oranı % 95'e ulaşmıştır. Diğer taraftan, 1 km. uzunluğundaki bir hattın metal ve plastik sistemlerle döşenmesi durumunda boru hatlarında oluşması olası hasar sayısı metalik boruda plastik borunun iki katından çoktur. iii. Plastik boru dünyada 55 yıldır kullanılmaktadır. Plastik boruların yaklaşık 35 yıllık ortalama çalışma ömrü mevcuttur ve yılda % 3 lük bir teknik amortisman payı vardır. Bu durum dikkate alındığında, boru imalatında plastik kullanımının, kaynakların verimli kullanılması açısından son derece ekonomik olduğu görülmektedir. iv. Çevresel denge çalışmalarında sadece kaynakların ekonomik kullanımı değil aynı zamanda uygulamaların ömrü boyunca bakımın maliyeti de ele alınmaktadır. Plastik boru bakımı son derece kolaydır veya hiç bakım gerektirmemektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde boru imalatında en ekonomik çözümün plastik kullanımı olduğu tüm dünya inşaat sektörlerince kabul görmektedir.

12 11 v. Plastik borular faydalı ömürlerinin sonunda geri kazanılmakta ve geri kazanılan ürünler ilgili standart ve normlarda belirtilen şekilde kaliteli borular ile pencere çerçevelerinde kullanılabilmektedir. Boru imalatında plastik kullanımı, hafifliği nedeniyle taşımada da ekonomiklik sağlamaktadır. Geleneksel yapı malzemelerinden yapılan borular, plastiğe gore en az 1 kat ağırdır. Bu durum plastik boruların nakliyesi bakımından belirgin maliyet ve enerji tasarrufu sağlamakta ve plastik borular Avrupa Birliği ile küresel pazarlarda her geçen gün daha fazla kullanılır hale gelmektedir. vi. Diğer geleneksel yapı ürünlerindn imal edilen borular, çok büyük navlun gideri olduğu için ihraç edilemezken, plastik borular alternatiflerine gore 1 kat hafif olması nedeniyle kolayca ihraç edilebilmektedir. Bu üstün avantajları nedeniyle, plastik boru talebinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok hızlı bir trendle artması beklenmektedir. vii. Geçmiş yıllarda altyapı çalışmalarında sıkça kullanılan beton borular artık yerlerini plastik borulara bırakmaktadır. viii. Plastik borular, doğalgaz yatırımlarında da paylarını giderek arttırmaktadır. 197 li yıllarda sulama borularında başlayan dönüşüm ve 1995 yılından bu yana konut tesisatlarında kullanılan çelik boruların tamamen plastik boruya dönüşmesiyle çelik boru üreticileri bu iki alanı plastik boru üreticilerine bırakmaktadır. ix. Beton borular artık, su taşımacılığındaki yerini yavaş yavaş plastik boruya terk ederken, içme suyu projelerinde giderek daha geniş bir kullanım miktarına kavuşan cam takviyeli plastik (CTP) borular ise cazibesini giderek yükseltmektedir. CTP borular su projelerinde ivmesini arttırmaktadır. Korozyon karşılığında dayanıklılığı, uzun ömürlü olması, kolay ve hızlı döşenmesi gibi nitelikleriyle CTP borular üreticilerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Ürün içme suyu, sulama, kanalizasyon, yağmur suyu deşarjı ve atık su projeleri alanında uygun bir kullanım alanı bulmaktadır. x. Özellikle 2 li yıllarla beraber altyapı çalışmalarında beton borunun, sıhhi tesisatlarda ise galvaniz borunun yerini adığı bilinmektedir. xi. Plastik boruların esneklik ve dayanıklılık nitelikleri, depremden daha az zarar görmesini sağlamaktadır. xii. Plastik boruların uzun ömürlü olması, iç içe geçirilip taşınabilmesi ve hijyenik olması gibi etkenler de plastik boru sektörünün gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. xiii. İnşaat sektöründe plastik boru sistemlerinin çelik ve beton borulara tercih edilmeye başlanması plastik sektörünün değişik alanlarında faaliyet gösteren firmaların da plastik boru üretimine girmelerine neden olmuştur. Çelik boru üretiminde önde gelen firmaların hızla plastik boru pazarına girdiği görülmektedir. xiv. Türkiye yakın bir gelecekte Avrupa nın önemli enerji terminallerinden ve koridorlarından biri olmaya adaydır. Doğu ile batıyı birleştirecek Nabucco projesi, Hazar Denizi ile Batı Avrupa ülkeleri arasında doğal gaz boru ağının oluşturulmasını sağlayacaktır. Döşenecek doğalgaz boru hattı Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden Batı Avrupa ya ulaşacaktır. Nabucco projesinin tahmini maliyeti 11 milyar ABD $ olup, yılda 31 milyar metre küp doğal gazı taşıyacak 33 km uzunluğunda boru hattından oluşacaktır. Bu boru hattının 2 km si Türkiye üzerinden geçecek ve Türkiye deki plastik boru imalatçıları için önemli bir satış potansiyeli oluşturacaktır. xv. Türkiye önemli enerji kaynaklarına sahip olmamakla birlikte konumu, ülkeyi önemli bir enerji transit merkezi haline getirmektedir. Türkiye nin tükettiği enerji kaynağının % 4 ını petrol, % 2 sini de doğal gaz oluştururken, bunun sadece % 7 si yerli üretimle karşılanabilmekte kalanı ithal edilmektedir. Gerek Türkiye nin gerekse Avrupa nın enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik transit projeleri, Türkiye deki plastik boru üreticileri için önemli iş potansiyeli doğuracaktır. xvi. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı, Rus petrolünün Karadeniz in altından Samsun a getirilmesi buradan döşenecek petrol boru hattıyla Ceyhan a getirilmesi ve dünya pazarlarına aktarılması için yapılmaktadır. Boğazların kapasitesini aşması ve Rus petrollerini Akdeniz'e taşıyacak yeni petrol boru hatlarının gündemde olması Samsun- Ceyhan projesini öne çıkarmıştır. Hattın toplam uzunluğu 55 km ve kapasitesi de günde 1 milyon varil ham petrol taşıyacak durumdadır. Diğer tarafatn, Bakü-Tiflis-Ceyhan'a

13 12 paralel olarak planlanan Şahdeniz projesi ile, Hazar doğalgazı Ceyhan Limanı'ndan dünya pazarlarına sunuma hazır hale gelecektir. xvii. Özellikle Ceyhan bölgesinin bir enerji merkezi haline gelmesi, bu bölgede 4 şirketin toplam 45 milyon ton kapasiteli ve 17 milyar ABD $ lık rafineri yatırımlarını gündeme getirmiştir. xviii. Türkiye de 82 ilden 55 i doğal gaza geçmiş olup, kalan 27 ile doğalgaz götürülmesi plastik boru imalatçıları için önemli bir pazar oluşturacaktır. PLASTİK BORU SEKTÖRÜNDE SORUNLAR : Türkiye plastik boru sektörünün, ekonomik konjoktürden kaynaklanan sorunlar dışındaki özel sorunları aşağıda özetlenmektedir. i. Türkiye de bazı boru hatlarında hâlâ galvanizli ve asbestli borular kullanılmaktadır. Maliyetleri düşürmek için kullanılan bu tür boruların ömürlerinin daha kısa olduğu bilinmemekle beraber, özellikle belediyelerin maliyetleri düşürmek için kullanım ömrü daha kısa olan beton borular kullandıkları belirtilmektedir. ii. Sektördeki çok sayıda ve standartların altında plastik boru üreticisinin bulunması, sektör ortalama kapasite kullanımının % 6 larda seyretmesine ve ortalama verimliliğin düşmesine neden olmaktadır. iii. Birçok belediye ve yatırımcı kurumların gerekli fizibilite etütleri ve araştırmalar yapılmadan yatırımlarda bulunması, niteliksiz ürünlerin pazarda pay almasına neden olmaktadır. iv. Plastik boru sektöründe yoğun elektrik tüketimi söz konusudur. Enerji maliyeti, üretilen malın maliyetinin yaklaşık %1 u düzeyindedir. Bu nedenle enerji, firmalar için çok yüksek bir girdi maliyetini oluşturmaktadır. Enerji maliyetlerindeki bu yükseklik ve kaliteli enerji teminindeki sorunlar, her sektörde olduğu gibi plastik boru sektöründe de rekabet şartlarını zorlaştırmaktadır. v. Plastik boruda standart dışı üretim pazarın ağırlıklı bölümüne hakimdir. Bu durumda da pazardaki çoğu firmanın daha fazla kâr elde etmek amacıyla üretimde kaliteyi ikinci plana itmesi sektöre dönük önemli yatırımları bulunan ve kaliteye odaklanan firmalar açısından haksız rekabet yaratmaktadır. Söz konusu iki grubun aynı pazarda rekabet etmek zorunda kalması da, kaliteli ürünün fiyatını aşağıya çekmektedir. Bu durumda da kalitesiz üretim yapanların kârı artarken, düşük kârlarla çalışmak zorunda kalan büyük firmalar bundan çok fazla zarar görmektedir. vi. Bazı Belediyelerimiz alt yapılarını geliştirmek için kullandıkları PE1 boru ihalelerinde Avrupa daki bir derneğin adını kullanarak ve boru imalatında Avrupa firmalarınca üretilen PE1 boru hammaddesinin kullanılması zorunluluğu getirerek ihalelere çıkmaları sektörde büyük bir haksız rekabete neden olmaktadır. İhale şartnameleri, Kamu İhale Kanunu nun 5. Maddesinin 1. fıkrasında öngörülen rekabet ilkesi ile ve aynı Kanun un 12. Maddesi nin 3. Fıkrası nda geçen Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir ibaresi ile çelişmektedir. İhale şartnamelerinde bu tarz yönlendirmeler haksız rekabete yol açmaktadır.

14 13 ARAŞTIRMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN MAMULLER ISTPOZ ISTPOZ ADI Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlem görmemiş) Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, diğerleri (ileri işlem görmemiş) Sert borular, hortumlar; propilen polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlem görmemiş) Sert borular, hortumlar; propilen polimerlerinden, diğerleri (ileri işlem görmemiş) Sert borular, hortumlar; vinil klorür polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlemsiz) Sert borular, hortumlar; vinil klorür polimerlerinden, diğerleri (ileri işlemsiz) Sert borular, hortumlar; poliamidlerden olanlar Sert borular ve hortumlar; epoksi reçinelerden olanlar Sert boru, hortumlar; diğer kondensasyon/çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden Sert borular, hortumlar; katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar Sert borular, hortumlar; vulkanize fiberden olanlar Diğer plastikten sert boru ve hortumlar; dikişsiz, ileri işlem görmemiş Sert boru, hortum; sivil hava taşıtı için bağlantı elemanlı, diğer Sert boru, hortum; dikişli borolar Sert boru, hortum; dikişli borolar (sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevinden) Sert boru, hortum; dikişli borolar (diğerleri) Boru ve hortum (esnek) kırılma basıncı >= 27,6 MPA (sivil havacılık için bağlantı elemanı) Diğer boru ve hortum (esnek) kırılma basıncı >= 27,6 MPA (sivil havacılık için bağlantı elemanı) Boru ve hortum; fenoplastlardan olanlar, bağlantı elemansız Boru ve hortum; silikonlardan olanlar, bağlantı elemansız Boru ve hortum; epoksi reçinelerden dikişsiz, bağlantı elemansız Boru, hortum; diğ.kondensasyon/çevrilme polimerizas.ürünlerinden, bağlantısız Boru ve hortum; etilen polimerlerinden olanlar, bağlantı elemansız Boru ve hortum; etilen polimerlerinden olanlar, bağlantı elemansız Boru, hortum; vinil klorür polimerinden elektrik iç tes. kullanılan boru; bağl. elemansız Boru ve hortum; vinil klorür polimerinden olan diğer, bağlantı elemansız Boru ve hortum; politetrafloretilenden olanlar, bağlantı elemansız Boru ve hortum; polpropilenden olanlar, bağlantı elemansız Boru ve hortum; diğer katılma polimerizasyonu ürünlerinden, bağlantı elemansız Boru ve hortum; diğer, bağlantı elemansız Boru ve hortum; diğer, bağlantı elemansız Dikişli borular; takviyesiz, bağlantı elemanları olmayan Diğer hortumlar; dikişli, bağlantı elemansız Tüpler, borular, hortumlar-takviyesiz, bağlantı elemanları ile Plastikten diğer hortumlar, borular ve bağlantı elemanları; dikişsiz, kondensasyon veya çevrilme pol. ürünlerinden Boru ve hortum; diğer, bağlantı elemanlı Boru ve hortum; diğerleri (sivil havacılık için bağlantı elemanı) Boru ve hortum; dikişli, bağlantı elemanlı Boru ve hortum; dikişli, bağlantı elemanlı Boru ve hortum; diğer hallerde, bağlantı elemanlı Boru ve hortum için bağlantı elemanı (sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı borular için) Boru ve hortum için bağlantı elemanı (elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen boru) Boru ve hortum için bağlantı elemanı (diğerleri) Kaynak : TUİK

Dünya Plastik Boru Pazarını Yönlendiren Ülkeler

Dünya Plastik Boru Pazarını Yönlendiren Ülkeler DÜNYA DA DURUM: Dünya plastik boru kullanımı yılda ortalama % 6 7 oranında artmaktadır. Atık su, drenaj, doğal gaz dağıtım şebekelerinin yenilenmesi ve inşaat sektöründeki gelişmeler plastik boru tüketiminin

Detaylı

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 PLASTİK HAMMADDE : Rapor içinde değerlendirilen plastik hammaddeler, GTİP numaralarına göre aşağıda verilmektedir. GTİP NO 3901

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

PLASTİK BORU SEKTÖR RAPORU

PLASTİK BORU SEKTÖR RAPORU PLASTİK BORU SEKTÖR RAPORU DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ MELTEM DURAN MART 2005 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1 1.1. Ürün Tanımı ve Çeşitleri 1 1.2. Gümrük Tarife Numaraları 1 1.3.Plastik

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ )

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) Hazırlayan : Kimya Mühendisi Neslihan ERGÜN neslihan.ergun@pagev.org.tr 1 PLASTİKLER GTİP

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMÜLLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Ay

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMÜLLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Ay TÜRKİYE PAGEV PLASTİK İNŞAAT MAMÜLLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 201-9 Ay 1 2 YÖNETİCİ ÖZETİ Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında, % 20 2 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat; ambalaj uygulamalarından

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV

DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Polipropilen ( PP )tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polietilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim;

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında, % 20 25 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat, ambalaj uygulamalarından sonra

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU

EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU Gözde SEVİLMİŞ Plastikler; telefondan televizyona, otomobilden su şişelerine, yalıtım malzemelerinden yiyecek ambalajlarına kadar hayatımızın her alanında gittikçe artan

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ EKONOMİK DURUM : Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV Pakistan, 176,3 milyon nüfusu ve % 2,1 nüfus artış hızı ile dünyanın nüfus açısından ilk

Detaylı

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir.

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir. İÇİNDEKİLER PLASTİK SEKTÖRÜ... 2 Plastik Sektörüne Genel Bakış... 2 DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ... 3 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ... 4 Türkiye de Plastik Mamul Üretimi... 5 Plastik Mamul Üretiminin Sektörel Dağılımı...

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 PAGEV

PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Yurt içinde inşaat sektörü üretiminin yaklaşık % 60 ını oluşturan konut üretimi hızlı bir şekilde artmakta ve bina inşaatı

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Yavuz EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 1 10 Eylül 2015 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ; SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN 6500 FİRMA

Detaylı

Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER

Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER Hammadde Üretimi : PLASTİK SEKTÖRÜ YILI DEĞERLENDİRMESİ Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER yılında PETKİM tarafından 611.000 ton plastik hammaddesi üretilmiş ve plastik hammadde üretimi, 2005

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

ENDONEZYA PLASTĐK VE PLASTĐK ĐŞLEME MAKĐNELERĐ DIŞ TĐCARETĐ. Barbaros Demirci. Genel Müdür PAGEV

ENDONEZYA PLASTĐK VE PLASTĐK ĐŞLEME MAKĐNELERĐ DIŞ TĐCARETĐ. Barbaros Demirci. Genel Müdür PAGEV ENDONEZYA PLASTĐK VE PLASTĐK ĐŞLEME MAKĐNELERĐ DIŞ TĐCARETĐ Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EKONOMİK DURUM : Endonezya, 1,6 milyon m2 alanı, 245 milyon nüfusu ve % 1,1 nüfus artış hızı ile dünyanın

Detaylı

plastik sanayi Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 BİSKÜVİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO ARMONİZE NO : 048.42(tatlı bisküviler) : 1905.31 (tatlı bisküviler), 1905.90.45(bisküviler) Bisküvi kelime olarak Latince

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017)

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) SEKTÖRÜN TANIMI HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar (27 GTİP li), inorganik kimyasallar (28

Detaylı

KAUÇUK SEKTÖR İZLEME RAPORU PAGEV

KAUÇUK SEKTÖR İZLEME RAPORU PAGEV KAUÇUK SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 PAGEV ÖZET: Türkiye kauçuk sektörü, kimya ve imalat sanayimizin önemli sektörlerinden biri olup, dünya toplam kauçuk ihracatından % 1,4 ithalatından da % 1,3 pay almaktadır.

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ (SITC NO: 579,581,582) Türkiye'de

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

Ocak-Eylül 2016 Dönemi

Ocak-Eylül 2016 Dönemi Ocak-Eylül 2016 Dönemi Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreter V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yrd. İHRACAT Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ. Plastik Hammadde 514.2 707.9 532.4 3.5 649.5-8.2 Plastik

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY 1 YÖNETİCİ ÖZETİ: Türkiye, plastik makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

PAGEV PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / İLK 9 AY

PAGEV PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / İLK 9 AY PAGEV PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / İLK AY YÖNETİCİ ÖZETİ: Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 8 ine yakın kısmını ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

PAG EV. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU

PAG EV. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU 1989 PAG EV Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU ÜRETİM KAPASİTESİ: Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU İçindekiler 1.DÜNYA AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 2 1.1.DÜNYA TİCARETİ... 2 2.TÜRKİYE AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 4 2.1.Üretim... 4 2.1.1.Endüstriyel Odun (Kereste) Üretimi... 4 2.1.2.Ahşap Kaplama

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi de olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatında

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO ARMONİZE NO : 67 - Demir-Çelik : 72 - Demir-Çelik 73 - Demir veya Çelik Eşya DEMİR-ÇELİK Demir-çelik sektörü ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine

Detaylı

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ TÜRKİYE'DE ÜRETIM Türk boya sanayi toplam üretim miktarı bakımından

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ HS No: 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 7016, 7019 Cam ve seramik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında başlıca ihraç ürünlerimiz refrakter (69.02), seramik yer

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

DOĞAL TAŞLAR. Hazırlayan Tülay UYANIK 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

DOĞAL TAŞLAR. Hazırlayan Tülay UYANIK 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DOĞAL TAŞLAR Hazırlayan Tülay UYANIK 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DOĞAL TAŞLAR HS No:2514, 2515, 2516, 6802 TÜRKİYE ÜRETİMİ Dünyanın en zengin mermer

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU 2015 1 2 TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU Polietilen (PE) tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddesidir. Polietilen ithalatı; dünya toplam plastik

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

Artenius Firmasının Avrupa daki Üretim Kapasiteleri. PET RESİN TON / YIL Portekiz 70.000 PREFORM ADET / YIL

Artenius Firmasının Avrupa daki Üretim Kapasiteleri. PET RESİN TON / YIL Portekiz 70.000 PREFORM ADET / YIL PAGEV, DTM nın 2011 / 4 sayılı tebliği uyarınca, 39076020 GTİP no lu PET ithalatına korunma önlemi alınma kararına ; plastik sektörümüze, sektör alt gruplarına ve mamul ve ara malı ürettiğimiz ihracatçı

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Tablo 1. Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin Gümrük Tarife Pozisyonları Alkolsüz İçecekler Ürün Adı GTP Mineral ve Gazlı Sular 2201 Meşrubat 2202 Alkollü İçecekler FERMENTE ALKOLLÜ

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 1 DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME Mayıs 214 2 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1 Dünya Çimento Sektörü 3 1.2 Türk Çimento Sektörü 6 Mt 3 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1. Dünya Çimento Sektörü Bölgesel

Detaylı

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU2016

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU2016 DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU2016 İÇİNDEKİLER I- DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72) TİCARETİ 02 DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU / 2016 II- DÜNYA ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ TİCARETİ 04 III- DÜNYA

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ Hazırlayan Faruk BİLGİ 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİSİ ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizde plastik işleme

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak - Şubat İki Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Şubat döneminde geçen

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu Ocak 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 1/2016 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN 2016 RAPORU 1 P YÖNETİCİ ÖZETİ olietilen tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim; 2014 yılında polietilen ithalatı, dünya toplam

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 ŞEKERLİ VE ÇİKOLATALI MAMULLER SITC No : 062-073 Armonize No : 1704-1806 TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye de şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün başlangıcı,

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

1. DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

1. DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ PAGEV DÜNYA VE TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT malzemeleri SEKTÖR İZLEME RAPORU 206 YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye de ve dünyada ekonomik faaliyetin itici güçlerinden olan inşaat sektörünün 204 itibarıyla küresel ekonomiden

Detaylı

PAGEV PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ DÜNYA VE TÜRKİYE. SEKTÖR İZLEME RAPORu

PAGEV PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ DÜNYA VE TÜRKİYE. SEKTÖR İZLEME RAPORu PAGEV DÜNYA VE TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORu 2016 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Plastik ambalaj malzemeleri üretimi, dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin toplam plastik mamul üretimleri

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖRÜ İZLEME RAPORU TÜRKİYE (İLK 6 AY) Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖRÜ İZLEME RAPORU TÜRKİYE (İLK 6 AY) Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER plastik sanayi 212 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ İZLEME RAPORU (İLK 6 AY) 1969 PAGDER Plastik Sanayicileri Dernegi Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER Türkiye nin İlk Özel Plastik İhtisas Org.

Detaylı

plastik sanayi AMBALAJ Barbaros ros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi AMBALAJ Barbaros ros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2012 AMBALAJ RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros ros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER Türkiye nin İlk Özel Plastik İhtisas Org. San. Bölgesi Kırklareli - Vize de Kuruluyor.

Detaylı