TÜRKİYE PLASTİK BORU SEKTÖR RAPORU MEVCUT DURUM ANALİZİ İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE PLASTİK BORU SEKTÖR RAPORU MEVCUT DURUM ANALİZİ İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER"

Transkript

1 TÜRKİYE PLASTİK BORU SEKTÖR RAPORU MEVCUT DURUM ANALİZİ VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRK PLASTİK SANAYİCİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI

2 1 DÜNYA DA DURUM : Dünyada plastik boru kullanımının yıllık artışının % 5 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda ise plastik boru kullanımındaki artışın % 7-8 lere çıkması beklenmektedir. Atık su, drenaj, doğal gaz dağıtım şebekelerinin yenilenmesi ve inşaat sektöründeki gelişmeler plastik boru tüketiminin giderek artmasına neden olmaktadır. Avrupa, Nafta ve gelişmekte olan Asya ülkelerinde alt yapı yatırımları büyük bir plastik boru pazarının oluşmasını sağlamıştır. Dünyada su kaynaklarının giderek azalması ve bu kaynakların verimli kullanımı, suyun dağıtımı için önemli çalışmaları beraberinde getirmekte ve etkin iletişim ağlarının kurulma zorunluluğu plastik boru sektörüne büyük bir pazar yaratmaktadır. Bu ihtiyaç ve gelişim, plastik boru imal eden firmaların AR-GE çalışmalarını da giderek arttırmaktadır. Dünyada plastik boru sektörünün gelişimini arttıracak en önemli bekleyiş, Afrika ve Ortadoğu bölgelerindeki altyapı iyileştirmeleri, doğalgaz ve petrol üretiminin artmasına bağlı olarak doğacak boru hattı yatırımlarıdır. Orta Asya ülkelerinde üretilen petrol ve doğalgazın da dünya pazarlarına ulaşabilmesi için kurulması planlanan boru hatları, plastik boru sektörüne büyük bir iş hacmi doğuracaktır. Plastik borular Avrupa kıtasının tamamında ülkelerin coğrafi yapılarında uyumlu hammadde kullanımıyla, atık su hatlarındaki yüksek sızdırmazlık ve esneklik özelliği ile piyasayı ele geçirmiş durumdadır. 29 yılı itibariyle dünya plastik boru dış ticaret hacmi 31 Milyar ABD $ olarak gerçekleşmiştir. 26 yılında 14,2 milyar ABD $ olan Dünya plastik boru ithalatı, 28 yılında 18,9 milyad ABD $ ına çıkmış ancak 29 yılında küresel krizin olumsuz etkileri nedeniyle 29 yılında 15,5 milyar ABD $ ına gerilemiştir. Dünya plastik boru ithalatını yönlendiren ilk 1 ülkenin 29 yılında toplam ithalattan % 43 pay aldığı ve Almanya, ABD ve Meksika nın en çok plastik boru ithal eden 3 ülke konumunda bulunduğu görülmektedir. Türkiye, dünya toplam plastik boru ithalatından % 1 pay alırken sıralamada 3 uncu ithalatçı ülke konumundadır. Dünya Plastik Boru İthalatını Yönlendiren Ülkeler ( 1 ABD $ ) İthalatçı Ülkeler Almanya ABD Meksika Fransa Çin İtalya Kanada Belçika Çek Cumh İngiltere Ülke Toplamı Ülke'nin Payı ( % ) Dünya İthalat Toplam Türkiye ( 3 uncu Ülke ) Türkiye'nin Pay ı( % ),8,8 1,,9 Kaynak : ITC, International Trade Center

3 2 26 yılında 14 milyar ABD $ olan dünya toplam plastik boru ihracatı, 28 yılında 19,2 milyar ABD $ ına çıkmış ancak küresel krizin olumsuz etkisi ile 29 yılında 15,7 milyar ABD $ ına düşmüştür. Dünya plastik boru ihracatını yönlendiren ilk 1 ülke toplam ihracatın % 63 ünü gerçekleştirmektedir. Almanya, ABD ve İtalya ilk 3 büyük ihracatçı ülke konumunda olup, Türkiye toplam dünya ihracatından aldığı yaklaşık % 4 lük payla 7.nci ihracatçı ülke konumundadır. Dünya Plastiik Boru İhracatını Yönlediren Ülkeler ( 1 ABD $ ) İhracatçı Ülke Almanya ABD İtalya Çin İngiltere Çek Cumh Türkiye İspanya İsviçre Polonya Ülke Toplamı Ülkenin Payı ( % ) Dünya İhracat Toplamı Türkiyenin Payı ( % ) 2,4 2,6 3,4 3,7 Kaynak : ITC, International Trade Center TÜRKİYE DE DURUM : ÜRETİCİ FİRMA SAYISI VE ÜRETİM KAPASİTESİ: Ülkemizde plastik boru imal eden ve büyük çoğunluğu KOBİ düzeyinde yüzlerce firma mevcuttur. PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre 14 firma pis su borusu, 121 firma temiz su borusu, 49 firma elektrik boruları, 16 firma spiral boru, 6 firma basınca dayanıklı boru, 6 firma kimyasal taşıma için boru ve 81 firma da boru bağlantı parçaları imal etmektedir. Plastik boru üretim kapasitesi TOBB bilgi tabanına göre sektörün üretim kapasitesi yaklaşık 1 milyon ton olarak tarif edilmektedir. Plastik Boru Üretim Kapasitesi ( 1 Ton ) PLASTİK BORU HAMMADDE ARZI : Yumuşak Hortum Boru 678 Sert Plastik Boru 338 Kaynak : TOBB Veri Tabanı Plastik boru sektöründe farklı amaçlarla kullanılmak üzere değişik hammaddelerden ( PE, PB, PP, PVC, Çapraz bağlı PE, ABS vs. ) boru üretilmekle beraber, plastik boruların ana hammaddesi PVC ve PP dir.

4 3 Türkiye plastik boru hammaddesinde büyük ölçüde ithalata bağımlıdır. Nitekim yerli üretimin yetersiz olması nedeniyle plastik boru hammaddesinin son 3 yıldır yaklaşık % 87 si thalatla karşılanmıştır. Plastik Boru Hammaddesi Üretim ve ithalatı ( Ton ) / 29 PVC PP TOPLAM İTHALAT PVC PP TOPLAM ÜRETİM PVC PP TOPLAM ARZ Kaynak : TUİK, PETKİM 21 yılında plastik boru üretiminde kullanılan PVC nin % 83 ü, PP nin de % 92 si ithal edilmiş, PVC ihtiyacının % 17 si, PP ihtiyacının da ancak % 8 i yerli olarak üretilmiştir. Plastik Boru Hammaddesi Üretim ve ithalatı ( % - Ton ) PLASTİK BORU ÜRETİMİ : PVC İthalat Payı PP İthalat Payı TOPLAM İTHALAT PAYI PVC Üretim Payı PP Üretim Payı TOPLAM ÜRETİM PAYI Kaynak : TUİK, PETKİM Türkiye de plastik boru üretim miktarı, firma sayısının çok olması ve firma bilgilerine ulaşılamaması nedeniyle tam olarak bilinmemektedir. Türkiye de yerli üretim ve ithalatla karşılanan PVC ve PP arzının yaklaşık % 25 i plastik boru imalatında kullanılmaktadır. PVC ve PP dışında toplam hammaddenin % 1 u kadar da diğer katı maddelerinin kullanıldığı bilinmektedir. Bu varsayıma gore yapılan hesaplamalar, 28 yılında 575 bin ton olan plastik boru üretiminin 29 yılında 572 bin tona indiğini, ancak 21 yılında % 15 artarak 66 bin tona çıktığını göstermektedir. Toplam plastik boru üretiminin yaklaşık % 6 ını yumuşak hortum boruların, % 4 ını da sert boruların oluşturduğu tahmin edilmektedir. Plastik Boru Üretimi ( 1 Ton ) Yumuşak Hortum Boru Sert Plastik Boru / 29 TOPLAM

5 4 Plastik Boru Üretimi Ton Plastik Boru Üretimi PLASTİK BORU İTHALATI : Türkiye nin son 3 yılda plastik boru ithalatı giderek azalmaktadır. Nitekim, 28 yılında 23 bin ton olan ithalatın 29 da 2 bin tona ve 21 yılında da 15 bin tona gerilediği görülmektedir. İthalat değer bazında da son 3 yılda 167 milyon dolardan 127 milyon dolara inmiştir. Plastik boru ithalatının 21 yılında 29 yılına kıyasla miktar bazında % 23, değer bazında da % 13 gerilediği görülmektedir. Plastik Boru İthalatı TON 1 ABD $ GTİP NO / / Toplam Kaynak : TUİK Plastik Boru İthalatı 1 Ton Milyon ABD $ 1 Ton Milyon ABD $

6 5 21 yılı itibariyle toplam plastik boru ithalatı içinde GTİP no lu mamuller % 33 ile en yüksek paya sahitir. Bunu % 21 pay ile GTİP no lu mamuller takip etmektedir. 21 yılında in payı % 1 den % 33 e, ün payı % 1 den % 11 e ve ün payı % 8 den % 14 e çıkmış, diğer mamullerin payları ise gerilemiştir. Plastik Boru İthalatının GTİP No lara Göre Dağılımı ( % ) Toplam 1 1 Türkiye 6 ın üzerinde ülkeden plastik boru ithal etmektedir. Ancak ilk 1 ülkeden yapılan ithalat 29 da toplam ithalatın % 69 unu, 21 yılında da % 67 sini oluşturmuştur. Almanya; italya ve Fransa Türkiye nin plastik boru ithal ettiği ilk 3 ülkeyi oluşturmaktadır. Bu 3 ülke toplam plastik boru ithlatımızdan % 4 pay almaktadır. Plastik Boru İthalatının Ülkelere Dağılımı ULKE ADI TON 1 ABD $ % ULKE ADI TON 1 ABD $ % Almanya Almanya Fransa İtalya İtalya Fransa Japonya Çin Çin İngiltere İngiltere A.B.D İsviçre Çek Cumhuriyeti A.B.D Hindistan Yunanistan Japonya Çek Cumhuriyeti İsrail İLK 1 ÜLKE TOPLAMI İLK 1 ÜKE TOPLAMI DİĞER LERİ DİĞER LERİ GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM İLK 1 ÜLKE PAY ( % ) İLK 1 ÜLKE PAY ( % ) Kaynak : TUİK PLASTİK BORU İHRACATI : 29 yılına kadar sürekli artan plastik boru ihracatı 21 yılında miktar bazında % 39, değer bazında ise % 38 gerilemiştir. 29 da 377 bin ton ve 753 milyon ABD $ olan ihracat, 21 yılında 23 bin ton ve 466 milyon ABD $ ına inmiştir.

7 6 Plastik Boru İhracatı TON 1 ABD $ GTİP NO / / Toplam Kaynak : TUİK Plastik Boru İhracatı 1 Ton Milyon ABD $ 1 Ton Milyon ABD $ Toplam plastik boru ihracatından % 31 ile en büyük payı GTİP nolu mamuller, % 17 lik payı da ve GTİP no lu mamuller almaktadır. Plastik Boru İhracatının GTİP No lara Göre Dağılımı ( % ) Toplam 1 1 Türkiye, 125 in üzerinde ülkeye plastic boru ihraç etmektedir. 29 yılında ilk 1 ülke toplam ihracattan % 55 pay alırken, 21 yılında ilk 1 ülkenin payı % 37 ye inmiştir. 21 yılında

8 7 toplam olarak gerilemesine karşılık, diğer ülkelere yönelik ihracatın artış gösterdiği görülmektedir. Plastik Boru İhracatının Ülkelere Dağılımı ULKE_ADI TON 1 ABD $ % - ABD $ ÜLKELER TON 1 ABD $ % - ABD $ Libya ,4 Özbekistan ,1 Rusya Federasyonu ,7 Pakistan ,9 Irak , Moldova ,3 Kazakistan , Peru ,9 Türkmenistan ,9 Romanya ,6 Azerbeycan ,4 Rusya Federasyonu ,2 Romanya ,7 Polonya ,1 Suriye ,6 Suudi Arabistan , Bulgaristan ,1 Suriye ,8 Gürcistan , Portekiz ,7 İLK 1 ÜLKE TOPLAMI ,9 İLK 1 ÜLKE TOPLAMI ,6 DİĞER ÜLKELER TOPLAMI ,1 DİĞER ÜLKELER TOPLAMI ,4 GENEL TOPLAM , GENEL TOPLAM , Kaynak : TUİK PLASTİK BORU DIŞ TİCARET DENGESİ : Türkiye plastik boru dış ticaretinde net ihracatçı ülkedir. Miktar ve değer bazında 29 yılına kadar artan dış ticaret fazlası, 21 yılında ihracattaki gerileme nedeniyle miktar bazında % 4, değer bazında da % 45 azalmıştır. Plastik Boru Dış Ticaret Dengesi GTİP NO TON 1 ABD $ 21 / / Toplam Kaynak : TUİK

9 8 Plastik Boru Dış Ticaret Fazlası Ton Milyon ABD $ Ton Milyon ABD $ PLASTİK BORU SEKTÖRÜNDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI : 21 yılında Türkiye, plastik boruları ortalama 221 ABD $/ Ton dan ihraç ederken, 8265 ABD $ / Ton dan ithal etmiştir. Bu durum, plastik boru dış ticaretimizde ortalama birim ithal fiyatlarının, ortalama birim ihraç fiyatlarının 4 katından fazla olduğunu göstermektedir. Başka bir değişle, Türkiye, katma değeri çok büyük olan plastik boruları ithal ederken, katma değeri daha düşük olan boruları üretip ihraç etmektedir. Bu durum, plastik boru imalatında AR GE eksikliğinin bir göstergesidir. Plastik Boru İhracat ve İthalat Fiyat Kıyaslaması ( 21 Yılı ) ( ABD / Ton ) GTİP NO İhraç Fiyatları İthal Fiyatları İthal Fiyat / İhraç Fiyatı , , , , , , , , ,4 Toplam ,1 Kaynak : TUİK 21 yılında plastik boru ortalama birim ithal fiyatı % 13 artarken, ortalama birim ihraç fiyatı sadece % 1 artış göstermiştir. Plastik boru imalatçılarının AR GE yatırımlarına ağırlık vermeleri halinde daha yüksek teknoloji gerektiren plastik boruların imal edilip daha yüksek fiyatla ihraç edilmeleri sağlanabilecektir.

10 9 Plastik Boru İhracat ve İthalat Fiyatları ( Ortalama ) ABD $ / Ton İhracat Fiyatı İthalat Fiyatı PLASTİK BORU ARZ VE TALEP DENGESİ : Türkiye plastik boru iç pazar talebi büyük ölçüde yerli üretimle karşılanmaktadır. 26 yılında İthalatın toplam iç pazar tüketimi içindeki payı % 3 civarında iken bu oran 29 yılında % 9 a kadar çıkmış ancak 21 yılında tekrar % 3 e gerilemiştir. Türkiye 26 yılında ürettiği plastik boruların % 27 sini ihraç ederken, bu oran 29 yılında % 66 ya çıkmış, ancak 21 yılında % 35 e gerilemiştir. 21 yılında Türkiye nin ürettiği plastik boruların % 35 ini ihraç ettiği, iç satışların da % 3 ünü ithalatla karşıladığı görülmektedir. Plastik Boru Arz ve Talep Dengesi Ton Üretim İthalat İhracat İç Satışlar

11 1 Plastik Boru Arz ve Talep Dengesi ( 1 Ton ) Üretim İthalat İhracat İç Satışlar İhracat / Üretim ( % ) İthalat / İç Satış ( % ) İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER : Dünya da ve Türkiye de plastik boruların kullanımını arttıracak gelişmeler aşağıda özetlenmektedir : i. Plastik boruların kullanım alanları giderek artmaktadır. Bu gün itibariyle plastik boruların en çok kullanıldığı alanlar şunlardır; Şebeke Sistemleri Doğalgaz taşıma sistemleri Temiz ve atık su taşıma sistemleri Sıcak su ve jeotermal su taşıma sistemleri Tarımsal Sulama Basınçlı sulama sistemleri Yağmurlama sulama sistemleri Damla sulama sistemleri Yarı açık su iletim sistemleri Derin kuyu boruları Sondaj boruları Drenaj boruları Sera ısıtma boruları Isıtma Sistemleri Folyolu plastik borular Kalorifer tesisat sistemleri Yerden ısıtma sistemleri ii. Metal boru sistemlerinin gerek malzeme, gerekse montaj işçiliğinin yüksek oluşu, kullanım sırasında karşılaşılan problemlerin çokluğu ve kısa ömürlü olmaları yüzünden metalik borular yerlerini her geçen gün ve hızlı bir biçimde plastik sistemlere bırakmaktadır. Gelişmiş ülkelerin doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinde kullanılan plastik boruların toplam borulara oranı % 95'e ulaşmıştır. Diğer taraftan, 1 km. uzunluğundaki bir hattın metal ve plastik sistemlerle döşenmesi durumunda boru hatlarında oluşması olası hasar sayısı metalik boruda plastik borunun iki katından çoktur. iii. Plastik boru dünyada 55 yıldır kullanılmaktadır. Plastik boruların yaklaşık 35 yıllık ortalama çalışma ömrü mevcuttur ve yılda % 3 lük bir teknik amortisman payı vardır. Bu durum dikkate alındığında, boru imalatında plastik kullanımının, kaynakların verimli kullanılması açısından son derece ekonomik olduğu görülmektedir. iv. Çevresel denge çalışmalarında sadece kaynakların ekonomik kullanımı değil aynı zamanda uygulamaların ömrü boyunca bakımın maliyeti de ele alınmaktadır. Plastik boru bakımı son derece kolaydır veya hiç bakım gerektirmemektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde boru imalatında en ekonomik çözümün plastik kullanımı olduğu tüm dünya inşaat sektörlerince kabul görmektedir.

12 11 v. Plastik borular faydalı ömürlerinin sonunda geri kazanılmakta ve geri kazanılan ürünler ilgili standart ve normlarda belirtilen şekilde kaliteli borular ile pencere çerçevelerinde kullanılabilmektedir. Boru imalatında plastik kullanımı, hafifliği nedeniyle taşımada da ekonomiklik sağlamaktadır. Geleneksel yapı malzemelerinden yapılan borular, plastiğe gore en az 1 kat ağırdır. Bu durum plastik boruların nakliyesi bakımından belirgin maliyet ve enerji tasarrufu sağlamakta ve plastik borular Avrupa Birliği ile küresel pazarlarda her geçen gün daha fazla kullanılır hale gelmektedir. vi. Diğer geleneksel yapı ürünlerindn imal edilen borular, çok büyük navlun gideri olduğu için ihraç edilemezken, plastik borular alternatiflerine gore 1 kat hafif olması nedeniyle kolayca ihraç edilebilmektedir. Bu üstün avantajları nedeniyle, plastik boru talebinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok hızlı bir trendle artması beklenmektedir. vii. Geçmiş yıllarda altyapı çalışmalarında sıkça kullanılan beton borular artık yerlerini plastik borulara bırakmaktadır. viii. Plastik borular, doğalgaz yatırımlarında da paylarını giderek arttırmaktadır. 197 li yıllarda sulama borularında başlayan dönüşüm ve 1995 yılından bu yana konut tesisatlarında kullanılan çelik boruların tamamen plastik boruya dönüşmesiyle çelik boru üreticileri bu iki alanı plastik boru üreticilerine bırakmaktadır. ix. Beton borular artık, su taşımacılığındaki yerini yavaş yavaş plastik boruya terk ederken, içme suyu projelerinde giderek daha geniş bir kullanım miktarına kavuşan cam takviyeli plastik (CTP) borular ise cazibesini giderek yükseltmektedir. CTP borular su projelerinde ivmesini arttırmaktadır. Korozyon karşılığında dayanıklılığı, uzun ömürlü olması, kolay ve hızlı döşenmesi gibi nitelikleriyle CTP borular üreticilerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Ürün içme suyu, sulama, kanalizasyon, yağmur suyu deşarjı ve atık su projeleri alanında uygun bir kullanım alanı bulmaktadır. x. Özellikle 2 li yıllarla beraber altyapı çalışmalarında beton borunun, sıhhi tesisatlarda ise galvaniz borunun yerini adığı bilinmektedir. xi. Plastik boruların esneklik ve dayanıklılık nitelikleri, depremden daha az zarar görmesini sağlamaktadır. xii. Plastik boruların uzun ömürlü olması, iç içe geçirilip taşınabilmesi ve hijyenik olması gibi etkenler de plastik boru sektörünün gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. xiii. İnşaat sektöründe plastik boru sistemlerinin çelik ve beton borulara tercih edilmeye başlanması plastik sektörünün değişik alanlarında faaliyet gösteren firmaların da plastik boru üretimine girmelerine neden olmuştur. Çelik boru üretiminde önde gelen firmaların hızla plastik boru pazarına girdiği görülmektedir. xiv. Türkiye yakın bir gelecekte Avrupa nın önemli enerji terminallerinden ve koridorlarından biri olmaya adaydır. Doğu ile batıyı birleştirecek Nabucco projesi, Hazar Denizi ile Batı Avrupa ülkeleri arasında doğal gaz boru ağının oluşturulmasını sağlayacaktır. Döşenecek doğalgaz boru hattı Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden Batı Avrupa ya ulaşacaktır. Nabucco projesinin tahmini maliyeti 11 milyar ABD $ olup, yılda 31 milyar metre küp doğal gazı taşıyacak 33 km uzunluğunda boru hattından oluşacaktır. Bu boru hattının 2 km si Türkiye üzerinden geçecek ve Türkiye deki plastik boru imalatçıları için önemli bir satış potansiyeli oluşturacaktır. xv. Türkiye önemli enerji kaynaklarına sahip olmamakla birlikte konumu, ülkeyi önemli bir enerji transit merkezi haline getirmektedir. Türkiye nin tükettiği enerji kaynağının % 4 ını petrol, % 2 sini de doğal gaz oluştururken, bunun sadece % 7 si yerli üretimle karşılanabilmekte kalanı ithal edilmektedir. Gerek Türkiye nin gerekse Avrupa nın enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik transit projeleri, Türkiye deki plastik boru üreticileri için önemli iş potansiyeli doğuracaktır. xvi. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı, Rus petrolünün Karadeniz in altından Samsun a getirilmesi buradan döşenecek petrol boru hattıyla Ceyhan a getirilmesi ve dünya pazarlarına aktarılması için yapılmaktadır. Boğazların kapasitesini aşması ve Rus petrollerini Akdeniz'e taşıyacak yeni petrol boru hatlarının gündemde olması Samsun- Ceyhan projesini öne çıkarmıştır. Hattın toplam uzunluğu 55 km ve kapasitesi de günde 1 milyon varil ham petrol taşıyacak durumdadır. Diğer tarafatn, Bakü-Tiflis-Ceyhan'a

13 12 paralel olarak planlanan Şahdeniz projesi ile, Hazar doğalgazı Ceyhan Limanı'ndan dünya pazarlarına sunuma hazır hale gelecektir. xvii. Özellikle Ceyhan bölgesinin bir enerji merkezi haline gelmesi, bu bölgede 4 şirketin toplam 45 milyon ton kapasiteli ve 17 milyar ABD $ lık rafineri yatırımlarını gündeme getirmiştir. xviii. Türkiye de 82 ilden 55 i doğal gaza geçmiş olup, kalan 27 ile doğalgaz götürülmesi plastik boru imalatçıları için önemli bir pazar oluşturacaktır. PLASTİK BORU SEKTÖRÜNDE SORUNLAR : Türkiye plastik boru sektörünün, ekonomik konjoktürden kaynaklanan sorunlar dışındaki özel sorunları aşağıda özetlenmektedir. i. Türkiye de bazı boru hatlarında hâlâ galvanizli ve asbestli borular kullanılmaktadır. Maliyetleri düşürmek için kullanılan bu tür boruların ömürlerinin daha kısa olduğu bilinmemekle beraber, özellikle belediyelerin maliyetleri düşürmek için kullanım ömrü daha kısa olan beton borular kullandıkları belirtilmektedir. ii. Sektördeki çok sayıda ve standartların altında plastik boru üreticisinin bulunması, sektör ortalama kapasite kullanımının % 6 larda seyretmesine ve ortalama verimliliğin düşmesine neden olmaktadır. iii. Birçok belediye ve yatırımcı kurumların gerekli fizibilite etütleri ve araştırmalar yapılmadan yatırımlarda bulunması, niteliksiz ürünlerin pazarda pay almasına neden olmaktadır. iv. Plastik boru sektöründe yoğun elektrik tüketimi söz konusudur. Enerji maliyeti, üretilen malın maliyetinin yaklaşık %1 u düzeyindedir. Bu nedenle enerji, firmalar için çok yüksek bir girdi maliyetini oluşturmaktadır. Enerji maliyetlerindeki bu yükseklik ve kaliteli enerji teminindeki sorunlar, her sektörde olduğu gibi plastik boru sektöründe de rekabet şartlarını zorlaştırmaktadır. v. Plastik boruda standart dışı üretim pazarın ağırlıklı bölümüne hakimdir. Bu durumda da pazardaki çoğu firmanın daha fazla kâr elde etmek amacıyla üretimde kaliteyi ikinci plana itmesi sektöre dönük önemli yatırımları bulunan ve kaliteye odaklanan firmalar açısından haksız rekabet yaratmaktadır. Söz konusu iki grubun aynı pazarda rekabet etmek zorunda kalması da, kaliteli ürünün fiyatını aşağıya çekmektedir. Bu durumda da kalitesiz üretim yapanların kârı artarken, düşük kârlarla çalışmak zorunda kalan büyük firmalar bundan çok fazla zarar görmektedir. vi. Bazı Belediyelerimiz alt yapılarını geliştirmek için kullandıkları PE1 boru ihalelerinde Avrupa daki bir derneğin adını kullanarak ve boru imalatında Avrupa firmalarınca üretilen PE1 boru hammaddesinin kullanılması zorunluluğu getirerek ihalelere çıkmaları sektörde büyük bir haksız rekabete neden olmaktadır. İhale şartnameleri, Kamu İhale Kanunu nun 5. Maddesinin 1. fıkrasında öngörülen rekabet ilkesi ile ve aynı Kanun un 12. Maddesi nin 3. Fıkrası nda geçen Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir ibaresi ile çelişmektedir. İhale şartnamelerinde bu tarz yönlendirmeler haksız rekabete yol açmaktadır.

14 13 ARAŞTIRMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN MAMULLER ISTPOZ ISTPOZ ADI Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlem görmemiş) Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, diğerleri (ileri işlem görmemiş) Sert borular, hortumlar; propilen polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlem görmemiş) Sert borular, hortumlar; propilen polimerlerinden, diğerleri (ileri işlem görmemiş) Sert borular, hortumlar; vinil klorür polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlemsiz) Sert borular, hortumlar; vinil klorür polimerlerinden, diğerleri (ileri işlemsiz) Sert borular, hortumlar; poliamidlerden olanlar Sert borular ve hortumlar; epoksi reçinelerden olanlar Sert boru, hortumlar; diğer kondensasyon/çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden Sert borular, hortumlar; katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar Sert borular, hortumlar; vulkanize fiberden olanlar Diğer plastikten sert boru ve hortumlar; dikişsiz, ileri işlem görmemiş Sert boru, hortum; sivil hava taşıtı için bağlantı elemanlı, diğer Sert boru, hortum; dikişli borolar Sert boru, hortum; dikişli borolar (sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevinden) Sert boru, hortum; dikişli borolar (diğerleri) Boru ve hortum (esnek) kırılma basıncı >= 27,6 MPA (sivil havacılık için bağlantı elemanı) Diğer boru ve hortum (esnek) kırılma basıncı >= 27,6 MPA (sivil havacılık için bağlantı elemanı) Boru ve hortum; fenoplastlardan olanlar, bağlantı elemansız Boru ve hortum; silikonlardan olanlar, bağlantı elemansız Boru ve hortum; epoksi reçinelerden dikişsiz, bağlantı elemansız Boru, hortum; diğ.kondensasyon/çevrilme polimerizas.ürünlerinden, bağlantısız Boru ve hortum; etilen polimerlerinden olanlar, bağlantı elemansız Boru ve hortum; etilen polimerlerinden olanlar, bağlantı elemansız Boru, hortum; vinil klorür polimerinden elektrik iç tes. kullanılan boru; bağl. elemansız Boru ve hortum; vinil klorür polimerinden olan diğer, bağlantı elemansız Boru ve hortum; politetrafloretilenden olanlar, bağlantı elemansız Boru ve hortum; polpropilenden olanlar, bağlantı elemansız Boru ve hortum; diğer katılma polimerizasyonu ürünlerinden, bağlantı elemansız Boru ve hortum; diğer, bağlantı elemansız Boru ve hortum; diğer, bağlantı elemansız Dikişli borular; takviyesiz, bağlantı elemanları olmayan Diğer hortumlar; dikişli, bağlantı elemansız Tüpler, borular, hortumlar-takviyesiz, bağlantı elemanları ile Plastikten diğer hortumlar, borular ve bağlantı elemanları; dikişsiz, kondensasyon veya çevrilme pol. ürünlerinden Boru ve hortum; diğer, bağlantı elemanlı Boru ve hortum; diğerleri (sivil havacılık için bağlantı elemanı) Boru ve hortum; dikişli, bağlantı elemanlı Boru ve hortum; dikişli, bağlantı elemanlı Boru ve hortum; diğer hallerde, bağlantı elemanlı Boru ve hortum için bağlantı elemanı (sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı borular için) Boru ve hortum için bağlantı elemanı (elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen boru) Boru ve hortum için bağlantı elemanı (diğerleri) Kaynak : TUİK

TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI

TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( 2014-2018 ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI Hazırlayan : Kimya Müh. Neslihan ERGÜN Teknik Uzman neslihan.ergun@pagev.org.tr İÇİNDEKİLER A ) YAŞAMIMIZI

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO ARMONİZE NO : 67 - Demir-Çelik : 72 - Demir-Çelik 73 - Demir veya Çelik Eşya DEMİR-ÇELİK Demir-çelik sektörü ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Dünyada Sektörün Görünümü... 4 2.1. Enerji Talebi... 4 2.2. Enerji Rezervleri... 6 2.3. Enerji

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

Artenius Firmasının Avrupa daki Üretim Kapasiteleri. PET RESİN TON / YIL Portekiz 70.000 PREFORM ADET / YIL

Artenius Firmasının Avrupa daki Üretim Kapasiteleri. PET RESİN TON / YIL Portekiz 70.000 PREFORM ADET / YIL PAGEV, DTM nın 2011 / 4 sayılı tebliği uyarınca, 39076020 GTİP no lu PET ithalatına korunma önlemi alınma kararına ; plastik sektörümüze, sektör alt gruplarına ve mamul ve ara malı ürettiğimiz ihracatçı

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre

Detaylı

TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE MOBİLYA MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2014 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE MOBİLYA SANAYİ MECLİSİ Aralık 2014 1 ÖNSÖZ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk özel sektörünün çatı örgütü sıfatı

Detaylı

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Sanayi Odası Odası Meslek Meslek Komiteleri Sektör Sektör Stratejileri Projesi Projesi Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli üyelerimiz ve kimya sektör temsilcileri, Bilindiği üzere, ihracatçı birlikleri, 03 Temmuz 2009 tarihinden itibaren

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-64-2 YAYIN NO: KB: 2869 - ÖİK: 719 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin MISIR

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz ISITMA - SOĞUTMA SİSTEMLERİ SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz ISITMA - SOĞUTMA SİSTEMLERİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz ISITMA - SOĞUTMA SİSTEMLERİ SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry)

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 20, TEMMUZ - 2009, S. 42-78 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ SA / 04-3-7

Detaylı

Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu

Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Yazanlar Prof. Dr. Füsun Ulengin Doç. Dr. Şule Önsel Ekici Yard. Doç.Dr. Bora Çekyay Dr. Özay Özaydın Yard. Doç. Dr. Özgür Kabak Editör

Detaylı

TARIM ALET VE MAKİNELERİ

TARIM ALET VE MAKİNELERİ TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜN TANIMI Tarım alet ve makineleri sektörü, imalat sektörünün yatırım malları üreten bir alt sektörüdür. Tarımsal mekanizasyon araçları olarak da adlandırılan bu ürünler

Detaylı