BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ. Seminer

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ. Seminer 24.03.2006"

Transkript

1

2 ISTANBUL TİCARET ODASI BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ Seminer YAYIN NO: İstanbul, 2006 I

3 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN İTO BİLGİ HATTI Tel : (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : Internet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT PRİVE GRAFİK & MATBAACILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Tel:(212) Faks:(212)

4 ÖNSÖZ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) alt kuruluşu olan Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC) Sekreterliği, üyelerinin katılımıyla 2002 yılında Roma'da, uluslararası ticarette kullanılan masif ağaçtan yapılmış ambalaj ve paletlerle ilgili yeni bir standart (ISPM 15 International Standards for Phytosanitary Measures 15 ) belirlemiştir. ISPM 15 standardma uygun palet kullanılmadığı veya ISPM 15 standardına uygun palet üretiminde ısıl işlem ya da fümigasyon için istenen koşulların tam anlamıyla sağlanmaması durumunda, sevkiyat ithalatçı ülkeler tarafından kabul edilmemekte ve hatta bazı durumlarda paletler taşıdıkları ürünler ile birlikte karantinaya alınıp imha edilmektedir. İthalat ve ihracatçılarımızı yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili olarak bugünlerde ISPM 15 normuna uyma zorunluluğundan kaynaklanan sorunların kolay çözülememesinden dolayı tedirgin olunmakta ve çeşitli çözüm arayışı içine girilmektedir. Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecinde önemi gün geçtikçe artan ve tarım ve gıda ihracatçılarını yakından ilgilendiren ISPM 15 standardının uygulanmasının eşiğinde düzenlenen "Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik" konulu seminerin hazırlanmasında görev alan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Araştırma Raportörü Hakan Arca'ya teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter I!

5

6 İÇİNDEKİLER Açış Konuşması Sait Kılıç (İTO Yönetim Kurulu Üyesi) 7 Oturum Başkanı Hakan Toker (Asist Gümrük Müşavirliği) Kadir Uzan (Şube Müdürü, Tarım İl Müdürlüğü Zirai Karantina Müdürlüğü)..11 Rıza Akkoyun (Inspektor, Tarım İl Müdürlüğü Zirai Karantina Müdürlüğü) 15 Soru-Cevap I 23 Besim Hakan Sözen (Genel Müdür Yardımcısı Hemtaş Ahşap Palet Sanayi A.Ş) 27 Soru-Cevap II 39 Feridun Cemal İnan (Gümrük Müdürü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü) 53 I l

7

8 Değerli konuklar, ahşap ambalaj malzemelerinin işlenmesi hakkındaki yönetmelik seminerimize hoş geldiniz. Şimdi seminerimizin açış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sait Kılıç'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun efendim. SAİT KILICIN AÇILIŞ KONUŞMASI İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Sayın başkan, Değerli konuklar, kıymetli konuşmacılar, sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz dış ticaretinde ivedi olarak çözüm bekleyen konular bulunmaktadır. Sonuçlan kısa, orta dönemde özellikle ihracatta artı değer getirecek bu konulardan en önemlilerinden biri, bugünkü seminerimizin konusudur. Bugün bu çerçevede 4 Mayıs 2004 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkındaki yönetmeliği ele alacağız. Ülkemizde özellikle Kobilerimizin dış ticarete yönlendirilmesi, ekonomi politikamızda ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla, odamız firmalarından dış ticaret stratejilerini oluşturmada yardımcı olmada en gerekli katkı olan bilgi temini görevini hassasiyetle yerine getirmeye çalışmaktadır. Bugünkü birlikteliğimizde bu çerçevedeki faaliyetlerimizden, taleplerimiz kapsamındadır. Günümüzde dünya ticaretine konu olan güvenlik ve standartlar gibi tarife dışı engellerin bilinmesi ve buna karşın, kontrol, belgelendirme akreditasyon sistemi kurulması, çok ciddi kurumsal alt yapı gerektirmektedir. Ancak bunun dışmda firmalarımızın da kendi içinde uluslar arası ve ulusal düzenlemeleri takip ederek gerekli yatırımları yapması şarttır. Değerli konuklar öte yandan dünya nüfusunun 6 milyarı günümüzde beslenme ve sağlık, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlardan daha öncelikli bir konum sergilemektedir. Böylesine önemli bir sektörde üretilen gıdaların % 25, 30 gibi yüksek bir oranı, hasar sonrası böceklenme veya bozulma nedeniyle kullanılamamaktadır. Ayrıca dünya sağlık örgütü, dünyadaki ölümlerin % 35 inin gıda kaynaklı salgınlar ve parazitler nedeniyle olduğunu bildirmiştir. Sınırların kalktığı, dünyamızda küresel salgınların önlenmesi önemli bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin de üyesi bulunduğu, IPPS genel kurulunun 2002 yılında kabul ettiği uluslar arası ticarette, ahşap ambalaj malzemeleri kullanımını düzenleyen standart olan ISPM-15 çerçevesindeki ihraç edilen ürün ve ne olursa olsun her türlü ahşap ambalaj malzemesi kalınlığı 6 milimden az olanları hariç olmak üzere palet, sandık, kasa, takoz ve bunlar gibi işlemden geçirilmiş, ısıl 7 ı I

9 işlem veya metil bromür fümigasyonu ve işaretlenmiş olmak zorundadır. Isıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ile işaretleme ancak yetkili firmalar tarafından yapılabilmektedir. Konvansiyona üye ülkeler, tarihinden itibaren ISP PM 15 standardını uygulama yükümlülüğünü taşımakla beraber hem kamu otoritelerinin hem de sektörlerin gerekli hazırlıkları tamamlayamaması sebebiyle, uluslar arası ticaretin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla, birçok ülke ithalat düzenlemelerinde, standardın zorunlu ve eksiksiz uygulama tarihlerinde çeşitli ertelemelerde bulunmaktadırlar. Bu nedenle ihracatçılarımızın ürünlerini gönderdikleri ithalatçı ülkelerin ISPM-15 standardını uygulama tarihlerine ilişkin güncel ve resmi bilgiler için ilgili ülkelerin kamu otoritelerinden bilgi almasında yarar görülmektedir. Burada uygulama bakımından tüm yük ihracatçılarımızın üzerinde bulunmaktadır. Bugün burada ithalat, ihracat işlemlerinde önemli bir nokta olan ısıl işlem ve ısıl işlem standardı ile ilgili ihracatçı ve ithalatçılarımızın sorumlulukları hakkında ortaya konulacak olan hususların, ürünlerin toplumlara hijyenik şartlarda sunumları konusunda önemli bir çalışma alanı yaratacağını düşünmekteyim. Değerli arkadaşlar, bugünkü bu toplantımız, gerçekten önemli bir toplantıdır. Sizler için biraz sonra sizlerin de fikirlerini dile getireceğiz, sorunları birlikte dinleyeceğiz. Sözlerime son verirken, seminerimizin siz ithalatçı ve ihracatçı arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepinize saygılar sunarım. Başkan: Sayın Kılıç teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler, nezaket ve ilginiz dolayısıyla, değerli konuklar. Hoş geldiniz değerli panelistler, sayın İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve İstanbul Ticaret Odası çalışanları, hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir konu, ISPM-15 yaklaşık 2 yıldır Türkiye'nin gündeminde, ithalatçının ayrı, ihracatçının gündeminde. Fakat bu gündemin ağırlık noktası haline gelebilmesi için, sorun çıkması gerekmiyor fakat 2 yıldır gümrük idareleri ve tarım il müdürlüğü, zirai karantina müdürlüğü bu konu ile ilgili mükellef taleplerini gözönünde bulundararak birtakım ertelemelere gittiler. Ama sanırım önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili kamu otoritesinin net tavırlarını daha çok hissedeceğiz. Öncelikle ben size panelistleri tanıtmak istiyorum. İlk panelistimiz, sayın Kadir Uzan, İstanbul Tarım İl Müdürlüğü, Zirai karantina müdürü, esas olarak ISPM-15 palet standardı konusunda kamu otoritesinin en yetkili taşra yöneticisi, kendisi aramızda, hoş geldiniz diyorum sayın Kadir Uzan. Daha sonra Sayın Feridun Cemal İnan burada, Ferudan Cemal İnan çok uzun yıllardır İstanbul Gümrük ve Muhafaza Baş müdürlüğü emrinde gümrük müdürü olarak çalışmakta ve daha sonra Besim Hakan Sözen üretim ve satış müdürü. Bir beyefendi daha görüyorum, onunla ilgili bir bilgi notum yok. Ondan rica edeceğim, mikrofona basarak kendini tanıtırsa çok sevineceğim. 8

10 Rıza Akkoyun: İstanbul zirai karantina müdürlüğünde enspektör ziraat mühendisi olarak görev yapmaktayım. Size ISPM-15 konusunda ayrıntılı bilgileri vermeye çalışacağım. Teşekkür ederim. Başkan: Evet, şimdi olayın tabii bir tarım, zirai karantina müdürlüğünü ilgilendiren bir boyutu var. Teknik bir boyutu var. ISPM yılında Roma'da uluslar arası dünya Birleşmiş Milletler gıda ve tarım örgütünün bir alt kuruluşu tarafından yapılan bir anlaşmaya dayanıyor. Uluslar arası ticarette, ithalat ve ihracatta kullanılan paletlerle ilgili özellikle bulaşıcı hastalıkların bunlar vasıtasıyla şevkine ilişkin bir tür önlemler dizisi olarak düşünmek lazım. ISPM yılından önce dünyada olan bir şey, değildi. ISPM-15 in ülkemiz için önemi, bundan böyle tüm ihraç ürünlerinde kullanılacak masif ağaçtan yapılmış, ambalaj malzemelerinin ısıl işlem veya fümigasyon denilen işlemden geçirildikten sonra yola çıkarılması anlamını taşıyor, tabii ithalatta da buna benzer bir uygulama var. Yalnız ithalat ile ihracat arasmda operasyon olarak, yani ısıl işlem ve fümigasyon olarak herhangi bir fark olmamakla birlikte, yürürlüğe giriş tarihi itibariyle farklar bulunmakta. ISPM-15 standardının ilk uygulaması ithalatta bu uygulama tarihinden itibaren ithalat işlemlerinde uygulanmaya başlamış durumda. İkinci uygulama ihracatta tabii ki fakat ihracatta çıkış esnasında kontrol yerine, alıcı ülkedeki ISPM-15 standardının takip edilmesi gerekiyor. Bu sorumluluk otomatikman gönderici firmanın, ithalatçı firmanın ithalatçısından alacağı bilgi üzerine yüklemeden önce yapılması gereken bir yükümlülük olarak ortaya çıkıyor. Yani netice olarak ithalatta zorunlu bir uygulama, tüm paletlerde, ihracatta ise, alıcı ülkedeki ISPM-15 standardının yürürlüğe girmesiyle ilgili bir uygulama gözükmekte. Uygulamada eşyanın konşimento tarihi esas almıyor, yani ihracat beyannamesi tarihi vs. biliyorsunuz gerek ithalatta, gerek ihracatta bir operasyonun çeşitli tarihleri var. Başlangıç itibarı olarak, ama uluslar arası ticarette pek çok işlemde, başlamış işlemde konşimento tarihi esas alınıyor, burada da ISPM-15 standardında konşimento tarihini esas almak durumundasınız, hem ithalat, hem ihracat işlemlerinizde evet, nasıl oluyor uygulama? Uygulama aslında gümrük tekniği olarak son derece basit tarihinde ve sonrasında ahşap ambalaj malzemeleri kullanılarak sevk edilen ithal mallarında ISPM-15 standardı uygulandığını gösteren ve aşağıda örneği bulunan, aşağıda örneği biraz sonra sanırım zirai karantina müdürlüğü yetkilileri gösterecekler. Damga bulunmadığı tarihte gümrük idarelerince ithalata izin verilmeyecektir şeklinde bir uygulama var. Yalnız burada ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Bu konudaki kontrol sorumluluğu gümrük idaresinde mi, yoksa zirai karantina müdürlüğünde mi bu konuda uzmanlar size gerekli bilgiyi verecekler, çünkü uygulamalarda biliyorsunuz, gümrüklü sahalarda geçen her şeyden artışıyla, eksisiyle gümrük idaresi sorumlu 9 I I

11 tutuluyor, bu konuda gümrük idaresi birazcık ikinci, hatta üçüncü sınıf bir rol oynuyor, onu da belirtmek isterim. ISPM-15 standardına göre damgalanmış ahşap malzemeleri ile gelen mallardan, ayrıca herhangi bir yazılı belge aranması şu andaki uygulamada gerekmiyor. ISPM-15 standart damgası bulunmayan ahşap malzemeleri taşıdıkları mallar boşaltılarak bütün masrafları ithalatçıya ait olmak üzere, mahrecine iade edilmek durumunda. Bunun dışında, kontrolleri yapan birim İstanbul zirai karantina müdürlüğü inspektörleri ki aramızda onlardan bir tanesi, direk kontrolü yapan bir uzmammız var. Bizzat size uygulamanın ne yönde olduğunu anlatacak. Bunun dışında 6 milimetre ve daha üstü kalınlıkta ahşap malzemelerden masif derken, tamamen tahtadan oluşan daha sonra suni üretilmiş olmayan bu anlamda biz tabii olayın bu yönüyle mühendislik boyutuyla bilmiyoruz, tamamen masif deyince tamamen tahta olarak düşünüyoruz, yükleme tahtaları, palet kollan, ahşap kazıklar ve ahşap ambalaj malzemeleri bu söylediğimiz ISPM- 15 standardına tabi. Bu arada kontrole tabi olmayan ahşap ambalaj malzemeleri de var. Detayı dediğim gibi zirai karantina müdürlüğü yetkilileri verecek ama, önümüzdeki nottan çok kısaca okuyayım, ahşap haricinde kullanılan ambalaj ve taşıyıcı malzemeler ki bunlar, metal, plastik, kağıt benzeri malzeme, 6 milimetre ve 6 milimetreden az kalınlıktaki her tür ahşap malzemeler, şarap, viski fıçıları, kontraplak yönlü örgü levha, yonga levha, kaplama tahta ve işlem görmüş ahşap ambalaj malzemeleri kontrole tabi değil ve ISPM-15 damgası şartı bunlar için geçerli değil. Şimdi benim kısaca gümrükçü olarak eski bir gümrük bürokratı olarak, şimdi yeni bir gümrük müşaviri olarak anladığım bu. Konunun detaylarını yetkililerden talep edeceğiz, birinci ağızdan dinleyeceksiniz. 10

12 KADİR UZAN İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ ZİRAİ KARANTİNA ŞUBESİ MÜDÜRÜ Kadir Uzan : Sayın başkanım, değerli katılımcılar, İstanbul Zirai Karantina Müdürü olarak 6 yıldır görev yapıyorum. Karantina dediğiniz zaman, hepimizde bir çekince, hepimizde bir korku, hepimizde bir değişik anlayış var, daha doğrusu karantinaya derece olarak gelene kadar aynı şeyler bende de vardı, karantina neydi ki bu kadar çekiniliyor? Türkiye'de karantina sadece işte kuduz hastalığında, Tarım Bakanlığı tarafından veya Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıkların entegre edilmesi için bildiğimiz bir şeydi, bana göre o zamana kadar, yalnız karantinaya idareci olarak, daha doğrusu, karantinada göreve başladıktan sonra karantinanın ne demek olduğunu ben ondan sonra öğrendim. Ehemmiyetinin ne kadar önemli olduğunu, şimdi zirai karantinalar, yani ülkelerin zirai karantinaları, ülkelerin refleksi olarak görülüyor. Ben bir örnekle başlamak istiyorum. Amerikaya gidenler bilir. Amerikan gümrüklerinden geçerken, ingilizce olarak şu yazıyı görüyoruz. Bu gümrük kapılarından bir tank, bir savaş uçağı geçirebilirsiniz. Ama bir tek tohum, geçiremezsiniz. Tohum tanesi. Bu da bunu da şöyle izah ediyorlar. Diyorlar ki bir tank geçti, işte bir savaş uçağı geçti. Çok çok ne yapar? İşte bir ilçeye gider veya bir ile gider, işte o ilin sadece bir mahallesini bertaraf eder, işte binlerce kişi olur, sonra ne olur? Biter. Yani tehlikenin sürekliliği yoktur. Ama bir kilo domates tohumunun gümrüklerimizden içeriye, ülkemize girdiğini ve bunun da hastalıklı olduğunu düşünelim. Bunun mücadelesi katrilyonlar harcıyorsunuz, ama % 100 sonuca gidemiyorsunuz ve kıyamete kadar sizinle yaşamak mecburiyetinde. Dolayısıyla ülkeler bitkilerini, daha doğrusu hem insan sağlığı yönüyle, hem bitki sağlığı yönüyle, ülkelerini korumak için bazı tedbirler alıyorlar. Yani hastalıksız, haşeresiz, ürünleri ülkelerine sokmak istiyorlar. Burada da bütün görev karantinalara düşüyor. Ben sevindirici bir haber vereyim size, konuya girmiyorum, bence bunlar daha önemli. İstanbul ili olarak Türkiye'de ilk defa karantina laboratuarlarını kurduk, daha doğrusu Türkiye'de 4 ilde kuruldu, Mersin, Antalya, İzmir ve İstanbul. Ama maalesef bunun kurulması aşamasında İstanbul ili çıkarılmıştı. Bizim gayretlerimizle İstanbul'da laboratuarı kurduk, zannediyorum Nisan ayı başında faaliyete başlayacağız. Ve analizlerimiz için artık ithalatçılarımız beklemeyecekler, Ankara'ya, İzmir'e, Adana'ya gitmeyecek, bizzat burada yapacağız. Biz idare olarak, müdürlük olarak şunu düstur edindik. 11

13 Sizin ihracatçılarımız olsun, ithalatçılarımız olsun, zamanın ne kadar önemli olduğunu biz biliyoruz yılından sonra arkadaşlarla ben şu anlaşmaya vardık. Bizde mesai kavramı yok. Yani sabah 8, akşam 5 mesaisi yok. İhracatçımız veya ithalatçımız hiç fark etmez, ne zaman bizden görev talep ettiği zaman anında işini bulacak, gecenin saat 2 si olsun, hiç önemli değil. Bizim arkadaşlarımız gidip o görevi yapacaklar, ve yapıyoruz da, zannediyorum birçoğunuz bizimle çalışıyorsunuz, yalnız bizi diğer kurumlarla lütfen karıştırmayın. Gümrüklerde Tarım Bakanlığı ile ilgili herhangi bir iş olursa, laboratuarlar olsun, Tarım İl Müdürlükleri olsun, gümrük komisyoncuları özellikle şunu diyor, karantinada işimiz aksadı. Yani Tarım Bakanlığı dediği zaman, karantina olarak geliyor, onun nedenini de şunu söyleyeyim. Gümrükçü arkadaşlar da bilir yılında sayılı Karantina Kanunu çıktı. Ama Tarım Bakanlığı kanunu yoktu daha, kanun hükmünde kararname ile yönetiliyordu. Yani gümrüklerdeki Tarım Bakanlığı ile ilgili her iş, 69, 68 le idare edildi şimdiye kadar. Ama kanunumuz tarım bakanlığı kanunu da çıktı. Onların ayrı bir gıda kanunumuz da çıktı. Bizim düsturumuz yıllardan beri devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. Bizde mesai kavramı yok arkadaşlar. Bu kadar açıklamadan sonra, müdürlüğümüzce yürüttüğümüz faaliyetlerden bahsedeyim. Bitkisel ürünlerin ithalat işlemleri, bizim kanunumuzla yapılıyor. Bunun içerisinde permi verme, numune alma, gerekiyorsa fenni temizlik yapma, ve ithalatın gerçekleştirilmesini sağlama, ihracatta ise, ihraç yapılacak ülkenin karantina mevzuatlarına uygun ürünü tespit edip bunu belgelendirmek. Dolayısıyla bitki sağlık sertifikası vermek. Onun için bazı ihracatçı arkadaşlarımız hatalara düşüyorlar. Bitki sağlık sertifikası almadan karşı ülkenin ülkeye mal yolluyorlar ve ya mal geri dönüyor veya bir başka ülkeye pas ediliyor, yani birçok zorluklan çekiliyor. Biz de ihracat yapan firmalara şunlan söylüyoruz, diyoruz ki hangi ülke ile çalışacaksan o ülkenin ilk yapacağın şey, karantina mevzuatını öğrenmek ve o ülkenin isteklerini bize bildirmek, ki biz de kontrollerimizi ona göre yapalım, işte a ülkesi, hastalık etmenlerinden ari olmasını ister de, b ülkesi istemiyor. Size bir örnek vereyim mesela. Avrupa Birliği ülkelerinde alfatoksin yönüyle işte belli bir değerin altında olmasını istiyor, ama Amerikada bunun bu değerin 10 katı şeylere müsaade ediyor, ürünlerin alınmasına. Bu sadece fındıkta, diğer şeylerde, aflatoksin dolayısıyla, Amerikaya fındığı gayet rahatlıkla ihraç edebilirken, Avrupa Birliğindeki ülkelere yapamıyorsunuz, ama İsviçre'ye yapabiliyorsunuz. Karşı ülkenin karantina mevzuatım gayet iyi bilmeniz gerekiyor, neler istediğini karantina müdürlüklerine söylemeniz gerekiyor. Bu ara şunu da söylemek istiyorum. Bütün evrakları tam malında herhangi bir pürüz yoksa, bizdeki işlemlerin toplam süresi 15 dakikada bitiyor. Belki arkadaşlarımız biliyorlar, bizde bekletme yoktur, anında eleman görevlendiririz, anında işlemleri yaparız, bizim daha çok, özellikle tohum haricinde, makroskopik, yani gözle 12

14 kontrolle biz işlemi bitirdiğimiz için, bizdeki işlemleriniz çok uzun sürmez. Tohum grubu olursa, bundaki işlemler analiz süreleri var. Belirli süre, onu beklemek mecburiyetindeyiz. Bunun yanında, ihraç, ilaç ihracatında görev yapıyoruz. Bir de fumigasyon, bayileriyle firmaların denetlemesi de müdürlüğümüze ait. İstanbul karantina müdürlüğü olarak aynı zamanda bir de çevremizde bulunan, bölgemizde bulunan 12 ile teknik destek vermekteyiz. Son zamanlarda da ISPM-15 uygulamasına bakıyoruz. Şimdi ISPM-15 uygulamaları, başkanımın bahsettiği gibi, tarihinde değil, tarihinde yönetmeliğimiz yayınlandı ve bu tarihten itibaren biz kontrollere başlayacaktık ama Bakanlığımızın bir çekincesi vardı, bu çekince de şuydu, ilk yeni olduğu için, acaba diğer ülkeler bu işi nasıl yapıyor? Örnek alalım dedik. Ve 1 yıl, tarihine kadar erteledik. Bizim arkadaşlarımız Avrupaya kurslara gittikleri zaman, özellikle ISPM-15 konusunda ben kendilerine daha dikkatle davranın, işte nasıl uygulamalar yapılıyor diye araştırın dedim. Şimdi dünyada ISPM-15 in ortaya çıkmasının sebebini de öğrendik, yani niye birden bire ortaya çıktı? Finlandiya veya işte Norveç de olabilir. Bir belgeselde ormanla ilgili bir genel müdürün feryadı vardı, keşke diyordu ormanlarımızın tamamı yansaydı. Tabii spiker soruyor niye diyor. Diyor ki, şu anda bir hastalık bütün ormanlarımızı bitiriyor ve bir daha ormanımız kalmayacak. Ve bu ülkelerin birkaç ülkede çıkan bu şeyden dolayı yapılan tespitlerde bu hastalığın nematot olduğunu ve bu nematodun da belirli mihraklardan bu paletlerle taşındığı, bu ülkeye paletler yoluyla girdiği tespit ediliyor. Ve dünya standardı o ülkelerin baskısıyla dünya standardı olması için böyle bir işleme geçtiler. Arkadaşımız size gerekli sunuyu yapacak. Bu sunuyu yaparken de sorularınız olursa cevaplandıracağız buradan da, ahşap ambalaj malzemelerinin iki türlü bu standartta şeyi var, uygulaması var. Bir ısıl işlem, onun detayını yine anlatacak arkadaşımız, çekirdek ısısının 58 dereceye çıkarılarak, belli bir müddet tutulması, diğer yöntem de kuvvetli bir daha doğrusu alternatifi olmayan bir fumigant olan metil bromit ile belirli ısılarda belirli dozda belirli zaman bu ahşap ambalaj malzemelerinin belirli ortamda tutulması ve bunun neticesinde de yetkili firmalar tarafından bu işlemlerin yapıldığına dair, paletlerin her iki yüzüne de ISPM-15 damgasını hangi yöntemi kullandığını, ülkeyi ve firmanın işaretini vurmak mecburiyetinde, bunlar arkadaşımız zaten izah edecek, hangi türde olacak, nasıl olacak. Bir de özellikle İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğünden ben tenkitlere açığım, ve şunu diyoruz. Lütfen bizi ziyaret edin. İhracatçılar da, ithalatçılar da bize gelen arkadaşlarımız maalesef konuyu bilmeyen, sadece evrakları takip eden, arkadaşlar geliyorlar. Dolayısıyla biz yenilikleri ihracatçılarımıza, ithalatçılarımıza da duyuramıyoruz. Yeni bir web sitesi hazırladık, burada bütün sorularınıza cevap 13

15 alabileceksiniz. Veya ihracatta olsun, ithalatta olsun işleme başlamadan önce, lütfen bizim arkadaşlarımızla temasa geçin. Yani mağdur olmamanız için biz her an hazırız, size her türlü teknik bilgiyi vermeye hazırız. Başkan: Sayın hocam teşekkür ediyoruz. Saym Rıza Akkoyun ben sizden bir şey rica edeceğim. Şimdi tabii bu tamamen uzmanlık isteyen bir şey, elinizdeki yönetmelikleri görünce bizim de dışımızda kalıyor, yani bir işareti anlamak kolay bir şey, fakat o işaretin nasıl hak edildiğini anlamak tamamen ayrı ve uzmanlık isteyen bir şey, şirketlerimiz bu konuda daha basit, pratik uygulamaya yönelik bilgi almak isterler. Onun için mümkün olduğu kadar yalın ve basit bir dille anlatırsanız çok sevineceğiz. 14

16 RIZA RIZA AKKOYUN İNSPEKTÖR İSTANBUL TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ ZİRAİ KARANTİNA ŞUBESİ Rıza Akkoyun..: Ben öncelikle sayın Yönetim Kurulu üyemiz ve sayın başkanımızın konuya yaptıkları girişler için teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kendileri oldukça güzel ve özlü bilgiler verdiler bizlere, sunumuma başlarken öncelikle sürekli kullandığımız veya bu yönetmelikte bir şekilde muhatap olduğunuz belirli kısaltmalar var. Bunlardan birincisi FAO, hepinizin bildiği gibi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünü ifade ediyor. Logolarımızda bulunması zorunlu olan UKPC logosu, bu logonun anlamı da yani bu kısaltmanın anlamı da uluslar arası bitki koruma teşkilatı. ISPM, diyoruz. ISPM ne demek? Uluslar arası bitki sağlığı standartları ölçütleri anlamına geliyor, uluslararası bitki koruma teşkilatı tarafından gündeme getirilen bir özellik ve bugünkü seminer konumuz ISPM-15, bu da haziran 2002 tarihinde uluslar arası bitki koruma teşkilatı tarafından yayınlanan, uluslararası ticarette kullanılan ahşap ambalaj malzemelerini düzenleyici normlar hakkında yayınlanmış bir yönetmelik. Kısaltmalar ve tanımlara devam edersek, zararlı organizma, biz birazcık teknik olarak eğitim aldığımız ve o konuda çalıştığımız için sunumumuzda geçecek, bunlardan da bilgi vermek istiyorum. Zararlı organizma olarak ahşaptaki veya ahşabın elde edildiği ağaçtaki canlı organizmalar, bunlar bitki sağlığında sorun olan etmenler olarak, böcekler, funguslar, bakteriler, virüsler ve diğer patojenleri sıralayabiliyoruz, ISPM-15 uygulamalarında kullanılan fumigasyon, fumigasyon dediğimiz bir işlem var. Bunun da anlamı bitkiyi, bitkisel ürün, bitki sanayi ve orman ürünlerinde, bulundukları veya yetiştirildikleri ortamda veya boş binalarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dayanağı karşı gaz halinde etkili olan, sıvı, gaz veya katı formdaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha işlemi, fumigasyondur. Bunu gazlama olarak açıklayabiliriz. Isıl işlem, özellikle ISPM- 15 kontrollerinde veya uygulamalarında gündeme, geldi. Ahşap ambalaj malzemelerinin teknik şartnameler uyarınca, asgari sürede, asgari sıcaklığa ulaşana kadar ısıtılması işlemidir. Bütün ahşap malzemelerinin odunun çekirdek ısısının en az 56 santigrat derecede yarım saat süreyle bekletilmesi işlemidir, ısıl işlem, bu ISPN-15 uygulamalarında yapılması gereken ısıl işlem budur. Bu da tabii ki özel fırınlarda ve özel ekipmanlarla yapılabiliyor ancak. Ve ahşap ambalaj malzemesi, bu zaten hepinizin malumu, taşıma, koruma veya destekleme amacıyla kullanılan palet dahil, odun veya odundan imal edilmiş malzemelere biz ahşap 15

17 ambalaj malzemeleri olarak sınıflandırıyoruz. Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Haziran 2002 de yayınlanan normlar çerçevesinde ahşap ambalaj malzemeleri ile zararlı organizmaların ülkemizden yurt dışına veya yurt dışından ülkemize giriş, çıkışını kontrol etmek veya bu tarz giriş çıkışların önüne geçebilmek için bu yönetmelik hazırlandı ve gündeme geldi. Yönetmeliğimizin kapsamı, ahşap ambalaj malzemelerinin yine yurt içi ve yurt dışı sirkülasyonlarında, zararlı organizmaların taşınmasını, yayılmasını önlemek, yapılacak ısıl işlem veya metil bromür uygulamasıyla ahşap ambalaj malzemelerinin işaretlenmesi, standartların bunların bir standarda bağlanması şeklinde bu konuyu da özetleyebiliriz. Bu ISPN 15 yetkisi alabilmek için bir firmanın ne yapması gerekiyor. Kısaca bunlara değinelim. İstanbul'da veya ülkemizde bu firmalardan epeyce bir sayıda var şu an itibariyle, ihracat için ISPM-15 damgalama yetkisi alacak firmalarımız öncelikle başvuru dilekçesi, ticaret sivil kaydı örneği, metil bromürle şayet uygulamayı yapacaklarsa... Başkan: Sayın Rıza Akkoyun, şimdi bu konuda söylemek istediğiniz ISPM-15 standardım taşıdığına dair paletlerin damga vurmaya yetkili, yani her ihracatçımızın değil, sadece bu konuyla ilgili bu paletlere bu işlemleri uygulayacak firmalar için geçerli bir prosedür bu. Anlatılan budur değil mi? Peki. Rıza Akkoyun..: Evet. Şimdi geçeceğim, daha sonra ithalat aşamasına da geleceğim. Başkan: Ben bir şey daha rica edebilir miyim? Şimdi programa biliyorsunuz bir 15 dakika gecikmeyle başladık. Bu çerçevede esas konunun teknik yükünü çeken Zirai Karantina Müdürlüğü uzmanlarının bölümü çok kısa kaldı bana göre, 3 te birlik bölümün onlara ayrılması, birazcık kısa gibi gözüküyor, sayın Feridun Cemal İnan ile daha önce konuştuk, Gümrük İdaresine bu konuda çok fazla bir sorumluluk düşmüyor, Onun için ben kendisinden izin isteyeceğim, sayın Rıza Akkoyun'un sunumuna bir 5 dakika sonra ara vereceğiz, bir 15 dakika aradan sonra kendisi tekrar sunumuna devam edecek. Bu arada bir de sıra değişikliği yapıyoruz, neden diyeceksiniz. Sayın Besim Hakan Sözen bu ISPM-15 standardly la ilgili yetkilendirilmiş üretici firmalardan birinin sorumlusudur. Bu kişi de olayı özel sektör cephesiyle bize aktaracak, en sonunda da gümrüklü sahada gümrük kontrolüyle ilgili yorumlan da Ferudun Cemal beyden isteyeceğiz. 16

18 Rıza Akkoyun..: Dediğim gibi öncelikle başvuru dilekçesi, ticaret sicil kaydının örneği, şayet işaretleme yetkisi alabilmek için metil bromit kullanılacaksa, firmanın bünyesinde bir tane metil bromit yapma kapasitesine sahip bir ziraat mühendisi veya metil bromit işlemi yapmak için müdürlüğümüz tarafından ruhsatlandırılmış bir fumigasyon şirketiyle yaptığı anlaşmam metninin olması gerekiyor. Isıl işlem yapacak kuruluşlarımızın da yine çalışma ruhsatı ve kapasite raporlarını bakanlığımıza sunmaları gerekiyor. Bu bilgiler ve belgeler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, bakanlığımızdan 3, çevre ve orman bakanlığından iki, ve Türkiye Odalar ve Borsalar birliğinden bir üyenin oluşturduğu bir komisyonca inceleniyor. Bunlara sonra bize havale ile bu tesislerin denetlenmesi sağlanıyor, biz bu tesislere giderek yapılan işlemin doğruluğunu veya geçerliliği konusunda uygulamalar yapıyoruz. Şayet firma burada başarılı olursa, biz bunu komisyona ileterek, firmamızın yetkilendirilmesine yardımcı oluyoruz. Başkan: Sayın Rıza Akkoyun bu firmaları ne şekilde öğrenebilecek ithalatçı ve ihracatçılarımız. Rıza Akkoyun..: Eğer başvuru sonunda firmanızın bizim tarafımızdan yapılan denetlemesinde bir eksiklik gözlendiyse, biz bu firmalara eksikleri tamamlayabilmeleri için ek süre veriyoruz. Bu durumda tabii ki damga yetkisini hemen alamıyorlar. Eğer tüm şartlar uygunsa, biz firmalarımıza ışıl işlem yapabilme veya fumigasyonla ISPM-15 damgası basabilme yetkisi veriyoruz. Bu gördüğünüz standart Türkiye'ce kullanılan bir ISPM-15 damgasıdır. Uluslararası ticarette kullanılan bir ISPM-15 damgasında. Öncelikle damgaların hepsinde standart olan IPPC logosu, bu bir buğday başağı şeklinde, yani ahşap ambalaj malzemenin üzerine baktığınızda bunu bariz görebilirsiniz. Bunun yanında ülkemizin kodu Türkiye hepinizin malumu. Hangi ülkece bu işlem yapılmışsa, o ülkenin ülke kodu, onun yanında ülke kodundan sonra, o ülkede hangi firma bu işlemi yapmış. Bu tabii ki her ülkenin kendi bakanlığı tarafından firmalara özel veriliyor. Onun altmda yapılan işlem kodu, mesela, HT bu ahşap ambalaj malzemesinin ısıl işleme tabi tutulduğunu gösterir bir işaret, diğer yanındaki de DB işareti, bu da işlem yapılan ahşap ambalaj malzemesinin kabuksuzluk özelliğini bizlere ifade ediyor. Evet bir işarette neler olması gerekiyor. Öncelikle dediğimiz gibi, ülke kodu, bilgi işaretleri ve tamamen gördüğünüz gibi, ISPM-15 işareti sözkonusu. Evet ISPM- 15 damgası ahşap ambalaj malzemesinin neresine vurulacak, nasıl vurulacak, bunun hakkında biraz sizi bilgilendirmek istiyorum. Malzemenin biz öncelikle tercihen dik yüzeylerinde olmasını istiyoruz kontrol mekanizması açısından görülebilmesi açısından, işaret kolay okunabilecek büyüklükte olmalı, kalıcı 17

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz Moderatör: Aklıma gelen, gündeme getirilebilecek seanslar arasında gümrükler, lojistik sektöründe eğitim, araç gereç, ekipman konusu, perakende lojistiği ve doğal afetler lojistiği var, en sonunda lojistik

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Tarım ve Köyişleri Bakanlığından BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM 28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI: Namık ATA SUNUŞ Değerli konuklar hepiniz

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri

Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri Efendim; herkese hoş geldiniz diyorum. Ben bu toplantıyı tertip eden Gıda Mühendisleri Odası Yönetimini, başta Petek Ataman olmak üzere, Ziraat Mühendisleri Odası;

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ESKİ ESER BİNALARIN YAPIMINDA YAŞANAN BÜROKRATİK ZORLUKLAR

İSTANBUL TİCARET ODASI ESKİ ESER BİNALARIN YAPIMINDA YAŞANAN BÜROKRATİK ZORLUKLAR İSTANBUL TİCARET ODASI ESKİ ESER BİNALARIN YAPIMINDA YAŞANAN BÜROKRATİK ZORLUKLAR YAYIN NO: 2007-42 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden

Detaylı

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI 3 Nisan 2013 - Ankara ÖNSÖZ Yaşadığımız çağdaş dünyada bilgi en büyük değerdir ve bunun toplumla paylaşımı gelişimin gereğidir. Ülkemizin; bilim ve hukuk normları

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI 67 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI AÇILIŞ KONUŞMASI : Sezai ONARAL :

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

GUVENLIK... SORUNLARI VE GUVENLI TICARET YAPMANIN YOLLARI

GUVENLIK... SORUNLARI VE GUVENLI TICARET YAPMANIN YOLLARI 1 ' t ' ' ~ ~ '. 1 ı 1... '. i' ı. l '.'; ı '\" ı Lı.~... c.~~.-)-~~j ı'o..,;..!t rnı ~)uı.. h:.:si C:ı,~o:............. İSTAN - u TİCARET ODASI..... INTERNET. UZERINDE GUVENLIK... SORUNLARI VE GUVENLI

Detaylı

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 18.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklikler- Yenilikler konulu konferans metnidir. Konuşmacılar

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL (Başkan) KONUŞMACILAR : Recai BERBER (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) : Vedat DEMİRÖZ

Detaylı

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI*

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* SUNUCU- Arkadaşlar, merhaba. Hastane Klimaları Panelimize hoş geldiniz. İstanbul Şube Başkanımız Zeki Arslan ı ilk açılış konuşması için davet ediyorum.

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU : Sezai ONARAL : Bülent SARIGÜL (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) II. OTURUM OTURUM BAŞKANI

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI 23.10.2014 İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALI TAYI ANKARA, 23.10.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

Detaylı

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inin Geliflmesinde Yeni Ufuklar 30-31 Mart 2007 ANKARA TÜRMOB YAYINLARI - 315 ISBN: 978-975 - 555-131 - 9 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ YAYIN NO: 2010-28 İstanbul, 2010 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

15. OLAĞAN GENEL KURULU

15. OLAĞAN GENEL KURULU İSTANBUL BAROSU BARO MECLİSİ 15. OLAĞAN GENEL KURULU 14 Temmuz 2007 BAŞKAN: Zeki DİREN -----&---- Gündem Maddesi 1-2: Açılış, Avukat Hakları Merkezinin Meslek Sorunlarıyla İlgili Sunumu -----&----- (Saygı

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

SANAYİ KONGRESİ. "rant ekonomisinden üretim ekonomisine" BİLDİRİLER KİTABI l -2 HAZIRLAYAN TMMOB

SANAYİ KONGRESİ. rant ekonomisinden üretim ekonomisine BİLDİRİLER KİTABI l -2 HAZIRLAYAN TMMOB TMMOB SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI l -2 "rant ekonomisinden üretim ekonomisine" HAZIRLAYAN TMMOB MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI THE CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS YAYIN NO: 186. tmmob makina mühendisleri

Detaylı

VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU. Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L

VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU. Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L Oturum Başkanı: Masum TÜRKER, Devlet Eski Bakanı Panelistler (Soyadı

Detaylı

İSTANBUL TİcARET. ODASı KOZMETİK, GÜZELLİK VEITRİYATSEKTÖRÜNÜN SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE GELECEGİ. YAYıN NO: 2008-16

İSTANBUL TİcARET. ODASı KOZMETİK, GÜZELLİK VEITRİYATSEKTÖRÜNÜN SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE GELECEGİ. YAYıN NO: 2008-16 İSTANBUL TİcARET ODASı KOZMETİK, GÜZELLİK VEITRİYATSEKTÖRÜNÜN SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE GELECEGİ YAYıN NO: 2008-16 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2011 AYLIK TOPLANTI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2011 AYLIK TOPLANTI ÖZET 22 Aralık 2011 tarihinde yapılan Dönem Sonu işlemleri konulu Odamız Aylık Toplantısı, Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim AKTAN tarafından yönetilmiş olup toplantıya konuşmacı olarak Dr.

Detaylı