!"#!$%&'()*+%,-!./01% 21345%#%6)78()% 279:1'19;1<%%

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!"#!$%&'()*+%,-!./01% 21345%#%6)78()% 279:1'19;1<%% =>8?')?@?%?)1AAA%%"
8?')?@?%?)1AAA%%.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1

2 !"#!$%&'()*+%,-!./01% 21345%#%6)78()% 279:1'19;1<%%

3 Neler Yaptık...

4 17-18 Eylül 2014

5 17-18 Eylül KATILIMCI 5 5 KONU!MACI 3 1 OTURUM 8 MODERATÖR

6 17-18 Eylül 2014

7 DHS 2014 Konu"macılar

8 DHS 2014 Sponsorlar

9 Basında DHS 2014

10 18-19 Eylül 2013

11 18-19 Eylül KATILIMCI 4 6 KONU!MACI 2 5 OTURUM 7 MODERATÖR

12 18-19 Eylül 2013

13 DHS 2013 Konu"macılar

14 DHS 2013 Sponsorları

15 Basında DHS 2013

16 11-12 Eylül 2012

17 11-12 Eylül KATILIMCI 3 5 KONU!MACI 2 0 OTURUM 11 MODERATÖR

18 11-12 Eylül 2012

19 DHS 2012 Konu"macılar

20 DHS 2012 Sponsorlar

21 Basında DHS 2012

22 DHS https://vimeo.com/ https://vimeo.com/

23

24 DHS 2015 Zirve #çeri$i Ministery of Health Digital Projects Transforming Health Care Through Big Data Health-Tech for Greatest Generation Genomics and Precision Medicine Consumer Accessible Innovation How Technology Empower Physicians Smarter Side of Wearables Digital Revolution in Pharma/Beyond The Pill Sales Excellence in Digital World Think Multichannel Re-inventing Doctor-Patient Relationship Patient Engagement, Patient Centricity New Generation of Patients in Digital World

25 Basında DHS 2015

26 Basında DHS 2015

27 SOSYAL MEDYA

28 Sosyal Medya

29 Sosyal Medya tweet görüntüleme 697 etkile!im

30 50 HABER 2013 Basın

31 2013 Basın #NTERNET HABERLER" 33 YAZILI BASIN 17

32 68 HABER 2014 Basın

33 2014 Basın #NTERNET HABERLER" 61 YAZILI BASIN 7

34 118 HABER Basın Haberleri

35 Basın Haberleri #NTERNET HABERLER" 94 YAZILI BASIN 24

36 DHS 2015 Künye ARALIK 2015 CEBIT #STANBUL 09: : 30 GÜN KATILIMCI KATILIMCI PROF#L# Genel Müdürler, Pazarlama Direktörleri, Satı! Direktörleri, Satı! ve Pazarlama Müdürleri, Ürün Müdürleri, "! Geli!tirme Müdürleri, Marka Müdürleri, Medikal Ajanslar, Dijital Ajanslar, Tıbbi Cihaz Firmaları, Mobil Operatörler, Yazılım Firmaları, Hastane Yöneticileri, Akademisyenler, Sa#lık Kurumları ve Sa#lık "leti!im Firmaları Davetlilerimiz; T.C. Sa#lık Bakanlı#ı, T.C. Ekonomi Bakanlı#ı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı#ı, T.C. Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı#ı, T.C. Maliye Bakanlı#ı, SGK, Hazine Müste!arlı#ı, "l Sa#lık Müdürlükleri, Hastane Birlikleri "l Genel Sekreterleri

37 Sponsorluk Konu!macı olma imkanı Stand alanları Workshoplar ve interaktif oturumlar Paneller ve yuvarlak masa toplantıları Branding seçenekleri

38 Fuaye Alanı

39 Digital Health Summit Sponsorluk Paketleri ALTIN SPONSORLUK: % + KDV 20 dk. konu!ma ve 30 dk. bir panel hakkı Sponsor Görünürlü$ü: Tüm basılı materyallerde Altın Sponsor ibaresi ile yer alacak Etkinlik çantası içine ve uygun olan tüm mecralarda insert da#ıtabilme Salonlardaki sponsor panolarında Altın Sponsor logosu olarak yer alma Promosyon ürünleri da#ıtabilme Ücretsiz work-shop düzenleyebilme Konferans Bilgi Katalogunda 2 sayfa tanıtım yazısı ve logosu ile yer alma Basın Bültenleri, DHS 2015 web sitesinde, CeBIT Global Conferences web sitesi, DHS 2015 tanıtımının yapıldı#ı tüm internet sayfalarında logo ile temsil hakkı Sahne üzeri logo ile temsil hakkı Altın sponsorun 0.70 x 2 mt. boyutlarındaki 4 adet logolu flaması fuar alanı, konferans salonu ve konferans salonu giri!ine asılacak Zirve fuaye alanında stand alanı tahsisi / 50 m 2 Zirveye ücretsiz katılım hakkı (stand görevlisi, konu!macı ve 15 katılımcı) (15 ki!iden sonrası için katılım ücreti ödenmesi gerekecektir.) * Katılımcıların konaklama ve ula!ım bedeli altın sponsorluk paketine dahil de#ildir. HFT ve PTMS yukarıda belirtilen mecra ve adetlerde de!i"iklik yapma hakkına sahiptir.

40 Digital Health Summit Sponsorluk Paketleri GÜMÜ! SPONSORLUK: % + KDV 15 dk. konu!ma hakkı Sponsor Görünürlü$ü: Tüm basılı materyallerde Gümü! Sponsor ibaresi ile yer alma Stand alanlarındaki masalara insert bırakma hakkı Salonlardaki sponsor panolarında Gümü! Sponsor logosu yer alma Promosyon ürünleri da#ıtabilme Ücretsiz work-shop düzenleyebilme Konferans Bilgi Katalo#unda 2 sayfa tanıtım yazısı ve logosu ile yer alma Basın Bültenleri, DHS 2015 web sitesinde, CeBIT Global Conferences web sitesi, DHS 2015 tanıtımının yapıldı#ı tüm internet sayfalarında logo ile temsil hakkı Sahne üzeri logo ile temsil hakkı Gümü! Sponsorun 0.70 x 2 mt. boyutlarındaki 3 adet logolu flaması fuar alanına, konferans salonu ve konferans salonu giri!ine asılacak Zirve fuaye alanında stand alanı tahsisi / 40 m 2 Zirveye ücretsiz katılım hakkı (stand görevlisi, konu!macı ve 10 katılımcı) (10 ki!iden sonrası için katılım ücreti ödenmesi gerekecektir.) * Katılımcıların konaklama ve ula!ım bedeli gümü! sponsorluk paketine dahil de#ildir. HFT ve PTMS yukarıda belirtilen mecra ve adetlerde de!i"iklik yapma hakkına sahiptir.

41 Digital Health Summit Sponsorluk Paketleri BRONZ SPONSORLUK: % + KDV Panelde konu!macı olma hakkı Sponsor Görünürlü$ü: Tüm basılı materyallerde Bronz Sponsor ibaresi ile yer alma Stand alanlarındaki masalara insert bırakma hakkı Salonlardaki sponsor panolarında Bronz Sponsor logosu yer alacaktır Promosyon ürünleri da#ıtabilme Ücretsiz work-shop düzenleyebilme Konferans Bilgi Katalogunda 2 sayfa tanıtım yazısı ve logosu ile yer alma Basın Bültenleri, DHS 2015 web sitesinde, CeBIT Global Conferences web sitesi, DHS 2015 tanıtımının yapıldı#ı tüm internet sayfalarında logo ile temsil hakkı Sahne üzeri logo ile temsil hakkı Bronz Sponsorun 0.70 x 2 mt. boyutlarındaki 2 adet logolu flaması fuar alanına, konferans salonuna ve konferans salonu giri!ine asılacak Zirve fuaye alanında stand alanı tahsisi / 30 m 2 Zirveye ücretsiz katılım hakkı (stand görevlisi, konu!macı ve 5 katılımcı) (5 ki!iden sonrası için katılım ücreti ödenmesi gerekecektir) * Katılımcıların konaklama ve ula!ım bedeli bronz sponsorluk paketine dahil de#ildir. HFT ve PTMS yukarıda belirtilen mecra ve adetlerde de!i"iklik yapma hakkına sahiptir.

42 Digital Health Summit Sponsorluk Paketleri DESTEK SPONSORLU&U: % + KDV Zirve fuaye stand alanı tahsisi / 12 m 2 Zirveye ücretsiz katılım hakkı Sponsor Görünürlü$ü: Salonlardaki sponsor panolarında firma logosu ile yer alma Stand alanlarındaki masalara insert bırakma hakkı Tüm basılı materyallerde Destek Sponsoru ibaresi ile yer alma Promosyon ürünleri da#ıtabilme Konferans Bilgi Katalo#unda 1 sayfa tanıtım yazısı ve logosu ile yer alma Basın Bültenleri, DHS 2015 web sitesinde, CeBIT Global Conferences web sitesi, DHS 2015 tanıtımının yapıldı#ı tüm internet sayfalarında logo ile temsil hakkı DHS 2015 Programında!irket logosu bulundurma hakkı HFT ve PTMS yukarıda belirtilen mecra ve adetlerde de!i"iklik yapma hakkına sahiptir.

43 ÖZEL SPONSORLUKLAR

44 KONU!MACI SPONSORLU&U: % + KDV Dijital sa#lık alanında çözümler üreten firmalara yönelik bu sponsorluk paketinde, katılımcılara yarar sa#layacak bilgilerin ve raporların payla!ılması öngörülmektedir. En fazla 20 dakikalık bir oturum tahsis edilecektir. Oturum sırasında!irket / ürün logosu sahnede vurgulanacaktır. $irket Logosuna toplantı ile ilgili tüm tanıtım malzemelerinde ve mecralarında Konu!macı Sponsoru olarak yer verilecektir. Konferans boyunca üst düzey görünürlük Konferans öncesinde üst düzey görünürlük Promosyon da#ıtma hakkı $irkete 2 ki"ilik zirve katılım davetiyesi verilecektir. HFT ve PTMS yukarıda belirtilen mecra ve adetlerde de!i"iklik yapma hakkına sahiptir.

45 PANEL KONU!MACI SPONSORLU&U: % + KDV Dijital sa#lık alanında çözümler üreten firmalara yönelik bu sponsorluk paketinde, katılımcılara yarar sa#layacak bilgilerin ve raporların payla!ılması öngörülmektedir. Seçilecek bir panelde konu!macı olma hakkı verilecektir. Panel oturumu sırasında!irket / ürün logosu sahnede vurgulanacaktır. $irket Logosuna toplantı ile ilgili tüm tanıtım malzemelerinde ve mecralarında Panel Konu!macı Sponsoru olarak yer verilecektir. Konferans boyunca üst düzey görünürlük Konferans öncesinde üst düzey görünürlük Promosyon da#ıtma hakkı $irkete 2 ki"ilik zirve katılım davetiyesi verilecektir. HFT ve PTMS yukarıda belirtilen mecra ve adetlerde de!i"iklik yapma hakkına sahiptir.

46 Özel Sponsorluk C(+(%H('I%=R?% B1%21R% Z'7Q'([% % % ]A---%K%L%HMN% MXF%Y(90(<*% % % % %.A---%K%L%HMN% 3(<*9%B1% CD91E;?)1'%?)1% F(8(G% H(GB()I<*% % % JA---%K%L%HMN% O10P7'+?9Q% FR79<7'S% T--%H?>?%U%%,%QV9% 27W11%8'1(+% %!,A---%K%L%HMN% :%,%&,%#.'%#5-7%&/0& ;0<&<#()#%$&,".%<=5>5-7%&8#$%& '()(9*&,*''%-5$& 4%,,5& &!"#$%&'()('*& +'(,-(.&/0&,%'0$& 10#'023#$0&4%,,5& & 6&%70.&8#$%&"-90#.&,(1$%&4%,,5% % %

47 PPPA^G<0S'+1_A;7[%% % ^G<`^G<0S'+1_A;7[% % % M?Q?0()%X1()0G%5S'+1_%a?9+1^49% PPPA)?9+1^?9A;7[bQ'7SR<cQ?^dT,,eeJ]% % M?Q?0()%X1()0G%5S'+1_%5P?f1'% PPPA0P?f1'A;7[bMXF5S'+1_% %%% M?Q?0()%X1()0G%5S'+1_%g(;1877+% PPPA:(;1877+A;7[bMXF5S'+1_% %%

48 Damla Çimen Yaprak Yapsan Duygu Tosuner

Bilgi ve Haberleşme - Telekomünikasyon. PACS, Sayısal Tıbbı Arşiv, İlaç ve Malzeme Takibi. RFID, Ses ve Görüntüleme Teknolojileri

Bilgi ve Haberleşme - Telekomünikasyon. PACS, Sayısal Tıbbı Arşiv, İlaç ve Malzeme Takibi. RFID, Ses ve Görüntüleme Teknolojileri ORGANİZASYON HAKKINDA Organizasyon Adı : 3. Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi İçerik : Sağlık Bilişimi, Biomedikal, Görüntüleme Teknolojileri,Tesis, Dijital Hastane-Sağlık, Tele-tıp, HBYS, Bilişim, İletişim,

Detaylı

SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR

SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR ANA SPONSORLUK Ana sponsorluk sadece bir firmaya verilecek olup, aşağıdaki tüm hizmetler ana sponsora Tüm Basılı materyallerde ANA SPONSOR ibaresi ile yer alacaktır.

Detaylı

MIPIM 2015 REKLAM VE SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 10-13 MARCH 2015 PALAIS DES FESTIVALS CANNES - FRANCE

MIPIM 2015 REKLAM VE SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 10-13 MARCH 2015 PALAIS DES FESTIVALS CANNES - FRANCE MIPIM 2015 10-13 MARCH 2015 REKLAM VE SPONSORLUK SEÇENEKLERİ PALAIS DES FESTIVALS CANNES - FRANCE Majestic/Carlton Otel Projeksiyon 4 gün süreyle, saat 19.30 02.00 arası Majestic veya Carlton Otel in 3

Detaylı

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 1 16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 2 WYNDHAM GRAND HOTEL WYNDHAM GRAND LEVENT- İSTANBUL 16-17 NİSAN 2015 3 BEDELLİ SPONSORLUKLAR ANA SPONSOR (SATILDI) 50.000 TL 36 m 2 stand

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI 13 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ 13 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI Sağlık Alanında Uygulamaları ve Sonuçları, Sağlıkta Yerli Sanayi

Detaylı

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015.

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015. Ön Kapak içi Reklam YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI 3 STANT ALANI ÜCRETİ STANT ALANI STANT ALANI m 50 + KDV den başlayan fiyatlarla * Stant alanı boş olarak teslim edilir. Stant rezervasyonu yaptırmak ve diğer tüm

Detaylı

Öğle Yemeği(12:30-14:00)

Öğle Yemeği(12:30-14:00) ZİRVENİN AMACI İş ve İstif Makinaları Kiralama Sektörünü bir araya getirmek Kiralama sektöründe farkındalık yaratmak Kiralama sektörünün gelişimini hızlandırmak Kiralama sektöründeki sorunlara değinmek

Detaylı

2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT

2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT 9-13 Mart 2016 tarihlerinde uluslararası 2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT Fuarı ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı nda Atis Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecektir. Ankara'da bu boyutta ikinci defa düzenlenecek

Detaylı

SPONSORLUK PAKETLERİ. Etkinlik Sponsorluğu. Gala Yemeği Sponsorluğu. Etkinlik Çantası Sponsorluğu. Networking Kokteyl Sponsorluğu

SPONSORLUK PAKETLERİ. Etkinlik Sponsorluğu. Gala Yemeği Sponsorluğu. Etkinlik Çantası Sponsorluğu. Networking Kokteyl Sponsorluğu SPONSORLUK PAKETLERİ Etkinlik Sponsorluğu Gala Yemeği Sponsorluğu Etkinlik Çantası Sponsorluğu Networking Kokteyl Sponsorluğu Öğle Yemeği Sponsorluğu Dijital Literatür Sponsorluğu Fotoğraf Sponsorluğu

Detaylı

E-TİCARET ZİRVESİ. İstanbul E-Ticaret Zirvesi, 17 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Dedeman Otel de gerçekleştirilecektir.

E-TİCARET ZİRVESİ. İstanbul E-Ticaret Zirvesi, 17 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Dedeman Otel de gerçekleştirilecektir. 1 E-TİCARET ZİRVESİ İstanbul E-Ticaret Zirvesi, Türkiye de e-ticaret girişimcilerini destekleyerek pazara yeni ürün ve servislerin sunulmasına imkân sağlamayı hedeflemekte ve bu sayede yenilik ve teknoloji

Detaylı

Sayın Yetkili, SASDER 2. Ulusal Kongresine desteğiniz ve katılımınız bizi mutlu edecektir. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili, SASDER 2. Ulusal Kongresine desteğiniz ve katılımınız bizi mutlu edecektir. Saygılarımızla, Sayın Yetkili, Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık alanlarında son yıllarda hızlı bir dönüşüm yaşıyoruz. Sektörde yöneticilik yapan bizlerin kurumlarını bu süreçten güçlenerek çıkartabilmesi için sadece

Detaylı

ULUSLARARASI İSTİHBARAT VE GÖZETİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI VE SERGİSİ

ULUSLARARASI İSTİHBARAT VE GÖZETİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI VE SERGİSİ ULUSLARARASI İSTİHBARAT VE GÖZETİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI VE SERGİSİ 10-12 Mart 2011 Harbiyet Askeri Müze Kültür Komutanlığı Konferans Merkezi, Istanbul KATILIMCI BROŞÜRÜ www.emea-intelligence.com İçindekiler:

Detaylı

Sağlık Bilişimi Kongresi Health Care It Conference

Sağlık Bilişimi Kongresi Health Care It Conference CeBIT Bilişim Eurasia CeBIT Global Conference Sağlık Bilişimi Kongresi Health Care It Conference 11 14 Eylül / September 2014 İstanbul Fuar Merkezi / Istanbul Expo Center Yeşilköy-İstanbul www.cebitbilisim.com

Detaylı

1. İbn-i Sina Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu. 30 Nisan - 2 Mayıs 2015 Ankara Meyra Palace Hotel

1. İbn-i Sina Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu. 30 Nisan - 2 Mayıs 2015 Ankara Meyra Palace Hotel 1. İbn-i Sina Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu 30 Nisan - 2 Mayıs 2015 Ankara Meyra Palace Hotel Sempozyum Komitesi Dr. Kamil KASABALI Sempozyum Sekreteryası 0 505 274 86 08 kamilkasabali@gmail.com

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

Transactions of Future

Transactions of Future Transactions of Future 2015 Steigenberger Maslak Istanbul Hotel 2015 Ajanda 1 2 CARSMART BOSPHORUS HAKKINA 5 SAYILARLA CARSMART BOSPHORUS ANA TEMA 3 6 7 8 CELEBRITY KONUSMACI GENEL BAKIS SPONSORLUK 4 NELER

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 13 Zirve Burası

Gayrimenkul Zirvesi 13 Zirve Burası Sponsorluk Sözleşmesi Firma Bilgileri Firma Adı Adres İlçe Şehir Web Sitesi Vergi Numarası Posta Kodu Ülke telefon numarası faks numarası Vergi Dairesi Firma Yetkilisi Kadın Erkek Soyad İsim Görevi E-posta

Detaylı

konferansı ve fuarı 15 /16 Nİsan 2015 Halİç Kongre Merkezİ

konferansı ve fuarı 15 /16 Nİsan 2015 Halİç Kongre Merkezİ yerel zincirler bulusuyor konferansı ve fuarı 15 /16 Nİsan 2015 Halİç Kongre Merkezİ TEKNOLOJI DÖNÜŞÜMÜ BAŞLAT GELECEĞİ KAZAN teknolojı yerel zıncırler bulusuyor konferansı ve fuarı 2015 2 Online Alışveriş

Detaylı

SPONSORLUK ALANLARI ve

SPONSORLUK ALANLARI ve SPONSORLUK ALANLARI ve UYGULAMALARI TEKLİF DOSYASI Sabancı Kültür Merkezi KAFUM-KAHRAMANMARAŞ 22, 23, 24 Ekim 2014 www.tekstilzirvesi.com T.C Kahramanmaraş Valiliği T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Kahramanmaraş

Detaylı

Solar Energy for. World Peace. August 17-19, 2013 Istanbul / Turkey. Sponsorluk Dosyası. Organized by

Solar Energy for. World Peace. August 17-19, 2013 Istanbul / Turkey. Sponsorluk Dosyası. Organized by Solar Energy for World Peace w w w. s o l a r 4 p e a c e. o r g August 17-19, 2013 Istanbul / Turkey Sponsorluk Dosyası Organized by 1 2 DİZİN Genel Bilgiler 3 Kongre Yeri 4 Sponsorluk Paketleri 6 1 HOŞ

Detaylı

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar,

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, SPONSORLUK DOSYASI Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, Son yıllarda Türk yumurta sektörü gösterdiği gelişim ile dünyada dikkat çekmekte ve dünya yumurta üretimindeki konumunu korumaktadır. Sektörümüz

Detaylı

Değerli İş Dünyası Temsilcileri,

Değerli İş Dünyası Temsilcileri, SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 2008 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana üye sayısını sürekli artırmış ve faaliyetlerinin

Detaylı

www.uroanatomy.org www.uroanatomy.org Düzenleyen Düzenleyen Uluslararası Destekçi Ana Destekçi Cerrahi Anatomi ve Teknolojileri Derneği

www.uroanatomy.org www.uroanatomy.org Düzenleyen Düzenleyen Uluslararası Destekçi Ana Destekçi Cerrahi Anatomi ve Teknolojileri Derneği Düzenleyen Düzenleyen Uluslararası Destekçi Ana Destekçi Cerrahi Anatomi ve Teknolojileri Derneği 2.ULUSLARARASI ÜROANATOMİ, ÜROTEKNOLOJI VE ÜROSİMULASYON KONGRESİ KONGRE TEMALARI KONGRENİN HEDEF KİTLESİ

Detaylı

UK SI RL YA SO OS N D

UK SI RL YA SO OS N D SPONSORLUK DOSYASI 2 SEMPOZYUMA DAVET Sağlık alanında enerjinin kullanımında tasarruf sağlamak ve enerji verimliliğine dikkat çekmek amacı ile 13-14 aziran 2012 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilen

Detaylı

METRORAIL FORUM Grand Cevahir Hotel & Convention Center 9-10 APRIL 2015, ISTANBUL

METRORAIL FORUM Grand Cevahir Hotel & Convention Center 9-10 APRIL 2015, ISTANBUL İŞ ORTAKLIĞI DOSYASI METRORAIL FORUM Grand Cevahir Hotel & Convention Center 910 APRIL 2015, ISTANBUL KORAY TUNCER +90 533 405 56 71 koray@metrorailturkeyforum.org Mehmet Kasım +90 553 319 31 40 mehmet@metrorailturkeyforum.org

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 13

Gayrimenkul Zirvesi 13 Zirve Burası 10 Aralık 2013 // Four Seasons The Bosphorus Hotel Sponsorluk Sözleşmesi Firma Bilgileri Firma Adı Adres İlçe Şehir Telefon Numarası Faks Numarası Web Sitesi Vergi Numarası Posta Kodu Ülke

Detaylı

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015 Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR HKF FUARCILIK A.Ș. Barbaros Bulvarı 163/2 34349 Beșiktaș/

Detaylı

II.Yumurta Zirvesi 5-8 Kasım 2015 Papillion Ayscha Otel Belek /Antalya. www.yumurtazirvesi2015.com

II.Yumurta Zirvesi 5-8 Kasım 2015 Papillion Ayscha Otel Belek /Antalya. www.yumurtazirvesi2015.com II.Yumurta Zirvesi 5-8 Kasım 2015 Papillion Ayscha Otel Belek /Antalya Birlikte Düşünmek, Birlikte Hareket etmek Değerli Üreticiler, Saygıdeğer Paydaşlar, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği olarak, geniş

Detaylı

Sponsorluk Dosyası 2015

Sponsorluk Dosyası 2015 Kıbrıs Siber Güvenlik Konferansı Sponsorluk Dosyası 2015 Sunuş Dünyaya damgasını vuran ve Siber tehditlere karşı önemini daha çok hissettiren siber güvenlik, siber casus yetiştirme politikaları, siber

Detaylı