Türbin giriş havası şartlandırma sistemlerinde fark basınç, sıcaklık ve nem ölçümleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türbin giriş havası şartlandırma sistemlerinde fark basınç, sıcaklık ve nem ölçümleri"

Transkript

1 Testo Çözümleri Örnek uygulama Türbin giriş havası şartlandırma sistemlerinde fark basınç, sıcaklık ve nem ölçümleri Dünyadaki nüfus artışı, hızla ilerleyen teknoloji sonucunda elektrik kullanım ihtiyacının artması, artan tüketim talebini dengelemek adına artan üretim kapasiteleri sadece Türkiye de değil tüm dünyada enerji tüketiminin artmasına neden olmaktadır. International Energy Agency (IEA) tarafından yayınlanan World Energy Outlook 2012 de yer alan değerlendirmelere göre küresel enerji talebinin 2035 yılına kadar en az üçte bir oranında artış göstereceği beklenmektedir [1]. Yine raporda yer aldığı üzere yenilenebilir enerji üretiminin hızla artmasına rağmen, fosil yakıtlar dünyada enerji üretiminde hala asıl kaynak durumundadırlar ve petrol, doğalgaz ve kömüre olan talep mutlak değer olarak 2035 yılına kadar artış gösterecektir [1]. Bu doğrultuda artan enerji ihtiyacı ve azalan fosil yakıt rezervleri göz önüne alındığında, yanma prosesleri sonucu üretilen enerjide verimliliği arttırmak, birincil derecede önemli bir çalışma konusu halini almaktadır. İster doğal gaz çevrim santralleri, ister katı yakıt veya petrol ile elektrik üretim santralleri olsun, termik santrallerde yanma verimliliğini arttırıcı en temel çalışmalardan bir tanesi de türbin besleme giriş havasının şartlandırılmasıdır.

2 Testo Çözümleri Türbin giriş havası şartlandırma sistemleri Sorun Bir gaz türbininden daha fazla güç elde etmek, başka bir deyişle net verimi arttırmak için kullanılabilecek en temel yöntemlerden bir tanesi, yanma sürecinin temeli olan havayı arttırmak, yani türbinin besleme havasını arttırmaktır. Pek çok türbin sisteminin hacimsel debi akışı sabittir. Buna sebeple besleme havasının yoğunluğunu arttırmak, kütlesel debi değerini arttırmak anlamına gelir. Başka bir deyişle, birim zamanda aynı hacimde, fakat daha yoğun, yani kütlesel olarak daha fazla hava türbine gönderilir. Burada kullanılan teknoloji, giriş havasının soğutulması sonucunda yoğunluğunun arttırılması şeklindedir. Basitçe açıklamak gerekirse, türbine giren havanın kütlesini m, hacmini V ve yoğunluğunu ile ifade edecek olursak, giren hava miktarını şu formül bize verecektir: m = pv Hava yoğunluğu, havanın bağıl nemi, sıcaklığı, o yerin yüksekliği ve basınç düşüşü parametrelerine göre belirlenir ve havanın sıcaklığı ile ters orantılıdır [2]. Yakıtın yaratacağı ek kütlesel debi değeri ihmal edilirse, giriş havası miktarı, dolayısıyla da sistemin üreteceği gücün, sıcaklıkla ters orantılı olduğu ideal gaz denkleminden de rahatlıkla görülebilir [3]: m = P1V1 / RT1 Buna göre hava şartlandırma sisteminin temel fonksiyonu, giriş havasını soğutarak, yoğunluğunu arttırmak, böylece de sistemin verimini yükseltmektedir. Turbine Inlet Air Cooling (TIAC) (veya daha genel Combustion Turbine Inlet Air Cooling CTIAC) olarak adlandırılan sistemler, özellikle gaz türbinlerinde, giriş havasını sıcaklığını düşürmek amacıyla kullanılan farklı teknoloji ve tekniklerin bir araya getirildiği sistemlerdir. Kullanılan teknolojilere örnek olarak Sisleme (Fogging), Evaporatif Soğutma, Direk soğutucu akışkanlı soğutma, İkincil soğutucu akışkanlı (soğuk su-buz/salamura) Şekil-1 Gaz türbin sistemi soğutma, Buhar sıkıştırmalı çiller, Buhar absorpsiyonlu çiller, TES (Thermal Energy Storage) yani enerji depolamalı sistemler verilebilir [2] [4]. Şekil-1 deki gibi şematize edilebilecek basit gaz türbin sistemlerinde veya Şekil-2 deki gibi şematize edilebilecek kombine döngüsel sistemlerde, giriş hava sıcaklığına bağlı olarak türbin kapasitesinin değişimi ve ısı üretimi Grafik-1 de verilmektedir. Burada kapasite tanımı yapılırken ISO nun temel aldığı üzere 15ºC hava sıcaklığı, 60%RH bağıl nem ve deniz seviyesi hava basıncı (1013 mbar veya 14.7 psi) kullanılmaktadır [3]. Buradan yola çıkarak gaz türbini giriş havası soğutma sisteminin sağlayacağı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz; sistemin ürettiği enerji yani kapasite yükselir, yakıttan tasarruf edilir, türbinin çalışma ömrü uzar, bakım maliyetleri azalır, sistemin verimi artar ve kapasite artırımı için yatırım yapılması gerekliliği ortadan kalkar ya da daha ileri bir tarihe ötelenmiş olur [4]. Bağıl türbin güç üretiminin giriş hava sıcaklığı ile değişim grafiğini yorumladığımızda, giriş hava sıcaklığının nominal kapasite noktası olan 15 ºC den yaklaşık 5 ºC yükselmesi Şekil-2 Kombine döngüsel sistem

3 Grafik-1 sonucunda, bağıl güç üretiminin yaklaşık %8-%10 civarında düştüğü görülmektedir. EPDK Ocak 2013 İlerleme raporlarına göre EÜAŞ Ambarlı santralinin kurulu gücü 840 MW tır [6]. Bu değeri bir doğal gaz çevrim santral örneği için referans kabul etsek, %8 civarı bir kapasite kaybı, 67,2 MW güce karşılık gelmektedir. Bir santralin yıllık 6000 saat civarı çalıştığınız var sayalım, 2012 yılında elektriğin piyasa hacmi ile ağırlıklı ortalaması da 156,37 TL/MWh olarak alalım [7]. Buna göre; 67,2 MW x 6000 h x 156,37 TL/MWh = TL Yukarıdaki basit hesaplama ile görülebileceği üzere, %8 lik bir kapasite kaybı 1 yılda yaklaşık 63 milyon Türk lirası kayba karşılık gelecektir. Bardağın dolu tarafından bakacak olursak, iyi bir sistem ile yılda 63 milyon TL lik bir tasarruf kapasite artırımı için ek yatırım yapılmadan sağlanabilir. Giriş havası soğutma sisteminin sağladığı faydalardan olan türbinin çalışma ömrünün uzaması ve bakım maliyetlerinin azalması da dikkat çekici noktalardandır. Öyle ki özellikle yüksek ısıda yanma reaksiyonlarının gerçekleştiği termik santrallerde ekipmanların aşınması gibi sebeplerden dolayı düzenli olarak kısa, orta ve uzun süreli bakımların yapılması gereklidir. Kısa süreli bakımlara, üretimin kesilmesini gerektirmeyen, günlük ünite verilerinin analizi, ölçüm cihazları ile kontrol ekipmanlarının gözden geçirilmesi örnek olarak verilebilir [8]. Orta süreli bakımlar ise, planlı, genellikle yılda bir yapılan, ünitelerin yaklaşık 3 ila 6 hafta arası durmasının zorunlu olduğu bakımlardır ve aşınan öğütücü parçalarının değişimi, buhar borularının revizyonu, kondenser boru iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, baca gazı kanal ve kazan sızdırmalarının tamir edilmesi orta süreli bakımlara örnek olarak verilebilir [8]. Uzun vadeli bakımlar ise örneğin kapasite arttırılması gibi büyük çaptaki rehabilitasyon çalışmalarıdır. Elektrik üretiminde işletme maliyetlerine baktığımızda, yakıt giderlerini bir kenara koyarsak, santral birinci kaynağı kömür olan santrallerde toplam giderin %40-%30 u, sıvı yakıt olanlarda %15- %10 u, doğal gaz olanlarda ise %10-%5 i işçilik ve diğer işletme giderleridir [9]. Şüphesiz ki burada bakım maliyetleri de diğer işletme giderlerinin en önemli bileşenlerindendir. Doğalgazlı termik santrallerin işletme-bakım maliyetlerine baktığımızda 0,415 cent/kwh lik bir ortalama değer görürüz [10]. Buna göre bir önceki santral örneğimizi ele aldığımızda, 840 MW lık bir kurulu güce sahip santralin yıllık işletmebakım maliyeti yaklaşık: kw * 6000 h * 0,415 cent/kwh : 100 = $ 21 milyon dolar civarında bir rakama karşılık gelmektedir. Verimli bir sistemin bakım-işletme maliyetlerinde yaratacağı %5 lik bir iyileştirme bile yılda yaklaşık 1 milyon dolarlık tasarrufa karşılık gelir. Bahsedilen soğutma tekniklerinin hemen hepsinin temelinde giriş havasının sıcaklık ve nem değerlerini kontrol etmek yatmaktadır. Günümüz teknolojisinde bilgisayarlı otomasyon sistemleri ile kontrol edilen türbin giriş havası şartlandırma sistemlerinin kalbi, onlara giriş havasının sıcaklık ve nem değerlerini kesin ve güvenilir bir biçimde sürekli aktarabilen ölçüm cihazlarıdır. Sisteme veriler doğru bir biçimde gelmezse, sistemin beyni olan kontrol elemanları koşulları idealde tasarlanan hale getiremezler. Bu da sistemin tasarlanan verimde çalışmamasına, yani kapasite kaybına neden olur. Özellikle Evaporatif soğutma veya Fogging sistemlerinin temel prensibi, giriş havasını nemlendirip, hava içerisindeki su buharının buharlaşması sırasında bulunduğu ortamı, yani türbin giriş havasını soğutması ilkesidir. Bu sebeple sadece havanın sıcaklığı değil, bağıl nem değeri de, sistemin çalışması için hayati önem arz etmektedir. Ayrıca türbin giriş havası %90 ve daha üstü bağıl nem değerlerine kadar nemlendirildiğinden, bu değerlerin okunması, standart bir nem sensörü ile oldukça zordur. Bu değerlerde ufak sıcaklık dalgalanmalarında bile, nem sensörü üzerinde yoğuşma gerçekleşeceğinden, nem değeri bir anda 100%RH doyma seviyesine ulaşır. Yoğuşan su hem uzun vadede nem sensörüne zarar verebilir, hem de daha önemlisi o an sisteme yanlış nem değeri iletileceğinden, kontrolör nemlendirme ünitelerine yanlış komut verebilir. Giriş havasının şartlandırılmasında sıcaklık ve nem değerlerine ek olarak, sistemde fark basınç değerlerinin ölçülmesi de çok önemlidir. Fiziksel bir gerçeklik olarak hava akışı yüksek basınçtan alçak basınca doğru gerçekleştiği için, yanma sisteminin hava emiş performansı doğrudan fark basınç ölçümü ile ilişkilidir. Pitot tüpü gibi yardımcı ekipmanlar ile istenirse fark basınç değerinden yola çıkılarak türbin giriş havasının akı hızı ve debisi de rahatlıkla hesaplanabilir, kontrol altında tutulabilir.

4 Testo Çözümleri Türbin giriş havası şartlandırma sistemleri Fark basınç parametresi, türbin sisteminin en önemli elemanlarından birinin de düzenli kontrolünde önemli bir rol oynar; filtreler. Türbin giriş havasının temizlenmesinde kritik rol oynayan bu filtreler, toz tuttukça, yani başka bir deyişle tıkanma seviyesine yaklaştıkça, filtre önü ve arkası arasındaki fark basıncı değişir. Buna göre filtrenin tıkanma durumunu takip etmek, geç kalınıp sistem performansını düşürmemek veya daha sık karşılaşıldığı üzere daha filtrenin ömrü dolmadan erken değiştirip, bakım masraflarını artırmamak için ideal yol, filtre önü ve arkasındaki fark basıncını takip etmektir. Buna ek olarak günümüzde kendikendini temizleyebilen özel filtre yapıları da mevcuttur ve bu işlem, filtre önü-arkası arasındaki fark basıncı belirli bir seviyeye ulaştığında gerçekleşir [5]. Görüldüğü üzere bakım ve işletim maliyetlerini kısmak da, termik santrallerde enerji üretiminde genel verimliliği arttırmak adına son derece kritiktir. Buradan yola çıkılarak, verimli bir türbin giriş havası şartlandırma sisteminde, nem, sıcaklık ve fark basınç parametrelerinin eş zamanlı ölçümü olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Filtre tıkanıklıklarının etkisini de basit bir hesaplama ile görselleştirebiliriz. Türbin giriş havasındaki filtrede yaşanacak bir basınç düşüşü, giriş havası yoğunluğunu, dolayısıyla kütlesel debiyi ve sonuç olarak da türbin verimini azaltacaktır. Tecrübe edilen değerlere bakıldığında, giriş basıncındaki 1 inç su sütunu (~2,5 mbar) kadar düşüş, üretim kapasitesinde %0,48 lik bir kayıp anlamına gelir [11]. Buna göre giriş havasının şartlandırılmasında kullandığımız santral örneğimize döndüğümüzde, filtredeki tıkanma sonucu basınç düşüşünün 24 saatlik bir çalışma sonucundaki etkisini göz önüne aldığımızda: 840 MW * 24 h * 156,37 TL/MWh * %0,48 ~= TL Bu performans kaybı TL olarak kabaca hesaplanabilir. Tabii ki fark edilmeden zaman geçtikçe bu tıkanıklığın artacağı, dolayısıyla basınç düşüşünün artıp, verimin daha da azalacağı rahatlıkla görülebilir. Giriş şartlandırma havasındaki nem ve sıcaklık kontrolü sonucu makro rakamlarda olan katkısı bir kenara bırakıldığında dahi, gerektiğinde uyarı verebilecek ve yüksek doğruluklu bir dijital fark basınç transmiterinin maliyeti göz önüne alındığında, bu transmitterler ile tüm tesisteki filtreleri kontrol etmek için kurulacak bir sistemin, yalnızca ideal zamanda filtre değişimini sağlayarak kendi yatırım maliyetini birkaç ay içerisinde çıkartacağı aşikardır. Bunu basit bir hesaplama ile gösterelim: Giriş havasını şartlandırdığımız örnek santralimizde, türbinlerinde toplam 25 filtre olsun. Tıkanık filtrelerin günlük yaratacağı performans kaybını yaklaşık TL olarak belirlemiştik. Yüksek doğruluklu fark basınç ölçümü yapabilecek, analog sinyal çıkışlı, endüstriyel Testo 6381 dijital fark basınç transmiterinin birim fiyatını yaklaşık olarak TL olarak alalım. Buna göre 25 adet filtre için yapılacak dijital fark basınç transmiteri yatırımının kendini kompanze etmesi için: [TL] * 25 / [TL/gün] ~= 4,2 Yalnızca cihaz maliyetinin dikkate alındığı bu basit hesap, cihaz yatırımının, tıkanık filtrelerin sadece 4 gün kullanılmaya devam edilmesini önleyerek bile kendini kompanze edeceği görülebilir. Çözüm Testo Elektronik, 6381 sabit ölçüm transmiteri ile, enerji üretim tesislerinde türbin havası şartlandırma ünitelerinde ihtiyaç duyulan tüm parametreler için ideal bir çözüm sunar. Testo 6381 transmiteri uygulamadaki ihtiyaçlara yönelik fark yaratan özelliklere sahiptir: Nem, sıcaklık ve fark basınç parametrelerinin tamamının tek bir cihazda ölçülmesi sayesinde, ek cihaz maliyeti, kablolama ve inşaa işlerinden önemli oranda tasarruf sağlanır, farklı cihazların kullanımından kaynaklanan sistemin hata riski önemli ölçüde düşürülür. Otomatik sıfırlama özelliği sayesinde, fark basınç sensör girişleri, cihaz üzerindeki manyetik valflerle periyodik olarak sıfırlanır. Bu sayede sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan basınç kaymalarının önüne geçilir ve gece-gündüz, yaz-kış demeden her ortamda, kesintisiz ve stabil ölçüm garanti altına alınmış olur. Piyasada standart kabul edilen analog sinyal çıkışları, röle çıkış opsiyonlar, Ethernet ve PROFIBUS gibi yüksek teknolojili, hızlı ve güvenli dijital çıkış opsiyonları ile, tüm şartlandırma ünitelerinde kullanılabilecek kompleks otomasyon sistemlerine entegrasyona kadar tüm uygulamalarda kullanılabilirler. P2A yazılımı sayesinde, sinyal çıkışlarının konfigürasyonu, parametrizasyon ve 2-noktalı ayar gibi işlemler, cihazı yerinden sökmeye gerek olmadan sahada gerçekleştirilebilir. Böylelikle testo transmiterleri bakım maliyetlerinizi minimumda tutmanıza yardımcı olur. Giriş havasının nem ve sıcaklık değerlerine ek olarak, şartlandırma üniteleri tasarlanırken dikkat edilen ve çalışma koşullarını veren bir diğer parametre de yaş termometre sıcaklığı (wet bulb temperature) değeridir [3]. Testo 6381 yaş termometre sıcaklığı ºCwb değerini otomatik olarak hesaplar. Kullanıcı cihaz üzerinden veya P2A yazılımı sayesinde, sahada bile bu değeri ekranda okumayı ve sinyal çıkışları aracılığıyla sisteme entegre etmeyi basitçe sağlayabilir.

5 Metal kasası ve IP65 koruma sınıfı ile en zorlu saha şartlarında bile, rahat ve güvenli kullanım garanti altına alınmış olur. Fark basınç ölçümüne ek olarak, bir Pitot Tüp yardımıyla hava hızı ve hava debisi parametreleri otomatik olarak 6381 tarafından hesaplanabilir, sinyal çıkışları aracılığıyla izleme ve kontrol sistemlerine rahatlıklar entegre edilebilir %RH aralığında konvansiyonel sensörlerin tepki kapasiteleri çok yavaşlar. Bunun sebebi, yüksek nemli proseslerin genellikle korozif ortamlar olması ve yoğuşan havadaki nemin sensör ve sensör bağlantı noktaları üzerinde korozyona neden olmasıdır. Korozyon sensörü ve bağlantılarını doğrudan aşındırarak yalnızca ölçüm stabilitesine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda cihazın uzun-süreli kullanımını da imkansız hale getirir. Havada bulunan su buharının, belirli koşullarda havanın taşıyabileceği maksimum su buharı miktarından fazla olması durumunda, su sıvı fazına geçer ve yoğuşma meydana gelir. Havadaki su buharının anlık değerinin maksimum değerine oranı olarak tanımlanabilecek bağıl nem ne kadar yüksekse, yoğuşma ve korozyon ihtimali de o kadar yüksektir. Farklı sıcaklık ve bağıl nem değerlerindeki ortamların çiğleşme noktası sıcaklığı Mollier diyagramından elde edilebilir (Grafik-2). Testo 6614 ün ısıtmalı prob tasarımı hızlı tepki vermeyi, yüksek doğrulukta ölçümleri ve korozyon oluşumunu önlemeyi garanti eder. Şekil 3 testo 6614 ısıtmalı sensör tasarımı Sensör ile birlikte yer alan hassas Pt1000 Sınıf A sıcaklık probu ile proses sıcaklığı ölçülür ve ayrı olarak kaydedilir transmiterinde bulunan mikroişlemci eş zamanlı olarak gerçek proses nem değerini hesaplar. Bu teknolojiye kadar yüksek nemlerde bu doğrulukta ölçüm yapabilmek düşünülemezdi. Şekil-4 teki psikometrik diyagramdan da görüleceği üzere ısıtmalı prob tasarımı sonucu sensör çevresinde oluşan mikroklima sayesinde sensör, sabit bir mutlak nem (proses havasındaki su miktarı) değerinde çiğleşme sınırını ulaşmış %100 bağıl neme sahip hava yerine, %73 bağıl neme sahip bir ortam içerisinde ölçüm yapar. Grafik-2 Mollier Diyagramı Testo bu zorlu uygulama için 6614 dijital probuyla eşsiz bir çözüm sunar. Şekil-3 te gösterilen ısıtmalı prob tasarımı şu şekildedir: Testo 6614 kontrollü bir şekilde ısıtılarak, sensör için yüksek stabiliteye sahip bir mikroklima yaratır. Bu mikroklima sensörün koruyucu başlağı (PTFE filtre) içersinde yaratılır. Böylelikle sensörün ölçüm ortamı (mikroklima), ölçümün yapıldığı gerçek proses sıcaklığından her zaman 5 Kelvin daha yüksek sıcaklıkta olur. testo 6381

6 Testo Çözümleri Türbin giriş havası şartlandırma sistemleri Şekil 4 Psikometrik diyagramda ısıtmalı sensör teknolojisinin gösterilimi Enerji izlemede bir diğer ideal çözüm ise testo Saveris veri izleme sistemidir. Veri İzleme ve SCADA sistemlerinin tasarımı ve kullanımı, zorlu, genelde ileri seviye mühendislik bilgisi isteyen ve kompleks uygulamalardır. Her bir uygulama size özel yazılacağı için özellikle ilk yatırım maliyetleri oldukça yüksektir. Bu tarz bir izleme yazılımına sahip olabilmeniz için, ya konusunda uzman bir yazılım ve otomasyon ekibiniz olmalı, ya da uzman bir yazılım firması ile birlikte çalışmanız gerekmektedir. Ayrıca programın tasarlanması, sisteminize entegre edilmesi, test edilmesi, revizyonları ve eğitimi oldukça uzun ve zahmetli bir süreçtir. Enerji izleme sistemlerinin kendilerini kompanze etme süreleri düşünüldüğünde, bunun uzun vadeli bir yatırım olduğu açıktır. Bu sebeple al-unut diye nitelendirebileceğimiz bir cihazdan değil, uzun süreli interaksiyonda bulunacağınız bir sistem ve bunu size sağlayacak bir partnerden bahsediyoruz. Bu sebeple size özel olarak tasarlanmış bir sistem, daha yüksek seviyede kişiselleştirilmiş gibi görünse de, sistemi tasarlayan kişiye ve tasarlandığı andaki koşullara maksimum seviyede bağlıdır. Bu koşullara bakıldığında ilk anda o anki sistemin büyüklüğü, kullanılan yazılım modülleri, kontrol bilgisayar donanımlar ve işletim sistemleri akla gelir. Bu doğrultuda bakıldığında sistemin sadece ilk yatırım maliyeti yüksek olmakla kalmayacak, aynı zamanda bakım, servis ve geliştirme hizmetleri için sizi tasarım koşullarına bağımlı kılacaktır. Bu da bakım, servis ve geliştirme maliyetlerinizi ciddi oranda arttıracaktır. Maalesef bu maliyetler ilk yatırım kararı verilirken bazen göz önünden kaçmaktadır. Nihai hedefi enerji tüketimlerini izleyerek kontrol altına almak ve azaltmak olan bir enerji izleme sisteminin, ilerleyen süreçte görünmeyen maliyetler çıkarması son derece istenmeyen bir durumdur. Enerji İzleme, sadece belirli bir ölçekten büyük firmalar değil, küçük ve orta ölçekli firmalar için de giderlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak için son derece önemlidir. Ayrıca sadece üretim yapan endüstriyel tesisler değil, tüm işletmeler için enerji izleme artan kaynak tüketim maliyetleri ile dikkat çekici bir konsept haline gelmiştir. Aydınlatmalar, genel olarak elektrik tüketimleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin performansı, basınçlı hava su, buhar gibi enerji kalemlerinin tüketimleri, havalandırma sistemlerinde fan performansları ve filtre tıkanıklıkları ve pek çok daha verilebilecek örnek, Enerji İzleme Sistemleri konsepti altında ölçeği ne olursa olsun firmaların ilgi alanındadır. Yüksek yatırım maliyetli ve teknik/mühendislik bilgisi gerektiren komplike sistemler, özellikle orta ve küçük ölçekli firmalar için korkutucu veya lüks görülebilmektedir. Oysa ki bunun bir ihtiyaç olduğu oldukça açıktır. testo Saveris veri izleme sistemi Siz de karmaşık ve maliyetli Enerji İzleme çözümlerinden yıldıysanız, Testo sizin için basit, kolay kurulabilir ve geliştirilebilir, pratik ve uygun fiyatlı bir izleme sistemi çözümü sunuyor; testo Saveris. Ortam iklimlendirme ve çalışma koşullarının izlenmesi, havalandırma tesisatlarında fan üfleme hızlarının kontrolü, enerji üretim sistemlerinde giriş havası iklimlendirme uygulamaları, temiz oda uygulamalarında filtre tıkanıklığı kontrolü, basınçlı hava tüketimi izlenmesi ve benzeri pek çok uygulamada yüksek adetlerde veri oluşmaktadır. Tüm bu uygulamaların ortak ihtiyacı parametrelerin izlenmesi, merkezi olarak kaydedilmesi, raporlanıp dokümente edilmesi ve istenmeyen durumlar daha oluşmadan alarm yönetimi ile bildirim alınmasıdır.

7 Testo Saveris tüm bu ihtiyaçları bünyesinde toplar: Testo Saveris kablolu (standart Ethernet) ve kablosuz probları ile bu iletişim teknolojilerinin bir arada kullanılabilmesi sayesinde, kurulum ve devreye almada maksimum esneklik sağlar. Saveris in radyo frekanslı probları pillidir. Ayrıca Ethernet haberleşme ekipmanları da kendi adaptörleri, pek çok tesiste standart kabul edilen 24V DC besleme veya Ethernet bağlantısı üzerinden (PoE) beslenebilirler. Veri iletişimi kablosuz radyo frekansı ya da standart Ethernet kabloları üzerindendir. Böylelikle Saveris minimum kablolama, inşaa ve bakım gideri ile, işletim maliyetlerinizi düşük tutmanıza yardımcı olur. Testo Saveris, sıcaklık, nem, aydınlatma şiddeti, CO2, basınç, fark basınç, hava hızı ve debisi, basınçlı hava tüketimi vb. hemen her türlü parametrenin doğrudan kendi probları ile ölçülmesine veya sisteme entegre edilebilmesine imkan tanır. Dahili ve harici prob seçenekleri ile, örneğin -190 derecelerdeki azot tanklarından, derecelerdeki ısıl proseslere kadar tüm uygulamalara cevap verebilir. Saveris tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre, terzi usulü konfigüre edilir ve hizmetinize sunulur. Modüler prob seçeneleri ve bir Baz Ünite ile 150 uç ölçüm noktası desteği ile, istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde sistemi değiştirebilir, yeni ihtiyaçlarınıza göre çalıştırabilirsiniz. Sesli, ışıklı, e-posta ve SMS üzerinden ön-alarm ve alarm opsiyonları sayesinde istenmeyen durumlar daha ortaya çıkmadan sizi bilgilendirir, süreçlerinizin etkilenmemesi için size yardımcı olur. Saveris sisteminin Baz Ünitesi sistemin beynidir. Tüm ölçüm verileri önce sahadaki problara, ardından Baz Üniteye ve ardından bilgisayardaki Microsoft SQL veri tabanına kaydedilir. 3 aşamalı bu kayıt sistemi maksimum veri güvenliği sağlar. Ayrıca bilgisayar çalışmıyorken bile, kanal başına adetlik veri hafızası ile Saveris Baz ünite ölçüm sisteminin uzun süre boyunca çalışmasını sağlar. Saveris tüm raporlamayı sizin için yapar. Otomatik PDF rapor tanımlamaları ile, istediğiniz bölgelerin ölçüm sonuçlarını ve alarm kayıtlarını günlük, haftalık ve aylık olarak sizin için raporlar. Bu raporları belirlediğiniz adreslere e-posta ile gönderir. Böylece dokümantasyon için harcadığınız zamandan ve emekten tasarruf edersiniz. Farklı oluşturulabilecek projeler, hem bir ölçüm uç noktasına verebileceğiniz farklı isimlendirmeler ve alarm bilgileri, prob gruplarına erişim haklarını düzenleyebilmeniz gibi özellikleri ile, her bir projeyi ayrı ayrı değerlendirmenize ve analiz etmenize imkan tanır. Merkezi Microsoft SQL veri tabanı sayesinde dilerseniz tüm projeleri, dilerseniz yalnızca birini inceleyebilirsiniz. Saveris yazılımı sunucu-istemci prensibine göre çalışır. Buna göre istediğiniz kadar bilgisayara izleyici veya istemci yazılımlarını kurabilir, her bir bölüm, departman veya enstitünün ilgili verilere ulaşmasını düzenleyebilirsiniz. Saveris sistemi yerel ağ yapılarına ek olarak, VPN gibi ağ yapılarında da sorunsuzca çalışabilmektedir. Böylece farklı binalarda, hatta farklı tesislerden gerçekleşen tüm çalışmaları merkezi olarak kaydedebilir ve arşivleyebilirsiniz. Tüm bu özelliklere sahip testo Saveris veri izleme sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için; adresini ziyaret edebilirsiniz. testo Saveris veri izleme sistemi

8 Testo Çözümleri Türbin giriş havası şartlandırma sistemleri Testo çözümleri yalnızca sabit ölçüm tekniği ile sınırlı kalmamaktadır. Türbin giriş havası şartlandırma sisteminin kalbi olan sabit ölçüm cihazlarının, referans sınıfta yüksek doğruluğa sahip, TÜRKAK kalibrasyon sertifikalı portatif bir cihaz ile sahada doğrulanmaları işletim sürecinin önemli bir parçasıdır. Sistemin kalbinin periyodik olarak check-up işleminden geçirilmesi gerektiği aşikardır. Bu noktada testo 480 çok fonksiyonlu ölçüm cihazı ihtiyaca yönelik çözümdür. Otomatik offset özelliğini sunan dijital prob teknolojisi, referans seviyesindeki probları, renkli grafik ekranı ve çok daha fazla özellikleri ile testo 480 cihazını internet sitemizden detaylı olarak inceleyebilirsiniz: tr/urundetaylari/ /testo-480-cok-fonksiyonluolcum-cihazi testo Çok fonksiyonlu referans ölçüm cihazı Referanslar [1] International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2012, [2] Turbine Inlet Air Cooling, Wikipedia, Temmuz 2014, en.wikipedia.org/wiki/turbine_inlet_air_cooling [3] Turbine Inlet Air Cooling, William E. Stewart, Jr., Ph.D., P.E., ASHRAE Journal, Eylül 1998 [4] Türbin Giriş Havası Soğutmasının Faydaları, Kurulu Tesislere Uygulama İmkanları ve Özellikleri Naci Şahin, Friterm, Ağustos 2004 [5] Technology Review of Modern Gas Turbine Inlet Filtration Systems, Melissa Wilcox, Rainer Kurz, Klaus Brun, International Journal of Rotating Machinery Volume 2012 (2012), Article ID , 15 pages [6] TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU ( ) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı, Kasım 2013 [7] Enerji Enstitüsü, yilinda-serbest-piyasada-elektrik-fiyati-ortalamasi tlmwholdu/ [8] Termik Santrallerde Performans İyileştirme ve Rehabilitasyon İhtiyacı, Harun Bilirgen Ph.D., Lehigh University Energy Research Center, Mühendis ve Makine, Cilt 52, SaYı 617 [9] Elektrik Enerjisinde Maliyet İncelemesi ekler/df3320b413d8eb7_ek.pdf [10] Türkiye Enerji Potansiyeli ve Yatırım-Üretim Maliyet Analizi, Termodinamik, Ocak 2013, Sayı 245 [11] Gas Turbine Performance Deterioration, Cyrus B. Meher- Homji and Mustapha A. Chaker, Mee Industries California, Hatim M. Motiwala, Monimax Inc., New York /cw/I/ Testo Ltd. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Testo Elektronik ve Test Ölçüm Cihazları Dış Ticaret Ltd. Şti. Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak Gayrettepe İş Merkezi C-Blok No: 5/1 D: Şişli - İSTANBUL Tel : Faks :

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Veri kayıt sistemi testo Saveris 2. Analysis & Reports. Graphical presentation

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Veri kayıt sistemi testo Saveris 2. Analysis & Reports. Graphical presentation Analysis & Reports Coldstore east 14.09.2014 to 16.09.2014 Graphical presentation 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Tüm

Detaylı

Dijital manifold serisi: Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümler için ideal! testo 550, 557 ve 570

Dijital manifold serisi: Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümler için ideal! testo 550, 557 ve 570 Dijital manifold serisi: Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümler için ideal! testo 550, 557 ve 570 testo 550, testo 557, testo 570 testo 550 testo 557 testo 570 Dijital manifold testo 550 - Soğutma

Detaylı

Akıllı telefon. Akıllı Problar. Akıllı çalışma.

Akıllı telefon. Akıllı Problar. Akıllı çalışma. Akıllı telefon. Akıllı Problar. Akıllı çalışma. Testo Akıllı Problar: akıllı telefonlar için uyarlanmış, profesyonel Testo kalitesinde, kompakt ölçüm cihazları Akıllı Problar sıcaklık, nem, akış hızı ve

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler 27 VR4+ DC Inverter Heat Recovery TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı Isıtma ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda

Detaylı

Paralel ortam CO/CO2 ölçümü. testo 315-3: EN Avrupa normlarına uygun ortam havası ölçümleri

Paralel ortam CO/CO2 ölçümü. testo 315-3: EN Avrupa normlarına uygun ortam havası ölçümleri Paralel ortam CO/CO2 ölçümü testo 315-3: EN 50543 Avrupa normlarına uygun ortam havası ölçümleri testo 315-3 testo 315-3 cihazını nerelerde kullanabilirsiniz? Ortam ölçümlerinde, paralel CO/CO 2 verileri

Detaylı

WLAN üzerinden veri aktarımı. Sınır değeri aşımında alarm verme. testo Saveris 2-T1 ve -T2 DIN EN 12830 normuna uyumlu

WLAN üzerinden veri aktarımı. Sınır değeri aşımında alarm verme. testo Saveris 2-T1 ve -T2 DIN EN 12830 normuna uyumlu Kablosuz veri izleme ve kayıt sistemi Saveris 2 yeni nesil sıcaklık ve nem denetimi WLAN üzerinden veri aktarımı C Her yerde, her cihazda tüm ölçüm verileri mevcut Sınır değeri aşımında alarm verme %rh

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler Dış Üniteler 27 TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda soğutulurken diğeri kutusu sayesinde ısıtılır ve bu sayede kullanıcı

Detaylı

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Sayın İşletme İdari ve Teknik Yönetimleri, Mühendislik hizmetlerinde proje ve uygulama alanlarında geçmişten bugüne yürütmüş olduğumuz çalışmalardan edindiğimiz tecrübelere paralel olarak, bu hizmetlerin

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

İnfrared sıcaklık ölçüm

İnfrared sıcaklık ölçüm İnfrared sıcaklık ölçüm cihazı testo 830 Hızlı, temassız yüzey sıcaklık ölçümü Maks./min. değer gösterimi, temassız yüzey sıcaklığı ölçümü C Lazer ölçüm noktası işaretleyicisi ve daha uzun mesafelerde

Detaylı

Gaz kaçak dedektörleri

Gaz kaçak dedektörleri Gaz kaçak dedektörleri testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gaz dedektörü testo 316-Ex CH4 C3H8 H2 Gaz kaçak testi Yıkıcı patlama ve yangınlar gaz borularında sızıntıya sebep olur. Ancak borulardaki

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz [ Hava ] [ Su ] Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı Logatherm WPLS Isıtma bizim işimiz Tüm yıl boyunca konfor için yenilenebilir enerjiye yer

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 645 Endüstriye uygun yüksek doğrulukta sonuç veren ölçüm cihazı. www.testo.com.tr

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 645 Endüstriye uygun yüksek doğrulukta sonuç veren ölçüm cihazı. www.testo.com.tr Sıcaklık/nem ölçüm cihazı testo 645 Endüstriye uygun yüksek doğrulukta sonuç veren ölçüm cihazı ±1 %RH yüksek doğrulukta nem ölçümü %RH 2 adet prob girişi Sıcaklık, bağıl nem ve basınçlı hatlarda çiğleşme

Detaylı

Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri

Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri 6651_TR 3/26/12 3:14 PM Page 1 ÖZELLİKLER ; havalandırma ve farklı uygulamalar için, 660x prob alternatifleri ile basit transmiterlere göre daha sorunsuz, stabil, doğru ölçümlerin yapılabilmesine olanak

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

C C C C C C C. Restoran zincirleri için dijital kalite yönetim sistemi

C C C C C C C. Restoran zincirleri için dijital kalite yönetim sistemi C C C C C C C Restoran zincirleri için dijital kalite yönetim sistemi testo Saveris Restaurant dijital çözüm sistemi ile - gıda standartlarının yerine getirilmesi, kalitenin artırılması ve maliyetlerin

Detaylı

Endüstriyel nem transmitteri

Endüstriyel nem transmitteri Endüstriyel nem transmitteri + prob serileri testo 661x Her türlü analog sinyali istenildiği gibi ayarlama imkanı Ethernet, röle ve analog çıkışlar, farklı otomasyon sistemlerine optimum şekilde entegre

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 Volümetrik debimetre nedir?? Fark basınç ölçümü ile hava akış verimini kontrol etmenizi sağlayan, bakım gerektirmeyen, yenilikçi bir Pnömatik otomasyon kontrol sistemidir, bu

Detaylı

Klima ve havalandırma sistemleri için ölçüm cihazı

Klima ve havalandırma sistemleri için ölçüm cihazı Klima ve havalandırma sistemleri için ölçüm cihazı testo 445 klima ve havalandırma sistemleri için servis cihazı Çok noktadan ve zamana göre ortalama hesaplama Hava debisini gösterme Her ölçüm yeri için

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr İnfrared termometre testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı Yüksek sıcaklıklarda da güvenilir ve doğru ölçümler 4-nokta lazer işaretleme özelliği ile

Detaylı

ModulA. Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com

ModulA. Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com ModulA Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com Yeni Biral ModulA: Konu enerji verimliliği ise, pompa teknolojisi modüller halinde yapılandırılabilen bu üstün çözüm hiç bu

Detaylı

Hassas ölçüm Güvenilir kalifikasyon. Temizodalar için hassas ölçüm teknolojisi ve hizmetleri

Hassas ölçüm Güvenilir kalifikasyon. Temizodalar için hassas ölçüm teknolojisi ve hizmetleri Hassas ölçüm Güvenilir kalifikasyon Temizodalar için hassas ölçüm teknolojisi ve hizmetleri Sürdürülebilir norm-uyumlu koşullar Temiz odalarınız için benzersiz hizmetler Temiz odaların temizliğini garanti

Detaylı

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: 15-57 kw TRIGON XL Kompakt tasarım, yüksek performans TRIGON XL İhtiyaçlarınıza özel esnek tasarımlar Yeni nesil çözümler TRIGON XL üstün teknolojiyi yenilikçi tasarımla

Detaylı

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC150 Carflow Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı

Fark basınç ölçüm. We measure it. testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur. www.testo.com.tr

Fark basınç ölçüm. We measure it. testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur. www.testo.com.tr Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100E HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas

Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas 15-2000 kw Kapasite Aralığı 1 Neden UltraGas? Patentli Alufer ısı eşanjörü teknolojisi ile UltraGas yoğuşmalı kazanlar, yüksek verimlilik ve uygun maliyetli

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

Hava debisinde profesyoneller!

Hava debisinde profesyoneller! We measure it. Hava debisinde profesyoneller! testo 480 iklimlendirme sistemleri için ölçüm cihazı testo 480 cihazının size sundukları: > Yüksek kaliteli, dijital problar ve akıllı kalibrasyon konsepti

Detaylı

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile kontrolörler, güneş enerjisi, Özellikler katı yakıt, doğalgaz ve fuel-oil kazanları, n Birden fazla

Detaylı

Gelecek için hazırız. Cep Tipi Profesyonel Ölçüm Teknolojisi YENİ! Isıtma, klima ve havalandırma sistemleri için ölçüm teknolojisi

Gelecek için hazırız. Cep Tipi Profesyonel Ölçüm Teknolojisi YENİ! Isıtma, klima ve havalandırma sistemleri için ölçüm teknolojisi Gelecek için hazırız Cep Tipi Profesyonel Ölçüm Teknolojisi Isıtma, klima ve havalandırma sistemleri için ölçüm teknolojisi YENİ! Portatif ölçüm teknolojisinde lider üretici Testo, hızlı ve zorlu günlük

Detaylı

Gelecek Nesil! Profesyonel Testo dataloggerlar ile sizin için yeni bir çağ başlıyor. Datalogger serisi testo 174. Datalogger serisi testo 175

Gelecek Nesil! Profesyonel Testo dataloggerlar ile sizin için yeni bir çağ başlıyor. Datalogger serisi testo 174. Datalogger serisi testo 175 Gelecek Nesil! Profesyonel Testo dataloggerlar ile sizin için yeni bir çağ başlıyor Datalogger serisi testo 174 Datalogger serisi testo 175 Datalogger serisi testo 176 Dataloggerların yeni çağı USB bağlantı

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 göre % 40 - % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Nem oranının % 64 değerinin üzerine çıkması ortamda mikrop, bakteri

Detaylı

için ölçüm cihazı We measure it. testo 480 Profesyoneller için üstün teknoloji www.testo.com.tr

için ölçüm cihazı We measure it. testo 480 Profesyoneller için üstün teknoloji www.testo.com.tr İklimlendirme sistemleri için ölçüm cihazı testo 480 Profesyoneller için üstün teknoloji İklimlendirme sistemleri ile ilgili tüm parametlerin ölçümü: hava akış hızı, sıcaklık, nem, basınç, ışık şiddeti,

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC30 GAZ SAYACI

Online teknik sayfa FLOWSIC30 GAZ SAYACI Online teknik sayfa FLOWSIC30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ GİRİŞ : Bir binanın işletilmesinde her adımda çalışan insanlar var. Günümüzde bilgisayarlar insanların yaptıkları işlerin çoğunu üstlenmekte ve bunları kusursuz olarak gerçekleştirmektedirler.

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek KAPASİTE FAKTÖRÜ VE ENERJİ TAHMİNİ Kapasite faktörü (KF) bir santralin ne kadar verimli kullanıldığını gösteren bir parametredir. Santralin nominal gücü ile yıllık sağladığı enerji miktarı arasında ilişki

Detaylı

ATIK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

ATIK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ ATIK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) TEKNOLOJİSİ www.durr.com ATIK ISINIZI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDIRIN DEĞERLENDİRİN Organic Rankine Cycle (ORC), desantral ısı kaynaklarından elektrik

Detaylı

NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ

NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ Verimli membran teknolojisi Dünyanın en iyi geçirgenlik (permeability) özelliğine sahip membranları % 95 - % 99.5 arasında azot safiyeti Az sayıda hareketli parça NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ

Detaylı

Sıcaklık ölçüm cihazı (tek kanallı)

Sıcaklık ölçüm cihazı (tek kanallı) Sıcaklık ölçüm cihazı (tek kanallı) testo 926 Sıcaklık ölçümünde çok yönlü cihaz Gıda sektöründeki uygulamalar için uygundur C Kablosuz problar ile ölçüm Sesli alarm (ayarlanabilir alarm limitleri) Topsafe,

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı

Güç ve Isıtma Santrallerinde Sonik Temizleme Kullanmanın Faydaları Aşağıdaki gibidir:

Güç ve Isıtma Santrallerinde Sonik Temizleme Kullanmanın Faydaları Aşağıdaki gibidir: Güç ve Isıtma Santrallerinde Sonik Temizleme Kullanmanın Faydaları Aşağıdaki gibidir: # Yakıt tüketimini yaklaşık olarak %2 azaltarak, devamlı olarak Temiz Sıcaklık aktaran yüzeyler # Geri Kazanım Süresi

Detaylı

Dijital manifold serisi: testo 550, 557 ve 570

Dijital manifold serisi: testo 550, 557 ve 570 01_08 5/31/11 2:45 PM Page 1 Gelecek için hazırız Tüm soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki ölçümleriniz için ideal! Dijital manifold serisi: testo 550, 557 ve 570 01_08 5/31/11 2:46 PM Page 2 Dijital

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Genişletme modülleri EM-AUTOZERO. EASYLAB için otomatik sıfır noktası kalibrasyonu. 08/2012 DE/tr K

Genişletme modülleri EM-AUTOZERO. EASYLAB için otomatik sıfır noktası kalibrasyonu. 08/2012 DE/tr K .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri EASYLAB için otomatik Sağlam, uzun vadeli hava debisi ölçümü ve az bakım gerektiren otomatik sıfır noktası kalibrasyonu sunan EASYLAB kontrolörlerine yönelik

Detaylı

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Enerji Tasarrufu Ve Çevre VRS4 (4. Nesil) V-Scroll Inverter Kompresör

Detaylı

Symaro İlaç endüstrisi için sertifikalı sensörler. En zorlu koşullarda yüksek oranda hassas ölçüm. Answers for infrastructure.

Symaro İlaç endüstrisi için sertifikalı sensörler. En zorlu koşullarda yüksek oranda hassas ölçüm. Answers for infrastructure. Symaro İlaç endüstrisi için sertifikalı sensörler En zorlu koşullarda yüksek oranda hassas ölçüm Answers for infrastructure. En zorlu kalite gerekliliklerini karşılar ve en uygun maliyetli kullanımı sağlar

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

yeni nesil teknoloji ile enerji ölçümünde akıllı çözümler

yeni nesil teknoloji ile enerji ölçümünde akıllı çözümler yeni nesil teknoloji ile enerji ölçümünde akıllı çözümler SENSOSTAR 2 SSTAR Elektromekanik Isı Sayacı Qp: 0,6-2,5 m 3 /h Ölçüm kapsüllü tasarımı sayesinde kolay montaj imkanı sağlar. Çok hüzmeli debimetresi

Detaylı

EffiMax. Kazan Dairesi Verim Ölçme, İzleme Ve Analiz Sistemi 7/24 Saat Online, İnternet üzerinden uzaktan izleme

EffiMax. Kazan Dairesi Verim Ölçme, İzleme Ve Analiz Sistemi 7/24 Saat Online, İnternet üzerinden uzaktan izleme 1 5:56 P Effiax azan Dairesi Verim Ölçme, İzleme Ve Analiz Sistemi 7/24 Saat Online, İnternet üzerinden uzaktan izleme Winner of the II Innovative Energy Saving Product. 2 5:56 P 3 5:56 P Effiax azan Dairesi

Detaylı

Acvatix yüksek enerji verimliliği için mükemmel tasarlanmış kombine balans vanaları

Acvatix yüksek enerji verimliliği için mükemmel tasarlanmış kombine balans vanaları Acvatix yüksek enerji verimliliği için mükemmel tasarlanmış kombine balans vanaları HVAC tesisatlarının planlanması, montajı ve işletmeye alınması için artırılmış esneklik ve kolaylık Answers for infrastructure.

Detaylı

RM MAKİNA ve ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ

RM MAKİNA ve ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ Demir çelik sektörü: Nursan Çelik A.Ş. de alevsiz yakma sistemi. 32m 3 /ton gaz tüketimi ve %0.67 tufal 2, 2, x Endüstriyel yakma sistemlerinde tecrübeli teknik servis ekibimiz sisteminizi revize eder,

Detaylı

TEKNİK BÜLTEN. VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya. 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi

TEKNİK BÜLTEN. VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya. 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi Hava Koşullandırma Haber Bülteni / Sayı 91 Ocak 2015 / Sayı 72 TEKNİK BÜLTEN VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya Yüksek Enerji Tasarrufu Yüksek Güvenilirlik Yeşil Bir Veri Merkezi İçin Modern Çözüm 14 MW Toplam

Detaylı

PowerCEMS100. Online teknik sayfa

PowerCEMS100. Online teknik sayfa Online teknik sayfa A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip PowerCEMS100 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Dräger RZ 7000 Dalış Test Ekipmanı

Dräger RZ 7000 Dalış Test Ekipmanı Dräger RZ 7000 Dalış Test Ekipmanı Kolay kullanım: Dräger RZ 7000 ile Dräger PSS BG 4 plus'ta çalışma ve sızıntı testlerini her zamankinden daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Lityum ion pil

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler

Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu 2016 Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler Hilal Kıvanç Ateş 15/04/2016 İçerik: Giriş Jeotermal Santral Teknolojilerinin

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI Basınçlı hava, endüstriyel tesislerde yaygın bir şekilde kullanılan bir enerji türüdür. Basınçlı hava, dış ortamdan alınan havanın bir kompresörde belli bir oranda sıkıştırılmasıyla elde edilir. Serbest

Detaylı

Baca gazı analiz cihazı

Baca gazı analiz cihazı Baca gazı analiz cihazı testo 327 Özel başlangıç cihazı Kolay, Türkçe menü kullanımı O 2 LED aydınlatmalı 4 satır ekran Tek soketli hızlı prob bağlantısı 8 yakıt tipi Minimum 3 yıl sensör ömrü IR saha

Detaylı

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ NGT ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROJE VE TAAHHÜT NGT mühendislik olarak uzun yıllar otomasyon sektörüne hizmet eden deneyimli ve uzman kadromuzla, sahip olduğumuz bilgi birikim, uzmanlık

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları 1 İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Teknopool... 1 Otomasyon... 2 Projelendirme... 3 Bileşenler... 4 BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş. tescilli

Detaylı

METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ.

METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ. METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ. 1. BE BERNOULLİ HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI ( 2-5) 2. BH BERNOULLİ HİBRİD ISI POMPALARI ( 8-10 ) 3. BA BERNOULLİ SU KAYNAKLI ISI POMPALARI ( 11-12 )

Detaylı

Testo Ölçüm Çözümleri. Testo Saveris 2 Bulut Tabanlı Veri Takip Sistemi

Testo Ölçüm Çözümleri. Testo Saveris 2 Bulut Tabanlı Veri Takip Sistemi Testo Ölçüm Çözümleri Testo Saveris 2 Bulut Tabanlı Veri Takip Sistemi testo dünya çapında 5 kıta da 23 den fazla şirket Tüm dünyada 1100'den fazla çalışan Avrupa dışındaki şirketler... ve 30 u aşkın satış

Detaylı

İnverter Kümes Otomasyon Yönetimi!!!! www.comex.com.tr. Version -020. * inverter kullanarak üretim veriminizi maximum seviyelere çıkarın!!!!

İnverter Kümes Otomasyon Yönetimi!!!! www.comex.com.tr. Version -020. * inverter kullanarak üretim veriminizi maximum seviyelere çıkarın!!!! İnverter Kümes Otomasyon Yönetimi!!!! Version -020 www.comex.com.tr * inverter kullanarak üretim veriminizi maximum seviyelere çıkarın!!!! * Gerekli projelendirmeler ile eski ve yeni sistemlere hızlı bir

Detaylı

Pano Soğutmasında Devrim Yaptık... SPLIT TYPE CABINET AIR CONDITIONERS DIŞ ÜNİTELİ PANO KLİMALARI

Pano Soğutmasında Devrim Yaptık... SPLIT TYPE CABINET AIR CONDITIONERS DIŞ ÜNİTELİ PANO KLİMALARI ENERGY SAVING SOLUTION PROVIDER FOR COOLING SYSTEMS SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ÇÖZÜM SAĞLAYICINIZ Pano Soğutmasında Devrim Yaptık... SPLIT TYPE CABINET AIR CONDITIONERS DIŞ ÜNİTELİ PANO KLİMALARI www.klimexs.com

Detaylı

RAY MEKANİK ISI SAYACI (KALORİMETRE)

RAY MEKANİK ISI SAYACI (KALORİMETRE) (KALORİMETRE) UYGULAMA Enerji ve debi ölçümü için çark tarama özelliğine sahip tamamıyla elektronik bir ısı sayacıdır. 5-90 C arası ısıtma ve/veya soğutma hatlarındaki faturalandırma için kullanılacak

Detaylı

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3 Elektronik Isı Pay Ölçer Çevrenin Korunması Avantaj ve Özellikleri İklim koruma için enerji tüketiminin ölçümü Kaynakların ve çevrenin korunması Günümüzde; çevremiz, korunmaya

Detaylı

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Free Joint DC Inverter Viessmann İle tek dış üniteye 5 adede kadar iç ünite kombinasyonu yapabilir, değişken debili soğutucu akışkan teknolojisi ile bireysel iklimlendirmenin

Detaylı

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI Online teknik sayfa MKAS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MKAS Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve

Detaylı

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler Dış Üniteler 15 TEKNOLOJİLER Fan Izgarası Optimize edilmiş fan kanadı şekli ve yeni hava üfleme ızgarası sayesinde gürültü seviyesinde bir değişiklik olmadan debi artırılmıştır. Ayrıca, dış statik basınç

Detaylı

Sipariş için Alarko Totaline ile iletişime geçilmelidir. testo Ltd. Şti. Kampanya bitiş tarihi: 31 Aralık 2011

Sipariş için Alarko Totaline ile iletişime geçilmelidir. testo Ltd. Şti. Kampanya bitiş tarihi: 31 Aralık 2011 Sipariş için Alarko Totaline ile iletişime geçilmelidir. Kampanya bitiş tarihi: 31 Aralık 2011 Ana Sayfa Baca gazı analiz cihazı serisi KAMPANYALI FİYATLAR (KDV Hariç) Ürün Modeli Parça No Liste Fiyatı,

Detaylı

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Sıfıra Yakın Sensör Sapması Sarf Malzeme Yok Hareketli Parça Yok MLSS (Aktif Çamur), RAS (Geri Devir), WAS (Atık Aktif Çamur) Ölçümleri

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler 15 V4+ DC Inverter Heat Pump TEKNOLOJİLER Fan Izgarası Optimize edilmiş fan kanadı şekli ve yeni hava üfleme ızgarası sayesinde gürültü seviyesinde bir değişiklik

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

Mobil Takip Sistemleri

Mobil Takip Sistemleri Mobil Takip Sistemleri Trio Filo Yöne,m Sistemi Yazılım Fonksiyonları Üstün teknolojik altyapısı ile rakiplerinden ayrılan bir araç takip yazılımıdır. Tüm internet tarayıcılarında ek kurulum gerektirmeden

Detaylı

Mark Climate Technology Form Endüstri Tesisleri

Mark Climate Technology Form Endüstri Tesisleri RADYANT ISITICILAR Mark Climate Technology 1945 yılında Mark kardeşler tarafından kurulmuş ve geride kalan 70 yılda Hollanda ve Belçika pazarında lider konumuna gelmiştir. Ürünlerin araştırma ve geliştirmesi

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS100E CD Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi,

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi, ENERJİ SANTRALLERİ Enerji Enerji soyut bir kavramdır. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla bulunabilir. Enerjinin varlığını cisimler

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı 521 Pitot tüp ile hassas ölçüm Cihaza entegre edilmiş, sıcaklık düzeltmeli fark basınç sensörü Basınç ve sıcaklık ölçümü için 2 adet prob soketi C Akış hızının ve debinin doğrudan

Detaylı

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER

E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER E-ITN 30 RADYO FREKANSLI ELEKTRONİK ISI PAY ÖLÇER Merkezi sistem ile ısınan binalarda ısı giderlerinin tüketime göre paylaştırılması için tasarlanmıştır Çok fonksiyonlu 5 haneli ekran EEPROM mikro işlemci

Detaylı

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar Konya Sanayi Odası Ocak 2013 Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar FORM TEMİZ ENERJİ FORM ŞİRKETLER GRUBU 6 farklı şirketten oluşmaktadır; İklimlendirme Cihazları Satışı

Detaylı