BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ"

Transkript

1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

2 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY-6 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE KÜTLE VE ENERJİ DENGESİ TEORİ: 1. Tanımlar: Kuru Termometre Sıcaklığı (T kt ): Kuru termometre sıcaklığı, normal bir termometreyle ya da bir ısıl çift ile ölçülebilir. Kuru termometre sıcaklığı bize havanın nem oranı hakkında bir bilgi vermez. Yaş Termometre Sıcaklığı (T yt ): Yaş termometre sıcaklığını ölçmek için sıcaklık ölçerin sıcaklığı algılayan kısmının ıslak olması gerekir. Yaş termometre sıcaklığı, havanın içerdiği nem miktarı hakkında bilgi verir. Bu nem miktarı, bağıl nem ( φ ) veya nem oranı () şeklinde ifade edilebilir. Pratikte yaş termometre sıcaklığının adiyabatik doyma sıcaklığına eşit olduğu kabul edilir. T kt = T* Psikrometrik Diyagram: Psikrometrik diyagramlar, kuru termometre sıcaklığı, yaş termometre sıcaklığı, bağıl nem, nem oranı ve entalpi arasındaki ilişkinin grafiksel olarak verildiği diyagramlardır. Bağıl Nem ( φ ) ve Nem oranı (): Bağıl Nem ( φ ) ve Nem oranı () bağıntıları aşağıdaki bağıntılarla tanımlanır; P φ= P s Burada; P = T sıcaklığındaki havadaki kısmi su buhar basıncı P s = T sıcaklığında havada bulunan suyun, aynı sıcaklıktaki doyma basıncı Nem oranı ise Burada; m = m a m = Nemli hava içindeki su buharının kütlesi m a = Nemli hava içindeki kuru havanın kütlesi ederiz. Kuru hava ve su buharı için, ideal gaz bağıntılarını kullanırsak aşağıdaki bağıntıyı elde

3 P P = = P ( P P ) a Belirli bir P basıncında ve T sıcaklığında bulunan havanın nem oranı aşağıdaki denklem kullanılarak bulunabilir. ( Bu denklemin kullanılabilmesi için T * değerinin biliniyor olması gerekir) h c T T = h h * * * s fg ( ) pa g * f T, T * = Kuru ve yaş termometre sıcaklıkları ( C) h * f = T * sıcaklığındaki sıvı suyun entalpisi (kj/kg ) h g = T sıcaklığındaki su buharının entalpisi (kj/kg ) h * fg = (h g -h f ) (kj/kg ), T* sıcaklığındaki suyun buharlaşma entalpisi P * s = T* sıcaklığındaki suyun doyma basıncı (kpa), c pa = Kuru havanın özgül ısısı ( kj/kg a ) Burada *, özelliklerin adiyabatik doyma sıcaklığı (Yaş termometre sıcaklığı) olan, T* sıcaklığında hesaplandığını belirtmektedir. Entalpi (h): Nemli havanın entalpi değeri psikometrik tablolardan alınabilir ya da aşağıdaki formülden hesaplanabilir; h= ( cpa + cp) T + h C 2. Psikrometrik İşlemler: a.) Duyulur Isıtma ve Soğutma (Q s ): Duyulur ısıtma ve soğutma işlemlerinde havadan enerji alınır yada havaya enerji verilir. Bu işleme tabi tutulan havanın kuru termometre, yaş termometre, bağıl nem ve entalpi değerleri değişir fakat barındırdığı su buharı miktarında bir değişiklik meydana gelmez, yani nem oranı () sabit kalır.

4 b.) Nemlendirme ve Nem Alma: Havaya su buharı ekleme işlemine nemlendirme denir. Nemlendirme işlemi sonucunda nem oranı, bağıl nem, yaş termometre sıcaklığı ve entalpi değerleri artar. Kuru termometre sıcaklığında ise çok küçük bir değişim olur ya da sabit kalır. Nemlendirme işleminin tersi olan havadaki nemi azaltma işlemine ise nem alma denir. Havanın nemini azaltmak için çeşitli kurutucu (nem tutucu) maddeler kullanılabilir veya yaş hava, kendi çiğ noktası sıcaklığının altına soğutulur.

5 c.) Isıtma ve Nemlendirme İşlemleri ya da Soğutma ve Nem Alma İşlemleri: 1-6: Isıtma ve nemlendirme (kış mevsiminde sıkça olur) 1-7: Isıtma ve nem alma (kurutucu bir madde kullanarak) 1-8: Soğutma ve nemlendirme 1-9: Soğutma ve nem alma (yaz mevsiminde sıkça olur) 1-9 : Soğutma ve nem alma (teorik olarak) 3. Kütle ve Enerji Dengeleri: Süreklilik denklemlerinden; 1) Kuru hava için m & a 1 = m& a2 = m& a 2) Su buharı için m& 1 a 1 + m& = m& a2 2. ( ma =havanın kütlesel debisi, kg/s) 3) Termodinamiğin birinci kanunundan m& 1 h1 + m& a h + Q& = m& a 2 h 2

6 & m duyulur ısıtma ve soğutma için sıfır (su buharı kütlesel debisi, kg/s) = nem alma işlemi sırasında yoğuşan su miktarı (-) nemlendirme sırasında havaya verilen su buharı miktarı (+) h = h, f nem alma işlemi sırasında, T 2 sıcaklığında o h g, nemlendirme sırasında su buharı sıcaklığında (96 C) Q & = Isı transferi, ısıtma için (+), soğutma için (-). Not: Ankara da suyun kaynama noktası 96 o C dir. 4. Soğutma Çevrimi: Deney düzeneğinde bulunan buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi, hava koşullandırma cihazından geçen havayı soğutmamızı sağlamaktadır. Soğutma çevrimi evaporatör (buharlaştırıcı), Kondenser (yoğuşturucu), kılcal boru ve kompresörden oluşmaktadır. Evaporatör hava koşullandırma cihazının içine yerleştirilmiştir. Evaporatör yüzey sıcaklığı -20 C gibi düşük sıcaklıklara ulaştığı için, Evaporatör üzerinden geçen havadan evaporatöre ısı transferi olmakta ve hava soğumaktadır. Çiğ noktası sıcaklığının altına düşen yaş hava burada bir kısım nemini bırakmaktadır. 3 4 Evaporatör Kılcal Boru Kompresör 2 Kondenser 1

7 Soğutma çevrimine ait P-v ve T-s diyagramları aşağıdaki gibidir. s GİRİŞ İklimlendirme cihazlarının genel amacı havanın nem ve sıcaklığını istenilen değere ulaştırmaktır. İklimlendirme cihazları amaçlarına göre ikiye ayrılırlar; Konfor için iklimlendirme: Öncelikli amacı, insan konforu için havayı koşullandırmaktır. Endüstriyel yerler için iklimlendirme: Öncelikli amacı, üretim alanlarında, uygun çalışma ve işlem koşullarının oluşması için havanın istenilen nem ve sıcaklıkta sağlanmasıdır. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers) tarafından belirlenmiş olan standarda göre konfor koşulları aşağıdaki gibidir; * Kış için o C KT ( Kuru termometre sıcaklığı ) ve (50 ± 20)% bağıl nem * Yaz için o C KT ( Kuru termometre sıcaklığı ) ve (50 ± 20)% bağıl nem Deneyimizde kullanacağımız iklimlendirme cihazı ile dış ortamdan alınan hava üzerinde bazı psikrometrik işlemler gerçekleştirilecektir. Bu işlemler sırası ile dış ortamdan alınan havanın duyulur ısıtılması, ikinci olarak nemlendirilmesi, üçüncü olarak soğutulması ve neminin alınması, en son olarak da tekrar duyulur ısıstılmasıdır. Beş bölgeden alınacak yaş ve kuru termometre sıcaklıkları kullanılarak bu bölgelerdeki nem oranı, bağıl nem ve entalpi değerleri belirlenecektir. Her psikrometrik işlem için kütle ve enerji dengeleri yapılacaktır.

8 AMAÇ: Bir iklimlendirme cihazı kullanarak psikometrik işlemleri incelemek. Bu işlemler, ısıtma, soğutma, nemlendirme ve nem alma işlemleridir. DENEY DÜZENEĞİ: 1) İlk ısıtıcılar: Giren havayı ısıtmak için (Duyulur ısıtma). 2) Buhar Kazanı: Nemlendirmek için gerekli olan buharı sağlar. Kazanın içindeki suya daldırılmış iki elektrikli ısıtıcının çalışması ile buhar elde edilir. İklimlendirme cihazı üzerinde bulunan (üstte) 2 numaralı kısımdan buhar cihaz içinden geçen havaya aktarılır. 3) Evaporatör: Soğutma çevriminin bir elemanıdır ve üzerinden geçen havayı soğutur. 4) Son ısıtıcılar: Soğutulmuş havayı ortama vermeden önce, eğer ihtiyaç var ise tekrar ısıtır (duyulur ısıtma). 5) Kompresör Kılcal Boru Kondenser Ünitesi: Soğutma çevriminin evaporatör dışındaki elemanları. 6) Isıl çiftler: Kuru ve yaş termometre sıcaklıklarını ölçmek için kullanılırlar.

9 DENEY PROSEDÜRÜ: 1) Bütün kuru ve yaş termometreler kontrol edilmeli. Hepsinin aynı değeri gösterdiğinden emin olunmalı. 2) Buhar kazanı çalıştırılmalı, sıcaklık 96 C ye gelene kadar beklenmeli ve daha sonra buhar kazanı kapatılmalı. 3) Dış ortamdan alınan taze havanın istenilen nem ve sıcaklık değerlerinde iç ortama sağlanması için gereken işlemleri sıralı bir şekilde gerçekleştirilmeli. 4) Deneye başlarken hava akışını sağlayacak fan açılmalı. İklimlendirme cihazına giren taze havada (dış ortamdan alınan hava), ilk ısıtıcılar kullanılarak duyulur ısıtma sağlanacak, ilk ısıtıcılardan sonra, buhar kazanından gelen buhar havaya enjekte edilecek ve havadaki nem miktarı arttırılacak, üçüncü aşamada hava evaporatör üzerinden geçirilerek soğutma ve nem alma işlemleri gerçekleştirilecek, en son aşamada ise hava, son ısıtıcılar üzerinden geçirilerek tekrar duyulur ısıtma sağlanacaktır. Isıl çiftler ile ölçülecek sıcaklıklar veri toplama sistemi kullanılarak izlenebilecek ve kaydedilecektir. HESAPLAMALAR Veri Tablosu Kuru Termometre Sıcaklığı ( C) Yaş Termometre Sıcaklığı ( C) İlk ısıtıcılardaki enerji girdisi Son ısıtıcılardaki enerji girdisi Kazan ısıtıcıları Kazan Alanı Çevre sıcaklığı Atmosferik Basınç Hava hızı Ölçüm Zamanı Kazandaki Su Seviyesi Değişikliği Nem miktarı : 1.2 kw : 1.2 kw : 1.6 x 2 kw : 0.2 m x 0.4 m :... C :... mmhg :... m/s :... sec :... mm :... ml Kanal Alanı = 0.12 m 2

10 1. Bölüm: Psikrometrik işlemleri psikrometrik diyagram üzerinde gösteriniz. 2. Bölüm: entalpi (h), nem oranı () ve bağıl nemin (Φ) psikrometrik diyagram ve denklemlerden bularak bağıl hataları tespit ediniz. Kısım T kt ( C) T yt ( C) Psikrometrik Diyagramdan Denklemlerden Hatalar (%) h Φ h Φ h Φ Bölüm: Her kısımdaki psikrometrik işlemler için kütle ve enerji transferlerini bulunuz ve karşılaştırınız. Kısımlar İşlemler Q & ( m& ) ölçülen Q & ölçülen teorik ( m& ) Hatalar (%) 1_2 Duyulur Isıtma _3 Nemlendirme _4 Soğutma ve Nem Alma teorik Q & Hatalar 4_5 Duyulur Isıtma m& Gerçek Ölçülen Hata = 100 Gerçek m& a = kg/s

11 Deney Raporu: Deney raporları aşağıdaki içeriğe uygun olarak hazırlanmalıdır. İçerik: 1- Kapak Sayfası 2- Ölçümler 3- Hesaplamalar 4- Grafikler 5- Sonuç ve Yorumlar Not: Laboratuara gelirken aşağıdaki malzemeleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. 1- Deney föyü 2- Hesap makinesi 3- Isı transferi ders kitabı

12 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY-6 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE KÜTLE VE ENERJİ DENGESİ Ad Soyad : Öğrenci No : Tarih :

13 Hesaplamalar: 2. Bölüm:

14 3. Bölüm:

15

16

17

BİR İKLİMLENDİRME EĞİTİM SETİNDE VERİ TOPLAMA SİSTEMİNE BAĞLI GERÇEK ZAMANLI PSİKROMETRİK DİYAGRAM OLUŞTURULMASI

BİR İKLİMLENDİRME EĞİTİM SETİNDE VERİ TOPLAMA SİSTEMİNE BAĞLI GERÇEK ZAMANLI PSİKROMETRİK DİYAGRAM OLUŞTURULMASI BİR İKLİMLENDİRME EĞİİM SEİNDE VERİ OPLAMA SİSEMİNE BAĞLI GERÇEK ZAMANLI PSİKROMERİK DİYAGRAM OLUŞURULMASI Hüseyin BULGURCU, M. urhan ÇOBAN, Volkan ERYÜKSEL ÖZE Bu çalışmada ön ısıtma, soğutma, nemlendirme,

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL İŞLEMLER-1 Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL BİLGİLER Ölçülebilen veya gözlemlenebilen fiziksel bir nitelik, kalitatif olarak bir boyutla tanımlanır. Uzunluk, alan, hacim, kuvvet, sıcaklık ve enerji

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI:

TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI: TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI: 8.yüzyılın başlarından itibaren tekstil endüstrisinde meydana gelen hızlı gelişmenin sonucu olarak artan güç ihtiyacı ve bunun insan veya hayvan gücüyle karşılanamaması,

Detaylı

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim 5. ENTROPİ Entropi, moleküler düzensizlik olarak görülebilir. Entropi terimi genellikle hem toplam entropi hemde özgül entropi şeklinde tanımlanabilir. Bir sistem daha düzensiz bir hal aldıkça, moleküllerin

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina

Detaylı

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİTİRME PROJESİ VOLKAN DEMİRCİ Projeyi Yöneten Doç.

Detaylı

Eğitim Elkitabı. Soğutucu Klima

Eğitim Elkitabı. Soğutucu Klima Eğitim Elkitabı Soğutucu Klima 12/2000 Eğitim Elkitabı Đçindekiler Đçindekiler 1 Termodinamiğin Temelleri... 1-1 1.1 Giriş... 1-1 1.2 Sıcaklık... 1-1 1.3 Basınç... 1-1 1.3.1 Hava Basıncı... 1-2 1.3.2

Detaylı

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır.

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır. 1. KLİMA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Binaların kullanım amaçları, bulundukları bölge ve bölgeye bağlı olarak dış hava şartları değişkendir. Yatırımcılar, bina sahipleri veya binayı kullananlar farklı

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölümü SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT Şanlıurfa-2011 İÇİNDEKİLER ÖZET.. i ABSARTCT. ii ÖNSÖZ-TEŞEKKÜR..

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ. (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı

2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ. (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı 1 2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı Su sabit basınç altında ısıtıldığında kaynayıncaya kadar sıcaklığı yükselir. Buharlaşan suyun sıcaklığı, buharlaşma süresince

Detaylı

Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri

Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri Teknik Bülten No: 8 Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri Nem Nedir Nasıl Ölçülür H avanın nemi içinde taşıdığı su buharıdır. Tanımlanan şartlarda havanın taşıdığı suyun ağırlığı havanın mutlak nemi, tanımlanan

Detaylı

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh 1 Bölüm1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 2 Amaçlar Termodinamiğin ilkelerinin geliştirilmesinin sağlam bir alt yapı üzerine oturması için temel kavramların açık bir şekilde

Detaylı

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25, 2, 49-61, 2006 J. of Thermal Science and Technology 2006 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA

Detaylı

MÜHENDİSLİK LABORATUARI DERS NOTLARI

MÜHENDİSLİK LABORATUARI DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK LABORATUARI DERS NOTLARI HAZIRLAYANLAR: PROF. DR. CENGİZ DOĞAN PROF. DR. BÜLENT YEŞİLATA PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT

Detaylı

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI*

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* Đbrahim ĐŞBĐLEN 1948 Manisa doğumludur. 1964 yılında Ankara Yapı Enstitüsü'nün Tesisat Bölümü'nü, 1972 yılında Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Gökhan Timuçin FEYZİOĞLU Tezi Yöneten: Yrd.Doc.Dr.

Detaylı

SU SOĞUTMALI CİHAZLARDAN ISI GERİ KAZANIMI. AQUA Serisi Su Soğutmalı Soğutma Grubu. Temmuz 2013 Sayı 52. Carrier Su Soğutma Grupları ve Su Soğutma

SU SOĞUTMALI CİHAZLARDAN ISI GERİ KAZANIMI. AQUA Serisi Su Soğutmalı Soğutma Grubu. Temmuz 2013 Sayı 52. Carrier Su Soğutma Grupları ve Su Soğutma Sayın Okurumuz, Bu bültenle, çalışma alanımızda Alarko Carrier ve iş ortaklarımızın teknik ve geliştirme çalışmalarımızın açıklandığı makaleleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Amacımız bir süre sonra okurlarımızın

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

Bölüm 5 KÜTLE, BERNOULLI VE ENERJİ DENKLEMLERİ

Bölüm 5 KÜTLE, BERNOULLI VE ENERJİ DENKLEMLERİ Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları, İkinci Baskı Yunus A. Cengel, John M. Cimbala McGraw-Hill, 2010 Bölüm 5 KÜTLE, BERNOULLI VE ENERJİ DENKLEMLERİ Rüzgar türbinleri tarlaları rüzgardan kinetik

Detaylı

Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi *

Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi * Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi * Kadir İSA 1 Hüseyin BULGURCU 2 Murat ADAKÖY 3 1 İstanbul Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü Avcılar Yerleşkesi İSTANBUL

Detaylı

Buna göre bir işlemde transfer edilen q ısısı, sistemde A dan B ye giderken yapılan adyabatik iş ile nonadyabatik bir iş arasındaki farka eşittir.

Buna göre bir işlemde transfer edilen q ısısı, sistemde A dan B ye giderken yapılan adyabatik iş ile nonadyabatik bir iş arasındaki farka eşittir. 1 1. TANIMLAR (Ref. e_makaleleri) Enerji, Isı, İş: Enerji: Enerji, iş yapabilme kapasitesidir; çeşitli şekillerde bulunabilir ve bir tipten diğer bir şekle dönüşebilir. Örneğin, yakıt kimyasal enerjiye

Detaylı

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasasına giriş yapmak.. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını birlikte sağlayan geçerli hal değişimlerini belirlemek. Isıl enerji

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ 293 TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ Tuncay YILMAZ Hüsamettin BULUT ÖZET İklim verileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ve yük hesaplamalarında en önemli parametrelerdendir.

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 göre % 40 - % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Nem oranının % 64 değerinin üzerine çıkması ortamda mikrop, bakteri

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR)

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ / YAPI İŞLETMESİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) Prof.Dr. Olcay KINCAY Yrd.Doç.Dr. Handan ÇUBUK Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZKAN

Detaylı

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Prof. Dr. Mustafa Akdağ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Qafqaz Üniversitesi Yayınları Qafqaz Üniversitesi Yayınları

Detaylı