ALUMlNYUM ve ln AAT SAN. TlC. LTD. Tl. Korkuluk Sistemleri. Politeknik. Kapi & Pencere Kollari. tv,*-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALUMlNYUM ve ln AAT SAN. TlC. LTD. Tl. Korkuluk Sistemleri. Politeknik. Kapi & Pencere Kollari. tv,*-"

Transkript

1 ALUMlNYUM ve ln AAT SAN. TlC. LTD. Tl. M ESflPOL Korkuluk Sistemleri Politeknik Kapi & Pencere Kollari tv,*-

2 MESA ALUMiNYUM ve in AAT SAN. TiC. LTD. Ti. MESAPOL R P o lite k n ik I L c - T I ^ KaP' & Pencere Kollari Korkuluk Sistemleri

3 f W S A P O L npoliteknik I i l k u n i U b K a p & p e n c e re K o lla ri K o r k u l u k S i s t e m l e r i

4 ALUMlNYUM VO ln AAT SAN. TlC. LTD. Tl. indeks Hakkimizda itibarli Yonetim M esa Aluminyum Giri Profil Detaylari Profiller Dikme Flan lari Yarikli Tapalar ve Ay Baglantilar Dekorlu Baglantilar Dirsekler Bilezikler Cam Tutamaklari Boru Flan lari Tapalar Dekorlu Tapalar A 9 1I1 Flan lar Duvar Baglantilari Yandan Ara Baglantilar Kurtagizlari ig Baglantilar Digerleri Ankraj Demirleri Kimyasal Malzem eler Yardimci Diger Malzem eler Referans Qali malari Kalite Belgeleri MESAPOL' r Korkuluk Sislcmleii Polit«knilc Kapi & Pencere Kollari Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

5 MESAPOL i.. I. - i ' Korku I uk Sistemleri K a p i

6 Hakkimizda / Bilgilendirme I MESA ALUMINYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. $Tl. ^BMESA ALUM IN YUM ve ln A A T SAN. TlC. LTD. T l. MESAPOL HPolitekniK i i i b l x i d. g m i o n Kapi & Pencere Kollari Korkuluk Sistemleri r Hakkim izda m Mesa Aluminyum, Turkiye'nin onde gelen kupe te sistemleri ureticisi ve ihracatgisi firmalarindan biridir. Ba ta balkon, merdiven, galeri ve havuz kenarlari olmak iizere ge itli uygulama alanlari igin geni bir profil ve baglanti elemanlari urun ge itliligine sahiptir. Firmamiz, kiipe te sektorilnde 15 yili a an deneyimi ile Turkiye genelinde ve 30'un uzerinde ulkede bulunan segkin mu terilerinin ihtiyag ve beklentilerini en iyi ekilde kar ilama hedefiyle hareket etmektedir. Mesa Aluminyum, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 ISO 9001:2000 ve GOST-R kalite belgelerine sahiptir. Firmamiz, ayrica birgok urunune endustriyel tasarim tescil belgeleri alarak ilrunlerini patent guvencesine almi tir. ilkemiz, en kaliteli, en ekonomik ve en hizli urun ve hizmetle tuketiciye ula maktir. 4^) Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

7 M E S A ALUMlNYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. T. Mesa Aluminium is a leading manufacturer and exporter of aluminium balustrade systems in Turkey. Our product range includes aluminium profiles and connection parts for staircases, balconies, galleries and swimming pool edges. Our company, with over 15 years of experience in the balustrade sector, moves forward with the aim of exceeding the needs and expectations of our domestic and foreign customers in more than 30 countries over the world. Mesa Aluminium owns the following certificates: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 and GOST-R. The company's most products are patent-secured under industrial design registration certificates. Our main principle is to serve our customers with best product at best price with fast delivery. J M e s a A l u m i n y u m oamh m3 n u f l e p o B n o n p 0 M3B 0 f l C T B y m S K c n o p i a a m o M M H u e B b i x c u c i e M 6 a n K ) C T p a f l b T y p L M M. A c c o p T M M e m H a w e i i n p o f l y i q i i M B w i i o H a e T b c e 6 a a n w M M H u e B b i e n p o c f w j i M i/i c o e f l M H m e ^ b H b i e f l e i a j i M 6 a j n o c T p a f l R n n n e c T H m i, 6 a /ik O H O B, r a j i e p e f i m 6acceMHOB. Hama cjmpivia, c 6 o n e e n e M 15 n e T H M M o n b u o M b c c f r e p e S a n i o c T p a f l, f l B M w e T c a B n e p e a c L \ e j i b i o y n y H L u e H n a n 0 T p e 6 H 0 d e M m o m n a u m O T e n e c T B e H H b i x m 3a p 6 y > K H b ix K J in e H T O B 6 onee MeM b 30 CTpaHax no BceMy Mnpy. Ha ceroah^luhmm flehb Mesa Aluminyum MMeeT cjieflyioi^ne BMflbi ceptmctwkatob: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 m TOCT-P. MHome npoflyiqwi HarneCi c j D u p M b i 3 a n a T e H T O B a H b i C B M f l e T e j i b C T B O M n p o M b n u n e H H o r o f l M 3 a M H a. Ham m a B H b m n p u H q u n : MaKCMMajlbHO SblCTpblM CpOKOM M3rOTOB/ieHMfl. n p e f l^ o > K M T b H a i u u M K / i n e H T a M n y n m M M n p o f l y K T n o J i y H i u e i i L je H e c Merkez ube Umraniye Qaglayan ube Avr. Yakasi Fabrika Tuzla a?' [nrl MESAPOL* PolitokniK Z I L f Kapi & Pencere Kollari Korkuluk Sistomlon Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

8

9

10 ALUMlNYUM ve N AAT SAN. TlC. LTD. Tl. ^ 1 K o r k u l u k S i s t e m l e r i Politckni K api & P e n c e re K o lla ri 8 J Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

11 ^BMESA ALUMlNYUM ve ln AAT SAN. TlC. LTD. Tl. M esa Aluminyum itibarli Yonetim Mesa Aluminyum in. San. Tic. Ltd. ti. nin kalite politikasi itibarli Y6netim dir. itibarli Yonetim, irket galiganlarinin giizele, daha da giizele ula mak igin topyekiin birlikte hareket etmesidir. itibarli Yonetim, irket yoneticilerinin samimi hedefleri ile baglar, irket iginde iyi bir iletigimle yola gikar ve iyi bir Ar-Ge ile giincellenir, iyi bir satinalma ile kazanim saglar, iyi bir iiretim stratejisi ile verimli gali ir, siireglerin olgulup analiz edilmesiyle goriilen eksiklik ve aksakliklann giderilmesi sonucu surekli iyile ir, iyi bir pazarlama, ihracat ve sevkiyat politikasi ile hedefe ula ir. Sonugta effaf, hesap verebilir iyi bir muhasebe ile gali arak organize olursa, ko ulsuz mugteri memnuniyeti ile "itibar" kazam r, M arka olur.. Merkez ube Umraniye Qaglayan ube Avr. Yakasi Fabrika Tuzla Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

12 D t't' 'TA)&' 10J Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

13 MESA ALUMINYUM ve N AAT SAN. TlC. LTD. Tl. Gr Gn l e r Im Iz Balkon Korkuluklari Merdiven Korkuluklari Fransiz Pencere Korkuluklari Havuz Korkuluklari Parapet Korkuluklari Aluminyum Profiller Aluminyum Korkuluk Baglantilari

14 Kupeste Balustrade Ku pe te/bal ustrade Profil Detaylari KOD D T AGIRLIK KG/M M l Ml-06/A M1-06/B M l Ml-05/A M l Ml-03/A Ml Ml-Ol/A ,238 Ml-Ol/B Profil agirliklari yakla iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra bellrlenecektlr. D = o I I M l / i KOD D T1 T2 AGIRLIK KG/M M l Ml-04/A Ml-04/C Ml-10/A M l-04/ Profil agirliklari yakla iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra belirlenecektir. Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue MESAPOL* PolitckniK i l p '. T.. r.? Kapip i & P e n ce re K o lla n Korkuluk Sistemleri

15 Kupeste Balustrade Kupe te/balustrade Profil Detaylari nm l-04/1 KOD D T1 T2 AGIRLIK KG/M M1-04/B Profil agirliklari yakla iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra belirlenecektir. n Ml-07/1 KOD D T1 T2 AGIRLIK KG/M U M l Ml-07/ Profil agirliklari yakla iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra belirlenecektir. MESflPOL Politckni i V L I L. I K api & P e n c e re K olian Korkuluk Sistemleri Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue e

16 r r Kupeste Balustrade Ku pe te/bal ustrade Profil Detaylari KOD D T AGIRLIK KG/M M l Profil agirliklari yakla?iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra belirlenecektir. KOD D T AGIRLIK KG/M Ml Profil agirliklari yakla iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra belirlenecektir. Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue MESAPOL* PolitckniK i l p '. T.. r.? Kapip i & P e n ce re K o lla n Korkuluk Sistemleri

17 t e trade Kii pe te/bal ustrade Profil Detaylari KOD D T1 T2 AGIRLIK KG/M Ml Profil agirliklari yakia iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra belirlenecektir. T2-1 KOD D T1 T2 AGIRLIK KG/M Ml Profil agirliklari yakia iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra belirlenecektir. MESflPOL Politckni i V L r L. I Kap i & Pencere K o lia n Korkuluk Sistemleri e Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

18 /fmesa ALUMINYUM V.IN5AAT SAN. TIC. LTD. 5Tl. MESflPOL HPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Profiller Kupe te/balustrade M x 5 mm Aluminyum Boru 16 x 5 mm Aluminium Pipe 16 x 5 mm AnioMMHMeBafl Tpy6a M1-01/A 16 x 2 mm Aluminyum Boru 16 x 2 mm Aluminium Pipe 16 x 2 mm AnioMMHMeBafl Tpy6a M x 3 mm Aluminyum Boru 30 x 3 mm Aluminium Pipe 30 x 3 mm AjiiOMMHMeBafl Tpy6a M 1-03/A 30 x 2 mm Aluminyum Boru 30 x 2 mm Aluminium Pipe 30 x 2 mm AniOMMHMeBa?i Tpy6a Urun Tanitim Katalogu / Product Catalogue M1-04 M1-04/A 40 mm Kalin Dikme ve Kapaklari 40 mm ince Dikme ve Kapaklari 40 mm Strut and Covers 40 mm Thin Strut and Covers 40 MM CTOMKa M HaKJiaflKM 40 MM CTOMKa M HaKJiaflKM ( to h k m m )

19 MESA ALUMINYUM ve N AAT SAN. TlC. LTD. T. MESAPOL PolitekniK,,...,. K a p i & P e n ce re K o lla n Korkuluk i nk Sistemleri ViclDm ori Profiller Ku pe te/bal ustrade M1-04/B 40 mm Tek Kanalli Dikme ve Kapagi 40 mm One Channeled Strut and Covers 40 mm cromka i/i HaioiaflKa (oflhokahajibhbiii) M x 2.5 mm Aluminyum Born 40 x 2.5 mm Aluminium Pipe 40 x 2.5 mm AniOMMHMeBafl Tpy6a M x 2.5 mm Aluminyum Boru 50 x 2.5 mm Aluminium Pipe 50 x 2.5 mm AjuoMkiHkieBafl Tpy6a M1-06A 50 x 2 mm Aluminyum Boru 50 x 2 mm Aluminium Pipe 50 x 2 mm AniOMMHMeBafl Tpy6a M1-06/B 50 x 1.5 mm Aluminyum Boru 50 x 1.5 mm Aluminium Pipe 50 x 1.5 mm AniOMMHMeBafl Tpy6a M mm iki Kanalli Dikme ve Kapaklari 50 mm Two Channelled Strut and Covers 50 MM CTOMKa MHaKJiaflKM O Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

20 MESA ALUMINYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. $Tl. Profiller Kupe te/balustrade M x 2.5 mm Aluminyum Boru 60 x 2.5 mm Aluminium Pipe 60 x 2.5 mm AnioMMHMeBafl Tpy6a M x2.5 mm Aluminyum Tirtilli Boru 65 x 2.5 mm Caterpillar Aluminium Pipe 65 x 2.5 mm AnioMMHMeBafl flei<op. Tpy6a M1-10/A M mm iki Kanalli Dikme ve Kapaklari 50 mm Kanalli Boru 30 mm Two Channelled Strut and Covers 50 mm Pipe With Channel 30 mm CTOMKa c OflHOii HaKnaAKOM 50 mm Tpy6a c oahmm KaHanoM Urun Tanitim Katalogu / Product Catalogue O M1-12 Camli KorkulukAlt Profili Glazing Balustrade Bottom Profile Hmwhmm npoc }Mjib fljin OKOHHbix orpax^ehmm

21 /1MESA ALUMINYUM V.IN5AAT SAN. TIC. LTD. 5T1. r3 C ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dikme Flan lari Kupe te/balustrade M 'lik Dikme Flan i 40 mm Strut Rosette Hmjkhmm cfuiaheij k CTOMKe 40 mm M10-01/A 40'lik Tek Timakli Dikme Flan i 40 mm Strut Rosette With One Tooth H mjkhmm cfuiahei^ c oahmm 3y6oM k CTOMKe 40 mm M10-01/C 40'lik Ozel Dikme Flan i 40 mm Special Strut Rosette HMWHMM flekopatmbhblil C(3JiaHeL K CTOMKe 40mm M10-01/D 40'lik Dikme Flan i EkonomikTekTirnakli 40 mm Strut Rosette-Eco Series With One Tooth Hmjkhmm 3ko c 3JiaHei4 c oahmm 3y6oM k crotike 40 mm M10-02 M 'luk Dikme Flan i 65 mm lik Tirtirli Born Flan i 30 mm Strut Rosette 65 mm Caterpillar Pipe Rosette OnaHeL( k CTOMKe 30 mm Eonbiuoii flekopambhbim cfwiaheij 65 mm n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n d d ^ Urun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

22 / 3 M E 5 A ALUMINYUM V.IN5AAT SAN. TlC. LTD. 5Tl. MESflPOL RPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dikme Flan lari Kupe te/balustrade 65 mm'lik Kiigiik Tirtilli Boru Flan i 65 mm Caterpillar Pipe Rosette-Small C p e flh M M fle K o p a m B H b im c jo jia H e i^ 65 m m 40'lik Boru Dikme Flan i 40 mm Pipe Strut Rosette Hm jkhm m 4iJiaHeL4 k Tpy6e 40 m m

23 MESA ALUMINYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. Tl. Yarikli Tapalar ve Ay Baglantilar Ku pe te/bal ustrade M 'lik Boru Yarikli Tapasi 50 mm Pipe Breach Plug Pa3pe3Ha& npo6ka k Tpy6e 50 mm M 'lik Dikme Yarikli Tapasi 50 mm Stmt Breach Plug Pa3pe3Han npo6ka k cnrn e 50 mm M 'lik Boru Yarikli Tapasi 40 mm Pipe Breach Plug Pa3pe3Ha;i npo6ka k Tpy6e 40 mm M k Dikme Yarikli Tapasi 40 mm Strut Breach Plug Pa3pe3Ha;i npo6ka k ctomke 40 mm 1 3 M11-04/A Eko Seri 40'lik Yarikli Tapa 40 mm Strut Breach Plug-Eco Series Pa3pe3Haa npo6i<a k croiike 40 mm ako-bapnam M11-04/B 40'lik Topuzlu Y.Tapa 40 mm Sphere-Type Breach Plug Pa3pe3Han npo6i<a c flerapom k CTOtiKe 40 mm

24 jgpmesa ALUMINYUM V.IN5AAT SAN. TIC. LTD. 5Tl. Yarikli Tapalar ve Ay Baglantilar Kupe te/balustrade ro 1 1 V W M 'luk Boru Yarikli Tapasi 30 mm Pipe Breach Plug Pa3pe3Ha?i npo6i<a k Tpy6e 30 mm M 'luk iki Kanalli Dikme Yarikli Tapasi 30 mm Strut Breach Plug Pa3pe3Han npo6ka k CTOMKe 30 m m c 2 io h j / " N V W M 'lik Biiyuk Ay Baglantisi 50 mm Big Crescent Connection BojibLuoe KopoMbicno k Tpy6e 50 mm M 'lik Boru Ay Baglantisi 40 mm Pipe Crescent Connection KopoMbicjio k Tpy6e 40 mm M - 1 M < " * V W M 'lik Boru Ay Baglantisi 50 mm Pipe Crescent Connection KopoMbicno 50 M M M 12-03/A Eko Seri 50'lik Ay Baglanti 50 mm Crescent Connection-Eco Series KopoMbicno 50 M M 3K0-BapMaHT

25 /SMESA ALUMINYUM veln $AAT SAN. TlC. LTD. $Tl. r3 C ^ MESAPOL PolitekniK,,...,. K a p i & P e n ce re K o lla n Korkuluk ihiv Sistemleri ViclDm ori Yarikli Tapalar ve Ay Baglantilar Ku pe te/bal ustrade M12-05 Delikli Ay Baglantisi Perforated Crescent Connection KopoMbicuo C OTBepCTBMeM M21-06/A Mafsalli L Baglanti Extansible L Type Fitting For Breach Plug L o6pa3hbm HacTeHHbiM Kpene>K fljia pa3pe3hom npo6km M 'lik Boru Y.Tapa Ay Baglantisi 50 mm Pipe Breach Plug + Crescent Connection Pa3pe3-Haa npo6ka,kopombicno flna 50mm Tpy6bi M29-01/A 60'lik Boru Y.Tapa Ay Baglantisi 60 mm Pipe Breach Plug + Crescent Connection Pa3pe3-Ha& npo6ka,kopombicjio 60 mm Tpy6bi M 'lik Dikme Y.Tapa Ay Baglantisi 50 mm Strut Breach Plug + Crescent Connection Pa3pe3-Han npo6xa, KopoMbicno flna 50 mm c to m k m M k Born Y.Tapa Ay Baglantisi 40 mm Pipe Breach Plug + Crescent Connection Pa3pe3-Haa npo6ka,k o p o M b ic n o a j i s 40 m m Tpy6bi i n n n n n n n n n n n n n Urun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

26 /2MESA ALUMINYUM veln$aat SAN. TlC. LTD. $Tl. MESAPOL PolitekniK e 1 i ~n i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Yarikli Tapalar ve Ay Baglantilar Kupe te/balustrade M 'lik Dikme Y.Tapa Ay Baglantisi 40 mm Strut Breach Plug + Crescent Connection Pa3pe3-Haa npo6ka,kopombicno fljia 40 m m ctomkm M29-04/A 40'lik Dikme Y.Tapa Ay Baglantisi Ekonomik 40 mm Strut Breach Plug + Crescent Connection-eco series Pa3pe3-Haa npo6ka,kopombicno aha 40mm ctomkm 3KO-BapMaHT M29-04/B 40'lik Topuzlu Mafsal 40 mm Sphere Type Breach Plug+Crescent Connection flekopatmbhaa pa3pe3-haa npo6ka,kopombicno a 40 MM CTOMKM M 'luk Boru Y.Tapa Ay Baglantisi 30 mm Strut Breach Plug + Crescent Connection Pa3pe3-Ha& npo6ka,kopombicno flna 30 m m Tpy6bi M 'luk iki Kanalli Dikme Y.Tapa Ay Baglantisi 30 mm two Channeled Stmt Breach Plug + Cressent Connection Pa3pe3-Hafi npo6ka,kopombicno Ana 30mm ctomkm M29-23 Dikmeye Gore L baglanti L Type Fitting For Strut SoKQBoe L KpenneHMe ctomkm

27 /1MESA ALUMINYUM V.IN5AAT SAN. TIC. LTD. 5T1. r3 C ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dekorlu Baglantilar Kupe te/balustrade M k Dekorlu Flan? 40 mm Decorative Rosette AeKopaTMBHbift c 3naHeL4 40 mm M13-01/B 40'lik Tirnaksiz Dekorlu Flan? Qam 40 mm Decorative Rosette w/o tooth AeKopaTMBHbift cfcnaheli 40 mm c enohhbim y3opom M13-01/C 40'lik Tirnaksiz Ekonomik Dekorlu Flan? 40 mm Decorative Rosette w/o teeth AeKopaTMBHbiM cfijiahel^ 6e3 3y64MKOB 40 mm sko M 'luk Dekorlu Flan? 30 mm Decorative Rosette AeKopaTMBHbm $nahel 30 mm M13-04 Pa?a Dikme Dekoru Pasha Strut Decoration EanncMHa (flaiua) M13-05 Gelin Dikme Dekoru Bride Strut Decoration EauflCMHa (feiimh)

28 /fmesa w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESflPOL RPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dekorlu Baglantilar Kupe te/balustrade M13-06 M13-08 ikiz Dikme Dekoru 16 lik Tekli Dekor Twin Strut Decoration 16 mm Decoration (single) B a ^ a c M H a ( E 3 H e ^ i ) E a ^ c i ^ a 16 m m o flm H a p H a a M13-07 M13-07/A 16'lik U?lu Dekor 16'likDekor 16 mm Triple Decoration mm Decoration Ba^acMHa 16 m m tp o m h o m E a ^ C M H a 16 m m Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

29 MESA ALUMINYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. T. Dirsekler Kupe te/balustrade M 'lik Dirsek mm Bend 90 llobopot 900fl^fl 16 MM M lik Dirsek mm Bend1350 n o B o p o T fl^ fl 1 6 m m M lik Kure Dirsek 50 mm Globe Bend WapoBCM nobopot flra 50 mm M14-12/A 50'lik Kure Dirsek - i?ten Montajli 50 mm Globe bend with inner connection Wap0B0M nobopot 50 mm M14-12/B 50'lik Kure Dirsek iki Pargali (Bo ) 50 mm Globe Bend-eco series W ap0b0m nobopot flra 50 m m flbyxkomnohem HbiM M r * 50'lik Kure Ko e Dirsek 50 mm Globe Conner Bend Wap0B0M YmoBOM nobopot 50 m m Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

30 /fmesa w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESflPOL RPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dirsekler Kupe te/balustrade M 'luk Kure Dirsek 30 mm Globe Bend W apobcm nob opot 30 m m M lik Kure Dirsek 16 mm Globe Bend WapoBoti nobopot 16 m m M 'lik Kure Dirsek 60 mm Globe Bend WapoBow nobopot 60 m m M 'lik Kure Dirsek 40 mm Globe Bend Wap0B0M nobopot 40 m m Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue & M 'lik 1/4 Simit Bagli 6 0 mm 1/4 Bend Connected flobopot 1/4 flth 60M M C BTy^KOM M 'lik 1/8 SimitBagli 60 mm 1/8 Bend Connected n o B o p o T 1/8 fln a 6 0 mm c b ty^kom

31 /1ME5A w w w.m esaalum inyum.com '"'^ ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dirsekler Kupe te/balustrade M 'lik 1/4 Simit Bagli 5 0 mm 1/4 Bend Connected nobopot 1/4 50M M C BTy^KOM M 'lik 1/8 Simit Bagli 5 0 mm 1/8 Bend Connected flo B O p O T 1/8 50 M M C B T y ^ K O M M 'lik 1 /4 Simit Bagli 4 0 mm 1 /4 Bend Connected flobopot 1 /4 40M M C BTy^KOM M 'luk 1/4 Simit bagli 30 mm 1/4 Bend Connected flobopot 1/4 flr a 30M M C BTymOM M 'luk 1/8 Simit bagli 30 mm 1/8 Bend Connected flo B O p O T 1/8 3 0 m m C B T yn K O M M 'lik Dirsek mm Bend 90 With Collar llobopot 9 0 0fl^ fl 50M M C BTy^KOM (nyctom) W y Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

32 /fmesa w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESflPOL HPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dirsekler Kupe te/balustrade M29-19/A 50'lik Dirsek m m Bend With Collar n o B o p o T 9 0 a 5 0 m m c K o n t^ o M (nyctom) M 'lik Dirsek mm Bend 135 n o B o p o T fl^ a 5 0 m m c BTy^KOM (nyctom) M29-20/A 50'lik 135 Dirsek Bilezikli 50 mm Bend 135 With Collar flob opot fl^ a 50mm c K0nbi40M (nyctom) M 'lik Kanalli Boru QokA?ili Ko e Baglantisi Plastik Adjustable CornerConnection For50 mm Channeled Pipe P e r y ^ p y e M b im M actm K O B bm coeflm HM Te^b f l r a 5 0 m m Tpy6bl C OflHMM K3Ha^0M Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

33 /1ME5A w w w.m esaalum inyum.com '"'^ ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Bilezikler Kupe te/balustrade M15-02 M15-02/A 50'lik Bilezik 50'lik Uzun Bilezik 40 mm 50 mm Collar 50 mm Long Collar K o ^ o 50 MM f l^ M H H O e K 0 ^ b L (0 50 M M M15-03 M15-03/A 40'lik Bilezik 40'lik Uzun Bilezik40 mm 40 mm Collar 40 mm Long Collar K o ^ o 40 M M fl^ M H H O e K o ^ o 40 M M M 'lik Bilezik 16 mm Collar K o ^ o 16 M M M 'luk Bilezik 30 mm Collar K o ^ o 30 M M 7 Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

34 Cam Tutamaklari Kupe te/balustrade ' " : ' W M 'lik Boruya Gore Cam Tutamagi Glazing Fastener For 50 mm Pipe CTeKnoflepwaTe^b a 50 mm Tpy6bi M 'lik Boruya Gore Cam Tutamagi Glazing Fastener For40 mm Pipe CTeKnoflepwaTe^b 40 mm Tpy6bi f A v. w M16-02/A Yandan Kapakli Cam Tutamagi Glaze Fastener With Overlay CieKnoflepwaTe^b c HaKnaflKOM M16-02/B Yandan Kapakli Oval Cam Tutamagi Oval Glazing Fastener With Overlay OBa^bHbM CieKnoflepwaTe^b c HaKnaflKOM Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue M16-02/C n O Boru i?in Yandan Kapakli Fitilli Cam Tutamagi Glazing FastenerWith Gasket CieKnoflepwaTe^b c HaKnaflKOM m $MTi^eM P V ! 1 : w M 'luk Boruya Gore Cam Tutamagi Glazing Fastener For 30 mm Pipe CTeKnoflepwaTe^b a 30mm Tpy6bi

35 /1ME5A w w w.m esaalum inyum.com '"'^ ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Cam Tutamaklari Kupe te/balustrade M16-04 Dikmeye Gore Cam Tutamagi Glazing Fastener For Strut C TeK noflepw ate^b 4 0 m m ctomkm M16-05/A 40'lik Boruya Gore Delikli Cam Tutamagi Glazing FastenerWith Hole For40 mm Pipe C i e K n o f l e p w a T e ^ b c o T B e p c T B M e M a 40 m m T p y 6 b i M16-05/B 40'lik Dikmeye Delikli Cam Tutamagi Glazing FastenerWith Hole For 40 mm Pipe C ie K n o fle p w a T e ^ b c otbepctbm em a t h 40 m m cto m km M16-06/A ince Tekli Cam Tutamagi Thin Single Glazing Fastener T oh km m C ie K n o fle p w a T e ^ b (eflmhmhhbim) M16-07/A ince Qiftli Cam Tutamagi Thin Double Glazing Fastener T oh k m m C ie K n o fle p ^ a ie ^ b (a b o m h o m ) M16-08 Cam Takozu Glass Wedge CTopo dekna I «3 Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

36 /fmesa w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESflPOL HPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Cam Tutamaklari Kupe te/balustrade M16-09 Qift Spider Cam Tutamagi Double Spider Glass Fastener A bomhom cnamflep M16-09/A Tek Spider Cam Tutamagi Single Spider Glass Fastener OflMHapHbiM cnamflep Orun Tanitim Katalogu / Product

37 MESA ALUMINYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. T. Boru Flanflari Kupe te/balustrade M 'lik Boru Flan i 60 mm Pipe Rosette <tmahel( 60 m m T py6bi M 'lik Boru Flan i 50 mm Pipe Rosette < tm a ^ 50 m m T p y 6 b i M 'lik Boru Flan i 40 mm Pipe Rosette <tmahel( flr a 40m m T py6bi M 'luk Boru Flan i 30 mm Pipe Rosette < tm a ^ 30 m m T p y 6 b i M 'lik Boru Flan i 16 mm Pipe Rosette <tm ah el(fl 16mm T py6bi M 'lik U? Delikli Boru Flan i 50 mm Three Hole Rosette For Pipe <tm ah^ C TpOMHbIM OTBepCTBMeM flra 50 MM 435! Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

38 /fmesa w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESflPOL RPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Boru Flan lari Kupe te/balustrade M17-06/A 50'lik U? Delikli Dolu Flan Kapagi Plug Of 50 mm Three Hole Rosette 3amywKa <tmahl(a 50 m m c TpoMHbiM OTBepcTBMeM M17-06/B 50'lik U? Delikli Uzun Boru Flan i 50 mm 50 mm Long Pipe Three Hole Rosette < t m a h ^ flnm HHblM C TpOMHbIM OTBepCTBMeM 50M M M 'lik U? Delikli Boru Flan i 40 mm Three H ole R osette For Pipe <tmahel( C TpOMHbIM OTBepCTBMeM 40 MM M17-07/A 40'lik U? Delikli Boru Flan i Kapagi Plug 0 f4 0 mm Three Hole Rosette 3 a m y w K a < tm ah ^ a 40m m c t p o m h h m OTBepcTBMeM Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue K M M17-07/B 4 0 mm Uzun U? Delik Duvar Rozet 5 0 mm 4 0 mm Long Three Hole Wall Rosette <tmahel( flnmhhblm C TpOMHbIM OTBepCTBMeM 40m m M 'luk U? Delikli Boru Flan i 30 mm Three Hole Rosette for Pipe < t m a h ^ C TpOMHbIM OTBepCTBMeM 30M M

39 MESA ALUMINYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. T. Boru Flanflari Kupe te/balustrade M17-10 M 'lik U? Delikli Boru Flan i 16 mm Three Hole Rosette For Pipe <tmahel( c tpomhhm otbepctbmem 1 6 m m 60'lik U? Delikli Boru Flan i 60 mm Three Hole Rosette For Pipe <tm ah^ C TpOMHbIM OTBepCTBMeM 60MM M10-06 Armut Profili C Flan i Profile C Flange Pear C $ ^ a H e L ( k T p y 6 e 4 0 m m k rp yw eo 6p a3h O M T p y 6 e > Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

40 /fmesa w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESflPOL RPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Tapalar Kupe te/balustrade M 'lik Boru Tapasi 6 0 mm Pipe Plug l"lpo6ka 6 0 m m Tpy6bi M 'lik Boru Tapasi 5 0 mm Pipe Plug l"lpo6ka 5 0 m m Tpy6bi M18-03/A M 'lik Kanalli Boru Tapasi 50lik Dikme Tapasi 50 mm Channelled Pipe Plug 50 mm Strut Plug l"lpo6ka 50 m m T py6bi c o a h m m KaHa^OM n p o 6 K a 50 m m cto m km Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue ^38^ M18-06 M 'lik Boru Tapasi 4 0 'lik Boru Tapasi 4 0 mm Pipe Plug 4 0 mm Pipe Plug l"lpo6ka f l r a 4 0 m m T py6bi npo6ka 4 0 m m cto m km

41 /1ME5A w w w.m esaalum inyum.com '"'^ ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Tapalar Kupe te/balustrade M 'luk Boru Tapasi 30 mm Pipe Plug l"lpo6ka flra 30 mm Tpy6bi M 'lik Dolu Tapasi 16 mm Laden Plug l"lpo6ka flr a 16mm Tpy6bi M18-12/A 16'lik Boru Tapasi 16 mm Pipe Plug flpo6kafl 16 mm Tpy6bi (nyctom) M18-16 Duvar Dibi Tapasi Wall Bottom Plug l"lpo6ka HacTeHHoro Kpenewa ^39j Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

42 MESA ALUMINYUM vs INSAAT SAN. TlC. LTD. STl. in? a a t s a n. t i c. l t d. ti. MESAPOL PolitekniK i I nr l c xiilom V i ori K a p i & P e n ce re K o lla n Korkuluk Sistemleri Dekorlu Tapalar Kupe te/balustrade M 'lik Dekorlu Tapa 65 mm Decorative Plug fle K o p a T M B H a a ro ^ O B K a 65 m m M19-01/A 65'lik Dekorlu Kristal Tapa 65 mm Decorative Crystal Plug flekopatmbhaa ro^obka 65 m m K p w c ia ^ M 'lik Dekorlu Tapa 60 mm Decorative Plug flekopatmbhaa ro^obka 60 m m M 'lik Dekorlu Tapa 50 mm Decorative Plug flekopatmbhaa ro^obka flra 50 m m Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue M19-03/A 50'lik Dekorlu Kristal Tapa 50 mm Decorative Crystal Plug fle K o p a T M B H a a ro ^ o B K a a 50 m m K p w c ia ^ M 'lik Dikme Dekorlu Tapa Decorative Plug For40 mm Strut fle K o p a T M B H a a ro ^ O B K a flra 40 m m c t o m k m

43 /1ME5A w w w.m esaalum inyum.com '"'^ ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dekorlu Tapalar Kupe te/balustrade M19-05A 40'lik Boru Dekorlu Tapa 40 mm Decorative Pipe Plug fle K o p a T M B H a a ro ro B K a 40 mm T p y 6 b i M 'luk Boru Dekorlu Tapa 30 mm Decorative Pipe Plug flekopatmbhaa ro^obka flra 30 mm M19-08/B 16'lik Dekorlu Mizrakli Tapa 16 mm Decorative Arrow Plug fle K o p a T M B H a a r o ^ o B K a i<a a 16 m m M 'lik KureTapasi 16 mm Sphere Plug flekopatmbhaa wapobaa rorabkafl 16 mm Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

44 /fmesa w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESflPOL HPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Agili Flan lar Kupe te/balustrade M 'lik Uzun Boru Flan 100 mm 50 mm Long Rosette flnm HHbiM $ ^ a ^ 50 m m T py6bi M20-01/A 50'lik Ayarli Duvar Flan i 50 mm Adjustable Wall Rosette P e r y ^ p y e M b i M $ ^ a H e L ( 50 m m f l r a C TeH K M M20-01/C 50 likagili Duvar Flan i 50 mm Angled Pipe Rosette Pery^pyeMbiM $^ahel( c pa3pe3hom npo6i<om 50 m m f l r a ciehkm M 'lik Uzun Dikme Flan 100 mm 40 mm Long Rosette flnmhhbim $^ahel( 40 m m c to m k m Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue ^42^ M21-03 Duvar L Baglanti Wall LType Fitting L o6pa3hbim HacTeHHHM Kpenew

45 MESA ALUMlNYUM ve N AAT SAN. TlC. LTD. T. MESAPOL iliilrxietnni Politcknik,,...,. K a p i & P e n ce re K o lla n Korkuluk Sistemleri Dri Duvar Baglantilari Kupe te/balustrade M21-04 Duvar Pulu Wall Washer HacTeHHaa wam6a M21-05 Duvar L Baglanti Agili Wall L Type Fitting With Angle L o6pa3hbm HacTeHHHM Kpenew M 'lik DikmeAra Baglanti 40 mm Strut Lateral Connection E0 K0 B0 e K p e n ^ e H M e flra 40 m m c to m k m M21-07/A 50'lik Boru Yandan Ara Baglanti 50 mm Pipe Lateral Connection E 0 K 0 B 0 e K p e M e H M e 50 mm T p y 6 b i M21-07/C 40'lik Boru igin Ozel Panel Baglanti Special Panel Connector For40 mm pipe C o e flm H M T e ^b a t h 40 mm T p y 6 b i Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

46 ifmesa ALUMlNYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. Tl. w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESAPOL i nr xiilom Politcknik I l c V i ori K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Duvar Baglantilari Kupe te/balustrade M 'lik Dikme Yandan Ozel Ara Baglanti Lateral Connection For40 mm Strut E0K0B0e Kpen^eHMe 40 mm c to m k m M29-15 Duvar Dibi Ay Baglantisi Takimi Wall Bottom Connection + Crescent Connection HacTeHHoe KopoMwcno b KOMMeKTe Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

47 /1ME5A w w w.m esaalum inyum.com '"'^ ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Yandan Ara Baglantilar Kupe te/balustrade M 'lik Dikmeye DuvarAra Baglanti120 mm Wall Interconnection For 50 mm Strut H a c T e H H o e K p e M e H M e a 50 m m c to m k m M 'lik Dikmeye DuvarAra Baglanti 120 mm Wall Interconnection For40 mm Strut H a c T e H H o e K p e m e H M e a 40 m m c to m k m M 'luk Dikmeye DuvarAra Baglanti 120 mm Wall Interconnection For 30 mm Strut H a c T e H H o e K p e M e H M e a 30 m m c to m k m M 'lik Yandan Ozel Ara Baglanti 37 mm 50 mm Lateral Interconnection Eoi<oBoe KpeMeHMe 50 m m M 'lik Yandan Ara Baglanti 37 mm 40 mm Lateral Interconnection E0K0B0e Kpen^eHMe flra 40mm M 'luk Yandan Ara Baglanti 37 mm 30 mm Lateral Interconnection Eoi<oBoe KpeMeHMe a 30 mm Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

48 /3ME5A ALUMINYUM V.IN5AAT SAN. TIC. LTD. 5Tl. MESflPOL RPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Yandan Ara Baglantilar Kupe te/balustrade M 'lik Ara Baglanti Tekli 16 mm Single Interconnection EoKQBoe KpenneHne Ann 16 m m (eflmhmhhbim) M22-07/A 16'lik Tekli DuzAra Baglanti 16 mm Single Flat Interconnection EoKQBoe KpenneHne Ann 16 mm (eflmhmhhbiii) no,q Tpy6y M22-07/B M 'lik Tekli Kurtagizli Ara Baglanti 16 mm Single Mortise Interconnection EoKQBoe KpenneHne Ann 16 mm (eflmhmhhbim) nofl aoiik y 16'lik Ara Baglanti Qiftli 16 mm Double Interconnection EoKQBoe KpenjieHMe Ann 16 m m (abomhom)

49 MESA ALUMlNYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. Tl. Kurtagizlari Ku pe te/bal ustrade M 'lik Boruya Gore 50'lik Kurtagzi 50 mm Mortise For 50 mm Pipe KpenneHMe 50mm fljia 50mm Tpy6bi M 'lik Boruya Gore 40'lik Kurtagzi 50 mm Mortise For 40 mm Pipe KpenneHMe 40 m m Ann 50 mm Tpy6bi M 'lik Boruya Gore 50'lik Kurtagzi 50 mm Mortise For 40 mm Pipe KpenneHMe 50 mm pj\n 40 mm Tpy6bi M k Dikmeye Gore 50'lik Kurtagzi 50 mm Mortise For 40 mm Strut KpenneHMe 50 m m fliw 40 m m ctomkm M23-05 M 'lik Boruya Gore 40'lik Kurtagzi 40'lik Dikmeye Gore 40'lik Kurtagzi 40 mm Mortise For 40 mm Pipe 40 mm Mortise For 40 mm Strut KpenneHMe 40 mm a 40 mm Tpy6bi KpenneHMe 40 mm flnn 40 mm ctomkm O Urun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

BORZ. alüminyum. www.borzaluminyum.com

BORZ. alüminyum. www.borzaluminyum.com www.borzaluminyum.com Alüminyum Profiller Aluminium Profiles B01 B02 B03 B04 B05 16 x 2,0 mm Alüminyum Boru 16 x 2,0 mm Aluminium Pipe 16 x 1,5 mm Alüminyum Boru 16 x 1,5 mm Aluminium Pipe 19 x 1,5 mm

Detaylı

R 40. Alüminyum Yuvarlak Sistem Küpește Aksesuarları. Aluminium Round Systems Railing Accessories

R 40. Alüminyum Yuvarlak Sistem Küpește Aksesuarları. Aluminium Round Systems Railing Accessories Alüminyum Yuvarlak Sistem Küpește Aksesuarları Dikme ve Profil Flanșları Dikme ve Boru Mafsal Bağlantıları Dirsek ve Dönüș Takımları Bilezik Bağlantıları Dikme Boru Tapa ve Dekorlu Tapaları Emniyet Hattı

Detaylı

m MESAPOl Korkuluk Sistemleri K atanor 06-beKTOB M3 AmoM UHueBbix IHepm ı

m MESAPOl Korkuluk Sistemleri K atanor 06-beKTOB M3 AmoM UHueBbix IHepm ı m MESAPOl Korkuluk Sistemleri Alüminyum Korkuluk Sistemleri Referans Kataloğu Aluminium Balustrade Systems Reference Catalogue K atanor 06-beKTOB M3 AmoM UHueBbix IHepm ı ALÜMİNYUM v s İNŞAAT SAN. TİC.

Detaylı

YUVARLAK FİYAT LİSTESİ KOD ÜRÜN FİYAT

YUVARLAK FİYAT LİSTESİ KOD ÜRÜN FİYAT YUVARLAK FİYAT LİSTESİ 01.11.2017 KOD ÜRÜN FİYAT KMS 01 35'LİK AY BAĞLANTI MAFSAL TAKIMI 3,65 KMS 02 35'LİK DİKME YER FLANŞI 2,35 KMS 03 Q 50'LİK YARGILI 35'LİK SABİT MAFSAL 2,90 KMS 03-1 Q 50'LİK YARGILI

Detaylı

2014 Alüminyum Aksesuar Kataloğu 2014 Aluminium Accessories Catalog

2014 Alüminyum Aksesuar Kataloğu 2014 Aluminium Accessories Catalog BARIŞ STATİK Barış Statik Alüminyum ve Küpeşte Aksesuarları 2014 Alüminyum Aksesuar Kataloğu 2014 Aluminium Accessories Catalog 2014 BARIŞ STATİK Barış Statik Alüminyum ve Küpeşte Aksesuarları Kare Küpeşte

Detaylı

www.nurgrupaluminyum.com.tr ÜRÜN KATALOĞU

www.nurgrupaluminyum.com.tr ÜRÜN KATALOĞU www.nurgrupaluminyum.com.tr NUR GRUP ALÜMİNYUM KORKULUK SİSTEMLERİ ÜRÜN KATALOĞU HAKKIMIZDA 1948 yılında Rahmetli Dedemiz Davut TEPRET tarafından kurulan firmamız 1990 yılına kadar sıcak demir imalatı

Detaylı

35'lik Hareketli Mafsal Takımı Dışa Geçme RY 1006. 50'lik Hareketli Mafsal Takımı Dışa Geçme. 40*25 Sabit Mafsal

35'lik Hareketli Mafsal Takımı Dışa Geçme RY 1006. 50'lik Hareketli Mafsal Takımı Dışa Geçme. 40*25 Sabit Mafsal Güven 1001 35'lik Hareketli Mafsal Takımı 1002 35'lik Hareketli Mafsal Takımı Dışa Geçme 1003 35'lik Sabit Mafsal 1004 35'lik Sabit Mafsal Somunlu 1005 40'lık Hareketli Mafsal Takımı 1006 40'lık Hareketli

Detaylı

www.galipmetal.com.tr Yuvarlak Seri MAFSALLAR 35 lik Mafsal Takımı Dış Geçme 35 lik Oynar Mafsal Takımı 35 lik Sabit Mafsal 40 lık Sabit Mafsal

www.galipmetal.com.tr Yuvarlak Seri MAFSALLAR 35 lik Mafsal Takımı Dış Geçme 35 lik Oynar Mafsal Takımı 35 lik Sabit Mafsal 40 lık Sabit Mafsal Yuvarlak Seri MAFSALLAR 1001 35 lik Oynar Mafsal Takımı 1002 35 lik Mafsal Takımı Dış Geçme 1003 35 lik Sabit Mafsal 1004 40 lık Oynar Mafsal Takımı 1005 40 lık Mafsal Takımı Dış Geçme 1006 40 lık Sabit

Detaylı

KÜPEŞTE AKSESUAR KATALOĞU / HANDRAIL PRODUCTS CATALOGUE kafkaslar.com.tr

KÜPEŞTE AKSESUAR KATALOĞU / HANDRAIL PRODUCTS CATALOGUE kafkaslar.com.tr KÜPEŞTE AKSESUAR KATALOĞU / HANDRAIL PRODUCTS CATALOGUE HAKKIMIZDA 1970 yılında Sivas ta kurulan firmamız,1976 yılında İstanbul a taşındı. Alüminyum sektöründeki trendi zamanında gören ve değerlendiren

Detaylı

KARE KÜPEŞTE PROFİLLERİ

KARE KÜPEŞTE PROFİLLERİ KARE KÜPEŞTE PROFİLLERİ Alüminyum Kare Küpeşte Profilleri 1 Alüminyum Kare Küpeşte Profilleri YENİ NEW YENİ NEW YENİ NEW YENİ NEW 2 Alüminyum Kare Küpeşte Profilleri 3 Alüminyum Kare Küpeşte Profilleri

Detaylı

1 Mart 1986 yılında kurulan Hilal Alüminyum İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. bugün bünyesinde bulundurduğu 4 firması ile Hilal Grup olarak faaliyetlerine

1 Mart 1986 yılında kurulan Hilal Alüminyum İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. bugün bünyesinde bulundurduğu 4 firması ile Hilal Grup olarak faaliyetlerine 10 1 HİLAL ŞİRKETLER GRUBU 1 Mart 1986 yılında kurulan Hilal Alüminyum İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. bugün bünyesinde bulundurduğu 4 firması ile Hilal Grup olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Hilal

Detaylı

VISTA ALÜMİNYUM KORKULUK SİSTEMLERİ ALUMINIUM BALUSTRADE & HANDRAIL SYSTEMS VM201 VM411 VM425 VM308 VM205

VISTA ALÜMİNYUM KORKULUK SİSTEMLERİ ALUMINIUM BALUSTRADE & HANDRAIL SYSTEMS VM201 VM411 VM425 VM308 VM205 VISTA VM201 VM425 VM411 ALÜMİNYUM KORKULUK SİSTEMLERİ ALUMINIUM BALUSTRADE & HANDRAIL SYSTEMS VM205 VM308 V I S T A VISTA ÖNSÖZ Son yıllarda inşaat sektörü hızla ilerlemekte ve artan talep karşısında imalatçılar

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

Alüminyum Korkuluk Sistemleri Aluminium Balustrade Systems

Alüminyum Korkuluk Sistemleri Aluminium Balustrade Systems Alüminyum Korkuluk Sistemleri Aluminium Balustrade Systems ÖNSÖZ Son yıllarda inşaat sektörü hızla ilerlemekte ve artan talep karşısında imalatçılar talepe yanıt vermek için yeni teknolojilerle birlikte

Detaylı

Paslanmaz Küpeşte Aksesuarlar

Paslanmaz Küpeşte Aksesuarlar Küpeşte ve Alüminyum Aksesuar ve Alüminyum Aksesuar www.paksgrup.com 1 Küpeşte ve Alüminyum Aksesuar HAKKIMIZDA... 2003 yılından itibaren küpeşte aksesuarları üretimine başlayan firmamızı Türkiye nin en

Detaylı

GÜVEN KROM-METAL Sanayi Mh. Anadolu bul. No:2/C Değirmendere/Trabzon TEL: FAX:

GÜVEN KROM-METAL Sanayi Mh. Anadolu bul. No:2/C Değirmendere/Trabzon TEL: FAX: GÜVEN KROM-METAL Sanayi Mh. Anadolu bul. No:2/C info@guvenkrompaslanmaz.com Değirmendere/Trabzon TEL: 0462 325 3572 FAX:0462 325 3573 Email: guvenispaslanmaz@hotmail.com TARİH:1/08/2017 ALÜMİNYUM PROFİL

Detaylı

katalog فهرس catalog desenlialüminyumborular منقوشة الا لومنیوم أنابیب patternedaluminiumpipes

katalog فهرس catalog desenlialüminyumborular منقوشة الا لومنیوم أنابیب patternedaluminiumpipes 2014 منقوشة الا لومنیوم أنابیب فهرس catalog patternedaluminiumpipes katalog desenlialüminyumborular فهرس 2014 منقوشة الا لومنیوم أنابیب Alüminyum borunun yeni imajı... صورة جدیدة من أنابیب الا لومنیوم

Detaylı

İÇİNDEKİLER / INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US ÇİFT AÇILIM GRUBU / TILT & TURN SYSTEMS İSPANYOLET GRUBU / ESPAGNOLETTE

İÇİNDEKİLER / INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US ÇİFT AÇILIM GRUBU / TILT & TURN SYSTEMS İSPANYOLET GRUBU / ESPAGNOLETTE İÇİNDEKİLER / INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US ÇİFT AÇILIM GRUBU / TILT & TURN SYSTEMS İSPANYOLET GRUBU / ESPAGNOLETTE KİLİTLİ KAPI İSPANYOLET GRUBU / LOCK DOOR ESPAGNOLETTE KİLİTLER / LOCKS ALÜMİNYUM KAPI

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE PASLANMAZ ÇELİK KORKULUK AKSESUARLARI DM 100 / DİKME MAFSALI / STRAIGHT JOINT Küpeşte Çapları (A) -38-42-48-51-60-42-48-51-60-48-51-60 -51-60 -60 Ø60 Dikme Çapları (B) Ø60

Detaylı

KARE FİYAT LİSTESİ *30 KARE ÜST KÜPEŞTE SİSTEM ÜRÜNLERİ KMS *30 KÜRE DİRSEK 24,00 KMS *30 KÜRE DİRSEK 40*40 MAFSALLI 26,75

KARE FİYAT LİSTESİ *30 KARE ÜST KÜPEŞTE SİSTEM ÜRÜNLERİ KMS *30 KÜRE DİRSEK 24,00 KMS *30 KÜRE DİRSEK 40*40 MAFSALLI 26,75 KARE FİYAT LİSTESİ 16.01.2017 80*30 KARE ÜST KÜPEŞTE SİSTEM ÜRÜNLERİ KMS 512 80*30 KÜRE DİRSEK 24,00 KMS 512-1 80*30 KÜRE DİRSEK 40*40 MAFSALLI 26,75 KMS 513 80*30 90 DİRSEK ÇİFT TARAF OYNARLI 37,00 KMS

Detaylı

BALAX KÜPEŞTE SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM KORKULUK MALZEMELERİ FİYAT LİSTESİ KOD AKSESUARLAR BİRİM FİYAT

BALAX KÜPEŞTE SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM KORKULUK MALZEMELERİ FİYAT LİSTESİ KOD AKSESUARLAR BİRİM FİYAT BALAX KÜPEŞTE SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM KORKULUK MALZEMELERİ FİYAT LİSTESİ KOD AKSESUARLAR BİRİM FİYAT BX-1000 Ø 16 Boru Flanşı Ad 1.29 YTL BX-1001 Ø 16 Üç Delikli Duvar-Yer Flanşı Ad 2.23 YTL BX-1010 Ø 16

Detaylı

Arch tectural Glass Systems M mar Cam S stemler

Arch tectural Glass Systems M mar Cam S stemler RAILING SYSTEMS KORKULUK SİSTEMLERİ RAILING POSTS AND ACCESSORIES KORKULUK DİKMELERİ VE AKSESUARLARI Arch tectural Glass Systems M mar Cam S stemler RAILING SYSTEMS / KORKULUK SİSTEMLERİ LOGO LEATHER ISTANBUL

Detaylı

Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends

Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends Türkçe English 2011 KIT Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends EX190 ÜÇ YÖNLÜ AÇI Ø 42,4 (PARLAK 304 PASLANMAZ EX171 AÇI Ø 33,7 (PARLAK 304 PASLANMAZ THREE WAY ANGLE 42,2 dia. STAINLESS STEEL AISI 304

Detaylı

INTERIOR SYSTEM. www.amanosmetal.com

INTERIOR SYSTEM. www.amanosmetal.com IDA 48 KAYRA METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Merkez: Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No:4/E 34197 Bahçelievler - İstanbul / Türkiye T : +90 212 452 00 50 pbx F : +90 212 654 31 31 Çağlayan Mağaza: T : +90 212

Detaylı

2011/2 ALÜMİNYUM KORKULUK SİSTEMLERİ ALUMINIUM HANDRAIL SYSTEMS

2011/2 ALÜMİNYUM KORKULUK SİSTEMLERİ ALUMINIUM HANDRAIL SYSTEMS 2011/2 A K M K M About Us NTM metal pazarlama tic.san.ltd.şti has been founded in 2004 to spread the AKM handrail Systems and accessories in the markets with its professional team. NTM metal pazarlama

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

MK AGTS 401 MONTAJ KILAVUZU

MK AGTS 401 MONTAJ KILAVUZU MK.-2 AGTS 4 MONTAJ KILAVUZU 25.2.26 P-F6.6.25 ANKRAJ MONTAJI; Ürün montajı, önceden hazırlanmış olan beton zemine, ankraj planı dikkate alınarak yapılır.(şekil ). Montaj yapılacak alan toprak ise beton

Detaylı

M E T A L. Alüminyum Korkuluk Sistemleri Aluminium Balustrade Systems

M E T A L. Alüminyum Korkuluk Sistemleri Aluminium Balustrade Systems Alüminyum Korkuluk Sistemleri Aluminium Balustrade Systems ÖNSÖZ Son yýllarda inþaat sektörü hýzla ilerlemekte ve artan talep karþýsýnda imalatçýlar talepe yanýt vermek için yeni teknolojilerle birlikte

Detaylı

Technical Catalogue / Teknik Katalog

Technical Catalogue / Teknik Katalog Technical Catalogue / Teknik Katalog Architectural Systems / Mimari Sistemleri Important Notes / Önemli Notlar: - Weights of profiles in this catalogue are theoretically calculated / Katalogta yer alan

Detaylı

OUR MISSION OUR VISION OUR QUALITY POLICY

OUR MISSION OUR VISION OUR QUALITY POLICY OUR MISSION - En iyi dökümhaneler ile çalışarak, müşterilerimizi en uygun fiyat ve kaliteli çözümler sunmaktır. - Our mission is to present the most competitive price and quality solutions to our customers

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ MOUNTING SYSTEMS FOR SOLAR ENERGY PLANTS Kalite Zahit Alimünyum San. ve Tic. A.Ş., toplam kalite yönetim sistemini benimseyerek uluslararası kalite standartlarında üretim

Detaylı

MK AGTS 419 MONTAJ KILAVUZU

MK AGTS 419 MONTAJ KILAVUZU MK.6-25.2.26 P-F6.6.25 ANKRAJ MONTAJI; Ürün montajı, önceden hazırlanmış olan beton zemine, ankraj planı dikkate alınarak yapılır.(şekil 7). Montaj yapılacak alan toprak ise beton bloklar ankraj planında

Detaylı

GS 50. Cam Kanal Sistem Küpește Aksesurları. Glass Channel Railing System Accessories

GS 50. Cam Kanal Sistem Küpește Aksesurları. Glass Channel Railing System Accessories Cam Kanal Sistem Küpește Aksesurları Glass Channel Railing System Accessories Cam Kanal Sistem Küpește Aksesuarları Glass Channel System Railing Accessories GS 10-01 GS 10-01-1 GS 10-01-2 (15 cm) (20 cm)

Detaylı

Makro Teknik Askı Elemanları Makro Teknik Hangings

Makro Teknik Askı Elemanları Makro Teknik Hangings Makro Teknik Askı Elemanları Makro Teknik Hangings L Askı Elemanları / L Hangings Ø6 98,5 33,5 2 L askı elemanı rodla birlikte kullanılır. Taşıma ve askı sistemlerinde askı elemanı olarak, rodla birlikte

Detaylı

AKSESUAR FİYAT LİSTESİ

AKSESUAR FİYAT LİSTESİ EYLÜL 205 AKSESUAR FİYAT KATALOĞU INDEX KATLANIR CAM BALKON SİSTEM AKSESUAR GRUBU ASKILI SİSTEM AKSESUAR GRUBU SÜRME CAM BALKON SİSTEM AKSESUAR GRUBU CAM BALKON SİSTEM BAKLA ve MAFSAL AKSESUAR GRUBU CAM

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 2016 yılında kurulmuştur. Firma ortakları 1995 yılından itibaren sektörde faaliyet göstermektedir. 2016 yılında ise markası altında NBR (Akrilonitril-Butadien) kauçuk karışım esaslı

Detaylı

aluminium systems Belongs to Belongs to

aluminium systems Belongs to Belongs to aluminium systems Amanos... çözümler, Amanos... çözümler, mimari mimari içindeki içindeki yaşamınızın yaşamınızın architectural architectural solutions solutions forming forming our our lives, lives, Amanos...

Detaylı

Türkçe English PRIMA PELLET STEEL

Türkçe English PRIMA PELLET STEEL 2014 Türkçe English PRIMA PELLET STEEL TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok

Detaylı

Hayata birde bizim penceremizden bakın. EFE-KELEBEK EŞİKSİZ cam balkon SİSTEMİ. www.makrowin.com www.facebook.com/makrowin.tr

Hayata birde bizim penceremizden bakın. EFE-KELEBEK EŞİKSİZ cam balkon SİSTEMİ. www.makrowin.com www.facebook.com/makrowin.tr Hayata birde bizim penceremizden bakın. EFEKELEBEK EŞİKSİZ cam balkon SİSTEMİ efekelebek kasa profili EFE KELEBEK EFE KELEBEK KASA PROFİLİ CASE PROFILES CODE AGIRLIK WEIGHT PRODUCT NAME 00 gr / m KASA

Detaylı

A A AYDINAL. Estetik ve Kalitenin Buluşma Noktası... The Meeting Point of Aesthetics and Quality... ALÜMİNYUM. www.aydinal.com.tr www.kareaks.com.

A A AYDINAL. Estetik ve Kalitenin Buluşma Noktası... The Meeting Point of Aesthetics and Quality... ALÜMİNYUM. www.aydinal.com.tr www.kareaks.com. A A AYDINAL ALÜMİNYUM Estetik ve Kalitenin Buluşma Noktası... The Meeting Point of Aesthetics and Quality... www.aydinal.com.tr www.kareaks.com.tr 1997 yılında alüminyum sektöründe marangozlar sanayinde

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

Türkçe English TP INOX 304

Türkçe English TP INOX 304 2014 Türkçe English TP INOX 304 TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok endüstrinin

Detaylı

WINDOW SYSTEMS.

WINDOW SYSTEMS. WA WINDOW SYSTEMS KAYRA METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Merkez: Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No:4/E 34197 Bahçelievler - İstanbul / Türkiye T : +90 2 452 00 50 pbx F : +90 2 654 31 31 Çağlayan Mağaza: T

Detaylı

Türkçe English PRIMA WOOD STEEL

Türkçe English PRIMA WOOD STEEL 2014 Türkçe English PRIMA WOOD STEEL TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok

Detaylı

NEO NEO SERİSİ MONTAJ TALİMATI NEO SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO SERIES

NEO NEO SERİSİ MONTAJ TALİMATI NEO SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO SERIES NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 0 SAYFA 68/1 NEO NEO SERİSİ MONTAJ TALİMATI NEO SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 0 SAYFA 68/2 NEO MODÜLER PANO MONTAJ

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

Alüminyum Profil Katalo u

Alüminyum Profil Katalo u 2 0 7 Alüminyum Profil Katalo u Küpe«te Sistemleri Sayfa05 Katlanır Cam Balkon Sistemleri Sayfa C- Do rama Sistemleri Sayfa7 Aldoks Seri Do rama Profilleri Sayfa2 Sineklik Profilleri Sayfa27 Standart Profiller

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

AKSESUAR FİYAT LİSTESİ

AKSESUAR FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 206 AKSESUAR FİYAT KATALOĞU INDEX KATLANIR CAM BALKON SİSTEM AKSESUAR GRUBU ASKILI SİSTEM AKSESUAR GRUBU SÜRME CAM BALKON SİSTEM AKSESUAR GRUBU CAM BALKON SİSTEM BAKLA ve MAFSAL AKSESUAR GRUBU

Detaylı

FS 65. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

FS 65. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Büyük açıklıkları geçmede başarılıdır. Düşeyde kapaklı cephe sistemi gibi çalışır, çelik konstrüksüyon olması yatay

Detaylı

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI MODEL EW-TECH 3500/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKI A SA AYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA NO ADET NO ARTICLE

Detaylı

VISTA ALÜMİNYUM AKSESUARLAR ALUMINIUM ACCESSORIES

VISTA ALÜMİNYUM AKSESUARLAR ALUMINIUM ACCESSORIES VISTA ALÜMİNYUM AKSESUARLAR ALUMINIUM ACCESSORIES V I S T A VISTA ÖNSÖZ Son yıllarda inşaat sektörü hızla ilerlemekte ve artan talep karşısında imalatçılar talep e y a nıt v e r m e k i ç i n y e n i teknolojilerle

Detaylı

DA 10. ÇELİK CEPHE PROFİLLERİ ve DETAYLARI STEEL WALL PROFILES and DETAİLS

DA 10. ÇELİK CEPHE PROFİLLERİ ve DETAYLARI STEEL WALL PROFILES and DETAİLS DA 0 ÇELİK CEPHE PROFİLLERİ ve DETAYLARI STEEL WALL PROFILES and DETAİLS 0 MİMARİ KATALOĞU KATALOGDAKİ PROFİL AĞIRLIKLARI TEORİK OLARAK HESAPLANMIŞTIR. NO 5 0 5 0 5 PROFİL KODU 00-.0 mm İç Kapak Alt Profili

Detaylı

TARİHÇE HISTORY

TARİHÇE HISTORY Hayata Bağlar... TARİHÇE Şirketimizde dönüm noktası oluşturan tarihler kronolojik sırayla aşağıdaki gibidir. 1967 Kurucumuz Şadi KABASAKAL tarafından İzmir de ilk çelik cıvata somun üretimine başlanması.

Detaylı

PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

PART MANUAL PARÇA KATALOĞU BACK POCKET SETTER UNIT WITHOUT FOLDING FOR TROUSERS PANTOLON ARKA CEP TAKMA OTOMATI KATLAMASIZ MODEL NEW-TECH 3000/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA

Detaylı

New. Product ALFA11. Sürgü Kapak Sistemleri Sliding Door Systems. -

New. Product ALFA11. Sürgü Kapak Sistemleri Sliding Door Systems.  - ALFA11 Sürgü Kapak Sistemleri Sliding Door Systems 50 6 223 www.mesan.com.tr - info@mesan.com.tr 104-71-05 102-04-12 Altı köşe pingo Hexagonal adjuster foot Ø8x17 M6 Pingo Dübeli Adjustable foot bush Ø8

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

Ürün Kataloğu 2014 M o b ilya Aksesuarları

Ürün Kataloğu 2014 M o b ilya Aksesuarları Mobilya Aksesuarları Ürün Kataloğu 24 Çalışma Koşulları Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. ELZEN önceden haber vermeden fiyatlarda ve satış şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Her yeni fiyat

Detaylı

AYDE Alüminyum Profil Kataloğu 2016 Aluminium Profiles Catalogue.

AYDE Alüminyum Profil Kataloğu 2016 Aluminium Profiles Catalogue. AYDE 2016 Alüminyum Profil Kataloğu 2016 Aluminium Profiles Catalogue HAKKIMIZDA ABOUT US 1997 yılında kurulan AYDE ALÜMİNYUM İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi nde kurulu 6.500 m 2 lik fabrika sahasında

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Doğal ışığı kullanarak aydınlık mekanlar yaratmak amacıyla dizayn edilmiştir. Kondens kanallı ve kanalsız olarak uygulanabilir.

Detaylı

CLAMP PIECE CPL.LHS SERRATED 7 SM/1007-3 ALT ÇENE KOMPLE SOL

CLAMP PIECE CPL.LHS SERRATED 7 SM/1007-3 ALT ÇENE KOMPLE SOL PARÇA NO PART NO KOD CODE PARÇA ADI PART NAME 1 SM/1001 MEKİK KOMPLE ÇELİK SOL RAPİER CPL.LHS 2 SM/1002 MEKİK GÖVDESİ ÇELİK SOL RAPİER HEAD BODY LHS 3 SM/1003 MEKİK MANDALI ÇELİK SOL CLAMPİNG LEVER CPL.LHS

Detaylı

BTS ALUMINIUM. The standards stay same, but innovation never ends BTS V5.0. Aluminium Railing Systems Alüminyum Korkuluk Sistemleri

BTS ALUMINIUM. The standards stay same, but innovation never ends BTS V5.0. Aluminium Railing Systems Alüminyum Korkuluk Sistemleri ALUMINIUM The standards stay same, but innovation never ends V5.0 Aluminium Railing Systems Alüminyum Korkuluk Sistemleri The standards stay same, but innovation never ends... ALUMINIUM Our company which

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

GES Projelerinizde Çözüm Ortağınız ELC Solar

GES Projelerinizde Çözüm Ortağınız ELC Solar www.elcalu.com.tr 1 GES Projelerinizde Çözüm Ortağınız ELC Solar Your Solution Partner in Your PV s, ELC Solar SOLAR ELC ALÜMİNYUM HAKKINDA ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 2016 yılında 40 yıllık metal üretim

Detaylı

KTA Klipsli Dübel Ağır yükler için klipsli dübel

KTA Klipsli Dübel Ağır yükler için klipsli dübel KTA Klipsli Dübel Ağır yükler için klipsli dübel Sert Doğal taş Uygulama Alanları Cepheler Çelik konstrüksiyonlar Korkuluklar Trabzanlar Makineler Konsollar Raflar Korozif ortamlarda kullanım için A2 paslanmaz

Detaylı

CS 35 THERMO. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

CS 35 THERMO. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Orta ve geniş açıklıklar için ideal sistem Tüm sürme pencere ve kapı tipleri için tam çözüm 150 Kg a kadar kanat ağırlığı

Detaylı

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Drenaj (Kondens) kanalı sayesinde maksimum hava ve su tahliye performansı, Silikon cephe görüntüsü,ve sabit bölümlerde

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ MOUNTING SYSTEMS FOR SOLAR ENERGY PLANTS Kalite Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., toplam kalite yönetim sistemini benimseyerek uluslararası kalite standartlarında üretim

Detaylı

SG5 SG50 K PICTURE PIECE N0 MALZEME MATERIAL EPDM DESCRIPTION Gizli Kanat Fitili Interior Overlap Gasket PAKET PACKET 290 m/pk EPDM Interior Overlap Gasket 800 m/pk EPDM Rabbet Gasket for Frame profile

Detaylı

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems AD 40

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems AD 40 MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri ACHITECTUAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems AD 40 Akpa Alüminyum 1987 yılında Çağlayan da kurulmuştur. Kuruluşundan

Detaylı

Türkçe English TP INOX 304

Türkçe English TP INOX 304 2014 Türkçe English TP INOX 304 TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok endüstrinin

Detaylı

FEREX PELLET. Türkçe English

FEREX PELLET. Türkçe English FEREX PELLET Türkçe English 2013 PASLANMAZ CELIK ILE YAPILAN BUILDING WITH STAINLESS EXPO INOX uzun süredir paslanmaz çelik sektöründe yer alan lider bir firmadır. Müşterilerimizden gelen her teklif ince

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

Türkçe English. Prima/Optima/Maxima

Türkçe English. Prima/Optima/Maxima 2013 Türkçe English SW Prima/Optima/Maxima TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir

Detaylı

WA56 WINDOWS SYSTEM. AMANOS KAPI-PENCERE SİSTEMİ 56 mm Amanos Door & Window System 56mm. İçindekiler / Contents. Teknik Şartname / T.

WA56 WINDOWS SYSTEM. AMANOS KAPI-PENCERE SİSTEMİ 56 mm Amanos Door & Window System 56mm. İçindekiler / Contents. Teknik Şartname / T. AMANOS KAPI-PENCERE SİSTEMİ mm Amanos Door & Window System mm İçindekiler / Contents Teknik Şartname / T System Details - T Window - T Window - İ ş - İ ş 01/2013 1 AMANOS KAPI-PENCERE SİSTEMİ mm Amanos

Detaylı

Mesh Asma Tavan Expanded Metal Suspended Ceiling

Mesh Asma Tavan Expanded Metal Suspended Ceiling Mesh Asma Tavan Expanded Metal Suspended Ceiling SEPA genişletilmiş metal (mesh) asma tavanlar, özel boşluklu dokusu ile mükemmel ışık ve hava geçirgenliği sağlayan tavanlardır. Farklı mesh ölçüleri (göz

Detaylı

Akdeniz Bölge Müdürlüğü Akdeniz Sanayi Sitesi 5004. Sk. No:48 Kepez - Antalya Tel. : 0242 221 4353 Fax: 0242 221 4354

Akdeniz Bölge Müdürlüğü Akdeniz Sanayi Sitesi 5004. Sk. No:48 Kepez - Antalya Tel. : 0242 221 4353 Fax: 0242 221 4354 katlanır cam grubu Hersey Seffaf DURU KATLANIR CAM SİSTEMLERİ MET.TEKS.İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. İstanbul Merkez Hürriyet Mh. Dr. Cemil Bengü Cd. No: 3/A Çağlayan - İstanbul Tel. : 0 79 Tel.: 0 779 Tel.:

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ PİAZZA MARKALI ALÜMİNYUM SİSTEMLERİMİZ ÖZEL ANLAŞMA GEREĞİNCE

ŞİRKET PROFİLİ PİAZZA MARKALI ALÜMİNYUM SİSTEMLERİMİZ ÖZEL ANLAŞMA GEREĞİNCE ŞİRKET PROFİLİ Öz Alüminyum San. ve Tic.Ltd.Şti. 1986 yılında kurulmuş olup Arslan Alüminyum San. ve Tic.Ltd.Şti'nin bölge bayiiliği ile Alüminyum profil satışlarına başlamıştır. Firmamız 1986'dan bu yana

Detaylı

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri AD 55. ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri AD 55. ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri AD 55 ACHITECTUAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems Akpa Alüminyum 1987 yılında Çağlayan da kurulmuştur. Kuruluşundan

Detaylı

ASAF ALUMINIUM GS 50 Glass Channel Railing System

ASAF ALUMINIUM GS 50 Glass Channel Railing System ASAF ALUMINIUM GS 50 Glass Channel Railing System Glass Channel Railing System is ideal for the construction of glass railing on a floor or on a parapet by using a special base (profile). The system is

Detaylı

P l ast i k A ks e s ua r l a r ı / P l ast i c A c c e s s o r i e s www.tepaks.com

P l ast i k A ks e s ua r l a r ı / P l ast i c A c c e s s o r i e s www.tepaks.com Plastik Aksesuarları / Plastic Accessories www.tepaks.com PROFILE FİRMA PROFİLİ TARLASAN PLASTİK, 1997 yılında faaliyete başlamıştır. Firmamız müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde ileri

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

İÇİNDEKİLER. m.tr. Endüstriyel Serisi Sayfa No: 3. Ultra Serisi (40mm) Sayfa No: Carmen Serisi Sayfa No: 4

İÇİNDEKİLER.  m.tr. Endüstriyel Serisi Sayfa No: 3. Ultra Serisi (40mm) Sayfa No: Carmen Serisi Sayfa No: 4 SU ARMATÜRLERİ İÇİNDEKİLER 2 Endüstriyel Serisi Sayfa No: 3 Ultra Serisi (40mm) Sayfa No: 16-17 Carmen Serisi Sayfa No: 4 Micro Serisi (35mm) Sayfa No: 18-19 Lotus Serisi Sayfa No: 5 Eskitme Serisi Sayfa

Detaylı

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

CP 50 KOMPOZİT PANEL. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri

CP 50 KOMPOZİT PANEL. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri CP 50 KOMPOZİT PANEL ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems 439 Akpa Alüminyum 1987 yılında Çağlayan da

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

Türkçe English ADW10

Türkçe English ADW10 2014 Türkçe English ADW10 TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok endüstrinin

Detaylı

OP 100 OFİS BÖLME. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri

OP 100 OFİS BÖLME. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri OP OFİS BÖLME ACHITECTUAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems 541 Akpa Alüminyum 1987 yılında Çağlayan da kurulmuştur.

Detaylı

WD 70 THERMO. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

WD 70 THERMO. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri WD THEMO Teknik Özellikler; PVC ve ahşap sistemlerin çift eksen, kaldır&sür vb. açılım mekanizmalarını kullanma imkanı 15 mm ve 2mm poliamid

Detaylı

CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON SİSTEMLERİ CAM BALKON SİSTEMLERİ HAKKIMIZDA CB Alüminyum kurulduğu günden bu yana müşterilerinin tedarik sürecini kolaylaştırmayı ve bu organizasyonu en kaliteli ürün yelpazesi ile ortaya koymayı ilke edinmiştir.

Detaylı

DİZAYN EKOL PLASTİK, katılmış olduğu yurt iç ve yurt dışı fuarlar ile DİZAYN EKOL markasını duyurmaya çalışmaktadır.

DİZAYN EKOL PLASTİK, katılmış olduğu yurt iç ve yurt dışı fuarlar ile DİZAYN EKOL markasını duyurmaya çalışmaktadır. DİZAYN EKOL PLASTİK, mobilya sektörü başta olmak üzere plastik aksesuar ve bağlantı ekipmanları üretimi alanında faaliyet göstermek üzere İnegöl de kurulmuştur. Kısa zaman içerisinde yapmış olduğumuz yenilik

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

IKDW25 INOX. Türkçe English

IKDW25 INOX. Türkçe English 2014 IKDW25 INOX Türkçe English INŞAAT SEKTÖRÜ IÇIN PASLANMAZ ÇELIK ÜRÜNLER Inşaat sektörü için paslanmaz Çelik ürünler alanında lider firmalardan olan Inox Kit s.r.l., giderek artan paslanmaz Çelik ürün

Detaylı

TURMAK MAKİNA. Yarım asırlık tecrübe... İş güvenliğiniz için. Çelik İnşaat İskelesini. tercih ediniz...

TURMAK MAKİNA. Yarım asırlık tecrübe... İş güvenliğiniz için. Çelik İnşaat İskelesini. tercih ediniz... 1 TURMAK MAKİNA Yarım asırlık tecrübe... İş güvenliğiniz için Çelik İnşaat İskelesini tercih ediniz... 2 Hakkımızda... Turmak; 50 yılı aşan üretimi boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi siz değerli müşterileri

Detaylı

BASINÇ ve SICAKLIK TABLOSU (API 5L, ASTM A53, ASTM A106 Gr.B and ASTM A333 Gr.6) PRESSURE & TEMPERATURE RATE

BASINÇ ve SICAKLIK TABLOSU (API 5L, ASTM A53, ASTM A106 Gr.B and ASTM A333 Gr.6) PRESSURE & TEMPERATURE RATE BASINÇ ve SICAKLIK TABLOSU (API 5L, ASTM A, ASTM A Gr.B and ASTM A3 Gr.6) PRESSURE & TEMPERATURE RATE Sıcaklık Temperature - C -F - to 4* - to 0* 1.9 000 Emniyet Gerilmesi AllowableStress - - Dış Çap Outer

Detaylı

TEOS plus+ TEOS SERİSİ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI TEOS ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION

TEOS plus+ TEOS SERİSİ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI TEOS ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 3 SAYFA 80/1 TEOS plus+ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 3 SAYFA 80/2 SAYFA İNDEKSİ / PAGE INDEX TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI PAKET İÇERİĞİ PACKAGE CONTENTS TABAN

Detaylı

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems Akpa Alüminyum 1987 yılında Çağlayan da kurulmuştur. Kuruluşundan

Detaylı