ALUMlNYUM ve ln AAT SAN. TlC. LTD. Tl. Korkuluk Sistemleri. Politeknik. Kapi & Pencere Kollari. tv,*-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALUMlNYUM ve ln AAT SAN. TlC. LTD. Tl. Korkuluk Sistemleri. Politeknik. Kapi & Pencere Kollari. tv,*-"

Transkript

1 ALUMlNYUM ve ln AAT SAN. TlC. LTD. Tl. M ESflPOL Korkuluk Sistemleri Politeknik Kapi & Pencere Kollari tv,*-

2 MESA ALUMiNYUM ve in AAT SAN. TiC. LTD. Ti. MESAPOL R P o lite k n ik I L c - T I ^ KaP' & Pencere Kollari Korkuluk Sistemleri

3 f W S A P O L npoliteknik I i l k u n i U b K a p & p e n c e re K o lla ri K o r k u l u k S i s t e m l e r i

4 ALUMlNYUM VO ln AAT SAN. TlC. LTD. Tl. indeks Hakkimizda itibarli Yonetim M esa Aluminyum Giri Profil Detaylari Profiller Dikme Flan lari Yarikli Tapalar ve Ay Baglantilar Dekorlu Baglantilar Dirsekler Bilezikler Cam Tutamaklari Boru Flan lari Tapalar Dekorlu Tapalar A 9 1I1 Flan lar Duvar Baglantilari Yandan Ara Baglantilar Kurtagizlari ig Baglantilar Digerleri Ankraj Demirleri Kimyasal Malzem eler Yardimci Diger Malzem eler Referans Qali malari Kalite Belgeleri MESAPOL' r Korkuluk Sislcmleii Polit«knilc Kapi & Pencere Kollari Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

5 MESAPOL i.. I. - i ' Korku I uk Sistemleri K a p i

6 Hakkimizda / Bilgilendirme I MESA ALUMINYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. $Tl. ^BMESA ALUM IN YUM ve ln A A T SAN. TlC. LTD. T l. MESAPOL HPolitekniK i i i b l x i d. g m i o n Kapi & Pencere Kollari Korkuluk Sistemleri r Hakkim izda m Mesa Aluminyum, Turkiye'nin onde gelen kupe te sistemleri ureticisi ve ihracatgisi firmalarindan biridir. Ba ta balkon, merdiven, galeri ve havuz kenarlari olmak iizere ge itli uygulama alanlari igin geni bir profil ve baglanti elemanlari urun ge itliligine sahiptir. Firmamiz, kiipe te sektorilnde 15 yili a an deneyimi ile Turkiye genelinde ve 30'un uzerinde ulkede bulunan segkin mu terilerinin ihtiyag ve beklentilerini en iyi ekilde kar ilama hedefiyle hareket etmektedir. Mesa Aluminyum, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 ISO 9001:2000 ve GOST-R kalite belgelerine sahiptir. Firmamiz, ayrica birgok urunune endustriyel tasarim tescil belgeleri alarak ilrunlerini patent guvencesine almi tir. ilkemiz, en kaliteli, en ekonomik ve en hizli urun ve hizmetle tuketiciye ula maktir. 4^) Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

7 M E S A ALUMlNYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. T. Mesa Aluminium is a leading manufacturer and exporter of aluminium balustrade systems in Turkey. Our product range includes aluminium profiles and connection parts for staircases, balconies, galleries and swimming pool edges. Our company, with over 15 years of experience in the balustrade sector, moves forward with the aim of exceeding the needs and expectations of our domestic and foreign customers in more than 30 countries over the world. Mesa Aluminium owns the following certificates: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 and GOST-R. The company's most products are patent-secured under industrial design registration certificates. Our main principle is to serve our customers with best product at best price with fast delivery. J M e s a A l u m i n y u m oamh m3 n u f l e p o B n o n p 0 M3B 0 f l C T B y m S K c n o p i a a m o M M H u e B b i x c u c i e M 6 a n K ) C T p a f l b T y p L M M. A c c o p T M M e m H a w e i i n p o f l y i q i i M B w i i o H a e T b c e 6 a a n w M M H u e B b i e n p o c f w j i M i/i c o e f l M H m e ^ b H b i e f l e i a j i M 6 a j n o c T p a f l R n n n e c T H m i, 6 a /ik O H O B, r a j i e p e f i m 6acceMHOB. Hama cjmpivia, c 6 o n e e n e M 15 n e T H M M o n b u o M b c c f r e p e S a n i o c T p a f l, f l B M w e T c a B n e p e a c L \ e j i b i o y n y H L u e H n a n 0 T p e 6 H 0 d e M m o m n a u m O T e n e c T B e H H b i x m 3a p 6 y > K H b ix K J in e H T O B 6 onee MeM b 30 CTpaHax no BceMy Mnpy. Ha ceroah^luhmm flehb Mesa Aluminyum MMeeT cjieflyioi^ne BMflbi ceptmctwkatob: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 m TOCT-P. MHome npoflyiqwi HarneCi c j D u p M b i 3 a n a T e H T O B a H b i C B M f l e T e j i b C T B O M n p o M b n u n e H H o r o f l M 3 a M H a. Ham m a B H b m n p u H q u n : MaKCMMajlbHO SblCTpblM CpOKOM M3rOTOB/ieHMfl. n p e f l^ o > K M T b H a i u u M K / i n e H T a M n y n m M M n p o f l y K T n o J i y H i u e i i L je H e c Merkez ube Umraniye Qaglayan ube Avr. Yakasi Fabrika Tuzla a?' [nrl MESAPOL* PolitokniK Z I L f Kapi & Pencere Kollari Korkuluk Sistomlon Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

8

9

10 ALUMlNYUM ve N AAT SAN. TlC. LTD. Tl. ^ 1 K o r k u l u k S i s t e m l e r i Politckni K api & P e n c e re K o lla ri 8 J Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

11 ^BMESA ALUMlNYUM ve ln AAT SAN. TlC. LTD. Tl. M esa Aluminyum itibarli Yonetim Mesa Aluminyum in. San. Tic. Ltd. ti. nin kalite politikasi itibarli Y6netim dir. itibarli Yonetim, irket galiganlarinin giizele, daha da giizele ula mak igin topyekiin birlikte hareket etmesidir. itibarli Yonetim, irket yoneticilerinin samimi hedefleri ile baglar, irket iginde iyi bir iletigimle yola gikar ve iyi bir Ar-Ge ile giincellenir, iyi bir satinalma ile kazanim saglar, iyi bir iiretim stratejisi ile verimli gali ir, siireglerin olgulup analiz edilmesiyle goriilen eksiklik ve aksakliklann giderilmesi sonucu surekli iyile ir, iyi bir pazarlama, ihracat ve sevkiyat politikasi ile hedefe ula ir. Sonugta effaf, hesap verebilir iyi bir muhasebe ile gali arak organize olursa, ko ulsuz mugteri memnuniyeti ile "itibar" kazam r, M arka olur.. Merkez ube Umraniye Qaglayan ube Avr. Yakasi Fabrika Tuzla Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

12 D t't' 'TA)&' 10J Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

13 MESA ALUMINYUM ve N AAT SAN. TlC. LTD. Tl. Gr Gn l e r Im Iz Balkon Korkuluklari Merdiven Korkuluklari Fransiz Pencere Korkuluklari Havuz Korkuluklari Parapet Korkuluklari Aluminyum Profiller Aluminyum Korkuluk Baglantilari

14 Kupeste Balustrade Ku pe te/bal ustrade Profil Detaylari KOD D T AGIRLIK KG/M M l Ml-06/A M1-06/B M l Ml-05/A M l Ml-03/A Ml Ml-Ol/A ,238 Ml-Ol/B Profil agirliklari yakla iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra bellrlenecektlr. D = o I I M l / i KOD D T1 T2 AGIRLIK KG/M M l Ml-04/A Ml-04/C Ml-10/A M l-04/ Profil agirliklari yakla iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra belirlenecektir. Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue MESAPOL* PolitckniK i l p '. T.. r.? Kapip i & P e n ce re K o lla n Korkuluk Sistemleri

15 Kupeste Balustrade Kupe te/balustrade Profil Detaylari nm l-04/1 KOD D T1 T2 AGIRLIK KG/M M1-04/B Profil agirliklari yakla iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra belirlenecektir. n Ml-07/1 KOD D T1 T2 AGIRLIK KG/M U M l Ml-07/ Profil agirliklari yakla iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra belirlenecektir. MESflPOL Politckni i V L I L. I K api & P e n c e re K olian Korkuluk Sistemleri Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue e

16 r r Kupeste Balustrade Ku pe te/bal ustrade Profil Detaylari KOD D T AGIRLIK KG/M M l Profil agirliklari yakla?iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra belirlenecektir. KOD D T AGIRLIK KG/M Ml Profil agirliklari yakla iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra belirlenecektir. Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue MESAPOL* PolitckniK i l p '. T.. r.? Kapip i & P e n ce re K o lla n Korkuluk Sistemleri

17 t e trade Kii pe te/bal ustrade Profil Detaylari KOD D T1 T2 AGIRLIK KG/M Ml Profil agirliklari yakia iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra belirlenecektir. T2-1 KOD D T1 T2 AGIRLIK KG/M Ml Profil agirliklari yakia iktir. Net agirliklari tartildiktan sonra belirlenecektir. MESflPOL Politckni i V L r L. I Kap i & Pencere K o lia n Korkuluk Sistemleri e Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

18 /fmesa ALUMINYUM V.IN5AAT SAN. TIC. LTD. 5Tl. MESflPOL HPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Profiller Kupe te/balustrade M x 5 mm Aluminyum Boru 16 x 5 mm Aluminium Pipe 16 x 5 mm AnioMMHMeBafl Tpy6a M1-01/A 16 x 2 mm Aluminyum Boru 16 x 2 mm Aluminium Pipe 16 x 2 mm AnioMMHMeBafl Tpy6a M x 3 mm Aluminyum Boru 30 x 3 mm Aluminium Pipe 30 x 3 mm AjiiOMMHMeBafl Tpy6a M 1-03/A 30 x 2 mm Aluminyum Boru 30 x 2 mm Aluminium Pipe 30 x 2 mm AniOMMHMeBa?i Tpy6a Urun Tanitim Katalogu / Product Catalogue M1-04 M1-04/A 40 mm Kalin Dikme ve Kapaklari 40 mm ince Dikme ve Kapaklari 40 mm Strut and Covers 40 mm Thin Strut and Covers 40 MM CTOMKa M HaKJiaflKM 40 MM CTOMKa M HaKJiaflKM ( to h k m m )

19 MESA ALUMINYUM ve N AAT SAN. TlC. LTD. T. MESAPOL PolitekniK,,...,. K a p i & P e n ce re K o lla n Korkuluk i nk Sistemleri ViclDm ori Profiller Ku pe te/bal ustrade M1-04/B 40 mm Tek Kanalli Dikme ve Kapagi 40 mm One Channeled Strut and Covers 40 mm cromka i/i HaioiaflKa (oflhokahajibhbiii) M x 2.5 mm Aluminyum Born 40 x 2.5 mm Aluminium Pipe 40 x 2.5 mm AniOMMHMeBafl Tpy6a M x 2.5 mm Aluminyum Boru 50 x 2.5 mm Aluminium Pipe 50 x 2.5 mm AjuoMkiHkieBafl Tpy6a M1-06A 50 x 2 mm Aluminyum Boru 50 x 2 mm Aluminium Pipe 50 x 2 mm AniOMMHMeBafl Tpy6a M1-06/B 50 x 1.5 mm Aluminyum Boru 50 x 1.5 mm Aluminium Pipe 50 x 1.5 mm AniOMMHMeBafl Tpy6a M mm iki Kanalli Dikme ve Kapaklari 50 mm Two Channelled Strut and Covers 50 MM CTOMKa MHaKJiaflKM O Urun Tamtim Katalogu / Product Catalogue

20 MESA ALUMINYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. $Tl. Profiller Kupe te/balustrade M x 2.5 mm Aluminyum Boru 60 x 2.5 mm Aluminium Pipe 60 x 2.5 mm AnioMMHMeBafl Tpy6a M x2.5 mm Aluminyum Tirtilli Boru 65 x 2.5 mm Caterpillar Aluminium Pipe 65 x 2.5 mm AnioMMHMeBafl flei<op. Tpy6a M1-10/A M mm iki Kanalli Dikme ve Kapaklari 50 mm Kanalli Boru 30 mm Two Channelled Strut and Covers 50 mm Pipe With Channel 30 mm CTOMKa c OflHOii HaKnaAKOM 50 mm Tpy6a c oahmm KaHanoM Urun Tanitim Katalogu / Product Catalogue O M1-12 Camli KorkulukAlt Profili Glazing Balustrade Bottom Profile Hmwhmm npoc }Mjib fljin OKOHHbix orpax^ehmm

21 /1MESA ALUMINYUM V.IN5AAT SAN. TIC. LTD. 5T1. r3 C ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dikme Flan lari Kupe te/balustrade M 'lik Dikme Flan i 40 mm Strut Rosette Hmjkhmm cfuiaheij k CTOMKe 40 mm M10-01/A 40'lik Tek Timakli Dikme Flan i 40 mm Strut Rosette With One Tooth H mjkhmm cfuiahei^ c oahmm 3y6oM k CTOMKe 40 mm M10-01/C 40'lik Ozel Dikme Flan i 40 mm Special Strut Rosette HMWHMM flekopatmbhblil C(3JiaHeL K CTOMKe 40mm M10-01/D 40'lik Dikme Flan i EkonomikTekTirnakli 40 mm Strut Rosette-Eco Series With One Tooth Hmjkhmm 3ko c 3JiaHei4 c oahmm 3y6oM k crotike 40 mm M10-02 M 'luk Dikme Flan i 65 mm lik Tirtirli Born Flan i 30 mm Strut Rosette 65 mm Caterpillar Pipe Rosette OnaHeL( k CTOMKe 30 mm Eonbiuoii flekopambhbim cfwiaheij 65 mm n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n d d ^ Urun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

22 / 3 M E 5 A ALUMINYUM V.IN5AAT SAN. TlC. LTD. 5Tl. MESflPOL RPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dikme Flan lari Kupe te/balustrade 65 mm'lik Kiigiik Tirtilli Boru Flan i 65 mm Caterpillar Pipe Rosette-Small C p e flh M M fle K o p a m B H b im c jo jia H e i^ 65 m m 40'lik Boru Dikme Flan i 40 mm Pipe Strut Rosette Hm jkhm m 4iJiaHeL4 k Tpy6e 40 m m

23 MESA ALUMINYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. Tl. Yarikli Tapalar ve Ay Baglantilar Ku pe te/bal ustrade M 'lik Boru Yarikli Tapasi 50 mm Pipe Breach Plug Pa3pe3Ha& npo6ka k Tpy6e 50 mm M 'lik Dikme Yarikli Tapasi 50 mm Stmt Breach Plug Pa3pe3Han npo6ka k cnrn e 50 mm M 'lik Boru Yarikli Tapasi 40 mm Pipe Breach Plug Pa3pe3Ha;i npo6ka k Tpy6e 40 mm M k Dikme Yarikli Tapasi 40 mm Strut Breach Plug Pa3pe3Ha;i npo6ka k ctomke 40 mm 1 3 M11-04/A Eko Seri 40'lik Yarikli Tapa 40 mm Strut Breach Plug-Eco Series Pa3pe3Haa npo6i<a k croiike 40 mm ako-bapnam M11-04/B 40'lik Topuzlu Y.Tapa 40 mm Sphere-Type Breach Plug Pa3pe3Han npo6i<a c flerapom k CTOtiKe 40 mm

24 jgpmesa ALUMINYUM V.IN5AAT SAN. TIC. LTD. 5Tl. Yarikli Tapalar ve Ay Baglantilar Kupe te/balustrade ro 1 1 V W M 'luk Boru Yarikli Tapasi 30 mm Pipe Breach Plug Pa3pe3Ha?i npo6i<a k Tpy6e 30 mm M 'luk iki Kanalli Dikme Yarikli Tapasi 30 mm Strut Breach Plug Pa3pe3Han npo6ka k CTOMKe 30 m m c 2 io h j / " N V W M 'lik Biiyuk Ay Baglantisi 50 mm Big Crescent Connection BojibLuoe KopoMbicno k Tpy6e 50 mm M 'lik Boru Ay Baglantisi 40 mm Pipe Crescent Connection KopoMbicjio k Tpy6e 40 mm M - 1 M < " * V W M 'lik Boru Ay Baglantisi 50 mm Pipe Crescent Connection KopoMbicno 50 M M M 12-03/A Eko Seri 50'lik Ay Baglanti 50 mm Crescent Connection-Eco Series KopoMbicno 50 M M 3K0-BapMaHT

25 /SMESA ALUMINYUM veln $AAT SAN. TlC. LTD. $Tl. r3 C ^ MESAPOL PolitekniK,,...,. K a p i & P e n ce re K o lla n Korkuluk ihiv Sistemleri ViclDm ori Yarikli Tapalar ve Ay Baglantilar Ku pe te/bal ustrade M12-05 Delikli Ay Baglantisi Perforated Crescent Connection KopoMbicuo C OTBepCTBMeM M21-06/A Mafsalli L Baglanti Extansible L Type Fitting For Breach Plug L o6pa3hbm HacTeHHbiM Kpene>K fljia pa3pe3hom npo6km M 'lik Boru Y.Tapa Ay Baglantisi 50 mm Pipe Breach Plug + Crescent Connection Pa3pe3-Haa npo6ka,kopombicno flna 50mm Tpy6bi M29-01/A 60'lik Boru Y.Tapa Ay Baglantisi 60 mm Pipe Breach Plug + Crescent Connection Pa3pe3-Ha& npo6ka,kopombicjio 60 mm Tpy6bi M 'lik Dikme Y.Tapa Ay Baglantisi 50 mm Strut Breach Plug + Crescent Connection Pa3pe3-Han npo6xa, KopoMbicno flna 50 mm c to m k m M k Born Y.Tapa Ay Baglantisi 40 mm Pipe Breach Plug + Crescent Connection Pa3pe3-Haa npo6ka,k o p o M b ic n o a j i s 40 m m Tpy6bi i n n n n n n n n n n n n n Urun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

26 /2MESA ALUMINYUM veln$aat SAN. TlC. LTD. $Tl. MESAPOL PolitekniK e 1 i ~n i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Yarikli Tapalar ve Ay Baglantilar Kupe te/balustrade M 'lik Dikme Y.Tapa Ay Baglantisi 40 mm Strut Breach Plug + Crescent Connection Pa3pe3-Haa npo6ka,kopombicno fljia 40 m m ctomkm M29-04/A 40'lik Dikme Y.Tapa Ay Baglantisi Ekonomik 40 mm Strut Breach Plug + Crescent Connection-eco series Pa3pe3-Haa npo6ka,kopombicno aha 40mm ctomkm 3KO-BapMaHT M29-04/B 40'lik Topuzlu Mafsal 40 mm Sphere Type Breach Plug+Crescent Connection flekopatmbhaa pa3pe3-haa npo6ka,kopombicno a 40 MM CTOMKM M 'luk Boru Y.Tapa Ay Baglantisi 30 mm Strut Breach Plug + Crescent Connection Pa3pe3-Ha& npo6ka,kopombicno flna 30 m m Tpy6bi M 'luk iki Kanalli Dikme Y.Tapa Ay Baglantisi 30 mm two Channeled Stmt Breach Plug + Cressent Connection Pa3pe3-Hafi npo6ka,kopombicno Ana 30mm ctomkm M29-23 Dikmeye Gore L baglanti L Type Fitting For Strut SoKQBoe L KpenneHMe ctomkm

27 /1MESA ALUMINYUM V.IN5AAT SAN. TIC. LTD. 5T1. r3 C ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dekorlu Baglantilar Kupe te/balustrade M k Dekorlu Flan? 40 mm Decorative Rosette AeKopaTMBHbift c 3naHeL4 40 mm M13-01/B 40'lik Tirnaksiz Dekorlu Flan? Qam 40 mm Decorative Rosette w/o tooth AeKopaTMBHbift cfcnaheli 40 mm c enohhbim y3opom M13-01/C 40'lik Tirnaksiz Ekonomik Dekorlu Flan? 40 mm Decorative Rosette w/o teeth AeKopaTMBHbiM cfijiahel^ 6e3 3y64MKOB 40 mm sko M 'luk Dekorlu Flan? 30 mm Decorative Rosette AeKopaTMBHbm $nahel 30 mm M13-04 Pa?a Dikme Dekoru Pasha Strut Decoration EanncMHa (flaiua) M13-05 Gelin Dikme Dekoru Bride Strut Decoration EauflCMHa (feiimh)

28 /fmesa w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESflPOL RPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dekorlu Baglantilar Kupe te/balustrade M13-06 M13-08 ikiz Dikme Dekoru 16 lik Tekli Dekor Twin Strut Decoration 16 mm Decoration (single) B a ^ a c M H a ( E 3 H e ^ i ) E a ^ c i ^ a 16 m m o flm H a p H a a M13-07 M13-07/A 16'lik U?lu Dekor 16'likDekor 16 mm Triple Decoration mm Decoration Ba^acMHa 16 m m tp o m h o m E a ^ C M H a 16 m m Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

29 MESA ALUMINYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. T. Dirsekler Kupe te/balustrade M 'lik Dirsek mm Bend 90 llobopot 900fl^fl 16 MM M lik Dirsek mm Bend1350 n o B o p o T fl^ fl 1 6 m m M lik Kure Dirsek 50 mm Globe Bend WapoBCM nobopot flra 50 mm M14-12/A 50'lik Kure Dirsek - i?ten Montajli 50 mm Globe bend with inner connection Wap0B0M nobopot 50 mm M14-12/B 50'lik Kure Dirsek iki Pargali (Bo ) 50 mm Globe Bend-eco series W ap0b0m nobopot flra 50 m m flbyxkomnohem HbiM M r * 50'lik Kure Ko e Dirsek 50 mm Globe Conner Bend Wap0B0M YmoBOM nobopot 50 m m Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

30 /fmesa w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESflPOL RPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dirsekler Kupe te/balustrade M 'luk Kure Dirsek 30 mm Globe Bend W apobcm nob opot 30 m m M lik Kure Dirsek 16 mm Globe Bend WapoBoti nobopot 16 m m M 'lik Kure Dirsek 60 mm Globe Bend WapoBow nobopot 60 m m M 'lik Kure Dirsek 40 mm Globe Bend Wap0B0M nobopot 40 m m Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue & M 'lik 1/4 Simit Bagli 6 0 mm 1/4 Bend Connected flobopot 1/4 flth 60M M C BTy^KOM M 'lik 1/8 SimitBagli 60 mm 1/8 Bend Connected n o B o p o T 1/8 fln a 6 0 mm c b ty^kom

31 /1ME5A w w w.m esaalum inyum.com '"'^ ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dirsekler Kupe te/balustrade M 'lik 1/4 Simit Bagli 5 0 mm 1/4 Bend Connected nobopot 1/4 50M M C BTy^KOM M 'lik 1/8 Simit Bagli 5 0 mm 1/8 Bend Connected flo B O p O T 1/8 50 M M C B T y ^ K O M M 'lik 1 /4 Simit Bagli 4 0 mm 1 /4 Bend Connected flobopot 1 /4 40M M C BTy^KOM M 'luk 1/4 Simit bagli 30 mm 1/4 Bend Connected flobopot 1/4 flr a 30M M C BTymOM M 'luk 1/8 Simit bagli 30 mm 1/8 Bend Connected flo B O p O T 1/8 3 0 m m C B T yn K O M M 'lik Dirsek mm Bend 90 With Collar llobopot 9 0 0fl^ fl 50M M C BTy^KOM (nyctom) W y Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

32 /fmesa w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESflPOL HPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dirsekler Kupe te/balustrade M29-19/A 50'lik Dirsek m m Bend With Collar n o B o p o T 9 0 a 5 0 m m c K o n t^ o M (nyctom) M 'lik Dirsek mm Bend 135 n o B o p o T fl^ a 5 0 m m c BTy^KOM (nyctom) M29-20/A 50'lik 135 Dirsek Bilezikli 50 mm Bend 135 With Collar flob opot fl^ a 50mm c K0nbi40M (nyctom) M 'lik Kanalli Boru QokA?ili Ko e Baglantisi Plastik Adjustable CornerConnection For50 mm Channeled Pipe P e r y ^ p y e M b im M actm K O B bm coeflm HM Te^b f l r a 5 0 m m Tpy6bl C OflHMM K3Ha^0M Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

33 /1ME5A w w w.m esaalum inyum.com '"'^ ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Bilezikler Kupe te/balustrade M15-02 M15-02/A 50'lik Bilezik 50'lik Uzun Bilezik 40 mm 50 mm Collar 50 mm Long Collar K o ^ o 50 MM f l^ M H H O e K 0 ^ b L (0 50 M M M15-03 M15-03/A 40'lik Bilezik 40'lik Uzun Bilezik40 mm 40 mm Collar 40 mm Long Collar K o ^ o 40 M M fl^ M H H O e K o ^ o 40 M M M 'lik Bilezik 16 mm Collar K o ^ o 16 M M M 'luk Bilezik 30 mm Collar K o ^ o 30 M M 7 Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

34 Cam Tutamaklari Kupe te/balustrade ' " : ' W M 'lik Boruya Gore Cam Tutamagi Glazing Fastener For 50 mm Pipe CTeKnoflepwaTe^b a 50 mm Tpy6bi M 'lik Boruya Gore Cam Tutamagi Glazing Fastener For40 mm Pipe CTeKnoflepwaTe^b 40 mm Tpy6bi f A v. w M16-02/A Yandan Kapakli Cam Tutamagi Glaze Fastener With Overlay CieKnoflepwaTe^b c HaKnaflKOM M16-02/B Yandan Kapakli Oval Cam Tutamagi Oval Glazing Fastener With Overlay OBa^bHbM CieKnoflepwaTe^b c HaKnaflKOM Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue M16-02/C n O Boru i?in Yandan Kapakli Fitilli Cam Tutamagi Glazing FastenerWith Gasket CieKnoflepwaTe^b c HaKnaflKOM m $MTi^eM P V ! 1 : w M 'luk Boruya Gore Cam Tutamagi Glazing Fastener For 30 mm Pipe CTeKnoflepwaTe^b a 30mm Tpy6bi

35 /1ME5A w w w.m esaalum inyum.com '"'^ ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Cam Tutamaklari Kupe te/balustrade M16-04 Dikmeye Gore Cam Tutamagi Glazing Fastener For Strut C TeK noflepw ate^b 4 0 m m ctomkm M16-05/A 40'lik Boruya Gore Delikli Cam Tutamagi Glazing FastenerWith Hole For40 mm Pipe C i e K n o f l e p w a T e ^ b c o T B e p c T B M e M a 40 m m T p y 6 b i M16-05/B 40'lik Dikmeye Delikli Cam Tutamagi Glazing FastenerWith Hole For 40 mm Pipe C ie K n o fle p w a T e ^ b c otbepctbm em a t h 40 m m cto m km M16-06/A ince Tekli Cam Tutamagi Thin Single Glazing Fastener T oh km m C ie K n o fle p w a T e ^ b (eflmhmhhbim) M16-07/A ince Qiftli Cam Tutamagi Thin Double Glazing Fastener T oh k m m C ie K n o fle p ^ a ie ^ b (a b o m h o m ) M16-08 Cam Takozu Glass Wedge CTopo dekna I «3 Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

36 /fmesa w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESflPOL HPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Cam Tutamaklari Kupe te/balustrade M16-09 Qift Spider Cam Tutamagi Double Spider Glass Fastener A bomhom cnamflep M16-09/A Tek Spider Cam Tutamagi Single Spider Glass Fastener OflMHapHbiM cnamflep Orun Tanitim Katalogu / Product

37 MESA ALUMINYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. T. Boru Flanflari Kupe te/balustrade M 'lik Boru Flan i 60 mm Pipe Rosette <tmahel( 60 m m T py6bi M 'lik Boru Flan i 50 mm Pipe Rosette < tm a ^ 50 m m T p y 6 b i M 'lik Boru Flan i 40 mm Pipe Rosette <tmahel( flr a 40m m T py6bi M 'luk Boru Flan i 30 mm Pipe Rosette < tm a ^ 30 m m T p y 6 b i M 'lik Boru Flan i 16 mm Pipe Rosette <tm ah el(fl 16mm T py6bi M 'lik U? Delikli Boru Flan i 50 mm Three Hole Rosette For Pipe <tm ah^ C TpOMHbIM OTBepCTBMeM flra 50 MM 435! Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

38 /fmesa w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESflPOL RPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Boru Flan lari Kupe te/balustrade M17-06/A 50'lik U? Delikli Dolu Flan Kapagi Plug Of 50 mm Three Hole Rosette 3amywKa <tmahl(a 50 m m c TpoMHbiM OTBepcTBMeM M17-06/B 50'lik U? Delikli Uzun Boru Flan i 50 mm 50 mm Long Pipe Three Hole Rosette < t m a h ^ flnm HHblM C TpOMHbIM OTBepCTBMeM 50M M M 'lik U? Delikli Boru Flan i 40 mm Three H ole R osette For Pipe <tmahel( C TpOMHbIM OTBepCTBMeM 40 MM M17-07/A 40'lik U? Delikli Boru Flan i Kapagi Plug 0 f4 0 mm Three Hole Rosette 3 a m y w K a < tm ah ^ a 40m m c t p o m h h m OTBepcTBMeM Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue K M M17-07/B 4 0 mm Uzun U? Delik Duvar Rozet 5 0 mm 4 0 mm Long Three Hole Wall Rosette <tmahel( flnmhhblm C TpOMHbIM OTBepCTBMeM 40m m M 'luk U? Delikli Boru Flan i 30 mm Three Hole Rosette for Pipe < t m a h ^ C TpOMHbIM OTBepCTBMeM 30M M

39 MESA ALUMINYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. T. Boru Flanflari Kupe te/balustrade M17-10 M 'lik U? Delikli Boru Flan i 16 mm Three Hole Rosette For Pipe <tmahel( c tpomhhm otbepctbmem 1 6 m m 60'lik U? Delikli Boru Flan i 60 mm Three Hole Rosette For Pipe <tm ah^ C TpOMHbIM OTBepCTBMeM 60MM M10-06 Armut Profili C Flan i Profile C Flange Pear C $ ^ a H e L ( k T p y 6 e 4 0 m m k rp yw eo 6p a3h O M T p y 6 e > Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

40 /fmesa w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESflPOL RPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Tapalar Kupe te/balustrade M 'lik Boru Tapasi 6 0 mm Pipe Plug l"lpo6ka 6 0 m m Tpy6bi M 'lik Boru Tapasi 5 0 mm Pipe Plug l"lpo6ka 5 0 m m Tpy6bi M18-03/A M 'lik Kanalli Boru Tapasi 50lik Dikme Tapasi 50 mm Channelled Pipe Plug 50 mm Strut Plug l"lpo6ka 50 m m T py6bi c o a h m m KaHa^OM n p o 6 K a 50 m m cto m km Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue ^38^ M18-06 M 'lik Boru Tapasi 4 0 'lik Boru Tapasi 4 0 mm Pipe Plug 4 0 mm Pipe Plug l"lpo6ka f l r a 4 0 m m T py6bi npo6ka 4 0 m m cto m km

41 /1ME5A w w w.m esaalum inyum.com '"'^ ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Tapalar Kupe te/balustrade M 'luk Boru Tapasi 30 mm Pipe Plug l"lpo6ka flra 30 mm Tpy6bi M 'lik Dolu Tapasi 16 mm Laden Plug l"lpo6ka flr a 16mm Tpy6bi M18-12/A 16'lik Boru Tapasi 16 mm Pipe Plug flpo6kafl 16 mm Tpy6bi (nyctom) M18-16 Duvar Dibi Tapasi Wall Bottom Plug l"lpo6ka HacTeHHoro Kpenewa ^39j Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

42 MESA ALUMINYUM vs INSAAT SAN. TlC. LTD. STl. in? a a t s a n. t i c. l t d. ti. MESAPOL PolitekniK i I nr l c xiilom V i ori K a p i & P e n ce re K o lla n Korkuluk Sistemleri Dekorlu Tapalar Kupe te/balustrade M 'lik Dekorlu Tapa 65 mm Decorative Plug fle K o p a T M B H a a ro ^ O B K a 65 m m M19-01/A 65'lik Dekorlu Kristal Tapa 65 mm Decorative Crystal Plug flekopatmbhaa ro^obka 65 m m K p w c ia ^ M 'lik Dekorlu Tapa 60 mm Decorative Plug flekopatmbhaa ro^obka 60 m m M 'lik Dekorlu Tapa 50 mm Decorative Plug flekopatmbhaa ro^obka flra 50 m m Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue M19-03/A 50'lik Dekorlu Kristal Tapa 50 mm Decorative Crystal Plug fle K o p a T M B H a a ro ^ o B K a a 50 m m K p w c ia ^ M 'lik Dikme Dekorlu Tapa Decorative Plug For40 mm Strut fle K o p a T M B H a a ro ^ O B K a flra 40 m m c t o m k m

43 /1ME5A w w w.m esaalum inyum.com '"'^ ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Dekorlu Tapalar Kupe te/balustrade M19-05A 40'lik Boru Dekorlu Tapa 40 mm Decorative Pipe Plug fle K o p a T M B H a a ro ro B K a 40 mm T p y 6 b i M 'luk Boru Dekorlu Tapa 30 mm Decorative Pipe Plug flekopatmbhaa ro^obka flra 30 mm M19-08/B 16'lik Dekorlu Mizrakli Tapa 16 mm Decorative Arrow Plug fle K o p a T M B H a a r o ^ o B K a i<a a 16 m m M 'lik KureTapasi 16 mm Sphere Plug flekopatmbhaa wapobaa rorabkafl 16 mm Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

44 /fmesa w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESflPOL HPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Agili Flan lar Kupe te/balustrade M 'lik Uzun Boru Flan 100 mm 50 mm Long Rosette flnm HHbiM $ ^ a ^ 50 m m T py6bi M20-01/A 50'lik Ayarli Duvar Flan i 50 mm Adjustable Wall Rosette P e r y ^ p y e M b i M $ ^ a H e L ( 50 m m f l r a C TeH K M M20-01/C 50 likagili Duvar Flan i 50 mm Angled Pipe Rosette Pery^pyeMbiM $^ahel( c pa3pe3hom npo6i<om 50 m m f l r a ciehkm M 'lik Uzun Dikme Flan 100 mm 40 mm Long Rosette flnmhhbim $^ahel( 40 m m c to m k m Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue ^42^ M21-03 Duvar L Baglanti Wall LType Fitting L o6pa3hbim HacTeHHHM Kpenew

45 MESA ALUMlNYUM ve N AAT SAN. TlC. LTD. T. MESAPOL iliilrxietnni Politcknik,,...,. K a p i & P e n ce re K o lla n Korkuluk Sistemleri Dri Duvar Baglantilari Kupe te/balustrade M21-04 Duvar Pulu Wall Washer HacTeHHaa wam6a M21-05 Duvar L Baglanti Agili Wall L Type Fitting With Angle L o6pa3hbm HacTeHHHM Kpenew M 'lik DikmeAra Baglanti 40 mm Strut Lateral Connection E0 K0 B0 e K p e n ^ e H M e flra 40 m m c to m k m M21-07/A 50'lik Boru Yandan Ara Baglanti 50 mm Pipe Lateral Connection E 0 K 0 B 0 e K p e M e H M e 50 mm T p y 6 b i M21-07/C 40'lik Boru igin Ozel Panel Baglanti Special Panel Connector For40 mm pipe C o e flm H M T e ^b a t h 40 mm T p y 6 b i Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

46 ifmesa ALUMlNYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. Tl. w w w.m esaalum inyum.com '"'^ MESAPOL i nr xiilom Politcknik I l c V i ori K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Duvar Baglantilari Kupe te/balustrade M 'lik Dikme Yandan Ozel Ara Baglanti Lateral Connection For40 mm Strut E0K0B0e Kpen^eHMe 40 mm c to m k m M29-15 Duvar Dibi Ay Baglantisi Takimi Wall Bottom Connection + Crescent Connection HacTeHHoe KopoMwcno b KOMMeKTe Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

47 /1ME5A w w w.m esaalum inyum.com '"'^ ^ MESflPOL RPolitekniK r K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Yandan Ara Baglantilar Kupe te/balustrade M 'lik Dikmeye DuvarAra Baglanti120 mm Wall Interconnection For 50 mm Strut H a c T e H H o e K p e M e H M e a 50 m m c to m k m M 'lik Dikmeye DuvarAra Baglanti 120 mm Wall Interconnection For40 mm Strut H a c T e H H o e K p e m e H M e a 40 m m c to m k m M 'luk Dikmeye DuvarAra Baglanti 120 mm Wall Interconnection For 30 mm Strut H a c T e H H o e K p e M e H M e a 30 m m c to m k m M 'lik Yandan Ozel Ara Baglanti 37 mm 50 mm Lateral Interconnection Eoi<oBoe KpeMeHMe 50 m m M 'lik Yandan Ara Baglanti 37 mm 40 mm Lateral Interconnection E0K0B0e Kpen^eHMe flra 40mm M 'luk Yandan Ara Baglanti 37 mm 30 mm Lateral Interconnection Eoi<oBoe KpeMeHMe a 30 mm Orun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

48 /3ME5A ALUMINYUM V.IN5AAT SAN. TIC. LTD. 5Tl. MESflPOL RPolitekniK i l?. f K a p i & P e n ce re K o lla ri Korkuluk Sistemleri Yandan Ara Baglantilar Kupe te/balustrade M 'lik Ara Baglanti Tekli 16 mm Single Interconnection EoKQBoe KpenneHne Ann 16 m m (eflmhmhhbim) M22-07/A 16'lik Tekli DuzAra Baglanti 16 mm Single Flat Interconnection EoKQBoe KpenneHne Ann 16 mm (eflmhmhhbiii) no,q Tpy6y M22-07/B M 'lik Tekli Kurtagizli Ara Baglanti 16 mm Single Mortise Interconnection EoKQBoe KpenneHne Ann 16 mm (eflmhmhhbim) nofl aoiik y 16'lik Ara Baglanti Qiftli 16 mm Double Interconnection EoKQBoe KpenjieHMe Ann 16 m m (abomhom)

49 MESA ALUMlNYUM ve N$AAT SAN. TlC. LTD. Tl. Kurtagizlari Ku pe te/bal ustrade M 'lik Boruya Gore 50'lik Kurtagzi 50 mm Mortise For 50 mm Pipe KpenneHMe 50mm fljia 50mm Tpy6bi M 'lik Boruya Gore 40'lik Kurtagzi 50 mm Mortise For 40 mm Pipe KpenneHMe 40 m m Ann 50 mm Tpy6bi M 'lik Boruya Gore 50'lik Kurtagzi 50 mm Mortise For 40 mm Pipe KpenneHMe 50 mm pj\n 40 mm Tpy6bi M k Dikmeye Gore 50'lik Kurtagzi 50 mm Mortise For 40 mm Strut KpenneHMe 50 m m fliw 40 m m ctomkm M23-05 M 'lik Boruya Gore 40'lik Kurtagzi 40'lik Dikmeye Gore 40'lik Kurtagzi 40 mm Mortise For 40 mm Pipe 40 mm Mortise For 40 mm Strut KpenneHMe 40 mm a 40 mm Tpy6bi KpenneHMe 40 mm flnn 40 mm ctomkm O Urun Tanitim Katalogu / Product Catalogue

KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES

KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES 01 Mart 1986 yılında kurulan Hilal Alüminyum İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. bugün bünyesinde bulundurduğu 4 firması ile Hilal Grup olarak faaliyetlerine

Detaylı

SOĞUTMA CİHAZLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ

SOĞUTMA CİHAZLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ SOĞUTMA CİHAZLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. SOĞUTMA VE MUTFAK CİHAZLARI YEDEK PARÇALARI REFRIGERATION & CATERING HARDWARE SOĞUK ODA YEDEK PARÇALARI COLD ROOM HARDWARE www.imamoglu.com.tr HAKKIMIZDA 1973 Yılında

Detaylı

BAYINDIR PVC KAPI PENCERE AKSESUARLARI BAĞLANTI ELEMANLARI BAYINDIR PVC- DOOR WINDOW ACCESSORIES & CONNECTORS

BAYINDIR PVC KAPI PENCERE AKSESUARLARI BAĞLANTI ELEMANLARI BAYINDIR PVC- DOOR WINDOW ACCESSORIES & CONNECTORS BAYINDIR 2013-2014 BAYINDIR PVC KAPI PENCERE AKSESUARLARI BAĞLANTI ELEMANLARI Ocak 2000 tarihinde sektöre adım atan firmamız, ilkeli çalışma anlayışı ve koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibini üstün kalite

Detaylı

FABR KA SHOWROOM - 1 SHOWROOM - 2 SHOWROOM - 3 S.C. K-RACK S.R.L.

FABR KA SHOWROOM - 1 SHOWROOM - 2 SHOWROOM - 3 S.C. K-RACK S.R.L. DEPO S STEMLER FABR KA Evren Mah. Halkal Cad. Derya Sk. No:40 34540 G ne li / STANBUL Tel: + 90 212 656 40 90 (pbx) Fax: + 90 212 655 41 74 SHOWROOM - 1 Fevzipa a Cad. No:170 Edirnekap / STANBUL Tel: +

Detaylı

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS 19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS HAKKIMIZDA ABOUT US Zeybek Elektrik Haydar Zeybek 1982 Yılında Ankara da sac kasa ve buat imalatıyla faaliyetlerine başlayan firmamız, elektrik sektöründeki hızlı gelişmeler

Detaylı

PROFİL KATALOĞU Profile Catalogue 2011/1

PROFİL KATALOĞU Profile Catalogue 2011/1 YLITIMSIZ KPI VE PENCERE SİSTEMLERİ Unisolated Window and Door Systems KPI VE PENCERE SİSTEMLERİ Window and Door Systems 2011/1 YLITIMSIZ Unisolated Merkez / Head Office: Kaya Millenium İş Mer. Kat: 7

Detaylı

İÇİNDEKİLER CONTENT 1. STANDART PROFİLLER / STANDARD PROFILES 2. KAPI - PENCERE SİSTEMLERİ / DOOR-WINDOW SYSTEMS

İÇİNDEKİLER CONTENT 1. STANDART PROFİLLER / STANDARD PROFILES 2. KAPI - PENCERE SİSTEMLERİ / DOOR-WINDOW SYSTEMS İÇİNDEKİLER CONTENT. STANDART PROFİLLER / STANDARD PROFILES.. Boru Profilleri / Pipe Profiles.2. Dikdörtgen Kutu Profilleri / Rectangular Box Profiles.3. Dikdörtgen Lama Profilleri / Rectangle Lama Profiles.4.

Detaylı

KALİTE VE EKONOMİ ERNAK. Yedek Parça Katalo u

KALİTE VE EKONOMİ ERNAK. Yedek Parça Katalo u Yedek Parça Katalo u 1961 den günümüze faaliyette olan benimsedi i Kalite ve Ekonomi felsefesi sayesinde sektörünün önde gelen kuruluflu olmay baflarm flt r. Yurtiçinde ve yurtd fl ndaki müflterilerimizin,

Detaylı

Firma Profili / Firm Profile

Firma Profili / Firm Profile Firma Profili / Firm Profile Uygulamalar Applications İçindekiler Endüstriyel Profiller Industrial Profiles Bağlantı Elemanları Connection Equipments Bağlantı Parçaları Connection Parts Kabin Malzemeleri

Detaylı

20DISPLAY. www.tntdisplay.com.tr

20DISPLAY. www.tntdisplay.com.tr 20DISPLAY 14 CATALOG 6 Çerçeveler / Snap Frames Poster Tutucular / Poster Holders Kapı Önü Panoları / Pavement Signs Bannerlar / Banners Işıklı ve Ledli Ürünler / Illuminated and Led Light Products Fuar

Detaylı

Ürün Kataloğu. Product Catalog

Ürün Kataloğu. Product Catalog Ürün Kataloğu Product Catalog The only thing that you should do for enabling your phone to read barcodes is to download any QR Code software to your phone. After downloading the software your phone will

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

Dünya'nın yeni profil sistemi. World's new profile systems

Dünya'nın yeni profil sistemi. World's new profile systems Dünya'nın yeni profil sistemi World's new profile systems ÜRÜNLERİMİZ Products 2011 Press Line / 1800 US Ton 1. Pres Hattı Factory / ALCAS Üretim Tesisleri / Çorlu - TEKİRDAĞ Press Line / 2750 US Ton 2.

Detaylı

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems AD 40

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems AD 40 MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri ACHITECTUAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems AD 40 Akpa Alüminyum 1987 yılında Çağlayan da kurulmuştur. Kuruluşundan

Detaylı

power in your hand connect to the power güç elinizde güce bağlanın

power in your hand connect to the power güç elinizde güce bağlanın connect to the power power in your hand güç elinizde güce bağlanın İÇİNDEKİLER / Table of Contents Hakkımızda / About Us Sayfa / Pages 1-2 Kalite Sistemi / Quality System - Teknik Bilgiler (CEE) / Technical

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

MAKSDER BAŞKANI, Munis Tezbaşaran dedi ki...

MAKSDER BAŞKANI, Munis Tezbaşaran dedi ki... ŞUBAT / FEBRUARY 2013 / Sayı 1 Türkçe - English Orman Sanayi İşadamları Türkiye Satış Fiyatı 5 Tl dir GAZETESİ www.orsiad.com.tr Sektörün Geleçeği ZOW Essentials seminerinde çizildi... Mimar, iç mimar

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / bout Us Tarihçemiz 1988 yılında 200m2 lik küçük bir atölye olarak kurulan YVUZ PNO.Ş. günümüzde 5000 m2 lik imalat alanı ve ileri teknoloji sistemleri ile donatılmış geniş makine parkuruna

Detaylı

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, KAL TE POL T KAMIZ Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, sürekli müflteri memnuniyeti, tak m anlay fl ile çal flmak, çal flanlar n memnuniyeti

Detaylı

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır!

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır! www.berfino.com t.: +90 212 549 30 71-549 01 41 m.: info@berfino.com New line in the accessory MOBİLYA AKSESUARLARI APRIL / NİSAN 2015 Işık Ahşap: Ortadoğu nun parlayan yıldızı ORSIAD JOURNAL OF FOREST

Detaylı

Markalarımız: HI - LED IND. LTD. ISO 9002 CERTIFIED

Markalarımız: HI - LED IND. LTD. ISO 9002 CERTIFIED Markalarımız: HI - IND. LTD. ISO 9002 CERTIFIED 1-8 9-12 13 14 15-16 17 18-23 24 25-26 27-28 29-31 32 33-34 35 36-38 39 40 41-42 43 44 45 Hakkımızda İLKER ELEKTRONİK, 1956 yılında gelişmeye açık bir aile

Detaylı

www.afomakina.com.tr Alüminyum Yakıt Tankları Aluminum Fuel Tanks Alüminyum Hava Tankları Aluminum Air Tanks Alüminyum Yağ Tankları Aluminum Oil Tanks

www.afomakina.com.tr Alüminyum Yakıt Tankları Aluminum Fuel Tanks Alüminyum Hava Tankları Aluminum Air Tanks Alüminyum Yağ Tankları Aluminum Oil Tanks www.afomakina.com.tr Alüminyum Yakıt Tankları Aluminum Fuel Tanks Alüminyum Hava Tankları Aluminum Air Tanks Alüminyum Yağ Tankları Aluminum Oil Tanks Çelik Yağ Tankları Steel Oil Tanks HAKKIMIZDA Afo

Detaylı

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı...

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... 50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... www.aydintrafo.com.tr Aydın Trafo nun 1960 ta kaynak makinesi imalatı ile başlayan iş hayatı 1977

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. DE ER MÜŞTER M Z; Firmam z; 199 y l nda kurulmuş olup, kuruldu u günden itibaren ER-E ismi; Ba lama Ekipmanlar nda güven ve kalitenin simgesi olmuştur. Her geçen y lda mevcut kapasitesini geliştirmekle

Detaylı

0 MOBİLYA DEKORASYON VE AKSESUAR KATALOĞU İÇİNDEKİLER -MOBİLYA MUTFAK DOLAP VE KAPAK PROFİLLERİ --- SF -SUNTA KENARLARI -6 SF -BOY KULP PROFİLLERİ 7--9 SF -ÇEKMECE KULP PROFİLERİ 9--- SF -BAZA VE TEZGAH

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. 2 Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir... İçindekiler / Contents 03 Hakkımızda 04-05 Ofis Genel Görünüm 07-45 Kabinler 46 Tavan Modelleri 48 Laminantlar

Detaylı

Kazan Kaplama Castolin Eutectic ile daha güçlü

Kazan Kaplama Castolin Eutectic ile daha güçlü Temel Endüstri Programı Kazan Kaplama Castolin Eutectic ile daha güçlü Bizler Castolin Eutectic, tamir, bakım a ınmaya kar ı koruma uygulamalarında dünya çapında bir lideriz. 100 yıldan fazla bir tecrübe

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı