KOCAELİ OSB HMM KOSGEB ALİ YAVUZ KOBİ UZMANI. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ OSB HMM KOSGEB ALİ YAVUZ KOBİ UZMANI. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı"

Transkript

1 KOSGEB KOCAELİ OSB HMM KOBİ UZMANI ALİ YAVUZ 1

2

3 KOSGEB in AMACI Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında payını ve etkinliğini artırmak İşletmelerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek İşletmelerin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak 3

4 KİMLER YARARLANIR 1. GİRİŞİMCİLER 2. MESLEK KURULUŞLARI: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren, oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimleri 4

5 KİMLER YARARLANIR 3. KOBİLER; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden Yıllık Net Satış Hasılatı ve Mali Bilançosu (Kırk milyon) TL'yi aşmayan Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren İşletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço ( Milyon TL) Net Satış (Milyon TL) Mikro < 10 < 1 < 1 Küçük < 50 < 5 < 5 Orta < 250 < 40 < 40 5

6 2009/15431 Sayılı BKK (KOSGEB in Desteklediği Sektörler) 3624 Sayılı KOSGEB Kanunu 2004/ /13524 Sayılı BKK KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Yönergesi KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Girişimcilik Destek Programı Genel Destek Programı KOBİ Proje Destek Programı Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Tematik Proje Destek Programı 6 Yeni Destek Programlarına ihtiyaç duyulması durumunda İcra Komitesi kararı ile uygulanabilecektir.

7 KOSGEB DESTEKLERİ

8

9 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi İstihdamın artırılması Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi 9

10 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Girişimcilik Destek Programı 4 alt programdan oluşur 1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 2. Yeni Girişimci Desteği 3. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği 4. Girişimcilik Ödülleri 10

11 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ Toplam 2 hafta - 70 saattir (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve İş Planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (Üniversite, İŞKUR, Meslek Kuruluşları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Belediyeler vb.) tarafından düzenlenebilir Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz 11

12 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ Bu destekten; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler İŞGEM girişimcileri faydalanabilir. 12

13 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ İşletme Kuruluş Desteği (Geri Ödemesiz) Destek Üst Limiti (TL) : Destek Oranı (%) : 60(1. ve 2. Bölge) / 70 (3., 4., 5. ve 6. Bölge) Kuruluş Dönemi Makine-Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanımı Gideri (Geri Ödemesiz) Destek Üst Limiti (TL) : Destek Oranı (%) : 60(1. ve 2. Bölge) / 70 (3., 4., 5. ve 6. Bölge) İşletme Giderleri Desteği (Geri Ödemesiz/Personel, işyeri kirası vs..) Destek Üst Limiti (TL) : Destek Oranı (%) : 60(1. ve 2. Bölge) / 70 (3., 4., 5. ve 6. Bölge) Sabit yatırım desteği(geri Ödemeli/Teminat Karşılığı Makine Teçhizat) Destek Üst Limiti (TL) : Destek Oranı (%) : 60(1. ve 2. Bölge) / 70 (3., 4., 5. ve 6. Bölge) (Kadın ve Engelli Girişimci için + % 10) 13

14 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen, İşletme Kuluçkası veya İşletme Fidanlığı olarak da adlandırılan merkezlerdir. İş Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir 14

15 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ İŞGEM Kuruluş Desteği (18 Ay) Destek Üst Limiti (TL) : Destek Oranı (%) : 60 (1. ve 2. Bölge) / 70 (3. ve 4. Bölge) Bina Tadilatı (TL) : Mobilya Donanım (TL) : İŞGEM Yönetici Personel (TL) : Üst Limit /Aylık Destek Üst Limit 2.000) İŞGEM İşletme Desteği (36 Ay) Destek Üst Limiti (TL) : Destek Oranı (%) : 60 (1. ve 2. Bölge) / 70 (3. ve 4. Bölge) Personel (TL) : (En Fazla Üç Personel ) Toplu Eğitim Danışmanlık (TL) : Küçük Tadilat (TL) :

16 Red / Düzeltme Girişimcilik Destek Programı İŞ AKIŞ ŞEMASI (Yeni Girişimci ve İŞGEM Destekleri) Başvuru (İşletme / Kuruluş İş Planı Belgeler İnceleme (KOSGEB Birimi) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Kurul Kararın İşletme / Kuruluşa Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletme/İşletici Kuruluş) Desteğin Başlaması

17

18 GENEL DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ'ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ'lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması KOBİ'lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ'nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması KOBİ'lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi KOBİ'lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi 18

19 GENEL DESTEK PROGRAMI GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler 1 Yurt İçi Fuar Desteği Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Tanıtım Desteği Eşleştirme Desteği Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği % 50 % 60 8 Enerji Verimliliği Desteği Tasarım Desteği Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Belgelendirme Desteği Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Bağımsız Denetim Desteği

20 Red / Düzeltme Genel Destek Programı PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Başvuru (İşletme) KOSGEB Veri Tabanı Değerlendirme (KOSGEB Birimi) KOSGEB Veri Tabanındaki Bilgiler Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay İşletmenin KOSGEB e Taahhütname Vermesi Destek Başvurusu ve Onay Hizmetin Satın Alınması ve Ödeme Başvurusu

21 GENEL DESTEK PROGRAMI YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ Destek Üst Limiti (TL) : YİUİF: 120TL YİİF: 80TL - Max: 50m² Fuardan önce ödeme? 21

22 GENEL DESTEK PROGRAMI YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ Destek Üst Limiti (TL) : Konaklama, Ulaşım, Tercüme ve Rehberlik, Fuar Giriş, Toplantı İş Gezisinden Önce Ödeme? 22

23 GENEL DESTEK PROGRAMI TANITIM DESTEĞİ Yurt İçi Marka Tescil Belgesi Destek Üst Limiti (TL) : Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan dergilere reklam verme Katalog, Broşür 23

24 GENEL DESTEK PROGRAMI EŞLEŞTİRME DESTEĞİ Destek Üst Limiti (TL) : Danışmanlık, Organizasyon, Sergi Alanı Hizmetleri 24

25 GENEL DESTEK PROGRAMI NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ Destek Üst Limiti (TL) : (2 Kişi) 30 Gün İçinde 25

26 GENEL DESTEK PROGRAMI DANIŞMANLIK DESTEĞİ Destek Üst Limiti (TL) : (En az 20 adam-gün) Üniversiteler, Kamu Kurum/Kuruluşları TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine Sahip Danışmanlık Kuruluşları 26

27 GENEL DESTEK PROGRAMI EĞİTİM DESTEĞİ Destek Üst Limiti (TL) : En az 8 kişi 27

28 GENEL DESTEK PROGRAMI ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ Destek Üst Limiti (TL) : Ön ve Detaylı Etüt ( ) Verimlilik Artırıcı Proje İçin Danışmanlık (5.000) Enerji Yöneticisi Eğitimi (3.000) 28

29 GENEL DESTEK PROGRAMI TASARIM DESTEĞİ Destek Üst Limiti (TL) : Patent Belgesi Faydalı Model Belgesi Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi 29

30 GENEL DESTEK PROGRAMI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ Destek Üst Limiti (TL) : Patent Belgesi Faydalı model Belgesi Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi 30

31 GENEL DESTEK PROGRAMI BELGELENDİRME DESTEĞİ Destek Üst Limiti (TL) : TÜRKAK Tarafından Akredite Kurum/Kuruluşlar Ürün, Sistem, Personel, Laboratuvar Akreditasyon Belgeleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) Belgesi 31

32 GENEL DESTEK PROGRAMI TEST, ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ Destek Üst Limiti (TL) : Üniversitelerce Kurulmuş Laboratuvarlar Kamu Kurum/Kuruluşları Yurtiçi/Yurtdışı Akredite Laboratuvarlar 32

33 GENEL DESTEK PROGRAMI BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ Destek Üst Limiti (TL) : SPK Tarafından Bağımsız Denetimle Yetkilendirilen Bağımsız Denetim Kuruluşları 33

34

35 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması KOBİ'lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması. 35

36 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ Program Süresi Proje Süresi : 3 Yıl : 6-24 Ay (+12 Ay) Destek Üst Limiti : TL Destek Oranı : 1. ve 2. Bölge için % ve 4. Bölge için % 60 36

37 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEKLENECEK PROJE KONULARI İşletmelerin; Üretim Yönetim-Organizasyon Pazarlama Dış Ticaret İnsan Kaynakları Mali İşler ve Finans Bilgi Yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir. 37

38 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI ÇAĞRI TARİHİ (30 Ocak 20 Mart 2015) KOBİ lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek KOBİ lerin Markaya Yönlendirilmesi Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makineteçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10 unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40 ını geçmeyecek şekilde belirlenir. 38

39 Red / Düzeltme KOBİ Proje Destek Programı PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Başvuru (İşletme) Belgeler İnceleme (KOSGEB Birimi) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Kurul Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Projenin Başlaması

40

41 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerln desteklenmesi KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. 41

42 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI PROJE SÜRESİ Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir 42

43 KOSGEB Destek Programları (Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama) AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Ar-Ge ve İnovasyon Programı Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği Personel Gideri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, 43 Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

44 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI İşlik Desteği : İşliklerden Bedel Alınmaz Kira Desteği Destek Üst Limiti (TL) : Destek Oranı : % 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Destek Üst Limiti (TL) : Destek Oranı : % 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Destek Üst Limiti (TL) : Destek Oranı : % 75 44

45 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI Personel Gideri Desteği Destek Üst Limiti (TL) : Destek Oranı : % 75 Başlangıç Sermayesi Desteği Destek Üst Limiti (TL) : Destek Oranı : %

46 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI (PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ) Proje Danışmanlık Desteği Destek Üst Limiti (TL) : Eğitim Desteği Destek Üst Limiti (TL) : Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Destek Üst Limiti (TL) : Proje Tanıtım Desteği Destek Üst Limiti (TL) : Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği Destek Üst Limiti (TL) : Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği Destek Üst Limiti (TL) : DESTEK ORANI : % 75 46

47 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI Kira Desteği Destek Üst Limiti (TL) : Destek Oranı : % 75 Personel Gideri Desteği Destek Üst Limiti (TL) : Destek Oranı : % 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Destek Üst Limiti (TL) : Destek Oranı : % 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Destek Üst Limiti (TL) : Destek Oranı : % 75 47

48 Red / Düzeltme Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Başvuru (İşletme/ Girişimci) Proje Belgeler İnceleme (KOSGEB Birimi) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Kurul Mal/Hizmet Alımı ve Ödeme Başvurusu Kararın Başvuru Sahibine Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Destek Başvurusu ve Onayı

49

50 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBi lerin uyumunun sağlanması Meslek Kuruluşlarının KOBi'leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi 50

51 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI PROGRAM SÜRESİ - 3 Yıl PROJE SÜRESİ Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay) DESTEK ORANI 1. ve 2. Bölgede % ve 4. bölgede % ve 2. Bölgede % ve 4. bölgede % 60 DESTEK ÜST LİMİTİ Proje Teklif Çağrısında Belirlenir TL 51

52 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri Personel ücretleri ve seyahat giderleri Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (% 25) Sarf malzemesi giderleri Hizmet alım giderleri Genel idari giderler (azami %10) 52

53 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primlerinin işveren payı, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler dışında bulunan ve KURUL tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır. 53

54 ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM Proje Çağrısının Yayını ÖN BAŞVURU KOSGEB VERİTABANINDA YER ALMA KOŞULU MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI Başvuru Dönemleri PROJE BAŞVURUSU KOSGEB Birimi İncelemesi Tematik Programa uygunluk PROJE BAŞVURUSU KOSGEB Birimi İncelemesi Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi KOSGEB Birimi İncelemesi KURUL Değerlendirmesi KARAR KOBİ veya Meslek Kuruluşuna BİLDİRİM Kabul edebilir Reddedebilir Düzeltme isteyebilir Taahhütnamenin KOSGEB e Teslimi ve Projenin Başlaması KURUL Değerlendirmesi KARAR Meslek Kuruluşuna BİLDİRİM

55

56 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ KOBİ'lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek "Ortak Sorunlara Ortak Çözümler" üretilmesi KOBİ'lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması KOBİ'lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek İşletmelere dönüşmesi Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması KOBİ'ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi. 56

57 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. 57

58 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI DESTEKLENECEK PROJE KONULARI Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ORTAK TEDARİK Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ORTAK TASARIM Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ORTAK PAZARLAMA Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ORTAK LABORATUAR Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ORTAK İMALAT ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. 58

59 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ PROGRAM SÜRESİ : 3 Yıl PROJE SÜRESİ : 6-24 Ay (+ 12 Ay) DESTEK ÜST LİMİTİ : TL (Geri Ödemesiz) TL (Geri Ödemeli) DESTEK ORANI : 1. ve 2. Bölgelerde % ve 4. Bölgelerde % 60 59

60 Red / Düzeltme İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Başvuru (İşletmeler) Proje Belgeler İnceleme (KOSGEB Birimi) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Kurul Kararın İşletme(ler) e Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletici Kuruluş) Projenin Başlaması

61 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

62 GELİŞEN İŞLETMELR PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin; Borsa İstanbul (BİST) Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görmesinin sağlanması, Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması PROGRAMIN KAPSAMI Program kapsamında, KOBİ lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde; Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli, Bağımsız denetim hizmeti bedeli, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti, BİST Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı, Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu, 62

63 GELİŞEN İŞLETMELR PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir. Destek Unsurları Piyasa Danışmanı Danışmanlık Hizmet Bedeli (azami 2 yıl) Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti BİST Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine Kabul Ücreti Merkezi Kayıt Kuruluşu Masrafı Aracı Kuruluşa Ödenecek Aracılık Komisyonu Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%)

64 KREDİ FAİZ DESTEKLERİ E-KOBİ Bilişim Kredisi Faiz Desteği KOBİ İhracat Kredisi Faiz Desteği KOBİ İstihdam Kredisi Faiz Desteği Deri Sektörü için Organize Sanayi Bölgeleri ye Taşınma Kredisi Faiz Desteği Gıda Sektörü için Makine-Teçhizat Kredisi Faiz Desteği Makine Teçhizat Yatırımı Kredi Faiz Destek Programı Esnaf ve Sanatkar Kredisi Destek Programı İstihdam Endeksli Cansuyu Kredisi İhracatçı Kobilere Cansuyu Kredisi Kobi Kredisi Ölçek Endeksli İşletme Kredisi 64

65 KOSGEB TEŞEKKÜRLER KOBİ UZMANI ALİ YAVUZ 65

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kazım AKGÜN Müdür Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ GENEL BİLGİ KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük Payını ve orta

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE BMSPROJE bir yazılım evidir. Kurumların her türlü ihtiyaçlarını analiz edip mühendislik disiplini altında iş süreçlerinize uygun otomasyon çözümleri sunmaktadır. BMSPROJE; Yazılım Proje Geliştirme, AR&GE

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; ülkenin

Detaylı

Girişimcilere Öneriler KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SA AYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKA LIĞI (KOSGEB) I GİRİŞİMCİLERE SAĞLADIĞI DESTEKLER GİRİŞ İsmail ELAGÖZ * Türkiye Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup, 20 NİSAN 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ

SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ INTERMARK BUSINESS CONSULTANCY 1 www.intermark.com.tr INTERMARK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI olarak bizler, 10 yıli aşkın süredir müşterilerimize nitelikli

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

Sayı: 2010/270 Konu: KOSGEB Destekleri 31 Aralık 2010

Sayı: 2010/270 Konu: KOSGEB Destekleri 31 Aralık 2010 Sayı: 2010/270 Konu: KOSGEB Destekleri 31 Aralık 2010 Değerli Üyemiz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere KOSGEB tarafından verilen desteklerle ilgili bilgilendirme yazısı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi

Detaylı

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Alper KAYA Uzman Eylül 2013 İÇİNDEKİLER 1- EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

Detaylı

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları KOSGEB UYGULAMALARI ve DESTEKLERİ Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlarına çözüm getirmek ve desteklemek, bu işletmeleri kalite, teknoloji

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 1 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine

Detaylı