YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER"

Transkript

1 Destekleri.ppt YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Ayşe Yeşim ÇEPNİ KOSGEB Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Müdürü 17 Şubat 2011, ANKARA

2 Kapsam Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri Yeni KOSGEB Destek Programları Yeni Kredi Faiz Destek Programları

3 Kapsam Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri Yeni KOSGEB Destek Programları Yeni Kredi Faiz Destek Programları

4 KOBİ Nedir? Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 Milyon TL yi geçmeyen işletmelerdir. Tanımın dayanağı: 3143 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik

5 KOBİ İstatistikleri Kaynak: TÜİK 2008 Yılı İş Kayıtları Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi Orta (50 249) %1,3 Küçük (10 49) %4,2 Mikro (1 9) %94,5

6 KOBİ İstatistikleri Kaynak: TÜİK YILLIK SANAYİ ve HİZMET İSTATİSTİKLERİ (2008) Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi KOBİ ölçeğindeki işletmelerin sektörlere göre dağılımı

7 KOBİ İstatistikleri Kaynak: TÜİK YILLIK SANAYİ ve HİZMET İSTATİSTİKLERİ* (*: 22 Aralık 2008 de yayınlanan 2005 yılı verileri) Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi KOBİ lerdeki istihdamın sektörlere göre dağılımı

8 KOBİ İstatistikleri Kaynak: TÜİK YILLIK SANAYİ ve HİZMET İSTATİSTİKLERİ* (*: 22 Aralık 2008 de yayınlanan 2005 yılı verileri) Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi KOBİ lerin oluşturduğu katma değerin erin sektörlere göre dağılımı

9 Türk KOBİ lerin Ekonomideki Yeri *: TÜİK 2005 Sanayi ve Hizmet İstatistikleri **: Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalışmaları (2008) kapsamında TÜİK tarafından hesaplanmıştır. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi KOBİ ler Toplam katma değerin %59* unu Toplam Toplam işletme sayısının %99,8* unu %99,8 istihdamın %81* ini Toplam ihracatın %56** sını Toplam Toplam satışların %69* unu %69 yatırımların %62* sini Oluşturmaktadır.

10 Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi Türkiye de KOBİ lerin Temel Sorunları Yönetim ve organizasyon sorunları, Ölçek sorunu, Finansman sorunları, Nitelikli eleman istihdamı sorunu, Pazarlama sorunları, Verimlilik, kalite, standardizasyon ve çevre, İnovasyon, Proje bazlı çalışma eksikliği.

11 Kapsam Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi Yeni KOSGEB Sistemi ve Destek Modelleri Yeni KOSGEB Destek Programları Yeni Kredi Faiz Destek Programları

12 KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler KOSGEB? 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amac Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin; Payını ve etkinliğini artırmak, Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek. KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ığının ilgili Kuruluşu dur.

13 Mevcut KOSGEB Destekleri KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler

14 KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler Diğer Destek ve Faaliyetler AB Hibe Programları (IPA/CIP) Laboratuarlar-test test analiz/hizmetleri, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) ve (YOİKK) çalışmaları, İştirakler, Bilgilendirme hizmetleri..vb.

15 Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri Neden İhtiyaç Duyuldu? 1. KOSGEB Kanunu Değişikliği ile KOGEB Hedef Kitlesi Genişledi. KOSGEB Hedef Kitlesi; KOSGEB Hedef Kitlesi; 400 Binden 3.4 Milyon a KOBİ ye çıktı.

16 Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri Neden İhtiyaç Duyuldu? 2. Mevcut destek sistemindeki aksaklıklar; desteğe erişim, destek içerik ve limitlerindeki yetersizlik v.b, 3. KOBİ lerimizin teknolojik ve konjonktürel değişimlere hızlı uyumunu temin edebilecek esnek bir mevzuat yapısı ihtiyacı, 4. Makro Strateji Dokümanlarında proje bazlı destek sağlanması yönündeki atıflar, 5. Tüm Dünya da ve ülkemizde destekleme sistemlerinin Proje Bazlı Destekleme Sistemi ne doğru kayması, 6. Hedef Kitleden Gelen Geri Bildirimler.

17 Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri Temel Yaklaşım ve Prensipler KOBİ lerin temsilcisi, KOBİ temelli stratejilere yön veren, politikaları ilgili kurumlar nezdinde organize eden, KOBİ destek mekanizması içinde model üreten bir KOSGEB, Yararlanan işletme üzerinde gözlemlenebilir etki yaratacak düzeyde etkili, erişimi ve modelleri sade, anlaşılabilir, dinamik ve ulaşılabilir bir destekleme mekanizması, KOBİ ler ve Meslek Kuruluşlarını kapsayan, nitelikli KOBİ lere daha nitelikli destekler sağlanan, desteklerin bir araç olduğu bir destek mekanizması, Proje bazlı destekleme (proje + yaygın destek).

18 Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri Yeni Destek Mevzuatı Temel Yapısı Yeni Destek Programlarına ihtiyaç duyulması durumunda İcra Komitesi kararı ile uygulanabilecektir.

19 Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri Destek Programları ÖZET

20 Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri Yeni Desteklerin Hedef Kitlesi Hedef Kitle; İşletmeler Girişimciler Meslek Kuruluşları (KOBİ lere yönelik projeleri) İşletici Kuruluşlar

21 Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri Destek TürleriT Destek Türleri ve Başvuru Geri ödemeli Geri ödemesiz Başvuru ve Değerlendirme erlendirme

22 KOSGEB Destek Programları Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri

23 Kapsam Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri Yeni KOSGEB Destek Programları Yeni Kredi Faiz Destek Programları

24 Yeni KOSGEB Destek Programları 1. KOBİ Proje Destek Programı

25 Yeni KOSGEB Destek Programları KOBİ Proje Destek Programı KOBİ lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, KOBİ lerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projelerin desteklenmesi.

26 Yeni KOSGEB Destek Programları KOBİ Proje Destek Programı Program Süresi Proje Süresi 3 yıl 3 yıl 6-24 ay (+ 12 ay) 6-24 ay (+ 12 ay) Destek Üst Limiti Destek Oranı TL TL ve ve Bölge Bölge % ve ve Bölge Bölge % 60 60

27 alanlarda sunacakları projeler desteklenir. Yeni KOSGEB Destek Programları KOBİ Proje Destek Programı Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır. Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının %10 unu aşamaz. İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili

28 Yeni KOSGEB Destek Programları 2. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

29 Yeni KOSGEB Destek Programları AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına destek sağlanması.

30 AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Yeni KOSGEB Destek Programları

31 Yeni KOSGEB Destek Programları AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) d ay, 18 Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

32 Yeni KOSGEB Destek Programları 3. İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı

33 Yeni KOSGEB Destek Programları KOBİ lerin işbirliği-güçbirliği anlayışı ile bir araya gelerek, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar ile ortak imalat ve hizmet sunumu ve benzeri konularda sunacakları projelerin desteklenmesi, KOBİ lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek Ortak Sorunlara Ortak Çözümler üretilmesi, KOBİ lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, KOBİ lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi. İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı

34 Yeni KOSGEB Destek Programları İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Süresi Destek Üst Limiti Destek Oranı 6-24 ay (+ 12 ay) 6-24 ay (+ 12 ay) TL TL Geri Geri Ödemesiz Ödemesiz TL TL Geri Geri Ödemeli Ödemeli ve ve Bölge Bölge % ve ve Bölge Bölge % 60 60

35 Yeni KOSGEB Destek Programları İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenini bir araya gelmesi şartı aranır.

36 Yeni KOSGEB Destek Programları İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Ortak Tedarik Tasarım Tedarik, Laboratuar Pazarlama Hizmet İmalat Tasarım, Pazarlama, Laboratuar, İmalat ve hizmet sunumu

37 Yeni KOSGEB Destek Programları İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır.

38 Yeni KOSGEB Destek Programları 4. Tematik Proje Destek Programi

39 Yeni KOSGEB Destek Programları Tematik Proje Destek Programi KOBİ lerde Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ lerin uyumunun sağlanması, Meslek Kuruluşlarının KOBİ leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi için işletme ve meslek kuruluşları projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

40 Tematik Proje Destek Programi Yeni KOSGEB Destek Programları

41 Tematik Proje Destek Programi Yeni KOSGEB Destek Programları

42 Yeni KOSGEB Destek Programları Tematik Proje Destek Programi KOBİ lerin borsaya açılmaları, KOBİ lerin uluslararası mevzuat gerekliliklerine uyumu, Yöresel kaynakların ekonomiye kazandırılması, Bölgesel turizm geliştirme, Zararlı çevresel etkileri azaltıcı üretim sistemleri, Atıkların geri dönüşümü, Ana-yan sanayi ilişkileri geliştirilmesi.

43 Tematik Proje Destek Programi Yeni KOSGEB Destek Programları

44 Yeni KOSGEB Destek Programları Tematik Proje Destek Programi Personel ücretleri ve seyahat giderleri, Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami % 25), Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım giderleri, Genel idari giderler (azami %10).

45 Yeni KOSGEB Destek Programları Tematik Proje Destek Programi Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır.

46 Yeni KOSGEB Destek Programları 5. Girişimcilik Destek Programı

47 Yeni KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Uygulamalı girişimcilik eğitimleri, yeni girişimci ve İŞGEM Kurma ve İşletme desteklerinin sağlanması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, İstihdamın artırılması.

48 Girişimcilik Destek Programı Yeni KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı 3 alt 3 alt programdan programdan oluşur:

49 Yeni KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

50 Yeni KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı Bu destekten; Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

51 Girişimcilik Destek Programı Yeni KOSGEB Destek Programları

52 Yeni KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelerin ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.

53 Girişimcilik Destek Programı Yeni KOSGEB Destek Programları

54 Yeni KOSGEB Destek Programları 6. Genel Destek Programı

55 Yeni KOSGEB Destek Programları Genel Destek Programı KOBİ lere yönelik işletme genel işletme geliştirme destekleri sağlanarak rekabet gücünü artırıcı bireysel faaliyetlerin desteklenmesi, Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

56 Genel Destek Programı Yeni KOSGEB Destek Programları

57 Kapsam Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri Yeni KOSGEB Destek Programları Yeni Kredi Faiz Destek Programları

58 Yeni Kredi Faiz Destek Programları

59 Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi KOBİ ler ve Esnaf-Sanatkarlarımız için; Yeni finansman imkanlarının sağlanması ve finansman yüklerinin azaltılması, Hızlı ve sürdürülebilir bir büyüme ortamı hazırlanması, İstihdam olanaklarının artırılması, Kapasite geliştirmeleri, Yeni yatırım yapmaları, Mevcut yatırımlarının, ürün, pazarlama, üretim/üretim yeri veya finansman yapılarının geliştirilmesi.

60 Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Kredi Üst Limiti: Mikro Ölçekli İşletmeler için TL, Küçük Ölçekli İşletmeler için TL, Orta Ölçekli İşletmeler için TL. Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin kadın girişimci olması halinde kredi üst limitleri TL artırılır. Kredi Vadesi: İlk 6 ayı ödemesiz, geri kalanı eşit taksitler halinde ödemeli toplam 18 ay Kredi Faiz/Kar Payı : Faiz veya kar payının 4 te 1 i işletme tarafından ödenecek, 4 te 3 ünü ise KOSGEB karşılayacaktır.

61 Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Başvuru : KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı Güncel KOBİ beyannamesi onaylı işletmeler istenen belgeler ile anlaşma yapılan bankaların şubelerinden herhangi birine başvuru yapabileceklerdir. Akbank T.A.Ş. Anadolubank A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Denizbank A.Ş. Eurobanktekfen A.Ş. Fortisbank A.Ş. Anlaşmalı Bankalar Garanti Bankası A.Ş. T.İşbankası A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. T.Halkbankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.. HSBC Bank A.Ş. Albarakatürk Türkiye Finans Katılım Bankası T. Vakıflar Bankası A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Finansbank A.Ş. Ziraat Bankası A.Ş.

62 Yeni Kredi Faiz Destek Programları

63 İhracat Kredisi Destek Programı KOBİ lerin uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerinin arttırılması, ihracat paylarının yükseltilmesi, Hali hazırda ihracat yapan ve ihracatını geliştirmek, artırmak veya ihracat taahhütlerini yerine getirebilmek için ilave kaynağa ihtiyaç duyan KOBİ lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, Yeni ihracatçı KOBİ lerin oluşturulması.

64 İhracat Kredisi Destek Programı Kredi Üst Limiti: USD Kredi Vadesi: 6 ay (vade bitiminde defaten ödeme) Kredi Faiz/Kar Payı : Faiz veya kar payının sadece 4 te 1 i işletme tarafından ödenecek, 4 te 3 ünü ise KOSGEB karşılayacaktır. (İşletmeler 874 USD, KOSGEB USD faiz ödeyecektir.)

65 İhracat Kredisi Destek Programı Başvuru : KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, Güncel KOBİ beyannamesi onaylı, Kambiyo mevzuatına göre döviz kredisi kullanma ehliyetine sahip, yasal süresi içinde ihracat taahhüdünde bulunabilecek işletmeler istenen belgeler ile anlaşma yapılan bankaların şubelerinden herhangi birine başvuru yapabileceklerdir. Akbank T.A.Ş. Anadolubank A.Ş. Denizbank A.Ş. Eurobanktekfen A.Ş. Fortisbank A.Ş. Garanti Bankası A.Ş. Anlaşmalı Bankalar T.İşbankası A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. T.Halkbankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. HSBC Bank A.Ş. Türkiye Finans Katılım Bankası T. Vakıflar Bankası A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ING Bank A.Ş. Finansbank A.Ş. Ziraat Bankası A.Ş.

66 Teşekkürler! KOSGEB Çağrı Merkezi:

KOCAELİ OSB HMM KOSGEB ALİ YAVUZ KOBİ UZMANI. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOCAELİ OSB HMM KOSGEB ALİ YAVUZ KOBİ UZMANI. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB KOCAELİ OSB HMM KOBİ UZMANI ALİ YAVUZ 1 KOSGEB in AMACI Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında payını ve etkinliğini artırmak İşletmelerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

KOSGEB YENĐ DESTEK PROGRAMLARI. Mustafa ÇANAKÇI Müdür

KOSGEB YENĐ DESTEK PROGRAMLARI. Mustafa ÇANAKÇI Müdür KOSGEB YENĐ DESTEK PROGRAMLARI Mustafa ÇANAKÇI Müdür ĐZMĐR ĐLĐ ORGANĐZASYON ŞEMASI KOSGEB Đdaresi Başkanlı kanlığı KOSGEB KOSGEB Đzmir Kuzey Hizmet Merkezi KOSGEB KOSGEB Đzmir Güney Hizmet Merkezi Ege

Detaylı

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEKLERİ GENEL BİLGİ 1. KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1 Kazım AKGÜN Müdür İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB T.C. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kazım AKGÜN Müdür Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve

Detaylı

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ GENEL BİLGİ KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük Payını ve orta

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI. Kazım AKGÜN Müdür Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI. Kazım AKGÜN Müdür Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kazım AKGÜN Müdür Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE BMSPROJE bir yazılım evidir. Kurumların her türlü ihtiyaçlarını analiz edip mühendislik disiplini altında iş süreçlerinize uygun otomasyon çözümleri sunmaktadır. BMSPROJE; Yazılım Proje Geliştirme, AR&GE

Detaylı

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ KOBİ ler ve KOSGEB KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı Ülkenin ekonomik ve sosyal ihsyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU Denizli Yatırım Destek Ofisi 27 Kasım 2012 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 TURİZM YATIRIMLARI... 4 YATIRIM TÜRLERİ... 6 YATIRIMIN

Detaylı

ĐSTANBUL TĐCARET ODASI. Bilişim teknolojileri ve e-ticaret Şubesi

ĐSTANBUL TĐCARET ODASI. Bilişim teknolojileri ve e-ticaret Şubesi ĐSTANBUL TĐCARET ODASI Bilişim teknolojileri ve e-ticaret Şubesi TEMMUZ 2010 ĐSTANBUL TĐCARET ODASI ĐÇĐNDEKĐLER BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ ve e-tđcaret ŞUBESĐ BĐLĐŞĐM VE e-tđcaret BÜLTENĐ Temmuz 2010 Her ayın

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı