Kasım, 2010 Sayı: 3. Okusak Gelişsek Zekanın Dinamik Yapısı: ÇOKLU ZEKA. Niceliği değil niteliği arttıralım: Hafıza Destekleyici Yöntemler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kasım, 2010 Sayı: 3. Okusak Gelişsek Zekanın Dinamik Yapısı: ÇOKLU ZEKA. Niceliği değil niteliği arttıralım: Hafıza Destekleyici Yöntemler"

Transkript

1 Kasım, 2010 Sayı: 3 Okusak Gelişsek Zekanın Dinamik Yapısı: ÇOKLU ZEKA Niceliği değil niteliği arttıralım: Hafıza Destekleyici Yöntemler Arkadaş(ı) Olsun Çok Önemli Sessiz Harfler: YGS LYS Okyanus Kolejleri nin Rehberlik Hizmetidir.

2 Çoklu Zeka Basic Aspects of Multiple-Intelligence Esin GÜNGÖR Psikolog Z ekâ; insanın öğrenme süreçlerinin yanı sıra yeni durumlara uyum sağlaması ve çözüm yolları üretmesidir. Öğrenme ve üretme aģamasında ise her birey birbirinden farklı yöntemleri kullanır. Bu Ģekliyle zekâ çeģitli araģtırmaların da sonucu olarak tek tip olarak yorumlanmaktan çıkmıģ ve Çoklu Zekâ adı altında değerlendirilmeye baģlanmıģtır. Çoklu zeka kuramına göre 8 farklı zeka alanı vardır. I ntelligence is often defined as the general mental ability to learn and apply knowledge to manipulate your environment, as well as the ability to reason and have abstract thought. More recently, scientist postulated alternate theories of multiple intelligences that is, intelligence is the result of several independent abilities which combine to contribute to the total performance of an individual. Çoklu Zeka

3 Sözel-Dilsel Zekâ GeniĢ bir kelime haznesi ve güçlü bir hafızası olan, masal, Ģiir ya da izlediği görsel bir sunuyu iyi aktaran, konuģma ve muhakeme becerisi yüksek, mizah yeteneği geliģmiģ olan bireylerin kullandığı varsayılan zekâ türüdür. Sözel-Dilsel zeka türüne sahip çocuklarda kelime oyunlarını sevme, yabancı dile ilgi duyma, hikâye dinlemekten hoģlanma ve okunan hikâyeyi detaylarıyla anlatma, espri yapma, neden-sonuç iliģkilerini kurabilme Ģeklinde kendini göstermektedir. Mantıksal-sel Zekâ Sayılara ve geometrik Ģekillere ilgi duyan, hesap yapma konusunda hızlı olan, problem çözme becerisi yüksek bireylerin kullandığı varsayılan zeka türüdür. Bu zekâ alanına sahip çocuklar bulmaca çözmeyi severler, oyuncakların özellikle mekanik olanlarına ilgi duyar ve nasıl çalıģtığını merak ettiği için söküp takmaya çalıģırlar. Deney yapmaktan keyif alır ve yeni Ģeyler icat ederler, en azından fikir üretirler. Sayıları, iģlemleri kolay ve zevk ala- rak öğrenirler. Sınıflandırma becerileri yüksektir. Görsel- Uzaysal Zekâ Gördüğünü çeģitli yollarla iyi aktarabilen, hayal dünyası geniģ, renkler ve Ģekillerle ilgili detayları yakalayabilen bireylerin kullandığı düģünülen zeka alanıdır. Bu zeka türüne sahip çocuklar; öyküyü okumadan yalnızca resimlere bakarak hikayeyi anlatabilirler, renkleri çok kolay ve tonlarıyla öğrenirler, Ģekillerden çeģitli figürler üretebilirler. Sanat etkinliklerini severler, yap-boz yapmada ve labirentlerden oluģan bulmacalarda baģarılıdırlar. Benzerlikleri ve farklılıkları bulmayı gerektiren etkinliklerden hoģlanırlar. Müzik Zekâsı Duyduğu ritmi tekrarlamada baģarılı, iyi Ģarkı söyleyen ve notalarla arası iyi olan, bir veya birden fazla müzik aleti çalma konusunda yetenekli kiģilerin sahip olduğu varsayılan zeka alanıdır. Bu zeka türüne sahip çocuklar, Ģarkı söylemekten ve dinlemekten keyif alırlar, kendi kendilerine melodi veya sözler üretirler, bir müzik aletini çalma konusunda heveslidirler. Duydukları seslere karģı duyarlıdırlar. Bedensel-Kinestetik Zekâ Vücut dilini sık sık kullanan, hareketli, enerjik, dokunsal temastan hoģlanan, belli bir sportif alanda baģarılı bireylerin sahip olduğu varsayılan zeka türüdür. Bu zekâ alanına sahip çocuklar; dans etmeyi ve spor yapmayı severler, uzun süre hareketsiz kalınca sıkılırlar, sevgi ifadesi olarak dokunmayı kullanırlar. KiĢilerarası-Sosyal Zeka Ġnsanlarla birlikte olmaktan hoģlanan, yalnız kalmayı sevmeyen, yeni bir ortama girdiğinde kendini kolaylıkla tanıtan ve iletiģim kuran, baģkalarının duygu ve düģüncelerini anlama konusunda ba- Ģarılı bireylerin kullandığı varsayılan zeka türüdür. Çoklu Zeka

4 yabilme becerisine sahiptirler, özellikle öz -bakım becerileri geliģirken her Ģeyi kendileri baģarmak isterler. Ben Y a p a b i l i - rim cümlesine sık sık rastlanır. Özgüven duyguları geliģmiģtir. Duygu ve düģüncelerini ifade etme konusunda ĢaĢkınlık uyandırırlar. Bu zeka alanına sahip çocuklar, grup etkinliklerine katılmaktan hoģlanırlar, parkta veya oyun alanlarında kendilerine kısa sürede arkadaģ bulurlar. Yabancı bir ortama girdiklerinde tedirgin olmazlar ve yetiģkin desteğine ihtiyaç duymazlar. Ġkna kabiliyetleri yüksektir. Grup içerisinde yönlendirici olmaktan keyif alırlar. Ġçsel Zeka Bağımsızlık duygusu geliģmiģ, kendine ait duygu, düģünce ve davranıģ örüntülerini iyi tanıyan, hedefleri olan ve bu hedeflere ulaģmak için son derece gayret gösteren, ne istediğini bilen ki- Ģilerin sahip olduğu varsayılan bir zeka alanıdır. Bu zeka türüne sahip çocuklar, tek baģına oyun oyna- Doğa Zekası Bitkilere, hayvanlara karģı meraklı, onların korunması konusunda hassas, çevre bilincine sahip, acıma duygusu geliģmiģ ve problem çözme becerisi yüksek bireylerin kullandığı varsayılan zeka türüdür. Bu zeka alanına sahip çocuklar, yoğun bir hayvan sevgisi yaģarlar, bitkilerin bakımı konusunda sorumluluk almaktan mutluluk duyarlar. Canlıların korunması ve türlerinin devam etmesi için projeler üretirler, araģtırmacı bir kiģilikleri vardır. Doğada yapılan her türlü etkinlikten çok hoģlanırlar. Çocukların öğrenmekten keyif almaları ve baģarılı oldukları alanların farkına vararak özgüvenli yetiģmeleri için öncelikle hangi zeka alanına sahip oldukları öğrenilmeli ve bu alanda desteklenmelidir. Doğal ve yapılandırılmıģ gözlemler, ebeveyn yorumları, öğretmen değerlendirmesi ve çoklu zekaya yönelik bazı testler aracılığıyla çocukların baskın olan zeka alanı tespit edilebilir. Bu alanların belirlenmesi ile çocuğun üretkenlik becerileri arttırılabilir ve gelecekte sevdiği meslekle ilgilenen, baģarılı bireyler olmaları sağlanabilir. Çoklu Zeka

5 Hafıza Destekleyici Yöntemler Memory Improvement Techniques Songül BÜLBÜLOĞLU Psikolog Ö ğrenme, bilgiyi algılama, hafızaya alma, tekrar geri getirme (hatırlama) ve gerektiğinde kullanma sürecidir. Bilgi algılanmıģ ancak gerektiğinde hatırlanamamıģ ise hafızaya alınamamıģ demektir. Hafızaya alma sürecini bazı destekleyici yöntemlerle kolaylaģtırabiliriz. Bu destekleyici yöntemlerde, doğal olarak var olmayanı çağrı- Ģımlar oluģturarak kodlama söz konusunudur. L earning is acquiring new knowledge, behaviors, skills, values or preferences. It may involve processing different types of information. Processing the knowlegde and calling it back is the key point. Here are a few techniques to ease keeping knowlegde in the memory. Hafıza Destekleyici Yöntemler

6 Öğrenme, bilgiyi algılama, hafızaya alma, tekrar geri getirme (hatırlama) ve gerektiğinde kullanma sürecidir. Bilgi algılanmıģ ancak gerektiğinde hatırlanamamıģ ise hafızaya alınamamıģ demektir. Hafızaya alma sürecini bazı destekleyici yöntemlerle kolaylaģtırabiliriz. Bu destekleyici yöntemlerde, doğal olarak var olmayanı çağrıģımlar oluģturarak kodlama söz konusunudur: Loci Yöntemi Bu yöntemde bazı maddeleri doğru sırasında hatırlayabilmek için çevrenin fiziksel özellikleri ve hayal gücü birlikte kullanılarak bir zihinsel harita oluģturulur. Örneğin: Türkiye Cumhuriyeti nin cumhurbaģkanlarını doğru sırayla hatırlayabilmek için bir evin tüm odaları sırayla hatırlanarak, cumhurbaģkanları ile eģleģtirilir. Bu yöntem sırayla hatırlanması gereken tüm listeler için kullanılabilir. Kanca Yöntemi Bu yöntemi kullanabilmek için öncelikle sayılarla ses benzerliği olan sözcüklerden bir isim listesi oluģturulur. Bu liste gerek duyulduğu her zaman kullanılabilir. Örneğin: Bir-kir, iki-tilki, üç-güç, dörtsert vb daha sonra saptanan sözcüklerle hatırlanması istenen sözcükler eģleģtirilir ve bunlarla ilgili görsel imgeler oluģturulur. 1)Ġstanbul > Denizi kirli Ġstanbul 2)Manisa >Manisa da çoktur tilki 3)Ağrı >Çıkması çok güç Ağrı Dağına 4)Afyon >Çok serttir Afyon mermeri Ġlk Harf Yöntemi Bu yöntem genellikle dizileri hatırlamada kullanılır. Dizideki her kelimenin ilk harfleri kullanılarak anlamlı bir bütün oluģturulmaya çalıģılır. Örneğin: GüneĢ sistemindeki gezegenleri sırasıyla hatırlamak için gezegenlerin ilk harflerinden oluģturulmuģ bir cümle kurulabilir. Meraklı Veli Dün Mahallede Jiletle Saldırdığı Uğur u Neredeyse ParçalıyormuĢ. Bağ Yöntemi Bu yöntem, hatırlanacak sözcükler ile peģ peģe gelen görsel imgeler oluģturulması biçiminde uygulanır. Bu imgelerin alıģılmamıģ ve acayip olması hatırlamayı kolaylaģtırır. Örneğin: Halı, televizyon, bayrak, tank, karınca ve kuģ kelimelerinin sırayla hatırlanması gereksin. Bunun için ilk kelimeyle görsel imge arasında acayip bir iliģki kurulabilir. Okula bu gün uçan bir halıyla geldiğimizi, halının üzerinde televizyon seyrettiğimizi hayal edebiliriz. Televizyonda da bir marģ okunuyor ve bayrak görünüyor. Bayrak direkte olması gerekirken tankın üzerinde duruyor. Tank karınca yuvalarını ezerek ilerliyor ve büyük bir kuģ tankı yutuyor Hafıza Destekleyici Yöntemler

7 Hafızayı Güçlendirmede Tekrarın Önemi büyüktür. Hafızayı güçlendirmek için belirli aralıklarla ve sistemli bir biçimde tekrar yapmak faydalı olacaktır. Öğrenmenin gerçekleģtiği ilk 24 saat.. öğrenilenler mutlaka tekrar edilmelidir. Öğrenme sırasında not tutulmuģsa, ilk tekrar notların gözden geçirilmesi Ģeklinde yapılabilir. Ġlk 24 saatte yapılan tekrar, öğrenilenlerin ortalama olarak 1 hafta saklanmasına yardımcı olur. Öğrenmeden sonraki ilk 1 hafta.. yapılan çalıģmalar öğrenilenlerin tekrar edilmediğinde ilk 1 haftalık zamanda büyük bir bölümünün unutulduğunu göstermektedir. Bu nedenle 1 hafta içinde ikinci bir tekrarın yapılması doğru olacaktır. Bu tekrar öğrenilenlerin ortalama olarak 1 ay saklanmasına yardımcı olacaktır. Öğrenmeden sonraki 1 ay.. bir ay sonunda yapılacak yenileyici bir tekrarla da öğrenilenler uzun süreli hafızaya son derece kuvvetli bir biçimde yerleģtirilmiģ olacaktır. Ġnsan öğrendiğini çok çabuk unutur. BaĢta ve sonda öğrenilenler daha çok hatırda kalır. Göze çarpan kelimeler, isimler Ģekiller daha iyi hatırlanır. Canlı tasvirler, değiģik, ilginç tanımlamalar daha iyi hatırlanır. Uzun bir listeyi öğrenmek yerine, daha küçük parçalara bölerek öğrenmek daha kolaydır. Önceden ne kadar çalıģılacağı bilinmezse, hatırlama o kadar az olur. Yapılacak çalıģmadan en iyi verimi alabilmek için çalıģma belli aralıklara bölünmelidir (45-60 dakikalık çalıģmalar öğrenme alanına göre ideal olabilir). ÇalıĢmaya ara vermeden çok uzun süre devam etmek dikkatin ve konsantrasyonun gittikçe azalmasına neden olmaktadır. Yazı yazma, ödev hazırlama gibi çalıģmalar için çalıģma süreleri daha da uzayabilir. Her çalıģma seansından sonra belli bir dinlenme aralığı olmalıdır. Hiç tekrar yapılmadığında, öğrenilenlerin ortalama olarak %80 i unutulur. Not tutmak, yazarak çalıģmak, öğrenmeye mümkün olduğunca çok duyu organını katmak, düzenli ve aralıklı tekrar yapmak öğrenilenlerin kalıcılığını önemli oranda arttırır. Düzenli tekrarlar zaman cetveli üzerinde planlanmalıdır. Öğrenme üzerinde en fazla bozucu etki yapan etkenlerin baģında; yorgunluk, stres, hastalık, motivasyon eksikliği, umutsuzluk vb. gelmektedir. Öğrenme üzerinde en az bozucu etki yapan etkinlik ise uykudur. Bu nedenle uyumadan önce kısa bir tekrar yapmanın önemli yararı olabilir. Öğrenme bir amaca yönelik olmalıdır. Öğrenmek için amaçları ya da nedenleri belirlemek, öğrenmeye karģı olan isteği de arttıracaktır. Hafıza Destekleyici Yöntemler

8 ArkadaĢ(ı) Olsun Making Friends Bora Serhat ÇELĠK Rehberlik Uzmanı A rkadaģlık iliģkileri çocuklarımızın 3 yaģından itibaren anlam kazanmaya baģlar. Devam eden yıllarda da arkadaģların, çocuklarımızın hayatında kapladıkları alan/zaman artar. YaĢam boyu devam eden bir olgudur arkadaģ. Bazen komģuluk, bazen meslektaģlık Ģeklinde ilerleyen yaģlarda da devam eder. F riendship is very important even in early childhood and keeps its importance during whole life stage. Parents are concerned about their children whether they are having a positive attitude friend or not. How should we support help them about this. ArkadaĢ(ı) Olsun

9 ArkadaĢlık iliģkileri çocuklarımızın 3 yaģından itibaren anlam kazanmaya baģlar. Devam eden yıllarda da arkadaģların, çocuklarımızın hayatında kapladıkları alan/zaman artar. YaĢam boyu devam eden bir olgudur arkadaģ. Bazen komģuluk, bazen meslektaģlık Ģeklinde ilerleyen yaģlarda da devam eder. Ancak bu iliģkiler okul çağı son çocukluk- ergenlik dönemlerinde ki kadar etkili olmamaktadır. Çocuklarımızın da içinde bulunduğu bu yaģlarda akranlarıyla kurduğu iliģkiler, büyümeye çalıģken en çok destek aldığı imkândır. ArkadaĢlık; onay alma, kabul görme ihtiyaçlarının karģılanması, kendi becerilerini sınırlarını tanıması, hedef koyması, zaman kullanımı, cinsel rollerin oturması gibi çocuğumuzun gizli ve açık ihtiyaçlarını giderir. Ayrıca ileriki yaģlarda doyumlu bir hayat için gerekli temel becerilerin kazanımında arkadaģlık önemlidir. Çocuk hayata baģladığında kendisinin merkezde olduğu bir dünyadadır. Her Ģey onun bakıģ açısı ve ihtiyaçlarına göre anlam kazanır. Sağlıklı olan, yaģın ilerleyiģiyle diğer insanların da farkına varılmasıdır. ĠĢte çocuklar; diğerini anlamak, baģkalarının duyguları ve düģüncelerini fark edebilmek, kendine dıģarıdan bakabilmek gibi özellikleri iyi arkadaģlardan kazanabilir. Bu beceriler, iki hayatı konu olan mesleki baģarı ve mutlu bir aile kurmak üzerinde de çok etkilidir. Çocuğumuzun olumlu davranışlara sahip arkadaşlar edinmesi, kendisinin de bu olumlu davranışlara sahip bir arkadaş olması için neler yapabiliriz? Aile, akrabalık insanın kan bağı ile sahip olduğu iliģkilerdir. Bunlar onun iradesinden bağımsızdır. Ancak arkadaģlık akrabalık iliģkilerine göre kiģiye bağlıdır. Kimi zaman çocuklarımızla tartıģtığımız- 1 da, çocuklarımızın arkadaģlarını savunması, onların haklılığındaki ısrarı da bu yüzdendir. ArkadaĢ, çocuk için kendi iradesi demektir. Ve onun arkadaģını reddettiğinizde ya da onaylamadığınızda bunu kiģisel bir mesele haline getirebilir. Ancak bu onun arkadaģlık iliģkilerinde hiç etkiniz yok anlamına gelmemektedir. YaĢadığı ev, evin bulunduğu semt, öğrencinin okulu, sanatsal ve sportif becerilerine göre seçilen kurslar genellikle anne-babanın tasarrufundadır. Çocuk farkında olmadan zaman ve mekân zorunluluğu ile çevresindekilerden arkadaģ seçer ancak büyük seçimi yapan ailedir. (Tabii günümüzde internet ortamında kurulan ve cep telefonu imkanlarıyla oluģan ar- 1 İnsan için iyi veya kötü diye bir tanımlama elbette mümkün değildir. Bu tanımlamaları bireyin kendisi için değil davranışları için yapmak doğru olacaktır. Davranış ile kişilik her zaman ayrı ele almak daha doğrudur. Burada iyi sözcüğü ile olumlu davranışlar gösteren ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olumlu alışkanlıklar kazanmış kimse işaret edilmektedir. ArkadaĢ(ı) Olsun

10 kadaģlık tanıģıklık bu genel durumu bozmaktadır. Bir baģka beceri olan teknoloji kullanımı önerilerimizi yine burada ilerleyen günlerde paylaģacağız.) Aile çocuğuna özellikle okul çağına kadar ve devamında baģarılı rol model olmuģsa, arkadaģ seçiminde beğenileri-standartları aileyi ĢaĢırtmayacaktır. Çocukların başarılı arkadaşlık ilişkileri yürütebilmesi için neler yapabiliriz? ĠletiĢim baģlatma, sürdürme, sonlandırma, zor durumlarla baģ etme, çözüm bulma, çatıģma çözme, hayat baģarısı için gerekli sosyal becerilerdir. Bunun yüzden arkadaģlık, ilk tecrübelerin alanıdır. BaĢarılı arkadaģlık iliģkileri yürütebilmesi için ailenin yapması gerekenler neler olabilir diye düģünüldüğünde Ģunları söyleyebiliriz: Anne-baba, öncelikli rolü olan ebeveynliği terk etmeden çocuğunun dünyasına girebilmeli. ArkadaĢı olmaktan ziyade arkadaģı gibi iletiģim kurabilmeli. Doğru-yanlıĢ gibi yargılamada bulunmadan, onun düģüncelerini anlamaya çalıģarak bu sağlanabilir. Böylelikle çocuk ve büyükleri arasında Ģeffaf dürüst bir diyalog oluģur. YetiĢkinlerle kurduğu iletiģim biçimini arkadaģlıklarda da kullanacaktır. Onunla konuģurken, kendi duygularınızı veya düģüncelerini empoze etmeden, ben dili kullanarak aktarabilirsiniz. Örneğin: Senin kahvaltıdan sonra masayı silmen çok hoģuma gitti. Ben de senin yaģlarındayken annemi mutlu etmek için böyle jestler yapıyordum. Bu iletiģim modeli çocuğa diğerlerinin duygularını anlama, tahmin etme yeteneği kazandırır. Evcil hayvan veya bitki yetiģtirmeye teģvik edebilirsiniz. Dünyamızı paylaģtığımız diğer canlılarla temas, ötekilerin ihtiyaçlarını anlamasını da sağlar. Bu farkındalık ileriki yıllarda iliģkilerde analitik düģünmesini sağlayacaktır. Romanları ve öyküleri beraber okuyabilir, bunlardaki karakterin kiģilik analizlerini beraber yapabilirsiniz. Kitaptaki olumlu, güçlü karakteri canlandırarak beraber bir eğlenceye ortak olabilirsiniz. Bu karakterden özellikler kazanabilir ve arkadaģlık iliģkilerinde fark etmeden arayacağı kiģiler olabilir. Harçlılığını verdiğinizde o harçlığı nasıl harcayacağı konusunda planını öğreniniz, önerilerde bulununuz. Okulun, belediyelerin, sivil toplum kuruluģlarının paylaģma temalı faaliyetlerine ailecek katılınız. ArkadaĢlığın temeli olan paylaģım imkânları kaçırılmamalı. Bedensel beceri gerektiren oyunlar, etkinlikler ya da sportif uğraģlar edinmesini sağlayınız. ArkadaĢlık iliģkilerinde, hareketliler kendilerine benzerlerle, yavaģlar da kendilerine benzeyenlerle bir arada olurlar. Ancak yaģamın en hareketli dönemi olan çocuklukta ağır hareket eden öğrenciler, akran gruplarında çok aranan kiģiler olmamaktadır. Sonuç olarak, arkadaģ edinmek, yaģamın geri kalanında çocuğa değer katacak bir beceridir. Bunun için ailelerin yapabileceği Ģey vardır. Örneğin, çocuğa paylaģmayı, baģkasının duygularını anlamayı, duygularını denetim altına almayı, belirlenmiģ kurallara uymayı, cesaretli ve giriģken olmayı, saygılı olmayı, kendinden küçükleri sevmeyi ve korumayı, yardımlaģmayı öğretmelidir. Bunlar mutlu ve doyumlu bir hayat için imkân olacaktır. ArkadaĢ(ı) Olsun

11 Çok Önemli Sessiz Harfler: YGS LYS Very Important Consonants: YGS-LYS Mustafa Kemal BAYRAM Psikolojik DanıĢman YGS YÜKSEK ÖĞRETĠME GEÇĠġ SINAVI BaĢvuru Tarihleri: 03 Ocak 19 Ocak 2011 Sınav Tarihi: 27 Mart 2011 Saat:10:00 Süre:160 Dakika Puanlamaya Etkisi: %40 Baraj Puanı: 180 Konu Aralığı: Sınıf LYS LĠSANS YERLEġTĠRME SINAVI BaĢvuru Tarihleri: Nisan 2011 Sınav Tarihleri: Haziran Puanlamaya Etkisi: %60 Konu Aralığı: sınıf Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

12 YGS DE TESTLER VE YAKLAġIK SORU SAYILARI Test DERSLER Soru Sayısı Süre Türkçe Testi Türkçe 40 Temel Testi Geometri Sosyal Bilimler Testi Tarih Coğrafya Felsefe Dakika Fen Bilimleri Testi Fizik Kimya Biyoloji Toplam Soru Sayısı 160 YGS'DE PUANLAR VE TESTLERĠN AĞIRLIKLARI Puan Türü YGS'DE PUANLAR VE TESTLERĠN AĞIRLIKLARI Eski Puan türüyle alan 2 Yıllık Bölüm Eski Puan Türkçe Mat Sosyal Fen Puan türüyle alan Türkçe Mat Sosyal Fen 2 Yıllık Örnekleri Bölüm Örnekleri Karşılığı Puan KarĢılığı 30 YGS-1 20% 40% 10% % YGS-1 20% 40% 10% 30% 40 YGS-2 20% 30% 10% % YGS-2 20% 30% 10% 40% YGS-3 40% 20% 30% 10% YGS-3 40% 20% 30% 10% YGS-4 30% 20% 40% 10% YGS-4 30% 20% 40% 10% YGS-5 37% 33% 20% 10% YGS-6 YGS-5 33% 37% 37% 33% 10% 20% 20% 10% YGS-6 33% 37% 10% 20% Bilgisayar prog., makine, optisyenlik Bilgisayar prog., makine, optisyenlik SAYISAL-1 Otopsi yardımc., kağıt teknolojisi, diyaliz, Otopsi eczane yardımc., hizmetleri kağıt tekno- SAYISAL-1 lojisi, diyaliz, eczane hizmetleri yerel yö- Adalet, grafik ve reklamcılık, netimler Adalet, grafik ve reklamcılık, SÖZEL-1 Turizm animasyonu, yerel yönetimler çocuk gelişimi, aşçılık SÖZEL-1 Turizm animasyonu, çocuk Emlak ve emlak yönetimi, grafik tasarımı, hava geliģimi, aģçılık lojistiği Emlak ve emlak yönetimi, Tıbbi ve aromatik bitkiler, su ürünleri, grafik tasarımı, hava lojistiği dış ticaret Tıbbi ve aromatik bitkiler, su ürünleri, dıģ ticaret EġĠT AĞRI- LIK-1 EġĠT AĞRILIK-1 Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

13 YGS PUAN TÜRÜYLE ALAN BAZI 4 YILLIK OKULLAR YGS1 YGS2 YGS3 YGS4 YGS5 YGS6 Aktüerya(Y O ), Uçak elektrik- elektronik(y O),Uçak gövde-motor(y O), Deniz ulaģtırma iģletme mühendisliği (Y O) Fizyo terapi ve rehabilitasyon.(y O), HemĢirelik(Y O)Ebelik(Y O), Gıda teknolojisi (Y O) Beslenme ve Diyetetik(Y O) Tütün eksperliği (Y O) 2 Yıllık bölümler var,tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik Gastronomi(Y O),Halkla iliģkiler ve Reklamcılık(Y O),Ġlahiyat,Özel Eğitim Öğretmenliği.Zihin Engelliler öğretmenlği,ġģitme Engellier Öğretmenliği, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği,Turizm Animasyonu(Y O) Çocuk GeliĢimi(Y O),Moda Tasarımı(Y O),Okul Öncesi Öğretmenliği,Sosyal Hizmet(Y O),Seyahat iģl. Ve Turist Rehberliği, B Bankacılık(Y O),Gümrük ĠĢletme(Y O),Ġnsan Kaynaları Yönetimi(Y O),UlaĢtırma ve Lojistik(Y O)Uluslararası Finans(Y O),Uluslarası Ticaret(Y O),Yönetim BiliĢim Sistemleri(Y O), Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Y O),Üstün Zekalılar Öğretmenliği. YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARINA BAġVURABĠLMEK ĠÇĠN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKĠR? Yükseköğretim Programının Türü Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarını tercih edebilmek için (Sınavsız GeçiĢten boģ kalan kontenjanlar dahil) Açık öğretim ön lisans programlarını tercih edebilmek için Açık öğretim ön lisans programlarını tercih edebilmek için (Ġngilizce Öğretmenliği hariç) Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için YerleĢtirmede meslek lisesi çıkıģlı adaylara ek puan verilen lisans programları ile Teknoloji, Sanat ve Tasarım Turizm Fakülteleri lisans programlarının M.T.O.K.kontenjanlarını tercih edebilmek için YerleĢtirmede meslek lisesi çıkıģlı adaylara ek puan verilen programlar dıģındaki lisans programlarını tercih edebilmek için Ġlgili Puan Türleri Ġlgili YGS Puan Türünde Ġlgili YGS Puan Türünde Ġlgili YGS Puan Türünde YGS Puan Türünde Ġlgili YGS Puan Türünde Ġlgili YGS Puan Türünde Puan KoĢulu En az 140 puan En az 140 puan En az 140 puan En az 180 puan En az 180 puan En az 180 puan Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

14 LĠSANS YERLEġTĠRME SINAVLARI(LYS) 5 ayrı oturum halinde gerçekleģecektir. Her oturumda farklı bir sınav uygulanacaktır. LYS-1: Lisans YerleĢtirme Sınavı-1 (-Geometri) Tarihi: 18 Haziran 2011, Saati : 10.00,Süresi : 120 dakika LYS-5: Lisans YerleĢtirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi: 18 Haziran 2011, Saati : 14.30, Süresi : 120 dakika LYS-4: Lisans YerleĢtirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi 19 Haziran 2011, Saati: 10.00, Süresi : 135 dakika LYS-3: Lisans YerleĢtirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coðrafya) Tarihi: 25 Haziran 2011, Saati : 10.00, Süresi : 120 dakika LYS-2: Lisans YerleĢtirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi :26 Haziran 2011, Saati:10.00, Süresi : 135 dakika SINAV DERSLER SORU SAYISI SÜRE(Dak.) KĠTAPÇIK LYS1 LYS2 LYS3 LYS4 PUAN TÜRLERĠNE GÖRE ÇÖZÜLECEK TESTLER 50 Geometri 22 Analitik Geometri 8 Fizik 30 Kimya 30 Biyoloji 30 Türk Dili 56 Coğrafya-1 24 Tarih 44 Coğrafya-2 16 Felsefe Grubu Psikoloji 10+ Sosyoloji 10+ Mantık 10= = = = =135 LYS5 Yabancı Dil Ayrı Soru Kitapçıkları Tek Cevap Kağıdı Ayrı Soru Kitapçıkları Tek Cevap Kağıdı Ayrı Soru Kitapçıkları Tek Cevap Kağıdı Ayrı Soru Kitapçıkları Tek Cevap Kağıdı Tek Soru Kitapçığı Tek Cevap Kağıdı Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

15 MF-1 Türkçe YGS %40 LYS-1 + LYS-2 = %60 Temel Sosyal Fen Geometri Fizik Kimya Biyoloji ağırlıklı temel bilim program örnekleri: Aktüerya Bilimleri, stronomi ve uzay bilimleri, ilköğretim matematik öğretmenliği, istatistik, matematik, matematik mühendisliği, matematik öğretmenliği, matematik-bilgisayar, MF-2 Türkçe YGS %40 LYS-1 + LYS-2 = %60 Temel Sosyal Fen Geometri Fizik Kimya Biyoloji Fen ağırlıklı temel bilim program örnekleri: Biyoloji, biyoloji öğretmenliği, fizik, fizik öğretmenliği, kimya, fen bilgisi öğretmenliği,zootekni,bitki Koruma,Bahçe Bitkileri, MF-3 Türkçe YGS %40 LYS-1 + LYS-2 = %60 Temel Sosyal Fen Geometri Fizik Kimya Biyoloji Sağlık bilimleri program örnekleri:, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, beslenme ve diyetetik(fakülte), biyokimya, diģ hekimliği, ebelik(fakülte), eczacılık, fizik tedavi ve rehabilitasyon(fakülte), genetik ve biyo mühendislik,hemģirelik(fakülte), moleküler biyoloji ve genetik, tıp, veteriner Türkçe YGS %40 LYS-1 + LYS-2 = %60 T emel Sosyal Fen Geometri Fizik Kimya Biyoloji MF-4 Mühendislik ve teknik program örnekleri: Bilgisayar mühendisliği,biliģim sistemleri mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, deniz ulaģtırma iģletme mühendisliği,elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, gemi inģaatı ve gemi makineleri mühendisliği, harita mühendisliği,, havacılık ve uzay mühendisliği, imalat mühendisliği, inģaat mühendisliği, iģletme mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi, maden mühendisliği, makine mühendisliği, malzeme mühendisliği, mekatronik mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, mimarlık, petrol ve doğalgaz mühendisliği, uçak mühendisliği. Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

16 YGS %40 LYS-1 - LYS-3 =%60 Türkçe Temel Sosyal Fen Geometri Türk D. ve Edeb. Coğrafya-1 TM matematik ağırlıklı program örnekleri: Bankacılık(Fakülte), bankacılık ve finans (fakülte),bilgi ve belge yönetimi, çalıģma ekonomisi ve endüstri iliģkileri, denizcilik iģletmeleri yönetimi(fakülte), konometri, ekonomi, iktisat, iģletme,ġģletme Enformatiği, iç mimarlık ve çevre tasarımı,maliye, muhasebe(fakülte), turizm iģletmeciliği(fakülte), uluslararası iģletme, uluslararası ticaret(fakülte), yönetim bil.sistemleri(fakülte) YGS %40 LYS-1 + LYS-3 = %60 TM-2 Türkçe Temel Sosyal Fen Geometri Türk D. ve Edeb. Coğrafya ile Türkçe edebiyat eģit ağırlıklı program örnekleri: avrupa birliği iliģkileri, hukuk,kamu yönetimi, sınıf öğretmenliği, siyaset bilimi ve uluslararası iliģkiler, uluslararası iliģkiler, YGS %40 LYS-1 + LYS-3 = %60 TM-3 Türkçe Temel Sosyal Fen Geometri Türk D. ve Edeb. Coğrafya Türkçe edebiyat ağırlıklı program örnekleri: Antropoloji, arkeoloji, çocuk geliģimi (Fakülte), felsefe, felsefe grubu öğretmenliği, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danıģmanlık, sosyal hizmet(fakülte), sosyoloji. TS-1 Türkçe YGS %40 LYS-3 +LYS-4 =%60 Sosyal Fen Türk D. ve Edeb. Coğr-1 Tarih Temel Coğr- 2 Felsefe Grubu (Psikoloji,Sosy oloji,mantık) Sosyal program örnekleri: Arkeoloji ve sanat tarihi, coğrafya, coğrafya öğretmenliği,gazetecilik,, halkla iliģkiler ve tanıtım,halkla iliģkiler ve reklamcılık(fakülte), ileti- Ģim,medya ve iletiģim sistemleri, radyo televizyon ve sinema, reklamcılık, sosyal bilgiler öğretmenliği. Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

17 YGS %40 LYS-3 +LYS-4 =%60 Türkçe Temel Sosyal Fen Türk D. ve Edeb Coğr-1 Tarih Coğr-2 Felsefe Grubu (Psikoloji,Sosyoloji, Mantık) TS Dil (Türkçe, edebiyat) ve tarih programları: Azerbaycan Türkçesi ve edebiyatı, çağdaģ Türk lehçeleri ve edebiyatları, hititoloji, sanat tarihi, sanat yönetimi, sümeroloji, tarih, tarih öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türk halkbilimi, Türkçe öğretmenliği YGS%35 Türkçe T. Sosyal Fen LYS-5 (Dil) DĠL %65 Yabancı Dil program örnekleri: Alman dili ve edebiyatı almanca öğretmenliği, çeviribilim(alm,fra.,ing.,) fransız dili ve edebiyatı, Fransızca öğretmenliği, Ġngiliz dili ve edebiyatı, Ġngilizce öğretmenliği, karģılaģtırmalı edebiyat, mütercim-tercümanlık (Alm,fra.,ing.,)Turist rehberliği(alm,fra.,ing.,) YGS %50 Türkçe T. Sosyal Fen LYS-5 (Dil) DĠL %50 Yabancı Dil program örnekleri: Bulgar dili ve edebiyatı, Ġspanyol dili ve edebiyatı, Ġtalyan dili ve edebiyatı, Çeviri bilim (batı dilleri),boģnakça,yunan dili ve edebiyatı,turist rehberliği(batı dilleri) mütercim-tercümanlık(batı dilleri) DĠL-3 YGS %80 Türkçe T. Sosyal Fen LYS-5 (Dil) %20 Yabancı Dil program örnekleri: Arap dili ve edebiyatı, Arapça öğretmenliği, Fars dili ve edebiyatı,rus dili edebiyatı,dil Bilim (Doğu dilleri)japon dili ve edebiyatı,japonca öğretmenliği,çin dili ve edebiyatı,hindoloji,turist rehberliği(doğu dilleri) mütercim-tercümanlık(doğu dilleri) Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

18 AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETĠM BAġARI PUANI Öğrencinin lise ve 4. sınıflarda yıl sonunda aldığı notlardan hesaplanan bir "mezuniyet notu" belirlenir.bu not kullanılarak o okulda her bir öğrenci için ortaöğretim baģarı puanı (OBP) tespit edilir. Okulun o yıl mezun olan öğrencilerinin YGS ortalaması, okulun en düģük ve en yüksek OBP kullanılarak "AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETĠM BAġARI PUANI" hesaplanır. Ağırlıklı Ortaöğretim BaĢarı Puanı (AOBP) 0,15 ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir. Kısaca çarpım sonrasındaki sonuç, öğrencinin bütün puan türlerine eklenecek. Y-YGS = YGS + (0,15 x AOBP) Y-LYS-MF = LYS-MF + Y-LYS-TM = LYS-TM + (0,15 x AOBP) (0,15 x AOBP) Y-LYS-TS = LYS-TS + (0,15 x AOBP) Y-LYS-DĠL = LYS-DĠL+ (0,15 x AOBP) LYS, YGS ve AOBP puanlarının en büyük değeri 500 olduğu için, bütün sorulara doğru cevap veren, okul birincisi bir öğrencinin (kısaca sınavlar sonucunda alınabilecek en büyük yerleģtirme puanı) yerleģtirme puan değeri: ALAN ĠÇĠ:500 + (0,15 x 500) = 575, ALAN DIġI: (0,12 x 500) = 560 olacaktır. Alan içi 0,15 ile çarpılır.alan dıģı 0,12 ile çarpılır.aradaki fark 15 puan. ÖNEMLĠ :2010-ÖSYS'DE BĠR YÜKSEKÖĞRE- TĠM PROGRAMINA YERLEġTĠRĠLEN ADAYLA- RIN AOBP'LERĠ HANGĠ KAT SAYILARLA ÇARPILACAKTIR? AOBP'lerin yerleģtirmede kullanılan yerleģtirme puanlarna katkısı, adayların bir önceki yılda bir yükseköğretim programına yerleģtirilmiģ olup olmamalarına göre farklı olacaktır YGS/LYS sonucuna göre, kontenjansız açıköğretim programları hariç bir yükseköğretim programına merkezi yerleģtirmeyle (Ek YerleĢtirme dahil) veya özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazanmıģ adaylar, kayıt yaptırmamıģ veya kayıtlarını sildirmiģ olsalar bile, 2011-YGS/ LYS'lere girdikleri takdirde AOBP'leri, kendi alanında bir programa yerleģtirilirken 0,075, alanı dıģındaki bir programa yerleģtirilirken 0,06 ve kendi alanında ek puanlı bir programa yerleģtirilirken ayrıca 0,03 kat sayısıyla çarpılacaktır ÖSYS'de kontenjan bulunan açıköğretim programlarına yerleģtirilen adayların, 2011-ÖSYS'de AOBP'lerinin çarpılacağı kat sayılar da yukarıda açıklanan Ģekilde olacaktır. (AOBP nin yarısı kesiliyor.) ÜNĠVERSĠTE TERCĠH DÖNEMĠ 30 TANE ÜNĠVERSĠTE-BÖLÜM TERCĠHĠ YAPILIYOR 2011 ÜNĠVERSĠTE TERCĠHLERĠ DÖNEMĠ: 18 Temmuz-5 Ağustos ÖSYS YerleĢtirme sonuçlarının açıklanması: 12 Ağustos 2011 Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

19 Kasım Ayında Ne Okuyalım? Etkili Anne Baba Eğitiminde Uygulamalar E.A.E. Thomas Gordon Etkili Anne-Baba Eğitiminde Uygulamaları, ebeveyn-çocuk iliģkilerinin TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı - na gidilecek! kalitesini artırıyor ve ebeveynin ve çocuğun kendisi olma hakkını vurgulayan bir yaklaģımla KuĢak ÇatıĢması nın önüne geçilmesine yardımcı oluyor Aile iliģkilerini geliģtirmek isteyen herkesin dikkatle okumasını tavsiye ederim. Dr. Carl R. Rogers Dr. Gordon Thomas ın E.A.E. anne-babalarıyla derinlemesine yaptığı görüģmeler, E.A.E. ailelerde yaģanan engeller, duygular, sorunlar ve dirençler üzerinde çalıģmaya koyulduğunda, neyin doğru, neyin yanlıģ gittiğini kusursuz olarak gösteriyor. Etkin Dinleme ve Ben-iletileri gibi E.A.E. yöntemlerinin nasıl sonuçlar yarattığını adım adım açıklıyor: daha az mücadele, daha fazla karģılıklı saygı ve sıcak duygular, belirlenen ve uyulan kurallar ve ne diktatör ne de paspas olan anne-babalar. Etkili Anne-Baba Eğitiminde Uygulamalar tüm anne-baba ve eğitimcilere çocuklarına sorumluluk almanın yöntemlerini, onlarla iliģki kurmanın yollarını örnek uygulamalarla anlatıyor. Bu kitapta yazılanları uyguladığınızda ne kadar somut ve yapıcı sonuçlar aldığınıza büyük bir keyifle Ģahit olacaksınız. Arzavul Tepesi Mehmet Erkan Bu kitabı; çocuklar, çocuk geliģim uzmanları, öğretmenler ve aileler okuyup beğendi. Yazar Mehmet Erkan bu kitabını sunarken çocuklara Ģöyle sesleniyor: Ercan, Selçuk, Ġbrahim ve Davut Onlar Karadeniz in tepe köylerinden KıranbaĢı nda yaģayan dört kafadardılar. Hayatları köylerindeki diğer çocuklarınkinden farksızdı. Ta ki Arzavul Tepesi nde garip ıģıklar fark edene kadar. Arzavul ıģık saçıyor, uğulduyor, âdeta ağlıyordu. Ġnsanlar çevrelerinde olup bitenlere alıģmıģlar, hiçbir Ģeyi araģtırmaz olmuģlardı.! Onlar, bu yanlıģ inancı yıktılar ve Mustafa Dede nin de desteği ile korkunç Arzavul u gözlerine kestirdiler. Çantalarını hazırladılar ve yola koyuldular. Sen de Karadeniz in yeģil tepelerinde yol almak, karanlık ormanlardan geçmek, dik kayalıklara tırmanmak ve yol boyunca karģına çıkacak engellerle mücadele etmek istiyorsan bu kitabı mutlaka oku. Arzavul un zirvesinde seni bambaģka sürprizler bekliyor Ne Okusak da GeliĢsek

Yeni Sınav Sistemi Genel Amaçlar: Adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi ders grupları ba arısı yerine Tarih, Co

Yeni Sınav Sistemi Genel Amaçlar: Adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi ders grupları ba arısı yerine Tarih, Co Yeni Sınav Sistemi Genel Amaçlar: Adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi ders grupları başarısı yerine Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya,Edebiyat,Matematik Geometri gibi ders başarılarını ölçmek Adaylara

Detaylı

2013 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2013 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2013 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Birinci Aşama: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sınav Tarihi : 24 Mart 2013 Testler ve Soru Sayıları Türkçe : 40 Soru Sosyal Bilimler: 40 Soru Matematik

Detaylı

Yükseköğretime Giriş Sınavı

Yükseköğretime Giriş Sınavı Rehberlik Servisi 1 Y G S L Y S S ı n a v T a k v i m i 2 0 1 6-2 0 1 7 Yükseköğretime Giriş Sınavı 12 Mart 2017 Matematik Sınavı LYS 1 09 Haziran 2017 Sosyal Bilimler Sınavı LYS 4 08 Haziran 2017 Fen

Detaylı

2013-2014 YGS VE LYS

2013-2014 YGS VE LYS 2013-2014 YGS VE LYS YGS-LYS sistemi iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum ve ikinci aşama LYS 5 oturumda yapılacaktır. Sınav tarihleri: 2014 YGS 23 Mart Pazar saat 10:00 da, 2014 LYS 4

Detaylı

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013-ÖSYS Sunum, arakliogretmenlisesi.meb.k12.tr

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013-ÖSYS Sunum, arakliogretmenlisesi.meb.k12.tr 2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013- ÖSYS Ġkinci AĢama : Lisans YerleĢtirme Sınavları (LYS) Sınav Tarihleri 2013- ÖSYS Ġkinci AĢama : Lisans YerleĢtirme Sınavları

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

YGS-LYS SİSTEMİ HAZIRLAYAN: İDİL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014

YGS-LYS SİSTEMİ HAZIRLAYAN: İDİL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 YGS-LYS SİSTEMİ HAZIRLAYAN: İDİL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 1. ÖSYS deki Değişiklikler 2. Yeni sınav sisteminin amaçları 3. ÖSYS nin Aşamaları 4. YGS - LYS 5. YGS (Yükseköğretime

Detaylı

GENEL KURALLAR Üniversite ye giriş iki aşamalıdır. Adaylar lise müfredatından sorumludur. YGS ve LYS puanları puan aralığında hesaplanır.

GENEL KURALLAR Üniversite ye giriş iki aşamalıdır. Adaylar lise müfredatından sorumludur. YGS ve LYS puanları puan aralığında hesaplanır. GENEL KURALLAR Üniversite ye giriş iki aşamalıdır. Adaylar lise müfredatından sorumludur. YGS ve LYS puanları 100-500 puan aralığında hesaplanır. YGS nin toplam puan içindeki ağırlığı %40, LYS nin ise

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ (YGS-LYS) İlk sınav Mart ayının son Pazar günü, ikinci sınavlar da Haziran ayının 2. yarısında uygulanır.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ (YGS-LYS) İlk sınav Mart ayının son Pazar günü, ikinci sınavlar da Haziran ayının 2. yarısında uygulanır. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ (YGS-LYS) Üniversiteye Girişte Sınavlar İki Aşamadan Oluşur. 1. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2. Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) İlk sınav Mart ayının son Pazar günü,

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

2014 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK

2014 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK 2014 ÖSYS 1. AŞAMA YGS 2. AŞAMA LYS TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) Sosyal Bilimler Sınavı

Detaylı

2015 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK

2015 ÖSYS 2. AŞAMA LYS 1. AŞAMA YGS. Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK 2015 ÖSYS 1. AŞAMA YGS 2. AŞAMA LYS TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİLİMLERİ Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) Sosyal Bilimler Sınavı

Detaylı

ÖSYS 1. AŞAMA (YGS) 2. AŞAMA (LYS) Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK

ÖSYS 1. AŞAMA (YGS) 2. AŞAMA (LYS) Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) TÜRKÇE. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) T. MATEMATİK ÖSYS 1. AŞAMA (YGS) 2. AŞAMA (LYS) TÜRKÇE Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) T. MATEMATİK Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) SOSYAL BİL. Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) FEN BİLİMLERİ Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

YGS LYS S İ STEM İ 2

YGS LYS S İ STEM İ 2 1 YGS LYS SİSTEMİ 2 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ile üniversiteye geçiş sistemi iki aşamalı hale getirildi. YGS Nisan ayında LYS Haziran ayında yapılacak. YGS ve

Detaylı

DERS SEÇİMİ DERS SEÇĠMĠ NEDĠR? ORTAK DERSLER YILDIRIM BEYAZID ANADOLU LİSESİ

DERS SEÇİMİ DERS SEÇĠMĠ NEDĠR? ORTAK DERSLER YILDIRIM BEYAZID ANADOLU LİSESİ DERS SEÇİMİ YILDIRIM BEYAZID ANADOLU LİSESİ DERS SEÇĠMĠ NEDĠR? REHBERLİK SERVİSİ BÜLTENİ SAYI : MART 2015 Öğrencilerin; seçmeli dersler arasından, yetenek, ilgi ve üniversitede okumak istedikleri bölümün

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 2014 ÖSYS YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 1. AŞAMA YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS, 23 Mart 2014 tarihinde uygulanacaktır. Ortaöğretimde okutulan ortak müfredata dayalı

Detaylı

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ 2010 yılından itibaren üniversiteye giriş sistemi iki aşamalı bir sistem olmuştur. Sınav birinci aşamada

Detaylı

Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır.

Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır. Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır. YGS: Birinci aģama, her öğrencinin girmesi zorunlu olan ortak Sınavdır. (Yükseköğretime GiriĢ Sınavı ) LYS: Sınavın ikinci aģaması, beģ farklı günde,beģ

Detaylı

YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ

YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Ünal Yarımağan ve FDD Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar ve ekibinin desteğiyle hazırlanmış bu bilgileri bizimle paylaşan eğitim danışmanı ve yazarı

Detaylı

Yeni puan türleri arasındaki farka örnek olarak, YGS-1'de temel matematiğin, YGS-2'de de fen bilimlerinin ağırlıklı olacağını verebiliriz.

Yeni puan türleri arasındaki farka örnek olarak, YGS-1'de temel matematiğin, YGS-2'de de fen bilimlerinin ağırlıklı olacağını verebiliriz. YGS Nedir? YGS, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın kısaltılmışıdır. 2010 yılından itibaren yeniden iki aşamalı olarak yapılacak olan üniversiteye giriş sınavların ilki YGS'dir. 2010 Nisan ayının ilk yarısında

Detaylı

LYS puanı ile girilebilecek bölümler

LYS puanı ile girilebilecek bölümler On5yirmi5.com LYS puanı ile girilebilecek bölümler LYS'de 5 farklı puan türü hesaplanır. Bu puan türlerine göre öğrencilerin girebilecekleri bölümler hangileri? İşte yanıtı... Yayın Tarihi : 17 Mart 2014

Detaylı

UYGULANACAK SINAVLAR YGS LYS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UYGULANACAK SINAVLAR YGS LYS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 2013 ÖSYS UYGULANACAK SINAVLAR YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 1. AŞAMA YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) YGS, 24 Mart 2013 tarihinde uygulanacaktır. Ortaöğretimde okutulan

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

2014 YGS LYS Tanıtım Broşürü. Rehberlik Servisi

2014 YGS LYS Tanıtım Broşürü. Rehberlik Servisi 2014 YGS LYS Tanıtım Broşürü Rehberlik Servisi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YGS PUANLARI NERELERDE VE NASIL KULLANILACAK -4 yıllık lisans programlarının bir kısmına, -2 yıllık önlisans bölümlerinin

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN İÇERİK ÖSYS sayısal bilgiler YGS ne zaman, kaç puan türü var ve yüzdelik etkiler YGS puan türünden alan lisans programları LYS ne zaman, kaç puan türü var, yüzdelik etkiler

Detaylı

YGS TESTLER SORU SAYISI SÜRE TÜRKÇE 40

YGS TESTLER SORU SAYISI SÜRE TÜRKÇE 40 YGS / LYS - 2011 Sınav Sistemi Oktay Aydın 24 Eylül 2010 - İstanbul YGS - 2011 Her aday (SG Hariç) LYS geçiş barem: YGS puanı: En az 180 10 Nisan 2011 -??? YGS TESTLER SORU SAYISI SÜRE 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

2015 DE UYGULANACAK SINAV MODELĠ

2015 DE UYGULANACAK SINAV MODELĠ YGS - LYS 2015 DE UYGULANACAK SINAV MODELĠ 1.Basamak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2.Basamak Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 2015 ÖSYS 1. BASAMAK YGS TÜRKÇE T. MATEMATĠK SOSYAL BĠL. FEN BĠLĠMLERĠ

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

Mesleki Rehberlik Çalışmaları ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları

Mesleki Rehberlik Çalışmaları ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları Namık Kemal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2014 2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Mesleki Rehberlik Çalışmaları 2015 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları Namık Kemal Anadolu İmam Hatip Lisesi Rehberlik Servisi

Detaylı

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 FEN BİLİMLERİ 40 fizik 14 kimya 13 biyoloji 13 PUAN TÜRÜ YGS1

Detaylı

23.03.2014 15.06.2014 21.06.2014. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014-YGS. Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2014-LYS4 14.06.

23.03.2014 15.06.2014 21.06.2014. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014-YGS. Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2014-LYS4 14.06. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2014-YGS 23.03.2014 Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2014-LYS4 14.06.2014 Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik-Geometri) 2014-LYS1 15.06.2014 Lisans Yerleştirme

Detaylı

2016 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ

2016 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ 2016 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ GENEL BİLGİLER YGS - LYS 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır. 2016 YGS 13 Mart Pazar saat

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (LYS-1) : 11 Haziran 2017 Pazar, Saat:10:00, Tek Oturum: 135 dakika Matematik

Detaylı

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ (LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BAŞVURU VE SİNAV TAKVİMİ Başvuru: (01-14)-Nisan-2016 SINAV KAPSAMI TARİH-SAAT LYS-4 SOSYAL BİLİMLER 18-06-2016 CUMARTESİ 10:00

Detaylı

LYS Kısa Yoldan Puan Hesaplama Katsayıları

LYS Kısa Yoldan Puan Hesaplama Katsayıları YGS LYS DE DERSLERE UYGULANAN KATSAYILAR /PUAN TÜRLERİ/PUAN TÜRLERİNE GÖRE DERSLERİN AĞIRLIKLARI, SEÇİLEBİLEN MESLEKLER YGS'de hangi test ve/veya dersin hangi puan türünde kaç puanlık bir getirisi var?

Detaylı

YENİ SINAV SİSTEMİ ( YGS / LYS) Çanakkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi

YENİ SINAV SİSTEMİ ( YGS / LYS) Çanakkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi YENİ SINAV SİSTEMİ (2016 - YGS / LYS) Çanakkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemindeki DeğiĢmeler 1974 1980 Tek aģamalı sınav sistemi : ( ÜSS ) 1981 1998 Ġki aģamalı sınav

Detaylı

YGS NEDİR? YGS: Yüksek öğretime geçiş sınavıdır. Üniversiteye geçişte ikinci aşama sınavı LYS ye girmeye barajı aşarak hak kazandırır.

YGS NEDİR? YGS: Yüksek öğretime geçiş sınavıdır. Üniversiteye geçişte ikinci aşama sınavı LYS ye girmeye barajı aşarak hak kazandırır. Buket KUYUCAKLIOĞLU YGS NEDİR? YGS: Yüksek öğretime geçiş sınavıdır. Üniversiteye geçişte ikinci aşama sınavı LYS ye girmeye barajı aşarak hak kazandırır. LYS puanının %40 ını oluşturur. YGS ile girilebilecek

Detaylı

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 YGS & LYS

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 YGS & LYS İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2014 & LYS Ocak, 2014 2014 LYS I. Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () Başvuru tarihi : Ocak 2014 Sınav tarihi : 23 Mart 2014, Pazar

Detaylı

YGS - LYS REHBERİM www.asfa.com

YGS - LYS REHBERİM www.asfa.com YGS - LYS REHBERİM ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (YGS - LYS) GENEL BİLGİLER BİRİNCİ AŞAMA - YGS İKİNCİ AŞAMA - LYS MART 2016 PAZAR - 10.00 YGS LYS 4 SOSYAL Haziran 2016 LYS 5 YABANCI DİL Haziran

Detaylı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (YGS-LYS)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (YGS-LYS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (YGS-LYS) GENEL BİLGİLER 1.AŞAMA 2.AŞAMA YGS 15 MART 2015 PAZAR GÜNÜ SAT 10.00 LYS LYS4(SOSYAL) :13 Haziran 2014 LYS1(MAT.) :14 Haziran 2014 LYS5(Y.DİL) :14 Haziran

Detaylı

YGS Kısa Yoldan Puan Hesaplama Katsayıları

YGS Kısa Yoldan Puan Hesaplama Katsayıları YGS LYS DE DERSLERE UYGULANAN KATSAYILAR /PUAN TÜRLERİ/PUAN TÜRLERİNE GÖRE DERSLERİN AĞIRLIKLARI, SEÇİLEBİLEN MESLEKLER Abdurrahman KIZGIN Rehber Öğretmen YGS'de hangi test ve/veya dersin hangi puan türünde

Detaylı

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 On5yirmi5.com İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 Bu yıl yeni açılan üniversite ve bölümler, ÖSYM'nin 23 Haziran tarihli yayınladığı ÖSYS tercih kılavuz ve kitapçıkta yer alan verilerin geçtiğimiz

Detaylı

Yanlış ders seçimi. Ortaöğretimde derslerimize olan motivasyonumuzu azaltır. Motivasyonumuzun azaldığı derslerde notlarımız düşecektir.

Yanlış ders seçimi. Ortaöğretimde derslerimize olan motivasyonumuzu azaltır. Motivasyonumuzun azaldığı derslerde notlarımız düşecektir. DERS-ALAN SEÇİMİ Yanlış ders seçimi Ortaöğretimde derslerimize olan motivasyonumuzu azaltır. Motivasyonumuzun azaldığı derslerde notlarımız düşecektir. Ortaöğretimde düşen notlarımız YGS-LYS de düşük OBP

Detaylı

Tercih Edilebilecek Alanlar

Tercih Edilebilecek Alanlar Tercih Edilebilecek Alanlar Sayısal Fen Bilimleri Sözel Sosyal Bilimler Eşit Ağırlık Türkçe Matematik Yabancı Dil Türkç e YGS'DE HANGİ TESTTEN KAÇ SORU ÇIKACAK? Temel Mat. ( 40 Soru ) Sosyal Bil. ( 40

Detaylı

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler On5yirmi5.com Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler 2014 2015 2014 2015 yılındayeni Açılan Üniversiteler ve Bölümler Yayın Tarihi : 1 Mayıs 2015 Cuma (oluşturma : 1/4/2017) 2014 senesinde üniversitelerde

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum, İkinci aşama LYS, 5 oturumda yapılmaktadır.

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

2014 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

2014 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ 2014 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (LYS-1): (15 Haziran 2014 Pazar, Saat:10:00, Tek Oturum: 135 dakika) Matematik

Detaylı

Sınav Sistemleri Hakkında Ne Kadar Bilgiye Sahip Olmalıyız?

Sınav Sistemleri Hakkında Ne Kadar Bilgiye Sahip Olmalıyız? 2015 YGS - LYS Sınav Sistemleri Hakkında Ne Kadar Bilgiye Sahip Olmalıyız? - ÖSYM ve yaptığı sınavlar hakkında bilgi sahibi olmak alan bilgimizi daha verimli kullanmamıza - Öğrencide kendisine karşı ekstra

Detaylı

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ 2014 YGS ve LYS SİSTEMİ ÖZEL TUNÇSİPER ANADOLU LİSESİ ÖZEL TUNÇSİPER FEN LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN NURDAN ÖZBİLİCİ 09.04.2014 www.tuncsiper.com 1 GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 2 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) www.aydin.edu.tr YGS Nasıl Bir sınavdır? Yükseköğretime Geçiş Sınavı, orta öğretimi başarı ile

Detaylı

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Lisesi ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Tanıtım Sunusu İki Aşamalı Sınav Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş sınavı (YGS) İkinci Aşama : Lisans

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi.

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi. Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları için bizler kadar sizlere de önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır.

Detaylı

9. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANACAK TESTLER

9. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANACAK TESTLER 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANACAK TESTLER Öğrenci tanıma formu Çalışma davranışı değerlendirme anketi Öğrenme stilleri Kişilik testi Problem tarama D2 dikkat testi Holland kariyer testi Mesleki yönelim

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

MUSTAFABEYLĠ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ

MUSTAFABEYLĠ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ MUSTAFABEYLĠ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ YGS-LYS BĠLGĠLENDĠRME SEMĠNERĠ Hatice ADEMOĞLU Okul Psikolojik DanıĢmanı ve Rehber Öğretmeni ĠÇĠNDEKĠLER 1. YGS-LYS 2. DEĞĠġĠKLĠKLER.. 3. YGS NEDĠR? 4. LYS NEDĠR?

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

DERS SEÇİMİ 10. SINIFLAR

DERS SEÇİMİ 10. SINIFLAR DERS SEÇİMİ 10. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Mayıs 2015 LİSE HAYATI BOYUNCA GÖRECEĞİNİZ ORTAK DERSLER Neden Ders Seçiyoruz? Ders seçimi, öğrencinin kendi

Detaylı

YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS 1 oturum, ikinci aşama LYS 5 oturumda yapılacaktır.

YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS 1 oturum, ikinci aşama LYS 5 oturumda yapılacaktır. 2016 YGS ve LYS GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS 1 oturum, ikinci aşama LYS 5 oturumda yapılacaktır. 2016 YGS 13 Mart Pazar saat 10:00 da,

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

DERS SEÇİMİ. Ayyıldız Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

DERS SEÇİMİ. Ayyıldız Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi DERS SEÇİMİ Ayyıldız Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi ALANLAR VE MESLEKLER SAYISAL TIP FAKÜLTESİ MAT,FİZ, BİY, KİMYA TÜM MÜHENDİSLİKLER DİŞ HEKİMLİĞİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ HEMŞİRELİK ECZACILIK MİMARLIK vs...

Detaylı

9. SINIF DERS VE MESLEK SEÇ

9. SINIF DERS VE MESLEK SEÇ 9. SINIF DERS VE MESLEK SEÇİMİ Ders seçimi nedir? 9sınıfı 9.sınıfı bitiren öğrenciler, dönem sonunda Üniversitede okumak istedikleri programa uygun 10.sınıfta gireceği dersleri seçerler. Ders seçimi puan

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YG S/ LY S ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YGS/LYS BÜLTENİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - EKİM 1 YGS-LYS SİSTEMİ-1 Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri

Detaylı

2010-ÖSYS Sunum, İstanbul 26 Mart 2010. 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2010-ÖSYS Sunum, İstanbul 26 Mart 2010. 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2009-ÖSYS ile 2010-ÖSYS Arasındaki Fark 2009 ÖSS 2009 YDS Türkçe Tes. Mat-1 Tes. Sos. Bil.-1 Tes. Fen Bil.-1 Tes. Edb-Sos.Bil. Tes. Mat-2 Tes. Sos. Bil.-2

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır.

YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır. YGS ve SONRASI YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı LYS, 5 oturumda yapılacaktır. Eski sistemde sınavın birinci bölümüne denk

Detaylı

YGS Sayısal Bilgiler

YGS Sayısal Bilgiler YGS Sayısal Bilgiler LYS ADAY BİLGİLERİ Cinsiyete Göre Sınav Başarısı Öğrenim Durumuna Göre Sınav Başarısı Öğrenim Durumuna Göre Sınav Başarısı TARİH: 13.03.2016 Başvuru Tarihleri: 06.01.2016-20.01.2016

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

ÇAYIRHAN TURGAY CİNER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ÇAYIRHAN TURGAY CİNER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇAYIRHAN TURGAY CİNER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YGS-LYS Bilgilendirme Kitapçığı http://turgayciner.meb.k12.tr/ 1. AŞAMA: YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YGS Mart ayının son haftası ya da Nisan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ 016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ YGS DEKİ TESTLER VE KAPSAMLARI Test Testin Kapsamı Soru Sayısı Türkçe Testi Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular... 0 Sosyal Bilimler

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 40 1 74 13.800 --- 500.259 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 50 2 1, 74 136.000 3.170 365.248

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Değerli Velilerimiz, Günümüzde, üniversiteye yerleşmekle meslek sahibi olmak çoğu kez eş anlamlı kabul edilmektedir. Öğrenciler, üniversiteye yerleşmeyi gelecekleri açısından bir nevi teminat ve hedeflerine

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 0ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Taban Puanları TABLO. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları PROGRAM KODU () 00 00 00 00

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE SINAV SĠSTEMĠ

ÜNĠVERSĠTE SINAV SĠSTEMĠ ÜNĠVERSĠTE SINAV SĠSTEMĠ YENĠ ÜNĠVERSĠTE GĠRĠġ SĠSTEMĠ Yeni sistem iki aģamadan oluģuyor. 1. AġAMA : Yüksek Öğretime GeçiĢ Sınavı (YGS) 2. AġAMA : Lisansa YerleĢtirme Sınavları(LYS) 1.AġAMA (YÜKSEK ÖĞRETĠME

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEM 2015 YGS-LYS ALANYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PDR BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEM 2015 YGS-LYS ALANYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PDR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEM 2015 YGS-LYS ALANYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PDR BÖLÜMÜ GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS 1 oturum, ikinci aşama

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 7 342 342 100,0% 247.000 177.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 2 58 58 100,0% 163.000 128.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 2 26 26 100,0% 207.000 191.000

Detaylı

2013 ÖSYS ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME SĠSTEMĠ GİRESUN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

2013 ÖSYS ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME SĠSTEMĠ GİRESUN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME SĠSTEMĠ GİRESUN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ SINAV SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Sınav sistemi iki aşamalı olarak hazırlanmıştır. Birinci aşama, her öğrencinin

Detaylı