Kasım, 2010 Sayı: 3. Okusak Gelişsek Zekanın Dinamik Yapısı: ÇOKLU ZEKA. Niceliği değil niteliği arttıralım: Hafıza Destekleyici Yöntemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kasım, 2010 Sayı: 3. Okusak Gelişsek Zekanın Dinamik Yapısı: ÇOKLU ZEKA. Niceliği değil niteliği arttıralım: Hafıza Destekleyici Yöntemler"

Transkript

1 Kasım, 2010 Sayı: 3 Okusak Gelişsek Zekanın Dinamik Yapısı: ÇOKLU ZEKA Niceliği değil niteliği arttıralım: Hafıza Destekleyici Yöntemler Arkadaş(ı) Olsun Çok Önemli Sessiz Harfler: YGS LYS Okyanus Kolejleri nin Rehberlik Hizmetidir.

2 Çoklu Zeka Basic Aspects of Multiple-Intelligence Esin GÜNGÖR Psikolog Z ekâ; insanın öğrenme süreçlerinin yanı sıra yeni durumlara uyum sağlaması ve çözüm yolları üretmesidir. Öğrenme ve üretme aģamasında ise her birey birbirinden farklı yöntemleri kullanır. Bu Ģekliyle zekâ çeģitli araģtırmaların da sonucu olarak tek tip olarak yorumlanmaktan çıkmıģ ve Çoklu Zekâ adı altında değerlendirilmeye baģlanmıģtır. Çoklu zeka kuramına göre 8 farklı zeka alanı vardır. I ntelligence is often defined as the general mental ability to learn and apply knowledge to manipulate your environment, as well as the ability to reason and have abstract thought. More recently, scientist postulated alternate theories of multiple intelligences that is, intelligence is the result of several independent abilities which combine to contribute to the total performance of an individual. Çoklu Zeka

3 Sözel-Dilsel Zekâ GeniĢ bir kelime haznesi ve güçlü bir hafızası olan, masal, Ģiir ya da izlediği görsel bir sunuyu iyi aktaran, konuģma ve muhakeme becerisi yüksek, mizah yeteneği geliģmiģ olan bireylerin kullandığı varsayılan zekâ türüdür. Sözel-Dilsel zeka türüne sahip çocuklarda kelime oyunlarını sevme, yabancı dile ilgi duyma, hikâye dinlemekten hoģlanma ve okunan hikâyeyi detaylarıyla anlatma, espri yapma, neden-sonuç iliģkilerini kurabilme Ģeklinde kendini göstermektedir. Mantıksal-sel Zekâ Sayılara ve geometrik Ģekillere ilgi duyan, hesap yapma konusunda hızlı olan, problem çözme becerisi yüksek bireylerin kullandığı varsayılan zeka türüdür. Bu zekâ alanına sahip çocuklar bulmaca çözmeyi severler, oyuncakların özellikle mekanik olanlarına ilgi duyar ve nasıl çalıģtığını merak ettiği için söküp takmaya çalıģırlar. Deney yapmaktan keyif alır ve yeni Ģeyler icat ederler, en azından fikir üretirler. Sayıları, iģlemleri kolay ve zevk ala- rak öğrenirler. Sınıflandırma becerileri yüksektir. Görsel- Uzaysal Zekâ Gördüğünü çeģitli yollarla iyi aktarabilen, hayal dünyası geniģ, renkler ve Ģekillerle ilgili detayları yakalayabilen bireylerin kullandığı düģünülen zeka alanıdır. Bu zeka türüne sahip çocuklar; öyküyü okumadan yalnızca resimlere bakarak hikayeyi anlatabilirler, renkleri çok kolay ve tonlarıyla öğrenirler, Ģekillerden çeģitli figürler üretebilirler. Sanat etkinliklerini severler, yap-boz yapmada ve labirentlerden oluģan bulmacalarda baģarılıdırlar. Benzerlikleri ve farklılıkları bulmayı gerektiren etkinliklerden hoģlanırlar. Müzik Zekâsı Duyduğu ritmi tekrarlamada baģarılı, iyi Ģarkı söyleyen ve notalarla arası iyi olan, bir veya birden fazla müzik aleti çalma konusunda yetenekli kiģilerin sahip olduğu varsayılan zeka alanıdır. Bu zeka türüne sahip çocuklar, Ģarkı söylemekten ve dinlemekten keyif alırlar, kendi kendilerine melodi veya sözler üretirler, bir müzik aletini çalma konusunda heveslidirler. Duydukları seslere karģı duyarlıdırlar. Bedensel-Kinestetik Zekâ Vücut dilini sık sık kullanan, hareketli, enerjik, dokunsal temastan hoģlanan, belli bir sportif alanda baģarılı bireylerin sahip olduğu varsayılan zeka türüdür. Bu zekâ alanına sahip çocuklar; dans etmeyi ve spor yapmayı severler, uzun süre hareketsiz kalınca sıkılırlar, sevgi ifadesi olarak dokunmayı kullanırlar. KiĢilerarası-Sosyal Zeka Ġnsanlarla birlikte olmaktan hoģlanan, yalnız kalmayı sevmeyen, yeni bir ortama girdiğinde kendini kolaylıkla tanıtan ve iletiģim kuran, baģkalarının duygu ve düģüncelerini anlama konusunda ba- Ģarılı bireylerin kullandığı varsayılan zeka türüdür. Çoklu Zeka

4 yabilme becerisine sahiptirler, özellikle öz -bakım becerileri geliģirken her Ģeyi kendileri baģarmak isterler. Ben Y a p a b i l i - rim cümlesine sık sık rastlanır. Özgüven duyguları geliģmiģtir. Duygu ve düģüncelerini ifade etme konusunda ĢaĢkınlık uyandırırlar. Bu zeka alanına sahip çocuklar, grup etkinliklerine katılmaktan hoģlanırlar, parkta veya oyun alanlarında kendilerine kısa sürede arkadaģ bulurlar. Yabancı bir ortama girdiklerinde tedirgin olmazlar ve yetiģkin desteğine ihtiyaç duymazlar. Ġkna kabiliyetleri yüksektir. Grup içerisinde yönlendirici olmaktan keyif alırlar. Ġçsel Zeka Bağımsızlık duygusu geliģmiģ, kendine ait duygu, düģünce ve davranıģ örüntülerini iyi tanıyan, hedefleri olan ve bu hedeflere ulaģmak için son derece gayret gösteren, ne istediğini bilen ki- Ģilerin sahip olduğu varsayılan bir zeka alanıdır. Bu zeka türüne sahip çocuklar, tek baģına oyun oyna- Doğa Zekası Bitkilere, hayvanlara karģı meraklı, onların korunması konusunda hassas, çevre bilincine sahip, acıma duygusu geliģmiģ ve problem çözme becerisi yüksek bireylerin kullandığı varsayılan zeka türüdür. Bu zeka alanına sahip çocuklar, yoğun bir hayvan sevgisi yaģarlar, bitkilerin bakımı konusunda sorumluluk almaktan mutluluk duyarlar. Canlıların korunması ve türlerinin devam etmesi için projeler üretirler, araģtırmacı bir kiģilikleri vardır. Doğada yapılan her türlü etkinlikten çok hoģlanırlar. Çocukların öğrenmekten keyif almaları ve baģarılı oldukları alanların farkına vararak özgüvenli yetiģmeleri için öncelikle hangi zeka alanına sahip oldukları öğrenilmeli ve bu alanda desteklenmelidir. Doğal ve yapılandırılmıģ gözlemler, ebeveyn yorumları, öğretmen değerlendirmesi ve çoklu zekaya yönelik bazı testler aracılığıyla çocukların baskın olan zeka alanı tespit edilebilir. Bu alanların belirlenmesi ile çocuğun üretkenlik becerileri arttırılabilir ve gelecekte sevdiği meslekle ilgilenen, baģarılı bireyler olmaları sağlanabilir. Çoklu Zeka

5 Hafıza Destekleyici Yöntemler Memory Improvement Techniques Songül BÜLBÜLOĞLU Psikolog Ö ğrenme, bilgiyi algılama, hafızaya alma, tekrar geri getirme (hatırlama) ve gerektiğinde kullanma sürecidir. Bilgi algılanmıģ ancak gerektiğinde hatırlanamamıģ ise hafızaya alınamamıģ demektir. Hafızaya alma sürecini bazı destekleyici yöntemlerle kolaylaģtırabiliriz. Bu destekleyici yöntemlerde, doğal olarak var olmayanı çağrı- Ģımlar oluģturarak kodlama söz konusunudur. L earning is acquiring new knowledge, behaviors, skills, values or preferences. It may involve processing different types of information. Processing the knowlegde and calling it back is the key point. Here are a few techniques to ease keeping knowlegde in the memory. Hafıza Destekleyici Yöntemler

6 Öğrenme, bilgiyi algılama, hafızaya alma, tekrar geri getirme (hatırlama) ve gerektiğinde kullanma sürecidir. Bilgi algılanmıģ ancak gerektiğinde hatırlanamamıģ ise hafızaya alınamamıģ demektir. Hafızaya alma sürecini bazı destekleyici yöntemlerle kolaylaģtırabiliriz. Bu destekleyici yöntemlerde, doğal olarak var olmayanı çağrıģımlar oluģturarak kodlama söz konusunudur: Loci Yöntemi Bu yöntemde bazı maddeleri doğru sırasında hatırlayabilmek için çevrenin fiziksel özellikleri ve hayal gücü birlikte kullanılarak bir zihinsel harita oluģturulur. Örneğin: Türkiye Cumhuriyeti nin cumhurbaģkanlarını doğru sırayla hatırlayabilmek için bir evin tüm odaları sırayla hatırlanarak, cumhurbaģkanları ile eģleģtirilir. Bu yöntem sırayla hatırlanması gereken tüm listeler için kullanılabilir. Kanca Yöntemi Bu yöntemi kullanabilmek için öncelikle sayılarla ses benzerliği olan sözcüklerden bir isim listesi oluģturulur. Bu liste gerek duyulduğu her zaman kullanılabilir. Örneğin: Bir-kir, iki-tilki, üç-güç, dörtsert vb daha sonra saptanan sözcüklerle hatırlanması istenen sözcükler eģleģtirilir ve bunlarla ilgili görsel imgeler oluģturulur. 1)Ġstanbul > Denizi kirli Ġstanbul 2)Manisa >Manisa da çoktur tilki 3)Ağrı >Çıkması çok güç Ağrı Dağına 4)Afyon >Çok serttir Afyon mermeri Ġlk Harf Yöntemi Bu yöntem genellikle dizileri hatırlamada kullanılır. Dizideki her kelimenin ilk harfleri kullanılarak anlamlı bir bütün oluģturulmaya çalıģılır. Örneğin: GüneĢ sistemindeki gezegenleri sırasıyla hatırlamak için gezegenlerin ilk harflerinden oluģturulmuģ bir cümle kurulabilir. Meraklı Veli Dün Mahallede Jiletle Saldırdığı Uğur u Neredeyse ParçalıyormuĢ. Bağ Yöntemi Bu yöntem, hatırlanacak sözcükler ile peģ peģe gelen görsel imgeler oluģturulması biçiminde uygulanır. Bu imgelerin alıģılmamıģ ve acayip olması hatırlamayı kolaylaģtırır. Örneğin: Halı, televizyon, bayrak, tank, karınca ve kuģ kelimelerinin sırayla hatırlanması gereksin. Bunun için ilk kelimeyle görsel imge arasında acayip bir iliģki kurulabilir. Okula bu gün uçan bir halıyla geldiğimizi, halının üzerinde televizyon seyrettiğimizi hayal edebiliriz. Televizyonda da bir marģ okunuyor ve bayrak görünüyor. Bayrak direkte olması gerekirken tankın üzerinde duruyor. Tank karınca yuvalarını ezerek ilerliyor ve büyük bir kuģ tankı yutuyor Hafıza Destekleyici Yöntemler

7 Hafızayı Güçlendirmede Tekrarın Önemi büyüktür. Hafızayı güçlendirmek için belirli aralıklarla ve sistemli bir biçimde tekrar yapmak faydalı olacaktır. Öğrenmenin gerçekleģtiği ilk 24 saat.. öğrenilenler mutlaka tekrar edilmelidir. Öğrenme sırasında not tutulmuģsa, ilk tekrar notların gözden geçirilmesi Ģeklinde yapılabilir. Ġlk 24 saatte yapılan tekrar, öğrenilenlerin ortalama olarak 1 hafta saklanmasına yardımcı olur. Öğrenmeden sonraki ilk 1 hafta.. yapılan çalıģmalar öğrenilenlerin tekrar edilmediğinde ilk 1 haftalık zamanda büyük bir bölümünün unutulduğunu göstermektedir. Bu nedenle 1 hafta içinde ikinci bir tekrarın yapılması doğru olacaktır. Bu tekrar öğrenilenlerin ortalama olarak 1 ay saklanmasına yardımcı olacaktır. Öğrenmeden sonraki 1 ay.. bir ay sonunda yapılacak yenileyici bir tekrarla da öğrenilenler uzun süreli hafızaya son derece kuvvetli bir biçimde yerleģtirilmiģ olacaktır. Ġnsan öğrendiğini çok çabuk unutur. BaĢta ve sonda öğrenilenler daha çok hatırda kalır. Göze çarpan kelimeler, isimler Ģekiller daha iyi hatırlanır. Canlı tasvirler, değiģik, ilginç tanımlamalar daha iyi hatırlanır. Uzun bir listeyi öğrenmek yerine, daha küçük parçalara bölerek öğrenmek daha kolaydır. Önceden ne kadar çalıģılacağı bilinmezse, hatırlama o kadar az olur. Yapılacak çalıģmadan en iyi verimi alabilmek için çalıģma belli aralıklara bölünmelidir (45-60 dakikalık çalıģmalar öğrenme alanına göre ideal olabilir). ÇalıĢmaya ara vermeden çok uzun süre devam etmek dikkatin ve konsantrasyonun gittikçe azalmasına neden olmaktadır. Yazı yazma, ödev hazırlama gibi çalıģmalar için çalıģma süreleri daha da uzayabilir. Her çalıģma seansından sonra belli bir dinlenme aralığı olmalıdır. Hiç tekrar yapılmadığında, öğrenilenlerin ortalama olarak %80 i unutulur. Not tutmak, yazarak çalıģmak, öğrenmeye mümkün olduğunca çok duyu organını katmak, düzenli ve aralıklı tekrar yapmak öğrenilenlerin kalıcılığını önemli oranda arttırır. Düzenli tekrarlar zaman cetveli üzerinde planlanmalıdır. Öğrenme üzerinde en fazla bozucu etki yapan etkenlerin baģında; yorgunluk, stres, hastalık, motivasyon eksikliği, umutsuzluk vb. gelmektedir. Öğrenme üzerinde en az bozucu etki yapan etkinlik ise uykudur. Bu nedenle uyumadan önce kısa bir tekrar yapmanın önemli yararı olabilir. Öğrenme bir amaca yönelik olmalıdır. Öğrenmek için amaçları ya da nedenleri belirlemek, öğrenmeye karģı olan isteği de arttıracaktır. Hafıza Destekleyici Yöntemler

8 ArkadaĢ(ı) Olsun Making Friends Bora Serhat ÇELĠK Rehberlik Uzmanı A rkadaģlık iliģkileri çocuklarımızın 3 yaģından itibaren anlam kazanmaya baģlar. Devam eden yıllarda da arkadaģların, çocuklarımızın hayatında kapladıkları alan/zaman artar. YaĢam boyu devam eden bir olgudur arkadaģ. Bazen komģuluk, bazen meslektaģlık Ģeklinde ilerleyen yaģlarda da devam eder. F riendship is very important even in early childhood and keeps its importance during whole life stage. Parents are concerned about their children whether they are having a positive attitude friend or not. How should we support help them about this. ArkadaĢ(ı) Olsun

9 ArkadaĢlık iliģkileri çocuklarımızın 3 yaģından itibaren anlam kazanmaya baģlar. Devam eden yıllarda da arkadaģların, çocuklarımızın hayatında kapladıkları alan/zaman artar. YaĢam boyu devam eden bir olgudur arkadaģ. Bazen komģuluk, bazen meslektaģlık Ģeklinde ilerleyen yaģlarda da devam eder. Ancak bu iliģkiler okul çağı son çocukluk- ergenlik dönemlerinde ki kadar etkili olmamaktadır. Çocuklarımızın da içinde bulunduğu bu yaģlarda akranlarıyla kurduğu iliģkiler, büyümeye çalıģken en çok destek aldığı imkândır. ArkadaĢlık; onay alma, kabul görme ihtiyaçlarının karģılanması, kendi becerilerini sınırlarını tanıması, hedef koyması, zaman kullanımı, cinsel rollerin oturması gibi çocuğumuzun gizli ve açık ihtiyaçlarını giderir. Ayrıca ileriki yaģlarda doyumlu bir hayat için gerekli temel becerilerin kazanımında arkadaģlık önemlidir. Çocuk hayata baģladığında kendisinin merkezde olduğu bir dünyadadır. Her Ģey onun bakıģ açısı ve ihtiyaçlarına göre anlam kazanır. Sağlıklı olan, yaģın ilerleyiģiyle diğer insanların da farkına varılmasıdır. ĠĢte çocuklar; diğerini anlamak, baģkalarının duyguları ve düģüncelerini fark edebilmek, kendine dıģarıdan bakabilmek gibi özellikleri iyi arkadaģlardan kazanabilir. Bu beceriler, iki hayatı konu olan mesleki baģarı ve mutlu bir aile kurmak üzerinde de çok etkilidir. Çocuğumuzun olumlu davranışlara sahip arkadaşlar edinmesi, kendisinin de bu olumlu davranışlara sahip bir arkadaş olması için neler yapabiliriz? Aile, akrabalık insanın kan bağı ile sahip olduğu iliģkilerdir. Bunlar onun iradesinden bağımsızdır. Ancak arkadaģlık akrabalık iliģkilerine göre kiģiye bağlıdır. Kimi zaman çocuklarımızla tartıģtığımız- 1 da, çocuklarımızın arkadaģlarını savunması, onların haklılığındaki ısrarı da bu yüzdendir. ArkadaĢ, çocuk için kendi iradesi demektir. Ve onun arkadaģını reddettiğinizde ya da onaylamadığınızda bunu kiģisel bir mesele haline getirebilir. Ancak bu onun arkadaģlık iliģkilerinde hiç etkiniz yok anlamına gelmemektedir. YaĢadığı ev, evin bulunduğu semt, öğrencinin okulu, sanatsal ve sportif becerilerine göre seçilen kurslar genellikle anne-babanın tasarrufundadır. Çocuk farkında olmadan zaman ve mekân zorunluluğu ile çevresindekilerden arkadaģ seçer ancak büyük seçimi yapan ailedir. (Tabii günümüzde internet ortamında kurulan ve cep telefonu imkanlarıyla oluģan ar- 1 İnsan için iyi veya kötü diye bir tanımlama elbette mümkün değildir. Bu tanımlamaları bireyin kendisi için değil davranışları için yapmak doğru olacaktır. Davranış ile kişilik her zaman ayrı ele almak daha doğrudur. Burada iyi sözcüğü ile olumlu davranışlar gösteren ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olumlu alışkanlıklar kazanmış kimse işaret edilmektedir. ArkadaĢ(ı) Olsun

10 kadaģlık tanıģıklık bu genel durumu bozmaktadır. Bir baģka beceri olan teknoloji kullanımı önerilerimizi yine burada ilerleyen günlerde paylaģacağız.) Aile çocuğuna özellikle okul çağına kadar ve devamında baģarılı rol model olmuģsa, arkadaģ seçiminde beğenileri-standartları aileyi ĢaĢırtmayacaktır. Çocukların başarılı arkadaşlık ilişkileri yürütebilmesi için neler yapabiliriz? ĠletiĢim baģlatma, sürdürme, sonlandırma, zor durumlarla baģ etme, çözüm bulma, çatıģma çözme, hayat baģarısı için gerekli sosyal becerilerdir. Bunun yüzden arkadaģlık, ilk tecrübelerin alanıdır. BaĢarılı arkadaģlık iliģkileri yürütebilmesi için ailenin yapması gerekenler neler olabilir diye düģünüldüğünde Ģunları söyleyebiliriz: Anne-baba, öncelikli rolü olan ebeveynliği terk etmeden çocuğunun dünyasına girebilmeli. ArkadaĢı olmaktan ziyade arkadaģı gibi iletiģim kurabilmeli. Doğru-yanlıĢ gibi yargılamada bulunmadan, onun düģüncelerini anlamaya çalıģarak bu sağlanabilir. Böylelikle çocuk ve büyükleri arasında Ģeffaf dürüst bir diyalog oluģur. YetiĢkinlerle kurduğu iletiģim biçimini arkadaģlıklarda da kullanacaktır. Onunla konuģurken, kendi duygularınızı veya düģüncelerini empoze etmeden, ben dili kullanarak aktarabilirsiniz. Örneğin: Senin kahvaltıdan sonra masayı silmen çok hoģuma gitti. Ben de senin yaģlarındayken annemi mutlu etmek için böyle jestler yapıyordum. Bu iletiģim modeli çocuğa diğerlerinin duygularını anlama, tahmin etme yeteneği kazandırır. Evcil hayvan veya bitki yetiģtirmeye teģvik edebilirsiniz. Dünyamızı paylaģtığımız diğer canlılarla temas, ötekilerin ihtiyaçlarını anlamasını da sağlar. Bu farkındalık ileriki yıllarda iliģkilerde analitik düģünmesini sağlayacaktır. Romanları ve öyküleri beraber okuyabilir, bunlardaki karakterin kiģilik analizlerini beraber yapabilirsiniz. Kitaptaki olumlu, güçlü karakteri canlandırarak beraber bir eğlenceye ortak olabilirsiniz. Bu karakterden özellikler kazanabilir ve arkadaģlık iliģkilerinde fark etmeden arayacağı kiģiler olabilir. Harçlılığını verdiğinizde o harçlığı nasıl harcayacağı konusunda planını öğreniniz, önerilerde bulununuz. Okulun, belediyelerin, sivil toplum kuruluģlarının paylaģma temalı faaliyetlerine ailecek katılınız. ArkadaĢlığın temeli olan paylaģım imkânları kaçırılmamalı. Bedensel beceri gerektiren oyunlar, etkinlikler ya da sportif uğraģlar edinmesini sağlayınız. ArkadaĢlık iliģkilerinde, hareketliler kendilerine benzerlerle, yavaģlar da kendilerine benzeyenlerle bir arada olurlar. Ancak yaģamın en hareketli dönemi olan çocuklukta ağır hareket eden öğrenciler, akran gruplarında çok aranan kiģiler olmamaktadır. Sonuç olarak, arkadaģ edinmek, yaģamın geri kalanında çocuğa değer katacak bir beceridir. Bunun için ailelerin yapabileceği Ģey vardır. Örneğin, çocuğa paylaģmayı, baģkasının duygularını anlamayı, duygularını denetim altına almayı, belirlenmiģ kurallara uymayı, cesaretli ve giriģken olmayı, saygılı olmayı, kendinden küçükleri sevmeyi ve korumayı, yardımlaģmayı öğretmelidir. Bunlar mutlu ve doyumlu bir hayat için imkân olacaktır. ArkadaĢ(ı) Olsun

11 Çok Önemli Sessiz Harfler: YGS LYS Very Important Consonants: YGS-LYS Mustafa Kemal BAYRAM Psikolojik DanıĢman YGS YÜKSEK ÖĞRETĠME GEÇĠġ SINAVI BaĢvuru Tarihleri: 03 Ocak 19 Ocak 2011 Sınav Tarihi: 27 Mart 2011 Saat:10:00 Süre:160 Dakika Puanlamaya Etkisi: %40 Baraj Puanı: 180 Konu Aralığı: Sınıf LYS LĠSANS YERLEġTĠRME SINAVI BaĢvuru Tarihleri: Nisan 2011 Sınav Tarihleri: Haziran Puanlamaya Etkisi: %60 Konu Aralığı: sınıf Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

12 YGS DE TESTLER VE YAKLAġIK SORU SAYILARI Test DERSLER Soru Sayısı Süre Türkçe Testi Türkçe 40 Temel Testi Geometri Sosyal Bilimler Testi Tarih Coğrafya Felsefe Dakika Fen Bilimleri Testi Fizik Kimya Biyoloji Toplam Soru Sayısı 160 YGS'DE PUANLAR VE TESTLERĠN AĞIRLIKLARI Puan Türü YGS'DE PUANLAR VE TESTLERĠN AĞIRLIKLARI Eski Puan türüyle alan 2 Yıllık Bölüm Eski Puan Türkçe Mat Sosyal Fen Puan türüyle alan Türkçe Mat Sosyal Fen 2 Yıllık Örnekleri Bölüm Örnekleri Karşılığı Puan KarĢılığı 30 YGS-1 20% 40% 10% % YGS-1 20% 40% 10% 30% 40 YGS-2 20% 30% 10% % YGS-2 20% 30% 10% 40% YGS-3 40% 20% 30% 10% YGS-3 40% 20% 30% 10% YGS-4 30% 20% 40% 10% YGS-4 30% 20% 40% 10% YGS-5 37% 33% 20% 10% YGS-6 YGS-5 33% 37% 37% 33% 10% 20% 20% 10% YGS-6 33% 37% 10% 20% Bilgisayar prog., makine, optisyenlik Bilgisayar prog., makine, optisyenlik SAYISAL-1 Otopsi yardımc., kağıt teknolojisi, diyaliz, Otopsi eczane yardımc., hizmetleri kağıt tekno- SAYISAL-1 lojisi, diyaliz, eczane hizmetleri yerel yö- Adalet, grafik ve reklamcılık, netimler Adalet, grafik ve reklamcılık, SÖZEL-1 Turizm animasyonu, yerel yönetimler çocuk gelişimi, aşçılık SÖZEL-1 Turizm animasyonu, çocuk Emlak ve emlak yönetimi, grafik tasarımı, hava geliģimi, aģçılık lojistiği Emlak ve emlak yönetimi, Tıbbi ve aromatik bitkiler, su ürünleri, grafik tasarımı, hava lojistiği dış ticaret Tıbbi ve aromatik bitkiler, su ürünleri, dıģ ticaret EġĠT AĞRI- LIK-1 EġĠT AĞRILIK-1 Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

13 YGS PUAN TÜRÜYLE ALAN BAZI 4 YILLIK OKULLAR YGS1 YGS2 YGS3 YGS4 YGS5 YGS6 Aktüerya(Y O ), Uçak elektrik- elektronik(y O),Uçak gövde-motor(y O), Deniz ulaģtırma iģletme mühendisliği (Y O) Fizyo terapi ve rehabilitasyon.(y O), HemĢirelik(Y O)Ebelik(Y O), Gıda teknolojisi (Y O) Beslenme ve Diyetetik(Y O) Tütün eksperliği (Y O) 2 Yıllık bölümler var,tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik Gastronomi(Y O),Halkla iliģkiler ve Reklamcılık(Y O),Ġlahiyat,Özel Eğitim Öğretmenliği.Zihin Engelliler öğretmenlği,ġģitme Engellier Öğretmenliği, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği,Turizm Animasyonu(Y O) Çocuk GeliĢimi(Y O),Moda Tasarımı(Y O),Okul Öncesi Öğretmenliği,Sosyal Hizmet(Y O),Seyahat iģl. Ve Turist Rehberliği, B Bankacılık(Y O),Gümrük ĠĢletme(Y O),Ġnsan Kaynaları Yönetimi(Y O),UlaĢtırma ve Lojistik(Y O)Uluslararası Finans(Y O),Uluslarası Ticaret(Y O),Yönetim BiliĢim Sistemleri(Y O), Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Y O),Üstün Zekalılar Öğretmenliği. YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARINA BAġVURABĠLMEK ĠÇĠN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKĠR? Yükseköğretim Programının Türü Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarını tercih edebilmek için (Sınavsız GeçiĢten boģ kalan kontenjanlar dahil) Açık öğretim ön lisans programlarını tercih edebilmek için Açık öğretim ön lisans programlarını tercih edebilmek için (Ġngilizce Öğretmenliği hariç) Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için YerleĢtirmede meslek lisesi çıkıģlı adaylara ek puan verilen lisans programları ile Teknoloji, Sanat ve Tasarım Turizm Fakülteleri lisans programlarının M.T.O.K.kontenjanlarını tercih edebilmek için YerleĢtirmede meslek lisesi çıkıģlı adaylara ek puan verilen programlar dıģındaki lisans programlarını tercih edebilmek için Ġlgili Puan Türleri Ġlgili YGS Puan Türünde Ġlgili YGS Puan Türünde Ġlgili YGS Puan Türünde YGS Puan Türünde Ġlgili YGS Puan Türünde Ġlgili YGS Puan Türünde Puan KoĢulu En az 140 puan En az 140 puan En az 140 puan En az 180 puan En az 180 puan En az 180 puan Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

14 LĠSANS YERLEġTĠRME SINAVLARI(LYS) 5 ayrı oturum halinde gerçekleģecektir. Her oturumda farklı bir sınav uygulanacaktır. LYS-1: Lisans YerleĢtirme Sınavı-1 (-Geometri) Tarihi: 18 Haziran 2011, Saati : 10.00,Süresi : 120 dakika LYS-5: Lisans YerleĢtirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi: 18 Haziran 2011, Saati : 14.30, Süresi : 120 dakika LYS-4: Lisans YerleĢtirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi 19 Haziran 2011, Saati: 10.00, Süresi : 135 dakika LYS-3: Lisans YerleĢtirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coðrafya) Tarihi: 25 Haziran 2011, Saati : 10.00, Süresi : 120 dakika LYS-2: Lisans YerleĢtirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi :26 Haziran 2011, Saati:10.00, Süresi : 135 dakika SINAV DERSLER SORU SAYISI SÜRE(Dak.) KĠTAPÇIK LYS1 LYS2 LYS3 LYS4 PUAN TÜRLERĠNE GÖRE ÇÖZÜLECEK TESTLER 50 Geometri 22 Analitik Geometri 8 Fizik 30 Kimya 30 Biyoloji 30 Türk Dili 56 Coğrafya-1 24 Tarih 44 Coğrafya-2 16 Felsefe Grubu Psikoloji 10+ Sosyoloji 10+ Mantık 10= = = = =135 LYS5 Yabancı Dil Ayrı Soru Kitapçıkları Tek Cevap Kağıdı Ayrı Soru Kitapçıkları Tek Cevap Kağıdı Ayrı Soru Kitapçıkları Tek Cevap Kağıdı Ayrı Soru Kitapçıkları Tek Cevap Kağıdı Tek Soru Kitapçığı Tek Cevap Kağıdı Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

15 MF-1 Türkçe YGS %40 LYS-1 + LYS-2 = %60 Temel Sosyal Fen Geometri Fizik Kimya Biyoloji ağırlıklı temel bilim program örnekleri: Aktüerya Bilimleri, stronomi ve uzay bilimleri, ilköğretim matematik öğretmenliği, istatistik, matematik, matematik mühendisliği, matematik öğretmenliği, matematik-bilgisayar, MF-2 Türkçe YGS %40 LYS-1 + LYS-2 = %60 Temel Sosyal Fen Geometri Fizik Kimya Biyoloji Fen ağırlıklı temel bilim program örnekleri: Biyoloji, biyoloji öğretmenliği, fizik, fizik öğretmenliği, kimya, fen bilgisi öğretmenliği,zootekni,bitki Koruma,Bahçe Bitkileri, MF-3 Türkçe YGS %40 LYS-1 + LYS-2 = %60 Temel Sosyal Fen Geometri Fizik Kimya Biyoloji Sağlık bilimleri program örnekleri:, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, beslenme ve diyetetik(fakülte), biyokimya, diģ hekimliği, ebelik(fakülte), eczacılık, fizik tedavi ve rehabilitasyon(fakülte), genetik ve biyo mühendislik,hemģirelik(fakülte), moleküler biyoloji ve genetik, tıp, veteriner Türkçe YGS %40 LYS-1 + LYS-2 = %60 T emel Sosyal Fen Geometri Fizik Kimya Biyoloji MF-4 Mühendislik ve teknik program örnekleri: Bilgisayar mühendisliği,biliģim sistemleri mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, deniz ulaģtırma iģletme mühendisliği,elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, gemi inģaatı ve gemi makineleri mühendisliği, harita mühendisliği,, havacılık ve uzay mühendisliği, imalat mühendisliği, inģaat mühendisliği, iģletme mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi, maden mühendisliği, makine mühendisliği, malzeme mühendisliği, mekatronik mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, mimarlık, petrol ve doğalgaz mühendisliği, uçak mühendisliği. Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

16 YGS %40 LYS-1 - LYS-3 =%60 Türkçe Temel Sosyal Fen Geometri Türk D. ve Edeb. Coğrafya-1 TM matematik ağırlıklı program örnekleri: Bankacılık(Fakülte), bankacılık ve finans (fakülte),bilgi ve belge yönetimi, çalıģma ekonomisi ve endüstri iliģkileri, denizcilik iģletmeleri yönetimi(fakülte), konometri, ekonomi, iktisat, iģletme,ġģletme Enformatiği, iç mimarlık ve çevre tasarımı,maliye, muhasebe(fakülte), turizm iģletmeciliği(fakülte), uluslararası iģletme, uluslararası ticaret(fakülte), yönetim bil.sistemleri(fakülte) YGS %40 LYS-1 + LYS-3 = %60 TM-2 Türkçe Temel Sosyal Fen Geometri Türk D. ve Edeb. Coğrafya ile Türkçe edebiyat eģit ağırlıklı program örnekleri: avrupa birliği iliģkileri, hukuk,kamu yönetimi, sınıf öğretmenliği, siyaset bilimi ve uluslararası iliģkiler, uluslararası iliģkiler, YGS %40 LYS-1 + LYS-3 = %60 TM-3 Türkçe Temel Sosyal Fen Geometri Türk D. ve Edeb. Coğrafya Türkçe edebiyat ağırlıklı program örnekleri: Antropoloji, arkeoloji, çocuk geliģimi (Fakülte), felsefe, felsefe grubu öğretmenliği, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danıģmanlık, sosyal hizmet(fakülte), sosyoloji. TS-1 Türkçe YGS %40 LYS-3 +LYS-4 =%60 Sosyal Fen Türk D. ve Edeb. Coğr-1 Tarih Temel Coğr- 2 Felsefe Grubu (Psikoloji,Sosy oloji,mantık) Sosyal program örnekleri: Arkeoloji ve sanat tarihi, coğrafya, coğrafya öğretmenliği,gazetecilik,, halkla iliģkiler ve tanıtım,halkla iliģkiler ve reklamcılık(fakülte), ileti- Ģim,medya ve iletiģim sistemleri, radyo televizyon ve sinema, reklamcılık, sosyal bilgiler öğretmenliği. Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

17 YGS %40 LYS-3 +LYS-4 =%60 Türkçe Temel Sosyal Fen Türk D. ve Edeb Coğr-1 Tarih Coğr-2 Felsefe Grubu (Psikoloji,Sosyoloji, Mantık) TS Dil (Türkçe, edebiyat) ve tarih programları: Azerbaycan Türkçesi ve edebiyatı, çağdaģ Türk lehçeleri ve edebiyatları, hititoloji, sanat tarihi, sanat yönetimi, sümeroloji, tarih, tarih öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türk halkbilimi, Türkçe öğretmenliği YGS%35 Türkçe T. Sosyal Fen LYS-5 (Dil) DĠL %65 Yabancı Dil program örnekleri: Alman dili ve edebiyatı almanca öğretmenliği, çeviribilim(alm,fra.,ing.,) fransız dili ve edebiyatı, Fransızca öğretmenliği, Ġngiliz dili ve edebiyatı, Ġngilizce öğretmenliği, karģılaģtırmalı edebiyat, mütercim-tercümanlık (Alm,fra.,ing.,)Turist rehberliği(alm,fra.,ing.,) YGS %50 Türkçe T. Sosyal Fen LYS-5 (Dil) DĠL %50 Yabancı Dil program örnekleri: Bulgar dili ve edebiyatı, Ġspanyol dili ve edebiyatı, Ġtalyan dili ve edebiyatı, Çeviri bilim (batı dilleri),boģnakça,yunan dili ve edebiyatı,turist rehberliği(batı dilleri) mütercim-tercümanlık(batı dilleri) DĠL-3 YGS %80 Türkçe T. Sosyal Fen LYS-5 (Dil) %20 Yabancı Dil program örnekleri: Arap dili ve edebiyatı, Arapça öğretmenliği, Fars dili ve edebiyatı,rus dili edebiyatı,dil Bilim (Doğu dilleri)japon dili ve edebiyatı,japonca öğretmenliği,çin dili ve edebiyatı,hindoloji,turist rehberliği(doğu dilleri) mütercim-tercümanlık(doğu dilleri) Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

18 AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETĠM BAġARI PUANI Öğrencinin lise ve 4. sınıflarda yıl sonunda aldığı notlardan hesaplanan bir "mezuniyet notu" belirlenir.bu not kullanılarak o okulda her bir öğrenci için ortaöğretim baģarı puanı (OBP) tespit edilir. Okulun o yıl mezun olan öğrencilerinin YGS ortalaması, okulun en düģük ve en yüksek OBP kullanılarak "AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETĠM BAġARI PUANI" hesaplanır. Ağırlıklı Ortaöğretim BaĢarı Puanı (AOBP) 0,15 ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir. Kısaca çarpım sonrasındaki sonuç, öğrencinin bütün puan türlerine eklenecek. Y-YGS = YGS + (0,15 x AOBP) Y-LYS-MF = LYS-MF + Y-LYS-TM = LYS-TM + (0,15 x AOBP) (0,15 x AOBP) Y-LYS-TS = LYS-TS + (0,15 x AOBP) Y-LYS-DĠL = LYS-DĠL+ (0,15 x AOBP) LYS, YGS ve AOBP puanlarının en büyük değeri 500 olduğu için, bütün sorulara doğru cevap veren, okul birincisi bir öğrencinin (kısaca sınavlar sonucunda alınabilecek en büyük yerleģtirme puanı) yerleģtirme puan değeri: ALAN ĠÇĠ:500 + (0,15 x 500) = 575, ALAN DIġI: (0,12 x 500) = 560 olacaktır. Alan içi 0,15 ile çarpılır.alan dıģı 0,12 ile çarpılır.aradaki fark 15 puan. ÖNEMLĠ :2010-ÖSYS'DE BĠR YÜKSEKÖĞRE- TĠM PROGRAMINA YERLEġTĠRĠLEN ADAYLA- RIN AOBP'LERĠ HANGĠ KAT SAYILARLA ÇARPILACAKTIR? AOBP'lerin yerleģtirmede kullanılan yerleģtirme puanlarna katkısı, adayların bir önceki yılda bir yükseköğretim programına yerleģtirilmiģ olup olmamalarına göre farklı olacaktır YGS/LYS sonucuna göre, kontenjansız açıköğretim programları hariç bir yükseköğretim programına merkezi yerleģtirmeyle (Ek YerleĢtirme dahil) veya özel yetenek sınavıyla kayıt hakkı kazanmıģ adaylar, kayıt yaptırmamıģ veya kayıtlarını sildirmiģ olsalar bile, 2011-YGS/ LYS'lere girdikleri takdirde AOBP'leri, kendi alanında bir programa yerleģtirilirken 0,075, alanı dıģındaki bir programa yerleģtirilirken 0,06 ve kendi alanında ek puanlı bir programa yerleģtirilirken ayrıca 0,03 kat sayısıyla çarpılacaktır ÖSYS'de kontenjan bulunan açıköğretim programlarına yerleģtirilen adayların, 2011-ÖSYS'de AOBP'lerinin çarpılacağı kat sayılar da yukarıda açıklanan Ģekilde olacaktır. (AOBP nin yarısı kesiliyor.) ÜNĠVERSĠTE TERCĠH DÖNEMĠ 30 TANE ÜNĠVERSĠTE-BÖLÜM TERCĠHĠ YAPILIYOR 2011 ÜNĠVERSĠTE TERCĠHLERĠ DÖNEMĠ: 18 Temmuz-5 Ağustos ÖSYS YerleĢtirme sonuçlarının açıklanması: 12 Ağustos 2011 Çok Önemli Sessiz Harfler:YGS-LYS

19 Kasım Ayında Ne Okuyalım? Etkili Anne Baba Eğitiminde Uygulamalar E.A.E. Thomas Gordon Etkili Anne-Baba Eğitiminde Uygulamaları, ebeveyn-çocuk iliģkilerinin TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı - na gidilecek! kalitesini artırıyor ve ebeveynin ve çocuğun kendisi olma hakkını vurgulayan bir yaklaģımla KuĢak ÇatıĢması nın önüne geçilmesine yardımcı oluyor Aile iliģkilerini geliģtirmek isteyen herkesin dikkatle okumasını tavsiye ederim. Dr. Carl R. Rogers Dr. Gordon Thomas ın E.A.E. anne-babalarıyla derinlemesine yaptığı görüģmeler, E.A.E. ailelerde yaģanan engeller, duygular, sorunlar ve dirençler üzerinde çalıģmaya koyulduğunda, neyin doğru, neyin yanlıģ gittiğini kusursuz olarak gösteriyor. Etkin Dinleme ve Ben-iletileri gibi E.A.E. yöntemlerinin nasıl sonuçlar yarattığını adım adım açıklıyor: daha az mücadele, daha fazla karģılıklı saygı ve sıcak duygular, belirlenen ve uyulan kurallar ve ne diktatör ne de paspas olan anne-babalar. Etkili Anne-Baba Eğitiminde Uygulamalar tüm anne-baba ve eğitimcilere çocuklarına sorumluluk almanın yöntemlerini, onlarla iliģki kurmanın yollarını örnek uygulamalarla anlatıyor. Bu kitapta yazılanları uyguladığınızda ne kadar somut ve yapıcı sonuçlar aldığınıza büyük bir keyifle Ģahit olacaksınız. Arzavul Tepesi Mehmet Erkan Bu kitabı; çocuklar, çocuk geliģim uzmanları, öğretmenler ve aileler okuyup beğendi. Yazar Mehmet Erkan bu kitabını sunarken çocuklara Ģöyle sesleniyor: Ercan, Selçuk, Ġbrahim ve Davut Onlar Karadeniz in tepe köylerinden KıranbaĢı nda yaģayan dört kafadardılar. Hayatları köylerindeki diğer çocuklarınkinden farksızdı. Ta ki Arzavul Tepesi nde garip ıģıklar fark edene kadar. Arzavul ıģık saçıyor, uğulduyor, âdeta ağlıyordu. Ġnsanlar çevrelerinde olup bitenlere alıģmıģlar, hiçbir Ģeyi araģtırmaz olmuģlardı.! Onlar, bu yanlıģ inancı yıktılar ve Mustafa Dede nin de desteği ile korkunç Arzavul u gözlerine kestirdiler. Çantalarını hazırladılar ve yola koyuldular. Sen de Karadeniz in yeģil tepelerinde yol almak, karanlık ormanlardan geçmek, dik kayalıklara tırmanmak ve yol boyunca karģına çıkacak engellerle mücadele etmek istiyorsan bu kitabı mutlaka oku. Arzavul un zirvesinde seni bambaģka sürprizler bekliyor Ne Okusak da GeliĢsek

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI 1.Eğitim Modeli Okulumuzu diğer okullardan farklı ve üstün kılan Eğitim modeli oluģturularak patentti çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmayla okulumuzda eğitim

Detaylı

2013 YGS ve LYS SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ!

2013 YGS ve LYS SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ! 2013 YGS ve LYS SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ! GÜNCELLEME UYARISI Bu slayt 2 Ocak 2013 tarihinde güncellenmiştir. Güncelleme bilgileri; 2013 YGS-LYS tarihleri, ücretleri bilgisi güncellendi. 2013 yılında Sınavsız

Detaylı

YGS LYS S İ STEM İ 2

YGS LYS S İ STEM İ 2 1 YGS LYS SİSTEMİ 2 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ile üniversiteye geçiş sistemi iki aşamalı hale getirildi. YGS Nisan ayında LYS Haziran ayında yapılacak. YGS ve

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 2 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) www.aydin.edu.tr YGS Nasıl Bir sınavdır? Yükseköğretime Geçiş Sınavı, orta öğretimi başarı ile

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2015 2014 2014 Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları

Detaylı

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. 2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 1 17.01.2014 14:48 pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 2 17.01.2014 14:48 ÖNSÖZ

Detaylı

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 1. Puan türlerinde derslerin katılımları farklı mı olacaktır? *Bu puanlar hesaplanırken derslerin ağırlığı farklı olacaktır. Örneğin MF 1 ve MF 2 de fizik dersinin

Detaylı

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 19.03.2015 1 ATATÜRK MESLEKİ VE ANADOLU 19.03.2015 2 19.03.2015 3 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS Başvuru Tarihleri : 02.01.2014-15.01.2014 Sınav Tarihi

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK

Detaylı

ÖZEL ÇAKABEY OKULLARI. Rehberim Çakabey. Şubat-Mart 2015

ÖZEL ÇAKABEY OKULLARI. Rehberim Çakabey. Şubat-Mart 2015 ÖZEL ÇAKABEY OKULLARI Rehberim Çakabey Şubat-Mart 2015 Gelecekteki mesleğime doğru adımlarım Geleceğimizi adım adım inşa ederiz. Okul öncesi oyunların bile bir hedefi vardır. Bizim kendimizi tanımamıza,

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ SOSYAL GELĠġĠM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KuruluĢ ve Organizasyon. 1 Misyonumuz. 1 Vizyonumuz. 1 Felsefemiz. 1 Ġlkelerimiz. 1 Öğrenci Profilimiz. 2 Okulda YaĢam 2 Ofis

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

AĞAÇLAR VE MEYVALARI. Hazırlayan : Kristin Demirci

AĞAÇLAR VE MEYVALARI. Hazırlayan : Kristin Demirci ÇOCUK-EBEVEYN ANALİZİ AĞAÇLAR VE MEYVALARI Örnek Analiz Hazırlayan : Kristin Demirci INTRO Her çocuk evrenin mimari tarafından oluġturulmuġ eġsiz bir tasarımdır. Tıpkı eġi benzeri olmayan bir KAR TANESİ

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ P REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ OYUN ALBÜMÜ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ DRAMA ÇALIġMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ BĠREYĠN GELĠġĠMĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum, İkinci aşama LYS, 5 oturumda yapılmaktadır.

Detaylı

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS...

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS... ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi.....4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi....5 Madde 1 YDDS ve YDMS....5 Madde 2 Devam Zorunluluğu...6 Madde 3 Sınav kuralları..6

Detaylı

YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ

YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Ünal Yarımağan ve FDD Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar ve ekibinin desteğiyle hazırlanmış bu bilgileri bizimle paylaşan eğitim danışmanı ve yazarı

Detaylı

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI DOKTORA TEZĠ ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1441-1453, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMUNA DEVAM EDEN BEġ-ALTI YAġ ÇOCUKLARDAKĠ SOSYAL BECERĠLERĠN BAZI

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı

Üniversite Giriş Sınavı:

Üniversite Giriş Sınavı: Üniversite Giriş Sınavı: YGS (Yüksek Öğretim Giriş Sınavı) LYS (Lisans Yerleştirme Giriş Sınavı) olmak üzere iki basamaklı sınav sistemine geçilmiştir. BİRİNCİ AŞAMA YGS YGS 24 MART tek oturumda yapılacak

Detaylı

2010-ÖSYS Sunum, İstanbul 26 Mart 2010. 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2010-ÖSYS Sunum, İstanbul 26 Mart 2010. 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2009-ÖSYS ile 2010-ÖSYS Arasındaki Fark 2009 ÖSS 2009 YDS Türkçe Tes. Mat-1 Tes. Sos. Bil.-1 Tes. Fen Bil.-1 Tes. Edb-Sos.Bil. Tes. Mat-2 Tes. Sos. Bil.-2

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile İLGİLİ BİLGİ, FARKINDALIK ve KULLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TOKAT ÖRNEĞİ) Ebru Bergen Coşgun Yüksek Lisans Tezi

Detaylı