VODAFONE GÜVENLİ MOBİL CİHAZ YÖNETİMİ HİZMET TAAHHÜTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VODAFONE GÜVENLİ MOBİL CİHAZ YÖNETİMİ HİZMET TAAHHÜTNAMESİ"

Transkript

1 VODAFONE GÜVENLİ MOBİL CİHAZ YÖNETİMİ HİZMET TAAHHÜTNAMESİ

2 İşbu ABONE tarafından imzalanmak suretiyle, Vodafone a taahhüt edilmiştir. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.(Bundan böyle Vodafone olarak anılacaktır.) tarafından sunulan Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi hizmetinden yararlanmak istememiz sebebiyle aşağıda belirtilen koşullara uyacağımızı açıkça kabul,beyan ve taahhüt ederiz. MADDE 1. TANIMLAR, KISALTMALAR VE EKLER 1.1 Tanımlar ve Ekler Metninde italik (yatık) yazılı olan aşağıdaki terimler altlarında belirtilen anlamları ifade edecektir VODAFONE Vodafone Telekomünikasyon A.Ş ABONE...Şti TARAFLAR VODAFONE ve/veya ABONE 1.14 Airwatch VODAFONE nun Hizmet i vermesi amacıyla anlaştığı çözüm ortağı Airwatch UK Limited Taahhütname İşbu Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Hizmet Taahhütnamesi Kişisel Veri Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgileri Veri Abonenin Akıllı Mobil Cihazında yer alan uygulama, yazılım ve cihazın erişimine izin verdiği her türlü içerikler, İşlem, İşleme ve/veya İşlenmiş Kişisel Veri üzerinde otomatik olarak ve/veya başka bir biçimde icra edilen, toplama, kayıt, düzenleme, muhafaza etme, uyarlama veya değiştirme, erişme, danışma, kullanma, ifşa etme, hazır bulundurma, sıralama, birleştirme, engelleme, silme, bozma ve imha etme dahil olmak üzere ve bu işlemlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir operasyon veya operasyonlar anlamına gelir Akıllı Mobil Cihaz Sıradan (temel telefon yetenekleri ile kısıtlı) cep telefonlarına kıyasla daha ileri seviyede işlem yapma kapasitesi bulunan, gelişmiş bağlantı seçenekleri sunan ve üzerinde her türlü mobil uygulamaların çalışmasına imkan tanıyan ve çeşitli işletim sistemleri (IOS, Android, Blackberry gibi) ile çalışan gelişmiş mobil iletişim cihazı.

3 Hizmet Kullanıcı lara ait Akıllı Mobil Cihaz lara ABONE Yetkilisi tarafından Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Servisi üzerinden uzaktan erişim sağlanması ile, kullanıcı kontrolünde olan Akıllı Mobil Cihaz lara uzaktan müdahale ve uzaktan cihaz yönetiminin sağlanması hizmetleri Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Uzaktan erişim vasıtasıyla Akıllı Mobil Cihaz yönetimi sağlayan web tabanlı bir uygulama Web Tabanı Hizmet in verilebilmesi için kullanılan internet adresi ABONE Yetkilisi Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi servisini ABONE adına yönetmek üzere yetki almış olan, ABONE adınavodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Servisi ne tanımladığı Akıllı Mobil Cihaz larının uzaktan erişim ve yönetimini gerçekleştiren yetkili Kullanıcı Abone olup olmadığına bakılmaksızın, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi yazılımını bizzat kullanan ve kendi cihazına Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi tarafından Erişim izni veren şahsı ifade eder Alt Numara Hizmet ten yararlanacak Akıllı Mobil Cihaz lara ait VODAFONE GSM hat numaraları Erişim Kullanıcı ya da ABONE Yetkilisi nin Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Sunucusu nu arama ya da Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Sunucusu na başka bir şekilde uzaktan erişme veya duruma göre Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Yazılımının cihazlara erişme ve cihazları yönetme kabiliyeti anlamına gelmektedir Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Aracısı Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Yazılımının bileşenleri anlamına gelmektedir. Bu bileşenler Cihazlara kurulur ve Cihaz ve Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Konsolu arasında iletişim ve kontrol fonksiyonlarına izin verir Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Konsolu Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Yazılımının bileşenleri anlamına gelmektedir. Bu bileşenler müşteriler adına barındırılır ve Mobil Cihazlar ve Ekipman ile iletişim ve kontrol fonksiyonlarına izin verir Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Sunucusu/Sunucuları Kullanıcı adına Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Yazılımının barındırıldığı sunucu/sunucular anlamına gelmektedir Etkilenen Hizmet Barındırılan hizmetlerin sadece Hizmet Dışı Kalma dan etkilenen kısmı anlamına gelmektedir.

4 Müşteri Destek Hizmeti Vodafone Müşteri Destek Hizmeti anlamına gelmektedir Teslimat Tarihi ABONE nin Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi siparişinin tamamlandığı ve hesabının oluşturulduğu tarih anlamına gelmektedir Dokümantasyon Vodafone tarafından tedarik edilen ya da sağlanan tüm materyaller anlamına gelmektedir. Bunlar yazılı ya da çevrimiçi olabilirler veya manyetik bantta ya da başka bir ortamda olabilir. Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi yazılımının kullanımını açıklar ya da kolaylaştırır. Bunlara kullanım kılavuzları, standart işletim kılavuzları ya da talimatları, eğitim materyalleri, sistem kılavuzları da dahildir fakat bunlarla sınırlı değildir Pekiştirmeler İlgili Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Yazılımında yapılan revizyonlar, hata düzeltmeleri, değişiklikler, tadiller ya da modifikasyonlar anlamına gelmektedir. Bu Pekiştirmeler, lisans sahiplerine Vodafone tarafından sağlanır (Vodafone un takdir yetkisine bağlı olarak) Ekipman Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Yazılımı tarafından izlenecek olan Kullanıcı ekipmanları anlamına gelmektedir Barındırılan Hizmetler İnternet tabanlı konsollar yoluyla Cihazlar ile iletişim ve kontrol fonksiyonlarına izin vermek amacıyla, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Sunucuları üzerinde ana bilgisayara sunulan hizmetler anlamına gelmektedir Normal Çalışma Saatleri Vodafone tarafından kabul edilen tatiller hariç olmak üzere, Pazartesi gününden Cuma gününe kadar 8:00 ET ve 17:00 ET saatleri arasındaki saatler anlamına gelmektedir Hizmet Dışı Kalma Vodafone un belirtilen hizmetleri Kullanıcı ya sağlayamamasından dolayı Kullanıcının Barındırılan Hizmetleri kullanamadığı en azından bir dakikalık süre anlamına gelmektedir Yazılım Bir makine tarafından okunabilir ve sadece amaç kodu biçimindeki bilgisayar programı ya da veri derlemesi anlamına gelmektedir. Programın sadece bir makine ya da cihaz yardımıyla algılanabildiği, çoğaltılabildiği ya da başka bir şekilde iletilebildiği herhangi bir depolama ortamında ya da herhangi bir somut ifade ortamında sabitlenir Güncellemeler

5 Genel olarak Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Yazılımı nın yeni sürümleri ve güncellemeleri anlamına gelmektedir. Yeni özellikler ve fonksiyonlar içerir. Güncellemeler, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Yazılımı nın yeni versiyonlarını ya da Vodafone un ek ücret karşılığında müşterilerine (Bakım ve Destek satın alan müşteriler de dahil) sunduğu ayrı ürünleri içermeyecektir. MADDE 2. KONU VODAFONE tarafından ABONE ye verilen Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Servisi kapsamında, ABONE nin Vodafone kurumsal hatları ile kullandığı Akıllı Mobil Cihaz lar için, ABONE Yetkilisi tarafından Web Tabanı kullanılarak uzaktan erişim ve yönetim sağlama şartıyla, uygulama geliştirme; uzaktan erişim ile bakım ve destek sağlama; ABONE talepleri doğrultusunda mobil uygulamaların kontrolünü sağlama, uygulamaları yönetme; mobil cihazlara kısıtlar koyma; ABONE ye ait hatların kullanıldığı Akıllı Mobil Cihaz ların içeriklerinin silinmesi, uzaktan kilitlenmesi ve benzeri iş ve işlemlerin Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi ile sağlanması karşılığında ABONE tarafından aşağıdaki şartların kabul edilmesi ile işbu şartların ABONE tarafından kabul edildiğinin taahhüt edilmesidir. MADDE 3. HİZMET ŞARTLARI 3.1 Hizmet sadece Kurumsal ve faturalı aboneliği olan GSM hatlarına sahip ABONE ye açık olup, ABONE kurumsal abonesi olduğu GSM hatlarına ait numaralarından Hizmet kapsamında kullanılmasını istediklerini, işbu taahhütnamenin ön yüzündeki başvuru formunda bildirerek, söz konusu formda belirtilen GSM hatlarına ilişkin telefon numaralarında yapılacak her türlü değişiklikleri Vodafone a derhal yazılı olarak bildireceğini beyan eder. ABONE Yetkilisi, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Servisi ne tanımlayacağı Akıllı Mobil Cihaz lar için bu hizmeti kullanan Kullanıcılar ı yani firma çalışanlarını Vodafone Güvenli Cihaz Yönetimi Servisi ile ilgili bilgilendirerek, Kullanıcılar dan Kişisel Veri lerinin Vodafone Güvenli Cihaz Yönetimi Servisi tarafından işlenmesi ve Vodafone, Vodafone Grup ve Airwatch ile paylaşılacağı konusunda izinlerini almak zorunda olup, bu izni alacağını taahhüt eder. Hizmet kapsamında, ABONE Yetkili si Web Tabanı na tanımladığı Akıllı Mobil Cihaz ları ve bu cihazlara ait GSM No ları görüntüler. 3.2 ABONE Yetkilisi, Vodafone Güvenli Cihaz Yönetimi Konsol u üzerinden yönetimini yapmak istediği Akıllı Mobil Cihaz lar için Kullanıcı ları ve bu Kullanıcı lara ait Akıllı Mobil Cihaz ları ekleyerek sisteme tanımlar. Alt numara ların uzaktan erişim için yazılım yüklemeye izin vermesi gerekir. Alt numara uzaktan erişime izin verdiğinde, cihaza yazılım yüklenerek uzaktan erişim gerçekleşir. Yazılım yükleme için, Kullanıcı ya SMS veya yolu ile bir link gönderilir. Kullanıcı nın linki çalıştırması (tıklaması) ve onaylaması ile birlikte yükleme işlemi tamamlanır. Yükleme işleminin yapılabilmesi için Akıllı Mobil Cihaz ın internet erişiminin açık olması şart olup, internet erişimi 2G/3G veya WiFi vasıtasıyla sağlanabilir. 3.3 Kullanıcı ya ait Akıllı Mobil Cihaz lar için Hizmet in sağlanması, yazılım yükleme işleminin başarıyla yapılması şartına bağlıdır. Bu işlem gerçekleşmez ise, Hizmet sağlanamaz. Bu işlemlerin yani kurulum ve konfigürasyon işemlerinin yapılması tamamen ABONE nin sorumluluğunda olup, bu işlemlerin eksik yapılmasından dolayı VODAFONE sorumlu tutulamaz. ABONE Yetkilisi nin Hizmet i alabilmek için yazılım yükleme işlemini yapmaması durumunda Hizmet i kullanamaması halinde ABONE, VODAFONE dan herhangi tazmin talebinde bulunamaz.

6 3.4 Hizmet sadece IOS ve /veya Android 2.2+ Blackberry 5-7, Windows Mobile 5+,Windows Phone 7, Symbian 3 işletim sistemi yüklü Akıllı Mobil Cihaz lara sağlanabilir. Bunun dışındaki işletim sistemlerinde çalışmaz. Bu işletim sistemine sahip olmayan Akıllı Mobil Cihaz lar için Hizmet kullanılamamaktadır. Hizmet e tanımlanacak cihazlara Vodafone Güvenli Cihaz Yönetimi Servisi ni destekleyen işletim sistem yüklü olma sorumluluğu tamamen ABONE ye aittir. Vodafone Güvenli Cihaz Yönetimi Servisi ni destekleyen işletim sistemi yüklü olmayan Akıllı Mobil Cihaz larda ABONE Hizmet i kullanmak ister ve kullanamaz ise bundan dolayı VODAFONE un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ayrıca IOS işletim sistemi yüklü Akıllı Mobil Cihaz ları uzaktan kontrol edebilmek için Apple dan APN (Apple Push Notification) sertifikasyonunun alınması gerekmektedir. Bu sertifikasyonun alınması ABONE nin sorumluluğundadır. Adroid işletim sistemi yüklü Akıllı Mobil Cihaz larda ise gerekli yazılımın Android in sitesinden yüklenmesi gerekmektedir. 3.5 Hizmet in ABONE tarafından kullanılabilmesi için, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Servisi ne tanımlı Akıllı Mobil Cihaz lar ait GSM numaralarının internet erişiminin açık olması şarttır. Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi servisi, Akıllı Mobil Cihazlar la data hattı ya da kablosuz ağlar üzerinden iletişim sağlar. Müşterinin yapacağı mobil internet kullanımları Müşterinin mevcutta kullandığı standart data tarifesi veya varsa mevcut mobil internet paketi üzerinden yapılacaktır. Internet erişimi, 2G/3G veya WiFi üzerinden sağlanabilir. Hizmet, roaming servislerinde de kullanılabilir. Yurtdışında kullanılan mobil internet GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir. ABONE bu durumda Hizmet i kullandığı sırada gerçekleşen yurtdışı data kullanımına ilişkin olarak kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilir. 3.6 Hizmet in kullanımı, yararlanılan Akıllı Mobil Cihaz özellikleri ve işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir. Akıllı Mobil Cihaz işletim sistemi sürümleri/versiyonları güncellendikçe, aktif ve güncel Hizmet ten yararlanmak için ABONE nin Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Servisi ne tanımladığı Akıllı Mobil Cihaz lar içinde yazılım güncelleme işlemi yapması şarttır. Aksi halde, Hizmet ten gerektiği gibi fayda sağlanmadığı iddiası ile VODAFONE dan destek talebi hariç herhangi bir talepte bulunulamayacağı gibi, bu tip hallerden VODAFONE nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 3.7 ABONE, Hizmet kapsamında, ABONE ye tanınan imkanları işlerinin bir gereği olarak ve işleri kapsamında kullanmayı;hizmet kapsamında yer alan Vodafone Güvenli Cihaz Yönetimi Kullanıcılar ından bu uygulama kapsamında yer alabilmeleri için gerekli tüm izinleri almayı ve Kullanıcı lara vermiş oldukları bu izni her zaman geri alabileceklerini bildirmeyi; Kullanıcılar ı, ABONE tarafından Vodafone Güvenli Cihaz Yönetimi Konsol una tanımlanmış olan Akıllı Mobil Cihaz lar vasıtası ile gözlemleyebilecekleri ve denetleyebilecekleri konusunda bilgilendireceğini, Kullanıcılar ı hizmet ile ilgili bilgilendirme konusunda sorumluluğunun tamamen ABONE ye ait olduğu,gerek Kullanıcılar dan gerekse resmi mercii ve kuruluşlar tarafından gelecek tüm taleplerden ve bu taleplerin karşılanmasından, giderilmesinden, her türlü kullanıcı zararının tazmininden münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 3.8 ABONE, Hizmet ten yalnızca VODAFONE abonesi olmak kaydıyla ve GSM abonelik sözleşmesi kapsamındaki hatları aktif olduğu sürece yararlanabilir. Hatlarla ilgili genel kullanım şartları için Abonelik Sözleşmesindeki hükümler aynen geçerlidir. Hattın GSM abonelik sözleşmesi kapsamında farklı bir statüye geçmesi ve devir edilmesi durumunda o Hat için Hizmet iptal edilir. Hizmet sadece kurumsal faturalı tarifelerine sahip ve data servisi açık hatlar için sağlanabilir. Hattın kurumsal tarifler dışında farklı bir tarifeye geçiş yapması veya ön ödemeli hatta geçiş yapılması durumunda da o hat için Hizmet iptal edilir. ABONE, Abonelik Sözleşmesi kapsamında hat borcu

7 nedeniyle ya da başka bir geçerli nedenden dolayı kapalı duruma düşerse o hat için Hizmet iptal edilir. Hattın görüşmeye açılarak, aktif hale gelmesi ile birlkte Hizmet in yeniden aktif edilmesi ABONE nin sorumluluğundadır. Bir hat için Hizmet iptali ABONE nin sahip olduğu lisans sayısının azaltımı şeklinde yapılır. Lisans sayısı azaltılan ABONE ilgili Akıllı Mobil Cihaz a kurulu olan Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Servisi yazılımını kaldırmakla ve Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi konsolu üzerinden ilgili Akıllı Mobil Cihaz ı silmekle yükümlüdür. 3.9 ABONE, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi hizmetine tanımlanmış olan GSM numaralarına servis ücreti, aylık servis yenileme ve Vodafone tarafından her ay ücretlendirmenin yapıldığına ilişkin SMS bildirimi almak istemediğini beyan eder ABONE nin Hizmet ten yararlanması ve Hizmet i alması için VODAFONE hattının Data servisinin aktif olması gerekmektedir GSM hat aboneliğinin yeniden aktive edilmesi ve/veya hat eklenmesi durumunda ABONE mevcutta kullanmakta olduğu Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Servisi hizmeti için ek lisans talebinde bulunabilir ABONE, Hizmet kapsamında kendisine tanınan yetkileri sadece işinin gereği olarak iş amaçlı kullanmayı ve Abone ye ait cihazlar dışında kişisel amaçlarla kullanmayacağını taahhüt eder ABONE; Hizmet kapsamında yer alan Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi uygulaması ile Alt Numaralara sahip kullanıcıların Akıllı Mobil Cihaz larına uzaktan erişilmesini ve kontrolünün sağlanabileceğini kullanıcılara bildirmenin ve kullanıcılardan bu konuda izin alınmasının tamamen ABONE nin kendi insiyatifinde ve işçi-işveren ilişkisi dahilinde olduğunu, bu durumun ABONE nin kendi iç ilişkisini ilgilendirdiğini ve ABONE nin bu konuda zilyetliği veya sahipliği Alt Numara ları kullanan kullanıcıları bilgilendirmemesi halinde doğacak yasal talep ve işlemlerden VODAFONE nun hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder Hizmet in kullanımı sipariş formunda belirtilen ABONE Yetkilisi ve ABONE Yetkilisi nin atayacağı kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir ABONE, Hizmet kapsamında bilgi güvenliğini sağlamak ve yetkisiz erişimleri, şifre kırılması veya şifre hırsızlıklarını önlemek için gerekli tüm tedbirleri aldığını kabul ve taahhüt eder.abone nin bu önlemleri yeteri kadar almaması hallerinde, yaşanabilecek olan bir bilgi güvenliği ihlalinden VODAFONE kesinlikle sorumlu değildir. Herhangi bir bilgi güvenliği ihlali yaşanması halinde bu durum ABONE tarafından ivedilikle VODAFONE a bildirilecektir. ABONE, VODAFONE tarafından kendisine devredilen şifrenin hiçbir şekilde yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını, paylaşılması veya herhangi bir biçimde bu şifrenin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden dolayı yaşanacak ihlal ve zararlardan VODAFONE nun sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder ABONE, Hizmet in ABONE tarafından belirlenen hatlarda kullanımı karşılığında, VODAFONE un Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi servisi için belirlediği tarife kapsamında yer alan aylık kullanım bedelinin, Hizmet e tanımlı hatlara ait faturalara bu hatlara ait diğer bedeller ile birlikte yansıtılacagını; anılan kullanım bedelinin iş bu taahhütnamenin imzalanmasından sonraki ilk fatura döneminde ücretlendirilmeye başlanacağını, kabul ve taahhüt eder.

8 3.17 VODAFONE, gerekli gördüğü durumlarda ve/veya Hizmet Ie ilgili ana donanım ve teçhizatın bakım ve onarımı için servisi geçici olarak durdurabilir. Hizmet, kapsamında kullanılan hatların açık olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesi dışında kalması veya Hizmet in veri tabanında yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden durdurulması hallerinden dolayı bilgilerin ABONE ye ulaşmamasından VODAFONE sorumlu değildir VODAFONE Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi servisine tanımlı hatlara ait faturaların ödenmesinde VODAFONE abonelik sözleşmesinin aynen geçerli olduğunu, faturaların zamanında ödenmemesi durumunda faturada belirtilen gecikme faizinin uygulanacağını ve VODAFONE un Hizmet i durdurma ve sona erdirme hakkına sahip olduğunu ABONE kabul ve taahhüt eder ABONE, iş bu taahhütnamede düzenlenmeyen tüm hususlarda iş bu taahhütname konusu GSM hatlarına ilişkin olarak VODAFONE ile karşılıklı imzalanan VODAFONE Tip GSM Abonelik Sözleşmesi/leri hükümlerinin geçerli olduğunu, VODAFONE Tip GSM Abonelik Sözleşmesi/leri hükümleri ihlal etmesi durumunda, VODAFONE un Hizmet e tanımlı tüm hatlar için söz konusu Hizmet I durdurma hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder ABONE, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi hizmeti ile ilgili her türlü bilgiyi VODAFONE un isimli internet sitesinden ve/veya Vodafone Kurumsal Müşteri Hizmetleri nden alabilir AirWatch veya VODAFONE, pazarlama materyallerinde ABONE nin adını ve/veya logosunu kullanabilir. ABONE tarafından itiraz edilene kadar da kullanmaya devam eder. Bu Taahhütname nin imzalandığı tarihten itibaren kırk beş (45) gün içinde, AirWatch ve/veya VODAFONE bir basın bülteni yayınlayıp ABONE nin müşterisi olduğunu ilan edebilir. Fakat ABONE bu basın bültenini gözden geçirme ve onaylama fırsatına sahiptir Bu Taahhütname ve bu Taahhütname çerçevesindeki haklar, lisanslar ya da yükümlülükler, VODAFONE un ön yazılı izni olmadan ABONE tarafından başka bir Kişiye devredilemez (kanun gereği, şirket evliliği, yeniden yapılanma, vs. de dahil). Bu Taahhütname deki şart ve koşullar ihlal edilerek bulunulan böyle bir teşebbüs de hükümsüz olacaktır VODAFONE Hizmet in kullanıcı gereksinimlerini karşılayacağını veya hatasız olacağını kabul etmemektedir. Kanunun izin verdiği ölçüde ve düzenleyici devlet kuruluşları tarafından belirlenen çerçevelerde Hizmet in bazı fonksiyon ve özelliklerinde kullanıcı hakları gözetilerek kısıtlamalara gidilebilir. Bu durumlardan dolayı VODAFONE nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ABONE taahhüt eder ABONE, Vodafone ile anlaşmaya vardığı şekilde aylık olarak ödemeler yaparak SaaS (Bir Hizmet Olarak Yazılım) lisansını almayı kabul etmektedir. Sadece bu Taahhütname de açıkça belirtilen amaçlar için ve bu Taahhütname de açıkça belirtilen kısıtlamalara göre VODAFONE tarafından ABONE ye sunulan Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi servisinin kullanılması için sınırlı, geri dönülebilir, kişisel, münhasır olmayan, devredilemeyen ve dünya çapında geçerli bir lisans bu Taahhütname de belirtilen şart ve koşullara göre VODAFONE tarafından ABONE ye verilmektedir ( SaaS Lisansı ) Her bir SaaS Lisansı çerçevesinde sunulan Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Servisi, Akıllı Mobil Cihazların yönetilmesi için gerekli olan hizmetleri içerir. Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi

9 Servisi, Vodafone Grup a ait yurtdışı Sunucusu/Sunucuları üzerinde barındırılacaktır. Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Servisi lisansı bir Cihaz için verilir. Bu Taahhütname ve SaaS Lisansları ABONE ye sadece Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Ürünlerini bu Taahhütname de belirtilen şart ve koşullar ve kısıtlamalar çerçevesinde kullanma hakkı verir. Burada belirtilmediği takdirde, dolaylı ya da doğrudan, ABONE ye başka bir hak verilmemekte, devredilmemekte ya da temlik edilmemektedir (bir tarafın fikri mülkiyet hakları da dahil). AirWatch bunun gibi haklarının tümünü saklı tutar Her bir Hizmet Lisansı aşağıdaki şart ve koşullara ve kısıtlamalara tabidir: ABONE, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Ürünlerini kopyalayamaz veya herhangi bir Kişiye dağıtamaz, yükleyemez ya da sunamaz; ABONE, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Ürünlerini, sadece kendi ticari faaliyetleri için burada ve ilgili Vodafone Siparişinde/Vodafone Siparişlerinde belirtilen kullanım kısıtlamaları ile tutarlı bir şekilde kullanacaktır; ABONE, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Ürünlerini sadece Uygulanabilir Kanunlara ve düzenlemelere göre kullanacaktır; ABONE, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Ürünlerini sadece Dokümantasyon da belirtilen şekilde kullanacaktır ve Dokümantasyonu sadece Hizmet i kullanma yetkisini desteklemek için kullanacaktır; ABONE (i) Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Ürünlerini, (ii) Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Ürünlerinin kullanımını ya da uygulamasını ya da (iii) bu Taahhütname çerçevesindeki Kullanıcı haklarını herhangi bir Kişiye temlik edemez, alt lisans veremez, devredemez, kiralayamaz, satamaz ya da paylaşamaz; ABONE, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz servisine dayanan türetilmiş çalışmalar oluşturamaz ve başkalarının oluşturmasına izin veremez; ABONE, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi hizmetini, yaşam destek sistemleri içeren herhangi bir uygulamada ya da yaşam destek alanında, tıbbi uygulamalarda, kritik bakım uygulamalarında, implante edilmiş tıbbi cihazlara bağlantılarda, ticari taşımada ya da havacılıkta, nükleer tesislerde ya da sistemlerde ya da ürün arızasının insanların yaralanmasına, hayatını kaybetmesine ya da ciddi mal veya çevre hasarına yol açabileceği başka uygulamalarda ( Kritik Uygulamalar ) kullanamaz ve başkalarının kullanmasına izin veremez; Eğer ABONE Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Ürünlerini ios üzerinde çalışan Cihazları yönetmek için kullanıyorsa, kendi APNs Sertifikasına ve Apple ın ios Development Enterprise Programıyla kendi ilişkisine sahip olmalıdır. ABONE Yetkilisi ve Kullanıcı Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Ürünlerini başka bir Kişinin APNs Sertifikası ile kullanamaz ABONE Yetkilisi, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi servisini kullanarak servise kayıtlı Akıllı Mobil Cihaz lar üzerindeki içeriğin silinmesi/temizlenmesi işlemini yapabilir. ABONE, bu işlemin yapılması sonrasında Akıllı Mobil Cihaz üzerinden silinen verilerin kaybından hiçbir şekilde VODAFONE un sorumlu olmadığını ve hatalı işlem yapılmasını engellemek için gereken önlemleri alacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE 4. HİZMETİN TANIMLAMA VE AKTİVASYON SÜRECİ 4.1 ABONE, işbu Taahhütname nin imzalanmasını müteakip, Hizmet in aktive edilmesini sağlamak amacıyla şirketinin açık ticari ünvanını, adresini, ABONE Yetkilisi nin isim, soyisim, adresi ve

10 GSM numarası ile Hizmet e tanımlanacak alt GSM numaralarının yer aldığı başvuru formunu ve buna ekli işbu taahhütname yi imzalar. ABONE nin Hizmet tanımlama işlemleri bu şekilde gerçekleşebilir. 4.2 ABONE nin bildirmiş olduğu adresine Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Servisi nin Web Tabanı bilgisi, ABONE kullanıcı adı ve şifre bilgileri gönderilir. 4.3 ABONE, Web Tabanı nda yer alan URL ye ABONE Yetkilisi ne VODAFONE tarafından gönderilen şifre ve kullanıcı adı ile giriş yaparak Hizmeti kullanmaya başlar. Şifrenin ve kullanıcı bilgilerinin korunması tamamen ABONE nin sorumluluğu altındadır. Şifre ve kullanıcı bilgilerinin yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşılması veya ele geçirilmesinden dolayı VODAFONE nun sorumluluğu bulunmamaktadır. 4.4 ABONE Yetkilisi, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Konsol u üzerinden yönetmek istediği Kullanıcı ları ve Kullanıcı lara ait Akıllı Mobil Cihazları manüel olarak( Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi servisine tanımlayarak Hizmet i kullanmaya başlar. 4.5 ABONE Yetkilisi nin, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Konsolu üzerinden eklediği Kullanıcı lara, Akıllı Mobil Cihazları nı servise eklemeleri/kaydetmeleri için bilgilendirme e-postası gönderilir. Kullanıcı lar Akıllı Mobil Cihazlar ı üzerinden e-posta da belirtilen URL ye giriş yaparak cihazlarına Erişim izni verirler ve Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi servisinin çalışması için gerekli olan yazılımın yükleme işlemini yaparlar. MADDE 5. KİŞİSEL VERİLERİN KAPSAMI, PAYLAŞIMI VE YÖNETİMİ 5.1 ABONE, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi servisi için taahhütnamede belirtmiş olduğu GSM numaralarının, cihaz bilgilerinin ve başvuru formu üzerinde belirtmiş olduğu e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinin ve Kişisel Verilerinin yurtdışında Vodafone Grup ve Vodafone Grup un çözüm ortağı Airwatch UK Limited ile paylaşılacağını ve yurtdışındaki sunucularda işleneceğini bildiğini; bu paylaşıma açıkça rıza verdiğini kabul ve taahhüt eder. ABONE, firma çalışanlarının (Kullanıcı) Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi servisinin kullanımı ve Kişisel veri işleme, saklama ve paylaşımı konularında bilgilendirildiklerini ve rızalarının alındığını kabul ve taahhüt eder. 5.2 Bu Kişisel Veriler, Hizmet devam ettiği sürece işlenecek ve paylaşılacak olup, Hizmetin sonlanmasını müteakip silinecektir. 5.3 ABONE den alınan bu onay kapsamında, belirtilen Kişisel Veri ler sadece Hizmet in sağlanması amacıyla İşlem, İşleme ve/veya İşlenmiş şeklinde kullanılacak ve amacı dışında kullanılmayacaktır. İlgili kapsamdaki Kişisel Veri lerin korunmasıvodafone nun sorumluğundadır. 5.4 VODAFONE nun amacı Hizmet in tam ve eksiksiz olarak verilebilmesi için, ABONE bilgilerini güncel tutmaktır. Bu nedenle belirli zaman aralıkları ile ABONE den Kişisel Veri lerini güncellenmesi talep edilebilir. 5.5 Kişisel Veri ler, VODAFONE tarafından Hizmet i sağlamak amacıyla AirWatch firmasıyla ve VODAFONE Grup ile paylaşılabileceği gibi ABONE Yetkilisi tarafından da Kullanıcı tanımlama aşamasında sisteme giriş yapılarak da paylaşılabilir. Bununla birlikte, Kullanıcı nın Akıllı Mobil Cihaz a yüklemiş olduğu ve üzerinde ürünün çalıştırıldığı uygulamalar; Akıllı Mobil Cihaz a ait

11 donanım ve yazılım bilgileri, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi Servisi tarafından Kullanıcı nın cihazından toplanır. MADDE 6. GİZLİ BİLGİLER ve SERVİSİN KURULMASI 6.1 Hizmet in verilmesi sırasında ABONE Yetkilisi tarafından ABONE ye ait Akıllı Mobil Cihaz lara uzaktan erişim sağlandığında Akıllı Mobil Cihaz içerisinde ABONE ye ve Kullanıcı ya ait gizli bilgi veya ticari sırları içeren veri ve uygulamalar olabilir. ABONE ve Kullanıcı, bu bilgiler üzerinde gerekli korumaları sağlayacağını, gerekli koruma sağlamaz ve gerekli uyarıda bulunmaz ise, bu bilgilere ABONE Yetkilisi ve gerekli hallerde VODAFONE tarafından atanmış olan destek personelitarafından erişilmesine şimdiden izin verdiğini açıkça kabul ve taahhüt eder. Aksi halde yaşanabilecek veri kayıplarından VODAFONE sorumlu değildir. 6.2 ABONE, Hizmet in yürütülmesi için ve kendi talepleri doğrultusunda, Akıllı Mobil Cihaz lara kurulacak yazılımlar için şimdiden onay verdiğini taahhüt eder. 6.3 Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi yazılımı, içerdiği kabiliyetler dolayısıyla, Akıllı Mobil Cihaz larda uzaktan erişim ve kontrol sağlanması gibi fonksiyonlar yoluyla, Akıllı Mobil Cihaz ların bireysel kullanıcılarının gizlilik haklarını ihlal etmek için ABONE yetkilisi veya kullanıcılar tarafından uygunsuz ve /veya kötü niyetli bir şekilde kullanılabilir. ABONE bu riski kabul etmektedir. ABONE, Cihazların bireysel kullanıcılarını gizlilik ve mahremiyet konularında uygun şekilde bilgilendirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. ABONE bu kapsamda gerekli önlemleri alacağını da açıkça kabul ve taahhüt eder. 6.4 VODAFONE, Vodafone Güvenli Mobil Cihaz Yönetimi yazılımının kullanılması ya da uygunsuz kullanılması sonucu mahremiyet haklarının ihlali ile ilgili zararlar, hasarlar, kararlar, masraflar ve harcamalar için herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir ve bunlara karşı kullanıcıyı savunma, tazmin etme ya da koruma gibi bir görevi olmayacaktır. 6.5 ABONE, VODAFONE un, Vodafone Grup Şirketleri ve Airwatch ile Veri lerini paylaşmasına onay vermiştir. VODAFONE un, Vodafone Grup Şirketleri ve Airwatch ile iş bu Taahhütname ye istinaden yapacağı bilgi paylaşımı Taahhütname kapsamındaki gizlilik yükümlülüğünün ihlali olarak kabul edilmeyecektir. 6.6 ABONE, VODAFONE un ABONE nin Sipariş Formu üzerinde bildirmiş olduğu açık ticari unvanı, işletme adresi, ABONE Yetkilisi nin isim soyisim, adresi, GSM numaraları ve müşteri bilgilerini Vodafone Grup Şirketleri ve Airwatch ile paylaşacağina açıkça rıza verdiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Gizli Bilgiler in; (i) kamunun bilgisi dahilinde olması, (ii) bir tarafça herhangi bir gizlilik anlaşmasına veya ilgili mevzuata aykırı olmayan bir yoldan öğrenilmesi, (iii) Taraflar dan birinin bilgileri bir mahkemenin veya resmi bir kurumun emri üzerine ilgili merciye açıklamak zorunda kalması, (iv) VODAFONE tarafından Vodafone Grup Şirketleri ile paylaşılması, (v) VODAFONE tarafından işbu Sözleşme kapsamın da Airwatch ile paylaşılması, halleri işbu gizli tutma yükümlülüğünün ihlali olarak kabul edilmeyecektir.

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

VODAFONE (24 AY TAAHHÜTLÜ) AKILLI BAS KONUŞ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE (24 AY TAAHHÜTLÜ) AKILLI BAS KONUŞ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone (24 ay taahhütlü) Akıllı Bas Konuş Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle işbu Taahhütname ekinde (EK-2) imza tarih(ler)i

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Turkcell ) ye; TURKCELL GİZLİ Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 1. maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Turkcell ) ye; TURKCELL GİZLİ Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 1. maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

TURKCELL AKILLI YARDIMCIM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL AKILLI YARDIMCIM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL AKILLI YARDIMCIM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 20.02.2014 tarihinden itibaren düzenlenen Turkcell Akıllı

Detaylı

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİVİBU UYDU HİZMET NO ABONE BİLGİLERİ Firma/Kurum/Adı: Vergi No: Vergi Dairesi: Sektör: Sicil: Bağlantı Adresi: İlçe Posta Kodu: İl GSM No: E-posta @ İş/Diğer Tel.

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza :

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza : Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Abone No Faturalı Ön Ödemeli Kurumsal Bireysel Kurumsal1 E-Fatura Adresi FirmaKurum Ünvanı @ Bildirdiğim

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ :

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ : KİŞİSEL BİLGİLER : T.C. KİMLİK NO : ADI SOYADI : DOĞUM TARİHİ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT BİLGİLERİ : EV ADRESİ

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. NAZNET WİFİ HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Detaylı

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM Adres: ÇAMLIK MAHALLESİ MEŞE SOKAK NO:4/2 PENDIK/İSTANBUL Tel: 05067107952 Fax: E-Mail: lokmanaltayli@hotmail.com

Detaylı

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. DORUKNET

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI Kampanya nın Koşulları : Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Taahhütlü Toplu SMS kurumsal müşterileri ( Müşteri

Detaylı

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu Taahhütnamede atıfta bulunulan tanım ve kısaltmalar, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata

Detaylı

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- EXPRESS GROUP SMS Adres: FİKİRTEPE MAH, MANDIRA CAD. ÖZEN SOK NO:1/A KADIKÖY/İSTANBUL Tel: 0554 579 82 85 Fax: E-Mail: exprestl@hotmail.com 1.2-.....

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DABFĠ BĠLĠġĠM Adres: Levent mah.levent cad.no:69 yüregir /ADANA Tel: 03223460988 Fax: E-Mail: info@dabfi.com tr 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

Toplu SMS Çözümleri. SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır.

Toplu SMS Çözümleri. SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır. Toplu SMS Çözümleri SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır. İÇİNDEKİLER ÇelebiSMS... 3 Üyelik ve Sözleşme... 3 Ücretlendirme... 3 Turkcell Toplu Mesajlaşma Sözleşmeleri... 3 Ön Ödemeli... 3 Faturalı

Detaylı

VODAFONE AKILLI BAS KONUŞ BİREYSEL SERVİS SÖZLEŞMESİ

VODAFONE AKILLI BAS KONUŞ BİREYSEL SERVİS SÖZLEŞMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Akıllı Bas Konuş Servisi nden ( Servis ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu Sözleşme, Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:5 34394 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde mukim İşNet ELEKTRONİK

Detaylı