!!!!!Genel!Bilgi!&!Fiyatlandırma!Dosyası!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!!!!!Genel!Bilgi!&!Fiyatlandırma!Dosyası!"

Transkript

1 Raja Ampat, West Papua Papua Explorers Resort GenelBilgi&FiyatlandırmaDosyası

2 Raja Ampat, West Papua RAJAAMPATVEPAPUAEXPLORERSRESORT: PapuaExplorersResort,BatıPapua'nınkuşkafasıyarımadasıolaraktabiredilen kısmınınucundabulunanrajaampatadalarınıniçindeyeralmaktadır.tam lokasyonugamadasıüzerindevedünyacaünlüdampierkanalınıniçindedir.bu bölgeninünüdünyanınenyoğunbalıkpopülasyonununkayıtedilmişolmasından ötürügelmektedir.bilimadamlarınınyaptığıaraştırmadalışlarında584adettürkayıt edilmiştir.resortumuzdünyaliteratürünegeçmişbudalışnoktalarına10z15dk.lık tekneyolculuğumesafesindebulunmaktadır. Otelimiz,RajaAmpatvePapua nındoğalyapısıileuyumiçindeolacakşekildeinşa edilmiştir. Yapılarkesinlikleadanındoğalgüzelliğinibozmamaktadır.Otelininşatarzını"yerel yaşantıileharmanlanmış,konforlubiryapı olaraktanımlayabiliriz.yapımiçinteak ağaçı,palmiyeyaprağıvebambugibidoğalmalzemelerkullanılmışveyerelpapua mimarisiuygulanmıştır. Heroda,denizüstündekikonumuylamisafirlerimizingünboyuncadalgalarınsesini, kuşlarınötüşünüveormanınesintisinidinleyebilecekleribiryapıyasahiptir.300 metrekarelikdenizüstürestoranımızvedinlenmebölümünde,günboyuncayerlive yabancılezzetleritatmavedalışaralarındaveyayemeksonrasındarahatçavakit geçirmeimkanıbulacaksınız. Otelimizinüstündebulunduğuyarımadadagönlünüzcedolaşıp,hemenyakınımızda bulunanköydeyerelhayatıgözlemleyebilirsiniz.çekingenveutangaçyerlilerile tanışabilirsiniz.birazdahamaceracımisafirlerimizisehemenarkamızdakitepenin ardındabulunangöle5dk.lıkbirtırmanışgerçekleştiripyağmurormanlarınıntadını çıkarıpgölmanzarasınınkeyfinisürebilirler.

3 Raja Ampat, West Papua ULAŞıM: RajaAmpat afarklınoktalardanulaşmakmümkün. BatıPapua'yavarışşehriSorong'dur.Sorong'a değişiknoktalardanulaşmakmümkündür.jakarta, UjungPandang(Makassar)veManadobunlarınen uygunolanıdır. Rotaların)bir)kaçı):) DışHatlar: ÜçadetnoktadanEndonezya'yagirişyapmanızmümkün,bunlar; Jakarta,ManadoveUjungZPandang(Makassar) Bağlantılariçinise: JakartaZSorongdirektuçuş(ExpressAirlines) JakartaZSorong,UjungPandang'daaktarmalı(Sriwijaya,Merpati) JakartaZSorong,Ambon'daaktarmalı(LionAir) UjungPandangZSorong(Singapurdangelinebilir,UjungPandang'da1gecekonaklama gerektirir) ManadoZSorong(Singapurdangelinebilir,Manadoda1gecekonaklamagerektirir) JakartaveUjungPandanghavalimanındaotelmevcuttur,ihtiyaçdurumunda6 saatlikodalarrezerveedilebilir. JakartahavalimanıoteliDışHatlarterminalinin(Terminal2)ikincikatında,DveE yolcugirişkapılarınınarasındayeralmaktadır.otelgirişineyürüyenmerdivenlerile birkatdahaçıkılarakulaşılmaktadır. UjungPandang(Makassar)havalimanındaiseyineikincikattaterminalbinasınıntam ortasındayeralmaktadır. Endonezyaulaşımkonusundaemeklemesafhasındaolduğundan,tamamıylaön yargılarımızdanarınmış,beklentilerimiziçokyüksektutmadanbuyolculuğaçıkmamız gerekmektedir.uçaklaraşırısoğukolabilmektedir,yanınızdabirhırkayadasüveter getirmenizdefaydavardır.havayollarıfazlabagajkonusundaçokkatıolmakla beraberfazlabagajücretioldukçadüşüktür.jakartazsorongmesafesiiçinfazlabagaj ücretigeneldekilobaşı3z4usd'yigeçmemektedir. Hernekadarsıkçabagajkayıplarıveuçakgecikmelerinedenkgelmesekde,olmuyor anlamınagelmez.ulaşımlarınızesnasındaoluşabilecekaksaklıklardandolayı meydanagelebilecekmaddikayıplarıkarşılayabilmenizamacıileseyahatsigortası yaptırmanızıtavsiyeediyoruz. ADAYATRANSFER: PapuaExplorers'sResortherhaftaPazarveÇarşambagünleritarifeliadatransferleri gerçekleştirmektedir.teknemizinhareketsaati12.00olup,misafirlerimizinbu saattenöncesorong'avaranuçuşlartercihetmelerinitavsiyeederiz.tarifeli transferlerimizdışındafarklıvakitlerdeyolculukplanlayanmisafirlerimizözeltransfer ücretinetabiitutulacaktır.uçakgecikmelerikonusundaanlayışlıdavranmakile beraber,teknemizdedahaöncegelmişmisafirlerimizinbulunmasıyadaseyir güvenliğinisıkıntıyasokabilecekgecikmelerdemaalesefteknemizinbekleme durumusözkonusudeğildir.budurumdagecikenmisafirimizinözeltransfer ayarlamasıgerekmektedir.

4 Papua Explorers Dive Resort Raja Ampat, West Papua KONAKLAMA: PapuaExplorersResort'unyerelmimarikullanılarakinşaedilmişdenizüstü villalarında,modernvedoğalyapımalzemeleriharmanlanmıştır.yapımalzemesi olarakduvarlardadaunboboadlıözelbiryapraktürü,çatıdasaguağacının yaprakları,daunnipakullanılmıştır.zemin,kapıvepencereçerçeveleriiseteak ağacındanüretilmiştir.buyapılarpapuatarzıevlerolarakadlandırılmaktadır. Denizüstüvillalarda12m2'likbirbanyo,40m2yaşamalanıve20m2'likbirveranda bulunmaktatdır.banyodaduş,tuvaletvesıcaksumevcuttur.biradetdenizüstü villanınyüzölçümü72m2'dir.ihtiyacabağlıolarak,tekkişilikveçiftkişilikodalar mevcuttur.herodadaoturmagrubu,çalışmamasası,elbisedolabı,yatak,cibinlikve tavanfanıstandarttır.verandalarımızda1adethamak,2adetşezlongvedenize direktgirişsağlayanmerdivenbulunmaktadır. Odalardahavlu,şampuanvesabunkullanımınızasunulmaktadır.Ayrıcadalış teknelerindedehavlubulunmaktadır.sabunveşampuanlardoğayazararvermeyen, doğalürünlerdenseçilmiştir.yanınızaalmayıunuttuğunuzkişiselbakım malzemelerinizihediyedükkanındanteminetmenizmümkündür. Dalış: Günde3adetteknedalışıvesınırsızkıyıdalışışeklindedalışyapılmaktadır. Teknelerimizsabahları08:00'deve10:00'da,öğledensonradasaat14:30'daotelden ayrılıpmisafirlerimizedalışyaptırıpgerigetirmektedir. Dünyacatümmeşhurdalışnoktalarıgünlükdalışplanıdahilindedirveotelimizeolan uzaklıklarıaşağıdakigibidir. ZMantaPointZ20dkZMikesPointZ10dk ZCapeKriZ15dkZSardineReefZ25dk ZMioskonZ25dkZBlueMagicZ25dk ZOdlimaZ5dkZChickenReefZ20dk ZPassageZ45dkZHiddenbay30dk Diğerotellerenazaranbunoktalariçinayrıcadalışücretialınmamaktadır.

5 Papua Explorers Dive Resort Raja Ampat, West Papua Tümdalışlargelgitzamanlarınagöre,balıkyoğunluğununenfazlaolduğuanları yakalayabilmekiçinbüyükhassasiyetileplanlanmaktadır.balıkyoğunluğusizleri baştançıkaracaktır,ancakşugerçeğideaklınızdançıkarmayın,akıntıolanyerdebalık dahafazlaolmaktadır.buakıntılaraşağıveyukarıdoğrudaseyirediyorolabiliyor. Herkeseakıntıkancasıdağıtılmaktadır.Herkesinyanındabiradetişaretsosisive düdükolmakzorundadır.papuaexplorersresort,misafirlerindenmuhakkakdan sigortasıyaptırılmışolarakgelinmesinizorunlukılar.rajaampat'aenyakınbasınç odasımanado'dadırveacildurumdahastanaklizorveyüksekmasraflıolabilir.bu sebeptenötürükesinlikledeco'suzdalışlarvebilgisayarkullanımıtarafımızcazorunlu kılınmaktadır.genelliklebutipuzaknoktalara,dalıcılarınkendimalzemelerini getirmesinitercihetmesindendolayıdalışmerkezimizdekiralıkdalışmalzemesi adedisınırlıdır.ekipmanrezervasyonununenaz60günöncesindenyapılması gerekmektedir. Not:Mantalarıoturuphavuzgibibirortamdasaatlercesakinceizlemekmümkünken, bazıdalışnoktalarındaiseyerinizdenuçmamakiçintutunacakyerarıyorolacaksınız, minimum50dalışlıktecrübebizimtarafımızdanönerilmektedir. Fotoğrafçılara+Tavsiyeler: Mercanvebalıklarınçokyoğunbulunduğububölge,hertürlüfotoğrafçılığa elverişlidir.sualtındakiyoğunmercanbahçelerigenişaçıfotoğrafçılıkiçinidealdir. Passagebölgesindeyarısualtıyarısuüstüçekimlerdünyacaünlübiraktivitedir. Yalnızinanılmazbirmakrofaunadamevcutturancaketraftakibalıkyoğunluğundan dolayıgözardıedilmektedir.suüstükuşgözlemveköygezilerideunutulmamalıdır. Ekstra'Aktiviteler: RajaAmpatadalarıdünyanınsayılıdoğaharikalarıarasındayeralmaktadır.Ünlü mantaradalarıadetaavatarfilmindensahnelerianımsatmaktadır.mantaradaları gezileriyapılacakgünlükaktivitelerdenbiridir.adanınyağmurormanları,cennet kuşuavcılarınınköyügezilebilirvebölgeyehasendemikbirtürolankırmızıcennet kuşlarıizlenebilir.dünyanınengüzelmercanresiflerindeşnorkelyapmakiseherkesin katılabileceğikeyiflibiraktivitedir.

6 Papua Explorers Dive Resort Raja Ampat, West Papua İlaç%ve%doktor%ihtiyacı: LütfenRajaAmpat'agelmedenöncedaimiolarakkullandığınızilaçlarvarsayanınızda getiriniz.doktorbulmakzorveuzaktır.yanınızdaherihtimalekarsımideveishalilacı bulundurmanızdafaydavardır. Lütfenyanınızdahemüstünüzesürebileceğinizhemdeelektriğetakabileceğiniz cinstensivrisinekkovuculargetiriniz.yinedesivrisinektenkorunmanınenbasit yöntemihafifamavücudunuzkoruyankıyafetlerkullanmaktır.bölgedenadirdeolsa sıtmamevcuttur,doktorunuzadanışıpöncedensıtmaönlemetabletlerialabilirsiniz. BuilaçlardanLariamadlıilacındalıştayanetkisikanıtlanmıştır.Buyüzdentercih edilmemelivemevcutdiğerürünlerkullanılmalıdır. Vize%ve%Diğer%Formaliteler: Endonezya yagirmekiçintürkvatandaşlarıkapıdan25usdkarşılığındavize alabiliyor.pasaportunuzunülkeyegiriştarihindenitibarenenaz6aygeçerliolması gerekmektedir.uçaktasizleredağıtılacakpembeülkeyegirişformlarınıayrıntısıile doldurupkalacağınızotelkısmına"papuaexplorersresort,rajaampat" yazıyorsunuz.uçaktanindiktensonragirişprosedürüesnasında,ilkönce"visaon Arrival"kontuarından25USDödeyerekpulşeklindevizenizialıyorsunuz.Lütfen yanınızdatammiktarolmasınadikkatedin,aksitakdirdeparaüstü vermeyebiliyorlar.ardındanyabancılara"foreigner"ayrılmışpasaportsırasından kontrolünüzüyaptırıyorsunuz. Hava: RajaAmpatyılboyuziyaretedilebilecekbirbölgedir.Havavesu,tropikbölgelerde alışıkolduğumuzgibiherzamansıcaktır.bölgeseltropikyağmurlaryılboyuherhangi birvakittegörünebilirvekısasürer.susıcaklıklarıyılboyunca28z29derece,hava sıcaklıklarıise34z36derececivarındaseyreder. Yemek: Mutfağımızdauluslararasıyemeklerinyanında,konuklarımızayerellezzetleritatma imkanıverecekyemeklerpişmektedir.konumumuzdandolayıenlezzetliveentaze balıklaraulaşmaimkanınasahibizvebunumümkünolduğuncadeğerlendirmeye çalışmaktayız. Diyetinizleilgiliözelkısıtlamalarınızyadagıdaalerjilerinizvarsa,bizeenaz60gün öncehabervermenizgerekmektedir.çünküherürünüsorong'daherzamanbulma imkanımızolmamaktadırveürünteminivestoklamasıözelbirçabaveplanlama gerektirmektedir. Kahvaltıdabolcameyve,evyapımıreçelçeşitleri,bal,fıstıkezmesi,yabancıkaşar peynir,evyapımıekmekler,kahvaltılıkgevreklerveçaybulunmaktadır.eğerzeytin, beyazpeynirvesucuksuzyapamamdiyorsanız,lütfenyanınızdagetirmeyi unutmayın.

7 Raja Ampat, West Papua Ücretler 1 Nisan Mart 2014 arası geçerli fiyatlarımız Fiyatlara dahil olanlar: 21 % Servis & Vergi Sorong havalimanından otelimize transferler ( Pazar günleri, tarifeli) Tam pansiyon konaklama (Yerel ve Yabancı mutfaklardan açık büfe ana ogunler ve ara öğünler ) Varışınızda hoşgeldiniz içeceği Internet servisi & WIFI Çamaşır Servisi 12 yaşından küçük çocuklar ebeveynleri ile oda paylaştıklarında ücretsiz konaklar. Ebeveynlerinden ayrı odalarda konaklayan 12 yaşından küçük çocuklar % 50 ücrete tabidir. Paket (Kişi Başı) Tek kişilik Oda Iki Kişilik Oda Üç Kişilik Oda 7 gece NON-DIVER 14 gece gece gece DIVER 14 gece gece NOT: Hava şartlarının elverişliliği doğrultusunda dünyaca ünlü dalış noktalarında günde maximum 4 dalış. Fiyatlara Tüp,Ağırlık Kemeri,Rehber,Havlu,Su & Meyve ve Çay/Kahve dahildir. Sorong'a varış gününüz transfer günlerimiz dışında bir gün ise : Yetişkin: 100 Çocuklar: Ücretsiz " Sorong havalimanından otelimize klimalı araç ve tekne ile transfer. " Herhangi bir başka otelden yada otele transferler ücrete tabiidir. TRANSFER " Transferler için kullanılan sürat teknesi otelimize aittir ve bunun dışında bir ulaşım şekli yoktur. Pazar günleri dışında Sorong'a varan misafirlerimizin transferlerini otelimizle önceden koordine etmeleri gerekir. Fiyatlara dahil olanlar: " 21 % Servis & Vergi " Waisai Limanından otelimize transferler " Tam pansiyon konaklama (Yerel ve Yabancı mutfaklardan açık büfe ana ogunler ve ara öğünler ) " Varışınızda hoşgeldiniz içeceği " Internet servisi & WIFI " Çamaşır Servisi " 12 yaşından küçük çocuklar ebeveynleri ile oda paylaştıklarında ücretsiz konaklar. " Ebeveynlerinden ayrı odalarda konaklayan 12 yaşından küçük çocuklar % 50 ücrete tabidir. Ücret Tek kişilik Oda Iki Kişilik Oda Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) GÜNLÜK 1 Gece RAJA AMPAT Milli PARKI " Raja Ampat 'a ayak basan her misafir bölge hükümeti tarafından Milli Park ücretine tabii tutulur. " Bu miktar yerel hükümet tarafından belirlenir ve geçerliliği 1 yıldır. " Şu anda bu ücret yabancı misafirler için RP (80 Eur ) yerel misafirler için ise RP dir.

8 Raja Ampat, West Papua DALIŞ EKİPMANI KİRALARI Günlük Tup, BCD, Regulator, Elbise, Maske, Snorkel, Palet 30 Dalis Bilgisayari 25 Maske, Snorkel, Palet 15 Dalis feneri 9 DALIŞ KURSLARI Tüm ücretlere, ekipman, dalışlar, öğrenci eğitim seti dahildir. Open Water Diver 420 Advanced Open Water Diver 260 Drift Diver 190 Rescue Diver Talep Halinde Dive Master (crew pack dahil) Talep Halinde NITROX Diver 190 Discover Scuba Program (1 günlük kurs, sığ su & açık deniz) 90 Scuba Refresher (sığ su çalışması) 60 EXTRA TURLAR (Min. 2 kişi) Cennet Kusu Turu 15 Wayag Turu Tam Gun 80 Fam Adalari Turu Tam Gun 65 Şnorkel Gezisi ( Tekne ile ) 30 Şartlar.. " Tüm rezervasyonlar yandaki mail adresine " Rezervasyon Talebi halinde, lütfen dalgıç olup olmadığınızı, talep ettiğiniz dalış paketini ve varsa lütfen extra taleplerinizi ( tur, kiralık ekipman vs.) belirtiniz " Resort'ta yapılacak tüm ödemeler nakit olarak yapılmalıdır. " Ödemeler Euro, USD veya Rupiah ile günlük kur kullanılarak gerçekleştirilebilinir. " Kredi kartı kabul edilmemektedir. " Yapılan tüm ödemelerin banka ödendi bilgileri adresine gönderilmelidir. Banka Detayları USD Rupiah/Euro Hesap Adı PT. Ocean Explorers Şube Adı Bank Mandiri/ Sorong Banka Adresi KC Sorong, Basuki Rahmat Hesap No Swift Kodu BMRIIDJA GROUP POLICY "(Her 11 nci kişi tesisimizde, yemek, konaklama,transfer ve dalış hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilir) Payments - 10% First Deposit within 20 days from the confirmation date, in order to grant the booking - 40% Second Deposit within 90 days from the Group arrival date - 40% Third Deposit within 45 days from the Group arrival date - 10% Balance within 25 days from the Group arrival date Cancelation Policy - 10% from 90 to 60 days prior the arrival of the Group - 50% from 60 to 30 days prior the arrival of the Group - 70% from 30 to 7 days prior the arrival of the Group - 100% from 7 days and/or Non Show

ANKARA YEMINLI MALI MUSAVIRLER ODASI

ANKARA YEMINLI MALI MUSAVIRLER ODASI Kime : Sayın Dilek ÇETİNKAYA Firma : ANKARA YEMINLI MALI MUSAVIRLER ODASI Telefon : 0312 4677001 Faks : 0312 4675795 E-mail : dilekcetinkaya@aymmo.org.tr Bilgi : FOM Konu : Fiyat Teklifi Tarih : 10 Aralık

Detaylı

idata, ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ TEK RESMİ KURUMDUR.

idata, ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ TEK RESMİ KURUMDUR. DİKKATİNİZE Gerekli tüm evraklarınızı hazırladıktan sonra idata ofislerinden başvuru yapmak için randevu.idata.com.tr adresinden randevu almanız gerekmektedir. İstanbul Harbiye ve İzmir ofislerimizden

Detaylı

Elite Hotels Darıca,İstanbul un yanıbaşında Kocaeli nin sanayi ve turizm ilçesi olan Darıca da yer almaktadır.

Elite Hotels Darıca,İstanbul un yanıbaşında Kocaeli nin sanayi ve turizm ilçesi olan Darıca da yer almaktadır. Öncelikle otelimize göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve işbirliğinize teşekkür ederiz. İstanbul Anadolu yakası otelciliğine yeni bir soluk getiren Elite Hotels,ilk şehir oteli olan Küçükyalı Elite Hotel

Detaylı

BATI AKDENİZ NCL Epic ile Haziran-Eylül / Türk Hava Yolları ile - 7 Gece 8 Gün

BATI AKDENİZ NCL Epic ile Haziran-Eylül / Türk Hava Yolları ile - 7 Gece 8 Gün BATI AKDENİZ NCL Epic ile Haziran-Eylül / Türk Hava Yolları ile - 7 Gece 8 Gün Civitaveccihia Livorno- Cannes- Palma de Mallorca-Barcelona Napoli - Civitaveccihia Neden Gitmeli? Gözlerinizi birkaç saniyeliğine

Detaylı

Ocean Majestic Yunan Adaları: Öne Çıkanlar Detaylar

Ocean Majestic Yunan Adaları: Öne Çıkanlar Detaylar Dubrovnik Turu: Garanti maaş müşterilerine özel 22 Ağustos hareketli 4 gece 5 gün Dubrovnik turu 1.375 TL yerine Bonus'a özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla sadece 899 TL! 18 Ağustos hareketli 4 gece

Detaylı

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 24 AĞUSTOS 2014 TK417 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 08:30 DA MOSKOVA YA HAREKET VARIŞ : 12:20 29 AĞUSTOS 2014 TK414 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 13:30 DA İSTANBUL A HAREKET VARIŞ:

Detaylı

TED BURSA KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ

TED BURSA KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 10.12.2014 KONU : Sömestir Kayak Kampları Sayın Veli, Yarıyıl tatilinde; okulumuz öğrencilerinin ve misafirlerinin katılabileceği Uludağ ve Bulgaristan da kayak kampları planlanmıştır. Bulgaristan'daki

Detaylı

MADEXPO ULUSLARARASI MİMARİ, DİZAYN VE YAPI FUARI KATILIMCI SEYAHAT PROGRAMI 18-21 MART 2015 /MILANO İTALYA LADİN FUAR VE KONGRE ORG. A.Ş.

MADEXPO ULUSLARARASI MİMARİ, DİZAYN VE YAPI FUARI KATILIMCI SEYAHAT PROGRAMI 18-21 MART 2015 /MILANO İTALYA LADİN FUAR VE KONGRE ORG. A.Ş. MADEXPO ULUSLARARASI MİMARİ, DİZAYN VE YAPI FUARI KATILIMCI SEYAHAT PROGRAMI 18-21 MART 2015 /MILANO İTALYA LADİN FUAR VE KONGRE ORG. A.Ş. THY İLE DİREKT GİDİŞ-DÖNÜŞ TK 1873 17 MART İSTANBUL 08:15 MİLANO

Detaylı

Travel is Life K.BAYRAMI UÇAKLA BUTİK KAPADOKYA TURU. 4-7 Ekim 2014 3 GECE 4 GÜN

Travel is Life K.BAYRAMI UÇAKLA BUTİK KAPADOKYA TURU. 4-7 Ekim 2014 3 GECE 4 GÜN K.BAYRAMI UÇAKLA BUTİK KAPADOKYA TURU 4-7 Ekim 2014 3 GECE 4 GÜN Kurban Bayramı Uçakla Butik Kapadokya Turumuz. En fazla 25 kişilik butik tur. Türk Hava Yolları ile gidiş dönüş uçak bileti dahil paket.

Detaylı

14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION

14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION 14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION FUAR TARİHİ 04-07 EYLÜL 2014 TUR TARİHİ 03-08 EYLÜL 2014 Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 03 EYLÜL 2014 TK882 SEFER SAYILI UÇAĞ I I LE 00:25 DE TEBRI Z E HAREKET VARIŞ 04:25

Detaylı

ERCAN ISTANBUL-SHANGAİ (2) - WUHAN - YİCHANG - YANGTZE NEHRİ (4) - CHONGQİNG - XİAN (1) - PEKİN(2) ISTANBUL -ERCAN

ERCAN ISTANBUL-SHANGAİ (2) - WUHAN - YİCHANG - YANGTZE NEHRİ (4) - CHONGQİNG - XİAN (1) - PEKİN(2) ISTANBUL -ERCAN SÜPER PROMOSYON!!!Tüm EXTRA TURLAR ve Çevre Gezleri DAHİL!!! ERCAN ISTANBUL-SHANGAİ (2) - WUHAN - YİCHANG - YANGTZE NEHRİ (4) - CHONGQİNG - XİAN (1) - PEKİN(2) ISTANBUL -ERCAN SİZE TELEFONUNUZ KADAR YAKINIZ

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılmak isteyen personel yazımız ekinde gönderilen müracaat formunu doldurarak, doğrudan ilgili tesis veya tesisin bağlı bulunduğu İl

Detaylı

2014 2015 KIŞ FACT SHEET

2014 2015 KIŞ FACT SHEET 2014 2015 KIŞ FACT SHEET Adres : İskele Mevkii-Belek / ANTALYA Tel : +90 242 715 35 35 Rezervasyon Fax : +90 242 715 21 97 Satış & Pazarlama Fax : +90 242 715 13 37 Website : www.spice.com.tr / E-mail

Detaylı

Fiyatlar. Language Studies International

Fiyatlar. Language Studies International Fiyatlar Language Studies International 2015 LSI sayesinde İngilizcem çok gelişti; çünkü sürekli İngilizce konuşuyorduk. Tüm öğretmenler çok iyi ve samimiydi. Asuka Itakura, Japonya www.lsi.edu/prices

Detaylı

DUBAI. 3 gece (İstanbul Çıkışlı) 28-31 MART 2013 AY DAN TURİZM

DUBAI. 3 gece (İstanbul Çıkışlı) 28-31 MART 2013 AY DAN TURİZM DUBAI 3 gece (İstanbul Çıkışlı) 28-31 MART 2013 Sayın Yetkili, 15 Şubat 2013 Ekte, grubunuza özel olarak hazırlamış olduğumuz 3 gecelik Dubai programımız ile ilgili detaylı programı dikkatinize sunarız.

Detaylı

MSC DIVINA. Amerika, Jamaika, Aruba, Panama, Kosta Rika, Meksika Miami Hareketli 13 Gece TÜRKÇE REHBERLİ PAKET PROGRAM UÇUŞ NO

MSC DIVINA. Amerika, Jamaika, Aruba, Panama, Kosta Rika, Meksika Miami Hareketli 13 Gece TÜRKÇE REHBERLİ PAKET PROGRAM UÇUŞ NO MSC DIVINA Amerika, Jamaika, Aruba, Panama, Kosta Rika, Meksika Miami Hareketli 13 Gece TÜRKÇE REHBERLİ PAKET PROGRAM GÜN LİMAN VARIŞ HAREKET TK77 İSTANBUL MIAMI 13:30 19:30 28.O1.2016 TK77 ile İstanbul

Detaylı

ADRES. WEB ADRESİ www.amaraworld.com. E-POSTA clubmarine@amaraworld.com KATAGORİ PANSİYON SEZON AÇILIŞ TARİHİ 1991 SON RENOVASYON VOLTAJ

ADRES. WEB ADRESİ www.amaraworld.com. E-POSTA clubmarine@amaraworld.com KATAGORİ PANSİYON SEZON AÇILIŞ TARİHİ 1991 SON RENOVASYON VOLTAJ 2 ADRES AMARA CLUB MARINE NATURE Çifteçeşmeler Mah. Atatürk Cad. 07985 Beldibi 3 Kemer / Antalya / Türkiye Tel. : +90 242 824 85 00 Faks : +90 242 824 80 52 WEB ADRESİ www.amaraworld.com E-POSTA clubmarine@amaraworld.com

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

KURBAN BAYRAMI KUALA LUMPUR, SİNGAPUR, PHUKET, BANGKOK TURU

KURBAN BAYRAMI KUALA LUMPUR, SİNGAPUR, PHUKET, BANGKOK TURU TUR DETAYI KURBAN BAYRAMI KUALA LUMPUR, SİNGAPUR, PHUKET, BANGKOK TURU 10-18 EKİM 2013 EKİM 2013 Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Pz 1 1. Gün / İSTANBUL - KUALA LUMPUR 2. Gün / KUALA LUMPUR 3. Gün / KUALA LUMPUR

Detaylı

Canning Açık Kurslar Tarihler & Ücretler 2015

Canning Açık Kurslar Tarihler & Ücretler 2015 Canning Açık Kurslar Tarihler & Ücretler 2015 İş İngilizcesi Yoğun Grup 1 Bir Grup içinde 1 Haftalık Eğitim 2 15/01 05 Ocak 09 Ocak 2015 1335 London 28 15/41 06 Tem 10 Tem 2015 1335 London 3 15/02 12 Ocak

Detaylı

FHS TURİZM ( GEZGİN DAMAKLAR ) YURT DIŞI TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ

FHS TURİZM ( GEZGİN DAMAKLAR ) YURT DIŞI TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ .../.../ 2014 FHS TURİZM ( GEZGİN DAMAKLAR ) YURT DIŞI TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR VE KONUSU Bir tarafta Tatil Merkezi Turizm Org. Ltd. Şti. / FHS TURİZM / Gezgin Damaklar ( Bu sözleşmede kısaca

Detaylı

I SALONI MILANO FUARI AY DAN TURİZM

I SALONI MILANO FUARI AY DAN TURİZM I SALONI MILANO FUARI Sayın Yetkili, 13 Mart 2013 Ekte, grubunuza özel olarak hazırlamış olduğumuz 4 gecelik Milano I Saloni Fuar programımız ile ilgili detaylı programı dikkatinize sunarız. Grubunuz için

Detaylı

Arttravel ile. 27. Antika Bienali, Paris VIP Programı. 11, 15, 18 Eylül, 2014 3 GECE 4 GÜN

Arttravel ile. 27. Antika Bienali, Paris VIP Programı. 11, 15, 18 Eylül, 2014 3 GECE 4 GÜN Arttravel ile 27. Antika Bienali, Paris VIP Programı 11, 15, 18 Eylül, 2014 3 GECE 4 GÜN Paris, Fransa 1. Gün Istanbul - Paris Atatürk Havalimanı, Dış Hatlar Terminali nde THY kontuarı önünde buluşuyoruz.

Detaylı

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için Kongre Başkanı Kongre Düzenlem Kurulu Kongre Bilim Kurulu (Soyadı Sırasına Göre) Prof. Dr. Necmettin CEYLAN Ankara Üniversitesi Dr. Sait KOCA Süleyman ÖZTÜRK Ömer GÖRENER Nezih GENCER İpek ÜSTÜNDAĞ Aslı

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

ROYAL HOLIDAY PALACE Lara / ANTALYA

ROYAL HOLIDAY PALACE Lara / ANTALYA ROYAL HOLIDAY PALACE Lara / ANTALYA Ultra Her şey Dahil Fact sheet 2015 2016 Kış İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Kapak 1 İçindekiler 2 Tanıtım 3 Konum 4 Oda Bilgileri 5 Yiyecek ve İçecek Bilgileri 6 Yüzme Havuzları

Detaylı

Canning Açık Kurslar 2013 Tarih & Ücretler

Canning Açık Kurslar 2013 Tarih & Ücretler Canning Açık Kurslar 2013 Tarih & Ücretler İş İngilizcesi Yoğun Grup 1 Bir Grup içinde 1 Haftalık Eğitim Hafta Kurs Tarihler Fiyat Konum Hafta Kurs Tarihler Fiyat Konum 2 13/01 07 Ocak 11 Ocak 2013 1240

Detaylı

AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ

AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ Royal Language Training 1987 yılından beri yaz okulları programları yapmaktadır. Amerika ya Türkiye den ilk öğrenci götüren kurumdur. Uzmanlık alanımız, 18 yaş altı gençler için

Detaylı

YAZ SEZONU 2015 +16 YAŞ MİSAFİRLERE UYGUN KONAKLAMA TESİSİ

YAZ SEZONU 2015 +16 YAŞ MİSAFİRLERE UYGUN KONAKLAMA TESİSİ YAZ SEZONU 2015 +16 YAŞ MİSAFİRLERE UYGUN KONAKLAMA TESİSİ HEAVEN BEACH RESORT & SPA KONUM: Özel plajı ile (100 metre uzunluğunda) deniz kıyısında yer almaktadır. Antalya şehir merkezine 90 km, Antalya

Detaylı

DÜNYANIN EN BÜYÜK GEMİSİ 5 YILDIZLI OASIS OF THE SEAS İLE KISA AKDENİZ 13 Eylül 2014 ve 18 Eylül 2014 5 Gece 6 Gün

DÜNYANIN EN BÜYÜK GEMİSİ 5 YILDIZLI OASIS OF THE SEAS İLE KISA AKDENİZ 13 Eylül 2014 ve 18 Eylül 2014 5 Gece 6 Gün DÜNYANIN EN BÜYÜK GEMİSİ 5 YILDIZLI OASIS OF THE SEAS İLE KISA AKDENİZ 13 Eylül 2014 ve 18 Eylül 2014 5 Gece 6 Gün ** 31 ARALIK 2013 TARİHİNE KADAR YAPILACAK REZERVASYONLARDA YUKARIDAKİ FİYATLARDAN KİŞİBAŞI

Detaylı