ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010)"

Transkript

1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU ( ) 1

2 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI HESAP DÖNEMĠ KESĠN HESAP RAPORU döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir; ANKARA YMM ODASI TARĠHLĠ BĠLANÇO A K T Ġ F (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem I - DÖNEN VARLIKLAR , ,85 A - HAZIR DEĞERLER , ,50 Kasa 91,18 95,60 Bankalar , ,44 Diğer Hazır Değerler , ,46 B - MENKUL KIYMETLER , ,20 Diğer Menkul Kıymetler , ,20 C- TĠCARĠ ALACAKLAR 0, ,00 Verilen Depozito ve Teminatlar 0, ,00 D- DĠĞER ALACAKLAR , ,51 Oda Üyelerinden Alacaklar , ,10 Diğer Çeşitli Alacaklar 0, ,41 E- STOKLAR 4.826, ,64 Diğer Stoklar 4.826, ,64 II - DURAN VARLIKLAR , ,14 A - TĠCARĠ ALACAKLAR 2.822, ,30 Verilen Depozito ve Teminatlar 2.822, ,30 B- MADDĠ DURAN VARLIKLAR , ,84 Binalar , ,70 Taşıtlar 0, ,16 Demirbaşlar , ,25 Birikmiş Amortismanlar (-) , ,27 C - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 Haklar 2.675, ,47 Birikmiş Amortismanlar (-) , ,47 VARLIKLAR TOPLAMI , ,99 (TL) 2

3 ANKARA YMM ODASI TARĠHLĠ BĠLANÇO P A S Ġ F (KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem I KISA VAD. YAB. KAYNAK , ,50 A TĠCARĠ BORÇLAR 1.245, ,94 Faaliyet İle İlgili Borçlar 1.245, ,94 B DĠĞER BORÇLAR , ,46 TÜRMOB a Borçlar , ,55 Personele Borçlar , ,89 Diğer Çeşitli Borçlar , ,02 C ALINAN AVANSLAR 0, ,00 Alınan Diğer Avanslar 0,00 0, ,00 D ÖDENECEK VERGĠ ve YÜKÜMLÜLÜKLER , ,00 Ödenecek Vergi ve Fonlar 6.006, ,92 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesin , ,08 E GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKU , ,10 Gelecek Aylara Ait Gelirler , ,10 Gider Tahakkukları ,72 0,00 II- UZUN VAD.YAB.KAYNAK , ,00 A- DĠĞER MALĠ BORÇLAR , ,00 TÜRMOB Kredisi , ,00 B- BORÇ VE GĠDER KARġ , ,00 Kıdem Tazminatı Karşılıkları , ,00 III - ÖZKAYNAKLAR , ,49 Geçmiş Yıllar Müspet Gelir Gider Farkları , ,27 Cari Dönem Müspet Gelir Gider Farkı , ,22 KAYNAKLAR TOPLAMI , ,99 (TL) 3

4 ANKARA YMM ODASI TARĠHLĠ GELĠR / GĠDER TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem A- FAALĠYET GELĠRLERĠ , , Maktu Aidat Gelirleri , , Nisbi Aidat Gelirleri , , Belge Gelirleri , , Diğer Faaliyet Gelirleri 6.580, ,50 B- FAALĠYET GĠDERLERĠ (- ) , , Genel Yönetim Giderleri , , Belge Maliyeti , ,47 C- FAALĠYET GELĠR/GĠDER FARKI , ,09 D- DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ , , Faiz Gelirleri , , Menkul Kıymet Gelirleri 5.851, , Bina Katılım Geliri , , Şirket Sicil Kayıt Geliri , , Kur Farkı Gelirleri 1.133,22 0, Diğer Gelirler , ,35 E- FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) 0,00 0, Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00 0,00 F- OLAĞAN GELĠR/GĠDER FARKI , ,44 G- OLAĞANDIġI GELĠRLER 7.127, , Diğer Olağan Dışı Gelirler 7.127, ,78 H- OLAĞAN DIġI GĠDERLER (-) 0, Önceki Dönem Giderleri 0,00 I- DÖNEM GELĠR/GĠDER FARKI , ,22 J- TÜRMOB AĠDAT KARġILIĞI (-) , ,00 K- DÖNEM NET GELĠR/GĠDER FARKI , ,22 (TL) 4

5 ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU AÇIKLAMALARI 5

6 AÇIKLAMALARIMIZ VARLIKLARIMIZ ( Aktifler ) I DÖNEN VARLIKLAR A- HAZIR DEĞERLER 1 Kasa : tarihi itibariyle Oda kasasında 95,60 TL nakit mevcudumuz bulunmaktadır. 2 Bankalar : tarihi itibariyle likit varlıklarımız yatırım fonlarında değerlendirilmiştir. Dönem sonu itibariyle banka hesap kalanlarımız aşağıdaki gibidir. Banka ġubesi Hesap Türü Hesap Kalanı ( ) T.C.Ziraat Bankası Mithatpaşa Şubesi Vadesiz Mevduat 1.181,08 T.C.Ziraat Bankası Ulus Şubesi Vadesiz Mevduat 12,43 T. İş Bankası G.O.P Şubesi Vadesiz Mevduat 5.564,82 Vakıflar Bankası Kolej Şubesi Vadesiz Mevduat 12,73 Posta Çekleri Hesabı Vadesiz 0,00 Akbank Yeşiltepe Sayıştay Şb. Vadesiz Mevduat 656,61 TEB Kazım Karabekir Şb. Vadesiz Mevduat 192,63 Akbank Nenehatun Şb. Vadesiz Mevduat 2.229,14 Ziraat Bankası Bakanlıklar Şb.3 aylık vadeli Vadeli Mevduat ,00 TOPLAM ,44 3 Diğer Hazır Değerler : tarihi itibariyle, mevcut olan ve Ocak 2011 tarihinde Mevduat Hesabımıza geçecek olan Kredi Kartı (POS) tahsilat tutarı ,46 TL dir. Dönem sonu itibariyle hazır değerlerimiz toplamı ,50 TL dir. B MENKUL KIYMETLER ( Diğer Menkul Kıymetler) : Türkiye İş Bankası G.O.P şubesindeki Yatırım Hesabımızda dönem sonu itibariyle ,84 TL, T.C.Ziraat Bankası Mithatpaşa Şubesindeki Yatırım Hesabımızda dönem sonu itibariyle ,67 TL, Vakıflar Bankası Kolej Şubesindeki Yatırım Hesabımızda dönem sonu itibariyle ,64 TL, TEB Kazım Karabekir Şubesindeki Yatırım Hesabımızda dönem sonu itibariyle 2.428,69 TL, Akbank Nenehatun Şubesindeki Yatırım Hesabımızda dönem sonu itibariyle ,36 TL TOPLAM: ,20 TL bulunmaktadır. C- TĠCARĠ ALACAKLAR (Verilen Depozito ve Teminatlar) : Bu hesapta görülen 7.920,00 TL tutarındaki meblağ Ankara HiltonSA Oteline verilen 21.Kuruluş Yıldönümü Kokteyl avansıdır. 6

7 D- DĠĞER ALACAKLAR: Bu hesapta görülen meblağ ,51 TL dir. Bu tutarın ,05 TL sı üyelerimizden yıllık nispi aidat alacağımız, ,07 TL sı yıllık maktu aidat alacağımız, 9.450,00 TL sı bina katılım payı alacağı, 3.250,00 TL sı şirket sicil kayıt ücret alacağı, 7.216,98 TL sı ise istifa eden üyelerden kaynaklanan alacağımızdır, 2.257,41 TL sı da diğer alacaklar toplamı olarak İstanbul YMM Odası masraf katılım payından oluşmaktadır. E - STOKLAR : Bu hesapta görülen 7.305,64 TL tutarındaki stoklar fiili sayım ile belirlenen ve maliyet değerleri ile değerlenen aşağıdaki basılı kağıtlardan oluşmaktadır. CĠNSĠ ADEDĠ BĠRĠM FĠYATI TUTARI Denetim ve Tasdik Sözleşmesi X 0,04 557,52 TL Tasdik Sözleşmesi (TÜRMOB) 3555 X 0, ,00 TL Hizmet Sözleşmesi 323 X 0,8 258,40 TL Sınav Dosyası 5 X ,00 TL Başvuru Dosyası 4 X ,00 TL Yemin Metni 712 X 0,05 35,60 TL Deri Kaplı Kimlik 244 X 1,73 422,12 TL Stajyer Kartı 1 X 15 15,00 TL UDS Kitabı 141 X ,00 TL Yardımcı Eleman Tanıtım Kartı 7 X ,00 TL TOPLAM 7.305,64 TL II - DURAN VARLIKLAR A- TĠCARĠ ALACAKLAR ( Verilen Depozito ve Teminatlar ) : Bu hesapta görülen meblağ 2.822,30 TL dir. Bu tutarın 508,92 TL si EGO Doğalgaz Abone Depozitosu, 2.313,38 TL si Başkent EDAŞ Elektrik Depozitosundan oluşmaktadır. B- MADDĠ DURAN VARLIKLAR: Bu hesapta görülen meblağ ,84 TL ye ulaşmıştır. Tutarın ,70 TL si hizmet binası maliyetini, ,16 TL sı taşıtları, ,25 TL sı demirbaşları göstermektedir. Bu tutardan ,27 TL hizmet binası, taşıtlar ve demirbaşlar için amortisman ayrılmıştır. C- MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Haklar) : Bu hesabın bakiyesi sıfır olarak gözükmektedir ,47 TL tutarındaki haklar bilgisayar program değerinden oluşmaktadır. Bu tutardan 2.675,47 TL amortisman ayrılmıştır. 7

8 KAYNAKLARIMIZ ( Pasifler ) I- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- TĠCARĠ BORÇLAR (Faaliyet Ġle Ġlgili Borçlar) : Bu hesapta görülen borç tutarı ,94 TL dir. Ayrıntısı şöyledir: Ray Sigorta A.Ş. 5,29 Nihat YALÇIN 539,00 Furkan Güvenlik Ltd.Şti ,80 M.A.S. Makine Asansör Ltd.Şti. 218,30 Koluman (ERGO) Sigorta Aracılık Ltd.Şti ,12 Aras Kargo A.Ş ,43 TEKOTO (Atlı) Sigorta Hizmetleri Ltd.Şti. 668,00 Karadeniz Reklam 9.912,00 TOPLAM ,94 B- DĠĞER BORÇLAR : Bu hesapta görülen ,46 TL tutarındaki borcun ,55 TL sı Gelir-Gider Müsbet Farkından ayrılan ve ödenmemiş olan TÜRMOB aidat karşılığını, ,89 TL sı Personele olan ücret tahakkuk borçlarını, ,92 TL sı Yönetim Kurulu ve diğer komisyonların huzur hakkı tahakkuklarını, 218,10 TL sı hesabımıza yatırılmış olan ancak ödeyeni belli olmayan paralardan oluşmaktadır. C- ALINAN AVANSLAR (Alınan Diğer Avanslar) : Bu hesapta görülen 2.190,00 TL Hakem Heyeti avanslarıdır. D- ÖDENECEK VERGĠ VE YÜKÜMLÜLÜKLER : Bu hesapta görülen ,00 TL borcun ,92 TL sı G.V.Kanununun 94 üncü maddesi gereği ücret ödemelerinden yapılan tevkifatları, 7.108,08 TL sı ise aylık hizmet bildirgesi ödemesini göstermektedir. E- GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI Gelecek Aylara Ait Gelirler: Bilançonun aktifinde yer alan üyelerden alacaklar hesabımıza karşılık olarak tahakkuk ettirilen ,10 TL nispi, maktu ve diğer aidat gelirlerini göstermektedir. II- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- DĠĞER MALĠ BORÇLAR: Bu hesapta görülen ,00 TL TÜRMOB dan alınan kredi tutarıdır. B-BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI : Bu hesabın bakiyesi ,00 TL ye ulaşmıştır. Bu tutarın tamamı Kıdem Tazminatı KarĢılığını göstermektedir. III- ÖZKAYNAKLAR : Dönem sonu itibariyle öz kaynaklarımız ,49 TL olarak gözükmektedir. 8

9 1 - GeçmiĢ Dönem Müspet Farkları : Geçmiş Dönemlerde gerçekleşmiş net müspet farklar toplamı ,27 TL dır. 2 Dönem Net Müspet Farkı : dönemi net müspet farkı ,22 TL olarak gerçekleşmiş ve bu hesaba aktarılmıştır. GELĠR TABLOSU HESAPLARI : Gelir/Gider Tablosunda Yer Alan Dönem Gelirlerinin Ayrıntılı Dökümü aģağıdaki gibidir. (TL) FAALĠYET GELĠRLERĠ ,99 - Nisbi Aidat Gelirleri ,28 - Maktu Aidat Gelirleri ,21 - Belge Gelirleri ,00 - Giriş Aidatları 4.837,50 - Kimlik Cüzdanı Geliri 1.680,00 - Oda Kayıt Suret Geliri 5.391,00 - Çalışanlar Listesine Kayıt Geliri ,00 - TÜRMOB Kimlik Gelir Payı 210,00 - Rapor Masraf Karşılığı Geliri 8.740,00 - Diğer Oda Gelirleri 300,00 DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ ,13 - Menkul Kıymet Gelirleri 4.711,86 - Faiz Gelirleri ,14 - Diğer Olağan Dışı Gelirler 2.787,78 - Bina Katılım Payı Geliri (Şirket) ,00 - Bina Katılım Payı Geliri (Şahıs) ,00 - Kur Farkı Geliri 0,00 - Diğer Gelirler - Hakem Heyeti Geliri : 700, , Sayılı Kan.Prim İnd. : ,55 GELĠRLER TOPLAMI ,12 9

10 Gelir/Gider Tablosunda Yer Alan Dönem Faaliyet Giderleri aģağıdaki gibidir FAALĠYET GĠDERLERĠ GENEL YÖNETĠM GĠDERĠ ,43 PERSONEL GĠDERĠ ,90 Brüt Ücretler ,20 Sosyal Yardımlar ,01 SSK İşveren Payı ,69 Kıdem Tazminatı Karşılığı ,00 HUZUR HAKLARI ,00 Yönetim Kurulu ,00 Denetleme Kurulu ,00 Disiplin Kurulu ,00 Sürekli ve Geçici Komisyonlar ,00 DIġARDAN SAĞ.HĠZM ,07 Doğalgaz Giderleri 9.725,21 Su ve Elektrik Giderleri ,55 Bakım ve Onarım Giderleri ,80 Telefon ve Faks Giderleri ,64 Muhasebe Giderleri 7.788,00 Avukat Giderleri ,60 Taşıma ve Hamaliye Giderleri 3.086,72 Haberleşme ve Kargo Giderleri ,29 Temizlik Giderleri 2.936,47 Kırtasiye ve Fotokopi Giderleri 3.516,57 Ferdi Kaza Sigortası ,17 Özel Güvenlik Hizmet Giderleri ,00 Matbaa Giderleri ,57 Web Tasarım ve Yayın Gideri 7.080,00 İso Belge Giderleri 1.711,24 Araç Benzin, Bakım Onarım, Sigorta vs. Giderleri 9.209,65 Diğer Giderler ,59 ÇEġĠTLĠ GĠDERLER ,08 Panel ve Seminer Giderleri ,91 Seyahat Giderleri 6.326,34 Genel Kurul Giderleri ,80 Temsil ve Ağırlama Giderleri ,84-20.Yıl Kuruluş Kokteyli : ,39 - Diğer : Vergi,Resim ve Harç Giderleri 8.721,30 Diğer Giderler 2.231,89 AMORTĠSMAN VE TÜK.PAY ,38 Demirbaş Amortisman Gideri ,24 Bina Amortisman Gideri ,93 Taşıt Amortisman Gideri ,21 BELGE MALĠYETĠ ,47 GĠDERLER TOPLAMI ,90 (TL) 10

11 BÜTÇE UYGUNLUK TABLOSU (01 MAYIS ARALIK 2010) Bütçede Öngörülen Aktarılan veya Eksiltilen GerçekleĢen Fark FAALĠYET GĠDERLERĠ , , ,90 Personel Giderleri , , ,23 Huzur Hakları/Yönetim-Denetleme-Disiplin Kurulu , , ,00 Huzur Hakları/Diğer Kurul ve Komisyon Üyeleri , , ,00 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler , , ,22 Çeşitli Giderler , , ,07 Panel, Seminer ve Eğitim Giderleri , , , ,04 Amortisman ve Tükenme Payları , , ,66 693,34 SABĠT KIYMET ALIMI , , ,84 Demirbaş Alımı , , ,84 SOSYAL AMAÇLI GĠDERLER , , ,71 Ferdi Kaza Sigorta Giderleri , , ,71 Mensuplarımıza Yardım ,00 0, ,00 Vefat Tasdik Ücreti ,00 0, ,00 Sosyal Tesis Giderleri ,00 0, ,00 KARġILIKLAR ,00 0, ,00 TÜRMOB Katılım Payı ,00 0, ,00 Ödenecek Kredi ,00 0, ,00 GĠDERLER TOPLAMI , , ,45 GĠDERLERDE GERÇEKLEġEN FARK (OLUMLU) ,45 DEVREDEN MEVCUTLAR , ,62 0,00 Kasa, Banka, Hazine Bon.ve Alacak Mevcudu , ,62 0,00 ODA GELĠRLERĠ , , ,63 Nisbi Aidat Gelirleri , , ,15 Maktu Aidat Gelirleri , , ,98 Giriş Aidat Gelirleri 3.575, , ,50 Çalışanlar Listesine Kayıt Gelirleri , , ,00 Bina Katılım Payı Gelirleri 9.100, ,00-750,00 ODA HĠZMET GELĠRLERĠ , , ,00 Faaliyet Belgesi Gelirleri , , ,00 Denetim ve Tasdik Sözleşmesi Gelirleri , , ,00 Tasdik Sözleşmesi Gelirleri , , ,00 Hizmet Sözleşmesi Gelirleri 6.390, , ,00 Şirket Sicil Kayıt Geliri 825,00 550,00-275,00 Diğer Belge Gelirleri , , ,00 FAĠZ GELĠRLERĠ , , ,05 Tahvil, Bono, Fon ve Faiz Gelirleri , , ,05 DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR 0, , ,72 Sair Gelir 0, , ,72 GELĠRLER TOPLAMI , , ,86 GELĠRLERDE GERÇEKLEġEN FARK (OLUMSUZ) ,86 BÜTÇE GERÇEKLEġME FARKI , , ,59 (TL) 11

12 ANKARA YMM ODASI BÜTÇE TASARISI 12

13 ANKARA YMM ODASI 2011 BÜTÇE TASARISI GĠDERLER GELĠRLER FAALĠYET GĠDERLERĠ ,00 DEVREDEN MEVCUTLAR ,80 Personel Giderleri ,00 Kasa, Banka, Hazine Bonosu ve Alacaklar Mevcudu ,80 Huzur Hakları/Yönetim-Denetleme-Disiplin ,00 AĠDAT GELĠRLERĠ ,00 Huzur Hakları/Diğer Kurul ve Komisyon Üyeleri ,00 Nisbi Aidatlar ,00 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ,00 Maktu Aidatlar ,00 Çeşitli Giderler ,00 Giriş Aidatları 5.500,00 Panel, Seminer ve Eğitim Giderleri ,00 Çalışanlar Listesine Kayıt Gelirleri ,00 SABĠT KIYMET ALIMI ,00 Bina Katılım Payı Gelirleri ,00 Sabit Kıymet Alınması ,00 ODA HĠZMET GELĠRLERĠ ,00 SOSYAL AMAÇLI GĠDERLER ,00 Faaliyet Belgesi Satış Geliri ,00 Ferdi Kaza Sigorta Giderleri ,00 Tam Tasdik Sözleşmesi Satış Geliri ,00 Mensuplarımıza Yardım Giderleri ,00 Tasdik Sözleşmesi Satış Geliri ,00 Vefat Tasdik Ücreti ,00 Hizmet Sözleşmesi Satış Gelirleri 6.390,00 Sosyal Tesis ve Sosyal Sorumluluk Giderleri ,00 Şirket Oda Giriş Gelirleri 1.375,00 KARġILIKLAR ,00 Diğer Belgeler Satış Gelirleri ,00 TÜRMOB Katılım Payı ,00 FAĠZ GELĠRLERĠ ,00 Ödenecek Kredi ,00 Fon ve Faiz Gelirleri Toplamı ,00 BORÇLAR ,94 Ocak 2011 Ayında Ödenecek Olan Ticari Borçlar ,94 BÜTÇE FAZLASI ,86 GĠDERLER TOPLAMI ,80 GELĠRLER TOPLAMI ,80 13

14 ANKARA YMM ODASI BÜTÇE TASARISI HAKKINDA AÇIKLAMALAR 2011 GĠDER BÜTÇESĠ A Personel Giderleri : 1 Genel İdare Müdürü, 4 büro personeli, 2 müstahdem ve 1 şoför olmak üzere toplam 8 kişinin aylık maaş, fazla mesai, ikramiye, yemek, ulaşım giderleri ile bu ücretlere ait işveren SSK prim ve vergilerin toplam gider tahmini aşağıdaki gibidir. Genel İdare Müdürü 5.800,00 TL x 1 x 12 = ,00 TL Büro Personeli 4.400,00 TL x 4 x 12 = ,00 TL Müstahdem 2.500,00 TL x 2 x 12 = ,00 TL Şoför 2.300,00 TL x 1 x 12 = ,00 TL Kıdem Tazminatı Karşılıkları ,00 TL Diğer Personel Giderleri ,00 TL ,00 TL B Huzur Hakları : Odamızın yasal organları olan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri huzur hakkı gider tahmini aşağıdaki gibidir Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sekreter Üye Huzur Hakkı 3.000,00 TL x 3 x 12 = ,00 TL Yönetim Kurulu Üyeleri Huzur Hakkı 1.500,00 TL x 4 x 12 = ,00 TL Denetleme Kurulu Huzur Hakkı 770,00 TL x 3 x 12 = ,00 TL Disiplin Kurulu Huzur Hakkı 770,00 TL x 5 x 12 = ,00 TL ,00 TL 14

15 C- Diğer Kurul ve Komisyon Üyeleri Ücretleri : Odamızca kurulmuş olan ve devamlılık taşıyacak olan Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu, Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ve Başvuru Değerlendirme Komisyonu üyelerine ve ihtiyaca göre kurulacak olan geçici komisyon ve diğer kurul ve komisyon üyelerine huzur hakkı gider tahmini aşağıdaki gibidir. (Komisyonların her bir üyesi için aylık dört toplantı tutarını geçmemek ve Yönetim Kurulunca belirlenmek üzere toplantı başı azami 230,00 TL hesabına göre) Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Huzur Hakkı Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Huzur Hakkı Başvuru Değerlendirme Komisyonu Huzur Hakkı ,00 TL x 5 x 12 = ,00 TL 230,00 TL x 16 x 2 x 12 = ,00 TL 230,00 TL x 2 x 2 x 12 = ,00 TL Etik Komisyonu Huzur Hakkı 230,00 TL x 4 x 12 = ,00 TL Geçici Komisyonlar Huzur Hakkı 230,00 TL x 4 x 4 x 6 = ,00 TL Diğer Kurul ve Komisyonlar Huzur Hakkı 230,00 TL x 5 x 2 x 6 = ,00 TL ,00 TL D DıĢardan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri : unsurları ve gider tahminleri aşağıda yer aldığı gibidir. Bu gider kaleminde yer alan gider Isınma Giderleri Elektrik Giderleri Telefon ve Faks Giderleri Muhasebe Gideri Hukuk Müşavirliği Gideri Kırtasiye, Fotokopi vs Gideri Haberleşme Giderleri (Posta, kargo) Bakım Onarım Giderleri Mal ve Hizmet Kiralamaları Özel Güvenlik Hizmet Gideri Matbaa Giderleri Taşıt Giderleri Diğer Giderler ,00 TL ,00 TL ,00 TL 9.000,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 15

16 E ÇeĢitli Giderler : Bu ana gider kaleminde yer alan gider unsurları ile bunların tahmin edilen tutarları aşağıdaki gibidir. Temsil Ağırlama Giderleri İlan ve Reklam Giderleri Genel Kurul Giderleri Y.Kurulu, Kurullar ve Oda Personeli Seyahat ve Yol Giderleri ,00 TL 6.000,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,00 TL F Panel, Seminer ve Eğitim Giderleri : Bu ana gider kaleminde yer alan gider unsurları ile bunların tahmin edilen tutarları aşağıdaki gibidir. Oda İçi Eğitim Giderleri Diğer Seminer, Eğitim ve Sponsorluk Giderleri ,00 TL ,00 TL ,00 TL G- Sosyal Amaçlı Giderler : Deprem, su basması, yangın, terör gibi olaylar nedeniyle zarara uğrayabilecek üyelerimize yapılması düşünülen giderler aşağıdaki gibidir. Ferdi Kaza Sigorta Giderleri Mensuplarımıza Yardım Giderleri Vefat Tasdik Ücretleri Sosyal Tesis ve Sosyal Sorumluluk Giderleri ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL H KarĢılık Giderleri : Bu kalemde yer alan gider, TÜRMOB adına tahakkuk etmiş ve edecek olan üst birlik katılım payı olarak hesaplanan tutardan oluşmaktadır. TÜRMOB Katılım Payı Karşılığı ,00 TL ,00 TL 16

17 I Sabit Kıymet Alımları : Bütçe döneminde alım zorunluluğu doğabilecek sabit kıymet alımı için hesaplanan tutardan oluşmaktadır. Sabit Kıymet Alımları ,00 TL ,00 TL J Ödenecek Kredi: Yapımı biten hizmet binamızın yapımı sırasında TÜRMOB dan alınan kredi geri ödemesi. TÜRMOB dan Alınan Kredi ,00 TL ,00 TL K Borçlar: Ocak 2011 ayında ödenecek olan ticari borçlardır. Ray Sigorta A.Ş. 5,29 Nihat YALÇIN 539,00 Furkan Güvenlik Ltd.Şti ,80 M.A.S. Makine Asansör Ltd.Şti. 218,30 Koluman (ERGO) Sigorta Aracılık Ltd.Şti ,12 Aras Kargo A.Ş ,43 TEKOTO (Atlı) Sigorta Hizmetleri Ltd.Şti. 668,00 Karadeniz Reklam 9.912, , GELĠR BÜTÇESĠ A - Devreden Değerler : Odanın önceki dönemden gelen ve bütçe döneminde kaynak olarak kullanılabilecek devreden değerlerimiz aşağıdaki gibidir. Kasa Mevcudu 95,60 Bankalar Mevcudu ,44 Diğer Hazır Değerler ,46 Hazine Bonosu, Yatırım Fonu ,20 Üyelerden Alacaklar , ,80 17

18 B - Aidat Gelirleri : Bu gelirler çalışanlar listesine kayıtlı olan 426 üyemizden Ocak- Aralık/2011 döneminde ortalama 2.000,00 TL nisbi aidat geliri elde edileceği ve toplam 1132 üyemizden maktu aidat geliri elde edebileceğimiz varsayımı ile nisbi, maktu ve diğer aidat gelirlerimiz aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir. Nisbi Aidat Gelirleri 426 x 2.000,00 TL ,00 TL 426 x 190,00 TL Maktu Aidat Gelirleri ,00 TL 706 x 95,00 TL ,00 TL ,00 TL Giriş Aidat Gelirleri 20 x 275,00 TL 5.500,00 TL Çalışanlar Listesine Kayıt Gelirleri 10 x 1.000,00 TL ,00 TL Bina Katılım Payı Gelirleri 10 x 1.500,00 TL ,00 TL ,00 TL C - Diğer Oda Gelirleri : Bu fasılda yer alan Oda gelirlerimiz, Odamızca verilen hizmetlerle ilgili olup, yukarıda yer almayan gelirlerdir. Bu gelirlerin başlıcaları ile tahmini tutarları aşağıda yer aldığı gibidir Faaliyet Belgesi Gelirleri 426 x 30 x 10,00 TL ,00 TL Tam Tasdik Sözleşmesi Gelirleri 426 x 10 x 15,00 TL ,00 TL Tasdik Sözleşmesi Gelirleri 426 x 20 x 15,00 TL ,00 TL Hizmet Sözleşmesi Gelirleri 426 x 1 x 15,00 TL 6.390,00 TL Şirket Oda Giriş Gelirleri 5 x 1 x 275,00 TL 1.375,00 TL Diğer Belge Gelirleri ,00 TL ,00 TL D Faiz Gelirleri : Faiz, repo veya yatırım fonu gibi gelirlerimiz aşağıdaki gibi tahmin edilmektedir. Repo, Fon ve Faiz Gelirleri ,00 TL ,00 TL 18

19 BÜTÇE DENGESĠ 2011 döneminde Odamızın gelir ve tahsilatlarının ,00 TL olacağı varsayılmıştır. Önceki dönemden devreden ,80 TL mevcutlar ile birlikte bütçe gelir toplamının ,80 TL olacağı öngörülmektedir. Elde edilen bu gelirlerin ,94 TL sı aynı dönem içerisinde yapılacak olan giderlerde kullanılması ve bütçenin ,86 TL fazla vermesi öngörülmüştür. Bütçenin gelir ve gider kalemleri, bir önceki dönemin fiili rakamları ile beklenilen artışları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bütçe ödenekleri arasında aktarma yapma konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Dolayısıyla 2011 Bütçe Tasarısının kabulüyle ilgili olarak; 1. Yıllık Maktu aidatların 2011 yılında çalışan üyelerimiz için 190,00 TL den, çalışmayan üyelerimiz için 95,00 TL den ve Giriş Aidatlarının 275,00 TL den aşağı olmamak üzere ilgili Yönetmeliklerde belirtilen asgari tutarlar üzerinden alınmasını, yıllık nisbi aidat tutarlarının alt ve üst limitlerinin ise bu tutarlara göre belirlenmesi, 2. Huzur haklarının bütçede öngörülen tutarları geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenmesi, 3. Yeminli Mali Müşavirler Odalar Yönetmeliği madde 17 hükmüne göre 5.000,00 TL ye kadar doğrudan harcama yapma konusunda Oda Sekreterine yetki verilmesi, 4. Çalışanlar listesine ilk defa kaydedilen üyelerden, şirketler kütüğüne kaydolacak merkez veya şubelerinden ve adi ortaklıklardan bina katılım payı olarak 1.500,00 TL tahsil edilmesi, 5. Mesleki Yönetmeliklerde getirilen/getirilecek hükümler saklı kalmak kadıyla, 2012 ve 2013 yıllarında bir önceki yıl TÜİK Aralık ayı TÜFE oranının %50 fazlasına kadar bütçe ödeneklerini arttırma konusunda Yönetim Kurulu na yetki verilmesi, Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile kabul edilmiģtir. 19

20 ANKARA YMM ODASI DENETLEME KURULU RAPORU 20

21 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI FAALĠYET DÖNEMĠ DENETLEME KURULU RAPORU I- HUKUKĠ DAYANAK: Denetleme Kurulu Raporu; 3568 sayılı Kanunun Oda Denetleme Kurulu başlıklı 27 nci maddesi ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği nin Oda Denetleme Kurulu başlıklı 21 inci maddesine istinaden Odanın işlem ve kayıtlarının aylık olarak denetlenmesi sonucunda düzenlenmiştir. II- DEFTERLER: Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği nin Defterler başlıklı 31 inci maddesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in 9 uncu maddesi ile, Noterden tasdikli genel kurul karar defteri, yönetim kurulu karar defteri ve üye kayıt defteri, çalışanlar listesi defteri ile gerekli sair tasdiksiz yardımcı defterler, yönetim kurulu sorumluluğunda oda sekreterliğince; noterden tasdikli yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ise yönetim kurulunun sorumluluğunda ve Oda Saymanının gözetiminde, düzenlenir ve saklanır. Gelir ve giderler usulüne uygun belgelere istinaden kayda alınır. Defterlerin elektronik ortamda tutulması mümkündür. biçiminde değiştirilmiştir. Bu kapsamda, faaliyet döneminde kullanılmış olan defterlerin tasdik bilgilerinin aşağıdaki gibi olduğu saptanmıştır. S. Defterin Nev i Onay Makamı Onay Tarihi ve No Yevmiye No.su 1 Genel Kurul Karar Defteri Ankara 38. Noter / Yönetim Kurulu Karar Defteri Ankara 38. Noter / Üye Kayıt Defteri Ankara 38. Noter / Çalışanlar Listesi Defteri Ankara 38. Noter / Yevmiye Defteri Ankara 38. Noter / Defter-i Kebir Ankara 38. Noter / Envanter Defteri Ankara 38. Noter / Odanın gelir ve giderleri ile diğer işlemlerinin usulüne uygun belgelere istinaden, yapılan işlemin niteliğine göre yukarıda sıralanan defterlere kaydolunduğu görülmüştür. 21

22 III- ODAYA ĠLĠġKĠN YÖNERGELER: Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 20 inci maddesi ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğine Yönerge Düzenleme başlıklı Ek madde 1 eklenerek, bu madde ile Odalarca Yönetmelik Hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak belirtilen hususlarda Yönerge düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 17 Eylül 2007 tarihinde yürürlüğe giren bu maddeden önce geçmiş yıllarda Yönetim Kurullarınca yerinde bir öngörü ile, - Personel Yönergesi, - Disiplin Yönergesi, - İhale Yönergesi, - Harcırah Yönergesi, - Tahkim Yönergesi, - İşlemler Yönergesi, - Sürekli ve Geçici Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge, hazırlanarak uygulamaya konulmuş olup, Odanın iş ve işlemleri bu yönergelere göre yürütülmektedir. IV- ODANIN FAALĠYETLERĠ : 3568 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde ve YMM Odaları Yönetmeliğinin 12 inci maddesinde sıralanan görevlerin Oda Yönetim Kurulunca süresinde yerine getirildiği, yapılan iş ve işlemin mahiyetine göre yukarıda sıralanan defterlere kaydolduğu ve işlemlere dayanak teşkil eden belgelerin usulüne göre düzenlendiği ve Oda Sekreteri nin denetim ve gözetiminde yürütülen çalışma ile de geçmiş yıllara ilişkin tüm evrakların klase edilerek hizmet binasının zemin katında düzenli bir arşiv oluşturulduğu görülmüştür. Öte yandan Oda Yönetim Kurulu nun 3568 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile YMM Odaları Yönetmeliği nin 14 üncü maddesinde hükme bağlanan toplantı usulü kapsamında toplandığı ve alınan kararların Yönetim Kurulu Karar Defterine süresinde yazıldığı ve imza altına alındığı görülmüştür. A- ÜYELERE ĠLĠġKĠN ĠġLEMLER : Odanın sorumluluk bölgesini oluşturan 36 ilde Aralık-2010 ayı itibarıyla 426 sı Çalışanlar Listesi Defteri ne kayıtlı olmak üzere Üye Kayıt Defteri ne kayıtlı 1132 meslek mensubunun kayıtlı olduğu görülmüş olup, meslek mensupları ile ilgili işlemlerin Oda Sekreterinin gözetim ve denetiminde görevlerini eksiksiz yapmak çabası içinde olan idari personel tarafından mevzuat kapsamında yürütüldüğü ve Odaca meslek mensuplarına verilecek belgelerin düzenlenmesi ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgi ve dokümanların toplanmasına ilişkin işlem ve hizmetlerin de eksiksiz olarak yürütüldüğü görülmüştür. B- DĠSĠPLĠN YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA YAPILAN ĠġLEMLER: Yönetim Kurulu nca; Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan Oda ya kayıtlı meslek mensupları hakkında Disiplin Yönetmeliği uyarınca gerekli inceleme ve işlemlerin süresinde yapıldığı görülmüştür. 22

23 C- BÜRO DEMĠRBAġ ALIMLARI: Faaliyet döneminde; 750,00 TL tutarındaki buzdolabı demirbaş iktisap edilmiştir. D- TAġIT ALIMI : 2010 yılında Oda ihtiyacı olan ve Genel Kurul da alımına yetki verilen makam aracı ve hizmet aracı iktisap edilmiş ve makam aracı için ,16 TL, hizmet aracı için ,00 TL ödemede bulunulmuş ve her iki araç da ilgili maddi duran varlık hesaplarına kaydedilmiştir. V- ODANIN BÜTÇESĠ, MALĠ DURUMU, MALĠ TABLOLARI VE HESAPLARININ DENETĠMĠNE ĠLĠġKĠN SONUÇLAR : A- ODANIN BÜTÇESĠ: YMM Odaları Yönetmeliği nin 15 inci maddesi Odanın bir yıllık tahmini gelir ve gider bütçesi; Yönetim Kurulunca Kanuna, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak Nisan ayı içinde hazırlanır ve gerekçesiyle birlikte Genel Kurula sunulur. Genel Kurulca kabul edilen bütçe Haziran ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe konulur ve uygulanır hükmünü amir olup, 3568 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde Genel Kurulun görevleri arasında sayılan Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek fıkrasından yıllık deyimi çıkarılmıştır. Bu kapsamda Yönetim Kurulunca 1 Mayıs Aralık 2010 dönemine ilişkin olarak hazırlanan bütçe, odanın 5 Haziran 2010 tarihinde yapılan Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Anılan dönem için; TL si tarihli bilançoda yer alan hazır değerler ve alacaklar olmak üzere toplam TL tutarında gelir sağlanacağı, TL tutarında gider yapılacağı ve, Faaliyet döneminin TL tutarında gelir fazlası ile kapatılacağı öngörülmüştür. Raporun gelir-gider alt bölümünde detaylandırıldığı üzere; - Faaliyet döneminde TL gelir sağlanmış, TL tutarında gider yüküne katlanılmış ve dönem TL gelir fazlası ile kapatılmıştır. B- MALĠ TABLOLARIN ODA YÖNETĠM KURULUNCA KABULÜ: Odanın dönemi bilançosu ve gelir-gider tablosu Yönetim Kurulunun gün ve 781 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Oda C- BĠLANÇO HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AYRINTILAR: Odanın tarihli bilançosunun varlık ve kaynaklarına ilişkin ayrıntılar aşağıda özetle açıklanmıştır. 23

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.Ocak.2010-20.Mayıs.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2010 20.05.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR 2013-2014 - 2015 YILLARI AYRINTILI BİLANÇO BİLANÇO AÇIKLAMA NOTLARI AYRINTILI GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU AÇIKLAMA NOTLARI 57 BALIKESİR SMMM ODASI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ BİLANÇOSU

ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ BİLANÇOSU ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ BİLANÇOSU 2013 2014 AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem 1. DÖNEN VARLIKLAR 932.168,26 1.364.164,28 A. HAZIR DEĞERLER 51.279,49 284.964,97

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 21 Mayıs 2010-31.12.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 21.05.2010 31.12.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.09.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2016 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2017 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 2017 TESMER ŞUBESİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 25.01.2017

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Özer KALEM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2013/3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Uygulama 10 Çözümü: Aktif Toplam Pasif Toplam

Uygulama 10 Çözümü: Aktif Toplam Pasif Toplam Uygulama 10 Çözümü: A Özer Kalem İşletmesi'nin 01.12.2016 Tarihli Kuruluş Bilançosu P KASA 80.000 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 20.500 BANKALAR 54.000 BANKA KREDĠLERĠ 4.500 ALACAK SENETLERĠ 26.000 BORÇ SENETLERĠ

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı