ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010)"

Transkript

1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU ( ) 1

2 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI HESAP DÖNEMĠ KESĠN HESAP RAPORU döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir; ANKARA YMM ODASI TARĠHLĠ BĠLANÇO A K T Ġ F (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem I - DÖNEN VARLIKLAR , ,85 A - HAZIR DEĞERLER , ,50 Kasa 91,18 95,60 Bankalar , ,44 Diğer Hazır Değerler , ,46 B - MENKUL KIYMETLER , ,20 Diğer Menkul Kıymetler , ,20 C- TĠCARĠ ALACAKLAR 0, ,00 Verilen Depozito ve Teminatlar 0, ,00 D- DĠĞER ALACAKLAR , ,51 Oda Üyelerinden Alacaklar , ,10 Diğer Çeşitli Alacaklar 0, ,41 E- STOKLAR 4.826, ,64 Diğer Stoklar 4.826, ,64 II - DURAN VARLIKLAR , ,14 A - TĠCARĠ ALACAKLAR 2.822, ,30 Verilen Depozito ve Teminatlar 2.822, ,30 B- MADDĠ DURAN VARLIKLAR , ,84 Binalar , ,70 Taşıtlar 0, ,16 Demirbaşlar , ,25 Birikmiş Amortismanlar (-) , ,27 C - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 Haklar 2.675, ,47 Birikmiş Amortismanlar (-) , ,47 VARLIKLAR TOPLAMI , ,99 (TL) 2

3 ANKARA YMM ODASI TARĠHLĠ BĠLANÇO P A S Ġ F (KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem I KISA VAD. YAB. KAYNAK , ,50 A TĠCARĠ BORÇLAR 1.245, ,94 Faaliyet İle İlgili Borçlar 1.245, ,94 B DĠĞER BORÇLAR , ,46 TÜRMOB a Borçlar , ,55 Personele Borçlar , ,89 Diğer Çeşitli Borçlar , ,02 C ALINAN AVANSLAR 0, ,00 Alınan Diğer Avanslar 0,00 0, ,00 D ÖDENECEK VERGĠ ve YÜKÜMLÜLÜKLER , ,00 Ödenecek Vergi ve Fonlar 6.006, ,92 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesin , ,08 E GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKU , ,10 Gelecek Aylara Ait Gelirler , ,10 Gider Tahakkukları ,72 0,00 II- UZUN VAD.YAB.KAYNAK , ,00 A- DĠĞER MALĠ BORÇLAR , ,00 TÜRMOB Kredisi , ,00 B- BORÇ VE GĠDER KARġ , ,00 Kıdem Tazminatı Karşılıkları , ,00 III - ÖZKAYNAKLAR , ,49 Geçmiş Yıllar Müspet Gelir Gider Farkları , ,27 Cari Dönem Müspet Gelir Gider Farkı , ,22 KAYNAKLAR TOPLAMI , ,99 (TL) 3

4 ANKARA YMM ODASI TARĠHLĠ GELĠR / GĠDER TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem A- FAALĠYET GELĠRLERĠ , , Maktu Aidat Gelirleri , , Nisbi Aidat Gelirleri , , Belge Gelirleri , , Diğer Faaliyet Gelirleri 6.580, ,50 B- FAALĠYET GĠDERLERĠ (- ) , , Genel Yönetim Giderleri , , Belge Maliyeti , ,47 C- FAALĠYET GELĠR/GĠDER FARKI , ,09 D- DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ , , Faiz Gelirleri , , Menkul Kıymet Gelirleri 5.851, , Bina Katılım Geliri , , Şirket Sicil Kayıt Geliri , , Kur Farkı Gelirleri 1.133,22 0, Diğer Gelirler , ,35 E- FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) 0,00 0, Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00 0,00 F- OLAĞAN GELĠR/GĠDER FARKI , ,44 G- OLAĞANDIġI GELĠRLER 7.127, , Diğer Olağan Dışı Gelirler 7.127, ,78 H- OLAĞAN DIġI GĠDERLER (-) 0, Önceki Dönem Giderleri 0,00 I- DÖNEM GELĠR/GĠDER FARKI , ,22 J- TÜRMOB AĠDAT KARġILIĞI (-) , ,00 K- DÖNEM NET GELĠR/GĠDER FARKI , ,22 (TL) 4

5 ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU AÇIKLAMALARI 5

6 AÇIKLAMALARIMIZ VARLIKLARIMIZ ( Aktifler ) I DÖNEN VARLIKLAR A- HAZIR DEĞERLER 1 Kasa : tarihi itibariyle Oda kasasında 95,60 TL nakit mevcudumuz bulunmaktadır. 2 Bankalar : tarihi itibariyle likit varlıklarımız yatırım fonlarında değerlendirilmiştir. Dönem sonu itibariyle banka hesap kalanlarımız aşağıdaki gibidir. Banka ġubesi Hesap Türü Hesap Kalanı ( ) T.C.Ziraat Bankası Mithatpaşa Şubesi Vadesiz Mevduat 1.181,08 T.C.Ziraat Bankası Ulus Şubesi Vadesiz Mevduat 12,43 T. İş Bankası G.O.P Şubesi Vadesiz Mevduat 5.564,82 Vakıflar Bankası Kolej Şubesi Vadesiz Mevduat 12,73 Posta Çekleri Hesabı Vadesiz 0,00 Akbank Yeşiltepe Sayıştay Şb. Vadesiz Mevduat 656,61 TEB Kazım Karabekir Şb. Vadesiz Mevduat 192,63 Akbank Nenehatun Şb. Vadesiz Mevduat 2.229,14 Ziraat Bankası Bakanlıklar Şb.3 aylık vadeli Vadeli Mevduat ,00 TOPLAM ,44 3 Diğer Hazır Değerler : tarihi itibariyle, mevcut olan ve Ocak 2011 tarihinde Mevduat Hesabımıza geçecek olan Kredi Kartı (POS) tahsilat tutarı ,46 TL dir. Dönem sonu itibariyle hazır değerlerimiz toplamı ,50 TL dir. B MENKUL KIYMETLER ( Diğer Menkul Kıymetler) : Türkiye İş Bankası G.O.P şubesindeki Yatırım Hesabımızda dönem sonu itibariyle ,84 TL, T.C.Ziraat Bankası Mithatpaşa Şubesindeki Yatırım Hesabımızda dönem sonu itibariyle ,67 TL, Vakıflar Bankası Kolej Şubesindeki Yatırım Hesabımızda dönem sonu itibariyle ,64 TL, TEB Kazım Karabekir Şubesindeki Yatırım Hesabımızda dönem sonu itibariyle 2.428,69 TL, Akbank Nenehatun Şubesindeki Yatırım Hesabımızda dönem sonu itibariyle ,36 TL TOPLAM: ,20 TL bulunmaktadır. C- TĠCARĠ ALACAKLAR (Verilen Depozito ve Teminatlar) : Bu hesapta görülen 7.920,00 TL tutarındaki meblağ Ankara HiltonSA Oteline verilen 21.Kuruluş Yıldönümü Kokteyl avansıdır. 6

7 D- DĠĞER ALACAKLAR: Bu hesapta görülen meblağ ,51 TL dir. Bu tutarın ,05 TL sı üyelerimizden yıllık nispi aidat alacağımız, ,07 TL sı yıllık maktu aidat alacağımız, 9.450,00 TL sı bina katılım payı alacağı, 3.250,00 TL sı şirket sicil kayıt ücret alacağı, 7.216,98 TL sı ise istifa eden üyelerden kaynaklanan alacağımızdır, 2.257,41 TL sı da diğer alacaklar toplamı olarak İstanbul YMM Odası masraf katılım payından oluşmaktadır. E - STOKLAR : Bu hesapta görülen 7.305,64 TL tutarındaki stoklar fiili sayım ile belirlenen ve maliyet değerleri ile değerlenen aşağıdaki basılı kağıtlardan oluşmaktadır. CĠNSĠ ADEDĠ BĠRĠM FĠYATI TUTARI Denetim ve Tasdik Sözleşmesi X 0,04 557,52 TL Tasdik Sözleşmesi (TÜRMOB) 3555 X 0, ,00 TL Hizmet Sözleşmesi 323 X 0,8 258,40 TL Sınav Dosyası 5 X ,00 TL Başvuru Dosyası 4 X ,00 TL Yemin Metni 712 X 0,05 35,60 TL Deri Kaplı Kimlik 244 X 1,73 422,12 TL Stajyer Kartı 1 X 15 15,00 TL UDS Kitabı 141 X ,00 TL Yardımcı Eleman Tanıtım Kartı 7 X ,00 TL TOPLAM 7.305,64 TL II - DURAN VARLIKLAR A- TĠCARĠ ALACAKLAR ( Verilen Depozito ve Teminatlar ) : Bu hesapta görülen meblağ 2.822,30 TL dir. Bu tutarın 508,92 TL si EGO Doğalgaz Abone Depozitosu, 2.313,38 TL si Başkent EDAŞ Elektrik Depozitosundan oluşmaktadır. B- MADDĠ DURAN VARLIKLAR: Bu hesapta görülen meblağ ,84 TL ye ulaşmıştır. Tutarın ,70 TL si hizmet binası maliyetini, ,16 TL sı taşıtları, ,25 TL sı demirbaşları göstermektedir. Bu tutardan ,27 TL hizmet binası, taşıtlar ve demirbaşlar için amortisman ayrılmıştır. C- MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Haklar) : Bu hesabın bakiyesi sıfır olarak gözükmektedir ,47 TL tutarındaki haklar bilgisayar program değerinden oluşmaktadır. Bu tutardan 2.675,47 TL amortisman ayrılmıştır. 7

8 KAYNAKLARIMIZ ( Pasifler ) I- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- TĠCARĠ BORÇLAR (Faaliyet Ġle Ġlgili Borçlar) : Bu hesapta görülen borç tutarı ,94 TL dir. Ayrıntısı şöyledir: Ray Sigorta A.Ş. 5,29 Nihat YALÇIN 539,00 Furkan Güvenlik Ltd.Şti ,80 M.A.S. Makine Asansör Ltd.Şti. 218,30 Koluman (ERGO) Sigorta Aracılık Ltd.Şti ,12 Aras Kargo A.Ş ,43 TEKOTO (Atlı) Sigorta Hizmetleri Ltd.Şti. 668,00 Karadeniz Reklam 9.912,00 TOPLAM ,94 B- DĠĞER BORÇLAR : Bu hesapta görülen ,46 TL tutarındaki borcun ,55 TL sı Gelir-Gider Müsbet Farkından ayrılan ve ödenmemiş olan TÜRMOB aidat karşılığını, ,89 TL sı Personele olan ücret tahakkuk borçlarını, ,92 TL sı Yönetim Kurulu ve diğer komisyonların huzur hakkı tahakkuklarını, 218,10 TL sı hesabımıza yatırılmış olan ancak ödeyeni belli olmayan paralardan oluşmaktadır. C- ALINAN AVANSLAR (Alınan Diğer Avanslar) : Bu hesapta görülen 2.190,00 TL Hakem Heyeti avanslarıdır. D- ÖDENECEK VERGĠ VE YÜKÜMLÜLÜKLER : Bu hesapta görülen ,00 TL borcun ,92 TL sı G.V.Kanununun 94 üncü maddesi gereği ücret ödemelerinden yapılan tevkifatları, 7.108,08 TL sı ise aylık hizmet bildirgesi ödemesini göstermektedir. E- GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI Gelecek Aylara Ait Gelirler: Bilançonun aktifinde yer alan üyelerden alacaklar hesabımıza karşılık olarak tahakkuk ettirilen ,10 TL nispi, maktu ve diğer aidat gelirlerini göstermektedir. II- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- DĠĞER MALĠ BORÇLAR: Bu hesapta görülen ,00 TL TÜRMOB dan alınan kredi tutarıdır. B-BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI : Bu hesabın bakiyesi ,00 TL ye ulaşmıştır. Bu tutarın tamamı Kıdem Tazminatı KarĢılığını göstermektedir. III- ÖZKAYNAKLAR : Dönem sonu itibariyle öz kaynaklarımız ,49 TL olarak gözükmektedir. 8

9 1 - GeçmiĢ Dönem Müspet Farkları : Geçmiş Dönemlerde gerçekleşmiş net müspet farklar toplamı ,27 TL dır. 2 Dönem Net Müspet Farkı : dönemi net müspet farkı ,22 TL olarak gerçekleşmiş ve bu hesaba aktarılmıştır. GELĠR TABLOSU HESAPLARI : Gelir/Gider Tablosunda Yer Alan Dönem Gelirlerinin Ayrıntılı Dökümü aģağıdaki gibidir. (TL) FAALĠYET GELĠRLERĠ ,99 - Nisbi Aidat Gelirleri ,28 - Maktu Aidat Gelirleri ,21 - Belge Gelirleri ,00 - Giriş Aidatları 4.837,50 - Kimlik Cüzdanı Geliri 1.680,00 - Oda Kayıt Suret Geliri 5.391,00 - Çalışanlar Listesine Kayıt Geliri ,00 - TÜRMOB Kimlik Gelir Payı 210,00 - Rapor Masraf Karşılığı Geliri 8.740,00 - Diğer Oda Gelirleri 300,00 DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ ,13 - Menkul Kıymet Gelirleri 4.711,86 - Faiz Gelirleri ,14 - Diğer Olağan Dışı Gelirler 2.787,78 - Bina Katılım Payı Geliri (Şirket) ,00 - Bina Katılım Payı Geliri (Şahıs) ,00 - Kur Farkı Geliri 0,00 - Diğer Gelirler - Hakem Heyeti Geliri : 700, , Sayılı Kan.Prim İnd. : ,55 GELĠRLER TOPLAMI ,12 9

10 Gelir/Gider Tablosunda Yer Alan Dönem Faaliyet Giderleri aģağıdaki gibidir FAALĠYET GĠDERLERĠ GENEL YÖNETĠM GĠDERĠ ,43 PERSONEL GĠDERĠ ,90 Brüt Ücretler ,20 Sosyal Yardımlar ,01 SSK İşveren Payı ,69 Kıdem Tazminatı Karşılığı ,00 HUZUR HAKLARI ,00 Yönetim Kurulu ,00 Denetleme Kurulu ,00 Disiplin Kurulu ,00 Sürekli ve Geçici Komisyonlar ,00 DIġARDAN SAĞ.HĠZM ,07 Doğalgaz Giderleri 9.725,21 Su ve Elektrik Giderleri ,55 Bakım ve Onarım Giderleri ,80 Telefon ve Faks Giderleri ,64 Muhasebe Giderleri 7.788,00 Avukat Giderleri ,60 Taşıma ve Hamaliye Giderleri 3.086,72 Haberleşme ve Kargo Giderleri ,29 Temizlik Giderleri 2.936,47 Kırtasiye ve Fotokopi Giderleri 3.516,57 Ferdi Kaza Sigortası ,17 Özel Güvenlik Hizmet Giderleri ,00 Matbaa Giderleri ,57 Web Tasarım ve Yayın Gideri 7.080,00 İso Belge Giderleri 1.711,24 Araç Benzin, Bakım Onarım, Sigorta vs. Giderleri 9.209,65 Diğer Giderler ,59 ÇEġĠTLĠ GĠDERLER ,08 Panel ve Seminer Giderleri ,91 Seyahat Giderleri 6.326,34 Genel Kurul Giderleri ,80 Temsil ve Ağırlama Giderleri ,84-20.Yıl Kuruluş Kokteyli : ,39 - Diğer : Vergi,Resim ve Harç Giderleri 8.721,30 Diğer Giderler 2.231,89 AMORTĠSMAN VE TÜK.PAY ,38 Demirbaş Amortisman Gideri ,24 Bina Amortisman Gideri ,93 Taşıt Amortisman Gideri ,21 BELGE MALĠYETĠ ,47 GĠDERLER TOPLAMI ,90 (TL) 10

11 BÜTÇE UYGUNLUK TABLOSU (01 MAYIS ARALIK 2010) Bütçede Öngörülen Aktarılan veya Eksiltilen GerçekleĢen Fark FAALĠYET GĠDERLERĠ , , ,90 Personel Giderleri , , ,23 Huzur Hakları/Yönetim-Denetleme-Disiplin Kurulu , , ,00 Huzur Hakları/Diğer Kurul ve Komisyon Üyeleri , , ,00 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler , , ,22 Çeşitli Giderler , , ,07 Panel, Seminer ve Eğitim Giderleri , , , ,04 Amortisman ve Tükenme Payları , , ,66 693,34 SABĠT KIYMET ALIMI , , ,84 Demirbaş Alımı , , ,84 SOSYAL AMAÇLI GĠDERLER , , ,71 Ferdi Kaza Sigorta Giderleri , , ,71 Mensuplarımıza Yardım ,00 0, ,00 Vefat Tasdik Ücreti ,00 0, ,00 Sosyal Tesis Giderleri ,00 0, ,00 KARġILIKLAR ,00 0, ,00 TÜRMOB Katılım Payı ,00 0, ,00 Ödenecek Kredi ,00 0, ,00 GĠDERLER TOPLAMI , , ,45 GĠDERLERDE GERÇEKLEġEN FARK (OLUMLU) ,45 DEVREDEN MEVCUTLAR , ,62 0,00 Kasa, Banka, Hazine Bon.ve Alacak Mevcudu , ,62 0,00 ODA GELĠRLERĠ , , ,63 Nisbi Aidat Gelirleri , , ,15 Maktu Aidat Gelirleri , , ,98 Giriş Aidat Gelirleri 3.575, , ,50 Çalışanlar Listesine Kayıt Gelirleri , , ,00 Bina Katılım Payı Gelirleri 9.100, ,00-750,00 ODA HĠZMET GELĠRLERĠ , , ,00 Faaliyet Belgesi Gelirleri , , ,00 Denetim ve Tasdik Sözleşmesi Gelirleri , , ,00 Tasdik Sözleşmesi Gelirleri , , ,00 Hizmet Sözleşmesi Gelirleri 6.390, , ,00 Şirket Sicil Kayıt Geliri 825,00 550,00-275,00 Diğer Belge Gelirleri , , ,00 FAĠZ GELĠRLERĠ , , ,05 Tahvil, Bono, Fon ve Faiz Gelirleri , , ,05 DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR 0, , ,72 Sair Gelir 0, , ,72 GELĠRLER TOPLAMI , , ,86 GELĠRLERDE GERÇEKLEġEN FARK (OLUMSUZ) ,86 BÜTÇE GERÇEKLEġME FARKI , , ,59 (TL) 11

12 ANKARA YMM ODASI BÜTÇE TASARISI 12

13 ANKARA YMM ODASI 2011 BÜTÇE TASARISI GĠDERLER GELĠRLER FAALĠYET GĠDERLERĠ ,00 DEVREDEN MEVCUTLAR ,80 Personel Giderleri ,00 Kasa, Banka, Hazine Bonosu ve Alacaklar Mevcudu ,80 Huzur Hakları/Yönetim-Denetleme-Disiplin ,00 AĠDAT GELĠRLERĠ ,00 Huzur Hakları/Diğer Kurul ve Komisyon Üyeleri ,00 Nisbi Aidatlar ,00 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ,00 Maktu Aidatlar ,00 Çeşitli Giderler ,00 Giriş Aidatları 5.500,00 Panel, Seminer ve Eğitim Giderleri ,00 Çalışanlar Listesine Kayıt Gelirleri ,00 SABĠT KIYMET ALIMI ,00 Bina Katılım Payı Gelirleri ,00 Sabit Kıymet Alınması ,00 ODA HĠZMET GELĠRLERĠ ,00 SOSYAL AMAÇLI GĠDERLER ,00 Faaliyet Belgesi Satış Geliri ,00 Ferdi Kaza Sigorta Giderleri ,00 Tam Tasdik Sözleşmesi Satış Geliri ,00 Mensuplarımıza Yardım Giderleri ,00 Tasdik Sözleşmesi Satış Geliri ,00 Vefat Tasdik Ücreti ,00 Hizmet Sözleşmesi Satış Gelirleri 6.390,00 Sosyal Tesis ve Sosyal Sorumluluk Giderleri ,00 Şirket Oda Giriş Gelirleri 1.375,00 KARġILIKLAR ,00 Diğer Belgeler Satış Gelirleri ,00 TÜRMOB Katılım Payı ,00 FAĠZ GELĠRLERĠ ,00 Ödenecek Kredi ,00 Fon ve Faiz Gelirleri Toplamı ,00 BORÇLAR ,94 Ocak 2011 Ayında Ödenecek Olan Ticari Borçlar ,94 BÜTÇE FAZLASI ,86 GĠDERLER TOPLAMI ,80 GELĠRLER TOPLAMI ,80 13

14 ANKARA YMM ODASI BÜTÇE TASARISI HAKKINDA AÇIKLAMALAR 2011 GĠDER BÜTÇESĠ A Personel Giderleri : 1 Genel İdare Müdürü, 4 büro personeli, 2 müstahdem ve 1 şoför olmak üzere toplam 8 kişinin aylık maaş, fazla mesai, ikramiye, yemek, ulaşım giderleri ile bu ücretlere ait işveren SSK prim ve vergilerin toplam gider tahmini aşağıdaki gibidir. Genel İdare Müdürü 5.800,00 TL x 1 x 12 = ,00 TL Büro Personeli 4.400,00 TL x 4 x 12 = ,00 TL Müstahdem 2.500,00 TL x 2 x 12 = ,00 TL Şoför 2.300,00 TL x 1 x 12 = ,00 TL Kıdem Tazminatı Karşılıkları ,00 TL Diğer Personel Giderleri ,00 TL ,00 TL B Huzur Hakları : Odamızın yasal organları olan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri huzur hakkı gider tahmini aşağıdaki gibidir Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sekreter Üye Huzur Hakkı 3.000,00 TL x 3 x 12 = ,00 TL Yönetim Kurulu Üyeleri Huzur Hakkı 1.500,00 TL x 4 x 12 = ,00 TL Denetleme Kurulu Huzur Hakkı 770,00 TL x 3 x 12 = ,00 TL Disiplin Kurulu Huzur Hakkı 770,00 TL x 5 x 12 = ,00 TL ,00 TL 14

15 C- Diğer Kurul ve Komisyon Üyeleri Ücretleri : Odamızca kurulmuş olan ve devamlılık taşıyacak olan Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu, Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ve Başvuru Değerlendirme Komisyonu üyelerine ve ihtiyaca göre kurulacak olan geçici komisyon ve diğer kurul ve komisyon üyelerine huzur hakkı gider tahmini aşağıdaki gibidir. (Komisyonların her bir üyesi için aylık dört toplantı tutarını geçmemek ve Yönetim Kurulunca belirlenmek üzere toplantı başı azami 230,00 TL hesabına göre) Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Huzur Hakkı Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Huzur Hakkı Başvuru Değerlendirme Komisyonu Huzur Hakkı ,00 TL x 5 x 12 = ,00 TL 230,00 TL x 16 x 2 x 12 = ,00 TL 230,00 TL x 2 x 2 x 12 = ,00 TL Etik Komisyonu Huzur Hakkı 230,00 TL x 4 x 12 = ,00 TL Geçici Komisyonlar Huzur Hakkı 230,00 TL x 4 x 4 x 6 = ,00 TL Diğer Kurul ve Komisyonlar Huzur Hakkı 230,00 TL x 5 x 2 x 6 = ,00 TL ,00 TL D DıĢardan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri : unsurları ve gider tahminleri aşağıda yer aldığı gibidir. Bu gider kaleminde yer alan gider Isınma Giderleri Elektrik Giderleri Telefon ve Faks Giderleri Muhasebe Gideri Hukuk Müşavirliği Gideri Kırtasiye, Fotokopi vs Gideri Haberleşme Giderleri (Posta, kargo) Bakım Onarım Giderleri Mal ve Hizmet Kiralamaları Özel Güvenlik Hizmet Gideri Matbaa Giderleri Taşıt Giderleri Diğer Giderler ,00 TL ,00 TL ,00 TL 9.000,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 15

16 E ÇeĢitli Giderler : Bu ana gider kaleminde yer alan gider unsurları ile bunların tahmin edilen tutarları aşağıdaki gibidir. Temsil Ağırlama Giderleri İlan ve Reklam Giderleri Genel Kurul Giderleri Y.Kurulu, Kurullar ve Oda Personeli Seyahat ve Yol Giderleri ,00 TL 6.000,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,00 TL F Panel, Seminer ve Eğitim Giderleri : Bu ana gider kaleminde yer alan gider unsurları ile bunların tahmin edilen tutarları aşağıdaki gibidir. Oda İçi Eğitim Giderleri Diğer Seminer, Eğitim ve Sponsorluk Giderleri ,00 TL ,00 TL ,00 TL G- Sosyal Amaçlı Giderler : Deprem, su basması, yangın, terör gibi olaylar nedeniyle zarara uğrayabilecek üyelerimize yapılması düşünülen giderler aşağıdaki gibidir. Ferdi Kaza Sigorta Giderleri Mensuplarımıza Yardım Giderleri Vefat Tasdik Ücretleri Sosyal Tesis ve Sosyal Sorumluluk Giderleri ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL H KarĢılık Giderleri : Bu kalemde yer alan gider, TÜRMOB adına tahakkuk etmiş ve edecek olan üst birlik katılım payı olarak hesaplanan tutardan oluşmaktadır. TÜRMOB Katılım Payı Karşılığı ,00 TL ,00 TL 16

17 I Sabit Kıymet Alımları : Bütçe döneminde alım zorunluluğu doğabilecek sabit kıymet alımı için hesaplanan tutardan oluşmaktadır. Sabit Kıymet Alımları ,00 TL ,00 TL J Ödenecek Kredi: Yapımı biten hizmet binamızın yapımı sırasında TÜRMOB dan alınan kredi geri ödemesi. TÜRMOB dan Alınan Kredi ,00 TL ,00 TL K Borçlar: Ocak 2011 ayında ödenecek olan ticari borçlardır. Ray Sigorta A.Ş. 5,29 Nihat YALÇIN 539,00 Furkan Güvenlik Ltd.Şti ,80 M.A.S. Makine Asansör Ltd.Şti. 218,30 Koluman (ERGO) Sigorta Aracılık Ltd.Şti ,12 Aras Kargo A.Ş ,43 TEKOTO (Atlı) Sigorta Hizmetleri Ltd.Şti. 668,00 Karadeniz Reklam 9.912, , GELĠR BÜTÇESĠ A - Devreden Değerler : Odanın önceki dönemden gelen ve bütçe döneminde kaynak olarak kullanılabilecek devreden değerlerimiz aşağıdaki gibidir. Kasa Mevcudu 95,60 Bankalar Mevcudu ,44 Diğer Hazır Değerler ,46 Hazine Bonosu, Yatırım Fonu ,20 Üyelerden Alacaklar , ,80 17

18 B - Aidat Gelirleri : Bu gelirler çalışanlar listesine kayıtlı olan 426 üyemizden Ocak- Aralık/2011 döneminde ortalama 2.000,00 TL nisbi aidat geliri elde edileceği ve toplam 1132 üyemizden maktu aidat geliri elde edebileceğimiz varsayımı ile nisbi, maktu ve diğer aidat gelirlerimiz aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir. Nisbi Aidat Gelirleri 426 x 2.000,00 TL ,00 TL 426 x 190,00 TL Maktu Aidat Gelirleri ,00 TL 706 x 95,00 TL ,00 TL ,00 TL Giriş Aidat Gelirleri 20 x 275,00 TL 5.500,00 TL Çalışanlar Listesine Kayıt Gelirleri 10 x 1.000,00 TL ,00 TL Bina Katılım Payı Gelirleri 10 x 1.500,00 TL ,00 TL ,00 TL C - Diğer Oda Gelirleri : Bu fasılda yer alan Oda gelirlerimiz, Odamızca verilen hizmetlerle ilgili olup, yukarıda yer almayan gelirlerdir. Bu gelirlerin başlıcaları ile tahmini tutarları aşağıda yer aldığı gibidir Faaliyet Belgesi Gelirleri 426 x 30 x 10,00 TL ,00 TL Tam Tasdik Sözleşmesi Gelirleri 426 x 10 x 15,00 TL ,00 TL Tasdik Sözleşmesi Gelirleri 426 x 20 x 15,00 TL ,00 TL Hizmet Sözleşmesi Gelirleri 426 x 1 x 15,00 TL 6.390,00 TL Şirket Oda Giriş Gelirleri 5 x 1 x 275,00 TL 1.375,00 TL Diğer Belge Gelirleri ,00 TL ,00 TL D Faiz Gelirleri : Faiz, repo veya yatırım fonu gibi gelirlerimiz aşağıdaki gibi tahmin edilmektedir. Repo, Fon ve Faiz Gelirleri ,00 TL ,00 TL 18

19 BÜTÇE DENGESĠ 2011 döneminde Odamızın gelir ve tahsilatlarının ,00 TL olacağı varsayılmıştır. Önceki dönemden devreden ,80 TL mevcutlar ile birlikte bütçe gelir toplamının ,80 TL olacağı öngörülmektedir. Elde edilen bu gelirlerin ,94 TL sı aynı dönem içerisinde yapılacak olan giderlerde kullanılması ve bütçenin ,86 TL fazla vermesi öngörülmüştür. Bütçenin gelir ve gider kalemleri, bir önceki dönemin fiili rakamları ile beklenilen artışları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bütçe ödenekleri arasında aktarma yapma konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Dolayısıyla 2011 Bütçe Tasarısının kabulüyle ilgili olarak; 1. Yıllık Maktu aidatların 2011 yılında çalışan üyelerimiz için 190,00 TL den, çalışmayan üyelerimiz için 95,00 TL den ve Giriş Aidatlarının 275,00 TL den aşağı olmamak üzere ilgili Yönetmeliklerde belirtilen asgari tutarlar üzerinden alınmasını, yıllık nisbi aidat tutarlarının alt ve üst limitlerinin ise bu tutarlara göre belirlenmesi, 2. Huzur haklarının bütçede öngörülen tutarları geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenmesi, 3. Yeminli Mali Müşavirler Odalar Yönetmeliği madde 17 hükmüne göre 5.000,00 TL ye kadar doğrudan harcama yapma konusunda Oda Sekreterine yetki verilmesi, 4. Çalışanlar listesine ilk defa kaydedilen üyelerden, şirketler kütüğüne kaydolacak merkez veya şubelerinden ve adi ortaklıklardan bina katılım payı olarak 1.500,00 TL tahsil edilmesi, 5. Mesleki Yönetmeliklerde getirilen/getirilecek hükümler saklı kalmak kadıyla, 2012 ve 2013 yıllarında bir önceki yıl TÜİK Aralık ayı TÜFE oranının %50 fazlasına kadar bütçe ödeneklerini arttırma konusunda Yönetim Kurulu na yetki verilmesi, Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile kabul edilmiģtir. 19

20 ANKARA YMM ODASI DENETLEME KURULU RAPORU 20

21 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI FAALĠYET DÖNEMĠ DENETLEME KURULU RAPORU I- HUKUKĠ DAYANAK: Denetleme Kurulu Raporu; 3568 sayılı Kanunun Oda Denetleme Kurulu başlıklı 27 nci maddesi ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği nin Oda Denetleme Kurulu başlıklı 21 inci maddesine istinaden Odanın işlem ve kayıtlarının aylık olarak denetlenmesi sonucunda düzenlenmiştir. II- DEFTERLER: Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği nin Defterler başlıklı 31 inci maddesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in 9 uncu maddesi ile, Noterden tasdikli genel kurul karar defteri, yönetim kurulu karar defteri ve üye kayıt defteri, çalışanlar listesi defteri ile gerekli sair tasdiksiz yardımcı defterler, yönetim kurulu sorumluluğunda oda sekreterliğince; noterden tasdikli yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ise yönetim kurulunun sorumluluğunda ve Oda Saymanının gözetiminde, düzenlenir ve saklanır. Gelir ve giderler usulüne uygun belgelere istinaden kayda alınır. Defterlerin elektronik ortamda tutulması mümkündür. biçiminde değiştirilmiştir. Bu kapsamda, faaliyet döneminde kullanılmış olan defterlerin tasdik bilgilerinin aşağıdaki gibi olduğu saptanmıştır. S. Defterin Nev i Onay Makamı Onay Tarihi ve No Yevmiye No.su 1 Genel Kurul Karar Defteri Ankara 38. Noter / Yönetim Kurulu Karar Defteri Ankara 38. Noter / Üye Kayıt Defteri Ankara 38. Noter / Çalışanlar Listesi Defteri Ankara 38. Noter / Yevmiye Defteri Ankara 38. Noter / Defter-i Kebir Ankara 38. Noter / Envanter Defteri Ankara 38. Noter / Odanın gelir ve giderleri ile diğer işlemlerinin usulüne uygun belgelere istinaden, yapılan işlemin niteliğine göre yukarıda sıralanan defterlere kaydolunduğu görülmüştür. 21

22 III- ODAYA ĠLĠġKĠN YÖNERGELER: Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 20 inci maddesi ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğine Yönerge Düzenleme başlıklı Ek madde 1 eklenerek, bu madde ile Odalarca Yönetmelik Hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak belirtilen hususlarda Yönerge düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 17 Eylül 2007 tarihinde yürürlüğe giren bu maddeden önce geçmiş yıllarda Yönetim Kurullarınca yerinde bir öngörü ile, - Personel Yönergesi, - Disiplin Yönergesi, - İhale Yönergesi, - Harcırah Yönergesi, - Tahkim Yönergesi, - İşlemler Yönergesi, - Sürekli ve Geçici Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge, hazırlanarak uygulamaya konulmuş olup, Odanın iş ve işlemleri bu yönergelere göre yürütülmektedir. IV- ODANIN FAALĠYETLERĠ : 3568 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde ve YMM Odaları Yönetmeliğinin 12 inci maddesinde sıralanan görevlerin Oda Yönetim Kurulunca süresinde yerine getirildiği, yapılan iş ve işlemin mahiyetine göre yukarıda sıralanan defterlere kaydolduğu ve işlemlere dayanak teşkil eden belgelerin usulüne göre düzenlendiği ve Oda Sekreteri nin denetim ve gözetiminde yürütülen çalışma ile de geçmiş yıllara ilişkin tüm evrakların klase edilerek hizmet binasının zemin katında düzenli bir arşiv oluşturulduğu görülmüştür. Öte yandan Oda Yönetim Kurulu nun 3568 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile YMM Odaları Yönetmeliği nin 14 üncü maddesinde hükme bağlanan toplantı usulü kapsamında toplandığı ve alınan kararların Yönetim Kurulu Karar Defterine süresinde yazıldığı ve imza altına alındığı görülmüştür. A- ÜYELERE ĠLĠġKĠN ĠġLEMLER : Odanın sorumluluk bölgesini oluşturan 36 ilde Aralık-2010 ayı itibarıyla 426 sı Çalışanlar Listesi Defteri ne kayıtlı olmak üzere Üye Kayıt Defteri ne kayıtlı 1132 meslek mensubunun kayıtlı olduğu görülmüş olup, meslek mensupları ile ilgili işlemlerin Oda Sekreterinin gözetim ve denetiminde görevlerini eksiksiz yapmak çabası içinde olan idari personel tarafından mevzuat kapsamında yürütüldüğü ve Odaca meslek mensuplarına verilecek belgelerin düzenlenmesi ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgi ve dokümanların toplanmasına ilişkin işlem ve hizmetlerin de eksiksiz olarak yürütüldüğü görülmüştür. B- DĠSĠPLĠN YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA YAPILAN ĠġLEMLER: Yönetim Kurulu nca; Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan Oda ya kayıtlı meslek mensupları hakkında Disiplin Yönetmeliği uyarınca gerekli inceleme ve işlemlerin süresinde yapıldığı görülmüştür. 22

23 C- BÜRO DEMĠRBAġ ALIMLARI: Faaliyet döneminde; 750,00 TL tutarındaki buzdolabı demirbaş iktisap edilmiştir. D- TAġIT ALIMI : 2010 yılında Oda ihtiyacı olan ve Genel Kurul da alımına yetki verilen makam aracı ve hizmet aracı iktisap edilmiş ve makam aracı için ,16 TL, hizmet aracı için ,00 TL ödemede bulunulmuş ve her iki araç da ilgili maddi duran varlık hesaplarına kaydedilmiştir. V- ODANIN BÜTÇESĠ, MALĠ DURUMU, MALĠ TABLOLARI VE HESAPLARININ DENETĠMĠNE ĠLĠġKĠN SONUÇLAR : A- ODANIN BÜTÇESĠ: YMM Odaları Yönetmeliği nin 15 inci maddesi Odanın bir yıllık tahmini gelir ve gider bütçesi; Yönetim Kurulunca Kanuna, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak Nisan ayı içinde hazırlanır ve gerekçesiyle birlikte Genel Kurula sunulur. Genel Kurulca kabul edilen bütçe Haziran ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe konulur ve uygulanır hükmünü amir olup, 3568 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde Genel Kurulun görevleri arasında sayılan Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek fıkrasından yıllık deyimi çıkarılmıştır. Bu kapsamda Yönetim Kurulunca 1 Mayıs Aralık 2010 dönemine ilişkin olarak hazırlanan bütçe, odanın 5 Haziran 2010 tarihinde yapılan Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Anılan dönem için; TL si tarihli bilançoda yer alan hazır değerler ve alacaklar olmak üzere toplam TL tutarında gelir sağlanacağı, TL tutarında gider yapılacağı ve, Faaliyet döneminin TL tutarında gelir fazlası ile kapatılacağı öngörülmüştür. Raporun gelir-gider alt bölümünde detaylandırıldığı üzere; - Faaliyet döneminde TL gelir sağlanmış, TL tutarında gider yüküne katlanılmış ve dönem TL gelir fazlası ile kapatılmıştır. B- MALĠ TABLOLARIN ODA YÖNETĠM KURULUNCA KABULÜ: Odanın dönemi bilançosu ve gelir-gider tablosu Yönetim Kurulunun gün ve 781 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Oda C- BĠLANÇO HESAPLARINA ĠLĠġKĠN AYRINTILAR: Odanın tarihli bilançosunun varlık ve kaynaklarına ilişkin ayrıntılar aşağıda özetle açıklanmıştır. 23

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇE 2014 Hazırlayan: Ahmet ALİYAZICI (Genel Sekreter) G. Şengül YILMAZ (Genel Sekreter Yardımcısı)

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ve Odanın tüm birimlerinde,

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 26 Ocak 2007 Bu rapor 65 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı